ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Diplomová práce BYTOVÝ DŮM D STATICKÝ VÝPOČET Vypracovala: Vedoucí práce K134: Ing. Anna Kuklíková, Ph.D. Konzultant K124: Ing. et Ing. Richard Hlaváč Semestr: ZS 2016/2017

2 Obsah Obsah Zatížení Zatížení stálá (S1) Nosná obvodová stěna dřevěná (S2) Nosná obvodová stěna železobetonová (S3) Nosná vnitřní stěna dřevěná (S4) Stěna vnitřní ztužující (S5) Stěna vnitřní příčka (F2) Stropní konstrukce (F3) Střešní konstrukce (vegetační zelená střecha) (F4) Střešní konstrukce (plochá střecha s kačírkem) (F5) Konstrukce balkonu (F6) Stropní konstrukce betonová (Spiroll) Zatížení proměnná Užitná zatížení Zatížení sněhem Zatížení větrem Návrh a posouzení vodorovných dřevěných konstrukcí Spřažená dřevo-betonová konstrukce střechy var.1: skladba S Návrh Zatížení Kombinace zatížení Výpočet vnitřních sil Stanovení účinné ohybové tuhosti spřaženého průřezu Normálové napětí Posouzení spřaženého průřezu Posouzení stahovacího prostředku Výpočet konečného stavu Posouzení průhybu Konečný vyhovující návrh Alternativní vyhovující návrh... 21

3 2.2. Spřažená dřevo-betonová konstrukce střechy var.2: skladba S Spřažený dřevo-betonový strop Návrh Zatížení Kombinace zatížení Výpočet vnitřních sil Stanovení účinné ohybové tuhosti spřaženého průřezu Normálové napětí Posouzení spřaženého průřezu Posouzení stahovacího prostředku Výpočet konečného stavu Posouzení průhybu Konečný vyhovující návrh Posouzení dřevěných nosníků střešní a stropní kce. za požáru Střešní nosníky (z kapitoly 2.1. alt.1) Střešní nosníky (z kapitoly 2.1. alt.2) Střešní nosníky (z kapitoly 2.1. alt.2) - Průřez, jež by vyhověl za požáru Stropní nosníky (z kapitoly 2.3.) Stropní nosníky (z kapitoly 2.3.) - Průřez, jež by vyhověl za požáru Závěr Návrh a posouzení svislých konstrukcí Nosné dřevěné stěny obvodové Návrh Zatížení Kombinace zatížení Výpočet vnitřních sil Výpočet štíhlosti Normálová napětí Smykové napětí Posouzení Konečný vyhovující návrh Překlad v nosné obvodové stěně... 48

4 Návrh Zatížení Návrhové zatížení Výpočet vnitřních sil MSÚ MSP Práh v nosné obvodové stěně Návrh Zatížení Návrhové zatížení Nosné dřevěné stěny vnitřní Návrh Zatížení Kombinace zatížení Výpočet vnitřních sil Výpočet štíhlosti Normálová napětí Posouzení vzpěru Konečný vyhovující návrh Překlad v nosné vnitřní stěně Návrh Zatížení Výpočet vnitřních sil MSÚ MSP Práh v nosné vnitřní stěně Návrh Zatížení Návrhové zatížení Nosná vnitřní stěna ztužení spolupůsobení Materiálové charakteristiky Přípoj desky na sloupek... 70

5 Zatížení Únosnost výztužné stěny Posouzení výztužné stěny Přenos zatížení do železobetonového stropu Příčky Návrh Zatížení Kombinace zatížení Výpočet vnitřních sil Výpočet štíhlosti (směr z) Normálová napětí Posouzení vzpěru (směr z) Konečný vyhovující návrh Překlad v příčkách Návrh Zatížení Výpočet vnitřních sil MSÚ MSP Ztužující dřevěná stěna Návrh Zatížení Kombinace zatížení Výpočet vnitřních sil Výpočet štíhlosti (směr z) Normálová napětí Posouzení vzpěru (směr z) Konečný vyhovující návrh Ztužující dřevěná stěna spolupůsobení Materiálové charakteristiky Přípoj desky na sloupek Zatížení... 85

6 Únosnost výztužné stěny Posouzení výztužné stěny Přenos zatížení do železobetonového stropu Návrh a posouzení konstrukce schodiště Popis prostoru pro schodiště Návrh geometrie Schodišťový stupeň Schodišťová ramen Konečný návrh schéma Výpočetní model Materiálové charakteristiky Zatížení Vnitřní síly v jednotlivých prvcích Popis prvků v 3D modelu Schodnice Návrhové vnitřní síly Průřezové charakteristiky MSÚ MSP Sloup Návrhové vnitřní síly Průřezové charakteristiky MSÚ Vynášecí trám Návrhové vnitřní síly Průřezové charakteristiky MSÚ MSP Rozpěra Návrhové vnitřní síly Průřezové charakteristiky MSÚ

7 4.8. Podestový trám Návrhové vnitřní síly Průřezové charakteristiky MSÚ MSP Rohový sloup Návrhové vnitřní síly Průřezové charakteristiky MSÚ Vzpěra Návrhové vnitřní síly Průřezové charakteristiky MSÚ Podestové a mezipodestové desky Materiálové charakteristiky Zatížení Posouzení desek OSB Předběžný návrh a posouzení železobetonových konstrukcí Železobetonový strop nad 1.PP panely Spiroll Působící zatížení Posouzení Konečný vyhovující návrh Železobetonový průvlak Zatížení Empirický návrh rozměrů průvlaku Nosné železobetonové sloupy Zatížení Materiálové charakteristiky Návrh Nosné železobetonové stěny Zatížení Materiálové vlastnosti tvarovek ztraceného bednění a posouzení

8 Návrh Návrh a posouzení konstrukce balkonu OSB deska Materiálové charakteristiky Průřezové chrakteristiky Zatížení Vnitřní síly Únosnost v ohybu Balkonová stropnice Materiálové charakteristiky Zatížení Vnitřní síly Průřezové charakteristiky MSÚ MSP Balkonový konzolový nosník Materiálové charakteristiky Zatížení Vnitřní síly Průřezové charakteristiky MSÚ MSP Návrh a posouzení spojů dřevěných konstrukcí Ukotvení dřevěné ztužující stěny do betonového podlaží Návrh spoje Přípoj úhelníku na sloupek Ukotvení nosné stěny do betonového podlaží Návrh spoje Spoj nosných dřevěných stěn mezi 1.NP a 2. NP Návrh úhelníku Spoj ztužujících dřevěných stěn mezi 1.NP a 2. NP Parametry závitové tyče

9 Otlačení dřeva Posouzení závitové tyče Ukotvení balkonových konzolových nosníků Návrh trámové botky Návrh a posouzení základových konstrukcí Základové pasy Zatížení Návrh Posouzení Základové patky pod železobetonovými sloupy Zatížení Návrh Posouzení Základové patky pod hlavními schodišťovými sloupy Zatížení Návrh Posouzení

10 1. Zatížení 1.1. Zatížení stálá (S1) Nosná obvodová stěna dřevěná Číslo vrstvy Popis vrstvy Tloušťka vrstvy Tíha skladby [mm] [%] [kg/m 3 ] [kn/m 3 ] [kn/m 2 ] 1 Cementotřísková deska ,5 0,189 2 Latě 40/ , ,023 4 Sádrovláknitá deska 12, ,5 0,144 5 Nosná sloupková konstrukce ,000 Tepelná izolace 0,37 0,000 6 Sádrovláknitá deska 12, ,5 0,094 7 Latě 70/ ,034 Tepelná izolace 70 0,37 0,026 8 Sádrovláknitá deska 12, ,5 0,144 Charakteristická tíha skladby bez nosné konstrukce 0,653 kn/m 2 Výška stěny 2,9 m 1,893 kn/m Zatěžovací šířka 0,625 m 1,183 kn (S2) Nosná obvodová stěna železobetonová Číslo vrstvy Popis vrstvy Tloušťka vrstvy Tíha skladby [mm] [%] [kg/m 3 ] [kn/m 3 ] [kn/m 2 ] 1 Ochranná fólie 4 0,000 2 XPS ,3 0,036 3 Hydroizolace 8 4,54 0,073 4 Prolévané ŽB tvárnice 24,0 0,000 Charakteristická tíha skladby bez nosné konstrukce 0,109 kn/m 2 Výška stěny 2,9 m 0,315 kn/m Zatěžovací šířka 0,625 m 0,197 kn 1

11 (S3) Nosná vnitřní stěna dřevěná Číslo vrstvy Popis vrstvy Tloušťka vrstvy Tíha skladby [mm] [%] [kg/m 3 ] [kn/m 3 ] [kn/m 2 ] 1 Sádrovláknitá deska 12, ,5 0,144 2 Latě 30/ , ,0 0,012 4 Sádrovláknitá deska 12, ,5 0,144 5 Sádrovláknitá deska 12, ,5 0,144 6 Nosná sloupková konstrukce 600 6,0 0,000 Tepelná izolace 0,4 0,000 7 Sádrovláknitá deska 12, ,5 0,144 Sádrovláknitá deska 12, ,5 0,144 8 Latě 30/ , ,0 0,012 9 Sádrovláknitá deska 12, ,5 0,144 Charakteristická tíha skladby bez nosné konstrukce 0,886 kn/m 2 Výška stěny 2,9 m 2,568 kn/m Zatěžovací šířka 0,625 m 1,605 kn (S4) Stěna vnitřní ztužující Číslo vrstvy Popis vrstvy Tloušťka vrstvy Tíha skladby [mm] [%] [kg/m 3 ] [kn/m 3 ] [kn/m 2 ] 1 Sádrovláknitá deska 12, ,5 0,144 2 Sádrovláknitá deska 12, ,5 0,144 3 Sloupková konstrukce (80/100) 9, ,0 0,000 Akustická izolace 0,4 0,000 4 Sádrovláknitá deska 12, ,5 0,144 5 Sádrovláknitá deska 12, ,5 0,144 8 Latě 30/ , ,0 0,012 9 Sádrovláknitá deska 12, ,5 0,144 Charakteristická tíha skladby bez nosné konstrukce 0,730 kn/m 2 Výška stěny 2,9 m 2,118 kn/m Zatěžovací šířka 0,625 m 1,324 kn 2

12 (S5) Stěna vnitřní příčka Číslo vrstvy Popis vrstvy Tloušťka vrstvy Tíha skladby [mm] [%] [kg/m 3 ] [kn/m 3 ] [kn/m 2 ] 1 Sádrovláknitá deska 12, ,5 0,144 2 Nosná sloupková konstrukce 9, ,0 0,000 Tepelná izolace 0,4 0,000 3 Sádrovláknitá deska 12, ,5 0,144 Charakteristická tíha skladby bez nosné konstrukce 0,288 kn/m 2 Výška stěny 2,9 m 0,834 kn/m Zatěžovací šířka 0,625 m 0,521 kn (F2) Stropní konstrukce Číslo vrstvy Popis vrstvy Tloušťka vrstvy Tíha skladby [mm] [kg/m 2 ] [kg/m 3 ] [kn/m 3 ] [kn/m 2 ] 1 Dlažba ,26 0,004 2 OSB ,5 0,165 4 OSB ,5 0,165 6 Kročejová izolace 40 0,4 0,016 7 Železobeton ,000 8 OSB ,5 0,165 9 Trámy ,000 Charakteristická tíha skladby bez nosné konstrukce 0,515 kn/m 2 3

13 (F3) Střešní konstrukce (vegetační zelená střecha) Číslo vrstvy Popis vrstvy Tloušťka vrstvy Tíha skladby [mm] [kg/m 2 ] [kg/m 3 ] [kn/m 3 ] [kn/m 2 ] 1 Rostliny ,100 2 Substrátová deska ,27 1,541 3 Nopová folie (v. nopu 20mm) ,010 4 PP textilie 2 0,3 0,003 5 Hydroizolace 4 4,54 0,045 6 Tepelná izolace 260 0,82 0,213 7 Hydroizolace 8 4,54 0,091 8 Asfaltový nátěr 2 0,025 9 Železobeton OSB ,5 0, Trámy Charakteristická tíha skladby bez nosné konstrukce 2,19 kn/m (F4) Střešní konstrukce (plochá střecha s kačírkem) Číslo vrstvy Popis vrstvy Tloušťka vrstvy Tíha skladby [mm] [kg/m 2 ] [kg/m 3 ] [kn/m 3 ] [kn/m 2 ] 1 Kačírek ,960 2 Hydroizolace 4 4,54 0,045 3 Tepelná izolace - klíny 75 0,82 0,062 4 Tepelná izolace 260 0,82 0,213 5 Hydroizolace 8 4,54 0,091 6 Asfaltový nátěr 2 0,025 7 Železobeton ,000 8 OSB ,5 0,165 9 Trámy ,000 Charakteristická tíha skladby bez nosné konstrukce 1,561 kn/m 2 4

14 (F5) Konstrukce balkonu Číslo vrstvy Popis vrstvy Tloušťka vrstvy Tíha skladby [mm] [%] [kg/m 3 ] [kn/m 3 ] [kn/m 2 ] 1 Dřevěná krytiny ,090 2 Latě (40/20 po 625 mm) 20 6, ,5 0,010 3 Geotextílie 0,000 4 Vinitex MP 0,000 5 Geotextílie 0,000 6 OSB 4 Superfinish ,5 0,165 7 Trámy/Stropnice 0,4 0,000 8 Trámy/Konzoly 0,000 Charakteristická tíha skladby bez nosné konstrukce 0,265 kn/m (F6) Stropní konstrukce betonová (Spiroll) Číslo vrstvy Popis vrstvy Tloušťka vrstvy Tíha skladby [mm] [kg/m 2 ] [kg/m 3 ] [kn/m 3 ] [kn/m 2 ] 1 Dlažba ,26 0,004 2 OSB ,5 0,165 4 OSB ,5 0,165 6 Kročejová izolace 40 0,4 0,016 8 ŽB panel 0,000 Charakteristická tíha skladby bez nosné konstrukce 0,350 kn/m 2 5

15 1.2. Zatížení proměnná Součinitelé ψ Zatížení ψ 0 ψ 1 ψ 2 Užitná zatížení - obytné plochy 0,7 0,5 0,3 Užitná zatížení - střechy 0,0 0,0 0,0 Zatížení sněhem (H<1000m n.m.) 0,5 0,2 0,0 Zatížení větrem 0,6 0,2 0, Užitná zatížení q k [kn/m 2 ] Stropy 1,5 Schodiště 3,0 Balkóny 3,0 Střecha 1, Zatížení sněhem (ČSN EN ) Obec Žamberk sněhová oblast V. s k = 2,5 kn/m 2 Plochá střecha, sklon 0 3 Tvarové součinitele μ 1 = 0,8 = 0,8 + 0,8 0 = 0,8 + 0, = 0,8 2,0 = 2,0 = 0,5 = 0,5 2,0 = 1,0 Zatížení sněhem = Součinitel expozice C e = 1,0 normální typ krajiny Tepelný součinitel C t = 1,0 střecha bez zvláštní tepelné prostupnosti pro trvalé/dočasné návrhové situace = = 0,8 1,0 1,0 2,5 =, / pro mimořádné návrhové situace, kdy je výjimečné zatížení sněhem mimořádným zat. = = 2,0 1,0 1,0 2,5 = 5,0 / pro mimořádné návrhové situace, kdy je výjimečné navátí sněhu mimořádným zatížením a kde se použije příloha B = = 1,0 1,0 1,0 2,5 = 2,5 / 6

16 Zatížení větrem (ČSN EN ) Obec Žamberk větrná oblast II referenční rychlost větru v b,0 = 25 m/s kategorie terénu III Geometrie: h = 9,5 m hp = 0,6 m b = 13,5m d = 11,2 m α = 0 Základní rychlost větru: Základní tlak větru: Střední rychlost větru: =, = 1,0 1,0 25 = 25/ = = 1,25 25 = 390,265 / = Součinitel ortografie: c 0 (z) = 1,0 Součinitel drsnosti terénu: = ln ; = 0,3 ; = 5 ;, = 0,05 = 0,19, = 0,19 0,3,. 0,05 = 0,215 = 0,2154 ln 9,5 0,3 = 0,7443 = 0,7443 1,0 25 = 18,61 / Charakteristický maximální dynamický tlak: = = Intenzita turbulence: 1,0 = ln = 1,0 ln 9,5 = 0,2894 0,3 č = 1,0 Součinitel expozice: = = = ,2894 1,0 0,7443 = 1,6763 = 1, ,625 =, / 7

17 Střecha vítr příčný = 11,2 h h = 0,6 9,5 = 0,0632 = min; 2h = min11,2; 19 = 11,2 = 2,80 ; 4 10 = 1,12 ; = 5,60 2 Hodnoty c pe,10 : 1,2 1,4,, = 0,0632 0,05 1,4 =, 0,1 0,05 0,8 0,9,, = 0,0632 0,05 0,9 =, 0,1 0,05,, =,,,, = +,,,,áí =, 8

