White Paper SAP inovace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "White Paper SAP inovace"

Transkript

1 White Paper SAP inovace Vysoce výkonné produkty pro efektivní a flexibilní řízení firmy. HANA TM in-memory technologie podniková mobilita cloud computing.

2

3 Obsah 1. Úvod 5 2. SAP v kontextu práce s daty přímo v operační paměti, podniková mobilita a cloud computing 6 3. Tři inovace s obrovským potenciálem 3.1 HANA in memory technology, revoluce ve zpracování dat 3.2 Podniková mobilita: pružnější způsoby podnikání 3.3 Cloud computing: IT zdroje dle potřeb Konkrétní možnosti: Prostředí T-Systems pro analýzu Závěr Zdroje Vysvětlivky Seznam obrázků 26

4

5 1. Úvod 4 5 Téměř všechny inovace v informačních technologiích (IT) byly donedávna výsledkem technologického pokroku. Příklady zahrnují vývoj od sálových počítačů a terminálů k architekturám klientských serverů a trend k miniaturizaci v mikroelektronice, která připravila cestu k mobilním telefonům a notebookům. Vývoj firemního IT je však v dnešním světě vystaven širším vlivům. Chování zákazníků formují širokopásmové technologie, mobilní přístroje a internet, zároveň společnosti nutí, aby udržovaly krok s jejich měnícím se očekáváním. Pověst firem se dnes u veřejnosti vytváří velkou měrou on-line a formují ji síly mimo jejich přímou kontrolu. Nikdy v minulosti nebyly tak významné rychlé odezvy založené na přesných informacích. Tendence k propojenému životu a práci vyžadují bezpečná mobilní řešení, která jsou k dispozici kdykoli a kdekoli a která jsou plně integrována s konvenčními firemními systémy IT. Organizace pro výzkum trhu Gartner ve svém každoročním přehledu klíčových odvětvových trendů shledala deset hlavních technologií, které nejvíce ovlivňují organizace, jejich obchodní modely, IT a nároky na investice. Každou z těchto technologií lze přiřadit k jedné ze tří otázek probíraných v tomto dokumentu: in-memory technology, neboli práci s daty přímo v operační paměti, firemní mobilitě a cloud computingu. Ty poskytují některé klíčové odpovědi na výše uvedené výzvy spojené s propojenou prací a životem (connected work and life). Tento dokument ukáže, že tyto tři důležité body problému skýtají ještě větší inovační potenciál, pokud se kombinují. Nijak nepřekvapuje, že jim v rámci výzkumu a vývoje věnují hlavní pozornost technologické jedničky jako je firma SAP a její partneři. Na základě skicy inovačních priorit SAPu prozkoumáme in-memory computing, podnikovou mobilitu a cloud computing. Ukážeme, jaké výhody tyto technologie nabízejí a jak je lze maximálně účinně implementovat. Jedna z částí tohoto dokumentu je také zaměřena na příklady ze světa reality. Strategické Die laut Gartner technologie wichtigsten strategischen v roce Technologien 2012 des Jahres 2012 lassen sich den Innovationsschwerpunkten In Memory, Mobility und Cloud Computing zuordnen. Mobilní aplikace a rozhraní Internet věcí Uživatelská zkušenost Mobilita Prodej aplikací Big Data In-Memory Computing In-Memory Top 10 strategických technologií podle společnosti Gartner může být rozděleno do tří inovačních oblastí: in-memory, mobilita a cloud computing. Cloud Computing (Extrémně úsporné servery) Cloud Obr.1

6 2. SAP v kontextu práce s daty přímo v operační paměti, podnikové mobility a cloud computingu SAP hraje v globálním IT vedoucí úlohu. Jeho technologie je pohonem inovací, zákazníkům umožňuje optimalizovat a modernizovat jejich procesy, vyvíjet nové obchodní modely a utvářet jejich budoucnost. Výzkumné a rozvojové aktivity SAPu jsou v současné době zaměřeny na tři oblasti: HANA in-memory computing, mobilitu a řešení cloud computingu. Hybné nástroje těchto inovací zahrnují stálý proud nových obchodních modelů, kratší inovační cykly, zvýšené povědomí o nákladech a stále rostoucí vliv zákazníků na firmy. Tento posledně zmíněný vliv lze z velké části připsat nečekaně velkému rozmachu sociálních médií na všudypřítomném internetu a mobilních přístrojů informační generace, nazývané též igeneration. Největší výzvou pro firmy je udržet krok se strhující rychlostí pokroku v informačních technologiích, nemluvě o plném využívání jejich potenciálu. Aby ji zvládly, musí zajistit, aby jejich IT byla otevřená a pružná a vyvarovat se všech možných úskalí. Hlavní IT manažeři by měli stanovit, která z jejich starších, nicméně stále používaných IT technologií, je nadále schopna splňovat nároky nových aplikací, a zbavovat se jakékoli z nich, která nebude s to podporovat obchodní procesy v delším časovém horizontu. Obchodní aplikace: rychlé, mobilní a dodávané z cloudu Globální trend ke shromažďování stále více údajů nevykazuje známky zpomalení. Data o téměř každém subjektu jsou dnes úzkostlivě zaznamenávána a analyzována: životní prostředí, počasí, provoz, ekonomická činnost a veškeré toky zboží, lidí a jejich pohybů a činností. Toto nepřeberné množství údajů může být velmi užitečné k zamezování škod a katastrof, pro zlepšování kvality života, pro využívání obchodních příležitostí, čerpání potenciálu a pro poskytování kompletních a přesných informací na podporu rozhodovacích procesů. Závisí to však na následujícím: Rychlé analýze dat v ideálním případě v reálném čase k získání užitečných akčních vědomostí. Umožňuje to technologie in-memory. Přístupu k informacím a rozhodování kdykoli a kdekoli na silnici, na letišti, při externích poradách. To umožňuje firemní mobilita. Neomezený přístup k internetu, urychlující růst cloudových nabídek. Ty mohou překonat mnoho obchodních a technologických úskalí, kdy mají poskytovatelé služeb prostředky jak dostát požadavkům zákazníků na dostupnost a bezpečnost. Společnost SAP, jeho certifikovaní partneři a přední poskytovatelé služeb, podněcují inovace ve všech třech oblastech. SAP vyslal silný signál o své angažovanosti v mobilních řešeních v květnu roku 2010 akvizicí společnosti Sybase za 5,8 miliardy amerických dolarů a souběžným otevřením SAP Store pro mobilní aplikace (SSMA). Tento obchodní dům nabízí podnikové mobilní aplikace SAPu a jeho partnerů. Analytici považují odborné znalosti Sybase ve správě databázových systémů za velmi významné, protože mohou podporovat SAP ve vývoji inovačních aplikací pro špičkovou in-memory infrastrukturu. Tato infrastruktura rozvíjí krajně efektivní podporu rozhodovacích procesů. Základními nástroji v této oblasti jsou systémy Business Intelligence (BI), což znamená, že mobilní aplikace BI mohou zvyšovat rychlost a pružnost rozhodovacího procesu. Zpočátku mohou být pomocí chytrého telefonu a vysokorychlostní technologie SAPu HANA in-memory poskytována správná data v reálném čase. Jsou-li mobilní aplikace BI těsně propojeny s dalšími mobilními obchodními procesy, jsou tyto výhody ještě větší. Jedna třetina funkcionality BI se podle analytiků bude do roku 2013 využívat pomocí chytrých telefonů.

