Vysokoúčinná kapalinová chromatografie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysokoúčinná kapalinová chromatografie"

Transkript

1 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie HPLC High Performance Liquid Chromatography Vysokoúčinná...X... Vysoceúčinná kapalinová chromatografie RRLC Rapid Resolution Liquid Chromatography Rychle rozlišovací kapalinová chromatografie UPLC Ultra Performance Liquid Chromatography Extrémně účinná kapalinová chromatografie UHPLC Ultra High Pressure Liquid Chromatography Extrémně vysokotlaká kapalinová chromatografie Jan Poustka - ISM 2007 VŠCHT PRAHA

2 Princip: Princip kapalinové chromatografie dělení (separace, rozlišování) sloučenin na základě různé zádrže (retence) v chromatografickém systému: sorbent (stacionární fáze) a eluent (mobilní fáze) Členění metod: - uspořádání: kolonová, na tenké vrstvě... - separační parametry: účinnost, rychlost... - stacionární fáze: eluční, ionexová, chirální...

3 Separační parametry Rozlišení: ' 2 ' 2 k k N R 0 0 ' t t t V V K n n k R m s D m s k kapacitní (retenční) faktor: separační faktor: k 2 /k 1 N počet teoretických pater účinnost (efficiency výkonnost) w w t t R R R nebo ,55 w t N R

4 R = 1,5 baseline separace

5 HETP = L/N - výškový ekvivalent teoretického patra Y - HETP X - Průměrná lineární rychlost

6 Interpretace separačních parametrů k ~ složení stacionární a mobilní fáze, teplota, průtok, délka kolony - charakterizuje retenci za daných podmínek - faktor retence (doby analýzy) ~ složení stacionární a mobilní fáze, teplota, průtok - charakterizuje separaci složek (porovnáváme k ) - faktor selektivity separace (rozdělení analytů) N ~ kvalita stacionární fáze - zrnění a třídění, složení mobilní fáze, průtok, délka kolony, teplota - charakterizuje kvalitu eluční zóny - šířka, symetrie... - faktor kvality eluční zóny (tvaru píku) R ~ sjednocující veličina - kombinuje všechny parametry separace

7 Stacionární fáze - volba typu (separační selektivity) a provedení chromatografie Rozdělovací: - normální fáze (klasická x HILIC) - reverzní fáze (klasická x semipolární) - iontově párová (na reverzní fázi) Iontově výměnná (IE) - katex, anex Chirální - cyklodextrinové fáze Afinitní HPLC: 3-10 µm - různé - p do 400 bar RRLC: 1,8 µm - porézní směsné - p do 600 bar UPLC: 1,7 µm - porézní unif. - p do 1000 bar UHPLC: 1,0 µm - neporézní - p do 5000 bar

8 Hlavní typy interakcí při separaci * van der Waalsovy síly disperzní London indukovaný dipól - indukovaný dipól * van der Waalsovy síly orientační Keesom dipól - dipól * van der Waalsovy síly indukční Debye dipól indukovaný dipól ** elektrostatické síly Coulomb *** vodíková vazba H O O H H N H O H O S O H C N O H C N C H H **** π - π interakce

9 Chromatografie na normální fázi: Stacionární fáze - polární: silikagel, modifikovaný silikagel Mobilní fáze - nepolární (retence podle složení m.f.) HILIC Hydrophilic Interaction LIquid Chromatography

10 Chromatografie na reverzní fázi: Stacionární fáze - nepolární: modifikovaný silikagel (C18) Mobilní fáze - polární (retence podle složení m.f.) ODS - oktadecylovaný silikagel (C18) C4,C8,C30 Endcapping (Embedding): Klasický - 100% nepolární Polární - část polární skupiny Porézní x neporézní Monomerní x polymerní (zesítěný)

11 Porovnání HILIC, NP a RP chromatografie

12 Chirální chromatografie: Stereoisomery (enantiomery, diastereoisomery... ) - jsou separovány interakcí s chirální fází

13 Iontově párová chromatografie: Polární analyt + polární činidlo (iontově párové činidlo) nepolární komplex s retencí na nepolární s.f. - realizace na reverzní fázi

14 Iontově výměnná chromatografie: Stacionární fáze - zakotveny nebo ; opačné ionty jsou mobilní (retence podle složení m.f.)