18 Výpočet zatížení větrem:, =,, =,, 0,65484 = / oblast c pe,10,i w i F -1,345-0,881 G -0,874-0,572 H -0,7-0,458 I, tlak 0,2 0,131 I, sání -0,2-0, Střecha vítr podélný = 13,4 h h = 0,6 9,5 = 0,0632 = min; 2h = min13,4; 19 = 13,4 = 3,35 ; 4 10 = 1,34 ; = 6,7 2 Hodnoty c pe,10 : 1,2 1,4,, = 0,0632 0,05 1,4 =, 0,1 0,05 0,8 0,9,, = 0,0632 0,05 0,9 =, 0,1 0,05,, =,,,, = +,,,,áí =, Výpočet zatížení větrem:, =,, =,, 0,65484 = / oblast c pe,10,i w i F -1,345-0,881 G -0,874-0,572 H -0,7-0,458 I, tlak 0,2 0,131 I, sání -0,2-0,131 9

19 Stěna vítr příčný = 11,2 = 13,4 h = 9,5 13,4 = 0,7090 = min; 2h = min11,2; 19 = 11,2 4 = 2,24 ; = 8,96 ; = 2, Hodnoty c pe,10 :,, =,,, =,,, =, 0,8 0,7,, = 0,7090 0,25 + 0,7 = +, 1 0,25 0,5 0,3,, = 0,7090 0,25 0,3 =, 1 0,25 10

20 Výpočet zatížení větrem:, =,, =,, 0,65484 = / oblast c pe,10,i w i F -1,2-0,786 G -0,8-0,524 H -0,5-0,327 I, tlak 0,761 0,498 I, sání -0,422-0, Stěna vítr podélný = 13,4 = 11,2 h = 9,5 11,2 = 0,8482 = min; 2h = min13,4; 19 = 13,4 4 = 2,70 ; = 10,80 ; = 2, Hodnoty c pe,10 :,, =,,, =,,, =, 0,8 0,7,, = 0,8482 0,25 + 0,7 = +, 1 0,25 0,5 0,3,, = 0,8482 0,25 0,3 =, 1 0,25 Výpočet zatížení větrem:, =,, =,, 0,65484 = / oblast c pe,10,i w i A -1,2-0,786 B -0,8-0,524 C -0,5-0,327 D 0,761 0,498 E -0,46-0,301 11

21 2. Návrh a posouzení vodorovných dřevěných konstrukcí 2.1. Spřažená dřevo-betonová konstrukce střechy var.1: skladba S8 (ČSN EN ; ČSN EN ) Návrh KVH hranoly: Betonová deska: b = 100 mm h = 240 mm L = 4300 mm hb = 115 mm Materiálové charakteristiky dřeva Dřevo rostlé C24 Třída provozu 2 Třída pevnosti C18 C22 C24 Pevnost v ohybu f m,k [MPa] v tahu v tlaku f t,0,k [MPa] f t,90,k [MPa] 0,4 0,4 0,4 f c,0,k [MPa] f c,90,k [MPa] 2,2 2,4 2,5 ve smyku f v,k [MPa] 3,4 3,8 4 v tahu, tlaku Modul pružnosti E 0,mean [GPa] E 0,05 [GPa] 6 6,7 7,4 E 90, mean [GPa] 0,3 0,33 0,37 ve smyku G mean [GPa] 0,56 0,63 0,69 hustota ρ k [kg/m 3 ] Návrhové materiálové charakteristiky:, =, = 0,8 = 8,62,, =,, =, = 0,8 = 14,77, = 0,8 = 2,46, = 0,8 střednědobé zatížení 12

22 Materiálové charakteristiky betonu Beton C25/30 v tlaku v tahu Pevnost Modul pružnosti Mezní přetvoření Třída betonu C 20/25 C 25/30 C 30/37 f ck [MPa] f cm [MPa] f ctm [MPa] 2,2 2,6 2,9 f ctk 0,05 [MPa] 1,5 1,8 2 f ctk 0,95 [MPa] 2,9 3,3 3,8 E cm [GPa] 29 30,5 32 pro MSÚ ε cu %O -3,4-3,3-3,2 pro účinky zat. ε cu %O -3,5-3,5-3,5 Návrhové materiálové charakteristiky:,, =, = = 16,67, Návrh spřažení Spojovací prostředek: hladké hřebíky 6,3/160 mm fuk = 600 MPa d = 6,3 mm Zatížení Číslo vrstvy Stálé zatížení včetně odhadu vlastní tíhy nosné konstrukce Popis vrstvy Tloušťka vrstvy Tíha skladby [mm] [%] [kg/m 3 ] [kn/m 3 ] [kn/m 2 ] Charakteristická tíha skladby bez nosné konstrukce 2,193 9 Železobeton , Trámy (100/240 à 625 mm) ,230 Charakteristická hodnota stálého zatížení 5,07 kn/m 2 13

23 Souhrn působících zatížení =, / =, / =, / =. / Kombinace zatížení KZ1: 1,35. 1,35.5,07 = 6,842 / KZ2: 1, ,5. 1,35.5,07 + 1,5.1,5 = 9,092 / KZ3: 1, ,5. 1,35.5,07 + 1,5.2,0 = 8,068 / KZ4: 1, ,5. 1,35.5,07 + 1,5.0,88 = 8,163 / KZ5: 1, ,5. + 1,5.,. 1,35.5,07 + 1,5.0,88 + 1,5.0,5.2,0 = 9,663 / KZ6: 1, ,5.,. + 1,5. 1,35.5,07 + 1,5.0,6.0,88 + 1,5.2,0 =, / Výpočet vnitřních sil =.. = 10,635 4,3 = 24,580 =.. = 10,635 4,3 = 22,865 Spolupůsobící šířka: Osová vzdálenost hřebíků: b1 = 625 mm s = 50 mm Stanovení účinné ohybové tuhosti spřaženého průřezu Parametry betonu =. h = = mm 2 E1 = MPa =.. h = = ,58 mm 4 14

24 = 1 + = 1 +, = =,, =,,, = 2 = = 700 kg/m 3 = 0,030 = 1 794,35 / Parametry dřeva = h = = mm 2 E2 = MPa = h = = mm 4 = 1, Stanovení neutrální osy od těžiště průřezu = =, = 39,527 mm,, = + + = ,527 = 159,973 mm Účinná ohybová tuhost = = = ,58 + 0, , , ,527 = 5, Nmm Normálové napětí Betonová deska σ,, = σ,, =, = =,,, = 0,619 MPa,, = 7,477 MPa σ, = σ,, + σ,, = 0, ,477= 8,096 MPa Dřevěný trám,, = σ,, =, = =,, = 1,854 MPa,, = 5,628 MPa 15

25 Posouzení spřaženého průřezu,, Posouzení na tah a ohyb +,, 1,, 1,854 8,62 + 5,628 14,77 1 0,596 1 vyhovuje Smykové napětí Statický moment setrvačnosti: S = 0,5 h + a b, S = ,77 mm 3, =, = = 0,555 MPa,,, 0,555 2,46 MPa vyhovuje = 0, , ,, Posouzení stahovacího prostředku Vzdálenost spojovacího prostředku s1=50 mm, ve vzdálenosti od podpory 0-1 m:, = V, =,,, = 2 069,39 N Vzdálenost spojovacího prostředku s2=90 mm, ve vzdálenosti od podpory 1-1,95 m:, =,, =, 2 1 =,, = V, = 2,15 1 = ,12 N,,, ,12 = 1 992,39 N Vzdálenost spojovacího prostředku s3=130 mm, ve vzdálenosti od podpory 1,95-2,15 m:, =,,, =, 2, = 1,95 = V, =, 2,15 1,95 = 2 126,98 N,,, 2 126,98 = 500,50 N 16

26 (EC 4) Únosnost spřehovacího prostředku =, ;, ;, Selhání v betonu, = 0,23 = 0,23 6,3 25, = N Porušení střihem, = 0,8 = 0,8 600, = N, Únosnost hřebíku, = 0,3, = 0, ,3, = N/mm = 0,082, = 0, ,3, = 49,85 N/mm 2 (pevnost dřeva v otlačení pro hřebíky) 2,3,, = 2 +, 1 (charakteristická únosnost dřeva v otlačení pro hřebíky); (ČSN EN ) 49, ,3 2, ,85 6,3, = 49, , ,, (t 1 hloubka vniku) 28,265, = 4,540 11,902, = 4,54, =, = 0,8,, = 2,79 kn =, ;, ;, = 7,129; 11,97; 2,79 = 2,79 kn,, =,,,,, = 2 069; 1 992; 501 2,07 2,79 vyhovuje 17

27 Výpočet konečného stavu Velikost stálého zatížení: 64,34 % (6,84 kn/m2) Velikost proměnného zatížení: 35,66 % (3,79 kn/m2) ps = 0,643 pp = 0, Parametry betonu = h = = mm 2 E1,ef = + = , +, = ,37 MPa,, =.. h = = ,58 mm 4 = 1 +, = 1 +, = 0,081, = =,, =,,, = 2 = = 700 kg/m 3 = 1 794,35 / Parametry dřeva = h = = mm 2 E2,ef = +,, = , +,,, = h = = mm 4 = 6 602,58 MPa = Stanovení neutrální osy od těžiště průřezu,,, =,, = 55,982 mm,,,, = + + = ,982 = 143,518 mm Účinná ohybová tuhost =, +, +, +, = = ,58 + 0, , , ,982 = 2,38 10 Nmm 2 18

28 Normálové napětí: Betonová deska σ,, =, σ,, =,, = =,,,, = 1,274 MPa,,, = 6,329 MPa σ, = σ,, + σ,, = 1, ,329 = 7,602 MPa σ, f 7,602 MPa 16,67 MPa vyhovuje Dřevěný trám,, =, σ,, =,. = =,,, = 3,814 MPa,,, = 8,176 MPa Posouzení na tah a ohyb:,,, +,,, 1,, +,, 1 0,996 1 vyhovuje Smykové napětí: Statický moment setrvačnosti: S = 0,5 h + a b, S = ,28 mm 3 = 0, , ,,, =,,, =,,, 0,981 1,54 MPa vyhovuje = 0,981 MPa 19

29 Posouzení průhybu Parametry betonu = h = = mm 2 E1,ef = + = , +, = ,37 MPa,, = h = = ,58 mm4 = 1 +, =,, =,,, = 1 +,, = 2 = = 700 kg/m 3 = 2 691,53 / = 0, Parametry dřeva = h = = mm 2 E2,ef =, +, = ,,, +,,, = 1 12 h = = mm4 = 1,0 = 6 602,58 MPa = Stanovení neutrální osy od těžiště průřezu,,, =,, = 71,814 mm,,,, = + + = ,814 = 127,686 mm Účinná ohybová tuhost =, +, +, +, = , ,58 + 0, , , , ,814 = 3,88 10 Nmm Konečný průhyb, = =,, = 9,13 mm = = = 12,28 mm, < 9,13 < 12,29 vyhovuje 20

30 Konečný vyhovující návrh Betonová deska OSB hb = 115 mm t = 22 mm Dřevěný KVH hranol b = 100 mm h = 240 mm Spřahovací prostředek hřebík 6,3/160 mm d = 6,3 mm l = 160 mm t1 = 90 mm Alternativní vyhovující návrh Číslo vrstvy Popis vrstvy Tloušťka vrstvy Tíha skladby [mm] [%] [kg/m 3 ] [kn/m 3 ] [kn/m 2 ] Charakteristická tíha skladby bez nosné konstrukce 2,193 9 Železobeton , Trámy (120/220 à 625 mm) ,276 Charakteristická hodnota stálého zatížení 4,77 kn/m 2 KZ6: 1, ,5.,. + 1,5. 1,35.4,77 + 1,5.0,6.0,88 + 1,5.2,0 =, / =.. = 9,04 4,3 = 20,894 =.. = 9,04 4,3 = 19,436 Betonová deska OSB hb = 90 mm t = 22 mm Dřevěný KVH hranol b = 120 mm h = 220 mm 21

31 Spřahovací prostředek hřebík 6,3/160 mm d = 6,3 mm l = 160 mm t1 = 90 mm 22

32 2.2. Spřažená dřevo-betonová konstrukce střechy var.2: skladba S9 Číslo vrstvy Popis vrstvy Tloušťka vrstvy Tíha skladby [mm] [%] [kg/m 3 ] [kn/m 3 ] [kn/m 2 ] Charakteristická tíha skladby bez nosné konstrukce 1,561 9 Železobeton , Trámy (120/220) à 625 mm) , ,253 Charakteristická hodnota stálého zatížení 3,77 kn/m 2 KZ6: 1, ,5.,. + 1,5. 1,35.3,77 + 1,5.0,6.0,88 + 1,5.2,0 =, / =.. = 8,88 4,3 = 20,527 =.. = 8,88 4,3 = 19,095 Betonová deska OSB hb = 85 mm t = 22 mm Dřevěný KVH hranol b = 120 mm h = 220 mm Spřahovací prostředek hřebík 6,3/160 mm d = 6,3 mm l = 160 mm t1 = 90 mm 23

33 2.3. Spřažený dřevo-betonový strop Návrh KVH hranoly: Betonová deska: b = 100 mm h = 200 mm L = 4300 mm hb = 80 mm Materiálové charakteristiky dřeva Dřevo rostlé C24 Třída provozu 2 Třída pevnosti C18 C22 C24 Pevnost v ohybu f m,k [MPa] v tahu v tlaku f t,0,k [MPa] f t,90,k [MPa] 0,4 0,4 0,4 f c,0,k [MPa] f c,90,k [MPa] 2,2 2,4 2,5 ve smyku f v,k [MPa] 3,4 3,8 4 v tahu, tlaku Modul pružnosti E 0,mean [GPa] E 0,05 [GPa] 6 6,7 7,4 E 90, mean [GPa] 0,3 0,33 0,37 ve smyku G mean [GPa] 0,56 0,63 0,69 hustota ρ k [kg/m 3 ] Návrhové materiálové charakteristiky:, =, = 0,8 = 8,62,, =,, =, = 0,8 = 14,77, = 0,8 = 2,46, = 0,8 střednědobé zatížení 24

34 Materiálové charakteristiky betonu Beton C25/30 v tlaku v tahu Pevnost Modul pružnosti Mezní přetvoření Třída betonu C 20/25 C 25/30 C 30/37 f ck [MPa] f cm [MPa] f ctm [MPa] 2,2 2,6 2,9 f ctk 0,05 [MPa] 1,5 1,8 2 f ctk 0,95 [MPa] 2,9 3,3 3,8 E cm [GPa] 29 30,5 32 pro MSÚ ε cu %O -3,4-3,3-3,2 pro účinky zat. ε cu %O -3,5-3,5-3,5 Návrhové materiálové charakteristiky:,, =, = = 16,67, Návrh spřažení Spojovací prostředek: hladké hřebíky 6,3/160 mm fuk = 600 MPa d = 6,3 mm Zatížení Číslo vrstvy Stálé zatížení včetně odhadu vlastní tíhy nosné konstrukce Popis vrstvy Tloušťka vrstvy Tíha skladby [mm] [%] [kg/m 3 ] [kn/m 3 ] [kn/m 2 ] Charakteristická tíha skladby bez nosné konstrukce 0,515 9 Železobeton , Trámy (100/200) à 625 mm) ,192 Charakteristická hodnota stálého zatížení 2,55 kn/m 2 25

35 Souhrn působících zatížení =, / =, / Kombinace zatížení KZ1: 1,35. 1,35.2,55 = 3,438 / KZ2: 1, ,5. 1,35.2,55 + 1,5.1,5 = 5,688 / Výpočet vnitřních sil =.. = 5,688 4,3 = 13,147 =.. = 5,688 4,3 = 12,230 Spolupůsobící šířka: Osová vzdálenost hřebíků: b1 = 625 mm s = 50 mm Stanovení účinné ohybové tuhosti spřaženého průřezu Parametry betonu =. h = mm 2 E1 = MPa =.. h = ,67 mm 4 = 1 + = 0,042 = =,, =,,, = 2 = = 700 kg/m 3 = 1 794,35 / Parametry dřeva = h = mm 2 E2 = MPa = h = ,67 mm 4 = 1,0 26

36 Stanovení neutrální osy od těžiště průřezu = = 36, 680 mm = + + = 125,320 mm Účinná ohybová tuhost = = = 2, Nmm Normálové napětí Betonová deska σ,, = =0,743 MPa σ,, =, =5,620 MPa σ, = σ,, + σ,, = 6,364 MPa Dřevěný trám,, = σ,, =, =1,859 MPa =5,067 MPa Posouzení spřaženého průřezu,, Posouzení na tah a ohyb +,, 1,, 1,859 8,62 + 5,067 14,77 1 0,559 1 vyhovuje Smykové napětí Statický moment setrvačnosti: S = 0,5 h + a b, = ,57 mm 3 27

