4. ZMČ Z Á P I S. 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4. konané dne 20. března v zasedacím sálu Nuselské radnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. ZMČ 1 20. 3. 2015 Z Á P I S. 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4. konané dne 20. března 2015. v zasedacím sálu Nuselské radnice"

Transkript

1 4. ZMČ Z Á P I S 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konané dne 20. března 2015 v zasedacím sálu Nuselské radnice Praha 4 Nusle, Táborská 500 (Stenografický záznam.)

2 4. ZMČ (Jednání zahájeno ve hodin.) Zahájení Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Dobré odpoledne. Vítám vás na 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4. Poprosím, abyste si zasunuli svoje karty. Děkuji. Konstatuji, že v tuto chvíli je přítomno 43 zastupitelů, omluven je pan Nikolo z důvodu zahraniční cesty. Vítám nejen zastupitele, ale i úředníky a občany, kteří přišli dnes na tuto schůzi. Zasedání bylo řádně svoláno, a jak jsem konstatoval, je přítomno 43 zastupitelů a schůze je usnášeníschopná. Zápis z 3. zasedání ověřili paní Mgr. Machová a pan ing. Těšitel. Tímto vám děkuji za ověření. Nebyly k němu připomínky, takže zápis je k dispozici u pracovnic organizačního oddělení a pokud k němu nebudou další připomínky, tak bude považován za schválený. Program jednání zastupitelstva Návrh programu dnešního zasedání jste dostali v materiálech a případně bude ještě doplněn některými materiály na stůl. Ale v tuto chvíli se ptám, kdo by byl ověřovatelem zápisu. Pan Caldr. Mohl bych pana Hrdinku požádat? Takže ověřovateli budou pan Hrdinka a pan Caldr. Děkuji vám. Takže v tuto chvíli máme návrh programu zastupitelstva a ptám se, zda jsou k němu pozměňovací návrhy nebo protinávrhy. Zastupitel pan Viktor Janouškovec: Dobrý den. Navrhuji doplnit do programu bod odvolání členů rady.

3 4. ZMČ Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Děkuji. Bod odvolání členů rady. Kdo další se hlásí? Pan Kovářík. Zastupitel pan Zdeněk Kovářík: Dobrý den. Vzhledem k průběhu předchozího jednání zastupitelstva a vzhledem k tomu, že do dnešního dne jsme neobdrželi srozumitelnou dohodu nad rozpočtem, tak se klub ODS přidává k návrhu na změnu programu, a to je změnit bod 1.a) programu jednání ze Schválení návrhu návrhového a volebního výboru, a to tak, že by to byl bod 1.a) a bod 1.b) Odvolání členů rady. Dávám toto jako procedurální návrh na změnu programu. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Děkuji. Nevidím další prosím, omlouvám se, pan Schneider. Zastupitel pan Jan Schneider: Dobrý den, dámy a pánové, já za Klub pro Prahu se přidávám k návrhu Zdenka Kováříka ze stejných důvodů, které on zde uvedl. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Dobře, takže eviduji tady dva návrhy, a to jeden, spojuji jej ze všech tří, aby se bod 1.a) jmenoval Návrh k volbě návrhového a volebního výboru a návrh 1.b) Odvolání členů rady. Takže budu dávat hlasovat postupně. Kdo je, prosím, pro bod 1 a) Návrh k volbě volebního a návrhového výboru? Hlasujeme po zaznění zvukového signálu, teď. (Hlasuje se.) Hlasovalo 22 pro, proti 15, 3 se zdrželi. Takže prosím vás, já jsem tady mačkal a neukázalo se to, takže se velice omlouvám, Já tady mám dvě zařízení. Takže dávám opakovat organizační mi tady přichystalo překvapení, takže prosím pěkně, velice se omlouvám za zmatečnost a dávám hlasovat znovu.

