1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu nemovitosti v lokalitě Drahy

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu nemovitosti v lokalitě Drahy"

Transkript

1 čj. MCH 2830/2013 spisová značka 2678/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 76. zasedání dne 12. června Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 6 / 1 3 program zasedání Rady města Chropyně č Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně R M 2 / 7 6 / Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně, 2. splnění ukládací části usnesení číslo RM 13/75/13, RM 9/73/13b, RM 16/73/13a, RM 3/74/13, RM 4/75/13, RM 12/75/13, RM 7/74/13, RM 10/74/13, RM 14/74/13b, RM 14/74/13c, RM 16/74/13, RM 3/75/13, RM 4/75/13, RM 5/75/13, RM 6/75/13, RM 7/75/13, RM 8/75/13, RM 9/75/13, RM 17/75/13, RM 14/73/13, RM 14/75/ Smlouva o nájmu nemovitosti v lokalitě Drahy R M 3 / 7 6 / 1 3 opětovně zveřejnit záměr pronájmu pozemku parcelní číslo 1239/9 a 1239/10 o celkové výměře 30 m² v lokalitě Drahy za minimální nabídkovou cenu pronájmu 10 Kč/m 2 /rok. T.: Zodp.: Ing. Macháčková Schváleno ve znění protinávrhu 4. Žádost o odkoupení pozemků v lokalitě Pazderna R M 4 / 7 6 / 1 3 informovat, aby zajistil a předložil od spoluvlastníků pozemku parcelní číslo 499/1 výslovný písemný souhlas s prodejem pozemků parcelní číslo 499/2, 498, 497 do majetku s tím, že bez souhlasu všech vlastníků tento prodej neproběhne, a v případě, že tento souhlas předloží zveřejnit záměr prodeje pozemku parcelní číslo 499/2, trvalý travní porost o výměře 16 m², parcelní číslo 498, trvalý travní porost o výměře 121 m², parcelní číslo 497, trvalý travní porost o výměře 52 m² za nabídkovou cenu 150 Kč/m² s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. T.: Zodp.: Ing. Macháčková 5. Smlouvy o nájmu nemovitostí

2 , 12. června 2013 Výpis usnesení ze zápisu č. 76 2/9 R M 5 / 7 6 / 1 3 uzavření smluv o nájmu nemovitosti mezi městem Chropyně a 1. na pronájem pozemku parcelní číslo 2117/2 o výměře 18 m² za cenu 10 Kč/m²/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, 2. na pronájem části pozemku ve dvoře domu Komenského 163 parcelní číslo 2117/1 a 305/9 o celkové výměře 12 m² na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, 3. na pronájem části pozemku ve dvoře domu Komenského 163 parcelní číslo 2117/1 a 305/9 o celkové výměře 48 m² za cenu 10 Kč/m²/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a předložit smlouvy starostce města k podpisu. T.: Zodp.: Ing. Macháčková 6. Odstoupení od koupě pozemku parcelní číslo 175/27 na Podlesí R M 6 / 7 6 / 1 3 oznámení pozemku parcelní číslo 175/27 o výměře 1070 m² v lokalitě Podlesí Chropyně, Zastupitelstvu města Chropyně schválit revokaci usnesení ZM 8/20/2010 a, o odstoupení od koupi a) zajistit předložení návrhu revokace usnesení ZM 8/20/2010 Zastupitelstvu města Chropyně v rámci majetkoprávních záležitostí, T.: Zodp.: Ing. Macháčková b) zahrnout nutnost vrácení kupní ceny ve výši Kč zpět na účet do rozpočtového opatření, T.: Zodp.: Ing. Macháčková c) zveřejnit záměr prodeje pozemku parcelní číslo 175/27 za nabídkovou cenu 450 Kč/m 2. T.: Zodp.: Ing. Macháčková 7. Rozpočtové opatření města Chropyně č. 3 v roce 2013 R M 7 / 7 6 / 1 3 rozpočtové opatření města Chropyně č. 3 v roce 2013 a Zastupitelstvu města Chropyně rozpočtové opatření města Chropyně č. 3 v roce 2013 schválit a zajistit předložení rozpočtového opatření města Chropyně č. 3 v roce 2013 zastupitelstvu na jednání dne 24. června T.: Zodp.: Ing. Macháčková

