Sdělení prezidenta č. 9/2002

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdělení prezidenta č. 9/2002"

Transkript

1 Sdělení prezidenta č. 9/2002 A. Závěry ze zasedání prezidia APS ČR č. 10 B. Informace z porady pořadatelů závodů A. Závěry ze zasedání prezidia APS ČR č. 10 konaného dne v Humpolci Přítomni : pp. Ing. Hořejší Josef, Ladič Tibor, Dr. Skalník Josef, Judr. Jiří Záruba, Jasanský Pavel, Ing. Pulicar Jaroslav Omluveni : p. Milan Trkulja Program : 1 (účast 86 %) Program jednání původně čítal 34 bodů k projednání. Vzhledem ke konání Porady pořadatelů závodů byl program značně omezen a nezařazené body budou projednány na příštím jednání prezidia. Informace ze zasedání (zkrácený zápis): K bodu 1 Projednány a schváleny smlouvy mezi APS ČR, SBTS a SK Opařany, které se týkají pořádání ME K bodu 2 Projednán průběh porady předsedů. Bylo konstatováno, že v rámci diskuse byly všechny dotazy zodpovězeny. Zůstávají některé body, kterými se bude prezidium zabývat. Jedná se o individuální členství. K individuálnímu členství. Formu členství definují stanovy. Prezidium se rozhodlo řešit ve vyjímečných případech doplnění stanov formou Výnosu prezidia. Legislativní komise dostala úkol tento výnos připravit tak, aby byl schválen na příštím prezidiu.

2 K bodu 3 Některé kluby nezaplatily příspěvky za své členy. Stav placení členských příspěvků bude uveřejněn v TOP 16. Pořadatelé EXL obdrží pro kontrolu databázi členů s uhrazenými příspěvky. K bodu 4 Prezidium provedlo vyhodnocení činnosti pomocných orgánů prezidia. Předsedové jednotlivých komisí přednesou své návrhy pro další činnost na příštím prezidiu. Výkonný výbor CNROI Prezidium schválilo výkonný výbor CNROI ve složení: předseda prezident CNROI Jaroslav Pulicar, členové Tibor Ladič, Jiří Blažek, Jiří Marek, Petr Chrvala Nový Poradní orgán prezidia Jako nový pomocný orgán prezidia byla ustanovena Porada pořadatelů závodů, kterou bude prezidium svolávat zpravidla na začátku sportovní sezóny. Jako členové budou přizváni zástupci pořadatelských klubů, které v minulé sezóně pořádaly a nebo v následující budou pořádat závody Level II a vyšší. Zvláštní bod Prezidium tímto žádá všechny kluby, aby v názvu klubu nepoužívali termíny související s bojovou (combat) a obranou střelbou. Naše organizace se prezentuje jako sportovní organizace. Díky tomu se nám také daří získávat prostředky potřebné pro naši činnost. K bodu 5 příprava na Poradu pořadatelů závodů Projednány hlavní body návrhu soutěžního řádu. RM pro závody Level II(+) Prezidium schválilo návrh CNROI na RO, kteří mohou vykonávat na uvedených závodech funkci RM. Jedná se o následující RO: Jaroslav Pulicar, Josef Hořejší, Pavel Jasanský, Tibor Ladič, Milan Trkulja, Jiří Záruba, Petr Chrvala, Oto Habrle, Miroslav Kučera, Pavel Marcínek, Václav Dlouhý, Jiří Blažek, Petr Stejskal, Zdeněk Rataj, Vladimír Němec, Milan L. Uhlík. Výčet pověřených osob není konečný a nevylučuje zařazení dalších RO s odpovídajícími znalostmi, zkušenostmi a s chutí tuto náročnou a odpovědnou práci dělat 2