7 6 7 Struktura inovací SAP s nabídkou pro koncové uživatele a poskytovatele služeb SAP inovační strategie In-memory computing (např. SAP HANA) Cloud computing (dynamické služby) Mobilita (platformy a aplikace) Portfolio poskytovatelů ICT Příprava Realizace Provoz Návrh Řešení Realizace Konzultace k IT infrastruktuře Provozní řešení Podpora v průběhu plánování Podpora při zavádění nových IT řešení Garance kvality služeb Obr.2

8 3. Tři inovace s enormním potenciálem Směr inovace byl stanoven: obchodní aplikace a technologie jako ERP, CRM a databázové systémy jsou mobilní a dodávají se z cloudu. Firmy jsou nyní postaveny před výzvu studia a využívání potenciálu tří klíčových oblastí inovace jejich byznysu. 3.1 Technologie HANA od SAPu: revoluce v operační paměti Množství digitálních informací vytvářených prací a hrou exponenciálně roste. Příčin je mnoho: od elektronického obchodu a sociálních médií po zdravotnictví, od informací o životním prostředí a dopravních systémů po chytré měření. Data je však třeba rychle přeměňovat v hodnotný přehled a potřebné znalosti, které lze lépe využívat pro rozhodování a inovační obchodní modely. Vyžaduje to nové přístupy v IT, které umožňují přístup k datům a jejich rozbor v reálném čase. Kruhový model podnikové výkonnosti v operační paměti (EPIC) Posun vzorů v informační technologii Výpočetní model v operační paměti (in-memory) implementovaný s pomocí HANA od SAPu vytváří základy nových aplikačních modelů v informační technologii. Technologie HANA je vysoce výkonným analytickým nástrojem, který zahrnuje kompletní soubor předkonfigurovaného softwaru a hardwaru. HANA od SAPu je kombinací optimalizovaného databázového softwaru v operační paměti od SAPu s hardwarem od firem HP, IBM, Fujitsu, Cisco, Dell nebo Hitachi Technologie in-memory představuje významný posun v informační technologii. Běžné systémy IT ukládají data na pevný disk a stahují je do hlavní paměti jen pro zpracování. U tohoto modelu závisí celková rychlost úkolů zpracování dat a rychlost dodání použitelných informací na faktorech jako je např. rychlost pevného disku. Zpracování a analýza velkých objemů dat byly do současné doby téměř nemožné. Uživatelé, kteří požadovali údaje pro rozhodování, museli buď trpělivě čekat nebo postupovat bez luxusu náhodných dotazů. Analýza Vícejádrové procesory Ukládání Analytické aplikace v reálném čase Data In-Memory Vkládání Předvídání Cestu technologii in-memory otevřely explodující ceny úložné technologie a dostupnost SSD disků. To umožňuje udržovat data v hlavní paměti, což výrazně zrychluje přístup. Lze analyzovat obrovské objemy dat a výsledky poskytovat v řádu vteřin. Technologie in-memory od základu změní činnost podniků. Jak ukazuje obrázek č. 3, kombinace in-memory computingu, databázových modelů insert-only, úložných technologií řádků a sloupců a vícejádrových procesorů, umožňuje analyzovat velké množství dat v letu. To může výrazně urychlit rozhodování zpřístupněním informace s téměř okamžitou dosažitelností Transakční aplikace v reálném čase Provedení Obr.3

9 8 9 Úspora času s technologií HANA ČAS Odpověď Čas Výstup Výzkum trhu ukazuje, že se těchto schopností bude v příštích letech využívat hlavně pro analytické aplikace k podpoře rozhodovacích procesů a virtuální spolupráci (virtual collaboration). Implementace řešení in-memory se samy o sobě neomezují na specifická odvětví nebo paletu aplikací. Toto nové řešení se hodí pro následující obory: reklama, bankovnictví, energetika, výzkum trhu, doprava a logistika, sdělovací prostředky, armáda, on-line hry a zábava, software jako služba (software-as-a-service), telekomunikace a on-line obchod. Akcelerační faktor: V rámci těchto odvětví jsou myslitelné vertikální i horizontální aplikace. Měly by sahat od řízení rizik a odhadů ziskovosti po sledování kvót a řízení podnětů pro obchod, až po obchod spočívající na algoritmech a správu flotily vozidel. Na dosah jsou nové obchodní modely Díky příchodu systému HANA a dalších technologií zpracování dat v operační paměti již mnoho firem reaguje a navrhuje nové konkurenceschopné obchodní modely. řádkový záznam/ optimizace celkový počet řádkový záznam HANA HANA od SAPu je příkladem technologie in-memory v praxi. Obr.4 ERP Reporting HANA Reporting SAP poprvé ohlásil systém HANA v roce 2010 a zavedl ho v polovině roku Prodejci od té doby implementovali technologii u různých zákazníků. Technologii HANA od SAPu lze propojit se stávajícími sítěmi a aplikacemi, jako jsou CRM a ERP systémy, a hodí se i pro mobilní přístroje. Mnoho různých aplikací Technologie zpracování dat v operační paměti (in-memory technology) může poskytovat údaje nutné pro rozhodování z databázových dotazů v řádu vteřin. Používání analytické funkčnosti u obrovského množství transakčních dat otevírá nové možnosti pro plánování a prognózování, simulace, oceňování a mnoho dalšího. Technologie HANA sbližuje doposud oddělené transakční a analytické procesy a sjednocuje příslušné softwarové procesy. Na analýzu dat v reálném čase a prognózu může téměř neprodleně navazovat patřičné rozhodování. Tato technologie navíc snižuje složitost prostředí IT, zvyšuje výkonnost podniku (obchodu), přičemž snižuje celkové provozní náklady. Primární využití technologie spočívá v analýze a transakcích, může však také zlepšovat obchodní procesy všeho druhu. Jeden ze zákazníků používá HANA od SAPu k vyhodnocování ziskovosti, od prodeje a analýzy dat v reálném čase až po údaje na místní úrovni. Řešení technologie HANA od SAPu pomáhá také provozovatelům taxislužby vysílat auta z jejich vozového parku efektivně a v reálném čase. Aplikace za tímto účelem prohledává zhruba 360 miliónů záznamů za méně než jednu vteřinu. Technologie HANA od SAPu může zpracovávat data z mnoha různých zdrojů. Jednomu podniku ze žebříčku stovky nejúspěšnějších firem vedeného časopisem Fortune, to umožňuje kombinovat data z vlastních systémů a od výrobních partnerů.

