4. ZMČ Z Á P I S. 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4. konané dne 20. března v zasedacím sálu Nuselské radnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. ZMČ 1 20. 3. 2015 Z Á P I S. 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4. konané dne 20. března 2015. v zasedacím sálu Nuselské radnice"

Transkript

1 4. ZMČ Z Á P I S 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konané dne 20. března 2015 v zasedacím sálu Nuselské radnice Praha 4 Nusle, Táborská 500 (Stenografický záznam.)

2 4. ZMČ (Jednání zahájeno ve hodin.) Zahájení Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Dobré odpoledne. Vítám vás na 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4. Poprosím, abyste si zasunuli svoje karty. Děkuji. Konstatuji, že v tuto chvíli je přítomno 43 zastupitelů, omluven je pan Nikolo z důvodu zahraniční cesty. Vítám nejen zastupitele, ale i úředníky a občany, kteří přišli dnes na tuto schůzi. Zasedání bylo řádně svoláno, a jak jsem konstatoval, je přítomno 43 zastupitelů a schůze je usnášeníschopná. Zápis z 3. zasedání ověřili paní Mgr. Machová a pan ing. Těšitel. Tímto vám děkuji za ověření. Nebyly k němu připomínky, takže zápis je k dispozici u pracovnic organizačního oddělení a pokud k němu nebudou další připomínky, tak bude považován za schválený. Program jednání zastupitelstva Návrh programu dnešního zasedání jste dostali v materiálech a případně bude ještě doplněn některými materiály na stůl. Ale v tuto chvíli se ptám, kdo by byl ověřovatelem zápisu. Pan Caldr. Mohl bych pana Hrdinku požádat? Takže ověřovateli budou pan Hrdinka a pan Caldr. Děkuji vám. Takže v tuto chvíli máme návrh programu zastupitelstva a ptám se, zda jsou k němu pozměňovací návrhy nebo protinávrhy. Zastupitel pan Viktor Janouškovec: Dobrý den. Navrhuji doplnit do programu bod odvolání členů rady.

3 4. ZMČ Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Děkuji. Bod odvolání členů rady. Kdo další se hlásí? Pan Kovářík. Zastupitel pan Zdeněk Kovářík: Dobrý den. Vzhledem k průběhu předchozího jednání zastupitelstva a vzhledem k tomu, že do dnešního dne jsme neobdrželi srozumitelnou dohodu nad rozpočtem, tak se klub ODS přidává k návrhu na změnu programu, a to je změnit bod 1.a) programu jednání ze Schválení návrhu návrhového a volebního výboru, a to tak, že by to byl bod 1.a) a bod 1.b) Odvolání členů rady. Dávám toto jako procedurální návrh na změnu programu. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Děkuji. Nevidím další prosím, omlouvám se, pan Schneider. Zastupitel pan Jan Schneider: Dobrý den, dámy a pánové, já za Klub pro Prahu se přidávám k návrhu Zdenka Kováříka ze stejných důvodů, které on zde uvedl. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Dobře, takže eviduji tady dva návrhy, a to jeden, spojuji jej ze všech tří, aby se bod 1.a) jmenoval Návrh k volbě návrhového a volebního výboru a návrh 1.b) Odvolání členů rady. Takže budu dávat hlasovat postupně. Kdo je, prosím, pro bod 1 a) Návrh k volbě volebního a návrhového výboru? Hlasujeme po zaznění zvukového signálu, teď. (Hlasuje se.) Hlasovalo 22 pro, proti 15, 3 se zdrželi. Takže prosím vás, já jsem tady mačkal a neukázalo se to, takže se velice omlouvám, Já tady mám dvě zařízení. Takže dávám opakovat organizační mi tady přichystalo překvapení, takže prosím pěkně, velice se omlouvám za zmatečnost a dávám hlasovat znovu.

4 4. ZMČ Kdo je pro zařazení bodu Návrh k volbě návrhového a volebního výboru. Kdo je prosím, pro? Hlasujeme znovu, teď. (Hlasuje se.) Hlasovalo 23 pro, proti 17, zdrželi se 2. Návrh byl přijat. Ještě jednou se omlouvám za zmatek při tom prvním hlasování. Máme tady druhý návrh, a to je návrh 1.b) Odvolání členů rady. Budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je pro? Teď. (Hlasuje se.) Děkuji. (Nesdělen výsledek.) Děkuji. Nyní budeme hlasovat o programu jako celku. Promiňte, 23 bylo pro, 19 proti, nezdržel se nikdo. Takže bude tento bod zařazen. Nyní budeme hlasovat o programu jako o celku. Kdo je, prosím, pro? (Hlasuje se.) Děkuji. Program dnešního zastupitelstva byl schválen. (Výsledek hlasování nesdělen. Pro 23, 19 proti, nikdo se nezdržel.) Jsme tedy v bodě 1.a) Návrh k volbě návrhového a volebního výboru Já poprosím jednotlivé kluby, aby mi hlásily návrhy. Zastupitel pan Zdeněk Kovářík: K bodu 1.a) Návrh členů návrhového a volebního za klub ODS Klára Cingrošová. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Děkuji. Pan Vácha. přestávku. Zastupitel pan Filip Vácha: Za klub TOP 09 žádám pětiminutovou