15 Afinitní chromatografie: Stacionární fáze - imobilizace ligandu (biologicky aktivní sloučeniny) ; vzorek se váže do komplexu, z kterého je uvolněn změnou složení m.f.)

16 Mobilní fáze - polarita, iontová síla, technika eluce Volba: - rozpustnost vzorku - kompatibilita se stacionární fází a celým systémem - isokratická...x... gradientová eluce

17 Mobilní fáze - volba podle eluční síly Polarita (Snyderův polaritní index)... P Eluotropní hodnota - eluční síla (typ stacionární fáze, primárně pro NP) - ε 0 Rozpustnostní parametr... Rozpouštědlo P ε 0 (silikagel) ε 0 (C18) Hexan 0,1 0-7,3 Aceton 5,1 0,53 8,8 9,6 Acetonitril 5,8 0,52 3,1 12,7 Methanol 5,1 0,7 1,0 14,5 Voda 10, ,5

18 Typické kolony a sorbenty - technické parametry Rozměry kolony Zrnění Průtok Chromatografie cm x 3-4,6 mm 3-10 μm 0,1-2 ml/min konvenční (klasická) 0,5-7,5 cm x 3-4,6 mm 3-10 μm 0,1-2 ml/min rychlá 5-25 cm x + 2 mm 3-10 μm 0,05-1 ml/min narrow x micro-bore cm x + 1 mm 3-10 μm μl/min narrow x micro-bore cm x 0,2-0,5 mm 1-5 μm 1-10 μl/min kapilární (s náplní) cm x 0,04-0, < 1 μl/min kapilární (open tubular) 0,5-2 cm x 2 mm 1,8 μm 0,5-2,5 ml/min RRLC 5-15 cm x 2 mm 1,7 μm 0,1-1,0 ml/min UPLC 5-15 cm x < 1-2 mm 1,0 μm < 0,1-0,5 ml/min UHPLC Drážky na čipu 2,5-10 μm < 1 μl/min nano-lc (Lab on Chip) Lab on Chip

19 Třídění sorbentu - vliv na back pressure Vstupní frita SORBENT Výstupní frita - větší propustnost porozita může být větší než zrnění sorbentu - menší propustnost porozita musí být menší než zrnění sorbentu odpovídající back pressure

20 Aplikace sorbentů o nízkém zrnění

21 Aplikace rychlé separace (RRLC)

22 Aplikace UPLC - multireziduální analýza pesticidů 100 HPLC % UPLC % Time Průtok 0,3 ml/min (oba systémy) Time UPLC 10 min HPLC 50 min

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Část 19 Chirální separace Enantiomery jsou molekuly, které nejsou ztotožnitelné se svými zrcadlovými obrazy. Obě zrcadlové formy

Více

POKROKY V CHROMATOGRAFII A JEJICH VYUŽITÍ PŘI ANALÝZE VOD

POKROKY V CHROMATOGRAFII A JEJICH VYUŽITÍ PŘI ANALÝZE VOD Citace Čáslavský J.: Pokroky v chromatografii a jejich využití při analýze vod Sborník konference Pitná voda 2010, s. 205-210. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 POKROKY V CHROMATOGRAFII

Více

Analýza vod. Literatura. Znečištění povrchových vod. Eva Tesařová tesarove@natur.cuni.cz

Analýza vod. Literatura. Znečištění povrchových vod. Eva Tesařová tesarove@natur.cuni.cz Literatura Analýza vod Analytická chemie životního prostředí Popl, Fahnrich VŠCHT, 1999 Eva Tesařová tesarove@natur.cuni.cz Introduction to Environmental Analysis Roger Reeve Wiley; 2002 Znečištění povrchových

Více

Studijní materiál. Úvod do problematiky extrakčních metod. Vypracoval: RNDr. Ivana Borkovcová, Ph.D.

Studijní materiál. Úvod do problematiky extrakčních metod. Vypracoval: RNDr. Ivana Borkovcová, Ph.D. Studijní materiál Úvod do problematiky extrakčních metod Vypracoval: RNDr. Ivana Borkovcová, Ph.D. Úvod do problematiky extrakčních metod Definice, co je to extrakce separační proces v kontaktu jsou dvě

Více

Seznam sekcí a složení komisí

Seznam sekcí a složení komisí Seznam sekcí a složení komisí Sekce: Komise: Předseda: Členové: Soutěžící: Analytická chemie posluchárna A105, 8.00 hod doc. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D. doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D. doc. RNDr. Dr.

