Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne"

Transkript

1 47. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1529/RMOb-MH/1418/ /RMOb-MH/1418/47 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu Strana 1/22

2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název 1529/RMOb-MH/1418/47 OF/RMOb/0142/16 Rozpočtová opatření 1530/RMOb-MH/1418/47 OF/RMOb/0144/16 Návrh rozpočtu MOb MHaH na r.2017 a rozpočtového výhledu na r /RMOb-MH/1418/47 OF/RMOb/0129/16 Převolení školské rady Základní školy Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvkové organizace 1532/RMOb-MH/1418/47 OF/RMOb/0139/16 Návrh na schválení účetních odpisů zřízeným příspěvkovým organizacím na rok /RMOb-MH/1418/47 OF/RMOb/0141/16 Návrh odboru finančního na schválení mimořádných odměn ředitelkám zřízených příspěvkových organizací 1534/RMOb-MH/1418/47 OHC/RMOb/0078/16 Změna termínu projektu ŽPS DUHA Ostrava 1535/RMOb-MH/1418/47 OHC/RMOb/0081/16 Změna termínů úkolů z RMOb 1536/RMOb-MH/1418/47 OHC/RMOb/0082/16 Návrh Smlouvy s dobrovolníkem příkazníkem 1537/RMOb-MH/1418/47 OMH/RMOb/0016/16 Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo 1538/RMOb-MH/1418/47 OM/RMOb/0195/16 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 1539/RMOb-MH/1418/47 OM/RMOb/0194/16 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáží v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Nájemnická 1540/RMOb-MH/1418/47 OM/RMOb/0196/16 Souhlas se vstupem na pozemek v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, realizací stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, ul. 28. října SMO MOb MHaH, Veolia Energie ČR, a.s. 1541/RMOb-MH/1418/47 OM/RMOb/0197/16 Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu pozemků v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Novoveská Český kynologický svaz ZKO Ostrava - Mariánské Hory z.s., IČ /RMOb-MH/1418/47 OM/RMOb/0199/16 Souhlas se vstupem na pozemek a realizací stavby, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Olivova SMO-MOb MHaH 1543/RMOb-MH/1418/47 OB/RMOb/0241/16 Žádosti o pronájem konkrétního bytu 1544/RMOb-MH/1418/47 OB/RMOb/0235/16 Návrh na uzavření Nájemních smluv na dobu určitou a na dobu neurčitou 1545/RMOb-MH/1418/47 OB/RMOb/0234/16 Souhlas s umístěním kamer a potřebného telekomunikačního zařízení 1546/RMOb-MH/1418/47 OB/RMOb/0232/16 Návrh na uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny Strana 2/22

3 1547/RMOb-MH/1418/47 OB/RMOb/0209/16 Souhlas se změnou usnesení na uskutečnění podlimitní veřejné zakázky - Nivnická 1548/RMOb-MH/1418/47 OB/RMOb/0208/16 Souhlas se změnou usnesení na uskutečnění podlimitní veřejné zakázky - Fráni Šrámka 1549/RMOb-MH/1418/47 OB/RMOb/0236/16 Návrh na uzavření Rámcové smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu - právní pomoc 1550/RMOb-MH/1418/47 OB/RMOb/0237/16 Návrh na uzavření Rámcové smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu - havarijní služba 1551/RMOb-MH/1418/47 OB/RMOb/0238/16 Návrh na uzavření Rámcové smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu - vodoinstalatérské práce 1552/RMOb-MH/1418/47 OB/RMOb/0239/16 Návrh na uzavření Rámcové smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu - klempířské práce 1553/RMOb-MH/1418/47 OB/RMOb/0240/16 Návrh na uzavření Rámcové smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu - pokrývačské práce 1554/RMOb-MH/1418/47 OB/RMOb/0233/16 Návrh na pronájem části nemovitosti 1555/RMOb-MH/1418/47 OB/RMOb/0243/16 Žádosti o pronájem konkrétního bytu 1556/RMOb-MH/1418/47 OB/RMOb/0242/16 Žádosti o pronájem konkrétního bytu 1557/RMOb-MH/1418/47 OB/RMOb/0244/16 Žádosti o pronájem bytu OF/RMOb/0142/16 Rozpočtová opatření číslo: 1529/RMOb-MH/1418/47 1) schvaluje tato rozpočtová opatření: 1. zvýší se: volby do zastupitelstev územních samosprávných celků, pol ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ORJ 12, ÚZ volby do zastupitelstev územních samosprávných celků, pol Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené, ORJ 12, ÚZ volby do zastupitelstev územních samosprávných celků, pol ostatní platy, ORJ 12, ÚZ sníží se: volby do zastupitelstev územních samosprávných celků, pol platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech, ORJ 12, ÚZ o Kč o Kč o Kč o Kč Strana 3/22

