Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 51. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 51. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne"

Transkript

1 Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 51. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne /51/RM/2018 Kontrola plnění usensení ze 49. schůze RM kontrolu plnění usnesení ze 49. schůze Rady města Humpolce sledovat následující váznoucí usnesení č.: z roku , 265, 266, 348, z roku , 576, 602, z roku , 747, 846, 848, 851, 853, 897, 898, z roku , 935. Termín: /51/RM/2018 ZŠ Humpolec, Hradská použití finančních prostředků z nedočerpaných nákladů v oblasti spotřeby energií v rozpočtu roku 2017 informaci ředitele Základní školy Humpolec, Hradská 894 o změně použití finančních prostředků z nedočerpaných nákladů v oblasti spotřeby energií v rámci schváleného rozpočtu na rok 2017 schválených rozhodnutím rady města č. 882/47/RM/ vedoucí oddělení školství 1.1. informovat ředitele ZŠ Hradská o usnesení přijatém radou města s tím, že je nutné ředitele ZŠ upozornit na povinnost získání souhlasu zřizovatele s použitím volných prostředků pro jiné než schválené účely ještě před jejich použitím. Termín: /51/RM/2018 Zadání veřejné zakázky - "Rekonstrukce školního hřiště" ZŠ Humpolec, Hradská 894 Základní škole Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Rekonstrukce školního hřiště". I seznam vyzývaných dodavatelů pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Rekonstrukce školního hřiště" ZŠ Humpolec, Hradská 894. III. Rada města jmenuje paní Ing. Lenku Bartákovou jako zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů a následné hodnocení nabídek veřejné zakázky na akci "Rekonstrukce školního hřiště".

2 IV. Rada města bere na vědomí uzavření příkazní smlouvy s firmou IPI s.r.o., Strojírenská 34, Žďár nad Sázavou na vypracování zadávací dokumentace a organizaci výběrového řízení na akci "Rekonstrukce školního hřiště". V. Rada města ukládá 1. Vlastimilu Fialovi, řediteli ZŠ Hradská 1.1. zajistit realizaci výběrového řízení veřejné zakázky na akci "Rekonstrukce školního hřiště". Termín: /51/RM/2018 Vyhodnocení veřejné zakázky - Stavební úpravy ulice Husova,Školní a Havlíčkova náměstí - II. a III. etapa závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek účastníků zadávacího řízení na akci - Stavební úpravy ulice Husova, Školní a Havlíčkova náměstí v Humpolci - II. - III. etapa. II. Rada města potvrzuje doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek a v souladu s ustanovením 48 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vylučuje firmu Eurovia CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, Praha 1, IČO : ze zadávacího řízení. III. Rada města stanovuje jako nejvýhodnější nabídku na zhotovení akce podanou účastníkem zadávacího řízení a to sdružení firem: Sdružení S+S+S Humpolec SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, České Budějovice IČO : SYNER VHS Vysočina, a.s. Na Hranici 4839/14, Jihlava IČO : SATES ČECHY s.r.o. Radkovská 252, Telč IČO : a to za cenu nejvýše přípustnou ,62 bez DPH (tj ,- Kč vč. DPH) včetně rezervy ve výši ,- Kč. IV. Rada města ukládá 1.1. zajistit v zákonném termínu a po schválení zařazení potřebných finančních prostředků do rozpočtu města na rok 2018 na jednání Zastupitelstva města Humpolce dne , podklady potřebné pro uzavření smlouvy o dílo s účastníkem zadávacího řízení, který podal nejvýhodnější nabídku. Termín:

3 959/51/RM/2018 Smlouva o překládce sítí el.komunikací - Komunikace Zichpil-3. etapa, Humpolec znění Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č.vpi/mj/2017/00159 včetně znění dohody o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby mezi městem Humpolec a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 - Žižkov, IČO zajistit podklady potřebné k podpisu Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č.vpi/mj/2017/00159 a podpisu dohody o převodu některých práv a povinností. Termín: /51/RM/2018 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) - Humpolec, Havlíčkovo nám. - kabel NN uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) vedení sítí přes pozemkovou parcelu KN č. 2672/1, pozemkovou parcelu KN č a pozemkovou parcelu KN č. 2680/1 vše v katastrálním území Humpolec pro stavbu "Humpolec, Havlíčkovo nám. - kabel NN" mezi městem Humpolec a společností E.ON Distribuce a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zajistit potřebné podklady pro podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) mezi městem Humpolec, Horní Náměstí 300, Humpolec a společností E.ON Distribuce a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. 961/51/RM/2018 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - Ing. Ondřej Dygrýn Humpolec Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - uložení plynovodní přípojky do pozemku parcelní číslo 2120/1, ostatní plocha ostatní komunikace místní komunikace III. třídy číslo 36c ulice Lipová, v majetku Města Humpolec, pro rodinný dům na pozemku parc. č.2121/15 k.ú. Humpolec, Ing. Ondřeje Dygrýna 1.1. Zajistit potřebné podklady pro podepsání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - uložení inženýrské sítě plynovodní přípojky do pozemku parcelní číslo 2120/1, ostatní plocha ostatní komunikace místní komunikace III. třídy číslo 36c ulice Lipová, v majetku Města Humpolec, mezi městem Humpolec Horní náměstí 300, Humpolec a Ing. Ondřejem Dygrýnem Termín:

4 962/51/RM/2018 Zřízení věcného břemene (služebnosti) - Humpolec, V Cípku, Bláha - kabel NN zřízení věcného břemene (služebnosti) přes pozemkovou parcelu KN č. 2274/1 v katastrálním území Humpolec pro společnost E.ON Distribuce a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice a to na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 1.900,- Kč + příslušné DPH. I návrh smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) č. JH /001. I 1.1. zajistit potřebné podklady pro podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) mezi městem Humpolec, Horní Náměstí 300, Humpolec a společností E.ON Distribuce a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. 963/51/RM/2018 Zřízení věcného břemene (služebnosti) - Humpolec - posílení napájení CTP Humpolec zřízení věcného břemene (služebnosti) přes pozemkovou parcelu KN č. 2046, pozemkovou parcelu KN č. 2262/36, pozemkovou parcelu KN č. 2267/39, pozemkovou parcelu KN č. 2268, pozemkovou parcelu KN č. 2273/39, pozemkovou parcelu KN č. 2427/1, pozemkovou parcelu KN č. 2427/3 a pozemkovou parcelu KN č vše v katastrálním území Humpolec pro společnost E.ON Distribuce a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice a to na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 9.200,- Kč + příslušné DPH. I návrh smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) č. JH /001. I 1.1. zajistit potřebné podklady pro podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) mezi městem Humpolec a společností E.ON Distribuce a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. 964/51/RM/2018 Záměr pronájmu nebytových prostor v č.p. 441 na Horním náměstí - úsekové měření záměr pronájmu nebytových prostor v budově č.p. 441 na Horním náměstí v Humpolci o výměře cca 55 m2 pro potřeby činnosti Oddělení úsekové měření ODSH MěÚ Humpolec zajistit podklady potřebné pro uzavření řádné nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v č.p. 441 na Horním náměstí. Termín:

5 965/51/RM/2018 Výroční zpráva o podávání informací MěÚ Humpolec za rok 2017 předloženou Výroční zprávu o podávání informací subjektem Městský úřad Humpolec ze rok zveřejnit Výroční zprávu o podávání informací za ro 2017 na úřední desce města Humpolce. Termín: /51/RM/2018 Souhrnná zpráva o vyřizování stížností za rok 2017 Souhrnnou zprávu o vyřizování stížností subjektem Město Humpolec za rok zveřejnit Souhrnnou zprávu o vyřizování stížností Města Humpolec za rok 2017 na úřední desce města a tuto zprávu následně předat Kontrolnímu výboru zastupitelstva města. Termín: /51/RM/2018 Program 21. zasedání ZM program 21. zasedání Zastupitelstva města Humpolce, konaného dne Jiří Kučera starosta města K. Namyslo, L. Bartáková místostarostové