5 4. ZMČ přestávku. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Takže máme pětiminutovou (Přestávka.) Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Prosím, aby se zastupitelé pomalu vraceli do sálu. Přestávka skončila. Máme navrženu paní Cingrošovou za klub ODS. Další se hlásí pan Janouškovec. Krajcovou. Zastupitel pan Viktor Janouškovec: Náš klub nominuje Anetu Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Pan Schneider. Ten není v tuto chvíli v sále, takže mu dáme slovo, až se vrátí. (Pan Schneider je už v sále.) Má zapnutý mikrofon. Návrh do výboru. Zastupitel pan Jan Schneider: Já se omlouvám, ještě jednou dobrý den. Za náš klub navrhuji sám sebe, bohužel takhle musím, takže Schneider Jan. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Další paní Kotvová. ing. Bendl. Zástupkyně starosty paní Iva Kotvová: Za klub Trojkolice je to pan Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Dále se hlásí pan Vácha. Ne, pan Horálek, omlouvám se. Zastupitel pan Petr Horálek, člen rady: Děkuji za slovo. Za klub ČSSD do návrhového a volebního výboru pan Karel Ptáčník. Současně si dovoluji

6 4. ZMČ požádat o přestávku 30 minut na koaliční jednání, protože bychom velmi rádi slyšeli od Strany zelených, proč jejich zastupitelé hlasovali zcela v rozporu s koaliční smlouvou, ačkoliv dosud nebylo skončeno dohodovací řízení. V úterý proběhlo dohodovací řízení a my jako klub ČSSD jsme se akorát dozvěděli, že se něco dozvíme. Takže bychom se rádi něco konečně už dozvěděli před tím, než se bude hlasovat, a to optimálně z očí do očí. Takže tímto žádám o přestávku 30 minut na koaliční jednání. Děkuji. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Tímto vyhlašuji přestávku. Pardon, pan Vácha se hlásil. Omlouvám se. Zastupitel pan Filip Vácha: Dobrý den, já se k této žádosti připojuji, rádi bychom věděli, co se děje. Do návrhového a volebního výboru navrhuji kolegu Aloise Těšitele. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Já se ještě pro formu zeptám, prosím vás, klub členů ANO, zda bude nominovat do výboru. (Hlas: Musíme?) Nemusíte, já se jenom ptám, jestli chcete. (Bez návrhu.) Dobře. Takže ještě před přestávkou pan Šplíchal, pokud je to návrh k návrhovému a volebnímu výboru. Zastupitel pan Karel Šplíchal: K tomu vůbec ne. Já jsem chtěl jenom jednu poznámku, aby v té většině těch ambicí řada těch našich zástupců, kteří budou vyjednávat, neztratili hlavně charakter. To je všechno, co jsem chtěl říct. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Děkuji. V tuto chvíli na žádost klubu 30minutová přestávka. (Přestávka.)

7 4. ZMČ Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Prosím zastupitele, aby se vraceli do sálu, uplynula půlhodina. (Prodleva.) Poprosím zastupitele, aby se vrátili do sálu, abychom mohli hlasovat o složení návrhového a volebního výboru. (Prodleva.) Uplynulo právě 30 minut, máme tady nominace do návrhového a volebního výboru, já je přečtu a dám vám ještě slovo. Hlasovat budeme o těchto návrzích: Klára Cingrošová, Aneta Krajcová, Jan Schneider, Jiří Bendl, Karel Ptáčník, Alois Těšitel. Ještě jsou do rozpravy přihlášeni: Pan Petr Horálek. Zastupitel pan Petr Horálek, člen rady: Děkuji za slovo. Já mám dotaz na právní oddělení, asi na pana Šimiceho, nebo na odbor, jestli je možné vůbec spojovat návrhový a volební výbor. Protože mám pocit, že na minulém zastupitelstvu nám někdo tvrdil, že to možné není. Moje druhá poznámka je, asi to zajímá každého v tomto sále, výsledky dohodovacího řízení, které právě skončilo. Takže já bych poprosil, jestli by pan starosta Petr Štěpánek mohl na mikrofon pro všechny říct, jak je to s tou koalicí, která byla 24. října loňského roku podepsána. (Doslovný přepis.) Děkuji. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Takže dvě procedurální věci. Jedna žádost o vysvětlení návrhového a volebního výboru, jestli pan Šimice může říci, že je to tak v pořádku. Takže pokývání hlavy, je to v pořádku. Děkuji. Pan Vácha je potřetí, takže o tom, tuším, musíme nechat hlasovat, protože každý má dvě vystoupení. Chcete udělit slovo? (Pan Vácha souhlasí.) Takže, prosím vás, hlasujeme o třetím vystoupení. Kdo je pro? (Hlasuje se. Výsledek nesdělen, pro 34, proti 4, zdrželo se 5.) Máte slovo.

8 4. ZMČ Zastupitel pan Filip Vácha: Děkuji za udělení slova. Rád bych se zeptal pana starosty jako zástupce Trojkoalice, zda je pravda, že již uzavřeli novou koaliční smlouvu. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Já se k tomu vyjádřím hned po schválení návrhového a volebního výboru. Takže k návrhovému a volebnímu výboru má ještě někdo dotaz? (Nikdo se nehlásí.) Nemá. Dle přečtené nominace budeme hlasovat o složení návrhového a volebního výboru, teď. (Hlasuje se.) Pro 24, proti 0, zdrželo se 7. Děkuji. (Číslo usnesení: 4Z-1/2015) Takže jsme v bodě 1.b) Odvolání členů rady Já k tomu uvedu úplně krátce. Na základě porušení koaliční smlouvy vypověděl klub Trojkoalice koaliční smlouvy a dneškem koalice přestává existovat. Hlásí se Jan Petr. Zástupce starosty pan Jan Petr: Děkuji za slovo. Já jenom upozorňuji na dotaz od kolegy Váchy, který zatím nebyl zodpovězen, bylo nám řečeno, že bude zodpovězen, zda již je podepsána nová koaliční smlouva a kdy byla podepsána. Děkuji. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: K dnešnímu datu je podepsána nová koaliční smlouva. Pan Ptáčník se hlásí. Zastupitel pan Karel Ptáčník: Takže já jsem tedy úplně vy máte dvě koaliční smlouvy?

