Návrh programu na 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh programu na 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne"

Transkript

1 Návrh programu jednání - tisk: Návrh programu na 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne , určení zapisovatelky 2. Volba ověřovatelů HLASOVÁNÍ č. 1 USNESENÍ č. 371/14ZK 3. Volba návrhové komise HLASOVÁNÍ č. 2 USNESENÍ č. 372/14ZK 4. Volba volební komise HLASOVÁNÍ č. 3 USNESENÍ č. 373/14ZK 5. Návrh programu HLASOVÁNÍ č. 4 HLASOVÁNÍ č Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje HLASOVÁNÍ č. 6 USNESENÍ č. 374/14ZK 7. Zpráva o činnosti rady kraje HLASOVÁNÍ č. 7 USNESENÍ č. 375/14ZK 8. Návrh na volbu přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci 9. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 239/14 neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok část 10. Změna termínu ukončení realizace projektu pro obec Dlouhý Most 11. Změna termínu ukončení realizace projektu pro obec Bystrá nad Jizerou 12. Změna termínu ukončení realizace projektu pro obec Nová Ves nad Nisou 13. Změna termínu ukončení realizace projektu pro obec Pertoltice 14. Změna termínu ukončení realizace projektu pro obec Pěnčín HLASOVÁNÍ č. 33 HLASOVÁNÍ č. 34 HLASOVÁNÍ č. 35 USNESENÍ č. 400/14ZK HLASOVÁNÍ č. 8 USNESENÍ č. 376/14ZK HLASOVÁNÍ č. 9 USNESENÍ č. 377/14ZK HLASOVÁNÍ č. 10 USNESENÍ č. 378/14ZK HLASOVÁNÍ č. 11 HLASOVÁNÍ č. 12 USNESENÍ č. 379/14ZK HLASOVÁNÍ č. 13 USNESENÍ č. 380/14ZK HLASOVÁNÍ č. 14 USNESENÍ č. 381/14ZK -1-

2 Návrh programu jednání - tisk: Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 240/14 zapojení přijatých dotací z fondů EU a státního rozpočtu na projekty předfinancované krajem do rozpočtu kraje kapitoly Spolufinancování EU HLASOVÁNÍ č. 15 USNESENÍ č. 382/14ZK 16. Majetkoprávní operace koupě: HLASOVÁNÍ č. 16 USNESENÍ č. 383/14ZK 1. pozemků v k.ú. Stanový 2. pozemků v k.ú. Častolovice u České Lípy, Dobranov, Česká Lípa 3. pozemku v k.ú. Železný Brod (FAMA2014/08/005) 4. pozemku v k.ú. Železný Brod (FAMA2014/08/006) 5. pozemku v k.ú. Rudolfov (FAMA2014/07/093) 17. Majetkoprávní operace koupě: HLASOVÁNÍ č. 17 USNESENÍ č. 384/14ZK 1. pozemku v k. ú. Lomnice nad Popelkou 2. pozemků v k. ú. Volavec 18. Majetkoprávní operace darování: HLASOVÁNÍ č. 18 USNESENÍ č. 385/14ZK pozemků v k.ú. Skalice u České Lípy 19. Majetkoprávní operace - převod správy nemovitého majetku mezi příspěvkovými organizacemi Libereckého kraje 20. Změna ve Výboru finančním Zastupitelstva Libereckého kraje -2- HLASOVÁNÍ č. 19 USNESENÍ č. 386/14ZK HLASOVÁNÍ č. 20 USNESENÍ č. 387/14ZK 21. Majetkoprávní operace přijetí daru: HLASOVÁNÍ č. 21 USNESENÍ č. 388/14ZK pozemku v k.ú. Dubá 22. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 228/14 poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci Programu na podporu sociálních věcí a služeb, podprogramu č. 5.1 Podprogram na podporu sociálních služeb a podprogramu č. 5.2 Podprogram na podporu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež 23. Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje a jeho prováděcí části Akčního plánu na rok Změna přílohy č. 1 organizace Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková HLASOVÁNÍ č. 22 USNESENÍ č. 389/14ZK HLASOVÁNÍ č. 23 USNESENÍ č. 390/14ZK HLASOVÁNÍ č. 24 USNESENÍ č. 391/14ZK

3 organizace, v souvislosti s prodejem majetku 25. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 254/14 úprava kapitoly příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu 26. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 248/14 - přidělení dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Podprogramu 7.4 Archeologie 27. Program rozvoje kulturních institucí zřizovaných Libereckým krajem na léta Podprogram 7. 3 Stavebně historický průzkum změna termínu využití finančních prostředků a předložení závěrečného vyúčtování podpořeného projektu 29. Dodatky č. 1 ke smlouvám č. OLP/3369/2013 a č. OLP/3682/2013 na poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu resortu životního prostředí a zemědělství, podprogramu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty 30. Dodatky č.1 ke smlouvám č. OLP/3468/2013 a č. OLP/3590/2013 na poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu resortu životního prostředí a zemědělství, podprogramu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny 31. Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. doplnění dozorčí rady 32. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/2092/2012 na poskytnutí dotace z Grantového fondu Libereckého kraje, programu č. 6 Podpora ekologické výchovy a osvěty 33. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 230/14 převod finančních prostředků z kapitoly Působnosti do kapitoly Transfery; Vesnice roku 2014 Diplom za moderní knihovnické a informační služby a Diplom za vzorné vedení obecní kroniky 34. Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání žáků a pracovníků školy v ZŠ Rynoltice příjemce Základní škola a Mateřská škola Rynoltice, okres Liberec, příspěvková organizace 35. Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu Inovace kurzu pro výchovné -3- Návrh programu jednání - tisk: HLASOVÁNÍ č. 25 USNESENÍ č. 392/14ZK HLASOVÁNÍ č. 26 USNESENÍ č. 393/14ZK HLASOVÁNÍ č. 27 USNESENÍ č. 394/14ZK HLASOVÁNÍ č. 28 USNESENÍ č. 395/14ZK HLASOVÁNÍ č. 29 USNESENÍ č. 396/14ZK HLASOVÁNÍ č. 30 USNESENÍ č. 397/14ZK HLASOVÁNÍ č. 31 USNESENÍ č. 398/14ZK HLASOVÁNÍ č. 32 USNESENÍ č. 399/14ZK HLASOVÁNÍ č. 36 USNESENÍ č. 401/14ZK HLASOVÁNÍ č. 37 USNESENÍ č. 402/14ZK HLASOVÁNÍ č. 38 USNESENÍ č. 403/14ZK