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 4.4.2018 1021/55/RM/2018 Kontrola plnění usnesení z 53. a 54. schůze RM I. Rada města bere na vědomí

Více

Rada měs ta Humpol ec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 8. schůze Rady mě s ta Humpolec, která se konala d ne

Rada měs ta Humpol ec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 8. schůze Rady mě s ta Humpolec, která se konala d ne Rada měs ta Humpol ec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 8. schůze Rady mě s ta Humpolec, která se konala d ne 10.4. 20 19 176/8/RM/2019 Kontrola plnění usnesení ze 7. schůze RM I. Rada města bere na vědomí

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 66. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 66. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 66. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 3.10.2018 1193/66/RM/2018 Kontrola plnění usnesení z 63., 64. a 65. schůze RM I. Rada města bere

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 64. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 64. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 64. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 12.9.2018 1149/64/RM/2018 Kontrola plnění usnesení z 61. a 62. schůze RM I. Rada města bere na vědomí

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 1. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 1. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 1. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 14.11.2018 1/1/RM/2018 Kontrola plnění usnesení ze 66. a 67. schůze RM I. Rada města bere na vědomí

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 62. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 62. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 62. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 27.6.2018 1130/62/RM/2018 Vyjádření k záměru zřízení základní školy I. Rada města nemá námitek proti

Více

Rada měs ta Hump olec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 5. schůz e Rady m ěs ta Humpolec, která s e konala dne

Rada měs ta Hump olec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 5. schůz e Rady m ěs ta Humpolec, která s e konala dne Rada měs ta Hump olec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 5. schůz e Rady m ěs ta Humpolec, která s e konala dne 6.2.201 9 92/5/RM/2019 Žádost o prominutí penále za nedodržení termínu I. Rada města bere na

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 20. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 20. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 20. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 10.2.2016 393/20/RM/2016 Kontrola plnění usnesení z 19. schůze RM kontrolu plnění usnesení z 19.

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 6.6.2018 1090/61/RM/2018 Kontrola plnění usnesení z 58., 59. a 60. schůze RM I. Rada města bere na

Více

USNESENÍ 42. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města

USNESENÍ 42. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města USNESENÍ 42. schůze Rady města Humpolec konané dne 30.1.2013 v kanceláři starosty města 632/42/RM/2013 Kontrola plnění usnesení ze 41. RM I. Rada města-bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze 41. schůze

Více

Zastupitelstvo města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se konalo dne 1.3.

Zastupitelstvo města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se konalo dne 1.3. Zastupitelstvo města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se konalo dne 1.3.2017 348/15/ZM/2017 Kontrola plnění usnesení ZM předloženou zprávu o plnění

Více

Rada měs ta Hump olec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůz e Rady m ěs ta Humpolec, která s e konala dne

Rada měs ta Hump olec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůz e Rady m ěs ta Humpolec, která s e konala dne Rada měs ta Hump olec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůz e Rady m ěs ta Humpolec, která s e konala dne 16.1.20 19 59/4/RM/2019 Kontrola plnění usnesení z 2. a 3. schůze RM I. Rada města bere na vědomí

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 49. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 49. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 49. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 17.1.2018 924/49/RM/2018 Kontrola plnění usnesení ze 47. a 48. schůze RM I. Rada města bere na vědomí

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 7. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 20.3.2019 125/7/RM/2019 Kontrola plnění usnesení z 5. a 6. schůze RM I. Rada města bere na vědomí

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í. z 65. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í. z 65. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 65. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 9.4.2014 999/65/RM/2014 Kontrola plnění usnesení z 62., 63. a 64. schůze RM I. Rada města bere na

Více

USNESENÍ. 30. zasedání Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města

USNESENÍ. 30. zasedání Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města USNESENÍ 30. zasedání Rady města Humpolec konané dne 30.5.2012 v kanceláři starosty města 471/30/RM/2012 Kontrola plnění usnesení z 29. schůze RM I. Rada města-bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 5.12.2018 20/2/RM/2018 Kontrola plnění usnesení z 1. schůze RM I. Rada města bere na vědomí kontrolu

