}w!"#$%&'()+,-./012345

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "}w!"#$%&'()+,-./012345

Transkript

1 }w!"#$%&'()+,-./012345<ya Masarykova univerzita Fakulta informatiky Analýza a návrh internetového obchodu pro knihkupectví Bakalářská práce Otakar Hypš Brno, podzim 2011

2 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním autorských dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při práci používal nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. Taktéž veškeré zdrojové soubory programu Eshop PM jsou mým vlastním autorským dílem, které jsem vytvořil bez cizí pomoci. Vedoucí práce: doc. PhDr. Josef Prokeš, Ph.D. ii

3 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval především panu docentu Prokešovi za vstřícnost, cenné rady a připomínky při přípravě této práce. Dále děkuji svým rodičům, kteří mě podporují po celou dobu studia. iii

4 Shrnutí Cílem této bakalářské práce je dovést vývoj internetového obchodu od samého počátku do fáze spuštění prodeje. Analyzovat podmínky, ve kterých bude obchod vznikat, a jejich analýze se v implementaci a optimalizaci pro vyhledávače přizpůsobit. Praktická část práce spočívá v návrhu a kompletním naprogramování internetového obchodu ve Frameworku Nette. iv

5 Klíčová slova internetový obchod, www, reengineering, analýza eshopu, analýza konkurence, použitelnost, přístupnost, Nette Framework, PHP, MySQL, mobilní web, uživatelské testování v

6

7 Obsah 1 Úvod Reengineering Reengineering a knihkupectví Webový reengineering Analýza Analýza požadavků Seznam požadavků Analýza obsahu webu Layout Obsah stránek horizontálního menu Patička Administrační rozhranní SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Strukturovaná analýza Datový model Kontextový diagram Diagram datových toků Entitně relační diagram Dekompozice Případy užití Analýza konkurence Cíle analýzy konkurence Určení konkurence Faktory hodnocení konkurence Analýza konkurence webu Nakladatelství Argo Academia knihy Dauphin

8 Aleš Čeněk Výsledek analýzy konkurence Analýza původního internetového obchodu Webdesign Přístupnost Použitelnost Layout Mobilní verze webu Implementace Použité technologie HTML/XHTML HTML PHP MySQL Nette Framework Dibi jquery AJAX Výstupy Zboží.cz Mapa webu RSS SEO Zajímavosti Generování obrázků Registrace HTML Mobilní verze webu Možnosti implementace XHTML-MP[11] (Mobile Profile) Testování Uživatelské testování Scénář uživatelského testování Závěry z testování Závěr A Obsah přiloženého CD B Kontextový diagram C Diagram datových toků D Diagram případů užití E Entitně relační diagram

9 Kapitola 1 Úvod Již řadu let se věnuji tvorbě webových stránek, doposud nikdy jsem však nepracoval od samého začátku na projektu podobného rozsahu. Cílem této práce je popsat postup při návrhu a implementaci internetového obchodu pro knihkupectví. Výsledný systém bude nasazen v praxi za účelem prodeje knih Nakladatelství Pavel Mervart. Vývoj systému je založen na analýze, které se tato práce rovněž věnuje. Postup, podle kterého je práce vystavěna, je založen na literatuře, studiu aplikované informatiky na Masarykově univerzitě a mé osobní zkušenosti z praxe. Protože se jedná o přepracování již fungujícího internetového obchodu, tak se v první části práce krátce věnuji reengineeringu. Následuje analýza, které je v práci věnováno nejvíce prostoru. Ve čtvrté kapitole jsou zmíněny nejdůležitější pojmy z webdesignu, jež následně uplatním spolu s analýzou při implementaci. V závěru práce se nachází kapitola věnovaná uživatelskému testování a jeho výsledkům. 4

10 Kapitola 2 Reengineering Podle slovníku cizích slov má reingeneering význam ve smyslu zavádění radikálních organizačních změn v podniku, zlepšení procesů podnikání a podpora způsobu myšlení a chování pracovníků[1]. Z tohoto úhlu nahlížejme na reengineering v této práci. Nejedná se totiž pouze o změnu procesů v informačním systému, ale také se jedná o změnu procesů a jejich vnímání mezi uživateli systému. Z přednášek pana doktora Klužníka v předmětu PV029 Aplikační informační systémy 1 si pamatuji, že v začátcích zavádění informačních systémů nastávala často situace, kdy se uživatelé bránili veškerým informačním systémům, přestože jim měly ulehčovat práci. V současnosti se stav otočil. Uživatelé vyžadují informační systémy i v situacích, kdy nejsou potřeba a možnost jejich zavedení je daleko nákladnější, než ponechání starého řešení. Moderní doba v přetechnizovaném světě vyžaduje neustálé zdokonalování procesů, což s sebou nese nemalé problémy poskytovatelům informačních systémů. Musí čelit faktu, že ne vždy je optimálním řešením modernizace a předělání již fungujícího systému. Některé změny zdánlivě základní funkcionality mohou zasahovat hluboko do systému a tam vyžadovat zásadní přestavbu. Ta je vzhledem k rozsáhlosti systému nepřijatelná, protože by mohla mít katastrofální následky. Reengineering se vyvíjí spolu s dobou a aktuálními nároky na systémy. V historii se objevoval u prvních informačních systémů, takzvaných Legacy systémů[2]. Ty jsou obvykle velmi rozsáhlé, vzhledem k jejich zavedení ve velikých často mezinárodních institucích, které si je mohly jako první dovolit. Typickým příkladem jsou banky. Staré Legacy systémy mají nekompletní dokumentaci, neobjektový návrh a jsou navržené v zastaralých programovacích jazycích. Z tohoto důvodu je velmi náročné na nich provádět celkovou modernizaci, jež by současný stav zlepšila na úroveň, kdy je bude snadnější udržovat a nadále modernizovat. Systémy jsou zdrojem velikých datových toků, nejsou pouze aplikačním softwarem, ale zahrnují podnikatelské pro- 1. <http://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2011/pv028> 5

11 2. Reengineering cesy a vyžadují závislost na systémovém hardwaru. V neposlední řadě jsou zdrojem příjmu, a proto je vývoj nového systému pro provozovatele riskantní. Základním pravidlem vývoje softwaru je, že pokud je systém funkční, i přesto, že je zastaralý, a je s ním provozovatel spokojený, nemá cenu ho měnit. Nikdo nebude ochotný za vývoj nového softwaru platit. Vynucení změny starého systému bývá vyvoláno zahlcením systému, neuspořádaností a narůstající vnitřní logikou, kdy se veškeré změny stávají obtížnými a nákladnými. Jak jsem již zmínil, pokus o nahrazení celého systému nese veliká rizika, proto se zavádí reengineering. Podle publikace Software Renovation in Three Steps[2] v roce 2000 pracovali čtyři ze sedmi programátorů právě na renovaci starého softwaru. A podle prognózy bude v roce 2020 pouze jedna třetina vývojářů pracovat na vývoji nového softwaru. 2.1 Reengineering a knihkupectví Vytvoření internetového obchodu knihkupectví je založeno na reengineeringu původního obchodu, který byl umístěný na adrese Vzhledem k tomu, že původní eshop neměl žádný systém správy a byl spravován pouze změnami přímo v HTML kódu, nejedná se o reengineering informačního systému, ale o reengineering procesů probíhajících při prodeji knih online. Důležitou součástí reengineeringu tohoto obchodu je tedy co nejlepší zajištění rozšiřitelnosti pro další vývoj systému, protože tímto jsou položeny základy informačnímu systému, u kterého se dá v budoucnu další vývoj předpokládat. 2.2 Webový reengineering Webové stránky nejsou tak složitým systémem, jako systémy zmíněné výše, proto tomu odpovídá i náročnost reengineeringu. U menších webových systémů je efektivnějším řešením využití analýzy původního systému a návrh nového založeného na této analýze. 6