37 , = = 0,440 MPa,, 0,440 2,46 MPa vyhovuje Posouzení stahovacího prostředku Vzdálenost spojovacího prostředku s1=50 mm, ve vzdálenosti od podpory 0-1 m:, = V, = = 1 729,03 N Vzdálenost spojovacího prostředku s2=90 mm, ve vzdálenosti od podpory 1-1,95 m:, =,, =, =, 2 1 =6 541,56 N V, =1 664,69 N Vzdálenost spojovacího prostředku s3=130 mm, ve vzdálenosti od podpory 1,95-2,15 m:, =,,, =, =, 2 1,95 = 1 137,66 N V, = 418,18 N (EC 4) Únosnost spřahovacího prostředku =, ;, ;, Selhání v betonu, = 0,23 = 0,23 6,3 25, = N Porušení střihem, = 0,8 = 0,8 600, = N, Únosnost hřebíku, = 0,3, = 0, ,3, = N/mm = 0,082, = 0, ,3, = 49,85 N/mm 2 (pevnost dřeva v otlačení pro hřebíky) 28

38 2,3,, = 2 +, 1 (charakteristická únosnost dřeva v otlačení pro hřebíky); (ČSN EN ) 49, ,3 2, ,85 6,3, = 49, , ,, (t 1 hloubka vniku) 28,265, = 4,540 11,902, = 4,54, =, = 0,8,, = 2,79 kn =, ;, ;, = 7,129; 11,97; 2,79 = 2,79 kn,, =,,,,, = 2 069; 1 992; 501 2,07 2,79 vyhovuje Výpočet konečného stavu Velikost stálého zatížení: 60,45 % (3,44 kn/m2) Velikost proměnného zatížení: 39,55 % (2,25 kn/m2) ps = 0,604 pp = 0, Parametry betonu = h = mm 2 E1,ef = + = ,26 MPa =.. h = ,67 mm 4 = 1 +, = 0,111 29

39 = =,, =,,, = 2 = = 700 kg/m 3 = 1 794,35 / Parametry dřeva = h = mm 2 E2,ef = +,, = 6 572,858 MPa = h = ,67 mm 4 = Stanovení neutrální osy od těžiště průřezu, = 50,647 mm,, = + + = 111,353 mm Účinná ohybová tuhost =, +, +, +, = = 1,13 10 Nmm Normálové napětí: Betonová deska σ,, =, = 1,549 MPa σ,, =,, = 5,027 MPa σ, = σ,, + σ,, = 6,575 MPa σ, f 6,575 MPa 16,67 MPa vyhovuje Dřevěný trám,, =, σ,, =,. = 3,871 MPa = 7,644 MPa 30

40 ,,, Posouzení na tah a ohyb: +,,, 1,, +,, 1 0,967 1 vyhovuje Smykové napětí: Statický moment setrvačnosti: S = 0,5 h + a b, = ,46 mm 3, =, =0,807 MPa,, 0,807 1,54 MPa vyhovuje Posouzení průhybu Parametry betonu = h = mm 2 E1,ef = + = ,26 MPa = h = ,67 mm = 1 +, =,, = 0,157 =,,, = 2 691,53 / = 2 = = 700 kg/m Parametry dřeva = h = mm 2 E2,ef =, +, = 6 572,845 MPa,, = 1 12 h = ,067 mm4 = 1,0 31

41 = Stanovení neutrální osy od těžiště průřezu, = 63,609 mm,, = + + = 98,391 mm Účinná ohybová tuhost =, +, +, +, = = 2,08 10 Nmm Konečný průhyb, = = 5, 45 mm = = = 12,28 mm, < 5,45 < 12,29 vyhovuje Konečný vyhovující návrh Betonová deska hb = 80 mm OSB t = 22 mm Dřevěný KVH hranol b = 100 mm h = 200 mm Spřahovací prostředek hřebík 6,3/160 mm d = 6,3 mm l = 160 mm t1 = 90 mm 32

42 2.4. Posouzení dřevěných nosníků střešní a stropní kce. za požáru Posouzení dřevěného průřezu za požáru - Metoda redukovaných pevností a tuhostí (ČSN ENV ) Střešní nosníky (z kapitoly 2.1. alt.1) KVH hranoly: b = 100 mm h = 240 mm L = 4300 mm Zbytkový průřez dchar = β0. t = 0,8. 45 = 36 mm hloubka zuhelnatění β0 = 0,8 mm/min rychlost zuhelnatění pro rostlé dřevo PO 45 min bfi = b - 2.dchar = = 28 mm hfi = h - dchar = = 204 mm Návrhové pevnosti za požáru Návrhová pevnost v ohybu, = 1,0. = 1,0., = 0,364 modifikační součinitel pro,. požár p = = 436 mm obvod zbytkového průřezu Ar = = mm 2 plocha zbytkového průřezu,, =,.., = 0,364.1, = 10,92, 1,0 kfi = 1,25 součinitel převodu char. hodnoty na průměrnou pro rostlé dřevo Návrhová pevnost ve smyku, 4,, =,.. = 0,364.1,25. = 1,82, 1,0 Modul pružnosti, =,.., = 0,364.1,25. 7,4 = 3,37, 1,0 33

43 Vnitřní síly = 24,580 = 22, Napětí v průřezu a posouzení Normálové napětí za ohybu,, = = 24, = 126,565 Průřezový modul = h = = Posouzení průřezu,,,, 126,565 10,92 nevyhovuje Smykové napětí = 3 2. = , , = 8,962 =. h =.. h = 0, = 3 827,04 Posouzení průřezu,, 8,962 1,82 nevyhovuje Střešní nosníky (z kapitoly 2.1. alt.2) KVH hranoly: b = 120 mm h = 220 mm L = 4300 mm Zbytkový průřez dchar = β0. t = 0,8. 45 = 36 mm β0 = 0,8 mm/min rychlost zuhelnatění pro rostlé dřevo PO 45 min 34

44 bfi = b - 2.dchar = = 48 mm hfi = h - dchar = = 184 mm Návrhové pevnosti za požáru Návrhová pevnost v ohybu, = 1,0. = 1,0.,,. = 0,607 modifikační součinitel pro požár p = = 416 mm obvod zbytkového průřezu Ar = 48*184 = mm 2 plocha zbytkového průřezu,, =,.., = 0,607.1, = 18,22, 1,0 kfi = 1,25 součinitel převodu char. hodnoty na průměrnou pro rostlé dřevo Návrhová pevnost ve smyku, 4,, =,.. = 0,607.1,25. = 3,04, 1,0 Modul pružnosti, =,.., = 0,607.1,25. 7,4 = 5,61, 1, Vnitřní síly = 20,894 = 19, Napětí v průřezu a posouzení Normálové napětí za ohybu,, = = 20, = 77,14 Průřezový modul = h = = Posouzení průřezu,,,, 77,14 18,22 nevyhovuje 35

45 Smykové napětí = 3 2. = , , = 4,93 =. h =.. h = 0, = 5 917,44 Posouzení průřezu,, 4,93 3,04 nevyhovuje Střešní nosníky (z kapitoly 2.1. alt.2) - Průřez, jež by vyhověl za požáru KVH hranoly: b = 200 mm h = 240 mm L = 4300 mm Zbytkový průřez dchar = β0. t = 0,8. 45 = 36 mm hloubka zuhelnatění β0 = 0,8 mm/min rychlost zuhelnatění pro rostlé dřevo PO 45 min bfi = b - 2.dchar = 128 mm hfi = h - dchar = 204 mm Návrhové pevnosti za požáru Návrhová pevnost v ohybu, = 1,0. = 0,829 modifikační součinitel pro požár p = 536 mm obvod zbytkového průřezu Ar = mm 2 plocha zbytkového průřezu,, =,.., = 0,829.1, = 24,87, 1,0 kfi = 1,25 součinitel převodu char. hodnoty na průměrnou pro rostlé dřevo Návrhová pevnost ve smyku, 4,, =,.. = 0,829.1,25. = 4,14, 1,0 36

46 Modul pružnosti, =,.., = 0,829.1,25. 7,4 = 7,66, 1, Vnitřní síly = 20,894 = 19, Napětí v průřezu a posouzení Normálové napětí za ohybu,, = = 23,53 Průřezový modul = h = Posouzení průřezu,,,, 23,53 24,87 vyhovuje Smykové napětí = 3 2. = 1,67 =. h = ,04 Posouzení průřezu,, 1,67 4,14 vyhovuje Stropní nosníky (z kapitoly 2.3.) KVH hranoly: b = 100 mm h = 200 mm L = 4300 mm 37

47 Zbytkový průřez dchar = β0. t = 0,8. 45 = 36 mm hloubka zuhelnatění β0 = 0,8 mm/min rychlost zuhelnatění pro rostlé dřevo PO 45 min bfi = b - 2.dchar = 28 mm hfi = h - dchar = 164 mm Návrhové pevnosti za požáru Návrhová pevnost v ohybu, = 1,0. = 0,354 modifikační součinitel pro požár p = 356 mm obvod zbytkového průřezu Ar = mm 2 plocha zbytkového průřezu,, =,.., = 0,354.1, = 10,62, 1,0 kfi = 1,25 součinitel převodu char. hodnoty na průměrnou pro rostlé dřevo Návrhová pevnost ve smyku, 4,, =,.. = 0,354.1,25. = 1,77, 1,0 Modul pružnosti, =,.., = 0,354.1,25. 7,4 = 3,27, 1, Vnitřní síly = 13,147 = 12, Napětí v průřezu a posouzení Normálové napětí za ohybu,, = = 104,75 Průřezový modul = h = ,667 38

48 Posouzení průřezu,,,, 104,75 10,62 nevyhovuje Smykové napětí = 3 2. = 5,96 =. h = 3 076,64 Posouzení průřezu,, 5,96 1,77 nevyhovuje Stropní nosníky (z kapitoly 2.3.) - Průřez, jež by vyhověl za požáru KVH hranoly: b = 160 mm h = 240 mm L = 4300 mm Zbytkový průřez dchar = β0. t = 0,8. 45 = 36 mm hloubka zuhelnatění β0 = 0,8 mm/min rychlost zuhelnatění pro rostlé dřevo PO 45 min bfi = b - 2.dchar = 88 mm hfi = h - dchar = 204 mm Návrhové pevnosti za požáru Návrhová pevnost v ohybu, = 1,0. = 0,770 modifikační součinitel pro požár p = 496 mm obvod zbytkového průřezu Ar = mm 2 plocha zbytkového průřezu,, =,.., = 0,770.1, = 23,09, 1,0 kfi = 1,25 součinitel převodu char. hodnoty na průměrnou pro rostlé dřevo 39

49 Návrhová pevnost ve smyku, 4,, =,.. = 0,770.1,25. = 3,84, 1,0 Modul pružnosti, =,.., = 0,770.1,25. 7,4 = 7,12, 1, Vnitřní síly = 13,147 = 12, Napětí v průřezu a posouzení Normálové napětí za ohybu,, = = 21,54 Průřezový modul = h = Posouzení průřezu,,,, 21,54 23,09 vyhovuje Smykové napětí = 3 2. = 1,53 =. h = ,84 Posouzení průřezu,, 1,53 3,84 vyhovuje 40

50 Závěr Ponechání přiznaných trámů v interiéru by poměrně hodně zvětšilo dimenze. Nehledě na to, že by se tím navýšilo samotné zatížení stropní konstrukce. Z ekonomických důvodů proto navrhuji použít systémový podhled Fermacell. Konkrétně se jedná o podhledy - 2 S 21 u (3x Fermacell sádrovláknitá deska 12,5 mm na ocelových CD profilech) - nebo 2 S 21 A1 (2x Fermacell Firepanel A1 15 mm na ocelových CD profilech). 41

51 3. Návrh a posouzení svislých konstrukcí 3.1. Nosné dřevěné stěny obvodové Návrh b = 80 mm h = 180 mm L = mm Průřezové charakteristiky = h = 0,08.0,18 = 1,44 10 = 1 6 h = 1 6 0,18 0,08 = 4,32 10 = 1 12 h = ,18 0,08 = 7,89 10 = 1 12 h = ,08 0,18 = 3,

52 Materiálové charakteristiky Dřevo rostlé C24 Třída provozu 1 Třída trvání zatížení střednědobé kdef = 0,8 kmod = 0,6 Třída pevnosti C18 C22 C24 Pevnost v ohybu f m,k [MPa] v tahu v tlaku f t,0,k [MPa] f t,90,k [MPa] 0,4 0,4 0,4 f c,0,k [MPa] f c,90,k [MPa] 2,2 2,4 2,5 ve smyku f v,k [MPa] 3,4 3,8 4 v tahu, tlaku Modul pružnosti E 0,mean [GPa] E 0,05 [GPa] 6 6,7 7,4 E 90, mean [GPa] 0,3 0,33 0,37 ve smyku G mean [GPa] 0,56 0,63 0,69 hustota ρ k [kg/m 3 ] Návrhové hodnoty pevností, =, = 0,8 24 = 14,77 1,3, =, 4 = 0,8 = 2,46 1,3,, =,, = 0,8 21 = 12,92 1,3 43

53 Zatížení Číslo vrstvy Popis vrstvy Tloušťka vrstvy Tíha skladby [mm] [%] [kg/m 3 ] [kn/m 3 ] [kn/m 2 ] Charakteristická tíha skladby bez nosné konstrukce 0,653 5 Nosná sloupková kce. 80/ , ,138 Tepelná izolace 180 0,37 0,067 Charakteristická hodnota stálého zatížení 0,86 kn/m 2 Výška stěny 2,9 m 2,487 kn/m Zatěžovací šířka 0,625 m 1,554 kn Charakteristická tíha střešní konstrukce 5,07 kn/m 2 Charakteristická tíha stropní konstrukce 2,55 kn/m 2 Charakteristická tíha vodorovných konstrukcí 7,62 kn/m 2 Zatěžovací délka 2,15 m 16,37 kn/m Zatěžovací šířka 0,625 m 10,23 kn Zatížení silou do paty sloupku obvodové stěny 11,79 kn Souhrn působících zatížení =,,ř =, / charakteristická tíha střešní konstrukce, =, / charakteristická tíha stropní konstrukce h =, zatěžovací délka (1/2 rozponu stropu) =, zatěžovací šířka/vzdálenost sloupků =,ř +,. h. =,.,., =, =. / Kombinace zatížení KZ1: 1,35. 1,35.11,79 = 15,91 KZ2: 1, ,5. 1,35.11,79 + 1,5.5,44 = =, 44

54 Výpočet vnitřních sil =, = = ,79. 2,9 =, = = 1. 0,79.2,9 =, Výpočet štíhlosti Štíhlost (směr z) = = 7,89 10 = 0,023 1,44 10 Štíhlostní poměr = = 2,9 0,023 = 125,57 Kritické napětí, =, = 7,4 10 = 4, ,57 Poměrná štíhlost =,,, = 21 4,623 = 2,129 Součinitel vzpěrnosti = 0, ,3 + = 0, ,2 2,129 0,3 + 2,129 = 2,95 = 0,3 = 1 + pro rostlé dřevo 1 = = 0,20 2,95 + 2,95 2,129 45

55 Štíhlost (směr y) = = 3,89 10 = 0,052 1,44 10 Štíhlostní poměr = = 2,9 0,052 = 55,81 Kritické napětí, =, = 7,4 10 = 23,45 55,81 Poměrná štíhlost =,,, = 21 23,45 = 0,946 Součinitel vzpěrnosti = 0, ,3 + = 0, ,2 0,946 0,3 + 0,946 = 1,01 = 0,2 = 1 + pro rostlé dřevo 1 = = 0,73 1,01 + 1,01 0, Normálová napětí,, = Napětí v tlaku 24, = = 1,671 1, Napětí v ohybu, = = 0,83 = 1,912 4,

56 Smykové napětí Účinná šířka průřezu = = 0,67 80 = 53,6 kcr vliv výsušných trhlin pro rostlé dřevo Smykové napětí:,, = = =,,, = 177, Posouzení Ohyb a vzpěr (směr z),, +, 1,,,, + 1, 0,775 1 vyhovuje využití průřezu 78 % Ohyb a vzpěr (směr y),, +, 1,,,, + 1, 0,307 1 vyhovuje využití průřezu 31 % Smyk,, 0,18 2,46 vyhovuje Konečný vyhovující návrh b = 80 mm h = 180 mm L = mm 47

57 3.2. Překlad v nosné obvodové stěně Jedná se o případ, kdy se otvor pro okno nachází ve stěně, do níž se opírá stropní konstrukce, což by v případě tohoto objektu nemělo nastat. Je tedy jisté, že překlad vyhoví i u nenosných obvodových stěn Návrh plochý b = 180 mm h = 40 mm L = 2 000mm svislý b = 90 mm h = 140 mm L = mm Průřezové charakteristiky = h = 0,22 0,18 = 0,04 = + = = 90 = 1 12 h + = h 2 vzdálenost těžiště plochého profilu od celkového těžiště = = 1, = = 1,

