Bibliography. 1. Books, Monographs. Zdeněk Uherek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bibliography. 1. Books, Monographs. Zdeněk Uherek"

Transkript

1 Zdeněk Uherek Bibliography 1. Books, Monographs DAVIDOVÁ Eva, UHEREK Zdeněk Romové v československé a české společnosti v letech : národnostní struktura, specifika romské rodiny a migrací. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky. ISBN UHEREK Zdeněk, BERANSKÁ Veronika, HONUSKOVÁ Věra, JIRÁKOVÁ, Anežka, ŠOLCOVÁ Lenka Analýza státního integračního programu pro azylanty. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. ISBN UHEREK Zdeněk a kol Migration, Diversity and Their Management. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. ISBN: UHEREK Zdeněk Češi v Bosně a Hercegovině. Antropologické pohledy na společenský život české menšiny v zahraničí. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. ISBN DAVIDOVÁ Eva, ELICHOVÁ Markéta, IVANOVÁ Kateřina, KAJANOVÁ, Alena, MATULAY Stanislav, MATULAYOVÁ Eva, NESVADBOVÁ Libuše, POLÁČKOVÁ Lýdie, UHEREK Zdeněk, URBAN, David, VACKOVÁ Jitka, VELEMÍNSKÝ Miloš Kvalita života a sociální determinanty zdraví u Romů v České a Slovenské republice. Praha: Triton. ISBN UHEREK Zdeněk, BĚLOHRADSKÁ Kateřina, POJAROVÁ Tereza Průzkum potřeb v sociálně vyloučených lokalitách Královéhradeckého kraje. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. ISBN UHEREK Zdeněk, KORECKÁ Zuzana, POJAROVÁ Tereza a kol Cizinecké komunity z antropologické perspektivy. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. ISBN: UHEREK Zdeněk a kol Kultura společnost tradice II. Praha: Etnologický ústav AV ČR, ISBN UHEREK Zdeněk, VALÁŠKOVÁ Naďa, KUŽEL Stanislav, DYMEŠ Pavel Češi z Kazachstánu a jejich přesídlení do České republiky. Praha: Etnologický ústav AV ČR. ISBN UHEREK Zdeněk, LOZOVIUK Petr, TONCROVÁ Marta Bosnia, Bosnian Czechs, and Migratory Bridges. Praha: Institute of Ethnology. ISBN VALÁŠKOVÁ Naďa, UHEREK Zdeněk, BROUČEK Stanislav. Aliens or One s Own People: Czech Immigrants from the Ukraine in the Czech Republic. Praha: Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, ISBN

2 2. Book Chapters UHEREK Zdeněk Návratové migrace Čechů z Ukrajiny, Běloruska a kazachstánu do České republiky. In: BROUČEK Stanislav, GRULICH Tomáš (eds). Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika: Náhled na problematiku v kontextu vývoje světových migrací; vznik moderních diaspora a transnacionálních společností. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., ve spolupráci se Senátem PČR a Mezinárodní organizací pro migraci: UHEREK Zdeněk Ausländergruppen im urbanen Raum der Tschechischen Republik. In: LOZOVIUK Petr (ed.) Ethnizität und Interethnik in der tschechischen Ethnologie. Dresden: Thelem. ISBN : UHEREK Zdeněk Krajané z českých zemí v Bosně a Hercegovině. In: BONĚK Jan, KUDĚLA Jiří, DIMITRIJEVIĆ Branka. Karel Pařík. Architekt evropského Sarajeva. Praha: Eminent. ISBN : BROUČEK Stanislav, UHEREK Zdeněk, VALÁŠKOVÁ Naďa 2012 Die Adaptation von Umsiedlern an die tschechische Gesellschaft. In: LOZOVIUK Petr (ed) Ethnizität und Interethnik in der tschechischen Ethnologie. Dresden: Thelem. ISBN : HAASE Annegret, BIERZYNSKI Adam, GRABOWSKA Maja, KLUSÁČEK Petr, MARTINÁT Stanislav, UHEREK Zdeněk, MAAS Andreas Old-new Diversity: Processes and Structures of Socio-Demographic Change in the Inner City. In: HAASE Annegret, STEINFUHRER Annett, KABISCH Sigrun, GROSSMANN Katrin, HALL Ray (eds) Residential change and demographic challenge : the inner city of East Central Europe in the 21st century. Surrey: Ashgate Publishing Limited. ISBN : _id=12655 UHEREK Zdeněk Diversity and Social Anthropology. In: KNOTTER, S.; DE LOBEL, R.; TSIPOURI, L.; STENIUS, V (eds) Diversity Research and Policy. A Multidisciplinary Exploration. Amsterdam: Pallas. ISBN : UHEREK Zdeněk Ethnic (national) diversity in the Czech Republic: Invariables and New Developments. In: UHEREK, Zdeněk; BERANSKÁ, Veronika (eds) Migration, Diversity and Their Management. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. ISBN : UHEREK, Z Migrace a postmigrační kontaktní situace z antropologické perspektivy. In: Cheu, H. Ch. (ed.) Migrace a kulturní konflikty. Praha: Auditorium 2011: UHEREK Zdeněk Migration in the Czech Republic: A Source of Social Diversity and Formation of New Social Networks in the Urban Environment. In: JANSENS Maddy et al. (eds). The Sustainability of Cultural Diversity. Nations, Cities and Organizations. Cheltenham: Edward Elgar. ISBN : UHEREK Zdeněk Řízené migrace 90. let a problematika efektů dlouhodobé integrace a výzkumů takzvané druhé generace. In: TRBOLA Robert, 2

3 RÁKOCZYOVÁ Miroslava (eds). Vybarané aspekty života cizinců v České republice. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. ISBN : UHEREK Zdeněk Ladislav Holý, významný česko-britský afrikanista a první sociální antropolog, který aplikoval interpretativní metodu na české společenské prostředí. In: HOLÝ Ladislav. Malý český člověk a skvělý český národ. Národní identita a postkomunistická transformace společnosti. 2 edition Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN : UHEREK Zdeněk Immigrants from Ukraine in the Czech Republic: Foreigners in the border zone. In: KÜRTI Lászlo, SKALNÍK Petr (eds.) Postsocialist Europe: Anthropological perspectives from home. New York: Berghahn Books. ISBN : UHEREK Zdeněk Role, významy a jejich proměny: závěr. In: PFLEGEROVÁ- NARENDRA Mariana. Matky královny a synové vyslanci na cestách do světa a zpátky. Matrilinearita, migrace a identita u indonézských Minangkabau. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. ISBN : UHEREK Zdeněk Romany migration activities as factor of social innovation. In: VOJTOVÁ Petra. (ed.) Markers of Ethnic Marginalization on Aboriginal People in Canada and on Roma in Czech Republic and Slovak Republic. České Budějovice: University of South Bohemia, Faculty of Health and Social Studies. ISBN : UHEREK Zdeněk Romské migrační activity jako faktor společenské inovace. In: VOJTOVÁ Petra (ed.) Pohledy etnické marginalizace u Aboriginal People v Kanadě a Romů v České republice a Slovenské republice. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta. ISBN : UHEREK Zdeněk, PLOCHOVÁ Kateřina Czechs in Bosnia and Herzegovina and their Social Activities. In: HALL McCajor T., READ R. (eds.) Recent Ethnographies of Czechs, Slovaks, Roma and Sorbs. Stuttgart: Ibidem Verlag, ISBN : UHEREK Zdeněk Etnická minorita a její manifestace. In: SOUKUPOVÁ Blanka a kol. (eds.) The Central European City as a Space for Dialogue? Bratislava: ZING Print. ISBN : VALÁŠKOVÁ Naďa, UHEREK Zdeněk Novoosídlenecké pohraničí. In: UHEREK Zdeněk (ed.) Kultura společnost, tradice II. Praha: Etnologický Ústav AV ČR: ISBN : UHEREK Zdeněk, VALÁŠKOVÁ Naďa Řízené migrace po roce In: UHEREK Zdeněk (ed.) Kultura společnost, tradice II. Praha: Etnologický Ústav AV ČR. ISBN : UHEREK Zdeněk Ethnic Studies, the Theme of Borders and the Application of Barth s Approach to Roma in the Czech Republic. In: UHEREK Zdeněk, GRILL Jan. (eds.) Fieldwork and Local Communities. Praha: Etnologický ústav AV ČR. ISBN :