12 Kapitola 3 Analýza Abychom docílili co nejlepšího řešení, je potřeba se rozhlédnout kolem sebe a ještě před začátkem návrhu systému zjistit, jaké jsou možnosti a nástrahy okolí. K tomu nám poslouží celková analýza vyvíjeného systému. Analýza požadavků, obsahu, strukturovaná analýza, analýza konkurence, SWOT analýza a porovnání s původním stavem systému. 3.1 Analýza požadavků Vývojáři věnují mnohem více pozornosti ERD diagramům a diagramům tříd, než seznamu požadavků. [3] Požadavek je něco, co musí systém pro uživatele umět vykonat, může to být specifická funkce, kterou uživatel vyžaduje a systém poskytuje. Přidáním požadavku se typicky vývoj softwaru prodlouží, odebráním zkrátí.[3] Nejdůležitější částí při porozumění požadavkům zákazníka je správné pochopení problému a vyhovění zákazníkovým nárokům. V případě knihkupectví byly některé požadavky obecné, tudíž ponechávaly větší volnost při návrhu, některé byly od zákazníka specifikované velmi přesně a bylo možné nalézt i takové, které se během vývoje softwaru postupně doplňovaly a měnily Seznam požadavků Modernizace vzhledu a zpřehlednění obsahu. Zavedení systému pro správu produktů internetového obchodu (knih). Poskytnutí zákazníkům možnosti online objednávky zboží tak, jak jsou zvyklí z jiných obchodů fungujících online. Strukturalizace katalogu knih do edic a oborů. 7

13 3. Analýza Evidence ů zákazníků za účelem zasílání informací o novinkách, možnost zasílání ů jen vymezené skupině uživatelů podle knih, které si již dříve v obchodě objednali. Použití technologií sociálních sítí. Vyhledávání v autorech a knihách, doplněno o vyhledávání v aktualitách. Zveřejňování aktualit. Optimalizace pro vyhledávače. 3.2 Analýza obsahu webu Analýza obsahu webu slouží k vytváření přehledů konkrétního obsahu na jednotlivých webových stránkách. Využití této techniky lze nalézt především v oblasti redesignu webových portálů[4]. Jednotlivé stránky webu jsou zasazeny do celkového layoutu, který je na všech stránkách neměnný Layout Hlavička s logotypem a nákupním košíkem. Horizontální menu základní menu celého webu. Navigace slouží k signalizaci, kde se právě uživatel nachází v hierarchii webu. Vertikální menu výběr z oborů a edic. Odběr novinek sběr ů od uživatelů. Aktuality zobrazení posledních čtyř aktualit. Patička webu. 8

14 3. Analýza Obsah stránek horizontálního menu Hlavní strana Carousel 2, právě vychází knižní novinky nakladatelství, navigace Kam dál?. Katalog knih Autoři Jak nakupovat O nás Kontakt Filtr zobrazených knih, výpis katalogu, stránkování výsledků. Seznam autorů. Nápověda pro uživatele. Prezentace společnosti. Kontaktní informace, kontaktní formulář Patička Jak nakupovat, poštovné, všeobecné obchodní podmínky, ochrana osobních údajů, RSS, spřátelené stránky, kontakt, o webu, odhlášení z odběru novinek a přepnutí na mobilní verzi. 2. Posuvný prvek sloužící k větší atraktivitě stránky. <http://sorgalla.com/projects/jcarousel/> 9

15 3. Analýza Administrační rozhranní Hlavní strana Obsahuje souhrnné informace. Knihy Objednávky Newsletter Aktuality Autoři Edice a Obory Uživatelé Změna hesla Seznam knih, editace knih, přidání nové knihy. Filtrování objednávek dle stavu (zaplacená/nezaplacená/storno) Vyhledávání podle čísla objednávky. Odesílání ů podle zvolených oborů a edic. Přidání nové aktuality, výpis a úprava starších. Přidání nového autora, výpis, úprava dříve přidaných. Správa edic a oborů. Přehled a správa všech uživatelů systému. Umožňuje změnu hesla pro přihlášení do systému. 3.3 SWOT analýza Zkratka SWOT[5] vznikla spojením čtyř anglických slov: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. [5] Vyjadřuje rozdělení vlastností systému do kategorií: silné stránky, slabé stránky, příležitosti, hrozby. Napomáhá lepší orientací při zasazení systému do souvislostí Silné stránky Prodej knih přímo od vydavatele. Zkušenosti v oboru. Specifické knihy k prodeji Slabé stránky Pozdní start prodeje online. Velmi silná konkurence v prodeji knih na Internetu. 10

16 3. Analýza Neúčast jiných než vlastních produktů v eshopu Příležitosti Využití moderních technologií. Rozšíření prodeje Hrozby Neúspěch oproti silné konkurenci. Skryté hrozby. 3.4 Strukturovaná analýza Software nabízený na trhu se obvykle dělí do dvou částí. Jednak jde o generické produkty, které jsou prodávány jako hotový software s jasným využitím. A jednak jde o smluvní software vyvíjený na zakázku konkrétního zadavatele. Ať se jedná o kterýkoliv z nich, na počátku vývoje každého softwaru by měla stát analýza systému[6], protože právě ta slouží k jasné komunikaci se zákazníkem. Není však využívána pouze za tímto účelem. Má za cíle usnadnit zákazníkovi předat do rukou programátora konkrétní představu o vyvíjeném softwaru ve srozumitelné podobě pro obě strany. To se prakticky provádí formou nákresů, rozpisů a podobných metodik. Pro analytika a programátora mají analytické nástroje dvojí účel. 1. Porozumět sdělení zákazníka o potřebách a požadavcích na vyvíjený systém. 2. Uchovat záznamy pro účely dokumentace. Druhý způsob využití výstupů analýzy vede k lepší orientaci v systému i po několika letech, pouze však v případě, že je analytická dokumentace uchovávána v aktuální podobě. Nákresy z dob vývoje software zpravidla ztrácí svůj význam už velmi brzy po prvních úpravách systému Datový model Abychom mohli pracovat s reálnými objekty v informačním systému, musíme si k nim vytvořit virtuální alternativy. Ty si do systému zavedeme pomocí datového modelu, který nám zobrazí vztahy a strukturu objektů v přehledné formě. Pro datové modelování se využívá mnoho nástrojů, pro účely naší 11

17 3. Analýza analýzy byly zvoleny ty nejběžnější: Kontextový diagram, Entitně relační diagram a Diagram datových toků.[6] Kontextový diagram Kontextový diagram znázorňuje jeden proces jako celý systém a jeho okolí jako terminátory spolupracující se systémem akcemi, které se značí šipkami vstupujícími, či vystupujícími z tohoto procesu. Obrázek 3.1: Kontextový diagram s detailem terminátoru Administrátor Jak je naznačeno na obrázku 3.1, tento diagram jasně vykresluje rozdíl mezi systémem a jeho okolím. Lze snadno pozorovat veškeré akce prováděné uživateli nad systémem. Kvůli značnému množství akcí, které Administrátor nad systémem provádí, je na tomto nákresu rozdělen do dvou terminátorů, stále se ale jedná o jednoho uživatele. Schéma je v lepším rozlišení součástí bakalářské práce jako příloha. 12

