NUTRIČNÍ PROBLEMATIKA U ALZHEIMEROVY CHOROBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NUTRIČNÍ PROBLEMATIKA U ALZHEIMEROVY CHOROBY"

Transkript

1 NUTRIČNÍ PROBLEMATIKA U ALZHEIMEROVY CHOROBY MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D. Vliv nutriční intervence zkušenosti z praxe na progresi onemocně ní

2 MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D., interní a nutriční konziliář, Psychiatrická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultnínemocnice Brno, JIP PK, Poradna pro poruchy metabolismu a výživy. MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D., Vydáníprvní. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmíbýt publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele.

3 NUTRIČNÍ PROBLEMATIKA U ALZHEIMEROVY CHOROBY Problematika malnutrice Alzheimerova choroba se objevuje nejčastěji po 65. roce věku, postihuje tedy jedince ve vyšším a pozdním věku. Velkým problémem u uvedeného onemocnění je mimo jiné i progresivní rozvoj malnutrice, který se projevuje postupným poklesem tělesné hmotnosti, úbytkem tukové tkáně, ale zejména ztrátou svalové hmoty. Čím dříve onemocněnínastává, tím je jeho průběh malignějšía tím rychlejšíje i rozvoj malnutrice. Malnutrice pak zhoršuje rehabilitaci, zvyšuje riziko infekčních komplikací, výskytu proleženin a zpomaluje hojení. Tak se postupně zhoršuje kvalita života a výrazně se snižuje šance nemocných na přežití. Pokud je pokles hmotnosti většínež 5 % za rok, je pravděpodobnost fatálního konce vysoká (White et al 1998) a naopak, hmotnostní přírůstek riziko mortality snižuje (Guyonnet et al 1999). Dle zkušeností s hospitalizovanými nemocnými s Alzheimerovou chorobou na Jednotce intenzivní péče Psychiatrické kliniky Fakultnínemocnice v Brně (JIP PK FNB) i s ambulantními pacienty sledovanými v Poradně pro poruchy metabolismu a výživy se progresivní rozvoj malnutrice projevuje výrazným poklesem tělesné hmotnosti cca 10 kg/rok s úbytkem tukové tkáně a se závažnou ztrátou svalové hmoty. Rozvoj malnutrice a pokles tělesné hmotnosti u Alzheimerovy choroby může mít několik příčin: Snížený příjem potravy v důsledku poklesu kognitivních funkcía následného sníženíchuti k jídlu nebo negativnímotivace k příjmu potravy (Galanos A et al 1994) Postupný pokles tělesné aktivity s následnou atrofiíkosterního svalstva Vzestup základního energetického výdeje (Wolf-Klein et al. 1995, Niskanen et. Al 1993, Dvorak a Poehlman 1998, Wolf-Klein et al. 1992) Nejasné metabolické změny částečně podobné nádorové kachexii Postiženímetabolismu některých mikronutrientů (Riviere et al. 1998, Peskind 1998, Jimenez-Jimenez et al Pitchumoni a Doraiswamy 1998, Renvall et al. 1989, Miller 1999) choroby u Alzheimerovy m e m lé b ro p Velkým TRICE OZVOJ MALNU R Í N IV S E R G O je PR

4 NUTRIČNÍ PROBLEMATIKA U ALZHEIMEROVY CHOROBY Zvýšení příjmu energie Spidler se spolupracovníky prokázali u 17 nemocných s Alzheimerovou chorobou vyšší potřebu energie k zachovánítělesné hmotnosti (minimálně 35 kcal/kg/den) než u 23 kontrolních subjektů (Spidler et al. 1996). Z našich zkušenostízískaných zejména na JIP Psychiatrické kliniky je zřejmé, že potřeba energie může být ještě vyšší. U některých nemocných bylo třeba dodávat až kcal/kg a den, přičemž i přes takto vysoký energetický příjem se nám pouze podařilo zabránit poklesu tělesné hmotnosti. Z údajů v literatuře i z našich klinických zkušenostíje zřejmé, že přestože názory na metabolické změny podílející se na hubnutínemocných s Alzheimerovou chorobou nejsou dosud jednotné, příjem energie nutný pro udržení vlastní tělesné hmotnosti je jednoznačně vyšší než u normální populace. Jednou z možností je dodávat vyváženou dietu mezi hlavními jídly s akcentem na proteiny a všechny nezbytné mikronutrienty. Celkové množství energie, cukrů, tuků a bílkovin, které jsou potřebné k udržení nutričního stavu, je možno zvyšovat zařazováním malých jídel (svačin) mezi jídla hlavní. Tyto přídavky by měly obsahovat především potraviny kaloricky bohaté (porce bohaté na tuky a nápoje bohaté na cukry). Přídavky by měly mít výraznou chuť (změna chuti u nemocných s Alzheimerovou chorobou), dobrý vzhled tak, aby byly pro nemocné lákavé, včetně nádobí, resp. talířů s potravou (nemocní preferovali barevné talíře s pastelovými barvami ve srovnání s klasickými bílými talíři). Přídavky by měly být nemocným k dispozici tak, aby je mohli dostat v případě potřeby. V domácích i nemocničních podmínkách by měli být nemocnívždy vybízeni k příjmu přídavků vždy, když jsou v kontaktu s příbuznými (během návštěv a podobně). Na naší JIP PK FNB se osvědčilo podávání kompletních přípravků obsahujících všechny složky výživy ve vyrovnaném poměru (Nutridrink, Fresubin, Resource a podobně). Při podáníjednoho balenípo deváté hodině dopolední, dalšího okolo čtrnácté hodiny a jednoho v době před usnutím je možno zvýšit denní energetický příjem až o 50 %. Výživu je možno doplnit o moduly proteinové (zpravidla kasein), sacharidové (maltodextrin), které se přidávají do hotových jídel. K potravinovým modulům je možno přidávat potravinové a vitamínové doplňky, vitamín C v dávce 1000 mg pro die a vitamín E v dávce mg pro die. Dále je vhodný dostatečný přívod všech vitamínů skupiny B a kyseliny listové. Pokud příjem p.o. nenímožný nebo dostatečný, pak je možné nemocné živit sondou zavedenou do žaludku nebo tenkého střeva. Do sondy je možno výživu aplikovat během nočního obdobítak, aby mohl být během dne příjem zajištěn normálníperorálnícestou. V extrémních případech a ve stavech, kdy je třeba zajistit výživu po strádání (například po prodělaném akutním onemocnění), je možno přejít na kontinuální enterální výživu sondou. V těžkých případech použijeme punkčnígastrostomie nebo jejunostomie (Navrátilova et al. 2000). Cílem realimentace a nutrice u Alzheimerovy choroby je zpomalení mentální deteriorace a tedy udržení dobré kvality života co nejdéle, nikoliv prodlužování života nemocného s Alzheimerovou chorobou v jeho terminální fázi. Hodnocení nutričního stavu u gerontologických pacientů je nezbytnou podmínkou k tomu, aby mohla být zahájena v indikovaných případech řádná nutriční podpora. Etiologie malnutrice u nemocných s demencí není dosud jednoznačná, v popředí zůstávají změny základního energetického výdeje, změny v intermediálním metabolismu, zajímavým faktorem je korelace tloušťky středního temporálního laloku s hodnotou body mass indexu BMI (Galanos et al 1994).