4 UHEREK Zdeněk Migrace a formy soužití v cílových prostorech. In: HIRT Tomáš, JAKOUBEK Marek (eds.) Soudobé spory o multikulturalismus a politiku identit. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. ISBN : UHEREK Zdeněk Léta devadesátá a současnost. In: TYLLNER Lubomír, SUCHOMELOVÁ Marcela (eds.) Etnologický ústav Akademie věd České republiky Praha: Etnologický ústav AV ČR: ISBN : UHEREK Zdeněk Europe from the Urban Culture Perspective. In: Skalník Petr (ed.) Teaching and Research. Praha: SET OUT. ISBN : UHEREK Zdeněk Globalisation, Urbanisation Research Trends and Results. In: KILIÁNOVÁ Gabriela a kol. (eds.) Ethnology in Slovakia at the Beginning of the 21 st Century. Wien: Institut Für Europeischen Ethnologie der Universität Wien; Bratislava: Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences. ISBN : UHEREK Zdeněk The Czech Republic and Roma Migration After In: GUY Will, UHEREK Zdeněk, WEINEROVÁ Renata (eds.) Roma Migration in Europe: Case studies. Münster: LIT Verlag; Praha: Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic. ISBN : UHEREK Zdeněk, WEINEROVÁ Renata Romové na Slovensku a některé otázky společenské integrace. In: SCHEFFEL David, MUŠINKA Alexander. (eds.) Rómska marginalita. Prešov: Centrum antropologickych výskumov: UHEREK Zdeněk Přesídlenci českého původu z Ukrajiny, Běloruska, Ruska a Kazachstánu a jejich rodinní příslušníci v České republice. In: TROJAN Mieczyslaw (ed.) Ich małe ojczyzny. Wrocław: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławsiego. ISBN : UHEREK Zdeněk, NOVÁK K. A Ethnic Identity of Roma. In: VAŠEČKA Michal (ed.) Čačipen pal o Roma. A Global Report on Roma in Slovakia. Bratislava: Institute for Public Affairs. ISBN : UHEREK Zdeněk, PLOCHOVÁ Kateřina Migration from the former Soviet Union to the Czech Republic: Comparing the cases of resettlers from areas affected by the Chernobyl nuclear disaster, Kazakhstan and labour migration from Subcarpathian Ukraine. In: TORSELLO Davide, PAPPOVÁ Melinda (eds.) Social Networks in Movement: Time, interaction and interethnic spaces in Central Eastern Europe. Šamorín, Dunajská Streda: Forum Minority Research Institute. ISBN : UHEREK Zdeněk Historie etnologie nejen podle T. S. Kuhna: minulost, současnost a oddělení etnických studií. In: HOLUBOVÁ Markéta, PETRÁŇOVÁ Lýdie, WOITSCH Jiří (eds.) Česká etnologie Praha: Etnologický ústav AV ČR. ISBN : UHEREK Zdeněk, NOVÁK Karel A Etnická identita Romů. In: VAŠEČKA Michal (ed.) Čačipen pal o Roma. Súhrnná správa o Romoch na Slovensku. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky. ISBN : UHEREK Zdeněk Etnické vztahy ve vybraných českých městech po roce In: SALNER Peter, LUTHER Daniel. Etnicita a mesto. Etnicita ako faktor 4

5 polarizácie mestského spoločenstva v 20. storočí. Bratislava: Ústav etnológie SAV. ISBN : UHEREK Zdeněk Město Inocence Arnošta Bláhy a Teigeho otevřený koncept. In: UHEREK Zdeněk, BAZAC-BILLAUD Laurent (eds.) Slova města. Praha: CEFRES: ISBN : UHEREK Zdeněk, BAZAC-BILLAUD Laurent Úvod. In: UHEREK Zdeněk, BAZAC-BILLAUD Laurent (eds.) Slova města. Praha: CEFRES. ISBN : UHEREK Zdeněk Why do only grandmothers in the Czech community of North-Western Kazakhstan deal with social anthropologists? In: SKALNÍK Petr (ed.) Voices from the periphery. Praha: SET OUT. ISBN : UHEREK Zdeněk Potomci českých imigrantů do Sarajeva a společnost v ČR. In: HRUBÝ Karel, BROUČEK Stanislav (eds.) Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století. Praha: Univerzita Karlova. ISBN : UHEREK Zdeněk The Czech minority in Sarajevo and its symbols. In: JEZERNIK Božidar (ed.) Urban symbolism and rituals. Ljubljana: University of Ljubljana: UHEREK Zdeněk Migrace a změny v sociálním klimatu ve vybraných bosenských městech s českou menšinou. In: SALNER Peter, BEŇUŠKOVÁ Zuzana (eds.) Diferenciácia mestského spoločenstva v každodennom živote. Bratislava: Ústav etnologie. ISBN : UHEREK Zdeněk Ethnic minority in the urban environment and its institutions of social life. In: UHEREK Zdeněk (ed.) Ethnic Studies and the Urbanized Space in Social Anthropological Reflections. Praha: Institute of Ethnology. ISBN : UHEREK Zdeněk Etnické vztahy v městském prostředí. In: SABÍK Daniel, ŠAJNEROVÁ Andrea (eds.) Fenomén antropologických skupin: pohled současné antropologie. Praha: Hrdličkovo muzeum člověka UK, 1998, ISBN : UHEREK Zdeněk We lived in the area affected by the nuclear catastrophe. In: BROUČEK Stanislav, KRAWCZYK-WASILEWSKA Violetta (eds.) Ecology and Folklore. Praha: Institute of Ethnology of the CSAV. ISBN : UHEREK Zdeněk Jablonec nad Nisou: Několikeré dějiny, jedno dědictví. In: MÜLLER Birgit, UHEREK Zdeněk (eds.) Všední den v Jablonci roku Wien: Verein Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschafte. ISBN : UHEREK Zdeněk Romové v Jablonci nad Nisou: předmět výzkumu. In: MÜLLER Birgit, UHEREK Zdeněk (eds.) Všední den v Jablonci roku Wien: Verein Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschafte. ISBN : UHEREK Zdeněk Přesídlenci z území bývalého SSSR řízená migrace. In: POSPÍŠILOVÁ Jana (ed.) Život a kultura etnických minorit a malých sociálních skupin. Brno: Společnost přátel a odborníků Muzea romské kultury; Brno: ÚEF AV ČR; Strážnice: Ústav lidové kultury; Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu. ISBN :

