ČESKÁ REVUE. můj národ a má vlast. kapitola čtvrtá (1885 až 1899)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ REVUE. můj národ a má vlast. kapitola čtvrtá (1885 až 1899)"

Transkript

1 můj národ a má vlast ČESKÁ REVUE kapitola čtvrtá (1885 až 1899) Eim Bang Dittrich Trstenjak Herben Gebauer Bráf Schauer Schulz Lier Tilšer Kučera Janda Tůma Pravda Chalupa Hlávka Fischer Srb Herold Grégr Grégr Preissová Křižík Lobkowicz Habsburg Thun Šolc Zedtwitz Brandes Stroupežnický Nováková Štolc Mrštík Dvořák Mrva Veselý Hostinský Štech Král Červinková Červinka Masaryk Krásnohorská Arbes Rohan Adámek Winter Tomkowicz Horáček Simonides Zeyer Kaizl Hořica Mommsen Balzer Pekař Goll Sova Rutte

2 kapitola čtvrtá

3 Gustav Eim... Nelze popříti, že hlavně omylem a chybami historické šlechty národ náš tak dlouho bloudil pouští, že národnost naše tolik musila strádati a že dnes ještě trpí následky osudných těch chyb. Nebylo by spravedlivě a moudře jednáno, kdyby tatáž šlechta prolomila národu českému nepřátelskou baštu na cestě k jeho národním cílům a postavila se v čelo snah pro zrušení kuriálních voleb, pro politickou rovnost a nejširší právo volební? Byl by to nejlepší čin a skutečná zásluha šlechty historické o český národ a její jméno, v Evropě dnes tak málo vážené, pokrylo by se ctí a uznáním.... Jenom tak Slované rakouští mohou dostati se k trvalé, bezpečné, od cizích nezávislé většině na říšské radě. A taková většina pro vši budoucnost zjedná národu českému nejen ve školství, úřadech a celém životě rovné právo a stejnou platnost, ale ona položí do rukou českých a slovanských patřičný podíl na vládě, moci a exekutivě. Potom bude čas doplniti program národní na všechny strany spravedlivým kompromisem mezi jednotlivými národnostmi této říše, aby žádná neměla důvodnou příčinu k žalobám a potom uhodí též ona toužebně čekaná hodina, kdy národ český bude míti síly a platnosti dost, aby se mohl postaviti na aktuální program svůj politický: vyrovnání mezi potřebami říše a mezi samosprávou, samobytností a neodvislostí trojjediných Zemí českých; aby připojiti mohl korunovaci českého krále na minulost, aby z rozvalin zhoubných tří věků mohl v poměrech nových zřídit a k Říši habsburské v organický svazek uvésti stát český. Gustav Eim Snad... oči nynější generace tento vrchol snažení českého národa neuvidí, avšak ona musí tuto budoucnost zakládati a připravovati. Tato budoucnost není zaručena tak starými sebectihodnějšími pergameny, jako živými srdci českými, v nichž paměť na starou slávu českou, na velkou minulost naši zapsána je písmem nezahladitelným.... A třeba z programu aktuálního n a čas zmizela otázka státoprávní, ideál českého státu nezmizí, dokud nestaví se tlukot srdcí českých.... Ne skrze státoprávní program k rozkvětu a zajištění české národnosti, ale skrze národně český program k státnímu právu!... Ne skrze paláce mocných, ale skrze nepřístupné řady celého, k volebnímu osudí volaného národa vede cesta ke splnění ideálů národních. My také neuvěříme dříve v opravdovost a upřímnost spojenectví šlechty historické, dokud neuvidíme ji skládati k nohám volební výsadu a státi v jednom šiku s národem aspoň za rovnost všech voličů!! Nečekejtež, až národ jinou cestu si vynutí! Padla by při tom tak mnohá modla v prach!! [Znoj, Havránek, Sekera (ed.): Český liberalismus. Torst, Praha 1995] Eimova úvaha»jinou cestou«byla otištěna v Národních listech 1. ledna 1886 u příležitosti 25. výročí založení tohoto proslulého listu. Jako skalní»mladočech«v ní Eim pokládá za prospěšné, kdyby čeští politici opustili státoprávní program založený na historickém právu. Ba co více, Eim v závěru podsouvá, že už se tak stalo...

4 Herman Bang Ty krásné město, jež opatrují Hradčany, kamenný král se vztyčenou rukou je někde město bohaté jako ty, kde se Valdštejnovy zbraně drolí nad branami starých paláců a mladý národ vstává, aby si svobodným životem vytvářel dějiny?... To znovuzrození dává Praze ten výraz procitající mladosti. Tr valé třenice dvou plemen napínají všechny schopnosti. D e n n í b o j d vo u kmenů otvírá oči. Zde nelze spát. Zde narážejí Čechové, nejmladší předvoj milionů Slovanů, na poslední stráž západu. Stráž je rakouská a hvízdá si valčík. Ti Rakušané se svým lehkým životem. Osud jim dal dobrý humor, a oni prožívají svůj vlastní zánik jako podívanou. Ale slabou baštou jsou ti veselí chlapíci. A je-li Vídeň branou západu, doznejme, že to jsou i dveře, jež lze snadno vyrazit. Ale národ, jenž je veselý, dá život a nezapláče a oslaví, až přijde den, svůj pohřeb po rakousku.... Rakouský člověk má pohřeb jako pařížský svatbu. Jednou umře samo Rakousko, a nad jeho hrobem zahrají»kéraus«, něco do skoku na vymetení lítostné nálady. Boj plemen nad Vltavou připomíná Helsingfors. Je v něm táž zaujatost a duchovní hybnost. Praha je skutečným Helsingforsem uprostřed Evropy. Podobnosti jsou úžasné. Jako tam Finové, vyrůstají zde Čechové ze samotné země. Je to proud, jejž nelze zadržet, neboť tryská z lůna země. Tato falanga pomalu vytlačuje ty druhé soutěskami u Hradce Králové. Herman Bang Jako Finové jsou Čechové demokrati. Přicházejí zdola, a jejich voj je obcí, kterou třeba vychovat politicky a společensky. Dílo osvobozovací je dílem výchovným. Jde to rychle, neboť Čechové jsou snad nejinteligentnějšími Slovany. Mají vtipné hlavy, jež se snadno učí u protivníků; mají nervosní ctižádost, jež je rychle bičuje kupředu.... Praho, zlaté město s pospíchavou řekou a vždy jasným horským nebem, město s Nepomukovým mostem a zvětralými náhrobky králů českých, s dvojím lidem a věčným bojem každý, kdo tě poznal, miluje tě. Dalas člověku, jenž byl neznám a sám, dny práce a naděje. A naučilas cizince, že k a ž d i č ký č l ově k, i nejchudší, má jeden statek: lásku věnovanou vlasti. Že svou práci, i tu nejnepatrnější, může věnovat vlasti. O lásce k vlasti promlouvaly hrdé Hradčany, kamenný král nad veškerou zemí českou. [Schwarz (vybral): Město vidím veliké. Cizinci o Praze. Fr. Borový, Praha 1940] V roce 1864, kdy rakouská a pruská vojska vtrhla do jeho vlasti, začal pozdější proslulý dánský romanopisec, novinář, režisér a literární a divadelni kritik Bang teprve chodit do školy. Ona hanebnost mu však utkvěla jistě v paměti, protože při popisu svých zážitků z pobytu v našem království neskrývaně straní českému živlu.