5 Vliv nutriční intervence Nutričníintervence nevede u pacientů s Alzheimerovou chorobou ke sníženému spontánnímu příjmu potravy. Prokázali jsme naopak, že u těch jedinců, kteřísipping dostávají, je spontánnípříjem výživy mírně, ale statisticky významně zvýšen (graf č. 1) p< Proteiny (g) Energetický příjem (kj) p< ne ano ne Nutričníintervence ano Nutričníintervence p=0.12 p< Sacharidy (g) Lipidy (g) ne Nutričníintervence ano ne ano Nutričníintervence Graf č. 1: Spontánnípříjem energie, cukrů, tuků a bílkovin u nemocných s Alzheimerovou chorobou v závislosti na nutričníintervenci (p<0,05)

6 NUTRIČNÍ PROBLEMATIKA U ALZHEIMEROVY CHOROBY Velmi důležitý je fakt, že u jedinců s nutriční podporou podávanou formou sippingu bylo zaznamenáno zpomaleníprogrese deteriorace mentálních funkcíhodnocených pomocímmse (graf č. 2). Toto zjištěníje velmi významné, neboť naše výsledky svědčí o tom, že nutriční podpora může být jednou z metod používaných pro prodlouženíkvality života, resp. zpomalenídeteriorace duševních funkcíu pacientů a Alzheimerovou chorobou. Změna MMSE ano ne Nutričnídoplněk Graf č. 2: Změna MMSE u nemocných s Alzheimerovou chorobou, kteří dostávali nutriční podporu, a nemocných bez nutriční podpory (p<0,05)

7 Další faktory přispívající k rozvoji malnutrice Progredující demence pak dále prakticky vylučuje schopnost nemocného zajistit si adekvátní výživu po delší dobu. Na nutričním deficitu u seniorů s demencí se navíc mohou podílet i ostatní faktory, jako je osamělost a deprese, neschopnost obstarat si stravu, neschopnost sám se najíst, ale i poruchy polykání, defektníchrup nebo ztráta čichu a chuti (Stanga et al 2004). Výrazný podíl na rozvoji malnutrice tvoří i nesprávně zvolená dieta. U nemocných s Alzheimerovou chorobou bývá většinou chuť k jídlu poměrně dobrá, u řady nemocných je apetit dokonce značný. U mnoha nemocných však docházík progresivníztrátě tělesné hmotnosti, přestože je jejich perorálnípříjem uspokojivý (Guyonnet et al 1999). O tom svědčíi naše nálezy ve studii se 165 pacienty ze 7 zařízenív České republice, kam bylo zařazeno celkem 100 nemocných s Alzheimerovou demencí a 65 nemocných s vaskulární demencí. Pozorovali jsme, že u nemocných s Alzheimerovou chorobou se spontánníenergetický příjem (kj) a příjem tuků (g) významně nelišil od příjmu u nemocných s vaskulárním postižením mozku. Během prvního roku studie, tedy v obdobíbez nutriční intervence, byl energetický příjem u jedinců trpících Alzheimerovou chorobou srovnatelný s energetickým příjmem u jedinců s demencí vaskulární etiologie. Přes tuto skutečnost však byl stav výživy nemocných s Alzheimerovou chorobou signifikantně horšínež u nemocných s demencívaskulární. Tento nález je ve shodě s nálezy autorů, kteří pozorovali vyšší potřebu energie k zachování tělesné hmotnosti u nemocných s Alzheimerovou chorobou (Wolf-Klein et al 1992, Spindler et al 1996) ve srovnání se zdravou populací. Ve druhé fázi našístudie jsme proto sledovali vliv podánínutričního doplňku na průběh onemocnění. Z našich výsledků vyplývá, že nutriční podpora podávaná formou sippingu mimo hlavní jídla negativně neovlivnila spontánnípříjem potravy. Naopak jsme zjistili, že jedinci, kteřídostávali nutričnídoplněk ve formě sippingu, nejen svůj spontánní příjem nesnížili, ale dokonce jej mírně, avšak statisticky signifikantně zvýšili. To je ve shodě se studiemi a meta-analýzami, v nichž bylo prokázáno, že nutričnídoplňky vedou ke zlepšenícelkového příjmu energie u seniorů (Volkert et al 2006). Překvapivě však ani zvýšení příjmu energie formou sippingu nevedlo k ovlivněnímortality u nemocných s Alzheimerovou chorobou. Tento zdánlivý paradox je možno vysvětlit i tím, že mortalitu nemocných ovlivňujíspíše komplikujícíonemocněnínež průběh choroby samotné. Významné je naše pozorování, že nutričnípodpora nemocných formou nutričních doplňků zpomalila postupné zhoršování mentálních funkcí u nemocných trpících Alzheimerovou chorobou. Je velmi pravděpodobné, že nutričnípodpora se může stát nedílnou součástípéče o nemocné s Alzheimerovou chorobou. být jednou z metod, e ůž m a or dp po í čn tri...nu užení kvality života... lo od pr o pr h ýc an ív už po

