ZPRAVODAJ ČSCHMS. ročník 10 srpen číslo 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ ČSCHMS. ročník 10 srpen 2003 - číslo 2"

Transkript

1 ZPRAVODAJ ČSCHMS Občasník Českého svazu chovatelů masného skotu Praha Adresa: Těšnov 17, Praha 1 tel.: fax: číslo účtu: / webové stránky- adresa: ročník 10 srpen číslo 2

2 Obsah Zpravodaje: (příspěvky neprošly jazykovou úpravou) Zápis z VČS 3 Usnesení VČZ 8 DŮLEŽITÉ!!! 9 Zpráva o činnosti svazu v r Výsledky základních výběrů býků I. a II. turnus 11 Naskladnění býků a termíny výběrů III. turnus 15 Výsledky 1. etapy kontroly dědičnosti 16 Dotace 19 Návštěva francouzských chovatelů 21 Angus v Austrálii 23 Z jednání klubu chovatelů FRP 24 Masná užitkovost kříženců po otcích plemene GS 25 Poděkování Ing. Josefu Dufkovi 27 Aktuální telefonní čísla předseda ČSCHMS Ing. Pavel Kozák ředitel Karel Šeba tajemnice Ing. Zdeňka Procházková plemenná kniha fakturace Anna Stará inspektoři Z Čechy Karel Melger S +stř. Čechy Ing. Hubert Herrmann J Čechy Ing. Vít Čepelák V Čechy Jan Kopecký Morava Ing. Pavel Kriegler Kontrola dědičnosti Ing. Jan Kaplan ové adresy Ing. Pavel Kozák Karel Šeba Ing. Zdeňka Procházková Karel Melger Ing. Hubert Herrmann Ing. Vít Čepelák Jan Kopecký Ing. Pavel Kriegler Nabízíme prostor na zveřejnění Vašich inzerátů na našich webových stránkách: adresa: V případě zájmu kontaktujte pana Jana Kopeckého na adrese Osík nebo na internetové adrese Na stránkách naleznete aktuální informace o ČSCHMS a jeho aktivitách. Těšíme se na Vaší návštěvu na těchto stránkách. 2

3 Zápis z VČS ČSCHMS ze dne místo konání Hotel 9 Skal Zahájení jednání Chroust z pověření výboru svazu zahajuje jednání VČS, přivítání hostů, MZE, ZA, Svaz chovatelů CS skotu a jiní hosté seznámení s regionem rekapitulace programu program bez připomínek a návrhů na změnu schválen hlasováním + jasná většina Volba mandátové komise navrženi Ing.Chládek, Ing.Potůček, pí.kučerová schváleno hlasováním + jasná většina Volba návrhové komise navrženi Ing. Blumentrit, Ing. Gergela, Ing. Hána schváleno hlasováním + jasná většina Zapisovatelé navrženi Ing. Káčer, pí.šedová schváleno hlasováním + jasná většina Ověřovatelé zápisu navrženi Ing. Papáček, pí.pešková schváleno hlasováním + jasná většina Zpráva o činnosti svazu za rok 2002 Chytil přednesení Zprávy o činnosti svazu v roce 2002 Zpráva je přílohou zápisu z VČS odpovídá ing.chytil hlavní teze počet jednání výboru, základní výběry, nespokojenost s přidělenou kvótou, dotační tituly, administrace a výplata dotací prostřednictvím svazu, počty členů řádní 443, zájmový 152- cca 42 tisíc krav, dotazník, profesionálové 9 lidí, podniků, krav telat proti roku ks u krav, telata ks, odchov býků a výběry v roce 2002 reg. celkem 527 býků, výběry v roce 2003, plemenné knihy krav, jalovic, 2172 ks pl. býků, pokles prodeje plemenných krav a jalovic dle počtu vydaných POP, kontrola dědičnosti změna metodiky linearní popis, vyhlášeno 7 zlepšovatelů, spolupráce VÚŽV Uhříněves publikace a výpočet PH, výstavy a semináře, Zpráva mandátové komise Ing. Chládek z 443 členů řádných přítomno 160 členů Zpráva o hospodaření Svazu v roce 2002 Ing. Procházková Zpráva je přílohou zápisu z VČS odpovídá Ing. Procházková 3

4 informace o zrušení členství, o neuhrazení poplatků, o podmínkách přidělování dotací na plemenné býky a na plemenice březí po ET. Zpráva revizní komise MVDr. Kroupa Zpráva je přílohou zápisu z VČS odpovídá MVDr. Kroupa základní teze-složení komise, počet jednání, kontrola činnosti, nedodržení úkolů z minulé VČS, doporučení zavedení limitu na mobilní telefony, chybí zápis z jednoho jednání, chybí smlouvy o užívání majetku inspektory, provést revizi rajonizace inspektorů a zvážit provádění KD externími spolupracovníky Plán činnosti na rok 2003 Šeba Zpráva je přílohou zápisu z VČS odpovídá ředitel Karel Šeba základní teze přidělování kvót, pomoc při opravě údajů v CE, výstavy, kontrola dědičnosti PH pro lineární hodnocení zevnějšku, zajištění výběrů, PH pro přírůstek pro býky na odchovnách, SEUROP atd.- nezávislá kontrola,změna zákona o potravinách Návrh rozpočtu na rok 2003 Ing.Chládek - výbor předkládá návrh přijmout provizorní verzi rozpočtu a konečnou verzi zpracovat na nejbližším jednání výboru a předložit revizní komisi v souladu s jednacím řádem, pak bude rozpočet zveřejněn ve zpravodaji o návrhu nebylo hlasováno Vystoupení hostů Ing.Randák - Mze ČR poděkování za možnost vystoupení a pozvání, Mze se podílí na dotačních podporách, odvolání na vystoupení minulý den na semináři, ví že neuspokojil, ale snažil se objektivně prezentovat současný stav, nic není rozhodnuto, o návrzích se jedná a hodnotí se ze všech stran, vyplnit formulář a tato záležitost a stav bude určitě konzultována s představiteli Svazu, žádný ministerský úředník nerozhodne sám a nevystaví ministerstvo kritice, vše bude po dohodě, pokud bude víc krav musí se nárok redukovat, v diskusi je k dispozici, včera podepsal ministr možnost rozšíření programu 1La a odbyt skotu 1Q bude uvedeno v poznámce 1La rozdělení žádostí v podstatě možnost zálohování, 1Q podání dvou žádostí obdobně jako u telat, ostatní podpůrné programy bez komentáře. Ing.Pala - ZA Zďár n. Sázavou upozornění na dodržení termínu a srovnalosti s CE u Pokynů Mze ČR čj.:9789/ , půdní bloky, proškolení pracovníků ZA a jejich odborná pomoc chovatelům Dr. Kučera - Svaz chovatelů CS skotu pozdravení, nabídka komunikace obou svazů při rozdělení kvót. Ing. Berka - Svaz chovatelů H skotu pozdravení, 4

5 Chroust - Aktuální změna programu změna v pořadí bodů přesunutí návrhu usnesení před diskusi Přednesení návrhu usnesení z VČS ČSCHMS Praha Ing. Blumentrit konečná podoba Usnesení je přílohou zápisu z VČS odpovídá Ing. Blumentrit základní teze-přednesena část návrhu usnesení mající vztah k Pokynům Mze (viz výše) zpracovaná výborem, citace původního návrhu výboru na rozdělení kvót, reakce na návrh Mze citace jednotlivých bodů návrhu usnesení, Diskuse k návrhu usneseni i obecná diskuse Ing.Randák reakce na plemennou příslušnost C50, reakce na přidělení kvót pro čistokrevná zvířata, zítra bude tlumočit Ing.Kozákovi žádost svazu na přítomnost na jednáních, nový termín otelená zvířata nelze změnit a tabulka se měnit nebude, plemenná příslušnost je prokázána tím co je uvedeno na průvodním listu skotu co je na průvodním listu a pokud je to špatně je to váš problém a vy jste za to odpovědni, proč nerozdělovat kvótu dle LFA nerozumí, dotace z domácích zdrojů údajně nejsou možné protože na to nemáme a EU nechce abychom chovali krav víc tak je nemůžeme dotovat, nelze vzít stav při vstupu nelze je pozdě musíme rozdělit kvótu letos, Ing.Chytil rozdělení dle LFA kvóta-prémie je dle EU plošná a je dorovnáním toho, že člověk nedojí, ale neváže se to nikde na LFA, rozdělení dle LFA by mohlo znevýhodnit dlouholeté chovatele, kterým rozdělení dle LFA znemožní podnikat Ing.Randák EU rozděluje KBTPM plošně, cílem je donutit chovatele chovat zvířata v oblastech LFA, je pravdou, že i mimo LFA jsou podmínky kde nejde dělat nic jiného než chovat masný skot, při příštím jednání skupiny budou již přítomni zástupci vašeho svazu, Ing.Chytil za 10 let jsme nebyli schopni vůbec spočítat masné krávy, je nutno odfiltrovat podvojné čerpání kvóty na dojení i masné krávy, Ing.Nedbal návrh rozdělit kvótu pro chovatele chovající masná zvířata již v minulosti, reakce na chyby v CE, budou rozporovat u ministra ASZ bude požadovat veřejnou kontrolu nad rozdělením kvóty, Karel Šeba reakce na chyby v CE žádost na chovatele aby poslali na adresu ředitele všechny evidentní chyby v CE (aktuální) způsobené vinou CE uvádění těchto evidentních a jasných a nezpochybnitelných chyb na straně CE Ing.Randák reakce na dotaz na výpadek dotovaní telat narozených v mimosezónních měsících, tyto telata nebudou dotována, kdo telí po je mimo systém a měl by se nad sebou zamyslet 5