5

6 Max Dittrich Max Dittrich???? Když jsme se procházeli na Petříně, potkali jsme v sadech mladého pána, jenž nám nejen nejvlídnějším způsobem odpovídal na naše otázky, nýbrž se k nám i připojil a dělal nám po několik hodin nejroztomilejšího průvodce. Byl to rodilý Pražan a císařský poštovní asistent, jenž měl odpoledne volno. Připomínám zde, že se mi za mého ovšem jen krátkého pobytu v Čechách nestalo ani jednou, aby nějaký Čech odpověděl nezdvořile nebo hrubě na zdvořilou otázku. Naopak, doznávám podle pravdy, že se i lidé nezcela znalí anebo vůbec neznalí němčiny co nejpoctivěji namáhali, aby mohli prokázat úslužnost a dát vysvětlení. A my se vyptávali hodně, ježto jsme si nevzali průvodce, nýbrž potulovali se různými částmi města s výslovným úmyslem poznat povahu lidu ve věcech úslužnosti a zdvořilosti. Všude k nám byli přívětiví, ochotně způsobně poučili. Cítím povinnost, abych se o tom zmínil, protože u nás pokládají Čechy namnoze za lidi naprosto neochotné a neroztomilé. Nesetkal jsem se s žádnou z těchto vlastností, ani v Praze, ani jinde. Ovšem mi říkali tamní Němci, že se Čechové cizincům ukazují vždy s nejvýhodnější stránky, nikoli však Němcům v Čechách. Ať tomu je, jak chce, mně však se zdá, jako by nynější velká roztrpčenost mezi Němci a Čechy nebyla pouze vinou Čechů. Rozumí se, že mé sympatie v tomto boji jsou nedílně v táboře německém; nemohu však přec zatajit, že se mi namnoze zdálo, jako by Němci, kteří jsou v rozhodné menšině, shlíželi na český národ s jakousi okázalou nevážností a netajili se nijak s jejím projevováním: chování, jež se mi se zřetelem k situaci v Čechách zdá ve l m i n e- moudré.... Málo povzbudivé poznámky pražských Čechů o nevábných českých zábavních místnostech nás nijak neodradily. Taneční síň jsme sice nenašli, zato však český šantán, a to Paslerovu ústřední síň na Perštýně. Bohužel byla jen slabě navštívena a poskytovala tedy jen malou příležitost k podrobnému pozorování. Obecenstvo se skládalo výhradně z pánů, důstojníků a úředníků. Přednes a toalety nebyly ani horší, ani lepší než v německých podnicích toho druhu. Obsluha byla co nejochotnější. Stejně i v ryze české pivnici U Pinkasů, jež je na Jungmannově náměstí poblíž Příkopu. Je to nízká a malá místnost. Došli jsme tam v doprovodu jednoho pražského Němce a pili tam pivo a pojedli hovězí maso s křenem a guláš, který by nenechal stát ani největší labužník. Jak dobře tam chutnalo pivo od čepu, vysvitne ze skutečnosti, že jsme se tam uvelebili tak napevno, až jsme o chlup zmeškali vlak... [Schwarz (vybral): Město vidím veliké. Cizinci o Praze. Fr. Borový, Praha 1940]»Eine Fahrt ins Böhmerland«, v níž autor líčí dojmy z výletu do Čech, vyšla v Míšni roku Dittrich nezastírá své»velkoněmectví«, ale současně varuje pražské soukmenovce před projevy arogance, kterou považuje za»nemoudrou«. A, jak jinak, i tento rádce a intimus slavného Karla Maye velebí české pivo...

7 Anton Trstenjak Pozdravujeme tě, chloubo a slávo slovanská, zlatá matko naše! Buď nám tisíckrát pozdravena! Jak pečovně jsi shromáždila své syny a dcery, oznámivši jim, že se blíží den, kdy tě navštíví Slovinci a Charváti, siví sokoli z dálného jihu, že ten den je svátkem pro tebe i pro ně, pro všechen rod tvůj. Tys věru zlatá matka! Bez tebe by Čechové byli opuštěné siroty, bez krbu; tys jim byla vzornou matkou v radostných i žalostných dnech národního života utrpení. Na tvém líci se pozná, žes mnoho truchlila, přemnoho trpěla; ale dnes, kdy před sebou vidíš dávné známé, krev ze své krve, ducha ze svého ducha, dnes se ti rozjasnilo čelo, zbystřilo se tvé oko, jak se tak díváš na svůj nejdražší poklad, na své slovanské rody. Jedno jsme s tebou; jsi naše jako jsi česká. Buď nám tedy tisíckrát pozdravena! Vezmi nás k sobě, drahá zlatá matičko, a my ti vypovíme své bolesti, kolik jich máme v srdci; své utrpení, kolik jsme ho musili vytrpěti od těch dob, kdy jsme byli vyrváni z tvého náručí. Mnoho synů a dcer jsi ztratila; mnoho plemen našeho rodu odpočívá v chladné zemi; cizí zemí, kdysi naší, přes hroby svých otců a matek jsme se slzami v očích putovali k tobě, vzpomínajíce žalostné minulosti a myslíce na bolestnou přítomnost. Ty, zlatá matko, nebylas šťastnější svým osudem. Podnes pláčeš na hrobech svých slavných králů. Dnes střežíš studené hroby svých královských synů! Tvůj prestol je prázdný, bez korunované hlavy. Podlehla jsi v těžkém boji. Padli jsme i my. Jen ty jsi zůstala a duch, a dnes nás padlé zdvíháš se země a hlasně voláš: Vstaňte Slované! Plaše se rozhlížíš, jako by ses bála, že ti nás Anton Trstenjak někdo vezme. Je pravda, jsme ohroženi, ale je nás přes sto milionů; vložíme ti matce královskou korunu na hlavu. Buď nám milionkrát pozdravena!... Národní divadlo je veliký a přenádherný pomník omlazené české síly, pomník obětavosti, jaký si postavil málokterý národ. České národní divadlo nezbudoval bohatec, jenž bez zásluh zbohatl a jenž nemá pro národ srdce, a jen ze sobeckosti, aby jej lidé velebili a oslavovali, dá sto tisíc na nějaký účel. České národní divadlo si postavil národ nadšený pro všechno dobré a krásné a do krajnosti opojený láskou k vlasti. České Národní divadlo zbudovali služky, pradleny, ševci, zbudoval je nádeník, metař, drvoštěp, ba i žebrák; zbudovaly je všechny stavy české národní společnosti od nejpřednějšího do nejprostšího, zbudoval je celý národ český.... Čím byly kdysi ve staré Helladě olympské hry řeckému národu, tím snad bude české Národní divadlo národům slovanským, ale na jiný způsob. [Schwarz (vybral): Město vidím veliké. Cizinci o Praze. Fr. Borový, Praha 1940] Praha se pro všechny neruské Slovany stávala, aniž o to (na rozdíl od Moskvy) nějak zvlášť usilovala, zhruba od poloviny 60. let XIX. století západo- a jihoslovanským»jerusalemem«, jak o tom svědčí třeba tento chvalozpěv slovinského slavisty Trstenjaka z roku Podobná vyznání se objevovala především při akcích sokolských.

