4. ZMČ Z Á P I S. 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4. konané dne 20. března v zasedacím sálu Nuselské radnice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. ZMČ 1 20. 3. 2015 Z Á P I S. 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4. konané dne 20. března 2015. v zasedacím sálu Nuselské radnice"

Transkript

1 4. ZMČ Z Á P I S 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konané dne 20. března 2015 v zasedacím sálu Nuselské radnice Praha 4 Nusle, Táborská 500 (Stenografický záznam.)

2 4. ZMČ (Jednání zahájeno ve hodin.) Zahájení Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Dobré odpoledne. Vítám vás na 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4. Poprosím, abyste si zasunuli svoje karty. Děkuji. Konstatuji, že v tuto chvíli je přítomno 43 zastupitelů, omluven je pan Nikolo z důvodu zahraniční cesty. Vítám nejen zastupitele, ale i úředníky a občany, kteří přišli dnes na tuto schůzi. Zasedání bylo řádně svoláno, a jak jsem konstatoval, je přítomno 43 zastupitelů a schůze je usnášeníschopná. Zápis z 3. zasedání ověřili paní Mgr. Machová a pan ing. Těšitel. Tímto vám děkuji za ověření. Nebyly k němu připomínky, takže zápis je k dispozici u pracovnic organizačního oddělení a pokud k němu nebudou další připomínky, tak bude považován za schválený. Program jednání zastupitelstva Návrh programu dnešního zasedání jste dostali v materiálech a případně bude ještě doplněn některými materiály na stůl. Ale v tuto chvíli se ptám, kdo by byl ověřovatelem zápisu. Pan Caldr. Mohl bych pana Hrdinku požádat? Takže ověřovateli budou pan Hrdinka a pan Caldr. Děkuji vám. Takže v tuto chvíli máme návrh programu zastupitelstva a ptám se, zda jsou k němu pozměňovací návrhy nebo protinávrhy. Zastupitel pan Viktor Janouškovec: Dobrý den. Navrhuji doplnit do programu bod odvolání členů rady.

3 4. ZMČ Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Děkuji. Bod odvolání členů rady. Kdo další se hlásí? Pan Kovářík. Zastupitel pan Zdeněk Kovářík: Dobrý den. Vzhledem k průběhu předchozího jednání zastupitelstva a vzhledem k tomu, že do dnešního dne jsme neobdrželi srozumitelnou dohodu nad rozpočtem, tak se klub ODS přidává k návrhu na změnu programu, a to je změnit bod 1.a) programu jednání ze Schválení návrhu návrhového a volebního výboru, a to tak, že by to byl bod 1.a) a bod 1.b) Odvolání členů rady. Dávám toto jako procedurální návrh na změnu programu. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Děkuji. Nevidím další prosím, omlouvám se, pan Schneider. Zastupitel pan Jan Schneider: Dobrý den, dámy a pánové, já za Klub pro Prahu se přidávám k návrhu Zdenka Kováříka ze stejných důvodů, které on zde uvedl. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Dobře, takže eviduji tady dva návrhy, a to jeden, spojuji jej ze všech tří, aby se bod 1.a) jmenoval Návrh k volbě návrhového a volebního výboru a návrh 1.b) Odvolání členů rady. Takže budu dávat hlasovat postupně. Kdo je, prosím, pro bod 1 a) Návrh k volbě volebního a návrhového výboru? Hlasujeme po zaznění zvukového signálu, teď. (Hlasuje se.) Hlasovalo 22 pro, proti 15, 3 se zdrželi. Takže prosím vás, já jsem tady mačkal a neukázalo se to, takže se velice omlouvám, Já tady mám dvě zařízení. Takže dávám opakovat organizační mi tady přichystalo překvapení, takže prosím pěkně, velice se omlouvám za zmatečnost a dávám hlasovat znovu.

4 4. ZMČ Kdo je pro zařazení bodu Návrh k volbě návrhového a volebního výboru. Kdo je prosím, pro? Hlasujeme znovu, teď. (Hlasuje se.) Hlasovalo 23 pro, proti 17, zdrželi se 2. Návrh byl přijat. Ještě jednou se omlouvám za zmatek při tom prvním hlasování. Máme tady druhý návrh, a to je návrh 1.b) Odvolání členů rady. Budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je pro? Teď. (Hlasuje se.) Děkuji. (Nesdělen výsledek.) Děkuji. Nyní budeme hlasovat o programu jako celku. Promiňte, 23 bylo pro, 19 proti, nezdržel se nikdo. Takže bude tento bod zařazen. Nyní budeme hlasovat o programu jako o celku. Kdo je, prosím, pro? (Hlasuje se.) Děkuji. Program dnešního zastupitelstva byl schválen. (Výsledek hlasování nesdělen. Pro 23, 19 proti, nikdo se nezdržel.) Jsme tedy v bodě 1.a) Návrh k volbě návrhového a volebního výboru Já poprosím jednotlivé kluby, aby mi hlásily návrhy. Zastupitel pan Zdeněk Kovářík: K bodu 1.a) Návrh členů návrhového a volebního za klub ODS Klára Cingrošová. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Děkuji. Pan Vácha. přestávku. Zastupitel pan Filip Vácha: Za klub TOP 09 žádám pětiminutovou

