Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne"

Transkript

1 34. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0611/RMOb-SB/1418/ /RMOb-SB/1418/34 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/14

2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název 0611/RMOb-SB/1418/34 RMOb/0298/16 Kupní smlouva na zakoupení krycí desky, umístěné na schránce kolumbária na hřbitově v Ostravě - Staré Bělé 0612/RMOb-SB/1418/34 RMOb/0299/16 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě na pronájem bytu č. 3, Blanická 187/1068, Ostrava 0613/RMOb-SB/1418/34 RMOb/0300/16 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě na pronájem bytu č. 4, Blanická 187/1068, Ostrava 0614/RMOb-SB/1418/34 RMOb/0312/16 Úprava ceny nájemného v malometrážních bytech v objektu Blanická 187/1068 ve Staré Bělé v souvislosti se zánikem zástavního práva k objektu č. p. 1068, Blanická 187, Ostrava 0615/RMOb-SB/1418/34 RMOb/0302/16 Uzavření smlouvy o dodávce vody pro odběrné místo č /RMOb-SB/1418/34 RMOb/0304/16 Petice občanů za zavedení měřených úseků na ulici Mitrovická v obci Ostrava - Stará Bělá a snížení nejvyšší povolené rychlosti v obci 0617/RMOb-SB/1418/34 RMOb/0305/16 Spolufinancování investiční akce Energetické úspory objektu Sokolovny ve Staré Bělé 0618/RMOb-SB/1418/34 RMOb/0303/16 Poskytnutí peněžního daru zapsanému spolku Krizové centrum Ostrava 0619/RMOb-SB/1418/34 RMOb/0313/16 Stanovisko rady městského obvodu Stará Bělá ke směně pozemku v kat. území Stará Bělá, obec Ostrava - par. č. 3631/14, ostatní plocha za pozemek par. č. 1261/2, ostatní plocha 0620/RMOb-SB/1418/34 RMOb/0306/16 Dohoda o stanovení podmínek užívání nebytových prostor v I. nadzemním podlaží objektu Mitrovická 3/198, Ostrava, Městskou policií Ostrava 0621/RMOb-SB/1418/34 RMOb/0307/16 Návrh rozpočtu městského obvodu Stará Bělá na rok 2017 a rozpočtového výhledu na roky /RMOb-SB/1418/34 RMOb/0308/16 Žádost o stanovisko rady k záměru stavby Ostrava /1, Matúšek - NNk 0623/RMOb-SB/1418/34 RMOb/0309/16 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu Ostrava, 1373/1, Matúšek, NNk 0624/RMOb-SB/1418/34 RMOb/0310/16 Odměny pro členy Jednotky sboru dobrovolných hasičů Stará Bělá za činnost pro městský obvod v roce /RMOb-SB/1418/34 RMOb/0296/16 Rozpočtové opatření č. 33/ /RMOb-SB/1418/34 RMOb/0301/16 Stanovení termínů zasedání rady městského obvodu Stará Bělá v I. pololetí roku /RMOb-SB/1418/34 RMOb/0297/16 Úprava úředních hodin úřadu městského obvodu Stará Bělá v době od do /RMOb-SB/1418/34 RMOb/0311/16 Žádost o odkoupení pozemku par. č. 3428/17 - Strana 2/14

3 0629/RMOb-SB/1418/ /RMOb-SB/1418/ /RMOb-SB/1418/ /RMOb-SB/1418/ /RMOb-SB/1418/ /RMOb-SB/1418/34 ostatní plocha v kat. území Stará Bělá RMOb/0314/16 Informace ve věci pozemků par. č. 43 a 56/1, lesní pozemek, v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava a návrh na jejich využití RMOb/0315/16 Stanovisko rady městského obvodu Stará Bělá ke směně pozemků v kat. území Stará Bělá, obec Ostrava RMOb/0316/16 Pořízení ekologických vozidel v rámci dotačního programu Ministerstva životního prostředí - výzvy č. 13/2016, prioritní oblast Životní prostředí ve městech a obcích RMOb/0317/16 Žádost příspěvkové organizace Základní škola Ostrava - Stará Bělá, Junácká 700, IČO: o souhlas k přijetí peněžního daru RMOb/0318/16 Mobilní aplikace v městském obvodě Stará Bělá RMOb/0319/16 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku par. č. 3556, ostatní plocha, v katastrálním území Stará Bělá, obec Ostrava 0635/RMOb-SB/1418/34 RMOb/0320/16 Schválení změny odpisového plánu na rok 2016 příspěvkové organizace Základní škola Ostrava - Stará Bělá, se sídlem Junácká 700, Ostrava, IČO: /RMOb-SB/1418/34 RMOb/0321/16 Spolufinancování investiční akce spolku Jezdecký klub Baník Ostrava Modernizace závlahového systému RMOb/0298/16 Kupní smlouva na zakoupení krycí desky, umístěné na schránce kolumbária na hřbitově v Ostravě - Staré Bělé číslo: 0611/RMOb-SB/1418/34 s návrhem na schválení kupní smlouvy č /KS-46, č /KS-47, č /KS-48 a č /KS-49 na zakoupení krycí desky, umístěné na schránce kolumbária na hřbitově v Ostravě - Staré Bělé a) o uzavření kupní smlouvy č /KS-46 na zakoupení 1 ks krycí desky, umístěné na schránce kolumbária na hřbitově v Ostravě - Staré Bělé mezi prodávajícím Statutárním městem Ostrava - městským obvodem Stará Bělá a kupující XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XXX XXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXza cenu 8.000,-- Kč bez DPH b) o uzavření kupní smlouvy č /KS-47 na zakoupení 1 ks krycí desky, umístěné na schránce kolumbária na hřbitově v Ostravě - Staré Bělé mezi prodávajícím Statutárním městem Ostrava - městským obvodem Stará Bělá a kupujícím XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XX XX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX Strana 3/14