8

9 Jan Herben... Jak jsem záhy poznal, bylo v Praze vůbec veřejným tajemstvím, že v Národních listech se Rukopisům nevěří... A hle přes všechny tyto skutečnosti dr. Julius Grégr zjevil se dne 5. března roku 1886 na rukopisném bojišti s hrozným mečem jako blanický rytíř. Předskočil všechny ostatní zápasníky a strhl na sebe vůdcovství.... Když vyšlo únorové Athenaeum roku 1886 s články protirukopisnými, Národní listy zachovávaly lhostejné mlčení, ale redaktoři nebyli lhostejní.... Anýž s neobmezenou chválou mluvil o profesoru Gebauerovi jako svém bývalém učiteli na české reálce pražské:»když ten něco podnikne, pak je to skálopevné.«asi za týden vkročil večer do hlavní redakční světnice dr. Julius Grégr, když byli členové redakce skoro všichni pohromadě.»co říkáte, páni, těm profesorům? Přečetl jsem to Athenaeum, a musíme proti tomu vystoupit. Vždyť ten Gebauer nemá žádných důkazů, to jsou všechno věci stokrát vyvrácené! A říká sám, že staré češtiny dosud nezná. Vymyslil si normální staročeskou gramatiku. A ten Masaryk? To je takový švec, který přijde vyučený z Vídně na vesnici, a všichni jsou mu hloupí. Všechna učenost jeho to je taková ta pověstná německá věda... Oba si hrajou do ruky jako falešní hráči, kteří si dřív namíchali karty. Jsou štrébři já jim dám!«... Všecko bylo marné. Bylo patrno, dr. Grégr už se zviklati nedá... Tím méně, když začaly vycházet šéfovy články 5. března roku 1886 na obranu Rukopisů O tom, jsou-li Gebauerovy důkazy, založené na pětadvacetileté odborné práci pochybné, rozhodoval zde muž, který se těmi věcmi obíral nejdéle od 13. února roku Dr. Grégr vytýkal dále domácím podezřívačům obou Rukopisů, že utíkali o pomoc do Němec. Je to prý historická cesta všech, kdož konspirujíce proti citům neb zájmům národa, narážejí doma na nezlomný vlastenecký odpor... Oni prý s frivolní surovostí v Athenaeu uráželi náš národní cit, namáhali svou duševní impotenci, aby zohyzdili, zlehčili a potupili kulturní práci předků. Přišli jako cizí minéři, aby podryli naši společnost, odcizili ji svému původu, zohavili naše dějiny, zlehčili naši kulturní práci a otrávili, co zbylo z dávné lepší minulosti. Tak jako žoldnéři cizí po Bílé Hoře pod záminkou pravé víry nám všechno vzali... Oni vědí, že jim již pouhé podezřívání a hanobení naší literatury, jakoby naskrze byla podvodná a falšovaná u Němců postačí! Jako by bylo úmyslně pojatým úkolem našich domácích útočníků, aby vyhladili poslední a jediné tyto zbytky někdejší dávné naší pospolitosti slovanské, otravují jedem podezření a svého německého kosmopolitismu písně našich Rukopisů. To vše národ přijímal s potleskem.... Dr. Grégr psal tu už, že se zorganisovala v Praze hotová literární Maffia, která nesahá sice do kapes jednotlivců, ale vztahuje své smělé ruce po nejdražších skvostech národa. Je to prý koterie na naší mladé universitě, která si opatřila již i svého šaška, jako jej mívaly středověké, rytířské výpravy, když šlo o to, zaskočit a obrat kupce, vracející se s vzácným zbožím z dalekého trhu.... Koterie ta stála prý na stanovisku kosmopoliticko národně indiferentním a internacionál-

10 ním; čeho nedovedla u nás ani dřívější německá universita, to způsobila vytoužená universita česká, aby se stala střediskem k šíření národního indiferentismu a otravovala vřelost v srdci českého studentstva!... Odpůrců rukopisných však se nikdo nezastal, poněvadž jakmile jde o vlastenectví, každý se u nás bál podezření, že by mohl být pokládán za studenějšího vlastence než ti, kteří jménem vlastenectví právě nějakou ideu zatracují.... Tábor odpůrců»starých památek«však přece rostl... Vedle jmenovaných už mužů Gebauera, T. G. Masaryka, Krále, Golla, Josefa Truhláře vyšli na zápasiště: Jindřich Vančura, Jaroslav Vlček, Karel Černý, Matěj Opatrný, A. Seydler, Arnošt Kraus, Otakar Hostinský, J. Polívka a jiní.... Zvěděl jsem, že dr. Grégra popudily mé články o sporu rukopisném, jež jsem psal do»našich hlasů«. Do mé výpovědi vyšly jen dva z nich.... Poněvadž se však ještě mnoho let vlekla za mnou kleveta o obsahu oněch mých článků v»našich hlasech«, jako bych v nich byl prozrazoval tajemství redakční, uvádím zde úvod a doslov k nim... *** Bolestně se dotýká každého dobrého člověka, vidí-li, jak hříšně a nezvedeně začne se hned podezřívati člověk pro náhledy, s nimiž nesouhlasíme z nevlastenectví. Toto hnusné podezřívání je nebezpečný, na massy působící prostředek právě tak jako heslo o»národní svornosti«, jímž se chce utlouci každý samostatný náhled... A již se zase zavádí guillotinování národní cti proti dvěma mužům domácím, čestným a poctivým lidem: profesoru Gebauerovi a Masarykovi. A k tomuto srážení hlav vyzývají nedospělci, 1886 Jan Herben kteří neznají slovíčka staročeského, hospodští lvové, kteří by nevěděli, jak staročeskou památku vzíti do rukou.... Stojíme před rozhodnutím. Rukopisy byly a jsou naší chloubou... Tyto Rukopisy buď zachráníme: a pak chloubou naší zůstanou. Nicméně jednotlivosti v nich a z nich asi rozhodně budou podvrženy. Očistíme tedy jen ryzí zlato od rmutu, a to bude zásluhou pochybovačův, nikoli obráncův. Avšak můžeme Rukopisy ty i zcela ztratiti. Pak bude škoda jich nenahraditelná. Spláče nad nimi jistě celý národ. Přitom budeme se musiti také zardít před nepřáteli, kteří se nám budou posmívati, že sedmdesát let věřili jsme makavému podvodu. To bude smutná věc pro naše učence i pro národ.... Užiju na konec Jungmannových slov, která se hodí na obě strany:»... Může se blud po tisíce let udržeti a nad pravdou panovati. Užívej každý svého také rozumu, toho božského daru, jejž toliko zaslepenci zatracovati smějí.«[herben: Kniha vzpomínek. Družstevní práce, Praha 1935] K jaké to bezpáteřnosti se tu Herben doznává: národ je»rukopisně rozštěpen«, Grégr hájí urputně jejich pravost, a Herben? ostře nesouhlasí, a netuší, že slušný člověk by dal výpověď sám. Pak nezaráží, že»knihu vzpomínek«hodlal podle vlastních slov původně nazvat»životopis psa«, neboť prý tak věrně sloužil celý život Masarykovi.