9 4. ZMČ Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Ne, my máme jednu vypovězenou a Zastupitel pan Karel Ptáčník: Ale ta ještě nebyla vypovězena písemně, protože tam je napsáno tříměsíční výpověď, to zaprvé. A zadruhé je napsáno, že by měla být písemně tato výpověď. Takže nezlobte se na mě. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Děkuji. Podruhé Jan Petr. Zástupce starosty pan Jan Petr: To je faktická Já jenom upozorňuji všechny kolegy zastupitele, že musím potvrdit slova pana Ptáčníka, koaliční smlouva uzavřená dne má opravdu tříměsíční výpovědní lhůtu, tudíž v tuto chvíli, pokud je podepsána jiná koaliční dohoda nebo smlouva, které se zúčastní Trojkoalice, upozorňuji všechny zastupitele, že je to krásný systém, kdy v rámci zastupitelstva máme podepsané dvě koaliční smlouvy, a obě jsou v tuto chvíli, zdá se, platné. To byla jenom faktická. Děkuji. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Další se nehlásí do diskuse, takže přistoupíme k vlastnímu hlasování. Já ještě oznámím číslo usnesení k tomu minulému schválenému návrhovému a volebnímu výboru, je to 4Z- 1/2015, jsme v bodě 1.b), kdy budeme teď hlasovat v tajné volbě o odvolání členů rady. Hlásí se pan Schneider. Zastupitel pan Jan Schneider: Já bych poprosil 3 minuty na setkání návrhového a volebního výboru. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Ano, takže návrhový a volební výbor má 3 minuty a poté nám oznámí, jak provedeme hlasování.

10 4. ZMČ (Přestávka.) Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Děkuji za zprávu návrhového a volebního výboru, že mají připravenu volbu a tímto dávám slovo předsedovi návrhového a volebního výboru. (Hluk v zasedací síni. Technická poznámka z pléna mimo mikrofon - není možno zaznamenat.) Já jsem teď neslyšel. (Řečník hovoří opět mimo mikrofon, nelze zaznamenat.) Bylo oznámeno členů rady, takže se odvolává po jménech, to vám mohu odpovědět rovnou. (Reakce na dotaz:) Členů rady. Já mohu na to odpovědět přímo byl zařazen bod Odvolání členů rady, takže se bude odvolávat po jménech. Do diskuse je přihlášen ještě Petr Horálek. Zastupitel pan Petr Horálek, člen rady: Děkuji. To není do diskuse, to jen faktická poznámka. Za klub ČSSD oznamuji, že náš klub se tohoto hlasování, nebo této tajné volby nebude účastnit, nebudeme si vyzvedávat hlasovací lístky. Děkuji. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Děkuji. Pan Vácha. Zastupitel pan Filip Vácha: Také s faktickou poznámkou - za klub TOP oznamuji, že této volby se účastnit nebudeme a lístky si vyzvedávat též nebudeme. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Paní Machová. Zastupitelka paní Jarmila Machová: Já za klub ANO členů také oznamuji, že se nebudeme zúčastňovat tajných voleb.

11 4. ZMČ Schneider. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Děkuji. Slovo má pan Předseda návrhového a volebního výboru pan Jan Schneider: Vážené kolegyně, vážení kolegové, hlasovací lístek bude vypadat takto, to znamená, je na něm napsáno devět jmen, všichni členové rady. Bude se hlasovat zakroužkováním, to znamená toho, koho chcete odvolat, zakroužkujete, toho, koho nechcete odvolat, tam to ponecháte volně. Žádné jiné úpravy lístků nejsou přípustné. Jinak volba bude probíhat tak, jak už jsme zvyklí, to znamená kolegyně z návrhového a volebního výboru tady budou číst po jednotlivých jménech zastupitele a rozdávat hlasovací lístky. Poté se přemístíte s hlasovacím lístkem do volební místnosti, kde si ho za plentou můžete upravit a potom ho vhodíte do urny. potřetí. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Takže děkuji. Pan Petr Jan Zástupce starosty pan Jan Petr: Já bych měl faktickou poznámku, my jsme tu nedávno volili radu a byl trošku jiný systém, čili bych se chtěl zeptat, co se změnilo. Pokud si dobře vzpomínám, chodilo se po jednom do volební místnosti, lístky se vydávaly až při vstupu do volební místnosti, kde byl vždy pouze jeden za účasti volebního výboru, a teprve poté, co si odhlasoval za plentou, vhodil lístek a vycházel, vcházel další. Čili jestli tento postup tak, jak už byl tady minule zaveden, budeme opakovat, či zda se dává jiný postup, a pokud jiný, tak bych chtěl vědět, proč. Děkuji. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Postup je stejný, jenom ty plenty jsou čtyři, takže mohou plynule za ně chodit. Pokud chce doplnit pan předseda návrhového a volebního výboru, tak má slovo.

