CzechEkoSystem. Ekosystém pro rizikový kapitál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CzechEkoSystem. Ekosystém pro rizikový kapitál"

Transkript

1 CzechEkoSystem Ekosystém pro rizikový kapitál

2

3 1 Obsah CzechEkoSystem Ekosystém pro rizikový kapitál Úvodní slovo... 2 O projektu Účastníci projektu Partneři... 61

4 2 Úvodní slovo generálního ředitele Start-upy tvoří důležitou součást ekonomiky, protože dokáží rychle inovovat, nacházet mezery na trhu a vytvářet nová pracovní místa. Mnoho světově známých společností vzniklo z nadšení několika jednotlivců a nyní jsou lídry ve svém oboru. Podporu start-upů, tedy začínajících inovativních společností, považuji za nedílnou součást aktivit agentury CzechInvest. Je důležité dát začínajícím tuzemským firmám šanci uspět a růst, a proto CzechInvest již třetím rokem pomáhá začínajícím podnikatelům projektem CzechEkoSystem. Projekt úspěšně využilo 111 firem, které čerpaly služby specifického poradenství založené na zkušenostech poradců s podnikáním a řízením podniků, a mohly tak urychlit rozvoj svého podnikání. Jsem rád, že Vám v této brožuře můžeme podpořené start-upy představit a pevně věříme v jejich další úspěšný růst. Těm z nich, které mají nejvyšší ambice, CzechInvest nabídne také možnost přihlásit se do projektu CzechAccelerator. Ten začínajícím firmám pomáhá získat zkušenosti s podnikáním na vyspělých zahraničních trzích, a to díky poskytování poradenských služeb od zahraničních mentorů. Firmy mají možnost rozvíjet své manažerské zkušenosti, marketingové dovednosti a zúčastnit se množství seminářů, konferencí, networkingových akcí a využívat kancelářských prostor ve špičkových podnikatelských inkubátorech. Od roku 2016 se předpokládá pokračování tohoto úspěšného projektu v Silicon Valley, na východním pobřeží USA a v Singapuru. Mgr. Ing. Karel Kučera generální ředitel agentury CzechInvest

5 3 O projektu CzechEkoSystem Interní projekt CzechEkoSystem je realizován Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) , prioritní osy 6 Služby pro rozvoj podnikání programu Poradenství. Realizace projektu CzechEkoSystem je stanovena na období od do a jeho cílem je efektivní rozvoj aktivit začínajících firem z prostředí malého a středního podnikání (MSP) při jejich inovačním podnikání prostřednictvím zvýhodněného poradenství. Malé a střední podniky jsou většinou silně omezeny v získávání standardních forem financování rozvojových aktivit (např. bankovní úvěry) a často se potýkají s nedůvěrou potenciálních partnerů jak ve vztahu ke stupni rozvinutosti svých podnikatelských aktivit, tak i schopnosti podložit svůj podnikatelský záměr adekvátními daty a odpovídající prezentací. Projekt je proto zacílen na urychlení rozvoje podnikatelských aktivit MSP, získání praktických zkušeností při komercializaci vlastního produktu či služby, praktickém uplatnění podnikatelského záměru a posílení marketingových a manažerských schopností. Součástí je i podpora během vyhledávání možností financování formou kapitálového vstupu investora. Předávání potřebných informací probíhá prostřednictvím specializovaného poradenství, které má dvojí formu: koučink (předávání zkušeností z oblasti podnikání na základě zkušeností osoby kouče); poradenství (komplexní poradenské služby v oblasti financí, managementu, výroby a její organizace, marketingu, PR, práva a lidských zdrojů).

6 4 Podpora pro jednotlivé start-upy je agenturou CzechInvest poskytována ve výši % způsobilých výdajů: Služby kouče podpora 100 %, maximálně však Kč bez DPH. Poradenské služby podpora 80 %, maximálně však 2 mil. Kč bez DPH (spolufinancování ze strany podpořené firmy ve výši 20 % nákladů) Celková podpora jednoho start-upu v rámci projektu CzechEkoSystem činí min. 0,2 mil. Kč a max. 2,5 mil. Kč. Tabulka č. 1: Statistika předložených žádostí o podporu výzvy předložené žádosti doporučené žádosti žádosti v realizaci I. výzva II. výzva III. výzva celkem Tabulka č. 2: Objem prostředků přidělených žádostem v realizaci výzvy náklady na koučink v Kč bez DPH náklady na poradenství v Kč bez DPH celkové náklady v Kč bez DPH I. výzva Kč Kč Kč II. výzva Kč Kč Kč III. výzva Kč Kč Kč výzvy celkem Kč Kč Kč

7 5 99 Factory s.r.o. Firma 99 Factory s.r.o. vyrábí zejména skateboardové desky na zakázku. Používá ty nejkvalitnější materiály a moderní technologie výroby a důraz klade i na ekologii. V současné době firma pociťuje nárůst poptávky po menších zakázkách a hlavně po longboardech. Nově se firma zaměřuje na koncové zákazníky, a to nabídkou nejširšího portfolia longboardů v Evropě. Zákazník si vybere longboard a sám si ho dotvoří. Vybere si barevnosti dýh, barvu povrchu, druh a motiv designu, laser, digitální tisk či rozteč děr pro trucky. ABIRAIL CZ s.r.o. Společnost ABIRAIL CZ s.r.o. vyvinula webovou aplikaci EKOSYSTÉM, která je určena pro železniční dopravce a jejich partnery. Aplikace podporuje funkce pro plánování, sledování a vyúčtování výkonů v železniční dopravě. Druhým stěžejním záměrem společnosti je vytvoření specializované produktové služby, jejíž náplní bude zavádění nových technologických systémů ve veřejné osobní dopravě. Hlavním cílem této služby bude vytváření produktů na klíč, které budou kromě služeb a ICT řešení žadatele obsahovat akvizice a integrace specifických inovativních technických zařízení a technologií třetích stran určených pro montáž na vozidla, zastávky a jiné komponenty systému veřejné dopravy osob.