11 Jan Gebauer Slovutný a vysoce ctěný pane! Osměluji se psáti Vám o rukopise Královédvorském a Zelenohorském a prosím, abyste mému listu věnoval na chvíli pozornost. O Hankovi poznali jsme a víme všichni bez rozdílu, že nás klamal všelijakými»staročeskými«památkami padělanými. Od tohoto notorického podvodníka máme také RKý. RKý nemusí proto být padělkem, bankovku pravou mohu dostati i od usvědčeného padělatele; ale zajisté jest při RKém nalezení Hankou napomenutím, abychom si RKý důkladně prohlédli, jako si důkladně prohlédneme bankovku, kterou nám podává notorický penězokaz. RZý tak souvisí s RKým, že i při něm musíme být přísní. Prohlédnouti RKý a RZý důkladně bylo úkolem mým, t. j. úkolem, jejž mi ukládaly úřad můj a mé práce vědecké. Nedal jsem se do tohoto prohlížení z úmyslu zvláštního, t. j. nedal jsem se do hledání ad hoc, abych v RKZ vyhledával a takořka lovil známky pravosti a nepravosti; bylť jsem věřící, ano i obhájcem týchž RKpů; známky nepravosti jejich objevovaly se mi při pracích mých samy, mimo mé nadání a proti mému přání a způsobovaly mi mnoho zármutku a starosti.... S nálezem svým vystoupil jsem na veřejnost, a přidali se ke mně přátelé, kteří se mnou souhlasili a nalezené mnou známky podezřelosti a nepravosti svým hledáním velice rozhojnili. Za toto své poznání a za vyplnění povinnosti byl jsem v české veřejnosti nejnespravedlivěji a způsobem neslýchaně surovým ztupen. Hlavní zásluhu má o to majetník Nár. Listů dr. Julius 1886 Jan Gebauer Grégr a velikou prý také Vy, slovutný pane! Pověděl mi totiž dr. Eduard Grégr (a svolil, abych se ho dovolával), že prý jste ráčil velmi vřele pochváliti vystoupení Julia Grégra proti nám.... Vy pak, slovutný pane, musíte to připustiti aspoň ex hypothesi, že padělanost Rkpův za nedlouho bude uznána obecně; považte prosím, co se bude pak říkati těm, kteří nás pro nálezy vědecké pomluvami tupili a surovými křivdami nám ubližovali, a co se bude říkati těm, kdo toto jednání schvalovali!... Jakožto vůdce národa staráte se o to zajisté svědomitě, aby ve všech oborech potřeb národních byli dostateční a platní pracovníci, nikde nedopouštíte a neschvalujete, aby se svědomitým pracovníkům těmto bez příčiny ubližovalo; také vojevůdce nedává stříleti na ty své lidi, kteří ve prospěch voje operují a konají svou povinnost. Touž spravedlnost vůdcovskou račte, prosím snažně, zachovati také oproti nám. V úctě nejhlubší oddaný J. Gebauer, v Praze 23./ [Gebauerová: Rodinné vzpomínky na Jana Gebauera. Díl II. J. Šnajdr. Kladno 1926] V celkem nerudné odpovědi se Rieger mimo jiné dotáže,»co má v té věci na práci Masaryk, který ani nové češtině nerozumí...«rkz rozdělovaly český národ velmi dlouho, a i v době, kdy již pominuly ryze vlastenecké motivy jejich obhajoby ve XX. století, se jich marně zastávala řada osobností především profesor Mareš. Ostatně, kdo ví...

12 Albín Bráf Jdouce jednou z naší sobotní večerní společnosti octli jsme se, Masaryk, Storch a já, záhy v živém sporu. A pro ten spor jsem se nedal směrem k Vinohradům, kde jsem bydlil, nýbrž doprovázel oba soudruhy až na Smíchov, kde v Karlově ulici, podél Kinského zahrady vzhůru se vinoucí, bydlil Masaryk. A v čilé hádce vrátili jsme se zase k Oujezdské bráně a odtud opět vzhůru. Hádku vyvolal výrok Masarykův, stojí-li zápas o zachování naší národnosti za oběti, jež se mu přinášejí; nebylo-li by v kulturní příčině pro nás výhodnější připojiti se k nějakému velkému kulturnímu národu a uvolniti síly, nyní zápasem o zachování národnosti mařené, pro positivní práci kulturní, jejíž ovoce by nám z bohatého zdroje mocného kulturního života hojně plynulo, získali bychom větší horizonty a t. p. Přítel Storch nad těmi a podobnými vývody, jež následkem hádky nabývaly u Masaryka jisté umíněné stupňovanosti, z míry se rozčilil, mluvil se zápalem, k jakému se mezi čtyřma očima zřídka dal strhnouti, odmítaje rozhorleně všecka Masarykova tvrzení. Já jsem sice také byl trochu dopálen, ale přece jsem zachoval jistou míru a obmezil se na rozumové důvody, když u Masaryka jiné neměly platnosti. Hlavně pak jsem kladl důraz na to, že odnárodnění širokých vrstev už jednou se u nás nepodařilo a že by nebylo nižádným prospěchem kulturním, kdybychom měli zase k tomu dospěti, aby se vrstvy vyšší a inteligentnější odnárodnily, nikoliv však široké vrstvy lidové, do nichž po dobu dlouhých generací nový jazyk tak snadno nepronikne, aby mohl býti prostředkem kulturním, a přerve, přetrhne-li se vzájemný vztah mezi vrchní a širokou spodní vrstvou národa odnárodněním oné, jak bylo již u nás jednou, jaký z toho vyplývá podle naší historie hrozný stav! Masaryk nechtěl připustit, že by se chod odnárodnění nutně zase a s takovým výsledkem opakoval atd. Zkrátka bezvýsledná tahanice názorů, která měla jen ten následek, že Storch přestal od té chvíle míti jakýchkoli styků s Masarykem, já pak, připisuje jisté výstřednosti výroků, jež při tom padly o nás a našich snahách k udržení národnosti, spíše za bezděčné přehánění, k němuž se dal Masaryk často ve sporech strhnouti, nepřikládal jsem tomu výjevu mnoho váhy. Teprv když po založení»času«objevil se v něm článek mladého a nadaného, tak záhy zemřelého Schauera, žáka Masarykova, s podobnou, až nápadně podobnou tendencí, jakou měla v naší někdejší hádce slova Masarykova, oživil se mi obraz její a dostavilo se nemalé udivení, když po útocích pro ten článek na Masaryka ve veřejnosti podnikaných, on jevil tak málo chuti, také pro svou osobu se k ideám jeho znát, jevil všecku ochotu nechati ubohého Schauera na holičkách a vydati ho na soud velekněží v»národních listech«... Jinak neupře mu nikdo, že přinesl mnoho nových podnětů, a že v jistých směrech působil příznivě i na mravní smysl mládeže (pohlavní stránka, abstinentství). A le sotva kdo za celé století nadělal se tolik křivd jiným, zejména lidem, kteří tak či onak stáli v popředí. Šířil také spíše ducha kritikaření než ducha kritického. Pletl se do všech disciplin, byť o nich neměl sám jasného pojmu.... Byl to zlomyslný, ale