58 Materiálové charakteristiky Dřevo rostlé C24 Třída provozu 1 Třída trvání zatížení střednědobé kdef = 0,6 kmod = 0,8 Třída pevnosti C18 C22 C24 Pevnost v ohybu f m,k [MPa] v tahu v tlaku f t,0,k [MPa] f t,90,k [MPa] 0,4 0,4 0,4 f c,0,k [MPa] f c,90,k [MPa] 2,2 2,4 2,5 ve smyku f v,k [MPa] 3,4 3,8 4 v tahu, tlaku Modul pružnosti E 0,mean [GPa] E 0,05 [GPa] 6 6,7 7,4 E 90, mean [GPa] 0,3 0,33 0,37 ve smyku G mean [GPa] 0,56 0,63 0,69 hustota ρ k [kg/m 3 ] Návrhové hodnoty pevností, =, = 0,8 24 = 14,77 1,3, =, 4 = 0,8 = 2,46 1,3,, =,, = 0,8 21 = 12,92 1,3 49

59 Zatížení Číslo vrstvy Popis vrstvy Tloušťka vrstvy Tíha skladby [mm] [%] [kg/m 3 ] [kn/m 3 ] [kn/m 2 ] Charakteristická tíha skladby bez nosné konstrukce 0,653 6 Nosná sloupková kce. 80/ , ,13824 Tepelná izolace ,37 0,0666 Charakteristická hodnota stálého zatížení Výška stěny 0,5 m (skl.+ti)*h stěna 0,360 kn/m Zatěžovací šířka 0,625 m sl.*h*š sloupky 0,043 kn Charakteristická tíha střešní konstrukce 5,07 kn/m 2 Charakteristická tíha stropní konstrukce 2,55 kn/m 2 Charakteristická tíha vodorovných konstrukcí 7,62 kn/m 2 Zatěžovací délka 2,15 m 16,37 kn/m Zatěžovací šířka 0,625 m 10,23 kn Zatížení silou do paty sloupku odpřeného do překladu 10,28 kn Souhrn působících zatížení Silové zatížení =,,ř =, / charakteristická tíha střešní konstrukce, =, / charakteristická tíha stropní konstrukce h =, zatěžovací délka (1/2 rozponu stropu) =, zatěžovací šířka/vzdálenost sloupků =,ř +,. h. =,.,., =, Liniové zatížení = 0,36 / = 6 / ř = 0,04, = 6 0,04 = 0,236 / skladba samotné stěny vlastní tíha Návrhové zatížení 1, ,5. = 1,35.10,32 + 1,5.4,03 =, 1,35., + =,., +, =, / 50

60 Výpočet vnitřních sil (Scia Engineer 14 = 30,95 = 17, MSÚ, = Normálové napětí v ohybu = ,45 10 = 12, Posouzení průřezu na ohyb, 1, 1 0,838 1 vyhovuje (využití průřezu 83,80 % ) Smykové napětí = = 0, = 121,, = = =, = 1,750 MPa,, 51

61 Posouzení průřezu ve smyku,, 1,750 2,46 vyhovuje (využití průřezu 71,08 % ) MSP Okamžitý průhyb (Scia Engineer 14, = 1,6, = 0,6 od stálého zatížení od proměnného zatížení =, +, = 1,6 + 0,6 = 2,2 celkový okamžitý průhyb 2, Posouzení okamžitého průhybu = 6,67 vyhovuje Konečný průhyb, =, 1 + +, 1 +,, = 1, ,6 + 0, ,0 0,6 = 3,16 mm, 3, Posouzení konečného průhybu = 5,71 vyhovuje 52

62 3.3. Práh v nosné obvodové stěně Návrh b = 180 mm h = 80 mm Průřezové charakteristiky = h = 0,18 0,08 = 0, Materiálové charakteristiky Dřevo rostlé C24 Třída provozu 1 Třída trvání zatížení střednědobé kdef = 0,6 kmod = 0,8 Třída pevnosti C18 C22 C24 Pevnost v ohybu f m,k [MPa] v tahu v tlaku f t,0,k [MPa] f t,90,k [MPa] 0,4 0,4 0,4 f c,0,k [MPa] f c,90,k [MPa] 2,2 2,4 2,5 ve smyku f v,k [MPa] 3,4 3,8 4 v tahu, tlaku Modul pružnosti E 0,mean [GPa] E 0,05 [GPa] 6 6,7 7,4 E 90, mean [GPa] 0,3 0,33 0,37 ve smyku G mean [GPa] 0,56 0,63 0,69 hustota ρ k [kg/m 3 ] Návrhové hodnoty pevností,, =,, = 0,8 22,5 = 1,54 1,3 53

63 Zatížení Číslo vrstvy Popis vrstvy Tloušťka vrstvy Tíha skladby [mm] [%] [kg/m 3 ] [kn/m 3 ] [kn/m 2 ] Charakteristická tíha skladby bez nosné konstrukce 0,653 6 Nosná sloupková kce. 80/ , ,138 Tepelná izolace ,37 0,067 Charakteristická hodnota stálého zatížení 0,86 kn/m 2 Výška stěny 2,9 m 2,487 kn/m Zatěžovací šířka 0,625 m 1,554 kn Charakteristická tíha střešní konstrukce 5,07 kn/m 2 Charakteristická tíha stropní konstrukce 2,55 kn/m 2 Charakteristická tíhavodorovných konstrukcí 7,62 kn/m 2 Zatěžovací délka 2,15 m 16,37 kn/m Zatěžovací šířka 0,625 m 10,23 kn Zatížení silou do paty sloupku obvodové stěny 11,79 kn Souhrn působících zatížení Silové zatížení =,,ř =, / charakteristická tíha střešní konstrukce, =, / charakteristická tíha stropní konstrukce h =, zatěžovací délka (1/2 rozponu stropu) =, zatěžovací šířka/vzdálenost sloupků =,ř +,. h. =,.,., =, Návrhové zatížení 1, ,5. = 1,35.13,34 + 1,5.4,03 =, Normálové napětí v tlaku kolmo k vláknům,, = = 0,02406 = 2,825 1,

64 Součinitel k c,90 = + 2h 2 80 = 80 + = l = 80 mm dotyková délka h = 80 mm výška prahu, = 2,38 l, 250 l l = 2,38 80, = 2, Posouzení prahu na otlačení,,,,, 1,,, 1 0,408 1 vyhovuje 55

65 3.4. Nosné dřevěné stěny vnitřní Návrh b = 80 mm h = 200 mm L = mm Průřezové charakteristiky = h = 0,08.0,2 = 1,60 10 = 1 12 h = ,2 0,08 = 8,53 10 = 1 12 h = ,08 0,2 = 5, Materiálové charakteristiky Dřevo rostlé C24 Třída provozu 1 Třída trvání zatížení střednědobé kdef = 0,8 kmod = 0,6 Třída pevnosti C18 C22 C24 Pevnost v ohybu f m,k [MPa] v tahu v tlaku f t,0,k [MPa] f t,90,k [MPa] 0,4 0,4 0,4 f c,0,k [MPa] f c,90,k [MPa] 2,2 2,4 2,5 ve smyku f v,k [MPa] 3,4 3,8 4 v tahu, tlaku Modul pružnosti E 0,mean [GPa] E 0,05 [GPa] 6 6,7 7,4 E 90, mean [GPa] 0,3 0,33 0,37 ve smyku G mean [GPa] 0,56 0,63 0,69 hustota ρ k [kg/m 3 ]

66 Návrhové hodnoty pevností, =, = 0,8 24 = 14,77 1,3, =, 4 = 0,8 = 2,46 1,3,, =,, = 0,8 21 = 12,92 1, Zatížení Číslo vrstvy Popis vrstvy Tloušťka vrstvy Tíha skladby [mm] [%] [kg/m 3 ] [kn/m 3 ] [kn/m 2 ] Charakteristická tíha skladby bez nosné konstrukce 0,886 6 Nosná sloupková kce. 80/ , ,154 Tepelná izolace 200 0,4 0,080 Charakteristická hodnota stálého zatížení 1,12 kn/m 2 Výška stěny 2,9 m 3,246 kn/m Zatěžovací šířka 0,625 m 2,029 kn Charakteristická tíha střešní konstrukce 5,07 kn/m 2 Charakteristická tíha stropní konstrukce 2,55 kn/m 2 Charakteristická tíha vodorovných konstrukcí 7,62 kn/m 2 Zatěžovací délka 4,3 m 32,75 kn/m Zatěžovací šířka 0,625 m 20,47 kn Zatížení silou do paty sloupku obvodové stěny 22,49 kn Souhrn působících zatížení =,,ř =, / charakteristická tíha střešní konstrukce, =, / charakteristická tíha stropní konstrukce h =, zatěžovací délka (1/2 rozponu stropu) =, zatěžovací šířka/vzdálenost sloupků =,ř +,. h. =,.., =, 57

67 Kombinace zatížení KZ1: 1,35. 1,35.22,49 = 30,368 KZ2: 1, ,5. 1,35.22,49 + 1,5.5,44 = =, Výpočet vnitřních sil =, Výpočet štíhlosti Štíhlost (směr z) = = 8,53 10 = 0,023 1,6 10 Štíhlostní poměr = = 2,9 0,023 = 125,57 Kritické napětí, =, = 7,4 10 = 4, ,57 Poměrná štíhlost =,,, = 21 4,662 = 2,129 Součinitel vzpěrnosti = 0, ,3 + = 0, ,2 2,129 0,3 + 2,129 = 2,95 = 0,2 pro rostlé dřevo 58

68 = = = 0,20 2,95 + 2,95 2, Štíhlost (směr y) = = 5,33 10 = 0,058 1,6 10 Štíhlostní poměr = = 2,9 0,058 = 50,229 Kritické napětí, =, = 7,4 10 = 28,948 55,23 Poměrná štíhlost =,,, = 21 28,95 = 0,852 Součinitel vzpěrnosti = 0, ,3 + = 0, ,2 0,852 0,3 + 0,852 = 0,918 = 0,3 pro rostlé dřevo 1 1 = = = 0, ,01 + 0,918 00, Normálová napětí,, = Napětí v tlaku 38, = = 2,408 1,

69 Posouzení vzpěru Vzpěr (směr z),, 1,,,, 1 0,93 1 vyhovuje využití průřezu 94 % Vzpěr (směr y),, 1,,,, 1 0,235 1 vyhovuje využití průřezu 24 % Konečný vyhovující návrh b = 80 mm h = 200 mm L = mm 60

70 3.5. Překlad v nosné vnitřní stěně Návrh plochý b = 200 mm h = 40 mm L = mm svislý b = 100 mm h = 140 mm L = mm Průřezové charakteristiky = h = 0,2 0,22 = 0,044 = + = = 90 = 1 12 h + = h 2 vzdálenost těžiště plochého profilu od celkového těžiště = = 1, = = 1,

71 Materiálové charakteristiky Dřevo rostlé C24 Třída provozu 1 Třída trvání zatížení střednědobé kdef = 0,6 kmod = 0,8 Třída pevnosti C18 C22 C24 Pevnost v ohybu f m,k [MPa] v tahu v tlaku f t,0,k [MPa] f t,90,k [MPa] 0,4 0,4 0,4 f c,0,k [MPa] f c,90,k [MPa] 2,2 2,4 2,5 ve smyku f v,k [MPa] 3,4 3,8 4 v tahu, tlaku Modul pružnosti E 0,mean [GPa] E 0,05 [GPa] 6 6,7 7,4 E 90, mean [GPa] 0,3 0,33 0,37 ve smyku G mean [GPa] 0,56 0,63 0,69 hustota ρ k [kg/m 3 ] Návrhové hodnoty pevností, =, = 0,8 24 = 14,77 1,3, =, 4 = 0,8 = 2,46 1,3,, =,, = 0,8 21 = 12,92 1,3 62

72 Zatížení Číslo vrstvy Popis vrstvy Tloušťka vrstvy Tíha skladby [mm] [%] [kg/m 3 ] [kn/m 3 ] [kn/m 2 ] Charakteristická tíha skladby bez nosné konstrukce 0,886 6 Nosná sloupková kce. 80/ , ,1536 Tepelná izolace ,4 0,08 Charakteristická hodnota stálého zatížení Výška stěny 0,85 m (skl.+ti)*h stěna 0,821 kn/m Zatěžovací šířka 0,625 m sl.*h*š sloupky 0,082 kn Charakteristická tíha střešní konstrukce 5,07 kn/m 2 Charakteristická tíha stropní konstrukce 2,55 kn/m 2 Charakteristická tíha vodorovných konstrukcí 7,62 kn/m 2 Zatěžovací délka 4,3 m 32,75 kn/m Zatěžovací šířka 0,625 m 20,47 kn Zatížení silou do paty sloupku opřeného do překladu 20,55 kn Souhrn působících zatížení Silové zatížení =,,ř =, / charakteristická tíha střešní konstrukce, =, / charakteristická tíha stropní konstrukce h =, zatěžovací délka (1/2 rozponu stropu) =, zatěžovací šířka/vzdálenost sloupků =,ř +,. h. =,.,., =, Liniové zatížení = 0,821 / = 6 / ř = 0,04, = 6 0,04 = 0,240 / skladba samotné stěny vlastní tíha Návrhové zatížení 1, ,5. = 1,35., + 1,5., =, 1,35., + =,., +, =, / 63

73 Výpočet vnitřních sil (Scia Engineer 14 = 41,03 = 21,06 64

74 MSÚ, = Normálové napětí v ohybu = ,33 10 = 13, Posouzení průřezu na ohyb, 1, 1 0,884 1 vyhovuje (využití průřezu 88,38 % ) Smykové napětí = = 0, = 134,, = = =, = 2,09 MPa,, Posouzení průřezu ve smyku,, 2,09 2,46 vyhovuje (využití průřezu 84,81 % ) MSP Okamžitý průhyb (Scia Engineer 14 65

75 , = 0,6, = 0,2 od stálého zatížení od proměnného zatížení =, +, = 0,6 + 0,2 = 0,8 celkový okamžitý průhyb Posouzení okamžitého průhybu 10,8 = 4 vyhovuje Konečný průhyb, =, 1 + +, 1 +,, = 0, ,6 + 0, ,0 0,6 = 1,16 mm, 1, Posouzení konečného průhybu = 3,43 vyhovuje 66

76 3.6. Práh v nosné vnitřní stěně Návrh b = 200 mm h = 80 mm Průřezové charakteristiky = h = 0,2 0,08 = 0, Materiálové charakteristiky Dřevo rostlé C24 Třída provozu 1 Třída trvání zatížení střednědobé kdef = 0,6 kmod = 0,8 Třída pevnosti C18 C22 C24 Pevnost v ohybu f m,k [MPa] v tahu v tlaku f t,0,k [MPa] f t,90,k [MPa] 0,4 0,4 0,4 f c,0,k [MPa] f c,90,k [MPa] 2,2 2,4 2,5 ve smyku f v,k [MPa] 3,4 3,8 4 v tahu, tlaku Modul pružnosti E 0,mean [GPa] E 0,05 [GPa] 6 6,7 7,4 E 90, mean [GPa] 0,3 0,33 0,37 ve smyku G mean [GPa] 0,56 0,63 0,69 hustota ρ k [kg/m 3 ] Návrhové hodnoty pevností,, =,, = 0,8 22,5 = 1,54 1,3 67

77 Zatížení Číslo vrstvy Popis vrstvy Tloušťka vrstvy Tíha skladby [mm] [%] [kg/m 3 ] [kn/m 3 ] [kn/m 2 ] Charakteristická tíha skladby bez nosné konstrukce 0,886 6 Nosná sloupková kce. 80/ , ,1536 Tepelná izolace ,4 0,08 Charakteristická hodnota stálého zatížení 1,12 kn/m 2 Výška stěny 2,9 m 3,246 kn/m Zatěžovací šířka 0,625 m 2,029 kn Charakteristická tíha střešní konstrukce 5,07 kn/m 2 Charakteristická tíha stropní konstrukce 2,55 kn/m 2 Charakteristická tíhavodorovných konstrukcí 7,62 kn/m 2 Zatěžovací délka 4,3 m 32,75 kn/m Zatěžovací šířka 0,625 m 20,47 kn Zatížení silou do paty sloupku obvodové stěny 22,49 kn Souhrn působících zatížení Silové zatížení =,,ř =, / charakteristická tíha střešní konstrukce, =, / charakteristická tíha stropní konstrukce h =, zatěžovací délka (1/2 rozponu stropu) =, zatěžovací šířka/vzdálenost sloupků =,ř +,. h. =,.,., =, Návrhové zatížení 1, ,5. = 1,35.22,52 + 1,5.8,06 =, Normálové napětí v tlaku kolmo k vláknům,, = = 0,0452 = 2,825 1,