8 NUTRIČNÍ PROBLEMATIKA U ALZHEIMEROVY CHOROBY ZÁVĚRY Nejvýznamnějším nálezem bylo zjištění, že nutriční intervence provedená formou sippingu (600 kcal denně) vedla k signifikantnímu zpomalení progrese mentálního postižení u Alzheimerovy choroby. Intervenční studie tohoto typu a rozsahu nebyla dosud v dostupné literatuře popsána, náš nález je v tomto smyslu unikátní. Nutriční podpora vedla rovněž ke stabilizaci tělesné hmotnosti a zabránila jejímu dalšímu snižování. Její podávánínenavýšilo tělesnou hmotnost, ale zabránilo rozvoji malnutrice se všemi dalšími jejími důsledky. Znamená to tedy, že včasné zahájenínutričnípodpory ještě v době, kdy nemocný nenímalnutriční, může zabránit sekundárním komplikacím Alzheimerovy choroby, zpomalit jejízhoršovánía zlepšit tak jejíprůběh. Výsledky našeho studia prokázaly, že nutriční podpora může zpomalit progresi demence u Alzheimerovy choroby, přičemž neovlivňuje přežívánínemocných. Tyto výsledky jsou významné zejména proto, že nutriční podpora by tak mohla zlepšit kvalitu života pacientů s Alzheimerovou chorobou, aniž by prodlužovala jejich život v terminálnífázi. Nutriční podpora se může stá t nedílnou součá stí pé če o nemocné s Alzheimero vou chorobou

9 Použitá literatura Barendregt, K., Soeters, P.B., Allison, S.P., Kondrup, J. Diagnosis of malnutrition - screening and Assessment in Sobotka L. Basics in Clinical Nutrition (Third edition) Galen, Prague 2004 pp Bunout D, Cambiazo V. Nutrition and aging Spanish Med Chil Jan;127(1):82-8 Claggett MS. Nutritional factors relevant to Alzheimer's disease.j Am Diet Assoc Mar;89(3): Compher, C., Kim, J.N., Bader, J.G. Nutritional requirements of an aging population with emphasis on sub acute care patients. AACN Clin Issues, 1998; 9: pp Copeland JR, Davidson IA, Dewey ME, et al. Alzheimer disease, other dementias, depression and pseudodementia: prevalence, incidence and three-year outcome in Liverpool. Br J. Psychiatry 1992; 161: Český statistický úřad (ČSÚ ) Donini LM, De Felice MR, Cannella C. Nutritional status determinante and cognition in the elderly.arch Gerontol Geriatr. 2007;44 Suppl 1: Dvorak, R.V., Poehlman, E.T. Appendicle skeletal muscle mass, physical activity, and cognitive status in patients with Alzheimer s disease. Neurology 1998; 51: pp European commission. Alzheimer disease and other dementias Galanos, A.N., Piper, C.F., Cornoni-Huntley, J.C. et al. Nutrition and function. Is there a relationship between body mass index and the functional capabilities of community-dwelling elderly? J Am Geriatr Soc 1994; 42: pp McGee M, Jensen GL. Mini Nutritional Assessment (MNA): Research and Practice in the Elderly. Nestle Nutrition Workshop Series Clinical & Performance Programme, vol 1, edited by Hellas B, Garvey PJ, Guigoz Y 1999, S Karger AG, Basel, Switzerland. pp 195. Gray, G.E. Nutrition and dementia. J Am Diet Assoc, 1989; 89: pp Guigoz, Y., Vellas, B., Garry, P.J. Assessment of nutritional status of the elderly: the mini-nutritional assessment as part of the geriatric evaluation. Nutrition Reviews 1996; 54: pp. S59-S63. Guyonnet, S., Nourhashemi F., Ousset P.J. et al. Alzheimer s disease and nutrition. Rev Neurol (Paris) 1999; 155: pp Hill J, Fillit H, Thomas SK, Chang S. Functional impairment, healthcare costs and the prevalence of institutionalization in patients with Alzheimer s disease and other dementias. Pharmacoeconomics 2006; 24: Maurer, K., Volk, S., Gerbaldo, H. Auguste D and Alzheimer's disease. The Lancet 1997; 349: pp Meek PD, Mc Keithan K, Schumock GT. Economic considerations in Alzheimer s disease. Pharmacotherapy 1998; 18: Molsa PK, Paljarvi L, Rinne JO, Rinne UK, Sako E. Validity of clinical diagnosis in dementia: a prospective clinicopathological study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1985; 48: Murman DL, Chen Q, Powelll MC et al The incremental direct costs associated with behavioral symptoms in Alzheimer disease. Neurology 2002; 59: Navrátilová M, Sobotka L, Hamrová E, Feketová J, Češková E. Etiologie malnutrice u pacientů s demencí- srovnánípacientů s Alzheimerovou chorobou a vaskulární demencív multicentrické studii. Psychiatrie, Praha: Tigis; 7: ISSN (In Czech). Navrátilová M., Češková E., Sobotka L., Klinická výživa v psychiatrii, Maxdorf Jesenius 2000, s , Navrátilová M., Jarkovský J., Hanrrová M., Leopard B., Vašků A., Sobotka L.: Nutritional intervention significantly devreased the prograssion of deterioration mental function of the patiens with Alzheimer disaese results of multicentric study on 156 patients JNHA - The Journal of Nutrition, Health and Aging, Volume 13, Supplement 1, 2009DOI: /s ,Editor-in-Chief: Bruno Vellas ISSN: (print version)issn: (electronic version)journal no , Springer Paris Navrátilová M., Jarkovský J., Hanrrová M., Leopard B., Vašků A., Sobotka L Alzheimer disease: Malnutrition and Nutritional Support Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, Australia, Blackwell Publishing Monash University Victoria, Australia, 34, suppl. 1, s , ISSN , 2007 Neumann PJ. Health utilities in Alzheimer s disease and implications for cost-effectiveness analysis. Pharmacoeconomics 2005; 23: Newman PE. Could diet be used to reduce the risk of developing Alzheimer's disease? Med Hypotheses Apr;50(4):335-7 Niskanen, L., Piirainen, M., Koljonen, M. et.al. Resting energy expenditure in relation to energy intake in patients with Alzheimer s disease, multi-infarct dementi and in control women. Age Ageing 1993; 22: pp Renvall, M.J., Spindler, A.A., Ramsdell, J.W., Paskvan, M. Nutritional status of free-living Alzheimer s patients. Am J Med Sci, 1989;298: pp Small GW, McDonnell DD, Brooks RL et al. The impact of symptom severity on the cost of Alzheimer s disease. J Am Geriatr Soc 2002; 50:321 7 Solichová D., Hyšpler R., Tichá A., Svobodová I., Urbánek L., Krčmová L., Žďárský P., Sobotka L., Jurášková B. Nejčastějšíonemocněníve stáří, strategie v terapii, diagnostice a následné péči. Využití chromatografie pro stanovení liposolubilních vitamínů a cholesterolu u gerontologických pacientů s poruchami kognice Sborník abstrakt 2007; 84 Spindler, A.A., Renvall, M.J., Nichols, J.F., Ramsdell, J.W. Nutritional status of patients with Alzheimer s disease: a 1-year study. J Am Diet Assoc, 1996;96: pp Stanga, Z., Allison, S.P., Vandewoude M., Nutrition in the elderly. In Sobotka L. Basics in Clinical Nutrition (Third edition) Galen, Prague 2004 pp Volkert, D., Berner, Y.N., Berry, E. et. al. Guidelines on Enteral Nutrition: Geriatrics. Clin Nutr 2006;25: pp White, H., Pieper, C., Schmader, K. The association of weight change in Alzheimer s disease with severity of disease and mortality: a longitudinal analysis. J Am Geriatr Soc, 1998; 46: pp Wolf-Klein, G.P., Silverstone, F.A., Levy, A.P. Nutritional patterns and weight change in Alzheimer patients. Int Psychogeriatr 1992; 4: pp