Více

ULOHA Č. 6 - STANOVENÍ NEPOLÁRNÍCH EXTRAHOVATELNÝCH LÁTEK (NEL) 6.1 Teoretická část

ULOHA Č. 6 - STANOVENÍ NEPOLÁRNÍCH EXTRAHOVATELNÝCH LÁTEK (NEL) 6.1 Teoretická část ULOHA Č. 6 - STANOVENÍ NEPOLÁRNÍCH EXTRAHOVATELNÝCH LÁTEK (NEL) 6.1 Teoretická část V praxi se rozlišuje stanovení veškerých extrahovatelných látek (označení EL) a nepolárních extrahovatelných látek (označení

Více

QSAR = QUANTITATIVE STRUCTURE ACTIVITY RELATIONSHIPS KVANTITATIVNÍ VZTAHY MEZI (CHEMICKOU) STRUKTUROU A (BIOLOGICKOU) AKTIVITOU

QSAR = QUANTITATIVE STRUCTURE ACTIVITY RELATIONSHIPS KVANTITATIVNÍ VZTAHY MEZI (CHEMICKOU) STRUKTUROU A (BIOLOGICKOU) AKTIVITOU QSAR = QUANTITATIVE STRUCTURE ACTIVITY RELATIONSHIPS KVANTITATIVNÍ VZTAHY MEZI (CHEMICKOU) STRUKTUROU A (BIOLOGICKOU) AKTIVITOU doc. PharmDr. Oldřich Farsa, PhD., 2012 Oldřich Farsa 2010 Hledáme vztah,

Více

Vodík jako alternativa helia v plynové chromatografii.

Vodík jako alternativa helia v plynové chromatografii. Aplikační list HiQ - Plynová chromatografie Aplikační list pro HiQ speciální plyny. Vodík jako alternativa helia v plynové chromatografii. Autor Peter Adam, Linde AG, Linde Gases Division, Seitnerstrasse

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSKÉ UČEÍ TECHICKÉ V BRĚ BR UIVERSITY F TECHLGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV FYZIKÁLÍ A SPTŘEBÍ CHEMIE FACULTY F CHEMISTRY ISTITUTE F PHYSICAL AD APPLIED CHEMISTRY VYUŽITÍ BUCHWALD-HARTWIGVY REAKCE V SYTÉZE

Více

Diagnostický klíčící test pro stanovení celkové kontaminace zrna obilovin fusariovými mykotoxiny. Certifikovaná metodika

Diagnostický klíčící test pro stanovení celkové kontaminace zrna obilovin fusariovými mykotoxiny. Certifikovaná metodika Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Vysoká škola chemicko technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie Jihočeská univerzita

Více

Výroční zpráva Ústavu analytické chemie AV ČR za rok 1995

Výroční zpráva Ústavu analytické chemie AV ČR za rok 1995 Výroční zpráva Ústavu analytické chemie AV ČR za rok 1995 1. Vědecká činnost pracoviště a uplatnění jejích výsledků a) V roce 1995 se ústav zabýval kapilárními separačními metodami analytické chemie, analytickými

Více

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT IČ spektroskopie a UV/VIS patří mezi nejvýznamnější metody k identifikaci a charakterizaci

Více

Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin

Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin Chemické laboratorní metody v analýze potravin MVDr. Zuzana Procházková, Ph.D. MVDr. Michaela Králová, Ph.D. Spektrometrie: základy Interakce záření

Více

Příprava nanočástic, nanovláken, nanovrstev a funkčních nanostruktur: kombinací fyzikálních a chemických metod.

