CzechEkoSystem. Ekosystém pro rizikový kapitál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CzechEkoSystem. Ekosystém pro rizikový kapitál"

Transkript

1 CzechEkoSystem Ekosystém pro rizikový kapitál

2

3 1 Obsah CzechEkoSystem Ekosystém pro rizikový kapitál Úvodní slovo... 2 O projektu Účastníci projektu Partneři... 61

4 2 Úvodní slovo generálního ředitele Start-upy tvoří důležitou součást ekonomiky, protože dokáží rychle inovovat, nacházet mezery na trhu a vytvářet nová pracovní místa. Mnoho světově známých společností vzniklo z nadšení několika jednotlivců a nyní jsou lídry ve svém oboru. Podporu start-upů, tedy začínajících inovativních společností, považuji za nedílnou součást aktivit agentury CzechInvest. Je důležité dát začínajícím tuzemským firmám šanci uspět a růst, a proto CzechInvest již třetím rokem pomáhá začínajícím podnikatelům projektem CzechEkoSystem. Projekt úspěšně využilo 111 firem, které čerpaly služby specifického poradenství založené na zkušenostech poradců s podnikáním a řízením podniků, a mohly tak urychlit rozvoj svého podnikání. Jsem rád, že Vám v této brožuře můžeme podpořené start-upy představit a pevně věříme v jejich další úspěšný růst. Těm z nich, které mají nejvyšší ambice, CzechInvest nabídne také možnost přihlásit se do projektu CzechAccelerator. Ten začínajícím firmám pomáhá získat zkušenosti s podnikáním na vyspělých zahraničních trzích, a to díky poskytování poradenských služeb od zahraničních mentorů. Firmy mají možnost rozvíjet své manažerské zkušenosti, marketingové dovednosti a zúčastnit se množství seminářů, konferencí, networkingových akcí a využívat kancelářských prostor ve špičkových podnikatelských inkubátorech. Od roku 2016 se předpokládá pokračování tohoto úspěšného projektu v Silicon Valley, na východním pobřeží USA a v Singapuru. Mgr. Ing. Karel Kučera generální ředitel agentury CzechInvest

5 3 O projektu CzechEkoSystem Interní projekt CzechEkoSystem je realizován Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) , prioritní osy 6 Služby pro rozvoj podnikání programu Poradenství. Realizace projektu CzechEkoSystem je stanovena na období od do a jeho cílem je efektivní rozvoj aktivit začínajících firem z prostředí malého a středního podnikání (MSP) při jejich inovačním podnikání prostřednictvím zvýhodněného poradenství. Malé a střední podniky jsou většinou silně omezeny v získávání standardních forem financování rozvojových aktivit (např. bankovní úvěry) a často se potýkají s nedůvěrou potenciálních partnerů jak ve vztahu ke stupni rozvinutosti svých podnikatelských aktivit, tak i schopnosti podložit svůj podnikatelský záměr adekvátními daty a odpovídající prezentací. Projekt je proto zacílen na urychlení rozvoje podnikatelských aktivit MSP, získání praktických zkušeností při komercializaci vlastního produktu či služby, praktickém uplatnění podnikatelského záměru a posílení marketingových a manažerských schopností. Součástí je i podpora během vyhledávání možností financování formou kapitálového vstupu investora. Předávání potřebných informací probíhá prostřednictvím specializovaného poradenství, které má dvojí formu: koučink (předávání zkušeností z oblasti podnikání na základě zkušeností osoby kouče); poradenství (komplexní poradenské služby v oblasti financí, managementu, výroby a její organizace, marketingu, PR, práva a lidských zdrojů).

6 4 Podpora pro jednotlivé start-upy je agenturou CzechInvest poskytována ve výši % způsobilých výdajů: Služby kouče podpora 100 %, maximálně však Kč bez DPH. Poradenské služby podpora 80 %, maximálně však 2 mil. Kč bez DPH (spolufinancování ze strany podpořené firmy ve výši 20 % nákladů) Celková podpora jednoho start-upu v rámci projektu CzechEkoSystem činí min. 0,2 mil. Kč a max. 2,5 mil. Kč. Tabulka č. 1: Statistika předložených žádostí o podporu výzvy předložené žádosti doporučené žádosti žádosti v realizaci I. výzva II. výzva III. výzva celkem Tabulka č. 2: Objem prostředků přidělených žádostem v realizaci výzvy náklady na koučink v Kč bez DPH náklady na poradenství v Kč bez DPH celkové náklady v Kč bez DPH I. výzva Kč Kč Kč II. výzva Kč Kč Kč III. výzva Kč Kč Kč výzvy celkem Kč Kč Kč

