PRŮZKUM EUROBAROMETRU 71.3 Volby do Evropského parlamentu v roce Povolební průzkum Předběžné výsledky: zaměření na rozdělení muži / ženy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮZKUM EUROBAROMETRU 71.3 Volby do Evropského parlamentu v roce Povolební průzkum Předběžné výsledky: zaměření na rozdělení muži / ženy"

Transkript

1 Generální ředitelství pro komunikaci Ředitelství C Ředitelství pro vztahy s občany ODDĚLENÍ PRO SLEDOVÁNÍ VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ 27. října 2009 PRŮZKUM EUROBAROMETRU 71.3 Volby do Evropského parlamentu v roce 2009 Povolební průzkum Předběžné výsledky: zaměření na rozdělení muži / ženy Populace: občané EU starší 18 let (v Rakousku starší 16 let) Rozsah: EU 27 ( evropských občanů) 1 Šetření v terénu: 12. června 6. července 2009 Muži: Ženy: Na internetových stránkách Evropského parlamentu 4 byly na konci července a na konci října 2009 zveřejněny již tři analýzy týkající se povolebního průzkumu, který provedl Evropský parlament. Tato čtvrtá analýza se zabývá rozdělením hlasů voličů mezi muže a ženy a snaží se zjistit faktory účasti na evropských volbách konaných v červnu 2009 v závislosti na pohlaví. Dne 2. března 2009 zveřejnily Parlament a Evropská komise u příležitosti Evropského dne žen průzkum 5 týkající se žen a evropských voleb. Tento průzkum ukázal, že se voličky nedomnívají, že by jejich zájmy byly Evropskou unií (EU) dostatečně zohledňovány, a že diskriminace v oblasti mezd i diskriminace na pracovišti a obecně ve společnosti je stále velmi silná. To vysvětluje určitý pocit odcizení vůči EU, který se v tomto průzkumu z března letošního roku projevil. 1 Výsledky této povolební studie byly zváženy ze socio-demografického a politického hlediska, což zajišťuje jejich reprezentativnost. 2 Muži s volebním právem. 3 Ženy s volebním právem nk=6

2 V tomto průzkumu také vyšlo najevo, že se ženy domnívají, že politickému světu dominují muži a že ženy mají odlišný způsob vedení politiky. Jak jsme na tom dnes s účastí žen v evropských volbách? Zjišťujeme, že pocit odcizení žen vůči EU se neprojevil nižší volební účastí: celková účast v EU je 43 %, z čehož 42 % připadá na účast žen a 44 % na účast mužů. V 9 zemích volební účast žen překonala volební účast mužů, a to s rozdílem jednoho až devíti procentních bodů. Ve třech zemích byla volební účast mužů i žen podobná, zatímco v šestnácti zemích byla volební účast u žen nižší než u mužů, a to s rozdílem od jednoho do deseti procentních bodů. Jaký je stupeň politické orientace? Ženy uváděly v průměru méně častěji než muži, že jim je některá z politických stran blízká: 41 % proti 45 % (-4). I zde jsou rozdíly mezi členskými státy velmi vysoké pohybují se v rozmezí plus sedmi až mínus devíti procentních bodů. Ve kterém okamžiku se voliči rozhodují jít volit? Zatímco okamžik, kdy se voliči rozhodují o tom, zda půjdou či nepůjdou k volbám, je prakticky totožný u mužů i žen, uvádí v průměru 50 % žen, že mají k dispozici veškeré informace nezbytné pro výběr kandidáta, u mužů je to 57 %. Ženy rovněž uvádějí, že se méně často setkaly s informační kampani, která občany vybízela k účastni ve volbách: v celoevropském průměru uvedlo 67 % dotázaných, že se s takovou kampaní setkali, přičemž u žen odpovědělo kladně 64 % a u mužů 69 %. Jaký byl důvod účasti ve volbách? Muži i ženy, jež se voleb zúčastnili, uvádějí v podobném poměru na prvním místě jako důvod svou občanskou povinnost, a to s velkým odstupem od ostatních důvodů: tento důvod uvedlo 47 % voličů v celé EU, z toho 47 % mužů a 48 % žen; 40 % mužů i žen (=) uvedlo jako důvod, že se účastní každých voleb. Naproti tomu vyšel najevo propastný rozdíl mezi muži a ženami, pokud jde o jejich pouto k Evropské unii. 16 % Evropanů uvádí, že se zúčastnilo voleb, protože má kladný postoj k EU: u mužů je to 19 % a u žen 14 % (-5). Výrazný rozdíl panuje rovněž ohledně pocitu euroobčanství: na úrovni EU činí 13 %, přičemž u mužů je to 15 % a u žen 12 % (-3). Jaké záležitosti byly motivací k účasti ve volbách? 2/29

3 Z 15 záležitostí, jež mohly motivovat voliče a jež byly účastníkům průzkumu nabídnuty, je pouze u dvou skutečný rozdíl mezi ženami a muži. Zaprvé se jedná o hospodářský růst: tuto záležitost uvedlo 41 % dotázaných v rámci EU, z toho 44 % mužů a 38 % žen (-6). Zadruhé to je zabezpečení dodávek potravin, které uvedlo v průměru 9 % dotázaných, u mužů to bylo 7 % a u žen 10 % (+3). Jaký byl důvod neúčasti ve volbách? Muži i ženy, jež se voleb nezúčastnili, uvádějí jako důvod především nedostatek důvěry v politiku obecně. Druhým důvodem je nezájem o politiku, třetím důvodem je potom pocit, že jejich hlas nic nezmění. Rozdíl mezi muži a ženami je však výraznější v jiné oblasti: v průměru 10 % osob, jež se voleb nezúčastnily, uvádí, že důvodem je nedostatečné povědomí o EU nebo o Evropském parlamentu, tento podíl činí 8 % u mužů a 13 % u žen (+5). 3/29

4 I. ÚČAST A POLITICKÁ ORIENTACE A. Účast ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 O1. Účast ve volbách do Evropského parlamentu v roce průměrné hodnoty pro EU a podle pohlaví. EU 27 M Ž ÚČAST 43% 44% 42% NEÚČAST 57% 56% 58% O1. Účast ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2009: rozdělení podle členských států a podle pohlaví. LT 21 % 16 % 25 % +9 LV 54 % 49 % 58 % +9 FI 40 % 38 % 42 % +4 MT 79 % 77 % 81 % +4 BG 39 % 37 % 41 % +3 SE 46 % 44 % 47 % +3 DE 43 % 42 % 44 % +2 HU 36 % 36 % 37 % +1 EE 44 % 44 % 44 % = IT 65 % 65 % 65 % = NL 37 % 37 % 37 % = CZ 28 % 29 % 28 % -1 BE 90 % 91 % 90 % -2 UK 35 % 36 % 34 % -2 EU % 44 % 42 % -2 SK 20 % 21 % 19 % -2 IE 59 % 60 % 58 % -2 FR 41 % 42 % 39 % -3 LU 91 % 93 % 89 % -4 DK 60 % 61 % 58 % -4 PL 25 % 27 % 22 % -5 ES 45 % 48 % 42 % -5 PT 37 % 40 % 34 % -6 SI 28 % 32 % 25 % -6 RO 28 % 31 % 25 % -7 AT 46 % 50 % 42 % -8 CY 59 % 64 % 55 % -9 EL 53 % 58 % 48 % -10 Pozn.: Tato otázka byla položena všem dotázaným; je uveden profil voličů. V osmi členských státech se voleb zúčastnil větší počet žen než mužů (v horní části tabulky). Rozdíl je největší v Litvě a v Lotyšsku, kde se voleb zúčastnilo o 9 procentních bodů více žen než mužů. Ve třech zemích je podíl voličů u obou pohlaví stejný (Estonsko, Itálie a Nizozemsko). Ve zbývajících sedmnácti zemích se evropských voleb v roce 2009 zúčastnili častěji muži než ženy. Rozdíl je největší v Řecku, kde činí 10 procentních bodů. 4/29

