ZPRAVODAJ ČSCHMS. ročník 10 srpen číslo 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ ČSCHMS. ročník 10 srpen 2003 - číslo 2"

Transkript

1 ZPRAVODAJ ČSCHMS Občasník Českého svazu chovatelů masného skotu Praha Adresa: Těšnov 17, Praha 1 tel.: fax: číslo účtu: / webové stránky- adresa: ročník 10 srpen číslo 2

2 Obsah Zpravodaje: (příspěvky neprošly jazykovou úpravou) Zápis z VČS 3 Usnesení VČZ 8 DŮLEŽITÉ!!! 9 Zpráva o činnosti svazu v r Výsledky základních výběrů býků I. a II. turnus 11 Naskladnění býků a termíny výběrů III. turnus 15 Výsledky 1. etapy kontroly dědičnosti 16 Dotace 19 Návštěva francouzských chovatelů 21 Angus v Austrálii 23 Z jednání klubu chovatelů FRP 24 Masná užitkovost kříženců po otcích plemene GS 25 Poděkování Ing. Josefu Dufkovi 27 Aktuální telefonní čísla předseda ČSCHMS Ing. Pavel Kozák ředitel Karel Šeba tajemnice Ing. Zdeňka Procházková plemenná kniha fakturace Anna Stará inspektoři Z Čechy Karel Melger S +stř. Čechy Ing. Hubert Herrmann J Čechy Ing. Vít Čepelák V Čechy Jan Kopecký Morava Ing. Pavel Kriegler Kontrola dědičnosti Ing. Jan Kaplan ové adresy Ing. Pavel Kozák Karel Šeba Ing. Zdeňka Procházková Karel Melger Ing. Hubert Herrmann Ing. Vít Čepelák Jan Kopecký Ing. Pavel Kriegler Nabízíme prostor na zveřejnění Vašich inzerátů na našich webových stránkách: adresa: V případě zájmu kontaktujte pana Jana Kopeckého na adrese Osík nebo na internetové adrese Na stránkách naleznete aktuální informace o ČSCHMS a jeho aktivitách. Těšíme se na Vaší návštěvu na těchto stránkách. 2

3 Zápis z VČS ČSCHMS ze dne místo konání Hotel 9 Skal Zahájení jednání Chroust z pověření výboru svazu zahajuje jednání VČS, přivítání hostů, MZE, ZA, Svaz chovatelů CS skotu a jiní hosté seznámení s regionem rekapitulace programu program bez připomínek a návrhů na změnu schválen hlasováním + jasná většina Volba mandátové komise navrženi Ing.Chládek, Ing.Potůček, pí.kučerová schváleno hlasováním + jasná většina Volba návrhové komise navrženi Ing. Blumentrit, Ing. Gergela, Ing. Hána schváleno hlasováním + jasná většina Zapisovatelé navrženi Ing. Káčer, pí.šedová schváleno hlasováním + jasná většina Ověřovatelé zápisu navrženi Ing. Papáček, pí.pešková schváleno hlasováním + jasná většina Zpráva o činnosti svazu za rok 2002 Chytil přednesení Zprávy o činnosti svazu v roce 2002 Zpráva je přílohou zápisu z VČS odpovídá ing.chytil hlavní teze počet jednání výboru, základní výběry, nespokojenost s přidělenou kvótou, dotační tituly, administrace a výplata dotací prostřednictvím svazu, počty členů řádní 443, zájmový 152- cca 42 tisíc krav, dotazník, profesionálové 9 lidí, podniků, krav telat proti roku ks u krav, telata ks, odchov býků a výběry v roce 2002 reg. celkem 527 býků, výběry v roce 2003, plemenné knihy krav, jalovic, 2172 ks pl. býků, pokles prodeje plemenných krav a jalovic dle počtu vydaných POP, kontrola dědičnosti změna metodiky linearní popis, vyhlášeno 7 zlepšovatelů, spolupráce VÚŽV Uhříněves publikace a výpočet PH, výstavy a semináře, Zpráva mandátové komise Ing. Chládek z 443 členů řádných přítomno 160 členů Zpráva o hospodaření Svazu v roce 2002 Ing. Procházková Zpráva je přílohou zápisu z VČS odpovídá Ing. Procházková 3

4 informace o zrušení členství, o neuhrazení poplatků, o podmínkách přidělování dotací na plemenné býky a na plemenice březí po ET. Zpráva revizní komise MVDr. Kroupa Zpráva je přílohou zápisu z VČS odpovídá MVDr. Kroupa základní teze-složení komise, počet jednání, kontrola činnosti, nedodržení úkolů z minulé VČS, doporučení zavedení limitu na mobilní telefony, chybí zápis z jednoho jednání, chybí smlouvy o užívání majetku inspektory, provést revizi rajonizace inspektorů a zvážit provádění KD externími spolupracovníky Plán činnosti na rok 2003 Šeba Zpráva je přílohou zápisu z VČS odpovídá ředitel Karel Šeba základní teze přidělování kvót, pomoc při opravě údajů v CE, výstavy, kontrola dědičnosti PH pro lineární hodnocení zevnějšku, zajištění výběrů, PH pro přírůstek pro býky na odchovnách, SEUROP atd.- nezávislá kontrola,změna zákona o potravinách Návrh rozpočtu na rok 2003 Ing.Chládek - výbor předkládá návrh přijmout provizorní verzi rozpočtu a konečnou verzi zpracovat na nejbližším jednání výboru a předložit revizní komisi v souladu s jednacím řádem, pak bude rozpočet zveřejněn ve zpravodaji o návrhu nebylo hlasováno Vystoupení hostů Ing.Randák - Mze ČR poděkování za možnost vystoupení a pozvání, Mze se podílí na dotačních podporách, odvolání na vystoupení minulý den na semináři, ví že neuspokojil, ale snažil se objektivně prezentovat současný stav, nic není rozhodnuto, o návrzích se jedná a hodnotí se ze všech stran, vyplnit formulář a tato záležitost a stav bude určitě konzultována s představiteli Svazu, žádný ministerský úředník nerozhodne sám a nevystaví ministerstvo kritice, vše bude po dohodě, pokud bude víc krav musí se nárok redukovat, v diskusi je k dispozici, včera podepsal ministr možnost rozšíření programu 1La a odbyt skotu 1Q bude uvedeno v poznámce 1La rozdělení žádostí v podstatě možnost zálohování, 1Q podání dvou žádostí obdobně jako u telat, ostatní podpůrné programy bez komentáře. Ing.Pala - ZA Zďár n. Sázavou upozornění na dodržení termínu a srovnalosti s CE u Pokynů Mze ČR čj.:9789/ , půdní bloky, proškolení pracovníků ZA a jejich odborná pomoc chovatelům Dr. Kučera - Svaz chovatelů CS skotu pozdravení, nabídka komunikace obou svazů při rozdělení kvót. Ing. Berka - Svaz chovatelů H skotu pozdravení, 4