10 Potenciál technologie HANA od SAPu v různých odvětvích Rostoucí Stavebnictví Vzdělávání Mechanika a vývoj Samospráva Těžba Střední Automobilový průmysl Veřejná správa Spotřebitelské produkty Zdravotnictví Pojišťovnictví Výroba Farmacie Vysoký Reklama Bankovnictví Kapitálové trhy Energetika Výzkum trhu Doprava a logistika Média Armáda Online zábava Retail Software jako služba Telekomunikace Online komerce Obr.5 Výkonnost specifických průmyslových a obchodních aplikací se zlepšuje exponenciálně. Tisíce on-line aplikací používají pro práci a volný čas milióny lidí vybavených internetem a (mobilními) přístroji. Vytváří to enormní množství dat. Všechna lze zpracovávat pomocí technologie HANA od SAPu zcela novými způsoby. Schopnost rychlého výběru cenné obchodní, nebo např. zdravotní informace z velkého objemu dat bude brzy klíčovým konkurenčním rozlišovacím znakem na globálním trhu. HANA od SAPu umožňuje provádět simulace a scénáře typu co se stane, když? a získávat okamžité prognózy kdykoli a kdekoli. Manažeři lidských zdrojů například mohou s pomocí aplikace strategického plánování pracovních sil od SAPu (SAP BO Strategic Workforce Planning), přijímat veškerá rozhodnutí na personálních úrovních. Řešení přistupuje k datům přímo z integrovaného řešení SAP ERP Human Capital Management (SAP HCM). Umožňuje uživatelům simulovat scénáře v reálném čase a rychle analyzovat a vyhodnocovat složité vztahy. Ti, co rozhodují, tak mohou rychle odhadovat dopad organizačních změn na obchod. Analýzy, které na konvenčních pevných discích probíhají dny či týdny, nyní mohou být dodány během vteřin. Potenciální přínosy produktivity pro uživatele systémů zpracování dat v operační paměti (in-memory) jsou obrovské. Nová technologie podle čerstvých odhadů zrychluje analýzu v reálném čase faktorem Za méně než jednu minutu lze zpracovat 500 miliard záznamů. Podnítí to nové obchodní modely založené na efektivních a komplexních procesech. Případová studie: Univerzitní nemocnice Charité, Berlín. Při zpracovávání velkých objemů dat je využití technologie HANA od SAPu názorným příkladem přínosů v nemocnici Charité v Berlíně. Kvůli výsledkům vyšetření, jako jsou odběry krve, diagnostické zprávy a rentgenové snímky spolu s výzkumnými aktivitami, vzrostl objem digitálních dat udržovaných nemocnicí za několik let o 30%. Přestože mají tyto informace klíčový význam pro účetní tým, byly v důsledku nedostatku rychlých a snadných cest, jak k nim přistupovat a vyhodnocovat je, nepoužitelné. Nemocnice Charité dnes využívá analytických schopností HANA od SAPu v reálném čase k provozu nemocnice jako úspěšného podniku a poskytuje lepší péči o pacienty. Některé druhy dat lze nyní analyzovat o 1000 procent rychleji. Lékaři mohou vybírat potřebná data nahodile a snáze sdílet informace s partnerskými organizacemi. Mají tak více času pro léčbu pacientů a zabraňuje to drahým pracovním duplicitám.

11 10 11 Případová studie: Smart metering. Stoupající používání chytrých elektroměrů nepřetržitě zvyšuje objem dat o spotřebě shromažďovaných distributory a výrobci energií. Rychlá analýza těchto údajů má zásadní význam pro optimalizaci spotřeby energie v domácnostech. Aplikace analýzy chytrých odečtů od SAP poháněná technologií HANA umožňuje získávat velmi rychle užitečné informace z hromadných dat. To firmám, které se zabývají službami v dodávce energií, umožňuje vytvářet kvóty založené na zvláštnostech zákazníků nebo spotřebě a pomáhat jim při používání energie udržitelnějšími způsoby. HANA in-memory důležité výhody Rozhodování v reálném čase Rychlé a snadné zpracování požadavků Přístup k analýzám v reálném čase Zlepšení obchodního výkonu Zrychlení toku informací například při plánování, odhadech budoucího vývoje a analýzách Nové úhly pohledu Kompletní analýza a zpracování velkého množství dat trendy, data mining, plánování, atd. Zpracování nestrukturovaných i strukturovaných dat Zvýšení produktivity Rychlejší zpracování analytických modelů Samoobslužné procesy snižují závislost na IT oddělení Jak dosáhnout toho, aby byly podniky připraveny na technologii in-memory? Technologie in-memory HANA od SAPu je pro většinu firem neznámým přístupem a potřebují poradit ohledně jejích výhod a plánu implementace. Zde totiž nejde o přidané řešení, které lze zakoupit a pak je jednoduše začlenit do existujícího databázového prostředí. K využití přínosů technologie zpracování dat přímo v operační paměti (in-memory computing) musí mít organizace především vhodnou serverovou a úložnou technologii, a aby mohla plně využívat hardwarových kapacit, musí upravit stávající softwarové a databázové systémy. Databázová technologie v tom navíc hraje významnou úlohu. Systémy správy databáze jsou kombinací programů, které uživatelům umožňují budovat a udržovat databázi. Software podporuje procesy stanovení, vytváření a manipulování s databázemi a zpřístupňuje je různým uživatelům a pro rozličné aplikace. Hlavním přínosem je optimalizace výkonnosti na databázové úrovni, protože odstraňuje potřebu separátních analytických systémů. Používání řešení in-memory vytváří cestu přístupu ke všem firemním údajům v reálném čase. Technologie HANA od SAPu dosahuje svého plného potenciálu jen v případě, že je úzce propojena se stávajícím prostředím IT a s obchodními procesy. Poskytovatelé služeb, kteří mají hluboké znalosti SAPu a metod business intelligence a data warehousingu, mají ideální předpoklady pomáhat zákazníkům při hodnocení způsobilosti zpracování v operační paměti. Poskytovatelé služeb souvisejících s technologií HANA od SAPu jsou připraveni pomáhat zákazníkům na každém kroku cesty od vyhodnocovacích seminářů po konzultaci, implementaci technologie a přechod na novou platformu. HANA od SAPu nabízí užitečné volby zvláště v souhře s řešeními podnikové mobility, jako zpracování dat v reálném čase a analýzu pro mobilní výkaznictví, reporting a poskytování rozhodujících dat kdykoli a na jakémkoli místě. Pomocí technologie HANA od SAPu lze vytvářet hodnotové sítě a propojovat podniky s jejich zákazníky, partnery a dodavateli, u kterých je standardní praxí dělba práce. A to všechno za předpokladu, že jsou podpořeny širokopásmovou (mobilní) datovou konektivitou. Vyšší efektivita IT Optimalizace při správě velkého množství dat z mnoha zdrojů Zjednodušení systémů a procesů Obr.6