3 , 12. června 2013 Výpis usnesení ze zápisu č. 76 3/9 8. Revitalizace parku na náměstí Svobody Chropyně R M 8 / 7 6 / 1 3 návrh na přijetí dotace a realizaci akce Revitalizace parku na náměstí Svobody Chropyně, Zastupitelstvu města Chropyně schválit přijetí dotace na akci Revitalizace parku na náměstí Svobody Chropyně a její realizaci, a zajistit předložení materiálu na jednání zastupitelstva města dne 24. června T.: Zodp.: Ing. Pospíšil Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 1 (Kovaříková), Nepřítomno: 1 9. Výběrové řízení na akci Revitalizace parku na náměstí Svobody Chropyně R M 9 / 7 6 / 1 3 1) uzavření Mandátní smlouvy mezi městem Chropyně a Ing. Lenkou Štajnerovou, se sídlem Dělnická 257 Bystřice pod Hostýnem, IČ: , se stanovenou cenou Kč, jejímž předmětem je výkon zadavatelských činností pro veřejnou zakázku Revitalizace parku na náměstí Svobody Chropyně, 2) seznam firem, které budou osloveny k podání nabídky, a to A+K úpravy zeleně Michal Alex, se sídlem Záříčí 25, IČ: , Zahrada Olomouc, s. r. o., se sídlem Železniční 469/4, IČ: , Zábojník contractors, s. r. o., se sídlem Jeřabinová 1424 Bystřice pod Hostýnem, IČ: , Gard&N Ing. Ladislava Nagyová, se sídlem Hradišťská250 Staré město, IČ: , ACRIS zahrady, s. r. o., se sídlem Slunečná 4548 Zlín, IČ: ) zadávací podmínky pro realizaci Revitalizace parku na náměstí Svobody Chropyně, 4) návrh Smlouvy o dílo na komplexní realizaci zahradnických prací v rámci projektu Revitalizace parku na náměstí Svobody, j m e n u j e Komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení Ing. Jiří Pospíšil, pan Dalibor Kondler, pan František Hrabal, Mgr. Milan Bajgar, Ing. Martin Posolda a náhradníky paní Martinu Adámkovou, Ing. Jaroslava Krejčíře, Ing. Marcelu Kovaříkovou, Ing. Františka Kroupu a paní Magdu Rapantovou a předložit mandátní smlouvu starostce města k podpisu, oslovit vybrané firmy k podání nabídky a zaslat jmenování členům komise a náhradníkům. T.: Zodp.: Ing. Pospíšil 10. Výběrové řízení na akci Kompostování pro město Chropyně R M 1 0 / 7 6 / 1 3 1) zadávací dokumentaci na stavební práce pro realizaci akce Kompostování pro město Chropyně, 2) seznam firem na stavební práce, které budou osloveny k podání nabídky, a to PROVING, s. r. o., se sídlem Poštovní 480 Hulín, IČ: , Kamax-Metal, s. r. o., se sídlem Havlíčkova 3057 Kroměříž,

4 , 12. června 2013 Výpis usnesení ze zápisu č. 76 4/9 IČ: , SNU, s. r. o., se sídlem Bílany 113 Kroměříž, IČ: , ENG. Morava, se sídlem Dr. Skaláka 1459/7 Přerov, IČ: , Energo IPT, s. r. o., se sídlem Měrovice nad Hanou 230, IČ: , 3) seznam firem na technologii, které budou osloveny k podání nabídky, a to Energo projekt, s. r. o., se sídlem Sladkovského 659/40 Olomouc, IČ: , Elkoplast CZ, s. r. o., se sídlem Štefánikova 2664 Zlín, IČ: , Agro Podlužan, a. s., se sídlem Prušánky 132, IČ: , MTM Tech, s. r. o., se sídlem Janovská 375 Praha, IČ: , MAN-ZT, s. r. o., se sídlem Studenec 182, IČ: , 4) zadávací dokumentaci na technologii pro realizaci akce Kompostování pro město Chropyně, 5) návrh Smlouvy o dílo na technologii pro realizaci akce Kompostování pro město Chropyně, j m e n u j e Komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro obě výběrová řízení ve složení Ing. Jiří Pospíšil, pan Miroslav Charvát, Ing. Petr Večeřa, Ing. František Kroupa, pan Ivan Juřena a náhradníky paní Magdu Rapantovou, pana Dalibora Kondlera, pana Václava Krče, pana Františka Hrabala a pana Josefa Horáka, předložit zadávací podmínky starostce města k podpisu, oslovit vybrané firmy k podání nabídky a zaslat jmenování členům komise a náhradníkům. T.: Zodp.: Ing. Pospíšil Schváleno ve znění proti návrhu 11. Souhlas se stavebním záměrem Rekonstrukce rodinného domu Hrad 495 Chropyně R M 1 1 / 7 6 / 1 3 v y j a d ř u j e s o u h l a s se stavebním záměrem na stavbu "Rekonstrukce rodinného domu, Hrad 495 Chropyně", jejímž stavebníkem jsou, a zajistit vyznačení souhlasu města se stavebním záměrem na situační výkres stavby. T.: Zodp.: Ing. Pospíšil 12. Smlouva č. 13/13 a 14/13 odběry vody z hydrantu v Chropyni a Plešovci R M 1 2 / 7 6 / 1 3 n e uzavření smluv č. 13/13 a 14/13 mezi městem Chropyně a společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., se sídlem Kojetínská 3666 Kroměříž, IČ: , jejichž předmětem je odběr vody z hydrantů v Chropyni a Plešovci při hasičských cvičeních, a přepracovat smlouvy tak, aby vycházely ze skutečných odběrů vody z vodovodního řadu. T.: Zodp.: Ing. Pospíšil 13. Povolení kácení stromů

5 , 12. června 2013 Výpis usnesení ze zápisu č. 76 5/9 R M 1 3 / 7 6 / 1 3 kácení 11 ks smrků na pozemcích parcelní číslo 1057/3, 1060/2, 1057/1, 1063/2 a 2 ks hrušní na pozemku parcelní číslo 1064, vše v katastrálním území Chropyně, a podat u příslušného správního úřadu žádost o povolení kácení. T.: Zodp.: Ing. Sigmundová 14. Změna návrhu řešení XI. etapy regenerace panelového sídliště v roce 2014 R M 1 4 / 7 6 / 1 3 architektonické řešení XI. etapy projektu regenerace panelového sídliště pro rok 2014, nacházející se v ulici Tyršova v prostoru mezi mateřskou školou a komunikací mezi křižovatkami ulice Tyršova s ulicí Moravská a Nádražní a a) zajistit zpracování projektové dokumentace, vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení, a všech podkladů potřebných pro podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, T.: Zodp.: Ing. Pospíšil b) informovat společenství vlastníků dotčených bytových domů. T.: Zodp.: Ing. Pospíšil 15. Regenerace panelového sídliště X. etapa výběr dodavatele sadbových úprav R M 1 5 / 7 6 / 1 3 uzavření Smlouvy o dílo na akci Regenerace panelového sídliště Chropyně X. etapa sadové úpravy mezi městem Chropyně a firmou A+K úpravy zeleně Michal Alex, Záříčí 170 Chropyně, IČ: , za cenu ,10 Kč bez DPH a předložit starostce k podpisu Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky pro neúspěšné uchazeče a smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem. T.: Zodp.: Ing. Pospíšil 16. Zpráva o termínu, přípravě a návrhu programu zasedání Zastupitelstva města Chropyně R M 1 6 / 7 6 / 1 3 Zprávu o termínu, přípravě a návrhu programu zasedání Zastupitelstva města Chropyně dne 24. června 2013, Zastupitelstva města Chropyně návrh programu zasedání schválit a