5 Chroust - Aktuální změna programu změna v pořadí bodů přesunutí návrhu usnesení před diskusi Přednesení návrhu usnesení z VČS ČSCHMS Praha Ing. Blumentrit konečná podoba Usnesení je přílohou zápisu z VČS odpovídá Ing. Blumentrit základní teze-přednesena část návrhu usnesení mající vztah k Pokynům Mze (viz výše) zpracovaná výborem, citace původního návrhu výboru na rozdělení kvót, reakce na návrh Mze citace jednotlivých bodů návrhu usnesení, Diskuse k návrhu usneseni i obecná diskuse Ing.Randák reakce na plemennou příslušnost C50, reakce na přidělení kvót pro čistokrevná zvířata, zítra bude tlumočit Ing.Kozákovi žádost svazu na přítomnost na jednáních, nový termín otelená zvířata nelze změnit a tabulka se měnit nebude, plemenná příslušnost je prokázána tím co je uvedeno na průvodním listu skotu co je na průvodním listu a pokud je to špatně je to váš problém a vy jste za to odpovědni, proč nerozdělovat kvótu dle LFA nerozumí, dotace z domácích zdrojů údajně nejsou možné protože na to nemáme a EU nechce abychom chovali krav víc tak je nemůžeme dotovat, nelze vzít stav při vstupu nelze je pozdě musíme rozdělit kvótu letos, Ing.Chytil rozdělení dle LFA kvóta-prémie je dle EU plošná a je dorovnáním toho, že člověk nedojí, ale neváže se to nikde na LFA, rozdělení dle LFA by mohlo znevýhodnit dlouholeté chovatele, kterým rozdělení dle LFA znemožní podnikat Ing.Randák EU rozděluje KBTPM plošně, cílem je donutit chovatele chovat zvířata v oblastech LFA, je pravdou, že i mimo LFA jsou podmínky kde nejde dělat nic jiného než chovat masný skot, při příštím jednání skupiny budou již přítomni zástupci vašeho svazu, Ing.Chytil za 10 let jsme nebyli schopni vůbec spočítat masné krávy, je nutno odfiltrovat podvojné čerpání kvóty na dojení i masné krávy, Ing.Nedbal návrh rozdělit kvótu pro chovatele chovající masná zvířata již v minulosti, reakce na chyby v CE, budou rozporovat u ministra ASZ bude požadovat veřejnou kontrolu nad rozdělením kvóty, Karel Šeba reakce na chyby v CE žádost na chovatele aby poslali na adresu ředitele všechny evidentní chyby v CE (aktuální) způsobené vinou CE uvádění těchto evidentních a jasných a nezpochybnitelných chyb na straně CE Ing.Randák reakce na dotaz na výpadek dotovaní telat narozených v mimosezónních měsících, tyto telata nebudou dotována, kdo telí po je mimo systém a měl by se nad sebou zamyslet 5

6 Ing. Berka ke kvótě, byl vznesen soubor požadavků ze strany plemene AA na výbor svazu, výbor by se měl z toho odpovídat, návrh aby se bral ohled na dlouhodobost chovu, jak se budou v Pokynech Mze ČR čj.:9789/ hodnotit kříženci s plemeny H,A,J, návrh aby bylo povinnosti výboru se jednání účastnit ať si to výbor zajistí jak chce, jak budou odstraněny nebo napraveny nedostatky uvedené ve zprávě revizní komise Karel Šeba termín kdy vzít rozhodný stav krav pro přidělení kvót v návrhu byl vzat dle informací známých v době kdy návrh vznikl, pro křížence asi platí že se preferuje podíl masného plemene před 50 % podílem plemen H,A,J Ing.Chytil dotaz na Ing.Randáka kdo bude administrovat kvótu a zda bude možnost se proti přidělené kvótě odvolat ing.randák jde o návrh, který není ukončen a od příštího jednání bude při něm přítomen zástupce svazu, dotazník má jen zjistit zda se bude muset kvóta krátit, průvodní list skotu co je tam to je pravda a pokud jsou tam špatné údaje pak je neplatný, dejte si to do pořádku a měli jste na to dost čas, dohoda s CS svazem pro účel stanovení kvóty budeme brát krávy s podílem C75 a více, kdo bude kdo co administrovat se neví M. Šusta základní problém, je v tom, že CE nedělá to co má, a že nemá žádnou odpovědnost, chovatel má mít právo přímo nahlásit původ zvířete, Dr. Kučera je stanoveno jednoznačně nařízením Rady Evropy 1254/99, 2342, co je masná kráva i z pohledu plemenné příslušnosti, a nemá význam v Česku definovat KBTPM, Ing. Pala jak má chovatel reagovat když mu mlékárna oznámí, že mu nebere mléko a on má C plemeno Ing. Chytil jak si představuje Mze oddělení souběhu dojení a pobírání dotací na KBTPM, Ing. Randák jestliže se to děje, u nás to možné není, v EU je možný souběh v jednom podniku produkce mléka i chov krav BTPM, v ČR Mze navrhuje nemožnost tohoto souběhu od příštího roku, není-li žalobce pak není soudce Dr. Kučera není důvod proč nechovat masné i mléčné kvoty Karel Šeba návrh změnit termín rozhodný pro přidělení kvóty, ale nesměšovat situaci ve státech, které nejsou schopny naplnit svoji vlastní kvótu. Tam kde se v EU dojí i chovají masné krávy tam se podíl dojících snižuje. 6

7 Ing.Randák odjezd Přestávka 15 min Představení nového předsedy ČSCHMS- na schůzi výboru dne byl zvolen Ing. Pavel Kozák, r.č /2154, adresa:u Stříbrného 1403, Milevsko, č. op. PH , místopředsedy svazu byli zvoleni: Ing. Miroslav Vráblík, Ing. Ivo Chládek Ing.Pavel Kozák základní teze-dotační politika, informační otevřenost svazu, ekonomický stav svazu, společná cesta s jinými svazy, nedostatky budou odstraněny, poděkování chovatelům Diskuse k návrhu usneseni i obecná diskuse-pokračování diskuse názor věnovat se dotační politice výkrmu skotu Přednesení návrhu usnesení z VČS ČSCHMS Praha Ing. Blumentrit po úpravě předkládá návrh usneseni, schvalování jednotlivých bodů diskuse na otevřeném foru hlasování o jednotlivých bodech zohlednit dlouhodobost chovu oprava tabulky plemenná příslušnost +většina ne rozdělení kvóty dle LFA zůstatek sečtení počtu přítomných členů, kteří mají právo hlasovat Ing.Chládek přítomno řádných 93 členů ne rozdělení kvóty dle LFA nové hlasování zůstatek rozdělení kvóty dle návrhu výboru (viz výše) návrh změnit v bodě C50 na C75 diskuse hlasováno o návrhu v původní podobě (tj. C50) zůstatek vyloučení členů a ukončení členství viz Ing.Procházková (neplatiči apod.) obecný souhlas provizorní rozpočet obecný souhlas schválení zprávy revizní komise doplněné o termín odstranění nedostatků obecný souhlas posunutí rozhodného termínu otelení pro přiznání kvóty z na konec června zůstatek návrh postupu vůči neplatičům svazu schválení přednesených zpráv, plánu činnosti, provizorní rozpočet, vystoupení hostů, a bere na vědomí volbu nového předsedy Závěr a ukončení Chroust Zapsal rozloučení a závěr Ing.Káčer (zvukový záznam o průběhu schůze je k dispozici u zapisovatele) 7

8 Usnesení z výroční členské schůze konané dne v Milovech a) Výroční členská schůze schvaluje: 1) Zprávu o činnosti svazu za rok ) Zprávu o hospodaření svazu za rok ) Zprávu revizní komise svazu, kterou výbor doplní o termíny plnění jednotlivých úkolů 4) Plán činnosti svazu na rok ) Návrh na odsouhlasení provizorního rozpočtu. Ukládá výboru dopracovat na nejbližší schůzi výboru svazu konečný rozpočet a předložit ke schválení revizní komisi 6) Návrh na vyloučení neplatících členů svazu dle předložených podmínek a seznamu K přednesenému referátu pracovníka Mze o způsobu řešení a rozdělování prémiových práv na krávy BTPM a k dotazníků, který je k tomuto účelu rozesílán chovatelům prostřednictvím pracovišť Mze, zaujala členská schůze toto stanovisko. 1) Členská schůze nesouhlasí s rozdělením prémiových práv dle návrhu Mze 2) Výroční členská schůze se ztotožňuje s návrhem výboru svazu na rozdělení prémiových práv ze dne který byl předsedou Ing. Chytilem předám ministrovi zemědělství. b) Výroční členská schůze bere na vědomí volbu nového předsedy svazu, kterým se stal Ing. Pavel Kozák adresa: U Stříbrného 1403, Milevsko - č. op. PH Dále bere na vědomí volbu místopředsedů svazu, kterými se stali: Ing. Miroslav Vráblík a Ing. Ivo Chládek. Na základě analýzy priorit a ve vztahu k možnostem dalšího rozvoje chovu masného skotu v České republice, navrhuje ČSCHMS rozdělit dostupnou kvótu (po odpočtu národní rezervy ve výši 3%), pro zvířata chovaná v systému bez tržní produkce mléka, v následujícím pořadí: všechny čistokrevné krávy masných plemen (12 masných plemen s uznaným šlechtitelským programem) všechny čistokrevné jalovice masných plemen všechny krávy kříženky s podílem krve 50 a více % výše uvedených masných plemen jalovice - kříženky s podílem krve 50 a více % výše uvedených masných plemen, maximálně do 20 % z počtu chovaných krav krávy s podílem krve 75 a více % plemene české strakaté 8