4 XXXXXXX XXXXXXXXza cenu 8.000,-- Kč bez DPH c) o uzavření kupní smlouvy č /KS-48 na zakoupení 1 ks krycí desky, umístěné na schránce kolumbária na hřbitově v Ostravě - Staré Bělé mezi prodávajícím Statutárním městem Ostrava - městským obvodem Stará Bělá a kupujícím XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX za cenu 8.000,-- Kč bez DPH d) o uzavření kupní smlouvy č /KS-49 na zakoupení 1 ks krycí desky, umístěné na schránce kolumbária na hřbitově v Ostravě - Staré Bělé mezi prodávajícím Statutárním městem Ostrava - městským obvodem Stará Bělá a kupujícím XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XX XX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX za cenu 8.000,-- Kč bez DPH 3) pověřuje starostu podpisem kupních smluv dle bodu 2) RMOb/0299/16 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě na pronájem bytu č. 3, Blanická 187/1068, Ostrava číslo: 0612/RMOb-SB/1418/34 s návrhem na uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem bytu č. 3 v objektu Blanická 187/1068, Ostrava o uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na byt č. 3 na ulici Blanická 187/1068, Ostrava mezi pronajímatelem Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Stará Bělá a nájemcem XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX na dobu určitou od do za cenu 75,36 Kč /m 2 /měsíc/podlahové plochy 3) pověřuje starostu podpisem dodatku č. 2 k nájemné smlouvě na pronájem bytu RMOb/0300/16 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě na pronájem bytu č. 4, Blanická 187/1068, Ostrava číslo: 0613/RMOb-SB/1418/34 s návrhem na uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem bytu č. 4 v objektu Blanická 187/1068, Ostrava o uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na byt č. 4 na ulici Blanická 187/1068, Ostrava mezi pronajímatelem Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Stará Bělá a nájemcem XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX Strana 4/14

5 na dobu určitou od do za cenu 75,36 Kč /m 2 /měsíc/podlahové plochy 3) pověřuje starostu podpisem dodatku č. 2 k nájemné smlouvě na pronájem bytu RMOb/0312/16 Úprava ceny nájemného v malometrážních bytech v objektu Blanická 187/1068 ve Staré Bělé v souvislosti se zánikem zástavního práva k objektu č. p. 1068, Blanická 187, Ostrava číslo: 0614/RMOb-SB/1418/34 k usnesení č. 0521/RMOb-SB/1418/29 1) bere na vědomí informaci o zániku zástavního práva ke dni , jehož předmětem byla budova č. p na ulici Blanická 187, Ostrava, na pozemku 3602/18 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, zřízeného v souvislosti s přijatou dotací Ministerstva pro místní rozvoj na akci: B.j.8, Ostrava - Stará Bělá, č. p stanovit s účinností od u nově uzavíraných smluv o nájmu bytu výši nájemného v 8 malometrážních bytech v objektu Blanická 187/1068: a) 60,-- Kč/m 2 / měsíc v prvních dvou letech nájmu bytu b) 90,-- Kč/m 2 / měsíc ve třetím roce nájmu bytu Vyřizuje: Jarmila Kaločová, T: RMOb/0302/16 Uzavření smlouvy o dodávce vody pro odběrné místo č číslo: 0615/RMOb-SB/1418/34 s návrhem na uzavření smlouvy o dodávce vody pro odběrné místo č , objekt na ulici K Průplavu 1066/12a, Ostrava o uzavření smlouvy č /OST-14 o dodávce vody pro odběrné místo č mezi Statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava, IČO: a dodavatelem společností Ostravské vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Nádražní 28/3114, Ostrava, IČO: a třetí osobou Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Stará Bělá, se sídlem Junácká 127, Ostrava, IČO: na dobu neurčitou 3) pověřuje starostu podpisem smlouvy č /OST-14 o dodávce vody Strana 5/14

6 RMOb/0304/16 Petice občanů za zavedení měřených úseků na ulici Mitrovická v obci Ostrava - Stará Bělá a snížení nejvyšší povolené rychlosti v obci číslo: 0616/RMOb-SB/1418/34 s podanou peticí občanů Staré Bělé za zavedení měřených úseků na ulici Mitrovická v obci Ostrava - Stará Bělá a snížení nejvyšší povolené rychlosti v obci, obsahující celkem 138 podpisů 2) bere na vědomí a) podanou petici dle bodu 1) b) informaci o postoupení petice dle bodu 1) kompetentním orgánům RMOb/0305/16 Spolufinancování investiční akce Energetické úspory objektu Sokolovny ve Staré Bělé číslo: 0617/RMOb-SB/1418/34 s žádostí zapsaného spolku Tělovýchovná jednota Sokol Stará Bělá, se sídlem Junácká 6/138, Ostrava, IČO: o potvrzení spolufinancování investiční akce Energetické úspory objektu Sokolovny ve výši 50. tis.kč 2) schvaluje spolufinancování investiční akce Energetické úspory objektu Sokolovny ve výši 50.tis.Kč za podmínky, že Tělovýchovná jednota Sokol Stará Bělá, z. s., se sídlem Junácká 6/138, Ostrava, IČO: promine platbu nájemného za pronájem tělocvičny pro potřeby příspěvkové organizaci Základní škola Ostrava - Stará Bělá, se sídlem Junácká 700, Ostrava za období 1 školního roku maximálně do výše poskytnutého spolufinancování tajemnici zajistit náležitosti dle bodu 2) Vyřizuje: Jarmila Kaločová, T: RMOb/0303/16 Poskytnutí peněžního daru zapsanému spolku Krizové centrum Ostrava číslo: 0618/RMOb-SB/1418/34 s žádostí zapsaného spolku Krizové centrum Ostrava, se sídlem Ruská 94/29, Ostrava, IČO: o poskytnutí peněžního daru na pokrytí provozních nákladů registrované sociální služby krizová pomoc Strana 6/14

