Položkový soupis prací a dodávek

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Položkový soupis prací a dodávek"

Transkript

1 S: 2017/120 R: 01 Provětrávací potrubí Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 3 406, R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 80, bez lože m 114, , , R trubka plastová drenážní PVC-U; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 65,0 mm m 118, , ,63 SPCM Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce , R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20 m3 11, , , (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 6, , , spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny RT1 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků t 0, , , R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu m3 19, , , pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, R00 Dlažba vnitřní nebo vnější (při objektu) z dlaždic cihelných pokládka dlažby cihelné mrazuvzdorné (materiál ve specifikaci) tloušťky do 60 mm, do maltového lože vodorovná nebo ve spádu R00 Montáž obkladů vnějších z obkládaček cihelných 250 x 65 mm, tloušťky 10 mm, kladených do flexibilního tmele R dlažba cihelná pro interiér; ruční; čtverec; š = 200 mm; l = 200 mm; tl. 30,0 mm; barva červená; protiskluznost U3 m2 102, , , m2 11, , , kus 2 926, , ,62 SPCM Stránka 1 z 18

2 R: 01 Provětrávací potrubí Díl: 96 Bourání konstrukcí , RRR Vrtání jádrové do kamenného zdiva do D 100 mm m 17, , ,25 Díl: 99 Staveništní přesun hmot , R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, t 78, , , oborů 801, 803, 811 a 812 Díl: 711 Izolace proti vodě , RZ3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou m2 85, , , penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m RZ3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kpa. asfaltovou penetrační emulzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2 m2 13, ,40 449, R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, RY1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, RY1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, bez dodávky materiálu m2 85, , , m2 85, , , m2 13, , , m2 13, , , m2 102, , , Stránka 2 z 18

3 R: 01 Provětrávací potrubí R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní m2 114, , ,77 SPCM strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; m2 117, , ,97 SPCM zpevněná oboustranně R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m % 664, , , m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Díl: 713 Izolace tepelné , R00 Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 85, , , RU1 Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 100 mm, m 96, , , RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu m2 85, , , AR deska izolační extrudovaný polystyren; povrch mřížkovaný; rovná hrana; tl. 60,0 mm; součinitel m2 87, , ,85 SPCM tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 1,800 m2k/w; obj. hmotnost 30,00 kg/m R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m % 306, ,05 627, m vodorovně Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 57, R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0, ,50 9, R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1, ,10 18, R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0, ,50 12, R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0, ,80 1, R00 Poplatek za skládku suti s 5% příměsí - DUFONEV Brno t 0, ,00 15, Stránka 3 z 18

4 R: 01 Provětrávací potrubí Celkem ,98 Stránka 4 z 18

5 S: 2017/120 R: 02 IPT tvarovky Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce , R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20 m3 11, , , (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 6, , , spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny RT1 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků t 0, , , R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu m3 10, , , pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, R00 Dlažba vnitřní nebo vnější (při objektu) z dlaždic cihelných pokládka dlažby cihelné mrazuvzdorné (materiál ve specifikaci) tloušťky do 60 mm, do maltového lože vodorovná nebo ve spádu m2 102, , , R00 Montáž obkladů vnějších z obkládaček cihelných 250 x 65 mm, tloušťky 10 mm, kladených do m2 11, , , flexibilního tmele R dlažba cihelná pro interiér; ruční; čtverec; š = 200 mm; l = 200 mm; tl. 30,0 mm; barva červená; kus 2 926, , ,62 SPCM protiskluznost U3 Díl: 96 Bourání konstrukcí , RRR Vrtání jádrové do kamenného zdiva do D 100 mm m 17, , ,25 Díl: 99 Staveništní přesun hmot ,90 Stránka 5 z 18

6 R: 02 IPT tvarovky R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně t 63, , , vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Díl: 711 Izolace proti vodě , RZ3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou m2 85, , , penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m RZ3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kpa. asfaltovou penetrační emulzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2 m2 19, ,40 660, RZ2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, s dodávkou m2 85, , , izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, RZ2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního m2 19, , , pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, RT3 Odvětrání konstrukcí izolačním systémem z tvarovek HDPE vodorovně, včetně dodávky tvarovek m2 102, , , a podlahových lišt R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m % 1 012, , , m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Díl: 713 Izolace tepelné , R00 Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 85, , , RU1 Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 100 mm, m 96, , , AR deska izolační extrudovaný polystyren; povrch mřížkovaný; rovná hrana; tl. 60,0 mm; součinitel m2 87, , ,85 SPCM tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 1,800 m2k/w; obj. hmotnost 30,00 kg/m R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m % 277, ,05 567, Stránka 6 z 18