8 6 Adam Šimeček Adam Šimeček nabízí svítidla Luxium s individuálním přístupem. Jedná se o modulární systémy, které nabízí širokou škálu tvarů, velikostí, barevností i průsvitností. Do jakéhokoliv interiéru tak lze vytvořit originální svítidlo, které se stává jeho přirozenou a nedílnou součástí. Díky otevřené platformě může reagovat na široké spektrum trhu. Od koncových zákazníků, přes architekty nebo developery až k designu brandových svítidel pro konkrétní firmy. ALIDEA s.r.o. Patentovaná výrobní linka společnosti Alidea s.r.o. bude sloužit ke zpracování tenkostěnného hliníkového odpadu (plechovky od nápojů, víčka od jogurtů atd.). Firma bude schopna recyklovat i materiál, který není vhodný do hutí, např. obsahující kousky plastu. Ze surového Al šrotu vyrobí linka síran hlinitý přes meziprodukt hydroxid hlinitý. Síran hlinitý se využívá například jako koagulant pro úpravu pitné vody. Produkt bude možno při zájmu trhu prodávat dalším zpracovatelům pouze jako hydroxid hlinitý, nebo se jeho následnou neutralizací s kyselinou sírovou může vyrobit síran hlinitý v požadované kvalitě. Dalším významným vyráběným produktem bude vodík s čistotou 99,99 %.

9 7 Alkion service s.r.o. Firma se zaměřuje na čištění vzduchotechnických potrubí a průmyslových odtahů s využitím moderních metod a technologií jako jsou suchý led a robotické nebo hydraulické systémy. Cílem je zvyšovat kvalitu čištění a produktivitu ve velkých objektech a při rozsáhlých projektech. Firma je schopná řešit obtížné problémy silného znečištění v průmyslu, nákupních centrech nebo v nemocnicích. Všechny technologie jsou ekologické. V roce 2012 si společnost založila vlastní výzkumný a vývojový tým, který připravuje a staví nová zařízení a vyvíjí nové metody čištění, především v oblastech tryskání suchým ledem a odsávání s filtrací. ANGITU s.r.o. Cílem projektu ANGITU je poskytnout nástroj, který umožní propojit akademickou a komerční sféru. Portál chce nabídnout studentům a čerstvým absolventům možnost prezentovat sebe, své znalosti, dovednosti a práci na projektech široké veřejnosti. Stejně tak ale dává tuto možnost i zkušeným odborníkům z praxe či manažerům firem. Firmy či personální agentury pak skrze něj mohou pohodlně najít nejvhodnějšího kandidáta na požadovanou pracovní pozici, případně pracovníka na částečný pracovní úvazek.

10 8 AstrumQ Interactive s.r.o. Systém Tagrope nabízí uživatelům seznam mobilních aplikací, které se nachází v jejich okolí, na základě osobních preferencí a vybraných kategorií. Vyhledávácí nástroj má za cíl usnadnit cestovatelům, obchodníkům a obyvatelům města přístup k aplikacím. Každé město má jedinečné obyvatele, potřeby a zvláštnosti. Všechny tyto aspekty mohou uživatelé prozkoumávat díky tomuto projektu, který spojuje místa, aplikace a uživatele, jimž neunikne žádná aplikace. ATEsystem s.r.o. Společnost ATEsystem s.r.o. se zabývá dodávkami testovacích systémů pro oblast průmyslové výroby, výzkumu a vývoje. Těžištěm nabízených řešení jsou systémy založené na vizuální inspekci s využitím průmyslových kamer. Firma nabízí zpracování studie proveditelnosti, vývoj softwarových aplikací, systémovou integraci a dodávku kompletních řešení. Nejnovějším produktem je ATEster, což je univerzální modulární softwarové jádro testeru umožňující realizaci testerů pro více zákazníků v kratším čase.

11 9 Bc. Lukaš Satin REHABplus je zařízení pro snímání a analýzu pohybu horní, popřípadě dolní končetiny člověka. Zařízení ve tvaru náramku může obsahovat kromě pohybových senzorů taktéž EMG senzory pro vyhodnocování svalové aktivity uživatele. Tuto technologii lze použít pro postupnou rekonvalescenci pacientů s onemocněním pohybového aparátu, např. pacientů po cévní mozkové příhodě. Bee Unity s.r.o. Softwarová platforma pro zvýšení efektivity marketingu Bee Marketing je komplexní systém pro automatizaci marketingu. Zahrnuje identifikaci návštěvníků webu, profilování jejich chování, automatizovanou komunikaci na míru mezi firmou a zákazníky, personalizaci, měření reakcí, scoring potenciálních zákazníků, vyhodnocování připravenosti ke koupi a provázání s obchodem. Systém umožňuje získat vyšší počet obchodních příležitostí, a to efektivněji než pomocí tradičních reklamních aktivit. Bee Marketing - Marketingový stroj na zákazníky.

