FACT v ČR Blízkost holandskému modelu v praxi komunitních služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FACT v ČR Blízkost holandskému modelu v praxi komunitních služeb"

Transkript

1 FACT v ČR Blízkost holandskému modelu v praxi komunitních služeb Mgr. Pavel Říčan MUDr. Jan Stuchlík Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví PROJEKT PODPORA FACT MODELU V ČESKÉ REPUBLICE, Č. CZ /0.0/0.0/15_023/

2 Kontext Projekt realizován v období Reforma psychiatrické péče CDZ Inspirace NL - FACT týmy IT Trieste UK komunitní týmy Recovery přístup Zapojení peer konzultantů

3 Projektová podpora FACT modelu Překlad FACT manuálu Konzultační podpora prostřednictvím minikonferencí Opakované cvičné audity Výcvik 12 auditorů Adaptace FACT fidelity scale

4 Výsledky zkušebních auditů Rozdíly mezi prvním a druhým kolem auditů V celkovém skóre V oblastech definovaných FFS V tématech vybraných společně se zapojenými týmy a diskutovaných na minikonfrencích Multidisciplinarita FACT board, ACT/běžná péče Individální plány, krizové plány Duální diagnózy Práce s rodinami Asertivní přístupy Zaměření na zotavení Témata rozvojových plánů

5 Celkové skóre 1. kolo 2. kolo 3,14 3, Význam dosaženého skóre 1,0-3,0 Nelze udělit certifikaci 3,1-3,3 Provizorní roční certifikát 3,4-4,0 Plnohodnotný tříletý certifikát 4,1-5,0 Certifikát s výborným hodnocením Nelze udělit certifikaci Provizorní roční certifikát Plnohodnotný tříletý certifikát Certifikát s výborným hodnocením Nelze udělit certifikaci Provizorní roční certifikát Plnohodnotný tříletý certifikát Certifikát s výborným hodnocením

6 Oblasti definované FFS struktura týmu 5,00 1. kolo odborný rozvoj 4,00 3,00 2,00 postupy Největší rozdíly v hodnocení výsledků (1,60) a komunitní péči (1,04) hodnocení vyýsledků diagnóza, léčba, intervence komunitní péče organizace Všichni Prvních 5 Posledních 5

7 Oblasti definované FFS 2. kolo struktura týmu 5,00 Celkově vyšší Vyrovnanější (největší rozdíly v oblasti dignóza, léčba, intervence 0,86, poloviční než v prvním kole) odborný rozvoj 4,00 3,00 2,00 postupy hodnocení vyýsledků diagnóza, léčba, intervence komunitní péče organizace Všichni Prvních 6 Posledních 5

8 Oblasti definované FFS struktura týmu 5,00 struktura týmu 5,00 odborný rozvoj 4,00 3,00 postupy odborný rozvoj 4,00 3,00 postupy 2,00 2,00 hodnocení vyýsledků diagnóza, léčba, intervence hodnocení vyýsledků diagnóza, léčba, intervence komunitní péče organizace komunitní péče organizace Všichni Prvních 5 Posledních 5 Všichni Prvních 6 Posledních 5

9 Co se změnilo? Průměrné zlepšení 0,24 bodu Maximum u týmu: 0,76 Minimum u týmu: -0,45 Počty zlepšených a zhoršených týmů Týmy, které se zlepšily: 24 Týmy, které se zhoršily: 2 Beze změny: 1 Zlepšení a zhoršení v oblastech Jeden tým se rozdělil na dva, v důsledku toho měl ve druhém kole jeden z nich dočasně oslabené multidisciplinární složení. U dalšího zhoršeného týmu se zřejmě projevil odchod dvou výrazných pracovníků, kteří FACT zaváděli.

10 Zlepšení a zhoršení v oblastech struktura týmu 0,70 0,60 Celkové skóre 0,40 postupy 0,30 0,20 0,10-0,10-0,20-0,30 Všichni odborný rozvoj -0,40 diagnóza, léčba, intervence Prvních 6 Posledních 5 hodnocení vyýsledků organizace komunitní péče

11 Největší změny v jednotlivých položkách Největší zvýšení skóre VI.55. Zlepšování služby 1, II.22. Proces ukončení režimu ACT 0, VII.58. Výcvik a vzdělávání zaměřené na zotavení (recovery) 0, II.21. Proces zařazení klienta do ACT režimu 0, IV.45. Účast na propuštění z psychiatrické hospitalizace 0, II.23. Intenzita služby v ACT režimu 0, II.13. Sdílení klienti 0, III.31. Medikace 0, III.33. Psychoterapie 0, III.30. Kopie individuálního plánu 0, Největší snížení skóre IV.41. Časová dostupnost a reakce na krize -0,34615 I.6. Peer konzultant -0,31481 IV.47. Nevypadávání ze služeb -0,30627 I.11. Asistent podporovaného zaměstnávání -0,2265 I.2. Personální obsazení -0,21083 IV.42. Účast při přijetí k psychiatrické hospitalizaci -0,11111 IV.40. Pokrytí službou -0,07977 III.27. Individuální plán -0,04843 I.3. Celé úvazky -0,01282 I.7. Sociální pracovník 0

12 Časová dostupnost a reakce na krize Zhoršeno 14 týmů Zlepšeno 6 týmů Beze změny 7 týmů Na zhoršeném skóre se z velké části podílí nekonsistentní hodnocení v prvním kole, kdy auditoři (včetně holandské supervizorky) přidávali body za to, že tým nabídne klientovi, u kterého předpokládá krizi, že může zavolat večer. Ve druhém kole se auditoři vesměs striktně drží kritérií. U dvou týmů skutečně došlo ke zrušení pohotovostních služeb na telefonu.