7 neposkytnout peněžní dar žadateli dle bodu 1) RMOb/0313/16 Stanovisko rady městského obvodu Stará Bělá ke směně pozemku v kat. území Stará Bělá, obec Ostrava - par. č. 3631/14, ostatní plocha za pozemek par. č. 1261/2, ostatní plocha číslo: 0619/RMOb-SB/1418/34 s žádostí zapsaného spolku Tělovýchovná jednota Sokol Stará Bělá, se sídlem Junácká 6/138, Ostrava, IČO: o směnu pozemku par. č. 1261/2, ostatní plocha, v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava za pozemek ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený do správy městského obvodu Stará Bělá, par. č. 3631/14, ostatní plocha, v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava o vydání kladného stanoviska ke směně nemovité věci ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřené do správy městského obvodu Stará Bělá, a to pozemku par. č.3631/14 - ostatní plocha, výměra 152 m2 za pozemek par. č. 1261/2 - ostatní plocha, výměra 218 m2 ve vlastnictví zapsaného spolku Tělovýchovná jednota Sokol Stará Bělá, se sídlem Junácká 6/138, Ostrava, IČO: tajemnici předat podklady pro směnu pozemků dle bodu 2) majetkovému odboru Statutárního města Ostravy Vyřizuje: Jarmila Kaločová, T: RMOb/0306/16 Dohoda o stanovení podmínek užívání nebytových prostor v I. nadzemním podlaží objektu Mitrovická 3/198, Ostrava, Městskou policií Ostrava číslo: 0620/RMOb-SB/1418/34 s návrhem na stanovení podmínek užívání nebytových prostor v objektu Mitrovická 3/198,stojícím na pozemku par. č. 949/1 v kat. území Stará Bělá, obec Ostrava, Městskou policií Ostrava o stanovení Podmínek užívání nebytových prostor v I. nadzemním podlaží objektu Mitrovická 3/198, stojícím na pozemku par. č. 949/1 v kat. území Stará Bělá, obec Ostrava, Městskou policií Ostrava, se sídlem Nemocniční 11/3328, Ostrava dle přeloženého návrhu 3) pověřuje starostu podpisem Podmínek užívání nebytových prostor dle bodu 2) Strana 7/14

8 RMOb/0307/16 Návrh rozpočtu městského obvodu Stará Bělá na rok 2017 a rozpočtového výhledu na roky číslo: 0621/RMOb-SB/1418/34 1) bere na vědomí návrh rozpočtu městského obvodu Stará Bělá na rok 2017 a rozpočtového výhledu na roky ) ukládá a) vyvěsit návrh rozpočtu na úřední desce b) předložit návrh rozpočtu ke schválení na jednání zastupitelstva dne Vyřizuje: Jarmila Kaločová, T: RMOb/0308/16 Žádost o stanovisko rady k záměru stavby Ostrava /1, Matúšek - NNk číslo: 0622/RMOb-SB/1418/34 s žádostí společnosti Ing. Martin Barteček, se sídlem Na Výsluní 2008, Frýdek-Místek, IČO: o vydání stanoviska k realizaci stavby Ostrava /1, Matúšek - NNk o vydání kladného stanoviska ke stavbě dle bodu 1) za předpokladu, že budou dodrženy podmínky: a) trasa kabelového vedení povede ve volném terénu v hloubce 80 cm b) trasa kabelového vedení bude vedena v hloubce 120 cm protlakem pod místní komunikací Ruskova vedoucímu odboru stavebně správního zajistit: a) náležitosti dle bodu 2) b) vyjádření k existenci sítí ve správě městského obvodu Stará Bělá Vyřizuje: Martin Novák, T: vedoucí odboru stavebně správního RMOb/0309/16 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu Ostrava, 1373/1, Matúšek, NNk číslo: 0623/RMOb-SB/1418/34 s návrhem na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě zatížením pozemku par. č. 1315, ostatní plocha, v katastrálním území Stará Bělá, obec Strana 8/14

9 Ostrava pro stavbu zařízení distribuční soustavy podzemní kabelová přípojky 0,4kV Ostrava 1373/1, Matúšek, NNk o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti zatížením pozemku par. č. 1315, ostatní plocha, v katastrálním území Stará Bělá, obec Ostrava pro stavbu zařízení distribuční soustavy podzemní kabelová přípojky 0,4kV Ostrava 1373/1, Matúšek, NNk mezi Statutárním městem Ostrava - městským obvodem Stará Bělá a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, IČO: za cenu dle přijatých Zásad pro stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene, platných ke dni uzavření smlouvy 3) pověřuje starostu podpisem budoucí smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu RMOb/0310/16 Odměny pro členy Jednotky sboru dobrovolných hasičů Stará Bělá za činnost pro městský obvod v roce 2016 číslo: 0624/RMOb-SB/1418/34 s návrhem velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů na vyplacení odměn pro členy Jednotky sboru dobrovolných hasičů Stará Bělá za činnost pro městský obvod v roce 2016 dle předloženého materiálu 2) souhlasí s vyplacením odměn pro členy Jednotky sboru dobrovolných hasičů Stará Bělá za činnost pro městský obvod v roce 2016 dle předloženého materiálu z rozpočtu roku 2016 Vyřizuje: Jarmila Kaločová, T: RMOb/0296/16 Rozpočtové opatření č. 33/2016 číslo: 0625/RMOb-SB/1418/34 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 33/2016 dle předloženého návrhu 2) ukládá správci rozpočtu zajistit náležitosti dle bodu 1) Vyřizuje: Jarmila Kaločová, T: Strana 9/14

10 RMOb/0301/16 Stanovení termínů zasedání rady městského obvodu Stará Bělá v I. pololetí roku 2017 číslo: 0626/RMOb-SB/1418/34 s návrhem na stanovení termínů zasedání rady městského obvodu Stará Bělá v I. pololetí roku ) schvaluje termíny zasedání rady městského obvodu Stará Bělá v I. pololetí roku 2017: tajemnici zajistit náležitosti dle bodu 2) Vyřizuje: Jarmila Kaločová, T: RMOb/0297/16 Úprava úředních hodin úřadu městského obvodu Stará Bělá v době od do číslo: 0627/RMOb-SB/1418/34 s návrhem na úpravu úředních hodin úřadu městského obvodu Stará Bělá v době od do ) bere na vědomí úpravu úředních hodin úřadu městského obvodu Stará Bělá v době od do dle předloženého návrhu tajemnici zajistit náležitosti dle bodu 2) Vyřizuje: Jarmila Kaločová, T: RMOb/0311/16 Žádost o odkoupení pozemku par. č. 3428/17 - ostatní plocha v kat. území Stará Bělá číslo: 0628/RMOb-SB/1418/34 Strana 10/14