12 4. ZMČ Předseda návrhového a volebního výboru pan Jan Schneider: Já se omlouvám panu kolegovi Petrovi za svou nezkušenost, má samozřejmě pravdu naprostou, to znamená bude to přesně tak, jak on říkal, to znamená, zde bude přečteno jméno a poté lístky budou předány zastupitelům až ve volební místnosti. Děkuji. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Takže děkuji za osvětlení a již se nikdo nehlásí, takže tímto zahajuji volbu. Paní Aneta Krajcová, členka návrhového a volebního výboru: Já budu číst všechna jména, včetně zastupitelů, kteří si lístky nevyzvednou. Poprosím: dr. Bendl, pan ing. Bodenlos, pan ing. Borkovec, Pavel Caldr, dr. Cingrošová je ve volební místnosti, pan Bc. Crkoň, paní Eismannová, paní dr. Gjuričová, pan ing. Horálek, pan dr. Hrdinka, pan Bc. Hroza, pan ing. Janouškovec, paní ing. Jelínková, paní Mgr. Kotvová, pan ing. Kovářík, paní Krejčová, pan dr. Kučera, pan ing. Kunc, pan Kunert, pan Kutílek, pan ing. Lacko, pan ing. Lébl, paní Mgr. Machová, slečna Bc. Michková tak paní, ing. Míth, Mgr. Petr, pan Pokorný, pan Ptáčník, Mgr. Rejchrtová Alžběta, může být i paní Mgr. Rejchrtová Petra, pan ing. Růžička, pan Bc. Schneider je předsedou, pan ing. Svoboda, pan Mgr. Šebesta, pan dr. Šplíchal, Mgr. Štěpánek, pan ing. Těšitel, pan Vácha, pan ing. Vaněk, paní Zacharová, pan Mgr. Zicha, paní ing. Zykánová. (Probíhá volba.) Předseda návrhového a volebního výboru pan Jan Schneider: Já bych rád oznámil, že tímto je ukončena volba. (Prodleva sčítání hlasů.)

13 4. ZMČ Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Poprosím zastupitele, aby zasedli na svá místa. Dovolím si dát slovo předsedovi návrhového a volebního výboru. Předseda návrhového a volebního výboru pan Jan Schneider: Já děkuji za slovo. Dovolte mi, abych vás seznámil s výsledkem volby, respektive odvolání. V době hlasování bylo přítomno 43 zastupitelů, vydaných hlasovacích lístků bylo 23, odevzdaných hlasovacích lístků bylo 23, platné hlasovací lístky byly 22, 1 lístek byl neplatné. Počet hlasů pro odvolání jednotlivých členů je: Petr Jan 22, Bodenlos Jiří 22, Kučera Petr 22, Horálek Petr 22, Hroza Michal 22, ostatní 0. Děkuji. (Hlas: Výsledek.) Jenom konstatuji, že nikdo nebyl odvolán. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Děkuji a vyhlašuji 10minutovou přestávku. (Potlesk v části sálu.) (Přestávka.) Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Přestávka skončila a já prosím zastupitele, aby se vrátili do sálu. Hlásí se pan Vácha. Slovo má pan Vácha. Další v pořadí je pan Horálek. Zastupitel pan Petr Horálek: Děkuji za slovo. Já reaguji zaprvé na slova pana starosty Štěpánka o tom, že už koaliční smlouva mezi Trojkoalicí, ČSSD a TOP 09 neexistuje. My tento fakt bereme na vědomí a klub ČSSD se v tuto chvíli necítí touto koaliční smlouvou vázán. Vzhledem k tomu, jak dopadla tajná volba o odvolání radních, klub ČSSD žádá tříhodinovou přestávku na nové koaliční jednání s kýmkoliv. Na poradu klubu.

14 4. ZMČ Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Takže je tu procedurální návrh na tříhodinovou přestávku, o něm se hlasuje bez rozpravy. Kdo je, prosím vás, pro. Hlasujeme, teď. (Hlasuje se.) Usnesení bylo přijato, ne usnesení, promiňte, ale přestávka byla přijata na 3 hodiny, sejdeme se tady v hodin. (Výsledek nesdělen dle obrazovky pro 26, proti 3, zdržel se 1.) (Přestávka.) Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Takže je hodin. Poprosím zastupitele, aby si sedli na svá místa a aby si zkontrolovali karty, jestli je mají zasunuté. Děkuji. Zdá se, že jsou všichni na svých místech. Skončili jsme bod 1.b). Hlásí se pan Kovářík. Zastupitel pan Zdeněk Kovářík: Pane předsedající, dámy a pánové. Vzhledem k tomu, že když tak mě opravte tady nezazněla a nezjistil jsem, že by vznikla nějaká nová převratná varianta 23 hlasů koalice, tak dávám návrh na přerušení zastupitelstva do soboty 28. března do 14. hodiny středoevropského času. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Je to procedurální návrh, takže o něm dám hlasovat. Slovo má pan Petr. Zástupce starosty pan Jan Petr: Děkuji za slovo. Dávám protinávrh, aby se zastupitelstvo konalo v pátek od 10 hodin. Já nevidím důvod, proč sem tahat občany o víkendech, tak aby ztráceli víkend, a pokud budou mít zájem, tak samozřejmě je zvykem od těch 10 hodin tradičně, čili dávám protinávrh, aby to bylo od hodin.

15 4. ZMČ Caldr. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Děkuji. Technická - pan Zastupitel pan Pavel Caldr: Děkuji za slovo. Asi by bylo dobré ověřit, jestli nejsou svatby, abychom neměli tentýž problém, jako dneska, protože jestli tam nedat nějakou jednu, druhou hodinu. Protože i kvůli tomu si myslím, že byl ten důvod, že jsme to dneska dávali až na 2. hodinu, abychom se tady nekryli s konáním svateb. Nevím, jestli je tu pan vedoucí, který by uměl odpovědět, ale je to návrh. Já dávám jen připomínku takovouto. Děkuji. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Děkuji. Takže Petr Jan. Zástupce starosty pan Jan Petr: Já jsem se ještě hlásil do diskuse, děkuji. V tom případě, že jsou, nebo budou svatby, já také nevím, bylo by dobré si to ověřit, v tom případě upravuji svůj protinávrh na hodin, kdy předpokládám, že asi už svatby nebudou tak, jak to bylo dneska. Děkuji. Děkuji panu kolegovi Caldrovi za připomenutí. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Děkuji. Máme základní návrh pana Kováříka na na hodin, a protinávrh Jana Petra na hodin. Takže první dáme hlasovat o protinávrhu, aby se zastupitelstvo konalo v pátek ve hodin. Kdo je pro, hlasujeme po zaznění zvukového signálu, teď. (Hlasuje se.) Pro 21 pro, proti 9, zdrželo se 8. Návrh nebyl přijat. Teď budeme hlasovat o původním návrhu, aby se zastupitelstvo konalo v sobotu ve 14 hodin. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat, teď. (Hlasuje se.) Pro 22, proti 5, zdrželo se 14. (Potlesk v části sálu.)