18 3. Analýza Diagram datových toků Data flow diagram(dfd) neboli diagram datových toků vychází z kontextového diagramu. Dělí systém na jednotlivé subsystémy řešící konkrétní úlohy. A vytváří tak kompletní síť procesů a toků v celém systému. Má několik úrovní, což slouží k detailnímu náhledu na jednotlivé částí systému a následné složení systému jako celku. Příklad diagramu na úrovni 1.4 (Evidence katalogu) je znázorněn obrázkem 3.2. Můžeme zde sledovat procesy Zobrazení katalogu, Evidence edic, Evidence oborů a Evidence knih, přesně, jak je to rozepsáno v hierarchii níže. Obrázek 3.2: DFD na úrovni 1.4 Hierarchie systému nakladatelství podle DFD 1.1 Evidence uživatelů Zobrazení registrace Editace uživatele Zobrazení uživatelů Přihlášení 1.2 Evidence objednávek Vytvoření objednávky Kontrola platby 13

19 3. Analýza Zobrazení objednávky 1.4 Evidence Katalogu Evidence knih Evidence edic Evidence oborů Zobrazení katalogu 1.5 Evidence aktualit Zadání aktuality Správa aktualit Přehled aktualit 1.6 Evidence autorů Zadání autora Přehled autorů Správa autorů 1.7 Správa newsletteru Souhlas se zasíláním newsletteru Vyplnění u Odeslání newsletteru Vyplnění mazaného u 1.8 Hledání Grafické znázornění hierarchie Data flow diagramu se nachází v příloze této práce Entitně relační diagram Entity relationship diagram(erd) v českém jazyce Entitně relační diagram znázorňuje datový model systému. Pomocí systému entitních množin a vztahů mezi nimi (relací), definuje strukturu dat. Vztahy mezi entitami mají definovánou aritu vztahu 1:1, 1:n, m:n, 1:0..n[6]. Vzhledem k rozsahu datového modelu je na obrázku 3.3 uveden pouze příklad dvou entit a jejich vztahu, kompletní ERD se nachází v příloze práce. 14

20 3. Analýza Obrázek 3.3: Ukázka části ERD Dekompozice Analytické diagramy je třeba postupně rozkládat na menší oddíly, aby byla zachována přehlednost. K tomu slouží dekompozice systému, která dělí systém na vybrané díly a znázorňuje tak vždy menší část, dokud není systém rozebrán na nejmenší možné součásti. Lze takto sledovat všechny části návrhu velmi podrobně. Obrázek 3.4: Dekompozice (zdroj [6]) 15

21 3. Analýza Případy užití Posledním zde zmíněným analytickým schématem je Use case diagram[3]. Jedná se o jazyk UML[7] sloužící k propojení vize zadavatele a práce vývojáře systému, proto diagram vychází především ze seznamu požadavků na systém a následně z DFD a ERD. Je tvořený z důvodu názorné ukázky, jací uživatelé budou k systému přistupovat a jaké operace budou provádět. Dalo by se namítnout, že to všechno nabízí po částech i předchozí analytické nástroje. Tomu se nedá odporovat, ale Diagram případů užití je více názorný a hlavně lépe pochopitelný pro uživatele. Podle případů užití je pochopení systému snazší i pro neodbornou veřejnost, protože systém zobrazuje tak, jak ho sami vidí. Zobrazeny jsou postavy jako uživatelé a oválné bubliny jako jednotlivé případy užití. Na obrázku 3.5 se nachází diagram případů užití knihkupectví, pro názorné odlišení přístupu uživatelů k systému je celý systém ohraničen obdélníkem. Obrázek 3.5: Use case diagram 16

22 3. Analýza 3.5 Analýza konkurence K proniknutí na trh internetových obchodů s knihami je nutné znát dobře svou konkurenci a řídit své kroky z počátku podle ní. Proto je důležité vytvořit si vlastní analýzu konkurence, zhodnotit důležité prvky konkurenčních webů a porovnat SEO Cíle analýzy konkurence Zmapování konkurence. Zjištění nedostatků a doplnění funkcionalit námi vyvíjeného systému. Zjištění úrovně SEO u konkurence Určení konkurence Konkurence byla vybrána po konzultaci s vedením Nakladatelství Pavel Mervart, podle výsledků vyhledávače Google na dotaz nakladatelství a podle seznamu literatury z oboru společenských věd Almanachu labyrint[8]. Nakladatelství Argo Academia Knihy Nakladatelství Dauphin Aleš Čeněk Search Engine Optimization optimalizace webových stránek pro internetové vyhledávače. Více informací o SEO v kapitole 5.2. <http://www.google.com/support/ webmasters/bin/answer.py?hl=en&answer=35291> 17

23 3. Analýza Faktory hodnocení konkurence Kritérium hodnocení Zkoumá se Atraktivita designu Zda je design moderní a přívětivý pro uživatele. Uživatelská zkušenost Zkušební nákup v eshopu, test základních funkcionalit webu. Kvalita zdrojového kódu 4 Procentuální vyjádření kvality zdrojového kódu. Použití moderních technologií Sociální sítě, speciální efekty apod. RSS[9] Použití technologie RSS pro odběr novinek. Rank Číselné hodnocení stránek podle Google Page Rank 5 a S-Rank 6. Mobilní verze Zda web využívá nějakou alternativu zobrazení pro mobilní telefony Analýza konkurence webu Nakladatelství Kvalita zdrojového kódu Použití sociálních modulů Google Page- Rank S- Rank RSS Mobilní verze Argo 83% NE 5/10 5/10 ANO NE Academia 88% NE 7/10 5/10 NE NE knihy Dauphin 84% NE 5/10 3/10 NE NE Aleš Čeněk 83% ANO 5/10 5/10 ANO NE Nakladatelství Argo Design je zastaralý a neatraktivní. Během krátkého seznámení s webem nebyla pozorována možnost zakoupit knihy online. Sběr ů pro informování uživatelů takzvaným newsletterem funguje tak, že uživatel musí poslat na oficiální ovou adresu nakladatelství s žádostí o přidání do seznamu 4. Analýza zdrojového kódu podle SEO Servis. <http://seo-servis.cz/ source-zdrojovy-kod/> 5. <http://infolab.stanford.edu/~backrub/google.html> 6. <http://napoveda.seznam.cz/cz/hledani-fulltext-algoritmus-vyhledavanirazeni-vysledku-faq-dotazy.html#co-je-to> 18

24 3. Analýza ů. Obsah webu je kvalitní, i proto je nejspíše web dobře hodnocen vyhledávači. K silnějším stránkám webu také patří možnost hodnocení a komentáře u každé knihy Academia knihy Moderní střízlivý vzhled webu budí dojem seriózní společnosti. Nákup je velmi intuitivní a jednoduchý, bez zbytečné registrace. Veškeré důležité informace jsou snadno dostupné a neztrácejí se ve směsi ostatních informací. Na hlavní stránce je v jednom krátkém odstavci shrnuto vše podstatné k nákupu a bez zbytečného hledání následuje nabídka prvních knih. Web je dostupný ve dvou jazykových mutacích Dauphin Nic neříkající úvodní stránka vítá uživatele fotografií a až po kliknutí jej pustí k opravdovému obsahu webu. Menu v levé částí webu je zmatené a není z něho zcela jasné, že je víceúrovňové. Na úvodní straně hned pod novinkami je seznam nových knih. Ke knihám je přidán zbytečně obsáhlý text, který by mohl být například až v profilech jednotlivých knih. Bohužel tento obchod samostatné profily knih neobsahuje. Největším nedostatkem je bez pochyby stejný titulek na všech stránkách webu. Design webu působí příjemně a neagresivně. Kladně hodnotím jednoduchost objednání z nákupního košíku, bez zbytečné předchozí registrace Aleš Čeněk Internetový obchod Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o. disponuje opravdu moderním designem, který nijak nepoškozuje funkčnost webu, naopak vyzdvihuje ty nejdůležitější části. Rozložení webu je ideální s horizontálním menu a seznamem kategorií v levé části. Katalog produktů je přehledný a snadno ovladatelný. Nákup je také velmi intuitivní. 3.6 Výsledek analýzy konkurence Z provedené analýzy vyplynulo: Internetový obchod by měl nabízet své produkty už na hlavní stránce webu. Levý sloupec layoutu by měl obsahovat seznam kategorií. 19