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í. z 9. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í. z 9. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 3.6.2015 214/9/RM/2015 Kontrola plnění usnesení z 8. schůze RM I. Rada města bere na vědomí kontrolu

Více

Zastupitelstvo města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se konalo dne

Zastupitelstvo města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se konalo dne Zastupitelstvo města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se konalo dne 15.11.2017 438/19/ZM/2017 Kontrola plnění usnesení ZM předloženou zprávu o

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í. z 67. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í. z 67. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 67. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 14.5.2014 1034/67/RM/2014 Kontrola plnění usnesení z 65. a 66. schůze RM I. Rada města bere na vědomí

Více

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne 2. 11. 2011 v kanceláři starosty města 289/19/RM/2011 Kontrola plnění usnesení z 18. RM I. Rada města-bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 18. schůze

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.03.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Mgr. Irena

Více

Rada města Humpolec. P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 50. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec. P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 50. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 50. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 26.6.2013 788/50/RM/2013 Schválení čerpání finančních prostředků z investičních fondů školských PO

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané

Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané 7.12.2016 RM-1146/37/2016 Rada města Polná s c h v a l u j e p r o g r a m s c hůze v tomto znění: 1. Kontrola usnesení z 36. schůze RM 2. Majetkoprávní

Více

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program:

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: 1. Kontrola usnesení a zápisu z posledního zasedání RM 2. Zprávy ze zasedání výborů a komisí ze dne 27. 4. 2015 přednesené jejich předsedy

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 46 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 46 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 46 konané dne 22. 8. 2016 Usnesení č. 818/16 RM uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: JI-014330039490/002, mezi městem Brtnice, jako povinným

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 29. 8. 2016 od 16:00 hodin Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, p. Vacík Program jednání:

Více

U S N E S E N Í. z 17. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 17. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 17. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 5.9.2018 455/17/RM/2018 Výjimka alkohol - burčák I. Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na ploše vymezené Náměstím

Více

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 25.7.2018 394/15/RM/2018 Smlouva o poskytování služby výplatní lístek smlouvu o poskytování služby výplatní lístek na mobilní telefon mezi firmou

Více

Z á p i s. z 6. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 11. března 2019 od 15:00 hodin v kanceláři pana starosty.

Z á p i s. z 6. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 11. března 2019 od 15:00 hodin v kanceláři pana starosty. Pozn.: V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněn zápis ze schůze Rady města Milevska v upravené podobě, plné

Více

Zastupitelstvo města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se konalo dne 26.4.

Zastupitelstvo města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se konalo dne 26.4. Zastupitelstvo města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se konalo dne 26.4.2017 364/16/ZM/2017 Kontrola plnění usnesení ZM předloženou zprávu o plnění

Více

S o u b o r u s n e s e n í

S o u b o r u s n e s e n í S o u b o r u s n e s e n í z 24. zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod konaného dne 12.09.2017 od 17:30 hodin v zasedací místnosti města K bodu: 1. Určení ověřovatelů zápisu / 95 odst. 1 zákona o obcích/

Více

S o u p i s p ř i j a t ý c h u s n e s e n í ZO navrhlo a schválilo Zastupitelstvo obce Litvínovice projednalo a schválilo : změnu programu

S o u p i s p ř i j a t ý c h u s n e s e n í ZO navrhlo a schválilo Zastupitelstvo obce Litvínovice projednalo a schválilo : změnu programu S o u p i s p ř i j a t ý c h u s n e s e n í z 2. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne 17.12.2014 (upraven v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) přítomni

Více

Zápis. z 19. jednání rady města, které se konalo v pondělí

Zápis. z 19. jednání rady města, které se konalo v pondělí Zápis z 19. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28. 8. 2017 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. Slípka, Mgr. Korčaková, Ing. Kalena Ing. Božáková, Ing. Král Program