16 4. ZMČ Hlásí se pan Schneider. Zastupitel pan Jan Schneider: Pět minut na předsedy klubu, prosím. přestávku. Starosta MČ Praha 4 Petr Štěpánek: Takže vyhlašuji pětiminutovou (Přestávka.) Zástupce starosty pan Jan Petr: Vážené kolegyně a kolegové, přestávka pomalu končí, vzhledem k tomu, že se blíží 19. hodina, tak dávám procedurální návrh, abychom se nepřešvihli, pokračovat do hodin. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Prosím, aby si zastupitelé sedli na svá místa. Zastupitelé jsou na svých místech. Máme tady procedurální návrh na prodloužení schůze zastupitelstva do hodin. Dáme hlasovat, teď. (Hlasuje se.) Pro bylo 18, proti 1, zdrželo se 11. Hlásí se pan Ptáčník. (Pan Ptáčník z místa bez mikrofonu: Zpochybňuje hlasování.) Znamená to, že zpochybňuješ hlasování? (Souhlas.) Je zpochybněné hlasování, takže budeme opakovat hlasování o prodloužení schůze do hodin. Kdo je prosím vás pro, po zaznění zvukového signálu. (Hlasuje se.) Pro 21, proti 2, zdrželo se 13. Konstatuji, že podle jednacího řádu úderem 19. hodiny schůze zastupitelstva končí a starosta do 14 dnů svolá zastupitelstvo další. Do 15 dnů, omlouvám se.

17 4. ZMČ Takže vám děkuji a sejdeme se tady, až svolám zastupitelstvo. (Konec v hodin.) Zapsaly komorní stenografky: E. Jaklová, J. Podvalová

5. ZMČ 1 28. 3. 2015 Z Á P I S Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 KONANÉHO DNE 28. 3. 2015 V ZASEDACÍM SÁLE NA NUSELSKÉ RADNICI

5. ZMČ 1 28. 3. 2015 Z Á P I S Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 KONANÉHO DNE 28. 3. 2015 V ZASEDACÍM SÁLE NA NUSELSKÉ RADNICI 5. ZMČ 1 28. 3. 2015 Z Á P I S Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 KONANÉHO DNE 28. 3. 2015 V ZASEDACÍM SÁLE NA NUSELSKÉ RADNICI PRAHA 4 NUSLE, TÁBORSKÁ 500 STENOGRAFICKÝ ZÁZNAM 5. ZMČ 2

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Z Á P I S 1. (USTAVUJÍCÍ) ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 KONANÉ DNE 26. 11. 2014 NA NUSELSKÉ RADNICI PRAHA 4, TÁBORSKÁ 500

Z Á P I S 1. (USTAVUJÍCÍ) ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 KONANÉ DNE 26. 11. 2014 NA NUSELSKÉ RADNICI PRAHA 4, TÁBORSKÁ 500 Z Á P I S 1. (USTAVUJÍCÍ) ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 KONANÉ DNE NA NUSELSKÉ RADNICI PRAHA 4, TÁBORSKÁ 500 (Stenografický zápis.) 1. (ustavující) zasedání ZMČ 2 O b s a h : Zahájení 3

Více

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45 Z á z n a m ze 13. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného v pátek dne 30. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Praha - Slivenec

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Praha - Slivenec JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městské části Praha - Slivenec Zastupitelstvo městské části Praha - Slivenec (dále jen "zastupitelstvo") svým usnesením č. 104/9/2011 ze dne 2. 11. 2011 a usnesením č. 124/10/2011

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 11. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na zkrácení zákonné

Více

Jednací řád Členské schůze ČADG

Jednací řád Členské schůze ČADG Jednací řád Členské schůze ČADG Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Příprava zasedání ČS Článek 3: Jednání ČS Článek 4: Hlasování ČS Článek 5: Volby orgánů spolku Článek 6: Zápis ČS Článek 7: Závěrečné

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 21. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona,

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice

Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice Zastupitelstvo města se usneslo dne 5. 11. 2014 v souladu s ustanovením 96, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), (dále jen zákon o obcích ) na

Více

6. Prodej bytových jednotek Předkladatel pan starosta. Starosta MČ Praha 4 pan Pavel Caldr: Děkuji. Já se zase budu držet tradice, to znamená spíš

6. Prodej bytových jednotek Předkladatel pan starosta. Starosta MČ Praha 4 pan Pavel Caldr: Děkuji. Já se zase budu držet tradice, to znamená spíš 6. Prodej bytových jednotek Předkladatel pan starosta. Starosta MČ Praha 4 pan Pavel Caldr: Děkuji. Já se zase budu držet tradice, to znamená spíš dám prostor pro dotazy k jednotlivým dílčím bodům. Jediný,

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Jednací řád. 23. schůze rady MČ dne 15. 12. 2010. Rady městské části Praha 10 ----------------------------------- 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád. 23. schůze rady MČ dne 15. 12. 2010. Rady městské části Praha 10 ----------------------------------- 1 Úvodní ustanovení 23. schůze rady MČ dne 15. 12. 2010 Jednací řád Rady městské části Praha 10 ----------------------------------- 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Rady městské části Praha 10 (dále jen rada) upravuje způsob