4 poradce příjemce Technická univerzita v Liberci Návrh programu jednání - tisk: Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu Rozvoj žákovských kompetencí v hotelnictví a cestovním ruchu pro Evropu příjemce Okresní hospodářská komora Liberec 37. Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu Klíč k příležitostem ke vzdělávání příjemce Základní škola a Mateřská škola Klíč, s.r.o. 38. Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu Tvorba a ověření nových vzdělávacích programů (podnikání a prezentace na veletrzích) pro účastníky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji příjemce Everesta, s.r.o. 39. Projekt Strategie integrované spolupráce ČR-PL příhraničí smlouva o spolupráci 40. Žádost o prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu Škola v pohybu, příjemce AISIS, občanské sdružení 41. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 231/14 - úprava kapitol působnosti a transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu poskytnutí finančních darů žákům základních a středních škol Libereckého kraje za výsledky v soutěžích a úspěšnou reprezentaci kraje ve školním roce 2013/ Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 233/14 - úprava kapitoly transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu poskytnutí dotace SOŠ a SOU Česká Lípa na realizaci Burzy škol QUO VADIS v České Lípě 43. Změna zřizovací listiny Pedagogickopsychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily, příspěvková organizace 44. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 253/14 - poskytnutí bezúročné peněžité zápůjčky z rozpočtu Libereckého kraje Střední průmyslové škole, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace 45. Změna příloh č. 1 zřizovacích listin vybraných příspěvkových organizací resortu školství, mládeže a zaměstnanosti 1. Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec nad HLASOVÁNÍ č. 39 USNESENÍ č. 404/14ZK HLASOVÁNÍ č. 40 USNESENÍ č. 405/14ZK HLASOVÁNÍ č. 41 USNESENÍ č. 406/14ZK HLASOVÁNÍ č. 42 USNESENÍ č. 407/14ZK HLASOVÁNÍ č. 43 USNESENÍ č. 408/14ZK HLASOVÁNÍ č. 44 USNESENÍ č. 409/14ZK HLASOVÁNÍ č. 45 USNESENÍ č. 410/14ZK HLASOVÁNÍ č. 46 USNESENÍ č. 411/14ZK HLASOVÁNÍ č. 47 USNESENÍ č. 412/14ZK HLASOVÁNÍ č. 48 USNESENÍ č. 413/14ZK -4-

5 Nisou, Palackého 48, příspěvková organizace 2. Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace 3. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace 46. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 245/14 poskytnutí dotací na dopravu žáků na Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA Úprava Stipendijního programu pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání ve školním roce 2015/ Klub cyklistů KOOPERATIVA Sportovního gymnázia Jablonec nad Nisou prominutí odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně 49. Tělovýchovná jednota Turnov, o. s. - prominutí odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně 50. T. J. HC Jablonec nad Nisou (Tělovýchovná jednota hokejový klub) prominutí odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně 51. TJ SEBA Tanvald (Tělovýchovná jednota) prominutí odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně 52. Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Vodohospodářskému sdružení Turnov 53. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 251/14 navýšení příjmů kraje a výdajů v kapitole 91406, na akci Bezpečnost silničního provozu 54. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 252/14 úpravy v kapitole 92006, Povodně 2013 přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce -5- Návrh programu jednání - tisk: HLASOVÁNÍ č. 49 USNESENÍ č. 414/14ZK HLASOVÁNÍ č. 50 USNESENÍ č. 415/14ZK HLASOVÁNÍ č. 51 USNESENÍ č. 416/14ZK HLASOVÁNÍ č. 52 USNESENÍ č. 317/14ZK HLASOVÁNÍ č. 53 USNESENÍ č. 418/14ZK HLASOVÁNÍ č. 54 USNESENÍ č. 419/14ZK HLASOVÁNÍ č. 55 USNESENÍ č. 420/14ZK HLASOVÁNÍ č. 56 USNESENÍ č. 421/14ZK HLASOVÁNÍ č. 57 USNESENÍ č. 422/14ZK 55. Písemné informace HLASOVÁNÍ č. 58 USNESENÍ č. 423/14ZK a) Rozpočtová opatření přijatá v období od do b) Stav silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji, včetně návrhu úseků na provedení souvislé údržby c) Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanovují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí d) Přechod financování z MPSV na kraje - Vyhlášení

6 dotačního řízení pro rok 2015 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji e) Plán zimní údržby silnic II. a III. třídy zimní období 2014/2015 f) Plnění rozpočtu kraje za období leden až září 2014 g) Informace o stavu zaměstnanosti 08/2014 h) Vznik pracovní skupiny pro neziskový sektor i) Veřejná zakázka Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2014 do roku 2024 Informace o obdržených námitkách uchazeče BusLine a.s. j) Přechodné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje po Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 263/14 - navýšení příjmů kraje a výdajů v kapitole 92306, náklady na zajištění technického dozoru investora a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u projektů Libereckého kraje o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 266/14 - navýšení příjmů a navýšení výdajové části v kapitole Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku včetně stanovení výše nařízeného odvodu 58. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 267/14 - finanční podpora sdružení "Zachraňte kino Varšava" 59. Odůvodnění veřejné zakázky MODERNÍ VOZIDLA ZZS LK VČETNĚ TECHNOLOGICKÉHO A PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ 60. Náměty a připomínky Návrh programu jednání - tisk: HLASOVÁNÍ č. 59 USNESENÍ č. 424/14ZK HLASOVÁNÍ č. 60 USNESENÍ č. 425/14ZK HLASOVÁNÍ č. 61 USNESENÍ č. 426/14ZK HLASOVÁNÍ č. 62 HLASOVÁNÍ č. 63 USNESENÍ č. 427/14ZK -6-

7 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 14:08:15 1. hlasování, návrh Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne , určení zapisovatelky Bod č. 1 Celkem:40 Pro: 40 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) Josef Adamčík: Miroslav Beran: Pro Lukáš Čížek: Pro Jan Dvořák: Pro František Chot: Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Pro Josef Souček: Pro Miloš Tita: SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Michael Canov: Pro

8 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 14:09:32 2. hlasování, návrh Volba návrhové komise Bod č. 3 Celkem:41 Pro: 40 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Dvořák: Pro František Chot: Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Pro Josef Souček: Pro Miloš Tita: SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Michael Canov: Pro ZPLK (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1) Jaromír Baxa: Pro Miroslav Hudec: Zdržel se Ivana Hujerová: Pro

9 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 14:10:26 3. hlasování, návrh Volba volební komise Bod č. 4 Celkem:41 Pro: 41 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Dvořák: Pro František Chot: Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Pro Josef Souček: Pro Miloš Tita: SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Michael Canov: Pro

10 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 14:15:33 4. hlasování, doplňující návrh Návrh programu Bod č. 5 Celkem:41 Pro: 31 Proti: 3 Zdržel se: 7 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 0, Proti: 2, Zdržel se: 6) Josef Adamčík: Zdržel se Miroslav Beran: Zdržel se Lukáš Čížek: Proti Jan Dvořák: Zdržel se František Chot: Kateřina Klikarová: Zdržel se František Pešek: Proti Josef Souček: Zdržel se Miloš Tita: Josef Vondruška: Zdržel se SLK (Pro: 10, Proti: 1, Zdržel se: 1) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Michael Canov: Zdržel se Jaromír Dvořák: Proti Jiří Löffelmann: Pro Hana Maierová: Pro

11 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 14:15:56 5. hlasování, návrh Návrh programu Bod č. 5 Celkem:41 Pro: 37 Proti: 1 Zdržel se: 3 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 3) Josef Adamčík: Pro Miroslav Beran: Zdržel se Lukáš Čížek: Proti Jan Dvořák: Zdržel se František Chot: Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Pro Josef Souček: Zdržel se Miloš Tita: SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Michael Canov: Pro

12 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 14:17:50 6. hlasování, návrh Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje Bod č. 6 Celkem:41 Pro: 41 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Dvořák: Pro František Chot: Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Pro Josef Souček: Pro Miloš Tita: SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Michael Canov: Pro