4 4. ZMČ Kdo je pro zařazení bodu Návrh k volbě návrhového a volebního výboru. Kdo je prosím, pro? Hlasujeme znovu, teď. (Hlasuje se.) Hlasovalo 23 pro, proti 17, zdrželi se 2. Návrh byl přijat. Ještě jednou se omlouvám za zmatek při tom prvním hlasování. Máme tady druhý návrh, a to je návrh 1.b) Odvolání členů rady. Budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je pro? Teď. (Hlasuje se.) Děkuji. (Nesdělen výsledek.) Děkuji. Nyní budeme hlasovat o programu jako celku. Promiňte, 23 bylo pro, 19 proti, nezdržel se nikdo. Takže bude tento bod zařazen. Nyní budeme hlasovat o programu jako o celku. Kdo je, prosím, pro? (Hlasuje se.) Děkuji. Program dnešního zastupitelstva byl schválen. (Výsledek hlasování nesdělen. Pro 23, 19 proti, nikdo se nezdržel.) Jsme tedy v bodě 1.a) Návrh k volbě návrhového a volebního výboru Já poprosím jednotlivé kluby, aby mi hlásily návrhy. Zastupitel pan Zdeněk Kovářík: K bodu 1.a) Návrh členů návrhového a volebního za klub ODS Klára Cingrošová. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Děkuji. Pan Vácha. přestávku. Zastupitel pan Filip Vácha: Za klub TOP 09 žádám pětiminutovou

5 4. ZMČ přestávku. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Takže máme pětiminutovou (Přestávka.) Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Prosím, aby se zastupitelé pomalu vraceli do sálu. Přestávka skončila. Máme navrženu paní Cingrošovou za klub ODS. Další se hlásí pan Janouškovec. Krajcovou. Zastupitel pan Viktor Janouškovec: Náš klub nominuje Anetu Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Pan Schneider. Ten není v tuto chvíli v sále, takže mu dáme slovo, až se vrátí. (Pan Schneider je už v sále.) Má zapnutý mikrofon. Návrh do výboru. Zastupitel pan Jan Schneider: Já se omlouvám, ještě jednou dobrý den. Za náš klub navrhuji sám sebe, bohužel takhle musím, takže Schneider Jan. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Další paní Kotvová. ing. Bendl. Zástupkyně starosty paní Iva Kotvová: Za klub Trojkolice je to pan Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Dále se hlásí pan Vácha. Ne, pan Horálek, omlouvám se. Zastupitel pan Petr Horálek, člen rady: Děkuji za slovo. Za klub ČSSD do návrhového a volebního výboru pan Karel Ptáčník. Současně si dovoluji

6 4. ZMČ požádat o přestávku 30 minut na koaliční jednání, protože bychom velmi rádi slyšeli od Strany zelených, proč jejich zastupitelé hlasovali zcela v rozporu s koaliční smlouvou, ačkoliv dosud nebylo skončeno dohodovací řízení. V úterý proběhlo dohodovací řízení a my jako klub ČSSD jsme se akorát dozvěděli, že se něco dozvíme. Takže bychom se rádi něco konečně už dozvěděli před tím, než se bude hlasovat, a to optimálně z očí do očí. Takže tímto žádám o přestávku 30 minut na koaliční jednání. Děkuji. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Tímto vyhlašuji přestávku. Pardon, pan Vácha se hlásil. Omlouvám se. Zastupitel pan Filip Vácha: Dobrý den, já se k této žádosti připojuji, rádi bychom věděli, co se děje. Do návrhového a volebního výboru navrhuji kolegu Aloise Těšitele. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Já se ještě pro formu zeptám, prosím vás, klub členů ANO, zda bude nominovat do výboru. (Hlas: Musíme?) Nemusíte, já se jenom ptám, jestli chcete. (Bez návrhu.) Dobře. Takže ještě před přestávkou pan Šplíchal, pokud je to návrh k návrhovému a volebnímu výboru. Zastupitel pan Karel Šplíchal: K tomu vůbec ne. Já jsem chtěl jenom jednu poznámku, aby v té většině těch ambicí řada těch našich zástupců, kteří budou vyjednávat, neztratili hlavně charakter. To je všechno, co jsem chtěl říct. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Děkuji. V tuto chvíli na žádost klubu 30minutová přestávka. (Přestávka.)

