Vzdělávání pracovníků CZ.1.07/1.3.48/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávání pracovníků CZ.1.07/1.3.48/02.0045"

Transkript

1 Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje Vzdělávání Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky.

2 Obsah modul A - 10 modul B - Metodika a didaktika práce s dětmi předškolního věku modul C - Pedagogická diagnostika modul D - Děti se speciálními potřebami včetně nadaných 27 5 modul E - Environmentální výchova 6 44 modul F - Metodika výuky cizího jazyka pro děti předškolního věku 45 5 modul G - Adaptace na změny modul H - Motivace modul I - Komunikační dovednosti 6 70 modul J - Asertivní řešení stresových a konfliktních situací modul K - Image pedagoga modul L - Rozvoj manažerských kompetencí pro vedení týmu modul M - Práce na PC Použitá literatura

3 Vzdělávání Vzdělávání Vzdělávání Vzdělávací Evaluace politika a inovace státu ŠVP Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády České republiky i dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. soft law, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a požadavky Vzdělávací na politika Evaluace systémy státu členských a zemí. inovace Svou roli zde ŠVP sehrávají i Ústava České Státní republiky, politikou Listina je základních zajistit vyšší práv a svobod efektivitu a další a mezinárodní kvalitu vzdělávání smlouvy, jimiž založenou na jasně definovaných demokratických je Česká republika principech vázána. a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády České republiky i dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. soft law, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a požadavky Listina práv dětí systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina základních práv a svobod a další mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána. Vzdělávací Mezi nejdůležitější politika dokumenty státu na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr Listina vzdělávání práv dětí Státní politikou a rozvoje výchovně zajistit vyšší efektivitu soustavy v ČR, a který kvalitu vymezuje vzdělávání rámec založenou politiky státu, na jasně dlouhodobé definovaných Mezi nejdůležitější cíle i pořadí jejich dokumenty důležitosti na Národní národní program úrovni vzdělávání patří Dlouhodobý definující základní záměr vývojové vzdělávání trendy a v rozvoje oblasti školství výchovně demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády a vzdělávání soustavy ve střednědobém v ČR, který horizontu. vymezuje rámec politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich České republiky i dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. soft law, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a důležitosti a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávápožadavky na systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina ní ve střednědobém Národní program horizontu. základních práv a svobod a rozvoje další mezinárodní vzdělávání smlouvy, jimiž je Česká republika vázána. Národní program rozvoje vzdělávání Citát Listina Bílá Citát kniha práv Bílá kniha dětí Mezi Národní nejdůležitější program dokumenty rozvoje vzdělávání na národní v České úrovni patří vznikl Dlouhodobý na základě usnesení záměr vzdělávání vlády České republiky a rozvoje č. 277 výchovně Národní program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č. ze 7. soustavy dubna 1999, v ČR, která který v něm vymezuje v návaznosti rámec na programové prohlášení politiky státu, z července dlouhodobé 1998 schválila cíle i hlavní pořadí jejich 277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 důležitosti cíle a Národní politiky. program Přijaté cíle vzdělávání se staly východiskem definující Koncepce základní vzdělávání vývojové a rozvoje trendy v oblasti soustavy školství v České a vzděláváschválila ní ve republice střednědobém zveřejněné horizontu. Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 1. května Ministerstvo se touto hlavní cíle politiky. Přijaté cíle se staly východiskem Koncepce vzdělávání a rozvoje koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších ch institucí a aktivit, podílejících se na soustavy v České republice zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 1. května Národní utváření program národní vzdělanosti, rozvoje vzdělávání se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého rámce politiky a jasně Ministerstvo Citát vymezených Bílá kniha se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších ch institucí a střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně vyhlášeny v podobě závazného vládního aktivit, Národní podílejících dokumentu, program se tzv. Bílé rozvoje na utváření knihy vzdělávání národní jak jsou obdobné v České vzdělanosti, texty republice se strategického vznikl má v budoucnosti charakteru na základě v některých usnesení vyvozovat zemích vlády z obecně označovány. České přijatého Česká republiky č. rámce 277 Bílá ze kniha dne je 7. politiky pojata dubna jako 1999, a jasně systémový která vymezených projekt, v něm střednědobých formulující v návaznosti a myšlenková východiska, na dlouhodobých programové záměrů, obecné záměry prohlášení které a rozvojové z mají programy, července být veřejně 1998 vyhlášeny schválila v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. Bílé knihy jak jsou obdobné texty strategického které mají být směrodatné pro vývoj soustavy ve střednědobém horizontu. charakteru hlavní cíle v některých zemích politiky. označovány. Přijaté cíle Česká se staly Bílá východiskem kniha je pojata Koncepce jako systémový vzdělávání projekt, a rozvoje formulující myšlenková soustavy v východiska, České republice obecné zveřejněné záměry Ministerstvem a rozvojové programy, školství, mládeže které a mají tělovýchovy být směrodatné dne 1. května pro vývoj Ministerstvo se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších ch institucí a soustavy Uspokojovat a vyvolávat potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit ve školách aktivit, ve podílejících střednědobém se na horizontu. utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého a dalších ch i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní vzdělávání rámce politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně Za hlavní a poskytována strategické příležitost linie rozvoje k maximálnímu vzdělávání rozvoji v různorodých České republice schopností lze všem považovat: jedincům v průběhu celého života vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. Bílé knihy jak jsou obdobné texty strategického Uspokojovat v souladu a vyvolávat s principem spravedlivosti potřeby a využívání dětí, talentů. mládeže Dosáhnout a dospělých vyšší kvality odpovídajícím a funkčnosti zvyšováním vzdělávání tvorbou kapacit charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující ve školách nových a ch dalších ch a studijních programů, i mimoškolních které budou institucích odpovídat tak, požadavkům aby byla informační zajištěna a dostupnost znalostní společnosti, všech úrovní myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj vzdělávání udržitelného a poskytována rozvoje, zaměstnanosti příležitost a potřebám k maximálnímu aktivní účasti rozvoji na životě demokratické různorodých společnosti schopností v integrované všem Evropě jedincům v průběhu soustavy celého ve střednědobém života v souladu horizontu. s principem spravedlivosti a využívání talentů. Dosáhnout vyšší kvality a Za hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat: MODUL A str. Uspokojovat a vyvolávat potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit

4 Vzdělávání Vzdělávání a které budou zároveň respektovat individuální odlišnosti a životní podmínky účastníků vzdělávání. Dobudovat systém evaluace činnosti ch institucí na všech úrovních řízení a správy, monitorování výsledků vzdělávání, examinace, hodnocení úrovně osobnostního vývoje a profesní orientace dětí a mládeže. Rozvíjet autonomii, inovativní potenciál Vzdělávací a vybavenost modul škol, jejich otevřenost A ke společnosti a vazby k sociálnímu prostředí prostřednictvím rozvojových programů a vytvářením sítí spolupracujících škol. V terciárním vzdělávání podpořit rozšíření spolupráce ch institucí s ostatními výzkumnými a vývojovými organizacemi a zapojení do rozvoje regionu. Podporovat proměnu v pojetí a výkonu pedagogické činnosti ve všech ch institucích, posilovat sociálně-profesní postavení pedagogických a akademických pracovníků, zvýšit kvalitu jejich přípravného a dalšího vzdělávání, vytvořit podmínky pro jejich kariérní růst a vyšší motivaci k osobnímu zdokonalování a týmové spolupráci. Uvést do společenské praxe decentralizované řízení sféry prostřednictvím státních a samosprávných orgánů s účinnou participací sociálních partnerů a dalších představitelů občanské společnosti jako procesu plánování, organizování a hodnocení Vzdělávací založeného politika na strategických státu cílech a realizovaného zejména pomocí nepřímých nástrojů. Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády České Předškolní republiky i dalších vzdělávání předpisů Evropské unie z oblasti tzv. soft law, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a požadavky na systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina základních práv a svobod a další mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána. Předškolnímu vzdělávání je v Bílé knize věnována velká pozornost, jasně jsou deklarovány jeho cíle a podmínky. Listina práv dětí Mezi nejdůležitější Citát Bílá kniha dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně Vzhledem soustavy k významu v ČR, předškolního který vymezuje vzdělávání rámec jako počáteční etapy politiky celoživotního státu, učení dlouhodobé je třeba dále cíle zlepšovat i pořadí jeho jejich důležitosti kvalitu a a Národní dostupnost. program Hlavními vzdělávání podmínkami definující pro to jsou základní upevnění vývojové předškolního trendy vzdělávání v oblasti v systému školství celoživotního a vzdělávání ve střednědobém vzdělávání a jeho horizontu. dostupnost, přehodnocení cílů a obsahu předškolního vzdělávání a zvyšování kvalifikace pedagogů v předškolním vzdělávání. Národní Zajistit program každému rozvoje dítěti předškolního vzdělávání věku zákonný nárok na předškolní vzdělávání a na reálnou možnost je naplnit. Citát Bílá Vypracovat kniha rámcový program pro předškolní vzdělávání a v něm nově formulovat rámcové cíle, obsah a předpokládané Národní výsledky program vzdělávání rozvoje (kompetence vzdělávání dítěte). v České Zároveň republice stanovit vznikl podmínky, na základě za nichž usnesení může být vlády předškolní České vzdělávání republiky č. 277 ze uskutečňováno. dne 7. dubna Zabezpečit 1999, aplikaci která rámcového v něm programu v návaznosti podle konkrétních na programové podmínek škol prohlášení a dětí školní z července kurikula schválila Vzhledem k potřebě zvládat širší spektrum odborných, speciálně pedagogických i sociálních znalostí a dovedností hlavní pedagogů cíle v předškolním politiky. vzdělávání Přijaté zajistit cíle se jejich staly vysokoškolské východiskem vzdělávání Koncepce na úrovni vzdělávání bakalářského a rozvoje studia na soustavy pedagogických v České republice fakultách univerzit zveřejněné nebo Ministerstvem na vyšších odborných školství, školách mládeže s akreditací a tělovýchovy pro bakalářské dne studium. 1. května Toto Ministerstvo opatření se chápat touto i jako koncepcí snahu o přihlásilo zvýšení jejich k sociálního zásadě, že a profesního rozvoj školství statusu. a všech dalších ch institucí a aktivit, podílejících se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého rámce politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. Bílé knihy jak jsou obdobné texty strategického charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj soustavy ve střednědobém horizontu. Uspokojovat a vyvolávat potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit ve školách a dalších ch i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní str. 4 MODUL A