6 , 12. června 2013 Výpis usnesení ze zápisu č. 76 6/9 připravit v souladu s návrhem programu zasedání Zastupitelstva města Chropyně pozvánku na toto jednání. T.: Zodp.: Ing. Rosecký 17. Poskytnutí veřejné finanční podpory neziskovým organizacím v roce 2013 R M 1 7 / 7 6 / 1 3 poskytnutí veřejné finanční podpory neziskovým organizacím z rozpočtu města Chropyně v roce 2013 ve výši: Kč Svazu tělesně postižených v ČR, o. s., místní organizace Chropyně, IČ: na činnost organizace v roce 2013, Kč organizaci KoTě, o. p. s., mateřské centrum, se sídlem náměstí Svobody 40 Chropyně, IČ: na provoz v roce 2013 (pronájem prostor), Kč Oblastní charitě Kroměříž, se sídlem Ztracená 63 Kroměříž, IČ: na částečnou úhradu nákladů spojených s činností Kontaktního centra PLUS Kč Sociálním službám Kroměříže, p. o., se sídlem Riegrovo náměstí 159 Kroměříž, IČ: na částečnou úhradu provozních nákladů spojených s pobytem obyvatel Domovů pro seniory, kteří jsou původem občany města Chropyně, Kč Klubu dárců krve Kroměřížska, se sídlem Žerotínova 2907/67, Kroměříž, IČ: na činnost organizace v roce 2013, a připravit smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory, tyto předložit starostce města k podpisu a zajistit převod finančních prostředků. T.: Zodp.: Bc. Horáková 18. Odměna ředitelce Zařízení školního stravování Chropyně, p. o. R M 1 8 / 7 6 / 1 3 v souladu s 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, vyplacení odměny ředitelce Zařízení školního stravování Chropyně, p. o., paní Marcele Vinklárkové a zajistit vyplacení odměny v nejbližším výplatním termínu. T.: Zodp.: Mgr. Bajgar Zasedací místnost opustil Ing. Petr Večeřa. 19. Odměna řediteli Správy majetku města Chropyně, p. o. R M 1 9 / 7 6 / 1 3 v souladu s 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, vyplacení odměny řediteli Správy majetku města Chropyně, p. o., Ing. Petru Večeřovi a

7 , 12. června 2013 Výpis usnesení ze zápisu č. 76 7/9 zajistit vyplacení odměny v nejbližším výplatním termínu. T.: Zodp.: Mgr. Milan Bajgar Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 (Bajgar, Večeřa) Ing. Večeřa se vrátil na jednání. 20. Žádost Mikroregionu Jižní Haná o bezplatný pronájem pódia R M 2 0 / 7 6 / 1 3 bezplatný pronájem pódia, včetně montáže a demontáže pro konání 4. ročníku Her seniorů Mikroregionu Jižní Haná, které se konají 13. září 2013 v Tlumačově, a informovat žadatele o stanovisku rady města. T.: Zodp.: Ing. Večeřa 21. Udělení výjimky z ustanovení Obecně závazné vyhlášky města Chropyně č. 3/2003 R M 2 1 / 7 6 / 1 3 udělení výjimky z ustanovení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2003, o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí, firmě Staré motorest, s. r. o., se sídlem Zahradníčkova 1220/20a Praha 5 Košíře, IČ: , zastoupené panem Martinem Šrámkem, na veřejnou hudební produkci pořádanou v areálu Klubovny mládeže v Plešovci dne 29. června2013 do 02:00 následujícího dne s tím, že osoba uvedená v žádosti jako osoba odpovědná za pořadatelskou službu zajistí na vlastní náklady dodržování veřejného pořádku a nerušení nočního klidu v okolí objektu, a informovat žadatele o udělené výjimce. T.: Zodp.: Ing. Rosecký Schváleno ve znění protinávrhu 22. Žádost LMK Racek, o. j. s., o neinvestiční dotaci za výstavbu dílny R M 2 2 / 7 6 / 1 3 z a m í t á poskytnutí investiční dotace LMK Racek, o. j. s., se sídlem Drahy 764 Chropyně, IČ: , na vybudování dílny pro práci mládeže v objektu čp. 764 v ulici Drahy a informovat žadatele o stanovisku rady města. T.: Zodp.: Ing. Rosecký 23. Žádost Správy majetku města Chropyně, p. o., o zaslání mimořádné alikvotní splátky provozního příspěvku