7 4. ZMČ Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Prosím zastupitele, aby se vraceli do sálu, uplynula půlhodina. (Prodleva.) Poprosím zastupitele, aby se vrátili do sálu, abychom mohli hlasovat o složení návrhového a volebního výboru. (Prodleva.) Uplynulo právě 30 minut, máme tady nominace do návrhového a volebního výboru, já je přečtu a dám vám ještě slovo. Hlasovat budeme o těchto návrzích: Klára Cingrošová, Aneta Krajcová, Jan Schneider, Jiří Bendl, Karel Ptáčník, Alois Těšitel. Ještě jsou do rozpravy přihlášeni: Pan Petr Horálek. Zastupitel pan Petr Horálek, člen rady: Děkuji za slovo. Já mám dotaz na právní oddělení, asi na pana Šimiceho, nebo na odbor, jestli je možné vůbec spojovat návrhový a volební výbor. Protože mám pocit, že na minulém zastupitelstvu nám někdo tvrdil, že to možné není. Moje druhá poznámka je, asi to zajímá každého v tomto sále, výsledky dohodovacího řízení, které právě skončilo. Takže já bych poprosil, jestli by pan starosta Petr Štěpánek mohl na mikrofon pro všechny říct, jak je to s tou koalicí, která byla 24. října loňského roku podepsána. (Doslovný přepis.) Děkuji. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Takže dvě procedurální věci. Jedna žádost o vysvětlení návrhového a volebního výboru, jestli pan Šimice může říci, že je to tak v pořádku. Takže pokývání hlavy, je to v pořádku. Děkuji. Pan Vácha je potřetí, takže o tom, tuším, musíme nechat hlasovat, protože každý má dvě vystoupení. Chcete udělit slovo? (Pan Vácha souhlasí.) Takže, prosím vás, hlasujeme o třetím vystoupení. Kdo je pro? (Hlasuje se. Výsledek nesdělen, pro 34, proti 4, zdrželo se 5.) Máte slovo.

8 4. ZMČ Zastupitel pan Filip Vácha: Děkuji za udělení slova. Rád bych se zeptal pana starosty jako zástupce Trojkoalice, zda je pravda, že již uzavřeli novou koaliční smlouvu. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Já se k tomu vyjádřím hned po schválení návrhového a volebního výboru. Takže k návrhovému a volebnímu výboru má ještě někdo dotaz? (Nikdo se nehlásí.) Nemá. Dle přečtené nominace budeme hlasovat o složení návrhového a volebního výboru, teď. (Hlasuje se.) Pro 24, proti 0, zdrželo se 7. Děkuji. (Číslo usnesení: 4Z-1/2015) Takže jsme v bodě 1.b) Odvolání členů rady Já k tomu uvedu úplně krátce. Na základě porušení koaliční smlouvy vypověděl klub Trojkoalice koaliční smlouvy a dneškem koalice přestává existovat. Hlásí se Jan Petr. Zástupce starosty pan Jan Petr: Děkuji za slovo. Já jenom upozorňuji na dotaz od kolegy Váchy, který zatím nebyl zodpovězen, bylo nám řečeno, že bude zodpovězen, zda již je podepsána nová koaliční smlouva a kdy byla podepsána. Děkuji. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: K dnešnímu datu je podepsána nová koaliční smlouva. Pan Ptáčník se hlásí. Zastupitel pan Karel Ptáčník: Takže já jsem tedy úplně vy máte dvě koaliční smlouvy?