5 Vzdělávání Vzdělávání Školský zákon Cíle stanovené v Bílé knize jsou postupně naplňovány. Od je v platnosti Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, Vzdělávací základním, středním modul a jiném A vzdělávání (školský zákon, dále i ŠZ). Školský zákon upravuje předškolní, Evaluace základní, střední, a vyšší inovace odborné a některé ŠVP jiné vzdělávání ve školách a školských zařízeních, stanovuje podmínky, za nichž se vzdělávání uskutečňuje, vymezuje práva a povinnosti fyzických osob při vzdělávání a stanovuje působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství. Podmínkou činnosti školy nebo školského zařízení dle tohoto zákona je zápis do školského rejstříku (nahrazuje původní zařazení do sítě škol a školských zařízení). Školský zákon byl několikrát novelizován, poslední novelou je zákon č. 49/2009 Sb. Vzdělávací politika státu Státní Komentované politikou je zajistit citáty vyšší ze školského efektivitu zákona a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády České V republiky oblasti naplňování i dalších kvality předpisů předškolního Evropské vzdělávání unie z je oblasti třeba vycházet tzv. soft z následujících law, v nichž částí školského se odrážejí zákona. stěžejní cíle a požadavky Zásady, na na nichž je založeno systémy vzdělávání členských a obecné zemí. cíle Svou vzdělávání. roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina základních V první práv části a zákon svobod definuje a další zásady, mezinárodní na nichž smlouvy, je založeno jimiž vzdělávání je Česká a obecné republika cíle vzdělávání. vázána. Z odstavce () tohoto paragrafu vzdělávání je veřejnou službou vyplývá, že předškolní vzdělávání je z větší části hrazeno ze Listina státních práv finančních dětí prostředků, státem získaných od daňových poplatníků - z daní. Mezi nejdůležitější dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně Citát soustavy ze ŠZ v ČR, který vymezuje rámec politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich důležitosti 2 Zásady a Národní a cíle vzdělávání program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávání ve střednědobém (1) Vzdělávání je horizontu. založeno na zásadách a) rovného přístupu každého občana ČR nebo členského státu EU ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu Národní rasy, program barvy pleti, rozvoje pohlaví, vzdělávání jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu Citát Bílá a zdravotního kniha stavu nebo jiného postavení občana, Národní b) zohledňování program rozvoje ch vzdělávání potřeb jednotlivce, v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č. 277 ze c) dne vzájemné 7. dubna úcty, respektu, 1999, názorové která v snášenlivosti, něm v solidarity návaznosti a důstojnosti na programové všech účastníků prohlášení vzdělávání, z července 1998 schválila d) bezplatného základního a středního vzdělávání státních občanů ŠR nebo jiného členského státu EU ve školách, které hlavní cíle zřizuje stát, kraj, politiky. obec nebo Přijaté svazek obcí, cíle se staly východiskem Koncepce vzdělávání a rozvoje soustavy e) svobodného v České republice šíření poznatků, zveřejněné které vyplývají Ministerstvem z výsledků soudobého školství, stavu mládeže poznání a světa tělovýchovy a jsou v souladu dne 1. s obecnými května Ministerstvo cíli vzdělávání, se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších ch institucí a aktivit, f) podílejících zdokonalování se procesu na utváření vzdělávání národní na základě vzdělanosti, výsledků se dosažených má v budoucnosti ve vědě, výzkumu vyvozovat a vývoji z obecně a co nejširšího přijatého rámce uplatňování politiky účinných a pedagogických jasně vymezených přístupů a střednědobých metod, a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně vyhlášeny g) hodnocení v podobě výsledků závazného vzdělávání vládního vzhledem dokumentu, k dosahování tzv. cílů Bílé vzdělávání knihy stanovených jak jsou tímto obdobné zákonem a texty mi strategického charakteru programy v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující myšlenková h) možnosti východiska, každého vzdělávat obecné se po záměry dobu celého a rozvojové života při vědomí programy, spoluodpovědnosti které mají za své být vzdělávání. směrodatné pro vývoj (2) Obecními cíli vzdělávání jsou zejména soustavy ve střednědobém horizontu. a) rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, Uspokojovat b) získání a všeobecného vyvolávat vzdělání nebo potřeby všeobecného dětí, odborného mládeže vzdělání, a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit ve školách c) pochopení a dalších uplatňování ch zásad demokracie i mimoškolních a právního institucích státu, základních tak, aby lidských byla práv zajištěna a svobod dostupnost spolu s odpovědností všech úrovní a smyslem pro sociální soudržnost, MODUL A str. 5

6 Vzdělávání Vzdělávání d) pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti, e) utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého, f) poznání Vzdělávací světových a evropských modul kulturních hodnot A a tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku, g) získávání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházejících ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví. () Vzdělávání poskytované podle tohoto zákona je veřejnou službou. Vzdělávací programy Vzdělávací politika státu V oblasti řízení přináší školský zákon nemalé změny a klade ještě vyšší nároky na vedoucí pracovníky. Dosavadní Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných autonomie škol ve svobodě odpovědnosti pedagogů v oblasti řízení a pojetí pedagogického procesu, byly posíleny demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády závazností zpracování programových a hodnotících dokumentů. Kurikulární reforma v sobě nese i zákonitosti České republiky i dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. soft law, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a nového stylu řízení škol (školský management) - vedení lidí, dospělých i dětí, pedagogického procesu, podmíněné požadavky na systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina současným společenským uspořádáním, které pojímá člověka jako jedinečně specifickou, svobodnou a plnoprávnou základních práv a svobod a další mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána. bytost. ŠZ v 4 a 5 definuje závazná pravidla a podmínky týkající se tvorby a dalších pravidel v oblasti programový Listina práv dětí dokumentů - rámcových ch programů a školních ch programů. Další specifická pravidla pro Mezi nejdůležitější dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně tvorbu školního ho programu pro předškolní vzdělávání jsou obsažena v 10. a 11. kapitole RVP. Tato soustavy v ČR, který vymezuje rámec politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich pravidla jsou rámcově závazná i pro vzdělávání dětí se specifickými mi potřebami, včetně vzdělávání dětí důležitosti a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzděláváv přípravných třídách zřizovaných při základních školách. ní ve střednědobém horizontu. Citát ze ŠZ Národní program rozvoje vzdělávání 4 Rámcové programy Citát Bílá kniha (2) Rámcové programy musí odpovídat nejnovějším poznatkům: Národní program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č. a) vědních disciplín, jejichž zásady a praktické využití má vzdělávání zprostředkovat a 277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 b) pedagogiky a psychologie o účinných metodách a organizačním uspořádání vzdělávání přiměřeně věku a rozvoji schválila vzdělávaného hlavní cíle politiky. Přijaté cíle se staly východiskem Koncepce vzdělávání a rozvoje (5) Rámcové programy a jejich změny zveřejňují ministerstva, která je vydala vždy způsobem soustavy v České republice zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 1. května umožňující dálkový přístup. Ministerstvo se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších ch institucí a aktivit, podílejících se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení rámce politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. Bílé knihy jak jsou obdobné texty strategického Právní postavení (právní subjektivita pro mateřské školy povinná od ) i zakotvení mateřských škol do charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující soustavy (mateřská škola přestává být předškolním zařízením a stává se druhem školy) v legislativní myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj podobě je důkazem, že stát věnuje předškolnímu vzdělávání významnou pozornost a podporu, neboť je chápe jako životně významný prvopočátek celoživotního vzdělávání, ve kterém se kladou základy hodnotového systému, soustavy ve střednědobém horizontu. postoji ke vzdělávání, učení a vědění, i získávání osobní samostatnosti, které mu pak umožňuje příznivější a pestřejší spoluúčast v lidském společenství. Uspokojovat a vyvolávat potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit ve školách a dalších ch i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní str. 6 MODUL A

7 Vzdělávání Vzdělávání Citát ze ŠZ 7 Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení (1) Vzdělávací soustavu tvoří školy a školská zařízení podle tohoto zákona. (2) Škola uskutečňuje Vzdělávací vzdělávání modul podle ch A programů uvedených v. () Druhy Evaluace škol jsou mateřská a škola, inovace základní škola ŠVP střední škola Ministerstvo stanoví prováděcím předpisem typy škol podle jejich zaměření pro účely jejich označování. (6) Podmínkou výkonu činnosti školy nebo školského zařízení je zápis do školského rejstříku. (7) Ve školách a školských zařízeních zajišťují vzdělávání pedagogičtí pracovníci. Vzdělávací Cíle předškolního politika státu vzdělávání Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných demokratických Předškolní vzdělávání principech neposkytuje a humánních stupeň zásadách. vzdělávání Vyplývá a není povinné. to z obsahu Pojetí a Programového cíle předškolního prohlášení vzdělávání vlády České včetně republiky konkrétních i dalších úkolů předpisů jsou dále Evropské specifikovány unie v Rámcovém z oblasti m tzv. soft law, programu v nichž pro předškolní se odrážejí vzdělávání. stěžejní cíle a požadavky na systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina základních Citát práv ze ŠZ a svobod a další mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána. Cíle předškolního vzdělávání Listina Předškolní práv dětí vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, Mezi nejdůležitější rozumovém a tělesném dokumenty rozvoji a na na národní osvojení základních úrovni patří pravidel Dlouhodobý chování, základních záměr vzdělávání životních hodnot a rozvoje a mezilidských výchovně vztahů. soustavy Předškolní v vzdělávání ČR, který vytváří vymezuje základní rámec předpoklady pro pokračování politiky státu, ve vzdělávání, dlouhodobé napomáhá cíle vyrovnávat i pořadí jejich důležitosti nerovnoměrnosti a Národní vývoje program dětí před vzdělávání vstupem do definující základného základní vzdělávání vývojové a poskytuje trendy speciálně v oblasti pedagogickou školství péči a dětem vzdělávání ve střednědobém se speciálními mi horizontu. potřebami. Národní program rozvoje vzdělávání Citát Bílá Rámcový kniha program pro předškolní vzdělávání Národní program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č. 277 ze Rámcový dne 7. program dubna pro 1999, předškolní která vzdělávání v něm (dále v návaznosti RP ) byl vydán na programové v roce 2001, a prohlášení to jako materiál z července doporučený 1998 schválila školám k využití při přípravě ŠVP. RP vznikl jako první, postupně vznikaly RVP také pro další úrovně vzdělávání. hlavní V cíle souladu s nimi byl politiky. RP upraven Přijaté a v cíle r se staly vydán východiskem jako Rámcový Koncepce program vzdělávání pro předškolní a rozvoje vzdělávání (dále RVP ). soustavy v České republice zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 1. května RVP vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro vzdělávání dětí předškolního věku, které probíhá Ministerstvo se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších ch institucí a v institucích zařazených do sítě škol a školských zařízení, resp. zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení aktivit, podílejících se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého (od roku 2005). Nový školský zákon, platný od , stanovuje závaznost RVP pro předškolní vzdělávání rámce politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně k termínu vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. Bílé knihy jak jsou obdobné texty strategického RVP vychází z demokratických zásad zakotvených v Ústavě ČR, reflektuje odborné požadavky kurikulární charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující reformy. myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj Poskytování předškolního vzdělávání je podle školského zákona veřejnou službou. Obsah RVP je strukturován do 12 kapitol. V 1. a 2. kapitole je vymezeno postavení RVP v systému soustavy ve střednědobém horizontu. kurikulárních dokumentů i v systému vzdělávání. Ve. kapitole je pojetí předškolního vzdělávání rozvedeno do úkolů, specifik, metod a forem práce. Cíle předškolního vzdělávání jsou deklarovány na úrovni tří rámcových cílů a klíčových kompetencí, sdružených do pěti oblastí. Ve 4. a 5. kapitole je obsah rozdělen do pěti Uspokojovat a vyvolávat potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit ch oblastí (biologickou - dítě a jeho tělo, psychologická - dítě a jeho psychika, interpersonální dítě a ten ve školách a dalších ch i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní druhý, sociálně-kulturní dítě a společnost a environmentální dítě a svět). Každá z nich obsahuje název, záměr, MODUL A str. 7