8 , 12. června 2013 Výpis usnesení ze zápisu č. 76 8/9 R M 2 3 / 7 6 / 1 3 zaslání alikvotní splátky provozního příspěvku Správy majetku města Chropyně, p. o., za měsíc srpen 2013 v termínu do 15. června 2013 a realizovat zaslání příspěvku. T.: Zodp.: Ing. Macháčková Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: Smlouva o zřízení věcného břemene plynovodní přípojka R M 2 4 / 7 6 / 1 3 Smlouvu číslo 59145/1/2013 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Chropyně a firmou JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1 Brno, IČ: , a, spočívající ve zřízení věcného břemene na pozemku parcelní číslo 636/2 pro účely zřízení a provozování STL plynovodní přípojky, přičemž náklady spojené s řízením o povolení vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí, jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 150 Kč, jakož i ostatní náklady s uzavřením této smlouvy, se zavazuje v celém rozsahu uhradit investor, Zastupitelstvu města Chropyně smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu schválit a zajistit předložení smlouvy v rámci majetkoprávních záležitostí na jednání zastupitelstva města dne 24. června T.: Zodp.: Zodp.: Ing. Macháčková 25. Na vědomí R M 2 5 / 7 6 / rozbor hospodaření města Chropyně za 5 měsíců roku 2013, 2. vývoj daňových příjmů města Chropyně za 5 měsíců roku 2013, 3. Výroční zprávu Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2012, 4. informace o probíhajícím územním řízení ke stavebnímu záměru Vývojové výzkumné a školící zařízení a sklady Chropyně stavebníka Ceptum CZ, s. r. o., se sídlem Havránkova 30/11 Brno Dolní Heršpice, IČ: , 5. informace o probíhajícím správním řízení ke stavbě Přístavba skladu Chropyně, Moravská čp. 785 firmy Technosoft, spol. s r. o., sídlem Moravská 785 Chropyně, IČ: , 6. územní souhlas odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 2634/2013, zapsané pod čj. MCH 2636/2013, s umístěním stavby Oplocení pozemku parcelní číslo st. 210 v uliční části Plešovec čp. 9 na pozemku parcelní číslo st. 210 v katastrálním území Plešovec, 7. oznámení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 2612/2013, zapsané pod čj. MCH 2637/2013, o zahájení územního řízení o umístění stavby Vývojové výzkumné a školící zařízení a sklady Chropyně na pozemku parcelní číslo 2285/3, 2285/4, 2285/5, 2285/9, 2285/10, 1106/208, 1106/209, 41/1, 41/51, 41/52 v katastrálním území Chropyně, vydané CEPTUM-CZ, s. r. o., se

9 , 12. června 2013 Výpis usnesení ze zápisu č. 76 9/9 sídlem Havránkova 30 Brno, IČ: , 8. územní souhlas odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 2634/2013, zapsané pod čj. MCH 2636/2013, s umístěním stavby Plynová přípojka k rodinnému domu čp. 330 Chropyně na pozemku parcelní číslo 536, 521/1 v katastrální území Chropyně, 9. rozhodnutí odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 2770/2013, zapsané pod čj. MCH 2791/2013, o umístění stavby Přístavba skladu Chropyně, Moravská čp. 785 na pozemku parcelní číslo 1193/27 v katastrálním území Chropyně, vydané Technosoft, spol. s r. o., se sídlem Moravská 785 Chropyně, IČ: , 10. vyrozumění o podaném odvolání odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 2831/2013, zapsané pod čj. MCH 2841/2013, o povolení stavby Stavební úpravy rodinného domu čp oznámení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 2816/2013, zapsané pod čj. MCH 2843/2013, o zahájení stavebního řízení na stavbu Přístavba skladu Chropyně, Moravská čp. 785 na pozemku parcelní číslo 1193/27 v katastrálním území Chropyně, vydané Technosoft, spol. s r. o., se sídlem Moravská 785 Chropyně, IČ: , 12. souhlas odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 2816/2013, zapsané pod čj. MCH 2843/2013, s provedením ohlášeného stavebního záměru Rekonstrukce rodinného domu čp. 495 Chropyně, Hrad čp. 495 na pozemku parcelní číslo 1345 v katastrálním území Chropyně,. Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0 Ing. Věra Sigmundová starostka Ing. Petr Večeřa člen rady

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Rozpis rozpočtu města na rok 2013

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Rozpis rozpočtu města na rok 2013 čj. MCH 242/2012 spisová značka 240/2013/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 65. zasedání dne 16. ledna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 6 5 / 1 3 program

Více

4. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Chropyni a jejich poboček

4. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Chropyni a jejich poboček čj. MCH 4210/2012 spisová značka 4206/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně Výpis usnesení z 55. zasedání dne 12. září 2012 R M 1 / 5 5 / 1 2 1. program

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

4. Mandátní smlouva na technický dozor investora na akci Kompostování pro město Chropyně

4. Mandátní smlouva na technický dozor investora na akci Kompostování pro město Chropyně čj. MCH 1906/2013 spisová značka 1902/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 73. zasedání dne 17. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 3 / 1 3 program

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 2212/2014 spisová značka 2196/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 106. zasedání dne 14. května 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 1 0 6 / 1

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4450/2013 spisová značka 4448/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 85. zasedání dne 9. října 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně RM 1/85/13 program zasedání

Více

usnesení číslo RM 19/30/11 ze dne 10. listopadu 2011.

usnesení číslo RM 19/30/11 ze dne 10. listopadu 2011. čj. zápisu MCH 2814/2012 spisová značka 2812/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 48. zasedání dne 13. června 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 4 8 /

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3828 /2013 spisová značka 3826 /2013/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 83. zasedání dne 4. září 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně RM 1/83/13 schvaluje

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

1. program zasedání Rady města Chropyně č. 47, 2. přeložení projednání revokace usnesení rady města číslo RM 19/30/11 na 13. června 2012.

1. program zasedání Rady města Chropyně č. 47, 2. přeložení projednání revokace usnesení rady města číslo RM 19/30/11 na 13. června 2012. čj. MCH 2635/2012 spisová značka 2633/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 47. zasedání dne 30. května 2012 R M 1 / 4 7 / 1 2 1. program zasedání Rady města Chropyně č. 47, 2. přeložení

Více

Vnitřní směrnici č. 8/2011 k inventarizaci majetku a u k l á d á zpracovat plán inventur pro rok T.: Zodp.: Ing.