78 Součinitel k c,90 = + 2h 2 80 = 80 + = l = 80 mm dotyková délka h = 80 mm výška prahu, = 2,38 l, 250 l l = 2,38 80, = 2, Posouzení prahu na otlačení,,,,, 1,,, 1 0,690 1 vyhovuje 69

79 3.7. Nosná vnitřní stěna ztužení spolupůsobení Materiálové charakteristiky Dřevovláknité desky Fermacell - Oboustranné opláštění t = 12,5 mm, = = 11,5 /, = 4,2, = 2,4,, = 8,5, = 3, Hřebíky l = 60 mm délka hřebíku d = 3,5 mm průměr dříku dn = 6,0 mm průměr hlavy fu = 510 MPa pevnost oceli s= 80 mm osová vzdálenost hřebíků Přípoj desky na sloupek Charakteristický plastický moment únosnosti spojovacího prostředku, = 0,3, = 0, ,5, = 3 974,37 Charakteristická pevnost v otlačení OSB desky a dřeva,, = 0,082, = 0,082 3,5, 350 = 19,71, = 65,, = 65 3,5, 25, = 37,31 pro dřevo pro sádrovláknitou desku Charakteristická únosnost ve střihu pro jeden hřebík = h,2, = 19,71 h,1, 37,31 = 0,52 t1 = 12,5 2 = 25 mm t2 = 80-25= 55 mm 70

80 ,, 1 +, =,, zanedbá se 1,05,, 2 + 1,05,, ,05 = 1, , ,34 967,99, = 1 140, ,05 974,17, = 967,99,,,, ,,, ,,, 1, ,,, +, 4 37, ,5 19, ,5 +, 4 +, 4 +, 4 37, ,5 0, , , , , , ,5 2 0, , ,52 37, , ,52 2 0, , , , ,37 37, ,52 3,5 4 0, , ,37 37, ,52 3,5 1,15 2 0, , ,37 37,31 3, Zatížení h = 2,9 m výška stěny b = 0,625 m rozteč sloupků b0 =h/2 = 1,45 m B = 4,3 m spolupůsobící šířka šířka traktu = spolupůsobící šířka zatížení 71

81 H = 3,021 m výška patra A = 4,3 3,021 = 12,99 m 2 zatěžovací plocha zatížení w = 0,786 kn/m 2 FEk = w A = 0,79 12,99 = 10,21 kn FEd = FEk γq= 10,21 1,5 = 15,31 kn zatížení větrem síla do ztužující stěny Únosnost výztužné stěny Počet částí stěny šířky 625 mm 4 šířky mm 3 Charakteristická výztužná únosnost části šířky b =625 mm,, =, 967, ,43 = = 3 259,66 80 = = = 0,43 Charakteristická výztužná únosnost části šířky b =1 250 mm,, =, 967, ,86 = = ,63 80 = = = 0,86 Charakteristická výztužná únosnost Pole šířky 625 mm -,, =,, = 3,26 4 = 9,78 Pole šířky 1250 mm -,, =,, = 13,04 3 = 52,15 Celkem -, =,, +,, = 9, ,15 = 61,93 Návrhová výztužná únosnost stěny, =, = 0,9, = 46,45, = 0,9 pro krátkodobé zatížení (vítr) Posouzení výztužné stěny F, F, 46,45 kn 15,31 kn vyhovuje využití průřezu 33 % 72

82 Přenos zatížení do železobetonového stropu Zatížení působící na jednu část ztužující stěny F č = F, p = 15,31 = 3,83 kn 4 Síla do ŽB stropu = č h 3,83 2,9 = 41,26 = 32,38 1,25 73

83 3.8. Příčky Návrh b = 60 mm h = 100 mm L = mm Průřezové charakteristiky = h = = 1 12 h = 1,8 10 = 1 12 h = 5, Materiálové charakteristiky Dřevo rostlé C24 Třída provozu 1 Třída trvání zatížení stálé kdef = 0,6 kmod = 0,6 Třída pevnosti C18 C22 C24 Pevnost v ohybu f m,k [MPa] v tahu v tlaku f t,0,k [MPa] f t,90,k [MPa] 0,4 0,4 0,4 f c,0,k [MPa] f c,90,k [MPa] 2,2 2,4 2,5 ve smyku f v,k [MPa] 3,4 3,8 4 v tahu, tlaku Modul pružnosti E 0,mean [GPa] E 0,05 [GPa] 6 6,7 7,4 E 90, mean [GPa] 0,3 0,33 0,37 ve smyku G mean [GPa] 0,56 0,63 0,69 hustota ρ k [kg/m 3 ]

84 Návrhové hodnoty pevností, =, = 0,6 24 = 11,08 1,3, =, 4 = 0,6 = 1,85 1,3,, =,, = 0,6 21 = 9,69 1, Zatížení Číslo vrstvy Popis vrstvy Tloušťka vrstvy Tíha skladby [mm] [%] [kg/m 3 ] [kn/m 3 ] [kn/m 2 ] Charakteristická tíha skladby bez nosné konstrukce 0,288 2 Nosná sloupková kce. 60/ , ,058 Tepelná izolace 100 0,4 0,040 Charakteristická hodnota stálého zatížení 0,385 kn/m 2 Výška stěny 2,9 m 1,117 kn/m Zatěžovací šířka 0,625 m 0,698 kn Souhrn působících zatížení =, Kombinace zatížení KZ1: 1,35. 1,35.0,7 = 0, Výpočet vnitřních sil =, Výpočet štíhlosti (směr z) = = 0,017 75

85 Štíhlostní poměr = = 125,57 Kritické napětí, =, = 2,605 Poměrná štíhlost =,,, = 2,839 Součinitel vzpěrnosti = 0, ,3 + = 4,784 = 0,2 pro rostlé dřevo 1 = = 0, Normálová napětí,, = Napětí v tlaku = 0, Posouzení vzpěru (směr z),,,,, 1, 1 0,14 1 vyhovuje využití průřezu 14 % Konečný vyhovující návrh b = 60 mm h = 100 mm L = mm 76

86 3.9. Překlad v příčkách Návrh plochý b = 100 mm h = 20 mm L = mm svislý b = 50 mm h = 60 mm L = mm Průřezové charakteristiky = h = 0,1 0,1 = 0,01 = + = = 40 = 1 12 h + = h 2 vzdálenost těžiště plochého profilu od celkového těžiště = = 8, = = 1,

87 Materiálové charakteristiky Dřevo rostlé C24 Třída provozu 1 Třída trvání zatížení stálé kdef = 0,6 kmod = 0,6 Třída pevnosti C18 C22 C24 Pevnost v ohybu f m,k [MPa] v tahu v tlaku f t,0,k [MPa] f t,90,k [MPa] 0,4 0,4 0,4 f c,0,k [MPa] f c,90,k [MPa] 2,2 2,4 2,5 ve smyku f v,k [MPa] 3,4 3,8 4 v tahu, tlaku Modul pružnosti E 0,mean [GPa] E 0,05 [GPa] 6 6,7 7,4 E 90, mean [GPa] 0,3 0,33 0,37 ve smyku G mean [GPa] 0,56 0,63 0,69 hustota ρ k [kg/m 3 ] Návrhové hodnoty pevností, =, = 0,6 24 = 11,08 1,3, =, 4 = 0,6 = 1,85 1,3,, =,, = 0,6 21 = 9,69 1, Zatížení Stálé zatížení (příčka) = 0,39 / h ží = 0,85 š ěží = 0,625 = 0,33 / 78

88 Vlastní tíha = 6 / ř = 0,01, = 6 0,01 = 0,06 / = +, 1,35 = 0,33 + 0,06 1,35 = 0,52 / Výpočet vnitřních sil = = 0,52 1,2 = 0,314 = = 0,52 1,2 = 0, MSÚ, = Normálové napětí v ohybu = 94, ,67 10 = 0, Posouzení průřezu na ohyb, 1, 1 0,051 1 vyhovuje (využití průřezu 5,10 % ) Smykové napětí = = 0, = 67,, = = =, = 0,070 MPa,, Posouzení průřezu ve smyku,, 0,070 1,85 vyhovuje (využití průřezu 3,80 % ) 79

89 MSP Okamžitý průhyb, = =,,, 10 = 0,15, = 0,0 od proměnného zatížení od stálého zatížení =, +, = 0, = 0,15 celkový okamžitý průhyb Posouzení okamžitého průhybu 0,15 = 4 vyhovuje Konečný průhyb, =, 1 + +, 1 +,, = 0, ,6 + 0, ,0 0,6 = 0,25 mm Posouzení konečného průhybu, 0,25 = 3,43 vyhovuje 80

90 3.10. Ztužující dřevěná stěna Jedná se o nenosnou vnitřní ztužující stěnu, jež přenáší vodorovné účinky zatížení Návrh b = 80 mm h = 100 mm L = mm Průřezové charakteristiky = h = = 1 12 h = 4,27 10 = 1 12 h = 6, Materiálové charakteristiky Dřevo rostlé C24 Třída provozu 1 Třída trvání zatížení stálé kdef = 0,6 kmod = 0,6 Třída pevnosti C18 C22 C24 Pevnost v ohybu f m,k [MPa] v tahu v tlaku f t,0,k [MPa] f t,90,k [MPa] 0,4 0,4 0,4 f c,0,k [MPa] f c,90,k [MPa] 2,2 2,4 2,5 ve smyku f v,k [MPa] 3,4 3,8 4 v tahu, tlaku Modul pružnosti E 0,mean [GPa] E 0,05 [GPa] 6 6,7 7,4 E 90, mean [GPa] 0,3 0,33 0,37 ve smyku G mean [GPa] 0,56 0,63 0,69 hustota ρ k [kg/m 3 ]

91 Návrhové hodnoty pevností, =, = 0,6 24 = 11,08 1,3, =, 4 = 0,6 = 1,85 1,3,, =,, = 0,6 21 = 9,69 1, Zatížení Číslo vrstvy Popis vrstvy Tloušťka vrstvy Tíha skladby [mm] [%] [kg/m 3 ] [kn/m 3 ] [kn/m 2 ] Charakteristická tíha skladby bez nosné konstrukce 0,730 3 Sloupková konstrukce (80/100) , ,0 0,077 Akustická izolace 100 0,4 0,040 Charakteristická hodnota stálého zatížení 0,847 kn/m 2 Výška stěny 2,9 m 2,457 kn/m Zatěžovací šířka 0,625 m 1,535 kn Souhrn působících zatížení =, Kombinace zatížení KZ1: 1,35. 1,35.0,7 = 2, Výpočet vnitřních sil =, v patě sloupku stěny v 1.NP Výpočet štíhlosti (směr z) = = 0,023 82

92 Štíhlostní poměr = = 2,9 0,023 = 125,574 Kritické napětí, =, = 4,632 Poměrná štíhlost =,,, = 2,129 Součinitel vzpěrnosti = 0, ,3 + = 2,950 = 0,2 pro rostlé dřevo 1 = = 0, Normálová napětí,, = Napětí v tlaku = 0, Posouzení vzpěru (směr z),,,,, 1, 1 0,267 1 vyhovuje využití průřezu 27 % Konečný vyhovující návrh b = 60 mm h = 100 mm L = mm 83

93 3.11. Ztužující dřevěná stěna spolupůsobení Materiálové charakteristiky Dřevovláknité desky Fermacell - Oboustranné opláštění t = 12,5 mm, = = 11,5 /, = 4,2, = 2,4,, = 8,5, = 3, Hřebíky l = 80 mm délka hřebíku d = 4,5 mm průměr dříku dn = 7,0 mm průměr hlavy fu = 510 MPa pevnost oceli s= 50 mm osová vzdálenost hřebíků Přípoj desky na sloupek Charakteristický plastický moment únosnosti spojovacího prostředku, = 0,3, = 0, ,5, = 7 639,13 Charakteristická pevnost v otlačení OSB desky a dřeva,, = 0,082, = 0,082 4,5, 350 = 18,28, = 65,, = 65 4,5, 25, = 31,29 pro dřevo pro sádrovláknitou desku Charakteristická únosnost ve střihu pro jeden hřebík = h,2, = 18,28 h,1, 31,29 = 0,58 t1 = 12,5 2 = 25 mm t2 = 80-25= 55 mm 84

94 ,, = zanedbá se,, 1 + 1,05,, 2 + 1,05,, ,05, = 1, , , ,53, = 1 368, , ,53, = 1 321,53,,,, ,,, ,,, 1, ,,, +, 4 31, ,5 18, ,5 +, 4 +, 4 +, 4 31, ,5 0, , , , , , ,5 2 0, , ,58 31, ,5 2 0, , , , , ,13 31, ,58 4,5 4 0, , ,13 31, ,58 4,5 1,15 2 0, , ,13 31,29 4, Zatížení h = 2,9 m výška stěny b = 0,625 m rozteč sloupků b0 =h/2 = 1,45 m B = 11,2 m H = 3,021 m spolupůsobící šířka šířka objektu = spolupůsobící šířka zatížení výška patra 85

95 A = 11,2 3,021 = 33,84 m 2 zatěžovací plocha zatížení w = 0,786 kn/m 2 FEk = w A = 0,79 33,84 = 26,59 kn FEd = FEk γq= 26,59 1,5 = 39,88 kn zatížení větrem síla do ztužující stěny Únosnost výztužné stěny Počet částí stěny šířky 625 mm 0 šířky mm 2 Charakteristická výztužná únosnost části šířky b =1 250 mm,, =, 1 321, ,43 = = ,18 = 28,48 50 = = = 0,43 Charakteristická výztužná únosnost Pole šířky 625 mm -,, = 0 Pole šířky 1250 mm -,, =,, = 28,48 2 = 56,96 Celkem -, =,, +,, = ,96 = 56,96 Návrhová výztužná únosnost stěny, =, = 0,9, = 42,72, = 0,9 pro krátkodobé zatížení (vítr) Posouzení výztužné stěny F, F, 42,72 kn 39,88 kn vyhovuje využití průřezu 93 % Přenos zatížení do železobetonového stropu Zatížení působící na jednu část ztužující stěny F č = F, p = 39,88 = 19,94 kn 2 Síla do ŽB stropu = č =,,, 4,15 = 42,12 86

96 4. Návrh a posouzení konstrukce schodiště 4.1. Popis prostoru pro schodiště Schodiště se bude nacházet v levém traktu objektu (pohled od západu). Po posouzení požární bezpečnosti objektu bylo zjištěno, že v objektu je možné vést jedinou nechráněnou únikovou cestu a v níž se může nacházet konstrukce DP3, tudíž schodiště bude celodřevěně. V ideálním případě by bylo třeba navrhnout geometrii na prostor mm příčně a mm podélně. V podélném směru traktu je však možné na úkor bytové jednotky prostor mírně uzpůsobit. Rozdíl jednotlivých podlaží bude jednotný, a to mm Návrh geometrie Schodišťový stupeň Počet schodů při ideální výšce 170 mm 3021:170 = 17,7 ks n = 17 Výška stupně h = 3020:17 = 177,71 mm Ideální šířka stupně b = délka kroku 2.h = ,71 = 274,58 mm s ohledem na vymezený prostor pro schodiště b = 272,2 mm Rozměry stupně h = 177,71 mm b = 272,00 mm Schodišťová ramen Průchodná šířka ramene a mezipodest pro bytové domy B = mm (550 mm v jednom únikovém pruhu) Počet ramen schodiště schodů - délky schodišť.ramen (1 360 mm mm mm Šířka podesty Délka ramene + min. 100 mm = mm 87

97 Konečný návrh schéma Stupně: 6x 177,71/ x 177,71/ x 177,71/272 Ramena, mezipodesty: mm Podesta: mm Celkový zabíraný prostor: X mm 88

98 4.3. Výpočetní model 89

99 Materiálové charakteristiky Dřevo rostlé C24 Třída provozu 2 Třída trvání zatížení střednědobé kdef = 0,8 kmod = 0,8 Třída pevnosti C18 C22 C24 Pevnost v ohybu f m,k [MPa] v tahu v tlaku f t,0,k [MPa] f t,90,k [MPa] 0,4 0,4 0,4 f c,0,k [MPa] f c,90,k [MPa] 2,2 2,4 2,5 ve smyku f v,k [MPa] 3,4 3,8 4 v tahu, tlaku Modul pružnosti E 0,mean [GPa] E 0,05 [GPa] 6 6,7 7,4 E 90, mean [GPa] 0,3 0,33 0,37 ve smyku G mean [GPa] 0,56 0,63 0,69 hustota ρ k [kg/m 3 ] Návrhové hodnoty pevností, =, = 0,8 24 = 14,77 1,3, =, 4 = 0,8 = 2,46 1,3,, =,, = 0,8 21 = 12,92 1,3,, =,, = 0,8 14 = 8,62 1, Zatížení Zatížení od stupnic na schodnice, = = 0,084 / = = 0,9 / = 1,5 +, 1,35 = 0,084 1,35 + 0,9 1,5 = 1,46 / 90