12 3.2. Podniková mobilita: pružnější způsoby obchodování Mobilita IT určuje cestu fungování podniku Podniková mobilita se týká využívání nejnovějších informačních a komunikačních technologií k dalšímu zpružnění procesů a schopností firmy. To daleko přesahuje pouhý přístup ke zdrojům IT a k obchodním procesům pomocí mobilních přístrojů. Tato volba sama o sobě otevírá spoustu nových možností. Firmy nyní mohou využívat nejčerstvější logistická data a zasílat cílenou produktovou reklamu zákazníkům na chytré telefony. Zaměstnanci se zároveň mohou odkudkoli přihlašovat do firemní sítě IT pomocí mobilních prostředků, nahlížet do zákaznické historie, zpracovávat a editovat dokumenty a také si sjednávat schůzky se svými kolegy prostřednictvím Microsoft Outlook. Tyto nástroje výrazně zvyšují produktivitu zaměstnanců, pomáhají lépe využívat jejich schopností a současně jim poskytovat větší volnost při organizování jejich denního života. Jedním z důsledků propojeného života a práce je stírání hranic mezi soukromým a profesním životem, jež bývaly přísně odděleny. Novou normalitou je mobilní práce Podle studií IDC pracuje asi jedna třetina nemanažerských zaměstnanců v Evropě mimo kancelář a na cestách. Do roku 2013 se to bude celosvětově týkat 1,2 miliardy lidí. Mobilní práce je jasně silným a rostoucím trendem. Firmy mají plné ruce práce s přípravou svých obchodních procesů a příslušných systémů IT pro mobilní pracoviště. Jsou-li odhady analytiků společnosti Gartner správné, bude se do roku 2013 používat pro přístup k internetu více chytrých telefonů než osobních počítačů. To, co firmy potřebují, jsou strategie mobility podporující nové způsoby vytváření hodnot souběžně s využíváním nejkomplexnějších bezpečnostních mechanismů. Poskytování mnohem atraktivnějších kapacit, než například pouhý mobilní kalendář, bude vyžadovat finanční investice a restrukturalizaci práce. Mnoho firem tyto radikální cesty aktivně plánuje a připravuje se na ně. Při uvolňováni potenciálu mobilní technologie sehrají významnou úlohu mobilně podporované aplikace ERP a CRM. Firmy jsou však postaveny před mnoho výzev. Vzhledem k mobilitě zmíněných aplikací znamená používání chytrých telefonů přenesení dat a aplikací za fyzické hranice organizace. A je životně důležité zajistit, aby sílící používání vlastních chytrých telefonů zaměstnanci (Bring Your Own Device) nekolidovalo s bezpečností. Mobilní podnikové řešení jako standard Vývoj mobilních řešení patří v současné době k nejvýznamnějším oblastem růstu informační technologie. Tento trend schopnost bezpečné integrace chytrých telefonů do firemních systémů IT jen zesiluje. SAP a jeho partneři jsou hnací silou vývoje mobilních aplikací a jejich integrace s osvědčeným firemním softwarem v mnoha oblastech: Plánování podnikových zdrojů (Enterprise Resource Planning ERP) Řízení vztahů se zákazníky (Customer relationship management CRM) Řízení, správa, dodavatelského řetězce (Supply chain management) Analýzy obchodu (Business analytics) Vertikální a horizontální aplikace Jedním z příkladů standardizovaného řešení je Sybase Mobile Sales for SAP CRM. Uživatelům umožňuje zobrazovat údaje o zákaznících a o kontaktech na svých chytrých telefonech a přistupovat k podrobnostem prodeje i příležitostem udržovaným v CRM SAPu. Profesionální obchodníci tak mají při přípravě návštěv u zákazníků bezprostředně k dispozici nejnovější údaje o předchozích schůzkách či objednávkách. Maji také přistup k informacím, které potřebují k tomu, aby např. poskytli radu zákazníkovi, s kterým pracují na nové objednávce. Obchodníci mohou spravovat své údaje o zákaznících, připravovat na místě kvóty, předkládat objednávky a radit zákazníkům, kdy mohou očekávat dodávku. V reálném čase jsou k dispozici také úvěrové limity, dlužné platby a zatřídění zákazníka podle rizika. Všechny tyto funkce pomáhají urychlovat obchodní proces a minimalizovat prostoje. Aplikace Sybase Mobile Workflow for SAP Business Suite zaměstnancům obdobně umožňuje, aby byli produktivní kdykoli a kdekoli. Administrativní procesy, jako schvalování obchodních cest a žádostí o dovolenou, již nemusejí čekat na to, až bude odpovědný manažer ve své kanceláři a bude se tam moci přihlásit do SAP Business Suite. Na cestách jsou přístupné všechny běžné a známé aplikace a pracovní toky SAPu. Obě řešení jsou k dispozici pro všechny přední mobilní platformy a jsou přímo začleněny do procesních toků řešení SAP.

13 12 13 Následující příklady řešení mobilního podnikání od SAPu (SAP Mobile Enterprise solutions) naznačují, jak podniková mobilita změní firemní podnikání: Řešení řízení lidských zdrojů umožní zaměstnancům například předkládat žádosti o cesty chytrými telefony, nebo třeba poznámky lékařů a navíc ušetří čas jim samým i personálnímu útvaru. Interní aplikace kombinuje organizační struktury s podrobnostmi o jednotlivých zaměstnancích, takže uživatelé na první pohled vidí, kdo právě plní kterou roli ve kterém oddělení. Další mobilní aplikace umožňují personálu lidských zdrojů přistupovat k naprosto aktuálním výkazům, reportům a plánovat osobní schůzky přístupem ke kvalifikačním profilům zaměstnanců, podrobnostem mezd atd. Mobilní aplikace přinesou prospěch i servisním technikům. V reálném čase jim umožní prohlížet údaje o zákaznících, přistupovat k technickým informacím, sledovat dostupnost náhradních dílů a koordinovat přicházející úkoly. Mnoho firem také potřebuje přizpůsobit řešení (custom solutions) mobilního přístupu k jejich softwaru SAP. Tato řešení mohou být vyvinuta použitím platformy SAP Sybase SUP (Sybase Unwired Platform) a lze je spravovat s potřebnou bezpečností s pomocí SAP Afaria. Výhody mobility podnikání Mobilnost podnikání umožňuje firmám především výrazně zvyšovat produktivitu a udržovat zaměstnance na úrovni doby, ať jsou kdekoli. Odstraňování zpoždění při čekání na jejich odpověď znamená rychlejší rozhodování a může dále zvýšit spokojenost zákazníků. Společnosti, které implementovaly řešení podnikové mobility, mají zkušenosti s dosažením cílů uvedených na obrázku č. 7: Přínosy díky firemní mobilitě Zvýšení produktivity Zvýšení dostupnosti zaměstnanců a rychlejší rozhodovací procesy Rychlejší řešení specifických problémů Rychlé řešení interních problémů Zvýšení zákaznické spokojenosti Kratší obchodní cyklus Nižší personální náklady Nižší náklady na pohonné hmoty a údržbu Konkurenční výhoda Vyšší tržby Zlepšení tržní pozice Nižší náklady na archivaci 75% 65% 48% 48% 42% 16% 16% 15% 14% 14% 10% 6% 0 Obr.7