4 2. zvýší se bytové hospodářství, pol opravy a udržování, ORJ 7 o Kč sníží se: bytové hospodářství, pol opravy a udržování, ORJ 7, ORG 39 o Kč bytové hospodářství, pol nákup ostatních služeb, ORJ 7, ORG 39 o Kč bytové hospodářství, pol teplo, ORJ 7, o Kč bytové hospodářství, pol ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené, ORJ 7 o Kč bytové hospodářství, pol platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, ORJ 7 o Kč bytové hospodářství, pol nákup kolků, ORJ 7 o Kč bytové hospodářství, pol ostatní nákupy jinde nezařazené, ORJ 7 o Kč bytové hospodářství, pol programové vybavení, ORJ 7 o Kč bytové hospodářství, pol služby peněžních ústavů, ORJ 7 o Kč 3. zvýší se Mateřské školy, pol stroje, přístroje a zařízení, ORJ 4, ORG Mateřské školy, pol stroje, přístroje a zařízení, ORJ 4, ORJ využití volného času dětí a mládeže, pol elektrická energie, ORJ 4 sníží se: využití volného času dětí a mládeže, pol budovy, haly a stavby, ORJ 4 4. zvýší se: činnost místní správy, pol platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech, ORJ 12 sníží se: činnost místní správy, pol povinné pojistné na úrazové pojištění, ORJ zvýší se: zastupitelstva obcí, pol poskytnuté náhrady, ORJ 11, ÚZ zastupitelstva obcí, pol knihy, učební pomůcky a tisk, ORJ 11, ÚZ zastupitelstva obcí, pol ochranné pomůcky, ORJ 11, ÚZ o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč Strana 4/22

5 zastupitelstva obcí, pol služby školení a vzdělávání, ORJ 11, ÚZ sníží se: zastupitelstva obcí, pol služby peněžních ústavů včetně komerčního pojištění, ORJ 11, ÚZ zastupitelstva obcí, pol nákup ostatních služeb, ORJ 11, ÚZ o Kč o Kč o Kč 2) ukládá finančnímu odboru realizovat tato rozpočtová opatření Vyřizuje: Ing. Radomír Michniak, Ph.D., T: vedoucí odboru finančního OF/RMOb/0144/16 Návrh rozpočtu MOb MHaH na r.2017 a rozpočtového výhledu na r číslo: 1530/RMOb-MH/1418/47 1. návrh rozpočtu MOb MHaH na rok závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok návrh rozpočtového výhledu na rok rozpočtové provizorium příjmů financování, běžných výdajů a kapitálových výdajů 2) doporučuje ZMOb schválit: 1. rozpočet MOb MHaH na rok 2017 v členění - příjmy celkem po konsolidaci Kč - financování Kč - celkové zdroje Kč - běžné výdaje Kč - běžné výdaje po konsolidaci Kč - kapitálové výdaje Kč - výdaje celkem Kč 2. závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2017 dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 3. rozpočtový výhled na roky dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 3) doporučuje ZMOb vzít na vědomí rozpočtové provizorium příjmů a financování, běžných výdajů a kapitálových výdajů dle příloh č. 7, č. 8 a č. 9 předloženého materiálu Strana 5/22

6 4) ukládá starostce MOb předložit tato doporučení RMOb na nejbližším zasedání ZMOb Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu OF/RMOb/0129/16 Převolení školské rady Základní školy Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvkové organizace číslo: 1531/RMOb-MH/1418/47 1) bere na vědomí rezignaci Mgr. Patrika Hujduse, člena školské rady Základní školy Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvkové organizace, se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, PSČ 70900, IČ , ke dni dle přílohy č. 2 2) jmenuje na podkladě 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, člena školské rady - Janu Pagáčovou, místostarostku městského obvodu od odboru finančnímu informovat radu školy o změně člena školské rady za zřizovatele Vyřizuje: Mgr. Jana Tvarůžková, DiS., T: referent školství OF/RMOb/0139/16 Návrh na schválení účetních odpisů zřízeným příspěvkovým organizacím na rok 2017 číslo: 1532/RMOb-MH/1418/47 návrh odboru finančního na schválení účetních odpisů na rok 2017 pro příspěvkové organizace zřízené MOb MHaH 2) schvaluje výši účetních odpisů zřízeným příspěvkovým organizacím dle přílohy č. 1 až 6 předloženého materiálu Strana 6/22

7 odboru finančnímu informovat o tomto usnesení RMOb ředitelky příspěvkových organizací Vyřizuje: Mgr. Jana Tvarůžková, DiS., T: referent školství OF/RMOb/0141/16 Návrh odboru finančního na schválení mimořádných odměn ředitelkám zřízených příspěvkových organizací číslo: 1533/RMOb-MH/1418/47 návrh odboru finančního na schválení mimořádných odměn ředitelkám zřízených příspěvkových organizací: 1) ředitelce Mateřské školy Ostrava - Hulváky, Matrosovova 14/A, příspěvkové organizace, se sídlem Ostrava - Hulváky, Matrosovova 14/A, PSČ 70900, IČ ) ředitelce Křesťanské mateřské školy Ostrava - Mariánské Hory, U Dvoru 22, příspěvkové organizace, se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, U Dvoru 22, PSČ 70900, IČ ) ředitelce Mateřské školy Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1/1236, příspěvkové organizace, se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1/1236, PSČ 70900, IČ ) ředitelce Mateřské školy U Dvoru, příspěvkové organizace, se sídlem U Dvoru 1249/22a, Mariánské Hory, Ostrava, IČ ) ředitelce Mateřské školy Ostrava - Mariánské Hory, Zelená 73/A, příspěvkové organizace, se sídlem Zelená 1258/73a, Mariánské Hory, Ostrava, IČ ) ředitelce Základní školy Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvkové organizace, se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, PSČ 70900, IČ ) schvaluje mimořádné odměny ředitelkám zřízených příspěvkových organizací v částkách dle důvodové zprávy předloženého materiálu - návrhu č. 2 odboru finančnímu informovat o tomto rozhodnutí RMOb ředitelky zřízených příspěvkových organizací Vyřizuje: Mgr. Jana Tvarůžková, DiS., T: referent školství Strana 7/22