11 s žádostí Ing. Petry Němečkové, bytem Jičínská 21, Ostrava o odkoupení pozemku par. č. 3428/17 - ostatní plocha, v kat. území Stará Bělá, obec Ostrava o výměře 119 m 2 2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu Stará Bělá schválit záměr prodeje pozemku par. č. 3428/17 - ostatní plocha, v kat. území Stará Bělá, obec Ostrava tajemnici předložit žádost dle bodu 1) na zasedání zastupitelstva dne Vyřizuje: Jarmila Kaločová, T: RMOb/0314/16 Informace ve věci pozemků par. č. 43 a 56/1, lesní pozemek, v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava a návrh na jejich využití číslo: 0629/RMOb-SB/1418/34 1) bere na vědomí písemnost majetkového odboru Magistrátu města Ostravy ve věci svěření pozemku par. č. 43, lesní pozemek, v kat. území Stará Bělá, obec Ostrava do správy městského obvodu Stará Bělá, a ve věci pozemku par. č. 56/1, lesní pozemek, v kat. území Stará Bělá 2) ukládá starostovi zahájit jednání ve věci využití pozemků par. č. 43 a 56/1, lesní pozemek, v kat. území Stará Bělá RMOb/0315/16 Stanovisko rady městského obvodu Stará Bělá ke směně pozemků v kat. území Stará Bělá, obec Ostrava číslo: 0630/RMOb-SB/1418/34 a) s návrhem na směnu pozemků ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených do správy městského obvodu Stará Bělá, a to: pozemku par.č. 3815/35, ostatní plocha, výměra 277 m2, odděleného z pozemku par.č. 3815/7 a pozemku par. č. 3828/7, ostatní plocha, výměra 74 m2, odděleného z pozemku par. č. 3828/1 na základě geometrického plánu č /2016 do vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Ostrava, IČO: b) 2. s návrhem na směnu pozemku ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, a to: pozemku par. č. 3815/33, ostatní plocha, výměra 20 m2, pozemku par. č. 3815/32, ostatní plocha, výměra 48 m2 a pozemku par. č. 3815/31, ostatní plocha, výměra 25 m2, ostatní plocha, všechny odděleny z pozemku par. č. 3815/1, ostatní plocha na základě geometrického plánu č /2016 do vlastnictví Statutárního města Ostrava, se sídlem Prokešovo Strana 11/14

12 nám. 1803/8, Ostrava, IČO: se svěřenou správou městskému obvodu Stará Bělá o vydání kladného stanoviska ke směně dle bodu 1) tajemnici předat podklady pro směnu pozemků dle bodu 2) majetkovému odboru Statutárního města Ostravy Vyřizuje: Jarmila Kaločová, T: RMOb/0316/16 Pořízení ekologických vozidel v rámci dotačního programu Ministerstva životního prostředí - výzvy č. 13/2016, prioritní oblast Životní prostředí ve městech a obcích číslo: 0631/RMOb-SB/1418/34 s možností pořízení osobního ekologického automobilu a menšího nákladního automobilu od 2,5-3,5t (elektromobilů) z dotačního programu Ministerstva životního prostředí ČR č. 13/2016, prioritní oblast Životní prostředí ve městech a obcích, podoblast Udržitelná městská doprava a mobilita s maximální výší podpory ve výši 220.tis.Kč na osobní automobil M1 a 500.tis.Kč na menší nákladní automobil 2,5-3,5 t (N1) 2) schvaluje 1. pořízení osobního automobilu (M1) a menšího nákladního automobilu od 2,5-3,5 t (N1) z dotačního programu dle bodu 1) 2. spolufinancování pořízení ekologických vozidel z rozpočtu městského obvodu Stará Bělá nad rámec poskytnuté dotace starostovi zahájit jednání s odborem strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy ve věci podání žádosti o dotaci z dotačního programu dle bodu 1) RMOb/0317/16 Žádost příspěvkové organizace Základní škola Ostrava - Stará Bělá, Junácká 700, IČO: o souhlas k přijetí peněžního daru číslo: 0632/RMOb-SB/1418/34 s žádostí příspěvkové organizace Základní škola Ostrava - Stará Bělá, Junácká 700, IČO: o vydání souhlasu k přijetí peněžního daru 2) souhlasí s tím, aby příspěvková organizace Základní škola Ostrava - Stará Bělá, se sídlem Junácká 700, Strana 12/14

13 IČO: přijala peněžní dar ve výši 7.500,-- Kč od spolku Spolek Sdružení rodičů Ostrava - Stará Bělá, se sídlem Junácká 112/700, Ostrava, IČO: , který bude použit pro potřeby školní družiny při základní škole tajemnici zajistit náležitosti dle bodu 2) Vyřizuje: Jarmila Kaločová, T: RMOb/0318/16 Mobilní aplikace v městském obvodě Stará Bělá číslo: 0633/RMOb-SB/1418/34 s návrhem na instalaci mobilní aplikace v městském obvodě Stará Bělá 2) bere na vědomí návrh na instalaci mobilní aplikace v městském obvodě Stará Bělá RMOb/0319/16 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku par. č. 3556, ostatní plocha, v katastrálním území Stará Bělá, obec Ostrava číslo: 0634/RMOb-SB/1418/34 k usnesení č. 0610/RMOb-SB/1418/33 s návrhem na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku par. č. 3556, ostatní plocha v kat. území Stará Bělá, obec Ostrava, výměra 13 m 2 za účelem zřízení parkovací plochy pro osobní automobil o uzavření nájemní smlouvy č /NS-P/10 mezi Statutárním městem Ostrava - městským obvodem Stará Bělá a panem XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXna pronájem části pozemku par. č. 3556, ostatní plocha, v kat. území Stará Bělá, obec Ostrava, o celkové výměře 13 m 2 za cenu 1.000,--/Kč/rok bez DPH s účinností od na dobu neurčitou 3) pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy na pronájem pozemku RMOb/0320/16 Schválení změny odpisového plánu na rok 2016 příspěvkové organizace Základní škola Ostrava - Stará Bělá, se sídlem Junácká 700, Ostrava, IČO: Strana 13/14

