Knihovna sboru Českobratrské církve evangelické Džbánov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Knihovna sboru Českobratrské církve evangelické Džbánov"

Transkript

1 1 Žalmy a písně duchovní 2 Samému Svatému Bohu 3 Biblí svatá 4 Kniha modliteb 5 Nový zákon 6 Nový zákon 7 Starý zákon 8 Nový zákon 9 Nový zákon 10 Kniha modliteb - voláme z hlubokosti 11 Kniha motliteb a služebností 12 Slova víry 13 Slova víry 14 Agenda - modlitby 15 Přítel dítek - svázaný časopis 16 Česká jednota misijní 1/13

2 17 Testy Kostnické jednoty 18 Degradovaný Vas. Němirovič Dančenko 19 Kukátko Václav Kosmák 20 Golgota i Tábor Vácslav Vlček 21 Kytice z kvítků víry 22 Každodenní hesla a texty 23 Přítel nemocných 24 Přítel dítě - časopis svázaný 25 Českomoravská jednota Českomoravská jednota Českomoravská jednota Český evangelík Osud národa Miroslav Hanuš 30 Poutník v Amsterodamu Miroslav Hanuš 31 O společenství služby - soubor esejí Luděk Brož 32 Děje starého a nového zákona Jos. J. Kučera, G. Ad. Molnár 2/13

3 33 Slovo Boží dětem Přemysl Pitter 34 Svědectví a služba - sborník studií Luděk Brož 35 Kniha Jobova - Evangelium podle Jana Bedřích B. Bašus a Blahoslav Pípal Tyrš - věstník sokolských žup r Návrat československého marnotratného syna Józa Novotný 38 Kazatelovo vademekum Bohuslav Otřísal 39 Úmluva 40 Kniha Jobova - Evangelium podle Jana 41 Dvanáct malých proroků 42 Žalmy - revize kralického znění Dvacet kapitol o tolerančním patentě Zafja Kassakova Bedřích B. Bašus a Blahoslav Pípal Bedřích B. Bašus a Blahoslav Pípal Bedřích B. Bašus a Blahoslav Pípal Er. J. Vonka 44 Sláva a úpadek pana Jana Kroutila Václav Kosmák 45 Čítanka k církevním dějinám ThDr. Amedeo Molnár 46 Kniha o lidech a zvířetech Axel Monthe 47 Obři mezi zvířaty Dr. A. Z. Hnízdo 48 Dějiny vzdělanosti pro odborné školy ženských povolání Leontina Mašínová 3/13

4 49 Komenského pojetí církve ThDr. Amedeo Molnár 50 Patrologie v kostce ThDr. Amedeo Molnár 51 Úvod do písma svatého J. W. Bowman 52 Mučednice Karel Kolman 53 Miscellanea exigua Roverendo Domino J. B. Souček 54 Po pěti letech Písmákův deník 56 Rozmluvy o církvy Miloš Šourek 57 Kristus a dějiny 58 Vybitý akumulátor Dr. A. Novotný 59 Maminka vypravuje Lýdia Kolátorová 60 Tři malí mudrcové a hvězda W. E. Cule 61 Světla světa - 22 obrazů ze života p. Ježíše Krista 62 Přehled dějin církve křesťanské Dr. F. Kozák 63 Úsilí dvou generací o novou mládež Josef Závodský 64 Jan Amos Komenský V. T. Miškovská 4/13

5 65 Jan Amos Komenský Bohumil Krajan 66 Poutník - život a dílo J. A. Komenského Bohumil Smetánka Písmákův deník r. 1931, 1936, 1939, 1941, 1942 Od Trstěnické stezky r. 1929/30 69 Mladý křesťan - ročník Historie kalicha v Čechách a na Moravě B. V. Košut 71 Učebnice náboženství F. B. Kučera 72 Třicet dnů v náruči Boží L. F. K. 73 Písmákův deník r. 1949, 1950, 1951, Toleranční patent císaře Josefa II. Gustav Frank 75 Smutná zábava ve Hvězdě 76 V něm život byl J. P. Bis 77 Z pramenů života Bedřich Jerie 78 Chlapec Huška a ti druzí Antonín Šrámek 79 Jeřabinky Jan Hostáň 80 Starokřesťanské apokryfy Dr. Jan Merell 5/13

