ZPRAVODAJ ČSCHMS. ročník 10 srpen číslo 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ ČSCHMS. ročník 10 srpen 2003 - číslo 2"

Transkript

1 ZPRAVODAJ ČSCHMS Občasník Českého svazu chovatelů masného skotu Praha Adresa: Těšnov 17, Praha 1 tel.: fax: číslo účtu: / webové stránky- adresa: ročník 10 srpen číslo 2

2 Obsah Zpravodaje: (příspěvky neprošly jazykovou úpravou) Zápis z VČS 3 Usnesení VČZ 8 DŮLEŽITÉ!!! 9 Zpráva o činnosti svazu v r Výsledky základních výběrů býků I. a II. turnus 11 Naskladnění býků a termíny výběrů III. turnus 15 Výsledky 1. etapy kontroly dědičnosti 16 Dotace 19 Návštěva francouzských chovatelů 21 Angus v Austrálii 23 Z jednání klubu chovatelů FRP 24 Masná užitkovost kříženců po otcích plemene GS 25 Poděkování Ing. Josefu Dufkovi 27 Aktuální telefonní čísla předseda ČSCHMS Ing. Pavel Kozák ředitel Karel Šeba tajemnice Ing. Zdeňka Procházková plemenná kniha fakturace Anna Stará inspektoři Z Čechy Karel Melger S +stř. Čechy Ing. Hubert Herrmann J Čechy Ing. Vít Čepelák V Čechy Jan Kopecký Morava Ing. Pavel Kriegler Kontrola dědičnosti Ing. Jan Kaplan ové adresy Ing. Pavel Kozák Karel Šeba Ing. Zdeňka Procházková Karel Melger Ing. Hubert Herrmann Ing. Vít Čepelák Jan Kopecký Ing. Pavel Kriegler Nabízíme prostor na zveřejnění Vašich inzerátů na našich webových stránkách: adresa: V případě zájmu kontaktujte pana Jana Kopeckého na adrese Osík nebo na internetové adrese Na stránkách naleznete aktuální informace o ČSCHMS a jeho aktivitách. Těšíme se na Vaší návštěvu na těchto stránkách. 2

3 Zápis z VČS ČSCHMS ze dne místo konání Hotel 9 Skal Zahájení jednání Chroust z pověření výboru svazu zahajuje jednání VČS, přivítání hostů, MZE, ZA, Svaz chovatelů CS skotu a jiní hosté seznámení s regionem rekapitulace programu program bez připomínek a návrhů na změnu schválen hlasováním + jasná většina Volba mandátové komise navrženi Ing.Chládek, Ing.Potůček, pí.kučerová schváleno hlasováním + jasná většina Volba návrhové komise navrženi Ing. Blumentrit, Ing. Gergela, Ing. Hána schváleno hlasováním + jasná většina Zapisovatelé navrženi Ing. Káčer, pí.šedová schváleno hlasováním + jasná většina Ověřovatelé zápisu navrženi Ing. Papáček, pí.pešková schváleno hlasováním + jasná většina Zpráva o činnosti svazu za rok 2002 Chytil přednesení Zprávy o činnosti svazu v roce 2002 Zpráva je přílohou zápisu z VČS odpovídá ing.chytil hlavní teze počet jednání výboru, základní výběry, nespokojenost s přidělenou kvótou, dotační tituly, administrace a výplata dotací prostřednictvím svazu, počty členů řádní 443, zájmový 152- cca 42 tisíc krav, dotazník, profesionálové 9 lidí, podniků, krav telat proti roku ks u krav, telata ks, odchov býků a výběry v roce 2002 reg. celkem 527 býků, výběry v roce 2003, plemenné knihy krav, jalovic, 2172 ks pl. býků, pokles prodeje plemenných krav a jalovic dle počtu vydaných POP, kontrola dědičnosti změna metodiky linearní popis, vyhlášeno 7 zlepšovatelů, spolupráce VÚŽV Uhříněves publikace a výpočet PH, výstavy a semináře, Zpráva mandátové komise Ing. Chládek z 443 členů řádných přítomno 160 členů Zpráva o hospodaření Svazu v roce 2002 Ing. Procházková Zpráva je přílohou zápisu z VČS odpovídá Ing. Procházková 3

4 informace o zrušení členství, o neuhrazení poplatků, o podmínkách přidělování dotací na plemenné býky a na plemenice březí po ET. Zpráva revizní komise MVDr. Kroupa Zpráva je přílohou zápisu z VČS odpovídá MVDr. Kroupa základní teze-složení komise, počet jednání, kontrola činnosti, nedodržení úkolů z minulé VČS, doporučení zavedení limitu na mobilní telefony, chybí zápis z jednoho jednání, chybí smlouvy o užívání majetku inspektory, provést revizi rajonizace inspektorů a zvážit provádění KD externími spolupracovníky Plán činnosti na rok 2003 Šeba Zpráva je přílohou zápisu z VČS odpovídá ředitel Karel Šeba základní teze přidělování kvót, pomoc při opravě údajů v CE, výstavy, kontrola dědičnosti PH pro lineární hodnocení zevnějšku, zajištění výběrů, PH pro přírůstek pro býky na odchovnách, SEUROP atd.- nezávislá kontrola,změna zákona o potravinách Návrh rozpočtu na rok 2003 Ing.Chládek - výbor předkládá návrh přijmout provizorní verzi rozpočtu a konečnou verzi zpracovat na nejbližším jednání výboru a předložit revizní komisi v souladu s jednacím řádem, pak bude rozpočet zveřejněn ve zpravodaji o návrhu nebylo hlasováno Vystoupení hostů Ing.Randák - Mze ČR poděkování za možnost vystoupení a pozvání, Mze se podílí na dotačních podporách, odvolání na vystoupení minulý den na semináři, ví že neuspokojil, ale snažil se objektivně prezentovat současný stav, nic není rozhodnuto, o návrzích se jedná a hodnotí se ze všech stran, vyplnit formulář a tato záležitost a stav bude určitě konzultována s představiteli Svazu, žádný ministerský úředník nerozhodne sám a nevystaví ministerstvo kritice, vše bude po dohodě, pokud bude víc krav musí se nárok redukovat, v diskusi je k dispozici, včera podepsal ministr možnost rozšíření programu 1La a odbyt skotu 1Q bude uvedeno v poznámce 1La rozdělení žádostí v podstatě možnost zálohování, 1Q podání dvou žádostí obdobně jako u telat, ostatní podpůrné programy bez komentáře. Ing.Pala - ZA Zďár n. Sázavou upozornění na dodržení termínu a srovnalosti s CE u Pokynů Mze ČR čj.:9789/ , půdní bloky, proškolení pracovníků ZA a jejich odborná pomoc chovatelům Dr. Kučera - Svaz chovatelů CS skotu pozdravení, nabídka komunikace obou svazů při rozdělení kvót. Ing. Berka - Svaz chovatelů H skotu pozdravení, 4