3 Startovné Prezidium stanovilo limit pro startovné na závodech Level II a II+ ve výši max. 50,-Kč na jednu střeleckou situaci. K bodu 6 (Pokračování jednání prezidia po 18:30 hod.) Informace k MS 2002 Organizační příprava na MS 2002 v Jihoafrické republice. APS ČR obdržela v prvním kole 9 míst pro naše závodníky. Startovné činí 400,- USD. Organizátor dává možnost požádat o dodatečná místa za zálohovou platbu 40,- USD. Předpokládané náklady na jednoho závodníka se budou dle prvních kalkulací pohybovat v úrovni cca ,- Kč. Sportovní komise byla pověřena přípravou nominace. Startovné (včetně záloh na dodatečná místa) musí být uhrazeno do konce

4 B. Informace z Porady pořadatelů závodů konané dne v Humpolci Zastoupení měly všechny kluby APS ČR (100 %), které budou v roce 2002 organizátory závodů Level II. a III. Zástupci klubů : (některé kluby měly početnější zastoupení uvádíme pouze jednoho ze zástupců). 02 Plzeň (EXL) Jasanský Pavel 06 Znojmo (EXL, MP) Záruba Jiří, Dr. 07 Beroun (SC) Táborský Otakar 09 Praha 4 (EXL) Skalník Josef, Dr. 12 KPS DELTA Praha (ČP) Janouch Jaroslav 13 Blansko (EXL) Klos Ctirad, Ing. 15 Prostějov (EXL, MP) Fiala Drahomír 18 Eggenberg Č Krumlov (EXL, CEO) Kučera Miroslav 23 Zlín (MP) Marcínek Pavel 24 SK Opařany (EXL, CNC) Hořejší Josef, Ing. 27 Němčice nad Hanou (MP) Navrátil Antonín 32 Rychlá rota Milín (EXL) Blažek Jiří 44 Tygři Boskovice (MP) Kraus Zdeněk 47 Lovosice (EXL, ČP) Chrvala Petr 50 Leiko Plzeň (EXL) Šedý Roman 61 Třebíč (EXL, MP) Ladič Tibor 84 Beroun (ČP) Bašta Roman CNROI Pulicar Jaroslav, PORADA ORGANIZÁTORŮ ZÁVODŮ APS ČR LEVEL II. a III. Toto jednání svolává prezidium APS ČR jako poradní orgán, do kterého nominuje zástupce klubů, které organizovaly v roce 2001 závody Level II (III), nebo se v roce 2002 o závody Level II (III) uchází. Veškeré p řipomínky budou využity pro jednání prezídia, kde poslouží pro rozhodovací proces. 4

5 Program: 1) Seznámení s Pravidly soutěží v ČR, konzultace (Pulicar) 2) Odvody pro APS ČR za rok 2001 (Skalník, Hořejší) 3) Odvody pro APS ČR pro rok 2002 (Hořejší) 4) RO CNROI pro funkce RM na závodech Level II (Pulicar) 5) Startovné na závodech (Hořejší) 6) Odměny RO (Hořejší, Pulicar) 7) Otevřená diskuse Průběh jednání: Z jednání byl pořízen záznam, který obdrželi všichni účastníci. V následujících bodech uvedu závěry jednání které budou předmětem jednání následujícího prezidia. Úvodní slovo Cílem porady předsedů je sjednocení pravidel soutěží, využití zkušenosti z minulé sezóny a diskuse problémů týkající se pořádání závodů. Dále návrhy dohod o vztazích mezi APS ČR CNROI a pořadateli závodů. K bodu 1 Pravidla soutěží, definice povinností pořadatele, vydávání propozic, udělování a platnost VT atd. budou součástí Sportovního řádu. Ten bude vydán v TOP 16 do konce března. Závody Level II (II+) Extraligy se mohou účastnit pouze závodníci s platnou VT. Závodů Level II a vyšších se smí účastnit pouze členové APS ČR (IPSC) splatnou BZ (bezpečnostní zkouškou). Do databáze střelců budou zařazeni pouze členové s uhrazenými členskými příspěvky! Závody Level II musí mít RM, který je schválen prezidiem APS ČR. Propozice musí být uveřejněny min. 14 dnů před závodem (včetně situací). Situace musí být zaslány ke schválení 30 dnů před závodem. První 2 kola EXL 2002 mají vyjímku. Závody Level III Prezidium schvaluje pořadatelský klub a MD. Za organizaci závodu, sestavení organizačního týmu a jeho činnost odpovídá MD. Návrhy byly většinou schváleny nebo byly bez připomínek. Bude předmětem jednání prezidia. 5