6 Ing. Berka ke kvótě, byl vznesen soubor požadavků ze strany plemene AA na výbor svazu, výbor by se měl z toho odpovídat, návrh aby se bral ohled na dlouhodobost chovu, jak se budou v Pokynech Mze ČR čj.:9789/ hodnotit kříženci s plemeny H,A,J, návrh aby bylo povinnosti výboru se jednání účastnit ať si to výbor zajistí jak chce, jak budou odstraněny nebo napraveny nedostatky uvedené ve zprávě revizní komise Karel Šeba termín kdy vzít rozhodný stav krav pro přidělení kvót v návrhu byl vzat dle informací známých v době kdy návrh vznikl, pro křížence asi platí že se preferuje podíl masného plemene před 50 % podílem plemen H,A,J Ing.Chytil dotaz na Ing.Randáka kdo bude administrovat kvótu a zda bude možnost se proti přidělené kvótě odvolat ing.randák jde o návrh, který není ukončen a od příštího jednání bude při něm přítomen zástupce svazu, dotazník má jen zjistit zda se bude muset kvóta krátit, průvodní list skotu co je tam to je pravda a pokud jsou tam špatné údaje pak je neplatný, dejte si to do pořádku a měli jste na to dost čas, dohoda s CS svazem pro účel stanovení kvóty budeme brát krávy s podílem C75 a více, kdo bude kdo co administrovat se neví M. Šusta základní problém, je v tom, že CE nedělá to co má, a že nemá žádnou odpovědnost, chovatel má mít právo přímo nahlásit původ zvířete, Dr. Kučera je stanoveno jednoznačně nařízením Rady Evropy 1254/99, 2342, co je masná kráva i z pohledu plemenné příslušnosti, a nemá význam v Česku definovat KBTPM, Ing. Pala jak má chovatel reagovat když mu mlékárna oznámí, že mu nebere mléko a on má C plemeno Ing. Chytil jak si představuje Mze oddělení souběhu dojení a pobírání dotací na KBTPM, Ing. Randák jestliže se to děje, u nás to možné není, v EU je možný souběh v jednom podniku produkce mléka i chov krav BTPM, v ČR Mze navrhuje nemožnost tohoto souběhu od příštího roku, není-li žalobce pak není soudce Dr. Kučera není důvod proč nechovat masné i mléčné kvoty Karel Šeba návrh změnit termín rozhodný pro přidělení kvóty, ale nesměšovat situaci ve státech, které nejsou schopny naplnit svoji vlastní kvótu. Tam kde se v EU dojí i chovají masné krávy tam se podíl dojících snižuje. 6

7 Ing.Randák odjezd Přestávka 15 min Představení nového předsedy ČSCHMS- na schůzi výboru dne byl zvolen Ing. Pavel Kozák, r.č /2154, adresa:u Stříbrného 1403, Milevsko, č. op. PH , místopředsedy svazu byli zvoleni: Ing. Miroslav Vráblík, Ing. Ivo Chládek Ing.Pavel Kozák základní teze-dotační politika, informační otevřenost svazu, ekonomický stav svazu, společná cesta s jinými svazy, nedostatky budou odstraněny, poděkování chovatelům Diskuse k návrhu usneseni i obecná diskuse-pokračování diskuse názor věnovat se dotační politice výkrmu skotu Přednesení návrhu usnesení z VČS ČSCHMS Praha Ing. Blumentrit po úpravě předkládá návrh usneseni, schvalování jednotlivých bodů diskuse na otevřeném foru hlasování o jednotlivých bodech zohlednit dlouhodobost chovu oprava tabulky plemenná příslušnost +většina ne rozdělení kvóty dle LFA zůstatek sečtení počtu přítomných členů, kteří mají právo hlasovat Ing.Chládek přítomno řádných 93 členů ne rozdělení kvóty dle LFA nové hlasování zůstatek rozdělení kvóty dle návrhu výboru (viz výše) návrh změnit v bodě C50 na C75 diskuse hlasováno o návrhu v původní podobě (tj. C50) zůstatek vyloučení členů a ukončení členství viz Ing.Procházková (neplatiči apod.) obecný souhlas provizorní rozpočet obecný souhlas schválení zprávy revizní komise doplněné o termín odstranění nedostatků obecný souhlas posunutí rozhodného termínu otelení pro přiznání kvóty z na konec června zůstatek návrh postupu vůči neplatičům svazu schválení přednesených zpráv, plánu činnosti, provizorní rozpočet, vystoupení hostů, a bere na vědomí volbu nového předsedy Závěr a ukončení Chroust Zapsal rozloučení a závěr Ing.Káčer (zvukový záznam o průběhu schůze je k dispozici u zapisovatele) 7

8 Usnesení z výroční členské schůze konané dne v Milovech a) Výroční členská schůze schvaluje: 1) Zprávu o činnosti svazu za rok ) Zprávu o hospodaření svazu za rok ) Zprávu revizní komise svazu, kterou výbor doplní o termíny plnění jednotlivých úkolů 4) Plán činnosti svazu na rok ) Návrh na odsouhlasení provizorního rozpočtu. Ukládá výboru dopracovat na nejbližší schůzi výboru svazu konečný rozpočet a předložit ke schválení revizní komisi 6) Návrh na vyloučení neplatících členů svazu dle předložených podmínek a seznamu K přednesenému referátu pracovníka Mze o způsobu řešení a rozdělování prémiových práv na krávy BTPM a k dotazníků, který je k tomuto účelu rozesílán chovatelům prostřednictvím pracovišť Mze, zaujala členská schůze toto stanovisko. 1) Členská schůze nesouhlasí s rozdělením prémiových práv dle návrhu Mze 2) Výroční členská schůze se ztotožňuje s návrhem výboru svazu na rozdělení prémiových práv ze dne který byl předsedou Ing. Chytilem předám ministrovi zemědělství. b) Výroční členská schůze bere na vědomí volbu nového předsedy svazu, kterým se stal Ing. Pavel Kozák adresa: U Stříbrného 1403, Milevsko - č. op. PH Dále bere na vědomí volbu místopředsedů svazu, kterými se stali: Ing. Miroslav Vráblík a Ing. Ivo Chládek. Na základě analýzy priorit a ve vztahu k možnostem dalšího rozvoje chovu masného skotu v České republice, navrhuje ČSCHMS rozdělit dostupnou kvótu (po odpočtu národní rezervy ve výši 3%), pro zvířata chovaná v systému bez tržní produkce mléka, v následujícím pořadí: všechny čistokrevné krávy masných plemen (12 masných plemen s uznaným šlechtitelským programem) všechny čistokrevné jalovice masných plemen všechny krávy kříženky s podílem krve 50 a více % výše uvedených masných plemen jalovice - kříženky s podílem krve 50 a více % výše uvedených masných plemen, maximálně do 20 % z počtu chovaných krav krávy s podílem krve 75 a více % plemene české strakaté 8

9 jalovice s podílem krve 75 a více % plemene české strakaté do výše 20 % z počtu chovaných krav plemene českého strakatého skotu v systému chovu krav bez tržní produkce mléka. Kvóta by neměla být rozdělována poměrně, ale vždy nejprve plně pokrýt nárok ve vyšší prioritě. Ve skupině zvířat, kde již nebude možno plně pokrýt nárok, pak rozdělit kvótu poměrně. (Plemeno masný simentál musí být považováno z pohledu plemenné příslušnosti jako samostatné masné plemeno. Na základě zákona č.154/2000 je pro toto plemeno schválen Mze samostatný šlechtitelský program a plemenná kniha, která je vedena Českým svazem chovatelů masného skotu.) 3) Členská schůze žádá Mze o kooptaci zástupce svazu do komise, která řeší na Mze přípravu rozdělování prémiových práv pro krávy BTPM K dotazníku který dle informace má sloužit pro rozdělení prémiových práv a je zasílán chovatelům z Mze zaujala členská schůze toto stanovisko: 1) V kolonce plemenná příslušnost uvádět skutečnou plemennou příslušnost zvířete a ne plemeno dle ústřední evidence vzhledem k častým chybám 2) Změnit termín pro zařazení krav do seznamu. Termín je k ale neodpovídá zaběhnutému systému telení v chovu krav BTPM. Navrhujeme znění: Pro vyplnění této žádosti je kravou BTPM plemenice u které je předpoklad otelení do Místo: Hotel Devět skal Dne: Ing. Karel Blumentrit v.r. DŮLEŽITÉ!! Nařízení vlády ze dne o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií na chov krav bez tržní produkce mléka stanoví v 5 odst.1, že žádost lze podat do 30ti dnů od nabytí účinnosti tohoto nařízení. 9