5 B. Účast ve vnitrostátních volbách O9. Účast v posledních vnitrostátních volbách: průměrné hodnoty pro EU a podle pohlaví. EU 27 M Ž ÚČAST 72 % 72 % 72 % NEÚČAST* 25 % 28 % 28 % Pozn.: Tato otázka byla položena všem dotázaným * Včetně dotázaných, kteří odpověděli nevím : 3 % v EU, 2,7 % mužů a 3 % žen. Průměrná účast v posledních vnitrostátních volbách v členských státech činí 72 % u mužů i žen. Při pohledu na jednotlivé členské státy je mezi muži a ženami mnoho rozdílů. O9. Účast v posledních vnitrostátních volbách: rozdělení podle členských států a podle pohlaví. MT 91 % 87 % 95 % +8 EE 63 % 59 % 66 % +7 LT 68 % 64 % 71 % +7 LV 72 % 68 % 74 % +6 IT 81 % 78 % 83 % +5 LU 81 % 78 % 83 % +5 FI 80 % 78 % 82 % +4 BG 70 % 68 % 71 % +3 UK 61 % 59 % 62 % +3 CY 89 % 88 % 90 % +2 IE 76 % 75 % 76 % +1 SK 68 % 68 % 69 % +1 RO 63 % 62 % 63 % +1 ES 78 % 78 % 78 % = EU % 72 % 72 % = DE 72 % 72 % 72 % = HU 70 % 70 % 70 % = BE 91 % 91 % 91 % = FR 76 % 77 % 76 % -1 SE 84 % 85 % 83 % -2 SI 70 % 71 % 69 % -2 NL 80 % 81 % 79 % -2 PL 55 % 56 % 54 % -2 CZ 56 % 58 % 55 % -3 DK 89 % 91 % 87 % -4 EL 87 % 89 % 85 % -4 AT 72 % 74 % 70 % -4 PT 71 % 75 % 67 % -8 Ve 13 zemích byla účast žen vyšší než účast mužů. Největší rozdíl ve prospěch žen byl zaznamenán na Maltě (8 procentních bodů), následují tři pobaltské státy, Estonsko (7), Litva a Lotyšsko (6 pro obě země). V 10 členských státech volili muži častěji než ženy. V Portugalsku činil rozdíl 8 bodů, následovalo Rakousko, Řecko a Dánsko (všechny země 4). 5/29

6 D. Politická orientace O10. Je vám některá z politických stran blízká? Průměrné hodnoty pro EU a podle pohlaví. EU 27 M Ž Rozdíl Ano, velmi blízká 13 % 14 % 12 % -2 Ano, spíše blízká 30 % 31 % 29 % -3 Ne, spíše mi není blízká 28 % 27 % 29 % +2 Ne, žádná mi není blízká 26 % 25 % 28 % +3 Nevím 3% 3% 2% -1 Ano* 43 % 45 % 41 % -4 Ne** 54 % 52 % 57 % +5 * Souhrn odpovědí Ano, velmi blízká a Ano, spíše blízká. ** Souhrn odpovědí Ne, spíše mi není blízká a Ne, žádná mi není blízká. Pozn.: Tato otázka byla položena všem dotázaným. V rámci celé EU uvedlo v průměru více mužů než žen, že je jim jedna z politických stran blízká. Při souhrnu odpovědí Ano, velmi blízká a Ano, spíše blízká činí podíl mužů 45 % a žen 41 %. Zaměřili jsme se na rozdíly v členských státech, nebrali jsme ohled na skutečný podíl odpovědí ano vůči průměru EU, ale porovnávali jsme odpovědi mužů a žen. Země jsme seskupili podle velikosti a orientace rozdílu (zda je pozitivní či negativní). 6/29

7 O10. Je vám některá z politických stran blízká? Rozdělení podle členských států a podle pohlaví. MT 78 % 74 % 81 % +7 LT 40 % 37 % 43 % +6 EE 47 % 46 % 48 % +2 EL 56 % 55 % 57 % +2 ES 50 % 49 % 50 % +1 FI 46 % 47 % 47 % = SE 59 % 59 % 59 % = LV 35 % 36 % 34 % -2 BE 54 % 55 % 53 % -2 NL 62 % 64 % 62 % -2 BG 40 % 42 % 39 % -3 CY 60 % 61 % 58 % -3 UK 22 % 23 % 20 % -3 CZ 34 % 36 % 32 % -4 IE 34 % 36 % 32 % -4 EU % 45 % 41 % -4 AT 55 % 57 % 52 % -5 DE 49 % 51 % 46 % -5 SI 35 % 37 % 32 % -5 FR 38 % 40 % 35 % -5 DK 37 % 40 % 34 % -6 HU 42 % 45 % 39 % -6 SK 47 % 50 % 44 % -6 RO 26 % 30 % 23 % -7 IT 59 % 63 % 55 % -8 LU 57 % 61 % 52 % -9 PL 31 % 36 % 27 % -9 PT 45 % 50 % 41 % -9 Pozn.: Souhrn odpovědí Ano, velmi a Ano, spíše. Tato otázka byla položena všem dotázaným. Pouze v pěti zemích uvedlo více žen než mužů, že je jim jedna z politických stran blízká (Malta, Litva, Estonsko, Řecko, Španělsko), avšak pouze v prvních dvou zemích je rozdíl skutečně výrazný (7 bodů na Maltě, 6 bodů v Litvě) Ve dvou zemích (Finsko, Švédsko) není rozdíl mezi ženami a muži žádný. V 21 zemích je trend opačný, více mužů než žen uvádí, že je jim jedna z politických stran blízká. Největší rozdíl mezi ženami a muži je v Portugalsku, Polsku a Lucembursku (9 procentních bodů). 7/29

8 II. KAMPAŇ K VOLBÁM DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU O8. Vzpomínáte si, zda jste se v televizi, na internetu, na plakátech, v novinách nebo v rádiu setkali s kampaní, která povzbuzuje občany k účasti ve volbách do Evropského parlamentu? Průměrné hodnoty pro EU a podle pohlaví. EU 27 M Ž Rozdíl Ano 67 % 69 % 64 % -5 Ne 30 % 28 % 33 % +5 Nevím 3 % 3% 3% = Na otázku, zda si dotázaní pamatují něco z kampaně na podporu účasti ve volbách do Evropského parlamentu, odpovídají ano častěji muži než ženy (rozdíl činí 5 procentních bodů). O8. Vzpomínáte si, zda jste se v televizi, na internetu, na plakátech, v novinách nebo v rádiu setkali s kampaní, která povzbuzuje občany k účasti ve volbách do Evropského parlamentu? rozdělení podle členských států a podle pohlaví. LT 72 % 69 % 74 % +5 FI 71 % 69 % 73 % +4 EL 66 % 65 % 68 % +3 EE 80 % 79 % 81 % +2 LU 74 % 73 % 75 % +2 CZ 75 % 75 % 76 % +1 LV 66 % 66 % 67 % +1 SE 86 % 87 % 86 % -1 DK 79 % 80 % 78 % -2 IE 72 % 73 % 71 % -2 IT 60 % 61 % 59 % -2 HU 79 % 81 % 79 % -2 SK 82 % 84 % 80 % -4 NL 78 % 80 % 76 % -4 RO 62 % 64 % 60 % -4 EU 67 % 69 % 64 % -5 DE 69 % 72 % 67 % -5 AT 72 % 74 % 69 % -5 SI 75 % 78 % 73 % -5 FR 66 % 69 % 63 % -6 BG 45 % 48 % 42 % -6 ES 76 % 79 % 73 % -6 MT 89 % 92 % 86 % -6 CY 78 % 82 % 74 % -8 UK 54 % 58 % 50 % -8 BE 53 % 58 % 48 % -10 PL 66 % 72 % 62 % -10 PT 67 % 73 % 62 % -11 Pozn.: Souhrn odpovědí ano. Tato otázka byla položena všem dotázaným. 8/29