12 10 Bohuslav Haltmar Sdružení fyzických osob GEOAPPLICATION pod názvem Bohuslav Haltmar řeší úlohy aplikovaného výzkumu využití geopotenciální konstanty W0 v pěti tematických oblastech: HD - programový systém pro určení výšek na základě konstanty geopotenciálu na geoidu W0; TMZH - technologie transformací nulových hodnot výšek mareografů a sítě pevných lokálních systémů do jednotného celosvětového výškového systému; CHTH - technologie výpočtů geodetických výšek bójí hlásného systému pro nebezpečí tsunami; LHS - technologie určení přesné nadmořské výšky v lokálním výškovém systému družicového navigačního přístroje; VTT - metoda pro lokalizaci perspektivních míst výskytu přírodních zdrojů surovin a vody. BowCloud s.r.o. Cílem projektu je vývoj řešení zahrnující databázi výrobků, identifikátory čipů a program pro mobilní telefony, který umožní po identifikaci čipu zobrazit z cloudového úložiště veškeré dostupné informace o výrobku, na kterém se nachází daný čip. Zákazníkům umožní jednoznačnou identifikaci pravých výrobků od kopií, a dále podpoří prodeje nových výrobků díky vazbě identifikovaného výrobku na nejbližší prodejce. Čip je pomocí speciální techniky kódování zabezpečen proti modifikacím nebo klonování.

13 11 Braci s.r.o. Produktem společnosti je náramek pro sluchově postižené osoby, který je schopen uživatele prostřednictvím světelné signalizace a vibrací upozorňovat na různé podněty z okolí, například na zvonící mobilní telefon, zvonek u dveří, výstražnou zvukovou signalizaci automobilu, hlásič požáru, dětskou chůvičku, budík atp. CARGO CORE s.r.o. Je dopravní burza nákladů a volných vozů určená pro speditéry, dopravce, výrobce a velkoobchody. Jde o systém pro vyhledávání nákladů a volných vozů od dodávek po velká nákladní vozidla. Webové stránky shrnují informace o volných kapacitách přepravců, dostupných skladovacích prostorech a zájemcích o přepravu nákladu.

14 12 CE-PA s.r.o. Společnost CE-PA s.r.o. zajišťuje poradenské a vzdělávací služby v oblasti vnitrofiremních procesů, managementu, obchodu a firemní strategie. Produkt Smart2Lean je informační systém pro malé a střední agendy podniků všech velikostí. Umožňuje popsat organizaci firmy a její procesy, vygenerovat na základě popisu tabulky a obrazovky pro informační systém, spouštět transakce (jednoduché aktivity) a integraci s jinými systémy. Systém pomůže zákazníkům dospět k novým úsporám a vyšší produktivitě práce. Účinnost a přidaná hodnota několikanásobně převýší náklady na jeho zavedení a provoz. CleverMaps, a.s. Společnost vytváří unikátní software, který vizualizuje podnikání a významně zjednodušuje tradiční papírové agendy. Zaměřuje se na projekty v segmentech dopravy, správy majetku a business intelligence. Zákazníkům pomáhá dělat kvalifikovaná rozhodnutí, snižuje jejich náklady a pomáhá zvyšovat produktivitu. Do rozvoje zaměstnanců investuje CleverMaps a.s. více než mnohé nadnárodní korporace. Po dvou letech firma meziročně roste o 100 % a zaměstnává přes 25 lidí. Díky jedinečným zkušenostem z oblastí vývoje software, geodézie a katastru nemovitostí je špičkou v oboru.

15 13 Comm4tech s.r.o. Cílem projektu je vybudovat IT řešení pro komerční použití, jehož účelem je zásadním způsobem zvýšit ochranu zboží výrobců před paděláním a zároveň umožnit zákazníkům jednoduchým způsobem zkontrolovat původ nakupovaného sortimentu. Produkt je založen na použití technologie NFC, jejímž prostřednictvím jsou výrobky označeny a validace je prováděna použitím běžného mobilního telefonu podporujícího tuto technologii společně s programovým vybavením na straně výrobce a zákazníka. Contiqua s.r.o. Contiqua s.r.o. představuje skupinu designerů, která navrhuje a vytváří nové produkty tak, aby zpracovávaly průmyslový odpad. Z materiálů, které byly odsouzeny k likvidaci, tvoří něco krásného. Společnost spolupracuje s největšími světovými firmami i nejmenšími lokálními profesionály. Baví je příběhy věcí a ekologie. Společnost věří, že je potřeba být součástí řešení. We use design to deal with waste.

16 14 Control System International a.s. Společnost Control System International a.s. nabízí službu CS Post Processing, jejíž vývoj reaguje na potřeby trhu a zákazníků, kteří disponují vlastními zdroji pro sběr 3D dat a hledají efektivní systém pro jejich pokročilé zpracovaní a analýzu. Služba využívá zejména nově vyvinutého produktu OBS (One Button Scanning), který umožňuje extrémně rychlý jednotlačítkový sběr 3D dat a jejich automatické zaslání na cloud, kde jsou data zpracovaná pomocí CS Post Processingu. CORE INTERNATIONAL s.r.o. Dictionary9.com je soubor více než 5000 výkladových a překladových slovníků pro mobilní telefony, jeho uživatelé jsou především z Asie. Společnost od svého vzniku vyvíjí mobilní aplikace pro platformu j2me. Důvodem pro výběr platformy j2me byl fakt, že telefony s podporou instalace externích j2me aplikací jsou na světě z hlediska počtu uživatelů zdaleka nejrozšířenější a celkový počet lidí používajících aplikace třetích stran ve svém mobilním telefonu raketově roste.

17 15 Corinth s.r.o. Projekt Corinth Classroom se váže ke komplexní strategii pro stejnojmenný produkt. Tím jsou výukové aplikace pro základní a střední školy, které propojují špičkové vydavatelské technologie s každodenní praxí ve vzdělávání. Coby lídr ve vývoji inovativních e-learningových pomůcek se Corinth s.r.o. v projektu zaměřuje zejména na optimalizaci procesů obchodního modelu a segmentaci trhu. Nedílnou součástí je také vytvoření nadšené komunity s obrovským potenciálem ve vznikajícím odvětví. CZ BRIK, s.r.o. Firma CZ BRIK, s.r.o. se zaměřuje na ekologické zpracování odpadů a výrobu biopaliv SAVERBRIK. Výroba biopaliv je prováděna prostřednictvím moderních technologií za využití energií z obnovitelných zdrojů z vodních elektráren a biomasy. Firma vytvořila 60 chráněných pracovních míst. Výroba je realizována v České republice, firma je v českém vlastnictví a vstupní suroviny pocházejí od českých zpracovatelských závodů.