10 ZPRÁVA O ČINNOSTI SVAZU V ROCE Seminář a Výroční členská schůze ČSCHMS Jednání Unie Kozák, Šeba Schůzka s Dr. Ing. Dušanem Vaňkem - ˇk otázce rozdělování prémiových práv Kozák, Šeba 9.4. Výbor ČSCHMS Uhříněves Výbor ve Velkých Dvorcích jednání o Světovém kongresu chovatelů charolais v roce 2008 a pozvání Čechů a Slováků na jednání do Maďarska Maďarsko chovatelský den Kozák, Kaplan, Štrůdl Osík jednání užšího výboru ohledně připomínek k návrhu Nařízení vlády Kozák, Chládek, Šeba, Procházková Jednání na MZe ČR (ne) zapracování připomínek do návrhu Vládního nařízení Kozák, Šeba Národní výstava v Přerově stánek + kolekce masného skotu Dozorčí rada ČMSCH na Hradištku Šeba Cunkov jednání užšího výboru příprava materiálu návrh kontroly žádostí o přidělení prémiových práv Kozák, Vráblík, Šeba, Procházková Valná hromada ČMSCH Hradištko Kozák Jednání s Ing. Růžičkou, vrchním ředitelem sekce zemědělských agentur ohledně prémiových práv Šeba, Procházková Schůze výboru ČSCHMS Hradištko Návštěva anglických chovatelů prohlídka chovu v Nečtinech, Petrohradské společnosti a Ročova + beseda s chovateli z Anglie Schůzka profesionálních pracovníků s ředitelem a předsedou Cunkov návštěva slovenských zástupců chovatelů při příležitosti výběrů býků jednání na MZe ČR s Ing. T. Kreutzerem, ředitelem pro vyjednávání s EU Kozák, Šeba, Procházková Nečtiny, oficiální poděkování Ing. Josefu Dufkovi za dosavadní práci MZe ČR jednání o stanovení genetických vad pro dovozní podmínky Šeba a jednání s Ing. S. Kozákem, vrchním ředitelem sekce zemědělských komodit ohledně přímých plateb z EU a národních podpor Výbor ČSCHMS na Hradištku Z chystaných akcí: účast (stánkem) na výstavě v Nitře účast (stánkem) v Českých Budějovicích Národní výstava masných plemen skotu v - Letňanech

11 Výsledky základních výběrů býků I. turnus 2003 dle plemen a místa odchovu OPB Výsledky AA GS PI BA MS CH HE GA LI SA HI Celkem % ZV Celkem Brodec Vybráno ,1% Vyřazeno Celkem Březová Vybráno ,0% Vyřazeno Celkem Cunkov Vybráno ,5% Vyřazeno Celkem Grygov Vybráno ,7% Vyřazeno Celkem H. Jadruž Vybráno ,0% Vyřazeno Celkem Janovice Vybráno ,6% Vyřazeno Celkem Kundratice Vybráno ,4% Vyřazeno Celkem M. Dvorce Vybráno ,4% Vyřazeno Celkem Osík Vybráno ,0% Vyřazeno Celkem Rapotín Vybráno ,0% Vyřazeno Celkem u chovatele Vybráno ,7% Vyřazeno Celkem Vybráno ,4% Vyřazeno Vyřazeno (%)

12 Přehled vyvolávacích a prodejních cen býků v dražbách I.turnus býků Ø vyv. cena prodáno Ø prod. cena prodáno Odchovna do dražby v dražbě v dražbě Aberdeen angus OPB Osík ,9% OPB Kundratice ,0% OPB Podlesí Ročov ,3% OPB Cunkov ,3% OPB Janovice u R ,0% OPB Grygov ,2% Průměr plemene ,5% Blonde ďaquitaine OPB Osík ,0% OPB Cunkov ,% Průměr plemene ,9% Charolais OPB Osík ,1% OPB Kundratice ,7% OPB Podlesí Ročov ,0% OPB Cunkov ,2% OPB M. Dvorce ,0% OPB Janovice u R ,9% OPB Grygov ,0% Průměr plemene ,5% Gasconne OPB Osík ,0% OPB Kundratice ,7% Průměr plemene ,0% Hereford OPB Podlesí Ročov ,9% OPB Cunkov ,0% OPB Janovice u R ,0% Průměr plemene ,5% Limousin OPB Osík ,6 OPB Podlesí Ročov ,0% OPB Cunkov ,9% OPB Grygov ,7% Průměr plemene ,8% Masný simentál OPB Kundratice ,0% OPB Podlesí Ročov ,0% OPB Cunkov ,0% OPB M. Dvorce ,8% OPB Grygov ,0% Průměr plemene ,3% 12

13 Piemontese OPB Cunkov ,0% OPB Janovice u R ,0% OPB Grygov ,0% Průměr plemene ,0% CELKEM ,6% Výsledky základních výběrů býků II. turnus 2003 dle plemen a místa odchovu OPB Výsledky BM AA GS PI BA MS CH HE GA LI SA HI Cel. % ZV Celkem Brodec Vybráno ,0 Vyřazeno Celkem Březová Vybráno ,0 Vyřazeno Celkem Cunkov Vybráno ,9 Vyřazeno Celkem Grygov Vybráno ,1 Vyřazeno Celkem 2 2 H. Jadruž Vybráno ,0 Vyřazeno 0 0 Celkem Janovice Vybráno ,7 Vyřazeno Celkem M. Dvorce Vybráno ,3 Vyřazeno Celkem Osík Vybráno ,0 Vyřazeno Celkem 2 2 Rapotín Vybráno ,0 Vyřazeno 0 0 Celkem u Vybráno chovatele Vyřazeno ,4 Celkem Vybráno ,1 Vyřazeno Vyřazeno %

14 Přehled vyvolávacích a prodejních cen býků v dražbách II.turnus býků do dražby Ø vyv. cena prodáno v dražbě Ø prod. cena prodáno v dražbě Odchovna Aberdeen angus OPB Osík ,0% OPB Podlesí Ročov ,0% OPB Janovice u R ,0% OPB Grygov ,0% Průměr plemene ,0% Belgické modro-bílé OPB Cunkov ,0% Blonde ďaquitaine OPB Osík ,0% OPB Cunkov ,0% Průměr plemene ,0% Charolais OPB Osík ,1% OPB Cunkov ,2% OPB M. Dvorce ,0% OPB Janovice u R ,0% OPB Grygov ,6% Průměr plemene Gasconne OPB Osík ,0% OPB M. Dvorce ,0% Průměr plemene ,0% Hereford OPB Podlesí Ročov ,3% OPB Cunkov ,0% Průměr plemene ,6% Limousin OPB Osík ,0% OPB Cunkov ,7% OPB Grygov ,0% Průměr plemene ,4% Masný simentál OPB Osík ,3% OPB Podlesí Ročov ,7% OPB Cunkov ,0% OPB M. Dvorce ,0% OPB Grygov ,3% Průměr plemene ,8% 14

15 PIEMONTESE OPB Cunkov ,0% OPB Janovice u R ,0% Průměr plemene ,3% CELKEM ,5% Naskladnění OPB III. turnus Odchovna plem. býků AA PI BA MS CH HE LI SA celkem OPB Cunkov OPB Janovice OPB Osík OPB Okřešice 4 4 Celkem Odchov u chovatele III. turnus Chovatel AA PI BA MS CH HE LI SA Celkem p. Sova, Bláhov 1 1 p. Škabraha, Dešná 1 1 p. Mikšík, Mikulůvka 1 1 Pí. Vondrušková, Protivec 1 1 Celkem Termíny ZV III. turnus Datum Začátek OPB plemena ks* DRAŽBA cca ,00 Janovice PI, MS, HE 7 po skončení ZV 11,00 9,00 Osík CH, AA 5 po skončení ZV 10, ,00 Okřešice CH 4 po skončení ZV 16, ,00 Cunkov MS, CH, LI, BA, PI po skončení ZV 10,00 u chovatelů Datum Začátek OPB plemena ks* ,00 p. Sova, Bláhov SA 1 17,00 p. Škabraha, Dešná SA ,00 p. Mikšík, Mikulůvka LI 1 12,00 pí. Vondrušková, Protivec SA 1 Připravil Jan Kopecký 15