7 5 99 Factory s.r.o. Firma 99 Factory s.r.o. vyrábí zejména skateboardové desky na zakázku. Používá ty nejkvalitnější materiály a moderní technologie výroby a důraz klade i na ekologii. V současné době firma pociťuje nárůst poptávky po menších zakázkách a hlavně po longboardech. Nově se firma zaměřuje na koncové zákazníky, a to nabídkou nejširšího portfolia longboardů v Evropě. Zákazník si vybere longboard a sám si ho dotvoří. Vybere si barevnosti dýh, barvu povrchu, druh a motiv designu, laser, digitální tisk či rozteč děr pro trucky. ABIRAIL CZ s.r.o. Společnost ABIRAIL CZ s.r.o. vyvinula webovou aplikaci EKOSYSTÉM, která je určena pro železniční dopravce a jejich partnery. Aplikace podporuje funkce pro plánování, sledování a vyúčtování výkonů v železniční dopravě. Druhým stěžejním záměrem společnosti je vytvoření specializované produktové služby, jejíž náplní bude zavádění nových technologických systémů ve veřejné osobní dopravě. Hlavním cílem této služby bude vytváření produktů na klíč, které budou kromě služeb a ICT řešení žadatele obsahovat akvizice a integrace specifických inovativních technických zařízení a technologií třetích stran určených pro montáž na vozidla, zastávky a jiné komponenty systému veřejné dopravy osob.

8 6 Adam Šimeček Adam Šimeček nabízí svítidla Luxium s individuálním přístupem. Jedná se o modulární systémy, které nabízí širokou škálu tvarů, velikostí, barevností i průsvitností. Do jakéhokoliv interiéru tak lze vytvořit originální svítidlo, které se stává jeho přirozenou a nedílnou součástí. Díky otevřené platformě může reagovat na široké spektrum trhu. Od koncových zákazníků, přes architekty nebo developery až k designu brandových svítidel pro konkrétní firmy. ALIDEA s.r.o. Patentovaná výrobní linka společnosti Alidea s.r.o. bude sloužit ke zpracování tenkostěnného hliníkového odpadu (plechovky od nápojů, víčka od jogurtů atd.). Firma bude schopna recyklovat i materiál, který není vhodný do hutí, např. obsahující kousky plastu. Ze surového Al šrotu vyrobí linka síran hlinitý přes meziprodukt hydroxid hlinitý. Síran hlinitý se využívá například jako koagulant pro úpravu pitné vody. Produkt bude možno při zájmu trhu prodávat dalším zpracovatelům pouze jako hydroxid hlinitý, nebo se jeho následnou neutralizací s kyselinou sírovou může vyrobit síran hlinitý v požadované kvalitě. Dalším významným vyráběným produktem bude vodík s čistotou 99,99 %.

9 7 Alkion service s.r.o. Firma se zaměřuje na čištění vzduchotechnických potrubí a průmyslových odtahů s využitím moderních metod a technologií jako jsou suchý led a robotické nebo hydraulické systémy. Cílem je zvyšovat kvalitu čištění a produktivitu ve velkých objektech a při rozsáhlých projektech. Firma je schopná řešit obtížné problémy silného znečištění v průmyslu, nákupních centrech nebo v nemocnicích. Všechny technologie jsou ekologické. V roce 2012 si společnost založila vlastní výzkumný a vývojový tým, který připravuje a staví nová zařízení a vyvíjí nové metody čištění, především v oblastech tryskání suchým ledem a odsávání s filtrací. ANGITU s.r.o. Cílem projektu ANGITU je poskytnout nástroj, který umožní propojit akademickou a komerční sféru. Portál chce nabídnout studentům a čerstvým absolventům možnost prezentovat sebe, své znalosti, dovednosti a práci na projektech široké veřejnosti. Stejně tak ale dává tuto možnost i zkušeným odborníkům z praxe či manažerům firem. Firmy či personální agentury pak skrze něj mohou pohodlně najít nejvhodnějšího kandidáta na požadovanou pracovní pozici, případně pracovníka na částečný pracovní úvazek.

10 8 AstrumQ Interactive s.r.o. Systém Tagrope nabízí uživatelům seznam mobilních aplikací, které se nachází v jejich okolí, na základě osobních preferencí a vybraných kategorií. Vyhledávácí nástroj má za cíl usnadnit cestovatelům, obchodníkům a obyvatelům města přístup k aplikacím. Každé město má jedinečné obyvatele, potřeby a zvláštnosti. Všechny tyto aspekty mohou uživatelé prozkoumávat díky tomuto projektu, který spojuje místa, aplikace a uživatele, jimž neunikne žádná aplikace. ATEsystem s.r.o. Společnost ATEsystem s.r.o. se zabývá dodávkami testovacích systémů pro oblast průmyslové výroby, výzkumu a vývoje. Těžištěm nabízených řešení jsou systémy založené na vizuální inspekci s využitím průmyslových kamer. Firma nabízí zpracování studie proveditelnosti, vývoj softwarových aplikací, systémovou integraci a dodávku kompletních řešení. Nejnovějším produktem je ATEster, což je univerzální modulární softwarové jádro testeru umožňující realizaci testerů pro více zákazníků v kratším čase.