100 R1 = 1,13 kn do modelu 1,15 kn R2 = 0,68 kn do modelu 0,7 kn Zatížení na podesty a mezipodesty = 3 / Stálé zatížení modelem uvažováno LC Zatížení 3D modelu 91

101 Vnitřní síly v jednotlivých prvcích Průřez Maximální hodnoty vnitřních sil na prvku Průhyb b h N V Prvek z M y u go u g+q [kn] [kn] [knm] [mm] [mm] [mm] [mm] Schodnice ,1 4,83 2,31 2,31 1, ,2 Sloup ,57 45,03 2,07 1,23 0,89 1,49 0 0,2 Vynášecí trám ,19 8,47 12,4 8,19 0,38 4,99 0,1 1,5 Rozpěra ,83 3,61 0,03 0,03 0, Podestový trám ,02 0,22 1,86 1,55 0,32 1,93 0 0,3 Rohový sloup , Vzpěra ,27 0,02 0,02 0, Popis prvků v 3D modelu Prvek Průřez Barevné b/h [mm] označení v 3D Schodnice modrá Sloup žlutá Vynášecí trám zelená Rozpěra světle modrá Podestový trám modrá Rohový sloup fialová Vzpěra fialová Prvky nejsou navrženy na účinky požáru, avšak je dáno maximální využití průřezu 80 %. V prováděcím projektu je nutné ověřit, zda za požáru vyhoví. 92

102 4.4. Schodnice Návrhové vnitřní síly = 1,19, = = 1,19 33,16 = 0,7, = = 1,19 33,16 = 0,9 Sklon schodnice (schodišťového ramene) α = 51,63 = 2,31, = = 2,31 33,16 = 1,4, = = 2,31 33,16 = 1,8 = 15, Průběhy vnitřních sil N [kn] 93

103 V [kn] / M [knm] Průřezové charakteristiky b = 100 mm h = 140 mm; hzářez = 40 mm; h = 100 mm Lcr = 1,73 m = h = 0,1 0,1 = 0,01 = 1 6 h = 166,67 10 ; = 1 6 h = 166, MSÚ Klopení Kritické napětí za ohybu, = 0,78, = 0, = 224,43 h = 0,9 + 2h = 0, =

104 Poměrná štíhlost, =,, = ,43 = 0,33, 0,75 =, 0,75, 1,4 = 1,56 0,75, 1,4, =, součinitel příčné a torzní stability Redukovaná návrhová pevnost, = 1,0 14,77 = 14,77 Normálové napětí za ohybu, = = 1,19 10 = 7,14 166,67 10 Posouzení,, 7,14 14,77 vyhovuje (využití průřezu 48 %) Tah Napětí v tahu, = 15,1 10 = = 1,08 0,014 Posouzení,,, 1,08 8,62 vyhovuje (využití průřezu 13 %) Ohyb Normálová napětí v ohybu,, =,,, =, = = 0,7 10 = 4,4 1, ,9 10 = 5,6 1,67 10 Posouzení km = 0,7 pro obdélníkový průřez 95

105 ,,,, +,,,, 1,0,,,, +,,,, 1,0, + 0,7,, 0,7, = 0,565 1,0 vyhovuje (využití průřezu 57 %), +, = 0,589 1,0 vyhovuje (využití průřezu 59 %),, Ohyb + tah,,,, +,,,, +,,, 1,0 0, ,125 = 0,714 1,0 vyhovuje (využití průřezu 71 %) Smyk Účinná šířka průřezu = = 0, = 67 Smyková napětí, = 3, 2, = 3, 2 = 3, 3 1,4 10 = = 0,321 2h = 3, 3 1,8 10 = = 0,406 2h =, +, = 0, ,406 = 0,517 Posouzení, 0,52 2,46 vyhovuje (využití průřezu 21 %) MSP Konečný průhyb, = 1,2 dle Scia Engineer 14 = 250 = = 6,9 250 Posouzení, 1,2 6,9 vyhovuje 96

106 4.5. Sloup Návrhové vnitřní síly = 1,47 = 2,07 = 45, Průběhy vnitřních sil N [kn] V [kn] / M [knm] 97

107 Průřezové charakteristiky b = 140 mm h = 140 mm L = mm = h = 0,14 0,14 = 0,0196 = 1 12 h = ,14 0,14 = 3,2 10 = 1 12 h = ,14 0,14 = 3,2 10 = 1 6 h = 1 6 0,14 0,14 = 4, MSÚ Štíhlost (směr z = směr y) = = 3,2 10 = 0,04 0,0196 Štíhlostní poměr = = 3,021 0,04 = 74,75 Kritické napětí, =, = 7,4 10 = 13,071 74,75 Poměrná štíhlost =,,, = 21 13,071 = 1,268 Součinitel vzpěrnosti = 0, ,3 + = 0, ,2 1,268 0,3 + 1,268 = 1,4 = 0,2 pro rostlé dřevo 98

108 = = = 0,501 2,95 + 1,4 1, Normálová napětí Normálové napětí v tlaku,, = 45, = = 2,297 0,0196 Normálová napětí v ohybu, = 1,49 10 = = 3,258 4,57 10 Posouzení vzpěru a ohybu,,,, +,,, 1,,, +,, 1 0,575 < 1 vyhovuje (využití průřezu 58 %) Smyk Účinná šířka průřezu = = 0, = 93,8 Smyková napětí, = 3 2 = 3 3 2,1 10 = = 0,236 2h ,8 Posouzení,, 0,236 2,46 vyhovuje (využití průřezu 10 %) 99

109 4.6. Vynášecí trám Návrhové vnitřní síly = 4,99 = 12,40 = 8, Průběhy vnitřních sil N [kn] V [kn] / M [knm] 100

110 Průřezové charakteristiky b = 140 mm h = 180 mm; hzářez = 40 mm; h = 140 mm Lcr = 1,36 m = h = 0,14 0,14 = 0,0196 = 1 6 h = 1 6 0,14 0,14 = 4, MSÚ Klopení Kritické napětí za ohybu, = 0,78, = 0, = 510,15 h = 0,9 + 2h = 0, = Poměrná štíhlost, =,, = ,15 = 0,22, 0,75 =, 0,75, 1,4 = 1,56 0,75, 1,4, =, součinitel příčné a torzní stability Redukovaná návrhová pevnost, = 1,0 14,77 = 14,77 Normálové napětí za ohybu, = = 4,99 10 = 10,91 457,33 10 Posouzení,, 10,91 14,77 vyhovuje (využití průřezu 74 %) 101

111 Normálová napětí Normálové napětí v tlaku,, = 8,47 10 = = 0,432 0,0196 Normálové napětí za ohybu, = = 4,99 10 = 10,91 457,33 10 Posouzení,, +,, 1,,,,, +,, 1 0,74 1,0 vyhovuje (využití průřezu 74 %) Smyk Účinná šířka průřezu = = 0, = 93,8 Smyková napětí, = 3 2 = ,4 10 = = 1,42 2h ,8 Posouzení,, 1,42 2,46 vyhovuje (využití průřezu 58 %) MSP Konečný průhyb, = 1,5 dle Scia Engineer 14 = 350 = = 3,9 350 Posouzení, 1,5 3,9 vyhovuje 102

112 4.7. Rozpěra Návrhové vnitřní síly = 3, Průběhy vnitřních sil N [kn] Průřezové charakteristiky b = 100 mm h = 100 mm Lcr = 1,36 m = h = 0,1 0,1 = 0, MSÚ,, = Normálové napětí v tlaku 3,61 10 = = 0,361 0,01 Posouzení,,,, 0,361 12,92 vyhovuje (využití průřezu 3 %) 103

113 4.8. Podestový trám Návrhové vnitřní síly = 1,93 = 1,86 = 0, Průběhy vnitřních sil N [kn] V [kn] / M [knm] 104

114 Průřezové charakteristiky b = 100 mm h = 140 mm; hzářez = 40 mm; h = 100 mm Lcr = 1,2 m = h = 0,1 0,1 = 0,01 = 1 6 h = 1 6 0,1 0,1 = 1, MSÚ Klopení Kritické napětí za ohybu, = 0,78, = 0, = 424,41 h = 0,9 + 2h = 0, = Poměrná štíhlost, =,, = ,41 = 0,24, 0,75 =, 0,75, 1,4 = 1,56 0,75, 1,4, =, součinitel příčné a torzní stability Redukovaná návrhová pevnost, = 1,0 14,77 = 14,77 Normálové napětí za ohybu, = 1,93 10 = = 11,58 1,67 10 Posouzení,, 11,58 14,77 vyhovuje (využití průřezu 78 %) 105

115 Normálová napětí Normálové napětí v tlaku,, = = 0,22 = 0,022 0,01 Normálové napětí za ohybu, = Posouzení,, +,, 1,,, 1,93 10 = = 11,58 1,67 10,, +,, 1 0,78 1,0 vyhovuje (využití průřezu 78 %) Smyk Účinná šířka průřezu = = 0, = 67 Smyková napětí, = 3 2 = 3 3 1,86 10 = = 0,416 2h Posouzení,, 0,42 2,46 vyhovuje (využití průřezu 17 %) MSP Konečný průhyb, = 0,3 dle Scia Engineer 14 = 350 = = 3,4 350 Posouzení, 0,3 3,4 vyhovuje 106

116 4.9. Rohový sloup Návrhové vnitřní síly = 5, Průběhy vnitřních sil N [kn] Průřezové charakteristiky b = 100 mm h = 100 mm L = mm = h = 0,1 0,1 = 0,01 = 1 12 h = ,1 0,1 = 8,33 10 = = 8,

117 MSÚ Štíhlost (směr z = směr y) = = 8,33 10 = 0,029 0,01 Štíhlostní poměr = = 3,021 0,029 = 104,65 Kritické napětí, =, = 7,4 10 = 6,67 104,65 Poměrná štíhlost =,,, = 21 6,67 = 1,775 Součinitel vzpěrnosti = 0, ,3 + = 0, ,2 1,775 0,3 + 1,775 = 2,22 = 0,2 = 1 + pro rostlé dřevo 1 = = 0,281 2,95 + 2,22 1,775,, = Normálové napětí v tlaku 5,3. 10 = = 0,531 0,01 Posouzení vzpěru,,,, 0,531 12,92 0,281 0,531 < 3,63 vyhovuje (využití průřezu 15 %) 108

118 4.10. Vzpěra Návrhové vnitřní síly = 11, Průběhy vnitřních sil N [kn] Průřezové charakteristiky b = 100 mm h = 100 mm Lcr = 1,46 m = h = 0,1 0,1 = 0, MSÚ,, = Posouzení Normálové napětí v tlaku 11,27 10 = = 1,127 0,01,,,, 1,127 12,92 vyhovuje (využití průřezu 9 %) 109

119 4.11. Podestové a mezipodestové desky Konečné materiálové řešení deskového materiálu bude určeno architektem/investorem. Je posouzeno užití OSB 4. V případě užití jiného materiálu je nutné výpočet/posouzení provést znovu Materiálové charakteristiky Desky OSB 4 tl. 22 mm Třída provozu 2 Třída trvání zatížení střednědobé kmod = 0,55, = 18 = 7,5 / Návrhové hodnoty pevností, =, = 0,55 18 = 8,25 1, Zatížení = 3 / = 4,5 / Stálé zatížení modelem uvažováno LC1 (uvažována tloušťka 40 mm rezerva v případě užití jiného materiálu) 110

120 Průběhy vnitřních sil 111

121 112

122 Maximální návrhové hodnoty napětí = 5,1 = 6,4 = 4,1 = 4, Posouzení desek OSB 4 = 5,1 = 6,4 = 6,4 < = 4,1, = 8,25 vyhovuje = 4,4 113

123 5. Předběžný návrh a posouzení železobetonových konstrukcí 5.1. Železobetonový strop nad 1.PP panely Spiroll Užití podkladů výrobce Prefa BRNO dostupné z: Působící zatížení Číslo vrstvy Popis vrstvy Tloušťka vrstvy Tíha skladby [mm] [kg/m 2 ] [kg/m 3 ] [kn/m 3 ] [kn/m 2 ] Charakteristická tíha skladby bez nosné konstrukce 0, ŽB panel 160 2,290 Charakteristická hodnota stálého zatížení 2,64 kn/m 2, =, / =, / =, / charakteristická hodnota užitného zatížení stropní kce. vlastní tíha panelů charakteristická tíha skladby stropní konstrukce Zatěžovací stavy KZ1: 1,35. 1,35.2,64 =, / KZ2: 1, ,5. 1,35.2,64 + 1,5.1,5 =, / 114

124 Posouzení Konečný vyhovující návrh Spiroll PPD /

125 5.2. Železobetonový průvlak Zatížení Číslo vrstvy Zatížení 1.NP a 2.NP z pat stěn Popis vrstvy Tloušťka vrstvy Tíha skladby [mm] [%] [kg/m 3 ] [kn/m 3 ] [kn/m 2 ] Charakteristická tíha skladby bez nosné konstrukce 0,886 6 Nosná sloupková kce. 80/ , ,154 Tepelná izolace 200 0,4 0,080 Charakteristická hodnota stálého zatížení 1,12 kn/m 2 Výška stěny 2,9 m 3,246 kn/m Číslo vrstvy Zatížení od střešní konstrukce - dřevobeton Popis vrstvy Tloušťka vrstvy Tíha skladby [mm] [%] [kg/m 3 ] [kn/m 3 ] [kn/m 2 ] Charakteristická tíha skladby bez nosné konstrukce 2,193 9 Železobeton , Trámy (120/220 à 625 mm) ,211 Charakteristická hodnota stálého zatížení 4,47 kn/m 2 116

126 Číslo vrstvy Zatížení od stropní konstrukce nad 1.NP - dřevobeton Popis vrstvy Tloušťka vrstvy Tíha skladby [mm] [%] [kg/m 3 ] [kn/m 3 ] [kn/m 2 ] Charakteristická tíha skladby bez nosné konstrukce 0,515 9 Železobeton , Trámy (100/200) à 625 mm) ,192 Charakteristická hodnota stálého zatížení 2,55 kn/m 2 Číslo vrstvy Zatížení od stropní konstrukce nad 1.PP - spiroll Popis vrstvy Tloušťka vrstvy Tíha skladby [mm] [kg/m 2 ] [kg/m 3 ] [kn/m 3 ] [kn/m 2 ] Charakteristická tíha skladby bez nosné konstrukce 0, ŽB panel 160 2, Celkové zatížení Stálé zatížení charakteristická hodnota = 3, ,64 + 2,55 + 4,47 4,3 = 48,04 / Charakteristická hodnota stálého zatížení 2,64 kn/m 2 Užitné zatížení charakteristická hodnota = 1,5 4,3 3 = 19,35 / Návrhové zatížení = 48,04 1, ,35 1,5 = 89,07 / Empirický návrh rozměrů průvlaku h = = = 262,2 393, h = 380 = h = = 126,7 253,3 3 =

127 5.3. Nosné železobetonové sloupy Zatížení = 89,07 / = = = = 89,07 3,489 = 310, Materiálové charakteristiky Beton C 25/30: = = = 16,667 MPa, Ocel B500B : = = = 434,783 MPa, Návrh, = 0,8 + = 0,8 + 0,311 = 0,8 16, , ,783 =,,,,, 0,078 m 2 Návrh rozměru sloupu 250 x 350 mm = 0,0875 m 2 Návrh výztuže: =, =,,,,,, = 0,002 m2 Konstrukční výztuž: = 0,002 = 0,002 0,25 0,35 = 0, Návrh: 4 12, = 4 0,006 = 0,00045 Posouzení:, = 0,8 0,2 +, = 0,8 0,25 0,35 16, , ,783 = 1,36, 1,36 0,31 vyhovuje 118

128 5.4. Nosné železobetonové stěny Zatížení Číslo vrstvy Zatížení 1.NP a 2.NP z pat stěn Popis vrstvy Tloušťka vrstvy Tíha skladby [mm] [%] [kg/m 3 ] [kn/m 3 ] [kn/m 2 ] Charakteristická tíha skladby bez nosné konstrukce 0,886 6 Nosná sloupková kce. 80/ , ,154 Tepelná izolace 200 0,4 0,080 Charakteristická hodnota stálého zatížení 1,12 kn/m 2 Výška stěny 2,9 m 3,246 kn/m Číslo vrstvy Zatížení od střešní konstrukce - dřevobeton Popis vrstvy Tloušťka vrstvy Tíha skladby [mm] [%] [kg/m 3 ] [kn/m 3 ] [kn/m 2 ] Charakteristická tíha skladby bez nosné konstrukce 2,193 9 Železobeton , Trámy (120/220 à 625 mm) ,211 Charakteristická hodnota stálého zatížení 4,47 kn/m 2 Číslo vrstvy Zatížení od stropní konstrukce nad 1.NP - dřevobeton Popis vrstvy Tloušťka vrstvy Tíha skladby [mm] [%] [kg/m 3 ] [kn/m 3 ] [kn/m 2 ] Charakteristická tíha skladby bez nosné konstrukce 0,515 9 Železobeton , Trámy (100/200) à 625 mm) ,192 Charakteristická hodnota stálého zatížení 2,55 kn/m 2 119