9 V průměru je vyšší počet zaznamenán u mužů, avšak v sedmi členských státech to bylo naopak. Na předvolební kampaň si ženy vzpomínají více než muži v Litvě, ve Finsku, v Řecku, Estonsku, Lucembursku, České republice a Lotyšsku, přičemž rozdíl se pohybuje od 5 do 1 procentního bodu. V ostatních členských státech si na kampaň více vzpomínají muži. Rozdíl je největší v Portugalsku (11 bodů), Polsku (10) a Belgii (také 10). III VOLIČI OBECNÝ PROFIL A DŮVODY Pozn.: Následující otázky (O3a, O4d a O5) byly položeny pouze těm dotázaným, kteří uvedli, že se zúčastnili voleb do Evropského parlamentu v roce 2009 (43 % občanů v celé EU). A. Kdy se voliči rozhodli, komu dají hlas O3a. Kdy jste se rozhodli, které politické straně nebo kandidátovi dáte hlas v nedávných volbách do Evropského parlamentu? Průměrné hodnoty pro EU a podle pohlaví. EU 27 M Ž Rozdíl Vždy volíte stejné strany nebo kandidáty. 50 % 50 % 50 % = Rozhodli jste se před několika měsíci. 21 % 21 % 20 % -1 Rozhodli jste se před několika týdny. 13 % 13 % 13 % = Rozhodli jste se několik dní před konáním voleb. 9% 9% 10 % +1 Rozhodli jste se v den konání voleb. 6% 6% 6 % = Nevím 1% 1% 1 % = Pozn.: Tato otázka byla položena těm dotázaným, kteří odpověděli, že se zúčastnili voleb do Evropského parlamentu. V rámci celé EU neexistují rozdíly mezi muži a ženami, pokud jde o dobu, kdy se rozhodli koho volit v evropských volbách. Situace v jednotlivých členských státech však ukazuje na nejednotnost trendů. Provedli jsme zvláštní analýzu skupiny dotázaných, kteří uvedli, že volili stejně jako vždy. 9/29

10 O3a. Kdy jste se rozhodli, které politické straně nebo kandidátovi dáte hlas v nedávných volbách do Evropského parlamentu: rozdělení podle členských států a podle pohlaví. VOLÍM VŽDY STEJNĚ. LT 50 % 43 % 54 % +11 ES 60 % 55 % 66 % +11 BE 53 % 49 % 56 % +7 MT 66 % 63 % 69 % +6 SI 54 % 51 % 57 % +6 DE 51 % 49 % 53 % +4 PL 49 % 48 % 50 % +2 LV 17 % 16 % 18 % +2 EE 40 % 39 % 40 % +1 FR 41 % 41 % 42 % +1 HU 54 % 53 % 54 % +1 AT 49 % 49 % 50 % +1 IE 41 % 40 % 41 % +1 EU % 50 % 50 % = BG 46 % 46 % 45 % -1 CY 76 % 77 % 76 % -1 IT 58 % 59 % 57 % -2 DK 40 % 42 % 39 % -3 EL 63 % 64 % 61 % -3 SE 26 % 28 % 25 % -3 FI 38 % 41 % 36 % -5 RO 48 % 51 % 45 % -6 SK 50 % 53 % 47 % -6 NL 40 % 44 % 36 % -8 CZ 50 % 55 % 46 % -9 PT 58 % 63 % 52 % -11 UK 41 % 47 % 35 % -12 LU 42 % 51 % 32 % -19 Pozn.: Tato otázka byla položena těm dotázaným, kteří odpověděli, že se zúčastnili voleb do Evropského parlamentu. Jak již bylo zmíněno, zaměřili jsme se na skupinu dotázaných, kteří uvedli, že volili ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 stejně, jako volí vždy. Ačkoli v EU v průměru neexistuje rozdíl (50 % pro ženy i muže), existují rozdíly mezi členskými státy. Ve 13 zemích volilo stejně jako vždy více žen než mužů. Ve dvou zemích, v Litvě a ve Španělsku, volilo tímto způsobem podstatně více žen než mužů (rozdíl činí 11 procentních bodů). Na druhé straně stupnice, kde jsou uvedeny země, ve kterých stejně jako vždy hlasovalo více mužů než žen, je 14 členských států. Nejvýraznější rozdíl byl v Lucembursku (19 procentní bodů), ve Spojeném království (12) a v Portugalsku (11). 10/29

11 B. Důvody k účasti ve volbách O4d. Jaké jsou hlavní důvody, které vás přiměly k účasti v nedávných volbách do Evropského parlamentu? Průměrné hodnoty pro EU a podle pohlaví. EU 27 M Ž Rozdíl Je to vaše občanská povinnost 47 % 47 % 48 % +1 Volíte vždy 40 % 40 % 40 % = Podpora politické straně, která je vám blízká 24 % 25 % 23 % -2 Hlasováním v evropských volbách můžete něco změnit 19 % 20 % 18 % -2 Jste příznivcem EU 16 % 19 % 14 % -5 Cítíte se Evropanem/občanem EU 13 % 15 % 12 % -3 Vyjádření nesouhlasu 11 % 11 % 10 % -1 Podpora vaší vlády 9% 8% 9 % +1 EU hraje důležitou roli ve vašem každodenním životě 6% 6% 6 % = Potrestání vaší vlády 5% 6% 5 % -1 Velmi se zajímáte o evropské záležitosti 5% 6% 5 % -1 Informace, které jste obdržel během kampaně, vás přesvědčily 5% 4% 5 % +1 Potrestání EU 2% 2% 2 % = (POUZE PRO ZEMĚ, V NICHŽ JE ÚČAST VE VOLBÁCH 2% 2% 2 % = Jiné (SPONTÁNNÍ) 1% 1% 2 % +1 Nevím 1% 1% 1 % = Pozn.: Tato otázka byla položena těm dotázaným, kteří odpověděli, že se zúčastnili voleb do Evropského parlamentu. Povolené byly nejvýše tři odpovědi. Je uveden součet odpovědí. Hierarchie důvodů byla v posledních volbách do Evropského parlamentu téměř stejná u mužů i u žen. Velké rozdíly nepanují ani u individuálních důvodů, až na jednu výjimku: Účast ve volbách z důvodu příznivého postoje k EU je daleko častější mezi muži než mezi ženami (muži 19 % a ženy 14 %). 11/29

12 O4d. Jaké jsou hlavní důvody, které vás přiměly k účasti v nedávných volbách do Evropského parlamentu? Rozdělení podle členských států a podle pohlaví. JE TO MÁ OBČANSKÁ POVINNOST DK 64 % 57 % 71 % +14 PT 43 % 37 % 49 % +12 LV 61 % 54 % 65 % +11 NL 43 % 38 % 49 % +11 FI 54 % 49 % 58 % +9 CZ 29 % 25 % 33 % +8 LT 62 % 56 % 64 % +8 AT 35 % 31 % 38 % +7 UK 41 % 38 % 44 % +6 SE 71 % 68 % 74 % +6 BG 63 % 60 % 65 % +5 EL 60 % 58 % 62 % +4 SK 63 % 61 % 65 % +4 IT 35 % 33 % 37 % +4 ES 57 % 55 % 59 % +4 BE 37 % 35 % 38 % +3 MT 74 % 73 % 75 % +2 EU % 47 % 48 % +1 FR 65 % 65 % 66 % +1 CY 78 % 79 % 78 % -1 LU 60 % 61 % 59 % -2 RO 73 % 74 % 72 % -2 SI 63 % 64 % 62 % -2 IE 68 % 70 % 67 % -3 HU 30 % 32 % 28 % -4 DE 40 % 43 % 38 % -5 PL 44 % 47 % 42 % -5 EE 55 % 58 % 52 % -6 Pozn.: Tato otázka byla položena těm dotázaným, kteří odpověděli, že se zúčastnili voleb do Evropského parlamentu. Na úrovni EU jako celku se voleb do Evropského parlamentu v roce 2009 zúčastnil o 1 procentní bod vyšší podíl žen než mužů z důvodu, že je to jejich občanská povinnost. Tento rozdíl však není zdaleka ve všech členských státech stejný. Celkem v 18 členských státech se voleb zúčastnil vyšší podíl žen než mužů z důvodu, že je to jejich občanská povinnost. Pocit povinnosti převažuje mezi ženami daleko více než mezi muži jako důvod pro účast ve volbách v Dánsku (14 procentních bodů), Portugalsku (12 bodů), Lotyšsku a Nizozemsku (11 bodů). Naopak v 9 členských státech tento důvod pro účast ve volbách uvádí více muži než ženy, přičemž rozdíl je největší v Estonsku (6 bodů), Polsku a Německu (5 bodů). 12/29