11 9 Bc. Lukaš Satin REHABplus je zařízení pro snímání a analýzu pohybu horní, popřípadě dolní končetiny člověka. Zařízení ve tvaru náramku může obsahovat kromě pohybových senzorů taktéž EMG senzory pro vyhodnocování svalové aktivity uživatele. Tuto technologii lze použít pro postupnou rekonvalescenci pacientů s onemocněním pohybového aparátu, např. pacientů po cévní mozkové příhodě. Bee Unity s.r.o. Softwarová platforma pro zvýšení efektivity marketingu Bee Marketing je komplexní systém pro automatizaci marketingu. Zahrnuje identifikaci návštěvníků webu, profilování jejich chování, automatizovanou komunikaci na míru mezi firmou a zákazníky, personalizaci, měření reakcí, scoring potenciálních zákazníků, vyhodnocování připravenosti ke koupi a provázání s obchodem. Systém umožňuje získat vyšší počet obchodních příležitostí, a to efektivněji než pomocí tradičních reklamních aktivit. Bee Marketing - Marketingový stroj na zákazníky.

12 10 Bohuslav Haltmar Sdružení fyzických osob GEOAPPLICATION pod názvem Bohuslav Haltmar řeší úlohy aplikovaného výzkumu využití geopotenciální konstanty W0 v pěti tematických oblastech: HD - programový systém pro určení výšek na základě konstanty geopotenciálu na geoidu W0; TMZH - technologie transformací nulových hodnot výšek mareografů a sítě pevných lokálních systémů do jednotného celosvětového výškového systému; CHTH - technologie výpočtů geodetických výšek bójí hlásného systému pro nebezpečí tsunami; LHS - technologie určení přesné nadmořské výšky v lokálním výškovém systému družicového navigačního přístroje; VTT - metoda pro lokalizaci perspektivních míst výskytu přírodních zdrojů surovin a vody. BowCloud s.r.o. Cílem projektu je vývoj řešení zahrnující databázi výrobků, identifikátory čipů a program pro mobilní telefony, který umožní po identifikaci čipu zobrazit z cloudového úložiště veškeré dostupné informace o výrobku, na kterém se nachází daný čip. Zákazníkům umožní jednoznačnou identifikaci pravých výrobků od kopií, a dále podpoří prodeje nových výrobků díky vazbě identifikovaného výrobku na nejbližší prodejce. Čip je pomocí speciální techniky kódování zabezpečen proti modifikacím nebo klonování.

13 11 Braci s.r.o. Produktem společnosti je náramek pro sluchově postižené osoby, který je schopen uživatele prostřednictvím světelné signalizace a vibrací upozorňovat na různé podněty z okolí, například na zvonící mobilní telefon, zvonek u dveří, výstražnou zvukovou signalizaci automobilu, hlásič požáru, dětskou chůvičku, budík atp. CARGO CORE s.r.o. Je dopravní burza nákladů a volných vozů určená pro speditéry, dopravce, výrobce a velkoobchody. Jde o systém pro vyhledávání nákladů a volných vozů od dodávek po velká nákladní vozidla. Webové stránky shrnují informace o volných kapacitách přepravců, dostupných skladovacích prostorech a zájemcích o přepravu nákladu.

14 12 CE-PA s.r.o. Společnost CE-PA s.r.o. zajišťuje poradenské a vzdělávací služby v oblasti vnitrofiremních procesů, managementu, obchodu a firemní strategie. Produkt Smart2Lean je informační systém pro malé a střední agendy podniků všech velikostí. Umožňuje popsat organizaci firmy a její procesy, vygenerovat na základě popisu tabulky a obrazovky pro informační systém, spouštět transakce (jednoduché aktivity) a integraci s jinými systémy. Systém pomůže zákazníkům dospět k novým úsporám a vyšší produktivitě práce. Účinnost a přidaná hodnota několikanásobně převýší náklady na jeho zavedení a provoz. CleverMaps, a.s. Společnost vytváří unikátní software, který vizualizuje podnikání a významně zjednodušuje tradiční papírové agendy. Zaměřuje se na projekty v segmentech dopravy, správy majetku a business intelligence. Zákazníkům pomáhá dělat kvalifikovaná rozhodnutí, snižuje jejich náklady a pomáhá zvyšovat produktivitu. Do rozvoje zaměstnanců investuje CleverMaps a.s. více než mnohé nadnárodní korporace. Po dvou letech firma meziročně roste o 100 % a zaměstnává přes 25 lidí. Díky jedinečným zkušenostem z oblastí vývoje software, geodézie a katastru nemovitostí je špičkou v oboru.

