DETERMINE Evropské konsorcium pro aktivity v oblasti sociálně-ekonomických determinant zdraví. Hana Janatová, SZÚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DETERMINE Evropské konsorcium pro aktivity v oblasti sociálně-ekonomických determinant zdraví. Hana Janatová, SZÚ"

Transkript

1 DETERMINE Evropské konsorcium pro aktivity v oblasti sociálně-ekonomických determinant zdraví Hana Janatová, SZÚ

2 DETERMINE Spolufinancován: DG SANCO, 1.Program pro veřejné zdraví Trvání: červen 2006 květen 2010 Nositel grantu: SZÚ, ČR Koordinace spolu s : EuroHealthNet, Brusel Celkový rozpočet EURO, grant EK Cíl: podpořit provádění konkrétních aktivit k ovlivnění sociálních ekonomických determinant na úrovni EU a zúčastněných partnerských zemí Výsledky: publikace, internetový portál přehledové zprávy: o existujících národních mechanismech a strategiích k snižování nerovností, ekonomická analýza nákladů na jejich provádění( cost efectiveness), sociální marketing a další inovativní přístupy v podpoře zdraví, zpráva o provedení 3 inovativních pilotních studiíí ( Dánsko, Maďarsko, Slovinsko), Hlasy z terénu - rozhovory s politiky, 16 akcí v různých zemích k ovlivnění SED, zpráva o aktivitách provedených v 24 zemích, závěrečná konference v Bruselu - prezentace výsledků a závěrečná publikace Story of DETERMINE

3 DETERMINE výstupy a výsledky ČR v době trvání projektu Publikace Zlepšování rovnosti ve zdraví v EU ovlivněním sociálních determinant zdraví první publikace projektu, přeložená do češtiny a financována MZ z PPZ, r základní informace o tom, co jsou SED zdraví, nerovnosti ve zdraví, úvod do problematiky Zpráva o politikách, strategiích, programech různých ministerstev k ovlivnění zdravotních nerovností ( 2008) ( opatření proti nouzi a chudobě, protidiskriminační opatření ( osoby invalidní a HIV/AIDS nositelé), podpora vzdělávání vyloučených osob, Zdraví 21 - cíl 2 Spravedlnost ve zdraví, Rady vlády pro rovné příležitosti, seniory, Sociální doktrina ČR, programy s financováním pro implementaci na lokální úrovni - nejčastěji nevládní organizace, na )

4 DETERMINE - výsledky v ČR Rozhovory s politiky mimo sektor zdravotnictví O jejich pohledu na nerovnosti ve zdraví, převládal názor, že nerovnosti ve zdraví jsou způsobeny nedostatečně fungujícím systémem poskytování zdravotní péče a širší determinanty a nepřipouštěli příliš zodpovědnost a vliv jiných sektorů ( náměstek ministryně pro lidská práva, hejtman kraje) Celkem 19 instituci provedlo rozhovor ( konzultace) s 40 politiky z národní, regionální a místní úrovně Náročná příprava, kontakt s více politiky, překlad materiálů, zejména terminologie do srozumitelné češtiny, obavy politiků z tématu, znalosti a informovanost malé, málo času Zpráva: Voices from the field

5 DETERMINE - výsledky a souvislosti v ČR 3. jednání EU konsorcia, akce českého předsednictví Rady EU, pod záštitou MZ, tisková konference ( květen 2009): zvýšení informovanosti a zájmu o tuto problematiku Nerovnosti ve zdraví byly a dosud jsou politicky sensitivní. Úspěšnost provádění aktivit k jejich snižování závisí na politické orientaci vlády konkrétní EU země i E. parlamentu.

6 DETERMINE výstupy shrnutí Strategie a politiky k ovlivnění SED ( Zdraví ve všech politikách) Inovativní metody a postupy v projektech podpoře zdraví 3 pilotní projekty Zvyšování pozornosti a vytváření podmínek pro aktivity ovlivňující SED efektivněji než dosud Ekonomická náročnost a efektivita aktivit k snížení SED Story DETERMINE, závěrečná zpráva

7 DETERMINE výsledky v ČR Národní konference k SED ( únor 2010) Cíl: prohloubit porozumění co jsou nerovnosti ve zdraví, jejich souvislosti a příčiny. Výsledky studií, průzkumů a možnosti využití EU statistik, rutinních statistik k popsání skutečných nejen předpokládaných nerovností Cílová skupina: odborníci, úředníci různých sektorů a úrovní, nevládní organizace, akademická sféra Původní záměr: seminář pro poslance a senátory, ale: nejdřív je třeba mít údaje podporující prohlášení