18 16 ČAČKON, s.r.o. Společnost ČAČKON s.r.o. pomáhá firmám snižovat administrativu díkyautomatickému vyplňování objednávek, smluv, formulářů a jiných dokumentů. Společnost provozuje portál, který ulehčí práci obchodnímu zástupci, jednateli firmy nebo jeho asistentce. Moto firmy zní: Věnujte čas tomu, co je pro vás důležité, administrativu za vás udělá bezasistentky.cz. Dactyl Group s.r.o. Firma aktuálně pracuje na administračním systému, který kromě správy hostingových služeb pomáhá vývojářům spravovat a nasazovat nové verze jejich aplikací. Systém bude poskytovat jednoduché a intuitivní prostředí na vytváření a konfigurování vývojového prostředí (VPS, dedikovaných serverů a jiných služeb). Celá správa bude vykonávaná pomocí administračního rozhraní bez nutnosti znalosti nasazování a konfigurace jednotlivých technologií. Navíc bude integrovat doplňkové služby a produkty třetích stran pro větší komfort a ucelenost práce na jednom místě.

19 17 Designeros s.r.o. Webový portál Designeros.com je exkluzivní globální nákupní galerie, která umožňuje návrhářům a umělcům prezentovat a prodávat svá díla online. Designeři a umělci si zde mohou vytvořit vysoce reprezentativní profil, pod kterým prezentují své produkty. Dušan Kmeť Smartsupp je chytrý live chat, který umožňuje komunikaci s návštěvníky webových stránek v reálném čase, zvyšuje zákaznickou spokojenost, loajalitu a počet objednávek. Live chat se překládá do dalších jazyků a přidávají se nové funkce jako nahrávání návštěvníků či identifikace firemních návštěvníků na základě IP adres. Chat je možné obsluhovat i z mobilního telefonu. Smartsupp funguje na freemium modelu a existuje jak ve verzi zdarma s omezenými funkcemi, tak i ve třech typech placených balíčků.

20 18 ECOSIMM s.r.o. Reklamní síť mychoice umožní uživatelům vytvořit a umístit svá sdělení na vybrané plochy v okolí. Veškerá sdělení jsou plně v kompetenci uživatele správou přes webový portál. Umístění či změna sdělení se ve vysílání na obrazovkách projeví téměř okamžitě. Každý tak může reagovat operativně na potřebu sdělit zákazníkům aktuální informace. Spoty jsou vysílány bez zvuku, takže neruší ani v klidném prostředí. ELON MEDICAL s.r.o. Světelná maska Noctura je přelomovým léčebným prostředkem pro léčbu diabetické retinopatie (DR) - zrakové poruchy cévního původu nevyhnutelně spojené s cukrovkou či stářím. Noctura přináší možnost prevence slepoty a její léčby v domácím prostředí bez přítomnosti lékaře. Léčebné účinky terapie ozařování oka světlem specifické vlnové délky byly nezvratitelně potvrzeny klinickými studiemi ve Velké Británii i v České republice. Terapie využívající světelnou masku má jako jediná preventivní účinky, jelikož léčí i příčinu očního otoku, nejenom jeho symptomy. Nejsou u ní známy žádné vedlejší účinky.

21 19 ENLINES s.r.o. Patentované kolektory a tepelná čerpadla pro nízkonákladové vytápění objektů a pro ohřev vody. Firma je zaměřena na vývoj a následnou výrobu nové generace zemních jímačů tepelných čerpadel se speciálním systémem sběru nízkopotenciální energie. Jímače (kolektory) se vyznačují sníženou prostorovou náročností a umožňují instalaci do půdy, zemních vrtů i vody. Epofy s.r.o. Společnost Epofy s.r.o. poskytuje jedinečné řešení pro procesování dat. Poskytuje řešení pro data-mining nad standardními datovými zdroji, databázemi, webovými službami, CSV soubory apod. a následné transformace do REST API. Tento komplexní přístup a zároveň jednoduché rozhraní umožňují univerzalitu zdrojů a získávání a poskytování dat do dalších informačních systémů. Řešení umožňuje základní operace nad daty, čímž usnadňuje práci dalším vývojářům a významně šetří zdroje zákazníků.

22 20 Eva Syrovátková KdoMěStříhá.cz slouží k recenzování kadeřnických salónů a jejich služeb. Jedná se o nezávislou webovou platformu, která přispívá k transparentnosti trhu a pomáhá lidem nalézt toho nejlepšího kadeřníka podle uživatelských hodnocení a dalších relevantních informací. Web je tematicky zaměřen na vlasovou péči a nabízí rovněž články a návody, jak správně pečovat o vlasy, a popisuje nové kadeřnické trendy. Kadeřníkům pak poskytuje prostor pro prezentaci své činnosti a usnadňuje jim koexistenci na trhu. FAGOFARMA s.r.o. Hlavním motivem pro vlastní VaV aktivity byl fakt, že neustále přibývá bakteriálních patogenních kmenů rezistentních na běžná i širokospektrální antibiotika. Na vlně renesance léčby infektů pomocí bakteriofágů se pak vývoj nové lyofilizované tablety jeví jako optimální a zcela unikátní řešení.