Více

BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Brno-Černovice

BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Brno-Černovice 1 BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městské části Brno-Černovice 2 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Zastupitelstva městské části Brno-Černovice (dále jen ZMČ ) upravuje přípravu

Více

2. zasedání ZMČ 1 21. 1. 2015 ZÁPIS Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 KONANÉHO DNE 21. 1. 2015 V ZASEDACÍM SÁLE NA NUSELSKÉ RADNICI

2. zasedání ZMČ 1 21. 1. 2015 ZÁPIS Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 KONANÉHO DNE 21. 1. 2015 V ZASEDACÍM SÁLE NA NUSELSKÉ RADNICI 2. zasedání ZMČ 1 21. 1. 2015 ZÁPIS Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 KONANÉHO DNE 21. 1. 2015 V ZASEDACÍM SÁLE NA NUSELSKÉ RADNICI PRAHA 4, TÁBORSKÁ 500 STENOGRAFICKÝ ZÁZNAM 2. zasedání

Více

-JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA KUTNÁ HORA

-JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA KUTNÁ HORA -JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA KUTNÁ HORA Zastupitelstvo města Kutná Hora se usneslo, ve smyslu 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, na tomto jednacím řádu: Čl. 1 Úvodní

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 42. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona o

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce 14 občanů P r o g r a m : 1)

Více

J E D N A C Í Ř Á D Občanského sdružení Znojemské vinařství, o.s.

J E D N A C Í Ř Á D Občanského sdružení Znojemské vinařství, o.s. J E D N A C Í Ř Á D Občanského sdružení Znojemské vinařství, o.s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Občanské sdružení Místní akční skupina Znojemské vinařství, o.s. (dále též MAS) je neziskovým subjektem založeným

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

Obec Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň

Obec Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň Zastupitelstvo obce se usneslo vydat dne 8.1.2013 podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích ), tento svůj jednací

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ŽIDENICE

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ŽIDENICE S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ŽIDENICE Zastupitelstvo městské části J E D N A C Í Ř Á D Z A S T U P I T E L S T V A MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽIDENICE Brno, duben 2008 Obsah: článek

Více

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Návrh VOLEBNÍ ŘÁD Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třinec (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 24.06.2015 ve smyslu čl. 66 odst. 2) písm. b) stanov družstva schválilo tento

Více

Zápis z ustavující členské schůze Bytového družstva Horácké nám. 4 a 5

Zápis z ustavující členské schůze Bytového družstva Horácké nám. 4 a 5 Zápis z ustavující členské schůze Bytového družstva Horácké nám. 4 a 5 Datum, hodina a místo konání: 03.09.2009 17,00 hod. v jídelně ZŠ, Horácké nám. P r o g r a m 1. Zahájení Jana Pochylá Přečetla program

Více

16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 10. 4. 2013. v Kulturním centru Varta. (stenografický záznam)

16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 10. 4. 2013. v Kulturním centru Varta. (stenografický záznam) 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konané dne 10. 4. 2013 v Kulturním centru Varta (stenografický záznam) 2 Program 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 10. 4. 2013 1/Z-93 Rozbor hospodaření

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s.

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s. JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Společnost pro projektové řízení, o. s. PRAHA 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní údaje o společnosti 1. Název: Společnost pro projektové řízení, o. s. (dále jen

Více

VS 10.1 Jednací řád Zastupitelstva

VS 10.1 Jednací řád Zastupitelstva VS 10.1 Jednací řád Zastupitelstva Zastupitelstvo se na svém zasedání dne 14. 2. 2013 usneslo vydat na základě ust. 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tento

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA ROZTOKY. ze dne 2. 3. 2011 ve znění změny ze dne 20. 11. 2013

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA ROZTOKY. ze dne 2. 3. 2011 ve znění změny ze dne 20. 11. 2013 JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA ROZTOKY ze dne 2. 3. 2011 ve znění změny ze dne 20. 11. 2013 Zastupitelstvo města Roztoky se usneslo podle ustanovení 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Zápis č. 15/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 18. 02. 2012

Zápis č. 15/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 18. 02. 2012 Zápis č. 15/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 18. 02. 2012 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s.

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Základní údaje Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a. s. Sídlo: Plynární 2748/6, PSČ 702 72, Ostrava Moravská

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 JI28 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 7 Počet příloh: 1 Účinnost od: 1.12.2011 JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Schvalovatel Jméno, funkce Datum Podpis Ing.

Více

Zápis. 14. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4

Zápis. 14. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4 Zápis 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konané dne 18. dubna 2013 na Nuselské radnici (Stenografický záznam.) 14. ZMČ 2 O b s a h : Zahájení... 8 1. Návrh k volbě návrhového a volebního

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva VESELSKO, sídlem Hutník 1497, 698 01 Veselí nad Moravou (družstvo dále jen SBD nebo družstvo, shromáždění delegátů dále jen SD ) na svém jednání konaném

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 19. 2. 2014. v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/

21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 19. 2. 2014. v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/ 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konané dne 19. 2. 2014 v Kulturním centru Varta /stenografický záznam/ 2 Pan ing. Pavel Klega, starosta: Hezké odpoledne, dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 22. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona,

Více

Zastupitelstvo městské části Brno Královo Pole Z Á P I S. z 10. zasedání, konaného v pondělí 13. února 2012 v 16:30 h

Zastupitelstvo městské části Brno Královo Pole Z Á P I S. z 10. zasedání, konaného v pondělí 13. února 2012 v 16:30 h Statutární město Brno Městská část Brno Královo Pole Zastupitelstvo městské části Brno Královo Pole Z Á P I S z 10. zasedání, konaného v pondělí 13. února 2012 v 16:30 h v zasedací místnosti Úřadu městské

