Ekonomický výhled a měnová politika ČNB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomický výhled a měnová politika ČNB"

Transkript

1 Ekonomický výhled a měnová politika ČNB (včetně pohledu ČNB na dlouhodobou konvergenci ČR) Petr Král ředitel sekce měnové Setkání BR s představiteli ČMKOS Praha 1. prosince 18

2 Ukončení kurzového závazku a návrat měnové politiky k normálu

3 Ohlédnutí za kurzovým závazkem CZK/EUR 7 1 mld. EUR /13 7 1/1 7 1/15 7 1/16 7 1/17 7 1/18 7 Devizové intervence (pravá osa, mld. EUR) Kurzový závazek (levá osa) CZK/EUR (levá osa) Od ukončení kurzového závazku ČNB neintervenovala na devizovém trhu, kurz plove na základě poptávky a nabídky. Kurz koruny posílil za poslední rok a půl poměrně mírně a navíc ukázal, že se umí hýbat oběma směry. Za oslabením od jara 18 stojí globální faktory (sentiment). 3

4 Návrat k normálnímu fungování MP 5% % 3% % 1% % 1/8 1/9 1/1 1/11 1/1 1/13 1/1 1/15 1/16 1/17 1/18 Diskontní sazba T repo sazba Lombardní sazba Koridor měnověpolitických úrokových sazeb byl obnoven do standardní šíře ±1 p.b. okolo T repo sazby. Je za námi více než polovina cesty při návratu sazeb k jejich neutrálnímu nastavení (cca 3 % pro 3M PRIBOR). Byly obnoveny všechny klíčové prvky transparence měnové politiky (publikování prognózy kurzu a tzv. GRIPu).

5 Současná ekonomická situace 5

6 Struktura inflace 3 (mzr. změny v %, příspěvky v p. b.) 1-1 1/ / / Jádrová inflace Ceny potravin Regulované ceny Ceny pohonných hmot Nepřímé daně Celková inflace Měnověpolitická inflace Inflace se ve 3Q 18 udržovala nad % (v listopadu %). Růst cen byl nadále tažen jádrovou inflací, naopak růst cen potravin se zastavil. Na zvýšení jádrové inflace působil silný růst mezd a spotřeby. Do zastavení růstu cen potravin se promítaly klesající ceny agrárních komodit. 6

7 Struktura růstu HDP a mezera výstupu Struktura růstu HDP (mzr. změny v %, příspěvky v p. b., sezonně očištěno) I/1 I/15 I/16 I/17 I/ Mezera výstupu (v % z potenciálního produktu) -5 I/9 I/1 I/11 I/1 I/13 I/1 I/15 I/16 I/17 I/18 I/19 I/ Spotřeba domácností Čistý vývoz Malý strukturální model Produkční funkce Tvorba hrub. fix. kapitálu Spotřeba vlády Změna stavu zásob Výdaje nezisk. institucí Hrubý domácí produkt Meziroční růst české ekonomiky ve Q a 3Q 18 zpomalil na, %, což vedlo k mírnému přivření kladné mezery výstupu. Zpomalení růstu HDP v letošním roce je zapříčiněno především záporným příspěvkem čistého exportu, proti kterému však částečně působí zrychlený růst vládní spotřeby a celkových investic. Snížil se příspěvek spotř. domácností, její růst však zůstává solidní. Výrazně poklesla tvorba zásob. 7

8 Spotřeba domácností a disponibilní důchod 1 Disponibilní důchod a spotřeba domácností mzr. v %, příspěvky v procentních bodech, běžné ceny, sezonně neočištěno) 5 Spotřeba domácností (mzr. v %, příspěvky v procentních bodech, stálé ceny) I/1 I/15 I/16 I/17 I/18 Ostatní transfery Sociální dávky Daně a sociální příspěvky Důchody z vlastnictví -1 I/1 I/15 I/16 I/17 I/18 Dlouhodobá spotřeba Střednědobá spotřeba Krátkodobá spotřeba Služby Spotřeba domácností Příjmy podnikatelů Mzdy a platy Hrubý disponibilní důchod Spotřeba domácností Růst spotřeby domácností odrážel silnou dynamiku hrubého disponibilního důchodu. K reálnému růstu spotřeby ve 3Q přispívaly zejména výdaje na krátkodobou spotřebu a služby. Růst disponibilního důchodu je podporován zejména rychlým růstem objemu mezd a platů. 8

9 Úvěry domácnostem a úrokové sazby Úvěry domácnostem (roční míry růstu v %, příspěvky v p.b.) I/1 I/15 I/16 I/17 I/18 Ostatní úvěry Úvěry na bydlení Spotřebitelské úvěry Úvěry domácnostem Úrokové sazby z úvěrů domácnostem (nové obchody, v %) 1/13 1/1 1/15 1/16 1/17 1/18 Úvěry na bydlení Ostatní úvěry Spotřebitelské úvěry (pravá osa) Úvěry domácnostem stabilně rostou. Přispívá k tomu zejména svižný růst úvěrů na bydlení. Mírně se zvýšila dynamika spotřebitelských úvěrů. Růst úvěrů je podporován stále relativně nízkou hladinou úrokových sazeb a růstem ekonomiky. Celková zadluženost domácností setrvává v blízkosti historického maxima. 9