6 K bodu 2 Odvody pro závody Level II a III jsou ve výši 10% z vybraného startovného. Na jednání byly diskutovány nedoplatky a přeplatky. Poznámka: Cílem prezidia je dořešit nedoplatky a přeplatky do konce března K bodu 3 Odvody pro závody Level II a III zůstávají ve výši 10% z vybraného startovného. Junioři jsou osvobozeni od placení startovného. Pořadatel si může odečíst od základního odvodu 50% startovného juniorů, kteří startovné neplatili. Junior je sportovec, který splňuje věkovou hranici juniora a nezáleží na kategorii, v které závodí. Metodika výpočtu zůstává dle již platného předpisu. Návrh prezidia přijat většinou. K bodu 4 Přednesen následující návrh prezidia: Jaroslav Pulicar, Josef Hořejší, Pavel Jasanský, Tibor Ladič, Milan Trkulja, Jiří Záruba, Petr Chrvala, Oto Habrle, Miroslav Kučera, Pavel Marcínek, Václav Dlouhý, Jiří Blažek, Petr Stejskal, Zdeněk Rataj, Vladimír Němec, Milan L. Uhlík. Návrh přijat bez připomínek. K bodu 5 Prezidium stanovilo limit pro startovné na závodech Level II a II+ ve výši max. 50,-Kč na jednu střeleckou situaci. Návrh přijat bez připomínek. K bodu 6 Následující systém odměňování by měl být platný pokud se pořadatel s RO nedohodne jinak. Pořadatel je povinen zajistit a uhradit pro RO odpovídající ubytování pokud je závod rozložen do více dnů. RO, kteří také závodí neplatí startovné. Dále byl schválen následující návrh pro odměňování RO a RM: RM 500,- Kč na den RO 300,- Kč na den Uvedený návrh bude projednán v prezidiu. Zpracováno ze záznamu J. Záruby 6

Úvodní ustanovení. Mezinárodní sportovní řády FIA v originální verzi vč. Bulletinů FIA je možno si objednat v sekretariátu FAS AČR.

Úvodní ustanovení. Mezinárodní sportovní řády FIA v originální verzi vč. Bulletinů FIA je možno si objednat v sekretariátu FAS AČR. Úvodní ustanovení Pro r. 2010 platí pro automobilový sport v České republice Mezinárodní sportovní řády FIA (Ročenka FIA 2010) vč. změn a doplňků publikovaných v Bulletinech FIA a Národní sportovní řády

Více

Organizační řád. České sledge hokejové asociace. Článek I Úvodní ustanovení

Organizační řád. České sledge hokejové asociace. Článek I Úvodní ustanovení Organizační řád České sledge hokejové asociace Článek I Úvodní ustanovení 1. Organizační řád České sledge hokejové asociace (dále jen ČSHA) upravuje činnost VV ČSHA, předsedy ČSHA, odborných komisí ČSHA

Více

Zápis z jednání plenárního zasedání BOXERKLUBU ČR konaném dne 8. 3. 2014 v hotelu Tři věžičky ve Stříteži u Jihlavy

Zápis z jednání plenárního zasedání BOXERKLUBU ČR konaném dne 8. 3. 2014 v hotelu Tři věžičky ve Stříteži u Jihlavy Zápis z jednání plenárního zasedání BOXERKLUBU ČR konaném dne 8. 3. 2014 v hotelu Tři věžičky ve Stříteži u Jihlavy Přítomni: Členové plenárního zasedání ÚP Praha: písemně zmocněný Miroslav Bína ÚP Střední

Více

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ

Více

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Svaz potápěčů České republiky Vydání 2015/01 Obsah SOUTĚŽNÍ ŘÁD 1. Základní ustanovení... 4 2. Organizace soutěží ve sportovním potápění... 4 3. Plánování soutěží...