13 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 14:20:30 7. hlasování, návrh Zpráva o činnosti rady kraje Bod č. 7 Celkem:41 Pro: 41 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Dvořák: Pro František Chot: Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Pro Josef Souček: Pro Miloš Tita: SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Michael Canov: Pro

14 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 14:22:50 8. hlasování, návrh Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 239/14 neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok část Bod č. 9 Celkem:41 Pro: 40 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1 ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) Romana Žatecká: Nehlasoval KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Dvořák: Pro František Chot: Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Pro Josef Souček: Pro Miloš Tita: SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Michael Canov: Pro

15 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 14:25:31 9. hlasování, návrh Změna termínu ukončení realizace projektu pro obec Dlouhý Most Bod č. 10 Celkem:41 Pro: 41 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Dvořák: Pro František Chot: Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Pro Josef Souček: Pro Miloš Tita: SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Michael Canov: Pro

16 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 14:26: hlasování, návrh Změna termínu ukončení realizace projektu pro obec Bystrá nad Jizerou Bod č. 11 Celkem:41 Pro: 41 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Dvořák: Pro František Chot: Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Pro Josef Souček: Pro Miloš Tita: SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Michael Canov: Pro

17 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 14:26: hlasování, návrh Změna termínu ukončení realizace projektu pro obec Nová Ves nad Nisou Bod č. 12 Návrh nebyl přijat Celkem:41 Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:38 ČSSD (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0) Lenka Kadlecová: Nehlasoval Bohumil Kašpar: Nehlasoval Miroslav Králík: Nehlasoval Jaroslav Podzimek: Pro Vít Příkaský: Nehlasoval Stanislav Valdman: Nehlasoval Romana Žatecká: Nehlasoval KSČM (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0) Josef Adamčík: Nehlasoval Miroslav Beran: Nehlasoval Lukáš Čížek: Nehlasoval Jan Dvořák: Nehlasoval František Chot: Kateřina Klikarová: Nehlasoval František Pešek: Pro Josef Souček: Nehlasoval Miloš Tita: Josef Vondruška: Nehlasoval ODS Petr Beitl: Nehlasoval Vladimír Richter: Nehlasoval Tomáš Sláma: Nehlasoval Otakar Špetlík: Nehlasoval SLK Vladimír Boháč: Nehlasoval Eva Burešová: Michael Canov: Nehlasoval Jaromír Dvořák: Nehlasoval Jiří Löffelmann: Nehlasoval Hana Maierová: Nehlasoval Vladimír Mastník: Nehlasoval Lena Mlejnková: Nehlasoval Marek Pieter: Nehlasoval Martin Půta: Nehlasoval Vladimír Stříbrný: Nehlasoval Petr Tulpa: Pro Tomáš Vlček: Nehlasoval ZPLK Jaromír Baxa: Nehlasoval Miroslav Hudec: Nehlasoval Ivana Hujerová: Nehlasoval Josef Jadrný: Nehlasoval André Jakubička: Nehlasoval Zuzana Kocumová: Nehlasoval Jan Korytář: Nehlasoval Ivan Kunetka: Nehlasoval Alena Losová: Nehlasoval Vladimír Opatrný: Nehlasoval

18 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 14:27: hlasování, návrh Změna termínu ukončení realizace projektu pro obec Nová Ves nad Nisou Bod č. 12 Celkem:41 Pro: 41 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Dvořák: Pro František Chot: Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Pro Josef Souček: Pro Miloš Tita: SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Michael Canov: Pro

19 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 14:27: hlasování, návrh Změna termínu ukončení realizace projektu pro obec Pertoltice Bod č. 13 Celkem:41 Pro: 41 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Dvořák: Pro František Chot: Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Pro Josef Souček: Pro Miloš Tita: SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Michael Canov: Pro

20 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 14:28: hlasování, návrh Změna termínu ukončení realizace projektu pro obec Pěnčín Bod č. 14 Celkem:41 Pro: 41 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Dvořák: Pro František Chot: Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Pro Josef Souček: Pro Miloš Tita: SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Michael Canov: Pro

21 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 14:29: hlasování, návrh Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 240/14 zapojení přijatých dotací z fondů EU a státního rozpočtu na projekty předfinancované krajem do rozpočtu kraje kapitoly Spolufinancování EU Bod č. 15 Celkem:41 Pro: 41 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Dvořák: Pro František Chot: Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Pro Josef Souček: Pro Miloš Tita: SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Michael Canov: Pro

22 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 14:31: hlasování, návrh Majetkoprávní operace koupě: Bod č. 16 Celkem:41 Pro: 41 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Dvořák: Pro František Chot: Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Pro Josef Souček: Pro Miloš Tita: SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Michael Canov: Pro

23 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 14:32: hlasování, návrh Majetkoprávní operace koupě: Bod č. 17 Celkem:41 Pro: 40 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1 KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Dvořák: Pro František Chot: Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Pro Josef Souček: Pro Miloš Tita: ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Nehlasoval Vladimír Richter: Pro Tomáš Sláma: Pro SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Michael Canov: Pro

24 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 14:32: hlasování, návrh Majetkoprávní operace darování: Bod č. 18 Celkem:41 Pro: 41 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Dvořák: Pro František Chot: Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Pro Josef Souček: Pro Miloš Tita: SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Michael Canov: Pro

25 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 14:34: hlasování, návrh Majetkoprávní operace - převod správy nemovitého majetku mezi příspěvkovými organizacemi Libereckého kraje Bod č. 19 Celkem:42 Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Dvořák: Pro František Chot: Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Pro Josef Souček: Pro Miloš Tita: Pro SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Michael Canov: Pro

26 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 14:35: hlasování, návrh Změna ve Výboru finančním Zastupitelstva Libereckého kraje Bod č. 20 Celkem:42 Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Dvořák: Pro František Chot: Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Pro Josef Souček: Pro Miloš Tita: Pro SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Michael Canov: Pro

27 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 14:35: hlasování, návrh Majetkoprávní operace přijetí daru: Bod č. 21 Celkem:42 Pro: 41 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1 KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Dvořák: Nehlasoval František Chot: Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Pro Josef Souček: Pro Miloš Tita: Pro SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Michael Canov: Pro

28 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 14:38: hlasování, návrh Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 228/14 poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci Programu na podporu sociálních věcí a služeb, podprogramu č. 5.1 Podprogram na podporu sociálních služeb a podprogramu č. 5.2 Podprogram na podporu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Bod č. 22 Celkem:43 Pro: 41 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval:1 KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Dvořák: Pro František Chot: Pro Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Pro Josef Souček: Pro Miloš Tita: Pro SLK (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Michael Canov: Pro Jaromír Dvořák: Zdržel se Jiří Löffelmann: Pro Hana Maierová: Pro Martin Půta: Pro Vladimír Stříbrný: Nehlasoval Petr Tulpa: Pro

29 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 14:39: hlasování, návrh Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje a jeho prováděcí části Akčního plánu na rok 2015 Bod č. 23 Celkem:43 Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1 KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Dvořák: Pro František Chot: Pro Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Pro Josef Souček: Pro Miloš Tita: Pro Josef Vondruška: Nehlasoval SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Michael Canov: Pro