8 Vzdělávání Vzdělávání dílčí nebo tzv. oblastní cíle, nabídku, očekávané výstupy a rizika ch záměrů. Rozdíl mezi m obsahem RVP a m obsahem v ŠVP je náplní 6. kapitoly. Další 7. kapitola je věnována podmínkám vzdělávání (věcné podmínky, životospráva, psychosociální podmínky, organizace, řízení mateřské školy, Vzdělávací personální a pedagogické modul zajištění A a spoluúčast rodičů). Tématem 8. kapitoly je vzdělávání dětí se speciálními mi potřebami, včetně vzdělávání dětí mimořádně nadaných. Kapitola 9. pojednává o autoevaluaci, která je dnes nezbytnou součástí činnosti každé mateřské školy. V 10. kapitole jsou uvedeny zásady pro zpracování ŠVP, v kapitole 11. pak kritéria souladu RVP a ŠVP. Povinnosti předškolního pedagoga jsou obsahem poslední 12. kapitoly. RVP je doplněn slovníčkem nových pojmů a výrazů v textu používaných. RVP je koncipován tak, že vyjadřuje optimální úroveň (kvalitu) předškolního vzdělávání, k níž je třeba postupně směřovat, jíž však zpravidla nelze v plné míře dosáhnout. RVP lze tedy vnímat jako soubor kritérií, podle kterých lze hodnotit činnost mateřské školy. Vzdělávací RVP politika je dokumentem státu závazným pro pedagogy, zřizovatele ch institucí i jejich odborné a sociální Státní partnery. politikou Pro děti je jeho zajistit vyšší obsah efektivitu závazný není. a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády České Orientace republiky i dalších pedagogů předpisů v dokumentech Evropské unie z a oblasti úroveň tzv. jejich soft law, uplatňování v nichž se v odrážejí praxi stěžejní cíle a požadavky na systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina základních Kurikulární práv a proměna svobod přináší a další školám mezinárodní nejen větší smlouvy, svobodu, volnost jimiž je a spokojenost, Česká republika ale zároveň vázána. klade na pedagogy mnoho nových a náročných požadavků. Nová situace je pro mnohé z nich nelehká. Pedagogové se sice zpravidla Listina snaží práv pracovat dětí dobře a kvalitně, nicméně ne vždy se všechno daří, často i ve spojení s tím, že školám nejsou Mezi nejdůležitější vytvářeny potřebné dokumenty podmínky na (např. národní zvýšení úrovni počtu dětí patří až Dlouhodobý na 28 dětí ve třídě, záměr přičemž vzdělávání RVP byl a rozvoje koncipován výchovně na 20 dětí soustavy zapsaných v ČR, jedné který třídě). vymezuje Ukazuje se, rámec že stále přetrvávají nedostatky politiky v státu, chápání dlouhodobé nových principů, cíle ve i pořadí znalosti jejich důležitosti nových a dokumentů Národní program o dalších vzdělávání předpisů i v uplatňování definující nových základní přístupů, vývojové forem a trendy metod v každodenní oblasti školství praxi. Situace a vzdělávání ve střednědobém se zlepšuje, nicméně horizontu. stále je řada oblastí, v nichž jsou při inspekční činnosti shledávány nedostatky. Na tyto oblasti by pedagogové v mateřských školách měli soustředit svou pozornost, uvědomit si možné problémy, popř. si doplnit Národní potřebné program znalosti rozvoje a snažit se vzdělávání tak předejít problémům, které mohou nepříznivě ovlivnit kvalitu činnosti školy. Citát Bílá Příznivým kniha zjištěním je, že vlastní pedagogická práce je hodnocena jako kvalitativně lepší než kvalita programových Národní a hodnotících program rozvoje dokumentů. vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č. 277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 schválila Komentáře k aktuální úrovni znalosti RVP hlavní cíle politiky. Přijaté cíle se staly východiskem Koncepce vzdělávání a rozvoje soustavy Ze zkušeností v České republice z inspekční činnosti zveřejněné i pedagogické Ministerstvem praxe vyplývají školství, zejména mládeže tato zjištění: a tělovýchovy dne 1. května Ministerstvo a) Oblast se kurikulárních touto koncepcí dokumentů přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších ch institucí a aktivit, Znalost podílejících systému se kurikulárních na utváření dokumentů národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého rámce Pedagogové často politiky nedostatečně a jasně vymezených chápou zejména střednědobých následující skutečnosti: a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně vyhlášeny Kvalita v podobě vzdělávání závazného včetně vzdělávání vládního předškolního dokumentu, je dána tzv. státem, Bílé a knihy to prostřednictvím jak jsou kurikulárních obdobné texty dokumentů, strategického charakteru kurikulární v některých dokumenty zemích jsou označovány. vytvářeny dvou Česká úrovních Bílá kniha státní je a školní. pojata jako systémový projekt, formulující myšlenková Státní východiska, úroveň představují obecné Národní záměry program a vzdělávání rozvojové (NVP), programy, který formuluje které mají požadavky být směrodatné na vzdělávání jako pro vývoj celku a jednotlivé Rámcové programy (RVP), které vymezují závazné rámce vzdělávání pro jednotlivé soustavy etapy ve střednědobém - předškolního, základního, horizontu. středního vzdělávání. NVP i RVP zpracovávají na celostátní úrovni odborné instituce. Uspokojovat a vyvolávat potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit ve školách a dalších ch i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní str. 8 MODUL A

9 Vzdělávání Vzdělávání Školní úroveň představují školní programy (ŠVP), podle nichž se uskutečňuje vzdělávání v jednotlivých školách. ŠVP si vytváří každá škola sama podle zásad stanovených ve školském zákoně a v příslušném RVP, v předškolním vzdělávání v podobě RVP. Vzdělávací Vzdělávací programy na státní modul a školní A úrovni jsou veřejné dokumenty přístupné pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost. Školy jsou podle školského zákony povinny svůj ŠVP zveřejnit. Vlastní hodnocení školy je dokument (nepovinný), který zpracovává každá škola sama na základě systematického sběru a analýzy informaci podle předem stanovených kritérií za účelem dalšího rozhodování. Evaluaci chápeme jako řízené hodnocení podle předem určených pravidel. S termínem evaluace pracuje RVP, ve školském zákoně tento pojem nenajdeme. Vlastní hodnocení školy je dokument neveřejný, který se podle školského zákona předkládá pouze České školné inspekci. Vzdělávací Znalost politika RVP státu Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných demokratických Z praxe ČŠI principech je zřejmé že pedagogové, a humánních a to zásadách. ani vedoucí pracovníci Vyplývá škol to z RVP obsahu dobře Programového neznají. Pracují prohlášení převážně vlády České s republiky oddílem Vzdělávací i dalších obsah, předpisů konkrétně Evropské s dílčími unie mi z oblasti cíli tzv. z jednotlivých soft law, ch v nichž se oblastí. odrážejí Velmi stěžejní nízké cíle a požadavky vědomí na mají o třech rámcových systémy cílech, členských které by zemí. měly být Svou při roli jakémkoli zde sehrávají plánování i realizaci Ústava pedagogické České republiky, činnosti Listina základních přítomny práv a rovněž a svobod při vyhodnocování a další mezinárodní využívány. smlouvy, Rovněž znalost jimiž ch je Česká republika podmínek není vázána. potřebné úrovni. Poměrně nízká míra hodnocení souladu ŠVP s RVP je dokladem, že zejména vedoucí pracovníci dostatečně Listina neakceptují práv dětí 10. kapitolu RVP, ve které jsou jasně vyjádřeny zásady pro zpracování ŠVP. Rovněž pak odborná Mezi nejdůležitější a metodická práce dokumenty ředitelek odsouvaná na národní zejména úrovni z důvodů patří Dlouhodobý vyplývající z povinné záměr vzdělávání právní subjektivity a rozvoje až na výchovně méně významné soustavy místo, v nedosahuje ČR, který potřebné vymezuje kvality. rámec politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich důležitosti Nižší a znalost Národní RVP program je zjišťována vzdělávání u vedoucích definující pracovníků, základní zejména vývojové v tom případě, trendy kdy v oblasti jde o sloučení školství základní a vzdělávání ve střednědobém školy a mateřské horizontu. školy v jeden právní subjekt, tedy ředitelů ZŠ a MŠ. V takových případech ředitelé plně odpovídají za to, že jejich mateřská škola poskytuje vzdělávání v souladu se školským zákonem a RVP. Národní Pedagogičtí program pracovníci rozvoje musí vzdělávání ke své práci velmi dobře a v celém rozsahu RVP znát. Pochopit filosofii pojetí Citát Bílá předškolního kniha vzdělávání, akceptovat a ztotožnit se s jeho cíli, s jeho specifiky zejména v oblasti metod, forem Národní a organizace program rozvoje práce. Uvědomovat vzdělávání si v význam České republice i rozdíl mezi vznikl univerzálně na základě využívanými, usnesení tedy vlády všudypřítomnými České republiky č. 277 ze rámcovými dne 7. dubna cíli a dílčími 1999, cíli která jednotlivých v něm ch v návaznosti oblastí. na Mít programové povědomí o klíčových prohlášení kompetencích. z července Znát 1998 schválila a co nejvíce respektovat podmínky vzdělávání, které odrážejí tolik důležitá specifika předškolního vzdělávání. hlavní Vzdělávací cíle obsah rozdělený politiky. do Přijaté pěti ch cíle se staly oblastí východiskem je třeba vnímat Koncepce jako komplex vzdělávání cílů mnohdy a rozvoje opakovaně soustavy pojímaných v České z republice různých úhlů zveřejněné (oblastí) pohledu. Ministerstvem Nezapomínat školství, na podmínky, mládeže které a tělovýchovy je třeba vytvářet dne při 1. vzdělávání května Ministerstvo dětí se speciálními se touto koncepcí mi přihlásilo potřebami. k zásadě, Znát zásady že rozvoj pro tvorbu školství školních a všech ch dalších programů ch a kritéria institucí a aktivit, souladu podílejících ŠVP s RVP se na. utváření Uvědomit národní si povinnosti vzdělanosti, předškolního se pedagoga, má v budoucnosti tedy za co pedagog vyvozovat odpovídá, z obecně jaké odborné přijatého rámce činnosti má vykonávat, politiky a jak jasně má vést vymezených vzdělávání a střednědobých postupovat ve vztahu a dlouhodobých k rodičům dětí. záměrů, které mají být veřejně vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. Bílé knihy jak jsou obdobné texty strategického charakteru Povědomí v některých provozních zemích označovány. zaměstnanců Česká škol Bílá kniha o pojetí pojata předškolního jako systémový vzdělávání projekt, formulující myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj Rovněž provozní zaměstnanci by měli být seznámeni se základními cíli a specifiky předškolního vzdělávání soustavy tak, ve aby střednědobém při svém poměrně horizontu. významném působení v mateřské škole zachovávali stejné principy, zásady a postoje i individuální přístup k dětem. Dobrými reprezentanty školy by měli být i ve vztahu k rodičovské veřejnosti. Uspokojovat a vyvolávat potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit ve školách a dalších ch i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní MODUL A str. 9