8 OHC/RMOb/0078/16 Změna termínu projektu ŽPS DUHA Ostrava číslo: 1534/RMOb-MH/1418/47 oznámení příjemce dotace Ženský pěvecký sbor DUHA Ostrava z.s., se sídlem Lenka Russová, Kremličkova 993/5, Mariánské Hory, Ostrava, IČ , o změně v projektu Adventní koncert ŽPS DUHA pro obyvatele Mar. Hor a Hulvák 2) bere na vědomí informaci o změně termínu konání adventního koncertu Ženského pěveckého sboru DUHA Ostrava z.s. pro obyvatele Mariánských Hor a Hulvák z na z organizačních důvodů odboru hospodářských činností informovat příjemce dotace o tomto usnesení RMOb Vyřizuje: Bc. Renata Štroblíková, T: pověřená vedením odboru hospodářských činností, referent agendy financování OHC/RMOb/0081/16 Změna termínů úkolů z RMOb číslo: 1535/RMOb-MH/1418/47 1) mění termín plnění úkolu z RMOb č.: UkUsn/0183/16, (usn. 1004/RMOb-MH/1418/32) původní T: nový T: OHC/RMOb/0082/16 Návrh Smlouvy s dobrovolníkem příkazníkem číslo: 1536/RMOb-MH/1418/47 návrh odboru hospodářských činností na znění Smlouvy s dobrovolníkem příkazníkem v rámci projektu Bezpečnostní dobrovolník Strana 8/22

9 2) souhlasí se zněním Smlouvy s dobrovolníkem - příkazníkem dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru hospodářských činností používat při uzavírání smluv s dobrovolníky vzor Smlouvy s dobrovolníkem - příkazníkem ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu Vyřizuje: Bc. Renata Štroblíková, T: průběžně pověřená vedením odboru hospodářských činností, referent agendy financování OMH/RMOb/0016/16 Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo číslo: 1537/RMOb-MH/1418/47 návrh odboru místního hospodářství na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. S 0202/2016/OMH ze dne Rekonstrukce ulice Nivnická, Ostrava - Mariánské Hory, uzavřené se společností MDS Ostrava s.r.o., se sídlem Valašská 33/19, Nová Ves, Ostrava, IČ uzavřít se společností MDS Ostrava s.r.o., se sídlem Valašská 33/19, Nová Ves, Ostrava, IČ dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. S 0202/2016/OMH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru místního hospodářství připravit dodatek k podpisu a zajistit jeho uzavření Vyřizuje: Ing. Jana Kučová, T: vedoucí odboru místního hospodářství OM/RMOb/0195/16 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava číslo: 1538/RMOb-MH/1418/47 žádost XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXX o pronájem hrobového místa č (II/29) Strana 9/22

10 uzavřít s účinností od na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou Smlouvu o nájmu hrobového místa č (II/29) o výměře 3,92 m 2, s ročním nájmem ve výši 274 Kč, s nájemcem XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX majetkovému odboru připravit k podpisu smlouvu dle vzoru schváleného RMOb a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového 4) zmocnila místostarostu městského obvodu podpisem této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0194/16 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáží v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Nájemnická číslo: 1539/RMOb-MH/1418/47 návrh majetkového odboru na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava vyhlásit záměr obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava majetkovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 10/22

11 OM/RMOb/0196/16 Souhlas se vstupem na pozemek v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, realizací stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, ul. 28. října SMO MOb MHaH, Veolia Energie ČR, a.s. číslo: 1540/RMOb-MH/1418/47 žádost statutárního města Ostrava, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, se sídlem Přemyslovců 63, Ostrava Mariánské Hory, IČ , ev. č. 10, o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene podanou prostřednictvím společnosti POEL, s.r.o. 1. vydat souhlas se vstupem na pozemek p. p. č. 183/1 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem přeložky stávající horkovodní přípojky v rámci stavby Vzdělávací a školící centrum Ostrava Mariánské Hory pro stavebníka statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, se sídlem Přemyslovců 63, Ostrava Mariánské Hory, IČ , ev. č zřídit věcné břemeno služebnost k části pozemku p. p. č. 183/1 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava za účelem zřízení a vedení podzemní horkovodní přípojky v tomto pozemku v rámci stavby Vzdělávací a školící centrum Ostrava Mariánské Hory, jejího provozování a udržování, a to v rozsahu vyznačeném pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti ve snímku katastrální mapy, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč + DPH v zákonné výši a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti se společností Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ , dle přílohy č. 2 předloženého materiálu majetkovému odboru: 1. informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb 2. připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 11/22