Vnitřní směrnici č. 8/2011 k inventarizaci majetku a u k l á d á zpracovat plán inventur pro rok T.: Zodp.: Ing. čj. MCH 6500/2011 spisová značka 6497/2011/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 29. zasedání dne 26. října 2011 R M 1 / 2 9 / 1 1 b e r e n a v ě d o m í 1. Informativní zprávu o plnění

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015 Usnesení RM 1/15/15: program zasedání Rady města Chropyně č. 15. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení RM 2/15/15:

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

3. Výběrové řízení na zateplení objektu a novou střechu na MŠ Chropyně jmenování hodnotící komise

3. Výběrové řízení na zateplení objektu a novou střechu na MŠ Chropyně jmenování hodnotící komise čj. MCH 403/2013 spisová značka 401/2013/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 66. zasedání dne 30. ledna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 6 6 / 1 3 1. program

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 2855/2014 spisová značka 2853/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 108. zasedání dne 10. června 2014 R M 1 / 1 0 8 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 108. 1.

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3545/2014 spisová značka 3543/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 110. zasedání dne 16. července 2014 RM 1/110/14 program zasedání Rady města Chropyně č. 110. 1. Kontrola

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 81. zasedání dne 23. srpna 2017

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 81. zasedání dne 23. srpna 2017 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 81. zasedání dne 23. srpna 2017 Číslo jednací zápisu: MCH 4553 /2017 Číslo spisu jednání: Místo zasedání: 4549/2017/OVV kancelář starostky Začátek a konec jednání:

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4160/2014 spisová značka 4154/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 112. zasedání dne 27. srpna 2014 R M 1 / 1 1 2 / 1 4 1. program zasedání Rady města Chropyně č. 112, 2.

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 57. zasedání dne 9. listopadu 2016

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 57. zasedání dne 9. listopadu 2016 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 57. zasedání dne 9. listopadu 2016 Číslo jednací zápisu: MCH 6536/2016 Číslo spisu jednání: 6193/2016/OVV Místo zasedání: kancelář starostky Začátek a konec jednání:

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 2538/2014 spisová značka 2536/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 107. zasedání dne 28. května 2014 R M 1 / 1 0 7 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 107. 1.

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015 Usnesení RM 1/17/15: s chvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 17. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení

Více

program zasedání Rady města Chropyně č. 43.

program zasedání Rady města Chropyně č. 43. čj. MCH 1974/2012 spisová značka 1977/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 43. zasedání dne 18. dubna 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně Rada města projednala

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 72. zasedání dne 26. dubna 2017

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 72. zasedání dne 26. dubna 2017 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení ze 72. zasedání dne 26. dubna 2017 Číslo jednací zápisu: MCH 2428/2017 Číslo spisu jednání: 2425/2017/OVV Místo zasedání: kancelář starostky Začátek a konec jednání:

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4704/2014 spisová značka 4701/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 114. zasedání dne 1. října 2014 R M 1 / 1 1 4 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 114. 1. Kontrola

Více

Rada města Chropyně. program zasedání Rady města Chropyně č. 53. Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0 Schváleno v předloženém znění

Rada města Chropyně. program zasedání Rady města Chropyně č. 53. Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0 Schváleno v předloženém znění čj. zápisu MCH 3864/2012 spisová značka 3862/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 53. zasedání dne 16. srpna 2012 R M 1 / 5 3 / 1 2 program zasedání Rady města Chropyně č. 53. R

Více

Rada města Chropyně. přijetí peněžního daru ve výši 1.000 Kč pro Mateřskou školu Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Tyršova 570 Chropyně.

Rada města Chropyně. přijetí peněžního daru ve výši 1.000 Kč pro Mateřskou školu Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Tyršova 570 Chropyně. čj. zápisu MCH 4764/2011 spisová značka 4762/2011/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 21. zasedání dne 27. července 2011 R M 1 / 2 1 / 1 1 1. Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více

čj. MCH 3737/2011 spisová značka 3735/2011/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 3737/2011 spisová značka 3735/2011/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 3737/2011 spisová značka 3735/2011/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 18. zasedání dne 8. června 2011 R M 1 / 1 8 / 1 1 1. Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 44. zasedání dne 4. května 2016

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 44. zasedání dne 4. května 2016 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení ze 44. zasedání dne 4. května 2016 Číslo jednací zápisu: MCH 2804/2016 Číslo spisu jednání: 2793/2016/OVV Místo zasedání: kancelář starostky Začátek a konec jednání:

Více

Usnesení Rada města Chropyně RM 1/2/14 schvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 2. Usnesení

Usnesení Rada města Chropyně RM 1/2/14 schvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 2. Usnesení R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 2 konaného dne 26. listopadu 2014 RM 1/2/14 schvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 2. RM 2/2/14 bere na vědomí 1. Informativní

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 8. zasedání dne 11. února 2015 U s n e s e n í R M 1 / 8 / 1 5 : program zasedání Rady města Chropyně č. 8. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 94. jednání dne

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 94. jednání dne RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 94. jednání dne 07.02.2018 1. Informativní zpráva o plnění usnesení USNESENÍ ČÍSLO 0519/94RM/2018: I. bere na vědomí Informativní zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva

Více

čj. MCH 5646/2009 spisová značka 5644/2010 OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5646/2009 spisová značka 5644/2010 OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5646/2009 spisová značka 5644/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 115. zasedání dne 20. září 2010 R M 1 / 1 1 5 / 1 0 1. Informativní zprávu o splnění úkolů uložených Radou