5 Chroust - Aktuální změna programu změna v pořadí bodů přesunutí návrhu usnesení před diskusi Přednesení návrhu usnesení z VČS ČSCHMS Praha Ing. Blumentrit konečná podoba Usnesení je přílohou zápisu z VČS odpovídá Ing. Blumentrit základní teze-přednesena část návrhu usnesení mající vztah k Pokynům Mze (viz výše) zpracovaná výborem, citace původního návrhu výboru na rozdělení kvót, reakce na návrh Mze citace jednotlivých bodů návrhu usnesení, Diskuse k návrhu usneseni i obecná diskuse Ing.Randák reakce na plemennou příslušnost C50, reakce na přidělení kvót pro čistokrevná zvířata, zítra bude tlumočit Ing.Kozákovi žádost svazu na přítomnost na jednáních, nový termín otelená zvířata nelze změnit a tabulka se měnit nebude, plemenná příslušnost je prokázána tím co je uvedeno na průvodním listu skotu co je na průvodním listu a pokud je to špatně je to váš problém a vy jste za to odpovědni, proč nerozdělovat kvótu dle LFA nerozumí, dotace z domácích zdrojů údajně nejsou možné protože na to nemáme a EU nechce abychom chovali krav víc tak je nemůžeme dotovat, nelze vzít stav při vstupu nelze je pozdě musíme rozdělit kvótu letos, Ing.Chytil rozdělení dle LFA kvóta-prémie je dle EU plošná a je dorovnáním toho, že člověk nedojí, ale neváže se to nikde na LFA, rozdělení dle LFA by mohlo znevýhodnit dlouholeté chovatele, kterým rozdělení dle LFA znemožní podnikat Ing.Randák EU rozděluje KBTPM plošně, cílem je donutit chovatele chovat zvířata v oblastech LFA, je pravdou, že i mimo LFA jsou podmínky kde nejde dělat nic jiného než chovat masný skot, při příštím jednání skupiny budou již přítomni zástupci vašeho svazu, Ing.Chytil za 10 let jsme nebyli schopni vůbec spočítat masné krávy, je nutno odfiltrovat podvojné čerpání kvóty na dojení i masné krávy, Ing.Nedbal návrh rozdělit kvótu pro chovatele chovající masná zvířata již v minulosti, reakce na chyby v CE, budou rozporovat u ministra ASZ bude požadovat veřejnou kontrolu nad rozdělením kvóty, Karel Šeba reakce na chyby v CE žádost na chovatele aby poslali na adresu ředitele všechny evidentní chyby v CE (aktuální) způsobené vinou CE uvádění těchto evidentních a jasných a nezpochybnitelných chyb na straně CE Ing.Randák reakce na dotaz na výpadek dotovaní telat narozených v mimosezónních měsících, tyto telata nebudou dotována, kdo telí po je mimo systém a měl by se nad sebou zamyslet 5

6 Ing. Berka ke kvótě, byl vznesen soubor požadavků ze strany plemene AA na výbor svazu, výbor by se měl z toho odpovídat, návrh aby se bral ohled na dlouhodobost chovu, jak se budou v Pokynech Mze ČR čj.:9789/ hodnotit kříženci s plemeny H,A,J, návrh aby bylo povinnosti výboru se jednání účastnit ať si to výbor zajistí jak chce, jak budou odstraněny nebo napraveny nedostatky uvedené ve zprávě revizní komise Karel Šeba termín kdy vzít rozhodný stav krav pro přidělení kvót v návrhu byl vzat dle informací známých v době kdy návrh vznikl, pro křížence asi platí že se preferuje podíl masného plemene před 50 % podílem plemen H,A,J Ing.Chytil dotaz na Ing.Randáka kdo bude administrovat kvótu a zda bude možnost se proti přidělené kvótě odvolat ing.randák jde o návrh, který není ukončen a od příštího jednání bude při něm přítomen zástupce svazu, dotazník má jen zjistit zda se bude muset kvóta krátit, průvodní list skotu co je tam to je pravda a pokud jsou tam špatné údaje pak je neplatný, dejte si to do pořádku a měli jste na to dost čas, dohoda s CS svazem pro účel stanovení kvóty budeme brát krávy s podílem C75 a více, kdo bude kdo co administrovat se neví M. Šusta základní problém, je v tom, že CE nedělá to co má, a že nemá žádnou odpovědnost, chovatel má mít právo přímo nahlásit původ zvířete, Dr. Kučera je stanoveno jednoznačně nařízením Rady Evropy 1254/99, 2342, co je masná kráva i z pohledu plemenné příslušnosti, a nemá význam v Česku definovat KBTPM, Ing. Pala jak má chovatel reagovat když mu mlékárna oznámí, že mu nebere mléko a on má C plemeno Ing. Chytil jak si představuje Mze oddělení souběhu dojení a pobírání dotací na KBTPM, Ing. Randák jestliže se to děje, u nás to možné není, v EU je možný souběh v jednom podniku produkce mléka i chov krav BTPM, v ČR Mze navrhuje nemožnost tohoto souběhu od příštího roku, není-li žalobce pak není soudce Dr. Kučera není důvod proč nechovat masné i mléčné kvoty Karel Šeba návrh změnit termín rozhodný pro přidělení kvóty, ale nesměšovat situaci ve státech, které nejsou schopny naplnit svoji vlastní kvótu. Tam kde se v EU dojí i chovají masné krávy tam se podíl dojících snižuje. 6