10 Čisté jmění domácností Čisté jmění domácností (index, rok = 1) Celkové čisté jmění Finanční čisté jmění Obydlí Struktura čistého jmění domácností (objemy v mld. Kč) Finanční aktiva Nefinanční aktiva bez obydlí Obydlí Finanční závazky Čisté jmění domácností se zvýšilo zejména vlivem růstu finančních aktiv. Za posledních 1 let vzrostlo čisté jmění o 38 %, finanční čisté jmění o 71 % (zejm. vlivem růstu likvidních vkladů a oběživa). Od závěru r. 16 se snižovala míra hrubých úspor (rychlejší růst spotřeby oproti příjmům), v letošním roce opět mírně vzrostla (domácnosti začaly vnímat očekávané zpomalení ek. růstu). Objem finančních a nefinančních aktiv domácností výrazně převyšuje finanční závazky domácností. 1

11 Produkční strana ekonomiky Podíly odvětví na růstu HPH (mzr. v %, příspěvky v p. b., b.c., sez. neočištěno) I/1 I/15 I/16 I/17 I/18 Zpracovatelský průmysl Tržní služby Obchod Netržní služby Stavebnictví Energetický průmysl Zemědělství Hrubá přidaná hodnota Průmyslová a stavební produkce a tržby v maloobchodě (mzr. změny v %, sez. očištěno) -15 1/1 1/15 1/16 1/17 1/18 Průmyslová produkce Stavební produkce Tržby v maloobchodě (bez motoristického segmentu) Růst hrubé přidané hodnoty ve Q a 3Q 18 znatelně oslabil, a to zejména ve zpracovatelském průmyslu. Příspěvek zpracovatelského průmyslu se snížil počtvrté v řadě, což pravděpodobně souvisí se zvolněním zahraniční poptávky. Mzr. růst průmyslové produkce zpomalil, stavebnictví a maloobchod pokračují ve svižném růstu. 11

12 Trh práce Nezaměstnanost (v % z aktiv. populace, s.o.) , 3,3 3,7 3,7 3,7 3,8,,,8 Obecná míra nezaměstnanosti (říjen 18, v %, sez. očištěno) 5, 5,1 5, 5,3 5, 5,8 6, 6, 6,3 6,6 6,7 6,7 6,9 7, 8,1 8,5 8,9 1,6 1,8 18,6 Zdroj: Eurostat UK - srpnové údaje, Estonsko, Maďarsko a Řecko - údaje za září Pokračující ek. růst vedl k dalšímu růstu zaměstnanosti a již jen mírnému snížení míry nezaměstnanosti. Napětí na trhu práce vytváří silný tlak na růst nominálních mezd (ve 3Q vzrostly o 8,5 %, v tržní sféře o 7,8 %, v netržní o 1 %). Obecná míra nezaměstnanosti v České republice je nejnižší v rámci celé EU. 1

13 Trh práce prizmatem Beveridgeovy křivky Dlouhodobé snižování počtu nezaměstnaných i nárůst počtu volných pracovních míst pokračuje také ve Q 18. Optikou Beveridgeovy křivky vidíme aktuálně historicky nejvyšší poměr počtu volných prac. míst a nezaměstnaných. A to navíc při nejvyšší úrovni zaměstnanosti a pracovní síly. Situace na trhu práce koresponduje s vývojem jádrové inflace. 13

14 Souhrnný ukazatel trhu práce (LUCI) 3, LUCI (index, kladné hodnoty = napjatá situace),5, 1,5 1,,5, -,5-1, -1,5 I/ I/ I/6 I/8 I/1 I/1 I/1 I/16 I/18 Volná místa Počty nezaměstnaných Počty zaměstnaných Ostatní LUCI Současné napětí na trhu práce výrazně překonává vrchol předchozího cyklu. 1

15 Konjunkturální průzkumy /1 7 1/15 7 1/16 7 1/17 7 1/18 7 Nedostatečná poptávka Nedostatek materiálu Ostatní Bariéry růstu v průmyslu (v %) Nedostatek zaměstnanců Finanční problémy Nejsou Saldo spotřebitelské důvěry (rozdíl v % mezi odpověďmi vyjadřujícími zlepšení a zhoršení očekávaných i probíhajících tendencí) - 1/16 7 1/17 7 1/18 7 Hospodářská situace Úmysl spořit Spotřebitelský indikátor důvěry Očekávaná nezaměstnanost Finanční situace domácností Hlavní bariérou průmysl. produkce je nedostatek zaměstnanců. Současně se zvýšil podíl podniků, jež čelí nedostatku materiálu. V čase snižujícím se omezením zůstává nedostatečná poptávka. Spotřebitelská důvěra se v listopadu snížila. Výrazněji se zvýšily obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace a zvýšení nezaměstnanosti v příštích 1 měsících. 15

16 Hospodaření nefinančních podniků 5 Základní ukazatele hospodaření nefinančních podniků (meziroční změny v %) I/1 I/15 I/16 I/17 I/18 Hrubý provozní přebytek (odpisy + zisk) Výkony včetně obchodní marže Osobní náklady Účetní přidaná hodnota Výkonová spotřeba Pokračuje výrazný růst mzdových nákladů. Zisky podniků v letošním roce klesají. Svižná dynamika výkonů zatím pokles ziskovosti tlumí. 16

17 Aktuální prognóza ČNB (Zpráva o inflaci IV/18) 17

18 Prognóza inflace 6 5 (mzr. v %) Horizont měnové politiky 3 1 Inflační cíl IV/16 I/17 II III IV I/18 II III IV I/19 II III IV I/ II 9% 7% 5% 3% interval spolehlivosti Celková inflace se začátkem příštího roku zvýší v rámci horní poloviny tolerančního pásma cíle, kde se bude nacházet i po zbytek roku 19. Na horizontu měnové politiky, tedy na přelomu let 19 a, se shora přiblíží k % cíli. 18