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 81. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 18.4.2017 1828/81/RM/2017 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období 2010-2014

Více

Schválená usnesení ze 43. schůze Rady města Polná konané

Schválená usnesení ze 43. schůze Rady města Polná konané Schválená usnesení ze 43. schůze Rady města Polná konané 12.4.2017 RM-1332/43/2017 Rada města Polná s c h v a l u j e p r o g r a m s c h ů z e v tomto znění: 1. Kontrola usnesení ze 42. schůze RM 2. Majetkoprávní

Více

USNESENÍ 39. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města. 596/39/RM/2012 Kontrola plnění usnesení z 37. a 38.

USNESENÍ 39. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města. 596/39/RM/2012 Kontrola plnění usnesení z 37. a 38. USNESENÍ 39. schůze Rady města Humpolec konané dne 3.12.2012 v kanceláři starosty města 596/39/RM/2012 Kontrola plnění usnesení z 37. a 38. schůze RM I. Rada města-bere na vědomí kontrolu plnění usnesení

Více

Usnesení č. 290 Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 5 v ulici čp. 432 ve Vimperku do 15. 3. 2010.

Usnesení č. 290 Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 5 v ulici čp. 432 ve Vimperku do 15. 3. 2010. Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.03.2009 Usnesení č. 284 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.03.2009 Usnesení č. 285 Rada města rozhodla v souladu s Pravidly pro zadávání

Více

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města USNESENÍ z 37. schůze Rady města Humpolec konané dne 7. 11. 2012 v kanceláři starosty města 573/37/RM/2012 Kontrola plnění usnesení z 35. schůze RM kontrolu plnění usnesení z 35. schůze Rady města Humpolec

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 18. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila mimo řádný termín dne 12.08.2015 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 09. 07. 2018 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 3132: Rada města schvaluje: RO č. 58 přesun finančních prostředků

Více

Zápis z 1. jednání rady města, které se konalo v pondělí

Zápis z 1. jednání rady města, které se konalo v pondělí Zápis z 1. jednání rady města, které se konalo v pondělí 15. 1. 2018 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. Král, Ing. Božáková Program jednání: 1. Žádost rekonstrukce soc. zařízení

Více

Z Á P I S Z 8. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE

Z Á P I S Z 8. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE Z Á P I S Z 8. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 23. 04. 2018 Přítomni: Hosté: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar - místostarosta Lenka Tarabová člen rady Mgr.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne 12.09.2013 Usnesení č. 01/06/2013 Zastupitelstvo

Více

58. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

58. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 58. schůze Rady města Rychvald, dne 19. 09. 2016 Kontrola usnesení 58/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání komise RM 58/2. Rada města b e r

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-84/2017 Datum jednání: 22.11.2017 2) Program jednání (USN-R3-1831/2017) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku,

Více

Zastupitelstvo města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se konalo dne 24.6.

Zastupitelstvo města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se konalo dne 24.6. Zastupitelstvo města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se konalo dne 24.6.2015 86/5/ZM/2015 Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města. předloženou

Více

60. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

60. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 60. schůze Rady města Rychvald, dne 24. 10. 2016 Kontrola usnesení 60/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc listopad 2016 60/2. Rada

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 77. schůze rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:15 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 77. schůze rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:15 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 77. schůze rady města Mohelnice, která se ko nala dne 09.01.2017 o d 15:15 hodin v kanceláři starosty 1446/77/RM/2017 Schválení programu 77. zasedání

Více

Rada města Humpolec. P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 58. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec. P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 58. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 58. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 4.12.2013 879/58/RM/2013 Kontrola plnění usnesení z 56. a 57. schůze RM I. Rada města bere na vědomí

Více

Zastupitelstvo města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se konalo dne 25.4.

