4. ZMČ Z Á P I S. 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4. konané dne 20. března v zasedacím sálu Nuselské radnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. ZMČ 1 20. 3. 2015 Z Á P I S. 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4. konané dne 20. března 2015. v zasedacím sálu Nuselské radnice"

Transkript

1 4. ZMČ Z Á P I S 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konané dne 20. března 2015 v zasedacím sálu Nuselské radnice Praha 4 Nusle, Táborská 500 (Stenografický záznam.)

2 4. ZMČ (Jednání zahájeno ve hodin.) Zahájení Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Dobré odpoledne. Vítám vás na 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4. Poprosím, abyste si zasunuli svoje karty. Děkuji. Konstatuji, že v tuto chvíli je přítomno 43 zastupitelů, omluven je pan Nikolo z důvodu zahraniční cesty. Vítám nejen zastupitele, ale i úředníky a občany, kteří přišli dnes na tuto schůzi. Zasedání bylo řádně svoláno, a jak jsem konstatoval, je přítomno 43 zastupitelů a schůze je usnášeníschopná. Zápis z 3. zasedání ověřili paní Mgr. Machová a pan ing. Těšitel. Tímto vám děkuji za ověření. Nebyly k němu připomínky, takže zápis je k dispozici u pracovnic organizačního oddělení a pokud k němu nebudou další připomínky, tak bude považován za schválený. Program jednání zastupitelstva Návrh programu dnešního zasedání jste dostali v materiálech a případně bude ještě doplněn některými materiály na stůl. Ale v tuto chvíli se ptám, kdo by byl ověřovatelem zápisu. Pan Caldr. Mohl bych pana Hrdinku požádat? Takže ověřovateli budou pan Hrdinka a pan Caldr. Děkuji vám. Takže v tuto chvíli máme návrh programu zastupitelstva a ptám se, zda jsou k němu pozměňovací návrhy nebo protinávrhy. Zastupitel pan Viktor Janouškovec: Dobrý den. Navrhuji doplnit do programu bod odvolání členů rady.

3 4. ZMČ Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Děkuji. Bod odvolání členů rady. Kdo další se hlásí? Pan Kovářík. Zastupitel pan Zdeněk Kovářík: Dobrý den. Vzhledem k průběhu předchozího jednání zastupitelstva a vzhledem k tomu, že do dnešního dne jsme neobdrželi srozumitelnou dohodu nad rozpočtem, tak se klub ODS přidává k návrhu na změnu programu, a to je změnit bod 1.a) programu jednání ze Schválení návrhu návrhového a volebního výboru, a to tak, že by to byl bod 1.a) a bod 1.b) Odvolání členů rady. Dávám toto jako procedurální návrh na změnu programu. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Děkuji. Nevidím další prosím, omlouvám se, pan Schneider. Zastupitel pan Jan Schneider: Dobrý den, dámy a pánové, já za Klub pro Prahu se přidávám k návrhu Zdenka Kováříka ze stejných důvodů, které on zde uvedl. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Dobře, takže eviduji tady dva návrhy, a to jeden, spojuji jej ze všech tří, aby se bod 1.a) jmenoval Návrh k volbě návrhového a volebního výboru a návrh 1.b) Odvolání členů rady. Takže budu dávat hlasovat postupně. Kdo je, prosím, pro bod 1 a) Návrh k volbě volebního a návrhového výboru? Hlasujeme po zaznění zvukového signálu, teď. (Hlasuje se.) Hlasovalo 22 pro, proti 15, 3 se zdrželi. Takže prosím vás, já jsem tady mačkal a neukázalo se to, takže se velice omlouvám, Já tady mám dvě zařízení. Takže dávám opakovat organizační mi tady přichystalo překvapení, takže prosím pěkně, velice se omlouvám za zmatečnost a dávám hlasovat znovu.

4 4. ZMČ Kdo je pro zařazení bodu Návrh k volbě návrhového a volebního výboru. Kdo je prosím, pro? Hlasujeme znovu, teď. (Hlasuje se.) Hlasovalo 23 pro, proti 17, zdrželi se 2. Návrh byl přijat. Ještě jednou se omlouvám za zmatek při tom prvním hlasování. Máme tady druhý návrh, a to je návrh 1.b) Odvolání členů rady. Budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je pro? Teď. (Hlasuje se.) Děkuji. (Nesdělen výsledek.) Děkuji. Nyní budeme hlasovat o programu jako celku. Promiňte, 23 bylo pro, 19 proti, nezdržel se nikdo. Takže bude tento bod zařazen. Nyní budeme hlasovat o programu jako o celku. Kdo je, prosím, pro? (Hlasuje se.) Děkuji. Program dnešního zastupitelstva byl schválen. (Výsledek hlasování nesdělen. Pro 23, 19 proti, nikdo se nezdržel.) Jsme tedy v bodě 1.a) Návrh k volbě návrhového a volebního výboru Já poprosím jednotlivé kluby, aby mi hlásily návrhy. Zastupitel pan Zdeněk Kovářík: K bodu 1.a) Návrh členů návrhového a volebního za klub ODS Klára Cingrošová. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Děkuji. Pan Vácha. přestávku. Zastupitel pan Filip Vácha: Za klub TOP 09 žádám pětiminutovou

5 4. ZMČ přestávku. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Takže máme pětiminutovou (Přestávka.) Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Prosím, aby se zastupitelé pomalu vraceli do sálu. Přestávka skončila. Máme navrženu paní Cingrošovou za klub ODS. Další se hlásí pan Janouškovec. Krajcovou. Zastupitel pan Viktor Janouškovec: Náš klub nominuje Anetu Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Pan Schneider. Ten není v tuto chvíli v sále, takže mu dáme slovo, až se vrátí. (Pan Schneider je už v sále.) Má zapnutý mikrofon. Návrh do výboru. Zastupitel pan Jan Schneider: Já se omlouvám, ještě jednou dobrý den. Za náš klub navrhuji sám sebe, bohužel takhle musím, takže Schneider Jan. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Další paní Kotvová. ing. Bendl. Zástupkyně starosty paní Iva Kotvová: Za klub Trojkolice je to pan Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Dále se hlásí pan Vácha. Ne, pan Horálek, omlouvám se. Zastupitel pan Petr Horálek, člen rady: Děkuji za slovo. Za klub ČSSD do návrhového a volebního výboru pan Karel Ptáčník. Současně si dovoluji