19 Jádrová inflace a ceny potravin Jádrová inflace krátkodobě dále zrychlí, ve druhé polovině roku 19 se pak vrátí ke %. K jejímu zvýšení přispívá působení inflačních tlaků z domácí ekonomiky (zejména v sektoru služeb). Ve směru vyšší inflace rovněž působí oslabení měnového kurzu spolu s růstem cen zahraničních výrobců. Dynamika cen potravin se zřetelně zvýší v návaznosti na aktuální i očekávaný nárůst cen potravinářských komodit. 19

20 Ceny PH a regulované ceny Aktuálně rychlý růst cen PH bude postupně zvolňovat a poté přejde do poklesu. Očekávaný pozvolný pokles světových cen ropy a obnovené posilování kurzu CZK/USD Na začátku příštího roku dojde k dalšímu zrychlení dynamiky regulovaných cen. Vliv zvyšujících se cen energetických komodit na burzách. V opačném směru budou působit slevy na jízdné.

21 Prognóza růstu HDP (mzr. v %, sez. očištěno) IV/16 I/17 II III IV I/18 II III IV I/19 II III IV I/ II 9% 7% 5% 3% interval spolehlivosti Růst české ekonomiky z loňských vysokých temp zvolnil, letos i v příštích dvou letech však bude v průměru přesahovat 3 %. Ekonomika se bude pohybovat mírně nad svým potenciálem. Ve 3Q 18 vzrostl HDP mzr. o, % (prognóza,7 %). 1

22 Struktura růstu HDP 8 HDP (mzr. v %, příspěvky v p.b.) 6 - I/1 I/15 I/16 I/17 I/18 I/19 I/ Spotřeba domácností Čistý vývoz Tvorba hrub. fix. kapitálu Spotřeba vlády Změna stavu zásob Hrubý domácí produkt Hlavními tahouny růstu zůstanou spotřeba domácností (podporovaná růstem příjmů) a soukromé i vládní fixní investice. Svižně poroste též spotřeba vlády. Investice do zásob dočasně klesají. V roce 19 se obnoví záporný příspěvek čistého vývozu.

23 Trh práce Průměrné nominální mzdy (meziroční změny v %) I/1 I/15 I/16 I/17 I/18 I/19 I/ Nominální mzdy celkem Nominální mzdy v tržních odvětvích Nominální mzdy v netržních odvětvích 3,,5, 1,5 1,,5, Zaměstnanost a nezaměstnanost (zaměst. mzr. v %, obec. míra nezam. v %, s.o.) I/1 I/15 I/16 I/17 I/18 I/19 I/ Zaměstnanost Obecná míra nezaměstnanosti (pravá osa) Růst mezd bude z aktuálních vysokých temp postupně zpomalovat, a to zejména v netržních odvětvích. Celková zaměstnanost se bude zvyšovat znatelně pomalejším tempem než doposud. Pokles míry nezaměstnanosti bude již jen slabý (ve 3Q byl v souladu s prognózou,3 %, v říjnu,1 %). 3

24 Prognóza měnového kurzu Kurz CZK/EUR IV/16 I/17 II III IV I/18 II III IV I/19 II III IV I/ II 9% 7% 5% 3% interval spolehlivosti Prognóza kurzu koruny pro Q 18 na úrovni 5,7 CZK/EUR zohledňuje negativní sentiment na devizových trzích. V příštím roce se obnoví posilování kurzu (kladný úrokový diferenciál vůči eurozóně, konvergence české ekonomiky). V dalším období tempo posilování kurzu zvolní v návaznosti na zahájení normalizace měnové politiky ECB.

25 Prognóza úrokových sazeb Úroková sazba (3M PRIBOR, %, p.a.) 3 1 IV/16 I/17 II III IV I/18 II III IV I/19 II III IV I/ II 9% 7% 5% 3% interval spolehlivosti S prognózou je konzistentní pokračující zvyšování úrokových sazeb směrem k jejich dlouhodobě neutrální úrovni. Nárůst sazeb na začátku prognózy je reakcí na oslabení koruny při setrvalých inflačních tlacích z domácí ekonomiky. Následná přibližná stabilita sazeb v průběhu roku 19 je důsledkem prognózovaného posilování kurzu v podmínkách 5 nadále velmi uvolněné měnové politiky v eurozóně.

26 Ekonomická konvergence ČR k eurozóně 6

27 Reálná ekonomická konvergence 13 HDP na hlavu v paritě kupní síly (PPS) (EA=1) 13 Cenová hladina HDP (EA=1) CZ AT DE PT HU PL SI SK CZ AT DE PT HU PL SI SK Úroveň českého HDP na hlavu v paritě kupní síly se opětovně přibližuje k průměru eurozóny. V r. 17 dosáhla 83 %, odstup od jádra EA zůstává značný. Obnovilo se také dotahování cenové hladiny HDP k eurozóně. V r. 17 česká cenová hladina dosáhla 66 % průměru eurozóny. Přetrvává tak významný prostor pro další konvergenci, s níž bude spojeno reálné posilování měnového kurzu. 7