Více

Rada města Chropyně. u k l á d á. zajistit zpracování návrhu programu do formy pozvánky na zasedání zastupitelstva a tuto patřičným způsobem

Rada města Chropyně. u k l á d á. zajistit zpracování návrhu programu do formy pozvánky na zasedání zastupitelstva a tuto patřičným způsobem čj. zápisu MCH 2857/2009 spisová značka 2383/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 75. zasedání dne 14. května 2009 R M 1 / 7 5 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 29. zasedání dne 21. října 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 29. zasedání dne 21. října 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 29. zasedání dne 21. října 2015 Usnesení RM 1/29/15: s chvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 29. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 1044/2013 spisová značka 1041/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 70. zasedání dne 13. března 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně RM 1/70/13 program

Více

čj. MCH 3407/2011 spisová značka 3405/2011/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 3407/2011 spisová značka 3405/2011/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 3407/2011 spisová značka 3405/2011/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 25. května 2011 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 1 7 / 1 1 1. Informativní

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 9. zasedání dne 25. února 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 986/2015 Číslo spisu jednání: 984/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 9 / 1 5 : program zasedání

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 1798/2014 spisová značka 1765/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 104. zasedání dne 16. dubna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 1 0 4 / 1 4

Více

čj. MCH 4429/2009 spisová značka 4427/2010 OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 4429/2009 spisová značka 4427/2010 OVV Rada města Chropyně čj. MCH 4429/2009 spisová značka 4427/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 112. zasedání dne 9. srpna 2010 R M 1 / 1 1 2 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015 Usnesení RM 1/23/15: s chvaluje 1. program zasedání Rady města Chropyně č. 23 a 2. přesunutí materiálu Nabídka na zavedení plateb přes

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 95. jednání dne

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 95. jednání dne RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 95. jednání dne 27.02.2018 USNESENÍ schvaluje program jednání č. 95 dne 27.02.2018. 1. Informativní zpráva o plnění usnesení USNESENÍ ČÍSLO 0535/95RM/2018: Informativní

Více

čj. MCH 1185/2012 spisová značka 1182/2012/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 1185/2012 spisová značka 1182/2012/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 1185/2012 spisová značka 1182/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 40. zasedání dne 14. března 2012 R M 1 / 4 0 / 1 2 1. program zasedání Rady města Chropyně č. 40, 2. přeložení

Více

Usnesení R M 1 / 5 5 / 0 8

Usnesení R M 1 / 5 5 / 0 8 č.j. zápisu MCH 5584/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 55. zasedání dne 15. září 2008 R M 1 / 5 5 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t a n

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 28. dubna 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 28. dubna 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 28. dubna 2015 Usnesení RM 1/14/15: program zasedání Rady města Chropyně č. 14. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení RM 2/14/15:

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 13. zasedání dne 25. března 2009 Z M 1 / 1 3 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 13. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ

ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ Výpis ze zápisu z 26. jednání dne 26.09.2018 USNESENÍ program jednání č. 26 dne 26.09.2018. Přítomno 15, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1 Krejčíř Ph.D, Veronika

Více

4. Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12063533

4. Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12063533 čj. MCH 2496/2013 spisová značka 2490/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 75. zasedání dne 22. května 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 5 / 1 3 program

Více

Výpis usnesení z 39. zasedání dne 25. února 2016

Výpis usnesení z 39. zasedání dne 25. února 2016 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 39. zasedání dne 25. února 2016 Číslo jednací zápisu: MCH 1084/2016 Číslo spisu jednání: 1066/2016/OVV Místo zasedání: kancelář starostky Začátek a konec jednání: 9:00

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 79. zasedání dne 2. srpna 2017

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 79. zasedání dne 2. srpna 2017 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení ze 79. zasedání dne 2. srpna 2017 Číslo jednací zápisu: MCH 422/2017 Číslo spisu jednání: Místo zasedání: 3998/017/OVV kancelář starostky Začátek a konec jednání: 13:00

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 83. zasedání dne 20. září 2017

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 83. zasedání dne 20. září 2017 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 83. zasedání dne 20. září 2017 Číslo jednací zápisu: MCH 5034/2017 Číslo spisu jednání: Místo zasedání: 5032/2017/OVV kancelář starostky Začátek a konec jednání: 13:00

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 54. zasedání dne 30. září 2016

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 54. zasedání dne 30. září 2016 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 54. zasedání dne 30. září 2016 Číslo jednací zápisu: MCH 5649/2016 Číslo spisu jednání: 5648/2016/OVV Místo zasedání: kancelář starostky Začátek a konec jednání: 13:20

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 73. zasedání dne 10. května 2017

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 73. zasedání dne 10. května 2017 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení ze 73. zasedání dne 10. května 2017 Číslo jednací zápisu: MCH 2777/2017 Číslo spisu jednání: 2770/2017/OVV Místo zasedání: kancelář starostky Začátek a konec jednání:

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 35. zasedání dne 6. ledna Číslo jednací zápisu: MCH 8/2016 Číslo spisu jednání: 4/2016/OVV

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 35. zasedání dne 6. ledna Číslo jednací zápisu: MCH 8/2016 Číslo spisu jednání: 4/2016/OVV RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 35. zasedání dne 6. ledna 2016 Číslo jednací zápisu: MCH 8/2016 Číslo spisu jednání: 4/2016/OVV Místo zasedání: kancelář starostky Začátek a konec jednání: 12:00 14:39

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 65. zasedání dne 8. února 2017