13

14 nikoliv zhola nepřípadný vtip, jenž se pronášel otázkou na odpověď, jaký že jest rozdíl mezi pánem Bohem, německým císařem a prof. Masarykem:»Pán Bůh ví všecko, německý císař Vilém II. ví všecko lépe, Masaryk ví všecko nejlépe.«... Přesto mohl tento neobyčejný člověk míti a zachovati si nepoměrně větší vůdčí vliv, kdyby nebyl měl zvláštní nadání, odpuzovat od sebe právě zralejší, samostatněji myslící hlavy. Proto takových bylo postupem let okolo něho stále méně. *** Dne 6. VI Pane profesore Grubře, vracím rkp. Bráfův s díky. Po mém soudu měly by Paměti být uveřejněny, ovšem celé jak jsou; to vyžaduje pieta k zesnulému.... Pokud běží o mne, tož stejně bych si přál uveřejnění, protože to patří k celku: Bráf, to je pravda, mně nerozuměl, ale nerozuměli také jiní a nerozuměl jsem sobě já sám.... S pozdravem Masaryk [Bráf: Život a dílo. Díl první Paměti. Vesmír, Praha 1922] Bráfovy paměti vyšly až ve 20. letech, a to po alibistické konsultaci s TGM, jak vyplývá z jeho»nihil obstat«, jež naše výňatky z Bráfových»Pamětí«uzavírá. Na to, jak dokonale Bráf jeho pokřivenou povahu roku 1885 rozkryl a následně popsal, byl TGM nečekaně velkorysý. Časem ale ješitný TGM velkorysosti již pozbyl zcela. Albín Bráf Hubert Gordon Schauer Co je naší základní vadou: žijeme den ze dne! Naše politika nesahá dále než od případu k případu, nanejvýše že tu onde v nějakém úvodním článku si vzpomeneme na svoje kardinální potřeby, že formulujeme svá přání, jichžto splnění by po našem soudě nás úplně uspokojilo, t. j. zaručovalo naše existenční podmínky národní ve státě takovém, jakým je Rakousko. Jazyková rovnoprávnosť, autonomie (decentralisace), státoprávní uznání sv.-václavské koruny, co možná největší kompetence zemského sněmu... těmito hesly zahrnuje se náš stálý program. Avšak určitější údaje se nám nepodávají ani v těchto otázkách. Čím nám má vlastně prakticky býti to naše»historické právo«, jak si máme mysliti pojítko mezi ústavou 16. a 17. a reálními potřebami a snahami 19. a brzo i 20. století? Až do jakých důsledků má se užiti samosprávy, jak se mají členiti úzké a užší politické jednotky uvnitř koruny, země atd.? Než otázky ty a otázky jiné, na příklad, jak by se utvořily a upravily hospodářské poměry koruny a zemí, jak by se organisovala domácí výroba, styky s ostatním mocnářstvím, se sousedy, se světovým trhem, jak měli bychom potom představovati samostatnou hospodářskou, po případě i celní individualitu, jakými prostředky by se toho dalo nejlépe docíliti atd. nesčíslné otázky ty jsou dnešního dne, počátkem 1887, vůbec zbytečny: m y jich vůbec neklademe. Ovšem ještě před několika lety, roku 1871, z nouze i roku 1879, třeba že spůsobem ve-

15

16 lice povrchním a kusým kladli jsme je, ale kladli přece taký je náš pokrok! Žijeme den ze dne. Vytčené otázky jsou velmi důležity; jsou kardinální pro přítomnosť a nejbližší budoucnosť a mohou se za změněných poměrů politických (viz Hohenwart) státi aktualními. Ale národ, jakkoli reálně žije jenom v přítomnosti, hleděti musí přece neodvratně a stále d o budoucnosti, každý jeho krok musí býti ve shodě s cílem budoucím. Co jest úkolem našeho národa? Máme-li pak určitý cíl a můžeme-li ho dosíci? Otázka ta jest ohromného dosahu. Či dostačí, když prozatím dle statistických výkazů tolik a tolik milionů mluví určitým jazykem, má-li tato massa nějakou, jakou takou organisaci a hierarchii, píše-li se jazykem tím literatura, pěstuje-li se tu hudba, výtvarné umění, divadlo, pořádají-li se schůze a slavnosti a žije-li se se sousedy rozličně, v přátelství nebo v neshodě, dle zděděných názorů a chvilkových nálad obecných? Nikoli, nestačí; říká-li se tomuto zevnímu, třeba že na pohled sebe správněji fungujícímu mechanismu národ, v očích myslitelových tento sociální úkaz nezasloužil si jména národa. To třeba říci, byť tím bylo dotknuto i valné částky našich moderních názorů. Jen tam je národ, kde je pev ná, nepřetržená a nepřetržitá souvislosť mezi minulostí, přítomností a budoucností, kde existuje skutečný vnitřní zákon rozvoje, kde je jednotný duch a cíl. Bez idealu, bez vědomí mravního povolání není národa. Nuže tedy, jaký je náš úkol v dějinách člověčenstva? Jako jednotlivec tu není sám pro sebe, nýbrž musí býti obohacením pojmu, specie člověcké, tak ani národ není tu sám pro sebe Je zde český národ proto, aby jako osamělá pivoňka vypučel, vykvetl, uvadl, či aby prostředkoval mezi svým okolím, na př. aby byl p ř e- chodiskem mezi romanogermánským Západem a slovanským Východem? Či je povolán, aby sám ze sebe vytvořil vlastní, novou kuturu, zcela nový zdroj tepla a světla? Vystačí-li však k tomu naše prostředky? Je ponětí to ve shodě s celou naší minulostí? Nebyly jsme snad v celém svém průběhu dějin v úzkém, nerozlučitelném styku se Západem, a chceme-li užíti nevážného výrazu, o d- noží Němectva? Nenadešel tudíž anebo nenadchází-liž okamžik, kdy nahromaděnou zásobu latentní energie započneme živými chvěvy převáděti na svět slovanský? Či tento svět nepotřebuje vůbec už našeho prostřednictví, nepřiblížil se již s větším porozuměním k Evropě? Nemůžeme však přesto zaujati legitimní své místo a působiti zvolna sice, ale neustále a s účinkem tím větším? Otázek těch je celá řada a s nimi zase nové a nové, z nichž nejhlavnější zní: Jaká je naše národní existence? Jsme ve svém národním bytu skutečně tak zabezpečeni, jak by se zdálo na pohled? Ochraňuje nás pro budoucnosť ten pětimilionový počet česky mluvícího obyvatelstva, ochraňuje nás intelligence, literatura a celý náš národní apparát před možným budoucím, byť sebevzdálenějším a okamžitě pravdě nepodobnějším odnárodněním, resp. přenárodněním? Otázka to není akademická, může se nenadále státi palčivou. Jak pak, kdyby nepředvídaným shlukem okolností Rakousko ve své nynější podobě důkladně se změnilo, kdyby nás moře německé zúplna obklíčilo a zaplavilo? Jaké záru-