13 O4d. Jaké jsou hlavní důvody, které vás přiměly k účasti v nedávných volbách do Evropského parlamentu? Rozdělení podle členských států a podle pohlaví. VOLEB SE ÚČASTNÍM VŽDY LU 19 % 15 % 23 % +8 CY 53 % 49 % 57 % +8 SK 34 % 31 % 37 % +6 FI 54 % 51 % 56 % +5 IE 47 % 45 % 50 % +5 BG 43 % 41 % 45 % +4 DK 59 % 57 % 61 % +4 SI 47 % 46 % 50 % +4 ES 27 % 26 % 28 % +2 LT 51 % 50 % 52 % +2 PT 43 % 42 % 44 % +2 SE 39 % 38 % 40 % +2 FR 44 % 44 % 45 % +1 UK 51 % 51 % 52 % +1 EU % 40 % 40 % = LV 34 % 34 % 34 % = AT 30 % 30 % 29 % -1 PL 34 % 34 % 33 % -1 EE 46 % 47 % 45 % -2 CZ 48 % 49 % 47 % -2 DE 42 % 43 % 41 % -2 NL 49 % 50 % 48 % -2 RO 33 % 34 % 32 % -2 MT 34 % 35 % 32 % -3 IT 39 % 40 % 37 % -3 EL 29 % 31 % 27 % -4 BE 31 % 34 % 28 % -6 HU 44 % 47 % 41 % -6 Pozn.: Tato otázka byla položena těm dotázaným, kteří odpověděli, že se zúčastnili voleb do Evropského parlamentu. Pokud jde o účast ve volbách ze zvyku ( Dostavil/a jsem se do volební místnosti, protože se voleb účastním vždy ), není na úrovni EU jako celku rozdíl mezi muži a ženami, avšak na úrovni jednotlivých členských států se rozdíly vyskytují. Ve 14 členských státech je účast ve volbách ze zvyku častější u žen než u mužů, v Lotyšsku je podíl vyrovnaný. V Lucembursku, na Kypru a na Slovensku je rozdíl v poměru žen a mužů, kteří se dostavili do volebních místností ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 z důvodu, že volí vždy, největší (8 bodů v prvních dvou uvedených zemích, 6 ve třetí z nich). Na druhou stranu je ve 12 členských státech více mužů než žen, které takto odůvodňují svou účast ve volbách. Tento rozdíl je zvlášť výrazný v Maďarsku a v Belgii (6 procentních bodů). 13/29

14 O4d. Jaké jsou hlavní důvody, které vás přiměly k účasti v nedávných volbách do Evropského parlamentu? Rozdělení podle členských států a podle pohlaví. VYJADŘUJI PODPORU STRANĚ, KTERÁ JE MI BLÍZKÁ. CELKE M M Ž Rozdíl CY 42 % 36 % 49 % +13 EL 31 % 28 % 35 % +7 MT 36 % 35 % 38 % +3 EE 18 % 16 % 19 % +3 ES 17 % 16 % 19 % +3 IE 19 % 18 % 20 % +2 CZ 23 % 22 % 24 % +2 DE 34 % 33 % 34 % +1 BE 24 % 24 % 24 % = NL 31 % 31 % 31 % = PL 14 % 14 % 14 % = EU % 25 % 23 % -2 HU 30 % 31 % 29 % -2 FR 18 % 20 % 17 % -3 UK 21 % 22 % 19 % -3 SI 26 % 28 % 25 % -3 BG 45 % 47 % 43 % -4 SE 29 % 31 % 27 % -4 LV 20 % 22 % 18 % -4 FI 20 % 22 % 18 % -4 LU 17 % 19 % 14 % -5 DK 21 % 24 % 18 % -6 IT 22 % 25 % 19 % -6 PT 10 % 13 % 7 % -6 LT 23 % 27 % 20 % -7 AT 31 % 34 % 27 % -7 SK 41 % 44 % 37 % -7 RO 31 % 35 % 27 % -8 Pozn.: Tato otázka byla položena těm dotázaným, kteří odpověděli, že se zúčastnili voleb do Evropského parlamentu. Průměrně je v EU podíl žen, které se dostavily do volebních místností ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2009, aby vyjádřily podporu straně, která je jim blízká, o 2 procentní body nižší, než u mužů, kteří se voleb zúčastnili z téhož důvodu. V 8 členských státech byl tento důvod uveden jako hlavní pro rozhodnutí o účasti ve volbách častěji u žen než u mužů. V 16 zemích byl naopak tento důvod častější u mužů. Ve třech zemích byl podíl mezi muži a ženami stejný: v Belgii, v Nizozemsku a v Polsku. Rozdíl je největší na Kypru, kde tento důvod uvádí jako jeden ze tří hlavních důvodů pro účast 49 % žen a pouze 36 % mužů. Poměrně velký je tento rozdíl také v Řecku: 35 % u žen oproti 28 % u mužů. Naopak v Rumunsku je podíl mužů, kteří se voleb zúčastnili, aby vyjádřili podporu své straně, vyšší o 8 procentních bodů než podíl žen, které se z tohoto důvodu dostavily do volebních místností. Za Rumunskem následuje Slovensko, Rakousko a Litva (rozdíl činí 7 bodů). 14/29

15 C. Záležitosti, jež jsou motivací k účasti ve volbách O5. Které záležitosti vás přiměly k účasti ve volbách do Evropského parlamentu? Průměrné hodnoty pro EU a podle pohlaví. EU 27 M Ž Rozd íl Hospodářský růst 41 % 44 % 38 % -6 Nezaměstnanost 37 % 36 % 38 % 2 Budoucnost důchodů 22 % 21 % 23 % 2 Úloha EU na mezinárodní 22 % 23 % 22 % -1 Pravomoci evropských 19 % 20 % 18 % -2 Trestná činnost 18 % 18 % 19 % 1 Inflace a kupní síla 18 % 18 % 18 % = Přistěhovalectví 16 % 16 % 16 % = Boj proti změně klimatu 16 % 16 % 17 % 1 Evropské hodnoty a identita 16 % 16 % 16 % = Energetika 13 % 14 % 13 % -1 Jednotná měna, euro 12 % 13 % 11 % -2 Terorismus 11 % 11 % 12 % +1 Zemědělství 11 % 10 % 11 % +1 Zabezpečení dodávek 9% 7% 10 % +3 Jiné (SPONTÁNNÍ) 4% 3% 4% +1 Žádné (SPONTÁNNÍ) 12 % 11 % 13 % +2 Nevím 3% 3% 4% +1 Pozn.: Tato otázka byla položena těm dotázaným, kteří odpověděli, že se zúčastnili voleb do Evropského parlamentu. Povolené byly nejvýše tři odpovědi. Je uveden součet odpovědí. Hierarchie záležitostí, které dotázané přiměly k účasti v evropských volbách, je při odděleném hodnocení mužů a žen rovněž velmi podobná. Objevily se dva významnější rozdíly: Hospodářský růst je důležitějším tématem pro muže než pro ženy (44 % odpovědí u mužů, 38 % u žen). U žen je nezaměstnanost stejně důležitá jako hospodářský růst (38 % pro obě záležitosti). Záležitostí, která je důležitější pro ženy než pro muže, je zabezpečení dodávek potravin (rozdíl činí 3 procentní body). 15/29