10 Vzdělávání Vzdělávání Informovanost rodičů o pojetí předškolního vzdělávání I rodiče by měli být více informováni o pojetí předškolního vzdělávání a vtahováni do činnosti mateřské školy, tak by mohli Vzdělávací jednotněji, tedy podobně modul jako mateřská A škola, působit i v domácím prostředí na své děti. Velmi dobře v tomto Evaluace ohledu pracují a mateřské inovace školy realizující ŠVP programy alternativních pedagogik nebo nové modelové programy, kde je otevřené partnerství (tzn. partnerské vztahy s rodiči) jednou ze základních zásad. Znalost a užívání odborné terminologie RVP operuje s řadou odborných a často nových pojmů, kterým je třeba věnovat náležitou pozornost - dobře jim rozumět a správně je používat. Vzdělávací politika státu Jde o neujasněnost a popř. záměnu např. těchto pojmů: Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných program - obsah demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády cíle předškolního vzdělávání - rámcové cíle - dílčí cíle cíle v kategorii klíčových kompetencí, České republiky i dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. soft law, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a charakteristika školy charakteristika ho programu, požadavky na systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina organizační zajištění chodu MŠ organizace vzdělávání režim dne, základních práv a svobod a další mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána. integrovaný blok oblast, evaluační systém struktura hodnocení hodnotící zpráva apod. Listina práv dětí Mezi nejdůležitější dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně RVP jako optimální kvalita předškolního vzdělávání soustavy v ČR, který vymezuje rámec politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich důležitosti a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělává- RVP vyjadřuje optimální kvalitu, ke které by pedagogové měli směřovat, jak ve svých programových materiálech, ní ve střednědobém horizontu. tak pochopitelně i ve vlastní pedagogické činnosti. Je třeba si uvědomit, že nebude patrně žádná mateřská škola dosahovat tohoto ideálního stavu ve všech ch podmínkách, ch procesech a ve ch Národní program rozvoje vzdělávání výsledcích. Každá MŠ by měla svou činnost postupně zlepšovat a tím směrovat k této státem dané normě. Cílem Citát Bílá kniha činnosti školy bude tedy cesta za vyšší kvalitou. RVP jim kritéria této kvality nabízí. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č. 277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 Využívání RVP při tvorbě ŠVP schválila hlavní cíle politiky. Přijaté cíle se staly východiskem Koncepce vzdělávání a rozvoje V ŠVP je třeba popsat aktuální situaci konkrétní školy a nastínit záměry profilaci, cíle, užívané metody, soustavy v České republice zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 1. května formy, zkvalitňování všech ch podmínek apod. Rozdíl mezi ideální kvalitou danou státem v RVP Ministerstvo se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších ch institucí a a vlastním programovým materiálem ŠVP musí být zřetelný. Opisy z RVP je možné využívat jen částečně, aktivit, a podílejících to v oblastech metod se na utváření a forem práce národní a dílčích vzdělanosti, (oblastních) se ch má v budoucnosti cílech. Ale vyvozovat i tam je vhodnější z obecně vyjádřit přijatého své rámce záměry vlastními politiky slovy. a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. Bílé knihy jak jsou obdobné texty strategického charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující myšlenková Prováděcím východiska, předpisem obecné ke školskému záměry zákonu a rozvojové jsou vyhláška programy, MŠMT č. 14/2005 které mají Sb., o být předškolním směrodatné vzdělávání pro vývoj i vyhláška č. 4 /2006 Sb., o předškolním vzdělávání. soustavy ve střednědobém horizontu. Uspokojovat a vyvolávat potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit ve školách a dalších ch i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní str. 10 MODUL A

11 Vzdělávání Vzdělávání Vzdělávání Metodika a didaktika práce s dětmi předškolního věku Didaktika a metodika práce v dnešní MŠ. Vzdělávací modul B Role Metodika médií a jejich a didaktika pozitivního práce i negativního vlivu při s dětmi rozvoji dnešního předškolního dítěte v předškolním věku věku Vzdělávací politika státu Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády České republiky i dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. soft law, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a požadavky na systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina základních Média (komunikace masová) jsou cíleně zaměřeny na velké množství lidí publikum. I když se tyto instituce Didaktika práv a svobod a metodika a další práce mezinárodní v dnešní smlouvy, MŠ. jimiž je Česká republika vázána. musí podřizovat publiku, kultuře, zákonům dané země, mají velkou moc, protože do jisté míry mohou ovlivňovat Listina obsah Role práv i médií formu dětí sdělení a jejich ke pozitivního svému nebo jinému i negativního prospěchu. vlivu Příjemci při mají rozvoji tendenci dnešního sdělení dítěte věřit, přijímají v předškolním je obvykle věku. Média Mezi nejdůležitější zcela pasivně. Není důvod pochybovat o pravdivosti. To vše umocňuje opakováním stejné informace a také (komunikace dokumenty masová) jsou na národní cíleně zaměřeny úrovni patří na velké Dlouhodobý množství záměr lidí vzdělávání publikum. a I rozvoje když se výchovně tyto instituce musí jejímu přizpůsobení moderním přijatelným trendům, je tedy velmi aktuální a věrohodná. Pravdivost stejného podřizovat soustavy publiku, v ČR, který kultuře, vymezuje zákonům rámec dané země, mají politiky velkou státu, moc, protože dlouhodobé do jisté cíle míry i pořadí mohou jejich ovlivňovat důležitosti sdělené často umocní četnost zdrojů (televize, noviny, internet). To co dříve bylo naprosto tabu, je dnes zcela obsah a Národní i formu program sdělení ke vzdělávání svému nebo definující jinému základní prospěchu. vývojové Příjemci trendy mají v oblasti tendenci školství sdělení a vzdělává- věřit, přijímají je ní ve střednědobém normální. Využívání sociálních sítí je prestižní a určuje image životního stylu. Podle internetových stránek www. obvykle zcela horizontu. pasivně. Není důvod pochybovat o pravdivosti. To vše umocňuje opakováním stejné internethotline.cz používá internetové sociální sítě až polovina šestiletých dětí. Touto komunikací si děti nahrazují informace a také jejímu přizpůsobení moderním přijatelným trendům, je tedy velmi aktuální a věrohodná. Národní komunikaci v rodině, která jim často chybí. Rodiče by měli mít přehled o vhodnosti pořadů a délce času tráveného Pravdivost program stejného rozvoje vzdělávání sdělené často umocní četnost zdrojů (televize, noviny, internet). To co dříve bylo Citát Bílá u televize. Čas trávený u televize by neměl být na úkor času aktivního odpočívání a pobytu v přírodě. naprosto kniha tabu, je dnes zcela normální. Využívání sociálních sítí je prestižní a určuje image životního stylu. Národní Podle program internetových rozvoje vzdělávání stránek v České republice vznikl používá na základě internetové usnesení sociální vlády České sítě až republiky polovina č. šestiletých 277 ze Podle výzkumů zaměřených na předškolní děti ve věku 2 5 let, které najdeme na stránkách se dětí. dne Touto 7. dubna komunikací 1999, která si děti v něm nahrazují v návaznosti komunikaci na v programové rodině, která prohlášení jim často chybí. z července Rodiče 1998 by měli mít schválila malé děti učí dříve technickým než životním dovednostem. Více malých evropských dětí předškolního věku umí přehled o vhodnosti pořadů a délce času tráveného u televize. Čas trávený u televize by neměl být na úkor hlavní hrát cíle počítačové hry (58%) než jezdit např. na kole. Dokonce 44% 2- letých dětí je schopno hrát jednoduchou počítačovou času aktivního politiky. hru, až odpočívání Přijaté 76% dětí věku a pobytu cíle se 2 5 let v staly přírodě. východiskem Koncepce vzdělávání a rozvoje soustavy v České umí používat počítačovou myš. Dále se najde, že například jedno dítě ve věku Podle republice 6 9 let výzkumů zveřejněné zažilo kyberšikanu. zaměřených Ministerstvem Ukazuje na se, předškolní školství, že by měli rodiče děti ve mládeže začít věku vzdělávat 2 a tělovýchovy 5 své let, dne 1. května děti které o bezpečném najdeme pohybu na stránkách www. Ministerstvo se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších ch institucí a v prostředí avg.com online, se světa malé v mladším děti učí věku, dříve než technickým si dosud mysleli. než životním dovednostem. Více malých evropských dětí aktivit, podílejících předškolního se věku na utváření umí hrát národní počítačové vzdělanosti, hry (58%) se má než v jezdit budoucnosti např. na vyvozovat kole. Dokonce z obecně 44% přijatého 2- letých dětí je rámce politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně Proměny schopno české hrát rodiny jednoduchou a jejich dopad počítačovou na rozvoj hru, předškolního až 76% dětí dítěte. ve věku Jejich 2 odraz 5 let na umí práci používat mateřské počítačovou školy myš. vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. Bílé knihy jak jsou obdobné texty strategického a v komunikaci Dále s se rodiči. najde, Současná že například rodina je jedno ovlivňována dítě ve ekonomickou věku 6 9 silou let zažilo společnosti, kyberšikanu. možností Ukazuje profesního se, že by měli charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující uplatnění rodiče doma začít i ve vzdělávat světě. Rodiče své dnes děti mají o na bezpečném své děti čím dále pohybu méně času v prostředí a tak své rodičovské online světa povinnosti v mladším v mnoha věku, než si myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj případech dosud mysleli. přenechávají škole a doma televizním programům. Reklama nás učí, jak se máme chovat ve spotřební společnosti. Nabízí nám společný model. Obecně reklama nesmí narušovat morální vývoj dítěte. Zaručuje zákon soustavy ve střednědobém horizontu. o regulaci Proměny reklamy, české u nás rodiny do 18 a let. jejich Přesto dopad se setkáváme na rozvoj s vlivem předškolního reklamy na děti dítěte. Jejich 6 let. Děti odraz neznají na ani práci názvy mateřské školy a zvířat v komunikaci co žijí kolem nás. s Kde rodiči. žije myš? Současná No přece rodina počítači, je proč ovlivňována se ptáš? Zato ekonomickou dobře si pamatují silou krkolomné společnosti, názvy možností postaviček profesního z reklam. uplatnění Děti v tomto doma věku i neumí ve světě. číst, přesto Rodiče rozeznají dnes i světové mají oděvní na své značky děti Nike, čím Adidas, dále v méně obchodě času a tak své Uspokojovat a vyvolávat potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit vyhledávají rodičovské např. povinnosti jogurty Kostíci, v mnoha od firmy případech Danone. Na přenechávají stránkách Media škole Master a doma najdeme televizním statistiky sledovanosti programům. TV Reklama nás ve školách a dalších ch i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní kanálů, učí, jak pořadů, se počet máme diváků chovat i věkovou ve spotřební skupinu, počet společnosti. reklamních Nabízí bloků za nám den. Učitelky společný v MŠ model. by měly Obecně být dětem reklama nesmí narušovat morální vývoj dítěte. Zaručuje zákon o regulaci reklamy, u nás do 18 let. Přesto se setkáváme s průběhu vlivem celého života reklamy v souladu na děti s principem 6 let. Děti spravedlivosti neznají ani názvy a využívání zvířat co talentů. žijí kolem Dosáhnout nás. Kde vyšší žije kvality myš? No a přece funkčnosti na vzdělávání počítači, proč tvorbou se ptáš? nových Zato dobře ch si pamatují a krkolomné studijních názvy programů, postaviček které z reklam. budou Děti odpovídat v tomto věku neumí číst, přes to rozeznají i světové oděvní značky Nike, Adidas, v obchodě vyhledávají MODUL B např. str. 11 jogurty Kostíci, od firmy Danone.