23 21 FairList s.r.o. FairList s.r.o. je tým energických lidí, kteří se na základě vlastních zkušeností rozhodli zvýšit kvalitu služeb na jazykovém trhu. Sbírají hodnocení jazykových škol i soukromých lektorů a na jejich základě udělují certifikáty. Umožňují tak lidem snadno vybírat jazykové kurzy podle ceny i kvality. Získané know-how chce společnost využít i pro zlepšení celkové úrovně služeb v ČR. Flexibuild Technology s.r.o. Produkt Flexibuild představuje unikátní ucelený systém využití odpadů z vrstvených nápojových kartonů pro řešení potřeb výstavby nových domů a budov. Celý systém ekologické likvidace nápojových kartonů s přeměnou na stavební prvky Flexibuild a výstavba domů stavebním systémem Flexibuild je v České republice funkční od roku Pomocí tohoto systému je zde postaveno cca 80 domů v celkové hodnotě 150 mil. Kč. Způsob výroby stavební desky z odpadu nápojových vrstvených kartonů má společnost patentově chráněn ve státech EU a v USA.

24 22 Foreigners.cz, s.r.o. Pomáhá zahraničním studentům a pracovníkům mezinárodních firem naplňovat jejich potřeby. Od bezproblémového vstupu do země přes relokační služby, dopravu či ubytování, až po seznamovací akce a večírky. Cizinci se můžou cítit v ČR více jako doma. Hlavní vizí Foreigners. cz s.r.o. je rozvoj poboček franchise systémem tak, aby v každém hlavním městě světa byla pobočka, kde si klient může vše vyřídit ještě před odjezdem ze své země. Framous pict. s.r.o. Jsem v obraze. Co to je? Originální tvůrčí hra Davilee a netradiční marketingový nástroj světového rozsahu pro firmy, hudební skupiny, nadace a jednotlivce. Principem je společné malování jednoho obrazu více lidmi pomocí internetu. Ve virtuálním světě je to smysluplná tvůrčí činnost s dlouho přetrvávajícím efektem a výstupem do fyzického světa. Vznikají tak jedinečné obrazy přemalované na plátno, unikátní tištěné plakáty, propagační materiály (kalendáře, hrníčky, tašky) nebo originální móda (halenky, trička, šaty).

25 23 Fullmovent s.r.o. Společnost se věnuje vývoji aplikací pro mobilní zařízení (chytré telefony, tablety) na mainstreamových platformách a cloudových službách podporovaných mobilními aplikacemi určenými pro komunity koncových uživatelů. Také se zaobírá vývojem zákaznických aplikací. Galavito s.r.o. Společnost Galavito s.r.o. vyrábí inovativní elektrické topení Galavito RESTO, které je umístěno ve stolové podnoži. Topení je určeno především pro předzahrádky restaurací a kaváren, kde Galavito RESTO hosty příjemně zahřívá od nohou. Díky tomu mohou podniky využít předzahrádek také během chladnějších měsíců, a tím si zvýšit tržby. Galavito RESTO využívá moderní technologii infrazáření, je vyrobeno z kvalitních materiálů, má nízké provozní náklady a elegantní design hodící se do každého konceptu.

26 24 GanTop a.s. Mottem společnosti GanTop, a.s. je Výroba tepla bez spalování. Svým klientům nabízí dodávky tepla a ohřev vody. Společnost nahrazuje zastaralé zdroje tepla na uhlí, plyn a topné oleje moderními tepelnými čerpadly. Společnost potřebuje prostory o rozloze cca 25 m 2 v přízemí, přípojku elektřiny a vody. Klienti uzavřou smlouvu o dodávkách tepla a poskytnou prostory potřebné pro instalaci tepelných čerpadel a nezbytné technologie. Tím se stávají nezávislými na dodávkách plynu, nafty, uhlí či biomasy i růstu jejich cen. GeneratorSmluv s.r.o. GenerátorSmluv je internetová aplikace, která umožní komukoliv vytvořit právní dokument za zlomek ceny a času. Dokument lze vygenerovat 24 hodin, 7 dní v týdnu. GenerátorSmluv obsahuje právní dokumenty, které byly vytvořeny týmem profesionálních advokátů. Spolupracující advokátní kanceláře dokumenty vytváří a novelizují ty hotové podle změn v legislativě i judikatuře. GenerátorSmluv takto zaručuje jistotu aktuálnosti všech poskytovaných dokumentů.

27 25 Georgia Clipper s.r.o. Projekt Clipper je novou generací systémů DMS z pohledu uživatelského rozhraní. Je úzce integrován s oceňovaným produktem edocat společnosti Onlio, který využívá osvědčenou a výkonnou technologii DMS Alfresco. Díky těmto technologiím je zaručena bezpečnost, velmi vysoký výkon a dostupnost celého řešení. Projekt reaguje na aktuální trend na trhu, který jednoznačně upřednostňuje finanční úspory a zrychlení práce s dokumenty při maximálním důrazu na bezpečnost. Cílem projektu je minimalizace posílání elektronických dokumentů em či sdílení přes služby typu Dropbox či GDrive, které nejsou ve správě IT oddělení podniku. GINA Software s.r.o. GINA je mobilní taktický GIS (Geografický informační systém) umožňující uživatelům rychle zmapovat situaci, koordinovat záchranáře v reálném čase, snížit náklady na správu a dělat rychlejší a lepší rozhodnutí. Je určen pro mimořádné události a řízení bezpečnosti. Společnost úzce spolupracuje s lidmi přímo v akci s hasiči, policií, záchrankou a lidmi z bezpečnostního sektoru. Díky tomu je možné zefektivnit jejich práci a udělat ji bezpečnější.

