Finanční příspěvky pro zaměstnavatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční příspěvky pro zaměstnavatele"

Transkript

1 Finanční příspěvky pro zaměstnavatele Bc. Eva Konečná Administrátor, koordinátor ÚP ČR krajská pobočka v Ostravě

2 Osnova 1. Mzdové příspěvky 2. Příspěvek na zapracování 3. Jak postupovat při zájmu o příspěvek 4. Vyplnění žádosti 5. Dotazy

3 Formy příspěvku Mzdové příspěvky Mzdové příspěvky jsou vypláceny zaměstnavateli jako finanční podpora určená k umístění účastníka na pracovní místo. Příspěvek na zapracování Příspěvek na zapracování je určen k refundaci části nákladů, které jsou spojeny se zapracováním nového pracovníka na konkrétní profesi.

4 Mzdové příspěvky Základní informace Příspěvek slouží k úhradě skutečně vyplacených mezd a jejich náhrad, vč. pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Výše mzdového příspěvku nesmí překročit skutečné mzdové náklady zaměstnavatele. Maximální výše příspěvku je Kč. Příspěvek bude zaměstnavateli poskytnut do 30 dnů od doručení bezchybných dokladů měsíčního vyúčtování vč. povinných příloh. Mzdové příspěvky lze poskytnout nejdéle do

5 Mzdové příspěvky Na jaké místo lze příspěvek poskytnout? Nové pracovní místo = představuje čistý nárůst pracovních míst v organizaci oproti průměru za posledních 12 měsíců. Vyhrazené pracovní místo = je prázdné z důvodu dobrovolného odchodu zaměstnance, tělesného postižení, odchodu do důchodu z důvodu věku, dobrovolného zkrácení pracovní doby nebo dovoleného propuštění pro porušení pracovních povinností.

6 Mzdové příspěvky Povinnosti 1. Splnit podmínky pro přiznání nároku na mzdový příspěvek 2. Dodat potřebné doklady pro přiznání příspěvku 3. Zasílat měsíční vyúčtování mzdových nákladů 4. Udržet pracovní místo po dobu min. 6 měsíců od jeho vzniku 5. Všechny doklady archivovat do další povinnosti dle smluvního závazku (možnost kontroly, dodržování zákoníku práce, )

7 Mzdové příspěvky Podmínky přiznání nároku na příspěvek: Režim de minimis = veřejná podpora malého rozsahu Celková výše podpory de minimis poskytnuté jednomu podniku nesmí v kterémkoli tříletém období přesáhnout částku EUR / EUR v silniční dopravě. (v případě přečerpání lze povolit blokovou výjimku) Kč Předmětem podnikání zaměstnavatele není odvětví rybolovu a akvakultury, zemědělská prvovýroba, vývoz. Zájemce není sdružením - soubor fyzických osob na základě uzavřené smlouvy o sdružení, tj. sdružení bez právní subjektivity.

8 Mzdové příspěvky Doklady pro přiznání příspěvku: Žádost o příspěvek na úhradu mzdových nákladů + přílohy bezdlužnosti Celní správa, Finanční úřad, ČSSZ, Veřejné zdravotní pojišťovny + doklady o podnikání Živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku Doklad o zřízení nebo vedení podnikatelského účtu Přehled průměrného evidenčního / průměrného evidenčního přepočteného počtu zaměstnanců Obce: registr ekonomických subjektů a doklad o jmenování starosty do funkce + čestná prohlášení o poskytnuté podpoře de minimis o vytvoření/vyhrazení pracovního místa o neexistenci nedoplatku u ostatních zdravotních pojišťoven

9 Mzdové příspěvky Doklady pro čerpání příspěvku: Formulář Měsíční vyúčtování mzdových nákladů + přílohy Doklad prokazující vynaložení mzdových nákladů Doklady o úhradě povinných odvodů Přehled průměrného evidenčního / průměrného evidenčního přepočteného počtu zaměstnanců za posledních 12 kalendářních měsíců

10 Příspěvek na zapracování Základní informace: Příspěvek na zapracování je určen k refundaci části nákladů na zapracování nového pracovníka na konkrétní profesi. Výše příspěvku se poskytuje v maximální výši Kč. Příspěvek bude zaměstnavateli poskytnut do 30 dnů od doručení bezchybného dokladu Zprávy o průběhu zapracování. Podmínkou přiznání příspěvku je setrvání účastníka projektu v pracovní poměru po dobu zapracovávání. Nutno uzavřít pracovní smlouvu na dobu neurčitou!