14 Jak podnik připravit na mobilitu podnikání Firmy musejí cestu k podnikové mobilitě zahájit vytvořením strategie mobilnosti jejich obchodních procesů. Musejí si klást otázky: které procesy by měly být zmobilněny, jakých útvarů se to týká, kde jsou pravděpodobně největší přínosy a jakých příprav je zapotřebí ve smyslu infrastruktury IT? Maximálních výhod podnikové mobility bude dosaženo, budou-li obchodní procesy urychleny začleněním mobilních aplikací do systémů back-end. V důsledku složitosti a vzájemných závislostí úkolů má smysl angažovat poskytovatele služeb se zkušenostmi v IT, v telekomunikacích a se znalostmi odvětvových procesů. Poskytovatelé s těmito schopnostmi mohou nabídnout komplexní integrační služby zahrnující konzultace, implementaci a běžný provoz. Při přípravě organizace na podnikovou mobilitu musí být jakákoli strategie založena na následujících faktorech: přístroje, jichž se má používat správa přístrojů zabezpečený přístup Pokud jde o přístroje, existují dvě možnosti: buď je prioritou inovační model Bring your own Devices nebo vysoce zabezpečený systém s vlastními přístroji společnosti, ve kterém je kladen větší důraz na kontrolu. Může být též dohodnut kompromis spočívající v omezené volbě přístrojů zaměstnanci (např. modelů chytrých telefonů) a výběru ověřené aplikace. Ve všech těchto případech je vzhledem k rychlému pokroku v přístrojové technologii radno používat otevřených platforem. Je-li implementací podnikové mobility pověřen externí poskytovatel, jsou vhodné bezpečné modely BYOD. Pokud jde o správu přístrojů, je důležité zajistit, aby všechny přístroje běžely na nejnovějších typech shodného softwaru a aby například existoval ústřední kontrolní bod k zajištění rychlého a efektivního nasazování (roll-out) inovačních aplikací. Jednou z cest, jak toho dosáhnout, jsou mnohapřístrojové platformy sdružené kolem middlewaru (SAP Sybase). Distribuce aplikací a správa přístrojů musí být centralizována. Platforma by měla poskytovat celkový přehled o všech přístrojích a být schopna je udržovat v bezpečí, např. pomocí dálkového uzamykání a výmazu. Firmy si mohou zakoupit potřebnou bezpečnost a dostupnost spoluprací s největšími poskytovateli. Tito hráči používají nejnovější technologii a nasazují sdružené datové modely, které jim umožňují implementovat vysoce dostupné a vysoce bezpečné sítě. Své nabídky podporují smlouvami o úrovních služeb (end-to-end SLA). Poté, co podniky stanovily svoji strategii výběru, správy přístrojů a jejich bezpečnosti, mohou provozovat mobilní aplikace SAPu při zachování vysoké úrovně bezpečnosti. Pružnost a bezpečnost s pomocí SUP a Afaria Bezdrátová platforma SAP Sybase SUP (Sybase Unwired Platform) poskytuje stavební bloky pro pohodlný vývoj, dodávku a správu řešení podnikové mobility pro jednotlivé zákazníky. Platforma integruje podnikové aplikace s mobilními přístroji zaměstnanců bez ohledu na mobilní operační systém (Apple, Windows nebo Android). Afaria od SAPu podporuje správu přístrojů a s ní spojenou bezpečnost. Afaria zároveň umožňuje bezdrátový přenos nastavení a aplikací do přístrojů a udržuje je aktuální. Dojde-li k odcizení či ztrátě přístroje, může být dálkově uzamknut nebo vymazán. Zákaznická případová studie mobilního CRM od SAPu Jeden z hlavních evropských telekomunikačních poskytovatelů provozuje infrastrukturu pro nabídky IT a telekomunikací jako telefonní a on-line služby. S více jak zaměstnanci v Německu vytváří roční tržby přesahující 25 miliard eur. Výzva Poskytování mobilního CRM od SAPu: zákazníci, kontakty, příležitosti atd. Možnost rozšíření o další data SAP Business Suite Mobilní poskytování pracovních toků Mobilní multi-platformní řešení pro různé přístroje Komplexní informace CRM na malé obrazovce Řešení Standardizovaný přístup založený na middlewaru (Sybase Mobile SAP CRM) Vyšší pružnost pomocí rozšířeného nastavení, konfigurací mobilních uživatelů a úprav dat iphone, ipad, BlackBerry, WM6, Symbian On-line a off-line dostupnost vyžádaných zpráv (push information) Snadné přihlašování Model software jako služba (Software-as-a-Service) od T-Systems Výhody pro zákazníka Zaměstnanci mají bezpečný, nepřetržitý přístup k nejaktuálnějším údajům v systému CRM, a to i ze vzdálených míst. Důležité zprávy lze získat na vyžádání, poznámky nebo aktualizace statusu mohou být dostupné a sdílené okamžitě.

15 14 15 Nabídka od strategie po implementaci Výchozí situace. Strategie mobility Výběr zařízení Produktivní mobilita Podpora chytrých telefonů Uživatelský portál Migrace na chytrá zařízení Integrace FMC TEM Mobilní zařízení UCC Mobilní aplikace Mobilní obchodní CRM Mobilní uživatelé a role Technický návrh a implementace Plně spravované portfolio zařízení Maximální bezpečnost Mobilní HR Mobilní Business Intelligence Začněte zde Strategie a firemní cíle Správa mobilních zařízení SaaS plně implementován Plán, realizace, provoz pro integrované aplikace Konzultace k mobilním řešením Správa zařízení Služby mobilní kanceláře Bezpečnost/ SimKo Mobilní aplikace Obr.8 Technologie in-memory HANA a podniková mobilita s jejich obrovským potenciálem získají ještě větší sílu pro obchod v kombinaci s cloud computingem.