6 UHEREK Zdeněk1996. Die Umsiedler aus dem Territorium der ehemaligen UdSSR eine gesteuerte Migration. In: POSPÍŠILOVÁ Jana (ed.) Život a kultura etnických minorit a malých sociálních skupin. Brno: Společnost přátel a odborníků Muzea romské kultury; Brno: ÚEF AV ČR; Strážnice: Ústav lidové kultury; Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu. ISBN : UHEREK Zdeněk Die ethnische Situation in ausgewählten Städten in Böhmen. In: BEŇUŠKOVÁ Zuzana, SALNER Peter. (Hg.) Stabilität und Wandel in der Großstadt. Bratislava: Ústav etnológie SAV. ISBN : UHEREK Zdeněk Constructing the National Identity of a Czech City. In: Ethnic Culture and National Rebirth. Vilnius: Institute of Lithuanian History: UHEREK Zdeněk The City in Supranational and Regional Networks The Central European Experience. In: UHEREK Zdeněk (ed.) Urban Anthropology and the Supranational and Regional Networks of the Town. Prague Occasional Papers in Ethnology 2. Praha: ÚEF AV ČR UHEREK Zdeněk Die kulturelle und ethnische Aufgeschlossenheit der Prager tschechischen patriotischen Geselschaft. In: SALNER Peter (ed.) Ethnokulturelle Prozesse in Gross-städten Mitteleuropas. Bratislava: Národopisný ústav SAV: UHEREK Zdeněk Pražané v kontaktu s příměstským zázemím. In: MORAVCOVÁ Mirjam (ed.). Pražané jiní - druzí - cizí. Praha: ÚEF ČSAV. ISBN : UHEREK Zdeněk Die Ethnizität in der Großstadt. Die christliche Bevölkerung der Mittelstandsschichten Prags in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In: POSPÍŠILOVÁ Jana, ALTMAN Karel (eds.) Leute in der Großstadt. Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV. ISBN : UHEREK Zdeněk, ZÁSTĚRA Karel Ethnic Identity: Coherence and Self- Reproduction of an Ethno-Nationalist Oriented Movement. Czech 19 Century Patriots and Skinheads. Prague Occasional Papers in Ethnology 1. Praha: Institute of Ethnology of the Czechoslovak Academy of Sciences. ISBN : UHEREK Zdeněk Činnost avantgardní architektonické obce meziválečného období jako pramen ke studiu bydlení českého dělnictva ve 30. letech 20. století. In: VANĚČKOVÁ-ŠTĚPÁNKOVÁ Zdeňka. České dělnictvo I. Dělnické obydlí a bydlení. Praha: ÚEF ČSAV: Referred Journal Articles UHEREK, Zdeněk Krajané a současné migrační procesy. Národopisná revue 23, 4: UHEREK Zdeněk ročník časopisu Český lid. Český lid, Etnologický časopis 100, 1: 3-4. UHEREK Zdeněk Slovenský národopis a etnicita: obsahové a tematické zaměření časopisu. Slovenský národopis 60, 4:

7 UHEREK Zdeněk Etnicita ve výzkumech migrační a krajanské problematiky v Ústavu pro etnografii a folkloristiku Československé akademie věd. Slovenský národopis 59, 2: UHEREK Zdeněk Poznámky k tématu identity a jejího vytváření u Romů v České republice. Romano Džaniben 16, 1: UHEREK Zdeněk The Roma in the Czech Republic. Roma in Central and Eastern Europe. GESIS Thematic Series 2: Leibniz: GESIS, Leibniz institute für Sozialwissenschaften. UHEREK Zdeněk, POJAROVÁ Tereza Postoje a názory romských společenských představitelů k vybraným otázkám týkajícím se komunitních konfliktů. Národopisná revue 1: UHEREK Zdeněk Problematika romské migrace v Etnologickém ústavu AV ČR. [The questions of Romani migration in the Institute of Ethnology of the AS CR.] Človek a spoločnosť 10, 3: 1 7. UHEREK Zdeněk Národopisci a sociokulturní antropologové v měnícím se českém prostředí. Sociologický časopis 43, 1: UHEREK Zdeněk Romské migrace ze Slovenska v kontextu evropských migračních trendů. Sociologický časopis: 43, 4: DRBOHLAV Dušan, UHEREK Zdeněk Reflexe migračních teorií. Geografie Sborník České geografické společnosti 112, 2: UHEREK Zdeněk, WEINEROVÁ Renata Analýza romské migrace ze Slovenska na území České republiky. Výsledky terénního šetření z roku Český lid 92, 1: UHEREK Zdeněk, PLOCHOVÁ Kateřina Czechs in Bosnia and Herzegovina and their Social Activities. The Anthropology of East Europe Review (DePaul University, Chicago) 23: UHEREK Zdeněk Use of social science research on migration policy in the Czech Republic. Blackwell Publishing / UNESCO International Social Science Journal March 179: UHEREK Zdeněk Les usages en République tchèque des recherches de sciences sociales sur les politiques migratoires. Revue internationale des sciences sociales 179, 1: UHEREK Zdeněk Slovenský národopis v minulých padesáti letech v kontextu evropských oborových periodik. Slovenský národopis 52, 1: PLOCHOVÁ Kateřina, UHEREK Zdeněk Složení návštěvníků Horňáckých slavností. Národopisná revue 2: UHEREK Zdeněk Cizinecké komunity a městský prostor v České republice. Sociologický časopis 39, 2: UHEREK Zdeněk Slova města: město, korzo. Český lid 90, 3:

8 UHEREK Zdeněk Some aspects of transformation processes in the Czech Republic. International migration and integration of foreigners. International Journal on European Cultures 12: UHEREK Zdeněk Globalizace a urbanizace trendy a výsledky terénních výzkumů. Slovenský národopis 50, 3 4: UHEREK Zdeněk Válka a paměť: umění vzpomínat a zapomínat v Praze 80. let. Journal of Urban Ethnology 5: UHEREK Zdeněk Ladislav Holý and Ernest Gellner: Representatives of Two Incompatible Approaches to the Study of Central European Society? Czech Sociological Review 9, 2: UHEREK Zdeněk Symbolické významy v městském prostředí Berlín. Národopisná revue 10, 3 4: UHEREK Zdeněk, VALÁŠKOVÁ Naďa, BAŽANT Alexandr, KLÍPA Ondřej Češi na jižní Ukrajině. Český lid 87, 4: UHEREK Zdeněk, BAZAC-BILLAUD Laurent Slova a město. Studium města prostřednictvím slov. Cargo 2: UHEREK Zdeněk Bosnian Czechs: A Lesson from the Theory of Ethnicity. Ethnologia Balcanica 3: UHEREK Zdeněk, VALÁŠKOVÁ Naďa, KUŽEL Stanislav Potomci českých emigrantů v Kazachstánu. Český lid 86, 3: UHEREK Zdeněk Češi v Sarajevu: menšina v městském prostoru. Český lid 85, 2: UHEREK Zdeněk Badania nad miastem w Czechach. Podążanie w kierunku antropologii miasta. Warsaw: Muzeum niepodległości. Journal of Urban Ethnology 3: UHEREK Zdeněk, VALÁŠKOVÁ Naďa, BROUČEK Stanislav Češi z Běloruska. Český lid 84, 3: BAZAC-BILLAUD Laurent, UHEREK Zdeněk Les mots de la ville. Biograf, časopis Sdružení pro biografickou a reflexivní sociologii 9: UHEREK Zdeněk L'ethnologie urbaine en pays tchćques. Genèses: Sciences sociales et histoire. Septembre: POSPÍŠILOVÁ Jana, UHEREK Zdeněk Terénní výzkum Čechů v poválečném Sarajevu. Národopisná revue VII, 3 4: BROUČEK Stanislav, UHEREK Zdeněk, VALÁŠKOVÁ Naďa Adaptace přesídlenců v české společnosti. Český lid 82: UHEREK Zdeněk Postoje pražské české vlastenecké společnosti k "Němcům" Český lid 79: BROUČEK Stanislav, CVEKL Jiří, HUBINGER Václav, GRULICH Tomáš, KOŘALKA Jiří, UHEREK Zdeněk, VASILJEV Ivo Základní pojmy etnické teorie. Český lid 78: UHEREK Zdeněk Stát - kultura - etnicita. Český lid 77:

9 UHEREK Zdeněk Povědomí strojírenských dělníků o dějinách podniku. (Na příkladu bývalých zaměstnanců n.p. Motorlet). Český lid 76: UHEREK Zdeněk Vliv první světové války na změny ve vztazích mezi dělnictvem a zaměstnavatelem u firmy Walter. Český lid 74: a. Published Proceedings UHEREK Zdeněk Krajanské komunity a reflexe stávajícího vývoje z etnologické perspektivy. BROUČEK Stanislav, GRULICH Tomáš (eds) Migrace a česká společnost: výběr textů a diskuse z konference k aktuálním problémům migrací. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. ve spolupráci se Senátem PČR. ISBN : Uherek Zdeněk Následný výzkum přesídlenců z černobylské oblasti a Kazachstánu. In: ILJUK Boris (ed) Identita migrantů z východní Evropy a jejich integrace v českém prostředí. Hradec Králové: Gaudeamus. ISBN : UHEREK Zdeněk Antropologické pohledy na problematiku Slováků v České republice a Čechů a Moravanů na Slovensku. In: BROUČEK Stanislav, GRULICH Tomáš Česko-slovenské vztahy a krajané. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. ve spolupráci se Senátem PČR. ISBN : UHEREK Zdeněk Ethnology and Socio-cultural Anthropology in the Czech Republic. SIEF Newsletter / 2009, 7, 1: UHEREK Zdeněk Oborová terminologie a lidové koncepty v pojetí interpretativní antropologie. In: BLAHŮŠEK Jan, JANČÁŘ Josef (eds.) Etnologie - současnost a terminologické otazníky. Strážnice: Národní ústav lidové kultury. ISBN : UHEREK Zdeněk Czech národopisci and socio-cultural anthropologists in a changing environment. In: Anthropology Multiple Temporalities and its Future in Central and Eastern Europe. Halle: Max Planck Institute for Social Anthropology. Working Paper No. 90: UHEREK Zdeněk Dílčí poznatky o migraci a integraci imigrantů z bývalého Sovětského svazu v českém prostředí. In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Studia ethnologica XII. Praha: Nakladatelství Karolinum. ISBN : FAROGHI Suraiya, KLUSÁKOVÁ Luďa, UHEREK Zdeněk Introduction. In: Peripheries or Crossroads of Cultures? Towns of East-Central Europe and South- Eastern Europe. Miedzyuczelniane zeszyty naukowe. Rok V. Warszawa: Wydzial Architektury Politechniki Warszawskiej: 5 6. UHEREK Zdeněk Evropské trendy v urbánní antropologii. In: Antropologické sympozium Nečtiny Praha: Západočeská univerzita v Plzni:

10 UHEREK Zdeněk Nacionalismus a národnostní menšina. In: Společnost v přerodu. Češi ve 20. století. Sborník referátů z cyklické konference Demokracie Praha: Masarykův ústav AV ČR. ISBN : UHEREK Zdeněk Roma in the Council of Europe. In: MÜLLER Birgit (ed.) The Council of Europe after Enlargement: an Anthropological Enquiry. Praha: CEFRES: CZUMALO Vladimír, MATĚJŮ Martin, MERTA Vladimír, UHEREK Zdeněk Kulturní orientace a subkulturní tendence středoškolské mládeže ve středně velkém městě v České republice. In: Transmise kultury a škola. Cahiers du CEFRES. Praha: Francouzský ústav ve společenských vědách 15: UHEREK Zdeněk Migrační model Everetta S. Leea ve světle vyprávění uprchlíků z Bosny a Hercegoviny. Etnologické rozpravy 2: UHEREK Zdeněk Message of Personal Tragedy? Immigrants to the Czech Republic from the Areas Affected by the Chernobyl Nuclear Disaster. In: Communicating Experience. IX. International Oral History Conference. Göteborg: University of Göteborg: UHEREK Zdeněk Otevřené otázky výzkumu nových čtvrtí v Praze. In: Problematika města: Praha a její nové čtvrtě. Cahiers du Cefres no. 7. Praha: Centre de Recherche en Sciences Sociales: UHEREK Zdeněk Verbal Expressions of Hostile Attitudes in the Czech Environment. In: KRUPA András, EPERJESSY Ernö, BARNA Gábor (eds.) Meeting of Cultures Conflicts of Cultures. Békéscaba, Budapest: Magyar Néprajzi Társaság. ISBN : UHEREK Zdeněk Les nouveaux quartiers de Prague, question ouverte. In: Questions urbaines: Prague et ses nouveaux quartiers. Cahiers du CEFRES no 7. Praha: Centre Francais de Recherche en Sciences Sociales: UHEREK Zdeněk Narration about the interpersonal relationships in the extreme war condition forty years later: in the period of economic and cultural decay. In: Memory and Multiculturalism. Siena: Universita degli Studi di Siena: UHEREK Zdeněk Ethnicity in Change: The Czech Example. In: The Anthropology of Ethnicity: A critical review. VI. Ethnicity, Culture and Identity II. Amsterdam: University of Amsterdam: UHEREK Zdeněk Research of interethnic relations in the Czech urban environment. In: Usages sociaux de l` ethnologie. Paris: Mission du Patrimoine ethnologique: UHEREK Zdeněk Zábavní akce pražských trampů. In: JANČÁŘ Josef (ed.) Slavnosti v moderní společnosti. Sborník příspěvků z 11. strážnického sympozia. Strážnice: Ústav lidové kultury: UHEREK Zdeněk Nad pracemi dvou amerických badatelů o problematice státu. Zpravodaj KSVI 5, 5: UHEREK Zdeněk Poznámky ke stati Kultura. In: Přípravné materiály ke Slovníku etnických procesů, vol. 3. Porada o pojetí klíčové problematiky etnických procesů. Praha: ÚEF ČSAV:

11 4 b. Encyclopaedia Entries, Chapters in Handbooks UHEREK Zdeněk Diaspora; Diskurz; Emigrace, reemigrace; Etnicita; Etnikum; Etnografie; Etnokartografie; Etnologie; Menšina; Migrace; Monogamie; Rasismus; Stát; Šovinismus; Xenofobie. In: Malý etnologický slovník. Strážnice: Národní ústav lidové kultury. ISBN UHEREK Zdeněk, BERANSKÁ Veronika Etnocentrismus. In: Malý etnologický slovník. Strážnice: Národní ústav lidové kultury. ISBN : 21. UHEREK Zdeněk Ladislav Holý, významný česko-britský afrikanista a první sociální antropolog, který aplikoval interpretativní metodu na české společenské prostředí. In: HOLÝ Ladislav. Malý český člověk a skvělý český národ. Národní identita a postkomunistická transformace společnosti. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2010, ISBN : UHEREK Zdeněk Fredrik Barth, Ethnic Groups and Boundaries; Thomas Hylland Eriksen, Ethnicity and Nationalism; James Clyde Mitchell, The Kalela Dance; Robert Ezra Park, Roderick McKenzie and Ernest Burgess The City; Louis Wirth, Urbanism as a Way of Life. In: KÜCHLER Suzanne, WALLMAN Sandra (eds.) Diversity Management in Practice. Sussex: Academic Press. ISBN , s , 57 58, , , 185. UHEREK Zdeněk Davidová Eva. In: MALINA Jaroslav a kol. Velký antropologický slovník. Brno: Akademické nakladatelství CERM: UHEREK Zdeněk Etnografie. In: MALINA Jaroslav a kol. Velký antropologický slovník. Brno: Akademické nakladatelství CERM: UHEREK Zdeněk Skanzen In: MALINA Jaroslav a kol. Velký antropologický slovník. Brno: Akademické nakladatelství CERM: UHEREK Zdeněk Slovníková hesla: Adaptace (s. 17), Akulturace (s. 22), Asimilace (s. 34), Dělnictvo (s. 131), Elita (s. 182), Etnodemografie (s. 190), Etnogeneze (s ), Charizma (s. 295), Industriální společnost (s. 317), Město (s ), Urbánní antropologie (s ), Xenofobie (s. 1185). In: Lidová kultura: Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Praha: Mladá fronta. ISBN 2. část , ISBN 3. část UHEREK Zdeněk, KANDERT Josef, HUBINGER Václav Etnografie. In: Lidová kultura: Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Praha: Mladá fronta. ISBN : BAZAC-BILLAUD Laurent, TOMANOVÁ Z., UHEREK Zdeněk Un glossaire français tchèque de l urbanisme, de l aménagement et de la gestion urbaine. Praha: Etnologický ústav AV ČR ve spolupráci s CEFRES. 11

12 UHEREK Zdeněk Ladislav Holý a zkoumání českého národního charakteru. In: HOLÝ Ladislav. Malý český člověk a skvělý český národ (Doslov k českému vydání). Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN : UHEREK Zdeněk a kol Češi v Bosně a Hercegovině. Úvod do problematiky s výběrovou bibliografií. Praha: Etnologický ústav AV ČR. ISBN UHEREK Zdeněk Marcel Mauss antropolog. In: MAUSS Marcel. Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN X: UHEREK Zdeněk Etnografie, Folklór. In: Výkonná redakční skupina SÚ AV ČR, vedeni LINHART Jiří, VODÁKOVÁ, Alena. Velký sociologický slovník. Praha: Univerzita Karlova. ISBN : ; c. Translations HOLÝ Ladislav. Malý český člověk a skvělý český národ. Národní identita a postkomunistická transformace společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001, ISBN , 186 s. 2 vyd FREDRIK Barth. Analýza kultury v komplexních společnostech (The Analysis of Culture in Complex Societies). In: SOUKUP Václav. Dějiny sociální a kulturní antropologie (nové rozšířené vydání). Praha: Univerzita Karlova, 1996, ISBN , s d. Extended Research Reports UHEREK Zdeněk, BERANSKÁ Veronika a kol Analýza uživatelů a užívání městského veřejného prostoru hl. m. Prahy. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. a Otevřená společnost o.p.s. 73 s. UHEREK Zdeněk, BERANSKÁ Veronika Souhrnná analytická zpráva k dotačnímu programu Úřadu vlády ČR Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků za rok Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 52 s. UHEREK Zdeněk, BERANSKÁ Veronika Souhrnná analytická zpráva k dotačnímu programu Úřadu vlády České republiky Podpora koordinátorů romských poradců za rok Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 36 s. BERANSKÁ Veronika, UHEREK Zdeněk Souhrnná analytická zpráva k dotačnímu programu Úřadu vlády ČR Podpora terénní práce za rok Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i, s. 12

13 UHEREK Zdeněk, KORECKÁ Zuzana, POJAROVÁ Tereza, WEINEROVÁ Renata Politics of Employment Towards Roma: Assessment of their Skills and Qualifications for their Eligibility at the Labour Market. Praha: Institute of Ethnology of the ASCR. 49 s. UHEREK Zdeněk a kol Integrace azylantů a efektivita Státního integračního programu. Výzkumná zpráva pro Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky. Praha: Etnologický ústav AV ČR. 133 s. UHEREK Zdeněk, WEINEROVÁ Renata, PLOCHOVÁ Kateřina, VALÁŠKOVÁ Naďa, ČERNÍK Jan, ČERVINKA Ondřej, MUŠINKA Mikuláš Migrace do České republiky, sociální integrace a lokální společnosti v zemích původu. Praha: Etnologický ústav AV ČR. 203 s. UHEREK Zdeněk, WEINEROVÁ Renata, PLOCHOVÁ Kateřina, BOUČKOVÁ Pavla Lending Money in Roma Communities: The Problems of Credit Granted by Legal Entities to Socially Deprived Clients with Subsistence Level Income. Research report for the United Nations High Commissioner for Refugees - Branch Office for the Czech Republic. Praha: Etnologický ústav. 87 s. UHEREK Zdeněk Sídliště Domoradice identifikace problémů v mezilidském soužití obyvatel. Zpracováno pro MÚ Český Krumlov ve spolupráci s Evou Davidovou. Praha, Etnologický ústav AV ČR. 33 s. UHEREK Zdeněk, WEINEROVÁ Renata Interpretace terénního šetření Společnosti Člověk v tísni společnost při České televizi, o.p.s. Expertíza pro International Organisation for Migration. Praha: Etnologický ústav AV ČR. 16 s. UHEREK Zdeněk, HOŠKOVÁ Simona, VINDIŠ Robert Úspěšné a neúspěšné strategie integrace cizinců. Zpracováno pro Ministerstvo vnitra ČR. Praha: Etnologický ústav AV ČR. 163s. UHEREK Zdeněk, SKŘIVÁNKOVÁ Klára, WEINEROVÁ Renata Women Asylum Seekers and Trafficking. Research report for the United Nations High Commissioner for Refugees - Branch Office for the Czech Republic. Praha: Etnologický ústav. 29 s. UHEREK Zdeněk, PROCHÁZKOVÁ Hana Education Programmes for Refugees. Research report for the United Nations High Commissioner for Refugees - Branch Office for the Czech Republic. Praha: Etnologický ústav. 36 s. UHEREK Zdeněk Integration of Recognized Refugees. Research report for the United Nations High Commissioner for Refugees - Branch Office for the Czech Republic. Praha: Etnologický ústav. 40 s. UHEREK Zdeněk, WEINEROVÁ Renata Romská migrace ve střední Evropě trendy. Závěrečná zpráva úkolu RB 22/8/00 Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky. 58 s. 4e. Book Editorships 13