Zastupitelstvo města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se konalo dne 25.4. Zastupitelstvo města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se konalo dne 25.4.2018 484/22/ZM/2018 Kontrola plnění usnesení ZM předloženou zprávu o plnění

Více

Usnesení 8. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. února 2019

Usnesení 8. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. února 2019 Usnesení 8. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. února 2019 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 127/8/19 1) schvaluje program 8. schůze rady městského

Více

87. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

87. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 87. schůze Rady města Rychvald, dne 25. 09. 2017 Kontrola usnesení 87/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání kulturní komise 87/2. Rada města

Více

Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015

Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015 Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015 RM-368/12/2015 Rada města Polná schvaluje program schůze v tomto znění: 1. Kontrola usnesení z 11. schůze RM 2. Majetkoprávní

Více

84. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

84. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 84. schůze Rady města Rychvald, dne 21. 08. 2017 Kontrola usnesení 84/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání sportovní komise 84/2. Rada města

Více

Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne 2. 5. 2016 (usnesení č. 114-130) USNESENÍ č. 114/10-16 R se snížením nájemného xxxxxxxx xxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, nájemci bytu č. 4 o velikosti 3+1 v

Více

Z Á P I S z 12. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 7. května 2019 v 15,30 hod. v kanceláři starosty města Volyně

Z Á P I S z 12. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 7. května 2019 v 15,30 hod. v kanceláři starosty města Volyně Z Á P I S z 12. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 7. května 2019 v 15,30 hod. v kanceláři starosty města Volyně P ř í t o m n i : předsedající: členové: omluven: tajemnice: ověřovatelé zápisu:

Více

USNESENÍ z 50. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. listopadu 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. listopadu 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. listopadu 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/50/2016 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 19.05.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 záměr na pronájem nebytových prostor o výměře 84 m 2 v budově č.

Více

Výpis usnesení z 3. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne

Výpis usnesení z 3. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne Výpis usnesení z 3. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne 11. 12. 2018 1 Uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu se stávajícími nájemníky doba určitá RM-3/2018/1 Rada města Moravské Budějovice

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září 2016 07/2016/ZM I. ZM bere na vědomí: 07.2016/16ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

U S N E S E N Í 41. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích

U S N E S E N Í 41. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích U S N E S E N Í 41. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 13. 7. 2016 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob158/2016 V Soběšovicích dne 18.7.2016 Zpracoval : Dámek Tomáš Přehled

Více

109. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

109. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 109. schůze Rady města Rychvald, dne 15. 06. 2018 Kontrola usnesení 109/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 109/2. Rada města

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 7. schůze Rady města Holešova, která se konala

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 7. schůze Rady města Holešova, která se konala P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 7. schůze Rady města Holešova, která se konala 19.03.2018 57/7/RM/2018 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 520, k. ú. Všetuly zveřejnění záměru prodeje pozemku

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2225/60 Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne 30. 10. 2017 program schůze RM dne 30.10.2017 Číslo: 2226/60 zápis

Více

79. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

79. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 79. schůze Rady města Rychvald, dne 19. 06. 2017 Kontrola usnesení 79/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání komise RM 79/2. Rada města b e

Více

z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne

z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne Usnesení č. 103 z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne 17.10.2018 103/2379.) Rada městského obvodu Hrabová informaci o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2017 a průběžné veřejnosprávní

Více

Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012

Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012 Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek,, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Ing. Stanislav Vyhnal Neomluven 0 RM/669/36/12 +4/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek Dopis +

Více

Usnesení č. 47 přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 31. ledna 2018 v přednáškové místnosti Muzea

Usnesení č. 47 přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 31. ledna 2018 v přednáškové místnosti Muzea Usnesení č. 47 přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 31. ledna 2018 v přednáškové místnosti Muzea Přítomni: Janderka Richard, Kolegar Michal, Nováková Helena, Ing. Palásková Věra,

Více

Z Á P I S z 11. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 24. dubna 2019 v 16,00 hod. v kanceláři starosty města Volyně

Z Á P I S z 11. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 24. dubna 2019 v 16,00 hod. v kanceláři starosty města Volyně Z Á P I S z 11. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 24. dubna 2019 v 16,00 hod. v kanceláři starosty města Volyně P ř í t o m n i : předsedající: členové: tajemnice: ověřovatelé zápisu: Ing.