10 NUTRIČNÍ PROBLEMATIKA U ALZHEIMEROVY CHOROBY Poděkování autorky spolupracujícím institucím na studii: (řazeno abecedně) DD Bystřany Jarolímová Ivana Soběslavová Anna Š mirklová Venda Váchová Jaroslava a dalšípracovníci domova DD Velké Březno Brichová Yvonne Bc. Hůlková Lenka DIAKONIE ČCE Krejčířová Pavla Domov pro seniory Kociánka Kolomazníková Helena Lachmanová Marie Novotná Lenka Polakovičová Hana Š ilhanová Renata DOS Krabčice Micianová Michaela MěÚ SS Jirkov Š ulcová Eva Sanatorium TOPAZ, Š kvorec Bendová Hana Dr. Kučera Olivová Jiřina Přichystalová Jana a ostatnízaměstnanci USP DD Chýnov Drbalová Magdaléna

11 Upozorněte své pacienty a jejich pečující na důležitost správné výživy u nemocného Alzheimerovou chorobou. V informační brožurce, kterou vydala společnost Pfizer, jsou obsaženy potřebné informace a rady, jak zajistit správnou výživu nemocného s Alzheimerovou chorobou, a zvýšit tak kvalitu jeho života. ARI

12 Orotab V ÚSTEC ROZPUS H TN TABLETY É Rozšíření Vašich léčebných možností Alzheimerovy choroby Jednoduchá alternativa pro pacienty, kteří mají problémy s polykáním ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU ARICEPT OROTAB 5 mg, 10 mg ARI Léčivá látka: Tablety dispergovatelné v ústech. Donepezili hydrochloridum 5 nebo 10 mg v jedné tabletě.. Indikace: Potahované tablety přípravku Aricept Orotab jsou indikovány k symptomatické léčbě mírné až středně těžké formy Alzheimerovy choroby. Dávkování: Léčba se zahajuje dávkou 5 mg jednou denně večer těsně před spaním. Po klinickém zhodnocení účinku léčby dávkou 5 mg/den za období prvního měsíce lze dávku přípravku Aricept Orotab zvýšit na 10 mg jedenkrát denně. Maximální denní doporučená dávka je 10 mg. Užití u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin: U pacientů s poruchou funkce ledvin není nutno měnit dávkovací režim. Užití u pacientů s poruchou funkce jater: U pacientů s mírným až středně těžkým poškozením jater je vhodné postupně zvyšovat dávku v závislosti na individuální snášenlivosti pacienta. Užití u dětí: Podávání přípravku Aricept Orotab dětem se nedoporučuje. Kontraindikace: Přípravek Aricept Orotab je kontraindikován u pacientů se známou přecitlivělostí na donepezil-hydrochlorid, deriváty piperidinu nebo jakékoli jiné pomocné látky obsažené v přípravku. Zvláštní upozornění: Přípravek Aricept Orotab může během anestézie zvýraznit svalovou relaxaci navozenou podáním sukcinylcholinu. Vzhledem ke svému farmakologickému účinku mohou inhibitory cholinesterázy mít vagotonický účinek na srdeční frekvenci. Vyskytly se také případy křečí a synkop. Je nutno pozorně sledovat pacienty se zvýšeným rizikem tvorby vředů, aby se včas zjistily případné příznaky. Vzhledem ke svému cholinomimetickému účinku je nutno inhibitory cholinesterázy předepisovat opatrně pacientům s astmatem nebo s obstrukční chorobou bronchopulmonální v anamnéze. Cholinomimetika mohou způsobit obstrukci výtokové části močového měchýře. Cholinomimetika mohou vyvolávat generalizované křeče. Cholinomimetika mohou způsobovat exacerbaci nebo vznik extrapyramidových příznaků. Přípravek Aricept Orotab by se neměl současně podávat s jinými inhibitory acetylcholinesterázy. Přípravek Aricept Orotab obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti s intolerancí galaktózy, nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat. Interakce: Ketokonazol, chinidin či jiné CYP3A4 a 2D6 inhibitory mohou inhibovat metabolismus donepezilu. Enzymoví induktoři typu rifampicinu, fenytoinu, karbamazepinu nebo alkoholu mohou hladiny donepezilu snížit. Donepezil-hydrochlorid má schopnost interferovat s léky s anticholinergní aktivitou. Existuje také možnost současného synergismu při konkomitantní léčbě léky typu sukcinylcholinu, jinými látkami blokujícími neuromuskulární přenos, cholinergními agonisty nebo betablokátory, které mají vliv na kardiální vedení vzruchu. Těhotenství a kojení: Nejsou k dispozici dostatečné údaje. Pokud to není nezbytné, neměl by být přípravek Aricept Orotab v těhotenství užíván. Ženy užívající donepezil by neměly kojit. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Ošetřující lékař musí u pacientů užívajících donepezil pravidelně vyhodnocovat schopnost řídit a obsluhovat složitá zařízení. Nežádoucí účinky: Nejčastější: Nauzea, bolest hlavy, svalové křeče, únava, zvracení, nespavost. Velmi časté: Průjem, nauzea, bolest hlavy. Časté: Nachlazení, anorexie, halucinace, agitace, agresivní chování, synkopa, závratě, nespavost, zvracení, břišní dyskomfort, vyrážka, pruritus, svalové křeče, močová inkontinence, únava, bolest, úraz. Předávkování: Jako v každém případě předávkování je nutno přijmout obecná podpůrná opatření. Při předávkování přípravkem Aricept Orotab lze jako antidotum použít terciární anticholinergika jako je atropin. Lze doporučit intravenózní aplikaci atropin-sulfátu titrovanou podle účinku - počáteční dávka 1,0 až 2,0 mg i.v. s následnou úpravou dávky podle klinické odpovědi. Při podávání jiných cholinomimetik současně s kvartérními anticholinergiky, jako např. glykopyrolátem, byly popsány atypické reakce krevního tlaku a srdeční frekvence. Není známo, zda lze donepezilhydrochlorid a/nebo jeho metabolity odstranit dialýzou (hemodialýzou, peritoneální dialýzou nebo hemofiltrací). Uchovávání: Přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky. Balení: 7, 28, 30, 56, 60, 98 a 120 tablet v blistru. Jméno a adresa držitele rozhodnutí o registraci: Pfizer spol s r.o., Stroupežnického 17, , Praha 5, Česká republika. Registrační čísla: 5 MG 06/163/09-C, 10 MG 06/164/09-C. Datum poslední revize textu: Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek Aricept je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku. Reference: SPC Aricept Orotab Souhrnné údaje o pøípravku jsou k dispozici na adrese: Pfizer, spol. s r.o., Stroupe nického 17, Praha 5, tel.: , fax: ,