6 81 Památník k 50. výročí založení Lutherova ústavu 82 Modlitby 83 Křesťanská věrouka pro školu a dům F. Šebesta 84 Pomůcka k rozjímání slova Božího 85 Po stopách mučedníků kostnických Jos. B. Nežárecký 86 Výbor povídek Vojt. Břečka 87 Žerotínský lev Augustin Prachař 88 V Boží dlani Józa Novotný 89 Mistr a učedník Jar. Urbánek 90 Nedobytedlný hrad Jméno Hospodinovo J. A. Komeský 91 Jan Kalvín F. M. Dobiáš 92 Bratr Řehoř F. M. Bartoš 93 Počátek vzácného přátelství Craiková 94 Sborník Slavnosti k 500. výročí narození Jana Augusty 95 Listiny svobody 96 Kristus v palmenech 6/13

7 97 Cesta pravdy A. W. Clark 98 Žalmy 99 Každodenní hesla a texty na rok Páně Bez Boha na světě Kristýna Royová 101 Den Páně 102 O lepší výchovné cesty Rudolf Urban 103 Státní svátek 28. říjen Bohumil Tožička Druhá angločeská konference presbyterní Vzpomínka na slavnostní otevření Betlémského chrámu Páně 106 Vydrovy Besedy 107 Četba náboženská 108 Dívčí válka 109 Světélko 110 Rodinný kalendář Nového lidu r Probuzení ročník Rudolfův majestát ThDr. Ilja Burian 7/13

8 113 České klasy Pavla Maternová 114 Hus - kalendář pro lid r Hus - kalendář pro lid r Hus - kalendář pro lid r Hus - kalendář pro lid r Hus - kalendář pro lid r Husův odkaz rok Husův odkaz rok Obzor rok Bratrské listy Nový lid ročník Broučci Jan Karafiát 125 Broučkova pozůstalost Jan Karafiát 126 Tajný lodní deník Ladislav Dvorský, Jan Schmid 127 Jak Vosolbrčko cestoval Štěpán Hájek 128 Biblická dějeprava Viktor Hájek, Miloslav Hájek 8/13

9 129 Dobrý den, Vážení vynálezci František Škoda, Vítězslav Bouška 130 Čarovné prstýnky Markéta Zinnerová 131 Jonáš KLAAS A. D. Smelik 132 Samson KLAAS A. D. Smelik 133 Vypráví dětem Anne de Vries 134 Ježíšova podobenství Nick Butterworth a Mick Inkpen 135 Taková dlouhá cesta Luděk Rejchrt 136 Evangelium dle Dickense Dickens 137 Nové rošťárny Emila z Lönnebergy Astrid Lindgrenová 138 Radost pro všechny Anne de Vries 139 Emil a detektivové Erich Kästner 140 Hesla mladých svišťů Erazim Kohák 141 Ilustrovaná bible pro mládež 142 Mistr Jan Hus 143 Apokalypsa Dr. Kamil Krofta, Dr. J. Hanuš Albrecht Dürer Encyklopedie moderních evangelických 144 Zdeněk R. Nešpor kostelů 9/13

10 145 Nad pamětmi senátorky A. Chlebounové Antonín Mikolášek 146 Nad životem senátorky A. Chlebounové Antonín Mikolášek 147 Děti senátroky A. Chlebounové Antonín Mikolášek 148 Církev v proměnách času Chrám Páně Bučina Miroslav Kučera 150 Valdenští ThDr. Amedeo Molnár 151 Jan Amos Komenský o sobě J. A. Komeský 152 Do labyrintu světa Leontina Mašínová 153 Růžový palouček 154 Prastaré obecně křesťanské náboženství J. A. Komeský 155 O dobrých skutcích Martin Luther 156 Moudrost knihy přísloví Blahoslav Pípal 157 Tomáš Garygue Masaryk ve třech stoletích Josef Smolík, Jan Štěpán 158 Karl Barth - život a dílo Georges Casalis 159 Adam - patnáct kázání Walter Lüthi 160 Hořící keř Vladimír Kučera 10/13