12 OM/RMOb/0197/16 Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu pozemků v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Novoveská Český kynologický svaz ZKO Ostrava - Mariánské Hory z.s., IČ číslo: 1541/RMOb-MH/1418/47 žádost pobočného spolku Český kynologický svaz ZKO Ostrava - Mariánské Hory 367 z.s., se sídlem Gen. Hrušky 1199/6, Mariánské Hory, Ostrava, IČ , o prodloužení Smlouvy o nájmu pozemků, ev. č. KVR/50/2005/M, z důvodu čerpání dotací uzavřít s pobočným spolkem Český kynologický svaz ZKO Ostrava - Mariánské Hory 367 z.s., se sídlem Gen. Hrušky 1199/6, Mariánské Hory, Ostrava, IČ , Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu pozemku, ev. č. KVR/50/2005/M), na dobu určitou do počínaje dnem a ročním nájmem ve výši Kč dle přílohy č. 2 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit dodatek k podpisu a zajistit jeho uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového 4) zmocnila místostarostu městského obvodu podpisem tohoto dodatku Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0199/16 Souhlas se vstupem na pozemek a realizací stavby, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Olivova SMO-MOb MHaH číslo: 1542/RMOb-MH/1418/47 žádost statutárního města Ostravy, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, se sídlem Přemyslovců 63, Ostrava Mariánské Hory, PSČ , IČ , ev. č. 10, o souhlas se vstupem na pozemek a realizací stavby v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, podanou prostřednictvím společnosti PROINK, s.r.o. Strana 12/22

13 2) souhlasí se vstupem na pozemek p. p. č. 153/42 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem zřízení manipulační plochy v rámci stavby Manipulační plochy na ul. Olivova v Ostravě Mariánských Horách a s realizací této stavby pro investora statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, se sídlem Přemyslovců 63, Ostrava Mariánské Hory, PSČ , IČ , ev. č. 10 majetkovému odboru informovat žadatele o tomto souhlasu RMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OB/RMOb/0241/16 Žádosti o pronájem konkrétního bytu číslo: 1543/RMOb-MH/1418/47 žádosti XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXX o pronájem bytu č. 54, velikosti 2+1 v domě na ulici Gen. Janka 1159/7, Ostrava - Mariánské Hory a) o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 54, velikosti 2+1 v domě na ulici Gen. Janka 1159/7, Ostrava - Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného Kč b) nevyhovět žádosti XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX c) nevyhovět žádosti XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: Strana 13/22

14 OB/RMOb/0235/16 Návrh na uzavření Nájemních smluv na dobu určitou a na dobu neurčitou číslo: 1544/RMOb-MH/1418/47 návrh bytového odboru na uzavření Nájemních smluv s nájemníky, u kterých je Nájemní smlouva platná do dle předloženého materiálu o uzavření Nájemních smluv s žadateli uvedenými v přílohách č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého materiálu bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvy k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0234/16 Souhlas s umístěním kamer a potřebného telekomunikačního zařízení číslo: 1545/RMOb-MH/1418/47 1) zmocnila starostku městského obvodu k udělení souhlasu s umístěním kamer a potřebného telekomunikačního zařízení na budovách ve správě městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 2) ukládá bytovému odboru připravit Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním kamer a potřebného telekomunikačního zařízení k podpisu a zajistit jeho podepsání Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: Strana 14/22

15 OB/RMOb/0232/16 Návrh na uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny číslo: 1546/RMOb-MH/1418/47 návrh bytového odboru na uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi pro společné prostory bytových domů v Ostravě - Mariánských Horách a Hulvákách na období od do o uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi se společností One Energy & One Mobile a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ , na dodávky elektřiny pro společné prostory bytových domů v Ostravě - Mariánských Horách a Hulvákách na období od do dle přílohy č. 1 předloženého materiálu bytovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0209/16 Souhlas se změnou usnesení na uskutečnění podlimitní veřejné zakázky - Nivnická číslo: 1547/RMOb-MH/1418/47 1) souhlasí se změnou usnesení č. 1261/RMObM-MH/1418/28 ze dne , kdy se mění uskutečnění veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na uskutečnění veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinného od ; předmět plnění veřejné zakázky Snížení energetické náročnosti budov na ulici Nivnická 1017/16 a 564/18 v Ostravě - Mariánských Horách se nemění, pouze některé náležitosti s tím spojené, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 2) ukládá bytovému odboru zajistit zahájení výběrového řízení v souladu s předloženou změnou usnesení k této podlimitní zakázce Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: Strana 15/22

16 OB/RMOb/0208/16 Souhlas se změnou usnesení na uskutečnění podlimitní veřejné zakázky - Fráni Šrámka číslo: 1548/RMOb-MH/1418/47 1) souhlasí se změnou usnesení č. 1260/RMObM-MH/1418/28 ze dne , kdy se mění uskutečnění veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na uskutečnění veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinného od ; předmět plnění veřejné zakázky Snížení energetické náročnosti budov na ulici Fráni Šrámka 2457/28, 2458/30 a 2459/32 v Ostravě - Mariánských Horách se nemění, pouze některé náležitosti s tím spojené, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 2) ukládá bytovému odboru zajistit zahájení výběrového řízení v souladu s předloženou změnou usnesení k této podlimitní zakázce Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0236/16 Návrh na uzavření Rámcové smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu - právní pomoc číslo: 1549/RMOb-MH/1418/47 návrh bytového odboru na uzavření Smlouvy o poskytování právní pomoci na veřejnou zakázku malého rozsahu Poskytování právní pomoci, a to na období od do na návrh hodnotící komise o uzavření Smlouvy o poskytování právní pomoci na veřejnou zakázku malého rozsahu Poskytování právní pomoci, dle směrnice č. 13/2015 a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s Benešem Oldřichem, JUDr., advokátem, se sídlem Mojmírovců 805/41, Mariánské Hory, Ostrava, IČ , dle přílohy č. 3 předloženého materiálu bytovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: Strana 16/22