16 3.3. Cloud computing: zdroje IT podle potřeb Outsourcing podle potřeb je dodavatelským modelem IT budoucnosti. Firmy kdysi vlastnily své vlastní počítače a programy. Jejich kapacity se využívaly jen několik hodin, obyčejně pět pracovních dnů v týdnu, nikdy ale neběžely na plný výkon 24x7. Podniky tehdy musely investovat velké částky do nákupu softwaru a služeb IT. V souladu se starým rčením nikdy neměňte běžící systém se instalovaný SW ponechal sám sobě. Toto, v kostce, popisuje počátky industrializace IT. Výzkumníci trhu očekávají, že do roku 2014 bude cloudové služby celosvětově využívat 50 procent firem. V rámci tohoto procesu budou sklízet výhody v nákladech, pružnosti a efektivnosti. Mezi hlavní výhody cloudových služeb patří uživatelský komfort, dostupnost programů a výpočetních výkonů, úložišť a síťových zdrojů. Zdroje už se neudržují lokálně. Jsou místo toho dodávány dynamicky sítí. Firmy mají prospěch z flexibilních cenových modelů založených na používání. Už nemusejí vázat kapitál ve své vlastní infrastruktuře a jejich fixní náklady jsou nahrazovány proměnlivými provozními náklady, které uvolňují zdroje pro nové myšlenky a inovace. Přehled různých cloudových výpočetních modelů Výzkumníci očekávají, že přes 50 procent podniků bude do roku 2014 celosvětově používat cloudové služby. Hybridní Komunita Privátní Privátní Veřejný Obr.9

17 16 17 Za provoz, údržbu a pravidelnou aktualizaci prostředí IT odpovídá poskytovatel služby, který může prostřednictvím cloudu svým zákazníkům dodávat kompletní služby (end-to-end services) prostřednictvím cloudu. Osvědčené modely služeb ve veřejném a privátním cloudu Z hlediska poskytovatele je cloud computing v zásadě velkým sdružením virtuálních zdrojů, které mohou být dodávány rychle a lze je zvyšovat a utlumovat v souladu s poptávkou. Cloudy se vyskytují v různých formách: jako veřejné (public), soukromé (private) a jako derivační model, jakým je hybridní cloud. U veřejného cloudu uživatelé obvykle přistupují ke standardizovaným, přizpůsobitelným zdrojům IT pomocí internetu, které jsou dodávány poskytovateli IT a prodejci softwaru. V privátním cloudu jsou zdroje poskytovány předem stanovené skupině oprávněných uživatelů, kteří k nim přistupují například prostřednictvím zabezpečených spojů VPN. U hybridních cloudů uživatelské organizace kombinují jejich konvenční prostředí IT s nabídkami ze soukromého a veřejného cloudu. Vedle bezpečnostního mechanismu specifického pro uživatele je obvykle třeba zahrnout služby pro začlenění do stávajícího prostředí IT a do obchodních procesů. Malé a střední podniky zpravidla volí nabídky z veřejného cloudu, zatímco velké firmy používají služeb z privátních cloudů. Standardem v prostoru cloud computingu se staly tři modely služeb: Software as a service (SaaS): software se dodává na základě cenového modelu podle používání, aniž by uživatelská firmy nakupovala licenci. Platform as a service (PaaS): poskytnutí virtuální platformy jako například databáze pro vývoj aplikace. Infrastructure as a service (IaaS): poskytnutí virtuální, dynamicky přidělované infrastruktury IT jako výpočetní nebo úložné kapacity. Proč velké firmy spolupracují s velkými poskytovateli IT Firmy, které zvažují cloud computing, se soustřeďují hlavně na integraci tohoto přístupu do jejich celkové obchodní strategie. Potřebují stanovit nejlepší cestu k podpoře jejich procesů z cloudu. SAP nabízí široké portfolio řešení plánování podnikových zdrojů (Enterprise Resource Planning), které mohou být včleněny do stávajícího podnikového softwaru. Řešení na vyžádání z veřejného cloudu jsou vhodná pro vedlejší kritické standardní aplikace, které běží v malých pobočkách a kancelářích, zatímco dodatečné integrační služby a různé další činnosti jsou požadovány před tím, než lze používat dedikovaných rozsáhlých aplikací ERP. V tomto případě má smysl vstoupit do partnerství s poskytovatelem služeb. Je tomu tak proto, že hlavní informatici velkých firem odpovídají nejen za integraci softwaru do svých obchodních procesů, ale i za zachování dostatečné bezpečnosti svého cloudového prostředí. Koncepce privátního cloudu přizpůsobené zákazníkům mají rozhodující význam pro bezpečnou komunikaci mezi interním systémem klienta a servery v zařízeních poskytovatele služeb. Zjevná rizika, jako ztrátu přímé kontroly nad IT a cennými informačními aktivy, nedostatečnou dostupnost a špatný výkon lze v praxi odstranit smluvními ustanoveními mezi zákazníkem a poskytovatelem služeb. Kvalita služby (QoS) je obrovskou výzvou když přijde na distribuované výpočetní modely jako cloudové přístupy, ale takovou, kterou je možno zvládnout. Kvalita služby zajišťuje jistou úroveň výkonu a dostupnosti zdrojů z oblaku, přičemž současně splňuje požadavky bezpečnosti a spolehlivosti, které jsou kladeny na cloudové prostředí zvláště v souvislosti s vysoce výkonnými datovými centry. Překonání těchto výzev má velký význam pro úspěch a z tohoto důvodu je pro firmy důležité spolupracovat s poskytovateli služeb, kterým mohou důvěřovat. Datová centra hlavních hráčů jsou zpravidla modernější a bezpečnější než firemní datová centra. Poskytovatelé dodávají své služby v souladu s dohodnutými úrovněmi služeb a s pomocí konkurenceschopné technologie. Zákazníci mohou využívat pouze složek nabídky, které potřebují ke svému prospěchu. To, jaké obchodní procesy mohou být nejlépe podporovány cloudovými službami, závisí na mnoha kritériích. Zahrnují typ zpracovávaných dat a ve vztahu k tomu úroveň požadované bezpečnosti a jak snadno lze cloudové služby začlenit do stávajícího prostředí IT.