11 Příspěvek na zapracování Doklady pro přiznání příspěvku: Žádost o příspěvek na zapracování + přílohy: Potvrzení o bezdlužnosti zaměstnavatele (ne starší 3 měsíců) Doklad o zřízení nebo vedení podnikatelského účtu Charakteristika zapracování (vzor je součástí žádosti) Doklady pro vyplacení příspěvku: Formulář: Zpráva o průběhu zapracování

12 Shrnutí Mzdový příspěvek Až Kč / měsíc Udržitelnost 6 měsíců Smlouva na dobu určitou i neurčitou Příspěvek určen zaměstnanci Příspěvek na zapracování polovina minimální mzdy (4 250 Kč /měsíc) max. po 3 měsíce Smlouva na dobu neurčitou Příspěvek určen zaměstnavateli

13 Mzdové příspěvky Nejčastější chyby Vykazování evidenčních počtů Pracovní pozice stejná po vyhrazeném m Kč nástupní hrubá mzda Uzavření pracovní smlouvy před Dohodou s ÚP Nedoložení MV do konce následujícího měsíce

14 Vyplňování žádosti Max. výše příspěvku / měsíc Počet měsíců 12/14 8/15 Počet zaměstnanců Zamýšlená podpora ,- Kč ,- Kč

15 Průměrný EPZ / Průměrný přepočtený EPZ Žádost k , zaměstnání k Průměrné evidenční / průměrné evidenční přepočtené počty zaměstnanců za jednotlivé měsíce Rok Měsíc Prům. evid. / prům. evid. přepočtený počet zaměstnanců 2013 listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen 8 Průměrné evidenční počty zaměstnanců za období 12 měsíců předcházejích vzniku prac. místa období: 11/ /2014 =110/12 = 9,17-2 zaměstnanci + 1 zaměstnanec + 1 zaměstnanec - 1 zaměstnanec - 1 zaměstnanec

16 Mzdové vyúčtování vzor I. EPZ Žádost k , zaměstnání k Vyúčtování odeslat do Průměrné evidenční / průměrné evidenční přepočtené počty zaměstnanců za jednotlivé měsíce Prům. evid. / prům. Rok Měsíc evid. přepočtený počet zaměstnanců 2013 prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad 3 Průměrné evidenční počty zaměstnanců za období 12 měsíců předcházejích vzniku prac. místa období: 12/ / CS Stav k 12/ = 4

17 Mzdové vyúčtování vzor I. EPZ Žádost k , zaměstnání k Vyúčtování odeslat do Průměrné evidenční / průměrné evidenční přepočtené počty zaměstnanců za jednotlivé měsíce Prům. evid. / prům. Rok Měsíc evid. přepočtený počet zaměstnanců 2013 prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad 6 Průměrné evidenční počty zaměstnanců za období 12 měsíců předcházejích vzniku prac. místa období: 12/ /2014 7, CS Stav k 12/ = 7

18 Mzdové vyúčtování vzor I. EPZ Žádost k , zaměstnání k Vyúčtování odeslat do Průměrné evidenční / průměrné evidenční přepočtené počty zaměstnanců za jednotlivé měsíce Prům. evid. / prům. Rok Měsíc evid. přepočtený počet zaměstnanců Průměrné evidenční počty zaměstnanců za období 12 měsíců předcházejích vzniku prac. místa období: 11/ /2014 7, CS Stav k 12/ = 7

19 Zájem o příspěvek 1. Dotazy ohledně klientů (potenciálních zaměstnanců) směřujte na pracovního poradce ve Vaší lokalitě: Pracovní poradce: Jana Drábková, Miroslava Horváth, Markéta Vavříková 1. Dotazy ohledně podmínek finančního příspěvku a podávání žádosti směřujte na administrátora: Administrace žádostí: Bc. Eva Konečná 3. Po schválení žádosti a následném podepsání Dohody s ÚP uzavřete pracovní smlouvu s účastníkem projektu

20 Dotazy Bc. Eva Konečná Administrátor, koordinátor T: E:

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo Úřadu práce ČR: Příspěvek na zaměstnávání OZP na CHPM Pracoviště Úřadu práce ČR 1) : S 15 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Změna: 390/2011 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví

Více

Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání

Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání Registrační číslo Úřadu práce ČR: PP Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání 112 zákona

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Výzva č.: B3 Datum vyhlášení výzvy: 25. března 2013 Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Verze č.: 02 Datum

Více

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015)

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) a vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, zákona č. 435/2004

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS 5 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zaměstnanost 1.1. Novela zákona o zaměstnanosti v roce 2012 1.2. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku 1.3. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání.