6 4. ZMČ požádat o přestávku 30 minut na koaliční jednání, protože bychom velmi rádi slyšeli od Strany zelených, proč jejich zastupitelé hlasovali zcela v rozporu s koaliční smlouvou, ačkoliv dosud nebylo skončeno dohodovací řízení. V úterý proběhlo dohodovací řízení a my jako klub ČSSD jsme se akorát dozvěděli, že se něco dozvíme. Takže bychom se rádi něco konečně už dozvěděli před tím, než se bude hlasovat, a to optimálně z očí do očí. Takže tímto žádám o přestávku 30 minut na koaliční jednání. Děkuji. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Tímto vyhlašuji přestávku. Pardon, pan Vácha se hlásil. Omlouvám se. Zastupitel pan Filip Vácha: Dobrý den, já se k této žádosti připojuji, rádi bychom věděli, co se děje. Do návrhového a volebního výboru navrhuji kolegu Aloise Těšitele. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Já se ještě pro formu zeptám, prosím vás, klub členů ANO, zda bude nominovat do výboru. (Hlas: Musíme?) Nemusíte, já se jenom ptám, jestli chcete. (Bez návrhu.) Dobře. Takže ještě před přestávkou pan Šplíchal, pokud je to návrh k návrhovému a volebnímu výboru. Zastupitel pan Karel Šplíchal: K tomu vůbec ne. Já jsem chtěl jenom jednu poznámku, aby v té většině těch ambicí řada těch našich zástupců, kteří budou vyjednávat, neztratili hlavně charakter. To je všechno, co jsem chtěl říct. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Děkuji. V tuto chvíli na žádost klubu 30minutová přestávka. (Přestávka.)

7 4. ZMČ Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Prosím zastupitele, aby se vraceli do sálu, uplynula půlhodina. (Prodleva.) Poprosím zastupitele, aby se vrátili do sálu, abychom mohli hlasovat o složení návrhového a volebního výboru. (Prodleva.) Uplynulo právě 30 minut, máme tady nominace do návrhového a volebního výboru, já je přečtu a dám vám ještě slovo. Hlasovat budeme o těchto návrzích: Klára Cingrošová, Aneta Krajcová, Jan Schneider, Jiří Bendl, Karel Ptáčník, Alois Těšitel. Ještě jsou do rozpravy přihlášeni: Pan Petr Horálek. Zastupitel pan Petr Horálek, člen rady: Děkuji za slovo. Já mám dotaz na právní oddělení, asi na pana Šimiceho, nebo na odbor, jestli je možné vůbec spojovat návrhový a volební výbor. Protože mám pocit, že na minulém zastupitelstvu nám někdo tvrdil, že to možné není. Moje druhá poznámka je, asi to zajímá každého v tomto sále, výsledky dohodovacího řízení, které právě skončilo. Takže já bych poprosil, jestli by pan starosta Petr Štěpánek mohl na mikrofon pro všechny říct, jak je to s tou koalicí, která byla 24. října loňského roku podepsána. (Doslovný přepis.) Děkuji. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Takže dvě procedurální věci. Jedna žádost o vysvětlení návrhového a volebního výboru, jestli pan Šimice může říci, že je to tak v pořádku. Takže pokývání hlavy, je to v pořádku. Děkuji. Pan Vácha je potřetí, takže o tom, tuším, musíme nechat hlasovat, protože každý má dvě vystoupení. Chcete udělit slovo? (Pan Vácha souhlasí.) Takže, prosím vás, hlasujeme o třetím vystoupení. Kdo je pro? (Hlasuje se. Výsledek nesdělen, pro 34, proti 4, zdrželo se 5.) Máte slovo.

8 4. ZMČ Zastupitel pan Filip Vácha: Děkuji za udělení slova. Rád bych se zeptal pana starosty jako zástupce Trojkoalice, zda je pravda, že již uzavřeli novou koaliční smlouvu. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Já se k tomu vyjádřím hned po schválení návrhového a volebního výboru. Takže k návrhovému a volebnímu výboru má ještě někdo dotaz? (Nikdo se nehlásí.) Nemá. Dle přečtené nominace budeme hlasovat o složení návrhového a volebního výboru, teď. (Hlasuje se.) Pro 24, proti 0, zdrželo se 7. Děkuji. (Číslo usnesení: 4Z-1/2015) Takže jsme v bodě 1.b) Odvolání členů rady Já k tomu uvedu úplně krátce. Na základě porušení koaliční smlouvy vypověděl klub Trojkoalice koaliční smlouvy a dneškem koalice přestává existovat. Hlásí se Jan Petr. Zástupce starosty pan Jan Petr: Děkuji za slovo. Já jenom upozorňuji na dotaz od kolegy Váchy, který zatím nebyl zodpovězen, bylo nám řečeno, že bude zodpovězen, zda již je podepsána nová koaliční smlouva a kdy byla podepsána. Děkuji. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: K dnešnímu datu je podepsána nová koaliční smlouva. Pan Ptáčník se hlásí. Zastupitel pan Karel Ptáčník: Takže já jsem tedy úplně vy máte dvě koaliční smlouvy?

9 4. ZMČ Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Ne, my máme jednu vypovězenou a Zastupitel pan Karel Ptáčník: Ale ta ještě nebyla vypovězena písemně, protože tam je napsáno tříměsíční výpověď, to zaprvé. A zadruhé je napsáno, že by měla být písemně tato výpověď. Takže nezlobte se na mě. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Děkuji. Podruhé Jan Petr. Zástupce starosty pan Jan Petr: To je faktická Já jenom upozorňuji všechny kolegy zastupitele, že musím potvrdit slova pana Ptáčníka, koaliční smlouva uzavřená dne má opravdu tříměsíční výpovědní lhůtu, tudíž v tuto chvíli, pokud je podepsána jiná koaliční dohoda nebo smlouva, které se zúčastní Trojkoalice, upozorňuji všechny zastupitele, že je to krásný systém, kdy v rámci zastupitelstva máme podepsané dvě koaliční smlouvy, a obě jsou v tuto chvíli, zdá se, platné. To byla jenom faktická. Děkuji. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Další se nehlásí do diskuse, takže přistoupíme k vlastnímu hlasování. Já ještě oznámím číslo usnesení k tomu minulému schválenému návrhovému a volebnímu výboru, je to 4Z- 1/2015, jsme v bodě 1.b), kdy budeme teď hlasovat v tajné volbě o odvolání členů rady. Hlásí se pan Schneider. Zastupitel pan Jan Schneider: Já bych poprosil 3 minuty na setkání návrhového a volebního výboru. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Ano, takže návrhový a volební výbor má 3 minuty a poté nám oznámí, jak provedeme hlasování.