17 ky máme proti podobné možnosti? Řeknou:»Toho Rusko nedopustí!«ale kdo může říci, že Rusko jednou bude všemohoucím, že mu nebude počítati se všeobecnou neb aspoň převážnou koalicí proti sobě? Kdo ví, jak se ještě Rusko vytvoří, kdo může říci, že na př. zvláštní rozkladný pochod, který v ruském státě se děje, stav věcí nepřivede tam, že říše carskou samodržností pevně spájená při změně vládního systému se nerozpadne v několik více méně samostatných, přátelských nebo řevnivých celků? Dokladů toho v dějinách slovanských máme dosti a proto idea ta nechť se nezdá absurdní. A potom: j e Rusko skutečně ten přátelský stát, jsou Rusové skutečně oni naši bratři, kteří by nás ochotně zachraňovali za každou cenu? Vždyť by se mohlo státi, že by nás obětovali beze všeho kompromisu mezi sebou a Evropou (Germánstvem), že by nás zcela chladně obětovali za Halič, Balkán atd.! A což kdybychom zvláštním sběhem událostí jim připadli, což kdyby nás, jako nyní Poláky, beze všeho ruštili, nebo, jako nyní Bulhary, z b avovali politické samostatnosti? Vím, že jsou lidé, kteří při pomyšlení tom jásají; ale jsou také ještě lidé, kteří by si rusifikace právě tak málo přáli jako germanisace, kterým jho bratrské je stejně protivné a snad i odpornější nežli cizí; lidé, kteří, když by jim šlo o dilemma: poněmčiti se či poruštiti, by nejdříve zcela chladnokrevně uvažovali, na které straně by jim z toho kynulo v í c e k u l t urního zisku. A právě proto, že podobná možnosť není nikterak vyloučena, naopak i dosti je pravdě podobna, musíme již před časem o ní uvažovati, a připraviti se na ni. Nechme vší citové mlhovitosti, vší zaslepenosti stranou; proti souhlasu a proti vůli Evropy, proti moři germánskému, kdyby nás objalo zcela doopravdy a mělo po nějaký čas poslední slovo mluviti, neudrželi bychom se, zajisté ne dlouho. Představme si nerovný boj Čechů s Germánstvem, boj na nůž! Přinejmenším by uchování pouhé, holé národnosti vyžadovalo nesmírně mnoho úsilí a sebeodříkání nejšlechetnější domácí inteligence, obětovnosti, která by časem ochabovala. Nastal by den, kdy by si ten či onen dejme tomu slaboch předložil otázku: Jak, stojí tato ve své existenci pochybná národnost skutečně za to, abych veškeré síly ducha svého, které bych jinak zasvětiti mohl práci positivní, pokroku vědy atd., abych tyto síly mařil úsilím prozatím zcela záporným? Což kdyby národ přes tyto námahy přece zanikl? Nemohli bychom uvažoval by dále přimknouti se k intensivnímu a extensivnímu duševnímu životu velikého národa a pro lidstvo i sebe více učiniti, nežli můžeme svými omezenými prostředky? Mohou přijíti zoufalé boje a mohou přijíti generace, které se vážně do takových myšlenek ponoří. Neříkej nikdo, že otázky ty si Jungmann a všichni naši křísitelé nekladli: především nebylo jim jednati za podmínek tak těžkých germanisace v předešlém a počátkem tohoto století dála se úplně neracionálně a Němci jakožto národnosť byli Rakouskem i jednotlivými německými panovníky právě tak ve svých aspiracích odmítáni jako my Češi. A za druhé, oni horlivci neměli před sebou odstrašujícího příkladu, který by měli apologetové české národnosti číslo II. Snad by si pomyslili: i když prozatím

18 s největším napjetím sil útok odrazíme, k d o nám za to ručí, že co nejdříve nebude opětován? A konečně: Stojí-li naše národní existence skutečně za tu námahu, je její kulturní hodnota tak ohromná? A zde jest uzel otázky, jež zní: Je náš národní fond takový, aby bojovníkům v onom krajním případě poskytoval dostatečné mravní posily, aby jim vnukal úplné přesvědčení, že zachovajíli lid vlastnímu jeho jazyku, že jej tím zachovají i vlastnímu světu myšlenkovému, že by odcizení jazyku bylo skutečnou etickou škodou, že tím zachovají typus, který v pantheonu člověčenstva zaujímá místo pevné, platné a samobytné? Zodpoví-li se otázka ta kladně, jsme zajištěni. Naše inteligence bude míti domácí, postačující zdroj inspirace a lid, národ dráhu sobě úplně přiměřenou a zároveň s ideálním řádem světovým úplně souhlasící. Potom všeliké zevní úsilí bude marné, aspoň velice obtížné; a Evropa, naučíc se oceňovati naši bytosť, nepřipustí tak lehce její zničení. Zodpoví-li se však otázka ta ve smyslu opačném, pak Evropa nemá příčiny míti s námi sympatie a naši bojovníci shledají, že je zbytečno zabraňovati zasypávání potoku, který sám se v písku ztrácí. Byly doby národní bujnosti a kypícího života, že by otázky zde a takto formulované byly se zdály naší národní orthodoxii ohromným kacířstvím a bylo by se vyslovení jich stihalo bezuzdnými, banálními útoky místo odpovědí. Dnes je doba vážná, protože zoufale nejasná, plány roztříštěny, očekávání sklamáno: dnes očekávám, že na otázky tyto, ať sebe pochmurnější, bude odpovídáno věcně, pokud 1886 Hubert Gordon Schauer sami jich příště postupně nezodpovíme. A skutečně nás potěší, vyskytne-li se pokus, na otázky ty odpověděti vážně a věcně i jinde potěšíme se, neboť nebudeme [sic!] přesvědčení, že s námi přece ještě není tak zle, a že jsou tu mužové, kteří s opravdovým citem pro vlasť a národ pojí hlubokou úctu k člověčenstvu, jehož jsme organickou částkou, a s ní povznešený rozhled po světě a dějinstvu, mužové, kteří majíce mužné přesvědčení a dovedouce ho hájiti, respektují mužné přesvědčení jiných. A toho je nám hlavně potřebí. [Schauer: Naše dvě otázky. In: Čas, číslo I., ročník I., 20. prosince 1886] Souznění mezi Masarykovým národním defétismem, jejž zmiňuje Bráf, a Schauerovou»skandální«essayí»Naše dvě otázky«v»času«z bije do očí. TGM se však i po půl století v»hovorech«zaklíná, že»šel za to Herbenovi vycinkat.«ale, my ho již známe... Důležité je, že se Schauerovy obavy nenaplnily. Zatím...