7 Ing.Randák odjezd Přestávka 15 min Představení nového předsedy ČSCHMS- na schůzi výboru dne byl zvolen Ing. Pavel Kozák, r.č /2154, adresa:u Stříbrného 1403, Milevsko, č. op. PH , místopředsedy svazu byli zvoleni: Ing. Miroslav Vráblík, Ing. Ivo Chládek Ing.Pavel Kozák základní teze-dotační politika, informační otevřenost svazu, ekonomický stav svazu, společná cesta s jinými svazy, nedostatky budou odstraněny, poděkování chovatelům Diskuse k návrhu usneseni i obecná diskuse-pokračování diskuse názor věnovat se dotační politice výkrmu skotu Přednesení návrhu usnesení z VČS ČSCHMS Praha Ing. Blumentrit po úpravě předkládá návrh usneseni, schvalování jednotlivých bodů diskuse na otevřeném foru hlasování o jednotlivých bodech zohlednit dlouhodobost chovu oprava tabulky plemenná příslušnost +většina ne rozdělení kvóty dle LFA zůstatek sečtení počtu přítomných členů, kteří mají právo hlasovat Ing.Chládek přítomno řádných 93 členů ne rozdělení kvóty dle LFA nové hlasování zůstatek rozdělení kvóty dle návrhu výboru (viz výše) návrh změnit v bodě C50 na C75 diskuse hlasováno o návrhu v původní podobě (tj. C50) zůstatek vyloučení členů a ukončení členství viz Ing.Procházková (neplatiči apod.) obecný souhlas provizorní rozpočet obecný souhlas schválení zprávy revizní komise doplněné o termín odstranění nedostatků obecný souhlas posunutí rozhodného termínu otelení pro přiznání kvóty z na konec června zůstatek návrh postupu vůči neplatičům svazu schválení přednesených zpráv, plánu činnosti, provizorní rozpočet, vystoupení hostů, a bere na vědomí volbu nového předsedy Závěr a ukončení Chroust Zapsal rozloučení a závěr Ing.Káčer (zvukový záznam o průběhu schůze je k dispozici u zapisovatele) 7

8 Usnesení z výroční členské schůze konané dne v Milovech a) Výroční členská schůze schvaluje: 1) Zprávu o činnosti svazu za rok ) Zprávu o hospodaření svazu za rok ) Zprávu revizní komise svazu, kterou výbor doplní o termíny plnění jednotlivých úkolů 4) Plán činnosti svazu na rok ) Návrh na odsouhlasení provizorního rozpočtu. Ukládá výboru dopracovat na nejbližší schůzi výboru svazu konečný rozpočet a předložit ke schválení revizní komisi 6) Návrh na vyloučení neplatících členů svazu dle předložených podmínek a seznamu K přednesenému referátu pracovníka Mze o způsobu řešení a rozdělování prémiových práv na krávy BTPM a k dotazníků, který je k tomuto účelu rozesílán chovatelům prostřednictvím pracovišť Mze, zaujala členská schůze toto stanovisko. 1) Členská schůze nesouhlasí s rozdělením prémiových práv dle návrhu Mze 2) Výroční členská schůze se ztotožňuje s návrhem výboru svazu na rozdělení prémiových práv ze dne který byl předsedou Ing. Chytilem předám ministrovi zemědělství. b) Výroční členská schůze bere na vědomí volbu nového předsedy svazu, kterým se stal Ing. Pavel Kozák adresa: U Stříbrného 1403, Milevsko - č. op. PH Dále bere na vědomí volbu místopředsedů svazu, kterými se stali: Ing. Miroslav Vráblík a Ing. Ivo Chládek. Na základě analýzy priorit a ve vztahu k možnostem dalšího rozvoje chovu masného skotu v České republice, navrhuje ČSCHMS rozdělit dostupnou kvótu (po odpočtu národní rezervy ve výši 3%), pro zvířata chovaná v systému bez tržní produkce mléka, v následujícím pořadí: všechny čistokrevné krávy masných plemen (12 masných plemen s uznaným šlechtitelským programem) všechny čistokrevné jalovice masných plemen všechny krávy kříženky s podílem krve 50 a více % výše uvedených masných plemen jalovice - kříženky s podílem krve 50 a více % výše uvedených masných plemen, maximálně do 20 % z počtu chovaných krav krávy s podílem krve 75 a více % plemene české strakaté 8