Příprava nanočástic, nanovláken, nanovrstev a funkčních nanostruktur: kombinací fyzikálních a chemických metod. Nanotechnologie: Využití mikroorganismů k syntéze nanočástic - nanobiotechnologie Zdrobňování: Desintegrace Příprava nanočástic zdrobňováním struktur: Mechanické postupy: různé mlecí techniky tryskové

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

chemie Studium rostlinných barviv Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Zadání úlohy Časová náročnost Návaznost experimentů

chemie Studium rostlinných barviv Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Zadání úlohy Časová náročnost Návaznost experimentů Studium rostlinných barviv pracovní návod s metodickým komentářem pro učitele připravil T. Feltl chemie 19 úloha číslo Cíle Rozdělení a identifikace rostlinných barviv s využitím tenkovrstvé chromatografie

Více

Konfirmace HPLC systému

Konfirmace HPLC systému Mgr. Michal Douša, Ph.D. Obsah 1. Měření modulové... 2 1.1 Těsnost pístů tlakový test... 2 1.2 Teplota autosampleru (správnost a přesnost)... 2 1.3 Teplota kolonového termostatu... 2 1.3.1 Absolutní hodnota...

Více

Analýza proteinů pomocí hmotnostní spektrometrie

Analýza proteinů pomocí hmotnostní spektrometrie Analýza proteinů pomocí hmotnostní spektrometrie Analysis of Protein Using Mass Spectrometry Dvořáková P., Hernychová L., Vojtěšek B. Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, Masarykův onkologický

Více

Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. IČ: 68081715 Sídlo: Veveří 97, 602 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Dozorčí radou projednáno dne: 22. dubna 2013 Radou pracoviště schválena

Více

Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky. Palivové články. Ing. Zdeněk Porš

Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky. Palivové články. Ing. Zdeněk Porš Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky Palivové články Ing. Zdeněk Porš Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky Palivové články Ing.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta přírodovědecká Katedra analytické chemie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Olomouc 2010 Vladimíra Kubištová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta přírodovědecká Katedra analytické

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VŠCHT. Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2001

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VŠCHT. Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2001 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VŠCHT Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2001 Praha 31. května 2000 Aktualizace dlouhodobého záměru VŠCHT Praha pro rok 2001 V souladu se zněním zákona

Více

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Electric percolation treshold and dielectric properties Bc. Martin Winkler Diplomová práce 2008 ***nascannované zadání s.

Více

Dokončovací operace biotechnologických výrob (downstream procesy)

Dokončovací operace biotechnologických výrob (downstream procesy) 12. 13. Dokončovací operace biotechnologických výrob (konvenční separační technologie, dezintegrace buněk, membránové separační technologie, extrakce, srážení, destilace, sušení, stripování, CIP). Výrobní

Více

IR a UV VIS spektroskopie

IR a UV VIS spektroskopie IR a UV VIS spektroskopie IČ spektroskopie IR Spectroscopy FTIR moderní technika viz dále Použití: identifikace a strukturní charakterizace organických sloučenin a také stanovení anorganických látek k

Více

1.1. ÚVOD - OSOBNÍ POHLED NA VZNIK SUPRAMOLEKULÁRNÍ CHEMIE

1.1. ÚVOD - OSOBNÍ POHLED NA VZNIK SUPRAMOLEKULÁRNÍ CHEMIE 1. ZÁKLADNÍ PJMY Ivan Stibor Ústav organické chemie, VŠCT, Praha, e-mail: stibori@vscht.cz bsah 1.1. Úvod osobní pohled na vznik supramolekulární chemie 1.2. istorie doložitelná 1.3. Základní principy

Více

Metody monitorování zátěže životního prostředí polychlorovanými bifenyly. Bc. Petr Křipský

Metody monitorování zátěže životního prostředí polychlorovanými bifenyly. Bc. Petr Křipský Metody monitorování zátěže životního prostředí polychlorovanými bifenyly Bc. Petr Křipský Diplomová práce 2011 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE Patrik Kania 1 Úvod Infračervená spektroskopie patří do skupiny nedestruktivních analytických metod, kdy zkoumaný vzorek není analýzou nikterak poškozen, a přesto poskytuje informaci

Více

Hmotnostní spektrometrie zdroj analytických informací

Hmotnostní spektrometrie zdroj analytických informací Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 4, p. 210 215. Hmotnostní spektrometrie zdroj analytických informací Friedecký D. 1,2, Lemr K. 3 1 Laboratoř dědičných metabolických poruch, OKB, Fakultní nemocnice

Více

PRocesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob

PRocesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob PRocesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob Pavel Kadlec Karel Melzoch Michal Voldřich a kolektiv KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2012 1 Zdeněk Bubník, Helena Čížková, Jaroslav Dobiáš,

Více