7 R: 02 IPT tvarovky 50 m vodorovně Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 57, R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0, ,50 9, R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1, ,10 18, R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0, ,50 12, R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0, ,80 1, R00 Poplatek za skládku suti s 5% příměsí - DUFONEV Brno t 0, ,00 15, Celkem ,36 Stránka 7 z 18

8 S: 2017/120 R: 03 Tvarovky IGLU Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce , R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20 m3 5, , , (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu m3 10, , , pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, R00 Dlažba vnitřní nebo vnější (při objektu) z dlaždic cihelných pokládka dlažby cihelné mrazuvzdorné (materiál ve specifikaci) tloušťky do 60 mm, do maltového lože vodorovná nebo ve spádu R00 Montáž obkladů vnějších z obkládaček cihelných 250 x 65 mm, tloušťky 10 mm, kladených do flexibilního tmele RAA Dutá podlaha z kopulovitých prvků ztraceného bednění 500 x 500 mm; v = 100 mm; v1 = 110 mm, svařovaná síť z drátu 4 mm, zálivka betonem C 16/20 výšky 40 mm nad vrcholkem prvků m2 102, , , m2 11, , , m2 102, , ,40 AP-HSV Uložení tvarovek na předem připravený rovný povrch. Uložení a svázání armovací sítě. Zálivka betonem. Včetně dodávek materiálu. Položka neobsahuje zřízení podkladu, prostupů a kanálků k zajištění ventilace R dlažba cihelná pro interiér; ruční; čtverec; š = 200 mm; l = 200 mm; tl. 30,0 mm; barva červená; kus 2 926, , ,62 SPCM protiskluznost U3 Díl: 96 Bourání konstrukcí , RRR Vrtání jádrové do kamenného zdiva do D 100 mm m 17, , ,25 Díl: 99 Staveništní přesun hmot ,42 Stránka 8 z 18

9 R: 03 Tvarovky IGLU R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně t 47, , , vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Díl: 711 Izolace proti vodě , RZ3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou m2 85, , , penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m RZ3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kpa. asfaltovou penetrační emulzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2 m2 24, ,40 858, RZ2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, s dodávkou m2 85, , , izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, RZ2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního m2 24, , , pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m % 461, , , m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Díl: 713 Izolace tepelné , R00 Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 85, , , RU1 Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 100 mm, m 96, , , AR deska izolační extrudovaný polystyren; povrch mřížkovaný; rovná hrana; tl. 60,0 mm; součinitel m2 87, , ,85 SPCM tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 1,800 m2k/w; obj. hmotnost 30,00 kg/m R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m % 277, ,05 567, m vodorovně Stránka 9 z 18

10 R: 03 Tvarovky IGLU Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 57, R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0, ,50 9, R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1, ,10 18, R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0, ,50 12, R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0, ,80 1, R00 Poplatek za skládku suti s 5% příměsí - DUFONEV Brno t 0, ,00 15, Celkem ,42 Stránka 10 z 18

11 R: 04 Podřezání zdiva Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 576, R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 80, bez lože m 19, ,20 294, R trubka plastová drenážní PVC-U; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 65,0 mm m 19, ,10 281,75 SPCM Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce , RT1 Dodatečná izolace zdiva podřezáním a vložením fólie m 43, , , zdivo smíšené a kamenné, o tloušťce přes 600 do 900 mm Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce , R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20 m3 11, , , (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 6, , , spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny RT1 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků t 0, , , R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu m3 12, , , pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, R00 Dlažba vnitřní nebo vnější (při objektu) z dlaždic cihelných pokládka dlažby cihelné mrazuvzdorné (materiál ve specifikaci) tloušťky do 60 mm, do maltového lože vodorovná nebo ve spádu m2 102, , , Stránka 11 z 18

12 R: 04 Podřezání zdiva R00 Montáž obkladů vnějších z obkládaček cihelných 250 x 65 mm, tloušťky 10 mm, kladených do m2 11, , , flexibilního tmele R dlažba cihelná pro interiér; ruční; čtverec; š = 200 mm; l = 200 mm; tl. 30,0 mm; barva červená; kus 2 926, , ,62 SPCM protiskluznost U3 Díl: 99 Staveništní přesun hmot , R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně t 66, , , vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Díl: 711 Izolace proti vodě , RZ3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou m2 102, , , penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m RZ3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kpa. asfaltovou penetrační emulzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2 m2 13, ,40 449, R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, RY1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, RY1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem m2 102, , , m2 102, , , m2 13, , , m2 13, , , Stránka 12 z 18