13 Peer konzultant V prvním kole byl peer konzultant ve 24 týmech, mimo jiné v důsledku probíhajícího paralelního projektu na rozšíření pozic peer konzultantů ve stejných organizacích, které se také účastnily FACT projektu. Ve druhém kole byly bez peer konzultanta 4 týmy (z toho minimálně jeden dočasně a krátkodobě). V jednom případě (ale možná i ve více) nepočítali auditoři peer konzultanta z důvodu krátké doby v týmu, což nemá oporu v metodice auditu.

14 Témata minikonferencí Multidisciplinarita FACT board, ACT/běžná péče Individální plány, krizové plány Duální diagnózy Práce s rodinami Asertivní přístupy Zaměření na zotavení

15 I.4. Psychiatr I.5. Psycholog I.6. Peer konzultant I.7. Sociální pracovník I.8. Zdravotní sestra I.9. Case manager I.10. Specialista na duální diagnózy I.11. Asistent podporovaného zaměstnávání Multidisciplinarita Multidisciplinarita 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 I.4. Psychiatr I.5. Psycholog I.6. Peer konzultant I.7. Sociální pracovník I.8. Zdravotní sestra I.9. Case manager I.10. Specialista na duální diagnózy I.11. Asistent podporovaného zaměstnávání 1. kolo 2. kolo Multidisciplinarita - diference 0,40 0,30 0,20 0,10-0,10-0,20-0,30-0,40

16 FACT Board, ACT/běžná péče FACT režim 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1. kolo 2. kolo II.15. Setkávání týmu II.20. Kritéria pro zařazení klienta do ACT režimu II.21. Proces zařazení klienta do ACT režimu II.22. Proces ukončení režimu ACT II.23. Intenzita služby v ACT režimu FACT režim - diference 0,90 0,80 0,70 0,60 0,40 0,30 0,20 0,10 II.15. Setkávání týmu II.20. Kritéria pro zařazení klienta do ACT režimu II.21. Proces zařazení klienta do ACT režimu II.22. Proces ukončení režimu ACT II.23. Intenzita služby v ACT režimu

17 Individuální plány Individuální plány 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 II.17. Individuální plán vzniká v týmu II.18. Účast klienta na vytváření individuálního plánu II.22. Proces ukončení režimu ACT III.27. Individuální plán III.28. Individuální krizový plán III.29. Rehabilitační nastavení individuálního plánu III.30. Kopie individuálního plánu IV.41. Časová dostupnost a reakce na krize 1. kolo 2. kolo Individuální plány - diference 0,80 0,60 0,40 0,20-0,20-0,40 II.17. Individuální plán vzniká v týmu II.18. Účast klienta na vytváření individuálního plánu II.22. Proces ukončení režimu ACT III.27. Individuální plán III.28. Individuální krizový plán III.29. Rehabilitační nastavení individuálního plánu III.30. Kopie individuálního plánu IV.41. Časová dostupnost a reakce na krize -0,60

18 Duální diagnózy Duální diagnózy 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 I.10. Specialista na duální diagnózy III.36. Přístup k duální problematice 1. kolo 2. kolo Duální diagnózy - diference 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 I.10. Specialista na duální diagnózy III.36. Přístup k duální problematice

19 Práce s rodinami 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 Práce s rodinami III.25. Poskytování komplexní péče III.34. Rodinné intervence V.51. Spolupráce se sociální sítí v režimu ACT V.52. Spolupráce se sociální sítí v běžném režimu 1. kolo 2. kolo Práce s rodinami - diference 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 III.25. Poskytování komplexní péče III.34. Rodinné intervence V.51. Spolupráce se sociální sítí v režimu ACT V.52. Spolupráce se sociální sítí v běžném režimu

20 Asertivita 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,40 0,30 0,20 0,10-0,10-0,20-0,30-0,40 Asertivita IV.41. Časová dostupnost a reakce na krize V.48. Práce v komunitě V.50. Asertivní postupy Asertivita - diference IV.41. Časová dostupnost a reakce na krize V.48. Práce v komunitě V.50. Asertivní postupy 1. kolo 2. kolo

21 Recovery 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,90 0,80 0,70 0,60 0,40 0,30 0,20 0,10 Recovery III.29. Rehabilitační nastavení individuálního plánu VII.58. Výcvik a vzdělávání zaměřené na zotavení (recovery) VII.59. Na zotavení orientovaná praxe Recovery - diference III.29. Rehabilitační nastavení individuálního plánu VII.58. Výcvik a vzdělávání zaměřené na zotavení (recovery) VII.59. Na zotavení orientovaná praxe 1. kolo 2. kolo

22 Vztah mezi asertivitou a orientací na zotavení 1. kolo 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, kolo asertivita recovery asertivita recovery

23 Zastoupení témat v rozvojových plánech týmů FACT tabule 15 FACT porady 12 protikrizové plány/plánování 11 individuální plány - vice odborníků 9 psychoedukace individuální, skupinová 8 silné stránky v plánu 7 vzdělávání/role DD 7 změna kompetencí některých profesí týmu 7 spolupráce se sítí služeb 7 nástroje GAF 6 vzdělávání recovery 6 vzdělávání/role IPS 5 přepínání individuální/act 4 individuální plány - kopie u klienta 4 přijetí klienta -více odborníků 4 PR, akce pro veřejnost 4 porady mimo FACT 3 nástroje recovery 3 zdravotní sestra, psychiatr 3 mapování oblasti zdraví 3 aktivní získávání klientů nebo zaměření na region 3 individuální plány 2 vzdělávání ve FACT, stáže 2 vzdělávání Care 2 peer, vzdělávání peera 2 recovery skupina, podpora svépomoci 2 práce s rodinou, rodičovská skupina 2 Nejvíc ambicí bylo spojeno se zavedením a zlepšováním hlavních nástrojů FACT modelu vedení porad a používání FACT tabule s cílem budovat službu, která umí přepínat intenzitu podpory podle aktuální situace a potřeb klientů Velká pozornost byla také věnována práci s krizí. I když z auditů víme, že nedošlo k rozšíření dostupnosti během krize, v oblasti plánů se objevil posun k lepšímu.