12 Vzdělávání Vzdělávání nápomocné orientovat se v tomto složitém světě. Samy by měly mít v mediálním směru určité znalosti, aby mohly přijatelným a přirozeným způsobem upozorňovat na rizika a nebezpečí v životě. Úkol pro učitelky: Jak silně ovlivňuje reklama předškolní děti a kolektiv dětí v MŠ. Praktická část: společný projekt mediální výchovy v MŠ. Téma: televize, reklama, počítač. Dětská práva a jejich specifikace v předškolním věku Vztah dětských práv a potřeb dítěte v současné společnosti jejich promítnutí do práce učitelky v MŠ. Existuje několik základních dokumentů, které se týkají právního postavení dítěte: mezi nejvýznamnější patří Úmluva Vzdělávací politika státu o právech dítěte, kterou přijalo Valné shromáždění OSN V září 1990 na Světovém summitu pro děti Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných se podpisem presidenta Václava Havla připojila k Úmluvě i ČSFR, v roce 1991 u nás nabyla Úmluva platnosti demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády jako mezinárodní smlouva o lidských právech ve smyslu čl. 10 Ústavy a od roku 199 je součástí právního řádu České republiky i dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. soft law, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a české republiky. Úmluva o právech dítěte zahrnuje občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva, která požadavky na systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina umožňují zachování lidské důstojnosti dětí. Zahrnuje právo dítěte: na život, přežití a rozvoj, na jméno, národnost základních práv a svobod a další mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána. a zachování identity, na svobodu a bezpečnost jednotlivce, nebýt týrán a mučen, nebýt vzat do otroctví, na lidskou důstojnost, na pomoc a podporu národního i mezinárodního zákonodárství, na spravedlivé a veřejné jednání Listina práv dětí u soudu, na soukromí domova a korespondence, na ochranu při nezákonné urážce cti a pověsti, na vzdělání, na Mezi nejdůležitější dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně volný čas, hry a umělecké činnosti, na vlastní majetek, na přiměřenou životní úroveň, na uzavírání sňatku a založení soustavy v ČR, který vymezuje rámec politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich rodiny, na účast občanských hnutích a současně i svobodu myšlení, svědomí a náboženské vyznání, názorů důležitosti a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzděláváa jejich vyjadřování, pokojné shromažďování. ní ve střednědobém horizontu. Pro účely Úmluvy o právech dítěte se dítětem rozumí každá lidská bytost mladší 18 let, pokud podle právního řádu, Národní program rozvoje vzdělávání jenž se vztahuje na dítě, není zletilosti dosaženo dříve. Citát Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č. Státy, které jsou smluvní stranou této Úmluvy, se zavazují respektovat a zabezpečit práva stanovená touto úmluvou 277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 každému dítěti nacházejícímu se pod jejich jurisdikcí bez jakékoli diskriminace podle rasy, barvy pleti, pohlaví, schválila jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního, etnického nebo sociálního původu, majetku, hlavní cíle politiky. Přijaté cíle se staly východiskem Koncepce vzdělávání a rozvoje tělesné nebo duševní nezpůsobilosti, rodu a jiného postavení dítěte nebo rodičů nebo zákonných zástupců. Tyto soustavy v České republice zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 1. května státy mají na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě spojených národů je uznání přirozené důstojnosti Ministerstvo se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších ch institucí a a rovných nezcizitelných práv všech příslušníků rodiny základem svobody, spravedlnosti a míru na světě. aktivit, podílejících se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého rámce Metody práce politiky učitelky v a MŠ jasně k tomuto vymezených tématu: Výklad střednědobých - informace, besedy, a dlouhodobých diskuse, sociální záměrů, hry, hraní které rolí, mají obhajoba být veřejně vyhlášeny určitého v podobě názoru, závazného trénování způsobu vládního odmítání, dokumentu, kooperativní tzv. Bílé činnosti, knihy manipulační jak jsou činnosti, obdobné tvůrčí texty činnosti, strategického charakteru konstruktivní v některých hry prožitkové zemích označovány. učení, využívání Česká audiovizuálních Bílá kniha pořadů. je pojata Praktická jako část: systémový Učitelka projekt, zařadí do formulující výuky: myšlenková 1. Právo východiska, dítěte na jméno. obecné 2. Právo na záměry zachování a identity rozvojové a na soukromí programy, domova. které. Právo mají dítěte být na směrodatné lidskou důstojnost. pro vývoj 4. Právo dítěte na svůj vlastní názor. Ukázka, jak by mohla vypadat příprava učitelky na výuku - téma: Právo dítěte soustavy na jméno. ve střednědobém horizontu. Uspokojovat a vyvolávat potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit ve školách a dalších ch i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní str. 12 MODUL B

13 Vzdělávání Vzdělávání Pedagogický význam multikulturality a jeho prevence xenofobie a rasismu. Multikultura v životě dětí v MŠ, - jazyková diverzita v MŠ Výklad pojmů: Pojem xenofobie pochází z řeckého slova xénos příchozí, fóbos- bázeň, úzkost. Rasismus podněcování Evaluace k nenávisti, rozlišování a inovace podle rasy. ŠVP Multikulturní tolerance rozumíme tím, že jde o vzájemné pochopení různých tradic, zvyků, chování, postojů, náboženství a preference jednotlivých majoritních a minoritních skupin, soužití národních menšin s většinami ve vzájemné toleranci, míru, bez zbytečného ohrožování, diskriminace, rasové nenávisti, zneužívání či jiných negativních projevů xenofobie. Nástroj k dosažení multikulturní tolerance se stává multikulturní výchova s cílem naučit se porozumět lidem, vytvářet prostor pro toleranci a vstřícné soužití. Prevence xenofobie, rasismu, antisemitismu a intolerance, rozumíme tím že: poznáváme zvyky a odlišnosti jiných Vzdělávací kultur, politika vedeme děti státu k demokracii, budujeme pocit sounáležitosti, rozvíjíme schopnosti adaptovat se na nové Státní podmínky, politikou vyhledáváme je zajistit hry vyšší a akce na efektivitu téma kvalita a života. kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády České Co republiky je jazyková i dalších diverzita? předpisů Slovo diverzita Evropské je unie odvozeno z oblasti od anglického tzv. soft slova law, diversity v nichž a se představuje odrážejí stěžejní určitou cíle a různorodost. V důsledku globalizace otevírání trhů a uvědomování si populační rozmanitosti se stále více ubíráme požadavky na systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina k diverzitě. V oblasti řízení lidských zdrojů představuje diverzita jistou individualitu osob, která z rozmanitosti základních práv a svobod a další mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána. a jedinečnosti vyplývá. Jazyková diverzita znamená odlišnost jedince v mateřském jazyce. Listina práv dětí Mezi nejdůležitější Role pedagoga ve dokumenty třídě s dětmi na mluvícími národní jiným úrovni mateřským patří Dlouhodobý jazykem, výhodou záměr je vzdělávání znalost jeho mateřského a rozvoje jazyka výchovně aspoň soustavy částečně. Pokud v ČR, učitel který znalost vymezuje nemá, měl rámec by se zajímat o sociokulturní politiky státu, prostředí, dlouhodobé ze kterého dítě cíle přišlo i pořadí a jeho jejich důležitosti pochopení. a Národní Znalost program povede k vzdělávání příznivé a otevřené definující atmosféře základní ve třídě. vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávání ve střednědobém horizontu. Bilingvismus neboli dvojjazyčnost. Podle psychologů z Asociace psychologické vědy s sebou bilingvismus, kdy se Národní děti program pohybují ve rozvoje dvojím jazykovém vzdělávání prostředí a například s každým rodičem mluví jeho jazykem, vede k zlepšení Citát Bílá pozornosti kniha a myšlenkovým procesům. Vyplívá to z nedávno provedené studie. Ačkoli bilingvní jedinci mívají menší Národní slovní program zásobu rozvoje než vrstevníci, vzdělávání psychologové v České pozorují, republice že se vznikl jim lépe na daří základě rozpoznávat usnesení neverbální vlády České signály. republiky Podle č. 277 ze psychologů dne 7. dubna je to dáno 1999, tím, že která často v přepínají něm mezi v návaznosti oběma jazyky, na což programové je výborné cvičení prohlášení duševních z července schopností schválila (zdroj: psychcentral.com) hlavní cíle politiky. Přijaté cíle se staly východiskem Koncepce vzdělávání a rozvoje Cizí jazyk v mateřské škole. Ještě relativně nedávno bylo doporučováno: neplést dítěti hlavu, nechat je naučit soustavy v České republice zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 1. května jeden jazyk pořádně a pak druhý. Dnes naštěstí většina expertů zastává opačný přístup. Spontánnost, schopnost Ministerstvo se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších ch institucí a napodobovat a ochota zkoušet všechno, co se dá. To jsou vlastnosti, které patří dětem v předškolním věku. Děti aktivit, podílejících se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého starší už tak bezprostřední nejsou. Tuto vlastnost předškoláků bychom neměli promarnit. rámce politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. Bílé knihy jak jsou obdobné texty strategického Mezinárodní spolupráce Mateřských škol. Projekty: Výměna zkušeností a Know how v péči o dítě, který charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující uskutečnila Praha 4 s Reykjavíkem na Islandu. Předškolní péče v České republice a na Islandu, Islandské inspirace. myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj Jaké jsou rozdíly v předškolním vzdělávání mezi těmito státy. soustavy ve střednědobém horizontu. V ČR hosté z Islandu obdivovali lepší jídlo, uklizenější prostory a celkově propracovaný systém stravování. MŠ mají lepší vybavenost, dostatek didaktických pomůcek, více hraček. MŠ poskytují dětem i personálu obecně více prostoru. Obdivovali piano ve třídách a povinnost učitelek hrát na hudební nástroj (piano, flétna). Uspokojovat a vyvolávat potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit ve školách a dalších ch i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní Island - vzhledem k rozdílnému podnebí, jsou jejich děti otužilejší již od mala, chodí ven v každém počasí. V ČR jen, MODUL B str. 1

14 Vzdělávání Vzdělávání když je hezky. Na Islandu mají specializované třídy, místnosti například výtvarné, pracovní, kde se všichni střídají. Mají méně toalet na jedno dítě, méně náročný prostor na osobní hygienu. Budovy jsou stavěny z dřevotřísek, lehčího charakteru, mají nižší provozní náklady. Spolupráce v příhraničí: Příhraniční MŠ si umí hrát i německy. Některé MŠ jsou zapojeny do projektu Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů. Projekt vznikl z impulsu z rakouské strany a Jihočeského kraje, konkrétně pracovníkům Střediska služeb školám v Českých Budějovicích, které zastřešuje 11 MŠ a ZŠ. Jsou to hlavně školy v těsné blízkosti státní hranice. České děti se učí německému jazyku, rakouské pak česky. Vzájemně se navštěvují, společně si hrají a poznávají. Projekt etwinning, anebo kamarádi bez hranic. Cílem je seznámení dětí s dětmi a jazykem bratrské země a sdílení Vzdělávací společných politika zážitků. státu Uskutečňujeme spolupráci se slovenskými, polskými školami, ale i vzdálenými daleko ve světě. Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády České Metodika republiky i dalších aktivního předpisů Evropské učení, unie metody z oblasti tzv. soft law, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a požadavky na systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina základních Metody práv vyučování a svobod a další v MŠ mezinárodní způsob smlouvy, práce, jimiž vybavenost, je Česká republika forma vyučování, vázána. učivo, věkové zvláštnosti dětí, zkušenosti a intelektové předpoklady dětí, osobnost Listina učitele práv dětí Mezi nejdůležitější dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně soustavy v ČR, který vymezuje rámec politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich Cílem vzdělávání předškolních dětí v mateřských školách (MŠ) je všestranný a přirozený rozvoj dítěte. Výchovně důležitosti a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělává činnost mateřské školy je jasně dána platným dokumentem Rámcově program předškolního ní ve střednědobém horizontu. vzdělávání (RVP ). Ten dává i jasnou představu o profilu budoucího školáka. Také Desatero pro rodiče předškoláků vydané MŠMT ČR (stránky www. MŠMT) se shodují s výstupy RVP, jedná se pomocný materiál, Národní program rozvoje vzdělávání který by měl pomoci sjednotit cíle rodiny a školy. Citát Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č. Učitelka MŠ je ta, co v předškolním věku dítěte otevře brány některým druhů učení. 277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 schválila sentomotrické je učení, které rozvíjí smysly, vnímání, rozlišovací představy, pohybovou aktivitu, úkony k jejich hlavní cíle politiky. Přijaté cíle se staly východiskem Koncepce vzdělávání a rozvoje koordinaci manipulačním a pohybovým operacím, jsou zapojeny smysly celého těla soustavy v České republice zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 1. května Ministerstvo kognitivní se touto je učení, koncepcí které rozvíjí přihlásilo intelektovou k zásadě, stránku že rozvoj dítěte (myšlení, školství řeč, a všech paměť.) dalších ch institucí a aktivit, podílejících se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého rámce sociálně afektivní politiky je a učení, jasně kde vymezených se aktivně učí střednědobých sociálním vztahům, a dlouhodobých vzorům chování, záměrů, citovým prožitkům, které mají volním být veřejně vyhlášeny vlastnostem. v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. Bílé knihy jak jsou obdobné texty strategického charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující myšlenková Učitelka východiska, děti k činnostem obecné vhodně záměry motivuje, má a rozvojové promyšlen cíl programy, co děti naučí. které Ověřuje mají si znalosti být dětí směrodatné (zpětná vazba) pro vývoj výsledky, co je naučila. Standardy předškolního vzdělávání slouží učitelce jako orientační a podpůrná pomůcka. soustavy ve střednědobém horizontu. Osobnost pedagoga - Práce učitelky v mateřské škole, děti předškolního věku přijímají autoritu učitelky pozitivně Za hlavní chtějí strategické ji obdivovat, linie je pro rozvoje ně princeznou. vzdělávání Učitelka v se České díky své republice autoritě snáze lze považovat: vypořádá s výchovnými problémy, řeší Uspokojovat je způsobem, a vyvolávat kterému děti rozumějí. potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit ve školách a dalších ch i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní vzdělávání Zná dobře a poskytována metodiku vzdělávání příležitost dětí předškolního k maximálnímu věku, věkové rozvoji zvláštnosti různorodých dětí a zvláštnosti schopností učení všem učení hrou, jedincům v str. 14 MODUL B