5 4. ZMČ přestávku. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Takže máme pětiminutovou (Přestávka.) Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Prosím, aby se zastupitelé pomalu vraceli do sálu. Přestávka skončila. Máme navrženu paní Cingrošovou za klub ODS. Další se hlásí pan Janouškovec. Krajcovou. Zastupitel pan Viktor Janouškovec: Náš klub nominuje Anetu Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Pan Schneider. Ten není v tuto chvíli v sále, takže mu dáme slovo, až se vrátí. (Pan Schneider je už v sále.) Má zapnutý mikrofon. Návrh do výboru. Zastupitel pan Jan Schneider: Já se omlouvám, ještě jednou dobrý den. Za náš klub navrhuji sám sebe, bohužel takhle musím, takže Schneider Jan. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Další paní Kotvová. ing. Bendl. Zástupkyně starosty paní Iva Kotvová: Za klub Trojkolice je to pan Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Dále se hlásí pan Vácha. Ne, pan Horálek, omlouvám se. Zastupitel pan Petr Horálek, člen rady: Děkuji za slovo. Za klub ČSSD do návrhového a volebního výboru pan Karel Ptáčník. Současně si dovoluji

6 4. ZMČ požádat o přestávku 30 minut na koaliční jednání, protože bychom velmi rádi slyšeli od Strany zelených, proč jejich zastupitelé hlasovali zcela v rozporu s koaliční smlouvou, ačkoliv dosud nebylo skončeno dohodovací řízení. V úterý proběhlo dohodovací řízení a my jako klub ČSSD jsme se akorát dozvěděli, že se něco dozvíme. Takže bychom se rádi něco konečně už dozvěděli před tím, než se bude hlasovat, a to optimálně z očí do očí. Takže tímto žádám o přestávku 30 minut na koaliční jednání. Děkuji. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Tímto vyhlašuji přestávku. Pardon, pan Vácha se hlásil. Omlouvám se. Zastupitel pan Filip Vácha: Dobrý den, já se k této žádosti připojuji, rádi bychom věděli, co se děje. Do návrhového a volebního výboru navrhuji kolegu Aloise Těšitele. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Já se ještě pro formu zeptám, prosím vás, klub členů ANO, zda bude nominovat do výboru. (Hlas: Musíme?) Nemusíte, já se jenom ptám, jestli chcete. (Bez návrhu.) Dobře. Takže ještě před přestávkou pan Šplíchal, pokud je to návrh k návrhovému a volebnímu výboru. Zastupitel pan Karel Šplíchal: K tomu vůbec ne. Já jsem chtěl jenom jednu poznámku, aby v té většině těch ambicí řada těch našich zástupců, kteří budou vyjednávat, neztratili hlavně charakter. To je všechno, co jsem chtěl říct. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Děkuji. V tuto chvíli na žádost klubu 30minutová přestávka. (Přestávka.)

7 4. ZMČ Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Prosím zastupitele, aby se vraceli do sálu, uplynula půlhodina. (Prodleva.) Poprosím zastupitele, aby se vrátili do sálu, abychom mohli hlasovat o složení návrhového a volebního výboru. (Prodleva.) Uplynulo právě 30 minut, máme tady nominace do návrhového a volebního výboru, já je přečtu a dám vám ještě slovo. Hlasovat budeme o těchto návrzích: Klára Cingrošová, Aneta Krajcová, Jan Schneider, Jiří Bendl, Karel Ptáčník, Alois Těšitel. Ještě jsou do rozpravy přihlášeni: Pan Petr Horálek. Zastupitel pan Petr Horálek, člen rady: Děkuji za slovo. Já mám dotaz na právní oddělení, asi na pana Šimiceho, nebo na odbor, jestli je možné vůbec spojovat návrhový a volební výbor. Protože mám pocit, že na minulém zastupitelstvu nám někdo tvrdil, že to možné není. Moje druhá poznámka je, asi to zajímá každého v tomto sále, výsledky dohodovacího řízení, které právě skončilo. Takže já bych poprosil, jestli by pan starosta Petr Štěpánek mohl na mikrofon pro všechny říct, jak je to s tou koalicí, která byla 24. října loňského roku podepsána. (Doslovný přepis.) Děkuji. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Takže dvě procedurální věci. Jedna žádost o vysvětlení návrhového a volebního výboru, jestli pan Šimice může říci, že je to tak v pořádku. Takže pokývání hlavy, je to v pořádku. Děkuji. Pan Vácha je potřetí, takže o tom, tuším, musíme nechat hlasovat, protože každý má dvě vystoupení. Chcete udělit slovo? (Pan Vácha souhlasí.) Takže, prosím vás, hlasujeme o třetím vystoupení. Kdo je pro? (Hlasuje se. Výsledek nesdělen, pro 34, proti 4, zdrželo se 5.) Máte slovo.

8 4. ZMČ Zastupitel pan Filip Vácha: Děkuji za udělení slova. Rád bych se zeptal pana starosty jako zástupce Trojkoalice, zda je pravda, že již uzavřeli novou koaliční smlouvu. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Já se k tomu vyjádřím hned po schválení návrhového a volebního výboru. Takže k návrhovému a volebnímu výboru má ještě někdo dotaz? (Nikdo se nehlásí.) Nemá. Dle přečtené nominace budeme hlasovat o složení návrhového a volebního výboru, teď. (Hlasuje se.) Pro 24, proti 0, zdrželo se 7. Děkuji. (Číslo usnesení: 4Z-1/2015) Takže jsme v bodě 1.b) Odvolání členů rady Já k tomu uvedu úplně krátce. Na základě porušení koaliční smlouvy vypověděl klub Trojkoalice koaliční smlouvy a dneškem koalice přestává existovat. Hlásí se Jan Petr. Zástupce starosty pan Jan Petr: Děkuji za slovo. Já jenom upozorňuji na dotaz od kolegy Váchy, který zatím nebyl zodpovězen, bylo nám řečeno, že bude zodpovězen, zda již je podepsána nová koaliční smlouva a kdy byla podepsána. Děkuji. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: K dnešnímu datu je podepsána nová koaliční smlouva. Pan Ptáčník se hlásí. Zastupitel pan Karel Ptáčník: Takže já jsem tedy úplně vy máte dvě koaliční smlouvy?