9 jalovice s podílem krve 75 a více % plemene české strakaté do výše 20 % z počtu chovaných krav plemene českého strakatého skotu v systému chovu krav bez tržní produkce mléka. Kvóta by neměla být rozdělována poměrně, ale vždy nejprve plně pokrýt nárok ve vyšší prioritě. Ve skupině zvířat, kde již nebude možno plně pokrýt nárok, pak rozdělit kvótu poměrně. (Plemeno masný simentál musí být považováno z pohledu plemenné příslušnosti jako samostatné masné plemeno. Na základě zákona č.154/2000 je pro toto plemeno schválen Mze samostatný šlechtitelský program a plemenná kniha, která je vedena Českým svazem chovatelů masného skotu.) 3) Členská schůze žádá Mze o kooptaci zástupce svazu do komise, která řeší na Mze přípravu rozdělování prémiových práv pro krávy BTPM K dotazníku který dle informace má sloužit pro rozdělení prémiových práv a je zasílán chovatelům z Mze zaujala členská schůze toto stanovisko: 1) V kolonce plemenná příslušnost uvádět skutečnou plemennou příslušnost zvířete a ne plemeno dle ústřední evidence vzhledem k častým chybám 2) Změnit termín pro zařazení krav do seznamu. Termín je k ale neodpovídá zaběhnutému systému telení v chovu krav BTPM. Navrhujeme znění: Pro vyplnění této žádosti je kravou BTPM plemenice u které je předpoklad otelení do Místo: Hotel Devět skal Dne: Ing. Karel Blumentrit v.r. DŮLEŽITÉ!! Nařízení vlády ze dne o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií na chov krav bez tržní produkce mléka stanoví v 5 odst.1, že žádost lze podat do 30ti dnů od nabytí účinnosti tohoto nařízení. 9

10 ZPRÁVA O ČINNOSTI SVAZU V ROCE Seminář a Výroční členská schůze ČSCHMS Jednání Unie Kozák, Šeba Schůzka s Dr. Ing. Dušanem Vaňkem - ˇk otázce rozdělování prémiových práv Kozák, Šeba 9.4. Výbor ČSCHMS Uhříněves Výbor ve Velkých Dvorcích jednání o Světovém kongresu chovatelů charolais v roce 2008 a pozvání Čechů a Slováků na jednání do Maďarska Maďarsko chovatelský den Kozák, Kaplan, Štrůdl Osík jednání užšího výboru ohledně připomínek k návrhu Nařízení vlády Kozák, Chládek, Šeba, Procházková Jednání na MZe ČR (ne) zapracování připomínek do návrhu Vládního nařízení Kozák, Šeba Národní výstava v Přerově stánek + kolekce masného skotu Dozorčí rada ČMSCH na Hradištku Šeba Cunkov jednání užšího výboru příprava materiálu návrh kontroly žádostí o přidělení prémiových práv Kozák, Vráblík, Šeba, Procházková Valná hromada ČMSCH Hradištko Kozák Jednání s Ing. Růžičkou, vrchním ředitelem sekce zemědělských agentur ohledně prémiových práv Šeba, Procházková Schůze výboru ČSCHMS Hradištko Návštěva anglických chovatelů prohlídka chovu v Nečtinech, Petrohradské společnosti a Ročova + beseda s chovateli z Anglie Schůzka profesionálních pracovníků s ředitelem a předsedou Cunkov návštěva slovenských zástupců chovatelů při příležitosti výběrů býků jednání na MZe ČR s Ing. T. Kreutzerem, ředitelem pro vyjednávání s EU Kozák, Šeba, Procházková Nečtiny, oficiální poděkování Ing. Josefu Dufkovi za dosavadní práci MZe ČR jednání o stanovení genetických vad pro dovozní podmínky Šeba a jednání s Ing. S. Kozákem, vrchním ředitelem sekce zemědělských komodit ohledně přímých plateb z EU a národních podpor Výbor ČSCHMS na Hradištku Z chystaných akcí: účast (stánkem) na výstavě v Nitře účast (stánkem) v Českých Budějovicích Národní výstava masných plemen skotu v - Letňanech

11 Výsledky základních výběrů býků I. turnus 2003 dle plemen a místa odchovu OPB Výsledky AA GS PI BA MS CH HE GA LI SA HI Celkem % ZV Celkem Brodec Vybráno ,1% Vyřazeno Celkem Březová Vybráno ,0% Vyřazeno Celkem Cunkov Vybráno ,5% Vyřazeno Celkem Grygov Vybráno ,7% Vyřazeno Celkem H. Jadruž Vybráno ,0% Vyřazeno Celkem Janovice Vybráno ,6% Vyřazeno Celkem Kundratice Vybráno ,4% Vyřazeno Celkem M. Dvorce Vybráno ,4% Vyřazeno Celkem Osík Vybráno ,0% Vyřazeno Celkem Rapotín Vybráno ,0% Vyřazeno Celkem u chovatele Vybráno ,7% Vyřazeno Celkem Vybráno ,4% Vyřazeno Vyřazeno (%)

12 Přehled vyvolávacích a prodejních cen býků v dražbách I.turnus býků Ø vyv. cena prodáno Ø prod. cena prodáno Odchovna do dražby v dražbě v dražbě Aberdeen angus OPB Osík ,9% OPB Kundratice ,0% OPB Podlesí Ročov ,3% OPB Cunkov ,3% OPB Janovice u R ,0% OPB Grygov ,2% Průměr plemene ,5% Blonde ďaquitaine OPB Osík ,0% OPB Cunkov ,% Průměr plemene ,9% Charolais OPB Osík ,1% OPB Kundratice ,7% OPB Podlesí Ročov ,0% OPB Cunkov ,2% OPB M. Dvorce ,0% OPB Janovice u R ,9% OPB Grygov ,0% Průměr plemene ,5% Gasconne OPB Osík ,0% OPB Kundratice ,7% Průměr plemene ,0% Hereford OPB Podlesí Ročov ,9% OPB Cunkov ,0% OPB Janovice u R ,0% Průměr plemene ,5% Limousin OPB Osík ,6 OPB Podlesí Ročov ,0% OPB Cunkov ,9% OPB Grygov ,7% Průměr plemene ,8% Masný simentál OPB Kundratice ,0% OPB Podlesí Ročov ,0% OPB Cunkov ,0% OPB M. Dvorce ,8% OPB Grygov ,0% Průměr plemene ,3% 12

13 Piemontese OPB Cunkov ,0% OPB Janovice u R ,0% OPB Grygov ,0% Průměr plemene ,0% CELKEM ,6% Výsledky základních výběrů býků II. turnus 2003 dle plemen a místa odchovu OPB Výsledky BM AA GS PI BA MS CH HE GA LI SA HI Cel. % ZV Celkem Brodec Vybráno ,0 Vyřazeno Celkem Březová Vybráno ,0 Vyřazeno Celkem Cunkov Vybráno ,9 Vyřazeno Celkem Grygov Vybráno ,1 Vyřazeno Celkem 2 2 H. Jadruž Vybráno ,0 Vyřazeno 0 0 Celkem Janovice Vybráno ,7 Vyřazeno Celkem M. Dvorce Vybráno ,3 Vyřazeno Celkem Osík Vybráno ,0 Vyřazeno Celkem 2 2 Rapotín Vybráno ,0 Vyřazeno 0 0 Celkem u Vybráno chovatele Vyřazeno ,4 Celkem Vybráno ,1 Vyřazeno Vyřazeno %