15 Vzdělávání Vzdělávání vybírá přiměřené hry dramatické, pohybové, hudební, logopedické. Dovede způsobile vystupovat, je vzorem pro děti, umí je zaujmout a má dobré organizační schopnosti, vyhledává nové formy aktivního učení. Celoživotně se vzdělává. Jaký je učitel, taková je třída. Osobnost učitele (vzor) ovlivňuje svým chováním a rozhodováním kolektiv dětí. Již je Vzdělávací známo, že se v MŠ sem modul tam objeví A i učitel- muž. Má na problémy v MŠ jiný náhled, napadne ho jiná řešení. Řadu věcí zvládá s nadhledem vlastním mužům. V režii učitelky je do značné míry její vlastní chování a ta část prostředí, kterou spoluutváří a proto za děti také odpovídá. Nadané děti v mateřské škole. Děti, které mají nadprůměrnou inteligenci, si zaslouží zvýšenou pozornost učitelek. Mohou být rozumově nadané, ale pozadu v jiných oblastech, mohou mít snížený sociální cítění a komunikační schopnosti. Společně shrneme výhody, problémy, formou předávání zkušeností. Vzdělávací V současnosti politika probíhá státu revize RVP, zpráva OECD (organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, podporující Státní vzdělávání politikou v ČR je Organisacion zajistit vyšší for Economic efektivitu CO-operation a kvalitu and vzdělávání Development). založenou na jasně definovaných demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády České Zpráva republiky OECD i dalších jej hodnotí předpisů jako příliš Evropské akademický, unie což z oblasti znemožňuje tzv. jeho soft přijetí law, širokou v nichž laickou se odrážejí veřejností, stěžejní a pak cíle a požadavky hodnocení na České školní systémy inspekce (ČŠI), členských jež shledala zemí. nedostatky Svou roli ve m zde sehrávají obsahu i Ústava většiny školních České republiky, ch Listina základních programů, práv které a svobod v letech a další 2009 mezinárodní 2012 kontrolovala. smlouvy, Nová podoba jimiž je RVP Česká je republika na nás všech, vázána. pedagogů, ředitelů MŠ, ale také rodičů, zřizovatelů, odborníků na předškolní vzdělávání z řad vysokoškolských učitelů, psychologů, Listina vzdělavatelů práv dětí budoucích učitelů MŠ i široké veřejnosti. (diskuze na portále Předpokládá se, že současná Mezi nejdůležitější akademická podoba dokumenty ho na národní programu úrovni bude pak patří více Dlouhodobý praktická a srozumitelnější záměr vzdělávání nejen odborné, a rozvoje ale i výchovně laické veřejnosti. soustavy v ČR, který vymezuje rámec politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich důležitosti a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávání ve střednědobém horizontu. Kooperativní vyučování - hra, základní nástroj učení a vrůstání do okolního Národní světa program rozvoje vzdělávání Citát Bílá kniha Národní Co program prozradí o rozvoje dítěti volná vzdělávání hra. Volná v hra České je úžasné republice okno do vznikl světa dětí na základě předškolního usnesení věku. Předškolní vlády České zařízení republiky jsou č. 277 ze typickou dne 7. příležitostí dubna 1999, pro volnou která hru. v Učitelka něm má v příležitost návaznosti sledovat na programové dětskou hru a chování prohlášení jednotlivých z července dětí tak 1998 schválila trochu s větším odstupem. Při volné hře děti přinášejí témata, s nimiž se setkávají ve svém, mimoškolním životě. Učitelka se do hry sice nezapojuje, zdánlivě jí možná ani nevěnuje pozornost (jinak by hra přestala být, zvlášť pro hlavní cíle politiky. Přijaté cíle se staly východiskem Koncepce vzdělávání a rozvoje některé děti, skutečně volná), nicméně nenápadně zůstává v obraze. Má možnost uvědomit si, kdo hraje v kolektivu soustavy v České republice zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 1. května jakou roli, kdo je vůdčí, kdo ne, kdo je samotář, kdo je kamarádský, kdo si po sobě uklidí, kdo uteče atd. Ministerstvo se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších ch institucí a aktivit, podílejících se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého Etoped Michal Kolář uvádí ve svém metodickém matriálu pro ředitelky a učitelky MŠ, dostupný na rámce politiky a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně konkrétní příklady prvků šikanování, kterých si můžeme všimnout při volné hře dětí v MŠ. vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. Bílé knihy jak jsou obdobné texty strategického charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující myšlenková Evaluace východiska, a očekávané obecné výstupy záměry - a co rozvojové se v MŠ programy, naučíš, v které ZŠ jako mají když být najdeš směrodatné pro vývoj Učitelka upozorňuje rodiče na nevyzrálost dítěte na těchto příkladech nezralosti: nedokáže se soustředit a zaměřit soustavy ve střednědobém horizontu. na něco, na nějaký cíl, nemá dostatečnou pozornost, nikdy nedostaví hrad z kostek ani nedomaluje obrázek, nemá chuť se něco naučit, nechápe, proč by se mělo mořit činností v řízeném učení, když si chce hrát, neovládá emoce, na Uspokojovat neúspěch a reaguje vyvolávat výbuchy vzteku nebo potřeby pláče, dětí, má potíže mládeže přijmout a dospělých učitelku jako odpovídajícím autoritu (neposlouchá zvyšováním ji), nezvládá kapacit ve školách sociální a dalších situace - ch pozdravit, poděkovat, i mimoškolních požádat o něco, institucích vykat dospělému, tak, aby byla spolupracovat zajištěna s kamarády, dostupnost nevydrží všech u úrovní úkolu, který ho nebaví, déle než pár minut, uteče od něj, nedokáže poznat a ohlídat si svoje věci, orientovat se na MODUL B str. 15

16 Vzdělávání Vzdělávání chodbách, v jídelně, při výuce nedokáže překonat únavu, lehá si, po obědě má potřebu spánku. Toto jsou příklady nezralosti, pokud přetrvávají do doby nástupu do první třídy, měla by učitelka doporučovat rodičům školní odklad. Alternativní formy vzdělávání Praktická část: Jak hodnotit dítě, aby učitelka byla co nejobjektivnější. Česká předškolní výchova v evropském kontextu Pojem alternativní předškolní zařízení je v zahraničí používán od poloviny 70 let pro předškolní zařízení, která Vzdělávací politika státu v duchu tzv. nového pedagogického myšlení organizovala veškerou svoji činnost na základě respektování osobnosti Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných dítěte a jeho zdravého vývoje. Toto myšlení ovlivnilo práci našich pedagogů předškolních zařízení, zejména tím, že demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády odmítlo normativní pojetí práce, že je neefektivní, hlavně didaktika a metodika. České republiky i dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. soft law, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a požadavky na systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina Vzniklo tak prakticky orientované pedagogické hnutí, které přineslo do didaktiky a metodiky, výchovy a vzdělávání základních dětí v práv MŠ především a svobod aktivitu a další dítěte, mezinárodní jeho spontánnost, smlouvy, činnost jimiž a je prožitkovost. Česká republika Tím se vázána. podstatně změnila role učitelky MŠ. Listina práv dětí Mezi nejdůležitější dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně Většinu předškolních zařízení v ČR je možné označit jako pedagogicky alternativní. V důsledku toho, že již na soustavy v ČR, který vymezuje rámec politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich počátku 90 let přestal být kladen důraz na plnění jednotného Programu výchovní práce pro mateřské školy je důležitosti a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávádnes velmi obtížné najít MŠ, která by pracovala tradičním způsobem. Projekty a programy, které vznikly a rozšířily ní ve střednědobém horizontu. se u nás po roce 1989 (Škola podporující zdraví, Začít spolu, apod.) jsou označovány spíše jako inovativní a s tím, že jako alternativní jsou u nás vnímány především pedagogické koncepce vycházející z (waldorfské pedagogiky, Národní program rozvoje vzdělávání montessoriiské pedagogiky, jenského plánu, daltonského plánu nebo frientovské pedagogiky), které představují Citát Bílá kniha variabilní vzdělávání mimo hlavní nabídku ho proudu. Existuje celá řada MŠ, které v praxi využívají jen Národní program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č. určitých prvků těchto koncepcí. 277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 schválila Církevní MŠ (křesťanské, evangelické) můžeme zařadit mezi alternativní. V MŠ římskokatolické církve se hlavní cíle politiky. Přijaté cíle se staly východiskem Koncepce vzdělávání a rozvoje náboženská výchova nějakým konkrétním způsobem promítá do ŠVP. MŠ Jednoty bratrské naopak kladou soustavy důrazy v České více na republice prohlubování zveřejněné běžných hodnot Ministerstvem v duchu křesťanského školství, mládeže myšlení. a tělovýchovy dne 1. května Ministerstvo se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších ch institucí a aktivit, Začít podílejících spolu v mezinárodním se na utváření označení národní Step vzdělanosti, by Step. Tento se program má v budoucnosti je vyučován ve vyvozovat více jak 0 z zemí obecně světa. přijatého U nás rámce po roce politiky Program zajišťuje a jasně mezinárodní vymezených asociace střednědobých ISSA (Internacional a dlouhodobých Step by Step záměrů, Association). které Klíčovou mají být roli veřejně vyhlášeny hrají v pracovní podobě koutky, závazného ve kterých vládního děti pracují dokumentu, individuálně tzv. nebo Bílé ve skupině. knihy jak jsou obdobné texty strategického charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující myšlenková Zdravá východiska, mateřská škola obecné je program, záměry jehož pomocí a rozvojové MŠ vytváří programy, především které vlivy posilující mají být a rozvíjející směrodatné tělesnou pro a vývoj duševní odolnost dětí. Podrobně kniha Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. soustavy ve střednědobém horizontu. Ekoškolka je mateřská škola zavádějící eko principy do provozu a pedagogického zaměření MŠ. Základní Za hlavní charakteristika- strategické každodenní linie rozvoje pobyt v vzdělávání přírodě, nebo v České školní zahradě, republice pečuje lze o považovat: zdravý životní styl. Uspokojovat a vyvolávat potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit ve školách Lesní a mateřská dalších škola: ch (LMŠ) je i možné mimoškolních považovat za institucích alternativní tak, předškolní aby byla zařízení. zajištěna Základním dostupnost znakem všech je, že úrovní vzdělávání většina a programu poskytována probíhá příležitost venku za každého k maximálnímu počasí v prostředí rozvoji přírody. různorodých Lesní třída při schopností MŠ je rozšířeným všem typem jedincům v str. 16 MODUL B