28 Reálná ekonomická konvergence Další ukazatele dlouhodobé konvergence (17, EA=1) EA=1 3 Potenciální produkt (Cobb-Dougrasova produkční funkce, mzr. v %, příspěvky v p.b.) 6 CZ AT DE PT HU PL SI SK HDP na zaměstnanou osobu v paritě kupní síly Cenová hladina spotřeby domácností Mzdy v paritě kupní síly Mzdy v EUR 1-1 I/8 I/9 I/1 I/11 I/1 I/13 I/1 I/15 I/16 I/17 I/18 Produktivita Kapitál Zaměstnanost Potenciální produkt Významným aspektem nedokončeného konverg. procesu je nižší úroveň mezd ve srovnání s průměrem eurozóny. V PPS dosahuje zhruba 6 %, v eurech necelých % průměru EA. Lze očekávat tlak na výraznější přibližování domácí mzdové hladiny (skrze nomin. posilování koruny a vyšší růst nomin. mezd), než k jakému došlo v období po globální krizi. Zrychlení růstu Y* odráží zvýšený přísp. všech výr. faktorů. 8

29 Děkuji za pozornost Petr Král ředitel sekce měnové 9

30 Záložní snímky 3

31 Příjmy domácností a úvěry na bydlení 1 Čisté peněžní příjmy vybraných příjmových skupin domácností (meziroční změny v %, v nominálním vyjádření) 5 Podíly domácností s úvěry na bydlení dle příjmových skupin (podíly v %, změny podílů v procentních bodech) decil. decil 3. decil. decil 5. decil 6. decil 7. decil 8. decil 9. decil 1. decil 1.decil. decil 5. decil 9. decil 1. decil Změna podílů Příjmy domácností vzrostly u všech příjmových skupin. V r. 16 rostly nejrychleji v prvních dvou příjmových decilech. Podíl domácností bez problému vyjít s příjmy vzrostl na %. Třetina domácností si nicméně i tak nemohla dovolit zaplatit neočekávaný běžný výdaj. Podíly domácností s úvěry na bydlení se zvýšily ve většině příjmových skupin. Podíl domácností s úvěry na bydlení v r. 17 vzrostl na 18 %. 31

32 Peněžní úspory domácností 16 1 Míra peněžních úspor jednotlivých příjmových skupin domácností (v %, rok 17) Lorenzova křivka (v % na obou osách, rok 17) Skutečnost 1.decil. decil 3. decil. decil Míra úspor 5. decil 6. decil 7. decil 8. decil 9. decil Podíl domácností s tvorbou úspor (pravá osa) 1. decil Příjmy Úspory Úvěry Míra peněžních úspor roste s výší příjmu. Pozn.: Osa x je procentní kumulativní podíl domácností podle příjmů a osa y je procentní kumulativní podíl domácností na příjmech, úsporách a úvěrech. V 1. až 8. příjmovém decilu byla v r. 18 pod úrovní souhrnné míry úspor. Tvar Lorenzovy křivky dokládá přetrvávající nerovnoměrnost v tvorbě peněžních úspor. Nerovnoměrnost u úspor byla vyšší než u příjmů a úvěrů. 3

Situace v sektoru domácností v současné fázi hospodářského cyklu

Situace v sektoru domácností v současné fázi hospodářského cyklu Situace v sektoru domácností v současné fázi hospodářského cyklu Petr Král ředitel sekce měnové RetailCon Národní dům Vinohrady Praha 1. května 19 Spotřeba domácností a disponibilní důchod Disponibilní

Více

Okna centrální banky dokořán

Okna centrální banky dokořán Měnová politika a ekonomický výhled Okna centrální banky dokořán Tomáš Holub člen bankovní rady Ekonomické fórum Komerční banky Praha, 6. prosince 2018 Dvacet let cílování inflace v ČR a transparence měnové

Více

Ekonomický výhled a měnová politika ČNB

Ekonomický výhled a měnová politika ČNB Ekonomický výhled a měnová politika ČNB Petr Král náměstek ředitele sekce měnové Setkání BR se zástupci podnikatelských a zaměstnavatelských svazů Praha 6. listopadu 18 Ukončení kurzového závazku a návrat

Více

Zpráva o inflaci IV/2018

Zpráva o inflaci IV/2018 Ekonomika a měnová politika na prahu r. 2019 Zpráva o inflaci IV/2018 Tomáš Holub ředitel sekce měnové ČNB Seminář FRSA Advisory s.r.o. na půdě ČBA, Praha 9. listopadu 2018 Obsah prezentace Ohlédnutí za

Více

Hodnocení makroekonomického vývoje, jeho aktuální prognóza a další otázky měnové politiky v České republice

Hodnocení makroekonomického vývoje, jeho aktuální prognóza a další otázky měnové politiky v České republice Hodnocení makroekonomického vývoje, jeho aktuální prognóza a další otázky měnové politiky v České republice Petr Král ředitel sekce měnové Setkání bankovní rady s Výborem pro hospodářství, zemědělství

Více

Měnová politika v roce 2018

Měnová politika v roce 2018 Měnová politika v roce 18 Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB 7.. 18, Praha Obsah Česká ekonomika v roce 18 optikou ČNB Co lze čekat od měnové politiky Česká ekonomika robustně roste Růst HDP a jeho struktura

Více

SHRNUTÍ ZPRÁVA O INFLACI / II

SHRNUTÍ ZPRÁVA O INFLACI / II SHRNUTÍ ZPRÁVA O INFLACI / II 2019 2 SHRNUTÍ I. SHRNUTÍ GRAF I.1 PROGNÓZA CELKOVÉ INFLACE Inflace se letos bude nacházet v horní polovině tolerančního pásma, na horizontu měnové politiky se sníží k 2%