25 3. Analýza Zvážit využití RSS. Zahrnout do obchodu sekci nejprodávanější knihy. Nikdo z konkurentů nepoužívá žádný typ mobilní verze webu. Sociální moduly jsou využívány pouze jedním z vybraných konkurentů. V polovině případů konkurence nedisponuje kvalitní optimalizací pro vyhledávače, ale má web naplněný kvalitním obsahem, což je také kritérium pro dobré hodnocení od vyhledávačů. 3.7 Analýza původního internetového obchodu Kvalita zdrojového kódu Použití sociálních modulů Google Page- Rank S- Rank RSS Mobilní verze 71% NE 5/10 2/10 NE NE Zastaralý vzhled webu je pouze špatnou vlastností, ale občasné chyby zobrazení už jsou nedostatkem, kterému se musí dobrá webová stránka vyhnout. Na obrázku 3.6 je vidět, že položka katalogu překrývá část nabídky s edicemi. Pro názornost je přiložen obrázek 3.7, kde je nabídka s edicemi zobrazena celá bez chyb. Obrázek 3.6: Chybné zobrazení položek obchodu 20

26 3. Analýza Obrázek 3.7: Správné zobrazení položek obchodu V původní verzi internetového obchodu je uživatelům nabízena možnost objednávky zboží, ale pouze pomocí u, což uživatele zvyklé na jednoduché vyplnění objednávkového formuláře odrazuje a obchod pak ztrácí zákazníky. Orientace v kategoriích je také velmi neintuitivní a zmatená. Vzhledem k hodnocení webu vyhledávači se dá předpokládat, že při nápravě chyb a optimalizaci pro vyhledávače by mohl být web úspěšný, protože i bez SEO se výsledky drží na přijatelných příčkách. 21

27 Kapitola 4 Webdesign S pojmem webdesign je často spojováno vše, co se týká vývoje webových stránek. Ani v této práci se tomuto pojmu nelze vyhnout. Přiblížíme si jej pomocí jednotlivých oborů webdesignu, které jsou klíčové při tvorbě kvalitních stránek. 4.1 Přístupnost Jedno z nejvíce opovrhovaných odvětví jinak velmi oblíbeného pojmu webdesign se zabývá bezbariérovostí veškerého obsahu webu. Jednodušeji řečeno, určuje pravidla, která umožňují všem uživatelům získat maximum informací poskytovaných na stránce. V předchozí větě je důležité slovo všem, protože právě to je klíčové k pochopení významu slova přístupnost. Jestliže chceme v prostředí Internetu prodávat nějaký produkt, zajímají nás všichni návštěvníci našeho webu, protože každý z nich může být potenciální zákazník. Právě proto je důležité, aby se správně zobrazil veškerý obsah, který poskytujeme, a aby se náš web nestal pro nikoho neovladatelným (nepřístupným). Existuje několik handicapů, které mohou uživateli ztížit prohlížení webu a nemusí se jednat pouze o zdravotní handicap. 1. Zdravotní dispozice Existují uživatelé, kteří nejsou schopni web ovládat například pomocí myši, někteří špatně vidí a další se nedokáží soustředit. 2. Nezkušení uživatelé Internetu Dnes budeme takové hledat hůře, než před několika lety, ale jistě takové nalezneme, například seniory. 3. Technické vybavení Ne všichni disponují nejmodernějším vybavením, někteří uživatelé používají i mnoho let stará zařízení, jiní naopak používají k prohlížení Internetu nejmodernější mobilní telefony. 4. Softwarové vybavení Každý uživatel může používat jiný operační systém i prohlížeč, kterým prochází Internet. 22

28 4. Webdesign Všechny tyto čtyři typy uživatelů, jak je popsal David Špinar ve své knize o tvorbě přístupných webů[10], jsou možnými zákazníky. Lze namítnout, proč by si nevidomý kupoval knihu, ale proč by ji nemohl koupit příteli k narozeninám? Je důležité uvěřit, že opravdu kdokoliv by mohl mít zájem o nabízené zboží, jen se mu k tomu nesmí klást překážky. 4.2 Použitelnost Jednoduše by stačilo zmínit fakt, že použitelné je to, co uživatelé rádi používají. Toto tvrzení není daleko od pravdy. Pojem použitelnost je však o trochu složitější. Jedná se o soubor pravidel, která určují, jak se má web chovat, v kterých místech stránky uživatel očekává konkrétní funkcionality, co se má skrývat pod jakým odkazem a podobně. Pravděpodobně neexistuje 100% použitelný web, protože velmi záleží na tom, co vyhovuje každému uživateli, ale platí, že při dodržování pravidel použitelnosti se lze zmiňované úplné použitelnosti aspoň přiblížit. Základním pravidlem použitelnosti je nenutit uživatele přemýšlet. [12] 4.3 Layout Obrázek 4.1: Dvousloupcový layout Layoutem webu se rozumí rozložení obsahu na stránce. Rozdělení do základních částí, jako je hlavička, obsah, postranní panel a patička webu. Prvně rozlišujeme layout dle jeho šířky, která může být fixní, roztahovací, fluidní, přizpůsobivá a elastická[4]. Nejjednodušším způsobem, který je také 23

29 4. Webdesign zvolen v případě této práce, je fixní layout. S ohledem na statistiky rozlišení monitorů dle společnosti Toplist 7, která monitoruje téměř českých webů, bylo pro tuto práci zvoleno fixní rozlišení o šířce 1024px. Rozložení webu do dvousloupcového layoutu bylo vyžadováno zadavatelem. Z pohledu analýzy obsahu je dvousloupcový layout pro tuto práci ideálním řešením. Jednosloupcový by byl nedostatečný z hlediska prostoru pro ostatní funkcionality obchodu a třísloupcový layout by zbytečně tříštil prostor pro obsah. 4.4 Mobilní verze webu Prohlížení webových stránek na mobilním telefonu je poměrně starou záležitostí, ale v poslední době toto odvětví zažívá veliký boom. Především kvůli rozšíření takzvaných chytrých telefonů, které jsou k prohlížení webových stránek přívětivé. Mobilní stránky mají několik vlastností[11], které je odlišují od webu, jak jej známe z prohlížení na osobních počítačích. Web si z mobilního telefonu prohlíží uživatelé, kteří jsou obvykle v pohybu, například cestují, proto je pro ně těžší udržet pozornost na displej telefonu. Uživatelé hledají pouze konkrétní informaci, například telefonní číslo. Psaní na telefonu je náročnější, než na plnohodnotné klávesnici, proto by mobilní web měl vyžadovat co nejméně uživatelských vstupů z klávesnice a místo nich nabízet výběr pomocí HTML tagu select. Mobilní telefony mívají pomalejší přístup k Internetu, proto bychom měli zajistit co nejnižší možnou velikost přenášených dat. Mobilní telefony mají omezený výkon a specifické nároky na zobrazení (rozměry displeje). Uživatelé na mobilních zařízeních obvykle využívají 20% nejdůležitějších funkcionalit nabízených na celém webu. Toto je výběr dle mého názoru nejdůležitějších rozdílů mezi mobilním webem a webem pro osobní počítač. Rozdílů však existuje mnohem více. Jedním z nejdůležitějších je fakt, že v roce 2009 používala laptop či osobní 7. <http://www.toplist.cz/global.html> 24

30 4. Webdesign počítač jedna miliarda lidí. Oproti tomu mobilní telefon používají tři miliardy lidí na celém světě. Nyní už snad není pochyb o důležitosti optimalizace mobilního webu. [11] 25