15 13 Comm4tech s.r.o. Cílem projektu je vybudovat IT řešení pro komerční použití, jehož účelem je zásadním způsobem zvýšit ochranu zboží výrobců před paděláním a zároveň umožnit zákazníkům jednoduchým způsobem zkontrolovat původ nakupovaného sortimentu. Produkt je založen na použití technologie NFC, jejímž prostřednictvím jsou výrobky označeny a validace je prováděna použitím běžného mobilního telefonu podporujícího tuto technologii společně s programovým vybavením na straně výrobce a zákazníka. Contiqua s.r.o. Contiqua s.r.o. představuje skupinu designerů, která navrhuje a vytváří nové produkty tak, aby zpracovávaly průmyslový odpad. Z materiálů, které byly odsouzeny k likvidaci, tvoří něco krásného. Společnost spolupracuje s největšími světovými firmami i nejmenšími lokálními profesionály. Baví je příběhy věcí a ekologie. Společnost věří, že je potřeba být součástí řešení. We use design to deal with waste.

16 14 Control System International a.s. Společnost Control System International a.s. nabízí službu CS Post Processing, jejíž vývoj reaguje na potřeby trhu a zákazníků, kteří disponují vlastními zdroji pro sběr 3D dat a hledají efektivní systém pro jejich pokročilé zpracovaní a analýzu. Služba využívá zejména nově vyvinutého produktu OBS (One Button Scanning), který umožňuje extrémně rychlý jednotlačítkový sběr 3D dat a jejich automatické zaslání na cloud, kde jsou data zpracovaná pomocí CS Post Processingu. CORE INTERNATIONAL s.r.o. Dictionary9.com je soubor více než 5000 výkladových a překladových slovníků pro mobilní telefony, jeho uživatelé jsou především z Asie. Společnost od svého vzniku vyvíjí mobilní aplikace pro platformu j2me. Důvodem pro výběr platformy j2me byl fakt, že telefony s podporou instalace externích j2me aplikací jsou na světě z hlediska počtu uživatelů zdaleka nejrozšířenější a celkový počet lidí používajících aplikace třetích stran ve svém mobilním telefonu raketově roste.

17 15 Corinth s.r.o. Projekt Corinth Classroom se váže ke komplexní strategii pro stejnojmenný produkt. Tím jsou výukové aplikace pro základní a střední školy, které propojují špičkové vydavatelské technologie s každodenní praxí ve vzdělávání. Coby lídr ve vývoji inovativních e-learningových pomůcek se Corinth s.r.o. v projektu zaměřuje zejména na optimalizaci procesů obchodního modelu a segmentaci trhu. Nedílnou součástí je také vytvoření nadšené komunity s obrovským potenciálem ve vznikajícím odvětví. CZ BRIK, s.r.o. Firma CZ BRIK, s.r.o. se zaměřuje na ekologické zpracování odpadů a výrobu biopaliv SAVERBRIK. Výroba biopaliv je prováděna prostřednictvím moderních technologií za využití energií z obnovitelných zdrojů z vodních elektráren a biomasy. Firma vytvořila 60 chráněných pracovních míst. Výroba je realizována v České republice, firma je v českém vlastnictví a vstupní suroviny pocházejí od českých zpracovatelských závodů.

18 16 ČAČKON, s.r.o. Společnost ČAČKON s.r.o. pomáhá firmám snižovat administrativu díkyautomatickému vyplňování objednávek, smluv, formulářů a jiných dokumentů. Společnost provozuje portál, který ulehčí práci obchodnímu zástupci, jednateli firmy nebo jeho asistentce. Moto firmy zní: Věnujte čas tomu, co je pro vás důležité, administrativu za vás udělá bezasistentky.cz. Dactyl Group s.r.o. Firma aktuálně pracuje na administračním systému, který kromě správy hostingových služeb pomáhá vývojářům spravovat a nasazovat nové verze jejich aplikací. Systém bude poskytovat jednoduché a intuitivní prostředí na vytváření a konfigurování vývojového prostředí (VPS, dedikovaných serverů a jiných služeb). Celá správa bude vykonávaná pomocí administračního rozhraní bez nutnosti znalosti nasazování a konfigurace jednotlivých technologií. Navíc bude integrovat doplňkové služby a produkty třetích stran pro větší komfort a ucelenost práce na jednom místě.

19 17 Designeros s.r.o. Webový portál Designeros.com je exkluzivní globální nákupní galerie, která umožňuje návrhářům a umělcům prezentovat a prodávat svá díla online. Designeři a umělci si zde mohou vytvořit vysoce reprezentativní profil, pod kterým prezentují své produkty. Dušan Kmeť Smartsupp je chytrý live chat, který umožňuje komunikaci s návštěvníky webových stránek v reálném čase, zvyšuje zákaznickou spokojenost, loajalitu a počet objednávek. Live chat se překládá do dalších jazyků a přidávají se nové funkce jako nahrávání návštěvníků či identifikace firemních návštěvníků na základě IP adres. Chat je možné obsluhovat i z mobilního telefonu. Smartsupp funguje na freemium modelu a existuje jak ve verzi zdarma s omezenými funkcemi, tak i ve třech typech placených balíčků.