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls99117/2012 a sukls99130/2012

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls99117/2012 a sukls99130/2012 Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls99117/2012 a sukls99130/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ARICEPT OROTAB 5 mg ARICEPT OROTAB 10 mg SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. ARICEPT OROTAB 5 mg ARICEPT OROTAB 10 mg donepezili hydrochloridum tablety dispergovatelné v ústech

Příbalová informace: informace pro pacienta. ARICEPT OROTAB 5 mg ARICEPT OROTAB 10 mg donepezili hydrochloridum tablety dispergovatelné v ústech Příbalová informace: informace pro pacienta ARICEPT OROTAB 5 mg ARICEPT OROTAB 10 mg donepezili hydrochloridum tablety dispergovatelné v ústech Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU APO-DONEPEZIL 5 mg potahované tablety APO-DONEPEZIL 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna 5 mg potahovaná tableta obsahuje donepezili

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE. ARICEPT 5 mg ARICEPT 10 mg donepezilum potahované tablety

PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE. ARICEPT 5 mg ARICEPT 10 mg donepezilum potahované tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE ARICEPT 5 mg ARICEPT 10 mg donepezilum potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

MINI-MENTAL STATE EXAMINATION (MMSE)

MINI-MENTAL STATE EXAMINATION (MMSE) MINI-MENTAL STATE EXAMINATION (MMSE) POKYNY K UŽÍVÁNÍ VŠEOBECNÉPOKYNYKPOUŽÍVANÍMSE 1. Před použitím se pokuste posadit vyšetřovaného tak, aby seděl proti vám. Prověřte jeho schopnost slyšet a porozumět

Více

4.3 Kontraindikace 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

4.3 Kontraindikace 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CALOFRA 5 mg CALOFRA 10 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Calofra 5 mg, potahované tablety: Jedna tableta obsahuje 5 mg donepezili

Více

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MYTELASE tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ambenonii chloridum 10 mg v 1 tabletě. Pomocné látky

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CALOFRA OROTAB 5 mg CALOFRA OROTAB 10 mg Tablety dispergovatelné v ústech 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn. sukls134559/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Donepezil PMCS 5 mg Donepezil PMCS 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna 5 mg potahovaná tableta obsahuje

Více

Úzkost u seniorů. Stres, úzkost a nespavost ve stáří. Úzkost a poruchy chování ve stáří. Sborník přednášek z Jarního sympozia 2011

Úzkost u seniorů. Stres, úzkost a nespavost ve stáří. Úzkost a poruchy chování ve stáří. Sborník přednášek z Jarního sympozia 2011 Úzkost u seniorů Stres, úzkost a nespavost ve stáří MUDr. Petr Hrubeš Hradec Králové Úzkost a poruchy chování ve stáří MUDr. Vanda Franková Dobřany Sborník přednášek z Jarního sympozia 2011 Moderní trendy

Více

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Deprese u seniorů Pohled geriatra na depresi u seniorů Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Praha Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Prim. MUDr. Richard Krombholz Praha Sborník přednášek

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 5 mg (resp. 10 mg), což odpovídá 4,56 (resp. 9,12 mg) donepezilu.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 5 mg (resp. 10 mg), což odpovídá 4,56 (resp. 9,12 mg) donepezilu. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ARICEPT 5 mg ARICEPT 10 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 5 mg (resp. 10 mg), což

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE YASNAL 5 mg YASNAL 10 mg potahované tablety donepezili hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE YASNAL 5 mg YASNAL 10 mg potahované tablety donepezili hydrochloridum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE YASNAL 5 mg YASNAL 10 mg potahované tablety donepezili hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více

Pomocné látky: Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje 8,4 mg aspartamu.

Pomocné látky: Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje 8,4 mg aspartamu. Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls197291-2/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DONEPEZIL SANDOZ 5 mg DISTAB DONEPEZIL SANDOZ 10 mg DISTAB Tablety dispergovatelné v ústech

Více

Současná role parenterální výživy (PV) u kriticky nemocných

Současná role parenterální výživy (PV) u kriticky nemocných Současná role parenterální výživy (PV) u kriticky nemocných František Novák 4. interní klinika VFN a 1. LF UK Cíle sdělení Výsledky a limitace EPaNIC studie Permisivní podvýživa a její rizika Výhody a

Více

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem.