17 Vzdělávání Vzdělávání předškolního zařízení zejména v Dánsku. U nás jsou LMŠ ojediněle, ale více jsou známé kluby, centra ekologické výchovy. Podrobněji praktický manuál Ekoškolky a Lesnické mateřské školy. Integrace jako nástroj české předškolní výchovy U nás existují dva druhy předškolních zařízení, běžné a speciální. Integrace je navíc přínosná nejen pro samotné dítě s postižením, ale přináší pozitiva i pro jeho kamarády. Ti se učí chápat a přijímat odlišnosti, pomáhat druhým a vcítit se do jejich problémů. Bývají pak ohleduplnější, naučí se chovat k dětem s odlišností přirozeně. Také pro pedagogy je neocenitelná možnost s takovým dítětem pracovat, Vzdělávací naučit se politika v rámci jeho státu postižení nové věci a získat nové zkušenosti. Předškolní věk je ideální pro integraci s asistencí Státní pedagoga politikou v MŠ. je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády České Praktická republiky část: i dalších jsem schopna předpisů přijmout Evropské integrované unie dítě z oblasti do své třídy? tzv. Zkušenosti soft law, učitelky. v nichž se odrážejí stěžejní cíle a požadavky na systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina základních Alternativní práv a svobod pedagogické a další mezinárodní směry, stručný smlouvy, přehled jimiž je Česká jiných republika ch vázána. programů Listina Daltonský práv dětí plán: (daltonský způsob výuky), autorkou je Helen Parhursová, USA. Hlavní myšlenkou je odlišná Mezi nejdůležitější organizace vzdělávání dokumenty od tradičních na národní směrů. úrovni Mezi učitelem patří Dlouhodobý a žákem existuje záměr určitá úmluva vzdělávání o harmonogramu a rozvoje výchovně práce na určité soustavy období. v Žák ČR, rozhoduje který vymezuje a určuje si sám rámec tempo učení. Některé politiky školy v státu, ČR vkládají dlouhodobé do výuky cíle tzv. i daltonské pořadí jejich důležitosti bloky, a které Národní jsou dvouhodinové program vzdělávání a bývají zařazeny definující 1x až základní 2x v týdnu. vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávání ve střednědobém horizontu. Jenský plán: je alternativní pedagogický směr, založený německým profesorem Peterem Petersenem ( ) Národní v Jeně program po 1. světové rozvoje válce vzdělávání podporující individualizaci i školní pospolitost. Byl také evangelický kněz. Jenský plán Citát Bílá kombinuje kniha čtyři hlavní formy vzdělávání rozhovor, práci, hru a slavnost. Den je zahajován rozhovorem v kruhu. Národní Školy program vzdělávající rozvoje podle vzdělávání jenského plánu v České dnes existují republice v Nizozemí, vznikl Belgii na základě a Německu, usnesení kde byla vlády obnovena České i původní republiky č. 277 ze Petersenova dne 7. dubna jenská škola. 1999, V ČR která školy v jenského něm typu v návaznosti zatím nejsou. na programové prohlášení z července 1998 schválila hlavní Freinetovská cíle pedagogika: politiky. podle Přijaté zakladatele cíle se francouze staly východiskem Célestina Freineta Koncepce ( ). vzdělávání a rozvoje soustavy v České republice zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 1. května Ministerstvo Představuje se touto metody koncepcí blízké tvůrčímu přihlásilo psaní k (volný zásadě, text). že Začal rozvoj ve školství škole používat a všech tiskárnu, dalších aby ch žáci mohli vydávat institucí a aktivit, časopis, podílejících sborníky se a na další utváření materiály. národní Využil vzdělanosti, nástěnku jako se komunikační má v budoucnosti prostor, inicioval vyvozovat výměnu z obecně zkušeností přijatého a rámce tištěných výstupů politiky mezi školami. a jasně Volný vymezených text - obsahoval střednědobých zážitky, starosti, a dlouhodobých poznatky aj., které záměrů, napsaly které děti, mají vyvěsily být na veřejně vyhlášeny nástěnku v podobě a nejzajímavější závazného práce vládního se stala tématem dokumentu, učení. tzv. Bílé knihy jak jsou obdobné texty strategického charakteru v některých zemích označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující Montessoriiská pedagogika: podle Italky Dr. Marie Montessori ( ). Principy pedagogiky: utváří nový myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj vztah dospělého k dítěti, vlastní objevování poznatků samotným dítětem, přípravné prostředí senzitivní období dětí. Trojstupňová výuka je metoda vhodná zejména pro předškolní věk, případně pro plynulý přechod některých soustavy ve střednědobém horizontu. dětí do ZŠ a pouze při některém učení jako je: 1. Pojmenováním učitelem, 2. Znovu pozorování,. Aktivní ovládání. Cíl: získání praxe v daných oblastech: I. Praktický život (péče o okolí a společnost, cvičení sociálních vztahů, cvičení Uspokojovat kontroly a pohybu). vyvolávat II. Smyslový materiál potřeby (má rozvíjet dětí, mládeže vnímání a světa). dospělých III. Jazykový odpovídajícím materiál (podporuje zvyšováním řeč, čtení, kapacit ve školách psaní, a děti dalších čtou už ch v MŠ). IV. Kosmická i mimoškolních výchova (podporuje institucích pochopit tak, řád aby světa, byla žít zajištěna a existovat dostupnost v něm). všech úrovní MODUL B str. 17

18 Vzdělávání Vzdělávání V. Matematický materiál (rozlišení sebe a ostatního, vnímání dílky, šířky, výšky, vnímání dimenzí, pozorování velikostí a forem, experimentování. Přínosem jsou didaktické pomůcky. Waldorfská škola: vznikla v roce 1919 ve Strastburgu na popud továrníka Emila Molta, továrny Waldorf Astoria. Rudolf Steiner byl pověřen založit školu. Waldorfská škola se sama charakterizuje jako škola, která chce člověka připravit na život nejen znalostně, ale i rozvojem schopností a sociálních dovedností. Učitel má vést dítě k tomu, aby bylo schopno jednou převzít výchovu sebe samo. Podle Steinera, děti celým tělem vyjadřují myšlenky hudby, vlastních prožitků obsah básně, vyprávění, dramatizaci atd. Rozdělil eurytmii na uměleckou, pedagogickou, léčebnou. Waldorfským školám je vytýkáno: jednostranné zaměření na duchovní stránku, náboženský charakter, škola se odvolává na křesťanský charakter výchovy, zamlčování antroposofické podstaty školy a potírání kritiky = (Steiner označuje antroposofické učení jako vědecký výzkum duchovního světa, člověk je tvořen tělem, duší, Vzdělávací duchem, politika že po smrti státu podléhá tělo zákonům dědičnosti, duše osudu, duch zákonům reinkarnace- znovuvtělení), Státní autoritářská politikou výchova, je zajistit kde je vůdčí vyšší autoritou efektivitu učitel. a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných demokratických principech a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády České Děti republiky se nevyvíjejí i dalších svobodně předpisů a demokraticky, Evropské vazba unie na z jediného oblasti učitele, tzv. soft po celou law, docházku v nichž do se školy odrážejí jsou provázeny stěžejní cíle a požadavky jen jedním na učitelem, pozdní systémy výuka členských čtení, číst se zemí. děti v Svou 1. třídě roli neučí, zde nízké sehrávají nároky, i což Ústava vyhovuje České především republiky, dětem Listina základních méně nadaným, práv a svobod méně ctižádostivým. a další mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána. Listina Praktická práv dětí část pro učitelky: Jaké alternativní prvky mám zahrnuté (budu mít) ve svém m programu. Mezi nejdůležitější Společně: vyhledávání dokumenty nových na forem národní učení v úrovni MŠ. patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně soustavy v ČR, který vymezuje rámec politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich důležitosti Odkazy: a Národní program vzdělávání definující základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávání ve střednědobém horizontu. Národní program rozvoje vzdělávání Citát Bílá Masarykova kniha Univerzita, PF Bakalářská práce Bc. K. Fojtíkové Role médií v předškolním vzdělávání, Brno 201 Národní program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č. 277 ze Katedra dne 7. primární dubna pedagogiky 1999, která PF-KU, v něm Praha, seminární v návaznosti práce na Hodnotový programové systém prohlášení společnosti a z práva července dítěte, 1998 schválila Michaela Gondeková, hlavní cíle politiky. Přijaté cíle se staly východiskem Koncepce vzdělávání a rozvoje soustavy Portál v České MŠMT republice ČR - RVP, zveřejněné Standardy Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 1. května Ministerstvo se touto koncepcí přihlásilo k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších ch institucí a aktivit, Články podílejících z časopisů: se na Informatorium, utváření národní 5/2012,11/2012,6/2012, vzdělanosti, se Zpravodaj má v budoucnosti pro MŠ 6/2011 vyvozovat z obecně, přijatého rámce Začít politiky spolu a jasně Step by vymezených Step střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně vyhlášeny v podobě závazného vládního dokumentu, tzv. Bílé knihy jak jsou obdobné texty strategického charakteru Kniha v Kurikulum některých podpory zemích zdraví označovány. v MŠ, M. Česká Havlínová Bílá a E. kniha Vencálková, je pojata Portál jako 2008 systémový projekt, formulující myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj Ekoškolky a Lesní školy, praktický manuál pro rodiče, pedagogy a zřizovatele MŠ. Autor: Tereza Vošahlíková a soustavy spol. ve vydalo střednědobém MŽP v roce horizontu internet: Daltonský plán, Jenský plán, Frienetovská pedagogika Wikipedie, W Waldorfská škola - Wikipedie Uspokojovat Kniha Peter a vyvolávat Peterson a pedagogika jenského potřeby plánu. dětí, mládeže Autor Karel a Rýdl, dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit ve školách a dalších ch i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní str. 18 MODUL B