14 UHEREK Zdeněk, GRILL Jan (eds.) Fieldwork and Local Communities. Praha: Institute of Ethnology, ISBN s. TYLLNER Lubomír, UHEREK Zdeněk (eds.) Kultura společnost tradice I. Praha: Etnologický ústav AV ČR, ISBN s. GUY Will, UHEREK Zdeněk, WEINEROVÁ Renata (eds.) Roma Migration in Europe: Case studies. Münster: LIT Verlag / Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, ISBN s. UHEREK Zdeněk (ed.) Integrace cizinců na území České republiky. Výzkumné zprávy a studie vytvořené na pracovištích Akademie věd České republiky na základě usnesení vlády České republiky č. 1266/2000 a 1360/2001. Praha: Akademie věd ČR. ISBN s. UHEREK Zdeněk, BAZAC-BILLAUD Laurent (eds.) Slova města. Praha: CEFRES, ISBN s. UHEREK Zdeněk (ed.) Ethnic Studies and the Urbanized Space in Social Anthropological Reflections. Praha: Institute of Ethnology, ISBN s. MÜLLER Birgit, UHEREK Zdeněk (eds.) Všední den v Jablonci roku Od novoosídleneckého pohraničí k euroregionu. Sociálně antropologické studie z českého města Jablonec nad Nisou. Wien: International Forschungszentrum Kulturwissenschaften. ISBN s. V německé verzi 203 s. UHEREK Zdeněk (ed.) Urban Athropology and the Supranational and Regional Networks of the Town. Praha: ÚEF AV ČR, ISBN s. 4f. Electronic Documents UHEREK Zdeněk Eastern Borders of the EU in the Minds of Eastern Immigrants to the Czech Republic. Berlin: FP7, COST Action IS %20Borders_ pdf. UHEREK Zdeněk Guided Migrations in the Czech Republic since 1989 and Its Outcomes Viewed from the Perspective of the Year 2010: migration networks and migration systems. Catania: FP7, COST Action IS ions_in_czech_republic_ pdf. UHEREK Zdeněk Expectation and Reality: Crossing Borders of the Czech Republic. Praha: FP7, COST Action IS d_reality_ pdf. 14

15 5a. Book Reviews Uherek Zdeněk Tsypylma Darieva, Wolfgang Kaschuba, Melanie Krebs (eds.) Urban Spaces after Socialism: Ethnographies of Public Places in Euroasian Cities. Frankfurt/Main: Campus Verlag. Urbanities vol. 3, No. 2: UHEREK, Zdeněk Culture, Society, Traditions: Collection of Studies from Ethnology, Folkloristics and Sociocultural Anthropology I-IV. Brno, , 221, 150, 286 pp. Národopisná revue 23, 5: UHEREK Zdeněk Eva Davidová a národopisná fotografie/eva Davidová the narodno fotografka. In: DAVIDOVÁ Eva Rómovia na Slovensku. Prešov: Zadruženie Jekhetane spolu: UHEREK Zdeněk Migration, Development and Transnationalism: A critical stance. [Review]. [Schiller, G. (ed.) ; Faist, N. (ed.) ; Faist, T. (ed.).: Migration, Development and Transnationalism: a critical stance. New York, s]. Cargo 10, 1/2: UHEREK Zdeněk PETRÁŠ René, PETRŮV Helena, SCHEU Harald Christian. Menšiny a právo v České republice. Český lid: 97: UHEREK Zdeněk 2010 We and the others in modern society. [Review]. [Kiliánová, G. (ed.) ; Kowalská, E. (ed.) ; Krekovičová, E. (ed.).: We and the others in modern society. Constructions and transformations of collective identities. Bratislava, s]. Slovenský národopis 58, 5: UHEREK Zdeněk LUTHER Daniel (ed.) E/Migrácie a Slovensko: Diverzita ako faktor transformácií identít. Bratislava, s. Etnologické rozpravy 14, 2: UHEREK Zdeněk WELZ, LENZ (eds.) Von Alltagswelt bis Zwischenraum. Eine kleine kulturanthropologische Enzyklopädie. Münster, s. Národopisná revue: 17, 3, s UHEREK Zdeněk SCHEFFEL David Z. Svinia in Black and White: Slovak Roma and their Neighbours. Peterbourgh, Ontario: Broadview Press, 2005, 244 s. Český lid: 94, 4: UHEREK Zdeněk KREKOVIČ Eduard, MANNOVÁ Elena, KREKOVIČOVÁ Eva (eds.) Mýty naše slovenské. Bratislava, s. Český lid: 94, 1, s UHEREK Zdeněk LOZOVIUK Petr. Evropská etnologie ve středoevropské perspektivě. Pardubice, s. Český lid: 94, 1, s UHEREK Zdeněk PUHAN-SCHULZ Franziska. Museen und Stadtimagebildung: Amsterdam Frankfurt/Main Prag. Ein Vergleich. Bielefeld, s. Český lid 93, 4: UHEREK Zdeněk KANDERT Josef. Každodenní život vesničanů středního Slovenska v šedesátých až osmdesátých letech 20. století. Praha: Karolinum, 2004, 258 s. Český lid 90, 3:

16 UHEREK Zdeněk SKALNÍK Petr (ed.) Dolní Roveň: Poločas výzkumu. Pardubice: Fakulta humanitních studií, 2003, 222s. Český lid 92, 3: UHEREK Zdeněk ŠATAVA Leoš. Jazyk a identita etnických menšin. Možnosti zachování a revitalizace. Český lid 90, 4: UHEREK Zdeněk SALNER Peter. Premeny Bratislavy Bratislava: Veda, Český lid 86, 1: UHEREK Zdeněk KILIÁNOVÁ Gabriela (ed.) Identita etnických spoločenstiev. Výsledky etnologických výskumov. Etnologické štúdie 5. Bratislava: Ústav etnológie SAV. Český lid: 86, 4: UHEREK Zdeněk KRIVÝ Vladimír, FEGLOVÁ Viera, BALKO Daniel. Slovensko a jeho regióny. Sociokultúrne súvislosti volebného správania. Bratislava: Nadácia Médiá. Český lid 85, 4: UHEREK Zdeněk POSPISIL Leopold. Obernberg: A quantitative analysis of the Tirolean peasant economy. Český lid 84, 3: UHEREK Zdeněk Český lid. Národopisný časopis [Ethnologische Zeitschrift] 81: 1-4. Praha s. Demos. 33, 2: UHEREK Zdeněk Český lid. Národopisný časopis [Ethnologische Zeitschrift] 82: 1-4. Praha s. Demos. 1997, 33, 2, s UHEREK Zdeněk Český lid. Národopisný časopis Demos. 31, 4: UHEREK Zdeněk BROUČEK Stanislav (Hg.), HEROLDOVÁ Iva (Hg.), KOŘALKA Jiří (Hg.), SECKÁ Milena (Hg.). Češi v cizině 6 [Die Tschechen im Ausland 6]. Demos (Heft 3) 31: UHEREK Zdeněk JECH Jaromír, SECKÁ Milena, SCHEUFLER Vladimír, SKALNÍKOVÁ Olga. České vesnice v rumunském Banátě [Tschechische Dörfer im rumänischen Banat]. Demos (Heft 3) 31: UHEREK Zdeněk BROUČEK Stanislav (Hg.), HEROLDOVÁ Iva (Hg.), KOŘALKA Jiří (Hg.), SECKÁ Milena (Hg.). Češi v cizině 7 [Tschechen im Auslend 7]. Demos (Heft 3) 31: UHEREK Zdeněk MORAVCOVÁ Mirjam (Hg.). Lidé města 1. Pražané jiní - druzí - cizí [Menchen der Stadt 1. Prager: eigentliche - andere -fremde]. Demos (Heft 3) 31: 194. UHEREK Zdeněk MORAVCOVÁ Mirjam (Hg.). Lidé města 2. Lidé z příměstí Prahy [Menchen der Stadt 2. Menschen aus dem stadtnahen Hinterland Prags]. Demos (Heft 3) 31, s b. Reports in Journals UHEREK Zdeněk Relocating Borders: a comparative approach, Berlin January Urbanities 3, 1:

17 UHEREK Zdeněk Životní jubileum Františka Vrhela. Národopisná revue 23, 2: UHEREK Zdeněk konference EASA Uncertainty and Disquiet července 2012, University Paris Ouest Nanterre La Défense. Český lid, Etnologický časopis 100, 2: UHEREK Zdeněk Czech association for social anthropology (CASA). Národopisná revue 23, 5: UHEREK Zdeněk Josef Kandert 70 let. Národopisná revue 23, 3: UHEREK Zdeněk Report on the Conference, Diversity and Local contexts: Urban Space, Borders and Migration. Urbanities 2, 1: UHEREK Zdeněk Etnologické terénní šetření mezi azylanty s přispěním Evropského uprchlického fondu. Národopisná revue 22: 3: 235. UHEREK Zdeněk Olga Skalníková ( ). Národopisná revue 22, 1: UHEREK Zdeněk Diverzita a lokální kontexty. Městský prostor, hranice a migrace. Akademický bulletin AV ČR 7/8: 7 9. UHEREK Zdeněk Peter Salner - 60 let. Národopisná revue 21, 1: UHEREK Zdeněk Blahopřání Gabriele Kiliánové. Národopisná revue 21, 2: 142. UHEREK Zdeněk bienální konference Evropské asociace pro sociální antropologii. Český lid: 97: UHEREK Zdeněk What is capitalism and what comes next? První společná konference Slovenské asociace pro sociální antropology a České asociace pro sociální antropologii v Pezinoku Český lid: 97: UHEREK Zdeněk Zdeněk Salzmann 85 let. Národopisná revue 20, 4: UEF-S 2011 CZ cze J - Článek v odborném periodiku UHEREK Zdeněk Crisis and Imagination. 11. bienální konference evropské asociace sociální antropologie. Český lid, Etnologický časopis 97, 4: UHEREK Zdeněk Leopold Pospíšil 85 let. Národopisná revue 18, 2: 108. UHEREK Zdeněk Josef Kandert 65 let. Národopisná revue 18, 3: UHEREK Zdeněk Stanislav Brouček: 60 let. Národopisná revue 17, 3: UHEREK Zdeněk Naďa Valášková 60 let. Český lid 91, 1: UHEREK Zdeněk K životnímu jubileu Nadi Valáškové. Národopisná revue 1:

18 UHEREK Zdeněk Konference The future of anthropology in Europe European anthropological summit (and EASA s role within it) května 2004 v Lisabonu. Český lid: 91, 3: UHEREK Zdeněk Konference Ethnologia Europaea, Managing Identities: region, space and culture in the process of Europeanization května 2004 ve Vídni. Český lid: 91, 4: UHEREK Zdeněk Konference Towards an Anthropology of Europe září Litomyšl. Český lid 92, 2: UHEREK Zdeněk Teorie a metodologie v české etnologii. Národopisná revue: 1: 53. UHEREK Zdeněk Iva Heroldová 75 let. Národopisná revue 4: UHEREK Zdeněk, BAZAC-BILLAUD Laurent Slova a město. Studium města prostřednictvím slov. Cargo, časopis pro kulturní/sociální antropologii: 2: UHEREK Zdeněk Ernest Gellner Český lid: 83, 2: UHEREK Zdeněk Odborné setkání ze sociální antropologie. Český lid: 82, 1: 79. UHEREK Zdeněk Odborné setkání s francouzskými sociálními antropology. Sociologické aktuality 3 4: 30. UHEREK Zdeněk Kulatý stůl Problematika města: Praha a její nové čtvrtě. Český lid 81, 3: 245. KADEŘÁBKOVÁ Jaroslava, UHEREK Zdeněk Ethnologie et patrimoine en Europe. Český lid 81, 3: UHEREK Zdeněk Věda o člověku a kultuře v kontextu nacionalistických hnutí: Český národopis. Český lid: 81, 4: 333. UHEREK Zdeněk The Anthropology of Ethnicity: A critical review. Český lid 81, 4: SECKÁ Milena, UHEREK Zdeněk Seminář "Národnostní otázka v ČSR po roce 1918". Český lid 77, 1: UHEREK Zdeněk X. strážnické sympozium. Český lid 76, 2:

Blanka Soukupová. Keywords: Czech urban anthropology; city; folk; proletariat

Blanka Soukupová. Keywords: Czech urban anthropology; city; folk; proletariat urba n people / l idé města 12, 2010, 2 Anthropology of the city: A social viewpoint, main tendencies, perspectives And national traditions of research. An example of czech urban Anthropology 1 Blanka

Více

Cizinecké komunity z antropologické perspektivy: vybrané případy významných imigračních skupin v České republice.

Cizinecké komunity z antropologické perspektivy: vybrané případy významných imigračních skupin v České republice. Cizinecké komunity z antropologické perspektivy: vybrané případy významných imigračních skupin v České republice. Zdeněk Uherek, Zuzana Korecká, Tereza Pojarová a kol. Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.,

Více

Miloslav Petrusek kompletní bibliografie

Miloslav Petrusek kompletní bibliografie Miloslav Petrusek kompletní bibliografie (k 25. 6. 2013) Sestavily Alena Miltová a Jana Holubová 1 KNIHY, kapitoly v knihách (monografiích), učební texty Pavel Machonin a kol., Československá společnost.

Více

ČESKÝ LID 100 / 2013

ČESKÝ LID 100 / 2013 ČESKÝ LID 100 / 2013 OBSAH CONTENTS 1 / 2013 EDITORIAL Zdeněk Uherek, 100. ročník časopisu Český lid... 1 (100th volume of the journal Český lid) STATI ARTICLES Klára Woitschová, Časopis Národního muzea

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2002 Ústav dějin umění Akademie věd České republiky Praha 2003 Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 OBSAH / CONTENTS ÚSTAV DĚJIN UMĚN [ÚDU] / THE INSTITUTE OF ART

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 Národní vzdělávací fond Národní informační středisko pro poradenství ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 BIBLIOGRAFIE Praha, červen 2003 Odborné vzdělávání a trh práce v roce 2002. Bibliografie.

Více

PROBLÉMY PERIFERNÍCH OBLASTÍ

PROBLÉMY PERIFERNÍCH OBLASTÍ PROBLÉMY PERIFERNÍCH OBLASTÍ Praha 2005 Editorka: Marie Novotná Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Albertov 6, 128 43 Praha 2 tel.: 221

Více

ETNOLOGICKÝ ETNOLOGICKÝ ÈASOPIS 101/2014 ROČNÍK 101/2014 STATI / ARTICLES

ETNOLOGICKÝ ETNOLOGICKÝ ÈASOPIS 101/2014 ROČNÍK 101/2014 STATI / ARTICLES OBSAH STATI / ARTICLES Petr Kaleta, Karaimové jako součást ruské emigrace v meziválečném Československu...257 Markéta Šantrůčková Václav Fanta, Příspěvek k lokalizaci zaniklé české vesnice Elizabeta v

Více

IMIGRACE A INTEGRACE CIZINCŮ V ČESKU: NĚKOLIK ZASTAVENÍ NA CESTĚ ZEMĚ V JEJÍ MIGRAČNÍ PROMĚNĚ Z DAVIDA NA TÉMĚŘ GOLIÁŠE

IMIGRACE A INTEGRACE CIZINCŮ V ČESKU: NĚKOLIK ZASTAVENÍ NA CESTĚ ZEMĚ V JEJÍ MIGRAČNÍ PROMĚNĚ Z DAVIDA NA TÉMĚŘ GOLIÁŠE GEOGRAFIE ROK 2011 ČÍSLO 4 ROČNÍK 116 DUŠAN DRBOHLAV IMIGRACE A INTEGRACE CIZINCŮ V ČESKU: NĚKOLIK ZASTAVENÍ NA CESTĚ ZEMĚ V JEJÍ MIGRAČNÍ PROMĚNĚ Z DAVIDA NA TÉMĚŘ GOLIÁŠE DRBOHLAV, D. (2011): Immigration