9 4. ZMČ Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Ne, my máme jednu vypovězenou a Zastupitel pan Karel Ptáčník: Ale ta ještě nebyla vypovězena písemně, protože tam je napsáno tříměsíční výpověď, to zaprvé. A zadruhé je napsáno, že by měla být písemně tato výpověď. Takže nezlobte se na mě. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Děkuji. Podruhé Jan Petr. Zástupce starosty pan Jan Petr: To je faktická Já jenom upozorňuji všechny kolegy zastupitele, že musím potvrdit slova pana Ptáčníka, koaliční smlouva uzavřená dne má opravdu tříměsíční výpovědní lhůtu, tudíž v tuto chvíli, pokud je podepsána jiná koaliční dohoda nebo smlouva, které se zúčastní Trojkoalice, upozorňuji všechny zastupitele, že je to krásný systém, kdy v rámci zastupitelstva máme podepsané dvě koaliční smlouvy, a obě jsou v tuto chvíli, zdá se, platné. To byla jenom faktická. Děkuji. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Další se nehlásí do diskuse, takže přistoupíme k vlastnímu hlasování. Já ještě oznámím číslo usnesení k tomu minulému schválenému návrhovému a volebnímu výboru, je to 4Z- 1/2015, jsme v bodě 1.b), kdy budeme teď hlasovat v tajné volbě o odvolání členů rady. Hlásí se pan Schneider. Zastupitel pan Jan Schneider: Já bych poprosil 3 minuty na setkání návrhového a volebního výboru. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Ano, takže návrhový a volební výbor má 3 minuty a poté nám oznámí, jak provedeme hlasování.

10 4. ZMČ (Přestávka.) Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Děkuji za zprávu návrhového a volebního výboru, že mají připravenu volbu a tímto dávám slovo předsedovi návrhového a volebního výboru. (Hluk v zasedací síni. Technická poznámka z pléna mimo mikrofon - není možno zaznamenat.) Já jsem teď neslyšel. (Řečník hovoří opět mimo mikrofon, nelze zaznamenat.) Bylo oznámeno členů rady, takže se odvolává po jménech, to vám mohu odpovědět rovnou. (Reakce na dotaz:) Členů rady. Já mohu na to odpovědět přímo byl zařazen bod Odvolání členů rady, takže se bude odvolávat po jménech. Do diskuse je přihlášen ještě Petr Horálek. Zastupitel pan Petr Horálek, člen rady: Děkuji. To není do diskuse, to jen faktická poznámka. Za klub ČSSD oznamuji, že náš klub se tohoto hlasování, nebo této tajné volby nebude účastnit, nebudeme si vyzvedávat hlasovací lístky. Děkuji. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Děkuji. Pan Vácha. Zastupitel pan Filip Vácha: Také s faktickou poznámkou - za klub TOP oznamuji, že této volby se účastnit nebudeme a lístky si vyzvedávat též nebudeme. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Paní Machová. Zastupitelka paní Jarmila Machová: Já za klub ANO členů také oznamuji, že se nebudeme zúčastňovat tajných voleb.

11 4. ZMČ Schneider. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Děkuji. Slovo má pan Předseda návrhového a volebního výboru pan Jan Schneider: Vážené kolegyně, vážení kolegové, hlasovací lístek bude vypadat takto, to znamená, je na něm napsáno devět jmen, všichni členové rady. Bude se hlasovat zakroužkováním, to znamená toho, koho chcete odvolat, zakroužkujete, toho, koho nechcete odvolat, tam to ponecháte volně. Žádné jiné úpravy lístků nejsou přípustné. Jinak volba bude probíhat tak, jak už jsme zvyklí, to znamená kolegyně z návrhového a volebního výboru tady budou číst po jednotlivých jménech zastupitele a rozdávat hlasovací lístky. Poté se přemístíte s hlasovacím lístkem do volební místnosti, kde si ho za plentou můžete upravit a potom ho vhodíte do urny. potřetí. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Takže děkuji. Pan Petr Jan Zástupce starosty pan Jan Petr: Já bych měl faktickou poznámku, my jsme tu nedávno volili radu a byl trošku jiný systém, čili bych se chtěl zeptat, co se změnilo. Pokud si dobře vzpomínám, chodilo se po jednom do volební místnosti, lístky se vydávaly až při vstupu do volební místnosti, kde byl vždy pouze jeden za účasti volebního výboru, a teprve poté, co si odhlasoval za plentou, vhodil lístek a vycházel, vcházel další. Čili jestli tento postup tak, jak už byl tady minule zaveden, budeme opakovat, či zda se dává jiný postup, a pokud jiný, tak bych chtěl vědět, proč. Děkuji. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Postup je stejný, jenom ty plenty jsou čtyři, takže mohou plynule za ně chodit. Pokud chce doplnit pan předseda návrhového a volebního výboru, tak má slovo.