24 Závěr Blízkost FACT modelu v hodnocených týmech se celkově zvýšila Vysoká vstupní úroveň komunitních služeb v ČR Možné dilema asertivního a recovery přístupu v praxi služeb

25 Blahopřejeme týmům k výborným výsledkům a díky za pozornost.

FACT v České republice

FACT v České republice Blízkost holandskému modelu v praxi komunitních služeb Jan Stuchlík, Pavel Říčan Zpráva byla vytvořena v rámci projektu Podpora FACT modelu v České republice (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001126), který

Více

KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním dubna 2016

KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním dubna 2016 KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním 12. 13. dubna 2016 Konference Aktuální trendy v péči o duševně nemocné, NF-CZ11-BFB-1-053-2016 Podpořeno grantem z Norska. Supported by grant

Více

Michiel Bähler, Remmers van Veldhuizen, Maaike van Vugt, Philippe Delespaul, Hans Kroon, John Lardinois, Niels Mulder

Michiel Bähler, Remmers van Veldhuizen, Maaike van Vugt, Philippe Delespaul, Hans Kroon, John Lardinois, Niels Mulder FACT FIDELITY SCALE Michiel Bähler, Remmers van Veldhuizen, Maaike van Vugt, Philippe Delespaul, Hans Kroon, John Lardinois, Niels Mulder Na české verzi se podíleli: Překlad a úpravy: MUDr. Jan Stuchlík,

Více

CENTRA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

CENTRA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ CENTRA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ Nový druh zdravotně sociální služby zaváděný v rámci reformy psychiatrické péče Mezičlánek mezi ambulancí a lůžky: více intenzivní péče než v psychiatrické

Více

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. 33.konference sociální psychiatrie, Přerov, 22.11.2014 Obsah Stávající situace Vzdělávání psychiatrických sester Mezinárodní

Více

Krizové plány, individuální plány (přehled z provedených auditů)

Krizové plány, individuální plány (přehled z provedených auditů) Krizové plány, individuální plány (přehled z provedených auditů) MUDr. Jan Stuchlík Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví FOKUS Mladá Boleslav z.s. PROJEKT PODPORA FACT MODELU V ČESKÉ REPUBLICE, Č.

Více

Peer konzultant. ve vašem týmu. Jan Stuchlík Agáta Zajíčková

Peer konzultant. ve vašem týmu. Jan Stuchlík Agáta Zajíčková Peer konzultant ve vašem týmu Jan Stuchlík Agáta Zajíčková OneDrive Program kurzu I. Úvod II. Kdo je peer konzultant Přestávka VI. Kde a jak začít VII. Jak by měl být PK připravený Přestávka III. Historický

Více

Centra pro duševní zdraví. Mgr. Pavel Říčan

Centra pro duševní zdraví. Mgr. Pavel Říčan Centra pro duševní zdraví Mgr. Pavel Říčan Cílová skupina V rámci uspořádání péče je třeba rámcově ohraničit skupinu osob se závažným duševním onemocněním Diagnosticky se jedná o osoby s psychózami, afektivními

Více

Reforma psychiatrické péče v ČR akutality

Reforma psychiatrické péče v ČR akutality Reforma psychiatrické péče v ČR akutality Doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. předseda psychiatrické společnosti ČLS JEP 12. 9. 2017 Nová psychiatrie? Nové služby Nový přístup Noví lidé Nové vztahy Nové technologie

Více

FOKUS Mladá Boleslav z.s. Práce s rodinami duševně nemocných PROJEKT PODPORA FACT MODELU V ČESKÉ REPUBLICE, Č. CZ /0.0/0.

FOKUS Mladá Boleslav z.s. Práce s rodinami duševně nemocných PROJEKT PODPORA FACT MODELU V ČESKÉ REPUBLICE, Č. CZ /0.0/0. FOKUS Mladá Boleslav z.s. Práce s rodinami duševně nemocných PROJEKT PODPORA FACT MODELU V ČESKÉ REPUBLICE, Č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001126 Cíl Cílem projektu je posílit schopnost týmů pracovat s

Více

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014.

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. OTEVŘENÍ 1.10.2012 CÍL nabídnout lepší péči lidem závažně duševně nemocným. Hledat alternativu k

Více

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu MUDr. Zuzana Foitová Zotavení znamená žít spokojeně se symptomy nemoci nebo bez nich Peer zkušenost a zotavení Byl jsem tam Já jsem důkaz Roviny

Více

Case management v práci s duševně nemocnými. MUDr. Petr Hejzlar

Case management v práci s duševně nemocnými. MUDr. Petr Hejzlar Case management v práci s duševně nemocnými MUDr. Petr Hejzlar O čem budu mluvit Co je case management Modely case managementu Průběh case managementu Inspirace modelem FACT v českých podmínkách Případová

Více

KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním 12. 13. dubna 2016

KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním 12. 13. dubna 2016 KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním 12. 13. dubna 2016 Konference Aktuální trendy v péči o duševně nemocné, NF-CZ11-BFB-1-053-2016 Podpořeno grantem z Norska. Supported by grant

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

Integrovaná péče. Jeanette de Grand. Michiel Bahler. Project Support of FACT model in the Czech republic, n. CZ /0.0/0.