Více

NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA

NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA OBSAH A ÚVOD 5 George Soros zakladatel Nadace OSF Praha 7 Úvodní slovo ředitelky Nadace OSF Praha 9 Správní rada a pracovníci nadace 11 B BUDOVÁNÍ PRÁVNÍHO STÁTU 13 Opatření

Více

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

ROZMÍSTĚNÍ A MIGRACE CIZINCŮ JAKO SOUČÁST SOCIÁLNĚGEOGRAFICKÉ DIFERENCIACE ČESKA

ROZMÍSTĚNÍ A MIGRACE CIZINCŮ JAKO SOUČÁST SOCIÁLNĚGEOGRAFICKÉ DIFERENCIACE ČESKA GEOGRAFIE ROK 2011 ČÍSLO 4 ROČNÍK 116 ZDENĚK ČERMÁK, EVA JANSKÁ ROZMÍSTĚNÍ A MIGRACE CIZINCŮ JAKO SOUČÁST SOCIÁLNĚGEOGRAFICKÉ DIFERENCIACE ČESKA ČERMÁK, Z., JANSKÁ, E. (2011): Distribution and migration

Více

Nadace Open Society Fund Praha

Nadace Open Society Fund Praha Nadace Open Society Fund Praha Výroční zpráva 2009 Nadace Open Society Fund Praha Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva uvádí přehled nadačních příspěvků udělených rozhodnutím správní rady nadace v roce 2009

Více

Nadace Open Society Fund Praha. Výroční zpráva 2005

Nadace Open Society Fund Praha. Výroční zpráva 2005 Nadace Open Society Fund Praha Výroční zpráva 2005 Děkujeme panu Georgi Sorosovi a ostatním dárcům, všem svým spolupracovníkům v České republice i zahraničí za podporu, která nám umožňuje vykonávat naši

Více

THE CREATIVE CITY. 13. 5. 2015 Ostrava. Abstrakty Profily účastníků Abstracts Profiles of Participants MEZINÁRODNÍ DOKTORANDSKÁ KONFERENCE

THE CREATIVE CITY. 13. 5. 2015 Ostrava. Abstrakty Profily účastníků Abstracts Profiles of Participants MEZINÁRODNÍ DOKTORANDSKÁ KONFERENCE MEZINÁRODNÍ DOKTORANDSKÁ KONFERENCE 13. 5. 2015 Ostrava THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF PhD CANDIDATES THE CREATIVE CITY http://conferenceuo.naproti.en http://conferenceuo.naproti.cz Abstrakty

Více

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Zaměstnání 2008 - dosud Metropolitní univerzita Praha, Katedra humanitních věd docentka 1996 - dosud Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií docentka, vedoucí

Více

Nadace Open Society Fund Praha. Výroční zpráva 2003

Nadace Open Society Fund Praha. Výroční zpráva 2003 Nadace Open Society Fund Praha Výroční zpráva 2003 Motto Koncept otevřené společnosti je založen na poznání, že všichni jednáme na základě nedokonalého vnímání a nikdo nezná absolutní pravdu. Nadace Open

Více

MOTTO: Koncept otevřené společnosti je založen na poznání, že všichni jednáme na základě nedokonalého vnímání a nikdo nezná absolutní pravdu.

MOTTO: Koncept otevřené společnosti je založen na poznání, že všichni jednáme na základě nedokonalého vnímání a nikdo nezná absolutní pravdu. Nadace Open Society Fund Praha - Výroční zpráva 2002 1 NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA - VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 MOTTO: Koncept otevřené společnosti je založen na poznání, že všichni jednáme na základě nedokonalého

Více

Nepublikované práce za rok 2007

Nepublikované práce za rok 2007 Nepublikované práce za rok 2007 BENDL, Stanislav. Problematika kázně ve škole. [Problems of discipline at school]. 14.3.2007. Liberec, 90 min. nepublikovaný příspěvek, BENDL, Stanislav. Problematika kázně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT Sdružení pro integraci a migraci The asotiation for integration and migration Foto na obálce: Přemysl Fialka Ú V O D Vážení přátelé, rok 2008 byl pro naši

Více

Výroční zpráva ANNUAL REPORT

Výroční zpráva ANNUAL REPORT Výroční zpráva ANNUAL REPORT PORADNA PRO INTEGRACI Counselling centre for integration 2013 Fotografie Photos OstatníAktivity BarevnáPlaneta Multietnický festival Barevná planeta je vyvrcholením celoroční

Více

Renata Veselá. Monografie

Renata Veselá. Monografie Renata Veselá Monografie Veselá, R.: Spolkový zákon v praxi některých brněnských fakultních spolků (1919-1952). Brno, Masarykova univerzita 1995. 126 s. (ISBN 80-210-111-4) Veselá, R. a kol.: Rodina a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Vážení čtenáři, výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům za rok 2003 vám nabízí přehled aktivit, projektů, publikací, seminářů, úspěchů a hospodaření organizace. Ve svém úvodním slově ve výroční

Více

ZPRAVODAJ HISTORICKÉHO KLUBU

ZPRAVODAJ HISTORICKÉHO KLUBU ZPRAVODAJ HISTORICKÉHO KLUBU Časopis Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872) Roč. 17, 2006, č. 1 Vydává Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872) v Praze Vedoucí redaktor:

Více

L IST OF GRATIAS AGIT A WARD LAUREATES 2009

L IST OF GRATIAS AGIT A WARD LAUREATES 2009 2009 Laureáti Ceny GRATIAS AGIT S EZNAM LAUREÁTŮ CENY GRATIAS AGIT 2009 L IST OF GRATIAS AGIT A WARD LAUREATES 2009 SOŇA ČECHOVÁ (in memoriam) / SLOVENSKO SOŇA ČECHOVÁ (in memoriam) / SLOVAKIA NIKOLAJ

Více

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION KONTAKT SPONZOŘI, PARTNEŘI / SPONSORS, PARTNERS Praha Poradna pro integraci Senovážná 2, 110 00 Praha 1 tel.: 224 233 034, tel./fax: 224 213 426 e-mail: praha@p-p-i.cz www.p-p-i.cz Komunitní multikulturní

Více

REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ

REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 0 1/2015 C I V I T A S P E R P O P U L I /VY S O K Á Š K O L A R E G I O N Á L N Í H O R O Z V O J E ÚVOD EDITORIAL Vážení čtenáři, přicházíme za Vámi s dalším ročníkem

Více

KATALOG NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ CATALOG OF NGOs

KATALOG NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ CATALOG OF NGOs VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET 2008 KATALOG NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ CATALOG OF NGOs Následující texty prošly jazykovou korekturou, za jejich obsah ale zopovídají výhradně neziskové organizace,

Více

Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí?

Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí? BACKGROUND PAPER Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí? Pracovní skupina Sociální a imigrační politika PROGRAM O ČESKÝCH ZÁJMECH V EVROPĚ PRO TALENTOVANÉ STUDENTY Autoři: Petra Beránková,

Více

OPEN UP! CREATIVE PLACEMAKING FESTIVAL

OPEN UP! CREATIVE PLACEMAKING FESTIVAL OPEN UP! CREATIVE PLACEMAKING FESTIVAL Praha Plzeň 6. 7. listopadu 2014 Aspen Institute Prague Plzeň 2015, o.p.s. CZ Partneři Aspen Institute Prague Partneři Plzeň 2015 Mediální partner Pořadatelé Účast

Více