9 jalovice s podílem krve 75 a více % plemene české strakaté do výše 20 % z počtu chovaných krav plemene českého strakatého skotu v systému chovu krav bez tržní produkce mléka. Kvóta by neměla být rozdělována poměrně, ale vždy nejprve plně pokrýt nárok ve vyšší prioritě. Ve skupině zvířat, kde již nebude možno plně pokrýt nárok, pak rozdělit kvótu poměrně. (Plemeno masný simentál musí být považováno z pohledu plemenné příslušnosti jako samostatné masné plemeno. Na základě zákona č.154/2000 je pro toto plemeno schválen Mze samostatný šlechtitelský program a plemenná kniha, která je vedena Českým svazem chovatelů masného skotu.) 3) Členská schůze žádá Mze o kooptaci zástupce svazu do komise, která řeší na Mze přípravu rozdělování prémiových práv pro krávy BTPM K dotazníku který dle informace má sloužit pro rozdělení prémiových práv a je zasílán chovatelům z Mze zaujala členská schůze toto stanovisko: 1) V kolonce plemenná příslušnost uvádět skutečnou plemennou příslušnost zvířete a ne plemeno dle ústřední evidence vzhledem k častým chybám 2) Změnit termín pro zařazení krav do seznamu. Termín je k ale neodpovídá zaběhnutému systému telení v chovu krav BTPM. Navrhujeme znění: Pro vyplnění této žádosti je kravou BTPM plemenice u které je předpoklad otelení do Místo: Hotel Devět skal Dne: Ing. Karel Blumentrit v.r. DŮLEŽITÉ!! Nařízení vlády ze dne o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií na chov krav bez tržní produkce mléka stanoví v 5 odst.1, že žádost lze podat do 30ti dnů od nabytí účinnosti tohoto nařízení. 9

10 ZPRÁVA O ČINNOSTI SVAZU V ROCE Seminář a Výroční členská schůze ČSCHMS Jednání Unie Kozák, Šeba Schůzka s Dr. Ing. Dušanem Vaňkem - ˇk otázce rozdělování prémiových práv Kozák, Šeba 9.4. Výbor ČSCHMS Uhříněves Výbor ve Velkých Dvorcích jednání o Světovém kongresu chovatelů charolais v roce 2008 a pozvání Čechů a Slováků na jednání do Maďarska Maďarsko chovatelský den Kozák, Kaplan, Štrůdl Osík jednání užšího výboru ohledně připomínek k návrhu Nařízení vlády Kozák, Chládek, Šeba, Procházková Jednání na MZe ČR (ne) zapracování připomínek do návrhu Vládního nařízení Kozák, Šeba Národní výstava v Přerově stánek + kolekce masného skotu Dozorčí rada ČMSCH na Hradištku Šeba Cunkov jednání užšího výboru příprava materiálu návrh kontroly žádostí o přidělení prémiových práv Kozák, Vráblík, Šeba, Procházková Valná hromada ČMSCH Hradištko Kozák Jednání s Ing. Růžičkou, vrchním ředitelem sekce zemědělských agentur ohledně prémiových práv Šeba, Procházková Schůze výboru ČSCHMS Hradištko Návštěva anglických chovatelů prohlídka chovu v Nečtinech, Petrohradské společnosti a Ročova + beseda s chovateli z Anglie Schůzka profesionálních pracovníků s ředitelem a předsedou Cunkov návštěva slovenských zástupců chovatelů při příležitosti výběrů býků jednání na MZe ČR s Ing. T. Kreutzerem, ředitelem pro vyjednávání s EU Kozák, Šeba, Procházková Nečtiny, oficiální poděkování Ing. Josefu Dufkovi za dosavadní práci MZe ČR jednání o stanovení genetických vad pro dovozní podmínky Šeba a jednání s Ing. S. Kozákem, vrchním ředitelem sekce zemědělských komodit ohledně přímých plateb z EU a národních podpor Výbor ČSCHMS na Hradištku Z chystaných akcí: účast (stánkem) na výstavě v Nitře účast (stánkem) v Českých Budějovicích Národní výstava masných plemen skotu v - Letňanech

11 Výsledky základních výběrů býků I. turnus 2003 dle plemen a místa odchovu OPB Výsledky AA GS PI BA MS CH HE GA LI SA HI Celkem % ZV Celkem Brodec Vybráno ,1% Vyřazeno Celkem Březová Vybráno ,0% Vyřazeno Celkem Cunkov Vybráno ,5% Vyřazeno Celkem Grygov Vybráno ,7% Vyřazeno Celkem H. Jadruž Vybráno ,0% Vyřazeno Celkem Janovice Vybráno ,6% Vyřazeno Celkem Kundratice Vybráno ,4% Vyřazeno Celkem M. Dvorce Vybráno ,4% Vyřazeno Celkem Osík Vybráno ,0% Vyřazeno Celkem Rapotín Vybráno ,0% Vyřazeno Celkem u chovatele Vybráno ,7% Vyřazeno Celkem Vybráno ,4% Vyřazeno Vyřazeno (%)

12 Přehled vyvolávacích a prodejních cen býků v dražbách I.turnus býků Ø vyv. cena prodáno Ø prod. cena prodáno Odchovna do dražby v dražbě v dražbě Aberdeen angus OPB Osík ,9% OPB Kundratice ,0% OPB Podlesí Ročov ,3% OPB Cunkov ,3% OPB Janovice u R ,0% OPB Grygov ,2% Průměr plemene ,5% Blonde ďaquitaine OPB Osík ,0% OPB Cunkov ,% Průměr plemene ,9% Charolais OPB Osík ,1% OPB Kundratice ,7% OPB Podlesí Ročov ,0% OPB Cunkov ,2% OPB M. Dvorce ,0% OPB Janovice u R ,9% OPB Grygov ,0% Průměr plemene ,5% Gasconne OPB Osík ,0% OPB Kundratice ,7% Průměr plemene ,0% Hereford OPB Podlesí Ročov ,9% OPB Cunkov ,0% OPB Janovice u R ,0% Průměr plemene ,5% Limousin OPB Osík ,6 OPB Podlesí Ročov ,0% OPB Cunkov ,9% OPB Grygov ,7% Průměr plemene ,8% Masný simentál OPB Kundratice ,0% OPB Podlesí Ročov ,0% OPB Cunkov ,0% OPB M. Dvorce ,8% OPB Grygov ,0% Průměr plemene ,3% 12