11 161 Po ekumenickém chodníku Pavel Filipi 162 Bláznovství kříže Josef B. Souček 163 Kolébka zla Brian Keenan 164 Otče náš Jan Milíč Lochman 165 Ztroskotání události stavba Bedřich B. Bašus 166 Člověk a zvíře stvoření Boží Albert de Pury 167 Tři páteční pozvání k Večeři Páně Soren Kierkegaard 168 O senátorce Anně Chlebounové Marie Macková 169 Na Točné Jiří a Zdenka Tichotovi 170 Po stopách památek reformace v České republice 171 Dobrý strom nese dobré ovoce J. B. Průša - sbírka kázání 172 Kdybych měl už jen jeden den života Anselm Grün 173 Manželství 174 Cesta církve I. 175 Cesta církve II. 176 Cesta církve III. 11/13

12 177 Cesta církve IV. 178 Cesta církve V. 12/13

13 Zpěvníky sboru Českobratrské Džbánov Název počet kusů Poznámka Svítá 7 Haleluja amen 5 Buď tobě sláva 2 Zpívejte s námi 2 Chorálník velký Chorálník dodatek Evangelický zpěvník dodatek 13 Zpěvník bohoslužebný 36 Dodatek zpěvníků 18 Dodatek zpěvníků (nové) 13 Chorálník Chorálník Dodatek k chorálníku kostel 1 modlitebna 1 modlitebna Ústí nad Orlicí Název počet kusů Poznámka Zpěvník bohoslužebný 20 Dodatek zpěvníků 13 Chorálník 1

3 Adolf, Alois K středu! Květy XX. Čechách. 4 Debora Španělští bratří Historická povídka ze šestnáctého století Komenského

3 Adolf, Alois K středu! Květy XX. Čechách. 4 Debora Španělští bratří Historická povídka ze šestnáctého století Komenského Díl, část, Číslo Hlavní autor Název svazek Vydá ní Popis stručný Nakladatel Rok vydá ní Počet stran Poznámk a Původní vlastník Upomínky na Národopisnou výstavu 1 Adámek, Karel československou roku 1895

Více

Vztahy, psychologie, k es anský život, výchova,

Vztahy, psychologie, k es anský život, výchova, Vztahy, psychologie, k es anský život, výchova, íslo Název Autor Nakladatelství Rok KŽ 001 30 dní modliteb za islámský sv t es. Misij. Spole nost 1998 KŽ 002 30 dní modliteb za islámský sv t 1996 KŽ 003

Více

Salvátorská farní knihovna

Salvátorská farní knihovna 1 Abeln, Reinhard, Kner, Anton Jak se máme modlit? Karmelitanské nakladatelství 2000 Kostelní vydří 2 c 2 Abeln, Reinhard, Kner, Anton Co člověka dělá člověkem Karmelitanské nakladatelství 1995 Kostelní

Více

Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker

Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker ed. Ondřej Macek Tento text požívá veškeré ochrany autorských práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Veškerá autorská práva jednotlivých

Více

Kat. číslo Autor Název Kategorie 110001 Italská TV Saint Antonio di Padova Audio - Video 110002 Italská TV Francesco Audio - Video 110003 Slavík

Kat. číslo Autor Název Kategorie 110001 Italská TV Saint Antonio di Padova Audio - Video 110002 Italská TV Francesco Audio - Video 110003 Slavík Kat. číslo Autor Název Kategorie 110001 Italská TV Saint Antonio di Padova Audio - Video 110002 Italská TV Francesco Audio - Video 110003 Slavík Cesta do Emaus Audio - Video 110004 Barátová Něco jakoby

Více

[Přehled přednášek a referátů]

[Přehled přednášek a referátů] A PROPOS A propos d'une traduction / autoři příspěvků Henri Granjard, M. Berthet, Charles Cerny, Robert Vlach ; redakce Jaroslav Trnka. - Paris : Rencontres, 1953. - 32 s. - (Rencontres ; sv. 7). - Studijní

Více

Církev - teologie - sněm. Soubor přednášek z teologické konference v Brně

Církev - teologie - sněm. Soubor přednášek z teologické konference v Brně Církev - teologie - sněm Soubor přednášek z teologické konference v Brně Červen 2014 Obsah: Slovo na úvod................................................. 3 (ThDr. Tomáš Butta) Dokončit reformaci českou.