16 Výsledky I. etapy kontroly dědičnosti býků masných plemen testace Cílem testování je vyhodnocení plemenných býků masných plemen a jejich potomstva na základě užitkových vlastností dle chovného cíle a standardu jednotlivých masných plemen. Výsledky kontroly dědičnosti jsou pak základem pro stanovení plemenné hodnoty testovaných býků. V současnosti jsou výsledky zpracovávány animal modelem / tj. metoda individuálního modelu jedince/, kde jsou objektivně vyhodnoceny vlivy chovatelského prostředí na užitkovost i zohledněna příbuznost. Na získané výsledky, včetně plemenných hodnot, navazuje následná selekce, která má zajistit opakovatelnost výsledků masné užitkovosti pro další využití vybraných masných býků v čistokrevné plemenitbě nebo v užitkovém křížení s dojnou nebo kombinovanou populací. Pro využití v užitkovém křížení je hlavní důraz kladen na snadnost telení a hodnocení osvalení nebo celkové zmasilosti potomstva pro případný prodej zástavového skotu, včetně produkce zástavu pro výkrm. Pro vyhlášený ročník testace 2001 a pro užitkové křížení přihlásily oprávněné organizace celkem 17 býků osmi masných plemen-viz tabulka č. 1. Tento přihlášený počet býků je za dosavadní éry prověřování býků masných plemen nejvyšší a dokumentuje zájem i do budoucna na potřebu kvalitních býků pro potřeby užitkového křížení. St. registr otec chovatel oprávněná organizace ZAA 187 Har Bang Kučerová Marie, Jankov Natural, s.r.o. ZAA 321 ZAA 238 Finesa, ing. Peleška, T. Sviny Natural, s.r.o. ZBA 281 ZBA 144 Mrázek A., Slavkovice Holding ČMPÚ ZGS 023 ZGS 007 VÚŽV Uhříněves Natural, s.r.o. ZCH 384 ZCH 228 Global partner Liberec Plemo Brno ZCH 432 ZCH 299 ZD Velký Újezd, okr. Přerov Holding ČMPÚ ZCH 435 ZCH 240 ZEPO Libchavy a.s., okr. ÚO Holding ČMPÚ ZCH 446 ZCH 217 VSP Group, a. s. Olešnice Plemo Brno ZCH 462 ZCH 388 Chmelař s.r.o. Deštnice Jihočeský chovatel a. s. ZLI 241 ZLI 193 ZD Nečtiny, okr. Plzeň sever Natural, s.r.o. ZLI 256 ZLI 208 ŠZP VFU Brno, Nový Jičín Holding ČMPÚ ZLI 273 ZLI 207 ŠZP VFU Brno, Nový Jičín Plemo Brno ZSI 114 ZSI 016 Zatloukal J., Nová Ves u Přimdy Natural, s.r.o. ZPI 258 ZPI 172 ZD Králíky, okr. Hradec Králové Natural, s.r.o. ZPI 266 ZPI 206 ZD Francova Lhota, okr. Vsetín Plemo Brno ZPI 278 ZPI 208 ZD Francova Lhota, okr. Vsetín Holding ČMPÚ HRF 266 HRP 271 ZD Podlesí Ročov Natural, s.r.o. Vzhledem k tomu, že testační připařování probíhá v těsné spolupráci s inseminační službou, ať oprávněných organizací nebo samostatnými ins. techniky, vznikají oprávněné požadavky chovatelů vlastnící testační stáda dojné či kombinované, ale i hybridní populace, především na použití ins. dávek intenzivních masných plemen, tj. CH, LI, BA, PI, BM, MS. Na straně druhé chovatelé nechtějí nebo se brání využívat i v testaci plemena AA, HRF nebo GS. Tato plemena by měla být testována v chovech se stejnou plemenitbou nebo v chovech čistokrevných. Testovací připařování začalo od /respektive od 1. 3./ 2001 a bylo ukončeno měsícem září 2001, pouze u býka ZSI 114 byla testace ukončena pro nižší počet inseminací až v březnu 2002, viz tabulka č

17 Býk testace I. ins. všech ins. % bř. po I. % bř. index pl ZAA ,2 61,6 116,3 ZAA ,9 65,9 117,5 ZBA ,2 72,0 120,2 ZCH ,6 59,5 129,5 ZCH ,6 57,7 87,0 ZCH ,3 61,8 115,9 ZCH ,2 61,3 112,2 ZLI ,5 68,6 91,4 ZLI ,5 65,3 107,5 ZLI ,6 68,7 113,3 ZSI ,5 64,1 161,0 ZPI ,0 62,3 119,5 ZPI ,6 64,3 113,9 ZPI ,9 65,2 115, Z uvedených údajů můžeme konstatovat, že oprávněné organizace využívají některé býky, např. ZCH 432, ZCH 446, ZLI 256, ZPI 278, plošně, neoddělují testaci od normálního připařování, tak jak se děje při testačním připařování s holštýnem nebo čestrem. Pak se může stát to, co je patrné u býků ZCH 432 a ZLI 241, že přes vysoké % březosti je index plodnosti nízký. Obecně lze konstatovat, že reprodukce, tj. zabřezávání celé skupiny je na velmi dobré úrovni. Ze skupiny se pro nízký počet inseminací vyřadili býci ZGS 023, HFR 266 a ZCH 462. U uvedených býků nepomohlo ani prodloužení testačního období. V tabulce č. 3 jsou uvedeny informace o hmotnostech telat při porodu a lineárním hodnocení telat ve věku kolem 50 dnů z křížení s dojenou nebo kombinovanou populací od hodnotitelů oprávněných organizací. Býk por.hm. od-do T Rámec KAPacita OSValení celkem ZAA , ,5 15,3 13,3 49,4 ZAA , ,0 17,2 16,4 56,9 ZBA , ,1 16,9 16,5 57,1 ZCH , ,6 18,4 18,5 60,5 ZCH , ,5 18,2 17,4 61,2 ZCH , ,1 16,9 16,6 56,1 ZCH , ,2 18,6 19,1 62,4 ZLI , ,3 17,9 19,4 62,2 ZLI , ,2 16,9 16,5 55,9 ZLI , ,8 21,3 23,1 72,6 ZSI , ,8 16,9 16,2 56,4 ZPI , ,9 17,7 17,8 59,3 ZPI , ,0 17,5 17,8 60,4 ZPI , ,3 17,7 17,8 59, Lineární hodnocení TR, tzn. tělesný rámec, zahrnuje velikost těla danou výškou v kříži, hmotností a délkou těla, KAPacita zahrnuje hodnocení šířky hrudníku, hloubky hrudníku a šířku a délku zádi v kosti, OSValení je skutečné osvalení plece, hřbetu a kýty nebo zádi, celkové hodnocení je součtem předchozích ukazatelů včetně celkové harmonie. Hodnocení telat ve věku zhruba jednoho měsíce především v úrovni osvalení nemá vesměs správnou vypovídací schopnost, zvláště uvědomíme-li si, že tato telata jsou ustájena v různých ohrádkách či boudách u stájí atd. Do budoucna předpokládáme, že hodnocení telat bude ve věku dnů,tj. na konci pastevního období, ale především v době, kdy nastává pohyb a prodej zástavových jalovic a býčků. 17

18 Tabulka č. 4 poskytuje informace o plemenných hodnotách, RPH a výsledku kontroly dědičnosti pro další využití býků v plemenitbě. PH PH PH přímý efekt RPH RPH Býk p.por. por.hm p.por. por.hm ZAA 187 0,031 0,338 3,9 12,4 33, zlepšovatel I. etapy KD ZAA 321 0,115 0,322 7,2 13,2 13, hodnocen ZBA 281-0,153 2,835 3,5 11,4 10, zlepšovatel I. etapy KD ZCH 384-0,015 1,463-9,5-19,8-24, hodnocen ZCH 432 0,154 3,235 12,6 14,5 33, zlepšovatel I. etapy KD ZCH 435 0,222 4,667 23,3 32,9 41, hodnocen ZCH 446 0,004 0,611-12,9-17,0 2, hodnocen ZLI 241 0,097 1,767 11,8 12,8 9, hodnocen ZLI 256 0,100 0,746 21,4 31,9 40, hodnocen ZLI 273-0,180-0,964 4,9 5,3 13, zlepšovatel I. etapy KD ZSI 114 0,194 0,217 11,2 20,5 26, hodnocen ZPI 258 0,240-0,389 12,0 22,3 34, zlepšovatel I. etapy KD ZPI 266 0,186 2,016 5,6 1,7-1, zlepšovatel I. etapy KD ZPI 278 0,127-0,398 4,4 3,3 13, zlepšovatel I. etapy KD Pro výpočet plemenných hodnot bylo využito i výsledků KUMP, včetně hodnocení telat z hybridní i čistokrevné plemenitby. Plemenné hodnoty mají velmi dobrou vypovídací schopnost, jak v průběhu porodu a porodní hmotnosti, tak i v růstu. Býci s RPH pod 100 pro průběh porodu by neměli být využíváni na jalovice, s RPH pod 90 by neměli být využívání vůbec. V růstu je selekční hranicí RPH 100, ale tam je také potřeba objektivně posoudit, zda osvalení telat nebo potomků odpovídá požadavkům trhu, protože při vysokém RPH může růst především kostra. Býci, kteří neodpovídají požadavkům na vyhlášení za zlepšovatele I. etapy kontroly dědičnosti masné užitkovosti by se mohli používat v další plemenitbě jen sporadicky nebo vůbec, protože v některém sledovaném ukazateli neodpovídají požadavkům. Z celkových výsledků a jednotlivých ukazatelů je jednoznačně vidět, že problematika býků vhodných pro použití ve stádech dojených i hybridních má své zákonitosti a že je nutné nepoužívat nejen všechna masná plemena pro křížení, ale soustředit pozornost při nákupu býků do inseminace nejen na exteriér býka, s převahou osvalení a nižšího tělesného rámce, slabší kostry, ale také na dlouhodobě fixovanou vlastnost jakou je bezesporu snadnost telení. Bez splnění alespoň těchto základních kritérií se budoucí úspěšné výsledky očekávat nedají. Ing. Jan Kaplan 18