Více

Usnesení z 63. zasedání Rady obce Moravský Písek konaného dne Rada obce bere na vědomí:

Usnesení z 63. zasedání Rady obce Moravský Písek konaného dne Rada obce bere na vědomí: Usnesení z 63. zasedání Rady obce Moravský Písek konaného dne 31. 7. 2017 Rada obce bere na vědomí: 1) Informaci místostarosty o plnění usnesení z minulých zasedání, úkoly jsou plněny průběžně. 2) Informace

Více

1. program zasedání Rady města Chropyně č. 47, 2. přeložení projednání revokace usnesení rady města číslo RM 19/30/11 na 13. června 2012.

1. program zasedání Rady města Chropyně č. 47, 2. přeložení projednání revokace usnesení rady města číslo RM 19/30/11 na 13. června 2012. čj. MCH 2635/2012 spisová značka 2633/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 47. zasedání dne 30. května 2012 R M 1 / 4 7 / 1 2 1. program zasedání Rady města Chropyně č. 47, 2. přeložení

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 91. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 7.8.2017 2069/91/RM/2017 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období 2010-2014

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady města Chotěboř konané dne /8/RM/2019 Schválení příkazní smlouvy mezi městem Chotěboř a Krajem Vysočina

U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady města Chotěboř konané dne /8/RM/2019 Schválení příkazní smlouvy mezi městem Chotěboř a Krajem Vysočina U S N E S E N Í z 8. schůze Rady města Chotěboř konané dne 27.2.2019 211/8/RM/2019 Schválení příkazní smlouvy mezi městem Chotěboř a Krajem Vysočina příkazní smlouvu s Krajem Vysočina ve věci zajištění

Více

Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne 23. 4. 2014 (usnesení č. 103-123) USNESENÍ č. 103/10-14 R I. r o z h o d l a přidělit byt č. 6 o velikosti 1+1 ve třetím podlaží domu čp. xxx v Bechyni

Více

Schválená usnesení z 27. schůze Rady města Polná konané 9. května 2016

Schválená usnesení z 27. schůze Rady města Polná konané 9. května 2016 Schválená usnesení z 27. schůze Rady města Polná konané 9. května 2016 RM-841/27/2016 Rada města Polná s c h v a l u j e p r o g r a m s c hůze v tomto znění: 1. Kontrola usnesení z 26. schůze RM 2. Zpráva

Více

Usnesení z 32. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne

Usnesení z 32. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne Město Mariánské Lázně Městský úřad Mariánské Lázně Ruská 155 353 30 Mariánské Lázně tel.: +420354922111 fax: +420354623186 e-mail: muml@marianskelazne.cz Usnesení z 32. zasedání rady města v Mariánských

Více

11. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne

11. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 11. schůze Rady U S N E S E N Í z 11. schůze Rady, konané dne 30. 7. 2015 K bodu 2 Schválení programu Rada Program 11. schůze Rady, konané dne 30. 7. 2015: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Zateplení

Více

-1- Zápis č. 19/2015. Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Vlastimil Matouš, Ing. Radim Kalfus

-1- Zápis č. 19/2015. Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Vlastimil Matouš, Ing. Radim Kalfus -1- Zápis č. 19/2015 ze zasedání Rady města Lázně Bělohrad na volební období 2014-2018, které se konalo dne 25.11.2015 v 08:00 hodin na MěU v Lázních Bělohradě Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

1. zasedání Rady města Bučovice ze dne

1. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 1. zasedání Rady města Bučovice ze dne 12.11.2018 1/1/RM/2018 OM 01 - Záměr - směna pozemků v k. ú. Vícemilice záměr směny pozemku parc. č. 618/66 o celkové výměře 334 m 2 v k. ú. Vícemilice

Více

Usnesení. z 52. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:30 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká

Usnesení. z 52. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:30 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 52. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 05.09.2016 od 16:30 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká Rada města schvaluje: 1885/R/050916: předložený