9 4. ZMČ Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Ne, my máme jednu vypovězenou a Zastupitel pan Karel Ptáčník: Ale ta ještě nebyla vypovězena písemně, protože tam je napsáno tříměsíční výpověď, to zaprvé. A zadruhé je napsáno, že by měla být písemně tato výpověď. Takže nezlobte se na mě. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Děkuji. Podruhé Jan Petr. Zástupce starosty pan Jan Petr: To je faktická Já jenom upozorňuji všechny kolegy zastupitele, že musím potvrdit slova pana Ptáčníka, koaliční smlouva uzavřená dne má opravdu tříměsíční výpovědní lhůtu, tudíž v tuto chvíli, pokud je podepsána jiná koaliční dohoda nebo smlouva, které se zúčastní Trojkoalice, upozorňuji všechny zastupitele, že je to krásný systém, kdy v rámci zastupitelstva máme podepsané dvě koaliční smlouvy, a obě jsou v tuto chvíli, zdá se, platné. To byla jenom faktická. Děkuji. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Další se nehlásí do diskuse, takže přistoupíme k vlastnímu hlasování. Já ještě oznámím číslo usnesení k tomu minulému schválenému návrhovému a volebnímu výboru, je to 4Z- 1/2015, jsme v bodě 1.b), kdy budeme teď hlasovat v tajné volbě o odvolání členů rady. Hlásí se pan Schneider. Zastupitel pan Jan Schneider: Já bych poprosil 3 minuty na setkání návrhového a volebního výboru. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Ano, takže návrhový a volební výbor má 3 minuty a poté nám oznámí, jak provedeme hlasování.

10 4. ZMČ (Přestávka.) Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Děkuji za zprávu návrhového a volebního výboru, že mají připravenu volbu a tímto dávám slovo předsedovi návrhového a volebního výboru. (Hluk v zasedací síni. Technická poznámka z pléna mimo mikrofon - není možno zaznamenat.) Já jsem teď neslyšel. (Řečník hovoří opět mimo mikrofon, nelze zaznamenat.) Bylo oznámeno členů rady, takže se odvolává po jménech, to vám mohu odpovědět rovnou. (Reakce na dotaz:) Členů rady. Já mohu na to odpovědět přímo byl zařazen bod Odvolání členů rady, takže se bude odvolávat po jménech. Do diskuse je přihlášen ještě Petr Horálek. Zastupitel pan Petr Horálek, člen rady: Děkuji. To není do diskuse, to jen faktická poznámka. Za klub ČSSD oznamuji, že náš klub se tohoto hlasování, nebo této tajné volby nebude účastnit, nebudeme si vyzvedávat hlasovací lístky. Děkuji. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Děkuji. Pan Vácha. Zastupitel pan Filip Vácha: Také s faktickou poznámkou - za klub TOP oznamuji, že této volby se účastnit nebudeme a lístky si vyzvedávat též nebudeme. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Paní Machová. Zastupitelka paní Jarmila Machová: Já za klub ANO členů také oznamuji, že se nebudeme zúčastňovat tajných voleb.

11 4. ZMČ Schneider. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Děkuji. Slovo má pan Předseda návrhového a volebního výboru pan Jan Schneider: Vážené kolegyně, vážení kolegové, hlasovací lístek bude vypadat takto, to znamená, je na něm napsáno devět jmen, všichni členové rady. Bude se hlasovat zakroužkováním, to znamená toho, koho chcete odvolat, zakroužkujete, toho, koho nechcete odvolat, tam to ponecháte volně. Žádné jiné úpravy lístků nejsou přípustné. Jinak volba bude probíhat tak, jak už jsme zvyklí, to znamená kolegyně z návrhového a volebního výboru tady budou číst po jednotlivých jménech zastupitele a rozdávat hlasovací lístky. Poté se přemístíte s hlasovacím lístkem do volební místnosti, kde si ho za plentou můžete upravit a potom ho vhodíte do urny. potřetí. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Takže děkuji. Pan Petr Jan Zástupce starosty pan Jan Petr: Já bych měl faktickou poznámku, my jsme tu nedávno volili radu a byl trošku jiný systém, čili bych se chtěl zeptat, co se změnilo. Pokud si dobře vzpomínám, chodilo se po jednom do volební místnosti, lístky se vydávaly až při vstupu do volební místnosti, kde byl vždy pouze jeden za účasti volebního výboru, a teprve poté, co si odhlasoval za plentou, vhodil lístek a vycházel, vcházel další. Čili jestli tento postup tak, jak už byl tady minule zaveden, budeme opakovat, či zda se dává jiný postup, a pokud jiný, tak bych chtěl vědět, proč. Děkuji. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Postup je stejný, jenom ty plenty jsou čtyři, takže mohou plynule za ně chodit. Pokud chce doplnit pan předseda návrhového a volebního výboru, tak má slovo.