13 R: 04 Podřezání zdiva R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, bez dodávky m2 102, , , materiálu R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní m2 133, , ,84 SPCM strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; m2 117, , ,97 SPCM zpevněná oboustranně R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m % 757, , , m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Díl: 713 Izolace tepelné , R00 Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 85, , , RU1 Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 100 mm, m 96, , , RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu m2 85, , , AR deska izolační extrudovaný polystyren; povrch mřížkovaný; rovná hrana; tl. 60,0 mm; součinitel m2 87, , ,85 SPCM tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 1,800 m2k/w; obj. hmotnost 30,00 kg/m R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m % 306, ,05 627, m vodorovně Celkem ,04 Stránka 13 z 18

14 S: 2017/120 R: 05 Obvodová drenáž Díl: 1 Zemní práce , R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 4, , , zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, m3 2, ,50 786, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 31, , , s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes do m m3 35, , , po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých m přes m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. m3 496, , , R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku m3 35, , , do 100 m3, z horniny 1 až R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 0, ,50 79, z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 15, , , Stránka 14 z 18

15 R: 05 Obvodová drenáž sypaninou z vhodných hornin tř. 1-4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, R00 Poplatky za skládku horniny 1-4 m3 35, , , R kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B t 26, , ,74 SPCM Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání , RAD Trativody z drenážních trubek lože a obsyp štěrkopískem, DN 160 mm m 15, , ,00 AP-HSV Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy RAA Drenáž podél základu objektu z drenážních trub, d 160 mm m 66, , ,00 AP-HSV včetně betonového lože C 16/20, obsypu kamenivem, ochranné geotextilie a revizní šachty Díl: 62 Úpravy povrchů vnější , R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm m 6, ,50 867, jakékoliv šířky rýhy, RT2 Omítkový sanační systém pro vnější zdivo sanační postřik, sanační soklová omítka tl. 20 mm, m2 41, , , štuková sanační omítka tl. 2 mm, Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 063, R00 Vysekání rýh ve zdivu kamenném v ploše m 6, , , do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm Díl: 99 Staveništní přesun hmot , R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, t 28, , , Stránka 15 z 18

16 R: 05 Obvodová drenáž oborů 801, 803, 811 a 812 Díl: 711 Izolace proti vodě , RZ3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou m2 41, ,80 899, penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m RZ3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního m2 41, , , pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, RT3 Odvětrání konstrukcí izolačním systémem z tvarovek HDPE svisle, včetně dodávky tvarovek a m2 44, , , ukončujících lišt R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m % 353, , , m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Díl: 728 Vzduchotechnika 9 261, R00 Kruhové plastové potrubí montáž kruhového plastového potrubí, do průměru d 100 mm m 6, ,00 955, R00 Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2, kus 13, , , AR trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; D = 40,0 mm; s = 1,80 mm; l = 1000,0 mm m 6, ,10 237,00 SPCM R mřížka větrací kus 13, , ,00 SPCM R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m % 92, ,52 47, vodorovně do 50 m Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 256, R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0, ,50 42, R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 5, ,10 82, R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0, ,50 56, Stránka 16 z 18

17 R: 05 Obvodová drenáž R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0, ,80 6, R00 Poplatek za skládku suti s 5% příměsí - DUFONEV Brno t 0, ,00 68, Celkem ,12 Stránka 17 z 18

18 S: 2017/120 R: 06 Roubení výminku Díl: 762 Konstrukce tesařské , RZ3 Izolace proti vlhkosti vodor., nátěr penetr. emulzí, vč. asfaltové emulze 0,3 kg/m2 m2 10, ,80 230, RY1 Izolace proti vlhkosti vodor., pásy přitavením vč. asfaltového pásu, vč. vytmelení spáry m2 10, , , R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace m3 6, , , RT03 Montáž záklopu, vrchní na pero, hoblovaná prkna vč. dodávky palubek tl. 22 mm m2 19, , , R00 Montáž hraněných stropnic, plocha do 450 cm2 m 13, , , RR Montáž konstrukce stěn hranolů do 450 cm2, roubenka m 119, , , R Spárování roubenky m 119, , , R Demontáž dřevěných stěn - roubení m2 37, , , R Demontáž prostorových konstrukcí rozebrání stropu (stropní trámy) m 13, , , R Nátěr roubení - 2x konzervace, 2x nátěr m2 74, , , R Podchycení střechy - roznášecí trámy + zavětrované teleskop. stojky (únostnost 30 kn) m 27, , , R Hranol SM/JD; tl = 200,0 mm; š = 200 mm; l = 5 m; jakost I (20 % trámu bude použito m3 5, , ,86 SPCM stávajících) RRR Příplatek za vysušení dřeva, w = 20 % m3 5, , , RRR Povrchová úprava dřeva - drásání, dvoustranné (stěny) m 119, , , RRR Povrchová úprava dřeva - drásání, třístranné (stropní trámy) m 13, , , R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 2 507, , , m vodorovně Celkem ,78 Stránka 18 z 18