Více

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 26. zasedání Rady města Rychvald, dne 14. 09. 2015 Kontrola usnesení 26/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání komise RM 26/2. Rada města b e

Více

z 1.řádné schůze Rady města Pelhřimov, která se konala dne od 12:30 hod., v Masarykovo náměstí 2, Pelhřimov

z 1.řádné schůze Rady města Pelhřimov, která se konala dne od 12:30 hod., v Masarykovo náměstí 2, Pelhřimov USNESENÍ z 1.řádné schůze Rady města Pelhřimov, která se konala dne 7. 11. 2018 od 12:30 hod., v Masarykovo náměstí 2, Pelhřimov Usnesení RaMěst č. 1/1/2018/R z 7. 11. 2018 Plán schůzí rady města návrh

Více

88. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

88. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 88. schůze Rady města Rychvald, dne 09. 10. 2017 Kontrola usnesení 88/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání sportovní komise 88/2. Rada města

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 87. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 26. června (č. 1147/ /87)

- 1 - U S N E S E N Í. z 87. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 26. června (č. 1147/ /87) - 1 - U S N E S E N Í z 87. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 26. června 2018 (č. 1147/87 1161/87) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, Ing. M. Robenek, P. Kukučka, Mgr. M. Konečná

Více

59. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

59. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 59. schůze Rady města Rychvald, dne 03. 10. 2016 Kontrola usnesení 59/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 59/2. Rada města b e

Více

U s n e s e n í č. 129/R10/ /R10/2019 z 10. schůze rady města konané dne v budově MěÚ Meziboří od hodin

U s n e s e n í č. 129/R10/ /R10/2019 z 10. schůze rady města konané dne v budově MěÚ Meziboří od hodin U s n e s e n í č. 129/R10/2019-143/R10/2019 z 10. schůze rady města konané dne 29.04.2019 v budově MěÚ Meziboří od 14.00 hodin U s n e s e n í č. 129/R10/2019 bere na vědomí zprávu o hospodaření s bytovým

Více

Usnesení. 1.3 Vyhodnocení činnosti Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou za rok 2017 Tisk 1551/ /RM

Usnesení. 1.3 Vyhodnocení činnosti Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou za rok 2017 Tisk 1551/ /RM Usnesení ze 101. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 12.02.2018 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

U S N E S E N Í z 61. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 61. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 61. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 11.10.2017 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 211 v domě s pečovatelskou službou,

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Usnesení. 1.1 Zápisy ze schůze Rady města Němčice nad Hanou č. 91/ a č. 92/ Tisk 1428/ /RM

Usnesení. 1.1 Zápisy ze schůze Rady města Němčice nad Hanou č. 91/ a č. 92/ Tisk 1428/ /RM Usnesení z 93. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 27.11.2017 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

USNESENÍ č. 26 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne

USNESENÍ č. 26 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne USNESENÍ č. 26 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne 5. 6. 2018 1. Zastupitelstvo města schvaluje program zastupitelstva města, včetně doplnění bodu - hlášení zastupitelstva v místním

Více

Z á p i s. z 23. schůze Rady města Milevska, která se konala ve středu 14. listopadu 2018 od 11:30 hodin v kanceláři pana starosty.

Z á p i s. z 23. schůze Rady města Milevska, která se konala ve středu 14. listopadu 2018 od 11:30 hodin v kanceláři pana starosty. Pozn.: V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněn zápis ze schůze Rady města Milevska v upravené podobě, plné

Více

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne od hodin v sále sokolovny

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne od hodin v sále sokolovny Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne 13. 6. 2017 od 17.00 hodin v sále sokolovny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis o rozhodnutí starostky města dle 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dne (schváleno usnesením ZM č. 424 dne

Zápis o rozhodnutí starostky města dle 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dne (schváleno usnesením ZM č. 424 dne Zápis o rozhodnutí starostky města dle 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dne 10.04.2017 (schváleno usnesením ZM č. 424 dne 03.04.2017) Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová Zdeněk Ženíšek,

Více