Více

Makroekonomický vývoj a trh práce

Makroekonomický vývoj a trh práce Makroekonomický vývoj a trh práce Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Setkání bankovní rady ČNB s představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů

Více

Současná makroekonomická situace a nová prognóza ČNB. Luboš Komárek Shromáždění členů Oblastní hospodářské komory Prachatice,

Současná makroekonomická situace a nová prognóza ČNB. Luboš Komárek Shromáždění členů Oblastní hospodářské komory Prachatice, Současná makroekonomická situace a nová prognóza ČNB Luboš Komárek Shromáždění členů Oblastní hospodářské komory Prachatice, 21. 5. 2019 Předpoklady o zahraničním vývoji Růst efektivního HDP eurozóny v

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Ekonomická situace a výhled optikou ČNB

Ekonomická situace a výhled optikou ČNB KONEC ZLATÝCH ČASŮ ČESKÉHO EXPORTU? Ekonomická situace a výhled optikou ČNB Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB XIX. Exportní fórum, 9.-1.11.17 Mladé Buky In strategy it is important to see distant things

Více

Měnová politika ČNB na cestě k normálu

Měnová politika ČNB na cestě k normálu Měnové kurzy a úrokové sazby 18 Měnová politika ČNB na cestě k normálu Tomáš Holub ředitel sekce měnové ČNB Seminář FRSA Advisory s.r.o. na půdě ČBA, Praha 1.11.17 Ukončení kurzového závazku a období po

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

Mzdy v ČR. pohled ČNB. Vojtěch Benda. člen bankovní rady ČNB , Praha

Mzdy v ČR. pohled ČNB. Vojtěch Benda. člen bankovní rady ČNB , Praha Mzdy v ČR pohled ČNB Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB 13.6.2018, Praha Trh práce v ČR naráží na své kapacity 8 7 6 5 4 3 2 Ukazatele nezaměstnanosti (%, sezonně očištěno) I/13 I/14 I/15 I/16 I/17 I/18

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Makroekonomický vývoj a podnikový sektor

Makroekonomický vývoj a podnikový sektor Makroekonomický vývoj a podnikový sektor Tomáš Holub Ředitel sekce měnové a statistiky Setkání s představiteli zaměstnavatelské a podnikatelské sféry Praha, 5. listopadu 1 Plán prezentace Vývoj vnějšího

Více

Ekonomický vývoj a měnová politika po ukončení kurzového závazku ČNB

Ekonomický vývoj a měnová politika po ukončení kurzového závazku ČNB Ekonomický vývoj a měnová politika po ukončení kurzového závazku ČNB Tomáš Holub ředitel sekce měnové seminář ICC Eliminace měnových rizik v mezinárodních kontraktech Praha, 29. května 217 Obsah prezentace

Více

Měnová politika ČNB v roce 2017

Měnová politika ČNB v roce 2017 Snídaně s Treasury Erste Corporate Banking Měnová politika ČNB v roce 2017 Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB Praha, 10.1.2017 Klíčové otázky pro měnovou politiku i podnikatele Kdy se česká inflace udržitelně

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

SHRNUTÍ ZPRÁVA O INFLACI / IV

SHRNUTÍ ZPRÁVA O INFLACI / IV SHRNUTÍ ZPRÁVA O INFLACI / IV 2017 2 SHRNUTÍ I. SHRNUTÍ GRAF I.1 PROGNÓZA CELKOVÉ INFLACE Celková inflace setrvá po většinu roku 2018 nad 2% cílem, na horizontu měnové politiky se bude pohybovat v jeho

Více

Trendy a očekávaný vývoj české ekonomiky

Trendy a očekávaný vývoj české ekonomiky Trendy a očekávaný vývoj české ekonomiky Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB Konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě..8 Brno Ekonomický růst Hrubý domácí produkt (meziroční

Více

Tisková konference bankovní rady

Tisková konference bankovní rady Tisková konference bankovní rady 2. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 31. března 216 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně

Více

Ukončení kurzového závazku a návrat měnové politiky k normálu

Ukončení kurzového závazku a návrat měnové politiky k normálu Kliknutím lze upravit styl Ukončení kurzového závazku a návrat měnové politiky k normálu Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB Kolokvium Praha, 1. října 17 Kliknutím lze upravit styl Obsah prezentace Aktuální

Více

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB 11. prosince 212 Pardubice Plán prezentace Česká ekonomika v roce 212 a měnová politika ČNB Vývoj vnějšího

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj na trhu práce

Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj na trhu práce Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj na trhu práce Petr Král náměstek ředitele sekce měnové Setkání bankovní rady ČNB s ČMKOS 7. prosince 15 Plán prezentace Aktuální ekonomický vývoj

Více

Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj v podnikovém sektoru

Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj v podnikovém sektoru Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj v podnikovém sektoru Tomáš Holub ředitel sekce měnové Setkání s představiteli zaměstnavatelské a podnikatelské sféry 3. listopadu 215 Plán prezentace

Více

Tisková konference bankovní rady

Tisková konference bankovní rady Tisková konference bankovní rady 8. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji. prosince 16 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně rozhodla

Více

Tvrdý brexit a jeho dopady na českou ekonomiku

Tvrdý brexit a jeho dopady na českou ekonomiku Měnová politika a zahraniční nejistoty Tvrdý brexit a jeho dopady na českou ekonomiku Tomáš Holub člen bankovní rady Konference ČSOB/Patria Praha, 26. února 2019 AKTUÁLNÍ PROGNÓZA ČNB 2 Prognóza inflace