30 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 14:39: hlasování, návrh Změna přílohy č. 1 organizace Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, v souvislosti s prodejem majetku Bod č. 24 Celkem:43 Pro: 42 Proti: 1 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Dvořák: Pro František Chot: Pro Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Pro Josef Souček: Pro Miloš Tita: Pro SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Michael Canov: Pro ZPLK (Pro: 9, Proti: 1, Zdržel se: 0) ti

31 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 14:42: hlasování, návrh Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 254/14 úprava kapitoly příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Bod č. 25 Celkem:43 Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0 ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jaroslav Podzimek: Pro Vít Příkaský: Pro Stanislav Valdman: KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Dvořák: Pro František Chot: Pro Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Pro Josef Souček: Pro Miloš Tita: Pro SLK (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro

32 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 14:43: hlasování, návrh Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 248/14 - přidělení dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Podprogramu 7.4 Archeologie Bod č. 26 Celkem:44 Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1 KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Dvořák: Pro František Chot: Pro Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Pro Josef Souček: Pro Miloš Tita: Pro ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0) Otakar Špetlík: Nehlasoval SLK (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro

33 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 14:45: hlasování, návrh Program rozvoje kulturních institucí zřizovaných Libereckým krajem na léta Bod č. 27 Celkem:44 Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1) Jan Dvořák: Pro František Chot: Zdržel se Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Pro Josef Souček: Pro Miloš Tita: Pro SLK (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro

34 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 14:47: hlasování, návrh Podprogram 7. 3 Stavebně historický průzkum změna termínu využití finančních prostředků a předložení závěrečného vyúčtování podpořeného projektu Bod č. 28 Celkem:44 Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:2 KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Dvořák: Nehlasoval František Chot: Pro Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Pro Josef Souček: Pro Miloš Tita: Pro SLK (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro ZPLK (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jaromír Baxa: Pro Miroslav Hudec: Pro Ivana Hujerová: Nehlasoval

35 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 14:49: hlasování, návrh Dodatky č.1 ke smlouvám č. OLP/3369/2013 a č. OLP/3682/2013 na poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu resortu životního prostředí a zemědělství, podprogramu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty Bod č. 29 Celkem:44 Pro: 39 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nehlasoval:3 ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1) Jaroslav Podzimek: Pro Vít Příkaský: Pro Stanislav Valdman: Zdržel se KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Dvořák: Pro František Chot: Pro Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Pro Josef Souček: Pro Miloš Tita: Pro SLK (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Nehlasoval Jaromír Dvořák: Pro Jiří Löffelmann: Zdržel se Hana Maierová: Pro Martin Půta: Nehlasoval Vladimír Stříbrný: Pro Petr Tulpa: Pro ZPLK (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jaromír Baxa: Nehlasoval Miroslav Hudec: Pro Ivana Hujerová: Pro

36 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 14:51: hlasování, návrh Dodatky č.1 ke smlouvám č. OLP/3468/2013 a č. OLP/3590/2013 na poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu resortu životního prostředí a zemědělství, podprogramu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny Bod č. 30 Celkem:44 Pro: 36 Proti: 1 Zdržel se: 3 Nehlasoval:4 KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 2) Jan Dvořák: Zdržel se František Chot: Zdržel se Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Pro Josef Souček: Pro Miloš Tita: Pro SLK (Pro: 8, Proti: 1, Zdržel se: 1) Vladimír Boháč: Proti Eva Burešová: Pro Michael Canov: Nehlasoval Jaromír Dvořák: Pro Jiří Löffelmann: Zdržel se Hana Maierová: Pro Vladimír Mastník: Pro Lena Mlejnková: Nehlasoval Marek Pieter: Pro Martin Půta: Nehlasoval Vladimír Stříbrný: Pro Petr Tulpa: Pro ZPLK (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Korytář: Nehlasoval Ivan Kunetka: Pro Alena Losová: Pro

37 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 14:54: hlasování, návrh Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. doplnění dozorčí rady Bod č. 31 Celkem:44 Pro: 43 Proti: 1 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Dvořák: Pro František Chot: Pro Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Pro Josef Souček: Pro Miloš Tita: Pro ODS (Pro: 3, Proti: 1, Zdržel se: 0) ti SLK (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro

38 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 14:57: hlasování, návrh Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/2092/2012 na poskytnutí dotace z Grantového fondu Libereckého kraje, programu č. 6 Podpora ekologické výchovy a osvěty Bod č. 32 Celkem:44 Pro: 33 Proti: 2 Zdržel se: 8 Nehlasoval:1 ČSSD (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 3) Jaroslav Podzimek: Zdržel se Vít Příkaský: Zdržel se Stanislav Valdman: Zdržel se KSČM (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 4) Jan Dvořák: Zdržel se František Chot: Zdržel se Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Zdržel se Josef Souček: Pro Miloš Tita: Zdržel se Josef Vondruška: Nehlasoval ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 1) Petr Beitl: Pro Vladimír Richter: Zdržel se Tomáš Sláma: Pro SLK (Pro: 11, Proti: 2, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Proti Jaromír Dvořák: Pro Jiří Löffelmann: Proti Hana Maierová: Pro

39 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 15:01: hlasování, návrh Návrh na volbu přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci Bod č. 8 Celkem:44 Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:2 ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jaroslav Podzimek: Pro Vít Příkaský: Pro Stanislav Valdman: Nehlasoval KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Dvořák: Pro František Chot: Pro Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Pro Josef Souček: Pro Miloš Tita: Pro ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0) Petr Beitl: Pro Vladimír Richter: Pro Tomáš Sláma: Nehlasoval SLK (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro

40 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 15:02: hlasování, návrh Návrh na volbu přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci Bod č. 8 Celkem:44 Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1 ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jaroslav Podzimek: Pro Vít Příkaský: Pro Stanislav Valdman: Nehlasoval KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Dvořák: Pro František Chot: Pro Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Pro Josef Souček: Pro Miloš Tita: Pro SLK (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro

41 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 15:03: hlasování, návrh Návrh na volbu přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci Bod č. 8 Celkem:44 Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:2 ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jaroslav Podzimek: Pro Vít Příkaský: Pro Stanislav Valdman: Nehlasoval KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Dvořák: Pro František Chot: Pro Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Pro Josef Souček: Pro Miloš Tita: Pro SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro Tomáš Vlček: Nehlasoval

42 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 15:06: hlasování, návrh Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 230/14 převod finančních prostředků z kapitoly Působnosti do kapitoly Transfery; Vesnice roku 2014 Diplom za moderní knihovnické a informační služby a Diplom za vzorné vedení obecní kroniky Bod č. 33 Celkem:43 Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1 KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Dvořák: Pro František Chot: Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Pro Josef Souček: Pro Miloš Tita: Pro SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro Tomáš Vlček: Nehlasoval

43 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 15:15: hlasování, návrh Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání žáků a pracovníků školy v ZŠ Rynoltice příjemce Základní škola a Mateřská škola Rynoltice, okres Liberec, příspěvková organizace Bod č. 34 Celkem:44 Pro: 34 Proti: 0 Zdržel se: 10 Nehlasoval:0 ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1) Jaroslav Podzimek: Pro Vít Příkaský: Pro Stanislav Valdman: Zdržel se KSČM (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 9) Josef Adamčík: Zdržel se Miroslav Beran: Zdržel se Lukáš Čížek: Zdržel se Jan Dvořák: Zdržel se František Chot: Zdržel se Kateřina Klikarová: Zdržel se František Pešek: Zdržel se Josef Souček: Zdržel se Miloš Tita: Pro Josef Vondruška: Zdržel se SLK (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro

44 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 15:16: hlasování, návrh Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu Inovace kurzu pro výchovné poradce příjemce Technická univerzita v Liberci Bod č. 35 Celkem:44 Pro: 33 Proti: 0 Zdržel se: 11 Nehlasoval:0 ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1) Jaroslav Podzimek: Pro Vít Příkaský: Pro Stanislav Valdman: Zdržel se KSČM (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 10) Josef Adamčík: Zdržel se Miroslav Beran: Zdržel se Lukáš Čížek: Zdržel se Jan Dvořák: Zdržel se František Chot: Zdržel se Kateřina Klikarová: Zdržel se František Pešek: Zdržel se Josef Souček: Zdržel se Miloš Tita: Zdržel se Josef Vondruška: Zdržel se SLK (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro

45 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 15:17: hlasování, návrh Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu Rozvoj žákovských kompetencí v hotelnictví a cestovním ruchu pro Evropu příjemce Okresní hospodářská komora Liberec Bod č. 36 Celkem:44 Pro: 33 Proti: 0 Zdržel se: 11 Nehlasoval:0 ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1) Jaroslav Podzimek: Pro Vít Příkaský: Pro Stanislav Valdman: Zdržel se KSČM (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 10) Josef Adamčík: Zdržel se Miroslav Beran: Zdržel se Lukáš Čížek: Zdržel se Jan Dvořák: Zdržel se František Chot: Zdržel se Kateřina Klikarová: Zdržel se František Pešek: Zdržel se Josef Souček: Zdržel se Miloš Tita: Zdržel se Josef Vondruška: Zdržel se SLK (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro

46 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 15:18: hlasování, návrh Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu Klíč k příležitostem ke vzdělávání příjemce Základní škola a Mateřská škola Klíč, s.r.o. Bod č. 37 Celkem:44 Pro: 34 Proti: 0 Zdržel se: 10 Nehlasoval:0 ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1) Jaroslav Podzimek: Pro Vít Příkaský: Pro Stanislav Valdman: Zdržel se KSČM (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 9) Josef Adamčík: Zdržel se Miroslav Beran: Zdržel se Lukáš Čížek: Zdržel se Jan Dvořák: Zdržel se František Chot: Zdržel se Kateřina Klikarová: Zdržel se František Pešek: Zdržel se Josef Souček: Zdržel se Miloš Tita: Pro Josef Vondruška: Zdržel se SLK (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro

47 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 15:19: hlasování, návrh Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu Tvorba a ověření nových vzdělávacích programů (podnikání a prezentace na veletrzích) pro účastníky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji příjemce Everesta, s.r.o. Bod č. 38 Celkem:44 Pro: 33 Proti: 1 Zdržel se: 10 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 0, Proti: 1, Zdržel se: 9) Josef Adamčík: Zdržel se Miroslav Beran: Zdržel se Lukáš Čížek: Zdržel se Jan Dvořák: Zdržel se František Chot: Zdržel se Kateřina Klikarová: Zdržel se František Pešek: Zdržel se Josef Souček: Zdržel se Miloš Tita: Proti Josef Vondruška: Zdržel se SLK (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro ZPLK (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1) Vladimír Opatrný: Zdržel se

48 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 15:21: hlasování, návrh Projekt Strategie integrované spolupráce ČR-PL příhraničí smlouva o spolupráci Bod č. 39 Celkem:43 Pro: 41 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval:1 KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1) Josef Adamčík: Miroslav Beran: Pro Lukáš Čížek: Pro Jan Dvořák: Pro František Chot: Pro Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Pro Josef Souček: Pro Miloš Tita: Zdržel se SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro Martin Půta: Nehlasoval Vladimír Stříbrný: Pro Petr Tulpa: Pro

49 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 15:23: hlasování, návrh Žádost o prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu Škola v pohybu, příjemce AISIS, občanské sdružení Bod č. 40 Celkem:43 Pro: 36 Proti: 0 Zdržel se: 6 Nehlasoval:1 ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1) Jaroslav Podzimek: Pro Vít Příkaský: Pro Stanislav Valdman: Zdržel se KSČM (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 5) Josef Adamčík: Miroslav Beran: Zdržel se Lukáš Čížek: Pro Jan Dvořák: Pro František Chot: Pro Kateřina Klikarová: Zdržel se František Pešek: Zdržel se Josef Souček: Zdržel se Miloš Tita: Pro Josef Vondruška: Zdržel se SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro Martin Půta: Nehlasoval Vladimír Stříbrný: Pro Petr Tulpa: Pro

50 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 15:25: hlasování, návrh Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 231/14 - úprava kapitol působnosti a transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu poskytnutí finančních darů žákům základních a středních škol Libereckého kraje za výsledky v soutěžích a úspěšnou reprezentaci kraje ve školním roce 2013/2014 Bod č. 41 Celkem:44 Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1 KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Dvořák: Pro František Chot: Pro Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Pro Josef Souček: Pro Miloš Tita: Pro SLK (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro ZPLK (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Korytář: Pro Ivan Kunetka: Nehlasoval Alena Losová: Pro

51 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 15:26: hlasování, návrh Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 233/14 - úprava kapitoly transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu poskytnutí dotace SOŠ a SOU Česká Lípa na realizaci Burzy škol QUO VADIS v České Lípě Bod č. 42 Celkem:44 Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1 KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Dvořák: Pro František Chot: Pro Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Pro Josef Souček: Pro Miloš Tita: Pro SLK (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro ZPLK (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Korytář: Pro Ivan Kunetka: Nehlasoval Alena Losová: Pro

52 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 15:27: hlasování, návrh Změna zřizovací listiny Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily, příspěvková organizace Bod č. 43 Celkem:44 Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1 KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0) Josef Adamčík: Pro Miroslav Beran: Pro Lukáš Čížek: Nehlasoval Jan Dvořák: Pro František Chot: Pro Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Pro Josef Souček: Pro Miloš Tita: Pro SLK (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro

53 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 15:30: hlasování, návrh Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 253/14 - poskytnutí bezúročné peněžité zápůjčky z rozpočtu Libereckého kraje Střední průmyslové škole, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace Bod č. 44 Celkem:44 Pro: 44 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Dvořák: Pro František Chot: Pro Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Pro Josef Souček: Pro Miloš Tita: Pro SLK (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro

54 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 15:30: hlasování, návrh Změna příloh č. 1 zřizovacích listin vybraných příspěvkových organizací resortu školství, mládeže a zaměstnanosti Bod č. 45 Celkem:44 Pro: 44 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Dvořák: Pro František Chot: Pro Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Pro Josef Souček: Pro Miloš Tita: Pro SLK (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro

55 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 15:33: hlasování, návrh Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 245/14 poskytnutí dotací na dopravu žáků na Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA 2014 Bod č. 46 Celkem:44 Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:2 KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Dvořák: Pro František Chot: Pro Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Pro Josef Souček: Pro Miloš Tita: Pro SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro Martin Půta: Nehlasoval Vladimír Stříbrný: Pro Petr Tulpa: Pro ZPLK (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jaromír Baxa: Nehlasoval Miroslav Hudec: Pro Ivana Hujerová: Pro