Více

Slovo úvodem. Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference

Slovo úvodem. Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference Slovo úvodem Z okna své pracovny mohu hledět na noční panorama Prahy. Jakoby pod okny se tyčí věž P. Marie Vítězné domova Pražského Jezulátka. Vidím osvětlená nábřeží Vltavy, Národní divadlo a další siluety

Více

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09 PARDUBICKÝ KRAJ Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 P Pardubický kraj hraničí se Středočeským, Královéhradeckým, Olomouckým a Brněnským krajem, jeho jižní hranice se dotýká kraje Vysočina a na severu

Více

Milan Salajka, 2007 ISBN: 80-7000-876-8

Milan Salajka, 2007 ISBN: 80-7000-876-8 P C Praha 2007 O Předmluva...3 Církev československá husitská viděná zvenčí...5 Pohled dovnitř této církve...11 Duchovní směřování CČSH její kredo, věrouka, zbožnost...20 Řády a organizace Církve československé

Více

A d v e n t n í. Ježíš přišel, přichází a přijde. Společné svědectví je daleko věrohodnější. Českobratrská církev evangelická, sbor Mšeno u Mělníka

A d v e n t n í. Ježíš přišel, přichází a přijde. Společné svědectví je daleko věrohodnější. Českobratrská církev evangelická, sbor Mšeno u Mělníka A d v e n t n í 2013 Českobratrská církev evangelická, sbor Mšeno u Mělníka Ježíš přišel, přichází a přijde Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? (...) Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad

Více

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1 Ročník X leden 2008 číslo ú v o d n í k Využití času Hlavně to zdravíčko, slyšíme odevšad při novoročních přáních. Nedávno jsem v nějaké nepříliš cenné tiskovině četla odpovědi

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRNĚ

EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRNĚ konfirmandé 18:00 mládež Čtvrtek: 10:00 klub otevř. dveří 17:00 biblická Pátek: 18:30 pěvecký Neděle: 10:00 nedělní škola 11:00 setkání na faře Kociánka Neděle: 9.00 nedělní škola 10:00 setkání v Losově

Více

Husovské slavnosti 2015

Husovské slavnosti 2015 Husovské slavnosti 2015 5. a 6. července 2015 SPRAVEDLIVÁ LIDSKÁ PRÁVA JSOU ZAHRNUTA V PRÁVU BOŽSKÉM, ANO JSOU PŘÍMO ZÁKONEM KRISTOVÝM POTUD, POKUD BOŽÍMU ZÁKONU UŽITEČNĚ SLOUŽÍ. Hus, O postačitelnosti

Více

Lidová kultura Horácka Bibliografie

Lidová kultura Horácka Bibliografie Lidová kultura Horácka Bibliografie OBSAH Lidová slovesnost 1-51 Lidový oděv 52-113 Lidová hudba, tanec 114-204 Zvyky 205-286 Lidové umění, stavitelství, řemesla 287-334 Etnografie obecně 335-408 Diplomové

Více

Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 1. Úvodník

Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 1. Úvodník Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 1 Vážení čtenáři, Úvodník farníci, návštěvníci a přátelé farnosti, prostě vy všichni, kterým se tento výtisk Svatovavřineckých listů dostal do rukou. V lednu tohoto

Více

měsíčník sboru Českobratrské církve evangelické v Praze-Braníku XX. ročník číslo 6/červen 2014

měsíčník sboru Českobratrské církve evangelické v Praze-Braníku XX. ročník číslo 6/červen 2014 měsíčník sboru Českobratrské církve evangelické v Praze-Braníku XX. ročník číslo 6/červen 2014 Pravidelný sborový program VÍTEJTE! Neděle 9.30 14.30 bohoslužby (první neděli v měsíci rodinné, třetí neděli