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 65. zasedání dne 8. února 2017 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 65. zasedání dne 8. února 2017 Číslo jednací zápisu: MCH 738/2017 Číslo spisu jednání: 661/2017/OVV Místo zasedání: kancelář starostky Začátek a konec jednání: 13:00

Více

čj. zápisu MCH 3879/2009 spisová značka 3879/2010 OVV Rada města Chropyně

čj. zápisu MCH 3879/2009 spisová značka 3879/2010 OVV Rada města Chropyně čj. zápisu MCH 3879/2009 spisová značka 3879/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 109. zasedání dne 23. června 2010 R M 1 / 1 0 9 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1540/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 41. zasedání dne 27. února 2008 R M 1 / 4 1 / 0 8 b e r e n a v ě d o m í Podrobný rozbor pohledávek na bytovém hospodářství

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 98. jednání dne

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 98. jednání dne RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 98. jednání dne 11.04.2018 1. Informativní zpráva o plnění usnesení USNESENÍ ČÍSLO 0600/98RM/2018: Informativní zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Chropyně

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4667/2012 spisová značka 4564/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 58. zasedání dne 10. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 8 / 1 2 program

Více

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města, zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města, zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě VÝPIS USNESENÍ ze zasedání č. 10 konaného dne 23. března 2016 Usnesení ZM 1/10/2016: návrhovou komisi ve složení: předsedkyně paní Vladimíra Supová

Více

Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské-

Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské- čj. zápisu MCH 1435/2009 spisová značka 1278/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 70. zasedání dne 16. března 2009 R M 1 / 7 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 53. zasedání dne 19. září 2016

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 53. zasedání dne 19. září 2016 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 53. zasedání dne 19. září 2016 Číslo jednací zápisu: MCH 5423/2016 Číslo spisu jednání: 5421/2016/OVV Místo zasedání: kancelář starostky Začátek a konec jednání: 14:00

Více

Výpis usnesení z 38. zasedání dne 10. února 2016

Výpis usnesení z 38. zasedání dne 10. února 2016 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 38. zasedání dne 10. února 2016 Číslo jednací zápisu: MCH 817/2016 Číslo spisu jednání: 815/2016/OVV Místo zasedání: kancelář starostky Začátek a konec jednání: 12:00

Více

3. Nabídka víceúčelového zařízení FRIMA pro Zřízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o.

3. Nabídka víceúčelového zařízení FRIMA pro Zřízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o. čj. zápisu MCH 3556/2012 spisová značka 3554/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 51. zasedání dne 25. července 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 1

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 49. zasedání dne 20. července 2016

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 49. zasedání dne 20. července 2016 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení ze 49. zasedání dne 20. července 2016 Číslo jednací zápisu: MCH 4312/2016 Číslo spisu jednání: 4310/2016/OVV Místo zasedání: kancelář starostky Začátek a konec jednání:

Více

Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání: 16:09-18:32 Počet přítomných členů: 14 (dle prezenční

Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání: 16:09-18:32 Počet přítomných členů: 14 (dle prezenční Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 12 konaného dne 30. června 2016 Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání:

Více

Výpis usnesení. z 32. zasedání dne 25. listopadu 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Číslo jednací zápisu: MCH 6997/2015 Číslo spisu jednání: 6949/2015/OVV

Výpis usnesení. z 32. zasedání dne 25. listopadu 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Číslo jednací zápisu: MCH 6997/2015 Číslo spisu jednání: 6949/2015/OVV RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 32. zasedání dne 25. listopadu 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 6997/2015 Číslo spisu jednání: 6949/2015/OVV Místo zasedání: kancelář starostky Začátek a konec jednání:

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 67. zasedání dne 8. března 2017

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 67. zasedání dne 8. března 2017 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 67. zasedání dne 8. března 2017 Číslo jednací zápisu: MCH 1141/2017 Číslo spisu jednání: 1140/2017/OVV Místo zasedání: kancelář starostky Začátek a konec jednání: 13:00

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 103. jednání dne

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 103. jednání dne RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 103. jednání dne 06.06.2018 USNESENÍ program jednání č. 103 dne 06.06.2018. 1. Informativní zpráva o plnění usnesení Číslo materiálu: Předkladatel: 0181-RM2018 Ing.

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 63. zasedání dne 11. ledna 2017

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 63. zasedání dne 11. ledna 2017 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení ze 63. zasedání dne 11. ledna 2017 Číslo jednací zápisu: MCH 156/2017 Číslo spisu jednání: 154/2017/OVV Místo zasedání: kancelář starostky Začátek a konec jednání: 13:00

Více

čj. MCH 6662/2011 spisová značka 6660/2011/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 6662/2011 spisová značka 6660/2011/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 6662/2011 spisová značka 6660/2011/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 30. zasedání dne 10. listopadu 2011 R M 1 / 3 0 / 1 1 1. Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

Usnesení R M 1 / 6 5 / 0 9

Usnesení R M 1 / 6 5 / 0 9 čj. zápisu MCH 181/2009 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 65. zasedání dne 7. ledna 2009 R M 1 / 6 5 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně, r e v o k

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Výpis usnesení z 36. zasedání dne 13. ledna 2016

Výpis usnesení z 36. zasedání dne 13. ledna 2016 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 36. zasedání dne 13. ledna 2016 Číslo jednací zápisu: MCH 197/2016 Číslo spisu jednání: 195/2016/OVV Místo zasedání: kancelář starostky Začátek a konec jednání: 12:00

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

1. Volba člena rady města

1. Volba člena rady města Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 21 ze dne 26. března 2014 ZM 1/21/2014 určuje hlasováním jako zapisovatele 21. zasedání paní Renátu Valáškovou a Ing.