56 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 15:35: hlasování, návrh Úprava Stipendijního programu pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání ve školním roce 2015/2016 Bod č. 47 Celkem:43 Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Dvořák: Pro František Chot: Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Pro Josef Souček: Pro Miloš Tita: Pro SLK (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro

57 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 15:36: hlasování, návrh Klub cyklistů KOOPERATIVA Sportovního gymnázia Jablonec nad Nisou prominutí odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně Bod č. 48 Celkem:43 Pro: 32 Proti: 0 Zdržel se: 11 Nehlasoval:0 ČSSD (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2) Jaroslav Podzimek: Pro Vít Příkaský: Pro Stanislav Valdman: Zdržel se Romana Žatecká: Zdržel se KSČM (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 9) Josef Adamčík: Zdržel se Miroslav Beran: Zdržel se Lukáš Čížek: Zdržel se Jan Dvořák: Zdržel se František Chot: Kateřina Klikarová: Zdržel se František Pešek: Zdržel se Josef Souček: Zdržel se Miloš Tita: Zdržel se Josef Vondruška: Zdržel se SLK (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro

58 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 15:43: hlasování, protinávrh Tělovýchovná jednota Turnov, o. s. - prominutí odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně Bod č. 49 Celkem:44 Pro: 28 Proti: 8 Zdržel se: 7 Nehlasoval:1 ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1) Jaroslav Podzimek: Pro Vít Příkaský: Pro Stanislav Valdman: Zdržel se KSČM (Pro: 1, Proti: 3, Zdržel se: 6) Josef Adamčík: Zdržel se Miroslav Beran: Pro Lukáš Čížek: Proti Jan Dvořák: Zdržel se František Chot: Zdržel se Kateřina Klikarová: Proti František Pešek: Proti Josef Souček: Zdržel se Miloš Tita: Zdržel se Josef Vondruška: Zdržel se SLK (Pro: 10, Proti: 3, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro Jaromír Dvořák: Proti Jiří Löffelmann: Proti Hana Maierová: Pro ti ZPLK (Pro: 7, Proti: 2, Zdržel se: 0) Jaromír Baxa: Nehlasoval Miroslav Hudec: Pro Ivana Hujerová: Proti Josef Jadrný: Pro André Jakubička: Proti Zuzana Kocumová: Pro

59 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 15:44: hlasování, návrh T. J. HC Jablonec nad Nisou (Tělovýchovná jednota hokejový klub) prominutí odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně Bod č. 50 Celkem:44 Pro: 35 Proti: 0 Zdržel se: 8 Nehlasoval:1 KSČM (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 8) Josef Adamčík: Zdržel se Miroslav Beran: Zdržel se Lukáš Čížek: Zdržel se Jan Dvořák: Zdržel se František Chot: Zdržel se Kateřina Klikarová: Zdržel se František Pešek: Pro Josef Souček: Zdržel se Miloš Tita: Zdržel se SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro Vladimír Mastník: Pro Lena Mlejnková: Nehlasoval Marek Pieter: Pro

60 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 15:47: hlasování, návrh TJ SEBA Tanvald (Tělovýchovná jednota) prominutí odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně Bod č. 51 Celkem:44 Pro: 33 Proti: 0 Zdržel se: 11 Nehlasoval:0 ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1) Jaroslav Podzimek: Pro Vít Příkaský: Pro Stanislav Valdman: Zdržel se KSČM (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 10) Josef Adamčík: Zdržel se Miroslav Beran: Zdržel se Lukáš Čížek: Zdržel se Jan Dvořák: Zdržel se František Chot: Zdržel se Kateřina Klikarová: Zdržel se František Pešek: Zdržel se Josef Souček: Zdržel se Miloš Tita: Zdržel se Josef Vondruška: Zdržel se SLK (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro

61 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 15:49: hlasování, návrh Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Vodohospodářskému sdružení Turnov Bod č. 52 Celkem:44 Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1 KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Dvořák: Nehlasoval František Chot: Pro Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Pro Josef Souček: Pro Miloš Tita: Pro SLK (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro

62 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 15:51: hlasování, návrh Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 251/14 navýšení příjmů kraje a výdajů v kapitole 91406, na akci Bezpečnost silničního provozu Bod č. 53 Celkem:44 Pro: 44 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0 KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Dvořák: Pro František Chot: Pro Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Pro Josef Souček: Pro Miloš Tita: Pro SLK (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro

63 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 15:52: hlasování, návrh Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 252/14 úpravy v kapitole 92006, Povodně 2013 přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce Bod č. 54 Celkem:44 Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:1 KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Dvořák: Pro František Chot: Pro Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Pro Josef Souček: Pro Miloš Tita: Pro SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro Jaromír Dvořák: Pro Jiří Löffelmann: Nehlasoval Hana Maierová: Pro

64 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 15:53: hlasování, návrh Písemné informace Bod č. 55 Celkem:44 Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:2 KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jan Dvořák: Pro František Chot: Pro Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Pro Josef Souček: Pro Miloš Tita: Pro SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro Jaromír Dvořák: Pro Jiří Löffelmann: Nehlasoval Hana Maierová: Pro ZPLK (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0) Jaromír Baxa: Nehlasoval Miroslav Hudec: Pro Ivana Hujerová: Pro

65 file://c:\2bcs\printman\spool\print html 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 15:55: hlasování, návrh Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 263/14 - navýšení příjmů kraje a výdajů v kapitole 92306, náklady na zajištění technického dozoru investora a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u projektů Libereckého kraje o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 1.1. Bod č. 56 Celkem:43 Pro: 37 Proti: 1 Zdržel se: 4 Nehlasoval:1 KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1) Jan Dvořák: Pro František Chot: Zdržel se Kateřina Klikarová: Pro František Pešek: Josef Souček: Pro Miloš Tita: Pro ODS (Pro: 0, Proti: 1, Zdržel se: 3) Petr Beitl: Zdržel se Vladimír Richter: Proti Tomáš Sláma: Zdržel se Otakar Špetlík: Zdržel se SLK (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0) Vladimír Boháč: Pro Eva Burešová: Pro Michael Canov: Pro Jaromír Dvořák: Pro Jiří Löffelmann: Nehlasoval Hana Maierová: Pro

Návrh programu na 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29. 09. 2015 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Více

Návrh programu na 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu jednání - tisk: 16.6.2014 Návrh programu na 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24. 06. 2014 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Návrh programu na 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu jednání - tisk: 18.12.2014 Návrh programu na 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 16. 12. 2014 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva

Více

Návrh programu na 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu jednání - tisk: 1.9.2014 Návrh programu na 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 08. 2014 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva

Více

Návrh programu na 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu jednání - tisk: 1.9.2015 Návrh programu na 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 08. 2015 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu ze 6. zasedání Zastupitelstva

Více

Program na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Program na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Program na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 28. 02. 2017 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 1. 2017,

Více

Program 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Program 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Program 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 01. 2017 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu ze 2./V zasedání Zastupitelstva kraje konaného dne 20. 12. 2016, určení

Více

Program 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Program 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Program 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29. 08. 2017 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 6. 2017

Více

Program 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Program 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Program 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 09. 2017 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29. 8. 2017

Více

Program 2./V zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Program 2./V zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Program 2./V zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 20. 12. 2016 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisů z ustavujícího zasedání ZK konaného dne 22. 11. 2016 a z 1./V zasedání

Více

Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 04. 2013 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26.