18 Obchodní aplikace SAPu z cloudu SAP dělá se svou cloudovou strategií velký pokrok: řešení je možno integrovat do stávajícího prostředí IT a mnoho z nich je již mobilních. Pomáhají optimalizovat obchodní procesy a metody práce, jako např. virtuální spolupráci a zlepšovat podporu rozhodování v celém podniku. Veřejným cloudem je dnes možné přistupovat k vysoce standardizovaným a přizpůsobivým aplikacím, jakými jsou komodity. Brzy to bude pomocí privátního cloudu k dispozici i velkým firmám, a to včetně všech potřebných bezpečnostních mechanismů. SAP používá k označování svých aplikací SaaS výrazu podle potřeb (OnDemand). V současné době jsou k mání následující řešení OnDemand: SAP Business ByDesign SAP Sales OnDemand SAP StreamWork SAP Sourcing OnDemand SAP Carbon Impact OnDemand SAP Travel OnDemand Pro klíčové služby nabízí SAP SaaS ERP jako prodej a nákup, ale i pro takové úkoly jako je správa cestovních výdajů a řízení udržitelnosti jako přehled o emisích CO 2. Software pro plánování cest a řízení cestovních nákladů zajišťuje shodu s interními postupy a právními požadavky. Používá-li firma cloudové řešení od SAPu pro hodnocení vlivu na životní prostředí, jsou vytvářeny a analyzovány údaje o emisích z různých zdrojů, a to včetně měření a systémů ERP. Poskytovaný přehled firmám umožňuje upravovat jejich výrobní strategie a snižovat spotřebu energie a emise CO 2. Prodejní řešení umožňuje prodejcům přístup a správu veškerých zákaznických dat s pomocí odpovídajících souvisejících informací. Díky integraci se sociálními médii mohou profesionální obchodníci využívat informace i z tohoto zdroje. Software může podporovat všechny klíčové funkčnosti od automatizace prodejců po začlenění ERP do výkazů až po virtuální spolupráci s týmy a s externími kolegy chytrými telefony a dalšími mobilními přístroji. Porady a prezentace lze připravovat tzv. na pochodu a všechna data a analýzy jsou dostupné v reálném čase. Obdobná řešení poháněná CRM mohou být vytvářena pro služby a pro marketing. Cílem produktu SAP řízení zdrojů je usnadnit útvarům nákupu vyhledání nejlepší nabídky podle odpovídajících kritérií kvalita/výkon a cena. Uživatelé mohou přistupovat k informacím o dodavatelích a kontraktech, které jsou udržovány v systému. Z cloudu je navíc k dispozici intuitivní virtualizační nástroj (dashboard) a také předdefinované reporty. Doplněny o klíčová data ze systémů ERP poskytují uživateli okamžitou podporu rozhodování a poznatky nutné pro podniknutí akce. Analýzy, reporty a vyhodnocení dodávané z cloudu Aplikace z cloudu, založené na současných vysoce výkonných počítačových architekturách, jakou je technologie HANA od SAPu, umožňují zcela nové cesty obchodování, které byly ještě před pár lety nemyslitelné. Inovační nástroje business intelligence z cloudu umožňují analyzovat data z rozmanitých zdrojů nejrůznějšími způsoby v reálném čase z jednoho uživatelského rozhraní a ihned debatovat o výsledcích s kolegy. Všechna data související s tématem lze analyzovat v jediném, integrovaném prostředí a z výsledku je možné vytvářet reporty. Přestože je analýza složitým procesem, lze ji uživateli velice usnadnit a v mnoha případech může být také poskytována mobilně. Cloudová řešení nepodporují jen analýzu, vyhodnocování a výkazy, ale i moderní formy spolupráce. Platforma pro spolupráci podložená cloudem může umožňovat interní týmovou práci a komplexní rozhodovací procesy. Spojuje prvky dalších platforem, jako Unified Communication & Collaboration, sdílení dokumentů, chat a současně dovoluje uživatelům používat podpůrných nástrojů pro rozhodování, včetně analýz, tabulek, plánů a programů, agend, webových konferencí a u. Atraktivnost cloudových řešení se neomezuje na pružné dodávky a fakturaci zdrojů, ale spočívá i v obrovské flexibilitě, které mohou podniky dosahovat pomocí funkcionality IT. Přeměna cloudové nabídky v perfektní řešení šité na míru podniku, vyžaduje rozsáhlé znalosti SAPu, a to měrou, kterou disponují jeho hlavní certifikovaní partneři. Kombinace bezpečných vysoce výkonných sítí s komplexními odvětvovými znalostmi IT umožňuje konfigurovat prostředí, které splňuje potřeby organizace ve všech směrech.

19 18 19 Příprava podniku na cloud Služby připravenosti na cloud jsou určené zvláště pro firmy, které chtějí využívat cloud computing. Služby zahrnují analýzu architektury firemní IT (Hodnocení připravenosti pro cloud Cloud Readiness Assessment), vyzdvihují možnosti úspor (Cloudová optimalizace Cloud Optimization) a zkoumají jak nejlépe úzce propojit cloudovou nabídku se stávajícími systémy IT (Cloud Migration & Integration). Výsledkem této konzultace nezávislé na prodejcích a službách systémové integrace je cloudová strategie pro konkrétního zákazníka. Služby připravenosti na cloud na první pohled Studie přechodu na cloud Migrace a integrace cloudu Optimalizace cloudu Obr.10 Řešení SAPu z cloudu se vyvíjejí směrem k podnikové mobilitě: mohou být pružně střižena na měnící se poptávku a je možné je lehce začleňovat do stávajícího prostředí IT. Lze je navíc používat s mobilními přístroji. Cloudové služby nabízejí obrovské výhody firmám, které chtějí reagovat na proměnlivé požadavky trhu, například rychle implementovat novou strategii či otevřít novou pobočku nebo dceřinou společnost, aniž by bylo zapotřebí velkých investic. Chtěla-li dříve firma používat novou technologii IT jako časný uživatel v běžných dodavatelských modelech IT, tak to vždy vyžadovalo mnoho investic. Dnes můžete posilovat jednu část vašeho podnikání a utlumovat jinou. Usnadňují to řešení z oblaku. Služby z cloudu současně zavádějí inovační volby v souhře s dalšími technologiemi jako je podniková mobilita. Všechna cloudová řešení od SAPu je dnes navíc možné používat prostřednictvím mobilních přístrojů.