13 Piemontese OPB Cunkov ,0% OPB Janovice u R ,0% OPB Grygov ,0% Průměr plemene ,0% CELKEM ,6% Výsledky základních výběrů býků II. turnus 2003 dle plemen a místa odchovu OPB Výsledky BM AA GS PI BA MS CH HE GA LI SA HI Cel. % ZV Celkem Brodec Vybráno ,0 Vyřazeno Celkem Březová Vybráno ,0 Vyřazeno Celkem Cunkov Vybráno ,9 Vyřazeno Celkem Grygov Vybráno ,1 Vyřazeno Celkem 2 2 H. Jadruž Vybráno ,0 Vyřazeno 0 0 Celkem Janovice Vybráno ,7 Vyřazeno Celkem M. Dvorce Vybráno ,3 Vyřazeno Celkem Osík Vybráno ,0 Vyřazeno Celkem 2 2 Rapotín Vybráno ,0 Vyřazeno 0 0 Celkem u Vybráno chovatele Vyřazeno ,4 Celkem Vybráno ,1 Vyřazeno Vyřazeno %

14 Přehled vyvolávacích a prodejních cen býků v dražbách II.turnus býků do dražby Ø vyv. cena prodáno v dražbě Ø prod. cena prodáno v dražbě Odchovna Aberdeen angus OPB Osík ,0% OPB Podlesí Ročov ,0% OPB Janovice u R ,0% OPB Grygov ,0% Průměr plemene ,0% Belgické modro-bílé OPB Cunkov ,0% Blonde ďaquitaine OPB Osík ,0% OPB Cunkov ,0% Průměr plemene ,0% Charolais OPB Osík ,1% OPB Cunkov ,2% OPB M. Dvorce ,0% OPB Janovice u R ,0% OPB Grygov ,6% Průměr plemene Gasconne OPB Osík ,0% OPB M. Dvorce ,0% Průměr plemene ,0% Hereford OPB Podlesí Ročov ,3% OPB Cunkov ,0% Průměr plemene ,6% Limousin OPB Osík ,0% OPB Cunkov ,7% OPB Grygov ,0% Průměr plemene ,4% Masný simentál OPB Osík ,3% OPB Podlesí Ročov ,7% OPB Cunkov ,0% OPB M. Dvorce ,0% OPB Grygov ,3% Průměr plemene ,8% 14

15 PIEMONTESE OPB Cunkov ,0% OPB Janovice u R ,0% Průměr plemene ,3% CELKEM ,5% Naskladnění OPB III. turnus Odchovna plem. býků AA PI BA MS CH HE LI SA celkem OPB Cunkov OPB Janovice OPB Osík OPB Okřešice 4 4 Celkem Odchov u chovatele III. turnus Chovatel AA PI BA MS CH HE LI SA Celkem p. Sova, Bláhov 1 1 p. Škabraha, Dešná 1 1 p. Mikšík, Mikulůvka 1 1 Pí. Vondrušková, Protivec 1 1 Celkem Termíny ZV III. turnus Datum Začátek OPB plemena ks* DRAŽBA cca ,00 Janovice PI, MS, HE 7 po skončení ZV 11,00 9,00 Osík CH, AA 5 po skončení ZV 10, ,00 Okřešice CH 4 po skončení ZV 16, ,00 Cunkov MS, CH, LI, BA, PI po skončení ZV 10,00 u chovatelů Datum Začátek OPB plemena ks* ,00 p. Sova, Bláhov SA 1 17,00 p. Škabraha, Dešná SA ,00 p. Mikšík, Mikulůvka LI 1 12,00 pí. Vondrušková, Protivec SA 1 Připravil Jan Kopecký 15

16 Výsledky I. etapy kontroly dědičnosti býků masných plemen testace Cílem testování je vyhodnocení plemenných býků masných plemen a jejich potomstva na základě užitkových vlastností dle chovného cíle a standardu jednotlivých masných plemen. Výsledky kontroly dědičnosti jsou pak základem pro stanovení plemenné hodnoty testovaných býků. V současnosti jsou výsledky zpracovávány animal modelem / tj. metoda individuálního modelu jedince/, kde jsou objektivně vyhodnoceny vlivy chovatelského prostředí na užitkovost i zohledněna příbuznost. Na získané výsledky, včetně plemenných hodnot, navazuje následná selekce, která má zajistit opakovatelnost výsledků masné užitkovosti pro další využití vybraných masných býků v čistokrevné plemenitbě nebo v užitkovém křížení s dojnou nebo kombinovanou populací. Pro využití v užitkovém křížení je hlavní důraz kladen na snadnost telení a hodnocení osvalení nebo celkové zmasilosti potomstva pro případný prodej zástavového skotu, včetně produkce zástavu pro výkrm. Pro vyhlášený ročník testace 2001 a pro užitkové křížení přihlásily oprávněné organizace celkem 17 býků osmi masných plemen-viz tabulka č. 1. Tento přihlášený počet býků je za dosavadní éry prověřování býků masných plemen nejvyšší a dokumentuje zájem i do budoucna na potřebu kvalitních býků pro potřeby užitkového křížení. St. registr otec chovatel oprávněná organizace ZAA 187 Har Bang Kučerová Marie, Jankov Natural, s.r.o. ZAA 321 ZAA 238 Finesa, ing. Peleška, T. Sviny Natural, s.r.o. ZBA 281 ZBA 144 Mrázek A., Slavkovice Holding ČMPÚ ZGS 023 ZGS 007 VÚŽV Uhříněves Natural, s.r.o. ZCH 384 ZCH 228 Global partner Liberec Plemo Brno ZCH 432 ZCH 299 ZD Velký Újezd, okr. Přerov Holding ČMPÚ ZCH 435 ZCH 240 ZEPO Libchavy a.s., okr. ÚO Holding ČMPÚ ZCH 446 ZCH 217 VSP Group, a. s. Olešnice Plemo Brno ZCH 462 ZCH 388 Chmelař s.r.o. Deštnice Jihočeský chovatel a. s. ZLI 241 ZLI 193 ZD Nečtiny, okr. Plzeň sever Natural, s.r.o. ZLI 256 ZLI 208 ŠZP VFU Brno, Nový Jičín Holding ČMPÚ ZLI 273 ZLI 207 ŠZP VFU Brno, Nový Jičín Plemo Brno ZSI 114 ZSI 016 Zatloukal J., Nová Ves u Přimdy Natural, s.r.o. ZPI 258 ZPI 172 ZD Králíky, okr. Hradec Králové Natural, s.r.o. ZPI 266 ZPI 206 ZD Francova Lhota, okr. Vsetín Plemo Brno ZPI 278 ZPI 208 ZD Francova Lhota, okr. Vsetín Holding ČMPÚ HRF 266 HRP 271 ZD Podlesí Ročov Natural, s.r.o. Vzhledem k tomu, že testační připařování probíhá v těsné spolupráci s inseminační službou, ať oprávněných organizací nebo samostatnými ins. techniky, vznikají oprávněné požadavky chovatelů vlastnící testační stáda dojné či kombinované, ale i hybridní populace, především na použití ins. dávek intenzivních masných plemen, tj. CH, LI, BA, PI, BM, MS. Na straně druhé chovatelé nechtějí nebo se brání využívat i v testaci plemena AA, HRF nebo GS. Tato plemena by měla být testována v chovech se stejnou plemenitbou nebo v chovech čistokrevných. Testovací připařování začalo od /respektive od 1. 3./ 2001 a bylo ukončeno měsícem září 2001, pouze u býka ZSI 114 byla testace ukončena pro nižší počet inseminací až v březnu 2002, viz tabulka č