Více

Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva konaného dne 26. 02. 2013 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva konaného dne 29. 1. 2013, určení zapisovatelky 2.

Více

Program 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Program 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Program 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 05. 2017 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 4. 2017

Více

Program 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Program 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Program 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 06. 2017 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu ze 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 5. 2017

Více

Návrh programu na 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu jednání - tisk: Návrh programu na 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 06. 2012 1. Zahájení zasedání, schválení zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje

Více

Návrh programu na 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 10. 2017 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26.

Více

Návrh programu na 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 18. 12. 2018 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Více

Návrh programu na 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu jednání - tisk: 18.5.2017 Návrh programu na 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 05. 2017 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu ze 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje z 18. srpna 2015

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje z 18. srpna 2015 Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje z 18. srpna 2015 usnesení č. 69/6/2015/VVVZ s c h v a l u j e program 6. zasedání konaného dne 18. 8. 2015. PRO:

Více

Návrh programu na 4. zasedání zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 4. zasedání zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 4. zasedání zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 23. 04. 2019 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu ze 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Více

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 10. prosince 2013

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 10. prosince 2013 Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 10. prosince 2013 usnesení č. 114/11/2013/VVVZS s c h v a l u j e program 11. zasedání konaného dne 10.

Více

Z á p i s ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Z á p i s ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 8. 2016 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 42 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Mgr. Vladimír

Více

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2015

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2015 Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2015 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 45 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) MUDr. Vladimír

Více

ZÁPIS č. 4 ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 19. května 2015

ZÁPIS č. 4 ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 19. května 2015 ZÁPIS č. 4 ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 19. května 2015 Přítomno: 13 Eva Bartoňová; Miroslav Beran; Radek Cikl; Jana Čechová; Jaromír

Více

Z á p i s č. 17 ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 30. 9. 2014

Z á p i s č. 17 ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 30. 9. 2014 Z á p i s č. 17 ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 30. 9. 2014 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Josef

Více

Návrh programu na 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 08. 2016 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 6. zasedání ZK konaného dne 21. 6. 2016, určení zapisovatelky

Více

Návrh programu na 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 06. 2019 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 28.

Více

Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 9. 2016 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 39 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Ing. Petr

Více

Z á p i s z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Z á p i s z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 10. 2015 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 40 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Josef Adamčík,

Více

Z á p i s č. 15 z 15. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 15 z 15. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 15 z 15. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 25. 8. 2014 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík,

Více

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013 Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013 USNESENÍ č. 128/13/ZK Volba ověřovatelů v o l í ověřovateli ze 4. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2013:

Více

Z á p i s č. 6 z 6. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 6 z 6. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 6 z 6. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 1. 4. 2014 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. Marie Filipová, Mgr. Karel Ulmann,

Více

Z á p i s č. 19 z 19. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 19 z 19. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 19 z 19. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 25. 11. 2013 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René

Více

PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne

PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne ZÁPIS Č. 8 ze ZASEDÁNÍ KOMISE RADY LIBERECKÉHO KRAJE PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne 29.9.2015 Přítomni: Marek Pieter, Vladimír Mastník (přítomen pouze u bodu č. 1), Alena Losová dipl.

Více

Z á p i s č. 16 z 16. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 16 z 16. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 16 z 16. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 4. 10. 2016 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Karel Ulmann,

Více

Z á p i s z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Z á p i s z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 1. 2015 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 44 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) MUDr. Vladimír

Více

Výpis usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Výpis usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Výpis usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29.01.2013 USNESENÍ č. 1/13/ZK Rozhodnutí o on-line přenosu a pořízení audio-video záznamu z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého

Více

Z á p i s z 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s z 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Z á p i s z 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 17. 12. 2013 Přítomno: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 45 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Bohumil Kašpar PhDr.

Více

svolávám 23. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ve IV. volebním období na pondělí 29. června 2015 od hodin

svolávám 23. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ve IV. volebním období na pondělí 29. června 2015 od hodin f Oldřich Bubeníček hejtman Datum: 10. 6. 2015 Evidenční číslo: JID 78896/2015/KUUK Vážená paní, vážený pane, v souladu s 40 odst.1 č.129/2000 Sb., o krajích ( krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

VÝPIS USNESENÍ č. 10. ze zasedání Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne

VÝPIS USNESENÍ č. 10. ze zasedání Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 1 VÝBOR DOPRAVY ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ č. 10. ze zasedání Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 21. 11. 2017 Číslo usnesení: 10/2017/59 (k bodu jednáni ZLK 10/17/36)

Více

Výpis usnesení z 1./IV zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 18.12.2012

Výpis usnesení z 1./IV zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 18.12.2012 Výpis usnesení z 1./IV zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 18.12.2012 USNESENÍ č. 26/IV/12/ZK Rozhodnutí o on-line přenosu a pořízení audio-video záznamu z 1. zasedání Zastupitelstva

Více

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E POZVÁNKA Ve smyslu ustanovení 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s v o l á v á m 14. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje. Typ zasedání: řádné

Více

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E POZVÁNKA Ve smyslu ustanovení 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s v o l á v á m 13. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje. Typ zasedání: řádné

Více

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E POZVÁNKA Ve smyslu ustanovení 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s v o l á v á m 21. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje. Číslo zasedání:

Více

ZÁPIS č. 2 ze zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne

ZÁPIS č. 2 ze zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne ZÁPIS č. 2 ze zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 14. 2. 2017 Přítomní: Omluveni: Neomluven: Hosté: Veřejnost: Mgr. Michael Otta, Mgr. Romana Žatecká,

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 2. zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

VÝPIS USNESENÍ. z 2. zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne VÝPIS USNESENÍ z 2. zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 20. 2. 2018 č. usnesení: 2/2018/01/SV Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí s

Více

(návrh ) 2. Schválení návrhové a volební komise ( není písemný podkladový materiál) 4. Schválení programu ( není písemný podkladový materiál)

(návrh ) 2. Schválení návrhové a volební komise ( není písemný podkladový materiál) 4. Schválení programu ( není písemný podkladový materiál) Program 29. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje, IV. volební období 2012-2016 dne 25. 4. 2016 od 10.00 hodin - konferenční sál Krajského úřadu Ústeckého kraje (návrh ) 1. Zahájení, určení zapisovatelů

Více

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E POZVÁNKA Ve smyslu ustanovení 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s v o l á v á m 16. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje. Typ zasedání: řádné

Více

8. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE

8. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 8. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 17.04.2018 Pořadí jednání č. 55 Projekt Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I - smlouvy o partnerství a plná moc pro zastupování

Více

Z á p i s č. 2 ze 2. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 2 ze 2. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 2 ze 2. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 4. 2. 2014 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Karel Ulmann,

Více

Z á p i s č. 5 z 5. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 5 z 5. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 5 z 5. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 7. 4. 2015 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Josef Chýle,

Více

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E POZVÁNKA Ve smyslu ustanovení 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s v o l á v á m 15. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje. Typ zasedání: řádné

Více

11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 16.12.2014 Bod pořadu jednání: 56. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 308/14 úprava kapitoly 917 04 transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy

Více

VÝPIS USNESENÍ č. 1 ze zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne

VÝPIS USNESENÍ č. 1 ze zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne VÝPIS USNESENÍ č. 1 ze zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 17. 1. 2017 č. usnesení: 1/2017 z 17. 1. 2017 (ZLK č. 1/2017 bod č. 32) budovy ve Dvorské

Více

Z á p i s č. 2 z 2. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 2 z 2. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 2 z 2. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 13. 2. 2017 Přítomno Omluveni Ověřovatelé Zapisovatelka 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík,

Více

USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne (č. usnesení 525/ /2013)

USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne (č. usnesení 525/ /2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 5/2013-532/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 6. 207 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 35 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Ing. Dan Ramzer,

Více

Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 14. 1. 2014 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Karel Ulmann,

Více

Z á p i s č. 11 z 11. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 11 z 11. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 11 z 11. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 20. 7. 2015 Přítomno: Ověřovatelé: Omluveni: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René

Více

Z á p i s č. 9 z 9. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 9 z 9. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 9 z 9. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 13. 5. 2014 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr.