Více

1) Můžete blíže specifikovat jednotlivá témata projektu Spolupráce? Jak by měla výsledná metodika vypadat?

1) Můžete blíže specifikovat jednotlivá témata projektu Spolupráce? Jak by měla výsledná metodika vypadat? Kapitola 2 Popis opatření 1) Můžete blíže specifikovat jednotlivá témata projektu Spolupráce? Jak by měla výsledná metodika vypadat? Náplň projektů resp. metodiky je v kompetenci místních akčních skupin.

Více

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací 1/9 I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací Podkladem pro směrování dotačních prostředků města do oblasti kultury je znalost problémů, které se zde vyskytují zejména neustále se zvyšující náklady

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY Verze k 18. 7. 2014 Obsah 1. Obecná upřesnění příloh k formuláři Žádosti o poskytnutí podpory a k uzavření Smlouvy, resp.

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Č.j. PGRLF, a.s. 17438/2015

Č.j. PGRLF, a.s. 17438/2015 Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa Č.j. PGRLF, a.s. 17438/2015

Více

POJISTĚTE SE PROTI NEPŘÍZNIVÝM ŽIVOTNÍM SITUACÍM

POJISTĚTE SE PROTI NEPŘÍZNIVÝM ŽIVOTNÍM SITUACÍM Pojištění schopnosti splácet Expres půjčka / Konsolidace půjček POJISTĚTE SE PROTI NEPŘÍZNIVÝM ŽIVOTNÍM SITUACÍM Čerpáte půjčku a chcete mít klidné spaní? Chcete si být jisti, že v případě úrazu nebo vážného

Více

Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond Státní zemědělský intervenční fond Odbor kontrol projektových opatření RV 11.06.2009 Žádost o proplacení výdajů realizace SPL - Žádost o proplacení předkládá a podepisuje příjemce dotace před pracovníkem

Více

Projekt "Fast Track"

Projekt Fast Track II. Projekt "Fast Track" Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné a lokalizované zaměstnance zahraničních investorů Projekt byl zpracován Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5 PODMÍNKY poskytnutí dotace v rámci prioritní osy 2. Rozvoj firem, oblasti podpory 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb, programu ICT v Číslo projektu

Více

1. Základní informace

1. Základní informace Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích dle ustanovení zákona č. 130/2002Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, a o změně některých

Více

3/2 Zdravotní a sociální pojištění

3/2 Zdravotní a sociální pojištění LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Zdravotní a sociální pojištění str. 1 AKTUÁLNÍ INFORMACE ZÍSKÁVAJÍ ČTENÁŘI V PŘEDSTIHU 3/2 Zdravotní a sociální pojištění Zákonem č. 362/2009 Sb., došlo v souvislosti

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Kapitola 1 Povinnosti zaměstnavatele k úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 Kapitola 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ Uznatelný náklad projektu musí splňovat následující základní kritéria: Náklad musí být vynaložen na činnosti, které jsou v souladu s nařízením Evropské Komise (ES) č. 1784/1999

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2013

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2013 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2013 uzavřená mezi ŠKODA TRANSPORTATION a. s. zastoupena předsedou představenstva Ing. Tomášem Krskem a místopředsedou představenstva doc. Ing. Michalem Koreckým, Ph.D. na straně

Více

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ METODIKA STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 1 OBSAH: 1 ÚVOD. 3 2 ZÁKLADNÍ POJMY. 3 3 PŘÍJEMCE PODPORY BYTOVÉ DRUŽSTVO... 5 4 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ A VYUŽITÍ

Více

Vaše účast v projektu

Vaše účast v projektu Aktivity projektu Dnešní informační schůzka je první aktivitou projektu, které se účastníte. Na tuto schůzku navážeme tzv. vstupním modulem. Vstupní modul potrvá dva dny. První schůzka v rámci vstupního

Více