28 26 Gryyny s.r.o. Gryyny je globálním webovým portálem pro golfové profesionály a amatérské hráče. Trenérům umožňuje řídit jejich denní aktivity, tréninkové plány, marketing a kontakt s klienty. Hráčům pak pomáhá vyhledávat a objednávat tréninkové lekce a služby profesionálních trenérů. Hala Ostrovačice s.r.o. Společnost se věnuje především výrobě a vývoji různorodých přípravků do kalíren, přičemž si klade za cíl poskytovat svým zákazníkům výrobky s co nejlepšími technickými a užitnými vlastnostmi. V rámci svého výzkumu a vývoje vyvinula inovativní přípravky vyrobené ze žáruvzdorné nerezové oceli, které jsou alternativou odlitků. Mezi jejich výhody patří nejen lehčí hmotnost a snížení energetické náročnosti výroby, ale také kratší dodací termíny a téměř poloviční finanční nákladnost. Společnost se zabývá zejména zakázkovou výrobou, která splňuje konkrétní představy zákazníků.

29 27 icord LC s.r.o Společnost dokončila aplikace SEATS - videokonferenční systém, Chats - vnitropodniková komunikace a online Operátor - podpora stávajících klientů a další prodejní webový kanál. Tyto aplikace jsou shrnuty pod jeden web applicloud. com a jsou připraveny k prodeji formou hostingu či možností implementace do systémů klienta. ict.max s.r.o. Produkty společnosti spadají do oblasti geografických informačních systémů s možností návazných nadstavbových řešení nad relevantními standardními produkty. Jejich jedinečnost tkví především v zaměření na vysoce stabilní, přesto však poměrně dynamicky se rozvíjející sektor utilitních distribučních společností. Zde pomohou tyto produkty přispět ke zvýšení informační hodnoty technických dat a prostorových informací. Kromě finanční úspory představují produkty pro zákazníka rovněž vyšší přidanou hodnotu ve vztahu k jeho klientům díky rozšíření a zkvalitnění poskytovaných služeb.

30 28 IMP net s.r.o. Projekt MENTEM.cz je online vzdělávací projekt zaměřený na trénink lidského mozku. Za pomoci interaktivních her stimuluje mozkové buňky a v dlouhodobém horizontu navíc pomáhá zlepšovat některé mozkové funkce např. paměť, pozornost, rychlé rozhodování a další. Projekt nabízí více než 25 interaktivních her a odborné články od spolupracujících psychologů. V současné době využívá službu přes aktivních uživatelů. Kromě České republiky se v nejbližších měsících chystá spuštění na Slovensku a v dalších zemích Evropy. Inbehave s.r.o. Zeerat je nástroj pro analýzu chování návštěvníků, který zaznamenává a následně reportuje chování uživatelů na webu. Od kliků, pohybu a scrollování myši po interakci s klávesnicí. Zeerat je jakýmsi monitorovacím systémem pro webové stránky, neřeší však obecná kvantitativní data, jako např. počet návštěv, ale ukazuje kvalitativní data - návštěvníkův zážitek a jeho chování na webu.

31 29 Incommunity s.r.o. Finanční aplikace Money catch umí přehledně seřadit příjmy a výdaje na osobním účtu. Aplikace veškeré transakce automaticky rozděluje do kategorií a přináší tipy, jak ušetřit či investovat. Uživatelé v ní najdou citáty finančních guru, jako jsou Donald Trump, Robert Kiyosaki a dalších, na které má firma zakoupené licence. Obchodním modelem je poskytnutí a implementace aplikace bankám jako rozšíření internetového bankovnictví. Indust, s.r.o. Propojuje videotvůrce mezi sebou a s jejich potenciálními klienty. Cílem je jednodušší, dostupnější a svobodnější videoprodukce. Videotvůrci mají na Videoflotu profesní profily, vyhledávají kolegy a sami mohou být osloveni pro konkrétní zakázky z oborů jako animace, režie, střih, kamera, zvuk, produkce, postprodukce. Videoflot je místo, kde se tvůrci a klienti potkávají, a je ideálním místem pro zadání poptávky na tvorbu videa. Klienti specifikují své cíle, požadovaný typ videa či dostupný rozpočet a dostanou nabídky od videotvůrců, z nichž vyberou vítěze.

32 30 Creative Agency INFINITY VISION Creative Agency s.r.o. V dnešní době na člověka působí stovky reklamních sdělení denně. Často jsou nesprávně zacíleny, což je neefektivní a degradující. Základní vize projektu E-respond je bojovat reklamou proti reklamě a současný stav změnit za pomoci zpětné vazby přímo od cílové skupiny. Společnost staví na dvou předpokladech: plném využití možností internetu a eliminaci Hawthornského efektu (respondent se chová jinak, když je dotazován). Výstupem projektu bude příprava pro dotazníkovou platformu a komplexní infrastruktura pro získání zpětné vazby přímo z chování respondenta. Ing. Filip Brada Sunlafel je přírodní potravina bez masa a chemických konzervantů, která dodá všechny potřebné živiny a navíc chutná velmi dobře. Jedná se o pekařský výrobek s vysokým podílem konopného a slunečnicového semínka. Využívá všech pozitiv těchto přírodních zdrojů čistých bílkovin a má rozmanité způsoby použití (sladký/ slaný snack, náhrada masa v jídle s přílohou, krutónky do polévky). Jedná se o potravinu bez lepku, bez alergenů, bez chemických přídavných látek a s bohatým podílem bílkovin.