20 18 ECOSIMM s.r.o. Reklamní síť mychoice umožní uživatelům vytvořit a umístit svá sdělení na vybrané plochy v okolí. Veškerá sdělení jsou plně v kompetenci uživatele správou přes webový portál. Umístění či změna sdělení se ve vysílání na obrazovkách projeví téměř okamžitě. Každý tak může reagovat operativně na potřebu sdělit zákazníkům aktuální informace. Spoty jsou vysílány bez zvuku, takže neruší ani v klidném prostředí. ELON MEDICAL s.r.o. Světelná maska Noctura je přelomovým léčebným prostředkem pro léčbu diabetické retinopatie (DR) - zrakové poruchy cévního původu nevyhnutelně spojené s cukrovkou či stářím. Noctura přináší možnost prevence slepoty a její léčby v domácím prostředí bez přítomnosti lékaře. Léčebné účinky terapie ozařování oka světlem specifické vlnové délky byly nezvratitelně potvrzeny klinickými studiemi ve Velké Británii i v České republice. Terapie využívající světelnou masku má jako jediná preventivní účinky, jelikož léčí i příčinu očního otoku, nejenom jeho symptomy. Nejsou u ní známy žádné vedlejší účinky.

21 19 ENLINES s.r.o. Patentované kolektory a tepelná čerpadla pro nízkonákladové vytápění objektů a pro ohřev vody. Firma je zaměřena na vývoj a následnou výrobu nové generace zemních jímačů tepelných čerpadel se speciálním systémem sběru nízkopotenciální energie. Jímače (kolektory) se vyznačují sníženou prostorovou náročností a umožňují instalaci do půdy, zemních vrtů i vody. Epofy s.r.o. Společnost Epofy s.r.o. poskytuje jedinečné řešení pro procesování dat. Poskytuje řešení pro data-mining nad standardními datovými zdroji, databázemi, webovými službami, CSV soubory apod. a následné transformace do REST API. Tento komplexní přístup a zároveň jednoduché rozhraní umožňují univerzalitu zdrojů a získávání a poskytování dat do dalších informačních systémů. Řešení umožňuje základní operace nad daty, čímž usnadňuje práci dalším vývojářům a významně šetří zdroje zákazníků.

22 20 Eva Syrovátková KdoMěStříhá.cz slouží k recenzování kadeřnických salónů a jejich služeb. Jedná se o nezávislou webovou platformu, která přispívá k transparentnosti trhu a pomáhá lidem nalézt toho nejlepšího kadeřníka podle uživatelských hodnocení a dalších relevantních informací. Web je tematicky zaměřen na vlasovou péči a nabízí rovněž články a návody, jak správně pečovat o vlasy, a popisuje nové kadeřnické trendy. Kadeřníkům pak poskytuje prostor pro prezentaci své činnosti a usnadňuje jim koexistenci na trhu. FAGOFARMA s.r.o. Hlavním motivem pro vlastní VaV aktivity byl fakt, že neustále přibývá bakteriálních patogenních kmenů rezistentních na běžná i širokospektrální antibiotika. Na vlně renesance léčby infektů pomocí bakteriofágů se pak vývoj nové lyofilizované tablety jeví jako optimální a zcela unikátní řešení.

23 21 FairList s.r.o. FairList s.r.o. je tým energických lidí, kteří se na základě vlastních zkušeností rozhodli zvýšit kvalitu služeb na jazykovém trhu. Sbírají hodnocení jazykových škol i soukromých lektorů a na jejich základě udělují certifikáty. Umožňují tak lidem snadno vybírat jazykové kurzy podle ceny i kvality. Získané know-how chce společnost využít i pro zlepšení celkové úrovně služeb v ČR. Flexibuild Technology s.r.o. Produkt Flexibuild představuje unikátní ucelený systém využití odpadů z vrstvených nápojových kartonů pro řešení potřeb výstavby nových domů a budov. Celý systém ekologické likvidace nápojových kartonů s přeměnou na stavební prvky Flexibuild a výstavba domů stavebním systémem Flexibuild je v České republice funkční od roku Pomocí tohoto systému je zde postaveno cca 80 domů v celkové hodnotě 150 mil. Kč. Způsob výroby stavební desky z odpadu nápojových vrstvených kartonů má společnost patentově chráněn ve státech EU a v USA.