Více

Česká ekonomika na ivení. Miroslav Singer

Česká ekonomika na ivení. Miroslav Singer Česká ekonomika na začátku oživeno ivení Miroslav Singer guvernér, r, Česká národní banka Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Holiday Inn, Brno, 23. října 213 M. Singer Česká

Více

Česká ekonomika a trh práce rok po oslabení koruny

Česká ekonomika a trh práce rok po oslabení koruny Hodnocení makroekonomické situace a její výhled Česká ekonomika a trh práce rok po oslabení koruny Tomáš Holub ředitel sekce měnové a statistiky Setkání s představiteli odborových svazů 4. prosince 214

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 19. října 2016

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Tisková konference bankovní rady

Tisková konference bankovní rady Tisková konference bankovní rady 6. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 9. září 16 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně rozhodla

Více

Ekonomická prezentace ČNB

Ekonomická prezentace ČNB Ekonomická prezentace ČNB Petr Král ředitel Odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Emisní den zlaté mince Dřevěný most v Lenoře. května 13, Radniční sál, Prachatice Makroekonomický

Více

Makroekonomická predikce (listopad 2018)

Makroekonomická predikce (listopad 2018) Ministerstvo financí České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 Ministerstvo financí Makroekonomická predikce (listopad 2018) David PRUŠVIC Ministerstvo financí České republiky Praha,

Více

Pohled ČNB na aktuální ekonomický vývoj a jeho výhled

Pohled ČNB na aktuální ekonomický vývoj a jeho výhled Pohled ČNB na aktuální ekonomický vývoj a jeho výhled TOMÁŠ HOLUB ředitel sekce měnové a statistiky ČNB Praha,. srpna 14 Diskusní setkání Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí AKTUÁLNÍ MAKROEKONOMICKÉ TRENDY

Více

Tisková konference bankovní rady ČNB

Tisková konference bankovní rady ČNB Tisková konference bankovní rady ČNB 5. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 4. srpna 016 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně

Více

Dva roky kurzového závazku: kdy budou vytvořeny podmínky pro hladký exit

Dva roky kurzového závazku: kdy budou vytvořeny podmínky pro hladký exit Dva roky kurzového závazku: kdy budou vytvořeny podmínky pro hladký exit Prof. Ing. Kamil Janáček, CSc. člen bankovní rady ČNB Kolokvium Praha, Kongresové centrum ČNB 10. listopadu 2015 1 Obsah prezentace

Více

Aktuální měnová politika a ekonomický vývoj

Aktuální měnová politika a ekonomický vývoj Aktuální měnová politika a ekonomický vývoj Tomáš Holub ředitel sekce měnové ČNB Seminář ČSOB 14. dubna 15 Obsah prezentace Ohlédnutí za vývojem od konce roku 13 Aktuální ekonomická situace Stávající makroekonomická

Více

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 14 Růstové faktory českého strojírenství 17. dubna 14 Jak povzbudit ekonomický růst během recese Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka Recese

Více

Zpráva o hospodářském a měnové vývoji

Zpráva o hospodářském a měnové vývoji Zpráva o hospodářském a měnové vývoji Prezentace pro Rozpočtový výbor PS Vladimír r Tomší šík Člen bankovní rady ČNB Praha, 7. listopadu 2007 Plán n prezentace Vnější prostředí a měnový kurz Veřejné rozpočty

Více

Česká ekonomika: Kurz jako nástroj měnové politiky

Česká ekonomika: Kurz jako nástroj měnové politiky Česká ekonomika: Kurz jako nástroj měnové politiky Lubomír Lízal Golem Klub 7. 1. 214 Plán prezentace Česká ekonomika v roce 213 Vývoj vnějšího prostředí a jeho výhled Prognóza ČNB několik scénářů a kurz

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

Situace na trhu práce prognóza makroekonomického vývoje v ČR a kurzový závazek ČNB

Situace na trhu práce prognóza makroekonomického vývoje v ČR a kurzový závazek ČNB Situace na trhu práce prognóza makroekonomického vývoje v ČR a kurzový závazek ČNB Tomáš Holub ředitel sekce měnové Setkání bankovní rady ČNB se zástupci OS ČMKOS 5. prosince 216 Obsah prezentace Aktuální

Více

Tisková konference bankovní rady

Tisková konference bankovní rady Tisková konference bankovní rady. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 3. března 17 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně rozhodla

Více

Makroekonomický vývoj a podnikový sektor

Makroekonomický vývoj a podnikový sektor Makroekonomický vývoj a podnikový sektor Setkání s představiteli zaměstnavatelské a podnikatelské sféry Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.12.27 Plán n prezentace Vývoj světové

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Ekonomický vývoj a ukončení kurzového závazku ČNB

Ekonomický vývoj a ukončení kurzového závazku ČNB Ekonomický vývoj a ukončení kurzového závazku ČNB Tomáš Holub ředitel sekce měnové Ekonomický seminář KB Praha, 12. dubna 217 Obsah prezentace Opuštění kurzového závazku ČNB Aktuální ekonomický vývoj Makroekonomická

Více

Tisková konference bankovní rady ČNB

Tisková konference bankovní rady ČNB Tisková konference bankovní rady ČNB 3. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 5. května 016 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Česká ekonomika ivení

Česká ekonomika ivení Česká ekonomika na cestě k oživeno ivení Miroslav Singer guvernér, r, Česká národní banka Konečná & Šafář Praha, 2. října 21 Fáze krize ve vyspělých ekonomikách Hypotéční krize v USA: (červenec 27) spouštěč

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub (Tomas.Holub@cnb.cz) Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 16.10.2007 Plán n prezentace Vnější

Více

Tisková konference bankovní rady ČNB

Tisková konference bankovní rady ČNB Tisková konference bankovní rady ČNB 1. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 2. února 2017 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

2011: oslabení nebo zrychlení růstu?