Více

Rada města Chropyně. u k l á d á

Rada města Chropyně. u k l á d á čj. zápisu MCH 3061/2009 spisová značka 2863/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 78. zasedání dne 3. června 2009 R M 1 / 7 8 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 11. zasedání dne 1. dubna 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 11. zasedání dne 1. dubna 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 11. zasedání dne 1. dubna 2015 Usnesení RM 1/11/15: program zasedání Rady města Chropyně č. 11. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení RM 2/11/15:

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 20. zasedání dne 1. července 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 20. zasedání dne 1. července 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 20. zasedání dne 1. července 2015 Usnesení RM 1/20/15: s chvaluje 1. program zasedání Rady města Chropyně č. 20, 2. přeložení projednání materiálu tisk č. 0206-15RM

Více

3. Návrh dodatku č. 1 Smlouvy o nájmu pozemku na Drahách a zveřejnění záměru pronájmu uvolněných pozemků

3. Návrh dodatku č. 1 Smlouvy o nájmu pozemku na Drahách a zveřejnění záměru pronájmu uvolněných pozemků čj. MCH 2298/2013 spisová značka 2085/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 74. zasedání dne 9. května 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 4 / 1 3 program

Více

Rada města Chropyně. u k l á d á

Rada města Chropyně. u k l á d á čj. zápisu MCH 4590/2009 spisová značka MCH 4588/2009 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 86. zasedání dne 31. srpna 2009 R M 1 / 8 6 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 62. zasedání dne 4. ledna 2017

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 62. zasedání dne 4. ledna 2017 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení ze 62. zasedání dne 4. ledna 2017 Číslo jednací zápisu: MCH 22/2017 Číslo spisu jednání: 20/2017/OVV Místo zasedání: kancelář starostky Začátek a konec jednání: 13:00

Více

Výpis usnesení z 69. zasedání dne 22. března 2017

Výpis usnesení z 69. zasedání dne 22. března 2017 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 69. zasedání dne 22. března 2017 Číslo jednací zápisu: MCH 1594/2017 Číslo spisu jednání: 1592/2017/OVV Místo zasedání: kancelář starostky Začátek a konec jednání:

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 58. zasedání dne 23. listopadu 2016

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 58. zasedání dne 23. listopadu 2016 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 58. zasedání dne 23. listopadu 2016 Číslo jednací zápisu: MCH 6724/2016 Číslo spisu jednání: 6717/2016/OVV Místo zasedání: kancelář starostky Začátek a konec jednání:

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 78. zasedání dne 12. července 2017

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 78. zasedání dne 12. července 2017 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení ze 78. zasedání dne 12. července 2017 Číslo jednací zápisu: MCH 4037/2017 Číslo spisu jednání: 3922/2017/OVV Místo zasedání: kancelář starostky Začátek a konec jednání:

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 6624/2009 spisová značka 6621/2009 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 7. prosince 2009 R M 1 / 9 4 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

Usnesení. Rada města Chropyně. program zasedání Rady města Chropyně č. 3. Usnesení. Rada města Chropyně

Usnesení. Rada města Chropyně. program zasedání Rady města Chropyně č. 3. Usnesení. Rada města Chropyně R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 3 konaného dne 3. prosince 2014 program zasedání Rady města Chropyně č. 3. RM 2/3/14 1. Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 16. zasedání dne 27. května 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 16. zasedání dne 27. května 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 16. zasedání dne 27. května 2015 Usnesení RM 1/16/15: s chvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 16. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení

Více

čj. MCH 4156/2011 spisová značka 4154/2011/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 4156/2011 spisová značka 4154/2011/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 4156/2011 spisová značka 4154/2011/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 20. zasedání dne 11. července 2011 R M 1 / 2 0 / 1 1 1. Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

Výpis usnesení ze 45. zasedání dne 18. května 2016

Výpis usnesení ze 45. zasedání dne 18. května 2016 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení ze 45. zasedání dne 18. května 2016 Číslo jednací zápisu: MCH 3049/2016 Číslo spisu jednání: 3047/2016/OVV Místo zasedání: kancelář starostky Začátek a konec jednání:

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 90. zasedání dne 20. prosince 2017

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 90. zasedání dne 20. prosince 2017 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 90. zasedání dne 20. prosince 2017 Číslo jednací zápisu: MCH 7308/2017 Číslo spisu jednání: Místo zasedání: 7259/2017/OVV kancelář starostky Začátek a konec jednání:

Více

Rada města Chropyně. Plán inventur pro rok 2011.

Rada města Chropyně. Plán inventur pro rok 2011. čj. MCH 7072/2011 spisová značka 7070/2011/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 31. zasedání dne 23. listopadu 2011 R M 1 / 3 1 / 1 1 1. Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1788/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 42. zasedání dne 12. března 2008 R M 1 / 4 2 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s s pronájmem nebytových prostor v Městském

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 64. zasedání dne 25. ledna 2017

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 64. zasedání dne 25. ledna 2017 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 64. zasedání dne 25. ledna 2017 Číslo jednací zápisu: MCH 402/2017 Číslo spisu jednání: 401/2017/OVV Místo zasedání: kancelář starostky Začátek a konec jednání: 13:00

Více

Rada města Chropyně. na 27.04.2011,

Rada města Chropyně. na 27.04.2011, čj. MCH 2460/2011 spisová značka 2457/2011/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 14. zasedání dne 18. dubna 2011 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 1 4 / 1 1 1. Informativní

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 112. jednání dne

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 112. jednání dne RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 112. jednání dne 19.09.2018 1. Informativní zpráva o plnění usnesení USNESENÍ ČÍSLO 0769/112RM/2018: 1. Informativní zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Chropyně

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více