8 DETERMINE souvislosti Načasování projektu: v jeho průběhu se HI a SED dostaly do popředí zájmu Evropské komise, především do zdravotní politiky. Aktivity,které zahájila Velká Británie v r a objevovaly se ve všech předsednictvích, včetně našeho, i když jen okrajově, ale právě především projektem DETERMINE. V ČR existuje mnoho programů, strategií i opatření, které v názvu nemají odstraňování nerovností, ale v podstatě je řeší. Pouze několik zemí ( např. GB, Norsko) kdy projekt vznikal měly programy explicitně vyjadřující snižování nerovností ve zdraví.

9 DETERMINE postřehy Každá země má své vlastní priority k řešení a vlastní metody Některé příklady jsou nepřenositelné. např. GB versus ČR GB versus ČR : Jiné hlavní příčiny nerovností ( vzdělanost, předčasné opuštění školy) Jiný přístup k autoritě mezinárodních deklarací ( Deklarace z Nairobi) Jiná politická kultura Jiné možnosti získávání vstupních údajů: v GB sociální třídy, geograficky, jazykové, vzdělání, profese, v ČR neplatí Vzdělanost není úměrná příjmu ale indikátory SED dle vzdělání jsou stejné jako všude

10

11

12

13 Zdroje dat Eurostat Eurobarometer WHO databáze OECD Rok boje proti chudobě

14 DETERMINE souvislosti Jedna z nejrovnějších zemí v EU v oblasti chudoby, sociální vyloučenosti Pozitiva: Negativa: velmi malý rozdíl mezi příjmy nejchudších a nejbohatších nejméně osob v riziku chudoby nejvíce osob se středním vzděláním nejméně dětí předčasně ukončující vzdělání vysoká zaměstnanost migrantů nejmenší riziko chudoby pro 65+ ( zejména muže) nejmenší riziko chudoby pro zaměstnané velmi vysoký rozdíl v platech mezi muži a ženami nízké zastoupení žen v parlamentu velmi velký rozdíl v ekonomické zátěži rodin s jedním rodičem a dětmi oproti ostatním typům domácností a tím vyšší ohrožení chudobou pro děti z těchto rodin vysoká materiální deprivace a ekonomický stres

15 Proč jsme jednou z nejrovnějších zemí? Universální systém zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení + speciálním programy pro identifikované ohrožené skupiny ( Romové, nezaměstnaní, chudí, IUD, AIDS/HIV) Nicméně: nerovnost může ohrožovat každého v určité etapě života nebo následkem nepředvídatelných situací Při odstraňování nerovností je třeba nezaměřovat se jen na osoby v největším riziku, ale mít na paměti, že se vyskytují v celé populaci ( gradient nikoliv pouhý rozdíl gap) Ekonomická krize v celé EU se nůžky mezi bohatými a chudými rozevírají, v ČR naopak ( bohatneme či chudneme všichni)

16 DETERMINE - souvislosti Chudobou a nerovnostmi ohrožená skupina v ČR na základě studie Eurostat, 2010, Combating poverty and social exclusion Osamělí rodiče Pracující ženy Ženy 65+ Děti z rodin s jedním rodičem

17 Možnosti využití výsledků projektu implementace výsledků projektu Výzkum : studie, vstupní data pro indikátory gradientu a vývoje nerovností, systém hodnocení efektivity projektů a strategií Praxe: bez ohledu na neúplnost vstupních údajů lze provádět konkrétní projekty na základě dosavadních znalosti Příklad z podpora zdraví: universální programy cílené na celou populaci zvyšují rozdíl v životním stylu a následně zdravotních stavu dle dopadu v různých skupinách dle sociálně ekonomického stavu ( kouření se celkově snižuje, ale v některých skupinách se nemění nebo narůstá)

18 Možnosti využití výsledků projektu implementace výsledků projektu DETERMINE Politika, strategie: Universální a speciální programy Mezirezortní spolupráce nezbytná Sociální determinanty zdraví nejsou ovlivnitelné pouze Ministerstvem zdravotnictví Podpora vzdělávání, informací a výměny zkušeností v oblasti SED