19 DOTACE Vážení chovatelé, vzhledem k tomu, že zatím ještě nepřišly žádné žádosti na podporu embryotransfer připomínáme!!!!!! že i v letošním roce můžete žádat o poskytnutí podpory na předmět dotace 2.A.d.: Podpora rozvoje přenosu embryí. Žádáme Vás o řádné a čitelné vyplnění žádosti a o zaslání na adresu ČSCHMS do !!. Žádost řádně vyplňte a podepište na straně 23, 24 a 38 (Zásady pro rok 2003), pozor také na uvedení správného čísla účtu- platného i na podzim při vyplácení podpory!!!!!!! Zároveň žádáme o zaslání: -výpis z obchodního rejstříku, nebo doklad o registraci soukromého zemědělce -registrace plátce DPH (nemusí být ověřeno) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (stačí ofocený výpis z účtu) -seznam (vzor je přiložen -dárkyně embryí, příjemkyně, datum přenosu, potvrzení o zabřeznutí od pověřené organizace) -buď potvrzení o původu dárkyň (POP), kde je zapsáno, že jde o vybranou dárkyni,- nebo potvrzení z plemenné knihy ČSCHMS, že jde o vybrané dárkyně kontakt na plemennou knihu ČSCHMS - pan Karel Šeba Prackovice n/l K žádostem na embryotransfer je třeba také dodat potvrzení žadatele, že měl k 1. únoru 2003 vypořádány splatné závazky k Pozemkovému fondu ČR, dále splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a nemá evidovány daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů, nebo prokáže, že splatné závazky nevypořádané k 1. únoru 2003 vypořádal nejpozději ke dni podání žádosti. Stav vypořádání závazků ke Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, Ministerstvu zemědělství ČR a PGRLF, a.s. získáte na zemědělských agenturách (potvrzení je třeba také zaslat na adresu ČSCHMS ) Formuláře získáte na příslušných zemědělských agenturách, nebo je naleznete na webových stránkách MZe ČR (programy dotace). Lze též použít kopie potvrzení, které jste podávali při žádostech na Nařízení vlády. Pokud jste již žádali na býky(s potřebnými doklady), zašlete pouze žádost a seznam. S pozdravem Z. Procházková

20 PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ PODPORY na předmět podpory 2.A.d. Žadatel:..... (žadatelem je majitel přeneseného embrya do příjemkyně, u které byla v době od do potvrzena březost) zabřezly po přenosech embryí od vybraných dárkyň následující plemenice: ušní číslo ušní číslo přenos proveden vyšetřena březí dárkyně příjemkyně dne dne Celkem zabřezlo po přenosech embryí od uvedených dárkyň.. plemenic podpis) Za přenosový tým(razítko, Potvrzujeme, že uvedené dárkyně patří do kategorie dárkyň vybraných komisí Svazu (v případě, že není doloženo POP dárkyně) za PK (ČSCHMS ) žadatel(podpis, razítko) 20

Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha. Šlechtění masného skotu v ČR

Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha. Šlechtění masného skotu v ČR Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Šlechtění masného skotu v ČR Testování a posuzování užitkových vlastností krav bez tržní produkce mléka KUMP Kontrola užitkovosti masných plemen KUMP zajišťují

Více

Šlechtitelský program plemene limousine

Šlechtitelský program plemene limousine Šlechtitelský program plemene limousine 1. Historie chovu plemene limousine Plemeno vzniklo v limousinské oblasti jihozápadní Francie.Tato oblast je klimaticky poměrně drsná, nadmořská výška dosahuje až

Více

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus 1. Historie a základní charakteristika plemene Domovem jednoho z nejrozšířenějších masných plemen skotu na světě je severovýchodní Skotsko. Již na počátku 18.

Více

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves CERTIFIKOVANÁ METODIKA Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu Autoři: Ing. Daniel Bureš, Ph.D. Ing. Luděk Bartoň,

Více

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena M e t o d i k a kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena Kontrola masné užitkovosti se provádí: 1) staniční metodou a) v odchovných zařízeních plemenných

Více

Šlechtitelský program plemene charolais

Šlechtitelský program plemene charolais Šlechtitelský program plemene charolais 1. Charakteristika a historie plemene Plemeno vzniklo na přelomu 18. a 19. století z původního žlutého skotu chovaného v té době ve Francií. Některé literární prameny

Více

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena M e t o d i k a kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena Kontrola masné užitkovosti se provádí: 1) staniční metodou a) v odchovnách plemenných býků

Více

Využití sonografie při hodnocení růstu zvířat Ježková, A. Stádník, L. Louda, F. Dvořáková, J. Kolářský, F.

Využití sonografie při hodnocení růstu zvířat Ježková, A. Stádník, L. Louda, F. Dvořáková, J. Kolářský, F. Využití sonografie při hodnocení růstu zvířat Ježková, A. Stádník, L. Louda, F. Dvořáková, J. Kolářský, F. ČZU v Praze, FAPPZ, Katedra speciální zootechniky Ukazatele kvality JUT nelze měřit přímo na živém

Více

CHOVNÝ CÍL A STANDARD

CHOVNÝ CÍL A STANDARD SVAZ CHOVATELŮ Č ESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU CHOVNÝ CÍL A STANDARD ŠLECHTITELSKÝ PROGRAM Č ESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU b ř ezen 2012 1 Chovný cíl a šlechtitelský program se vztahují na období nejbližších pěti

Více

Šlechtitelský program plemene belgické modrobílé

Šlechtitelský program plemene belgické modrobílé Šlechtitelský program plemene belgické modrobílé 1. Historie a základní charakteristika plemene První zmínky o modře zbarveném skotu sahají do 19. století do oblasti řek Meuse a Escaut. Plemeno vznikalo

Více

Šlechtitelský program plemene salers

Šlechtitelský program plemene salers Šlechtitelský program plemene salers 1. Historie a základní charakteristika plemene Toto původem francouzské plemeno pochází z oblasti vulkanického pohoří v Centrálním masivu (oblast Auvergne). Bylo vyšlechtěno

Více

Šlechtitelský program plemene galloway

Šlechtitelský program plemene galloway Šlechtitelský program plemene galloway 1. Charakteristika a historie plemene Plemeno Galloway je zmiňováno již v písemnostech z dob římské okupace britských ostrovů. Bylo tehdy popisováno jako podivné,

Více

Proč chovat masný skot? Chov masného skotu. Plemeno charolais. Aberdeen-anguský skot

Proč chovat masný skot? Chov masného skotu. Plemeno charolais. Aberdeen-anguský skot Proč chovat masný skot? Chov masného skotu http://www.ansi.okstate.edu/breeds/cattle/ Michal Hejcman Využití nadbytečných TTP údržba krajiny Produkce kvalitního masa Nenáročný na ošetřování využití starých

Více

Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS konané 23.3.2005 ve Skalském dvoře

Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS konané 23.3.2005 ve Skalském dvoře Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS konané 23.3.2005 ve Skalském dvoře 1. Schůzi zahájil předseda ČSCHMS ing. Pavel Káčer 2. Řízení schůze se ujal ing. Chroust, pozdravil všechny přítomné a provedl uvítání

Více

V České republice se v současné době chová 23 masných plemen skotu. Je to jen část ze všech masných plemen chovaných ve světě. Například v sousedním

V České republice se v současné době chová 23 masných plemen skotu. Je to jen část ze všech masných plemen chovaných ve světě. Například v sousedním V České republice se v současné době chová 23 masných plemen skotu. Je to jen část ze všech masných plemen chovaných ve světě. Například v sousedním Německu se chová 43 masných plemen. Jednotlivá plemena

Více

CHOV KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA BTPM

CHOV KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA BTPM Partnerské sítě mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky chovu skotu CZ.1.07/2.4.00/31.0037 CHOV KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA BTPM 1. Historie chovu masného skotu v

Více

Šlechtitelský program plemene highland

Šlechtitelský program plemene highland Šlechtitelský program plemene highland 1. Charakteristika a historie plemene Highland, neboli skotský náhorní skot, pochází z oblastí severozápadní skotské vysočiny a centrálního Skotska. Toto plemeno

Více

Šlechtitelský program plemene parthenaise

Šlechtitelský program plemene parthenaise Šlechtitelský program plemene parthenaise 1. Historie a základní charakteristika plemene Původním domovem plemene parthenaise je oblast středozápadní Francie, ale největšího rozvoje se mu dostalo na severozápadě.

