PROJEKT VÝZKUMU A VÝVOJE 2011 FR TI3/564 Vývoj sanačního modulu (SM) pro variabilní aplikace remediační technologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT VÝZKUMU A VÝVOJE 2011 FR TI3/564 Vývoj sanačního modulu (SM) pro variabilní aplikace remediační technologie"

Transkript

1 PROJEKT VÝZKUMU A VÝVOJE 2011 FR TI3/564 Vývoj sanačního modulu (SM) pro variabilní aplikace remediační technologie V roce 2010 zahájil konstrukci sanačního modulu, společnost EPS, s.r.o. se v roce 2011 zapojila do projektu vývoje sanačního modulu, na kterém se podílí několik řešitelů. Přehled řešitelů a jejich činností pro rok 2011: Název a přehled činnosti I. Tématický okruh Návrh a zahájení konstrukce sanačního modulu, testování různých druhů nosičů biofilmu, příprava modulů pro dálkový monitoring a řízení technologie, vývoj řídícího software. Příprava návrhu eko-toxikologických testů a zahájení zkoušení vlivů modelově kontaminované vs. nekontaminované artificiální půdy na vybrané organismy. Vývoj cenově dostupných a snadno připravitelných magnetických adsorbentů pro odstranění cílových xenobiotik. Detailní materiálová a fyzikálně-chemická charakterizace připravených materiálů. Experimentální ověření jejich využitelnosti při práci ve větším měřítku. Studium možné aplikace magnetických, komerčně dostupných ionexů. II. Tématický okruh Detailní instrumentální analýzy aktuální kontaminace půdy a vody lokality pilotního ověření sanačního modulu. Primární analýzy aktuálního výchozího stavu přítomné mikroflóry. Laboratorní kolonové testy proveditelnosti oxidačně-redukčních sanačních technologií. Formulace modelu transportně-reakčních experimentů, sestavení simulačního softwaru. III. Tématický okruh Screening a charakterizace vhodných lokalit; výběr optimální lokality a její doplňující průzkum rozsahu a míry kontaminace. Hydrogeologický doprůzkum pilotní lokality, hydrodynamické zkoušky sběr dat pro vytvoření hydrochemického modelu lokality. Návrh a projekt sanačního modulu, zahájení konstrukce sanačního modulu. IV. Tématický okruh Metodologie studia biologických účinků elementárního Fe. Charakteristika prvního souboru znakových změn indukovaných oxidativním stresem (přítomností elementárního Fe). Komparace s populacemi paralelně exponovanými modelové huminové látce. Charakterizace populací vybraných taxonů z hlediska schopnosti kolonizovat pevný povrch. V. Tématický okruh První fáze vývoje konstrukce analyticko-monitorovací složky modulu z hlediska požadavků půdní mikrobiologie. Řešitel EPS

2 První fáze vývoje konstrukce analyticko-monitorovací složky modulu z hlediska požadavků půdní mikrobiologie Realizátor výstupu: EPS Pracovní název: Mobilní bioremediační jednotka Konstrukce takovéhoto zařízení bude velkým přínosem, díky své mobilitě, flexibilitě a možnosti operativního nasazení. Překlene vzdálenost ve dráze kontaminovaná lokalita laboratoř. Vzhledem ke skutečnosti, že laboratoř technické mikrobiologie je srdcem veškerých bioremediačních procesů, je na tomto místě nezbytné zdůraznění i druhé roviny významu, jako primárního článku scale-up procesu přípravy bioaugmentační fáze remediace nebo jako doprovodný prvek biostimulace. Dalším důvodem realizace konstrukce jednotky je fakt, že jakákoliv úspora času a redukce transakčních nákladů je pozitivní vůči celkovému rozpočtu sanačních prací v rámci konkrétních projektů. Práce s biologickým činitelem má své specifické nároky a požadavky, mezi které patří včasné zpracování vzorku a na ně navazující rychlé rozhodnutí, jak posílit nebo jinak zužitkovat zjištěné skutečnosti. Technická mikrobiologie je ve svém zjednodušeném pojetí uchopitelná z hlediska provozních kritérií natolik kompaktně, že existuje reálná možnost disponovat mobilním zázemím pro nezbytně nutné typy úprav biologických vzorků nebo pro přípravu maloobjemových podpůrných stupňů vlastních bioremediačních konceptů. Z těchto slov vyplývá velký potenciál pro konstrukci mobilní jednotky poskytující zázemí pro práci s biologickým činitelem v podmínkách reálné kontaminované lokality. Laboratoř technické mikrobiologie se stává prospěšnou součástí subjektu operujícího v oblasti environmentálního servisu s důrazem na bioremediace, je-li schopná splňovat tři základní okruhy předpokládaných úkolů: 1) zpracování vzorku v režimu minimalizace doby, která uplyne od odběru k přesunu analyzovaných populací do uměle konstruovaného kultivačního systému pro účely poznání stavu a monitoringu změny, 2) příprava nezbytně velkého objemu suspenze biologického činitele pro technické uplatnění, 3) depozice klíčových kmenů, konzervace biologického materiálu pro analýzy nespojené s růstem, mezičlánek v rámci vývoje nových bioaugmentačních preparátů. Vnitřní vybavení je možno dělit na část analyticko-monitorovací (AM) a část technické podpory (TP). Na obrázku 1 je zachycen primární návrh zařízení, ve kterém je AM část vyznačena světle a TP tmavě.