16 O5. Které záležitosti vás přiměly k účasti ve volbách do Evropského parlamentu? Rozdělení podle členských států a podle pohlaví. HOSPODÁŘSKÝ RŮST CZ 43 % 36 % 49 % +13 EE 42 % 36 % 46 % +10 MT 42 % 39 % 44 % +5 SK 56 % 54 % 58 % +4 BG 63 % 62 % 64 % +2 DK 32 % 31 % 33 % +2 LU 37 % 36 % 38 % +2 DE 46 % 45 % 46 % +1 LV 57 % 59 % 57 % -2 HU 59 % 60 % 57 % -3 BE 39 % 41 % 37 % -4 FI 31 % 33 % 29 % -4 EL 56 % 58 % 53 % -5 LT 54 % 58 % 52 % -6 EU % 44 % 38 % -6 IT 41 % 44 % 38 % -6 SI 38 % 41 % 35 % -6 NL 31 % 35 % 28 % -7 PL 48 % 51 % 44 % -7 CY 51 % 54 % 47 % -7 SE 34 % 38 % 30 % -8 UK 23 % 27 % 19 % -8 PT 43 % 47 % 38 % -9 RO 55 % 59 % 50 % -9 ES 49 % 53 % 44 % -9 IE 62 % 66 % 57 % -9 FR 29 % 34 % 24 % -10 AT 43 % 48 % 37 % -11 Pozn.: Tato otázka byla položena těm dotázaným, kteří odpověděli, že se zúčastnili voleb do Evropského parlamentu. V rámci celé EU motivoval hospodářský růst k účasti ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 spíše muže než ženy (44 % v. 38 %) V 8 členských státech je však tato záležitost důležitější pro ženy než pro muže (Česká republika, Estonsko, Malta, Slovensko, Bulharsko, Dánsko, Lucembursko a Německo). Rozdíl je nejvýraznější v prvních dvou uvedených zemích, v České republice činí 13 procentních bodů (ženy 49 %, muži 36 %) a v Estonsku 10 bodů (ženy 46 %, muži 36 %). Ve zbývajících zemích je hospodářský růst více motivující pro muže, s rozdílem od 11 procentních bodů v Rakousku po pouhé 2 body v Lotyšsku. 16/29

17 O5. Které záležitosti vás přiměly k účasti ve volbách do Evropského parlamentu? Rozdělení podle členských států a podle pohlaví. NEZAMĚSTNANOST MT 37 % 31 % 43 % +12 LU 36 % 30 % 41 % +11 EL 60 % 55 % 65 % +10 BG 46 % 41 % 50 % +9 FR 38 % 33 % 42 % +9 PL 33 % 29 % 37 % +8 EE 32 % 27 % 35 % +8 CZ 29 % 25 % 32 % +7 CY 39 % 36 % 43 % +7 IE 64 % 62 % 66 % +4 DK 25 % 23 % 27 % +4 NL 11 % 9 % 13 % +4 PT 48 % 46 % 50 % +4 ES 65 % 63 % 66 % +3 SE 31 % 30 % 33 % +3 IT 36 % 34 % 37 % +3 EU % 36 % 38 % +2 BE 33 % 32 % 34 % +2 HU 51 % 50 % 52 % +2 AT 44 % 43 % 44 % +1 FI 22 % 21 % 22 % +1 LT 35 % 35 % 34 % -1 UK 25 % 25 % 24 % -1 SI 35 % 37 % 34 % -3 RO 39 % 40 % 37 % -3 SK 39 % 41 % 37 % -4 LV 42 % 45 % 41 % -4 DE 30 % 32 % 27 % -5 Pozn.: Tato otázka byla položena těm dotázaným, kteří odpověděli, že se zúčastnili voleb do Evropského parlamentu. Na rozdíl od hospodářské krize je nezaměstnanost jako motivující faktor pro účast ve volbách důležitější pro ženy než pro muže (průměrný rozdíl v EU činí 2 procentní body). Ve 20 členských státech je tento faktor důležitější pro ženy než pro muže, a to nejvíce na Maltě (rozdíl činí 12 bodů: 43 % žen uvedlo, že se jedná o jednu ze tří nejdůležitějších otázek ve volbách, ve srovnání s 31 % mužů), v Lucembursku (rozdíl činí 11 bodů) a Řecku (rozdíl mezi muži a ženami činí 10 bodů). Ve zbývajících sedmi zemích ženy přikládají menší význam nezaměstnanosti jako důvodu pro účast ve volbách do Evropského parlamentu než muži. Jedná se o Německo, Lotyšsko, Slovensko, Rumunsko, Slovinsko, Spojené království a Litvu. 17/29

18 O5. Které záležitosti vás přiměly k účasti ve volbách do Evropského parlamentu? Rozdělení podle členských států a podle pohlaví. BUDOUCNOST DŮCHODŮ. BG 43 % 36 % 49 % +13 LV 33 % 26 % 39 % +13 SI 40 % 35 % 46 % +11 CZ 30 % 25 % 35 % +10 DE 19 % 14 % 24 % +10 MT 26 % 22 % 31 % +9 EL 37 % 33 % 42 % +9 LT 38 % 32 % 41 % +9 LU 22 % 18 % 26 % +8 FI 15 % 10 % 18 % +8 FR 19 % 15 % 22 % +7 EE 29 % 26 % 32 % +6 DK 8% 6% 11% +5 RO 48 % 46 % 51 % +5 SK 39 % 37 % 40 % +3 EU % 21 % 23 % +2 BE 24 % 23 % 25 % +2 SE 8% 7% 9% +2 CY 33 % 33 % 33 % = NL 6% 6% 6% = UK 9% 10% 9% -1 IT 19 % 20 % 18 % -2 HU 49 % 50 % 48 % -2 IE 24 % 26 % 23 % -3 PL 24 % 26 % 23 % -3 PT 24 % 26 % 22 % -4 AT 40 % 43 % 38 % -5 ES 24 % 27 % 22 % -5 Pozn.: Tato otázka byla položena těm dotázaným, kteří odpověděli, že se zúčastnili voleb do Evropského parlamentu. Budoucnost důchodů byla větším důvodem účasti ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 pro ženy než pro muže (v celé EU ji jako jednu ze záležitostí zvolilo 23 % žen, ve srovnání s 21 % mužů). Rozdíl v některých členských státech je skutečně velmi výrazný: V 17 členských státech byla budoucnost důchodů více motivující pro ženy než pro muže. Ve dvou zemích byl podíl mužů a žen stejný: na Kypru a v Nizozemsku. V Bulharsku uvedlo 49 % žen budoucnost důchodů jako jeden z motivujících faktorů pro účast v evropských volbách, ve srovnání s 36 % mužů. Třináctibodový rozdíl byl zaznamenán také v Lotyšsku (ženy 39 %, muži 26 %). Třetí zemí s největším rozdílem je Slovinsko (11 bodů). Naopak v 8 členských státech byly ženy k účasti ve volbách motivovány budoucností důchodů méně než muži. Tato otázka byla méně důležitá pro ženy než pro muže ve Španělsku, Rakousku (5 procentních bodů) a v Portugalsku (4 body). 18/29