2011: oslabení nebo zrychlení růstu? 211: oslabení nebo zrychlení růstu? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady a vrchní ředitelka ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a střední Evropě Brno, 1. prosince 21 Odraz

Více

Ekonomická prezentace

Ekonomická prezentace Ekonomická prezentace Česká ekonomika rok po oslabení kurzu Tomáš Holub Ředitel sekce měnové a statistiky Emisní den zlaté mince Železobetonový most v Karviné-Darkově 14. října 2014 Plán prezentace Proč

Více

SHRNUTÍ ZPRÁVY O INFLACI IV/2014

SHRNUTÍ ZPRÁVY O INFLACI IV/2014 SHRNUTÍ ZPRÁVY O INFLACI IV/ SHRNUTÍ ZPRÁVY O INFLACI IV/ Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí nadále zřetelně rostla. Celková i měnověpolitická inflace se ve třetím čtvrtletí odpoutaly od blízkosti nulových

Více

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Institut ekonomických studií FSV UK 20. listopadu 2014 Obsah Vývoj měnové politiky ČNB a české ekonomiky před

Více

Ekonomický vývoj a měnová politika ČNB

Ekonomický vývoj a měnová politika ČNB Ekonomický vývoj a měnová politika ČNB Tomáš Holub ředitel sekce měnové ČNB Seminář ČSOB Praha 16. února 216 Obsah prezentace Aktuální ekonomická situace Makroekonomická prognóza ČNB Měnová politika a

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

Aktuální vývoj české ekonomiky a budoucí opuštění kurzového závazku. Jiří Rusnok

Aktuální vývoj české ekonomiky a budoucí opuštění kurzového závazku. Jiří Rusnok Aktuální vývoj české ekonomiky a budoucí opuštění kurzového závazku Jiří Rusnok guvernér, Česká národní banka Euro Business Breakfast Praha, 23. listopadu 2016 Osnova Aktuální vývoj české ekonomiky Prognóza

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 134. šetření (červen 2010)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 134. šetření (červen 2010) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 134. šetření (červen 2010) Do červnového šetření IOFT zaslalo své predikce osm domácích a dva zahraniční analytici. Prognóza inflace v ročním horizontu

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

Aktuální ekonomický vývoj v České republice a v Evropské unii očima ČNB. Miroslav Singer

Aktuální ekonomický vývoj v České republice a v Evropské unii očima ČNB. Miroslav Singer Aktuální ekonomický vývoj v České republice a v Evropské unii očima ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Slezská universita, Ostravice 16. září 2014 Obsah Nedávný vývoj v EU a ukrajinsko-ruský

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

ICT v ČR: kde krize dosud nejvíc bolela?

ICT v ČR: kde krize dosud nejvíc bolela? ICT v ČR: kde krize dosud nejvíc bolela? Konference Fórum e-time 2011 květen 2011 Globální kontexty krize Dopad na českou ekonomiku a firemní sektor Odvětví informačních a komunikačních činností Telekomunikace

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Makroekonomická predikce

Makroekonomická predikce Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY Odbor Finanční politika Č Ministerstvo financí Č, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 2 ekonomický výkon, ceny zboží a služeb, trh práce, vztahy k zahraničí,

Více

Ekonomický bulletin 6/2017

Ekonomický bulletin 6/2017 Ekonomický bulletin 6/2017 Hospodářský a měnový vývoj 1 Shrnutí Rada guvernérů na svém měnověpolitickém zasedání 7. září 2017 vyhodnotila, že i když probíhající hospodářská expanze dává důvěru, že inflace

Více

Tisková konference bankovní rady ČNB

Tisková konference bankovní rady ČNB Tisková konference bankovní rady ČNB 1. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 3. února 11 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a poměr hlasování Po projednání situační zprávy bankovní rada ČNB

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB

Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Porada vedoucích ch obchodně ekonomických úseků zastupitelských úřadů ČR Mojmír r Hampl viceguvernér ČNB Praha, 23.6.2008 Obsah Vnější prostředí české ekonomiky Vývoj

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Život s kurzovým závazkem a vývoj české ekonomiky

Život s kurzovým závazkem a vývoj české ekonomiky Pracovní snídaně ČS Život s kurzovým závazkem a vývoj české ekonomiky Lubomír Lízal, Ph.D. Praha, 4.. 7 Funkce inflace pro měnovou politiku Proč chceme docílit % inflaci? Cca p.b. z % inflačního cíle je

Více

Zájmy České republiky a její budoucí pozice v EU Ekonomický pohled na přijetí společné měny

Zájmy České republiky a její budoucí pozice v EU Ekonomický pohled na přijetí společné měny Budoucí pozice ČR v Evropské unii a EURO Zájmy České republiky a její budoucí pozice v EU Ekonomický pohled na přijetí společné měny Lubomír Lízal, Ph.D. Praha, 29. 11. 2016 Ekonomická konvergence Konvergence

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 1039/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 1039/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 19/ Zpráva České národní banky o inflaci - leden 17 (Zpráva o měnovém vývoji za. pololetí 16) Předkladatel: ČNB Doručeno poslancům:. února