17 Býk testace I. ins. všech ins. % bř. po I. % bř. index pl ZAA ,2 61,6 116,3 ZAA ,9 65,9 117,5 ZBA ,2 72,0 120,2 ZCH ,6 59,5 129,5 ZCH ,6 57,7 87,0 ZCH ,3 61,8 115,9 ZCH ,2 61,3 112,2 ZLI ,5 68,6 91,4 ZLI ,5 65,3 107,5 ZLI ,6 68,7 113,3 ZSI ,5 64,1 161,0 ZPI ,0 62,3 119,5 ZPI ,6 64,3 113,9 ZPI ,9 65,2 115, Z uvedených údajů můžeme konstatovat, že oprávněné organizace využívají některé býky, např. ZCH 432, ZCH 446, ZLI 256, ZPI 278, plošně, neoddělují testaci od normálního připařování, tak jak se děje při testačním připařování s holštýnem nebo čestrem. Pak se může stát to, co je patrné u býků ZCH 432 a ZLI 241, že přes vysoké % březosti je index plodnosti nízký. Obecně lze konstatovat, že reprodukce, tj. zabřezávání celé skupiny je na velmi dobré úrovni. Ze skupiny se pro nízký počet inseminací vyřadili býci ZGS 023, HFR 266 a ZCH 462. U uvedených býků nepomohlo ani prodloužení testačního období. V tabulce č. 3 jsou uvedeny informace o hmotnostech telat při porodu a lineárním hodnocení telat ve věku kolem 50 dnů z křížení s dojenou nebo kombinovanou populací od hodnotitelů oprávněných organizací. Býk por.hm. od-do T Rámec KAPacita OSValení celkem ZAA , ,5 15,3 13,3 49,4 ZAA , ,0 17,2 16,4 56,9 ZBA , ,1 16,9 16,5 57,1 ZCH , ,6 18,4 18,5 60,5 ZCH , ,5 18,2 17,4 61,2 ZCH , ,1 16,9 16,6 56,1 ZCH , ,2 18,6 19,1 62,4 ZLI , ,3 17,9 19,4 62,2 ZLI , ,2 16,9 16,5 55,9 ZLI , ,8 21,3 23,1 72,6 ZSI , ,8 16,9 16,2 56,4 ZPI , ,9 17,7 17,8 59,3 ZPI , ,0 17,5 17,8 60,4 ZPI , ,3 17,7 17,8 59, Lineární hodnocení TR, tzn. tělesný rámec, zahrnuje velikost těla danou výškou v kříži, hmotností a délkou těla, KAPacita zahrnuje hodnocení šířky hrudníku, hloubky hrudníku a šířku a délku zádi v kosti, OSValení je skutečné osvalení plece, hřbetu a kýty nebo zádi, celkové hodnocení je součtem předchozích ukazatelů včetně celkové harmonie. Hodnocení telat ve věku zhruba jednoho měsíce především v úrovni osvalení nemá vesměs správnou vypovídací schopnost, zvláště uvědomíme-li si, že tato telata jsou ustájena v různých ohrádkách či boudách u stájí atd. Do budoucna předpokládáme, že hodnocení telat bude ve věku dnů,tj. na konci pastevního období, ale především v době, kdy nastává pohyb a prodej zástavových jalovic a býčků. 17