Více

Šlechtitelský program plemene piemontese

Šlechtitelský program plemene piemontese Šlechtitelský program plemene piemontese 1. Historie a základní charakteristika plemene Piemontský skot pochází ze severozápadní části Itálie z podhůří Savojských Alp z oblasti označované jako Piemonte

Více

Mezinárodní genetické hodnocení masného skotu

Mezinárodní genetické hodnocení masného skotu Mezinárodní genetické hodnocení masného skotu Zdeňka Veselá Oddělení šlechtění hospodářských zvířat VÚŽV 25.9.2012, Skalský Dvůr INTERBEEF Příklady genetického hodnocení masného skotu v některých členských

Více

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Porod Příznaky blížícího se porodu uvolněné pánevní vazy pokleslé břicho zduření a zvětšení

Více

Pokyny. Šlechtitelský program je souhrn zásad a metodických postupů, podle kterého se oprávněné osoby, šlechtitelé a chovatelé řídí.

Pokyny. Šlechtitelský program je souhrn zásad a metodických postupů, podle kterého se oprávněné osoby, šlechtitelé a chovatelé řídí. Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR IČO 63109859, DIČ 290-63109859, bankovní spojení - VOLKSBANK, číslo účtu 4100004058/6800 sídlo: VFU Brno, Palackého 1-3, 612 42 Brno, a fax 541 243 4 81, e-mail: schok@atlas.cz,

Více

Genetické parametry a plemenná hodnota pro hodnocení JUT skotu systémem SEUROP

Genetické parametry a plemenná hodnota pro hodnocení JUT skotu systémem SEUROP Genetické parametry a plemenná hodnota pro hodnocení JUT skotu systémem SEUROP Ing. Zdeňka Veselá, Ph.D. vesela.zdenka@vuzv.cz Hodnocení jatečně upravených těl systémem SEUROP Hmotnost JUT Zmasilost 6

Více

Masná produkce. Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD

Masná produkce. Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD Masná produkce Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD Masná užitkovost - ukazatelé:1. výkrmnost (přír.) 2. jatečná hodnota (výtěţ.,kval.) - alometrie růstu - růstová křivka - jatečná

Více

ZPRAVODAJ ČSCHMS. ročník 10 březen 2003 - číslo 1

ZPRAVODAJ ČSCHMS. ročník 10 březen 2003 - číslo 1 ZPRAVODAJ ČSCHMS Občasník Českého svazu chovatelů masného skotu Praha Adresa: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel.: 221 812 865 fax: 222 221 424 číslo účtu: 0123459399 / 0800 E-mail: CSCHMS.Praha@IOL.CZ webové

Více

Využití plemenných hodnot v chovech masného skotu

Využití plemenných hodnot v chovech masného skotu Využití plemenných hodnot v chovech masného skotu Stavy krav a jalovic v letech 2015 a 2005 stavy dle ÚE celkem 70000 60000 69899 Krávy celkem 50000 40000 30000 34477 30374 26191 20000 10000 0 9712 774

Více

Zápis z jednání Klubu chovatelů plemene HEREFORD Petrovice u Sušice 19.3.2013

Zápis z jednání Klubu chovatelů plemene HEREFORD Petrovice u Sušice 19.3.2013 Zápis z jednání Klubu chovatelů plemene HEREFORD Petrovice u Sušice 19.3.2013 Přítomni: dle presenční listiny Zahájení: Machač uvítání přítomných, seznámení s programem: 1) Dění ve Svazu 2) Kontrola užitkovosti

Více

Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus

Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus l. Základní východiska plemenné knihy 1.1. Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen Řád PK) je zákon ČR č. 344/2006 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci

Více

Zootechnické aspekty chovu masného skotu

Zootechnické aspekty chovu masného skotu Zootechnické aspekty chovu masného skotu Strategie zakládání stáda František Louda Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Podnikatelský záměr obsahuje : strategické postupy všech prací ekonomickou rozvahu

Více

ŠLECHTĚNÍ MASNÉHO SKOTU

ŠLECHTĚNÍ MASNÉHO SKOTU ŠLECHTĚNÍ MASNÉHO SKOTU Emil KRUPA Alena SVITÁKOVÁ Zdeňka VESELÁ Luboš VOSTRÝ Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. 25. září, Skalský Dvůr Šlechtění masného skotu Z. Veselá: Plemenné hodnoty u masného

Více

Zápis z jednání Klubu chovatelů plemene Hereford Farma Prak (Ing.J.Tupý) - 21.3.2012

Zápis z jednání Klubu chovatelů plemene Hereford Farma Prak (Ing.J.Tupý) - 21.3.2012 Zápis z jednání Klubu chovatelů plemene Hereford Farma Prak (Ing.J.Tupý) - 21.3.2012 Přítomni: dle presenční listiny u předsedy klubu Zahájení: Ing. Machač přivítání přítomných a seznámení s programem

Více

Masná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Masná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Masná plemena skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Highland plemeno malého tělesného rámce tzv. ekologické plemeno podhorské a horské oblasti nízká intenzita, celoročně venku, pochází

Více

Šlechtitelský program plemene gasconne

Šlechtitelský program plemene gasconne Šlechtitelský program plemene gasconne 1. Historie a základní charakteristika plemene Současná podoba plemene gasconne byla vytvořena z původní populace skotu chovaného ve francouzských Pyrenejích, kde

Více

Šlechtitelský program plemene hereford

Šlechtitelský program plemene hereford Šlechtitelský program plemene hereford 1. Charakteristika a historie plemene Herefordský skot patří mezi jedno z nejstarších a nejrozšířenějších masných plemen skotu, které je schopno i v extrémních klimatických

Více

Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR

Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR Změna v chovu koní za posledních 23 let 1989-28 000 koní 1995-18 000 koní 2011-77 000 koní Nárůst počtů Nárůst kvality??? Cesty ke zlepšení Plemenitba V chovu

Více

Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS

Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS Skalský Dvůr 6.9.2011 1. Prezence Na VČS bylo pozváno celkem 456 řádných členů, 223 zájmových a 5 čestných. Přítomno: 85 řádných členů a 13 zájmových. Prezenční listina

Více

MVDr. Miroslav Homola. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

MVDr. Miroslav Homola. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. MVDr. Miroslav Homola Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Krmení matek v období před otelením Příprava matky na otelení Vedení porodu hmotnost 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 měsíce březosti

Více

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Mléčná plemena skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Plemena skotu Nejvíce zvířat v Asii a Americe, stavy skotu v Evropě tvoří přibližně 9 %, populace skotu = 300-350 plemeny (mléko,

Více

METODIKA CHOVU ČESKÉ ČERVINKY

METODIKA CHOVU ČESKÉ ČERVINKY METODIKA CHOVU ČESKÉ ČERVINKY Úvod Původní plemeno chované na území Čech a Moravy byl brachycerní skot, označovaný názvy české červinky, slezské červinky, líštňanské červinky apod. Podle Bílka (1955) bylo

Více

Systém. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha

Systém. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Systém testování a šlechtění skotu v ČR Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Organizace zapojené do šlechtění skotu v ČR Objektivní činnosti spojené s testováním a posuzováním užitkových vlastností

Více

Šlechtitelský program plemene masný simentál

Šlechtitelský program plemene masný simentál Šlechtitelský program plemene masný simentál 1. Historie chovu simentálského skotu Podle archeologických nálezů získaných na kolových stavbách v oblasti švýcarských jezer je možno považovat za historicky

Více

KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 28.06.2010 Šťastný Antonín,SZ,Vědlice farma Julčín začátek cca 11,00 hod.

KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 28.06.2010 Šťastný Antonín,SZ,Vědlice farma Julčín začátek cca 11,00 hod. KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 28.06.2010 Šťastný Antonín,SZ,Vědlice farma Julčín začátek cca 11,00 hod. Č. Číslo OTEC DATUM HM. KŘ. Přír.od nar. k. býčka st.reg. NAROZENÍ PLEM kg cm g IND CHOVATEL + +

Více

Řád plemenné knihy plemene piemontese

Řád plemenné knihy plemene piemontese Řád plemenné knihy plemene piemontese l. Základní východiska plemenné knihy 1.1. Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen Řád PK) je zákon ČR č. 344/2006 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských

Více

Řízení stáda dojnic. pro zlepšení ekonomiky výroby mléka. Ing. Mojmír Vacek, CSc., Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc.