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba: 1 Objekt: 1 Rozpočet: 1 Zadavatel IČO: DIČ: Zhotovitel: Martina Bednářová IČO: 67166695 DIČ: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem

Více

Položkový rozpočet. SÚ - podchycení průsaku dešťové vody do sklepních prostor domu na Masarykově nám.č.p.15 S:

Položkový rozpočet. SÚ - podchycení průsaku dešťové vody do sklepních prostor domu na Masarykově nám.č.p.15 S: S: 20161850 O: 01 R: 01 Položkový rozpočet SÚ - podchycení průsaku dešťové vody do sklepních prostor domu na Masarykově nám.č.p.15 BD Masarykovo náměstí č.p.15, Bystřice nad Pernštejnem BD Masarykovo námšstí

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 15/0 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK Snížená DPH 15 % 0,00 CZK Základ pro základní DPH: 21 % 248 144,61

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Pokyny pro vyplnění Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Více

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli Název: Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zakázka: SKP: Zúčastněné firmy Dodavatel: Projektant: Investor: Údaje o akci Název: BD Třeb Založeno: 17.12014 Aktualizace: 4.2015

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o.

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1 k VZ MR č. P15V00000180 ÚDRŽBA A OPRAVY KANALIZACE OBJEKTŮ MĚSTA LITVÍNOVA

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr Příloha č. 2 smlouvy o dílo Stavba: Rekonstrukce vnitřní kanalizace skladu C1, SSHR-pobočka GODULA JKSO: CC-CZ: Místo: závod SSHR, Hnojník u Českého Těšína Datum: 31.03.2016

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet: 10001200 REVITAL.PROSTOR ÚSTAV 423 INVESTICE Název objektu : JKSO : S02 REVITAL PROSTOR ÚSTAV 423, INVESTICE Název stavby : SKP : 10001200 REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky v Ošerově Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion s.r.o.

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Objekt MŠ Chodovická, Praha 20 - Horní Počernice Objekt: I.etapa příprava stavby,terén.úpravy,hrubá stavba,část ZTI,okna Datum: 14.6.2010 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba: PFB180029 Zadavatel Město Louny IČO: 00265209 Mírové náměstí 35 44001 Louny DIČ: CZ00265209 Zhotovitel: Metrostav a.s. IČO: 14915 Koželužská 2450 18000

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-02 - Oprava tělesa hráze. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú.

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-02 - Oprava tělesa hráze. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú. KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Zadavatel: Projektant: Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, Příbram II Poznámka: 408 97 656 Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Venkovní úpravy - RD

Venkovní úpravy - RD Poř Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr Ztratné Výměra Jedn cena Cena CELKEM Venkovní úpravy - RD 001: Zemní práce 1 SP 122101101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř 1 a 2 objem do 100 m3 m3 51,815

Více

SO 202 Východní lávka

SO 202 Východní lávka Soupis prací - pomocné výpočty SO 1 - Zemní práce 1 Čerpání vody na povrchu čerpání vody ve výkopu hod odhad 240,000 zaokrouhlení 0,000 celkem 240,000 2 Hloubení jam zapaž. i nezapaž. tř.i s odvozem do

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku Místo: Datum: 23.07.2014 Objednavatel: Statutární město

Více

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: 21815/3 Stavba: Dokončení kanalizace Olšany u Prostějova Místo: Olšany u Prostějova Datum: Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Uchaze : STRABAG

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb. C3F/ Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - Humanizace pobytových služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb. C3F/ Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - Humanizace pobytových služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : C3F/160514 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - Humanizace pobytových služeb Zadavatel : IČO : DIČ : Projektant : CENTROPROJEKT GROUP a.s. IČO : 01643541

Více

Položkový soupis prací a dodávek Realizace KPÜ v k. ú. Letonice - SO-01 Protierozní opatření IP 20 Let-1

Položkový soupis prací a dodávek Realizace KPÜ v k. ú. Letonice - SO-01 Protierozní opatření IP 20 Let-1 S: 2495a O: SO-01 R: 2495 Položkový soupis prací a dodávek Realizace KPÜ v k. ú. Letonice - SO-01 Protierozní opatření IP 20 Let-1 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Ceník,

Více

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář Číslo zakázky 00149 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č. Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení

Více

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK Stavba : Objekt : KARLŠTEJN - REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn P.č. Číslo položky Název položky množství cena / Díl:

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2017 Skalice, most přes Skaličku u zvoničky JKSO: CC-CZ: Místo: Skalice Datum: 26.6.2017 Objednatel: 00293474 Obec Skalice Zhotovitel: Projektant: 60744456 Zpracovatel:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARLŠTEJN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARLŠTEJN ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARLŠTEJN NOUZOVÝ VÝCHOD A TERASA MÍSTO STAVBY: OBJEDNATEL: Karlštejn č.p.67, 267 18 Karlštejn, parc.č.st.27/1 a 12/1, v katastrálním území Budňany, obec Karlštejn, okres Beroun městys KARLŠTEJN,

Více

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY. Preambule

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY. Preambule 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Preambule Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 1513 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Ing. Jan Červinka Základ pro sníženou DPH: Snížená DPH Základ pro základní DPH: Základní DPH 15 % 15 % 21

Více

12 Strana: 1. Stavba: Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26 Objekt: 1 1 - Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední JKSO:

12 Strana: 1. Stavba: Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26 Objekt: 1 1 - Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední JKSO: 12 Strana: 1 D 0100 Stav. díl 1 - zemní práce K HSV 001 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 0,300

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba: 1250 Rekonstrukce balkonů Líšeň Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: 60167 Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 Brno IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Vypracoval: Základ

Více

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05 Psáry - kanalizace a vodovod v ul. Nad Cihelnou Sestavení nákladů Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH SO 01 - Tlaková kanalizace 371 407,98 40 854,88 412 262,85 86 575,20 498 838,05

Více

položkový rozpočet stavby Stavba: ZŠ Dr. Peška 768, Chrudim - Rekonstrukce objektu tělocvičny

položkový rozpočet stavby Stavba: ZŠ Dr. Peška 768, Chrudim - Rekonstrukce objektu tělocvičny položkový rozpočet stavby Stavba: 2018-095 ZŠ Dr. Peška 768, Chrudim - Rekonstrukce objektu tělocvičny objekt: 1 objekt Rozpočet: 22 Dodatečně prováděné práce Objednatel: Město Chrudim IČO: 00270211 Resselovo

Více

Položkový rozpočet Zakázka: 1 - oprava OK + lapol - nátok - plot u silnice Objednatel: Městys Strážný IČ: 00250694 Strážný 23 Strážný 384 43 DIČ: CZ00250694 Zhotovitel: STAVBY - BOKR s.r.o. IČ: 28154487

Více

RD ARNO 14 - předběžná cena (bez DPH)

RD ARNO 14 - předběžná cena (bez DPH) RD ARNO 14 - předběžná cena (bez DPH) 2 498 873 001: Zemní práce pro dům ( bez odvozu a uložení na skládku) 25 120 1. 121101101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním - do 50 m m3 150,000

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet Kárová 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 01 Rekonstrukce zahrady Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2014/049 Mateřská školka - Arabská Praha 6 Náklady na m.j.

Více

REKAPITULACE STAVBY. Mosty v ondřejovicích podél silnice III/ ,97. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH ,72.

REKAPITULACE STAVBY. Mosty v ondřejovicích podél silnice III/ ,97. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH ,72. Strana 1 z 167 REKAPITULACE STAVBY Kód: 12345 Stavba: Mosty v ondřejovicích podél silnice III/45711 KSO: Místo: Ondřejovice Datum: 21.5.2015 CC-CZ: Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj

Více

Nabídkový rozpočet - návrh změnového listu č. 1

Nabídkový rozpočet - návrh změnového listu č. 1 Zakázka Číslo zakázky Zakázka Klasifikace Fáze Komentář Nabídkový rozpočet - návrh změnového listu č. 1 Staré Křečany - změna během výstavby (návrh ZML) Založená nabídka Verze Popis Komentář Nabídka Firmy

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek.

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: 3024 - Oprava MK HorBludovice - ABS, ABH, Příkop č05 - úsek KSO: 822 29 Poznámka: D D D 0502204 Jednotlivé položky odkazují na technickou zprávu, situaci a vzorové příčné řezy

Více

SO_01: nádraží

SO_01: nádraží SO_01: nádraží 8 889 942 001: Zemní práce 1 908 948 51. H 00572420 Osivo směs travní parková okrasná kg 1,632 115,00 188 55. H 10371500 Substrát zahradnický B VL m3 8,16 950,00 7 752 109. SP 113106511

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

Objekt: Polní cesta C33-1.etapa - propustky - MÉNĚPRÁCE. 1 Zemní práce 0,00 0, ,04 0, Komunikace 0,00 0, ,97 0,000