19 DETERMINE - koordinace Nezbytnosti při vedení projektu Rozdělená manažerská a odborná práci ( při velkém počtu partnerů) Spolufinancování 40% : pro veřejné instituce jsou to mzdy pracovníků ( public officials), pro ostatní část mzdy, část režie a jakékoli jiné položky Pozor na DPH a její odečet nebo vrácení Pravidelná spolupráce s EAHC: preferovaná komunikace e maily, jakékoli otázky a problémy sdělovat včas, mají zájem na tom, aby projekt splnil očekávání. Komunikovat může pouze koordinátor ( organizace nositele grantu)

20 DETERMINE - koordinace Seznámit se důkladně a používat všechny podpůrné dokumenty ( Smlouvu, finanční pravidla, návody k psaní zpráv) Uvědomit si zálohové financování: % po skončení projektu na základě skutečných výdajů. Procentuální podíl grantu a vlastního financování je dodržen i když nebyl vyčerpán celý grant ( 60:40 nejčastěji) Častý kontakt s partnery, upozorňování na blížící se termíny, udržování motivace a počátečního nadšení k práci, vysvětlovat, opakovat. Časově velmi náročné. 29 partnerů spolupracovalo velmi dobře, ale stačil 1 mlčící partner a celý projekt byl v ohrožení kdykoli ve svém průběhu

21 DETERMINE Závěrečná finanční a technická zpráva

22 Děkuji za pozornost

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR Hana Janatová, SZÚ DETERMINE Spolufinancován: DG SANCO, Program pro veřejné zdraví 2003-2008 Trvání: červen 2006 květen 2010 Nositel grantu:

Více

Zdraví ve všech politikách

Zdraví ve všech politikách Zdraví ve všech politikách Zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu DOPRAVA, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ZDRAVÍ 1 Titul: Zdraví ve všech politikách - zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu doprava, územní

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL EURO SERVICE GROUP, s.r.o. AUDITCOM, s.r.o. INTERMUNDIA, o.p.s. OBSAH SHRNUTÍ... 5 SEZNAM ZKRATEK... 20 ÚVOD...

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Návrh materiálu pro jednání porady vedení - č.j.: MSMT-43588/2014 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období - 2020 19. 12. 2014 Návrh materiálu pro jednání porady

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

OBSAH 4 ÚVOD... 6 SITUACE NA TRHU PRÁCE A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK VE VZTAHU K IMPLEMENTACI PROGRAMU)...

OBSAH 4 ÚVOD... 6 SITUACE NA TRHU PRÁCE A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK VE VZTAHU K IMPLEMENTACI PROGRAMU)... Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2004 červen 2005 1 OBSAH Seznam zkratek... 4 ÚVOD... 6 1. SITUACE NA TRHU PRÁCE

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 5. 2. 2015 OBSAH 1. Rozvoj společnosti a vzdělávání 1.1 Mezinárodní souvislosti 1.2 Hlavní trendy v oblasti

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 13 PŘISPĚNÍ PROGRAMŮ POLITIKY SOUDRŽNOSTI K NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ NÁRODNÍHO PLÁNU REFOREM prosinec 2012 Seznam tabulek: Tabulka

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA. Vzdělání a trh práce. Respekt institut, o.p.s.

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA. Vzdělání a trh práce. Respekt institut, o.p.s. EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA Vzdělání a trh práce Respekt institut, o.p.s. 1 Tento dokument vznikl v rámci projektu Evropská regionální fóra, který realizuje Respekt institut, o.p.s., za finančního přispění

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva I. verze 7. 11. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb Daniel Rosecký Pavla Oriniaková OBSAH: 1. Úvod... 4 1.1. Co to je komunitní plánování?... 4 1.2. Co to je komunitní plánování sociálních služeb?... 4 1.3. Důvody pro zapojení veřejnosti do přípravy plánovacích

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA Dokument: Návrh Místního akčního plánu 20. ledna 2010 Originál: Česky Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA ACTIVE A.G.E. Urbact II Tematická síť Obsah 1. Úvod... 3 2. Praha: město s nejstarší

Více

Hodnocení aktivit podpory zdraví

Hodnocení aktivit podpory zdraví Hodnocení aktivit podpory zdraví Vydáno v rámci řešení projektu: Podpora zdraví na úrovni kraje determinanty zdraví a nová zdravotní politika (investice do zdraví) NO/7701-3, OK12 za rok 2003 Obsah: Hodnocení

Více