31 Kapitola 5 Implementace V této kapitole je uveden výčet technologií zvolených pro vývoj internetového obchodu spolu s jejich krátkým popisem, postup při SEO optimalizaci a nasazení mobilního webu. V závěru lze nalézt několik zajímavostí z implementace celého systému. 5.1 Použité technologie K vývoji systému byly vybrány výhradně Open Source 8 technologie, které jsou hojně využívány v prostředí Internetu. Serverovou část aplikace obstarává skriptovací jazyk PHP a databáze MySQL. V klientské části jsou použité technologie HTML5, CSS 2.0 a JavaScript HTML/XHTML HTML je značkovací jazyk určující strukturu obsahu stránky. Například stanovení nadpisů, odstavců, vložení obrázků a další. Spolu se stylopisem CSS zajišťuje oddělení obsahu od vzhledu stránek. V současné době se nejhojněji používá verze HTML 4.01[13] a XHTML 1.0[14]. Od roku 2010 je novinkou verze HTML5[15], právě tato specifikace byla zvolena pro implementaci v této práci. Jaký značnovací jazyk používá konkurence? Argo Academia Knihy Nakladatelství Dauphin Aleš Čeněk HTML 4.01 Transitional XHTML 1.0 Strict HTML 4.0 Transitional XHTML 1.0 Strict 8. <http://www.opensource.org/> 26

32 5. Implementace HTML5 Značkovací jazyk HTML5 byl zvolen pro kódování klientské části této práce z těchto důvodů: 1. Jedná se o nejnovější značkovací jazyk, který nyní určuje směr vývoje obsahu Internetu. 2. Přináší vylepšení v mnoha ohledech uživatelského rozhranní. 3. Vychází ze specifikace HTML 4.01, která je podporována ve všech prohlížečích, a pouze ji rozšiřuje, takže je možné použít HTML5 i v internetových prohlížečích, které ho zatím nepodporují. 9. Novinky zavedené v HTML5 se v nich nezobrazí, ale stránka bude plně funkční. Zavedení HTML5 může být pro některé návštěvníky webové stránky výhodou a ostatní tuto změnu nepoznají, protože se jim stránka zobrazí, jako by byla v HTML Tímto žádnému zákazníkovi neuškodíme, ale těm, kteří používají moderní prohlížeče s podporou HTML5, bude poskytnuto lepší rozhranní. [16] PHP Skriptovací jazyk PHP se dá považovat za novinku mezi programovacími jazyky. Do povědomí se dostal v roce 1998 svou verzí PHP 3. Nyní je ve verzi 5.3 hojně využíván po celém světě k vytváření dynamických webových stránek. Umožňuje objektové programování MySQL Jak se sami honorují v titulku svéhoho webu, jedná se o nejpopuulárnější volně šiřitelnou databázi[17]. I to bylo jedním z hlavních důvodů k výběru tohoto databázového systému pro účely implementace internetového obchodu. S touto databází se lze setkat téměř u každého poskytovatele hostingových služeb. MySQL, jak název napovídá, komunikuje s databází pomocí dialektu jazyka SQL, obdobně jako jiné SQL databáze. 9. Toto tvrzení platí například pro nové typy formulářových vstupů, ale neplatí komplexně, protože HTML5 zavádí nové značky, které starší prohlížeče mají problém vykreslit. 27

33 5. Implementace Nette Framework Obcené pojmenování framework znamená nadstavbu nad programovacím jazykem, která poskytuje dodatečné třídy a metody zjednodušující vytváření aplikace. Nette Framework[18] také zavádí postupy vývoje, které přispívají k přehlednosti a dekompozici zdrojového kódu. Jedná se o objektovou architekturu MVC (Model-View-Controler) 10. Ta slouží k oddělení tří častí aplikace: 1. aplikační logika (model), 2. zobrazení dat uživateli (view), 3. obsluha aplikace (controler) Dibi Pro komunikaci s databází MySQL slouží dialekt jazyka SQL jehož dotazy jsou vytvářeny v aplikaci. Dibi[19] je vrstva mezi databází a aplikací, pomáhá a zabezpečuje vytváření SQL dotazů a zpracování jejich výsledků. Pochází od stejného autora, jako samotný Nette Framework, je proto uzpůsobena primárně k použití právě s tímto frameworkem jquery Původně tato sekce měla nést nadpis JavaScript, ale vzhledem k tomu, že spíše než JavaScript je v práci využita jeho knihovna jménen jquery, došel jsem k názoru, že bude lepší tuto kapitolu pojmenovat podle ní. jquery[20] pracuje na straně klienta, pomocí metod objektů specifikace DOM 11. dokáže jednoduše modifikovat HTML kód a tím obsah stránky. V této práci je využit především k animacím, které slouží ke zvýšení atraktivity stránky. Příkladem může být modul jcarousel 12 na hlavní stránce či zaoblení rohů některých prvků webu v prohlížeči Internet Explorer <http://doc.nette.org/cs/presenters#toc-model-view-controller-mvc> 11. Document object model rozhraní, které umožňuje skriptům přistupovat ke struktuře dokumentu jako k objektům a modifikovat tak jejich obsah, strukturu a styly. <http: //www.w3.org/dom/> 12. <http://sorgalla.com/jcarousel/> 13. <http://www.dillerdesign.com/experiment/dd_roundies/> 28

34 5. Implementace AJAX Technologie AJAX 14 slouží ke změně obsahu bez nutnosti znovunačtení celé www stránky. Změna funguje tak, že na straně klienta je pomocí JavaScriptu (jquery) vytvořen dotaz, který je odeslán ke zpracování na server. Tam se o jeho vyřízení postará PHP. Výsledek je předán zpět do prohlížeče, kde ho opět JavaScript vykreslí do stránky. V této práci nebylo nutné zavádět AJAX, pouze pro ukázku funkčnosti bylo implementováno zpracování formuláře pro vyhledávání v objednávkách v administrační části systému. Výhodou Nette Frameworku je podpora této technologie a její snadné nasazení. Zároveň se framework stará o zpracování požadavků při nedostupném JavaScriptu, tím splňuje požadavky na přístupnost Výstupy Hlavním výstupem je grafické rozhraní, kterým lze systém ovládat. Ostatní výstupy neumožňují ovládání systému, ale data uložená v databázi zpřístupňují pro externí aplikace, které s nimi pracují a díky nim vytvářejí v Internetu další odkazy na vytvářený eshop. Toto je důležité především z hlediska SEO optimalizace Zboží.cz V České republice je asi nejznámějším agregátorem a vyhledávačem zboží server Zboží.cz, který provozuje společnost Seznam a.s. Tento server čerpá pomocí XML 15 výstupů z internetových obchodů informace, které následně zpracovává a poskytuje uživatelům ve výsledcích vyhledávání. Nabízí další funkce, jako je například porovnávání zboží, řazení dle ceny a podobně Mapa webu Pomocí další specifikace XML je možné nabídnout vyhledávacím robotům seznam všech stran internetového obchodu. Tato funkce není vyvinuta pouze pro účely jednoho vyhledávače, ale výstup je standardizován dle protokolu Sitemap 16. Soubor tak může sloužit všem internetovým vyhledávačům, které 14. Asynchronous JavaScript and XML <http://www.w3schools.com/ajax/ajax_intro.asp> 15. Specifikace XML pro Zboží.cz <http://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/ napoveda-pro-internetove-obchody/specifikace-xml/> 16. Přesnou specifikaci protokolu Sitemap lze nalézt na <http://www.sitemaps.org/ protocol.html> 29