12 4. ZMČ Předseda návrhového a volebního výboru pan Jan Schneider: Já se omlouvám panu kolegovi Petrovi za svou nezkušenost, má samozřejmě pravdu naprostou, to znamená bude to přesně tak, jak on říkal, to znamená, zde bude přečteno jméno a poté lístky budou předány zastupitelům až ve volební místnosti. Děkuji. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Takže děkuji za osvětlení a již se nikdo nehlásí, takže tímto zahajuji volbu. Paní Aneta Krajcová, členka návrhového a volebního výboru: Já budu číst všechna jména, včetně zastupitelů, kteří si lístky nevyzvednou. Poprosím: dr. Bendl, pan ing. Bodenlos, pan ing. Borkovec, Pavel Caldr, dr. Cingrošová je ve volební místnosti, pan Bc. Crkoň, paní Eismannová, paní dr. Gjuričová, pan ing. Horálek, pan dr. Hrdinka, pan Bc. Hroza, pan ing. Janouškovec, paní ing. Jelínková, paní Mgr. Kotvová, pan ing. Kovářík, paní Krejčová, pan dr. Kučera, pan ing. Kunc, pan Kunert, pan Kutílek, pan ing. Lacko, pan ing. Lébl, paní Mgr. Machová, slečna Bc. Michková tak paní, ing. Míth, Mgr. Petr, pan Pokorný, pan Ptáčník, Mgr. Rejchrtová Alžběta, může být i paní Mgr. Rejchrtová Petra, pan ing. Růžička, pan Bc. Schneider je předsedou, pan ing. Svoboda, pan Mgr. Šebesta, pan dr. Šplíchal, Mgr. Štěpánek, pan ing. Těšitel, pan Vácha, pan ing. Vaněk, paní Zacharová, pan Mgr. Zicha, paní ing. Zykánová. (Probíhá volba.) Předseda návrhového a volebního výboru pan Jan Schneider: Já bych rád oznámil, že tímto je ukončena volba. (Prodleva sčítání hlasů.)

13 4. ZMČ Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Poprosím zastupitele, aby zasedli na svá místa. Dovolím si dát slovo předsedovi návrhového a volebního výboru. Předseda návrhového a volebního výboru pan Jan Schneider: Já děkuji za slovo. Dovolte mi, abych vás seznámil s výsledkem volby, respektive odvolání. V době hlasování bylo přítomno 43 zastupitelů, vydaných hlasovacích lístků bylo 23, odevzdaných hlasovacích lístků bylo 23, platné hlasovací lístky byly 22, 1 lístek byl neplatné. Počet hlasů pro odvolání jednotlivých členů je: Petr Jan 22, Bodenlos Jiří 22, Kučera Petr 22, Horálek Petr 22, Hroza Michal 22, ostatní 0. Děkuji. (Hlas: Výsledek.) Jenom konstatuji, že nikdo nebyl odvolán. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Děkuji a vyhlašuji 10minutovou přestávku. (Potlesk v části sálu.) (Přestávka.) Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Přestávka skončila a já prosím zastupitele, aby se vrátili do sálu. Hlásí se pan Vácha. Slovo má pan Vácha. Další v pořadí je pan Horálek. Zastupitel pan Petr Horálek: Děkuji za slovo. Já reaguji zaprvé na slova pana starosty Štěpánka o tom, že už koaliční smlouva mezi Trojkoalicí, ČSSD a TOP 09 neexistuje. My tento fakt bereme na vědomí a klub ČSSD se v tuto chvíli necítí touto koaliční smlouvou vázán. Vzhledem k tomu, jak dopadla tajná volba o odvolání radních, klub ČSSD žádá tříhodinovou přestávku na nové koaliční jednání s kýmkoliv. Na poradu klubu.