24 22 Foreigners.cz, s.r.o. Pomáhá zahraničním studentům a pracovníkům mezinárodních firem naplňovat jejich potřeby. Od bezproblémového vstupu do země přes relokační služby, dopravu či ubytování, až po seznamovací akce a večírky. Cizinci se můžou cítit v ČR více jako doma. Hlavní vizí Foreigners. cz s.r.o. je rozvoj poboček franchise systémem tak, aby v každém hlavním městě světa byla pobočka, kde si klient může vše vyřídit ještě před odjezdem ze své země. Framous pict. s.r.o. Jsem v obraze. Co to je? Originální tvůrčí hra Davilee a netradiční marketingový nástroj světového rozsahu pro firmy, hudební skupiny, nadace a jednotlivce. Principem je společné malování jednoho obrazu více lidmi pomocí internetu. Ve virtuálním světě je to smysluplná tvůrčí činnost s dlouho přetrvávajícím efektem a výstupem do fyzického světa. Vznikají tak jedinečné obrazy přemalované na plátno, unikátní tištěné plakáty, propagační materiály (kalendáře, hrníčky, tašky) nebo originální móda (halenky, trička, šaty).

25 23 Fullmovent s.r.o. Společnost se věnuje vývoji aplikací pro mobilní zařízení (chytré telefony, tablety) na mainstreamových platformách a cloudových službách podporovaných mobilními aplikacemi určenými pro komunity koncových uživatelů. Také se zaobírá vývojem zákaznických aplikací. Galavito s.r.o. Společnost Galavito s.r.o. vyrábí inovativní elektrické topení Galavito RESTO, které je umístěno ve stolové podnoži. Topení je určeno především pro předzahrádky restaurací a kaváren, kde Galavito RESTO hosty příjemně zahřívá od nohou. Díky tomu mohou podniky využít předzahrádek také během chladnějších měsíců, a tím si zvýšit tržby. Galavito RESTO využívá moderní technologii infrazáření, je vyrobeno z kvalitních materiálů, má nízké provozní náklady a elegantní design hodící se do každého konceptu.

26 24 GanTop a.s. Mottem společnosti GanTop, a.s. je Výroba tepla bez spalování. Svým klientům nabízí dodávky tepla a ohřev vody. Společnost nahrazuje zastaralé zdroje tepla na uhlí, plyn a topné oleje moderními tepelnými čerpadly. Společnost potřebuje prostory o rozloze cca 25 m 2 v přízemí, přípojku elektřiny a vody. Klienti uzavřou smlouvu o dodávkách tepla a poskytnou prostory potřebné pro instalaci tepelných čerpadel a nezbytné technologie. Tím se stávají nezávislými na dodávkách plynu, nafty, uhlí či biomasy i růstu jejich cen. GeneratorSmluv s.r.o. GenerátorSmluv je internetová aplikace, která umožní komukoliv vytvořit právní dokument za zlomek ceny a času. Dokument lze vygenerovat 24 hodin, 7 dní v týdnu. GenerátorSmluv obsahuje právní dokumenty, které byly vytvořeny týmem profesionálních advokátů. Spolupracující advokátní kanceláře dokumenty vytváří a novelizují ty hotové podle změn v legislativě i judikatuře. GenerátorSmluv takto zaručuje jistotu aktuálnosti všech poskytovaných dokumentů.

27 25 Georgia Clipper s.r.o. Projekt Clipper je novou generací systémů DMS z pohledu uživatelského rozhraní. Je úzce integrován s oceňovaným produktem edocat společnosti Onlio, který využívá osvědčenou a výkonnou technologii DMS Alfresco. Díky těmto technologiím je zaručena bezpečnost, velmi vysoký výkon a dostupnost celého řešení. Projekt reaguje na aktuální trend na trhu, který jednoznačně upřednostňuje finanční úspory a zrychlení práce s dokumenty při maximálním důrazu na bezpečnost. Cílem projektu je minimalizace posílání elektronických dokumentů em či sdílení přes služby typu Dropbox či GDrive, které nejsou ve správě IT oddělení podniku. GINA Software s.r.o. GINA je mobilní taktický GIS (Geografický informační systém) umožňující uživatelům rychle zmapovat situaci, koordinovat záchranáře v reálném čase, snížit náklady na správu a dělat rychlejší a lepší rozhodnutí. Je určen pro mimořádné události a řízení bezpečnosti. Společnost úzce spolupracuje s lidmi přímo v akci s hasiči, policií, záchrankou a lidmi z bezpečnostního sektoru. Díky tomu je možné zefektivnit jejich práci a udělat ji bezpečnější.