35 5. Implementace pravidelně procházejí celý Internet. Není to zaručená cesta k prosazení se na přední pozice vyhledávačů, ale bezesporu je tím podpořeno SEO. Mapa webu pro mobilní telefony Stejná specifikace mapy webu existuje také pro webové stránky určené pro mobilní telefony. Tato funkce je podporována vyhledávačem Google, který za tímto účelem zavedl do původní specifikace Sitemap vlastní namespace 17 sloužící k identifikaci, že se jedná o mobilní verzi webové stránky RSS RSS je zkratka anglického názvu Rich Site Summary. Jedná se o XML specifikaci, která se hojně využívá k syndikaci nově zveřejněného obsahu na webových stránkách. Tento výstup z aplikace zpravidla odebírají uživatelé ve svých RSS čtečkách, prostřednictvím kterých jsou upozorněni na nový obsah webu. 5.2 SEO Search engine optimization Optimalizace pro vyhledávače je velmi důležitá disciplína, která pomáhá umístit webovou stránku na přední pozice vyhledávačů. Existují jasně daná pravidla, která jsou základem pro optimalizaci, ale nezaručují úspěch. Dodržením základních pravidel je zajištěn pouze možný úspěch. Tato pravidla se nazývají onpage faktory (faktory na stránce). Jejich splnění zajišťuje programátor. Opakem onpage faktorů jsou offpage faktory, které se programátorům ovlivňují hůře, protože se nenachází přímo na webu, ale kdekoli v Internetu. Jedná se především o zpětné odkazy, které mají jednu z nejdůležitějších rolí v celé optimalizaci pro vyhledávače. Mezi onpage faktory patří: Dodržení správného významu HTML značek. Kvalita zdrojového kódu, správná struktura a přístupnost. Dostatek kvalitních textů. 17. Pokud je kombinováno více specifikací XML, mohlo by docházet ke konfliktu jmen, proto jsou zavedeny takzvané namespace, které obalují a oddělují jednotlivé specifikace, ty pak mohou být bez problému použity společně.[21] 30

36 5. Implementace Nejdůležitější offpage faktor Již zmíněným nejdůležitějším offpage faktorem je získání kvalitních zpětných odkazů. Ty lze získat výměnou odkaz za odkaz s jiným tematicky podobným webem. Lze je také koupit, ale ideálním případem je, když na vyvíjený web někdo cizí odkazuje automaticky. Toho se dá docílit tím, že bude web bohatý na obsah, přehledný a stane se pro některé nepostradatelným. 5.3 Zajímavosti Při vývoji internetového obchodu pro knihkupectví jsem se setkal s několika problémy, které bylo třeba řešit. Zamyšlení nad jejich podstatou mě v několika případech dovedlo k neobvyklému řešení, o které bych se na tomto místě rád podělil Generování obrázků Při přidávání nové knihy do systému se spolu s informacemi o knize vkládá obrázek obálky. Pokud uživatel vkládá na server obrázek o velikosti větší než 1GB, ze kterého se zároveň generují další miniatury, může být tato operace časově náročnější. Řešením by bylo umožnit vkládání pouze menších obrázků, ale omezování uživatele není dobrá cesta ke kvalitnímu systému. Framework Nette má implementován systém cest (tvz. rout), které určují, kudy se má ubírat zpracování jednotlivých požadavků. Tato vlastnost ve spojení s konfigurací souboru.htaccess 18 umožňuje zpětné generování obrázků. V praxi to znamená, že při nahrávání obrázku na server se neprovádí žádné časově náročné generování miniatur, ale miniatury se generují až pokud je někdo vyžaduje. Tímto způsobem se generování obrázků rozloží na více dotazů, které trvají kratší čas. Obrázek 5.1: Soubor.htaccess Pomocí definice v souboru.htaccess (obrázek 5.1) se zjistí, zda je fotografie již fyzicky přítomna na serveru. Pokud ano, je obrázek bez dalších prodlev zobrazen. Pokud obrázek v daném umístění není nalezen, je vyžadován po frameworku. Ten pomocí cesty z obrázku 5.2 předá zpracování do presenteru 18. <http://httpd.apache.org/docs/1.3/howto/htaccess.html> 31

37 5. Implementace Obrázek 5.2: Route Nette Frameworku ImagesPresenter a akci default, proměnné id, velikost a format jsou předány jako parametry. Zde se požadovaná miniatura vygeneruje a následně přímo zobrazí Registrace Registraci nových zákazníků obchodu lze realizovat pomocí čtyř scénářů. 1. Vyžadovat registraci do systému ještě dříve, než bude moci uživatel začít nakupovat. 2. Registraci předem nevyžadovat, ale umožnit ji. Uživatele bez registrace automaticky registrovat při odeslání objednávky. 3. Při prvním nákupu uživatele ho automaticky registrovat. Jinou registraci nenabízet. Při každém dalším nákupu nabídnout možnost přihlášení se a tím zjednodušit proces vyplňování údajů o objednávce. 4. Registraci neumožňovat, při každém nákupu vyžadovat zadání osobních údajů nutných k objednávce. Při vyplňování objednávky nabídnout k zaškrtnutí položku pamatovat tyto údaje. Informace o objednávce se pak uloží bezpečně na serveru po dobu 365 dní. Pokud se během této doby uživatel vrátí a vytvoří novou objednávku, automaticky se mu předvyplní předchozí údaje, které bude možno buď změnit, nebo zachovat. Ve snaze o maximální zjednodušení celého procesu objednávky je využito varianty číslo čtyři HTML 5 V počátku kódování klientské části jsem se rozhodl implementovat JavaScriptový doplněk Modernizr 19, který dokáže ve všech prohlížečích, které neumí 19. <http://www.modernizr.com> 32

38 5. Implementace vykreslit novinky z HTML5, nasimulovat veškeré prvky tohoto nového značkovacího jazyka. Doplněk byl implementován bez problémů, ale veliké množství externích JavaScriptových souborů značně zpomalovalo načtení stránky. Proto jsem nakonec od implementace Modernizru upustil. 5.4 Mobilní verze webu Vzhledem k masivnímu rozšíření mobilních zařízení, která podporují prohlížení webových stránek, se stává důležitou součástí moderního webu podpora prohlížení na těchto zařízeních. Jak je uvedeno v této práci v kapitole 4.4, mobilní telefon vlastní 3 miliardy lidí na celém světě, oproti jedné miliardě uživatelů stolních počítačů a laptopů. Pro internetový obchod byly uvažovány tři možnosti implementace podpory mobilního prohlížení Možnosti implementace Detekovat přístup mobilního zařízení a nabídnout stažení příslušné aplikace do telefonu. Tato aplikace by po instalaci do telefonu zpřístupňovala veškerý obsah a funkcionality dostupné na webu. Připravit mobilní verzi webové stránky, která bude obsahovat nejdůležitější údaje dostupné na webu. Tuto verzi zobrazit při detekci mobilního zařízení. Ponechat jednu verzi webové stránky a nevyvíjet specializované aplikace. Mobilní prohlížeče jsou z veliké části schopny zobrazovat i obsah, který je přístupný pomocí klasických webových stránek. Každé z těchto řešení má své klady a zápory, první řešení je náročné na vývoj, který by mohl být považován za částečně nadbytečný s ohledem na velikost webu. Poslední řešení je pro vývojáře nejjednodušším, ale uživateli by mohlo zkomplikovat prohlížení kvůli vyšší datové zátěži stránek. V tomto případě by tedy mohlo platit zlatá střední cesta. Vytvoření mobilní verze webu, která poskytuje 20% nejdůležitějších funkcí, by mohlo uživatele omezovat. Proto byla zvolena kombinace obsahu optimalizovaného pro mobilní zařízení a možnosti kdykoliv přepnout na klasické zobrazení. Tím je vyřešena dostupnost všech funkcionalit webu a zároveň optimalizace pro zobrazení na mobilních zařízeních. 33

39 5. Implementace XHTML-MP[11] (Mobile Profile) Jedná se o jazyk XHTML určený pro mobilní platformu. Ve své podstatě je to klasické XHTML zjednodušené pro využití na mobilních telefonech. XHTML-MP má největší podporu ze všech značkovacích jazyků použitelných v mobilních internetových prohlížečích. 34