10 4. ZMČ (Přestávka.) Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Děkuji za zprávu návrhového a volebního výboru, že mají připravenu volbu a tímto dávám slovo předsedovi návrhového a volebního výboru. (Hluk v zasedací síni. Technická poznámka z pléna mimo mikrofon - není možno zaznamenat.) Já jsem teď neslyšel. (Řečník hovoří opět mimo mikrofon, nelze zaznamenat.) Bylo oznámeno členů rady, takže se odvolává po jménech, to vám mohu odpovědět rovnou. (Reakce na dotaz:) Členů rady. Já mohu na to odpovědět přímo byl zařazen bod Odvolání členů rady, takže se bude odvolávat po jménech. Do diskuse je přihlášen ještě Petr Horálek. Zastupitel pan Petr Horálek, člen rady: Děkuji. To není do diskuse, to jen faktická poznámka. Za klub ČSSD oznamuji, že náš klub se tohoto hlasování, nebo této tajné volby nebude účastnit, nebudeme si vyzvedávat hlasovací lístky. Děkuji. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Děkuji. Pan Vácha. Zastupitel pan Filip Vácha: Také s faktickou poznámkou - za klub TOP oznamuji, že této volby se účastnit nebudeme a lístky si vyzvedávat též nebudeme. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Paní Machová. Zastupitelka paní Jarmila Machová: Já za klub ANO členů také oznamuji, že se nebudeme zúčastňovat tajných voleb.

11 4. ZMČ Schneider. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Děkuji. Slovo má pan Předseda návrhového a volebního výboru pan Jan Schneider: Vážené kolegyně, vážení kolegové, hlasovací lístek bude vypadat takto, to znamená, je na něm napsáno devět jmen, všichni členové rady. Bude se hlasovat zakroužkováním, to znamená toho, koho chcete odvolat, zakroužkujete, toho, koho nechcete odvolat, tam to ponecháte volně. Žádné jiné úpravy lístků nejsou přípustné. Jinak volba bude probíhat tak, jak už jsme zvyklí, to znamená kolegyně z návrhového a volebního výboru tady budou číst po jednotlivých jménech zastupitele a rozdávat hlasovací lístky. Poté se přemístíte s hlasovacím lístkem do volební místnosti, kde si ho za plentou můžete upravit a potom ho vhodíte do urny. potřetí. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Takže děkuji. Pan Petr Jan Zástupce starosty pan Jan Petr: Já bych měl faktickou poznámku, my jsme tu nedávno volili radu a byl trošku jiný systém, čili bych se chtěl zeptat, co se změnilo. Pokud si dobře vzpomínám, chodilo se po jednom do volební místnosti, lístky se vydávaly až při vstupu do volební místnosti, kde byl vždy pouze jeden za účasti volebního výboru, a teprve poté, co si odhlasoval za plentou, vhodil lístek a vycházel, vcházel další. Čili jestli tento postup tak, jak už byl tady minule zaveden, budeme opakovat, či zda se dává jiný postup, a pokud jiný, tak bych chtěl vědět, proč. Děkuji. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Postup je stejný, jenom ty plenty jsou čtyři, takže mohou plynule za ně chodit. Pokud chce doplnit pan předseda návrhového a volebního výboru, tak má slovo.

12 4. ZMČ Předseda návrhového a volebního výboru pan Jan Schneider: Já se omlouvám panu kolegovi Petrovi za svou nezkušenost, má samozřejmě pravdu naprostou, to znamená bude to přesně tak, jak on říkal, to znamená, zde bude přečteno jméno a poté lístky budou předány zastupitelům až ve volební místnosti. Děkuji. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Takže děkuji za osvětlení a již se nikdo nehlásí, takže tímto zahajuji volbu. Paní Aneta Krajcová, členka návrhového a volebního výboru: Já budu číst všechna jména, včetně zastupitelů, kteří si lístky nevyzvednou. Poprosím: dr. Bendl, pan ing. Bodenlos, pan ing. Borkovec, Pavel Caldr, dr. Cingrošová je ve volební místnosti, pan Bc. Crkoň, paní Eismannová, paní dr. Gjuričová, pan ing. Horálek, pan dr. Hrdinka, pan Bc. Hroza, pan ing. Janouškovec, paní ing. Jelínková, paní Mgr. Kotvová, pan ing. Kovářík, paní Krejčová, pan dr. Kučera, pan ing. Kunc, pan Kunert, pan Kutílek, pan ing. Lacko, pan ing. Lébl, paní Mgr. Machová, slečna Bc. Michková tak paní, ing. Míth, Mgr. Petr, pan Pokorný, pan Ptáčník, Mgr. Rejchrtová Alžběta, může být i paní Mgr. Rejchrtová Petra, pan ing. Růžička, pan Bc. Schneider je předsedou, pan ing. Svoboda, pan Mgr. Šebesta, pan dr. Šplíchal, Mgr. Štěpánek, pan ing. Těšitel, pan Vácha, pan ing. Vaněk, paní Zacharová, pan Mgr. Zicha, paní ing. Zykánová. (Probíhá volba.) Předseda návrhového a volebního výboru pan Jan Schneider: Já bych rád oznámil, že tímto je ukončena volba. (Prodleva sčítání hlasů.)

13 4. ZMČ Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Poprosím zastupitele, aby zasedli na svá místa. Dovolím si dát slovo předsedovi návrhového a volebního výboru. Předseda návrhového a volebního výboru pan Jan Schneider: Já děkuji za slovo. Dovolte mi, abych vás seznámil s výsledkem volby, respektive odvolání. V době hlasování bylo přítomno 43 zastupitelů, vydaných hlasovacích lístků bylo 23, odevzdaných hlasovacích lístků bylo 23, platné hlasovací lístky byly 22, 1 lístek byl neplatné. Počet hlasů pro odvolání jednotlivých členů je: Petr Jan 22, Bodenlos Jiří 22, Kučera Petr 22, Horálek Petr 22, Hroza Michal 22, ostatní 0. Děkuji. (Hlas: Výsledek.) Jenom konstatuji, že nikdo nebyl odvolán. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Děkuji a vyhlašuji 10minutovou přestávku. (Potlesk v části sálu.) (Přestávka.) Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Přestávka skončila a já prosím zastupitele, aby se vrátili do sálu. Hlásí se pan Vácha. Slovo má pan Vácha. Další v pořadí je pan Horálek. Zastupitel pan Petr Horálek: Děkuji za slovo. Já reaguji zaprvé na slova pana starosty Štěpánka o tom, že už koaliční smlouva mezi Trojkoalicí, ČSSD a TOP 09 neexistuje. My tento fakt bereme na vědomí a klub ČSSD se v tuto chvíli necítí touto koaliční smlouvou vázán. Vzhledem k tomu, jak dopadla tajná volba o odvolání radních, klub ČSSD žádá tříhodinovou přestávku na nové koaliční jednání s kýmkoliv. Na poradu klubu.