12 4. ZMČ Předseda návrhového a volebního výboru pan Jan Schneider: Já se omlouvám panu kolegovi Petrovi za svou nezkušenost, má samozřejmě pravdu naprostou, to znamená bude to přesně tak, jak on říkal, to znamená, zde bude přečteno jméno a poté lístky budou předány zastupitelům až ve volební místnosti. Děkuji. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Takže děkuji za osvětlení a již se nikdo nehlásí, takže tímto zahajuji volbu. Paní Aneta Krajcová, členka návrhového a volebního výboru: Já budu číst všechna jména, včetně zastupitelů, kteří si lístky nevyzvednou. Poprosím: dr. Bendl, pan ing. Bodenlos, pan ing. Borkovec, Pavel Caldr, dr. Cingrošová je ve volební místnosti, pan Bc. Crkoň, paní Eismannová, paní dr. Gjuričová, pan ing. Horálek, pan dr. Hrdinka, pan Bc. Hroza, pan ing. Janouškovec, paní ing. Jelínková, paní Mgr. Kotvová, pan ing. Kovářík, paní Krejčová, pan dr. Kučera, pan ing. Kunc, pan Kunert, pan Kutílek, pan ing. Lacko, pan ing. Lébl, paní Mgr. Machová, slečna Bc. Michková tak paní, ing. Míth, Mgr. Petr, pan Pokorný, pan Ptáčník, Mgr. Rejchrtová Alžběta, může být i paní Mgr. Rejchrtová Petra, pan ing. Růžička, pan Bc. Schneider je předsedou, pan ing. Svoboda, pan Mgr. Šebesta, pan dr. Šplíchal, Mgr. Štěpánek, pan ing. Těšitel, pan Vácha, pan ing. Vaněk, paní Zacharová, pan Mgr. Zicha, paní ing. Zykánová. (Probíhá volba.) Předseda návrhového a volebního výboru pan Jan Schneider: Já bych rád oznámil, že tímto je ukončena volba. (Prodleva sčítání hlasů.)

13 4. ZMČ Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Poprosím zastupitele, aby zasedli na svá místa. Dovolím si dát slovo předsedovi návrhového a volebního výboru. Předseda návrhového a volebního výboru pan Jan Schneider: Já děkuji za slovo. Dovolte mi, abych vás seznámil s výsledkem volby, respektive odvolání. V době hlasování bylo přítomno 43 zastupitelů, vydaných hlasovacích lístků bylo 23, odevzdaných hlasovacích lístků bylo 23, platné hlasovací lístky byly 22, 1 lístek byl neplatné. Počet hlasů pro odvolání jednotlivých členů je: Petr Jan 22, Bodenlos Jiří 22, Kučera Petr 22, Horálek Petr 22, Hroza Michal 22, ostatní 0. Děkuji. (Hlas: Výsledek.) Jenom konstatuji, že nikdo nebyl odvolán. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Děkuji a vyhlašuji 10minutovou přestávku. (Potlesk v části sálu.) (Přestávka.) Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Přestávka skončila a já prosím zastupitele, aby se vrátili do sálu. Hlásí se pan Vácha. Slovo má pan Vácha. Další v pořadí je pan Horálek. Zastupitel pan Petr Horálek: Děkuji za slovo. Já reaguji zaprvé na slova pana starosty Štěpánka o tom, že už koaliční smlouva mezi Trojkoalicí, ČSSD a TOP 09 neexistuje. My tento fakt bereme na vědomí a klub ČSSD se v tuto chvíli necítí touto koaliční smlouvou vázán. Vzhledem k tomu, jak dopadla tajná volba o odvolání radních, klub ČSSD žádá tříhodinovou přestávku na nové koaliční jednání s kýmkoliv. Na poradu klubu.

14 4. ZMČ Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Takže je tu procedurální návrh na tříhodinovou přestávku, o něm se hlasuje bez rozpravy. Kdo je, prosím vás, pro. Hlasujeme, teď. (Hlasuje se.) Usnesení bylo přijato, ne usnesení, promiňte, ale přestávka byla přijata na 3 hodiny, sejdeme se tady v hodin. (Výsledek nesdělen dle obrazovky pro 26, proti 3, zdržel se 1.) (Přestávka.) Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Takže je hodin. Poprosím zastupitele, aby si sedli na svá místa a aby si zkontrolovali karty, jestli je mají zasunuté. Děkuji. Zdá se, že jsou všichni na svých místech. Skončili jsme bod 1.b). Hlásí se pan Kovářík. Zastupitel pan Zdeněk Kovářík: Pane předsedající, dámy a pánové. Vzhledem k tomu, že když tak mě opravte tady nezazněla a nezjistil jsem, že by vznikla nějaká nová převratná varianta 23 hlasů koalice, tak dávám návrh na přerušení zastupitelstva do soboty 28. března do 14. hodiny středoevropského času. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Je to procedurální návrh, takže o něm dám hlasovat. Slovo má pan Petr. Zástupce starosty pan Jan Petr: Děkuji za slovo. Dávám protinávrh, aby se zastupitelstvo konalo v pátek od 10 hodin. Já nevidím důvod, proč sem tahat občany o víkendech, tak aby ztráceli víkend, a pokud budou mít zájem, tak samozřejmě je zvykem od těch 10 hodin tradičně, čili dávám protinávrh, aby to bylo od hodin.