19 Ferdinand Schulz... Dne 19. února se objevila reakce na»naše dvě otázky«v mladočeském ústředním deníku v»národních listech«. Čas tu byl představen jako časopis, který páchá»nejtěžší zločin na národě«, Naše dvě otázky byly prohlášeny za návrh na»národní samovraždu«. Autor se nesnažil luštit, kdo se skrývá pod šifrou H. G., nýbrž vypořádává se přímo s prof. Masarykem, který prý»novému časopisu dodává svatého ducha«a patří k prorokům, kteří»přišli do Čech, do Prahy, dělat novu vědu«, jak se ukázalo při otázce Rukopisů, kde však prý neuspěli, a proto se protřednictvím časopisu pokoušejí založit i novou politiku. Článek, jehož autorem byl údajně novinář a spisovatel Ferdinand Schulz, čišel nenávistí a hrozbami. Český národ prý»oželí samovražedné filosofy a vymaže jich jména z počtu svých věrných synův...: Jdi k čertu, ohavný zrádce... přimkni se k nepříteli, jemuž sloužíš, zapomeň, že jsi se narodil z české matky... Jdi, utec z této svaté země, než se pod tebou otevře, aby tě pohltila«.... ***... Národním listům uznalo se konečně, po dvou měsících, potřebným, aby odpověděly na můj úvodní článek v 1. čísle Času: Naše dvě otázky a sice to udělaly 19. února úvodníkem» Filosofové samovraždy«.... Oh, jak pohodlně se to řekne našim vlastencům striktní observance: Ty necítíš česky, ty nejsi vůbec Čech, ty jsi Němec, ty jsi renegát! Šťastní lidé! Vy jste nikdy nezkusili toho zoufalství, které se mé duše zmáhá, rozvažuju-li si všecku tu naši bídu, 1887 Ferdinand Schulz pomním-li, že spějeme k propasti nejen své národnosti, nýbrž i své mravnosti, svého blahobytu. Milovati tuto formu životní a zároveň si býti jasně vědomým, že nikterak nevyhovuje, že srovnána s ideálem je mrzkým porušením zákona božího! Vy věříte v budoucnost národa ale já nemohu, poněvadž vidím, že takto hyneme, až zahyneme! Proč jsi mi nedal, Bože, naroditi se Němcem či Angličanem... Mnoho schází i těmto velkým národům, ale přece se tu najde pro každou snažlivou inteligenci obor, v němž může aspoň relativně klidně a se zdarem pracovati, kdežto u nás, vystoupí-li přímo a nekoří-li se zakořeněným předsudkům, narazí všude a vždycky a vidí tříštěno nejlepší své úsilí... A káže skutečně mravní řád, abych na tomto stanovisku svém setrval, nemám práva, ano povinnost, bych přesvědčiv se o nemožnosti zde zdárně pracovati bez úplného paralysování svých sil, vyvolil si jiné jeviště, na němž bych síly své osvědčiti mohl... H. G. Schauer. [Růžička: Hubert Gordon Schauer. Město Litomyšl, Litomyšl 2002] Je šokující, s jakým očividně jednostranným zaujetím presentuje Růžička v knize o Schauerovi (2002) příběh starý 115 let:»ze Schulze čiší hrozivá nenávist«, zatím co ze Schauerova rozervaneckého dopisu Hubáčkovi zřejmě sebevědomé češství! Sakra, odvažte se už někdo napsat rovnou, že jsme se měli dávno dát k Němcům...

20 Jan Lier Pouze optimisté, zaslepení hlučným divadlem, jež u nás veřejným životem nazýváno bývá, mohou neviděti, že hyneme, že naše probuzení bylo rozběhem, jenž zabředl na scestí.... A důmyslní, prohlédaví, praktičtí vlastenci, dbalí o blaho našich potomků, kážou důtklivě tu:»němčina spasí nás!«tam:»ruština jest naše budoucnost!«a proroci sami spěchají naznačenou drahou úprkem vpřed, prchajíce před kynoucí prý pohromou a opuštějíce s lehkým srdcem tonoucí prý českou lodici. Ano, takto slavná loď naše utone! Neboť v této vřavě a v tomto zmatku pozbývají šíré vrstvy lidu nezbytně všechnu důvěru v platnost, v jsoucnost, v budoucnost české existence, odvracejí se od svých kulturních potřeb, aby s nimi utíkali jinam; tak uvádí se všecko české v nevážnost jako malicherné, bezúčelné, dočasné, podtíná se mladý stromek našeho vývinu, aby byl zasazen kam? Jedni vlekou jej do německého, druzí do ruského lesa.... My se svou minulostí, se svou osvědčenou životní silou, se svou pružností, agilností a nevšední geografickou situací, která nám umožňuje býti platným a váženým faktorem mezi národy, my s tím vším, co po tisíciletí krvavě a nadšeně uhájeno, my jsme snad jen k tomu, abychom hledali svou blaženost v utonutí na dně ruského moře vedle inferiorních ras nebo na dně germánského moře vedle Polabanů?... Ex pari dohodneme se s Rusy a s každým národem. Jinak, za paroby-li se pouze hodíme a pravdu-li mají exaltovaní slavjanofilové, mají také naši germanizátoři pravdu; oni jsou také 1887 Jan Lier dbalí našeho prospěchu, i oni jsou přátelé našeho blaha a naší budoucnosti. Neblahé následky, jaké vzápětí jdou nerozvážnému podvrácení přirozených a historicky ustálených podmínek národní existence, možno studovati na Slovácích. Přetrhali svůj svazek s námi, chtíce býti svým osobitým národem. Hrdý věru čin! A jedva že vystěhovali se ze společného domu, jedva že vzali svůj podíl z podniku společné a jednotné práce naší, seznali, že na zbudování svého domu nestačí... A kdyby se dnes nakrásně chtěli s námi zase sjednotiti, maďarští jejich páni tomu nepřipustí... Ponižujeme se, zavrhujeme se, tupíme svůj rodný dům, abychom strýčkův mohli vynášeti. Běháme za ním, věšíme se mu na kabát a on nás nechá vzdychati a škemrati jako pyšná kráska komického milovníka.... A pestré balonky dutých frází budou se hemžiti a srážeti po českém nebi zas a budou nás unášeti dále a dále z té naší svaté, slavné české půdy [Lier: Feuilletony. Díl II. Knihtiskárna F. Šimáček nakladatelstvo, Praha 1888] Úryvky z Lierova fejetonu»v kritické době«z března 1887 svědčí o tom, že Schauerovy»Dvě otázky«řádně zkypřily půdu defétismu již beztak úrodnou. Lier oproti Schauerovi správně tuší, že zánik národa jako entity ideální ohrožuje na životě i jednotlivce. Malověrnost pak chápe jako cestu do záhuby a odnímá jí legitimitu.