14 Přehled vyvolávacích a prodejních cen býků v dražbách II.turnus býků do dražby Ø vyv. cena prodáno v dražbě Ø prod. cena prodáno v dražbě Odchovna Aberdeen angus OPB Osík ,0% OPB Podlesí Ročov ,0% OPB Janovice u R ,0% OPB Grygov ,0% Průměr plemene ,0% Belgické modro-bílé OPB Cunkov ,0% Blonde ďaquitaine OPB Osík ,0% OPB Cunkov ,0% Průměr plemene ,0% Charolais OPB Osík ,1% OPB Cunkov ,2% OPB M. Dvorce ,0% OPB Janovice u R ,0% OPB Grygov ,6% Průměr plemene Gasconne OPB Osík ,0% OPB M. Dvorce ,0% Průměr plemene ,0% Hereford OPB Podlesí Ročov ,3% OPB Cunkov ,0% Průměr plemene ,6% Limousin OPB Osík ,0% OPB Cunkov ,7% OPB Grygov ,0% Průměr plemene ,4% Masný simentál OPB Osík ,3% OPB Podlesí Ročov ,7% OPB Cunkov ,0% OPB M. Dvorce ,0% OPB Grygov ,3% Průměr plemene ,8% 14

15 PIEMONTESE OPB Cunkov ,0% OPB Janovice u R ,0% Průměr plemene ,3% CELKEM ,5% Naskladnění OPB III. turnus Odchovna plem. býků AA PI BA MS CH HE LI SA celkem OPB Cunkov OPB Janovice OPB Osík OPB Okřešice 4 4 Celkem Odchov u chovatele III. turnus Chovatel AA PI BA MS CH HE LI SA Celkem p. Sova, Bláhov 1 1 p. Škabraha, Dešná 1 1 p. Mikšík, Mikulůvka 1 1 Pí. Vondrušková, Protivec 1 1 Celkem Termíny ZV III. turnus Datum Začátek OPB plemena ks* DRAŽBA cca ,00 Janovice PI, MS, HE 7 po skončení ZV 11,00 9,00 Osík CH, AA 5 po skončení ZV 10, ,00 Okřešice CH 4 po skončení ZV 16, ,00 Cunkov MS, CH, LI, BA, PI po skončení ZV 10,00 u chovatelů Datum Začátek OPB plemena ks* ,00 p. Sova, Bláhov SA 1 17,00 p. Škabraha, Dešná SA ,00 p. Mikšík, Mikulůvka LI 1 12,00 pí. Vondrušková, Protivec SA 1 Připravil Jan Kopecký 15

16 Výsledky I. etapy kontroly dědičnosti býků masných plemen testace Cílem testování je vyhodnocení plemenných býků masných plemen a jejich potomstva na základě užitkových vlastností dle chovného cíle a standardu jednotlivých masných plemen. Výsledky kontroly dědičnosti jsou pak základem pro stanovení plemenné hodnoty testovaných býků. V současnosti jsou výsledky zpracovávány animal modelem / tj. metoda individuálního modelu jedince/, kde jsou objektivně vyhodnoceny vlivy chovatelského prostředí na užitkovost i zohledněna příbuznost. Na získané výsledky, včetně plemenných hodnot, navazuje následná selekce, která má zajistit opakovatelnost výsledků masné užitkovosti pro další využití vybraných masných býků v čistokrevné plemenitbě nebo v užitkovém křížení s dojnou nebo kombinovanou populací. Pro využití v užitkovém křížení je hlavní důraz kladen na snadnost telení a hodnocení osvalení nebo celkové zmasilosti potomstva pro případný prodej zástavového skotu, včetně produkce zástavu pro výkrm. Pro vyhlášený ročník testace 2001 a pro užitkové křížení přihlásily oprávněné organizace celkem 17 býků osmi masných plemen-viz tabulka č. 1. Tento přihlášený počet býků je za dosavadní éry prověřování býků masných plemen nejvyšší a dokumentuje zájem i do budoucna na potřebu kvalitních býků pro potřeby užitkového křížení. St. registr otec chovatel oprávněná organizace ZAA 187 Har Bang Kučerová Marie, Jankov Natural, s.r.o. ZAA 321 ZAA 238 Finesa, ing. Peleška, T. Sviny Natural, s.r.o. ZBA 281 ZBA 144 Mrázek A., Slavkovice Holding ČMPÚ ZGS 023 ZGS 007 VÚŽV Uhříněves Natural, s.r.o. ZCH 384 ZCH 228 Global partner Liberec Plemo Brno ZCH 432 ZCH 299 ZD Velký Újezd, okr. Přerov Holding ČMPÚ ZCH 435 ZCH 240 ZEPO Libchavy a.s., okr. ÚO Holding ČMPÚ ZCH 446 ZCH 217 VSP Group, a. s. Olešnice Plemo Brno ZCH 462 ZCH 388 Chmelař s.r.o. Deštnice Jihočeský chovatel a. s. ZLI 241 ZLI 193 ZD Nečtiny, okr. Plzeň sever Natural, s.r.o. ZLI 256 ZLI 208 ŠZP VFU Brno, Nový Jičín Holding ČMPÚ ZLI 273 ZLI 207 ŠZP VFU Brno, Nový Jičín Plemo Brno ZSI 114 ZSI 016 Zatloukal J., Nová Ves u Přimdy Natural, s.r.o. ZPI 258 ZPI 172 ZD Králíky, okr. Hradec Králové Natural, s.r.o. ZPI 266 ZPI 206 ZD Francova Lhota, okr. Vsetín Plemo Brno ZPI 278 ZPI 208 ZD Francova Lhota, okr. Vsetín Holding ČMPÚ HRF 266 HRP 271 ZD Podlesí Ročov Natural, s.r.o. Vzhledem k tomu, že testační připařování probíhá v těsné spolupráci s inseminační službou, ať oprávněných organizací nebo samostatnými ins. techniky, vznikají oprávněné požadavky chovatelů vlastnící testační stáda dojné či kombinované, ale i hybridní populace, především na použití ins. dávek intenzivních masných plemen, tj. CH, LI, BA, PI, BM, MS. Na straně druhé chovatelé nechtějí nebo se brání využívat i v testaci plemena AA, HRF nebo GS. Tato plemena by měla být testována v chovech se stejnou plemenitbou nebo v chovech čistokrevných. Testovací připařování začalo od /respektive od 1. 3./ 2001 a bylo ukončeno měsícem září 2001, pouze u býka ZSI 114 byla testace ukončena pro nižší počet inseminací až v březnu 2002, viz tabulka č

17 Býk testace I. ins. všech ins. % bř. po I. % bř. index pl ZAA ,2 61,6 116,3 ZAA ,9 65,9 117,5 ZBA ,2 72,0 120,2 ZCH ,6 59,5 129,5 ZCH ,6 57,7 87,0 ZCH ,3 61,8 115,9 ZCH ,2 61,3 112,2 ZLI ,5 68,6 91,4 ZLI ,5 65,3 107,5 ZLI ,6 68,7 113,3 ZSI ,5 64,1 161,0 ZPI ,0 62,3 119,5 ZPI ,6 64,3 113,9 ZPI ,9 65,2 115, Z uvedených údajů můžeme konstatovat, že oprávněné organizace využívají některé býky, např. ZCH 432, ZCH 446, ZLI 256, ZPI 278, plošně, neoddělují testaci od normálního připařování, tak jak se děje při testačním připařování s holštýnem nebo čestrem. Pak se může stát to, co je patrné u býků ZCH 432 a ZLI 241, že přes vysoké % březosti je index plodnosti nízký. Obecně lze konstatovat, že reprodukce, tj. zabřezávání celé skupiny je na velmi dobré úrovni. Ze skupiny se pro nízký počet inseminací vyřadili býci ZGS 023, HFR 266 a ZCH 462. U uvedených býků nepomohlo ani prodloužení testačního období. V tabulce č. 3 jsou uvedeny informace o hmotnostech telat při porodu a lineárním hodnocení telat ve věku kolem 50 dnů z křížení s dojenou nebo kombinovanou populací od hodnotitelů oprávněných organizací. Býk por.hm. od-do T Rámec KAPacita OSValení celkem ZAA , ,5 15,3 13,3 49,4 ZAA , ,0 17,2 16,4 56,9 ZBA , ,1 16,9 16,5 57,1 ZCH , ,6 18,4 18,5 60,5 ZCH , ,5 18,2 17,4 61,2 ZCH , ,1 16,9 16,6 56,1 ZCH , ,2 18,6 19,1 62,4 ZLI , ,3 17,9 19,4 62,2 ZLI , ,2 16,9 16,5 55,9 ZLI , ,8 21,3 23,1 72,6 ZSI , ,8 16,9 16,2 56,4 ZPI , ,9 17,7 17,8 59,3 ZPI , ,0 17,5 17,8 60,4 ZPI , ,3 17,7 17,8 59, Lineární hodnocení TR, tzn. tělesný rámec, zahrnuje velikost těla danou výškou v kříži, hmotností a délkou těla, KAPacita zahrnuje hodnocení šířky hrudníku, hloubky hrudníku a šířku a délku zádi v kosti, OSValení je skutečné osvalení plece, hřbetu a kýty nebo zádi, celkové hodnocení je součtem předchozích ukazatelů včetně celkové harmonie. Hodnocení telat ve věku zhruba jednoho měsíce především v úrovni osvalení nemá vesměs správnou vypovídací schopnost, zvláště uvědomíme-li si, že tato telata jsou ustájena v různých ohrádkách či boudách u stájí atd. Do budoucna předpokládáme, že hodnocení telat bude ve věku dnů,tj. na konci pastevního období, ale především v době, kdy nastává pohyb a prodej zástavových jalovic a býčků. 17