15 4. ZMČ Caldr. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Děkuji. Technická - pan Zastupitel pan Pavel Caldr: Děkuji za slovo. Asi by bylo dobré ověřit, jestli nejsou svatby, abychom neměli tentýž problém, jako dneska, protože jestli tam nedat nějakou jednu, druhou hodinu. Protože i kvůli tomu si myslím, že byl ten důvod, že jsme to dneska dávali až na 2. hodinu, abychom se tady nekryli s konáním svateb. Nevím, jestli je tu pan vedoucí, který by uměl odpovědět, ale je to návrh. Já dávám jen připomínku takovouto. Děkuji. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Děkuji. Takže Petr Jan. Zástupce starosty pan Jan Petr: Já jsem se ještě hlásil do diskuse, děkuji. V tom případě, že jsou, nebo budou svatby, já také nevím, bylo by dobré si to ověřit, v tom případě upravuji svůj protinávrh na hodin, kdy předpokládám, že asi už svatby nebudou tak, jak to bylo dneska. Děkuji. Děkuji panu kolegovi Caldrovi za připomenutí. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Děkuji. Máme základní návrh pana Kováříka na na hodin, a protinávrh Jana Petra na hodin. Takže první dáme hlasovat o protinávrhu, aby se zastupitelstvo konalo v pátek ve hodin. Kdo je pro, hlasujeme po zaznění zvukového signálu, teď. (Hlasuje se.) Pro 21 pro, proti 9, zdrželo se 8. Návrh nebyl přijat. Teď budeme hlasovat o původním návrhu, aby se zastupitelstvo konalo v sobotu ve 14 hodin. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat, teď. (Hlasuje se.) Pro 22, proti 5, zdrželo se 14. (Potlesk v části sálu.)

16 4. ZMČ Hlásí se pan Schneider. Zastupitel pan Jan Schneider: Pět minut na předsedy klubu, prosím. přestávku. Starosta MČ Praha 4 Petr Štěpánek: Takže vyhlašuji pětiminutovou (Přestávka.) Zástupce starosty pan Jan Petr: Vážené kolegyně a kolegové, přestávka pomalu končí, vzhledem k tomu, že se blíží 19. hodina, tak dávám procedurální návrh, abychom se nepřešvihli, pokračovat do hodin. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Prosím, aby si zastupitelé sedli na svá místa. Zastupitelé jsou na svých místech. Máme tady procedurální návrh na prodloužení schůze zastupitelstva do hodin. Dáme hlasovat, teď. (Hlasuje se.) Pro bylo 18, proti 1, zdrželo se 11. Hlásí se pan Ptáčník. (Pan Ptáčník z místa bez mikrofonu: Zpochybňuje hlasování.) Znamená to, že zpochybňuješ hlasování? (Souhlas.) Je zpochybněné hlasování, takže budeme opakovat hlasování o prodloužení schůze do hodin. Kdo je prosím vás pro, po zaznění zvukového signálu. (Hlasuje se.) Pro 21, proti 2, zdrželo se 13. Konstatuji, že podle jednacího řádu úderem 19. hodiny schůze zastupitelstva končí a starosta do 14 dnů svolá zastupitelstvo další. Do 15 dnů, omlouvám se.

17 4. ZMČ Takže vám děkuji a sejdeme se tady, až svolám zastupitelstvo. (Konec v hodin.) Zapsaly komorní stenografky: E. Jaklová, J. Podvalová

5. ZMČ 1 28. 3. 2015 Z Á P I S Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 KONANÉHO DNE 28. 3. 2015 V ZASEDACÍM SÁLE NA NUSELSKÉ RADNICI

5. ZMČ 1 28. 3. 2015 Z Á P I S Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 KONANÉHO DNE 28. 3. 2015 V ZASEDACÍM SÁLE NA NUSELSKÉ RADNICI 5. ZMČ 1 28. 3. 2015 Z Á P I S Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 KONANÉHO DNE 28. 3. 2015 V ZASEDACÍM SÁLE NA NUSELSKÉ RADNICI PRAHA 4 NUSLE, TÁBORSKÁ 500 STENOGRAFICKÝ ZÁZNAM 5. ZMČ 2

Více

Jednací řád Členské schůze ČADG

Jednací řád Členské schůze ČADG Jednací řád Členské schůze ČADG Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Příprava zasedání ČS Článek 3: Jednání ČS Článek 4: Hlasování ČS Článek 5: Volby orgánů spolku Článek 6: Zápis ČS Článek 7: Závěrečné

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 21. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona,

Více

16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 10. 4. 2013. v Kulturním centru Varta. (stenografický záznam)

16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 10. 4. 2013. v Kulturním centru Varta. (stenografický záznam) 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konané dne 10. 4. 2013 v Kulturním centru Varta (stenografický záznam) 2 Program 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 10. 4. 2013 1/Z-93 Rozbor hospodaření

Více

BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Brno-Černovice

BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Brno-Černovice 1 BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městské části Brno-Černovice 2 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Zastupitelstva městské části Brno-Černovice (dále jen ZMČ ) upravuje přípravu

Více

Obec Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň

Obec Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň Zastupitelstvo obce se usneslo vydat dne 8.1.2013 podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích ), tento svůj jednací

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ŽIDENICE

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ŽIDENICE S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ŽIDENICE Zastupitelstvo městské části J E D N A C Í Ř Á D Z A S T U P I T E L S T V A MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽIDENICE Brno, duben 2008 Obsah: článek

Více

Obsah Úvodní ustanovení

Obsah Úvodní ustanovení Důvodová zpráva ke změně jednacího řádu VH ADK: Většina změn provedená v jednacím řádu je dána změnou stanov spolku, ke které došlo na mimořádné VH, která se konala 23.11.2013 v Nymburce, jakož i o opravu

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE JEDNACÍ ŘÁD obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE Schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2002 JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE VELHARTICE Zastupitelstvo obce VELHARTICE (dále jen obecní zastupitelstvo)

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Klatov

Jednací řád Zastupitelstva města Klatov Jednací řád Zastupitelstva města Klatov Jednací řád zastupitelstva města Zastupitelstvo města se usneslo podle 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/ na tomto svém jednacím řádu: 1 Úvodní

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo obce Chrášťany se podle 96 zákona 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon ), usneslo na tomto svém jednacím řádu

Více

21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 19. 2. 2014. v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/

21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 19. 2. 2014. v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/ 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konané dne 19. 2. 2014 v Kulturním centru Varta /stenografický záznam/ 2 Pan ing. Pavel Klega, starosta: Hezké odpoledne, dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Asociace NNO

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Asociace NNO JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Asociace NNO Valná hromada Asociace nestátních neziskových organizací v České republice (dále jen VH ) se usnesla na Jednacím a volebním řádu VH (dále jen JŘ ) takto:

Více

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s.