19 Vzdělávání Vzdělávání Vzdělávání Pedagogická diagnostika Úvod Evaluace do problematiky Vzdělávací a inovace modul pedagogické ŠVP C diagnostiky Pedagogická diagnostika Pedagogické diagnostika usiluje o poznávání a hodnocení individuálních zvláštností a specifik osobnosti. Je zaměřena na prognózu vývoje dítěte, se snahou formulovat doporučení a návrhy, které vedou k optimálnímu rozvoji Vzdělávací jedince. politika Kapitoly seznamují státu se základními pojmy oboru a se základními okruhy Státní diagnostické politikou činnosti je zajistit v profesi vyšší učitele/lky efektivitu MŠ, dále a s kvalitu testy a metodami, vzdělávání které založenou se na jasně definovaných demokratických uplatňují v poradenské a v pedagogické praxi. Úvod do problematiky principech a humánních pedagogické zásadách. diagnostiky Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády České republiky i dalších předpisů Evropské unie z oblasti tzv. soft law, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a požadavky Znaky Pedagogické pedagogické diagnostika systémy diagnostiky usiluje členských o poznávání zemí. (Průcha, Svou a hodnocení 2009): roli zde sehrávají individuálních i Ústava zvláštností České republiky, a specifik Listina osobnosti. základních Je zaměřena práv a svobod na prognózu a další vývoje mezinárodní dítěte, smlouvy, se snahou jimiž formulovat je Česká doporučení republika vázána. a návrhy, které vedou k optimálnímu Komplexnost rozvoji jedince. Kapitoly seznamují se základními pojmy oboru a se základními okruhy Listina diagnostické Vývojové práv dětí hledisko činnosti v profesi učitele/lky MŠ, dále s testy a metodami, které se uplatňují v poradenské a v Mezi nejdůležitější pedagogické Dlouhodobost dokumenty procesu praxi. na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně Validita soustavy diagnostických v ČR, který metodvymezuje rámec politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich důležitosti Znaky Reliabilita a Národní pedagogické diagnostických program diagnostiky metod vzdělávání (Průcha, definující 2009): základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávání ve střednědobém - Objektivita Komplexnost horizontu. - Vývojové hledisko Národní Zelinková - Dlouhodobost program (2001) rozvoje uvádí, procesu že vzdělávání pedagogickou diagnostiku provádí každý, kdo přemýšlí o dítěti. Rodiče, učitelé, vedoucí Citát Bílá zájmových - Validita kniha kroužků, diagnostických pracovníci pedagogicko metod - psychologických poraden, speciálně - pedagogických center, lékaři, Národní každý - Reliabilita program na úrovni rozvoje diagnostických svých vědomostí vzdělávání a metod specializace. v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č. 277 ze - dne Objektivita 7. dubna 1999, která v něm v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 schválila Základním předpokladem kvalitní pedagogické diagnostiky je znalost vývojové psychologie a adekvátních metod hlavní (Zelinková, cíle 2001). Zelinková (2001) politiky. uvádí, Přijaté že pedagogickou cíle se staly diagnostiku východiskem provádí Koncepce každý, vzdělávání kdo přemýšlí a rozvoje o dítěti. Rodiče, soustavy učitelé, v České vedoucí republice zájmových zveřejněné kroužků, Ministerstvem pracovníci školství, pedagogicko mládeže - psychologických a tělovýchovy dne poraden, 1. května speciálně Ministerstvo V současné době jsou zdůrazňovány diagnostické kompetence učitelů/lek mateřských škol jako jeden z prostředků pedagogických se touto koncepcí center, lékaři, přihlásilo každý k zásadě, na úrovni že rozvoj svých vědomostí školství a všech a specializace. dalších ch institucí a aktivit, zkvalitnění podílejících práce se s dítětem. na utváření Diagnostika národní není vzdělanosti, tzv. testování se a má diagnóza v budoucnosti není přidělená vyvozovat nálepka z dítěte. obecně přijatého rámce Základním politiky předpokladem a jasně vymezených kvalitní pedagogické střednědobých diagnostiky a dlouhodobých je znalost záměrů, vývojové které psychologie mají být veřejně a vyhlášeny Diagnóza v podobě má význam závazného především vládního pro domluvu dokumentu, mezi odborníky. tzv. Bílé Je knihy ovlivněna jak profesní jsou úrovní obdobné a zkušeností texty strategického těch, adekvátních metod (Zelinková, 2001). charakteru kteří se v některých na jejím stanovení zemích podílejí. označovány. U některých Česká dětí Bílá je přidělení kniha je diagnózy pojata jako opravdu systémový nutné, dítě projekt, se zdravotním formulující myšlenková oslabením, východiska, dítě se specifickou obecné poruchou záměry učení a rozvojové či chování má programy, nárok na vypracování které mají individuálního být směrodatné ho V současné době jsou zdůrazňovány diagnostické kompetence učitelů/lek mateřských škol jako pro jeden vývoj z plánu, což je možné pouze na základě stanovené diagnózy (Zelinková, 2001). prostředků zkvalitnění práce s dítětem. Diagnostika není tzv. testování a diagnóza není přidělená nálepsoustavy ve střednědobém horizontu. Psychologická ka dítěte. diagnostika je psychologické řemeslo, kterému se člověk může naučit, ale je to také umění, k němuž potřebuje intuici Diagnóza i osobní má zkušenost význam především pro domluvu mezi odborníky. Je ovlivněna profesní úrovní a Za hlavní zkušeností strategické těch, linie kteří rozvoje se na jejím vzdělávání stanovení v České podílejí. republice U některých lze považovat: dětí je přidělení diagnózy opravdu nut- Uspokojovat a vyvolávat potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit ve školách Psychologická né, dítě se a dalších diagnostika zdravotním ch musí oslabením, vést i mimoškolních k nápravě dítě a pomoci, se specifickou institucích jinak by neměla poruchou tak, aby smysl učení byla a stala či zajištěna by chování se samoúčelnou. má nárok na vypracování dostupnost všech úrovní individuálního ho plánu, což je možné (Zdeněk pouze Matějček,1991 na základě In Vágnerová, stanovené Klégrová, diagnózy 2008, (Zelinková, s. 11) vzdělávání 2001). a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v funkčnosti Psychologická vzdělávání tvorbou diagnostika nových je psychologické ch řemeslo, a studijních kterému se programů, člověk může které naučit, budou ale je odpovídat to také umění, k němuž potřebuje intuici i osobní zkušenost MODUL C str. 19 Psychologická diagnostika musí vést k nápravě a pomoci, jinak by neměla smysl a stala by se samoúčelnou.

20 Vzdělávání Vzdělávání S pedagogickou diagnostikou (z řeckého diagnósis poznání) jako samostatnou vědní disciplínou se setkáváme od šedesátých let 20. stol., postupně se vyčlenila z pedagogicko - psychologické diagnostiky a souvisí s rozvojem pedagogicko - psychologického poradenství. Slouží především pedagogické praxi. Počátky pedagogické Vzdělávací diagnostiky modul sahají až do dob A J. A. Komenského, který se zamýšlel také nad optimálním věkem dítěte pro nástup do školy. Pedagogická diagnostika je součástí každodenní práce pedagoga. Diagnostické možnosti pedagoga jsou však limitované (především typem vzdělání) a proto je vhodné spolupracovat s odborným pracovištěm, využívat supervize. Lze vypozorovat významný posun od diagnostiky osobnosti žáka, (především jeho intelektových schopností a Vzdělávací temperamentu), politika k státu diagnostice sociálních a výchovných podmínek, které determinují jeho vývoj. Státní politikou je zajistit vyšší efektivitu a kvalitu vzdělávání založenou na jasně definovaných demokratických Typy pedagogické principech diagnostiky a humánních zásadách. Vyplývá to z obsahu Programového prohlášení vlády České O. republiky Zelinková i (2001) dalších rozlišuje předpisů diagnostiku: Evropské unie z oblasti tzv. soft law, v nichž se odrážejí stěžejní cíle a požadavky normativní na systémy členských zemí. Svou roli zde sehrávají i Ústava České republiky, Listina základních kriteriální práv a svobod a další mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána. individualizovanou Listina diferenciální práv dětí Mezi nejdůležitější dokumenty na národní úrovni patří Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně Základní soustavy okruhy v diagnostické ČR, který činnosti vymezuje rámec politiky státu, dlouhodobé cíle i pořadí jejich důležitosti Zelinková a Národní (2001) uvádí program tyto oblasti vzdělávání pedagogické definující diagnostiky: základní vývojové trendy v oblasti školství a vzdělávání ve střednědobém Psychosomatické horizontu. charakteristiky žáka Pohybový vývoj Národní Lateralita program rozvoje vzdělávání Citát Bílá Vývoj kniha percepcí Národní Komunikace program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení vlády České republiky č. 277 ze Orientace dne 7. dubna v časoprostoru 1999, která v něm v návaznosti na programové prohlášení z července 1998 schválila Školní zralost hlavní cíle Rozumové schopnosti politiky. Přijaté cíle se staly východiskem Koncepce vzdělávání a rozvoje soustavy v České republice zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 1. května Ministerstvo Diagnostika se touto úrovně koncepcí zvládání přihlásilo školních dovedností k zásadě, že rozvoj školství a všech dalších ch institucí a aktivit, podílejících Úroveň čtení se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnosti vyvozovat z obecně přijatého rámce Úroveň písemného politiky projev a jasně vymezených střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně vyhlášeny Úroveň v podobě matematických závazného dovedností vládního dokumentu, tzv. Bílé knihy jak jsou obdobné texty strategického charakteru Úspěšnost v některých v naukových zemích předmětech označovány. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující myšlenková Chování východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj soustavy Diagnostika ve střednědobém vnějších vlivů horizontu. Rodina Za hlavní Vnější strategické prostředí linie rozvoje vzdělávání v České republice lze považovat: Uspokojovat a vyvolávat potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit ve školách a dalších ch i mimoškolních institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní str. 20 MODUL C

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU. Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr.

KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU. Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr. KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr. Eva Maršíková Povinnosti kraje Kraj dbá zejména o soulad rozvoje vzdělávání

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Preambule My, členové Studentské komory Rady vysokých škol, podle

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.2

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.2 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek č.2 Číslo jednací: 560/1/2009 Platnost: od 1. 9. 2009 Tento dodatek upravuje a doplňuje

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

Povinnosti a odpovědnost ředitele školy

Povinnosti a odpovědnost ředitele školy DÍL 2 POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST ŘEDITELE ŠKOLY 1036 Povinnosti a odpovědnost ředitele školy OBSAH Povinnosti ředitele...1036 KAPITOLA 2 Odpovědnost ředitele...1037 KAPITOLA 3 Další odpovědnost a povinnosti

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

1924 Ženevská deklarace práv dítěte

1924 Ženevská deklarace práv dítěte MSSP 1. ROČNÍK 1924 Ženevská deklarace práv dítěte 1959 Deklarace práv dítěte přijatá Valným shromážděním Organizace Spojených národů 20.11.1989 v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte 30.9.1990 podepsána

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Vladimíra Hornáčková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové 2012 Pedagogická fakulta UHK bakalářské studium obor

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Právní úprava vzdělávání osob se zdravotním postižením verze 2.1. A. Úprava v právním řádu ČR. Rytmus Správná volba

Právní úprava vzdělávání osob se zdravotním postižením verze 2.1. A. Úprava v právním řádu ČR. Rytmus Správná volba Rytmus Správná volba Právní úprava vzdělávání osob se zdravotním postižením verze 2.1 A. Úprava v právním řádu ČR 1) Základy úpravy práva na vzdělání na úrovni ústavní a zákonné: 2) Listina základních

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství Úvod Současná složitá společnost, která je charakterizována vědeckotechnickým vývojem, informační explozí, globalizací atd., je na druhé straně poznamenána také značnými ekologickými, ekonomickými a společenskými

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Školský management v perspektivě tří časových rovin

Školský management v perspektivě tří časových rovin Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Školský management v perspektivě tří časových rovin PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry 07.06.2012 1 2 Přivítání na konferenci

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Konference pracovníků DMI 2014

Konference pracovníků DMI 2014 Návrh koncepce domovů mládeže Konference pracovníků DMI 2014 Úvod Neexistuje rámcový vzdělávací program pro DM a návrh koncepce nemá ambice ho ani vytvořit Nevíme o žádném dokumentu, který by konkretizoval

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Co je program Škola podporující zdraví

Co je program Škola podporující zdraví Co je program Škola podporující zdraví Proces podpory zdraví ve školách se realizuje některými programy, jedním z nich je evropský program Škola podporující zdraví (ŠPZ). Filozofie podpory zdraví vychází

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE se sídlem Na Návsi 60, Kunice 251 63

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE se sídlem Na Návsi 60, Kunice 251 63 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE se sídlem Na Návsi 60, Kunice 251 63 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 1/14 Vypracoval: Pedagogičtí pracovníci Schválil: Mgr. Blanka Chramostová Pedagogická rada projednala dne: 27.

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Metodický materiál k tématu

Metodický materiál k tématu Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s. nabízí projekt Výchova ke zdraví v pedagogické praxi (CZ.1.07/1.3.46/01.0016) Metodický materiál k tématu Filosofie programu ŠPZ v současnosti a historickém

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 5. 2013 Datum ukončení realizace 31.

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 1 Rovný přístup ke vzdělávání a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Kritéria hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová Jak inovovat ŠVP Zora Syslová OBSAH 1. Inovace ŠVP východiska, význam 2. Problémy spojené s tvorbou ŠVP 3. Obsah ŠVP a jeho inovace - podmínky - integrované bloky ŠVP - evaluace práce v MŠ 4. Revize RVP

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Aktuální změny v legislativě D 1.2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný, MŠMT Praha???? Jaký je obsah nařízení

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

5.3.1. Zřizovatel školy a školského zařízení

5.3.1. Zřizovatel školy a školského zařízení 5.3.1. Zřizovatel školy a Česká vzdělávací soustava, tvořená školami a školskými zařízeními, je poměrně výrazně decentralizovaná. Až na určité výjimky je řízena převážně regionálními celky, jen velmi malá

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více