14 číslo: 0635/RMOb-SB/1418/34 k usnesení č. 0415/RMOb-SB/1418/23 s návrhem na změnu odpisového plánu na rok 2016 pro příspěvkovou organizaci Základní škola Ostrava - Stará Bělá, se sídlem Junácká 700, IČO: ) schvaluje odpisový plán na rok 2016 příspěvkové organizace Základní škola Ostrava - Stará Bělá, Junácká 700, IČO: ve výši ,-- Kč tajemnici zajistit náležitosti dle bodu 2) Vyřizuje: Jarmila Kaločová, T: RMOb/0321/16 Spolufinancování investiční akce spolku Jezdecký klub Baník Ostrava Modernizace závlahového systému číslo: 0636/RMOb-SB/1418/34 s žádostí spolku Jezdecký klub Baník Ostrava, se sídlem K Průplavu 729/12, Ostrava, IČO: o zajištění spolufinancování investiční akce Modernizace závlahového systému 2) schvaluje spolufinancování investiční akce žadatele dle bodu 1) s názvem Modernizace závlahového systému ve výši 30.tis.Kč tajemnici zajistit náležitosti dle bodu 2) Vyřizuje: Jarmila Kaločová, T: Strana 14/14

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne 33. schůze rady městského obvodu konané dne 07.11.2016 čís. 0589/RMOb-SB/1418/33-0610/RMOb-SB/1418/33 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/13 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 49. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 49. schůze rady městského obvodu konané dne 49. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2017 čís. 0874/RMOb-SB/1418/49-0889/RMOb-SB/1418/49 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne 50. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2017 čís. 0890/RMOb-SB/1418/50-0905/RMOb-SB/1418/50 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne 35. schůze rady městského obvodu konané dne 19.12.2016 čís. 0637/RMOb-SB/1418/35-0653/RMOb-SB/1418/35 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 47. schůze rady městského obvodu konané dne 04.09.2017 čís. 0839/RMOb-SB/1418/47-0857/RMOb-SB/1418/47 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 36. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 36. schůze rady městského obvodu konané dne 36. schůze rady městského obvodu konané dne 09.01.2017 čís. 0654/RMOb-SB/1418/36-0661/RMOb-SB/1418/36 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/5 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 43. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2017 čís. 0778/RMOb-SB/1418/43-0794/RMOb-SB/1418/43 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 40. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 40. schůze rady městského obvodu konané dne 40. schůze rady městského obvodu konané dne 03.04.2017 čís. 0713/RMOb-SB/1418/40-0736/RMOb-SB/1418/40 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/13 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne 48. schůze rady městského obvodu konané dne 25.09.2017 čís. 0858/RMOb-SB/1418/48-0873/RMOb-SB/1418/48 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Stanislav Kokeš člen rady Strana 1/11 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 45. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 45. schůze rady městského obvodu konané dne 45. schůze rady městského obvodu konané dne 17.07.2017 čís. 0812/RMOb-SB/1418/45-0822/RMOb-SB/1418/45 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 14.08.2017 čís. 0823/RMOb-SB/1418/46-0836/RMOb-SB/1418/46 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Stanislav Kokeš člen rady Strana 1/9 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 26.03.2018 čís. ZMOb/0252/18 - ZMOb/0262/18 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2017 čís. ZMOb/0236/17 - ZMOb/0251/17 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19.06.2017 čís. ZMOb/0200/17 - ZMOb/0218/17 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 2.3.217 čís. ZMOb/189/17 - ZMOb/199/17 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

- 0725/RMOb-Mich/1418/47

- 0725/RMOb-Mich/1418/47 47. schůze rady městského obvodu konané dne 24.10.2016 čís. 0713/RMOb-Mich/1418/47-0725/RMOb-Mich/1418/47 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Pro/1418/15

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Pro/1418/15 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.03.2017 čís. 0109/ZMOb-Pro/1418/15-0123/ZMOb-Pro/1418/15 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/10 Přehled

Více

- 0650/RMOb-Mich/1418/41

- 0650/RMOb-Mich/1418/41 41. schůze rady městského obvodu konané dne 18.07.2016 čís. 0630/RMOb-Mich/1418/41-0650/RMOb-Mich/1418/41 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Usnesení 100. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 100. schůze rady městského obvodu konané dne 1. schůze rady městského obvodu konané dne 22.1.218 čís. 1447/RMOb-Mich/1418/1-1464/RMOb-Mich/1418/1 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/14 Přehled usnesení rady

Více

- 0248/RMOb-Mich/1418/18

- 0248/RMOb-Mich/1418/18 18. schůze rady městského obvodu konané dne 20.07.2015 čís. 0228/RMOb-Mich/1418/18-0248/RMOb-Mich/1418/18 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

- 0925/RMOb-Mich/1418/62

- 0925/RMOb-Mich/1418/62 62. schůze rady městského obvodu konané dne 29.05.2017 čís. 0913/RMOb-Mich/1418/62-0925/RMOb-Mich/1418/62 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 0378/RMOb-Mich/1418/25

- 0378/RMOb-Mich/1418/25 25. schůze rady městského obvodu konané dne 16.11.2015 čís. 0356/RMOb-Mich/1418/25-0378/RMOb-Mich/1418/25 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