Více

ZÁPIS ze shromáždění Společenství vlastníků domu Zakšínská č.p. 608

ZÁPIS ze shromáždění Společenství vlastníků domu Zakšínská č.p. 608 ZÁPIS ze shromáždění Datum a místo konání: 14. 10. 2014, Poliklinika Prosek, Lovosická 440/40, Praha 9 Předsedající: Ing. Pavel Rejchrt Zapsal: JUDr. Jitka Mokrá Program zasedání: 1) Zahájení (schválení

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Asociace NNO

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Asociace NNO JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Asociace NNO Valná hromada Asociace nestátních neziskových organizací v České republice (dále jen VH ) se usnesla na Jednacím a volebním řádu VH (dále jen JŘ ) takto:

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány.

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány. O b e c K r u m v í ř, Krumvíř č. 184, PSČ 69173 Zápis ze schůze Zastupitelstva obce konané dne 4.11.2014 č. 4/2014 Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

Návrh na změnu Volebního a jednacího řádu

Návrh na změnu Volebního a jednacího řádu Návrh na změnu Volebního a jednacího řádu Předkladatel: Josef Joe Hlaváč, člen č. 229 Nový návrh volajedřádu: Vykládá pojem rozhodování prostou většinou tak, jak se běžně používá (tj. převaha pro nad proti

Více

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE JEDNACÍ ŘÁD obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE Schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2002 JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE VELHARTICE Zastupitelstvo obce VELHARTICE (dále jen obecní zastupitelstvo)

Více

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin.

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing.

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 20. prosince 2010 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Alinčová Lenka 9 členů zastupitelstva MČ dle presenční listiny 2 (MUDr. Mandík

Více

JEDNACÍ ŘÁD Rady Městské části Praha - Ďáblice

JEDNACÍ ŘÁD Rady Městské části Praha - Ďáblice Městská část Praha - Ďáblice Dne 6. 10. 2015 Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 1651/2015-MCPD/TAJ JEDNACÍ ŘÁD Rady Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní ustanovení 2) Příprava zasedání Rady

Více

Hlasovací a jednací řád

Hlasovací a jednací řád Hlasovací a jednací řád I Základní ustanovení článek 1 Jednací a volební řád Společenství vlastníků jednotek Puškinova č.o/č.p 523/45, 524/47 a 525/49 Vyškov ( dále jen SVJ) upravuje postup orgánů družstva

Více

Jednací řád Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí

Jednací řád Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí Jednací řád Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí Část první Ustanovení o orgánech družstva Čl. l (1) Základní ustanovení o orgánech družstva, zejména jejich složení, úkoly a pravomoci upravují

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Klatov

Jednací řád Zastupitelstva města Klatov Jednací řád Zastupitelstva města Klatov Jednací řád zastupitelstva města Zastupitelstvo města se usneslo podle 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/ na tomto svém jednacím řádu: 1 Úvodní

Více

Obsah Úvodní ustanovení

Obsah Úvodní ustanovení Důvodová zpráva ke změně jednacího řádu VH ADK: Většina změn provedená v jednacím řádu je dána změnou stanov spolku, ke které došlo na mimořádné VH, která se konala 23.11.2013 v Nymburce, jakož i o opravu

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Akademický sněm Akademie věd České republiky (dále jen Sněm ) přijal na svém XXXVII. zasedání dne 14. prosince 2010 v souladu se Stanovami

Více

J E D N A C Í Ř Á D Z A S T U P I T E L S T V A

J E D N A C Í Ř Á D Z A S T U P I T E L S T V A ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, TUŘANSKÉ NÁM. 1, 620 00 BRNO J E D N A C Í Ř Á D Z A S T U P I T E L S T V A M Ě S T S K É Č Á S T I B R N O T U Ř A N Y Úplné znění duben 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo obce Chrášťany se podle 96 zákona 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon ), usneslo na tomto svém jednacím řádu

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. zastupitelstva města Velké Meziříčí. Čl. 1 Úvodní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD. zastupitelstva města Velké Meziříčí. Čl. 1 Úvodní ustanovení VOLEBNÍ ŘÁD zastupitelstva města Velké Meziříčí Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Zastupitelstvo města Velké Meziříčí (dále jen ZM) se usneslo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice Brno, prosinec 2006 Ing. Roman Vašina starosta MČ Brno - Židenice 2 Obsah: článek strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Postavení komisí 3 3. Členové komisí 3

Více

Zápis a usnesení ze zasedání 23. valné hromady

Zápis a usnesení ze zasedání 23. valné hromady Zápis a usnesení ze zasedání 23. valné hromady konané dne 6.5.2015 od 17:00 h. v prostorách Základní školy Sportovní 777, Uherské Hradiště, PSČ 686 01. Valnou hromadu (dále jen VH) k zasedání řádně svolal

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady:

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015 Valná hromada MAS Jablunkovsko, z.s. se sídlem v Bystřici 334, 739 95 Bystřice,, zaregistrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

OMLUVENÍ ČLENOVÉ ZHMP. Mgr. Ludmila Štvánová Pavel Hurda

OMLUVENÍ ČLENOVÉ ZHMP. Mgr. Ludmila Štvánová Pavel Hurda Z Á P I S z 27. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy I. část které se konalo dne 23. května 2013 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: 61 členů Zastupitelstva

Více

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015 z 12. zasedání konaného dne 08.09.2015 od 16:00 hod. na ÚMČ BS, Dominikánská 2, v zasedací