14 4. ZMČ Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Takže je tu procedurální návrh na tříhodinovou přestávku, o něm se hlasuje bez rozpravy. Kdo je, prosím vás, pro. Hlasujeme, teď. (Hlasuje se.) Usnesení bylo přijato, ne usnesení, promiňte, ale přestávka byla přijata na 3 hodiny, sejdeme se tady v hodin. (Výsledek nesdělen dle obrazovky pro 26, proti 3, zdržel se 1.) (Přestávka.) Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Takže je hodin. Poprosím zastupitele, aby si sedli na svá místa a aby si zkontrolovali karty, jestli je mají zasunuté. Děkuji. Zdá se, že jsou všichni na svých místech. Skončili jsme bod 1.b). Hlásí se pan Kovářík. Zastupitel pan Zdeněk Kovářík: Pane předsedající, dámy a pánové. Vzhledem k tomu, že když tak mě opravte tady nezazněla a nezjistil jsem, že by vznikla nějaká nová převratná varianta 23 hlasů koalice, tak dávám návrh na přerušení zastupitelstva do soboty 28. března do 14. hodiny středoevropského času. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Je to procedurální návrh, takže o něm dám hlasovat. Slovo má pan Petr. Zástupce starosty pan Jan Petr: Děkuji za slovo. Dávám protinávrh, aby se zastupitelstvo konalo v pátek od 10 hodin. Já nevidím důvod, proč sem tahat občany o víkendech, tak aby ztráceli víkend, a pokud budou mít zájem, tak samozřejmě je zvykem od těch 10 hodin tradičně, čili dávám protinávrh, aby to bylo od hodin.

15 4. ZMČ Caldr. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Děkuji. Technická - pan Zastupitel pan Pavel Caldr: Děkuji za slovo. Asi by bylo dobré ověřit, jestli nejsou svatby, abychom neměli tentýž problém, jako dneska, protože jestli tam nedat nějakou jednu, druhou hodinu. Protože i kvůli tomu si myslím, že byl ten důvod, že jsme to dneska dávali až na 2. hodinu, abychom se tady nekryli s konáním svateb. Nevím, jestli je tu pan vedoucí, který by uměl odpovědět, ale je to návrh. Já dávám jen připomínku takovouto. Děkuji. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Děkuji. Takže Petr Jan. Zástupce starosty pan Jan Petr: Já jsem se ještě hlásil do diskuse, děkuji. V tom případě, že jsou, nebo budou svatby, já také nevím, bylo by dobré si to ověřit, v tom případě upravuji svůj protinávrh na hodin, kdy předpokládám, že asi už svatby nebudou tak, jak to bylo dneska. Děkuji. Děkuji panu kolegovi Caldrovi za připomenutí. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Děkuji. Máme základní návrh pana Kováříka na na hodin, a protinávrh Jana Petra na hodin. Takže první dáme hlasovat o protinávrhu, aby se zastupitelstvo konalo v pátek ve hodin. Kdo je pro, hlasujeme po zaznění zvukového signálu, teď. (Hlasuje se.) Pro 21 pro, proti 9, zdrželo se 8. Návrh nebyl přijat. Teď budeme hlasovat o původním návrhu, aby se zastupitelstvo konalo v sobotu ve 14 hodin. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat, teď. (Hlasuje se.) Pro 22, proti 5, zdrželo se 14. (Potlesk v části sálu.)