Objekt: Polní cesta C33-1.etapa - propustky - MÉNĚPRÁCE. 1 Zemní práce 0,00 0, ,04 0, Komunikace 0,00 0, ,97 0,000 Cena jednotková Dodávka Montáž Cena 1 Zemní práce 0,00 0,00 9 905,04 0,000 7 R 124203101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3 m3 72,000 65,96 0,00 0,00 4 749,12 0,000 0,000 8 R 124203109 Příplatek

Více

Položkový soupis prací a dodávek

Položkový soupis prací a dodávek Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 4 095,00 1 900-001 Odstranění stávajícího potrubí odvětrání, pod střešním pláštěm m 23,40000 25,00 585,00 Vlastní 9*2,60 23,40000 2 900-002 D+M nové odvětrávací potrubí

Více

Soupis prací včetně výkazu výměr

Soupis prací včetně výkazu výměr Objekt: SO 101 Polní cesta HC2 Díl 5: Komunikace pozemní 50 K 564 76-1111 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 200 mm (zemní pláň) 5 466,35 m2 91,00 497 437,85 Podklad z kameniva drceného rozprostřením

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-03 - Sdružený objekt. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú. Chraštice.

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-03 - Sdružený objekt. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú. Chraštice. KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Zadavatel: Projektant: Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, Příbram II Poznámka: D D D 408 97 656 Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa Projektant: ASPOeu s.r.o., Hrnčířská 859/84, 470 01 Česká Lípa Poznámka: 260428 CZ00260428 28752007 CZ28752007 28720491

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba : 429 OBJEKTY ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY -RÁCOV Datum: Objednatel : Zemědělské družstvo Rácov IČO : 13693298 Rácov 15 DIČ : CZ 13693298 58851 Rácov Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 00002998 Koupaliště Veselí n/moravou II - SO JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0000 Koupaliště Veselí n/moravou II Náklady na m.j.

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel:

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Stavební rozpočet Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Druh stavby a účel: oprava vodovodu Začátek výstavby: Projektant: Lokalita: Děčín Konec výstavby:

Více

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Cena celkem 0,00 Celkem 79 nevyplněných položek Poř. Typ Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO_01: Stavební

Více

Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Výkaz výměr - soupis prací k ocenění Rekapitulace Datum zpracování 04/2017 P. Číslo položky Název položky Cena DPH Cena vdph 1 Všeobecné položky 0,00 4 SO 01 Železniční spodek 0,00 5 SO 02 Železniční svršek 0,00 Náklady stavby celkem 0,00

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž 26 221 113106121 HSV Práce a dodávky HSV 3 600.86 403 734.37 407 335.23 17.318 1 Zemní práce 3 600.86 93 072.85 96 673.71 15.106 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo

Více

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. soustava Ceník,

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: CEMEX PRACHATICE - snížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod Objekt: D.1.2 - Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 31.01.2017

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 14.06.2016 Zadavatel: Uchazeč: 640 134 30 CZ6204241142 Projektant: Poznámka: Cena bez DPH 317 635,57 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 317 635,57

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních -2-793 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA A. KONSTRUKCE A PRÁCE HSV 1. Zemní práce Budou provedeny výkopy pro okapové chodníky a pro základy. Provedou se ručně a to v hornině 3. Odvoz zeminy se provede

Více

ZMĚNOVÝ LIST č. 1. na akci. Rekonstrukce ulice Boženy Němcové v Třeboni. Navrhovatel změny: Lesostavby Třeboň a.s. Popis změn:

ZMĚNOVÝ LIST č. 1. na akci. Rekonstrukce ulice Boženy Němcové v Třeboni. Navrhovatel změny: Lesostavby Třeboň a.s. Popis změn: na akci Navrhovatel změny: Lesostavby Třeboň a.s. Popis změn: Dle jednotlivých protokolů o změnách. Seznam projektové dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení, fotodokumentace Odůvodnění

Více

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34 Rekapitulace Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce Vícepráce celkem 2 885 821,57 Méněpráce I.a celkem 1 244 642,34 Méněpráce III. celkem 226 996,56 Rozdíl 1 414 182,67 Vícepráce Děčín Březiny

Více

CENÍK VEDENÍ ELEKTRICKÁ KABELOVODY

CENÍK VEDENÍ ELEKTRICKÁ KABELOVODY CENOVÉ PODMÍNKY 2012/ II. CENÍK 828-1 VEDENÍ ELEKTRICKÁ KABELOVODY OBSAH I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU... 1 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU... 1 11. Členění... 1 12. Platnost... 1 13. Náplň položek... 2 2. PODSTATNÉ

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. VZ-P Uničov - rekonstrukce stok DIV, DIVa, Dch, Di a části vodovodu.