CzechEkoSystem. Ekosystém pro rizikový kapitál

CzechEkoSystem. Ekosystém pro rizikový kapitál CzechEkoSystem Ekosystém pro rizikový kapitál 1 Obsah CzechEkoSystem Ekosystém pro rizikový kapitál Úvodní slovo... 2 O projektu...3-4 Účastníci projektu...5-60 Partneři... 61 2 Úvodní slovo generálního

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

OPPIK Další výzva zveřejněna

OPPIK Další výzva zveřejněna Vážení, po první vlně vyhlášení výzev pro Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) byla v pátek 26. června 2015 zveřejněna další Výzva, a to sice k programu podpory Aplikace.

Více

Aktuální možnosti podpory podnikání

Aktuální možnosti podpory podnikání Aktuální možnosti podpory podnikání 28.11. 2013 Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu - Reprezentuje CzechInvest v regionu - Poskytuje informace o možnostech podpory podnikání ze strukturálních

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Webová analytika Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí SEO spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání na vyhledávačích Souhrnně

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost primárně zaměřen na podporu podnikání (zejména MSP) Navazuje na Operační program

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO)

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a stř. podniků PO 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Podpora podnikání a exportních aktivit ze strany CzechInvestu

Podpora podnikání a exportních aktivit ze strany CzechInvestu Podpora podnikání a exportních aktivit ze strany CzechInvestu Ing. Veronika Friedlová Exportní fórum Jak úspěšně exportovat do Německa 3. března 2016, Ostrava Obsah prezentace Agentura CzechInvest Hlavní

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Podpora inovačního potenciálu MSP na regionální úrovni 19. září 2011 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Inovace a CzechInvest CO JSOU INOVACE?

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO VAŠI FIRMU VOLBA / NEZÁVISLOST / ŠIRŠÍ MOŽNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Jsme distributor s přidanou hodnotou působící v oboru informačních a komunikačních

Více

Dotační možnosti pro podnikatele. Ing. Dagmar Ruferová projektové poradenství

Dotační možnosti pro podnikatele. Ing. Dagmar Ruferová projektové poradenství Dotační možnosti pro podnikatele Ing. Dagmar Ruferová projektové poradenství Úvod Základní přehled státních dotací Programy podpor a strukturální fondy EU Operačního program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Podpora inovací v elektronické výrobě

Podpora inovací v elektronické výrobě Podpora inovací v elektronické výrobě Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 13. března 2012 Český elektrotechnický průmysl: Jak jsme na tom? Agenda 1. Operační program Podnikání

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Program rozvoje venkova ČR

Program rozvoje venkova ČR Program rozvoje venkova ČR 2014-2020 Investice do zemědělských podniků Předmět dotace: o Stavby a technologie pro živočišnou výrobu či rostlinnou výrobu (přesně stanovený seznam) o Pořízení speciálních

Více

Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání

Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání 1 2 3 4 Součást Vysoké školy ekonomické v Praze (rozpočet 2 mld. Kč, 20 000 studentů, primární zaměření ekonomie) Unikátní ekosystém spojující akademický

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Jakub Černík regionální projektový manažer, Brno 24.2. 2016 Školicí střediska Výzva II

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací 26. dubna 2012 Role MPO: oblast podpory podnikání a inovací Operační program Podnikání a inovace (OPPI) CzechAccelerator - CI Rizikový kapitál - seed fond CIP + Enterprise

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 únor 2010 - leden 2012 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen na prohloubení

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Mgr. Zuzana Fialová regionální projektová manažerka Brno, 29. ledna 2015 OP PIK 2014-2020

Více

Problémy vytvořené velkou rozmanitosti monitorování tlaku v pneumatikách.

Problémy vytvořené velkou rozmanitosti monitorování tlaku v pneumatikách. ALLIGATOR sens.it Programovatelný senzor tlaku v pneumatikách. Evropská komise se rozhodla zavést monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS), ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, stejně jako ke snížení

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Podpora internacionalizace českých startupů

Podpora internacionalizace českých startupů Podpora internacionalizace českých startupů 9. listopad 2016 www.czechinvest.org Podpora Start-upů Představení projektu 3 Interní projekt Cíl Rozvoj začínajících inovativních MSP (start-upů) prostřednictvím

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Národní bločková loterie

Národní bločková loterie Případová studie Národní bločková loterie Národní bločková loterie vzdělává občany Slovenska a eliminuje podvody při výběru DPH Národní bločková loterie Loterie je absolutní úspěch. Peter Kažimír ministr

Více

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Poslání agentury CzechInvest přispívá:! k přílivu zahraničních investic! k rozvoji domácích společností!

Více

Projekt Nové SINPRO. Prezentace řídícího výboru projektu pro konferenci ekonomických radů 24.6.2014 9:30 9:50. www.czechtrade.cz

Projekt Nové SINPRO. Prezentace řídícího výboru projektu pro konferenci ekonomických radů 24.6.2014 9:30 9:50. www.czechtrade.cz Projekt Nové SINPRO Prezentace řídícího výboru projektu pro konferenci ekonomických radů 24.6.2014 9:30 9:50 www.czechtrade.cz Úvod Prezentace projetu nové SINPRO Cíle projektu Rozdělení projektu do realizačních

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHACCELERATOR 2011-2014

CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHACCELERATOR 2011-2014 CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHACCELERATOR 2011-2014 O projektu CzechAccelerator 2011-2014 zaměřen na rozvoj českých technologických malých a středních podniků na zahraničních

Více

DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál

DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál www.data-norms.cz Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál Podpořte své zákazníky a obchodní zástupce nasazením

Více

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Martin Radvan červen 2012 Kompetence MSK v oblasti podpory podnikání -Tvorba strategických dokumentů pro území kraje -Vyjednávání optimálních podmínek s ČR (EU)

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Možnosti financování správy majetku a provozu budov z Evropských strukturálních fondů. Aktuální výzvy, potenciál IROP a vícezdrojové financování