19 IV. NEVOLIČI OBECNÝ PROFIL A DŮVODY Pozn.: Následující otázky (O3b a O4b) byly položeny pouze těm dotázaným, kteří uvedli, že se voleb do Evropského parlamentu v roce 2009 NEZÚČASTNILI (57 % v celé EU). A. Kdy se dotázaní rozhodli, že se voleb nezúčastní O3b. Kdy jste se rozhodli, že se NEZÚČASTNÍTE nedávných voleb do Evropského parlamentu? Průměrné hodnoty pro EU a podle pohlaví. EU 27 M Ž Rozdíl Voleb se neúčastníte nikdy. 22 % 23 % 21 % -2 Rozhodli jste se před několika měsíci. 18 % 19 % 17 % -2 Rozhodli jste se před několika týdny. 15 % 14 % 15 % +1 Rozhodli jste se několik dní před konáním % 16 % 17 % voleb. Rozhodli jste se v den konání voleb. 16 % 15 % 17 % +2 Nevím 13 % 13 % 13 % = Pozn.: Tato otázka byla položena těm dotázaným, kteří odpověděli, že se voleb do Evropského parlamentu nezúčastnili. Mezi muži a ženami nebyly zaznamenány podstatné rozdíly ohledně doby, kdy se voleb do Evropského parlamentu v roce 2009 rozhodli neúčastnit. Podíl žen, které se nezúčastnily voleb do Evropského parlamentu, protože se voleb neúčastní nikdy, byl o 2 procentní body nižší než u stejného důvodu u mužů (21 % v. 23 %). Co se týče odpovědi voleb se neúčastním nikdy, je rozdělení odpovědí mezi muži a ženami následující: 19/29

20 O3b. Kdy jste se rozhodli, že se NEZÚČASTNÍTE nedávných voleb do Evropského parlamentu? Rozdělení podle členských států a podle pohlaví. VOLEB SE NEÚČASTNÍM NIKDY. SE 17 % 13 % 21 % +8 HU 20 % 18 % 23 % +5 PT 15 % 13 % 18 % +5 AT 19 % 17 % 21 % +4 PL 20 % 19 % 22 % +3 IT 16 % 15 % 17 % +2 MT 23 % 22 % 24 % +2 CZ 29 % 28 % 30 % +2 DE 21 % 21 % 22 % +1 NL 19 % 19 % 19 % = EL 8 % 9% 8% -1 CY 11 % 11 % 10 % -1 DK 14 % 14 % 13 % -1 EU % 23 % 21 % -2 LU 57 % 58 % 55 % -3 RO 6 % 7% 4% -3 ES 34 % 36 % 32 % -4 BG 14 % 17 % 13 % -4 IE 23 % 25 % 21 % -4 FR 12 % 14 % 10 % -4 FI 22 % 25 % 19 % -6 SK 11 % 14 % 8 % -6 LT 16 % 20 % 13 % -7 LV 21 % 25 % 17 % -8 BE 50 % 54 % 46 % -8 % UK 39 % 44 % 35 % -9 % SI 24 % 29 % 19 % -10 % EE 23 % 30 % 17 % -13 % Pozn.: Tato otázka byla položena těm dotázaným, kteří odpověděli, že se voleb do Evropského parlamentu nezúčastnili. V devíti členských státech EU je počet žen, které se neúčastnily posledních voleb do Evropského parlamentu, protože se voleb neúčastní nikdy, větší než počet mužů. Rozdíl je největší ve Švédsku, kde podíl žen, které se nikdy neúčastní voleb, činí 21 % (což je průměr EU pro ženy), ve srovnání s 13 % mužů (tedy výrazně pod průměrem EU, který u mužů činí 23 %). Na druhou stranu je v 17 zemích podíl mužů, kteří se k volbám do Evropského parlamentu v roce 2009 nedostavili, protože se voleb neúčastní nikdy, vyšší, než u žen. Největší rozdíl je v Estonsku, Slovinsku a ve Spojeném království. Pouze v Nizozemsku je podíl mužů a žen stejný. 20/29

21 B. Důvody neúčasti ve volbách O4b. Jaké jsou hlavní důvody, které vás přiměly k NEÚČASTI v nedávných volbách do Evropského parlamentu? Průměrné hodnoty pro EU a podle pohlaví. EU 27 M Ž Rozdíl Nedostatek důvěry v politiku / nespokojenost 28 % 28 % 28 % = Nezájem o politiku jako takovou 17 % 16 % 17 % +1 Hlasování nemá žádný dopad / hlasování nic 17 % 18 % 15 % -3 Na dovolené / nepřítomnost v místě bydliště 10 % 10 % 10 % = Přílišná zaměstnanost/ nedostatek času/ práce 10 % 11 % 10 % -1 Nevím mnoho o EU/ Evropském parlamentu nebo 10 % 8% 13 % +5 Volím zřídka nebo nevolím nikdy 10 % 11 % 9 % -2 Nemám zájem o evropské záležitosti 9% 8% 9 % +1 Nejsem příliš spokojen s Evropským parlamentem jako s institucí 8 % 10 % 7 % -3 Nemoc/ zdravotní problémy vdobě voleb 7% 5% 9 % +4 Chybějící veřejná diskuse/ chybějící volební kampaň 6% 7% 5 % -2 Zaneprázdněnost rodinou/ volnočasovou aktivitou 5% 5% 6 % +1 Mám negativní názor na EU 4% 4% 4 % = Problémy s registrací nebo voličským průkazem 3% 4% 3 % -1 Nevěděl jsem o konání voleb 2% 2% 1 % -1 Jiné (SPONTÁNNÍ) 6% 7% 6 % -1 Nevím 3% 3% 3 % = Pozn.: Tato otázka byla položena těm dotázaným, kteří odpověděli, že se voleb do Evropského parlamentu nezúčastnili. Povolené byly nejvýše tři odpovědi. Je uveden součet odpovědí. Hlavní důvod pro neúčast ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 je u mužů i u žen stejný, a to nedostatek důvěry v politiku obecně nebo nespokojenost s politikou. Tento důvod byl u obou skupin uveden v 28 % případů. Druhý důvod je téměř stejný pro muže i ženy, a to nezájem o politiku jako takovou (muži 16 %, ženy 17 %). I třetí důvod je téměř stejný pro obě skupiny přesvědčení, že hlasování nemá žádný dopad avšak ženy jej uvedly méně často než muži (15 % v. 18 %). Čtvrtý nejčastější důvod byl však u každé skupiny jiný: v případě nedostatečného povědomí o EU / Evropském parlamentu / volbách do Evropského parlamentu byl rozdíl mezi ženami a muži největší. Ženy jej uvedly v 13 % případů a muži v 8 % případů. Za zmínku stojí vyšší podíl žen, které uvedly, že nehlasovaly, protože byly nemocné nebo měly v době voleb zdravotní problémy: Jednalo se o 9 % žen oproti 5 % mužů. V analýze jednotlivých členských států jsme se zaměřili pouze na nejčastěji uváděný důvod neúčasti ve volbách, kterým je nedostatek důvěry v politiku / nespokojenost s politikou obecně. 21/29