129 Číslo vrstvy Zatížení od stropní konstrukce nad 1.PP - spiroll Popis vrstvy Tloušťka vrstvy Tíha skladby [mm] [kg/m 2 ] [kg/m 3 ] [kn/m 3 ] [kn/m 2 ] Charakteristická tíha skladby bez nosné konstrukce 0, ŽB panel 160 2,290 Charakteristická hodnota stálého zatížení 2,64 kn/m 2 Číslo vrstvy Vlastní tíha stěny z prolévaných betonových tvárnic Popis vrstvy Tloušťka vrstvy Tíha skladby [mm] [%] [kg/m 3 ] [kn/m 3 ] [kn/m 2 ] Charakteristická tíha skladby bez nosné konstrukce 0,109 4 Prolévané ŽB tvárnice ,0 6,000 Charakteristická hodnota stálého zatížení 6,109 kn/m Zatížení bočním tlakem zeminy Předpokládá se přítomnost ulehlé prachové horniny. V prováděcím projektu musí být proveden přesný výpočet na základě geologie. Parametry a materiálové vlastnosti zeminy = 24 / = 27 Výpočet zatížení = 1 = 1 27 = 0,546 zemní tlak v klidu = h = 24 0,546 2,9 = 38 / = 38 / ZATÍŽENÍ V PATĚ STĚNY (na 1 m délky) = 1 / PŘITÍŽENÍ V HLAVĚ STĚNY (na 1 m délky) 120

130 Průběh vnitřních sil na stěně V [kn] M [knm] Celkové zatížení Stálé zatížení charakteristická hodnota = 3, ,64 + 2,55 + 4,47 4,3 = 27,27 / 2, = 6,11 1,25 = 7,64 / Užitné zatížení charakteristická hodnota = 1,5 4,3 3 = 9,68 / 2 Návrhové svislé zatížení = 27,27 1,25 + 9,68 1,5 = 48,60 / = + = 48,6 +, 7,64 = 59,68 / = + h = 48,6 + 2,9 7,64 = 70,76 / Návrhové vodorovné zatížení = 11,97 /; = 0,00 / = 2,89 /; = 9,83 / = 44,58 /; = 21,34 / v hlavě stěny uprostřed výšky stěny v patě stěny 121

131 Materiálové vlastnosti tvarovek ztraceného bednění a posouzení Tlaková pevnost 15 MPa > =, = 0,3 vyhovuje, Pevnost bočnic v ohybu 3 MPa > =, = 0,4 vyhovuje,, Návrh Betonové zdící tvárnice 250 x 250 x 500 mm Předpokládaná výztuž na přenos ohybu Svislá (do jedné tvarovky) 4 14 Vodorovná (do ložných spar)

132 6. Návrh a posouzení konstrukce balkonu 6.1. OSB deska Materiálové charakteristiky Desky OSB 4 tl. 22 mm Třída provozu 2 Třída trvání zatížení střednědobé kmod = 0,55, = 18 = 7,5 / Návrhové hodnoty pevností, =, = 0,55 18 = 8,25 1, Průřezové chrakteristiky b = 1 m h = 22 mm = 1 6 = 1 6 1,0 0,022 = 8, Zatížení Číslo vrstvy Popis vrstvy Tloušťka vrstvy Tíha skladby [mm] [%] [kg/m 3 ] [kn/m 3 ] [kn/m 2 ] 1 Dřevěná krytiny ,090 2 Latě (40/20 po 625 mm) 20 6, ,5 0,010 3 Geotextílie 0,000 4 Vinitex MP 0,000 5 Geotextílie 0,000 6 OSB 4 Superfinish ,5 0,165 7 Trámy/Stropnice 0,4 0,000 8 Trámy/Konzoly 0,000 Charakteristická tíha skladby bez nosné konstrukce 0,265 kn/m 2 123

133 Shrnutí zatížení: = 0,265 / = 3 /, =2 / Nejméně příznivá kombinace zatížení 1,35 + 1,5 +, = 1,35 0, , ,5 = 6,34 / Vnitřní síly Rozpon max l= 625 mm = 1 14 = ,34 0,625 = 0,18 = 1 8 = 1 8 6,34 0,625 = 0, Únosnost v ohybu, = 0,18 10 = = 2,19 8,07 10 Posouzení,, = 2,19 <, = 8,25 vyhovuje, = 0,31 10 = = 3,84 8,07 10 Posouzení,, = 3,84 <, = 8,25 vyhovuje 124

134 6.2. Balkonová stropnice Materiálové charakteristiky Dřevo rostlé C24 Třída provozu 2 Třída trvání zatížení střednědobé kmod = 0,8 Třída pevnosti C18 C22 C24 Pevnost v ohybu f m,k [MPa] v tahu v tlaku f t,0,k [MPa] f t,90,k [MPa] 0,4 0,4 0,4 f c,0,k [MPa] f c,90,k [MPa] 2,2 2,4 2,5 ve smyku f v,k [MPa] 3,4 3,8 4 v tahu, tlaku Modul pružnosti E 0,mean [GPa] E 0,05 [GPa] 6 6,7 7,4 E 90, mean [GPa] 0,3 0,33 0,37 ve smyku G mean [GPa] 0,56 0,63 0,69 hustota ρ k [kg/m 3 ] Návrhové hodnoty pevností, =, = 0,8 24 = 14,77 1,3, =, 4 = 0,8 = 2,46 1,3 125

135 Zatížení Číslo vrstvy Popis vrstvy Tloušťka vrstvy Tíha skladby [mm] [%] [kg/m 3 ] [kn/m 3 ] [kn/m 2 ] Charakteristická tíha skladby bez nosné konstrukce 0,265 7 Trámy/Stropnice (80/140) , ,10752 Charakteristická hodnota stálého zatížení 0,37 kn/m 2 Shrnutí zatížení: = 0,37 / = 3 /, =2 / Nejméně příznivá kombinace zatížení 1,35 + 1,5 +, = 1,35 0,37 + 1, ,5 = 6,50 / Zatěžovací šířka 625 mm = 6,5 0,625 = 4,06 / Vnitřní síly = 0,1 = 1 8 4,06 1,43 = 0,83 = 1,1 = 1 4,06 1,43 = 6, Průřezové charakteristiky b = 80 mm h = 120 mm; hzářez = 40 mm; h = 80 mm Lcr = 1,43 m = h = 0,08 0,08 = 0,0064 = 1 6 h = 85,

136 MSÚ Klopení Kritické napětí za ohybu, = 0,78, = 0, = 302,40 h = 0,9 + 2h = 0, = Poměrná štíhlost, =,, = ,4 = 0,28, 0,75 =, 0,75, 1,4 = 1,56 0,75, 1,4, =, součinitel příčné a torzní stability Redukovaná návrhová pevnost, = 1,0 14,77 = 14,77 Normálové napětí za ohybu, = 0,83 10 = = 9,74 85,33 10 Posouzení,, 9,74 14,77 vyhovuje (využití průřezu 66 %) Smyk Účinná šířka průřezu = = 0,67 80 = 53,6 Smyková napětí = 3 2 = 3 3 6,4 10 = = 2,24 2h ,6 127

137 Posouzení, 2,24 2,46 vyhovuje (využití průřezu 91 %) MSP =. = = 4,1 1, = = 4,8 300, = 2,62 Posouzení 2,62 4,8 vyhovuje 128

138 6.3. Balkonový konzolový nosník Materiálové charakteristiky Dřevo rostlé C24 Třída provozu 2 Třída trvání zatížení střednědobé kdef = 0,8 kmod = 0,8 Třída pevnosti C18 C22 C24 Pevnost v ohybu f m,k [MPa] v tahu v tlaku f t,0,k [MPa] f t,90,k [MPa] 0,4 0,4 0,4 f c,0,k [MPa] f c,90,k [MPa] 2,2 2,4 2,5 ve smyku f v,k [MPa] 3,4 3,8 4 v tahu, tlaku Modul pružnosti E 0,mean [GPa] E 0,05 [GPa] 6 6,7 7,4 E 90, mean [GPa] 0,3 0,33 0,37 ve smyku G mean [GPa] 0,56 0,63 0,69 hustota ρ k [kg/m 3 ] Návrhové hodnoty pevností, =, = 0,8 24 = 14,77 1,3, =, 4 = 0,8 = 2,46 1,3 129

139 Zatížení Číslo vrstvy Popis vrstvy Tloušť ka vrstvy Tíha skladby [mm] [%] [kg/m 3 ] [kn/m 3 ] [kn/m 2 ] Charakteristická tíha skladby bez nosné konstrukce 0,265 7 Trámy/Stropnice (80/140) , , Trámy/Konzoly (120/160) , ,20736 Charakteristická hodnota stálého zatížení 0,58 kn/m 2 Shrnutí zatížení: = 0,58 / = 3 /, =2 / Nejméně příznivá kombinace zatížení 1,35 + 1,5 +, = 1,35 0,58 + 1, ,5 = 6,78 / Zatěžovací šířka mm = 6,5 1,43 = 9,70 / Vnitřní síly = 1 2 = 1 2 9,7 1,3 = 8,20 = = 9,7 1,3 = 12, Průřezové charakteristiky b = 120 mm h = 180 mm Lcr = 1,3 m = h = 0,12 0,18 = 0,0216 = 1 6 h =

140 MSÚ Klopení Kritické napětí za ohybu, = 0,78, = 0, = 301,8 h = 0,9 + 2h = 0, = Poměrná štíhlost, =,, = ,8 = 28, 0,75 =, 0,75, 1,4 = 1,56 0,75, 1,4, =, součinitel příčné a torzní stability Redukovaná návrhová pevnost, = 1,0 14,77 = 14,77 Normálové napětí za ohybu, = 8,2 10 = = 12, Posouzení,, 12,60 14,77 vyhovuje (využití průřezu 86 %) Smyk Účinná šířka průřezu = = 0, = 80,4 Smyková napětí = 3 2 = ,6 10 = = 1,31 2h ,4 131

141 Posouzení, 1,31 2,46 vyhovuje (využití průřezu 53 %) MSP =. = 9,7 1,3. = Posouzení 300 = = 4,3 1,73 4,3 vyhovuje = 1,73 132

142 7. Návrh a posouzení spojů dřevěných konstrukcí 7.1. Ukotvení dřevěné ztužující stěny do betonového podlaží Maximální tahová síla působící na kotvu a úhelník = 26,70 (viz kapitola ) Návrh spoje Simpson Tažná kotva HTT4 Tloušťka plechu 3 mm (vertikální část), 11 mm (horizontální část) Závitová tyč d = 16 mm Chemická kotva AT-HP + závitová tyč LMAS M16 (do C 20/25), = 26,3 Kotevní úhelníky jsou po obou stranách stěny Posouzení chemické kotvy 2, 2 26,3 = 52,6 26,70 vyhovuje Posouzení úhelníku Únosnost jednoho úhelníku: úí, = 24,7 kn úí, = úí, = 2 24,7 = 38 1,3 úí, 38 26,70 vyhovuje Přípoj úhelníku na sloupek hřebíky Simpson CNA 4,0x50 mm délka 50 mm průměr dříku d=4,0 mm 133

143 charakteristická pevnost ve smyku Rlat,k=2,22 kn Návrhová únosnost hřebíku, =, = 0,9 2,22 = 1,54 1,3 Počet hřebíků = =, = 17,34 20 hřebíků,, Na každý úhelník 10 hřebíků Posouzení, 20 1,54 = 30,8 kn 26,7 kn vyhovuje Osová vzdálenost úhelníků je maximálně 1,25 m 134

144 7.2. Ukotvení nosné stěny do betonového podlaží Maximální tlaková síla působící na kotvu a úhelník = 32,38 (viz kapitola ) Návrh spoje Simpson Úhelník ABR 100 Tloušťka plechu 2 mm Závitová tyč d = 10 mm Chemická kotva AT-HP + závitová tyč LMAS M10 (do C 20/25), = 10,9 Kotevní úhelníky jsou po obou stranách stěny Posouzení chemické kotvy 2, 2 10,9 = 21,8 32,38 vyhovuje Posouzení úhelníku s 10 ks Simpson CNA 4,0x50 mm Únosnost jednoho úhelníku: úí, = 26,6 kn úí, = úí, = 2 26,6 = 40,92 1,3 úí, 40,92 32,38 vyhovuje Osová vzdálenost úhelníků je maximálně 1,25 m 135

145 7.3. Spoj nosných dřevěných stěn mezi 1.NP a 2. NP Maximální síla působící v úrovni stropu 1.NP = 10,21 (viz kapitola ) Návrh úhelníku Simpson Úhlová spojka ABR 105 Tloušťka plechu 3 mm Kotevní úhelníky jsou po obou stranách stěny Posouzení úhelníku s 10 ks (svislá č.) +14 ks (vodorovná č.) Simpson CNA 4,0x50 mm Únosnost jednoho úhelníku: úí, = 19,1 kn úí, = úí, = 2 19,1 = 29,38 1,3 úí, 29,38 10,21 vyhovuje Osová vzdálenost úhelníků je maximálně 1,25 m 136

146 7.4. Spoj ztužujících dřevěných stěn mezi 1.NP a 2. NP Maximální síla působící v úrovni stropu 1.NP = 26,59 (viz kapitola ), =, = 26,59 1,5 = 39, Parametry závitové tyče Závitová tyč: 10 ; pevnost 4.8 Podložky 10x70x4 mm Mez pevnosti: = 500 MPa Plocha tyče: = 84,3 mm 2 Únosnost tyče v tahu:, =, =,,, = 24,28 kn Otlačení dřeva Plocha podložky = Návrhová pevnost,, =,, Maximální tahová síla,,, =,,, 1,0 1, ,91 5,80 = 3 769,91 mm 2 = 0,8, = 1,538 MPa, rozhoduje pevnost dřeva v otlačení Posouzení závitové tyče Přitížení jednoho sloupku v 1.NP = 4,15 od tíhy stěnové konstrukce = 5,69 1,0 = 5,69 přitížení od stropní konstrukce (ačkoliv stěna není nosnou, při dostatečném spojení, uvažuji spolupůsobení cca 1 m od stěny) 137

147 Zatížení působící na jednu část (625 mm) č =, =, = 6,65 kn Síla do závitové tyče = č F =,, 9,84 = 5,58kN, 5,58 5,80 vyhovuje 138

148 7.5. Ukotvení balkonových konzolových nosníků Maximální síly působící na spoj = 8,20 = 12, Návrh trámové botky Simpson Skrytá trámová botka BTALU 1200/120 Tloušťka plechu 6 mm Posouzení Skrytá trámová botka s 20 ks Simpson CNA 4,0x50 mm (svislá č.) + 3 ks hmoždinek délky 120 mm, 12 (vodorovná č.) Únosnost jedné botky:.. = 20,7.. 20,7 12,61 vyhovuje Pozn.: Otvory pro hmoždinky se vrtají na místě. 139

Předběžný Statický výpočet

Předběžný Statický výpočet ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Předběžný Statický výpočet Stomatologická klinika s bytovou částí v Praze 5 Bakalářská práce Jan Karban Praha,

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE Datum: 01/2016 Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení Zpracovatel: Ing. Karel

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Zastřešení dvojlodního hypermarketu STATICKÝ VÝPOČET. Ondřej Hruška

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Zastřešení dvojlodního hypermarketu STATICKÝ VÝPOČET. Ondřej Hruška ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Zastřešení dvojlodního hypermarketu STATICKÝ VÝPOČET Ondřej Hruška Praha 2017 Statický výpočet Obsah 1. Zatížení... 2 1.1. Zatížení sněhem. 2 1.2.

Více

VÝPOČET ZATÍŽENÍ SNĚHEM DLE ČSN EN :2005/Z1:2006

VÝPOČET ZATÍŽENÍ SNĚHEM DLE ČSN EN :2005/Z1:2006 PŘÍSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HŘIŠTĚ TJ MOŘKOV PŘÍPRAVNÉ VÝPOČTY Výpočet zatížení dle ČSN EN 1991 (730035) ZATÍŽENÍ STÁLÉ Střešní konstrukce Jednoplášťová plochá střecha (bez vl. tíhy nosné konstrukce)

Více

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování

Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DŘEVOSTAVBY VE VZTAHU K TECHNICKÝM NORMÁM ČSN, PRINCIPY KONSTRUKĆNÍ OCHRANY DŘEVA PETR KUKLÍK Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.