- 0029/RMOb-Mich/1418/2

- 0029/RMOb-Mich/1418/2 2. schůze rady městského obvodu konané dne 01.12.2014 čís. 0010/RMOb-Mich/1418/2-0029/RMOb-Mich/1418/2 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19.12.2016 čís. ZMOb/0174/16 - ZMOb/0188/16 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

- 0327/RMOb-Mich/1014/71

- 0327/RMOb-Mich/1014/71 71. schůze rady městského obvodu konané dne 21.10.2013 čís. 0315/RMOb-Mich/1014/71-0327/RMOb-Mich/1014/71 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne 90. schůze rady městského obvodu konané dne 10.01.2018 čís. 2284/RMOb-Vit/1418/90-2296/RMOb-Vit/1418/90 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 102. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1418/102

Usnesení 102. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1418/102 102. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 03.10.2018 čís. 5196/RMObM- - 5206/RMObM- MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta V souladu

Více

- 0395/RMOb-Mich/1418/26

- 0395/RMOb-Mich/1418/26 26. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0379/RMOb-Mich/1418/26-0395/RMOb-Mich/1418/26 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0509/RMOb-Mich/1418/32

- 0509/RMOb-Mich/1418/32 32. schůze rady městského obvodu konané dne 29.02.2016 čís. 0488/RMOb-Mich/1418/32-0509/RMOb-Mich/1418/32 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

- 0132/RMOb_Mich/1822/11

- 0132/RMOb_Mich/1822/11 11. schůze rady městského obvodu konané dne 26.02.2019 čís. 0117/RMOb_Mich/1822/11-0132/RMOb_Mich/1822/11 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 0310/RMOb-Mich/1418/21

- 0310/RMOb-Mich/1418/21 21. schůze rady městského obvodu konané dne 14.09.2015 čís. 0282/RMOb-Mich/1418/21-0310/RMOb-Mich/1418/21 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/15 Přehled usnesení

Více

Usnesení 98. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 98. schůze rady městského obvodu konané dne 98. schůze rady městského obvodu konané dne 24.09.2018 čís. 1419/RMOb-Mich/1418/98-1429/RMOb-Mich/1418/98 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

Usnesení 10. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 10. schůze rady městského obvodu konané dne 10. schůze rady městského obvodu konané dne 25.02.2019 čís. 0215/RMOb-Vit/M1822/10-0232/RMOb-Vit/M1822/10 Radomíra Vlčková starostka Leoš Koláček místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/6

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/6 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 23.09.2015 čís. 0050/ZMOb-Mich/1418/6-0063/ZMOb-Mich/1418/6 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled

Více

- 0689/RMOb-Mich/1418/44

- 0689/RMOb-Mich/1418/44 44. schůze rady městského obvodu konané dne 12.09.2016 čís. 0677/RMOb-Mich/1418/44-0689/RMOb-Mich/1418/44 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne 11. schůze rady městského obvodu konané dne 13.04.2015 čís. 0132/RMOb-Mich/1418/11-0143/RMOb-Mich/1418/11 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Jiří Kašpárek radní Strana 1/9 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 113. (mimořádné) schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 113. (mimořádné) schůze rady městského obvodu konané dne 11. (mimořádné) schůze rady městského obvodu konané dne 10.10.2018 čís. 287/RMOb-Vit/M1418/11-284/RMOb-Vit/M1418/11 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského

Více

- 0667/RMOb-Mich/1418/42

- 0667/RMOb-Mich/1418/42 42. schůze rady městského obvodu konané dne 10.08.2016 čís. 0651/RMOb-Mich/1418/42-0667/RMOb-Mich/1418/42 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne 66. schůze rady městského obvodu konané dne 07.11.2012 čís. 1854/RMOb-Vit/1014/66-1866/RMOb-Vit/1014/66 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

- 1090/RMOb-Mich/1418/75

- 1090/RMOb-Mich/1418/75 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.11.2017 čís. 1078/RMOb-Mich/1418/75-1090/RMOb-Mich/1418/75 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

Usnesení 109. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 109. schůze rady městského obvodu konané dne 109. schůze rady městského obvodu konané dne 15.08.2018 čís. 2712/RMOb-Vit/1418/109-2736/RMOb-Vit/1418/109 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne 1. schůze rady městského obvodu konané dne 12.11.2018 čís. 0001/RMOb-Pro/1822/1-0015/RMOb-Pro/1822/1 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/14 Přehled usnesení rady městského

Více

- 1344/RMOb-Mich/1418/90

- 1344/RMOb-Mich/1418/90 90. schůze rady městského obvodu konané dne 18.06.2018 čís. 1335/RMOb-Mich/1418/90-1344/RMOb-Mich/1418/90 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0078/RMOb_Mich/1822/7

- 0078/RMOb_Mich/1822/7 7. schůze rady městského obvodu konané dne 08.01.2019 čís. 0069/RMOb_Mich/1822/7-0078/RMOb_Mich/1822/7 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

Usnesení 18. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 18. schůze rady městského obvodu konané dne 18. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2019 čís. 0457/RMOb-Vit/1822/18-0474/RMOb-Vit/1822/18 Radomíra Vlčková starostka Leoš Koláček místostarosta Strana 1/13 Přehled usnesení rady městského

Více

- 0674/RMOb-Mich/1418/43

- 0674/RMOb-Mich/1418/43 43. schůze rady městského obvodu konané dne 29.08.2016 čís. 0668/RMOb-Mich/1418/43-0674/RMOb-Mich/1418/43 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/5 Přehled usnesení

Více

- 0775/RMOb-Mich/M1418/17

- 0775/RMOb-Mich/M1418/17 17. schůze rady městského obvodu konané dne 22.12.2016 čís. 0768/RMOb-Mich/ - 0775/RMOb-Mich/ Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení rady městského

Více

- 0452/RMOb-Mich/1418/29

- 0452/RMOb-Mich/1418/29 29. schůze rady městského obvodu konané dne 18.01.2016 čís. 0425/RMOb-Mich/1418/29-0452/RMOb-Mich/1418/29 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/14 Přehled usnesení