Více

Výroční zpráva. za rok 2013. BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková společnost. www.btm.cz

Výroční zpráva. za rok 2013. BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková společnost. www.btm.cz Výroční zpráva za rok 2013 Legislativa Správní rada Pracovníci Produkty Aktivity Prezentace Návazná služba Projekty Spolupráce Hospodaření Vize BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková

Více

Vilém D. Schneeberger. Lid chválící. Nástin metodistické hymnologie. Evangelická církev metodistická

Vilém D. Schneeberger. Lid chválící. Nástin metodistické hymnologie. Evangelická církev metodistická Vilém D. Schneeberger Lid chválící Nástin metodistické hymnologie n a základě zpěvníku ECM Evangelická církev metodistická Praha 2006 Vilém D.Schneeberger Lid chválící Nástin metodistické hymnologie na

Více

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze TIPY NA KNIHY

Více

Soudce PROFESNÍ SVĚT:

Soudce PROFESNÍ SVĚT: 6 Evangelický měsíčník ročník 89/2013 cena 25 Kč www.ceskybratr.cz PROFESNÍ SVĚT: Soudce Rozhovor se státním zástupcem Kdo je přísedící a co řeší pastýřská rada Ve Žďáře nad Sázavou vyšli ven Diakonie:

Více

FARNÍ SPOLEČENSTVÍ. Proseč Nové Hrady Perálec

FARNÍ SPOLEČENSTVÍ. Proseč Nové Hrady Perálec Proseč Nové Hrady Perálec www.farnispolecenstvi.cz cena: dobrovolný příspěvek (náklady na jeden výtisk Kč 15.-) Milí farníci, jsem rád, že vás mohu znovu oslovit v našem časopise. Chci se s vámi podělit

Více

Seznam knih Městské muzeum Žamberk

Seznam knih Městské muzeum Žamberk Seznam knih Městské muzeum Žamberk ISBN (SPN) NÁZEV PŘ.Č. Regál nad Vlaďkou - 1 Regál nad Vlaďkou - 2 80-7277-256-2 FIDLER, Jiří; SLUKA, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b. Jednota bratrská

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b. Jednota bratrská ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b Jednota bratrská Benedikt Hofírek VII. C 2011/2012 Obsah JEDNOTA BRATRSKÁ str. 3 ORGANIZACE str. 3 STARÁ JEDNOTA BRATRSKÁ str. 3 OBNOVENÁ JEDNOTA BRATRSKÁ

Více

Noc kostelů v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha zahájí houslista Jaroslav Svěcený

Noc kostelů v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha zahájí houslista Jaroslav Svěcený Noc kostelů v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha zahájí houslista Jaroslav Svěcený novinky.cz Datum vydání: 26. 5. 2015 http://www.novinky.cz/vase-z...slista-jaroslav-sveceny-.html Číslo: 146 Ivana

Více

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS!

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! ČÍSLO 4 KVĚTEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! Poslední květnový den roku 1937, tedy přesně před pětasedmdesáti lety, byl posvěcen pozemek pro budoucí

Více

IN FORMACE A R N Í. Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země! 4. 6. 2006 Ročník XIII. číslo 23 SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

IN FORMACE A R N Í. Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země! 4. 6. 2006 Ročník XIII. číslo 23 SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO F IN FORMACE A R N Í SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO je velkým darem pro každého z nás - anebo přesněji - tato slavnost nám klade před oči velký Boží dar, dar Ducha Svatého. Je to náš největší přítel, průvodce,

Více

Evangelické sbory - vybavení

Evangelické sbory - vybavení Evangelické sbory - vybavení (včetně sborů CČSH) Proseminární práce Martin Šanda 1 2 ÚVOD Téma této práce je tématem velice zajímavým a z hlediska dějin umění prakticky neprobádaným. Práce které toto téma

Více

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád.

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Bohoslužba v Písmu svatém Pro náplň i pořad křesťanských shromáždění

Více