Více

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku 1 Zadání úlohy Vypracujte návrh betonového konstrukčního prvku (průvlak,.). Vypracujte návrh prvku ve variantě železobetonová konstrukce

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I PODKLADY DO CVIČENÍ VYPRACOVAL: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. AKADEMICKÝ ROK: 2018/2019 Obsah Dispoziční řešení... - 3 - Příhradová vaznice... - 4 - Příhradový vazník... - 6 - Spoje

Více

Dřevěné konstrukce požární návrh. Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

Dřevěné konstrukce požární návrh. Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. Dřevěné konstrukce požární návrh Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. ČSN P ENV 1995-1-2 (73 1701) NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Část 1-2: Obecná pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru Kritéria R, E

Více

GESTO Products s.r.o.

GESTO Products s.r.o. GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995 1 1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

OBSAH. 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby

OBSAH. 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby OBSAH 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby místo stavby: RD č.p. 411 na parc. 1279, Praha 22 - Uhříněves investor: Letá Alexandra a Eugen Letý, U kombinátu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVENÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA EXHIBITION

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem 2.5 Příklady 2.5. Desky Příklad : Deska prostě uložená Zadání Posuďte prostě uloženou desku tl. 200 mm na rozpětí 5 m v suchém prostředí. Stálé zatížení je g 7 knm -2, nahodilé q 5 knm -2. Požaduje se

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES 02 STATICKÝ VÝPOČET

Více

Desky Trámy Průvlaky Sloupy

Desky Trámy Průvlaky Sloupy Desky Trámy Průvlaky Sloupy Deska působící: v jednom směru ve dvou směrech Rozpětí l až 8 m h ~ l / 26, až 0,30 m M ~ w l 2 /8 Přednosti: -větší tuhost než u bezhřibové desky - nižší než bezhřibová deska

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

list číslo Číslo přílohy: číslo zakázky: stavba: Víceúčelová hala Březová DPS SO01 Objekt haly objekt: revize: 1 OBSAH

list číslo Číslo přílohy: číslo zakázky: stavba: Víceúčelová hala Březová DPS SO01 Objekt haly objekt: revize: 1 OBSAH revize: 1 OBSAH 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Úvod... 2 1.2 Popis konstrukce:... 2 1.3 Postup při výpočtu, modelování... 2 1.4 Použité podklady a literatura... 3 2 Statický výpočet...

Více

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Investor - Obec Dolní Bečva,Dolní Bečva 340,Dolní Bečva 756 55 AKCE : Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva OBJEKT : SO 01 Základní škola Budova A- STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Autor: Dipl.Ing.

Více

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

AKCE : Stavební úpravy BD Kostřinská 577/2, Praha 8. TECHNICKÁ ZPRÁVA a STATICKÝ VÝPOČET

AKCE : Stavební úpravy BD Kostřinská 577/2, Praha 8. TECHNICKÁ ZPRÁVA a STATICKÝ VÝPOČET AKCE : Stavební úpravy BD Kostřinská 77/, Praha 8 TECHNICKÁ ZPRÁVA a STATICKÝ VÝPOČET Místo stavby : Kostřinská 77/, Praha 8 Objednatel : PlanPoint, s.r.o. Bubenská 8/7, 70 00 Praha 7 Investor : SVJ Kostřinská

Více

LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva

LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva CERTIFIKÁT dle ČSN EN 14374 DOPORUČENÉ POUŽITÍ Sloupky, krokve, prahy, rámy, zesílení okenních a dveřních otvorů, nosníky, průvlaky, zesílení

Více

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 Přehled úloh pro cvičení RBZS Úloha 1 Po obvodě podepřená deska Úloha 2 Lokálně

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Výrobce: Europanel s.r.o. U Kolory

Více

Stavebně konstrukční část

Stavebně konstrukční část Ing.Jiří Švec projektová kancelář Ing.Jiří Švec Sadová 275, 431 56 Mašťov Akce: stavební práce na RD Valtířov k.ú. Ústí nad Labem, č.par. 237 Investor : Dolanský Jan, Ústecká 152, 410 02 Malé Žernoseky

Více

F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ

F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ zak. č.47/4/2012 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ Název stavby: Dům č.p. 72 ulice Jiřího Trnky Výměna oken, zateplení fasády Místo stavby: ulice Jiřího Trnky č.p. 72 738

Více

Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov

Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov Statické posouzení Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34-1 - OBSAH: 1 ÚVOD... 3 1.1 ROZSAH POSUZOVANÝCH KONSTRUKCÍ... 3 1.2 PODKLADY... 3 1.2.1 Použité normy... 3

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

Ing. Jan Rýpal Nádražní Moravský Písek IČO: Moravský Písek, STATICKÝ VÝPOČET

Ing. Jan Rýpal Nádražní Moravský Písek IČO: Moravský Písek, STATICKÝ VÝPOČET Ing. Jan Rýpal Nádražní 335 696 85 Moravský Písek IČO: 62819348 Moravský Písek, 20. 1. 2015 STATICKÝ VÝPOČET Stavba: REKONSTRUKCE BÝVALÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SYROVÍN Investor: Obec Syrovín, Syrovín 70, 69684

Více

ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE REINFORCED CONCRETE STRUCTURE OF AN APARTMENT BLOCK

ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE REINFORCED CONCRETE STRUCTURE OF AN APARTMENT BLOCK VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Zatížení a namáhání Konstrukční prvky stavebního objektu jsou namáhány: vlastní hmotností užitným zatížením zatížením

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva

LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva CERTIFIKÁT dle ČSN EN 14374 a Z-9.1-811 DOPORUČENÉ POUŽITÍ Sloupky, krokve, prahy, rámy, zesílení okenních a dveřních otvorů, nosníky,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET

TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET realizačního projektu Akce: Investor: Místo stavby: Stupeň: Projektant statiky: KANALIZACE A ČOV TŘEBENICE - ČOV sdružený objekt obec Třebenice, 675 52 Lipník u Hrotovic

Více

NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o.

NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o. NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE 2017 Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o. Základní požadavky na vlastnosti staveb (305/2011/EU) resp. 8 vyhl.č. 268/2009 Sb. mechanická odolnost a stabilita požární bezpečnost

Více

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015 první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

Část 5.9 Spřažený požárně chráněný ocelobetonový nosník

Část 5.9 Spřažený požárně chráněný ocelobetonový nosník Část 5.9 Spřažený požárně chráněný ocelobetonový nosník P. Schaumann, T. Trautmann University of Hannover J. Žižka České vysoké učení technické v Praze 1 ZADÁNÍ V příkladě je posouzen spřažený ocelobetonový

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02) Podklad k příkladu S ve cvičení předmětu Zpracoval: Ing. Petr Bílý, březen 2015 Návrh rozměrů Rozměry desky a trámu navrhneme podle empirických vztahů vhodných pro danou konstrukci, ověříme vhodnost návrhu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE PARKOVACÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE PARKOVACÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE D.1.2.6 Statické posouzení 2016 Lukáš Hradečný OBSAH: A. SCHÉMA KONSTRUKCE... 3 A.1 IDENTIFIKACE

Více

MĚSTO BÍLINA BŘEŽÁNSKÁ 50/ BÍLINA

MĚSTO BÍLINA BŘEŽÁNSKÁ 50/ BÍLINA ProCes alfa, s.r.o. Seifertova 5/9 418 01 Bílina tel./fax 417 823 046, e-mail jindrich.brunclik@seznam.cz DIČ : CZ 254 25 005 IČO : 254 25 005 bankovní spojení : Komerční banka, a.s., č.ú. 78-7240580237/0100

Více

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY PŘEDMĚT BL001 rok 2017/2018

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY PŘEDMĚT BL001 rok 2017/2018 PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY PŘEDMĚT BL001 rok 2017/2018 Zkouška sestává ze dvou písemných částí: 1. příklad (na řešení 60 min.), 2. části teoretická (30-45 min.).

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Specifikace Výrobek slepený

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

D STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - TECHNICKÁ ZPRÁVA - STATICKÝ VÝPOČET Vypracoval: Ing. Andrej Smatana Autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb ČKAIT: 1005325 Tel.: 608 363 318 web: www.statikastaveb.eu

Více

Uplatnění prostého betonu

Uplatnění prostého betonu Prostý beton -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový průřez -Konstrukční ustanovení - Základová patka -Příklad Uplatnění prostého

Více

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík 10 10.1 Úvod Obecná představa o chování dřeva při požáru bývá často zkreslená. Dřevo lze zapálit, může vyživovat oheň a dále ho šířit pomocí prchavých plynů, vznikajících při vysoké teplotě. Proces zuhelnatění

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová

Více

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky Statický výpočet postup ve cvičení 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky Statický výpočet postup ve cvičení 5. Návrh a posouzení sloupu např. válcovaný průřez HEB: 5.1. Výpočet osové síly N Ed [stálé

Více

OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce

OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce Přednáška č. 3 Doc. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D. VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí, Ludvíka Podéště 1875,

Více

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy Investor: Město Modřice Náměstí Svobody 93 664 42 Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ Vypracoval: Ing. Miroslav Dorazil Ivanovické náměstí 404/28a

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ. Bakalářská práce

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ. Bakalářská práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Bakalářská práce Dvoulodní sportovní hala Two-Bay Sports Hall Statický výpočet Květen 2017 Vypracoval: Jan

Více

VŠB Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební. Katedra konstrukcí. Zahradní altán z materiálů na bázi dřeva

VŠB Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební. Katedra konstrukcí. Zahradní altán z materiálů na bázi dřeva VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra konstrukcí Zahradní altán z materiálů na bázi dřeva Garden summerhouse made of wooden-based materials Student: Vedoucí bakalářské práce: Michal

Více

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH:

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 2 2 POLOHA NA MAPĚ A STANOVENÍ KLIMATICKÝCH ZATÍŽENÍ... 2 2.1 SKLADBY STŘECH... 3 2.1.1 R1 Skladba střechy na objektu

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

Konstrukce dřevěné haly rozvržení kce

Konstrukce dřevěné haly rozvržení kce Konstrukce dřevěné haly rozvržení kce Zadání Jednopodlažní jednolodní dřevěná hala: rozpětí = polovina rozpětí zadané ocelové haly vzdálenost sloupů = poloviční vzdálenost oproti zadané ocelové hale vzdálenost

Více

BL006 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

BL006 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE BL006 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE Vyučující konzultace, zápočty, zkoušky: - Ing. Rostislav Jeneš, tel. 541147853, mail: jenes.r@fce.vutbr.cz, pracovna E207, Registrace studentů a průběh konzultací: Studenti si

Více

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: dřevěné konstrukce) KOUNITNÍ CENTRU ATKY TEREZY V PRAZE . Základní inormace.. ateriály.. Schéma konstrukce. Zatížení 4. Návrh prvků 5.. Střecha 5.. Skleněná asáda KOUNITNÍ

Více

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁU Navrhněte ohybovou výztuž do železobetonového nosníku uvedeného na obrázku. Kromě vlastní tíhy je nosník zatížen bodovou silou od obvodového pláště ostatním stálým rovnoměrným

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Norma/předpis ČSN EN 771-4 Specifikace zdicích prvků

Více

Základní rozměry betonových nosných prvků

Základní rozměry betonových nosných prvků Základní rozměry betonových nosných prvků Desky Trámy Průvlaky Sloupy Ohybové momenty [knm] na nosníku Prostě uloženýnosník q[kn/m] 1/8 ql 2 Oboustranně vetknutý nosník 1/12 ql 2 1/12 ql 2 q[kn/m] 1/24

Více

pedagogická činnost

pedagogická činnost http://web.cvut.cz/ki/ pedagogická činnost -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový ýprůřez - Konstrukční ustanovení - Základová

Více

Technická zpráva a statický výpočet

Technická zpráva a statický výpočet Ing. Ferdian Jaromír, ferdi,výškovická 155, Ostrava-Výškovice, 700 30 Kancelář ul. Ruská 43, Ostrava-Vítkovice, 703 00, Tel. : 596693749, 603259826, Fax. :596693751 e-mail ferdian@mto-ok.cz, www.projektyostrava.cz,

Více

NOSNÁ KONSTRUKCE AUTOSALONU 02 STATICKÝ VÝPOČET

NOSNÁ KONSTRUKCE AUTOSALONU 02 STATICKÝ VÝPOČET VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Zak. č. 75/05/2014 DPU REVIT s.r.o. D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Název stavby: Energetické úspory Městského úřadu ve Ždánicích Místo stavby: Městečko 787 696 32, Ždánice Investor: Město Ždánice Městečko

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Úpravy schodiště v kulturním domě Dražice č.p.166

Úpravy schodiště v kulturním domě Dražice č.p.166 Úpravy schodiště v kulturním domě Dražice č.p.166 Investor: Obec Dražice Kú: Dražice u Tábora DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ( dle přílohy č.13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.) D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Více

29.05.2013. Dřevo EN1995. Dřevo EN1995. Obsah: Ing. Radim Matela, Nemetschek Scia, s.r.o. Konference STATIKA 2013, 16. a 17.

29.05.2013. Dřevo EN1995. Dřevo EN1995. Obsah: Ing. Radim Matela, Nemetschek Scia, s.r.o. Konference STATIKA 2013, 16. a 17. Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Více

Dřevěné konstrukce podle ČSN EN : Petr Kuklík

Dřevěné konstrukce podle ČSN EN : Petr Kuklík Dřevěné konstrukce podle ČSN EN 1995-1-2: 2006 Petr Kuklík 1 Obsah prezentace Úvod Návrhová hloubka zuhelnatění Návrhová rychlost zuhelnatění Plášť požární ochrany Analytické výpočetní metody Metoda redukovaného

Více

DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE KNIHOVNY

DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE KNIHOVNY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE FAKULTA STAVEBNÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ DEPARTMENT OF STEEL AND TIMBER STRUCTURES

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Předmět: Vypracoval: Modelování a vyztužování betonových konstrukcí ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Thákurova

Více

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům F H F H F Zug F Druck Desky Diamant 07/2010 Knauf Diamant Diamant deska, která unese dům Základní předpoklady pro zatěžování Pro namáhání stěn jsou uvažovány třídy trvání zatížení dle ČSN EN 1995-1-1 +

Více

Administrativní budova v Českých Budějovicích. Office park in České Budějovice

Administrativní budova v Českých Budějovicích. Office park in České Budějovice ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební K134 Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Administrativní budova v Českých Budějovicích Konstrukční návrh ocelové administrativní budovy Office

Více

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY předmět BL01 rok 2012/2013

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY předmět BL01 rok 2012/2013 PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY předmět BL01 rok 2012/2013 Zkouška sestává ze dvou písemných částí: 1. příklad (na řešení 60 min.), 2. části teoretická (30-45 min.).

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019

Více

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad)

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad) Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad) Posuďte spřaženou desku v bednění z trapézového plechu s tloušťkou 1 mm podle obr.1. Deska je spojitá přes více polí, rozpětí každého pole je

Více

Objekt pro ubytování surikatů v ZOO Hodonín prosinec 12 Statický výpočet a technická zpráva 261/2012

Objekt pro ubytování surikatů v ZOO Hodonín prosinec 12 Statický výpočet a technická zpráva 261/2012 ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 2 Podklady: 2 POPIS OBJEKTU všeobecně: 2 STATICKÝ VÝPOČET: 3 Krov: 3 Zatížení krovu: 3 Svislé konstrukce : 6 Překlady : 7 Základy : 7 ZÁVĚR: 7 1 Obsahem tohoto dokumentu je návrh a posouzení

Více

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ TECHNICKÁ PŘÍRUČKA 2014 OBSAH Úvod 04 Přehled sortimentu 06 Otvory pro technické instalace 07 Návrhová tabulka 08 Výztuhy stojiny 09 Stropní konstrukce 10 Střecha 16 Stěna 20 Energetická úspornost 22

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

Úloha 6 - Návrh stropu obytné budovy

Úloha 6 - Návrh stropu obytné budovy 0 V 06 7:4: - 06_Tramovy_strop.sm Úloha 6 - Návrh stropu obytné budovy Zatížení a součinitele: Třída_provozu Délka_trvání_zatížení Stálé zatížení (odhad vlastní tíhy stropu): g k Užitné zatížení: Užitné

Více

Vestavba archivu v podkroví

Vestavba archivu v podkroví Návrh statické části stavby Statický výpočet Vestavba archivu v podkroví Praha 10 - Práčská 1885 Místo stavby: Investor: Zpracovatel PD: Praha 10 - Práčská 1885 Lesy hl. ěsta Prahy, Práčská 1885, Praha

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B12 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Spřažené konstrukce Obsah: Spřažení částečné a plné, styčná

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ OBSAH STATICKÉ POSOUZENÍ OCELO-DŘEVĚNÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1.01 SCHÉMA KONSTRUKCE, POPIS ŘEŠENÍ 1.02 ZATÍŽENÍ STŘECHY, ZATĚŽOVACÍ STAVY 1.03 VÝPOČET VNITŘNÍCH SIL - DŘEVO 1.04 VÝPOČET

Více