28 26 Gryyny s.r.o. Gryyny je globálním webovým portálem pro golfové profesionály a amatérské hráče. Trenérům umožňuje řídit jejich denní aktivity, tréninkové plány, marketing a kontakt s klienty. Hráčům pak pomáhá vyhledávat a objednávat tréninkové lekce a služby profesionálních trenérů. Hala Ostrovačice s.r.o. Společnost se věnuje především výrobě a vývoji různorodých přípravků do kalíren, přičemž si klade za cíl poskytovat svým zákazníkům výrobky s co nejlepšími technickými a užitnými vlastnostmi. V rámci svého výzkumu a vývoje vyvinula inovativní přípravky vyrobené ze žáruvzdorné nerezové oceli, které jsou alternativou odlitků. Mezi jejich výhody patří nejen lehčí hmotnost a snížení energetické náročnosti výroby, ale také kratší dodací termíny a téměř poloviční finanční nákladnost. Společnost se zabývá zejména zakázkovou výrobou, která splňuje konkrétní představy zákazníků.

29 27 icord LC s.r.o Společnost dokončila aplikace SEATS - videokonferenční systém, Chats - vnitropodniková komunikace a online Operátor - podpora stávajících klientů a další prodejní webový kanál. Tyto aplikace jsou shrnuty pod jeden web applicloud. com a jsou připraveny k prodeji formou hostingu či možností implementace do systémů klienta. ict.max s.r.o. Produkty společnosti spadají do oblasti geografických informačních systémů s možností návazných nadstavbových řešení nad relevantními standardními produkty. Jejich jedinečnost tkví především v zaměření na vysoce stabilní, přesto však poměrně dynamicky se rozvíjející sektor utilitních distribučních společností. Zde pomohou tyto produkty přispět ke zvýšení informační hodnoty technických dat a prostorových informací. Kromě finanční úspory představují produkty pro zákazníka rovněž vyšší přidanou hodnotu ve vztahu k jeho klientům díky rozšíření a zkvalitnění poskytovaných služeb.

30 28 IMP net s.r.o. Projekt MENTEM.cz je online vzdělávací projekt zaměřený na trénink lidského mozku. Za pomoci interaktivních her stimuluje mozkové buňky a v dlouhodobém horizontu navíc pomáhá zlepšovat některé mozkové funkce např. paměť, pozornost, rychlé rozhodování a další. Projekt nabízí více než 25 interaktivních her a odborné články od spolupracujících psychologů. V současné době využívá službu přes aktivních uživatelů. Kromě České republiky se v nejbližších měsících chystá spuštění na Slovensku a v dalších zemích Evropy. Inbehave s.r.o. Zeerat je nástroj pro analýzu chování návštěvníků, který zaznamenává a následně reportuje chování uživatelů na webu. Od kliků, pohybu a scrollování myši po interakci s klávesnicí. Zeerat je jakýmsi monitorovacím systémem pro webové stránky, neřeší však obecná kvantitativní data, jako např. počet návštěv, ale ukazuje kvalitativní data - návštěvníkův zážitek a jeho chování na webu.

31 29 Incommunity s.r.o. Finanční aplikace Money catch umí přehledně seřadit příjmy a výdaje na osobním účtu. Aplikace veškeré transakce automaticky rozděluje do kategorií a přináší tipy, jak ušetřit či investovat. Uživatelé v ní najdou citáty finančních guru, jako jsou Donald Trump, Robert Kiyosaki a dalších, na které má firma zakoupené licence. Obchodním modelem je poskytnutí a implementace aplikace bankám jako rozšíření internetového bankovnictví. Indust, s.r.o. Propojuje videotvůrce mezi sebou a s jejich potenciálními klienty. Cílem je jednodušší, dostupnější a svobodnější videoprodukce. Videotvůrci mají na Videoflotu profesní profily, vyhledávají kolegy a sami mohou být osloveni pro konkrétní zakázky z oborů jako animace, režie, střih, kamera, zvuk, produkce, postprodukce. Videoflot je místo, kde se tvůrci a klienti potkávají, a je ideálním místem pro zadání poptávky na tvorbu videa. Klienti specifikují své cíle, požadovaný typ videa či dostupný rozpočet a dostanou nabídky od videotvůrců, z nichž vyberou vítěze.

32 30 Creative Agency INFINITY VISION Creative Agency s.r.o. V dnešní době na člověka působí stovky reklamních sdělení denně. Často jsou nesprávně zacíleny, což je neefektivní a degradující. Základní vize projektu E-respond je bojovat reklamou proti reklamě a současný stav změnit za pomoci zpětné vazby přímo od cílové skupiny. Společnost staví na dvou předpokladech: plném využití možností internetu a eliminaci Hawthornského efektu (respondent se chová jinak, když je dotazován). Výstupem projektu bude příprava pro dotazníkovou platformu a komplexní infrastruktura pro získání zpětné vazby přímo z chování respondenta. Ing. Filip Brada Sunlafel je přírodní potravina bez masa a chemických konzervantů, která dodá všechny potřebné živiny a navíc chutná velmi dobře. Jedná se o pekařský výrobek s vysokým podílem konopného a slunečnicového semínka. Využívá všech pozitiv těchto přírodních zdrojů čistých bílkovin a má rozmanité způsoby použití (sladký/ slaný snack, náhrada masa v jídle s přílohou, krutónky do polévky). Jedná se o potravinu bez lepku, bez alergenů, bez chemických přídavných látek a s bohatým podílem bílkovin.