18 Tabulka č. 4 poskytuje informace o plemenných hodnotách, RPH a výsledku kontroly dědičnosti pro další využití býků v plemenitbě. PH PH PH přímý efekt RPH RPH Býk p.por. por.hm p.por. por.hm ZAA 187 0,031 0,338 3,9 12,4 33, zlepšovatel I. etapy KD ZAA 321 0,115 0,322 7,2 13,2 13, hodnocen ZBA 281-0,153 2,835 3,5 11,4 10, zlepšovatel I. etapy KD ZCH 384-0,015 1,463-9,5-19,8-24, hodnocen ZCH 432 0,154 3,235 12,6 14,5 33, zlepšovatel I. etapy KD ZCH 435 0,222 4,667 23,3 32,9 41, hodnocen ZCH 446 0,004 0,611-12,9-17,0 2, hodnocen ZLI 241 0,097 1,767 11,8 12,8 9, hodnocen ZLI 256 0,100 0,746 21,4 31,9 40, hodnocen ZLI 273-0,180-0,964 4,9 5,3 13, zlepšovatel I. etapy KD ZSI 114 0,194 0,217 11,2 20,5 26, hodnocen ZPI 258 0,240-0,389 12,0 22,3 34, zlepšovatel I. etapy KD ZPI 266 0,186 2,016 5,6 1,7-1, zlepšovatel I. etapy KD ZPI 278 0,127-0,398 4,4 3,3 13, zlepšovatel I. etapy KD Pro výpočet plemenných hodnot bylo využito i výsledků KUMP, včetně hodnocení telat z hybridní i čistokrevné plemenitby. Plemenné hodnoty mají velmi dobrou vypovídací schopnost, jak v průběhu porodu a porodní hmotnosti, tak i v růstu. Býci s RPH pod 100 pro průběh porodu by neměli být využíváni na jalovice, s RPH pod 90 by neměli být využívání vůbec. V růstu je selekční hranicí RPH 100, ale tam je také potřeba objektivně posoudit, zda osvalení telat nebo potomků odpovídá požadavkům trhu, protože při vysokém RPH může růst především kostra. Býci, kteří neodpovídají požadavkům na vyhlášení za zlepšovatele I. etapy kontroly dědičnosti masné užitkovosti by se mohli používat v další plemenitbě jen sporadicky nebo vůbec, protože v některém sledovaném ukazateli neodpovídají požadavkům. Z celkových výsledků a jednotlivých ukazatelů je jednoznačně vidět, že problematika býků vhodných pro použití ve stádech dojených i hybridních má své zákonitosti a že je nutné nepoužívat nejen všechna masná plemena pro křížení, ale soustředit pozornost při nákupu býků do inseminace nejen na exteriér býka, s převahou osvalení a nižšího tělesného rámce, slabší kostry, ale také na dlouhodobě fixovanou vlastnost jakou je bezesporu snadnost telení. Bez splnění alespoň těchto základních kritérií se budoucí úspěšné výsledky očekávat nedají. Ing. Jan Kaplan 18

19 DOTACE Vážení chovatelé, vzhledem k tomu, že zatím ještě nepřišly žádné žádosti na podporu embryotransfer připomínáme!!!!!! že i v letošním roce můžete žádat o poskytnutí podpory na předmět dotace 2.A.d.: Podpora rozvoje přenosu embryí. Žádáme Vás o řádné a čitelné vyplnění žádosti a o zaslání na adresu ČSCHMS do !!. Žádost řádně vyplňte a podepište na straně 23, 24 a 38 (Zásady pro rok 2003), pozor také na uvedení správného čísla účtu- platného i na podzim při vyplácení podpory!!!!!!! Zároveň žádáme o zaslání: -výpis z obchodního rejstříku, nebo doklad o registraci soukromého zemědělce -registrace plátce DPH (nemusí být ověřeno) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (stačí ofocený výpis z účtu) -seznam (vzor je přiložen -dárkyně embryí, příjemkyně, datum přenosu, potvrzení o zabřeznutí od pověřené organizace) -buď potvrzení o původu dárkyň (POP), kde je zapsáno, že jde o vybranou dárkyni,- nebo potvrzení z plemenné knihy ČSCHMS, že jde o vybrané dárkyně kontakt na plemennou knihu ČSCHMS - pan Karel Šeba Prackovice n/l K žádostem na embryotransfer je třeba také dodat potvrzení žadatele, že měl k 1. únoru 2003 vypořádány splatné závazky k Pozemkovému fondu ČR, dále splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a nemá evidovány daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů, nebo prokáže, že splatné závazky nevypořádané k 1. únoru 2003 vypořádal nejpozději ke dni podání žádosti. Stav vypořádání závazků ke Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, Ministerstvu zemědělství ČR a PGRLF, a.s. získáte na zemědělských agenturách (potvrzení je třeba také zaslat na adresu ČSCHMS ) Formuláře získáte na příslušných zemědělských agenturách, nebo je naleznete na webových stránkách MZe ČR (programy dotace). Lze též použít kopie potvrzení, které jste podávali při žádostech na Nařízení vlády. Pokud jste již žádali na býky(s potřebnými doklady), zašlete pouze žádost a seznam. S pozdravem Z. Procházková

20 PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ PODPORY na předmět podpory 2.A.d. Žadatel:..... (žadatelem je majitel přeneseného embrya do příjemkyně, u které byla v době od do potvrzena březost) zabřezly po přenosech embryí od vybraných dárkyň následující plemenice: ušní číslo ušní číslo přenos proveden vyšetřena březí dárkyně příjemkyně dne dne Celkem zabřezlo po přenosech embryí od uvedených dárkyň.. plemenic podpis) Za přenosový tým(razítko, Potvrzujeme, že uvedené dárkyně patří do kategorie dárkyň vybraných komisí Svazu (v případě, že není doloženo POP dárkyně) za PK (ČSCHMS ) žadatel(podpis, razítko) 20

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat Výroční zpráva Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů hospodářských zvířat a dalších živočichů využívaných pro výživu, zemědělství a lesní hospodářství (Národní program zvířat) za

Více

ROČENKA 2012 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE

ROČENKA 2012 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE ROČENKA 2012 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE 2013 Českomoravská společnost chovatelů, a. s., Praha Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha-Uhříněves Svaz chovatelů českého strakatého skotu Svaz chovatelů

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Krize si žádá i mimořádná opatření Světová hospodářská krize na nás denně kouká z novin, obrazovky a slyšíme o ní doslova na každém kroku. Během nejsilnější zemědělské demonstrace

Více

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků?

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Hodnocení krajských setkání Kongres starostů Kdo je vlastníkem chodníků?