Integrovaná péče. Jeanette de Grand. Michiel Bahler. Project Support of FACT model in the Czech republic, n. CZ /0.0/0. Integrovaná péče Jeanette de Grand Michiel Bahler Project Support of FACT model in the Czech republic, n. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001126 Co víme? Dobrý pocit a duševní zdraví jsou více závislé na tom,

Více

Týmová spolupráce zdravotních a sociálních služeb. O.Pěč ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET - HELP

Týmová spolupráce zdravotních a sociálních služeb. O.Pěč ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET - HELP Týmová spolupráce zdravotních a sociálních služeb O.Pěč ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET - HELP Bio-psycho-sociální koncept duševních poruch BIO PSYCHO SOCIÁLNÍ Lékař, psychiatr

Více

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM,STÁTNÍM ROZPO

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM,STÁTNÍM ROZPO ESET-HELP občansk anské sdružen ení Sociální a pracovní začleňování osob s duální diagnózou TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM,STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO

Více

Nové rozdělení kompetencí pracovníků v multidisciplinárním týmu

Nové rozdělení kompetencí pracovníků v multidisciplinárním týmu Nové rozdělení kompetencí pracovníků v multidisciplinárním týmu Kulatý stůl k reformě péče o duševní zdraví v České Republice Clam-Gallasův palác, 11. dubna 2017 Dita Protopopová Registrační číslo projektu:

Více

Je potřeba změnit strukturu péče od duševně nemocné? O.Pěč

Je potřeba změnit strukturu péče od duševně nemocné? O.Pěč Je potřeba změnit strukturu péče od duševně nemocné? O.Pěč Tři období v nedávné historii služeb duševního zdraví (Thornicroft) 1880 1950: Rozvoj azylu Budování azylů separovaných od běžné komunity 1950

Více

Identifikace vzdělávacích potřeb a doporučení vzdělávání pro rozvoj CDZ

Identifikace vzdělávacích potřeb a doporučení vzdělávání pro rozvoj CDZ Identifikace vzdělávacích potřeb a doporučení vzdělávání pro rozvoj CDZ Výstup projektu 28.9.2018 S t r á n k a 1 Obsah: 1. Popis Centra duševního zdraví (CDZ) 2. CDZ inspirace v Terstu 3. Vznik CDZ v

Více

Doporučený postup č. 2/2017

Doporučený postup č. 2/2017 Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení Doporučený postup č. 2/2017 pro sociální část Center duševního zdraví Určeno pro: Datum platnosti: 3. červenec

Více

ROČNÍ ZKUŠENOSTI SPOLUPRÁCE AKUTNÍ ODDĚLENÍ VŠEOBECNÉ NEMOCNICE A FOKUS PRAHA

ROČNÍ ZKUŠENOSTI SPOLUPRÁCE AKUTNÍ ODDĚLENÍ VŠEOBECNÉ NEMOCNICE A FOKUS PRAHA Martin Anders Psychiatrická klinika 1.LF UK a VFN v Praze ROČNÍ ZKUŠENOSTI SPOLUPRÁCE AKUTNÍ ODDĚLENÍ VŠEOBECNÉ NEMOCNICE A FOKUS PRAHA Martin Anders, Zuzana Fišarová, Marie Balíková a mnoho dalších REFORMA

Více

Reforma psychiatrické péče cesta ke zkvalitnění péče o duševně nemocné. Martin Anders

Reforma psychiatrické péče cesta ke zkvalitnění péče o duševně nemocné. Martin Anders Reforma psychiatrické péče cesta ke zkvalitnění péče o duševně nemocné Martin Anders Ambulantní péče 90,00% Vývoj ambulantní psychiatrické péče 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%

Více

FACT Fidelity Scale. Za čas a úsilí, které věnujete vyplnění tohoto dotazníku, Vám děkujeme. Identifikační údaje * *Povinné pole

FACT Fidelity Scale. Za čas a úsilí, které věnujete vyplnění tohoto dotazníku, Vám děkujeme. Identifikační údaje * *Povinné pole FACT Fidelity Scale FACT (Flexible Assertive Community Treatment) je organizační model komunitní péče pro vážně duševně nemocné rozvíjený v posledních deseti letech v Holandsku, ale i v dalších zemích.

Více

Role lidí s duševním onemocněním v rozvoji systému péče o duševní zdraví založená na evidenci. Dana Chrtková

Role lidí s duševním onemocněním v rozvoji systému péče o duševní zdraví založená na evidenci. Dana Chrtková Role lidí s duševním onemocněním v rozvoji systému péče o duševní zdraví založená na evidenci Dana Chrtková Co je cílem rozvoje systému psychiatrické péče z pohledu uživatele? Smysluplný, Plnohodnotný

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

Zkušenosti s komunitním modelem péče o duševně nemocné v ČR

Zkušenosti s komunitním modelem péče o duševně nemocné v ČR Zkušenosti s komunitním modelem péče o duševně nemocné v ČR Kulatý stůl k reformě péče o duševní zdraví v České republice 11. dubna 2017 Pavel Novák Komunitní služby v ČR v roce 2015 Cca 30 organizací

Více

Udržitelné financování komunitní péče MUDR. SIMONA PAPEŽOVÁ PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP

Udržitelné financování komunitní péče MUDR. SIMONA PAPEŽOVÁ PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP Udržitelné financování komunitní péče MUDR. SIMONA PAPEŽOVÁ PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP 9.11.2017 Úhrady zdravotní péče! Číselník VZP! Seznam zdravotních výkonů (Vyhláška č. 421/2016 Sb.)! Úhradová

Více

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice preambule Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším

Více

Multidisciplinární přístup

Multidisciplinární přístup Multidisciplinární přístup Hlavním nástrojem projektu je podpora spolupráce různých profesí a relevantních organizací tak, aby se dosáhlo maximální možné komplexnosti, koordinovanosti a kontinuity péče.