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB PŮSOBNOST HOLDINGU RUSKá federace - Филиал НВТ A.C. Velká Británie - NWT International Ltd. Česká republika - NWT A.S. - EMEA s.r.o. - PARZLICH s.r.o. Slovensko - NWT Slovakia

Více

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.)

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd České republiky Obsah Seznam tabulek...3

Více

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE 2011 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE POZNEJTE, JAK MĚSTA MODERNIZUJÍ ÚŘADY A ZKVALITŇUJÍ SLUŽBY ZA POMOCI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Tento informační dokument připravil

Více

Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI

Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI Datum zpracován studie 15. 10. 2014 Nabyvatel IT Cluster IRIS 1 / 28 Obsah TITULNÍ STRANA 1 1 DEFINICE POJMŮ, ZKRATEK A STYLŮ 3 1.1

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj Inovační region budoucnosti Moravskoslezský kraj Vážení čtenáři,... Nyní se Vám dostává do rukou publikace, první svého druhu, věnovaná inovacím, kterou vydává Moravskoslezský kraj. Tato publikace je určena

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

THINK! Změna se stává jistotou. Jistot je čím dál méně, musíme umět pracovat v prostředí plném změn

THINK! Změna se stává jistotou. Jistot je čím dál méně, musíme umět pracovat v prostředí plném změn THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 1/2011 POMÁHÁME PŘETVÁŘET DATA V INFORMACE Rozhovor s generálním ředitelem IBM Vladkem Šlezingrem DOBRÁ ZNALOST NÁKLADŮ ZVYŠUJE ZISK Alokace nákladů na bázi

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Úvodní studie podnikového IS

Úvodní studie podnikového IS Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Obor Informatika Úvodní studie podnikového IS Systémová integrace Zdeněk Styblík Ahliddin Ibragimov Igor Efimov Pavel Ivon Leden 2015 Obsah

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3 ZNALECKÝ POSUDEK č.328-11/2014 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E Č N O S T I S W H O R R Y, a. s. Objednatel : IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín Účel

Více

Podnikejte efektivně v realitní oblasti s naší realitní kanceláří

Podnikejte efektivně v realitní oblasti s naší realitní kanceláří Podnikejte efektivně v realitní oblasti s naší realitní kanceláří Brožura franšizing Obsah brožury Profil společnosti Historie společnosti 4 Současné postavení a zahraniční expanze 5 Členstvi v organizacich

Více

podnikové informační systémy

podnikové informační systémy Erp třídy BYZNYS podnikové informační systémy Podnikové informační systémy kategorie ERP je možno definovat jako řešení, pomocí kterých lze efektivně plánovat a řídit veškeré klíčové podnikové procesy

Více

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě IT PRODUKT 2011 O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2011 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově

Více

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž IT PRODUKT ROKU 2009 COMPUTERWORLD 11, 2009 21 Druhé letošní kolo soutěže IT produkt roku právě skončilo a v jeho průběhu postoupila do finále další skupina zajímavých produktů. Tentokrát jich redakce

Více

Report. Země internetová. Jak internet mění českou ekonomiku

Report. Země internetová. Jak internet mění českou ekonomiku Report Země internetová Jak internet mění českou ekonomiku The Boston Consulting Group (BCG) je vedoucí mezinárodní poradenská firma. Spolupracujeme s vrcholovým management firem ve všech odvětvích a regionech

Více

Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu

Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 2010 Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 01 02 03 04 ČÁST PRVNÍ Vysvětluje důležitost broadbandu pro samosprávu a objasňuje, proč je v této oblasti vhodná její aktivní účast... 6 ČÁST

Více

Řízení přístupu do různých typů sítí MobileIAM 4.3

Řízení přístupu do různých typů sítí MobileIAM 4.3 IT PRODUKT 2012 BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Použití produktu: Produkt představuje bezpečnostní řešení pro bezdrátová zařízení, pevná připojení, uživatele připojující se přes VPN či virtuální desktopy. Současní

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

Více

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce CI04_01_CI_SABLONA 1/6/14 1:26 PM Stránka 1 Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 4 2013 Ročník 12 V tomto čísle se představují: Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické

Více

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 1. ÚVOD... 4 1.1 POJEM INOVAČNÍ TECHNOLOGIE... 5 1.2 ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU... 6 1.2.1 Národní architektura ITS... 7 1.2.2 Nástroje

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 SRPEN 2014 Obsah OBSAH... 2 1. PŘÁTELSKÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PRO MSP...

Více