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. VZ-P Uničov - rekonstrukce stok DIV, DIVa, Dch, Di a části vodovodu. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: VZ-P-2018004 Uničov - rekonstrukce stok DIV, DIVa, Dch, Di a části vodovodu KSO: 827 CC-CZ: Místo: Uničov Datum: 15. 6. 2018 Zadavatel: IČ: 47675772 Vodohospodářská společnost

Více

POSTUP ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU

POSTUP ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU POSTUP ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU Zemní práce sejmutí ornice podsklepená část rozšíření jámy a pracovní prostor nepodsklepená část výkop jámy podsklepená část rozšíření jámy nepodsklepená část (pro podkladní

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Akce : Rekonstrukce fotbalových šaten Velká Dobrá

Akce : Rekonstrukce fotbalových šaten Velká Dobrá Rozpočet Rekapitulace 1 Bourání a podchycování 2 Výkopy 3 Zakládání 4 Svislé konstrukce 5 Úpravy povrchů, podlahy 6 Ostatní konstr.a práce HSV 7 Konstr.sádrokart.+ izolace 8 Výplně otvorů 9 Ostatní konstr.a

Více

, , , , , ,00. m3 1, ,00 910, , , , , , ,56

, , , , , ,00. m3 1, ,00 910, , , , , , ,56 3436 4 3436 7 7679955 7 obezdění klinkrem v m původní komín nový komín v 4,5 m -8,6 Zdivo komínů a ventilací z cihel plných Klinker dl 9 mm pevnosti P 6 na MVC včetně spárování m3,675,45*,75*,675 Prefabrikovaná

Více

SO 00: Ostatní náklady

SO 00: Ostatní náklady Soupis prací a dodávek Stavba : Obnova vodovodu a kanalizace v obci Borek, ulice Dlouhá a Jabloňová Objednatel : Obec Borek u Českých Budějovic SoD změnový list č.1 Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 3 253,625 1 Zemní práce 1 561,311 1 221 113107170R Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm - vybourání krajníků m2 160,000 0,000 2 221 113107243

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH PD Protierozní mez Kuřimany. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH PD Protierozní mez Kuřimany. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: 16-64 KSO: 823 26 CC-CZ: 2420 CZ-CPA: 42.99.29 Zadavatel: IČ: 01312774 Česká republika - Státní pozemkový úřad DIČ: CZ01312774 IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj Projektant:

Více

ROZPOČET. HSV Práce a dodávky HSV 4 253, Zemní práce 0, Zakládání 560,635. Stavba: Stáj pro odchov telat a jalovic Objekt:

ROZPOČET. HSV Práce a dodávky HSV 4 253, Zemní práce 0, Zakládání 560,635. Stavba: Stáj pro odchov telat a jalovic Objekt: ROZPOČET Stavba: Stáj pro odchov telat a jalovic Objekt: Objednatel: Hospodářské družstvo Určice, družstvo, 798 04 Určice463 Zhotovitel: Místo: kú Kelčice Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Milkov Objekt: Oprava vodovodu 570m KSO: CC-CZ: Místo: Datum: Zadavatel: Uchazeč: KLP Stavo Invest s.r.o. IČ: DIČ: Projektant: Poznámka: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Cena bez DPH 1 074

Více

Aktualizace OTSKP-SPK 2015

Aktualizace OTSKP-SPK 2015 21150 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA M3 677 Kč položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 21151 SANAČNÍ ŽEBRA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 858 Kč položka

Více

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55 BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE Část 1B - komunikace vícepráce 2 195 913,11 méněpráce 1 725 230,55 Část 2 - komunikace vícepráce 158 381,52 méněpráce 116 150,43 Celkem vícepráce 2 354 294,63 méněpráce 1

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Položkový rozpočet. Rozpočtové náklady

Položkový rozpočet. Rozpočtové náklady Položkový rozpočet Stavba: Číslo: 20120101 Název: Rozpočet: 20120109.1 Výběrové řízení - část stavby Projektant Objednatel: Zhotovitel: Projektant - Architekt Novák Franta Dle výběrovího řízení Projektová

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby LC Pod Kubešovou chatou JKSO Název objektu EČO Název části Místo IČ VÚj Libavá, k.ú. Rudoltovice DIČ Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

Více

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE Část 1B - komunikace Rozšíření počtu parkovacích stání před MŠ (změna z podélného na kolmé stání) a výměna stávajícího betonového lapáku tuků před MŠ. Odpočet podezdívky

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 204-044 Víceúčelové hřiště Skalice nad SvitaJKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 3 Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Jíloviště Datum: 12. 2. 2018 Objednatel: 00241334 Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 47307218 5/13, 140 00 Praha

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině. REKAITULACE STAVBY Kód: KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: 261238 Statutární město Děčín Uchazeč: IČ: 28701101 BAJGER s.r.o. DIČ: CZ28701101 rojektant: IČ: 69288992 Vladimír Vidai DIČ: CZ5705170625 oznámka: 017

Více

CENÍK PODLAHY Z DLAŽDIC A OBKLADY KERAMICKÉ

CENÍK PODLAHY Z DLAŽDIC A OBKLADY KERAMICKÉ CENOVÉ PODMÍNKY 2012/ II. CENÍK 800-771 PODLAHY Z DLAŽDIC A OBKLADY KERAMICKÉ OBSAH I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU... 2 CENÍKU... 2 11. Členění... 2... 2 2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY... 3 II.