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Základní údaje Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a. s. Sídlo: Plynární 2748/6, PSČ 702 72, Ostrava Moravská

Více

J E D N A C Í Ř Á D Z A S T U P I T E L S T V A

J E D N A C Í Ř Á D Z A S T U P I T E L S T V A ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, TUŘANSKÉ NÁM. 1, 620 00 BRNO J E D N A C Í Ř Á D Z A S T U P I T E L S T V A M Ě S T S K É Č Á S T I B R N O T U Ř A N Y Úplné znění duben 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Jednací řád Článek I Úvodní ustanovení Článek II Pravomoc zastupitelstva

Jednací řád Článek I Úvodní ustanovení Článek II Pravomoc zastupitelstva Jednací řád Zastupitelstvo městyse (dále jen zastupitelstvo) se usneslo podle ustanovení 96, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků, na tomto jednacím řádu

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s.

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s. JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Společnost pro projektové řízení, o. s. PRAHA 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní údaje o společnosti 1. Název: Společnost pro projektové řízení, o. s. (dále jen

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE LUČINA

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE LUČINA JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE LUČINA Zastupitelstvo obce Lučina se usneslo podle 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších novelizací, na tomto svém jednacím řádu:

Více

J E D N A C Í Ř Á D MĚSTSKÁ ČÁST BRNO NOVÝ LÍSKOVEC ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

J E D N A C Í Ř Á D MĚSTSKÁ ČÁST BRNO NOVÝ LÍSKOVEC ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O MĚSTSKÁ ČÁST BRNO NOVÝ LÍSKOVEC J E D N A C Í Ř Á D ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI květen 2011 (ve znění dle úpravy schválené na zasedáních ZMČ č. 6/6 dne 22.6.2011

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV. (volební období 2014 2018) Čl. I Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV. (volební období 2014 2018) Čl. I Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV (volební období 2014 2018) Čl. I Úvodní ustanovení 1. Jednací řád zastupitelstva města (dále jen ZM) v Rýmařově je vydáván na základě zákonného zmocnění daného

Více

Věžná 1, 395 01 Pacov, tel.: 565 552 725, e-mail: obec@vezna.cz, IDDS: jscauac, www: http://www.vezna.cz. Jednací řád zastupitelstva obce Věžná

Věžná 1, 395 01 Pacov, tel.: 565 552 725, e-mail: obec@vezna.cz, IDDS: jscauac, www: http://www.vezna.cz. Jednací řád zastupitelstva obce Věžná Obec Věžná Věžná 1, 395 01 Pacov, tel.: 565 552 725, e-mail: obec@vezna.cz, IDDS: jscauac, www: http://www.vezna.cz Jednací řád zastupitelstva obce Věžná Zastupitelstvo obce Věžná se usneslo podle ust.

Více

Návrh na schválení Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 10 včetně jednacího řádu jeho výborů

Návrh na schválení Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 10 včetně jednacího řádu jeho výborů Návrhový výbor ZMČ Praha 10 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh na schválení Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 10 včetně jednacího řádu jeho výborů Důvod předložení:

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Akademický sněm Akademie věd České republiky (dále jen Sněm ) přijal na svém XXXVII. zasedání dne 14. prosince 2010 v souladu se Stanovami

Více

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Návrh VOLEBNÍ ŘÁD Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třinec (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 24.06.2015 ve smyslu čl. 66 odst. 2) písm. b) stanov družstva schválilo tento

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty. Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. I. Úvodní ustanovení

Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty. Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. I. Úvodní ustanovení Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno I. Úvodní ustanovení 1 Akademický senát Farmaceutické fakulty (dále jen AS FaF ) Veterinární

Více

STATUT. Ústeckého parlamentu dětí a mládeže. Ústecký parlament dětí a mládeže (dále jen ÚPDM) se 29. ledna 2015 usnesl na statutu obsahujícím:

STATUT. Ústeckého parlamentu dětí a mládeže. Ústecký parlament dětí a mládeže (dále jen ÚPDM) se 29. ledna 2015 usnesl na statutu obsahujícím: STATUT Ústeckého parlamentu dětí a mládeže Ústecký parlament dětí a mládeže (dále jen ÚPDM) se 29. ledna 2015 usnesl na statutu obsahujícím: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ ÚPDM, jehož právní subjektivitu zajišťuje

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 10. 12. 2008 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3 Přítomni: Mgr. R. Hůrková; PaedDr. D. Kobylková, F.Gaspar,

Více

Jednací řád Zastupitelstva obce Okrouhlá

Jednací řád Zastupitelstva obce Okrouhlá Jednací řád Zastupitelstva obce Okrouhlá -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

JEDNACÍ ŘÁD ELSA BRNO o. s.