Více

3. Setkání expertní platformy Klecany

3. Setkání expertní platformy Klecany 3. Setkání expertní platformy Klecany 31. 7. 2018 Agenda 1. Aktuality 2. Výcvik EI týmu 3. Příprava detekčních opatření 4. Design studie 3 Cíle setkání 1. Kvalifikační předpoklady pro pracovníky týmů

Více

Evaluace CDZ. Pavel Říčan, Vendula Machů 11. dubna 2018

Evaluace CDZ. Pavel Říčan, Vendula Machů 11. dubna 2018 Evaluace CDZ Pavel Říčan, Vendula Machů Evaluace Interní registr CDZ Evaluátoři CDZ, ÚZIS, VZP Externí kvalitativní vybraná evaluační firma Hypotézy 1. Poskytování služeb CDZ povede k poklesu počtu hospitalizačních

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Sociální část CDZ - podkladové materiály pro MPSV

Sociální část CDZ - podkladové materiály pro MPSV Sociální část CDZ - podkladové materiály pro MPSV Pracovní verze: 6. května 2015 Zpracovali: Petr Hejzlar, Jan Stuchlík, Pavel Říčan, Petr Šturma, Marek Fiala, Jaroslav Hodboď, Ondřej Skála OBSAH 1. Bližší

Více

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ CASE MANAGEMENT Ivana Kaniová Katedra sociální práce FSS OU OTÁZKA NA ÚVOD Co potřebuje

Více

Aktuality k reformě psychiatrické péče

Aktuality k reformě psychiatrické péče Aktuality k reformě psychiatrické péče Ing. Michael Viereckl, ČPS Mgr. Kateřina Polívková, MZČR 16. 2. 2017 Nová psychiatrie Nové služby Nový přístup Noví lidé Nové vztahy Nové technologie Nové domy Centrum

Více

Prezentace pro Asociaci komunitních služeb: měření impaktu služeb NÁRODNÍ ÚSTAV DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

Prezentace pro Asociaci komunitních služeb: měření impaktu služeb NÁRODNÍ ÚSTAV DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ Prezentace pro Asociaci komunitních služeb: měření impaktu služeb Program Den 1 9,00-10,30 Představení projektu MERRPS 10,30-10,45 Přestávka 10,45-12,15 Na evidenci založený rozvoj Smysl ekonomických evaluací

Více

Zapojování psychiatrů do komunitních sociálních služeb

Zapojování psychiatrů do komunitních sociálních služeb Zapojování psychiatrů do komunitních sociálních služeb MUDr. Petr Hejzlar Psychiatrické oddělení Pardubické krajské nemocnice a.s. Péče o duševní zdraví X. sjezd Psychiatrické společnosti ČSL JEP 12. 15.

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Setkání expertní platformy Klecany

Setkání expertní platformy Klecany Setkání expertní platformy Klecany 9. 5. 2018 VIZDOM Agenda 1. Představení projektu VIZDOM Konceptualizace ED/EI Cíle a harmonogram projektu Struktura VIZDOM týmu 2. Formy zapojení platformy 3 Mezinárodní

Více

Komunitní péče. Boleslavský deník. MUDr. Jan Stuchlík

Komunitní péče. Boleslavský deník. MUDr. Jan Stuchlík Komunitní péče o duševně nemocné Boleslavský deník Komunitní péče o duševní zdraví je model, který od 60. let 20. století nahrazuje tradiční institucionální. p Příčinou tohoto procesu je změna ve vnímání

Více

Model sociální služby Sociální rehabilitace

Model sociální služby Sociální rehabilitace Model sociální služby Sociální rehabilitace Struktura modelu 1. Vymezení typických nepříznivých situací, na které služba reaguje 2. Specifikace potřeb, na které služba reaguje 3. Činnosti služby 4. Optimální

Více

Brno - Myslivna 2018 Sídlo organizace Café Práh

Brno - Myslivna 2018 Sídlo organizace Café Práh Brno - Myslivna 2018 Sídlo organizace Café Práh Vznik 1999 Projekt MATRA II - cíl zvýšení kvality služeb v PN /NEPODAŘILO SE Od začátku multidisciplinární spolupráce (zárodek) 2psychiatři, 1 klinický psycholog,

Více

Psychoterapie a její dostupnost

Psychoterapie a její dostupnost Psychoterapie a její dostupnost prof. MUDr. Ján Praško, CSc. Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta University Palackého Fakultní nemocnice Olomouc Témata potřebnost versus reálná dostupnost psychoterapie

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Strategie transformace psychiatrické péče v čem je inovativní? Martin Hollý předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP Parlament ČR, 7.10.

Strategie transformace psychiatrické péče v čem je inovativní? Martin Hollý předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP Parlament ČR, 7.10. Strategie transformace psychiatrické péče v čem je inovativní? Martin Hollý předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP Parlament ČR, 7.10.2014 Agenda Popis stávajícího systému Popis inovace Rizika a jejich

Více

KOMUNITNÍ PÉČE O DUŠEVNÍ

KOMUNITNÍ PÉČE O DUŠEVNÍ KOMUNITNÍ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ V JIHOČESKÉM KRAJI Mgr. V. Benešová, Bc. Z. Kuviková, Bc. J. Mácha FOKUSY V JČK Rok 2001 2009 Rok 2000 2013 JčK 632 tis. obyvatel, 10 tis. km 2 spádové oblasti 585 tis.