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 TRŽNÍ OCENĚNÍ SPOLEČNOSTI č. 16/Z/2006 Selekta Pacov, a.s. Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 Zhotovitel: Euro-Trend, s.r.o. znalecký ústav Praha 5 Smíchov

Více

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24 MVDr. MILAN MALENA, ústřední ředitel Státní veterinární správy JE PŘESVĚDČEN O POTŘEBĚ PŘÍSNÝCH KONTROL, KTERÉ DÁLE PROHLUBUJÍ OCHRANU SPOTŘEBITELŮ str. 8 ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

Profesní aktivity nabývají na významu pro všechny členy Komory Oblasti podporují účast na valných hromadách

Profesní aktivity nabývají na významu pro všechny členy Komory Oblasti podporují účast na valných hromadách 4 2012 zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků téma tohoto čísla Inženýrský den 2012 v Brně a energetická koncepce ČR Profesní aktivity nabývají na významu pro všechny členy

Více

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006 61. kongres OEC v Toulouse KONTAKTY Institut Svazu účetních, a. s. V Tůních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz E-mail:

Více

SALIMA 2006. Vážení návštěvníci Mezinárodního potravinářského veletrhu SALIMA 2006, dnes na brněnském výstavišti

SALIMA 2006. Vážení návštěvníci Mezinárodního potravinářského veletrhu SALIMA 2006, dnes na brněnském výstavišti Číslo 3 Ročník VII 7. března 2006 Cena 16 Kč SALIMA 2006 BRNO 7. 3. 10. 3. 2006 Odškodnění s otazníkem Na tiskové konferenci s aktuálním tématem k ptačí chřipce se novináři ptali jak zástupce z a. s. Xaverov,

Více

K létu patří kvalitní maso a masné výrobky.

K létu patří kvalitní maso a masné výrobky. 4/2005 ❷ Bezpečnost spotřebitelů především ❸ Z 5. jednání představenstva a dozorčí rady ČSZM ze dne 22. 6. 2005 ❹ Z historie nejen veterinární medicíny ❺ Náš strategický záměr je vyrábět kvalitní výrobky

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 červen 2011 2 1 Obecné informace Název instituce: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Používaná zkratka názvu:

Více

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015 ČÍSLO 2/201 4 ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU Hotel Černigov Sněm Českého zahrádkářského svazu Ve dnech 28. 29. listopadu se uskuteční první sněm ČZS. Sněm se bude s ohledem na vyšší počet účastníků

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Potraviny přes internet Stále více z nás si zvyká na nákupy přes internet. U žen převažují objednávky oblečení, u mužů elektrotechniky. Během maximálně tří týdnů pošťák Ondra jako

Více

Kongres navrhuje tři pracovní postupy:

Kongres navrhuje tři pracovní postupy: ČÍSLO 3/2005 V Ě S T N Í K ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU 1. Vážení a milí přátelé, ještě neuplynul ani rok od mého zvolení do této funkce a není proto čas na nějaké bilancování. Přesto bych Vás ale rád

Více

24. května oslava Světového dne mléka. Naši potravináři umí zpracovat mléko na kvalitní a chutné výrobky.

24. května oslava Světového dne mléka. Naši potravináři umí zpracovat mléko na kvalitní a chutné výrobky. LIST POTRAVINÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY Potravinářský FEDERACE VÝROBCŮ POTRAVIN, NÁPOJŮ A ZPRACOVATELŮ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE zpravodaj Číslo 5 Ročník VI 10. května 2005 Cena 16 Kč Vážení čtenáři, na straně

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 1/2012 e d i t o r i a l 3 Vážení naši čtenáři, v téměř každém loňském vydání časopisu Potravinářská Revue jsem se ve svém editorialu

Více

Sanace za desítky milionů ochránila vodní zdroje. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí

Sanace za desítky milionů ochránila vodní zdroje. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ROČNÍK I I ČÍSLO 2 I ČERVEN 2008 I ZDARMA I WWW.OPZP.CZ Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí Odstraňování starých ekologických zátěží Za starou ekologickou zátěž považujeme takové

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18.

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jak odhadnout daňové příjmy Vliv daňového řádu na hospodaření obcí Strategie

Více

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování)

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování) 3/2008 OBSAH VI. sněm Svazu účetních Str. 1 2 Nová koncepce certifikace opakování hlavních zásad Str. 1 3 EDITORIAL Vážení čtenáři, od květnového vydání bulletinu proběhly nejen zkoušky v systému certifikace

Více

K návrhu rozpočtu na rok 2006

K návrhu rozpočtu na rok 2006 Auditor 8/2005 K návrhu rozpočtu na rok 2006 Ing. Marie Kučerová kancléřka KA ČR Komora auditorů plní řadu funkcí, které jsou jí jednak uloženy zákonem o auditorech a jednak vyplývají z úkolů, které si

Více

Nejlepší rok v historii McDonald s ČR. součástí vydání je INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM JAKO PODPORA EFEKTIVNÍHO ŘÍZENÍ A PODNIKÁNÍ MSP

Nejlepší rok v historii McDonald s ČR. součástí vydání je INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM JAKO PODPORA EFEKTIVNÍHO ŘÍZENÍ A PODNIKÁNÍ MSP Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () Bavme se o kvalitě potravin, ne o cenách Rozhovor s prezidentem Potravinářské komory ČR Ing. Miroslavem Tomanem, CSc. Čeští potravináři jsou ve dvojím

Více

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Praha 2004 Příprava

Více

Novým prezidentem PK ČR se stal Ing. Miroslav Toman, CSc.

Novým prezidentem PK ČR se stal Ing. Miroslav Toman, CSc. Číslo 10 Ročník VIII 9. října 2007 Cena 16 Kč Vážení čtenáři, na straně 10 11 na 5 otázek odpovídá: Ing. Petr Cingr, ředitel divize masné výroby, AGROFERT HOLDING, a. s., a předseda představenstva společnosti

Více

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb.

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb. 1 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství 2014 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují

Více

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz.

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz. Z OBSAHU Z komisí Co nového ve Sbírce zákonů 11. ROČNÍK 8-9/2003 Lipská deklarace MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz P.P. 104012/02

Více