Řízení stáda dojnic. pro zlepšení ekonomiky výroby mléka. Ing. Mojmír Vacek, CSc., Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. Řízení stáda dojnic pro zlepšení ekonomiky výroby mléka Ing. Mojmír Vacek, CSc., Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha - Uhříněves Kde hledat možnosti zlepšení ekonomiky

Více

Ing. Marek Bjelka Ph.D., MVDr. Miroslav Homola Výzkumný ústav pro chov skotu Rapotín marek.bjelka@vuchs.cz

Ing. Marek Bjelka Ph.D., MVDr. Miroslav Homola Výzkumný ústav pro chov skotu Rapotín marek.bjelka@vuchs.cz Praktické skúsenosti s reprodukciou a odchovom teliat v stádach dojčiacich kráv Ing. Marek Bjelka Ph.D., MVDr. Miroslav Homola Výzkumný ústav pro chov skotu Rapotín marek.bjelka@vuchs.cz cz Nitra 29.11.2007

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Šlechtitelský program plemene blonde d Aquitaine

Šlechtitelský program plemene blonde d Aquitaine Šlechtitelský program plemene blonde d Aquitaine 1. Historie a základní charakteristika plemene Od počátku se zvířata tohoto plemene, pocházejícího z jiho-západní Francie, vyznačovala světlou barvou. Zvířata

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV. Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství

VÝZKUMNÝ ÚSTAV. Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY,v.v.i Praha Uhříněves Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství VYUŽITÍ RŮSTOVÉHO POTENCIÁLU KANEČKŮ

Více

Šlechtitelský program plemene shorthorn

Šlechtitelský program plemene shorthorn Šlechtitelský program plemene shorthorn 1. Historie a charakteristika plemene Původně kombinované plemeno bylo vyšlechtěno před více než 200 lety v severovýchodní Anglii z původního Teeswatera, později

Více

KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 26.02.2015 Minaříková Hana, Hluk začátek cca 11,00 hod.

KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 26.02.2015 Minaříková Hana, Hluk začátek cca 11,00 hod. KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 26.02.2015 Minaříková Hana, Hluk začátek cca 11,00 hod. Č. Číslo OTEC DATUM HM. KŘ. Přír.od nar. k. býčka st.reg. NAROZENÍ PLEM kg cm g CHOVATEL + + + + + + + 1 615257 072

Více

Selekční indexy v praxi. Josef Kučera

Selekční indexy v praxi. Josef Kučera Selekční indexy v praxi Josef Kučera Selekce Cílem selekce je výběr zvířat k produkci potomstva pro obměnu stáda nebo v celé populaci k produkci další generace zvířat na všech úrovních šlechdtelského programu

Více

Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Z chovatelské praxe a z celé řady vědeckých experimentů

Více

NABÍDKA INSEMINAČNÍCH DÁVEK BÝKŮ PLEMENE LIMOUSINE PRO ROK 2014

NABÍDKA INSEMINAČNÍCH DÁVEK BÝKŮ PLEMENE LIMOUSINE PRO ROK 2014 NABÍDKA INSEMINAČNÍCH DÁVEK BÝKŮ PLEMENE LIMOUSINE PRO ROK 2014 UNIQUE ZLM 053 Nelombo x Highlander FR 931432417 *15.10.2003 PH Francie 11/2013 (219 potomků/8 stád) IFNAIS (snadnost porodů) 114 CRsev (růstová

Více

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti.

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. Kontroly podmíněnosti 2014: Včasné hlášení přemístění na je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. S požadavky na evidenci a označování hospodářských jsou chovatelé již dlouhodobě dobře

Více

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU Těšnov 17, Praha 1, , tel:

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU Těšnov 17, Praha 1, , tel: ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU Těšnov 17, Praha 1, 110 00, tel: 221 812 865 email: info@cschms.cz, www.cschms.cz Zápis z jednání Klubu plemene blonde d Aquitaine ze dne 10.6.2016 v Jimramovských Pavlovicích

Více

Ekonomické hodnoty znaků masného skotu

Ekonomické hodnoty znaků masného skotu Ekonomické hodnoty znaků masného skotu Krupa E., Wolfová M., Wolf, J., Krupová, Z. I Výzkumný Ústav Živočišné Výroby, v.v.i., Praha - Uhříněves Obsah přednášky Celková plemenná hodnota Co to je Ekonomická

Více

Vzor žádosti o zařazení osob a genetických zdrojů zvířat do Národního programu je uveden v příloze k této vyhlášce.

Vzor žádosti o zařazení osob a genetických zdrojů zvířat do Národního programu je uveden v příloze k této vyhlášce. 447/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 1. září 2006 o genetických zdrojích zvířat Ministerstvo zemědělství stanoví podle 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských

Více

SHIH-TZU KLUB EVROPA S T A N O V Y

SHIH-TZU KLUB EVROPA S T A N O V Y SHIH-TZU KLUB EVROPA S T A N O V Y STANOVY S H I H - T Z U KLUBU E V R O P A ****************************************************** Chovatelský klub psů tibetského plemene S H I H - T Z U (dále jen klub)

Více

Genetické hodnocení rodní? Josef Kučera

Genetické hodnocení rodní? Josef Kučera Genetické hodnocení národní nebo mezinárodn rodní? Josef Kučera Legislativa Plemenářský zákon Pověřená osoba zajišťuje ve spolupráci s uznaným chovatelským sdružením Pravomoc a zodpovědnost uznaného chovatelského

Více

Šlechtitelský program plemene bazadaise

Šlechtitelský program plemene bazadaise Šlechtitelský program plemene bazadaise 1. Historie a základní charakteristika plemene Masné plemeno Bazadaise je původním plemenem jihozápadní Francie. První zmínky o plemeni se datují již do středověku,

Více

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU Těšnov 17, Praha 1, , tel:

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU Těšnov 17, Praha 1, , tel: ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU Těšnov 17, Praha 1, 117 05, tel: 221 812 865 email: info@cschms.cz, www.cschms.cz Zápis z jednání Klubu plemene gasconne ze dne 17. 6. 2014, na Bučickém mlýně Jednání

Více

KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 16.10.2015 Montážně obchodní firma s.r.o., Bučický Mlýn farma Pojedy začátek cca 13,00 hod.

KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 16.10.2015 Montážně obchodní firma s.r.o., Bučický Mlýn farma Pojedy začátek cca 13,00 hod. KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 16.10.2015 Montážně obchodní firma s.r.o., Bučický Mlýn farma Pojedy začátek cca 13,00 hod. Č. Číslo OTEC DATUM HM. KŘ. Přír.od nar. k. býčka st.reg. NAROZENÍ PLEM kg cm g

Více

- úhyn - převod do starší kategorie

- úhyn - převod do starší kategorie OBRAT STÁDA vyjadřuje kvantitativní vztahy mezi jednotlivými kategoriemi a skupinami skotu stejný pro dojné a masné z obratu stáda je možné určit trvání pobytu a počet zvířat v jednotlivých kategoriích,

Více

His i to t ri r e i S CHPMT 2000

His i to t ri r e i S CHPMT 2000 Historie S CHPMT 2000 9.1.2000 1. chovatelské besedy v Uhřičicích se zúčastnilo 29 členů. Byla zhodnocena činnost svazu za loňský rok a přednesena náplň činnosti pro rok letošní. 15.1. 2000 Výroční schůze

Více

Kandidáti na předsedu mohou být zároveň nominováni na kandidáty do rady PK. Hlasování o tomto návrhu: pro: 49, zdržel: 7, Schváleno.

Kandidáti na předsedu mohou být zároveň nominováni na kandidáty do rady PK. Hlasování o tomto návrhu: pro: 49, zdržel: 7, Schváleno. Výroční členská schůze Asociace chovatelů plemene Angus Budovatelská 1005, Trhové Sviny, PSČ 374 01, IČ: 60072121 (Asociace není zapsaná v Obchodním rejstříku) 17. 4. 2015, Penzion U lyžaře, Hybrálec,

Více

KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne Montážně obchodní firma s.r.o.,b.mlýn farma Pojedy začátek cca 9,00 hod.

KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne Montážně obchodní firma s.r.o.,b.mlýn farma Pojedy začátek cca 9,00 hod. KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 23.06.2012 Montážně obchodní firma s.r.o.,b.mlýn farma Pojedy začátek cca 9,00 hod. Č. Číslo OTEC DATUM HM. KŘ. Přír.od nar. k. býčka st.reg. NAROZENÍ PLEM kg cm g IND CHOVATEL

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

Šlechtitelský program plemene aubrac

Šlechtitelský program plemene aubrac Šlechtitelský program plemene aubrac 1. Historie a základní charakteristika plemene Aubrac je plemeno masného skotu s více než 100 let trvající historií čistokrevného chovu. Pochází z Benediktýnského opatství

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 4.8.2006 Úřední věstník Evropské unie L 214/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1183/2006 ze dne 24. července 2006 o klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená

Více

Šlechtitelské + hybridizační programy

Šlechtitelské + hybridizační programy Šlechtitelské + hybridizační programy Plemenářská práce širší pojetí souhrn zootechnických + organizačních + ekonomických opatření cíl všestranné zvyšování užitkovosti prasat užší pojetí zásahy do genotypové

Více

VZOR ŽÁDOSTI. aneb co musí obsahem žádosti na nákup plemenných jalovic (dotační titul 2.D.) a jak žádost o dotaci správně a kompletně vyplnit

VZOR ŽÁDOSTI. aneb co musí obsahem žádosti na nákup plemenných jalovic (dotační titul 2.D.) a jak žádost o dotaci správně a kompletně vyplnit VZOR ŽÁDOSTI aneb co musí obsahem žádosti na nákup plemenných jalovic (dotační titul 2.D.) a jak žádost o dotaci správně a kompletně vyplnit Pozn. Vzorová žádost je vyplněna jako by žadatelem byl ČSCHMS

Více

Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha

Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Šlechtění dojeného skotu v ČR Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Postupy při šlechtění Testování a posuzování vlastností zvířat Kontrola dědičnosti Šlechtitelské programy Šlechtění stád Testace

Více

KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 20.04.2012 Farma Kaliště s.r.o.č.libchavy začátek cca 17,00 hod.

KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 20.04.2012 Farma Kaliště s.r.o.č.libchavy začátek cca 17,00 hod. KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 20.04.2012 Farma Kaliště s.r.o.č.libchavy začátek cca 17,00 hod. Č. Číslo OTEC DATUM HM. KŘ. Přír.od nar. k. býčka st.reg. NAROZENÍ PLEM kg cm g IND CHOVATEL + + + + + + +

Více

Šlechtitelský program plemene dexter

Šlechtitelský program plemene dexter Šlechtitelský program plemene dexter 1. Historie plemene Jedná se o jedno z nejstarších evropských plemen, jehož historie sahá až do doby kamenné. Stejně jako u původního irského dojeného plemene kerry

Více

Svaz chovatelů českého strakatého skotu

Svaz chovatelů českého strakatého skotu Svaz chovatelů českého strakatého skotu chovný cíl a standard šlechtitelský program českého strakatého skotu duben 2007 brozura.indd 16 24.7.2009 9:56:59 Chovný cíl a šlechtitelský program se vztahují

Více

S v a z c h o v a t e l ů k o n í K i n s k ý c h. Řád plemenné knihy koní Kinských a řád výžehu

S v a z c h o v a t e l ů k o n í K i n s k ý c h. Řád plemenné knihy koní Kinských a řád výžehu Řád plemenné knihy koní Kinských a řád výžehu 1. Základní aspekty řádu plemenné knihy Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen ŘPK) je zákon č.154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských

Více

Šlechtitelský program plemene wagyu

Šlechtitelský program plemene wagyu Šlechtitelský program plemene wagyu 1. Historie a základní charakteristika plemene Historie Plemeno wagyu je původní japonské plemeno. Slovem wagyu se v podstatě označuje veškerý japonský skot, protože

Více

Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, z.s. ŘÁD PLEMENNÉ KNIHY. Benešovská 123, Hradištko

Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, z.s. ŘÁD PLEMENNÉ KNIHY. Benešovská 123, Hradištko Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, z.s. ŘÁD PLEMENNÉ KNIHY Benešovská 123, 252 09 Hradištko 1 ŘÁD PLEMENNÉ KNIHY HOLŠTÝNSKÉHO SKOTU 1. Základní východiska Řádu plemenné knihy 1.1. Právním základem Řádu

Více

Směry a možnosti výzkumu v chovu koní. doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta

Směry a možnosti výzkumu v chovu koní. doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta Směry a možnosti výzkumu v chovu koní doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta Písek 28. 8. 2013 Kůň je hospodářské zvíře Rozhodující je produkce

Více

II. Předkládací zpráva

II. Předkládací zpráva č. j. 57673/2015-MZE-17213 II. Předkládací zpráva Na základě předkládací zprávy materiálu čj 41176/2015-MZE-17251, Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016 na základě 1,

Více

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák Success story - skot Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák 12.3.2015 ZAS Koloveč Chov skotu - plemeno Montbélliarde (cca 928 dojnic) - zaměřeno na: produkci mléka výkrm skotu prodej

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

ROČENKA 2014 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE

ROČENKA 2014 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE ROČENKA 2014 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE 2015 skot rocenka 2014 obalka 1-4.indd 1 29.6.2015 15:10:59 Českomoravská společnost chovatelů, a. s., Praha Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha-Uhříněves

Více

BOXERKLUB ČR. Zápis z konference Boxerklubu ČR konané dne 23.5.2015 - Hotel ATOM Třebíč

BOXERKLUB ČR. Zápis z konference Boxerklubu ČR konané dne 23.5.2015 - Hotel ATOM Třebíč BOXERKLUB ČR Zápis z konference Boxerklubu ČR konané dne 23.5.2015 - Hotel ATOM Třebíč 1/ Zahájení Předseda BK ČR Ing. Radim Fiala přivítal přítomné delegáty a zahájil konferenci. Přítomno: 31 delegátů

Více

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU Těšnov 17, Praha 1, 110 00, tel: 221 812 865 email: info@cschms.cz, www.cschms.cz

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU Těšnov 17, Praha 1, 110 00, tel: 221 812 865 email: info@cschms.cz, www.cschms.cz ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU Těšnov 17, Praha 1, 110 00, tel: 221 812 865 email: info@cschms.cz, www.cschms.cz Zápis z jednání Klubu plemene hereford ze dne 1. 4. 2015, Český Šternberk Jednání klubu

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Strana 690 Sbírka zákonů č. 60 / 2012 60 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Vláda nařizuje podle 2b odst. 2 zákona č. 252/ /1997

Více

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 V roce 2014 byly sledovány v rámci každoročního monitoringu výroby mléka prováděného Výzkumným ústavem živočišné výroby výrobní a

Více

Analýza růstové kapacity jalovic českého strakatého plemene skotu. Chládek, Andrýsek, Falta MENDELU

Analýza růstové kapacity jalovic českého strakatého plemene skotu. Chládek, Andrýsek, Falta MENDELU Analýza růstové kapacity jalovic českého strakatého plemene skotu Chládek, Andrýsek, Falta MENDELU Odchov jalovic základ úspěchu Při odchovu telat a jalovic si musíme uvědomit, že náklady na jejich odchov

Více

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat Metodické pokyny SCHP Hodnocení plemenných prasat Cíl hodnocení stanovit předpoklad využití zvířat v plemenitbě k dalšímu šlechtění populace k masovému

Více

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU Těšnov 17, Praha 1, , tel:

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU Těšnov 17, Praha 1, , tel: ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU Těšnov 17, Praha 1, 117 05, tel: 221 812 865 email: info@cschms.cz, www.cschms.cz Zápis z jednání Klubu plemene blonde d Aquitaine ze dne 18.11.2014, v J. Pavlovicích

Více

KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 9.7.2015 Šimáček Luděk, Radčice začátek cca 17,00 hod.

KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 9.7.2015 Šimáček Luděk, Radčice začátek cca 17,00 hod. KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 9.7.2015 Šimáček Luděk, Radčice začátek cca 17,00 hod. Č. Číslo OTEC DATUM HM. KŘ. Přír.od nar. k. býčka st.reg. NAROZENÍ PLEM kg cm g RPH CHOVATEL + + + + + + + 1 577323

Více

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty.

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty. 448/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 1. září 2006 o provedení některých ustanovení plemenářského zákona ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 33 zákona

Více

Užitkové vlastnosti skotu a jejich hodnocení

Užitkové vlastnosti skotu a jejich hodnocení Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů Katedra speciální zootechniky Užitkové vlastnosti skotu a jejich hodnocení Učební texty k předmětům zabývajícím

Více

Šlechtitelský program plemene vosgienne

Šlechtitelský program plemene vosgienne Šlechtitelský program plemene vosgienne 1. Historie a základní charakteristika plemene Místem původu a vzniku rustikálního plemene vosgienne je alsaské pohoří Vosges (známé pod českým názvem Vogézy), podle

Více

Označování a evidence hosp. zvířat,

Označování a evidence hosp. zvířat, Česká plemenářská inspekce www.cpinsp.cz Označování a evidence hosp. zvířat, zkušenosti z kontrol podmíněnosti v roce 2009 Ing. Zdenka Majzlíková Česká plemenářská inspekce je zřízena jako OSS, podřízená

Více

Šlechtitelský program plemene andorský hnědý skot

Šlechtitelský program plemene andorský hnědý skot Šlechtitelský program plemene andorský hnědý skot 1. Historie a základní charakteristika plemene V jihozápadní Evropě, mezi Francií na severu (56,6 km hranice) a Španělskem na jihu (63,7 km hranice), leží

Více

KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 15.10.2015 Vörös Alojz ing., SHR, Pelhřimov začátek cca 17,00 hod.

KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 15.10.2015 Vörös Alojz ing., SHR, Pelhřimov začátek cca 17,00 hod. KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 15.10.2015 Vörös Alojz ing., SHR, Pelhřimov začátek cca 17,00 hod. Č. Číslo OTEC DATUM HM. KŘ. Přír.od nar. k. býčka st.reg. NAROZENÍ PLEM kg cm g CHOVATEL + + + + + + + 1

Více

vlastností skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha

vlastností skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Testování a posuzování vlastností skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Dojený skot: Testování a posuzování užitkových vlastností Mléčná užitkovost Dojitelnost Plodnost Průběh porodů Růstová

Více