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem. Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls127013/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Orlistat Polpharma 60 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka

Více

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Úpravy v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci mohou být dále aktualizovány příslušnými vnitrostátními

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. Donepezil Orion 5 mg Donepezil Orion 10 mg potahované tablety. (Donepezili hydrochloridum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. Donepezil Orion 5 mg Donepezil Orion 10 mg potahované tablety. (Donepezili hydrochloridum) Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls265512/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Donepezil Orion 5 mg Donepezil Orion 10 mg potahované tablety (Donepezili hydrochloridum)

Více

Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem

Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem Soubor pøednášek ze semináøe Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem Semináøe se konají na 14 místech ÈR v období únor duben 2009 1. Péèe o pacienta s nespavostí Diagnostika a nefarmakologická

Více

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem CHARAKTERISTIKA STANDARDU Cílem dietní léčby diabetiků je zlepšení kompenzace diabetu, především: Udržováním individuální

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls25947/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ditropan 5 mg Tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje oxybutynini hydrochloridum 5 mg v jedné tabletě. Pomocné

Více

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl. STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.cz Sp. zn. SUKLS122631/2015 Vyřizuje/linka: Mgr. Ivana Rufferová

Více

Kelapril 5mg 7x14tbl.

Kelapril 5mg 7x14tbl. Kelapril 5mg 7x14tbl. Popis zboží: PŘÍBALOVÁ INFORMACE KELAPRIL 5 mg, potahované tablety pro psy kočky 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

Pomocná látka se známým účinkem: Jedna tableta obsahuje 75 mg monohydrátu laktosy. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Pomocná látka se známým účinkem: Jedna tableta obsahuje 75 mg monohydrátu laktosy. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. sp.zn.: sukls81995/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Loratadin-ratiopharm 10 mg Tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje loratadinum 10 mg. Pomocná látka se

Více

ARICEPT 5 mg ARICEPT 10 mg potahované tablety (donepezilum)

ARICEPT 5 mg ARICEPT 10 mg potahované tablety (donepezilum) Příbalová informace: informace pro uživatele ARICEPT 5 mg ARICEPT 10 mg potahované tablety (donepezilum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls215817/2011 a příloha k sp. zn. sukls168811/2011

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls215817/2011 a příloha k sp. zn. sukls168811/2011 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls215817/2011 a příloha k sp. zn. sukls168811/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Donepezil +pharma 5 mg Donepezil +pharma 10 mg potahované

Více

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI Psychiatrie PRO PRAXI 32011 www.solen.cz ISSN 1213-0508 Ročník 12. Reprint Využívání maximálních dávek inhibitorů acetylcholinesteráz u pacientů s AD v České republice a základní role pečovatelů v systému

Více

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem.

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem. sp.zn. sukls186765/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PREPARATION H čípky 23 mg / 69 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivé látky: Faecis extractum fluidum 1,00 % hmot., t.j. 23

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls136201-2/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Adonep 5 mg tablety dispergovatelné v ústech Adonep 10 mg tablety dispergovatelné v ústech 2.

Více

1/5 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Adonep 5 mg potahované tablety Adonep 10 mg potahované tablety (Donepezili Hydrochloridum)

1/5 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Adonep 5 mg potahované tablety Adonep 10 mg potahované tablety (Donepezili Hydrochloridum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Adonep 5 mg potahované tablety Adonep 10 mg potahované tablety (Donepezili Hydrochloridum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom)

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Tamara Starnovská a kolektiv motto Hladovění v populaci je v současné době příznakem chudoby, hladovění

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls63588/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Claritine 10 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje loratadinum 10 mg. Pomocná látka se známým účinkem:

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU UNIPRES 10 UNIPRES 20 tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls144410/2016 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Donpethon 5 mg, potahované tablety. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje donepezili hydrochloridum

Více

po 5 letech ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2

po 5 letech ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2 ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2 pred lécbou 6. týden 12. týden po 1 roku po 3 letech po 5 letech Správný výber pro Vaše pacienty se superficiálními BCC - krátkodobá lécba s velice dobrým kosmetickým

Více

NeuroBloc. botulinový toxin typu B injekční roztok, U/ml

NeuroBloc. botulinový toxin typu B injekční roztok, U/ml NeuroBloc botulinový toxin typu B injekční roztok, 5 000 U/ml Důležité bezpečnostní informace určené lékařům Účelem této příručky je poskytnout lékařům, kteří jsou oprávněni předepisovat a aplikovat přípravek

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aerius 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum v množství 5 mg. Úplný seznam pomocných

Více

CZ PAR QUETIAPINUM. Seroquel. UK/W/0004/pdWS/001. NL/W/0004/pdWS/001

CZ PAR QUETIAPINUM. Seroquel. UK/W/0004/pdWS/001. NL/W/0004/pdWS/001 CZ PAR Název (léčivá látka/ přípravek) Číslo procedury QUETIAPINUM Seroquel UK/W/0004/pdWS/001 NL/W/0004/pdWS/001 ART. NÁZVY PŘÍPRAVKŮ KLINICKÝCH STUDIÍ INN DRŽITELÉ PŘÍPRAVKŮ KLINICKÝCH STUDIÍ SCHVÁLENÉ

Více

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha DIETNÍ VÝŽIVA 2016 Nutriční ambulance 4.interní kliniky VFN Spolupráce s nutričním

Více

sp.zn. sukls176676/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

sp.zn. sukls176676/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls176676/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kognezil 5 mg potahované tablety Kognezil 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ramonna 1500 mikrogramů, tableta

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ramonna 1500 mikrogramů, tableta SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ramonna 1500 mikrogramů, tableta 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje levonorgestrelum1500 mikrogramů. Pomocné látky se známým účinkem:

Více

Jedna dávka přípravku Neoclarityn tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5 mg.

Jedna dávka přípravku Neoclarityn tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5 mg. 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Neoclarityn 2,5 mg tablety dispergovatelné v ústech 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka přípravku Neoclarityn tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5

Více

Meridia. Příbalová informace

Meridia. Příbalová informace Meridia Příbalová informace Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Více

Jedna tvrdá tobolka obsahuje loperamidi hydrochloridum 2 mg.