14 4. ZMČ Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Takže je tu procedurální návrh na tříhodinovou přestávku, o něm se hlasuje bez rozpravy. Kdo je, prosím vás, pro. Hlasujeme, teď. (Hlasuje se.) Usnesení bylo přijato, ne usnesení, promiňte, ale přestávka byla přijata na 3 hodiny, sejdeme se tady v hodin. (Výsledek nesdělen dle obrazovky pro 26, proti 3, zdržel se 1.) (Přestávka.) Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Takže je hodin. Poprosím zastupitele, aby si sedli na svá místa a aby si zkontrolovali karty, jestli je mají zasunuté. Děkuji. Zdá se, že jsou všichni na svých místech. Skončili jsme bod 1.b). Hlásí se pan Kovářík. Zastupitel pan Zdeněk Kovářík: Pane předsedající, dámy a pánové. Vzhledem k tomu, že když tak mě opravte tady nezazněla a nezjistil jsem, že by vznikla nějaká nová převratná varianta 23 hlasů koalice, tak dávám návrh na přerušení zastupitelstva do soboty 28. března do 14. hodiny středoevropského času. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Je to procedurální návrh, takže o něm dám hlasovat. Slovo má pan Petr. Zástupce starosty pan Jan Petr: Děkuji za slovo. Dávám protinávrh, aby se zastupitelstvo konalo v pátek od 10 hodin. Já nevidím důvod, proč sem tahat občany o víkendech, tak aby ztráceli víkend, a pokud budou mít zájem, tak samozřejmě je zvykem od těch 10 hodin tradičně, čili dávám protinávrh, aby to bylo od hodin.

15 4. ZMČ Caldr. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Děkuji. Technická - pan Zastupitel pan Pavel Caldr: Děkuji za slovo. Asi by bylo dobré ověřit, jestli nejsou svatby, abychom neměli tentýž problém, jako dneska, protože jestli tam nedat nějakou jednu, druhou hodinu. Protože i kvůli tomu si myslím, že byl ten důvod, že jsme to dneska dávali až na 2. hodinu, abychom se tady nekryli s konáním svateb. Nevím, jestli je tu pan vedoucí, který by uměl odpovědět, ale je to návrh. Já dávám jen připomínku takovouto. Děkuji. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Děkuji. Takže Petr Jan. Zástupce starosty pan Jan Petr: Já jsem se ještě hlásil do diskuse, děkuji. V tom případě, že jsou, nebo budou svatby, já také nevím, bylo by dobré si to ověřit, v tom případě upravuji svůj protinávrh na hodin, kdy předpokládám, že asi už svatby nebudou tak, jak to bylo dneska. Děkuji. Děkuji panu kolegovi Caldrovi za připomenutí. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Děkuji. Máme základní návrh pana Kováříka na na hodin, a protinávrh Jana Petra na hodin. Takže první dáme hlasovat o protinávrhu, aby se zastupitelstvo konalo v pátek ve hodin. Kdo je pro, hlasujeme po zaznění zvukového signálu, teď. (Hlasuje se.) Pro 21 pro, proti 9, zdrželo se 8. Návrh nebyl přijat. Teď budeme hlasovat o původním návrhu, aby se zastupitelstvo konalo v sobotu ve 14 hodin. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat, teď. (Hlasuje se.) Pro 22, proti 5, zdrželo se 14. (Potlesk v části sálu.)

16 4. ZMČ Hlásí se pan Schneider. Zastupitel pan Jan Schneider: Pět minut na předsedy klubu, prosím. přestávku. Starosta MČ Praha 4 Petr Štěpánek: Takže vyhlašuji pětiminutovou (Přestávka.) Zástupce starosty pan Jan Petr: Vážené kolegyně a kolegové, přestávka pomalu končí, vzhledem k tomu, že se blíží 19. hodina, tak dávám procedurální návrh, abychom se nepřešvihli, pokračovat do hodin. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Prosím, aby si zastupitelé sedli na svá místa. Zastupitelé jsou na svých místech. Máme tady procedurální návrh na prodloužení schůze zastupitelstva do hodin. Dáme hlasovat, teď. (Hlasuje se.) Pro bylo 18, proti 1, zdrželo se 11. Hlásí se pan Ptáčník. (Pan Ptáčník z místa bez mikrofonu: Zpochybňuje hlasování.) Znamená to, že zpochybňuješ hlasování? (Souhlas.) Je zpochybněné hlasování, takže budeme opakovat hlasování o prodloužení schůze do hodin. Kdo je prosím vás pro, po zaznění zvukového signálu. (Hlasuje se.) Pro 21, proti 2, zdrželo se 13. Konstatuji, že podle jednacího řádu úderem 19. hodiny schůze zastupitelstva končí a starosta do 14 dnů svolá zastupitelstvo další. Do 15 dnů, omlouvám se.

17 4. ZMČ Takže vám děkuji a sejdeme se tady, až svolám zastupitelstvo. (Konec v hodin.) Zapsaly komorní stenografky: E. Jaklová, J. Podvalová

5. ZMČ 1 28. 3. 2015 Z Á P I S Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 KONANÉHO DNE 28. 3. 2015 V ZASEDACÍM SÁLE NA NUSELSKÉ RADNICI

5. ZMČ 1 28. 3. 2015 Z Á P I S Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 KONANÉHO DNE 28. 3. 2015 V ZASEDACÍM SÁLE NA NUSELSKÉ RADNICI 5. ZMČ 1 28. 3. 2015 Z Á P I S Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 KONANÉHO DNE 28. 3. 2015 V ZASEDACÍM SÁLE NA NUSELSKÉ RADNICI PRAHA 4 NUSLE, TÁBORSKÁ 500 STENOGRAFICKÝ ZÁZNAM 5. ZMČ 2

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

13. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4. konané dne 3. února na Nuselské radnici. Praha 4-Nusle, Táborská 500

13. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4. konané dne 3. února na Nuselské radnici. Praha 4-Nusle, Táborská 500 13. ZMČ 1 3. 2. 2016 13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konané dne 3. února 2016 na Nuselské radnici Praha 4-Nusle, Táborská 500 (Stenografický záznam.) 13. ZMČ 2 3. 2. 2016 O b s a h: Zahájení..