18 Tabulka č. 4 poskytuje informace o plemenných hodnotách, RPH a výsledku kontroly dědičnosti pro další využití býků v plemenitbě. PH PH PH přímý efekt RPH RPH Býk p.por. por.hm p.por. por.hm ZAA 187 0,031 0,338 3,9 12,4 33, zlepšovatel I. etapy KD ZAA 321 0,115 0,322 7,2 13,2 13, hodnocen ZBA 281-0,153 2,835 3,5 11,4 10, zlepšovatel I. etapy KD ZCH 384-0,015 1,463-9,5-19,8-24, hodnocen ZCH 432 0,154 3,235 12,6 14,5 33, zlepšovatel I. etapy KD ZCH 435 0,222 4,667 23,3 32,9 41, hodnocen ZCH 446 0,004 0,611-12,9-17,0 2, hodnocen ZLI 241 0,097 1,767 11,8 12,8 9, hodnocen ZLI 256 0,100 0,746 21,4 31,9 40, hodnocen ZLI 273-0,180-0,964 4,9 5,3 13, zlepšovatel I. etapy KD ZSI 114 0,194 0,217 11,2 20,5 26, hodnocen ZPI 258 0,240-0,389 12,0 22,3 34, zlepšovatel I. etapy KD ZPI 266 0,186 2,016 5,6 1,7-1, zlepšovatel I. etapy KD ZPI 278 0,127-0,398 4,4 3,3 13, zlepšovatel I. etapy KD Pro výpočet plemenných hodnot bylo využito i výsledků KUMP, včetně hodnocení telat z hybridní i čistokrevné plemenitby. Plemenné hodnoty mají velmi dobrou vypovídací schopnost, jak v průběhu porodu a porodní hmotnosti, tak i v růstu. Býci s RPH pod 100 pro průběh porodu by neměli být využíváni na jalovice, s RPH pod 90 by neměli být využívání vůbec. V růstu je selekční hranicí RPH 100, ale tam je také potřeba objektivně posoudit, zda osvalení telat nebo potomků odpovídá požadavkům trhu, protože při vysokém RPH může růst především kostra. Býci, kteří neodpovídají požadavkům na vyhlášení za zlepšovatele I. etapy kontroly dědičnosti masné užitkovosti by se mohli používat v další plemenitbě jen sporadicky nebo vůbec, protože v některém sledovaném ukazateli neodpovídají požadavkům. Z celkových výsledků a jednotlivých ukazatelů je jednoznačně vidět, že problematika býků vhodných pro použití ve stádech dojených i hybridních má své zákonitosti a že je nutné nepoužívat nejen všechna masná plemena pro křížení, ale soustředit pozornost při nákupu býků do inseminace nejen na exteriér býka, s převahou osvalení a nižšího tělesného rámce, slabší kostry, ale také na dlouhodobě fixovanou vlastnost jakou je bezesporu snadnost telení. Bez splnění alespoň těchto základních kritérií se budoucí úspěšné výsledky očekávat nedají. Ing. Jan Kaplan 18

19 DOTACE Vážení chovatelé, vzhledem k tomu, že zatím ještě nepřišly žádné žádosti na podporu embryotransfer připomínáme!!!!!! že i v letošním roce můžete žádat o poskytnutí podpory na předmět dotace 2.A.d.: Podpora rozvoje přenosu embryí. Žádáme Vás o řádné a čitelné vyplnění žádosti a o zaslání na adresu ČSCHMS do !!. Žádost řádně vyplňte a podepište na straně 23, 24 a 38 (Zásady pro rok 2003), pozor také na uvedení správného čísla účtu- platného i na podzim při vyplácení podpory!!!!!!! Zároveň žádáme o zaslání: -výpis z obchodního rejstříku, nebo doklad o registraci soukromého zemědělce -registrace plátce DPH (nemusí být ověřeno) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (stačí ofocený výpis z účtu) -seznam (vzor je přiložen -dárkyně embryí, příjemkyně, datum přenosu, potvrzení o zabřeznutí od pověřené organizace) -buď potvrzení o původu dárkyň (POP), kde je zapsáno, že jde o vybranou dárkyni,- nebo potvrzení z plemenné knihy ČSCHMS, že jde o vybrané dárkyně kontakt na plemennou knihu ČSCHMS - pan Karel Šeba Prackovice n/l K žádostem na embryotransfer je třeba také dodat potvrzení žadatele, že měl k 1. únoru 2003 vypořádány splatné závazky k Pozemkovému fondu ČR, dále splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a nemá evidovány daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů, nebo prokáže, že splatné závazky nevypořádané k 1. únoru 2003 vypořádal nejpozději ke dni podání žádosti. Stav vypořádání závazků ke Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, Ministerstvu zemědělství ČR a PGRLF, a.s. získáte na zemědělských agenturách (potvrzení je třeba také zaslat na adresu ČSCHMS ) Formuláře získáte na příslušných zemědělských agenturách, nebo je naleznete na webových stránkách MZe ČR (programy dotace). Lze též použít kopie potvrzení, které jste podávali při žádostech na Nařízení vlády. Pokud jste již žádali na býky(s potřebnými doklady), zašlete pouze žádost a seznam. S pozdravem Z. Procházková

20 PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ PODPORY na předmět podpory 2.A.d. Žadatel:..... (žadatelem je majitel přeneseného embrya do příjemkyně, u které byla v době od do potvrzena březost) zabřezly po přenosech embryí od vybraných dárkyň následující plemenice: ušní číslo ušní číslo přenos proveden vyšetřena březí dárkyně příjemkyně dne dne Celkem zabřezlo po přenosech embryí od uvedených dárkyň.. plemenic podpis) Za přenosový tým(razítko, Potvrzujeme, že uvedené dárkyně patří do kategorie dárkyň vybraných komisí Svazu (v případě, že není doloženo POP dárkyně) za PK (ČSCHMS ) žadatel(podpis, razítko) 20

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus 1. Historie a základní charakteristika plemene Domovem jednoho z nejrozšířenějších masných plemen skotu na světě je severovýchodní Skotsko. Již na počátku 18.

Více

Zootechnické aspekty chovu masného skotu

Zootechnické aspekty chovu masného skotu Zootechnické aspekty chovu masného skotu Strategie zakládání stáda František Louda Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Podnikatelský záměr obsahuje : strategické postupy všech prací ekonomickou rozvahu

Více

Zápis z jednání Klubu chovatelů plemene Hereford Farma Prak (Ing.J.Tupý) - 21.3.2012

Zápis z jednání Klubu chovatelů plemene Hereford Farma Prak (Ing.J.Tupý) - 21.3.2012 Zápis z jednání Klubu chovatelů plemene Hereford Farma Prak (Ing.J.Tupý) - 21.3.2012 Přítomni: dle presenční listiny u předsedy klubu Zahájení: Ing. Machač přivítání přítomných a seznámení s programem

Více

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Porod Příznaky blížícího se porodu uvolněné pánevní vazy pokleslé břicho zduření a zvětšení

Více

Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS

Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS Skalský Dvůr 6.9.2011 1. Prezence Na VČS bylo pozváno celkem 456 řádných členů, 223 zájmových a 5 čestných. Přítomno: 85 řádných členů a 13 zájmových. Prezenční listina

Více

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Mléčná plemena skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Plemena skotu Nejvíce zvířat v Asii a Americe, stavy skotu v Evropě tvoří přibližně 9 %, populace skotu = 300-350 plemeny (mléko,

Více

KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 26.02.2015 Minaříková Hana, Hluk začátek cca 11,00 hod.

KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 26.02.2015 Minaříková Hana, Hluk začátek cca 11,00 hod. KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 26.02.2015 Minaříková Hana, Hluk začátek cca 11,00 hod. Č. Číslo OTEC DATUM HM. KŘ. Přír.od nar. k. býčka st.reg. NAROZENÍ PLEM kg cm g CHOVATEL + + + + + + + 1 615257 072

Více

KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 20.04.2012 Farma Kaliště s.r.o.č.libchavy začátek cca 17,00 hod.

KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 20.04.2012 Farma Kaliště s.r.o.č.libchavy začátek cca 17,00 hod. KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 20.04.2012 Farma Kaliště s.r.o.č.libchavy začátek cca 17,00 hod. Č. Číslo OTEC DATUM HM. KŘ. Přír.od nar. k. býčka st.reg. NAROZENÍ PLEM kg cm g IND CHOVATEL + + + + + + +

Více

KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 16.10.2015 Montážně obchodní firma s.r.o., Bučický Mlýn farma Pojedy začátek cca 13,00 hod.

KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 16.10.2015 Montážně obchodní firma s.r.o., Bučický Mlýn farma Pojedy začátek cca 13,00 hod. KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 16.10.2015 Montážně obchodní firma s.r.o., Bučický Mlýn farma Pojedy začátek cca 13,00 hod. Č. Číslo OTEC DATUM HM. KŘ. Přír.od nar. k. býčka st.reg. NAROZENÍ PLEM kg cm g

Více

Užitkové vlastnosti skotu a jejich hodnocení

Užitkové vlastnosti skotu a jejich hodnocení Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů Katedra speciální zootechniky Užitkové vlastnosti skotu a jejich hodnocení Učební texty k předmětům zabývajícím

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS

Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS Skalský Dvůr 9.10.2008 1. prezence Na VČS bylo pozváno celkem 386 řádných členů, 203 zájmových a 5 čestných. Přítomno: 85 řádných členů, 16 zájmových, 7 hostů. Prezenční

Více

1. Úvod. 4. doplněné vydání. V Hradištku dne 4.6.2007. Ing. Zdeněk Růžička. ředitel ČMSCH, a.s.

1. Úvod. 4. doplněné vydání. V Hradištku dne 4.6.2007. Ing. Zdeněk Růžička. ředitel ČMSCH, a.s. 1. Úvod Kontrola mléčné užitkovosti u krav v jednotlivých chovech je jedním ze základních chovatelských opatření, které slouží chovatelům a šlechtitelům, pro selekci zvířat, práci se stádem, a je zároveň

Více

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák www.milkprogres.cz Struktura nákladů při výrobě mléka 2012 Ukazatel Na krmný den (Kč) Na litr mléka (Kč) Procento nákladů Krmiva 77,90 3,78 41,3 Pracovní náklady

Více

Zápis z 25. výroční členské schůze ČSCHMS

Zápis z 25. výroční členské schůze ČSCHMS Zápis z 25. výroční členské schůze ČSCHMS Skalský Dvůr 24. 9. 2014 1. Prezence Na VČS bylo pozváno celkem 579 řádných členů, 221 zájmových a 7 čestných. Přítomno: 77 řádných členů a 11 zájmových. Prezenční

Více

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák Success story - skot Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák 12.3.2015 ZAS Koloveč Chov skotu - plemeno Montbélliarde (cca 928 dojnic) - zaměřeno na: produkci mléka výkrm skotu prodej

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves CERTIFIKOVANÁ METODIKA Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu Autoři: Ing. Daniel Bureš, Ph.D. Ing. Luděk Bartoň,

Více

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti.

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. Kontroly podmíněnosti 2014: Včasné hlášení přemístění na je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. S požadavky na evidenci a označování hospodářských jsou chovatelé již dlouhodobě dobře

Více

KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 14.05.2014 Diviš Miroslav,Láz začátek cca 16,00 hod.

KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 14.05.2014 Diviš Miroslav,Láz začátek cca 16,00 hod. KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 14.05.2014 Diviš Miroslav,Láz začátek cca 16,00 hod. Č. Číslo OTEC DATUM HM. KŘ. Přír.od nar. k. býčka st.reg. NAROZENÍ PLEM kg cm g RPH CHOVATEL + + + + + + + 1 848381 031

Více

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Centrální plemenná kniha Metodické zásady pro práci se šlechtitelskou základnou v chovu prasat Zpracoval: Ing. Čestmír Pražák, CSc. Platnost: od 14.4.2006 V

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

Stanovy Českého svazu chovatelů masného skotu

Stanovy Českého svazu chovatelů masného skotu Stanovy Českého svazu chovatelů masného skotu Článek 1 1 Název svazu Oficiální název spolku zní: Český svaz chovatelů masného skotu, z. s. a zkratka ČSCHMS (dále jen Svaz). Sídlem svazu je: Praha Adresa:

Více

Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia

Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia (CZ.1.07/2.2.00/28.0020) Brožura stáží Mendelova univerzita v Brně 2013 1 Účelem této brožury je představit studentům nabídku možností

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život

Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život Dojnice na pastvě Trocha historie Divokým předkem tura domácího byl pravděpodobně pratur. Poslední jedinec tohoto divokého plemene uhynul v polských

Více

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Prof.ing.Marie Čechová,CSc. Ing. Zdeněk Hadaš,Ph.D., Ing. Pavel Nevrkla,Ph.D. SOUČASNÁ SITUACE V CHOVU PRASAT Současnost Technologie

Více

ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST CHOVATELŮ,

ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST CHOVATELŮ, ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST CHOVATELŮ, a.s. Pokyny pro chovatele k vedení ústřední evidence skotu srpen 2009 5. upravené revidované vydání 1 Úvod Vážení chovatelé, zákon č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě

Více

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU P r o t o k o l ze zasedání představenstva Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu, které se konalo dne 26.

Více

Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020

Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020 Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020 1 SOUČASNÁ SITUACE 1.1. Počty koní V současné době je ve stavu k 1.10. 2013: 13 plemenných hřebců 90 chovných klisen 231 ostatních, tedy valachů, klisen,

Více

Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Přenos embryí skotu v České republice v roce 2007 V ý r o č n í z p r á v a Květen, 2008 Vypracovala: Ing. Jiřina Petelíková,CSc. Metoda ET u skotu v České republice

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE ČLENŮ KCHMPP

ZÁPIS ZE SCHŮZE ČLENŮ KCHMPP ZÁPIS ZE SCHŮZE ČLENŮ KCHMPP SEKCE ČESKÝ STRAKATÝ PES 25.11.2012, hotel Svornost, Praha 9 Dolní Počernice, začátek 10.00 Přítomných členů: 50 (prezenční listina - příloha zápisu č. 1) Zápis provedla: Kateřina

Více

Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí

Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a. s. Příspěvek byl publikován v upravené podobě v časopise Farmář Z praxe a celé řady výzkumných

Více

KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 13.5.2015 Tájek Jaroslav, Zvíkov začátek cca 12,30 hod.

KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 13.5.2015 Tájek Jaroslav, Zvíkov začátek cca 12,30 hod. KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 13.5.2015 Tájek Jaroslav, Zvíkov začátek cca 12,30 hod. Č. Číslo OTEC DATUM HM. KŘ. Přír.od nar. k. býčka st.reg. NAROZENÍ PLEM kg cm g RPH CHOVATEL + + + + + + + 1 855935

Více

TOPIGS. Journal 01/2013. www.topigs.cz. Firemní informace pro partnery a zákazníky

TOPIGS. Journal 01/2013. www.topigs.cz. Firemní informace pro partnery a zákazníky Journal Firemní informace pro partnery a zákazníky 01/2013 Porodní hmotnost a geny jsou důležitými ukazateli technických a ekonomických vý- sledků dosahovaných při výkrmu prasat Výtah Výsledky výkrmových

Více

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více

Manuál Unikátní sestavy

Manuál Unikátní sestavy Manuál Unikátní sestavy Obsah: Výběr zvířete Detail zvířete, základní Detail zvířete, KU Detail zvířete, reprodukce Kontrola užitkovosti Přehled stáje Rychlý přehled Výstrahy u krav v KU Přehled somatických

Více

Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti

Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti Zvířata zařazená do hodnocení V modelu plemene H jsou hodnoceny krávy s podílem krve H nebo 75% a výše. V modelu plemene C jsou hodnoceny krávy s podílem krve

Více

Požadavky na klubový software

Požadavky na klubový software Požadavky na klubový software Klubový SW DATABÁZE Obecné požadavky: Data jsou majetkem klubu trvalá možnost data exportovat do souborů kompatibilních pro jiné databáze Propojení s klubovými www stránkami,

Více

Ekonomické aspekty výkrmu býků

Ekonomické aspekty výkrmu býků Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha-Uhříněves Oddělení chovu skotu Ekonomické aspekty výkrmu býků Metodická příručka Jindřich Kvapilík Metodika byla vypracována v rámci řešení záměru MZe číslo

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

KLÍČOVÁ SLOVA: český strakatý skot, mléčná užitkovost, masná užitkovost, plemenné hodnoty, plodnost

KLÍČOVÁ SLOVA: český strakatý skot, mléčná užitkovost, masná užitkovost, plemenné hodnoty, plodnost ORIGINAL ARTICLE INFLUENCE OF SIRE S BREEDING VALUES AT MILK PRODUCTION AND REPRODUCTION OF DAIRY COWS VLIV PLEMENNÝCH HODNOT OTCŮ NA MLÉČNOU UŽITKOVOST A REPRODUKCI DOJNIC KECLÍK 1 *, R., M. ŠTÍPKOVÁ

Více

METODIKA HLÁŠENÍ V PLNOKREVNÉM CHOVU V R.2015

METODIKA HLÁŠENÍ V PLNOKREVNÉM CHOVU V R.2015 METODIKA HLÁŠENÍ V PLNOKREVNÉM CHOVU V R.2015 I. Zařazení klisny do chovu. Klisna, která je poprvé připouštěna plnokrevným hřebcem, musí být registrována jako chovná nejpozději do 15.7. v roce, v němž

Více

KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 20.4.2015 Reinold Manfred, Stará Červená Voda začátek cca 15,00 hod.

KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 20.4.2015 Reinold Manfred, Stará Červená Voda začátek cca 15,00 hod. KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 20.4.2015 Reinold Manfred, Stará Červená Voda začátek cca 15,00 hod. Č. Číslo OTEC DATUM HM. KŘ. Přír.od nar. k. býčka st.reg. NAROZENÍ PLEM kg cm g RPH CHOVATEL + + + + +

Více

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU 1/ NÁZEV - SÍDLO PŮSOBNOST 1. Název klubu: KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ 2. Sídlo klubu: V SOUDCE 62, 257 51 BYSTŘICE 3. Působnost klubu: je na území České republiky. Klub

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Inovační vouchery ÚK 2015 1. Cíle a přínosy programu Program Inovační vouchery Ústeckého kraje (dále také program ) podporuje spolupráci podnikatelských subjektů

Více

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma. Mirošov Podnik: Příkosická zemědělská a. s. Mléčná farma hospodaří na ploše zhruba 2000 ha v rokycanském okresu. Pěstuje se obilí, řepka a pícniny. Krávy stojící na sucho jsou ustájeny v podestýlané stáji

Více

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Obecně: Toto opatření je zaměřeno na podporu zemědělců

Více

Manuál Manuál VeeManager verze: 02-2015

Manuál Manuál VeeManager verze: 02-2015 Manuál Obsah: Výběr zvířete Detail zvířete, základní Detail zvířete, KU Detail zvířete, reprodukce Detail zvířete, karta zvířete Kontrola užitkovosti Přehled stáje Rychlý přehled Výstrahy u krav v KU Přehled

Více

Program jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady: OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Rašelina a.s. se sídlem Soběslav, Na Pískách 488, PSČ 392 01, okres Tábor zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

NÍZKONÁKLADOVÉ INOVAČNÍ PRVKY V CHOVU SKOTU TECHAGRO BRNO,DUBEN 2014. doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc.

NÍZKONÁKLADOVÉ INOVAČNÍ PRVKY V CHOVU SKOTU TECHAGRO BRNO,DUBEN 2014. doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc. NÍZKONÁKLADOVÉ INOVAČNÍ PRVKY V CHOVU SKOTU TECHAGRO BRNO,DUBEN 2014 doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc. INVESTIČNĚ NÁROČNÁ ZAŘÍZENÍ DO STÁJÍ nové tvary stranových boxových zábran automatické krmné soustavy

Více

ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO

ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO konané dne 16. dubna 2013 od 15,00 hod. v Kulturním domu v Dolní Lutyni Program: Obsah 1. Úvod, zvolení

Více

NABÍDKA INSEMINAČNÍCH DÁVEK BÝKŮ ZLEPŠOVATELŮ NA ROK 2015 DOVOZ Z FRANCIE

NABÍDKA INSEMINAČNÍCH DÁVEK BÝKŮ ZLEPŠOVATELŮ NA ROK 2015 DOVOZ Z FRANCIE / NABÍDKA INSEMINAČNÍCH DÁVEK BÝKŮ ZLEPŠOVATELŮ NA ROK 2015 DOVOZ Z FRANCIE BÝCI PRO INSEMINACI JALOVIC FIRST Sylvaner x Pinay *29.10.2010 FR 7613879841 Snadnost porodů...108 Růst..121 Osvalení....117

Více

PROPOZICE 3. 5. 2015

PROPOZICE 3. 5. 2015 Klubová výstava a VII. ročník Memoriálu Doc. Viléma Kurze se zadáváním titulů Klubový vítěz, Klubová vítězka PROPOZICE 3. 5. 2015 při MVP Praha na výstavišti Praha-Letňany Uzávěrka přihlášek: 26. 4. 2015

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308!!! mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno.

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308!!! mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno. 1/2015 BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Nabídka seminářů na 01/2015 2. Ceny seminářů v 01/2015 3. Způsob přihlašování na semináře 4. Členské příspěvky a pojistné na rok 2015 Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil:

Více

Stanovy. Hovawart klub ČR, z.s.

Stanovy. Hovawart klub ČR, z.s. Stanovy Hovawart klub ČR, z.s. ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Hovawart klub ČR, z.s. (dále jen klub) je nepolitický spolek, sdružující majitele, chovatele a příznivce psů plemene hovawart, s působností

Více

Optimalizace chovu masných plemen skotu a ovcí v marginálních oblastech trvale udržitelného zemědělství

Optimalizace chovu masných plemen skotu a ovcí v marginálních oblastech trvale udržitelného zemědělství JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA CERTIFIKOVANÁ METODIKA doc. Ing. Jan Brouček, DrSc. a kolektiv Optimalizace chovu masných plemen skotu a ovcí v marginálních oblastech trvale

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 386 E-mail: Martin.cech@sfzp.cz Datum: 14. 4. 2009 Název veřejné zakázky: Analýza budovy Kaplanova 1931/1 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č.

Více

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích Přítomní: PV: pp. Josef Teuer, Josef Slivka, Lukáš Volný, Daniel Procházka,

Více

Zápisní řád KCHHMO. Preambule

Zápisní řád KCHHMO. Preambule Zápisní řád KCHHMO Preambule Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů (nadále KCHHMO) je členským subjektem Českomoravské kynologické jednoty a spadá pod jeji plemennou knihu. KCHHMO zajišťuje chovatelský

Více

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce Ing. Jan Syrůček Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. tel.: +420 267 009 529 e-mail: syrucek.jan@vuzv.cz FarmProfit Ekonomický software na kalkulaci

Více

Zápis z jednání náhradní členské schůze

Zápis z jednání náhradní členské schůze Zápis z jednání náhradní členské schůze Bytového družstva Písecká 11 a 13, se sídlem České Budějovice, Písecká 1040/13 konané dne 28. května 2015 ve sborovně Základní školy Vltava, v Českých Budějovicích.