22 O4b. Jaké jsou hlavní důvody, které vás přiměly k NEÚČASTI v nedávných volbách do Evropského parlamentu? Rozdělení podle členských států a podle pohlaví. NEDOSTATEK DŮVĚRY V POLITIKU / NESPOKOJENOST S POLITIKOU OBECNĚ. MT 31 % 26 % 40 % +14 DE 32 % 28 % 36 % +8 AT 25 % 22 % 27 % +5 PL 29 % 27 % 31 % +4 SK 37 % 36 % 39 % +3 LV 28 % 26 % 29 % +3 SE 21 % 20 % 22 % +2 PT 28 % 27 % 28 % +1 SI 30 % 30 % 30 % = UK 20 % 20 % 20 % = EU % 28 % 28 % = BG 45 % 46 % 45 % -1 EL 51 % 51 % 50 % -1 NL 21 % 22 % 20 % -2 CY 44 % 45 % 43 % -2 HU 36 % 37 % 34 % -3 DK 8% 9% 6% -3 FI 18 % 19 % 16 % -3 IT 37 % 38 % 35 % -3 RO 44 % 46 % 43 % -3 FR 21 % 23 % 19 % -4 LU 11 % 14 % 8 % -6 EE 24 % 28 % 22 % -6 ES 24 % 27 % 21 % -6 LT 24 % 28 % 21 % -7 BE 18 % 22 % 14 % -8 IE 20 % 25 % 16 % -9 CZ 39 % 47 % 33 % -14 Pozn.: Tato otázka byla položena těm dotázaným, kteří odpověděli, že se voleb do Evropského parlamentu nezúčastnili. V případě nedostatku důvěry v politiku obecně či nespokojenosti s politikou byl největší rozdíl mezi ženami a muži na Maltě, kde podíl žen, které se z tohoto důvodu nedostavily do volebních místností, činí 40 %, zatímco u mužů se jedná o 26 %. Přesně opačný rozdíl mezi muži a ženami byl zaznamenán v České republice: jako jeden z hlavních důvodů pro neúčast ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 tento důvod uvádí o 14 procentních bodů méně žen než mužů. 22/29

23 V. NÁZOR NA EVROPSKÝ PARLAMENT A EVROPSKOU UNII A POSTOJ K NIM A. Evropský parlament O7. U každého z následujících tvrzení, prosím, uveďte, zda spíše odpovídá, nebo spíše neodpovídá vašemu postoji nebo názoru. Průměrné hodnoty pro EU a podle pohlaví. EU 27 M Ž Rozdíl V nedávných volbách do Evropského parlamentu jste měli veškeré nezbytné informace, abyste se rozhodli, komu dáte hlas. 53 % 57 % 50 % -7 Evropský parlament zohledňuje zájmy evropských občanů. 46 % 48 % 44 % -4 Pozn.: Tato otázka byla položena všem dotázaným, je uveden souhrn odpovědí ano. V případě přesvědčení dotazovaných, že měli veškeré nezbytné informace, aby se rozhodli, komu dají hlas ve volbách do Evropského parlamentu, se mezi ženami a muži projevil zásadní rozdíl. Na úrovni EU se 50 % žen domnívalo, že jsou dostatečně informovány, zatímco u mužů to bylo 57 % dotázaných. Tentýž rozdíl byl zaznamenán v případě souhlasu s tvrzením, že Evropský parlament zohledňuje zájmy evropských občanů. V průměru EU činí rozdíl mezi muži a ženami 4 procentní body, 44 % žen souhlasí, že uvedené tvrzení je pravdivé, ve srovnání se 48 % mužů, kteří jsou téhož názoru. Zaměřili jsme se na rozdíl mezi muži a ženami v jednotlivých členských státech, pokud jde o názor, zda měli veškeré nezbytné informace, aby se rozhodli, komu dají hlas ve volbách do Evropského parlamentu, neboť rozdíl mezi muži a ženami je v této otázce podstatnější. 23/29

24 O7. U každého z následujících tvrzení, prosím, uveďte, zda spíše odpovídá, nebo spíše neodpovídá vašemu postoji nebo názoru. Rozdělení podle členských států a podle pohlaví. V NEDÁVNÝCH VOLBÁCH DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU JSTE MĚLI VEŠKERÉ NEZBYTNÉ INFORMACE, ABYSTE SE ROZHODLI, KOMU DÁTE HLAS. LU 75 % 71 % 78 % +7 LT 57 % 56 % 58 % +2 LV 66 % 65 % 66 % +1 MT 90 % 89 % 90 % +1 BE 69 % 69 % 69 % = FI 70 % 70 % 69 % -1 DE 56 % 57 % 55 % -2 CZ 49 % 50 % 48 % -2 EE 71 % 72 % 70 % -2 SI 60 % 61 % 59 % -2 BG 49 % 52 % 47 % -5 SK 63 % 65 % 60 % -5 IE 67 % 70 % 64 % -6 CY 79 % 82 % 76 % -6 HU 59 % 62 % 56 % -6 SE 58 % 61 % 55 % -6 PL 42 % 45 % 39 % -6 RO 49 % 52 % 46 % -6 DK 60 % 63 % 57 % -6 EU 53 % 57 % 50 % -7 FR 49 % 53 % 45 % -8 UK 42 % 46 % 38 % -8 AT 62 % 67 % 59 % -8 PT 44 % 49 % 39 % -10 EL 68 % 74 % 63 % -11 IT 60 % 65 % 54 % -11 NL 53 % 59 % 48 % -11 ES 54 % 61 % 47 % -14 Pozn.: Tato otázka byla položena všem dotázaným, je uveden součet odpovědí ano. Pouze ve čtyřech zemích si myslí větší počet žen než mužů, že měly dostatek informací, aby se rozhodly, komu dají hlas (Lucembursko, Litva, Lotyšsko a Malta), avšak pouze v Lucembursku bylo rozdíl skutečně výrazný (7 procentních bodů). Ve 22 členských státech se ženy cítily v tomto ohledu méně informované. Rozdíly jsou největší ve Španělsku (14 bodů), Nizozemsku, Itálii a v Řecku (11 bodů u všech těchto států). Pouze v jedné zemi se domníval stejný počet žen i mužů, že měli veškeré nezbytné informace pro hlasování, a to v Belgii. 24/29

25 B. Evropská unie O7. U každého z následujících tvrzení, prosím, uveďte, zda spíše odpovídá nebo spíše neodpovídá vašemu postoji nebo názoru. Průměrné hodnoty pro EU a podle pohlaví. EU 27 M Ž Rozdíl V orgány EU máte důvěru 50 % 53 % 48 % -5 Členství (VAŠEHO STÁTU) vevropské unii je dobré 69 % 71 % 67 % -4 Cítíte se jako občan EU 64 % 66 % 61 % -5 Cítíte se se (SVÝM STÁTEM) svázáni 91 % 92 % 91 % -1 Cítíte se svázáni s Evropou 64 % 67 % 61 % -6 Politika vás velmi zajímá 39 % 46 % 33 % -13 Pozn.: Tato otázka byla položena všem dotázaným, je uveden součet odpovědí ano. S uvedenými tvrzeními souhlasilo méně žen než mužů, přičemž výše rozdílu se liší. Největší rozdíl je v zájmu o politiku. 46 % mužů uvádí, že je spíše pravda, že je politika velmi zajímá, přičemž totéž tvrdí pouze 33 % žen. Velký rozdíl se objevil u otázek, zda se respondenti cítí svázáni s Evropou a zda se cítí jako občané EU. V průměru 67 % mužů říká, že je alespoň spíše pravda, že se cítí být svázáni s Evropou, ve srovnání s 61 % žen. Rozdíl mezi ženami a muži, pokud jde o to, zda se cítí jako občané EU, činí 5 procentních bodů. 25/29

26 O7. U každého z následujících tvrzení, prosím, uveďte, zda spíše odpovídá, nebo spíše neodpovídá vašemu postoji nebo názoru. Rozdělení podle členských států a podle pohlaví. POLITIKA VÁS VELMI ZAJÍMÁ LT 36 % 35 % 37 % +2 LV 66 % 65 % 66 % +1 LU 48 % 50 % 46 % -4 IT 33 % 37 % 29 % -8 RO 20 % 24 % 15 % -9 BG 22 % 27 % 18 % -9 EE 39 % 44 % 35 % -9 ES 30 % 35 % 25 % -10 MT 36 % 41 % 31 % -10 SK 23 % 28 % 18 % -10 SE 40 % 45 % 35 % -10 SI 24 % 30 % 18 % -12 EU 39 % 46 % 33 % -13 FI 47 % 53 % 40 % -13 CZ 24 % 31 % 17 % -14 IE 37 % 44 % 30 % -14 FR 37 % 44 % 30 % -14 DE 62 % 69 % 54 % -15 HU 25 % 32 % 17 % -15 PT 29 % 37 % 22 % -15 EL 47 % 54 % 39 % -15 UK 38 % 46 % 31 % -15 DK 52 % 61 % 44 % -17 PL 28 % 37 % 20 % -17 NL 53 % 62 % 44 % -18 AT 55 % 65 % 46 % -19 BE 40 % 51 % 31 % -20 CY 49 % 61 % 38 % -23 Pozn.: Tato otázka byla položena všem dotázaným, je uveden součet odpovědí ano. Pouze ve dvou členských státech je počet žen, které uvádějí, že je politika velmi zajímá, nepatrně vyšší než počet mužů tvrdících totéž (s rozdílem 2 bodů v Litvě a 1 bodu v Lotyšsku). Ve většině zemí zajímá ženy politika mnohem méně než muže. Na samém konci žebříčku se nacházejí Kypr (rozdíl 23 bodů), Belgie (20) a Rakousko (19). 26/29