Více

Z Á P I S 1. (USTAVUJÍCÍ) ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 KONANÉ DNE 26. 11. 2014 NA NUSELSKÉ RADNICI PRAHA 4, TÁBORSKÁ 500

Z Á P I S 1. (USTAVUJÍCÍ) ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 KONANÉ DNE 26. 11. 2014 NA NUSELSKÉ RADNICI PRAHA 4, TÁBORSKÁ 500 Z Á P I S 1. (USTAVUJÍCÍ) ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 KONANÉ DNE NA NUSELSKÉ RADNICI PRAHA 4, TÁBORSKÁ 500 (Stenografický zápis.) 1. (ustavující) zasedání ZMČ 2 O b s a h : Zahájení 3

Více

Z Á P I S 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 KONANÉ DNE NA NUSELSKÉ RADNICI PRAHA 4 NUSLE, TÁBORSKÁ 500

Z Á P I S 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 KONANÉ DNE NA NUSELSKÉ RADNICI PRAHA 4 NUSLE, TÁBORSKÁ 500 Z Á P I S 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 KONANÉ DNE NA NUSELSKÉ RADNICI PRAHA 4 NUSLE, TÁBORSKÁ 500 (Stenografický zápis.) 15. zasedání 2 O b s a h : Zahájení.. 5 1. Složení slibu zastupitelů

Více

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45 Z á z n a m ze 13. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného v pátek dne 30. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Praha - Slivenec

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Praha - Slivenec JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městské části Praha - Slivenec Zastupitelstvo městské části Praha - Slivenec (dále jen "zastupitelstvo") svým usnesením č. 104/9/2011 ze dne 2. 11. 2011 a usnesením č. 124/10/2011

Více

ZÁPIS. Zastupitelstva městské části Praha 4. konané dne 24. června zasedání. Na Nuselské radnici. Praha 4, Nusle, Táborská 500

ZÁPIS. Zastupitelstva městské části Praha 4. konané dne 24. června zasedání. Na Nuselské radnici. Praha 4, Nusle, Táborská 500 1 ZÁPIS Zastupitelstva městské části Praha 4 konané dne 24. června 2015 8. zasedání Na Nuselské radnici Praha 4, Nusle, Táborská 500 (Stenografický záznam) 2 O b s a h : 1) Návrh k zřízení Návrhového a

Více

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin ve velkém sále Domu kultury v Milevsku. Přítomni: Mgr. Petr Barda, p. Ladislav

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 11. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na zkrácení zákonné

Více

18. ZMČ Z Á P I S. 18. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4. konané dne 9. listopadu 2016

18. ZMČ Z Á P I S. 18. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4. konané dne 9. listopadu 2016 18. ZMČ 1 9. 11. 2016 Z Á P I S 18. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konané dne 9. listopadu 2016 na Nuselské radnici, Praha 4, Táborská 500 (Stenografický záznam.) 18. ZMČ 2 9. 11. 2016 O

Více

Z Á P I S. 7. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4 konané dne 13. května na Nuselské radnici Praha 4 Nusle, Táborská 500

Z Á P I S. 7. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4 konané dne 13. května na Nuselské radnici Praha 4 Nusle, Táborská 500 Z Á P I S 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konané dne 13. května 2015 na Nuselské radnici Praha 4 Nusle, Táborská 500 (Stenografický záznam.) 7. zasedání ZMČ 2 13. 5. 1015 O b s a h : Zahájení..

Více

Jednací řád Členské schůze ČADG

Jednací řád Členské schůze ČADG Jednací řád Členské schůze ČADG Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Příprava zasedání ČS Článek 3: Jednání ČS Článek 4: Hlasování ČS Článek 5: Volby orgánů spolku Článek 6: Zápis ČS Článek 7: Závěrečné

Více

Městská část Praha Zličín, Zastupitelstvo městské části Praha Zličín Tylovická 207, Praha Zličín

Městská část Praha Zličín, Zastupitelstvo městské části Praha Zličín Tylovická 207, Praha Zličín Městská část Praha Zličín, Zastupitelstvo městské části Praha Zličín Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha - Zličín OBECNÁ USTANOVENÍ Zastupitelstvo městské

Více

Z Á P I S. 14. mimořádné zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4. konané dne 8. dubna 2016 na Nuselské radnici Praha 4, Táborská 500

Z Á P I S. 14. mimořádné zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4. konané dne 8. dubna 2016 na Nuselské radnici Praha 4, Táborská 500 14. mimořádné zasedání ZMČ 1 Z Á P I S 14. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konané dne 8. dubna 2016 na Nuselské radnici Praha 4, Táborská 500 (Stenografický záznam.) 14. mimořádné

Více

Obec Habřina. Jednací řád zastupitelstva obce Habřina

Obec Habřina. Jednací řád zastupitelstva obce Habřina Obec Habřina Jednací řád zastupitelstva obce Habřina Zastupitelstvo obce Habřina se usneslo podle ust. 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 21. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona,

Více

Zápis. Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 3. listopadu 2014, od 17,00 hodin

Zápis. Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 3. listopadu 2014, od 17,00 hodin Zápis Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 3. listopadu 2014, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též

Více

Z Á P I S. Ustavujícího zasedání ZMČ se zúčastnilo : 31 členů Zastupitelstva MČ Praha 9, 7 vedoucích odborů (dle prezenční listiny),

Z Á P I S. Ustavujícího zasedání ZMČ se zúčastnilo : 31 členů Zastupitelstva MČ Praha 9, 7 vedoucích odborů (dle prezenční listiny), Z Á P I S z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 6.11.2014 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9 Ustavujícího zasedání ZMČ se zúčastnilo : 31 členů

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ZBRASLAV

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ZBRASLAV JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ZBRASLAV Zastupitelstvo Městské části Praha Zbraslav (dále jen Zastupitelstvo ) se usneslo podle 87 odst. 2 a 66 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,

Více

6. Prodej bytových jednotek Předkladatel pan starosta. Starosta MČ Praha 4 pan Pavel Caldr: Děkuji. Já se zase budu držet tradice, to znamená spíš

6. Prodej bytových jednotek Předkladatel pan starosta. Starosta MČ Praha 4 pan Pavel Caldr: Děkuji. Já se zase budu držet tradice, to znamená spíš 6. Prodej bytových jednotek Předkladatel pan starosta. Starosta MČ Praha 4 pan Pavel Caldr: Děkuji. Já se zase budu držet tradice, to znamená spíš dám prostor pro dotazy k jednotlivým dílčím bodům. Jediný,

Více

Z á p i s. z důvodu účasti na ustavující schůzi hospodářského výboru - posl. Věra JAKUBKOVÁ, Ing. Miloš MELČÁK, CSc.