16 4. ZMČ Hlásí se pan Schneider. Zastupitel pan Jan Schneider: Pět minut na předsedy klubu, prosím. přestávku. Starosta MČ Praha 4 Petr Štěpánek: Takže vyhlašuji pětiminutovou (Přestávka.) Zástupce starosty pan Jan Petr: Vážené kolegyně a kolegové, přestávka pomalu končí, vzhledem k tomu, že se blíží 19. hodina, tak dávám procedurální návrh, abychom se nepřešvihli, pokračovat do hodin. Starosta MČ Praha 4 pan Petr Štěpánek: Prosím, aby si zastupitelé sedli na svá místa. Zastupitelé jsou na svých místech. Máme tady procedurální návrh na prodloužení schůze zastupitelstva do hodin. Dáme hlasovat, teď. (Hlasuje se.) Pro bylo 18, proti 1, zdrželo se 11. Hlásí se pan Ptáčník. (Pan Ptáčník z místa bez mikrofonu: Zpochybňuje hlasování.) Znamená to, že zpochybňuješ hlasování? (Souhlas.) Je zpochybněné hlasování, takže budeme opakovat hlasování o prodloužení schůze do hodin. Kdo je prosím vás pro, po zaznění zvukového signálu. (Hlasuje se.) Pro 21, proti 2, zdrželo se 13. Konstatuji, že podle jednacího řádu úderem 19. hodiny schůze zastupitelstva končí a starosta do 14 dnů svolá zastupitelstvo další. Do 15 dnů, omlouvám se.

17 4. ZMČ Takže vám děkuji a sejdeme se tady, až svolám zastupitelstvo. (Konec v hodin.) Zapsaly komorní stenografky: E. Jaklová, J. Podvalová

21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 19. 2. 2014. v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/

21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 19. 2. 2014. v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/ 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konané dne 19. 2. 2014 v Kulturním centru Varta /stenografický záznam/ 2 Pan ing. Pavel Klega, starosta: Hezké odpoledne, dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení

Více

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Já vás vítám na 11. zasedání zastupitelstva města,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS z 15. schůze, konané dne 18.06.2013 od 15:00 hodin Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka městské části Přítomni: 35 Omluveni: Mgr. J. Suková

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS z 01.schůze, konané dne 04.11.2014 od 15:00 hodin velká zasedací síň radnice městské části Praha 3, havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1.p., č. dveří 126

Více

STENOZÁPIS ze 40. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 19. června 2014 (Výňatek)

STENOZÁPIS ze 40. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 19. června 2014 (Výňatek) STENOZÁPIS ze 40. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 19. června 2014 (Výňatek) 12 1/2 Tisk Z 2681 k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn V (2. část) ÚP SÚ hl. m. Prahy P. Slezák:

Více

Zápis 12. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4

Zápis 12. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4 Zápis 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konané dne 7. února 2013 na radnici Praha 4, Táborská 500 (Stenografický záznam jednání.) 12. ZMČ 2 O b s a h : Zahájení. 4 1. Návrh k volbě návrhového

Více

28. zasedání ZMČ 5 21. 11. 2013

28. zasedání ZMČ 5 21. 11. 2013 28. zasedání ZMČ 5 21. 11. 2013 Vážené dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 28. zasedání ZMČ Praha 5. Nyní prosím vedoucího odboru servisních služeb o informaci, kolik je přítomno členů ZMČ dle prezenční

Více

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5.

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5. 29. zasedání ZMČ Praha 5 19. 12. 2013 Vážené dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 29. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb a informací, aby nám sdělil, kolik je přítomno členů

Více

(P. Hochheimerová: Nesouhlasím s tím.)

(P. Hochheimerová: Nesouhlasím s tím.) 13. zasedání ZMČ Praha 5 18. 9. 2008 Dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 13. zasedání ZMČ. Konstatuji, že na dnešním jednání je přítomno 38 zastupitelek a zastupitelů. Omlouvá se mgr. Šupová, pan kolega

Více

STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015

STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015 1 STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015 (Jednání zahájeno v 13.09 hodin.) Prim. Krnáčová: Vážené členky a členové Zastupitelstva hl. města Prahy, vážené paní poslankyně

Více

Z těchto uvedených důvodů vás vyzývám, abyste podpořili pozměňovací návrh, který jsem předložila a který se týká pouze sněmovního tisku 172. Děkuji.

Z těchto uvedených důvodů vás vyzývám, abyste podpořili pozměňovací návrh, který jsem předložila a který se týká pouze sněmovního tisku 172. Děkuji. 74. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 172/ - třetí čtení Prosím, aby místo u stolku zpravodajů

Více

Předseda komise informatiky: Během první poloviny měsíce by nám měly být dodány nové karty.