Více

ZPRÁVA O INFLACI / III

ZPRÁVA O INFLACI / III ZPRÁVA O INFLACI / III 5 ZPRÁVA O INFLACI / III PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s

Více

Česká ekonomika. v listopadu

Česká ekonomika. v listopadu Česká ekonomika v listopadu 2004 www.patria.cz Mzdy v ČR Průměrná mzda v ČR 25 000 reálný růst mezd 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1Q/03 1Q/04 1Q/05 1 8% 6% 4% 2% -2% -4% -6% Jednotkové mzdové náklady meziroční

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Ekonomický výhled a měnová politika

Ekonomický výhled a měnová politika Ekonomický výhled a měnová politika Jiří Rusnok Praha, 4. listopadu 15 Plán prezentace Vývoj světové ekonomiky a z něj plynoucí rizika Aktuální situace české ekonomiky Shrnutí prognózy ČNB ze 3. zprávy

Více

Kurzový závazek ČNB, záporné úrokové sazby a měnová politika v Evropě a v ČR

Kurzový závazek ČNB, záporné úrokové sazby a měnová politika v Evropě a v ČR Kurzový závazek ČNB, záporné úrokové sazby a měnová politika v Evropě a v ČR Vladimír Tomšík viceguvernér Kolokvium ČNB Praha, 11. dubna 16 Obsah prezentace Kurzový závazek ČNB a dosavadní vývoj české

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

Život s kurzovým závazkem a vývoj české ekonomiky

Život s kurzovým závazkem a vývoj české ekonomiky Pracovní snídaně ČS Život s kurzovým závazkem a vývoj české ekonomiky Lubomír Lízal, Ph.D. Praha,.. 6 Funkce inflace pro měnovou politiku Proč chceme docílit % inflaci? Cca p.b. z % inflačního cíle je

Více

ČESKÁ EKONOMIKA. V roce 2016 a 1. polovině roku Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz. Česká ekonomika

ČESKÁ EKONOMIKA. V roce 2016 a 1. polovině roku Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz. Česká ekonomika ČESKÁ EKONOMIKA V roce 2016 a 1. polovině roku 2017 Hrubý domácí produkt v ČR a ve světě (stálé ceny, sezónně a kalendářně očištěno, pro USA sezónně neočištěné údaje, meziroční změna v %) 8 6 4 2 0-2 -4-6

Více

Webinář. Prosinec Patrik Hudec, Fund Portfolio Management. Generali Investments CEE Webinář

Webinář. Prosinec Patrik Hudec, Fund Portfolio Management. Generali Investments CEE Webinář Webinář Prosinec 2018 Patrik Hudec, Fund Portfolio Management Generali Investments CEE Webinář Obsah 2 SEKCE I Nejdůležitější události uplynulých týdnů Přehled vývoje hlavních ekonomik a politik centrálních

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 79. měření (listopad 2005)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 79. měření (listopad 2005) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 79. měření (listopad 2005) Do listopadového průzkumu inflačních očekávání finančního trhu zaslalo svoje predikce budoucího vývoje inflace a dalších

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Kurzový závazek ČNB, záporné úrokové sazby a aktuální mix měnové a fiskální politiky v ČR

Kurzový závazek ČNB, záporné úrokové sazby a aktuální mix měnové a fiskální politiky v ČR Kurzový závazek ČNB, záporné úrokové sazby a aktuální mix měnové a fiskální politiky v ČR Vladimír Tomšík Česká národní banka Mezinárodní konference NEWTON College a Evropského fiskálního dialogu: Fiskální

Více

ZPRÁVA O INFLACI / IV

ZPRÁVA O INFLACI / IV ZPRÁVA O INFLACI / IV 6 ZPRÁVA O INFLACI / IV PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Cílem průzkumu makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), který provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit

Více

Česká ekonomika v evropském kontextu: Konečně v klidnějších vodách?

Česká ekonomika v evropském kontextu: Konečně v klidnějších vodách? Česká ekonomika v evropském kontextu: Konečně v klidnějších vodách? Pavel Sobíšek 3. října 2017 Agenda V jaké fázi se nachází globální a evropská ekonomika? Vydrží současný růst cen komodit? jaké faktory

Více

ZPRÁVA O INFLACI / III

ZPRÁVA O INFLACI / III ZPRÁVA O INFLACI / III ZPRÁVA O INFLACI / III PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Výroční konference českých diplomatů - ekonomických radů a ekonomických tajemníků 26. června 212 I. Makroekonomický

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté?

Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté? Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté? Vladimír Tomšík Viceguvernér ČNB Exportní konference Hospodářská komora ČR, Praha 4. června 214 Plán prezentace Zahraniční vývoj Vývoj kurzu koruny Vývoj

Více

Makroekonomické faktory trhu nemovitostí. Michal Skořepa ekonom útvar ekonomických a strategických analýz Česká spořitelna

Makroekonomické faktory trhu nemovitostí. Michal Skořepa ekonom útvar ekonomických a strategických analýz Česká spořitelna Makroekonomické faktory trhu nemovitostí Michal Skořepa ekonom útvar ekonomických a strategických analýz Česká spořitelna Makroekonomická prognóza ČS 2 Prognóza ČS: předpoklad o zahraničním ekonomickém

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

ZPRÁVA O INFLACI / I

ZPRÁVA O INFLACI / I ZPRÁVA O INFLACI / I 6 ZPRÁVA O INFLACI / I PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více