Z á p i s. z důvodu účasti na ustavující schůzi hospodářského výboru - posl. Věra JAKUBKOVÁ, Ing. Miloš MELČÁK, CSc. Z á p i s z 1. (ustavující) schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala 13. září 2006 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice

Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice Zastupitelstvo města se usneslo dne 5. 11. 2014 v souladu s ustanovením 96, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), (dále jen zákon o obcích ) na

Více

ZÁPIS Z 2. MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne

ZÁPIS Z 2. MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS Z 2. MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne 1. 7. 2006 Tento zápis obsahuje usnesení Z/168/06 Přítomni: 32 členů zastupitelstva (dle prezenční listiny)

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 1/2014

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 1/2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 1/2014 z 1. zasedání konaného dne 27. 11. 2011 od 16:00 hod. na ÚMČ BS, Dominikánská 2, v zasedací

Více

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice.

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice. Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne 10. 08. 2016, od 18.00 hodin v budově hasičské zbrojnice. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva

Více

Jednací řád zastupitelstva obce Přezletice

Jednací řád zastupitelstva obce Přezletice Jednací řád zastupitelstva obce Přezletice Zastupitelstvo obce Přezletice (dále jen zastupitelstvo obce) se usneslo podle ustanovení 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění na tomto jednacím

Více

výbor kultury a sportu předseda Bc. Vojtěch Luža členové Anna Kremplová, Mgr. Pavla Zábranská, Miroslav Mazůrek, Mgr.

výbor kultury a sportu předseda Bc. Vojtěch Luža členové Anna Kremplová, Mgr. Pavla Zábranská, Miroslav Mazůrek, Mgr. U s n e s e n í č. 1 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 7. listopadu 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velehradě Zastupitelstvo obce Velehrad v souladu s ustanovením

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

2. zasedání ZMČ 1 21. 1. 2015 ZÁPIS Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 KONANÉHO DNE 21. 1. 2015 V ZASEDACÍM SÁLE NA NUSELSKÉ RADNICI

2. zasedání ZMČ 1 21. 1. 2015 ZÁPIS Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 KONANÉHO DNE 21. 1. 2015 V ZASEDACÍM SÁLE NA NUSELSKÉ RADNICI 2. zasedání ZMČ 1 21. 1. 2015 ZÁPIS Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 KONANÉHO DNE 21. 1. 2015 V ZASEDACÍM SÁLE NA NUSELSKÉ RADNICI PRAHA 4, TÁBORSKÁ 500 STENOGRAFICKÝ ZÁZNAM 2. zasedání

Více

BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Brno-Černovice

BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Brno-Černovice 1 BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městské části Brno-Černovice 2 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Zastupitelstva městské části Brno-Černovice (dále jen ZMČ ) upravuje přípravu

Více

I) Složení slibu zastupitelů

I) Složení slibu zastupitelů Z á p i s ustavující zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 04.11.2014 od 17.00 hodin ve společenském sále Záložna Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Benátky

Více

J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Žitenice

J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Žitenice J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Žitenice Zastupitelstvo obce Žitenice se podle 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usneslo na tomto svém jednacím

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva Šumperk

VOLEBNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva Šumperk VOLEBNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva Šumperk Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Šumperk (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 21.4.2016 ve smyslu čl. 66 odst. 2) písm. b)

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 07.11.2014 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Ing. Petr Urbanec Návrhová komise pan Aleš Šklář PRO: 15 Mgr. Radek Nitka PRO: 15

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 konaného dne 5. 11. 2014 Začátek zasedání: 14:00 hod. Konec zasedání: 16:25 hod. Místo

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 42. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona o

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne Zápis z 9. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 26. 4. 2012 Přítomni: zastupitelé Mgr. Kateřina Arnotová Ilona Bervicová MUDr. Karel Černý Ivana Heřmánková Ing. Jaroslav Jelínek Bc. Blanka

Více

OBEC DOBRČICE ZASTUPITELSTVO OBCE

OBEC DOBRČICE ZASTUPITELSTVO OBCE OBEC DOBRČICE ZASTUPITELSTVO OBCE Zastupitelstvo obce Dobrčice se usneslo dne 14. 4. 2015 vydat na základě ust. 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tento

Více

Zápis č. 1. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného dne ve školní jídelně ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou

Zápis č. 1. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného dne ve školní jídelně ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného dne 8.11.2014 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou Program jednání: 1. Zahájení 2. Volba starosty 3. Volba

Více

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu Z Á P I S z 1. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, které se konalo dne 24. listopadu 2014 od 17:00 hod ve velkém sále Kulturního domu Dubna. Přítomni: František Brendl,

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - LÍŠEŇ

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - LÍŠEŇ STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - LÍŠEŇ J E D N A C Í Ř Á D Z A S T U P I T E L S T V A M Ě S T S K É Č Á S T I B R N O - L Í Š E Ň Brno - Líšeň, červen 2011-1 - Obsah: článek strana 1 - Úvodní

Více

Komise pro kulturu, volný čas a náboženské společnosti RMČ Praha 4

Komise pro kulturu, volný čas a náboženské společnosti RMČ Praha 4 Komise pro kulturu, volný čas a náboženské společnosti RMČ Praha 4 Zápis: 8. zasedání dne 2.3.2016 od 17.30 v zasedací místnosti č. 9.12 v sídle Úřadu MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4) Přítomni:

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva města Břeclavi. Článek 1 Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva města Břeclavi. Článek 1 Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva města Břeclavi Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Zastupitelstva města Břeclavi (dále jen zastupitelstvo) upravuje průběh jednání, hlasování a další náležitosti související

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV JEDNACÍ ŘÁD RADY MĚSTA PŘEROVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV JEDNACÍ ŘÁD RADY MĚSTA PŘEROVA STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV JEDNACÍ ŘÁD RADY MĚSTA PŘEROVA Rada města Přerova vydala na základě ustanovení 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Obec Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň

Obec Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň Zastupitelstvo obce se usneslo vydat dne 8.1.2013 podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích ), tento svůj jednací

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne , od hodin v restauraci Česká hospoda

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne , od hodin v restauraci Česká hospoda ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne 6. 11. 2014, od 19.00 hodin v restauraci Česká hospoda Přítomni: Vnislav Konvalinka, Karel Čech, Vojtěch Musil, Miroslav Stříbrný,

Více

J E D N A C Í ŘÁ D. Zastupitelstva obce Horní Kněžeklady. čl.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. čl. 2

J E D N A C Í ŘÁ D. Zastupitelstva obce Horní Kněžeklady. čl.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. čl. 2 J E D N A C Í ŘÁ D Zastupitelstva obce Horní Kněžeklady Zastupitelstvo obce Horní Kněžeklady (dále jen "Zastupitelstvo") se usneslo podle 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) na tomto svém

Více

-JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA KUTNÁ HORA

-JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA KUTNÁ HORA -JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA KUTNÁ HORA Zastupitelstvo města Kutná Hora se usneslo, ve smyslu 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, na tomto jednacím řádu: Čl. 1 Úvodní

Více

Jednací řád. 23. schůze rady MČ dne 15. 12. 2010. Rady městské části Praha 10 ----------------------------------- 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád. 23. schůze rady MČ dne 15. 12. 2010. Rady městské části Praha 10 ----------------------------------- 1 Úvodní ustanovení 23. schůze rady MČ dne 15. 12. 2010 Jednací řád Rady městské části Praha 10 ----------------------------------- 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Rady městské části Praha 10 (dále jen rada) upravuje způsob

Více

J E D N A C Í Ř Á D Občanského sdružení Znojemské vinařství, o.s.

J E D N A C Í Ř Á D Občanského sdružení Znojemské vinařství, o.s. J E D N A C Í Ř Á D Občanského sdružení Znojemské vinařství, o.s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Občanské sdružení Místní akční skupina Znojemské vinařství, o.s. (dále též MAS) je neziskovým subjektem založeným

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 17 JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 17

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 17 JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 17 JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 17 Schválený usnesením ZMČ Praha 17 - Us ZMČ 000067/2014 dne 17. 12. 2014 s účinností od 18.12. 2014 1 1 Úvodní ustanovení 1) Jednací řád Zastupitelstva Městské

Více

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 8.2.2012 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 15 členů zastupitelstva, omluveni:

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

JEDNACÍ ŘÁD výborů Zastupitelstva města Tišnova

JEDNACÍ ŘÁD výborů Zastupitelstva města Tišnova JEDNACÍ ŘÁD výborů Zastupitelstva města Tišnova Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Zastupitelstvo města Tišnov (dále také zastupitelstvo ), v souladu s ustanovením 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od 16:00 hodin v sále MěKS Vimperk

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od 16:00 hodin v sále MěKS Vimperk Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 06.11.2014 od 16:00 hodin v sále MěKS Vimperk Přítomni: Stanislav Hlava, Mgr. Josef Bejček, Mgr. Pavel Dvořák, Luboš Drenčeni, Zdeněk

Více

Jednací řád zastupitelstva obce Všemina

Jednací řád zastupitelstva obce Všemina Jednací řád zastupitelstva obce Všemina Zastupitelstvo obce Všemina se podle 96 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení) usneslo na tomto jednacím řádu: Článek č. 1 Úvodní nastavení 1) Jednací

Více

Zápis č. 8 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne

Zápis č. 8 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne Zápis č. 8 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne 23. 2. 2016 Počet přítomných senátorů: 15 Omluveni: 0 Neomluveni: 0 Hosté: prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová,, doc. Ing. Martin Macháček,

Více

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne v hod. v Kulturním domě ve Švábenicích.

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne v hod. v Kulturním domě ve Švábenicích. Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne 3.11.2006 v 18.00 hod. v Kulturním domě ve Švábenicích. Nejstarší člen zastupitelstva obce pan Pištělka Libor přivítal všechny přítomné na ustavujícím

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce 14 občanů P r o g r a m : 1)

Více

Z á p i s. 1.Prezentace a převzetí osvědčení o zvolení člena Zastupitelstva MČ

Z á p i s. 1.Prezentace a převzetí osvědčení o zvolení člena Zastupitelstva MČ Z á p i s Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části, Brno Starý Lískovec, konaného dne 15.listopadu 2010 v 17,00 hodin v sále sokolovny na ul. Máchalova 4 v Brně Starém Lískovci. 1.Prezentace

Více

16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 10. 4. 2013. v Kulturním centru Varta. (stenografický záznam)

16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 10. 4. 2013. v Kulturním centru Varta. (stenografický záznam) 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konané dne 10. 4. 2013 v Kulturním centru Varta (stenografický záznam) 2 Program 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 10. 4. 2013 1/Z-93 Rozbor hospodaření

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Staňkovice, konaného dne , od 16:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Staňkovice, konaného dne , od 16:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Staňkovice, konaného dne 6.11.2014, od 16:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Staňkovice (dále též jako zastupitelstvo

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne od hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne od hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 5.11.2014 od 19.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 19.00 Přítomni: Ing. Dubský, p. Jurkeník, p.tvrdý, p.jandovská, p. Wachtl,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ŽIDENICE

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ŽIDENICE S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ŽIDENICE Zastupitelstvo městské části J E D N A C Í Ř Á D Z A S T U P I T E L S T V A MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽIDENICE Brno, duben 2008 Obsah: článek

Více

ZÁPIS 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 KONANÉ VE DNECH NA NUSELSKÉ RADNICI V PRAZE 4, TÁBORSKÁ 500

ZÁPIS 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 KONANÉ VE DNECH NA NUSELSKÉ RADNICI V PRAZE 4, TÁBORSKÁ 500 ZÁPIS 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 KONANÉ VE DNECH 16. - 17. 9. 2015 NA NUSELSKÉ RADNICI V PRAZE 4, TÁBORSKÁ 500 (Stenografický zápis.) 9. ZMČ 2 O b s a h : Zahájení... 6 1. Návrh ke

Více

JEDNACÍ ŘÁD RADY MĚSTA MĚSTO ALBRECHTICE

JEDNACÍ ŘÁD RADY MĚSTA MĚSTO ALBRECHTICE JEDNACÍ ŘÁD RADY MĚSTA MĚSTO ALBRECHTICE Č Á S T P R V N Í 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád rady města Město Albrechtice (dále jen rady ) upravuje přípravu, svolání a zásady schůze rady, jakož i další