17 OB/RMOb/0237/16 Návrh na uzavření Rámcové smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu - havarijní služba číslo: 1550/RMOb-MH/1418/47 návrh bytového odboru na uzavření Rámcové smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu Opravy a údržba domovního a bytového fondu včetně havarijní služby v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky, a to na období od do na návrh hodnotící komise o uzavření Rámcové smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu Opravy a údržba domovního a bytového fondu včetně havarijní služby v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky, dle směrnice č. 13/2015 a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se společností COME ELEKTROMONTÁŽE, s.r.o., se sídlem U Sokolovny 173/13, Petřkovice, Ostrava, IČ , dle přílohy č. 3 předloženého materiálu bytovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0238/16 Návrh na uzavření Rámcové smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu - vodoinstalatérské práce číslo: 1551/RMOb-MH/1418/47 návrh bytového odboru na uzavření Rámcové smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu Provádění vodoinstalatérských prací v bytových domech v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky, a to na období od do Strana 17/22

18 na návrh hodnotící komise o uzavření Rámcové smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu Provádění vodoinstalatérských prací v bytových domech v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky, dle směrnice č. 13/2015 a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s Viliamem Barsony, se sídlem Václava Košaře 120/12, Dubina, Ostrava, IČ , dle přílohy č. 3 předloženého materiálu bytovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0239/16 Návrh na uzavření Rámcové smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu - klempířské práce číslo: 1552/RMOb-MH/1418/47 návrh bytového odboru na uzavření Rámcové smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu Provádění klempířských prací v bytových domech v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky, a to na období od do na návrh hodnotící komise o uzavření Rámcové smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu Provádění klempířských prací v bytových domech v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky, dle směrnice č. 13/2015 a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s Jiřím Čonkou, se sídlem Hornopolní 2960/45, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ , dle přílohy č. 3 předloženého materiálu bytovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: Strana 18/22

19 OB/RMOb/0240/16 Návrh na uzavření Rámcové smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu - pokrývačské práce číslo: 1553/RMOb-MH/1418/47 návrh bytového odboru na uzavření Rámcové smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu Provádění pokrývačských prací v bytových domech v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky, a to na období od do na návrh hodnotící komise o uzavření Rámcové smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu Provádění pokrývačských prací v bytových domech v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky, dle směrnice č. 13/2015 a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s Vladimírem Šnorkem, se sídlem Evžena Rošického 1080/18, Svinov, Ostrava, IČ , dle přílohy č. 3 předloženého materiálu bytovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0233/16 Návrh na pronájem části nemovitosti číslo: 1554/RMOb-MH/1418/47 žádost společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, Praha 4, IČ , o pronájem části střechy a části půdních prostor v domě na ulici Nájemnická 948/14, Ostrava - Mariánské Hory o uzavření Smlouvy o nájmu části nemovitosti č. TMCZ: týkající se pronájmu části střechy (4 m 2 ) a části půdních prostor (11 m 2 ) o celkové ploše 15 m 2 v domě č. p. 948, jež je součástí pozemku st. p. č. 959 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava ul. Nájemnická č. or. 14, na dobu určitou 5 let s tříměsíční výpovědní lhůtou se společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, Praha 4, IČ , počínaje dnem , výše základního nájemného Kč ročně, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu Strana 19/22

20 bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0243/16 Žádosti o pronájem konkrétního bytu číslo: 1555/RMOb-MH/1418/47 žádosti XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXX o pronájem bytu č. 32, velikosti 1+1 v domě na ulici XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a) o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXX, nar. XXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 32, velikosti 1+1 v domě na ulici Výstavní 2475/6, Ostrava - Mariánské Hory, na dobu neurčitou, výše základního nájemného 2.229,50 Kč b) nevyhovět žádosti XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX c) nevyhovět žádosti XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0242/16 Žádosti o pronájem konkrétního bytu číslo: 1556/RMOb-MH/1418/47 žádosti XXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXX o pronájem bytu č. 46, velikosti 1+1 v domě na ulici XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Strana 20/22

21 a) o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXX, nar. XXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 46, velikosti 1+1 v domě na ulici Výstavní 2475/6, Ostrava - Mariánské Hory, na dobu neurčitou, výše základního nájemného Kč b) nevyhovět žádosti XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0244/16 Žádosti o pronájem bytu číslo: 1557/RMOb-MH/1418/47 žádosti XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX a XXXXXXXXX a XXXXXXXXXX o pronájem bytu o uzavření Nájemní smlouvy s: a) XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 3, velikosti 1+1 v domě na ulici Lázeňská 1460/3, Ostrava - Hulváky, na dobu neurčitou, výše základního nájemného 2.060,50 Kč b) XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 2, velikosti 1+1 v domě na ulici Přemyslovců 967/44, Ostrava - Mariánské Hory, na dobu neurčitou, výše základního nájemného 2.040,49 Kč c) XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 12, velikosti 1+1 v domě na ulici Přemyslovců 967/44, Ostrava - Mariánské Hory, na dobu neurčitou, výše základního nájemného Kč d) XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 15, velikosti 1+1 v domě na ulici Přemyslovců 967/44, Ostrava - Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného Kč e) XXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 16, velikosti 1+1 v domě na ulici Přemyslovců 967/44, Ostrava - Mariánské Hory, na dobu neurčitou, výše základního nájemného 2.358,50 Kč Strana 21/22