JEDNACÍ ŘÁD ELSA BRNO o. s. JEDNACÍ ŘÁD ELSA BRNO o. s. ČÁST PRVÁ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek I. ELSA Brno o.s. (dále jen ELSA Brno ) Článek II. Jednací řád ELSA Brno (dále jen Jednací řád ) je vnitřní normou, která doplňuje Stanovy

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE Zastupitelstvo obce Zašová se usneslo podle 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů na tomto svém jednacím řádu: 1 Úvodní ustanovení

Více

ZÁPIS ze shromáždění Společenství vlastníků domu Zakšínská č.p. 608

ZÁPIS ze shromáždění Společenství vlastníků domu Zakšínská č.p. 608 ZÁPIS ze shromáždění Datum a místo konání: 14. 10. 2014, Poliklinika Prosek, Lovosická 440/40, Praha 9 Předsedající: Ing. Pavel Rejchrt Zapsal: JUDr. Jitka Mokrá Program zasedání: 1) Zahájení (schválení

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. zastupitelstva města Velké Meziříčí. Čl. 1 Úvodní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD. zastupitelstva města Velké Meziříčí. Čl. 1 Úvodní ustanovení VOLEBNÍ ŘÁD zastupitelstva města Velké Meziříčí Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Zastupitelstvo města Velké Meziříčí (dále jen ZM) se usneslo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 JI28 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 7 Počet příloh: 1 Účinnost od: 1.12.2011 JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Schvalovatel Jméno, funkce Datum Podpis Ing.

Více

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, David Šašek

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva VESELSKO, sídlem Hutník 1497, 698 01 Veselí nad Moravou (družstvo dále jen SBD nebo družstvo, shromáždění delegátů dále jen SD ) na svém jednání konaném

Více

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice Brno, prosinec 2006 Ing. Roman Vašina starosta MČ Brno - Židenice 2 Obsah: článek strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Postavení komisí 3 3. Členové komisí 3

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 30. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša; Bc. F. Gaspar; Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová; Ing. A. Háněl;

Více

Z těchto uvedených důvodů vás vyzývám, abyste podpořili pozměňovací návrh, který jsem předložila a který se týká pouze sněmovního tisku 172. Děkuji.

Z těchto uvedených důvodů vás vyzývám, abyste podpořili pozměňovací návrh, který jsem předložila a který se týká pouze sněmovního tisku 172. Děkuji. 74. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 172/ - třetí čtení Prosím, aby místo u stolku zpravodajů

Více

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Obec Dlouhá Stráň Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitel tva Zasedání Zastupitelstva

Více

STENOZÁPIS ze 40. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 19. června 2014 (Výňatek)

STENOZÁPIS ze 40. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 19. června 2014 (Výňatek) STENOZÁPIS ze 40. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 19. června 2014 (Výňatek) 12 1/2 Tisk Z 2681 k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn V (2. část) ÚP SÚ hl. m. Prahy P. Slezák:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 27.5.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 27.5.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 27.5.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.08/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Drásov

Více

Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 16.6.2008 ve 20,00 hodin.

Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 16.6.2008 ve 20,00 hodin. Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 16.6.2008 ve 20,00 hodin. Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Stanislav

Více

Z Á P I S 17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konané dne 11. 12. 2013 na Nuselské radnici (Stenografický záznam)

Z Á P I S 17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konané dne 11. 12. 2013 na Nuselské radnici (Stenografický záznam) Z Á P I S 17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konané dne na Nuselské radnici (Stenografický záznam) 17. ZMČ 2 O b s a h : Zahájení... 4 1. Návrh k volbě návrhového a volebního výboru... 36

Více

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD (ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL) Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství

Více

31. zasedání ZMČ Praha 5 27. 3. 2014

31. zasedání ZMČ Praha 5 27. 3. 2014 31. zasedání ZMČ Praha 5 27. 3. 2014 Vážené dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 31. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb o informaci, kolik je přítomno členů ZMČ dle prezenční

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení S T A T U T Á R N Í M Ě S T O D Ě Č Í N ÚPLNÉ ZNĚNÍ JEDNACÍHO ŘÁDU ZASTUPITELSTVA MĚSTA DĚČÍN, jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 ze dne 21.12.2006 k jednacímu řádu Zastupitelstva města Děčín

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost

Více

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FAMU a pléna akademické obce FAMU do AS FAMU a AS AMU. Článek 1. Úvodní ustanovení

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FAMU a pléna akademické obce FAMU do AS FAMU a AS AMU. Článek 1. Úvodní ustanovení VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FAMU a pléna akademické obce FAMU do AS FAMU a AS AMU Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Akademický senát FAMU (dále jen senát nebo AS FAMU) a 5 zástupců FAMU v akademickém senátu

Více

Jednací řád zastupitelstva města Žamberka

Jednací řád zastupitelstva města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Jednací řád zastupitelstva města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3226 Vydání č.: 09 Výtisk č.: 01 Platnost od: 10.12.2014 Účinnost od : 01.01.2015 Platnost do:. Zpracoval: JUDr.

Více

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín TEL: 571 499 511, FAX: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 19. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 15. 5. 2013 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 19. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 15. 5. 2013 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 19. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 15. 5. 2013 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občané Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Jednací řád valné hromady České komory architektů JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA

Jednací řád valné hromady České komory architektů JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA Jednací řád valné hromady České komory architektů 2014 JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání

Více

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně.

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Stanovy spolku Znění stanov č. 2/2015 Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Hlava I: Základní údaje spolku Čl. 1 Název spolku Název spolku je Nugis Finem, z.s.. Tento název bude používán

Více

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Přítomni: Ing. Kamila Badurová Ing. Karel Dobrovolný Jana Formandlová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04.

Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04. Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04.2008 Zápis z členské schůze družstva ze dne 16.07.2008

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t předkládáno valné hromadě dne 18. května 2015 Část A - Úvod Jednací

Více

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád Vnitřní předpis fakulty Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Volební a jednací řád akademického senátu fakulty Část I. Základní ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

ZÁPIS 21. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konané dne 27. srpna 2014 na Nuselské radnici

ZÁPIS 21. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konané dne 27. srpna 2014 na Nuselské radnici 1 ZÁPIS 21. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konané dne 27. srpna 2014 na Nuselské radnici (Stenografický záznam) 2 Program Z a h á j e n í 1. Návrh k volbě návrhového a volebního výboru 13

Více

ŘÁD PRO PŘÍPRAVU A JEDNÁNÍ VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA

ŘÁD PRO PŘÍPRAVU A JEDNÁNÍ VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA ŘÁD PRO PŘÍPRAVU A JEDNÁNÍ VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA s. 1/9 07/2013 RVP ze dne 23. 11. 2013 Řád pro přípravu a jednání Výročního zasedání Pionýra, kterou se mění Řád pro přípravu a jednání Výročního zasedání

Více

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zasedání Zastupitelstva města Zábřeh bylo zahájeno v 16:07 hodin ve velkém sále Kulturního domu dosavadním starostou města RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D..

Více

Zápis č.4/2012. 4. Schválení zápisu ze zasedání ZO ze dne 25. 04. 2012

Zápis č.4/2012. 4. Schválení zápisu ze zasedání ZO ze dne 25. 04. 2012 Zápis č.4/2012 z jednání zastupitelstva obce Senohraby konaného dne 23. 05. 2012 od 19:00 hodin, v sále restaurace U Andělů Přítomni: Ing. Pavel Pangrác, Milan Kraut, Jan Beneš, Ing. Alexandra Kloužková,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany termín: místo: přítomni: 26. 2. 2015 17.00 hodin Obecní úřad Bukovany dle prezenční listiny Program jednání: 1. Zahájení a uvítání správce obce

Více

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení Zápis a usnesení 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na čtvrtek dne 19. 12. 2013 v 13,00 hodin

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva (3/2011) obce Cotkytle konaného dne 22. 6. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu

Zápis ze zasedání zastupitelstva (3/2011) obce Cotkytle konaného dne 22. 6. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zápis ze zasedání zastupitelstva (3/2011) obce Cotkytle konaného dne 22. 6. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Ing. Prokop Holý, Vlastimil Jureček, Jiří Filipi, František Tesař, Václav

Více

Z á p i s. ze zasedání členské chůze družstva

Z á p i s. ze zasedání členské chůze družstva Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 Konané v úterý dne 26.8 2014 od 18:00 hod v salonku v restauraci Zvonařka na adrese Šafaříkova 1, Praha 2 Program

Více

I. ŘÁD PRO PŘÍPRAVU VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY JEDNÁNÍ

I. ŘÁD PRO PŘÍPRAVU VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY JEDNÁNÍ s. 1/10 I. ŘÁD PRO PŘÍPRAVU VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Řád pro přípravu Výročního zasedání Pionýra (dále jen VZP) upravuje postupy přípravy VZP na všech organizačních úrovních

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z řádné valné hromady pořádané dne 11. 5. 2014

Zápis z řádné valné hromady pořádané dne 11. 5. 2014 Zápis z řádné valné hromady pořádané dne 11. 5. 2014 Česká debatní společnost, o. s. Vznik: 19. 3. 2004 Adresa: Gymnázium Olomouc Hejčín Tomkova 45 Olomouc Hejčín 779 00 IČ: 26656817 Místo konání valné

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 * * * Přítomni členové ZO: P. Blabla, A. Škuta, X. Starobová, E. Grygarová, Bc. I. Stříž, Mgr. E. Bartečková, M. Gongolová.

Více

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ze dne 11. prosince 2006

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ze dne 11. prosince 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. prosince 2003

Více

Zápis č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice, konaného dne 13. 4. 2015 od 18:00 hodin.

Zápis č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice, konaného dne 13. 4. 2015 od 18:00 hodin. Obec Vilantice Zastupitelstvo obce Vilantice Zápis č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice, konaného dne 13. 4. 2015 od 18:00 hodin. Přítomni: Jarošová D., Blahovec Z., Essender P., Hlaváček Z.,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty agrobiologie, potravinových

Více

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015 J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y Č.j.: ZŠ 95/2015 Brno, 19. 2. 2015 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád školské Rady Základní školy, Brno, Botanická 70, 602 00 Brno upravuje přípravu, obsah

Více

Zápis z náhradní členské schůze družstva

Zápis z náhradní členské schůze družstva Zápis z náhradní členské schůze družstva Obchodní firma: Bytové družstvo BUKOV zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, od vložka 647 Sídlo: Ústí nad Labem, Velká Hradební

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

ZÁPIS Z KRAJSKÉ KONFERENCE JIHOČESKÉ KO SZ. konané dne 22. února 2014 v lázních Aurora v Třeboni

ZÁPIS Z KRAJSKÉ KONFERENCE JIHOČESKÉ KO SZ. konané dne 22. února 2014 v lázních Aurora v Třeboni ZÁPIS Z KRAJSKÉ KONFERENCE JIHOČESKÉ KO SZ Přítomni: dle prezenční listiny v příloze č. 1 konané dne 22. února 2014 v lázních Aurora v Třeboni Pro KK navrhl předseda KO tento pořad jednání: 1. volba pracovních

Více

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s NZ 80/2005 N 84/2005 strana první N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne devatenáctého září roku dva tisíce pět (19.9.2005) mnou JUDr. Lenkou Leszay, Ph.D., LL.M., notářkou v Praze, se sídlem notářské kanceláře

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE SKOROŠICE

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE SKOROŠICE JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE SKOROŠICE V souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích/obecní zřízení/ vydává Zastupitelstvo obce Skorošice tento jednací řád: Čl.I Úvodní ustanovení Jednací

Více