Více

JEDNACÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti ČLS JEP

JEDNACÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti ČLS JEP JEDNACÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti ČLS JEP 1 Východiska a působnost (1) Jednací řád Psychiatrické společnosti ČLS JEP (dále jen PS ) vychází z příslušných ustanovení Stanov PS (dále jen Stanov ). (2)

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS Předsedající: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS z 21. schůze, konané dne 17.06.2014 od 15:00 hodin do 1:20 hodin, Hotel Olšanka, Kongresový sál Vladislava Hujová, starostka městské

Více

Zápis z valné hromady Občanského sdružení Wi-Fi-Vit Network, IČ 266 61 349, se sídlem Švermova 541, 749 01 Vítkov

Zápis z valné hromady Občanského sdružení Wi-Fi-Vit Network, IČ 266 61 349, se sídlem Švermova 541, 749 01 Vítkov Zápis z valné hromady Občanského sdružení Wi-Fi-Vit Network, IČ 266 61 349, se sídlem Švermova 541, 749 01 Vítkov Valná hromada se konala dne 22.4.2014 od 17:30 hodin ve Vítkově v kulturním domě. S ohledem

Více

Zápis z členské schůze Hovawart klubu ČR, o.s., Hotel Slunce, Havlíčkův Brod, 21. 3. 2015

Zápis z členské schůze Hovawart klubu ČR, o.s., Hotel Slunce, Havlíčkův Brod, 21. 3. 2015 Zápis z členské schůze Hovawart klubu ČR, o.s., Hotel Slunce, Havlíčkův Brod, 21. 3. 2015 Program schůze: 1. Zahájení, schválení programu a volba orgánů schůze 2. Návrh a úpravy Stanov klubu 3. Roční uzávěrka

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Chrudim

Jednací řád Zastupitelstva města Chrudim Předkladatel: Jan Čechlovský, místostarosta Zasedání Zastupitelstva města Chrudim, konané dne 18.5.2015 Jednací řád Zastupitelstva města Chrudim Číslo materiálu: Z-928 Obsah materiálu: Usnesení Zastupitelstva

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SHŮZE ho družstva, se sídlem 523/7, Praha 8,, konané dne 10.12.2012 v KD Krakov Tato členská schůze byla svolána jako řádná, členové byli o jejím konání a navrženém programu informováni

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 30. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša; Bc. F. Gaspar; Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová; Ing. A. Háněl;

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Jednací řád Sněmu Euroregionu Labe

Jednací řád Sněmu Euroregionu Labe Jednací řád Sněmu Euroregionu Labe 1. Úvodní ustanovení 1 2. Příprava Zasedání 1 3. Jednání Sněmu 1 4. Hlasování Sněmu o věcných otázkách 2 5. Hlasování Sněmu EL o personálních otázkách, volby 3 6. Přerušení

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Z Á P I S P R O G R A M

Z Á P I S P R O G R A M Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva obce v Čučicích dne 22.12. 2006 v 19:00 hod. v sále KD obce Čučice Přítomní : Peter POLLÁK, Libuše PRUDÍKOVÁ, Luboš MEDŘÍK, Zoja HANÁKOVÁ, Milan DOHNAL, Zdeněk ADAM,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 20:15 hod. František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav Marek, Tomáš Kovář,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany termín: místo: přítomni: 26. 2. 2015 17.00 hodin Obecní úřad Bukovany dle prezenční listiny Program jednání: 1. Zahájení a uvítání správce obce

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickoustranu (dále také

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Napajedla

Jednací řád Zastupitelstva města Napajedla Jednací řád Zastupitelstva města Napajedla Schváleno ZM dne 24.06.2015 usnesením č. 5/63/2015 Nabývá účinnosti dne 25.06.2015 Jednací řád Zastupitelstva města Napajedla 2 Zastupitelstvo města Napajedla

Více

Volební a jednací řád. Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice

Volební a jednací řád. Stavebního bytového družstva Mír Teplice Volební a jednací řád Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice Čl. 1 Základní ustanovení... 3 Čl. 2 Působnost orgánů a členství v nich... 3 Čl. 3 Řízení orgánů... 3 Čl. 4 Rozhodování orgánů... 3 Čl.

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 1/2012 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 25.1.2012 v 16.00 hod. Zasedací místnost obecního úřadu

Více

Bod č 2 - Schválení programu:

Bod č 2 - Schválení programu: Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 16.9.2015 od 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu. 11/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Přítomni: Ing. Kamila Badurová Ing. Karel Dobrovolný Jana Formandlová

Více

Zápis č. 13/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 16. 12. 2011

Zápis č. 13/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 16. 12. 2011 Zápis č. 13/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 16. 12. 2011 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS z 08.schůze, konané dne 22.12.2015 od 15:00 hodin velká zasedací síň radnice městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1. patro, č. dveří

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení Zápis a usnesení 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na čtvrtek dne 19. 12. 2013 v 13,00 hodin

Více

Zápis a přijatá usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veselé konaného dne od hodin

Zápis a přijatá usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veselé konaného dne od hodin Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Zápis a přijatá usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veselé konaného dne

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014 Přítomni: Jana Vrbková, Jiří Veselý, Jiří Kroupa, Markéta Kaštylová, Tereza Doleželová, Petr Dvořák, Petr Pokorný, Josef Vrbka,

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Z á p i s ze 6. jednání ZMČ Praha 5 dne 3. května 2011

Z á p i s ze 6. jednání ZMČ Praha 5 dne 3. května 2011 Z á p i s ze 6. jednání ZMČ Praha 5 dne 3. května 2011 Dobrý den všem. Dovoluji si zahájit 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5. Dříve než přistoupím k oficiálnímu programu, tak si vás všechny dovolím

Více