Jedna tvrdá tobolka obsahuje loperamidi hydrochloridum 2 mg. Sp.zn.sukls97430/2013 1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Tannex 2 mg tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka obsahuje loperamidi hydrochloridum 2 mg. Pomocná látka se známým účinkem:

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls244034/2012

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls244034/2012 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls244034/2012 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Donepezil Accord 5 mg potahované tablety Donepezil Accord 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn. sukls175163/2015 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Adonep 5 mg potahované tablety Adonep 10 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Adonep 5 mg potahované tablety:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Borgal 200/40 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje: Léčivé látky: Sulfadoxinum 200 mg Trimethoprimum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 5 mg nebo 10 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 5 mg nebo 10 mg. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Donepezil Actavis 5 mg Donepezil Actavis 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje donepezili hydrochloridum

Více

Sp.zn.sukls88807/2015

Sp.zn.sukls88807/2015 Sp.zn.sukls88807/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NORMAGLYC 500 mg, potahované tablety NORMAGLYC 850 mg, potahované tablety NORMAGLYC 1000 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU {Krabička na blistry a lahvičky z HDPE } 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Orlistat Sandoz 60mg Orlistatum 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK Jedna tvrdá tobolka obsahuje orlistatum

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls109829/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Donepezil Sandoz 5 mg DISTAB Donepezil Sandoz 10 mg DISTAB tablety dispergovatelné v ústech

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Procto-Glyvenol 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Čípky:Tribenosidum

Více

Žádost o grant AVKV 2012

Žádost o grant AVKV 2012 Žádost o grant AVKV 2012 Zlepšení nutričního stavu chirurgických nemocných s maligním onemocněním trávicího traktu Žadatel Všeobecná Fakultní Nemocnice 1. Chirurgická klinika Praha 2, U nemocnice 2, 128

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls95608/2011 a příloha k sp. zn. sukls139907/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls95608/2011 a příloha k sp. zn. sukls139907/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls95608/2011 a příloha k sp. zn. sukls139907/2011 1.NÁZEV PŘÍPRAVKU Donestad 5 mg Donestad 10 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2.KVALITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls187009/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ARTAXIN 625 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje glucosaminum

Více

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-DONEPEZIL užívat

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-DONEPEZIL užívat Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls30751/2012, sukls30753/2012 a příloha k sp.zn. sukls264765/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele APO-DONEPEZIL 5 mg potahované

Více

Nově registrované přípravky v období: od do

Nově registrované přípravky v období: od do Nově registrované přípravky v období: od 10.7.2008 do 16.7.2008 Vysvětlivky: ATC - anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikace PE - doba použitelnosti v měsících RP - registrační číslo odkazované registrace

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls83901/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Přečtěte si pozorně celou

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra. Život

Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra. Život Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra Život 90 14.4.2016 1.Co je malnutrice (podvýživa)? Malnutrice (podvýživa) stav, kdy příjem energie a nutrietů je nižší, než jejich potřeba. Nemocný senior musí

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls60085-6/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Donepezil WIN MEDICA 5 mg potahované tablety Donepezil WIN MEDICA 10 mg potahované tablety (Donepezili

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg loratadinum. Jedna 10 mg tableta loratadinu obsahuje 71,3 mg monohydrátu laktosy.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg loratadinum. Jedna 10 mg tableta loratadinu obsahuje 71,3 mg monohydrátu laktosy. sp.zn. sukls138016/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CLARITINE Tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 10 mg loratadinum. Jedna 10 mg tableta loratadinu obsahuje

Více

Landex 5 mg Landex 10 mg potahované tablety donepezili hydrochloridum

Landex 5 mg Landex 10 mg potahované tablety donepezili hydrochloridum sp.zn. sukls104333/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Landex 5 mg Landex 10 mg potahované tablety donepezili hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Astma a alergie v roce 2010 a novinky pro rok 2011

Astma a alergie v roce 2010 a novinky pro rok 2011 Dne 30. 11. 2010 od 17:30 hodin Restaurace Větruše Fibichova 392 Ústí nad Labem Moderuje: Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. 17:30 Úvodní slovo Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. 17:45 Astma kazuistiky a novinky v léčbě

Více

sp.zn. sukls176499/2015

sp.zn. sukls176499/2015 sp.zn. sukls176499/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Donepezil Sandoz 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje donepezili hydrochloridum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Flexove 625 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje glukosaminum 625 mg (ve formě glukosamini hydrochloridum). Úplný seznam

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 100 ml roztoku obsahuje Hederae helicis folii extractum siccum (4 8 : 1), extrahováno ethanolem 30 % (m/m).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 100 ml roztoku obsahuje Hederae helicis folii extractum siccum (4 8 : 1), extrahováno ethanolem 30 % (m/m). Sp.zn.sukls15900/2016 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Mucoplant břečťanový sirup proti kašli sirup 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 100 ml roztoku obsahuje Hederae helicis folii extractum

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. CALOFRA 5 mg CALOFRA 10 mg Potahované tablety (Donepezili hydrochloridum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. CALOFRA 5 mg CALOFRA 10 mg Potahované tablety (Donepezili hydrochloridum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE CALOFRA 5 mg CALOFRA 10 mg Potahované tablety (Donepezili hydrochloridum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Světle červené, ploché, kulaté, skvrnité tablety, na jedné straně označené písmenem K.

Světle červené, ploché, kulaté, skvrnité tablety, na jedné straně označené písmenem K. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aerius 2,5 mg tablety dispergovatelné v ústech 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5 mg. Pomocné látky se známým

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls106353/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls106353/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls106353/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRVKU Lopacut 2 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje

Více

Elektronický vzdělávací text pro sestry

Elektronický vzdělávací text pro sestry Elektronický vzdělávací text pro sestry Senioři 50 % Pacienti s respiračním onemocněním 45 % Pacienti na jednotkách intenzivní péče 45-50 % Pacienti v kritickém stavu 65 % Pacienti s chronickým zánětlivým

Více

Viru-Merz je účinný při léčbě infekce způsobené virem herpes simplex, ale pouze do fáze vzniku puchýřků.