Více

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS ZÁPIS Valné hromady Cyklo Klubu Kučera Konané dne 6. března 2015 Sál Lidového domu, Znojmo Dělnická ul. 18:00 hod. Přítomni: 3 x výkonný výbor CKK + 15 přítomných členů + 20 přítomných příznivců Omluveni:

Více

Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha

Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha 1 Datum, čas a místo konání 11. dubna 2006, 17:00 19:00 (začátek odloený o 30 minut pro nedostatečný počet zúčastněných delegátů), Praha U Pergamenky 3, Praha

Více

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY A. OBECNÁ ČÁST

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY A. OBECNÁ ČÁST NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY A. OBECNÁ ČÁST 1. SPORTOVNÍ PRAVOMOC, ŘÍZENÍ AUTOMOBILOVÉHO SPORTU Autoklub České republiky /AČR/ je spolkem v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Více

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S.

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. OBSAH ČLÁNEK 1: ZALOŽENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ... 1 ČLÁNEK 2: NÁZEV A SÍDLO... 1 ČLÁNEK 3: PŘEDMĚT ČINNOSTI KLUBU... 1 ČLÁNEK 4: TRVÁNÍ KLUBU... 1 ČLÁNEK 5: JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ

Více

Stanovy Odborná společnost letecká České republiky

Stanovy Odborná společnost letecká České republiky Stanovy Odborná společnost letecká České republiky HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l. 1. Odborná společnost letecká České republiky (dále jen společnost) byla založena dne 8. 5. 1990 jako dobrovolné,

Více

S 77/03-OK-4890/03-ORP V Brně dne 12. září 2003

S 77/03-OK-4890/03-ORP V Brně dne 12. září 2003 S 77/03-OK-4890/03-ORP V Brně dne 12. září 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl ve správním řízení, zahájeném dne 7. května 2003 z vlastního podnětu dle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním

Více

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Brno, 9. 9. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Pisk, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Hosté: František

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ Kontrola zápisu z prezídia č. 87. (21.12.2010)

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ Kontrola zápisu z prezídia č. 87. (21.12.2010) Zápis z 88. zasedání prezídia FKHV ČR dne 11.1.2011 Datum, hodina,místo konání: 11.1.2011 18:00 hod. Klubovna VCC Praha Praha 10 Záběhlice Prezídium s právem hlasovacím Přítomni: Ing. Pavel Národa prezident

Více

Mezinárodní název: CZECH TROTTING ASSOCIATION, zkratka CZETRA

Mezinárodní název: CZECH TROTTING ASSOCIATION, zkratka CZETRA Stanovy ČKA Česká klusácká asociace (dále jen ČKA ), je spolek, který je nositelem sportovního odvětví klusáckého dostihového sportu v ČR, je garantem vedení plemenné knihy klusáka, šlechtění, evidence

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

STANOVY ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR, o. s.

STANOVY ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR, o. s. STANOVY ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR, o. s. 1 Název, sídlo a působnost Asociace 1) Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, o.s. (dále jen AČCKA nebo Asociace) je dobrovolným

Více

Z á p i s. ze Zemské konference Českého sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 20. března 2015 ve Slivenci.

Z á p i s. ze Zemské konference Českého sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 20. března 2015 ve Slivenci. Z á p i s ze Zemské konference Českého sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 20. března 2015 ve Slivenci. Účast: Delegáti 16 OS ČS CHPH - viz prezenční listina (omluveni OS Tábor) Neomluveni

Více

Zápis z výborové schůze KA ČR. konané dne 18. 12. 2012

Zápis z výborové schůze KA ČR. konané dne 18. 12. 2012 Zápis z výborové schůze KA ČR konané dne 18. 12. 2012 Přítomni: Michaela Bakrlíková, Stanislav Mašek, Ivan Vrkoč, Renata Mandová, Jitka Maroušková, Petr Dostál 1. kontrola zápisu z 28. 6. 2012 úkol 1.