3 Obr. 1 návrh konstrukce mobilní bioremediační jednotky AM část dominuje celému zařízení a reprezentuje ji dvojitá pracovní plocha, pod kterou je implementována rotační třepačka se samolepícími ploškami a zázemí jednoduchého laminárního boxu opatřeného UV výbojkou (analogie PCR boxu). V zadních rozích je instalováno centrum sterilace a naproti je umístěn klíčový prvek TP části, tedy bioreaktor velkého pracovního objemu, jenž doplňuje menší upevněný na pracovní ploše jako složka scale-up procesu. Vpředu je improvizované PC zázemí jako centrum vyhodnocení a sběru dat. K externím prvkům patří autonomní generátor elektrického proudu. Aseptický box reprezentuje nejčistší část celé jednotky prostředí pro práci v aseptickém režimu se sterilními médii a pomůckami, které jsou připravovány v sterilačním centru v autonomním sterilátoru. Doplňkovým příslušenstvím bude maloobjemová chladnička umístěná ve struktuře pracovních pultů. Důležitým požadavkem byla volba vhodného systému podvozek kabina, pracovní prostor, hledání mobilních zdrojů elektrické energie, rezervoáru vody a depozice technických plynů. Proto byl zvolen model Peugeot Boxer ve skříňové verzi s možností konstrukčního uzpůsobení potřebám mobilní bioremediační jednotky.

4 Obr. 2 kresba mobilní bioremediační jednotky Soubor technických a dokumentačních podkladů, podle nichž se uskutečňuje vlastní zhotovení mobilní bioremediační jednotky, představuje nejlépe doložitelný výsledek. Uspořádání vnitřního vybavení zohledňuje prostorové potřeby obsluhy a možnost uskutečňovat v tomto režimu celý soubor plánovaných úkolů, operací a postupů. Z konceptu je zřejmá snaha nezužovat využití systému výhradně na laboratorní procesy, ale poskytnout maximální prostor pro transferování výstupů v podobě podpory přípravy bioremediačních preparátů. Obr. 3 mobilní bioremediační jednotky půdorys Při rozvržení vnitřního vybavení bylo dbáno na uspořádání, které bude spolehlivě čelit vnějším vlivům, mezi které lze zařadit např. nerovnosti vozovky, zvládnutí terénních přejezdů a nečekané změny rychlosti. Dostatečnou kapacitu pro přípravu sterilních roztoků představuje integrovaná tlaková nádoba, která byla zvolena s ohledem na minimalizaci rizik a na autonomní zásobování vlastním okruhem vody a režimu odpadu. Zcela samostatným řešením je zajištění autonomního provozu z hlediska zdroje elektrické energie a datových rozvodů. Integrovaný osobní počítač je časosběrným zařízením pro menší

5 bioreaktor, komunikuje s ním rovněž spektrofotometr a dále poskytuje klíčové zázemí pro provozní záznam dat připojením terénních sond, čidel a jiné měřící aparatury, která bezprostředně souvisí s provozem, designem a monitoringem mobilní bioremediační jednotky. Bylo provedeno vstupní testování MBJ. V rámci tohoto testování provozuschopnosti vnitřního vybavení byla zvolena modelová situace aplikace biodegradačního preparátu INOK pro ošetření ropnými látkami znečištěné matrice na biodegradační ploše CELIO. Byla simulována situace přípravy 50 litrů bioremediačního preparátu v systému a následné zvětšení objemu na požadované parametry v prostředí bioreaktoru, jenž je součástí vybavení biodegradační plochy. V rámci kontroly bioremediačního procesu byla monitorována dynamika růstu preparátu. Následně byl po dosažení stacionární fáze jeho obsah převeden do 50-ti litrového systému a po dosažení stacionárního stavu byl tento objem přečerpáván do zařízení, které je součástí biodegradační plochy. Připravené inokulum bylo úspěšně aplikováno v režimu ex situ bioremediace ropnými látkami kontaminované zeminy.