Více

Psychické problémy a psychiatrické diagnózy jako příčiny (ženského) bezdomovectví. MUDr. Martin Hollý, MBA

Psychické problémy a psychiatrické diagnózy jako příčiny (ženského) bezdomovectví. MUDr. Martin Hollý, MBA Psychické problémy a psychiatrické diagnózy jako příčiny (ženského) bezdomovectví MUDr. Martin Hollý, MBA 19.5.2015 Sociální situace Tělesné zdraví Duševní zdraví Prevalence duševních poruch u bezdomovců

Více

Standard péče poskytované v Centrech duševního zdraví (CDZ) Obsah

Standard péče poskytované v Centrech duševního zdraví (CDZ) Obsah Standard péče poskytované v Centrech duševního zdraví (CDZ) Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Centrum duševního zdraví... 2 1.2 Zdroje... 3 2. Služby poskytované Centrem duševního zdraví (CDZ)... 4 2.1 Cílová

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

Třetí setkání projektu S.U.P.R

Třetí setkání projektu S.U.P.R Třetí setkání projektu S.U.P.R Kde jsme a kam jdeme? Marek Páv PN Bohnice, 28.května 2015 III konference Časový a věcný harmonogram projektu 2014 2015 2016 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

Více

Individuální projekty realizované Moravskoslezským krajem v sociální oblasti

Individuální projekty realizované Moravskoslezským krajem v sociální oblasti Individuální projekty realizované Moravskoslezským krajem v sociální oblasti Zpracoval(a): Starzewská Sylvie, DiS. Datum: 13. 4. 2016 Přehled realizovaných individuálních projektů: 1. Podpora zkvalitnění

Více

Setkání EI týmů a 7. Setkání tuzemské expertní platformy

Setkání EI týmů a 7. Setkání tuzemské expertní platformy Setkání EI týmů a 7. Setkání tuzemské expertní platformy 17. 4. 2019 Agenda 09:30-12:00 Společná schůzka EI týmů a Expertní platformy 12:30-14:00 Metodika ED/EI 14:00-14:30 Admin blok Aktuality v projektu

Více

Harmonogram k implementaci Strategie reformy psychiatrické péče

Harmonogram k implementaci Strategie reformy psychiatrické péče Harmonogram k implementaci Strategie reformy psychiatrické péče Aktivita termín Schválení akčního plánu prevence stresu a duševní zdraví Ministerstvem zdravotnictví ČR 30.4.2015 I. tematická oblast: Tvorba

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Červen 2011. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje,o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Červen 2011. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje,o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Červen 2011 Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje,o.s. OBSAH 1. Základní údaje o občanském sdružení 2. Pracovníci sdružení 3. Vize projektu Pavučina 4. Projekty

Více

Setkání MERRPS

Setkání MERRPS Setkání MERRPS 16.8.2017 Lucie Kondrátová Národní ústav duševního zdraví Cíle projektu MERRPS Hlavním cílem projektu je vytvořit komplexní metodiku pro na evidenci založený rozvoj psychiatrické péče v

Více

Model sociální služby Podpora samostatného bydlení

Model sociální služby Podpora samostatného bydlení Model sociální služby Podpora samostatného bydlení Struktura modelu 1. Vymezení typických nepříznivých situací, na které služba reaguje 2. Specifikace potřeb, na které služba reaguje 3. Činnosti služby

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Fokus Praha, o. s. Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální rehabilitace 7802447 Terénní Ambulantní

Více

Norské fondy Program CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví

Norské fondy Program CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Norské fondy 2009-2014 - Program CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví (podkladové materiály) Zpracovatel: Ministerstvo financí (zprostředkovatel Programu), Ministerstvo zdravotnictví (partner Programu)

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Zápis z 5. diskusního fóra skupiny č. 3 Sociálně terapeutické dílny, Centra denních služeb, Služby následné péče

Zápis z 5. diskusního fóra skupiny č. 3 Sociálně terapeutické dílny, Centra denních služeb, Služby následné péče Diskusní fórum pracovní skupiny č. 3 v rámci projektu Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0000969 Zápis z 5. diskusního fóra skupiny č. 3 Sociálně

Více

Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou

Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou Kolektiv autorů: Jan Běhounek Erik Herman Martin Hollý Karel Koblic

Více

Shrnutí zjištění z Průběžné evaluační zprávy

Shrnutí zjištění z Průběžné evaluační zprávy Shrnutí zjištění z Průběžné evaluační zprávy Matyáš Müller Obsah monitoring projektu - průběh klíčových aktivit dopad na uživatele metodiky doporučení evaluace I. Monitoring projektu - průběh klíčových

Více

Odborné podkladové materiály ke standardům péče v Centrech duševního zdraví (CDZ)

Odborné podkladové materiály ke standardům péče v Centrech duševního zdraví (CDZ) Odborné podkladové materiály ke standardům péče v Centrech duševního zdraví (CDZ) Kolektiv autorů: Mgr. Marek Fiala MUDr. Zuzana Foitová MUDr. Petr Hejzlar Jaroslav Hodboď MUDr. Martin Hollý PhDr. Karel

Více

Model sociální služby Centrum denních služeb

Model sociální služby Centrum denních služeb Model sociální služby Centrum denních služeb Struktura modelu 1. Vymezení typických nepříznivých situací, na které služba reaguje 2. Specifikace potřeb, na které služba reaguje 3. Činnosti služby 4. Optimální

Více

Docent Anders: Reforma psychiatrie nebudou jen kosmetické změny

Docent Anders: Reforma psychiatrie nebudou jen kosmetické změny Docent Anders: Reforma psychiatrie nebudou jen kosmetické změny Již řadu let se v České republice hovoří o psychiatrické reformě. Poslední rok se věci přece jen dávají do pohybu. Začínají vznikat první