Více

Krycí list rozpočtu. Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 66. Rozpočtové náklady v Kč B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště

Krycí list rozpočtu. Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 66. Rozpočtové náklady v Kč B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště Krycí list rozpočtu Název stavby: Mateřská škola Gagarinova Objednatel: Městská část Praha - Suchdol Suchdolské IČ/DIČ: náměstí 73 Druh stavby: Nástavba tech. pavilonu I. etapa Projektant: IČ/DIČ: IČ/DIČ:

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Celková cena 001 HSV 001 Zemní práce 1 00572474 Osivo směs travní krajinná - svahová kg 39,174 0,035*1119,26 39,174 2 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 335,778 3 001 129203101

Více

SO 203 Úprava mostu ev. č

SO 203 Úprava mostu ev. č , SO 203 Úprava mostu ev. č. 37-047 , úprava mostu ev.č. 37-047 C 203 0 - Všeobecné konstrukce a práce Poplatky za skládku ( objem v m 3 ) 1 nevhodná zemina z výkopů viz položky výkazu výměr položka V

Více

Slepý rozpočet. PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22 01 Rekonstrukce tělocvičny. Stavba : Objekt :

Slepý rozpočet. PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22 01 Rekonstrukce tělocvičny. Stavba : Objekt : Díl: 1 Zemní práce 1 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 14,49 drenáže:10,22*1,1*1,2 13,49 ornice:10,22*0,65*0,15 1,00 2 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4,

Více

Svislé a kompletní konstrukce 1 Zazdívka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MVC, s použitím m3 0,90000 suché maltové směsi 3*(2,00*1,00*0,15) 0,90000

Svislé a kompletní konstrukce 1 Zazdívka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MVC, s použitím m3 0,90000 suché maltové směsi 3*(2,00*1,00*0,15) 0,90000 p.č. název položky MJ množství Svislé a kompletní konstrukce 1 Zazdívka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MVC, s použitím m3 0,90000 suché maltové směsi 3*(2,00*1,00*0,15) 0,90000 2 Překlad nenosný do příčky

Více

ARNO 08 - bez DPH 1 737 061

ARNO 08 - bez DPH 1 737 061 ARNO 8 - bez DPH 1 737 61 1: Zemní práce 1. 1211111 Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním - do 5 m 2, 2. 1312122 Hloubení zapažených jam a zářezů - hornina 3, množství přes 1 do 1 286,

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-8-8 JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 05.08.2016 Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice Zhotovitel: 60775530 Sates Morava spol. s r.o. Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z

Více

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč REKAPITULACE Rozpočet : ávrh revitalizace bytového domu z cihelného zdiva Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Strana: 1 Kód položky Popis MJ jednotková v Kč 001 Rekonstrukce fasády a zateplení obvodového

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

T e c h n i c k á z p r á v a

T e c h n i c k á z p r á v a č. zakázky : 2009.1406 počet stran : 2 T e c h n i c k á z p r á v a Název akce : Odvlhčení obvodových stěn Místo objektu : Lanškroun, ul. Olbrachtova Číslo popisné : č.p. 93, 94 Projektant : Němec projekce,

Více

K HSV 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 20,590 16,00 329,00 K HSV 001 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

K HSV 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 20,590 16,00 329,00 K HSV 001 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 3 Strana: 1 D 0100 Stav. díl 1 - zemní práce 12 999,00 K HSV 001 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost m3 2,400 50,00 120,00 do 250 m K HSV 001 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: CTNA2714 - ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES Místo: Datum: 05.06.2014 Objednavatel: Obec Ctiněves Zhotovitel: Projektant: ing. Jan Hovorka Zpracovatel: Ing. Jan Hovorka IČ: DIČ:

Více

3 Strana: 1. Dobřany Přístavba výtahu, pavilon 16-17 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

3 Strana: 1. Dobřany Přístavba výtahu, pavilon 16-17 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech 3 Strana: 1 D 0100 Stav. díl 1 - zemní práce K HSV 001 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 2,400 K HSV 001 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100

Více