Předseda komise informatiky: Během první poloviny měsíce by nám měly být dodány nové karty. 1 7. zasedání ZMČ Praha 5 28. 6. 2007 Dámy a pánové, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, dámy a páni vedoucí odborů, vážená veřejnosti, dovolte, abych vás přivítal na dnešním jednání. Na úvod proč

Více

P. L a p á č e k : Konstatuji, že na dnešním zasedání zastupitelstva je přítomno 43 členů, omluven je pan Ing. Šorm.

P. L a p á č e k : Konstatuji, že na dnešním zasedání zastupitelstva je přítomno 43 členů, omluven je pan Ing. Šorm. Z á p i s 5. zasedání ZMČ Praha 5 11. 6. 2015 P. K l í m a : Vážení zastupitelé, dámy a pánové, vážení přítomní, dovolte mi, abych zahájil zasedání ZMČ Prahy 5. Nejprve požádám vedoucího kanceláře MČ o

Více

ZÁPIS Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážení kolegové, vážené kolegyně, já vás vítám na dnešním

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 21. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona,

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 1. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 1. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 1. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Dámy a pánové, já vás vítám na prvním zasedání zastupitelstva

Více

STENOZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 18. června 2015

STENOZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 18. června 2015 1 STENOZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 18. června 2015 (Jednání zahájeno v 9.12 hodin.) Prim. Krnáčová: Vážené členky a členové Zastupitelstva hl. města Prahy, vážené paní poslankyně

Více

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 19. března 2009 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, je 15.00 hodin,

Více

P. J a n č í k : Obávám se, že váš návrh budeme moci hlasovat až po jeho schválení do programu. Zatím nebyl schválen do programu. Paní Matoušková.

P. J a n č í k : Obávám se, že váš návrh budeme moci hlasovat až po jeho schválení do programu. Zatím nebyl schválen do programu. Paní Matoušková. 8. zasedání ZMČ Praha 5 13. 9. 2007 Dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych zahájil dnešní 8. zasedání ZMČ Praha 5. Konstatuji, že na dnešním zasedání je podle prezence přítomno 42 členů ZMČ. Tradičně

Více

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážené kolegyně, vážení kolegové, na základě prezence

Více

P. V o s á t k o v á : Omluveni nejsou: pan Vít Šorm, Ing. Zelený, Mgr. Hlaváček, Ing. Bejšovec, paní Kolovratová, pan Knap a dr. Klíma.

P. V o s á t k o v á : Omluveni nejsou: pan Vít Šorm, Ing. Zelený, Mgr. Hlaváček, Ing. Bejšovec, paní Kolovratová, pan Knap a dr. Klíma. Z á p i s z 33. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2014 Váţené kolegyně zastupitelky, váţení kolegové zastupitelé, vítám také občany, hosty a pracovníky kanceláře. Váţené dámy a pánové, dovolte, abych zahájil

Více

(3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.)

(3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.) 1 (3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.) Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, milí hosté, dovolte, abych vás přivítal na pokračování

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 7. července 2003 Zapsala: Ing. J. Kopečková Dámy a pánové, zahajuji dnešní jednání ZMČ Praha 1. K ověření zápisu 6. zasedání zastupitelstva dosud

Více

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 31. 10. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 31. 10. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 31. 10. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážené kolegyně, vážení kolegové, začneme. Konstatuji,

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 19. schůze Pořad 19. schůze 1. Zpráva Mandátového

Více

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 Vážené členky a členové ZHMP, vážení hosté, zahajuji 8. zasedání ZHMP, na kterém vás všechny srdečně vítám. Zasedání bylo řádně svoláno a byli na něj

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 14. schůze Pořad 14. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

STENOZÁPIS z 40. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 14. 9. 2006

STENOZÁPIS z 40. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 14. 9. 2006 1 STENOZÁPIS z 40. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 14. 9. 2006 Dámy a pánové, vážené členky a členové ZHMP, paní starostky, páni starostové, vzácní hosté, dovoluji si zahájit 40. zasedání ZHMP,

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 24. schůze Pořad 24. schůze 1. Senátní tisk č.

Více