Více

Proces identifikace (cost- ) efektivních intervencí. Zuzana Hrivíková, Alexandr Kasal

Proces identifikace (cost- ) efektivních intervencí. Zuzana Hrivíková, Alexandr Kasal Proces identifikace (cost- ) efektivních intervencí Zuzana Hrivíková, Alexandr Kasal Cíl Vytvořit a doporučit list (balíček) cost-efektivních intervencí pro každé onemocnění z SMI, CMD, dětské a geriatrické

Více

CASE MANAGEMENT S DROGOVÝMI UŽIVATELI

CASE MANAGEMENT S DROGOVÝMI UŽIVATELI CASE MANAGEMENT S DROGOVÝMI UŽIVATELI Ondřej Jedlička Renata Školoudová Sananim z.ú. ondrej.jedlicka@sananim.cz skoloudova@sananim.cz VZNIK PROGRAMU V RÁMCI SANANIM Z.Ú. v první polovině roku 2012 pod

Více

Komunitní péče o osoby se závislostmi na návykových látkách

Komunitní péče o osoby se závislostmi na návykových látkách Komunitní péče o osoby se závislostmi na návykových látkách Petr Popov Evropské dny handicapu 2014, XXII. ročník Konference Zlepšování podmínek pro osoby s psychiatrickou diagnózou v kontextu EU Mamaison

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Zápis z VII. jednání pracovní skupiny Udržitelné financování psychiatrické péče

Zápis z VII. jednání pracovní skupiny Udržitelné financování psychiatrické péče Odbor koncepcí a strategií Zápis z VII. jednání pracovní skupiny Udržitelné financování psychiatrické péče Datum a místo jednání: 11. 6. 2015 11:30 13:30, Ministerstvo zdravotnictví ČR. Přítomní členové

Více

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku Mgr. Tereza Ţílová Obsah prezentace Současná situace komunitní péče Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní

Více

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V.

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Pořadatelé: Psychiatrická společnost a její psychoterapeutická sekce Předseda: MUDr. Martin Anders Garanti: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc, Doc.

Více

1. Název projektu: Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné

1. Název projektu: Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné 1. Název projektu: Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné 2. Operační program: Operační program Zaměstnanost 3. Specifický cíl projektu: Projekt zajistí podmínky pro přechod duševně nemocných

Více

Reforma péče o duševní zdraví Uskutečněné kroky a nejbližší cíle. 26. dubna 2017 Úřad vlády ČR

Reforma péče o duševní zdraví Uskutečněné kroky a nejbližší cíle. 26. dubna 2017 Úřad vlády ČR Reforma péče o duševní zdraví Uskutečněné kroky a nejbližší cíle 26. dubna 2017 Úřad vlády ČR Program aktuální stav reformy kvalita péče regionální sítě péče nové služby a transformace psychiatrických

Více

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY?

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? aneb téma pro Reformu psychiatrické péče Marek Páv AGENDA Strana 2 Něco málo o psychiatrii a psychiatrické nemocnici v Bohnicích Lidé s autismem

Více

Program podpory CDZ I

Program podpory CDZ I Program podpory CDZ I Průvodce Metodikou Programu podpory Center duševního zdraví Kateřina Dimitrovová, Drahomíra Franzová, Martin Halíř Účel dotačního programu Obecná rovina: Realizace opatření Strategie

Více

Odborné podkladové materiály ke standardům lůžkové péče na psychiatrických odděleních všeobecných nemocnic

Odborné podkladové materiály ke standardům lůžkové péče na psychiatrických odděleních všeobecných nemocnic Odborné podkladové materiály ke standardům lůžkové péče na psychiatrických odděleních všeobecných nemocnic Kolektiv autorů: Doc. MUDr. Martin Anders, PhD. Zuzana Fišarová Prim. MUDr. Jaromír Hons, PhD.

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

Péče o klienty s duální diagnózou v programu Následné péče CHRPA, Magdaléna, o.p.s.

Péče o klienty s duální diagnózou v programu Následné péče CHRPA, Magdaléna, o.p.s. Péče o klienty s duální diagnózou v programu Následné péče CHRPA, Magdaléna, o.p.s. Markéta Dolejší, Petr Buchta Magdaléna, o.p.s. AT konference, Seč, 7.6.2017 Co je naším cílem? Zařazení do běžného života

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

BARIÉRY VSTUPU osob s duševním onemocněním NA TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE

BARIÉRY VSTUPU osob s duševním onemocněním NA TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE BARIÉRY VSTUPU osob s duševním onemocněním NA TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Alena Vašků Mezinárodní seminář s účastí nizozemských expertů na téma INOVACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH se zaměřením na osoby

Více

Indikátory kvality psychiatrické péče

Indikátory kvality psychiatrické péče September 30, 2017 YPNM 2017 Prague Indikátory kvality psychiatrické péče Petr Winkler, Výzkumný program sociální psychiatrie, Národní ústav duševního zdraví, Klecany, Česko petr.winkler@nudz.cz; petr.winkler@kcl.ac.uk

Více

09:00 16:00 Habáňová J., Košutová H.: Workshop k tvorbě palisád /foyer hotelu/

09:00 16:00 Habáňová J., Košutová H.: Workshop k tvorbě palisád /foyer hotelu/ Čtvrtek 20. 11. 2014 14:00 18:00 Registrace /Hotel Jana/ 18:00 19:30 Zahájení konference /Městský dům Přerov/ moderuje Pěč O. Hollý M., Pěč O. za pořadatele Fischer M. náměstek hejtmana Olomouckého kraje