40 Kapitola 6 Testování V závěru práce se zaměříme na testování aplikace uživateli, protože právě pro široké spektrum uživatelů Internetu je aplikace určena. Framework Nette prostřednictvím třídy Debug 20 nabízí bohaté možnosti ladění aplikace. Pomocí frameworku lze lehce odlišit vývojové prostředí od produkčního. Ve vývojovém prostředí se zobrazují veškeré chyby, varování i poznámky. V produkčním režimu přístupném veřejnosti je maximum chybových výstupů potlačeno, aby se uživateli nezobrazila žádná informace, která by jednak mohla odradit od nákupu a jednak by mohla být eventuálním bezpečnostním rizikem. Na druhou stranu by nebylo dobré v produkčním režimu tyto chyby přehlížet. Přišli bychom totiž o údaje, které nám mohou posloužit jako upozornění na chybu v aplikaci. Z tohoto důvodu se veškeré chyby zaznamenávají do speciální složky a aplikace nás na chybu upozorní prostřednictvím u. Takto je možné použít veškeřé uživatele jako testery aplikace. Obrázek 6.1: Příklad zobrazení chyby v Nette Frameworku 20. Popis ladění aplikace ve Frameworku Nette <http://doc.nette.org/cs/ debugging> 35

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

Projekt: Internetové stránky obce Modletice

Projekt: Internetové stránky obce Modletice Projekt: Internetové stránky obce Modletice Verze 2 - upravené požadavky na základě finančních možností www.modletice.cz Cíl projektu Cílem projektu je vytvoření nových reprezentativních internetových

Více

Nabídka internetového obchodu

Nabídka internetového obchodu Nabídka internetového obchodu Odběratel Dodavatel Martin Daneš Martin Hůlek Tel.: 775 974321 E-mail: hulek.martin@gmail.com 1 Popis Řešení internetového obchodu nabízí beztabulkové řešení layoutu. Budete

Více

Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých.

Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých. Soubor kurzů XHTML, CSS, PHP a MySQL Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých. Jeden blok se skládá

Více

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele MINISTERSTVO VNITRA odbor strukturálních fondů č.j. MV- 82945-5 /OSF Praha dne 24. listopadu 2009 Počet listů: 5 Odpověď zadavatele na otázky ze dne 20. listopadu 2009 k Zadávací dokumentaci na veřejnou

Více

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011 P MODULU SYLABUS IT V DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ PODNIKU Bronislav Heryán Jiří Kubica Ostrava 20 : Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Sylabus modulu IT v podniku Programování business

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Autor Michal Oktábec Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-10 Abstrakt Tato práce se zabývá využití frameworku jquery pro vytváření

Více

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette Kapitola 1 PHP framework Nette 1.1 Úvod Zkratka PHP (z anglického PHP: Hypertext Preprocessor) označuje populární skriptovací jazyk primárně navržený pro vývoj webových aplikací. Jeho oblíbenost vyplývá

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

Studie webů automobilek

Studie webů automobilek Studie webů automobilek červen 2006 [manažerské shrnutí] Obsah Obsah... 1 Manažerské shrnutí... 2 Kvalita obsahu a použitelnost webu... 3 Základní nedostatky negativně ovlivňují použitelnost většiny webů...

Více

Internetový obchod Mironet

Internetový obchod Mironet České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Internetový obchod Mironet Semestrální práce A2 Testování uživatelských rozhraní A4B39TUR Pavel Štíbal Stibapa1@fel.cvut.cz 2013/2014 Otevřená

Více

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup PTÁČEK - velkoobchod eshop ZÁKAZNICKÝ pracovní postup 2009 Obsah Úvod... 3 Autorizace... 3 Přihlášení... 4 Odhlášení... 4 Změna hesla editace uživatele... 4 Hlavní stránka Před přihlášením... 4 Výběr Produktu

Více

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček CO FILMBOOK JE Filmbook je uzavřená webová aplikace pro celkovou správu informací a dat souvisejících se sledováním filmů. Primárně je zaměřen na uchovávání a spravování

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM S PODPOROU MAP

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM S PODPOROU MAP Středoškolská technika 2010 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM S PODPOROU MAP Karel Soukup Vyšší odborná a Střední průmyslová škola Varnsdorf Mariánská

Více

Zadání grafického designu Trh poptávek

Zadání grafického designu Trh poptávek 2012 Zadání grafického designu Trh poptávek Dokument obsahuje shrnutí cílů webu Trh poptávek a požadavky na grafický design Zelinka Josef LogisCom s.r.o 1.1.2012 Obsah 1. Cíle dokumentu... 2 2. Cíle webu...

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE

SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE Adama Kořenek Úvod Střední průmyslová škola elektrotechnická V Úžlabině

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah Registrace... 2 Přihlášení a odhlášení... 2 Správa profilu... 2 Domovská stránka... 3 Hledání zakázek... 4 Výsledky hledání...

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Název bakalářské práce v ČJ Název bakalářské práce v AJ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Název bakalářské práce v ČJ Název bakalářské práce v AJ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Název bakalářské práce v ČJ Název bakalářské práce v AJ Bakalářská práce Vypracoval: Jméno Příjmení Vedoucí práce: Vedoucí

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Webové rozhraní pro datové úložiště Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Úvod Cílem práce bylo reimplementovat stávající webové rozhraní datového úložiště MU. Obsah prezentace Úložiště nasazené

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Webová analytika Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí SEO spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání na vyhledávačích Souhrnně

Více

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí Úvod Celý systém se dělí na několik částí. A to jak z pohledu uživatele (zákazníka), tak z pohledu administrátora. Konfigurátor aplikace na tvorbu potisku (dělí

Více

Bioadresář. Specifikace požadavků. Verze Datum Projektový tým Bc. Martin Ventruba Bc. Ondřej Veselý Bc. Stratos Zerdaloglu

Bioadresář. Specifikace požadavků. Verze Datum Projektový tým Bc. Martin Ventruba Bc. Ondřej Veselý Bc. Stratos Zerdaloglu Bioadresář Specifikace požadavků Verze Datum Projektový tým 1 14. 10. 2010 Bc. Martin Ventruba Bc. Ondřej Veselý Bc. Stratos Zerdaloglu Obsah 1. Základní informace... 3 1.1. Účel... 3 1.2. Základní popis

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY Autosalón (semestrální projekt) ZS 2011-2012 Analýza Implementace Číslo skupiny: 2 Členové skupiny: Jmeno,příjmení,login

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah 1 Registrace... 2 2 Přihlášení a odhlášení... 2 3 Správa profilu... 2 3.1 Vytvoření uživatelského účtu... 3 4 Domovská

Více

VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKACÍ - VIA

VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKACÍ - VIA Metodický list č. 1 Způsob zakončení : Úvod Technologie webových aplikací Protokol HTTP Po zvládnutí tématického celku bude student mít základní přehled o problematice programování internetových (webových)

Více

Uživatelská příručka 6.A6. (obr.1.)

Uživatelská příručka 6.A6. (obr.1.) Uživatelská příručka 6.A6 Na stránky se dostanete zadáním URL adresy: http://sestasest.tym.cz do vašeho prohlížeče. Teď jste se dostali na úvodní stránku, na které vidíte fotku, přivítání, odkaz na Uživatelskou

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing.

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Karviná, 21. 10. 2011 Obsah prezentace 1. Okolnosti

Více

Testování přístupnosti v soutěži Zlatý erb Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web

Testování přístupnosti v soutěži Zlatý erb Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Testování přístupnosti v soutěži Zlatý erb 2015 Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web PROČ PŘÍSTUPNOST TESTUJEME? Zákonná povinnost (Vyhláška o přístupnosti) Web je oficiálním

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 5 8 4 U k á z k a k n i h

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Máte rádi CAPTCHA? Líbila by se vám takto prezentovaná stránka vaší knihovny?