Více

ZÁPIS č. 10 z řádného zasedání Výboru pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 23. října 2017

ZÁPIS č. 10 z řádného zasedání Výboru pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 23. října 2017 ZÁPIS č. 10 z řádného zasedání Výboru pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 23. října 2017 Přítomno: 13 Petr Beitl; Vladimír Boháč; Michal Georgiev; Roman Hejna; Milan Hornych;

Více

Z á p i s z 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s z 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Z á p i s z 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24. 2. 205 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 42 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) PhDr. Jaromír

Více

Z á p i s č. 21 z 21. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 21. 12. 2015

Z á p i s č. 21 z 21. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 21. 12. 2015 Z á p i s č. 21 z 21. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 21. 12. 2015 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. Marie

Více

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2019

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2019 NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2019 (návrh rozpočtu v užším rozsahu pro úřední desku v souladu s ust. 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

Z á p i s č. 4 z 4. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 4 z 4. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 4 z 4. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 17. 3. 2015 Přítomno: Ověřovatelé: Omluven: Zapisovatelka: 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr.

Více

Z á p i s č. 4 ze 4. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 4 ze 4. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 4 ze 4. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 4. 3. 2014 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr.

Více

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, telefon: ID DS: kdib3rr,

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, telefon: ID DS: kdib3rr, M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 2. 2017 Stránka 1 Stránka 2 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m M

Více

ZÁPIS č. 8 ze zasedání Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne

ZÁPIS č. 8 ze zasedání Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 1 VÝBOR DOPRAVY ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE ZÁPIS č. 8 ze zasedání Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 22.9.2015 Přítomní: Ivan Kunetka, PhDr. Miroslav Hudec, František Kaiser,

Více

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2018

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2018 NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2018 (návrh rozpočtu v užším rozsahu pro úřední desku v souladu s ust. 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Z á p i s z 5 zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 28 5 2013 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 43 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Ing Petr Beitl,

Více

Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24. 9. 2013

Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24. 9. 2013 Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24. 9. 2013 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 40 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Kateřina Klikarová,

Více

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje z 21. března 2017

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje z 21. března 2017 Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje z 21. března 2017 usnesení č. 30/3/2017/VVVZ po program 3. zasedání konaného dne 21. 3. 2017. 12 12 0 0 0 PŘIJATO

Více

Z á p i s č. 20 z 20. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 20 z 20. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 20 z 20. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 1. 12. 2015 Přítomno: Omluven: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr.

Více

Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 12. 1. 2016 Přítomno: Omluven: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr.

Více

Z á p i s č. 2 z 2. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 10. 2. 2015

Z á p i s č. 2 z 2. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 10. 2. 2015 Z á p i s č. 2 z 2. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 0. 2. 205 Přítomno: Ověřovatelé: Omluven: Zapisovatelka: 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Josef

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje M G R. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N datum: 22. 2. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje na čtvrtek

Více

Z á p i s č. 12 z 12. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 12 z 12. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 12 z 12. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 19. 7. 2016 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr.

Více

PhDr. Hana Maierová; PhDr. Mgr. René Brož; Ing. Lidie Vajnerová; MBA, Milena Frenclová

PhDr. Hana Maierová; PhDr. Mgr. René Brož; Ing. Lidie Vajnerová; MBA, Milena Frenclová ZÁPIS 6 ze zasedání Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného ve čtvrtek 16. června 2016 v prostorách Oblastní galerie v Liberci Přítomni: Omluveni: Hosté:

Více

Z á p i s č. 3 ze 3. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 3 ze 3. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 3 ze 3. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 7. 2. 2017 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr.

Více

Z á p i s č. 13 z 13. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 13 z 13. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 13 z 13. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 29. 7. 2014 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr.

Více

s v o l á v á m 33. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

s v o l á v á m 33. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje M G R. J IŘÍ ZIMOLA H E J T M A N datum: 12. 9. 2012 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 33. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje na úterý 25.

Více

11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 17.12.2013 Bod pořadu jednání: 30. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 349/13 úprava kapitol 914 04 působnosti, 920 04 kapitálové výdaje odboru

Více

Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 9. 2017 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 38 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Mgr. Jan Farský,

Více

Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 13. 1. 2015 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr.

Více

Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 10. 1. 2017 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Josef Chýle,

Více

Z á p i s č. 10 z 10. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 10 z 10. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 10 z 10. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 27. 5. 2014 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Petr Anton,

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ke 13. zasedání, které se koná v budově sídla, Žerotínovo nám. 3, Brno, ve velké zasedací síni PROGRAM: 1. Zahájení Začátek jednání je ve čtvrtek 1. března 2018

Více

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn,

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn, Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn, konaného v pondělí dne 14. 01. 2019, od 16:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu ve Špindlerově Mlýně 1/4/2019-ZM Zastupitelstvo

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ. Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Zastupitelstva Karlovarského kraje

KARLOVARSKÝ KRAJ. Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Zastupitelstva Karlovarského kraje KARLOVARSKÝ KRAJ Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva U s n e s e n í ze 17. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva konaného dne 24. září 2015 ve 13:30

Více

Z á p i s z 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s z 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Z á p i s z 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 28. 8. 2018 Přítomno Omluveni Ověřovatelé zápisu Zapisovatelka 37 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Ing. Tomáš Hocke,

Více

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E POZVÁNKA Ve smyslu ustanovení 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s v o l á v á m 12. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje. Typ zasedání: řádné

Více

VÝPIS USNESENÍ č. 3 ze zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne

VÝPIS USNESENÍ č. 3 ze zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne VÝPIS USNESENÍ č. 3 ze zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 14. 3. 2017 č. usnesení: 22/2017 z 14. 3. 2017 (ZLK č. 3/2017 bod č. 35) se změnou rozpočtu

Více

ZÁPIS č. 11 ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 9.

ZÁPIS č. 11 ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 9. ZÁPIS č. 11 ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 9. prosince 2014 Přítomno: 14 Miroslav Beran; Radek Cikl; Jana Čechová; Jaromír Dvořák;

Více

Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 23. 9. 2014 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 40 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Ing. Vladimír

Více

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E POZVÁNKA Ve smyslu ustanovení 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s v o l á v á m 2. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje. Typ zasedání: řádné

Více

Z á p i s č. 14 ze 14. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 14 ze 14. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 14 ze 14. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 6. 9. 2016 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr.

Více