Více

- 1364/RMOb-Mich/1418/92

- 1364/RMOb-Mich/1418/92 92. schůze rady městského obvodu konané dne 09.07.2018 čís. 1353/RMOb-Mich/1418/92-1364/RMOb-Mich/1418/92 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

Usnesení 49. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 19. října 2016

Usnesení 49. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 19. října 2016 Usnesení 49. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 19. října 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 927/49/16 schvaluje program 49. schůze rady městského

Více

- 0458/RMOb-Mich/1014/80

- 0458/RMOb-Mich/1014/80 80. schůze rady městského obvodu konané dne 10.03.2014 čís. 0439/RMOb-Mich/1014/80-0458/RMOb-Mich/1014/80 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0176/RMOb-Mich/1014/59

- 0176/RMOb-Mich/1014/59 59. schůze rady městského obvodu konané dne 06.05.2013 čís. 0159/RMOb-Mich/1014/59-0176/RMOb-Mich/1014/59 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

- 0598/RMOb-Mich/1014/88

- 0598/RMOb-Mich/1014/88 88. schůze rady městského obvodu konané dne 21.07.2014 čís. 0575/RMOb-Mich/1014/88-0598/RMOb-Mich/1014/88 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/14 Přehled usnesení

Více

Usnesení 78. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 13. prosince 2017

Usnesení 78. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 13. prosince 2017 Usnesení 78. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 13. prosince 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1504/78/17 1) schvaluje program 78. schůze

Více

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne 50. schůze rady městského obvodu konané dne 05.12.2016 čís. 0745/RMOb-Mich/1418/50-0753/RMOb-Mich/1418/50 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 82. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 11. června 2018 čís. 917/82 933/82 1/6 917/82 Rada městského obvodu Martinov 11. června 2018

Více

- 1417/RMOb-Mich/1418/96

- 1417/RMOb-Mich/1418/96 96. schůze rady městského obvodu konané dne 03.09.2018 čís. 1401/RMOb-Mich/1418/96-1417/RMOb-Mich/1418/96 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 3054/RMOb-Sle/1014/52

- 3054/RMOb-Sle/1014/52 52. schůze rady městského obvodu konané dne 07.02.2013 čís. 3024/RMOb-Sle/1014/52-3054/RMOb-Sle/1014/52 Ing. Antonín Maštalíř starosta MUDr. Hana Heráková místostarostka Strana 1/22 Přehled usnesení rady

Více

- 0205/RMOb-Mich/1418/16

- 0205/RMOb-Mich/1418/16 16. schůze rady městského obvodu konané dne 15.06.2015 čís. 0186/RMOb-Mich/1418/16-0205/RMOb-Mich/1418/16 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 20.4.2016 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ul. Xxxxxxx 3. Žádost o

Více

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne 89. schůze rady městského obvodu konané dne 04.06.2018 čís. 1321/RMOb-Mich/1418/89-1334/RMOb-Mich/1418/89 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

- 0339/RMOb-Mich/1014/72

- 0339/RMOb-Mich/1014/72 72. schůze rady městského obvodu konané dne 04.11.2013 čís. 0328/RMOb-Mich/1014/72-0339/RMOb-Mich/1014/72 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

- 0043/RMOb-Mich/1014/48

- 0043/RMOb-Mich/1014/48 48. schůze rady městského obvodu konané dne 19.11.2012 čís. 0029/RMOb-Mich/1014/48-0043/RMOb-Mich/1014/48 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta v z. Ing. Vladimír Kozel

Více

Usnesení 94. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. srpna 2018

Usnesení 94. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. srpna 2018 Usnesení 94. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. srpna 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1811/94/18 1) schvaluje program 94. schůze rady

Více

- 0548/RMOb-Mich/1418/34

- 0548/RMOb-Mich/1418/34 34. schůze rady městského obvodu konané dne 04.04.2016 čís. 0525/RMOb-Mich/1418/34-0548/RMOb-Mich/1418/34 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/13 Přehled usnesení

Více

Usnesení 3. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 3. schůze rady městského obvodu konané dne 3. schůze rady městského obvodu konané dne 10.12.2018 čís. 0033/RMOb-Pro/1822/3-0049/RMOb-Pro/1822/3 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 97. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. října 2018

Usnesení 97. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. října 2018 Usnesení 97. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. října 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1848/97/18 1) schvaluje program 97. schůze rady

Více

- 0487/RMOb-Mich/1418/31

- 0487/RMOb-Mich/1418/31 31. schůze rady městského obvodu konané dne 15.02.2016 čís. 0475/RMOb-Mich/1418/31-0487/RMOb-Mich/1418/31 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. června 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. června 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. června 2017 č. RM 154/2017 u p r a v e n á v e r z e 1. uděluje Městskému kulturnímu středisku v Kynšperku nad Ohří, příspěvkové organizaci

Více

Usnesení 2. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 2. schůze rady městského obvodu konané dne 2. schůze rady městského obvodu konané dne 26.11.2018 čís. 0016/RMOb-Pro/1822/2-0031/RMOb-Pro/1822/2 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/13 Přehled usnesení rady městského

Více

- 1077/RMOb-Mich/1418/74

- 1077/RMOb-Mich/1418/74 74. schůze rady městského obvodu konané dne 30.10.2017 čís. 1059/RMOb-Mich/1418/74-1077/RMOb-Mich/1418/74 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0377/RMOb-Mich/1014/74

- 0377/RMOb-Mich/1014/74 74. schůze rady městského obvodu konané dne 02.12.2013 čís. 0358/RMOb-Mich/1014/74-0377/RMOb-Mich/1014/74 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

- 0412/RMOb-Mich/1418/27

- 0412/RMOb-Mich/1418/27 27. schůze rady městského obvodu konané dne 07.12.2015 čís. 0396/RMOb-Mich/1418/27-0412/RMOb-Mich/1418/27 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 0281/RMOb-Mich/1014/68

- 0281/RMOb-Mich/1014/68 68. schůze rady městského obvodu konané dne 09.09.2013 čís. 0272/RMOb-Mich/1014/68-0281/RMOb-Mich/1014/68 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. prosince 2018