22 f) XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, a XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, oba trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 2, velikosti 1+1 v domě na ulici U Nových válcoven 338/2, Ostrava - Hulváky, na dobu neurčitou, výše základního nájemného 1.989,50 Kč bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvy k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: Strana 22/22

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne 73. schůze rady městského obvodu konané dne 08.01.2018 čís. 2517/RMOb-MH/1418/73-2546/RMOb-MH/1418/73 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. Strana 1/24 Přehled usnesení

Více

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne 67. schůze rady městského obvodu konané dne 02.10.2017 čís. 2275/RMOb-MH/1418/67-2292/RMOb-MH/1418/67 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 31. schůze rady městského obvodu konané dne 07.03.2016 čís. 0969/RMOb-MH/1418/31-0999/RMOb-MH/1418/31 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne 25. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0770/RMOb-MH/1418/25-0799/RMOb-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne 53. schůze rady městského obvodu konané dne 20.02.2017 čís. 1737/RMOb-MH/1418/53-1768/RMOb-MH/1418/53 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 43. schůze rady městského obvodu konané dne 19.09.2016 čís. 1384/RMOb-MH/1418/43-1415/RMOb-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne 72. schůze rady městského obvodu konané dne 11.12.2017 čís. 2451/RMOb-MH/1418/72-2493/RMOb-MH/1418/72 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne 19. schůze rady městského obvodu konané dne 07.09.2015 čís. 0607/RMOb-MH/1418/19-0624/RMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne 52. schůze rady městského obvodu konané dne 06.02.2017 čís. 1717/RMOb-MH/1418/52-1736/RMOb-MH/1418/52 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 04.12.2017 čís. 2444/RMObM-MH/1418/45-2450/RMObM-MH/1418/45 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2017 čís. 2350/RMObM-MH/1418/43-2361/RMObM-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne 51. schůze rady městského obvodu konané dne 25.01.2017 čís. 1686/RMOb-MH/1418/51-1716/RMOb-MH/1418/51 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne 50. schůze rady městského obvodu konané dne 09.01.2017 čís. 1647/RMOb-MH/1418/50-1685/RMOb-MH/1418/50 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 75. schůze rady městského obvodu konané dne 05.02.2018 čís. 2596/RMOb-MH/1418/75-2618/RMOb-MH/1418/75 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne 71. schůze rady městského obvodu konané dne 27.11.2017 čís. 2408/RMOb-MH/1418/71-2443/RMOb-MH/1418/71 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne 34. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2016 čís. 1060/RMOb-MH/1418/34-1085/RMOb-MH/1418/34 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.08.2018 čís. 3008/RMObM-MH/1418/55-3020/RMObM-MH/1418/55 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová, MBA místostarostka

Více

Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne 38. schůze rady městského obvodu konané dne 13.06.2016 čís. 1193/RMOb-MH/1418/38-1218/RMOb-MH/1418/38 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 23.05.2016 čís. 1157/RMObM-MH/1418/26-1162/RMObM-MH/1418/26 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne 27. schůze rady městského obvodu konané dne 11.01.2016 čís. 0860/RMOb-MH/1418/27-0890/RMOb-MH/1418/27 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne 54. schůze rady městského obvodu konané dne 06.03.2017 čís. 1769/RMOb-MH/1418/54-1801/RMOb-MH/1418/54 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne 58. schůze rady městského obvodu konané dne 02.04.2013 čís. 1736/RMOb-MH/1014/58-1752/RMOb-MH/1014/58 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 28.12.2017 čís. 2509/RMObM-MH/1418/47-2516/RMObM-MH/1418/47 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne 77. schůze rady městského obvodu konané dne 05.03.2018 čís. 2651/RMOb-MH/1418/77-2674/RMOb-MH/1418/77 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 18.12.2017 čís. 2494/RMObM-MH/1418/46-2508/RMObM-MH/1418/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 31.10.2016 čís. 1498/RMOb-MH/1418/46-1526/RMOb-MH/1418/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 23. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 23. schůze rady městského obvodu konané dne 23. schůze rady městského obvodu konané dne 02.11.2015 čís. 0728/RMOb-MH/1418/23-0747/RMOb-MH/1418/23 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a

Usnesení 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a 16.05.2017 čís. 1922/RMOb-MH/1418/59-1950/RMOb-MH/1418/59 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne 55. schůze rady městského obvodu konané dne 22.03.2017 čís. 1802/RMOb-MH/1418/55-1836/RMOb-MH/1418/55 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 83. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 83. schůze rady městského obvodu konané dne 83. schůze rady městského obvodu konané dne 05.05.2014 čís. 2461/RMOb-MH/1014/83-2486/RMOb-MH/1014/83 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 40. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 40. schůze rady městského obvodu konané dne 40. schůze rady městského obvodu konané dne 18.07.2016 čís. 1263/RMOb-MH/1418/40-1300/RMOb-MH/1418/40 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne 70. schůze rady městského obvodu konané dne 13.11.2017 čís. 2362/RMOb-MH/1418/70-2395/RMOb-MH/1418/70 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2018 čís. 0380/RMObM-MH/1418/57-3115/RMObM-MH/1418/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne 90. schůze rady městského obvodu konané dne 08.09.2014 čís. 2728/RMOb-MH/1014/90-2752/RMOb-MH/1014/90 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 03.12.2018 čís. 0091/RMObM-MH/1822/2-0094/RMObM-MH/1822/2 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského

Více

Usnesení 39. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 39. schůze rady městského obvodu konané dne 39. schůze rady městského obvodu konané dne 24.06.2016 čís. 1219/RMOb-MH/1418/39-1253/RMOb-MH/1418/39 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne 1. schůze rady městského obvodu konané dne 12.11.2018 čís. 0001/RMOb-MH/1822/1-0029/RMOb-MH/1822/1 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne 57. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2017 čís. 1860/RMOb-MH/1418/57-1887/RMOb-MH/1418/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.12.2017 čís. 0308/ZMOb-MH/1418/23-0325/ZMOb-MH/1418/23 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.10.2015 čís. 0075/ZMOb-MH/1418/8-0093/ZMOb-MH/1418/8 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 25.07.2017 čís. 2118/RMObM-MH/1418/40-2138/RMObM-MH/1418/40 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne 35. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2016 čís. 1091/RMOb-MH/1418/35-1111/RMOb-MH/1418/35 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 45. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 45. schůze rady městského obvodu konané dne 45. schůze rady městského obvodu konané dne 17.10.2016 čís. 1452/RMOb-MH/1418/45-1497/RMOb-MH/1418/45 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne 76. schůze rady městského obvodu konané dne 27.01.2014 čís. 2286/RMOb-MH/1014/76-2296/RMOb-MH/1014/76 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne 85. schůze rady městského obvodu konané dne 02.06.2014 čís. 2523/RMOb-MH/1014/85-2543/RMOb-MH/1014/85 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus radní městského obvodu Strana

Více

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne 65. schůze rady městského obvodu konané dne 04.09.2017 čís. 2193/RMOb-MH/1418/65-2227/RMOb-MH/1418/65 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 61. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 61. schůze rady městského obvodu konané dne 61. schůze rady městského obvodu konané dne 12.06.2017 čís. 1992/RMOb-MH/1418/61-2027/RMOb-MH/1418/61 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 28.12.2015 čís. 0854/RMObM-MH/1418/19-0858/RMObM-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne 92. schůze rady městského obvodu konané dne 29.10.2018 čís. 3253/RMOb-MH/1418/92-3273/RMOb-MH/1418/92 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 49. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 49. schůze rady městského obvodu konané dne 49. schůze rady městského obvodu konané dne 12.12.2016 čís. 1602/RMOb-MH/1418/49-1641/RMOb-MH/1418/49 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne 48. schůze rady městského obvodu konané dne 29.10.2012 čís. 1424/RMOb - MH/1014/48-1454/RMOb - MH/1014/48 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne 78. schůze rady městského obvodu konané dne 24.02.2014 čís. 2321/RMOb-MH/1014/78-2350/RMOb-MH/1014/78 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 28.12.2015 čís. 0094/ZMOb-MH/1418/10-0114/ZMOb-MH/1418/10 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

Usnesení 94. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 94. schůze rady městského obvodu konané dne 94. schůze rady městského obvodu konané dne 30.10.2014 čís. 2850/RMOb-MH/1014/94-2872/RMOb-MH/1014/94 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne 79. schůze rady městského obvodu konané dne 10.03.2014 čís. 2351/RMOb-MH/1014/79-2379/RMOb-MH/1014/79 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 6. schůze rady městského obvodu konané dne 19.01.2015 čís. 0116/RMOb-MH/1418/6-0149/RMOb-MH/1418/6 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.07.2015 čís. 0518/RMObM-MH/1418/12-0546/RMObM-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne 66. schůze rady městského obvodu konané dne 18.09.2017 čís. 2228/RMOb-MH/1418/66-2274/RMOb-MH/1418/66 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne 88. schůze rady městského obvodu konané dne 14.07.2014 čís. 2616/RMOb-MH/1014/88-2638/RMOb-MH/1014/88 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 62. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 62. schůze rady městského obvodu konané dne 62. schůze rady městského obvodu konané dne 26.06.2017 čís. 2033/RMOb-MH/1418/62-2072/RMOb-MH/1418/62 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne 33. schůze rady městského obvodu konané dne 06.04.2016 čís. 1033/RMOb-MH/1418/33-1055/RMOb-MH/1418/33 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.06.2017 čís. 0252/ZMOb-MH/1418/19-0267/ZMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne 68. schůze rady městského obvodu konané dne 18.10.2017 čís. 2293/RMOb-MH/1418/68-2332/RMOb-MH/1418/68 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne 68. schůze rady městského obvodu konané dne 23.09.2013 čís. 2042/RMOb-MH/1014/68-2063/RMOb-MH/1014/68 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne 60. schůze rady městského obvodu konané dne 29.05.2017 čís. 1951/RMOb-MH/1418/60-1990/RMOb-MH/1418/60 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 63. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 63. schůze rady městského obvodu konané dne 63. schůze rady městského obvodu konané dne 12.07.2017 čís. 2078/RMOb-MH/1418/63-2117/RMOb-MH/1418/63 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 4. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 4. schůze rady městského obvodu konané dne 4. schůze rady městského obvodu konané dne 27.12.2018 čís. 0141/RMOb-MH/1822/4-0153/RMOb-MH/1822/4 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Vladimír Řezáč místostarosta městského obvodu Strana 1/13