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk M A S Zápis z jednání Rady Místo konání: zasedací místnost MAS, Žamberk Dne: 23.07.2009 Účastníci: Hosté: Zapisovatel: Ověřovatel: Ing.

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ a SPECIÁLNÍ VÝSTAVOU

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Místo konání : Kynologický klub Zetor Brno, Jedovnická 7a, Brno, GPS : 49 12'56.248"N, 16 40'31.312"E Se zadáváním titulů: Vítěz středoevropské

Více

33. K L U B O V É S E T K Á N Í

33. K L U B O V É S E T K Á N Í 33. K L U B O V É S E T K Á N Í Moravskoslezského klubu chovatelů a přátel leonbergerů které se koná 10. 12. září 2010 v Zubří u Nového Města na Moravě Program: Pátek 10.9. - od 14 00 příjezd na setkání

Více

8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO,

8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO, KJ ČR Kynologická organizace 1 Brno 8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO, která se uskuteční dne 25.7. 2015 v Brně Žebětíně stadion Eliot Kohoutovická 177,641 00 Brno GPS: 49 12'38.103"N,

Více

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy:

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy: PROPOZICE KLUB LHASA APSO ČR KLUBOVÁ VÝSTAVA PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 Rozhodčí: NAĎA KLÍROVÁ (změna rozhodčího vyhrazena) Uzávěrka Meldeschluss

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

CERTIFIKOVANÁ METODIKA ODHAD HMOTNOSTI JATEČNÝCH PRASAT PŘI UKONČENÍ VÝKRMU

CERTIFIKOVANÁ METODIKA ODHAD HMOTNOSTI JATEČNÝCH PRASAT PŘI UKONČENÍ VÝKRMU VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves CERTIFIKOVANÁ METODIKA ODHAD HMOTNOSTI JATEČNÝCH PRASAT PŘI UKONČENÍ VÝKRMU Autoři Ing. Martin Vítek, Ph.D. doc. Ing. Jan Pulkrábek, CSc. Ing. Libor

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU Protokol ze zasedání představenstva a dozorčí rady Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu, které se konalo

Více

Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci

Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci Na realizaci se podílí: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Mendelova univerzita v Brně Vyšší odborná škola potravinářská

Více

Z á p i s. o členské schůzi. DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci

Z á p i s. o členské schůzi. DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci Z á p i s o členské schůzi DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci konané dne 7. června 2013 1 Z á p i s o členské schůzi DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci konané dne 7. 6. 2013 v Nymburce v malém sále Obecního

Více

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Ing. Pavel Stonawský akreditovaný poradce MZe ČR EKOTOXA OPAVA s.r.o. pracoviště Olomouc, Blanická

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2013 Radek Stibor

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2013 Radek Stibor ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Radek Stibor ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra speciální zootechniky ANALÝZA VLIVU

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR, konané 2.11.2005

Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR, konané 2.11.2005 Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR, konané 2.11.2005 Jednání bylo přítomno 20 škol. Omluvená byla ISŠ Plzeň a SOU a SOŠ služeb Kadaň Přivítání p. Černý- ředitel

Více

Zahájení provedl Dr. Černý, který uvítal všechny účastníky zasedání.

Zahájení provedl Dr. Černý, který uvítal všechny účastníky zasedání. Zápis z jednání Rady Asociace středních školy oborů kadeřník a kosmetička ČR ze dne 11. 10. 2007 Jednání bylo přítomno 9 z 13 členů Asociace. Omluveni : SŠ Liberec, SŠ Žďár nad Sázavou Neomluveni : SŠ

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Zapisovatelka: Zasedací místnost MAS Žamberk 19. 4. 2011, ve 13:00 hodin Ing. Oldřich Žďárský Ing. Dana Hubálková Ing. Josef Paďour

Více

Jakost Bio Weide-Beef

Jakost Bio Weide-Beef Research Institute of Organic Agriculture Forschungsinstitut für biologischen Landbau Institut de recherche de l agriculture biologique Jakost Bio Weide-Beef Eric Meili, MSc Agriculture, ETH/SIA, eric.meili@fibl.org,

Více

Přehled základních nesrovnalostí mezi knihou a současnými pravidly plemenné knihy FPS

Přehled základních nesrovnalostí mezi knihou a současnými pravidly plemenné knihy FPS Přehled základních nesrovnalostí mezi knihou a současnými pravidly plemenné knihy FPS (nejprve je černě uveden originální text z knihy, zeleně potom následuje oprava) KAPITOLA: PŘÍBUZENSKÁ PLEMENITBA NEBEZPEČNÝ

Více

Naše zvěř a myslivost 2012 Hospodaření v agrární krajině podpora biodiverzity

Naše zvěř a myslivost 2012 Hospodaření v agrární krajině podpora biodiverzity Lesnická a dřevařská fakulta ČZU v Praze, Redakce časopisu Svět myslivosti, Dendrologická, Dobřichovice, o. s., Soukromý statek Hájek Čilá, Vás srdečně zvou na odborný seminář Naše zvěř a myslivost 2012

Více

POZVÁNKA. č.j. 001/2014

POZVÁNKA. č.j. 001/2014 č.j. 001/2014 POZVÁNKA Představenstvo akciové společnosti ALLCOMP, a.s. se sídlem Netvořice, Zelená č.p.65, PSČ 257 44, IČO: 27112292, zve na řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 22. 5. 2014

Více

Zápis z členské schůze Hovawart klubu ČR, o.s. v Havlíčkově Brodě dne 18. 10. 2008

Zápis z členské schůze Hovawart klubu ČR, o.s. v Havlíčkově Brodě dne 18. 10. 2008 Zápis z členské schůze Hovawart klubu ČR, o.s. v Havlíčkově Brodě dne 18. 10. 2008 Program schůze: 1. Zahájení, schválení programu a volba orgánů schůze 2. Volby do funkce Propagačního referenta 3. Volby

Více

Zápis z konání Valné hromady

Zápis z konání Valné hromady Zapisovatel: Jana Holmanová Ověřovatel 1: Jiří Rainiš Ověřovatel 2: Petr Bárta Zápis z konání Valné hromady Volební komise: Petr Zadina, Petr Bárta, Petra Rajterová Body jednání: Zahájení zasedání Valné

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare Zásady k ochraně hospodářských zvířat a technické požadavky na stavby pro zemědělství Pohoda zvířat Welfare Naplnění materiálních a nemateriálních podmínek, které jsou předpokladem zdraví organismu Zvíře

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Místní akční skupina Šluknovsko

Místní akční skupina Šluknovsko Z á p i s z valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 2. června 2009 ve Šluknově Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o programu LEADER 3. Změna složení orgánů a volba členů Představenstva

Více

ROČENKA 2011 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE

ROČENKA 2011 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE ROČENKA 2011 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Českomoravská společnost chovatelů, a. s., Praha Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha-Uhříněves Svaz chovatelů českého strakatého skotu Svaz chovatelů

Více

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-27423/2014_P-IV Z Á S A D Y Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení 2015 až 2018 Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

Zápis z jednání Valné hromady Svazu závěsného létání ze dne 27.10. 2012 Která se uskutečnila v restauraci Ponorka na Rané od 16 hodin

Zápis z jednání Valné hromady Svazu závěsného létání ze dne 27.10. 2012 Která se uskutečnila v restauraci Ponorka na Rané od 16 hodin Zápis z jednání Valné hromady Svazu závěsného létání ze dne 27.10. 2012 Která se uskutečnila v restauraci Ponorka na Rané od 16 hodin Účast: 39 členů s hlasem volebním Hosté: Jan Brskovský prezident LAA

Více

Zápis z Členské schůze Místní akční skupiny Hlučínsko z.s.

Zápis z Členské schůze Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. Zápis z Členské schůze Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. Datum konání: 24. březen 2015 Místo konání: obec Kozmice (sál Obecního hostince U krokodýla) Členská schůze byla svolána předsedou organizace

Více