Více

XD39NUR Semestrální práce Zimní semestr 2013/2014

XD39NUR Semestrální práce Zimní semestr 2013/2014 XD39NUR Semestrální práce Zimní semestr 2013/2014 Kamil Darebný darebkam@fel.cvut.cz Obsah Zadání... 1 Deliverable D4... 2 Vytvoření prototypu... 2 Použité technologie... 2 Popis prototypu... 2 Screenshoty

Více

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o.

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o. E-mailové kampaně 2013 Byznys CRM s.r.o. Zákazník: Dne: 31. 5. 2015 Vytvořil: Pavel Šlesingr Schválil: Petr Hampejs Verze: 5.0 Emailové kampaně v CRM 2011 Strana 2 z 15 Obsah Obsah... 3 1. Popis... 4 1.1.

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Martin Kuna martin.kuna@seznam.cz Obsah Webová grafika Rozvržení stránky Typografické zásady Nejčastější chyby Struktura webu a navigace

Více

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací Mobilní zpravodajská aplikace idnes A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací Autor: Marek Krátký kratkma2@fel.cvut.cz Popis D1 Zpravodajská aplikace idnes je určena pro chytré telefony nebo pro tablety.

Více

Obsah. Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10

Obsah. Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Obsah Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 KAPITOLA 1 Co budeme potřebovat 11 Co knihovna jquery nabízí 11 Editor zdrojového kódu 12 Webový server 12 Software pro ladění

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Novinky IPAC 3.0. Libor Nesvadba Karel Pavelka

Novinky IPAC 3.0. Libor Nesvadba Karel Pavelka Novinky IPAC 3.0 Libor Nesvadba Karel Pavelka Webové technologie Držíme laťku na vysoké úrovni Validní, sémantický, strukturovaný, přístupný, znovupoužitelný a jednoduchý XHTML kód. Komprimované JavaScripty

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16 Obsah Kapitola 1 Seznámení se systémem Joomla!................................. 9 Přehled systémů pro správu obsahu....................................................10 Použití systému pro správu obsahu.....................................................11

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz 1. V online systému došlo v tomto roce k několika změnám, proto není možno použít uživatelský účet z roku loňského. Prvním krokem je tedy,

Více

Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání

Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Projekt NIQES Národní šetření žáků v počátečním vzdělávání Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Druhá celoplošná generální zkouška Název souboru: CP2-Procesy_přípravy_a_realizace_V3.doc

Více

Katalog NGPC (New Generation Parts Catalogue)

Katalog NGPC (New Generation Parts Catalogue) Katalog NGPC (New Generation Parts Catalogue) 1. Spuštění katalogu: Zákaznický katalog je možné najít na webových stránkách společnosti Agri CS v sekci Náhradní díly, nebo přímým zadáním adresy http:///nahradnidily-katalog-nd

Více

SeeMe MOBILE. Uživatelská příručka SeeMe Mobile. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

SeeMe MOBILE. Uživatelská příručka SeeMe Mobile. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby SeeMe MOBILE Uživatelská příručka SeeMe Mobile Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 SeeMe MOBILE... 3 Obsah

Více

Webová stránka. Matěj Klenka

Webová stránka. Matěj Klenka Webová stránka Matěj Klenka Osobní webová stránka Toto je dokumentace k mé webové stránce This is a documentation to my web page Já, Matěj Klenka, prohlašuji, že má webová stránka byla vytvořena mnou a

Více

Kromě dodávek celých webů nabízíme také zakázkové programátorské práce formou subdodávek. GlobalDAT a.s. Předseda představenstva:

Kromě dodávek celých webů nabízíme také zakázkové programátorské práce formou subdodávek. GlobalDAT a.s. Předseda představenstva: rozsáhlé webdesign / eshop projekty Ceník a technické požadavky Společnost GlobalDAT a.s. se specializuje na rozsáhlé internetové prezentace a e- shopy, které zajišťuje náš moderní redakční systém. Naprogramujeme

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který měl potřebné znalosti jazyka HTML a jiných

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 HOME STRÁNKA... 3 1.2 INFORMACE O GENEROVANÉ STRÁNCE... 4 2 VYHLEDÁVÁNÍ V ÚZEMÍ...

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB CZ 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB CZ 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% PROJEKT ROZVOJE PORTÁLU BROŽURA PŘINÁŠÍ DÍLČÍ VÝSLEDKY STUDIÍ ZAMĚŘENÝCH NA ROZVOJ PORTÁLU BUSINESSINFO.CZ V LETECH 2010 2013. STUDIE OBSAHUJÍ DATA PLATNÁ K 1. 3. 2010 B e n c h m a r k i n g a n a l ý

Více

Databázové a informační systémy Informační systém prodejny nábytku. Jakub Kamrla, KAM087

Databázové a informační systémy Informační systém prodejny nábytku. Jakub Kamrla, KAM087 Databázové a informační systémy Informační systém prodejny nábytku Jakub Kamrla, KAM087 1. část Funkční a nefunkční požadavky 1. K čemu má systém sloužit Jedná se o informační systém pro jednu nejmenovanou

Více

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ MANAGEMENT PROJEKTŮ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX SPECIFIKACE POŽADAVKŮ AUTOR DOKUMENTU JIŘÍ JANDA BRNO 15. března 2012 Obsah 1 Úvod........................................

Více

HelpDesk. Uživatelská příručka verze 1.7. duben Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů Praha 1

HelpDesk. Uživatelská příručka verze 1.7. duben Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů Praha 1 HelpDesk Uživatelská příručka verze 1.7 duben 2009 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Seznam verzí dokumentu Verze Zpracoval Stav Stručný popis změn, dodatků Datum 1. 1.0

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

ZÁKLADNÍ POPIS INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KAJOT EASY-K

ZÁKLADNÍ POPIS INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KAJOT EASY-K ZÁKLADNÍ POPIS INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KAJOT EASY-K ÚVOD Easy-K běží na serveru Apache a je vytvořen v PHP s MySQL databází, doplněn Javascriptem a jeho výstupem je Xhtml, popř. tiskové sestavy v pdf (možnost

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části)

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Operační systém Google Android Petr Koula 2011 ČZU v Praze Souhrn Diplomová práce zahrnuje

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

D2 - GUI design. Radek Mečiar 28.3.2014

D2 - GUI design. Radek Mečiar 28.3.2014 D2 - GUI design Radek Mečiar 28.3.2014 1 Úvod Zvolená platforma: Android Verze: 4.x Nástroj pro kreslení: Pencil Platformu a verzi jsem zvolil, protože je v současnosti nejpoužívanější. Informace o standardu

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk!

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Nabídka zpracování kvalitní webové prezentace za rozumnou cenu. Dobrý den, nabízíme Vám veškeré služby spojené jak s jednorázovým zřízením nové

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

apilot - První kroky Publikační platforma apilot První kroky

apilot - První kroky Publikační platforma apilot První kroky Publikační platforma apilot První kroky Přihlášení https://domena.apilot.cz Po přihlášení Po přihlášení Nástěnka - aktualizace platformy novinky - tipy, triky (nastavení poštovních klientů) - aktivita

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

NewLink Moravia. CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management

NewLink Moravia. CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management NewLink Moravia CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management Činnost společnosti NewLink NewLink se zabývá webovými aplikacemi a informačními systémy pro průmyslové podniky a obchodní

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

Staňte se bodem zájmu!

Staňte se bodem zájmu! Nabídka služeb / 2011 Staňte se bodem zájmu! Tvorba webových aplikací Nabídka Tvorba dynamických webových prezentací, internetových ochodů a dalších webových aplikací dle přání zákazníka. Společně s grafickou

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více