Doktorský studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doktorský studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně"

Transkript

1 Doktorský studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

2 Doktorský studijní program Garant: Prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. Délka studia: 4 roky Forma studia: prezenční a kombinovaná (EKT-PP a EKT-PK) Biomedicínská elektronika a biokybernetika Elektronika a sdělovací technika Fyzikální elektronika a nanotechnologie Kybernetika, automatizace a měření Mikroelektronika a technologie Matematika v elektroinženýrství Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika Teleinformatika Teoretická elektrotechnika strana 2

3 Doktorský studijní obor EST Název studijního oboru: Elektronika a sdělovací technika Garant: Prof. Ing. Ales Prokes, Ph.D. Cíle: Poskytnout doktorské vzdělání v oblasti elektroniky a komunikačních technologií. Prohloubit teoretické znalosti studentů ve vybraných částech vyšší matematiky a fyziky a dát jím též potřebné vědomosti a praktické dovednosti z aplikované informatiky a výpočetní techniky. Naučit je metodám vědecké práce. Aktivity: Studijní oblast: absolvování specializovaných předmětů Výuková oblast: výuka laboratoří a počítačových cvičení, vedení ročníkových projektů a prací Výzkumná oblast: zapojení do výzkumných projektů, psaní článků strana 3

4 Doktorský studijní obor EST Studijní oblast: Seznam předmětů viz Státní doktorská zkouška (konec 2. roku studia) Ústní zkouška: prokázání hlubokých teoretických vědomostí v oboru dizertační práce a individuálního studijního plánu doktoranda. Obhajoba Pojednání k disertační práci Termíny kontroly aktivit doktorandů zápis do 2. roku studia, podání přihlášky k SDZ, zápis do 4. roku studia, odevzdání rozpracované disertační práce, odevzdání disertační práce k obhajobě. strana 4

5 Bodové požadavky v doktorském studiu Studijní oblast Nutno absolvovat min. 2 předměty mimo AJ Povinností studenta doktorského studijního programu je složit zkoušku z jazyka anglického, a to nejpozději do data konání státní doktorské zkoušky. strana 5

6 Bodové požadavky v doktorském studiu Výuková oblast, pedagogická praxe 1 Za vedení výuky (počítačová a laboratorní cvičení) lze udělit maximálně 28 bodů 2 Za vedení projektů a prací (RP, BP, DP) lze udělit maximálně 8 bodů 3 Minimálně 20 stran výukového textu, laboratorní přípravek, výukový program. strana 6

7 Bodové požadavky v doktorském studiu Výzkumná oblast strana 7

8 Bodové požadavky v doktorském studiu 4 Recenzovaná publikace, doložitelně garantovaná zahraničním subjektem (se sídlem mimo území České republiky a Slovenské republiky). 5 doložitelně garantovaná subjektem se sídlem mimo území České republiky a Slovenské republiky, deklarovaná jako mezinárodní akce a s recenzovanými příspěvky 6 recenzovaná publikace, zveřejněná domácím subjektem (se sídlem na území České republiky nebo Slovenské republiky). 7 Je-li grant získán, obdrží doktorand tedy v součtu sedm bodů. 8 Medium musí mít přiděleno ISBN nebo ISSN. 9 Alespoň jedna práce musí mít charakter původního článku v zahraničním časopise (knize) nebo původního příspěvku na mezinárodní konferenci. strana 8

9 Bodové požadavky v doktorském studiu Ve vyšších ročnících výrazně preferovat časopisy s impaktním faktorem a konference ve WOS nebo SCOPUS!!! Jak ověřit impaktní faktor časopisu? G4mXFDHH Jak zjistit, zda konference je ve WOS? =GeneralSearch&SID=W29YMagJCkAfBtRoauI&preferencesSaved=&editions=ISTP&editions=I SSHP Jak zjistit, zda je časopis nebo konference je ve SCOPUSu? pak záložka: advanced search (Mimo VUT je možné přihlášení přes VPN, vzdálenou plochu, ) strana 9

10 Bodové požadavky v doktorském studiu Celkový počet bodů získaných během studia Více informací viz Doktorand prezenční nebo kombinované formy, který odevzdá k obhajobě svoji doktorskou práci, písemně schválenou školitelem, do konce prezenční doby studia získá finanční odměnu ve formě mimořádného stipendia. Pro rok 2015 je stanovena tato částka na 20 tis. Kč. strana 10

11 Zápis doktorandů 1.ročník Pokyny k elektronickému zápisu pro doktorandy 1. ročník Elektronický zápis studentů doktorského studijního programu probíhá v centrálním informačním systému Apollo. Přístup do IS Apollo je umožněn po instalaci aplikačního rozhraní ( Nutno vyplnit záložky Studium a Předměty. Individuální plán je nutno vytisknout a potvrdit školitelem. Plán přineste do 30. září na vědecké oddělení FEKT. strana 11

12 Zápis doktorandů - 2. a vyšší ročník Pokyny k elektronickému zápisu pro doktorandy Pro zápis do vyššího ročníku zkontrolujte: zda máte zapsány známky ze všech absolvovaných předmětů, zda máte zapsány údaje o Vaší pedagogické praxi, zda máte zapsány Vaše aktivity v oblasti vědecké a odborné činnosti, Opravte nebo doplňte záložky Studium a Předměty, Pedagogická praxe a Hodnocení vědecko-výzkumné činnosti. Individuální plán je nutno potvrdit školitelem. Termín 20. září. Doktorandi ve vyšších ročnících musí vytištěný a podepsaný individuální plán doručit na vědecké oddělení jen v případě zásadních změn v plánu strana 12

13 Zápis doktorandů povinnosti školitelů Pokyny pro školitele k elektronickému zápisu doktorandů Úkoly školitelů: Kontrola a případné doplnění bodů v pedagogické oblasti Potvrzení individuálního studijního plánu svým doktorandům strana 13

14 Ostatní Povinnosti Vyplnit rozvrh Dát kontaktní údaje školiteli a na sekretariát Dovolená nominálně 30 dnů za rok nutno vypsat dovolenku, podepíše školitel Možnosti Využívat veškeré vybavení ústavu bastlírna (Jirka Šebesta) knihovna (Dorka Šebestová) IEEExplore Účastnit se všech akcí ústavu výjezdy semináře strana 14

15 Informace k doktorskému studiu strana 15

16 Stipendia Stipendia doktorandu UREL na obdobi 09-12/2015: - 1. rocnik 6.100,- Kc (7 doktorandu) - 2. rocnik 6.500,- Kc (4 doktorandi) - 3. rocnik 6.800,- kc (9 doktorandu) - 4. rocnik 6.500,- Kc (6 doktorandu) strana 16