Viru-Merz je účinný při léčbě infekce způsobené virem herpes simplex, ale pouze do fáze vzniku puchýřků. sp.zn.: sukls106117/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Viru-Merz, gel tromantadini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.: sukls196586/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SMECTA prášek pro perorální suspenzi 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 sáček obsahuje: Léčivá látka: Diosmectitum 3,000 g Pomocné

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje glucosamini sulfas et natrii chloridum 942 mg, což odpovídá glucosamini sulfas 750 mg nebo glucosaminum 589 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje glucosamini sulfas et natrii chloridum 942 mg, což odpovídá glucosamini sulfas 750 mg nebo glucosaminum 589 mg. sp.zn.sukls209140/2013 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Prubeven 750 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje glucosamini sulfas

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

28. INDIKACE NUTRIČNÍ PODPORY ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH

28. INDIKACE NUTRIČNÍ PODPORY ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH 28. INDIKACE NUTRIČNÍ PODPORY ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH Indikace k nutriční podpoře onkologických pacientů vycházejí z platných standardů ESPEN, publikovaných pro enterální výživu (EV) v roce 2006 a pro parenterální

Více

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc Neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné demenci. V patofyziologickém obraze

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Mirvedol 10 mg potahované tablety memantini hydrochloridum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Mirvedol 10 mg potahované tablety memantini hydrochloridum Příbalová informace: informace pro uživatele Mirvedol 10 mg potahované tablety memantini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz - poruchy trávení a metabolismu - poruchy způsobené nevhodnou výživou - poruchy způsobené nedostatečnou pohybovou aktivitou nepoměr energetického příjmu a výdeje 1. Příjem energie (určité živiny nebo skupiny

Více

Pomocné látky se známým účinkem: prostý sirup 67%, usušená tekutá glukosa.

Pomocné látky se známým účinkem: prostý sirup 67%, usušená tekutá glukosa. sp.zn. sukls24303/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Strepsils Pomeranč s vitaminem C pastilky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna pastilka obsahuje amylmetacresolum 0,6 mg, alcohol

Více

11/6/2015. Subjektivní kognitivní stížnosti. Stádia preklinické AN. Demence MCI SMC/SCD. 0 bez neuropatologických změn. 1 přítomnost betaamyloidu

11/6/2015. Subjektivní kognitivní stížnosti. Stádia preklinické AN. Demence MCI SMC/SCD. 0 bez neuropatologických změn. 1 přítomnost betaamyloidu Subjektivní stížnosti na paměť Demence Práh demence Martin Vyhnálek Časná stádia MCI mírná kognitivní porucha Klinicky asymptomatické stádium Centrum pro kognitivní poruchy, Neurologická klinika dospělých

Více

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord Pioglitazon preskripční informace pro lékaře Výběr pacienta a zvládání rizik Evropská léková agentura přezkoumala možnou spojitost mezi podáním léčivých přípravků s obsahem pioglitazonu a zvýšeným rizikem

Více

Bezpečnost a účinnost přípravku Neoclarityn 5 mg potahované tablety u dětí mladších 12 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Bezpečnost a účinnost přípravku Neoclarityn 5 mg potahované tablety u dětí mladších 12 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Neoclarityn 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum 5 mg. Pomocná látka se známým účinkem: Tento přípravek obsahuje laktózu.

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

sp. zn. sukls178963/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FAMOSAN 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

sp. zn. sukls178963/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FAMOSAN 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ sp. zn. sukls178963/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FAMOSAN 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje famotidinum 10 mg. Pomocné

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele PROMEMORE 10 mg potahované tablety Donepezili hydrochloridum

Příbalová informace: informace pro uživatele PROMEMORE 10 mg potahované tablety Donepezili hydrochloridum sp.zn. sukls179661/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele PROMEMORE 10 mg potahované tablety Donepezili hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin +pharma 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum v množství 5 mg. Úplný seznam pomocných

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls53327/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Laevolac 10 g/15 ml perorální roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček

Více

Perorální podání. Před použitím čtěte příbalovou informaci. TEXT NA VNĚJŠÍ OBAL. Krabička pro blistry a lahvičky HDPE 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Perorální podání. Před použitím čtěte příbalovou informaci. TEXT NA VNĚJŠÍ OBAL. Krabička pro blistry a lahvičky HDPE 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU TEXT NA VNĚJŠÍ OBAL Krabička pro blistry a lahvičky HDPE 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Orlistat Polpharma 60 mg, tvrdé tobolky orlistatum 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK Jedna tvrdá tobolka obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls6972/2006 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PARALEN 500 SUP čípky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden čípek obsahuje Paracetamolum

Více

Stíny a odstíny parenterální výživy

Stíny a odstíny parenterální výživy Stíny a odstíny parenterální výživy Igor Satinský Mezioborová JIP, Nemocnice Havířov Slezská univerzita, Opava 16. kongres Colours of Sepsis Ostrava, 22.1.2014 Historické souvislosti Historické souvislosti

Více

Interdisciplinární workshop NK FN Brno, 12.dubna 2012. Nutriční podpůrný p tým

Interdisciplinární workshop NK FN Brno, 12.dubna 2012. Nutriční podpůrný p tým Nutriční podpora nemocných s neurogenní dysfagií Interdisciplinární workshop NK FN Brno, 12.dubna 2012 Miroslav Tomíška Nutriční podpůrný p tým Neurogenní dysfágie klinický význam způsobuje pokles příjmu

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

Desloratadin STADA 5 mg jsou modré, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 6,5 mm.

Desloratadin STADA 5 mg jsou modré, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 6,5 mm. Sp.zn.sukls74932/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin STADA 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje desloratadinum 5 mg.

Více

Příbalová informace - informace pro uživatele. Donepezil Orion 5 mg Donepezil Orion 10 mg potahované tablety Donepezili hydrochloridum

Příbalová informace - informace pro uživatele. Donepezil Orion 5 mg Donepezil Orion 10 mg potahované tablety Donepezili hydrochloridum Sp.zn.sukls177174/2015 Příbalová informace - informace pro uživatele Donepezil Orion 5 mg Donepezil Orion 10 mg potahované tablety Donepezili hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více