Více

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne 81. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2018 čís. 2780/RMOb-MH/1418/81-2813/RMOb-MH/1418/81 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne 22. schůze rady městského obvodu konané dne 19.10.2015 čís. 0698/RMOb-MH/1418/22-0727/RMOb-MH/1418/22 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne 50. schůze rady městského obvodu konané dne 26.11.2012 čís. 1490/RMOb-MH/1014/50-1521/RMOb-MH/1014/50 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne 60. schůze rady městského obvodu konané dne 29.04.2013 čís. 1773/RMOb-MH/1014/60-1799/RMOb-MH/1014/60 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne 82. schůze rady městského obvodu konané dne 14.05.2018 čís. 2814/RMOb-MH/1418/82-2846/RMOb-MH/1418/82 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 01.10.2012 čís. 1368/RMOb-MH/1014/46-1388/RMOb- MH/1014/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne 15. schůze rady městského obvodu konané dne 25.05.2015 čís. 0398/RMOb-MH/1418/15-0428/RMOb-MH/1418/15 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne 80. schůze rady městského obvodu konané dne 24.03.2014 čís. 2382/RMOb-MH/1014/80-2407/RMOb-MH/1014/80 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne 81. schůze rady městského obvodu konané dne 07.04.2014 čís. 2409/RMOb-MH/1014/81-2436/RMOb-MH/1014/81 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.04.2018 čís. 0343/ZMOb-MH/1418/25-0355/ZMOb-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne 76. schůze rady městského obvodu konané dne 19.02.2018 čís. 2619/RMOb-MH/1418/76-2650/RMOb-MH/1418/76 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne 89. schůze rady městského obvodu konané dne 25.08.2014 čís. 2684/RMOb-MH/1014/89-2727/RMOb-MH/1014/89 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne 32. schůze rady městského obvodu konané dne 21.03.2016 čís. 1000/RMOb-MH/1418/32-1028/RMOb-MH/1418/32 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 64. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 64. schůze rady městského obvodu konané dne 64. schůze rady městského obvodu konané dne 14.08.2017 čís. 2139/RMOb-MH/1418/64-2189/RMOb-MH/1418/64 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne 91. schůze rady městského obvodu konané dne 22.09.2014 čís. 2753/RMOb-MH/1014/91-2787/RMOb-MH/1014/91 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne 70. schůze rady městského obvodu konané dne 21.10.2013 čís. 2092/RMOb-MH/1014/70-2120/RMOb-MH/1014/70 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 08.06.2016 čís. 0159/ZMOb-MH/1418/13-0176/ZMOb-MH/1418/13 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne 78. schůze rady městského obvodu konané dne 19.03.2018 čís. 2675/RMOb-MH/1418/78-2706/RMOb-MH/1418/78 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne 82. schůze rady městského obvodu konané dne 22.04.2014 čís. 2438/RMOb-MH/1014/82-2460/RMOb-MH/1014/82 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne 11. schůze rady městského obvodu konané dne 03.04.2019 čís. 0389/RMOb-MH/1822/11-0426/RMOb-MH/1822/11 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í ze 13. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 2. května 2011 čís. usn. 373/13 388/13 Ing. arch.

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 11. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 4. dubna 2011 čís. usn. 321/11 341/11 Ing. arch.

Více

Usnesení 74. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 74. schůze rady městského obvodu konané dne 74. schůze rady městského obvodu konané dne 23.01.2018 čís. 2549/RMOb-MH/1418/74-2595/RMOb-MH/1418/74 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 53. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 53. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 53. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 31.05.2018 čís. 2879/RMObM-MH/1418/53-2882/RMObM-MH/1418/53 Ing. arch. Liana Janáčková Jana Pagáčová místo Strana 1/5 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne 77. schůze rady městského obvodu konané dne 10.02.2014 čís. 2297/RMOb-MH/1014/77-2320/RMOb-MH/1014/77 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus radní městského obvodu Strana

Více

Usnesení 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.04.2016 čís. 0136/ZMOb-MH/1418/12-0158/ZMOb-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 38. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 38. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 38. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 15.06.2017 čís. 2028/RMObM-MH/1418/38-2032/RMObM-MH/1418/38 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 čís. 0286/ZMOb-MH/1014/22-0306/ZMOb-MH/1014/22 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského

Více

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.03.2015 čís. 0031/ZMOb-MH/1418/4-0045/ZMOb-MH/1418/4 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 12. schůze rady městského obvodu konané dne 13.04.2015 čís. 0291/RMOb-MH/1418/12-0326/RMOb-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 6. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 6. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 18.05.2015 čís. 0394/RMObM-MH/1418/6-0397/RMObM-MH/1418/6 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského

Více

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne 92. schůze rady městského obvodu konané dne 06.10.2014 čís. 2788/RMOb-MH/1014/92-2817/RMOb-MH/1014/92 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 9. schůze rady městského obvodu konané dne 02.03.2015 čís. 0213/RMOb-MH/1418/9-0235/RMOb-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více