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

SMS motokrosu PARDUBICE ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MOTOCYKLOVÉHO SPORTU

SMS motokrosu PARDUBICE ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MOTOCYKLOVÉHO SPORTU SMS motokrosu PARDUBICE ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MOTOCYKLOVÉHO SPORTU A. Obecná část SPORTOVNÍ PRAVOMOC : V souladu s ustanovením Statutu FIM, Všeobecného řádu FIM a Ročenky FIM a UEM respektuje FIM a UEM v

Více

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Vnitřní směrnice Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Čl. 1 Obecně Směrnice slouží k vnitřní potřebě činnosti výboru 1 TJ Sokol Palkovice, jeho jednotlivých oddílů a odborů. Jednací

Více

Návrh způsobu ukončení systému důchodového spoření (tzv. II. penzijního pilíře)

Návrh způsobu ukončení systému důchodového spoření (tzv. II. penzijního pilíře) Návrh způsobu ukončení systému důchodového spoření (tzv. II. penzijního pilíře) Odborná komise pro důchodovu reformu, 31. 7. 2014 1. Důchodové spoření 1 upravuje zejména zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém

Více

Zasedání sportovního odboru LRU přívlač Rady ČRS, konaného dne 15. 11. 2014

Zasedání sportovního odboru LRU přívlač Rady ČRS, konaného dne 15. 11. 2014 Zasedání sportovního odboru LRU přívlač Rady ČRS, konaného dne 15. 11. 2014 Přítomni: Aleš Ráža (ZpČ), Tomáš Menčík (SČ), David Nekvapil (VČ), Aleš Zábojník (MRS), František Čáha (MěV Praha), Josef Prokop

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ ZPRAVODAJ 2014/1

ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ ZPRAVODAJ 2014/1 ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ ZPRAVODAJ 2014/1 0 OBSAH 1. VALNÁ H ROMADA...2 1.1. Usnesení VH ČSVL, Dačice, 21. 2. 2014...2 2. ADRESÁŘE.. 4 2.1. Výkonný výbor ČSVL..4 2.2. TJ/SK vodního lyžování. 5 2.3.

Více

Řády ČBF. platné od 1. května 2004

Řády ČBF. platné od 1. května 2004 Řády ČBF platné od 1. května 2004 Obsah Stanovy České basketbalové federace 5 Soutěžní řád basketbalu 15 Směrnice o startu zahraničních hráčů 43 A. Start zahraničních hráčů v družstvech oddílů a klubů

Více

1 Úvodní slovo předsedy představenstva SBD Vítkovice 2-9. 2 Změna právního postavení družstva od 1.1.2014 10-13

1 Úvodní slovo předsedy představenstva SBD Vítkovice 2-9. 2 Změna právního postavení družstva od 1.1.2014 10-13 STAVEBNÍ BYTOVÉ DR U ŽS TVO VÍTKOVICE, Ostrava - Mariánské Hory, Daliborova 54, 709 71 IČ 00050806, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 I N F O R M Á T O R Obsah str.č. 1 Úvodní slovo předsedy

Více

Zá pis z Válné hromády Svázu Káráté Plzén ské ho krájé 17.2.2014 Plzén

Zá pis z Válné hromády Svázu Káráté Plzén ské ho krájé 17.2.2014 Plzén Zá pis z Válné hromády Svázu Káráté Plzén ské ho krájé 17.2.2014 Plzén 1. ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY 2 2. VOLBA NÁVRHOVÉ, MANDÁTNÍ A REVIZNÍ KOMISE 2 3. SCHVÁLENÍ NÁVRHU PROGRAMU JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY 2 4.

Více

ROZPIS mistrovských soutěží v ledním hokeji pro sezónu 2010-2011

ROZPIS mistrovských soutěží v ledním hokeji pro sezónu 2010-2011 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE ROZPIS mistrovských soutěží v ledním hokeji pro sezónu 21-211 Sídlo: Moravskoslezský krajský svaz ledního hokeje Vítkovická 383/1 (areál ČSAD 6. patro) 72 OSTRAVA

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více