Možnosti financování správy majetku a provozu budov z Evropských strukturálních fondů. Aktuální výzvy, potenciál IROP a vícezdrojové financování Možnosti financování správy majetku a provozu budov z Evropských strukturálních fondů Aktuální výzvy, potenciál IROP a vícezdrojové financování Michal Uhlař Zkušenosti s EU fondy Problematikou evropských

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Elektroměry Komunikační jednotky pro měření v průmyslu, obchodu a v rozvodné síti. Komunikační jednotky E65C. Na vrcholu flexibility

Elektroměry Komunikační jednotky pro měření v průmyslu, obchodu a v rozvodné síti. Komunikační jednotky E65C. Na vrcholu flexibility Elektroměry Komunikační jednotky pro měření v průmyslu, obchodu a v rozvodné síti Komunikační jednotky E65C Na vrcholu flexibility Měřiče zůstanou komunikační technologie se mohou měnit. Pokračující liberalizace

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Prioritní osa Specifický cíl Podprogram Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1. Inovace Aktivity,

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1./01/ 02/19 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Podpora výzkumu a vývoje v OP PIK 1. část. Ing. Veronika Štruncová 10. března 2017

Podpora výzkumu a vývoje v OP PIK 1. část. Ing. Veronika Štruncová 10. března 2017 Podpora výzkumu a vývoje v OP PIK 1. část Ing. Veronika Štruncová 10. března 2017 Obsah semináře 11:30 11:45 Registrace účastníků 11:45 12:35 Programy: Aplikace Partnerství znalostního transferu Inovační

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Operační program Životní prostředí Výzva LXII... 3 2. Novinky k programovacímu období 2014 2020: Operační program Podnikání

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

Úloha agentury CzechInvest při implementaci Operačního programu Podnikání a inovace a její pomoc podnikatelům. V Praze dne

Úloha agentury CzechInvest při implementaci Operačního programu Podnikání a inovace a její pomoc podnikatelům. V Praze dne Úloha agentury CzechInvest při implementaci Operačního programu Podnikání a inovace a její pomoc podnikatelům V Praze dne 5. 12. 2011 Cíle agentury CzechInvest Zvyšovat konkurenceschopnost firem prostřednictvím

Více

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 I přes prokazatelné přínosy neumí firmy v ČR pracovat na dálku chybí jim k tomu podmínky i dovednosti! www.pracenadalku.cz 1 ZÁKLADNÍ

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Ing. Richard Bejr 20. uživatelská konference firmy ORTEX, 21. a 22.května 2009 1 Nová verze 9.2 Rozšíření desetinných míst u cen za měrnou jednotku Rozšíření

Více

OPPIK 2016 malé podniky 45 % podpory střední podniky 35 % podpory velké podniky 25 % podpory Aktuální informace :

OPPIK 2016 malé podniky 45 % podpory střední podniky 35 % podpory velké podniky 25 % podpory Aktuální informace : OPPIK 2016 malé podniky 45 % podpory střední podniky 35 % podpory velké podniky 25 % podpory Aktuální informace : http://www.czechinvest.org/oppik-cz Zaměření OP PIK Prioritní osy (PO) PO 1 Rozvoj výzkumu

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Our Technology Your Success www.aarongroup.cz

Our Technology Your Success www.aarongroup.cz Our Technology Your Success www.aarongroup.cz Společně s klienty tvoříme budoucnost AARON GROUP je česká společnost zaměřená na dodávky komplexních řešení v oblasti e-commerce. Již více než 15 let jsme

Více

Podpora podnikání v oblasti exportu

Podpora podnikání v oblasti exportu Podpora podnikání v oblasti exportu DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 INFO@CZECHTRADE.CZ WWW.CZECHTRADE.CZ Ing. Dana Slavíková projektová manažerka Obsah: 1.CzechTrade 2.Služby pro podporu obchodu 3.Projekty

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

HI-TECH MEDIA SOLUTIONS PROVIDER

HI-TECH MEDIA SOLUTIONS PROVIDER HI-TECH MEDIA SOLUTIONS PROVIDER HI-TECH MEDIA SOLUTIONS PROVIDER STAND-BY Europe představuje: VELKOFORMÁTOVÉ LED OBRAZOVKY MULTIMEDIÁLNÍ LCD KIOSKY VELKOFORMÁTOVÉ LED OBRAZOVKY BUDOUCNOST VENKOVNÍ REKLAMY

Více

televize A Step Ahead sledovanost Dále nabízíme: informace o respondentech, které jsou doplňovány údaji o jejich životním stylu a spotřebním

televize A Step Ahead sledovanost Dále nabízíme: informace o respondentech, které jsou doplňovány údaji o jejich životním stylu a spotřebním sledovanost televize Provádíme elektronické měření sledovanosti televize (TV metry). Máme vlastní měřicí technologii a komplexní systém pro sběr, údržbu a zpracování dat. Náš tým odborníků má k dispozici

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511

Více

Podpora START-UPŮ MENTORING AKCELERACE MATCHMAKING PREZENTACE.

Podpora START-UPŮ MENTORING AKCELERACE MATCHMAKING PREZENTACE. Podpora START-UPŮ MENTORING AKCELERACE MATCHMAKING PREZENTACE www.podporastartupu.cz CzechStarter Nastartujte svůj business! CzechStarter podporuje české start-upy při rozjezdu jejich podnikání. Vytěžte

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku

Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI 26. listopadu 2009, hotel Clarion Operační

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK

Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK Představení lektora Bc. Daniel Žáček Senior projektový manažer Email: daniel.zacek@enovation.cz www.enovation.cz O společnosti

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger,

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, Kickoff meeting Projekt AGENT Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, 24. 2. 2010 PROJEKT AGENT PROJEKT AGENT Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 2 Terciární vzdělávání,

Více