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013 VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy Číslo 11/2013 22. května 2013 Obsah Část oznamovací... 2 Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury...

Více

Metodika hodnocení efektivnosti investic. na vodních cestách

Metodika hodnocení efektivnosti investic. na vodních cestách Metodika hodnocení efektivnosti investic na vodních cestách Únor 2013 Předmluva Aktualizace Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic na vodních cestách byla zpracována na základě zadání (nabídky

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VŠCHT. Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2001

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VŠCHT. Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2001 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VŠCHT Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2001 Praha 31. května 2000 Aktualizace dlouhodobého záměru VŠCHT Praha pro rok 2001 V souladu se zněním zákona

Více

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014 Národní plán rozvoje sítí nové generace Obsah 1. Úvod...3 1.1 Kontext vzniku Národního plánu a jeho účel...4 1.2 Vazba Národního plánu na strategické materiály

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Obsah 1. ÚVOD... 4 2. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU PRIORIT VAVAI... 5 2.1. SOUČASNÝ STAV V ČR... 5 2.2. POROVNÁNÍ MEZINÁRODNÍCH POSTUPŮ

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI

Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI Datum zpracován studie 15. 10. 2014 Nabyvatel IT Cluster IRIS 1 / 28 Obsah TITULNÍ STRANA 1 1 DEFINICE POJMŮ, ZKRATEK A STYLŮ 3 1.1

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Informační podpora procesu plánování v oblasti vod a naplnění požadavků Rámcové směrnice

Informační podpora procesu plánování v oblasti vod a naplnění požadavků Rámcové směrnice a naplnění požadavků Rámcové směrnice prosinec 2005 DHI Hydroinform a.s. Základní identifikační údaje Objednatel Ministerstvo zemědělství ČR Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Ing. Libor Ansorge Zpracovatel DHI

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Příloha k závěrečné zprávě za rok 2013 Číslo projektu: TA01021283 Název projektu: Vývoj a kalibrace modulární autonomní stanice pro měření

Více

ANALÝZA VYUŽITÍ NÁSTROJŮ A OPATŘENÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI A VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ESF VZHLEDEM K JEJICH INOVATIVNOSTI A K JEJICH POTENCIÁLU

ANALÝZA VYUŽITÍ NÁSTROJŮ A OPATŘENÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI A VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ESF VZHLEDEM K JEJICH INOVATIVNOSTI A K JEJICH POTENCIÁLU ANALÝZA VYUŽITÍ NÁSTROJŮ A OPATŘENÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI A VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ESF VZHLEDEM K JEJICH INOVATIVNOSTI A K JEJICH POTENCIÁLU PRO DALŠÍ ROZŠÍŘENÍ JAKO NÁSTROJŮ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI Veřejná

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 14 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE prosinec 2012 Úvod V souladu s pokynem Evropské komise jsou součástí II. Strategické zprávy České

Více

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR final brozura Go net:sestava 1 3.6.2013 16:53 PODPORA STÁVAJÍCÍCH A NOVĚ VZNIKAJÍCÍCH PROJEKTOVÝCH CENTER VYSOKÝCH ŠKOL Stránka 1 Grant Office GRANT OFFICE NETWORK CZECH REPUBLIC CZ.1.07/2.4.00/17.0140

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Jiří KOZIOREK, Ph.D.

Více

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. 7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti II. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran:

Více

Rámeček 1: Základní informace o projektu Projekt se skládá ze 2 základních modulů a formulovaných aktivit:

Rámeček 1: Základní informace o projektu Projekt se skládá ze 2 základních modulů a formulovaných aktivit: Obsah: Obsah Úvod Představení projektu Cíle projektu O studii Nástroje hodnotící efektivitu managementu veřejné správy Místní Agenda 21 Balanced Scorecard (BSC) Metoda CAF Benchmarking Využívání indikátorů

Více

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Informační podpora krizového řízení se zaměřením na práci s geoinformačním systémem ArcGIS Marek Drozdek Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace

Více

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY Praha 16. 12. 2009 Stránka 1 z 48 Obsah: 1) Strategie oboru Obráběcí stroje pro období 2010-2020 2) Strategie oboru Tvářecí stroje pro období

Více

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS Implementation of the JESSICA financial instrument in Moravia-Silesia SUPPLEMENTARY STUDY Czech version June 2010 This document has

Více

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o.

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Červenec, 2008 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Národní 15 110 00 Praha 1 Česká republika

Více

STRATEGICKÝ MANAGEMENT

STRATEGICKÝ MANAGEMENT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava STRATEGICKÝ MANAGEMENT učební text Miloslav Konečný, Markéta Gregušová Ostrava 2012 Recenze: doc. Ing. Josef Novák, CSc. VŠB Technická univerzita Ostrava,

Více