Více

OBEC STUDNICE STUDNICE 2, BUDIŠOV, IČ:

OBEC STUDNICE STUDNICE 2, BUDIŠOV, IČ: OBEC STUDNICE STUDNICE 2, 675 03 BUDIŠOV, IČ: 00378631 email: ou.studnice@pvtnet.cz, http://www.studnice-tr.cz Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Studnice, konaného dne 10.11. 2010, od 18:00

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Návrh VOLEBNÍ ŘÁD Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třinec (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 24.06.2015 ve smyslu čl. 66 odst. 2) písm. b) stanov družstva schválilo tento

Více

ZÁPIS z 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11, které se konalo dne

ZÁPIS z 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11, které se konalo dne ZÁPIS z 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11, které se konalo dne 02.03.2016 Přítomni: Omluveni: Přizváni: Předsedající: Ověřovatelé: Viz. prezenční listina tajemnice úřadu 10 zaměstnanců

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 3. 11. 2014 Zahájení: 19:05 hodin na OÚ Tisem, Tisem 36 Přítomni: Bohuslav Čermoch, Milan Albrecht, Jana Starostová DiS, Zdeněk Hlaváček,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Lanškroun dne 7. listopadu 2006

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Lanškroun dne 7. listopadu 2006 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Lanškroun dne 7. listopadu 2006 Přítomni: Mgr. Zdeněk Baborák, Milan Bednář, Ing. Bohumil Bernášek, PaedDr. Marie Borkovcová, Hynek Brýdl, Ing. Jan Hradil,

Více

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Březí Zastupitelstvo obce Březí Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne 5.11.2014, od 18:00 hodin. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, Znojmo, tel.,fax: , mobil

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, Znojmo, tel.,fax: , mobil Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel.,fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz.cz Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hnanice č

Více

Jednací řád obce. Jednací řád zastupitelstva obce Eš

Jednací řád obce. Jednací řád zastupitelstva obce Eš Jednací řád obce Jednací řád zastupitelstva obce Eš Zastupitelstvo obce Eš se usneslo podle ust. 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon /, na

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne 3.11. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, 440 01 Louny Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS z 13. zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne od 18:00 hod. v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8- Ďáblice

ZÁPIS z 13. zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne od 18:00 hod. v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8- Ďáblice Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 13. zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 15. 6. 2016 od 18:00 hod. v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8- Ďáblice Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Z á p i s. z 11. náhradního zasedání zastupitelstva obce Vřesina konaného dne 6. února 2017 v sále Domu zahrádkářů

Z á p i s. z 11. náhradního zasedání zastupitelstva obce Vřesina konaného dne 6. února 2017 v sále Domu zahrádkářů Z á p i s z 11. náhradního zasedání zastupitelstva obce Vřesina konaného dne 6. února 2017 v sále Domu zahrádkářů Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno starostkou obce v 17.00 hodin. V okamžiku zahájení

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne , od 15:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne , od 15:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 10.11. 2014, od 15:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ tel ,

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ tel , Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz USNESENÍ z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milovice č. 7/2014 ze dne

Více

Zápis. o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne

Zápis. o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne Zápis o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 15.11.2010 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání zasedání: Budova UMČ Brno-Chrlice,Chrlické nám.4,

Více

Městská část Praha 12 Jednací řád Zastupitelstva městské části

Městská část Praha 12 Jednací řád Zastupitelstva městské části Městská část Praha 12 Jednací řád Zastupitelstva městské části (Schváleno usnesením ZMČ Praha 12 č. 105/2012 ze dne 19.6.2012) Zastupitelstvo městské části Praha 12 (dále jen zastupitelstvo a městská část

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne , od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne 3.11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice (dále jen zastupitelstvo)

Více

Jednací řád zastupitelstva obce Přelovice

Jednací řád zastupitelstva obce Přelovice Jednací řád zastupitelstva obce Přelovice počet listů: 6 schváleno: 4.listopadu 2006 Zastupitelstvo obce Přelovice (dále jen zastupitelstvo obce ) vydává v souladu s 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin. Bod 1 - Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice (dále

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ktová konaného dne 15. listopadu 2010, od 16:00 hodin.

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ktová konaného dne 15. listopadu 2010, od 16:00 hodin. Obec Ktová Zastupitelstvo obce Ktová Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ktová konaného dne 15. listopadu 2010, od 16:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Ktová (dále též jako zastupitelstvo)

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Dobrušky

Jednací řád Zastupitelstva města Dobrušky Jednací řád Zastupitelstva města Dobrušky Zastupitelstvo města Dobrušky se usneslo podle 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), na tomto svém jednacím řádu: Článek 1 Úvodní ustanovení 1.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velenice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velenice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Velenice Zastupitelstvo obce Velenice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 7. 11. 2014, od 18:00 hodin. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITLSTVA Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Pucov Zastupitelstvo obce Pucov Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne 1. 11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pucov

Více

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 10/201 5 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 3. 11. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanice, konaného dne , od 18:00 hodin v Heřmanicích -Brodě.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanice, konaného dne , od 18:00 hodin v Heřmanicích -Brodě. Obec Heřmanice Zastupitelstvo obce Heřmanice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanice, konaného dne 11.11. 2010, od 18:00 hodin v Heřmanicích -Brodě. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Jednací řád Rady města Slavkova u Brna

Jednací řád Rady města Slavkova u Brna Jednací řád Rady města Slavkova u Brna Rada města vydává podle 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), usnesením k bodu č 4.1 na své 43. schůzi, konané dne 4.12.2000 tento jednací

Více

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne v sále Kulturního domu v Bašce

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne v sále Kulturního domu v Bašce Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne 30. 10. 2014 v sále Kulturního domu v Bašce Přítomni: 15 členů zastupitelstva 50 občanů 65 účast celkem 1. Zahájení, hymna 2. Informace o výsledcích

Více

OBEC ŽÁRAVICE JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE ŽÁRAVICE

OBEC ŽÁRAVICE JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE ŽÁRAVICE OBEC ŽÁRAVICE Žáravice 29, pošta 533 16 Vápno u Přelouče tel : 466 946 235, 774 946 235 IČO 00274640, ou.zaravice@worldonline.cz JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE ŽÁRAVICE Zastupitelstvo obce Žáravice (dále

Více