Více

DOMOV PŘÍSTAV Frýdek - Místek. Brno,

DOMOV PŘÍSTAV Frýdek - Místek. Brno, DOMOV PŘÍSTAV Frýdek - Místek Brno, 18.10.2018 Vznik: 1.10.2015 Uživateli služby jsou: Osoby bez přístřeší (ulice, sociální lůžko, LDN, azylový dům, ubytovny) starší 26- ti let mobilní i imobilní, které

Více

Poznámky k profesní dráze A vzdělávání sociálních pracovníků. Doc. PhDr. Oldřich Matoušek

Poznámky k profesní dráze A vzdělávání sociálních pracovníků. Doc. PhDr. Oldřich Matoušek Poznámky k profesní dráze A vzdělávání sociálních pracovníků Doc. PhDr. Oldřich Matoušek ZAČÁTEK V dětství, mládí je člověk něčím silně ovlivněn (někdy jde i o traumatickou zkušenost), podobně jako Buddha

Více

Sekce vedoucích terénních pracovníků

Sekce vedoucích terénních pracovníků Sekce vedoucích terénních pracovníků Zápis ze setkání Dne: 20. 2. 2014 Představení skupiny Jurečková - Centrum služeb postižených Zlín, o.p.s. - poskytovaná služba: sociální rehabilitace, terénní i ambulantní

Více

REFORMA PSYCHIATRICKÉ PÉČE, RODINA MICHAL SAMSON PSYCHIATRICKÉ ODDĚLENÍ NSP HAVÍŘOV

REFORMA PSYCHIATRICKÉ PÉČE, RODINA MICHAL SAMSON PSYCHIATRICKÉ ODDĚLENÍ NSP HAVÍŘOV REFORMA PSYCHIATRICKÉ PÉČE, RODINA MICHAL SAMSON PSYCHIATRICKÉ ODDĚLENÍ NSP HAVÍŘOV 1/ ZVÝŠIT KVALITU PSYCHIATRICKÉ PÉČE SYSTÉMOVOU ZMĚNOU ORGANIZACE JEJÍHO POSKYTOVÁNÍ. 2/ OMEZIT STIGMATIZACI DUŠEVNĚ

Více

Metodika Adopčního centra Průvodce pro práci s osvojitelskou rodinou setkání zástupců KÚ, OSPOD a NNO

Metodika Adopčního centra Průvodce pro práci s osvojitelskou rodinou setkání zástupců KÚ, OSPOD a NNO Metodika Adopčního centra Průvodce pro práci s osvojitelskou rodinou setkání zástupců KÚ, OSPOD a NNO 7. 6. 2018 Proces vzniku metodiky a AC Stále ve vývoji. Jaké jsou potřeby klientů? Jaký je cíl naší

Více

PRÁCE S DUŠEVNĚ NEMOCNÝMI V KONTEXTU PLÁNOVÉ TRANSFORMACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE

PRÁCE S DUŠEVNĚ NEMOCNÝMI V KONTEXTU PLÁNOVÉ TRANSFORMACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE PRÁCE S DUŠEVNĚ NEMOCNÝMI V KONTEXTU PLÁNOVÉ TRANSFORMACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE ZÁVAŽNÉ DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ SMI Serious/severe Mental Illness - osoby se závažným duševním onemocněním Onemocní 1 000 osob/100

Více

6. Setkání expertní platformy Klecany,

6. Setkání expertní platformy Klecany, 6. Setkání expertní platformy Klecany, 20. 2. 2019 Agenda 1) Aktuality (výcvik, stáže, i. souhlas) 2) Design evaluace přehled možných úrovní evaluace vodítka pro odhad DUP 3) Screeningové nástroje Risk

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Zotavení jako koncept péče o osoby se závažným duševním onemocněním pro 21.století Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje 2. OZNÁMENÍ

Více

Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období OP Zaměstnanost

Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období OP Zaměstnanost Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období 2014-2020 OP Zaměstnanost Centra podpory zdraví (CPZ) hlavní cíle Hlavním cílem projektu je zvýšení dostupnosti zdravotní péče v oblasti prevence nemocí a

Více

Základní principy péče poskytované v CDZ. (principy, cíle, vodítka pro vznik, organizaci a provoz)

Základní principy péče poskytované v CDZ. (principy, cíle, vodítka pro vznik, organizaci a provoz) Základní principy péče poskytované v CDZ (principy, cíle, vodítka pro vznik, organizaci a provoz) 1 Obsah 1. Úvod... 4 2. Charakteristika Centra duševního zdraví... 4 3. Základní filozofie a principy péče

Více

Úvalská 3411/47, Praha 10 Strašnice Telefon:

Úvalská 3411/47, Praha 10 Strašnice Telefon: 018 018 ESET - HELP, z. s. Adresa sídla: Úvalská 3411/47, 100 00 Praha 10 Strašnice Telefon: 774 186 262 Email: office@esethelp.cz Web: www.esethelp.cz Organizace ESET HELP byla založena v roce 1995. Poskytuje

Více

6. KRÁTKODOBÁ A STŘEDNĚDOBÁ LŮŽKOVÁ PÉČE

6. KRÁTKODOBÁ A STŘEDNĚDOBÁ LŮŽKOVÁ PÉČE 6. KRÁTKODOBÁ A STŘEDNĚDOBÁ LŮŽKOVÁ PÉČE Krátkodobá a střednědobá léčba závislých na alkoholu, jiných návykových látkách a patologických hráčů v rámci lůžkové péče na samostatných specializovaných odděleních

Více

Multidisciplinární přístup

Multidisciplinární přístup Multidisciplinární přístup Brno 30. 31. říjen 2018 Projekt Podpora zavedení multidisciplinárního přístupu k duševně nemocným Realizováno v rámci Operačního programu Zaměstnanost, č.výzvy 03_15_039 3 úrovně

Více