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

SČÍTÁNÍ LIDU. Klíčové otázky:

SČÍTÁNÍ LIDU. Klíčové otázky: SČÍTÁNÍ LIDU Klíčové otázky: Jak byste definovali pojem národnost? Je národnost věcí osobní volby, nebo o ní někdo rozhoduje? Pokud ano, na základě čeho? Je příslušnost k nějakému národu důležitá? Proč?

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH 2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Třicet let potom, co vojvoda Čech přivedl svůj lid do nové vlasti, když mu šlo na osmdesátý šestý rok, zemřel.

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Základy práva, 13. dubna 2015

Základy práva, 13. dubna 2015 a a Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 13. dubna 2015 právních Přehled přednášky a právních právních Náhrada Vždy se nahrazuje újma na jmění (škoda) Nemajetková újma

Více

Dospívání jednoho mladíka

Dospívání jednoho mladíka Dospívání jednoho mladíka Osobité a věrné svědectví o dobrodružstvích, radostech a strastech života jednoho dozrávajícího chlapce (se sklony pro hašteřivost) Jak je zachytil a sepsal André Daim S věnováním

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s počátkem 1. světové války, záminkou atentátem na následníka trůnu Františka Ferdinanda

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

VÁCLAV HAVEL NENÁPADNÝ VIZIONÁŘ

VÁCLAV HAVEL NENÁPADNÝ VIZIONÁŘ aktivita VÁCLAV HAVEL NENÁPADNÝ VIZIONÁŘ ANOTACE: Aktivita vede žáky k propojení informací o osobnosti Václava Havla. Žáci si prostřednictvím různých úkolů utváří povědomí o jeho nástupu do prezidentské

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Brloh Zadání prvního kola

Brloh Zadání prvního kola Brloh Zadání prvního kola Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://brloh.math.muni.cz Odpovězte na otázku: 1 Alfanumerická 17 953 178621 752 95 74269 7913 1739 82 17 953 713 17931

Více

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše.

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše. Poznámka redakce Abahoa: - některé zákony apod. doznaly od roku 1993 změn, takže opis originálu občasníku je doplněn malým textem s upřesněním platném ke dni 2.3.2oo3. Jezevec Úvodem... Milý bratři Junáci

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

S T A T U T S O U T Ě Ž E

S T A T U T S O U T Ě Ž E MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.224 211 021 e-mail:masdem@seznam.cz www.masarykovohnuti.cz S T A T U T S O U T Ě Ž E IX. ročníku soutěže ve školním roce 2015 2016 vyhlášené

Více

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI Téma měsíce: Postavy vánočního příběhu vyprávějí Prosinec 1 Prosinec 2 Prosinec 3 Prosinec 4 PŘEHLED Posel římského císaře Hospodský v Betlémě Ovčáci na betlémských

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Prof. Götz W. Werner zakladatel a člen dozorčí rady dm-drogerie markt

Prof. Götz W. Werner zakladatel a člen dozorčí rady dm-drogerie markt Předmluva V mládí jsem si myslel, že stojím na vlastních nohou. Čím jsem starší, tím víc si uvědomuji, že stojím na ramenou společnosti. Bez toho, co dokázaly předchozí generace bez znalostí a metod, které

Více

Překonejte své strachy, aneb jak bude vypadat naše spolupráce.

Překonejte své strachy, aneb jak bude vypadat naše spolupráce. www.terezavlckova.cz 2015 Tereza Vlčková CHCI PODNIKAT!!! Kniha o tom, jaké strachy je třeba překonat, než začnete podnikat, kdy je ideální doba a jak to vše společně zvládneme. Spokojená, seberealizovaná

Více

DUM č. 6 v sadě. 17. De-2 Slované a počátky Českého státu

DUM č. 6 v sadě. 17. De-2 Slované a počátky Českého státu projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 17. De-2 Slované a počátky Českého státu Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV Anotace DUMu: Slované a počátky Českého státu. Čechy v době knížecí

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Každý má práva. A co víc, jsi-li chlapec nebo dívka a je ti méně než 18 let, máš jistá specifická práva. Všechna tato práva byla

Více

Současný předseda ZO ČSV Mladá Boleslav, člen RV ČSV o.s. Ing. Leoš Dvorský

Současný předseda ZO ČSV Mladá Boleslav, člen RV ČSV o.s. Ing. Leoš Dvorský Vážení přátelé, v průběhu roku se naše ZO ČSV Mladá Boleslav začala zabývat oddělením od ČSV delimitací. Důvody jsou uvedeny níže a myslím, že je není třeba více rozvádět. Současný předseda ČSV, schopný

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_118 Jméno autora: Třída/ročník: Pavlína Sluková

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009

ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009 ORGANIZACE JUNÁKA ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009 PODPŮRNÝ MATERIÁL PRO KOMPETENCE Z OBLASTI ORGANIZACE (ZAHRNUJE OBOR: ORGANIZACE A PRÁVO) Obsah: 1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA JUNÁKA 2 1.1 PRVKY

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Textové přílohy. V Novém Rousínově 1. února 1919

Textové přílohy. V Novém Rousínově 1. února 1919 Textové přílohy V Novém Rousínově 1. února 1919 Ministru vnitra v Praze. Přežilým anachronismem nynější doby jsou dosud existující četné židovské obce na Moravě, které byly zřízeny pro pohodlnější germanisaci

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MAĎARSKO JEDNA ZE ZEMÍ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 MAĎARSKO jedna

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Pavel MÁCHA, nar. 26. 4. 1968, trvale bytem v okrese Praha IV

Pavel MÁCHA, nar. 26. 4. 1968, trvale bytem v okrese Praha IV Městský soud v P r a z e Žalobce: Jiří DODAL, generální tajemník Aeroklubu ČR Žalovaný: Pavel MÁCHA, nar. 26. 4. 1968, trvale bytem v okrese Praha IV o ochranu osobnosti D v o j m o Úvodem sděluji, že

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více