20 4. Vedoucí postavení na příkladu: Prostředí T-Systems pro analýzu výdajů: T-Systems Spend Analysis In-memory computing a podniková mobilita Deutsche Telekom a T-Systems vyzkoušely možnosti implementace technologie in-memory od SAPu v obrovském nákupním útvaru Telecomu. V minulosti by stažení a analýza dat z rozmanitých zdrojů trvaly dny. Současná technologie zpracování dat v operační paměti použitá s běžnými prostředími ukládání dat SAP ERP a Business Intelligence (BI) může vytvářet výkazy a reporty v řádu vteřin. Kokpit pro analýzu výdajů rovněž může bezpečně dodávat informace do mobilních přístrojů. Střednědobým cílem je dosahovat ještě větších synergických efektů a efektivnosti kombinací in-memory computingu a řešení podnikové mobility. T-Systems vyvinul kokpit pro analýzu výdajů s použitím technologie BI/BO od SAPu (SAP Business Intelligence/Business Objects). Nástroj usnadňuje prohledávání datového úložiště pro obchodní informace, jako například pro firemní výdaje. Uživatelé stejně jako při běžném internetovém vyhledávání zadávají relevantní klíčové výrazy a dostávají výsledky rychle a intuitivně. Výsledky jsou prezentovány ve formě snadno srozumitelných grafických zobrazení, která mohou být konfigurována a tříbena podle potřeb. Deutsche Telekom je jedním z prvních uživatelů kokpitu T-Systems s technologií in-memory. Úsek nákupu musí poskytovat celoskupinové výkazy o nákupech všem 22 dceřiným společnostem Deutsche Telekomu. Musí být dostatečně kvalitní a umožňovat tak efektivní plánování a řízení nákupu. Hlavním prvkem je zjišťování a implementace opatření ke snižování nákladů, protože úspory jsou v Deutsche Telekomu prioritou. Používání technologie in-memory od SAPu zajišťuje, aby mohl systém zpracovávat velké objemy složitých dat v reálném čase. Princip in-memory zajišťuje, aby údaje a vyhledávání v hlavní paměti byly nepřetržitě aktualizovány, a urychluje vyhledávání na dálku a zobrazování výsledků. Projektový tým se zaměřil na komplexní obchodní procesy, které byly dříve neproveditelné a zjišťuje, zda řešení in-memory od SAPu umožňují konsolidovat, analyzovat a zpracovávat hromadná data z nesčetných systémů skupiny v reálném čase. Analyzér výdajů spojuje nejnovější technologii in-memory s prací v pohybu Snadné, flexibilní a přehledné analýzy obchodních dat v reálném čase. Vyhledávání podle klíčových slov - stejně jako na internetu. Rozvoj nových obchodních příležitostí a jejich identifikace. Detailní reporty založené na firemních datech jsou k dispozici přímo v mobilním zařízení. Zpracování dat v operační paměti umožňuje real-time náhled na probíhající zakázky. Tento přístup zlepšuje možnost plánování a finančních transakcí. Systém je k dispozici okamžitě a je snadno udržovatelný. IT zdroje tak mohou být využity na jiné projekty. Rychlá návratnost investice. Obr.11

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu Cloud Computing - nové přístupy Svět IT je v pohybu 1 Obsah 5 7 7 8 9 12 12 12 12 15 15 16 17 21 25 26 28 30 1. Úvod 2. Cloud computing svět IT se mění! 2.1 Změny v ekosystému IT 2.2 Příklad Microsoftu:

Více

Bezpečnost cloud computingu

Bezpečnost cloud computingu Bezpečnost cloud computingu Jak bezpečně využívat výhody cloud computingu 1 Obsah 4 6 7 9 10 10 11 12 12 13 13 14 16 18 19 20 21 22 1. Úvod 2. Požadavky na bezpečnost cloud computingu oproti klasickým

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

THINK! INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ SVĚT

THINK! INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ SVĚT THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 1/2009 KRIZI HENDRERCILIT PŘEŽIJÍ PRUŽNÍ A ODOLNÍ Rozhovor s Vladkem Šlezingrem KOMUNIKACE správy silnic DATABÁZE pro celou skupinu INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ

Více

Business Intelligence

Business Intelligence ZVLÁŠTNÍ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA LISTOPAD 2013 Business Intelligence a datová analytika In-memory značně urychlí analytické procesy Vizualizace zpřístupňuje důležité informace pro každého Prediktivní analytika

Více

Call centrum jako součást podpory klienta

Call centrum jako součást podpory klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Call centrum jako součást podpory klienta Diplomová práce Autor: Bc. Adéla Jílková Finance Vedoucí práce: Ing. Marcela Soldánová Praha Duben

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.5.2015 COM(2015) 192 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Strategie pro jednotný digitální trh

Více

Katalog řešení a služeb

Katalog řešení a služeb Katalog řešení a služeb Obsah 1. O S&T... 1 Profil společnosti... 2 Reference... 4 2. Datová centra... 5 Serverová virtualizace... 6 Virtualizace desktopů a aplikací... 8 Cloudová řešení... 10 Ukládání

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

Vše o ERP! Řešení bez hranic od S&T. Správná volba pro utility. Špičková řešení pro automobilový průmysl. Vydání 01/2008

Vše o ERP! Řešení bez hranic od S&T. Správná volba pro utility. Špičková řešení pro automobilový průmysl. Vydání 01/2008 Vydání 01/2008 Mezinárodní zákaznický magazín skupiny S&T Správná volba pro utility Špičková řešení pro automobilový průmysl Vše o ERP! Řešení bez hranic od S&T Obsah/Redakční článek Nejžhavější novinky

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu

Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 2010 Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 01 02 03 04 ČÁST PRVNÍ Vysvětluje důležitost broadbandu pro samosprávu a objasňuje, proč je v této oblasti vhodná její aktivní účast... 6 ČÁST

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě IT PRODUKT 2011 O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2011 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově

Více

THINK! Změna se stává jistotou. Jistot je čím dál méně, musíme umět pracovat v prostředí plném změn

THINK! Změna se stává jistotou. Jistot je čím dál méně, musíme umět pracovat v prostředí plném změn THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 1/2011 POMÁHÁME PŘETVÁŘET DATA V INFORMACE Rozhovor s generálním ředitelem IBM Vladkem Šlezingrem DOBRÁ ZNALOST NÁKLADŮ ZVYŠUJE ZISK Alokace nákladů na bázi

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

Informační systém ve veřejné správě

Informační systém ve veřejné správě Informační systém ve veřejné správě texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 CO JE

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Využití technologie cloud computing v praxi

Využití technologie cloud computing v praxi Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky Bakalářská práce Využití technologie cloud computing v praxi Vypracoval: Petr Chalupský Vedoucí

Více

Analýza platformy SAP ECC 6 jako řídícího nástroje komunikace

Analýza platformy SAP ECC 6 jako řídícího nástroje komunikace Analýza platformy SAP ECC 6 jako řídícího nástroje komunikace Bakalářská práce Marie Humlová, DiS. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor:

Více

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Diplomová práce Autor: Bc. Martin Begala Informační technologie a management

Více

Systémová integrace a řízení IT 2014

Systémová integrace a řízení IT 2014 ZVLÁŠTNÍ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA ŘÍJEN 2014 Systémová integrace a řízení IT 2014 Nové výzvy systémové integrace Jak řízení IT ovlivňuje konkurenceschopnost Srovnání ITIL, ISO 20000 a COBIT Nové výzvy systémové

Více