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. prosince 2018 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. prosince 2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 304/2018 převod peněžitých prostředků ve výši XXX z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové

Více

- 0062/RMOb-Mich/1014/49

- 0062/RMOb-Mich/1014/49 49. schůze rady městského obvodu konané dne 03.12.2012 čís. 0045/RMOb-Mich/1014/49-0062/RMOb-Mich/1014/49 Komise pro investice,rozvoj,živ.pr. a spr. majetku Ing. Vladimír Kozel Redakční rada Michálkovického

Více

- 1108/RMOb-Mich/1418/76

- 1108/RMOb-Mich/1418/76 76. schůze rady městského obvodu konané dne 27.11.2017 čís. 1091/RMOb-Mich/1418/76-1108/RMOb-Mich/1418/76 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 0179/RMOb-Pro/1418/16

- 0179/RMOb-Pro/1418/16 16. schůze rady městského obvodu konané dne 22.06.2015 čís. 0168/RMOb-Pro/1418/16-0179/RMOb-Pro/1418/16 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení rady

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 62. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 27. ledna 2014 čís. 889/62 909/62 1/6 889/62 Rada městského obvodu Martinov 27. ledna 2014

Více

Usnesení. Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9

Usnesení. Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015 čís. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 55. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 55. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 55. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 18. 2. 2013 čís. 824/55 834/55 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 37. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 10. května (č. 472/37 495/37)

- 1 - U S N E S E N Í. z 37. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 10. května (č. 472/37 495/37) - 1 - U S N E S E N Í z 37. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 10. května 2016 (č. 472/37 495/37) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, Mgr. M. Konečná, P. Kukučka, Ing. M. Robenek

Více

- 0354/RMOb-Pro/1418/36

- 0354/RMOb-Pro/1418/36 36. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2016 čís. 0343/RMOb-Pro/1418/36-0354/RMOb-Pro/1418/36 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 115. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 115. schůze rady městského obvodu konané dne 115. schůze rady městského obvodu konané dne 24.10.2018 čís. 2845/RMOb-Vit/1418/115-2876/RMOb-Vit/1418/115 Petr Dlabal starosta Vojtech Kiss místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

UŽ?B 15334? 33: :- POLANKA NAD ODROU. 0185/RMOb-Pol/1822/ /RMOb-Poll1822/15. Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne

UŽ?B 15334? 33: :- POLANKA NAD ODROU. 0185/RMOb-Pol/1822/ /RMOb-Poll1822/15. Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne 15. schůze rady městského obvodu konané dne 29.05.2019 n< S" 0185/RMOb-Pol/1822/15 0202/RMOb-Poll1822/15 f. Pavel Bochnia starosta Martina Šoustalová místostarostka Strana 1/9 UŽ?B 15334? 33: :- Přehled

Více

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.03.2016 čís. 0142/ZMOb-Vit/1418/8-0161/ZMOb-Vit/1418/8 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

- 0587/RMOb-Mich/1418/37

- 0587/RMOb-Mich/1418/37 37. schůze rady městského obvodu konané dne 16.05.2016 čís. 0569/RMOb-Mich/1418/37-0587/RMOb-Mich/1418/37 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne 1. schůze rady městského obvodu konané dne 07.11.2018 čís. 0001/RMOb-Vit/1822/1-0015/RMOb-Vit/1822/1 Radomíra Vlčková starostka Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

- 0236/RMOb-Mich/1014/65

- 0236/RMOb-Mich/1014/65 65. schůze rady městského obvodu konané dne 22.07.2013 čís. 0217/RMOb-Mich/1014/65-0236/RMOb-Mich/1014/65 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Usnesení 89. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 6. června 2018

Usnesení 89. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 6. června 2018 Usnesení 89. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 6. června 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1720/89/18 1) schvaluje program 89. schůze rady

Více

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne 19. schůze rady městského obvodu konané dne 10.08.2015 čís. 0249/RMOb-Mich/1418/19-0269/RMOb-Mich/1418/19 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Jiří Kašpárek radní Strana 1/16 Přehled usnesení rady

Více

Rada MČ Brno-Černovice

Rada MČ Brno-Černovice 1 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO USNESENÍ 74. schůze Rady městské části Brno-Černovice konané dne 14. 6. 2017 od 15.00 hod. na ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, Brno (kancelář starosty) Rada

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17 MĚSTO FULNEK Usnesení z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne 23.01.2017 čís. 1219/64/17-1248/64/17 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

M Ě S T O Š E N O V Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov okres Ostrava město

M Ě S T O Š E N O V Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov okres Ostrava město M Ě S T O Š E N O V Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov okres Ostrava město USNESENÍ okres z 18. Ostrava schůze - rady město města konané dne 08.06.2015 Rada a) bere na vědomí 1. zprávu PČR, obvodní oddělení

Více

Usnesení 13. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 22. května 2019

Usnesení 13. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 22. května 2019 Usnesení 13. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 22. května 2019 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 223/13/19 1) schvaluje program 13. schůze rady

Více

Usnesení 4. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 19. prosince 2018

Usnesení 4. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 19. prosince 2018 Usnesení 4. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 19. prosince 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 59/4/18 1) schvaluje program 4. schůze rady

Více

- 0344/RMOb-Mich/1418/23

- 0344/RMOb-Mich/1418/23 23. schůze rady městského obvodu konané dne 19.10.2015 čís. 0332/RMOb-Mich/1418/23-0344/RMOb-Mich/1418/23 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

Usnesení 76. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 15. listopadu 2017

Usnesení 76. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 15. listopadu 2017 Usnesení 76. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 15. listopadu 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1460/76/17 1) schvaluje program 76. schůze

Více

- 0424/RMOb-Mich/1014/78

- 0424/RMOb-Mich/1014/78 78. schůze rady městského obvodu konané dne 03.02.2014 čís. 0410/RMOb-Mich/1014/78-0424/RMOb-Mich/1014/78 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více