27 O7. U každého z následujících tvrzení, prosím, uveďte, zda spíše odpovídá nebo spíše neodpovídá vašemu postoji nebo názoru. Rozdělení podle členských států a podle pohlaví. CÍTÍTE SE SVÁZÁNI S EVROPOU ES 79 % 78 % 81 % +3 LV 58 % 56 % 59 % +3 FI 64 % 63 % 65 % +2 LU 84 % 84 % 85 % +1 SK 71 % 71 % 71 % = SE 76 % 76 % 76 % = HU 81 % 82 % 81 % -1 EE 71 % 71 % 70 % -1 BG 56 % 57 % 55 % -2 IE 57 % 58 % 56 % -2 DK 80 % 81 % 78 % -3 RO 58 % 60 % 57 % -3 NL 70 % 72 % 68 % -4 LT 48 % 50 % 46 % -4 SI 75 % 77 % 73 % -4 CZ 69 % 72 % 67 % -5 IT 59 % 62 % 57 % -5 AT 62 % 65 % 60 % -5 EU 64 % 67 % 61 % -6 BE 74 % 77 % 71 % -6 EL 53 % 57 % 50 % -7 PL 69 % 73 % 65 % -8 DE 73 % 77 % 69 % -8 FR 62 % 67 % 58 % -9 UK 34 % 39 % 29 % -10 CY 56 % 62 % 51 % -11 MT 64 % 70 % 59 % -11 PT 68 % 75 % 62 % -13 Pozn.: Tato otázka byla položena všem dotázaným, je uveden součet odpovědí ano. Ve čtyřech členských státech se cítí svázáno s Evropou o něco více žen než mužů (ve Španělsku a v Lotyšsku činí rozdíl 3 body, ve Finsku 2 body, v Lucembursko 1 bod). Ve většině zemí (celkem 21) se s Evropou cítí svázáno mnohem méně žen než mužů, což platí nejvíce v Portugalsku (rozdíl 13 bodů), na Maltě a na Kypru (11 bodů). Ve dvou zemích není mezi ženami a muži, pokud jde o svázanost s Evropou, žádný rozdíl. Jedná se o Slovensko a Švédsko. 27/29

28 O7. U každého z následujících tvrzení, prosím, uveďte, zda spíše odpovídá, nebo spíše neodpovídá vašemu postoji nebo názoru. Rozdělení podle členských států a podle pohlaví. CÍTÍTE SE JAKO OBČAN EU FI 74 % 72 % 75 % +3 EE 71 % 71 % 72 % +1 LU 86 % 85 % 86 % +1 SK 78 % 78 % 79 % +1 CZ 60 % 60 % 60 % = ES 82 % 82 % 82 % = LV 51 % 51 % 50 % -1 AT 56 % 57 % 55 % -2 DE 71 % 72 % 69 % -3 RO 54 % 56 % 53 % -3 MT 67 % 69 % 65 % -4 NL 66 % 68 % 64 % -4 EU 64 % 66 % 61 % -5 DK 76 % 78 % 73 % -5 EL 63 % 66 % 61 % -5 IE 69 % 72 % 66 % -6 CY 71 % 74 % 68 % -6 BG 47 % 50 % 44 % -6 FR 64 % 67 % 61 % -6 HU 63 % 66 % 60 % -6 SI 77 % 80 % 74 % -6 UK 37 % 41 % 34 % -7 BE 76 % 80 % 73 % -7 IT 61 % 64 % 57 % -7 LT 63 % 67 % 60 % -7 PL 70 % 74 % 65 % -9 SE 73 % 78 % 67 % -11 PT 70 % 76 % 64 % -12 Pozn.: Tato otázka byla položena všem dotázaným, je uveden součet odpovědí ano. Ve většině členských států se jako občané EU cítí méně ženy než muži. Rozdíl je největší v Portugalsku (12 bodů), ve Švédsku (11 bodů) a v Polsku (9 bodů). Pouze ve čtyřech členských státech je podíl žen, které se cítí jako občané EU, vyšší než podíl mužů, avšak rozdíly jsou malé (3 body ve Finsku, 1 bod v Estonsku, v Lucembursku a na Slovensku). 28/29

29 VI. POVĚDOMÍ O VÝSLEDKU VOLEB A JEHO VÝZNAM O7. U každého z následujících tvrzení, prosím, uveďte, zda spíše odpovídá, nebo spíše neodpovídá vašemu postoji nebo názoru. Ve volbách do Evropského parlamentu je pro vás velmi důležité to, kteří konkrétní kandidáti byli ve (VAŠEM STÁTĚ) zvoleni za poslance EP. Ve volbách do EP je pro vás velmi důležité vědět, která konkrétní politická strana ve (VAŠEM STÁTĚ) získala nejvíce poslanců v Evropském parlamentu. Pozn.: Tato otázka byla položena všem dotázaným, je uveden součet odpovědí ano. EU 27 M Ž Rozdíl 49 % 52 % 46 % % 53 % 47 % -6 V průměru EU jsou informace, kteří konkrétní kandidáti byli zvoleni do Evropského parlamentu a která konkrétní politická strana získala nejvíce křesel, méně důležité pro ženy než pro muže (v obou případech činí rozdíl 6 procentních bodů). Oddělení pro sledování veřejného mínění Podrobnější informace poskytnou: Jacques Nancy ( ) Nives Žun ( ) 29/29

EVROPSKÉ VOLBY V ROCE Standard Eurobarometr (EB 69) jaro 2008 První přibližné výsledky: Evropský průměr a významné tendence států

EVROPSKÉ VOLBY V ROCE Standard Eurobarometr (EB 69) jaro 2008 První přibližné výsledky: Evropský průměr a významné tendence států Generální ředitelství pro komunikaci ODDĚLENÍ SLEDOVÁNÍ VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ 15/09/2008 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2009 Standard Eurobarometr (EB 69) jaro 2008 První přibližné výsledky: Evropský průměr a významné

Více

Generální ředitelství pro komunikaci Oddělení pro sledování veřejného mínění V Bruselu dne 13. listopadu 2012

Generální ředitelství pro komunikaci Oddělení pro sledování veřejného mínění V Bruselu dne 13. listopadu 2012 Generální ředitelství pro komunikaci Oddělení pro sledování veřejného mínění V Bruselu dne 13. listopadu 2012 SEKUNDÁRNÍ VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 2009 Neúčast ve volbách

Více

EB71.3 EVROPSKÉ VOLBY Povolební průzkum První výsledky: Hlasování podle věkových skupin

EB71.3 EVROPSKÉ VOLBY Povolební průzkum První výsledky: Hlasování podle věkových skupin Generální ředitelství pro komunikaci Ředitelství C Vztahy s občany ODDĚLENÍ PRO SLEDOVÁNÍ VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ 16. prosince 2009 EB71.3 EVROPSKÉ VOLBY 2009 Povolební průzkum První výsledky: Hlasování podle

Více

Povolební studie 2014 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014

Povolební studie 2014 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Povolební studie 2014 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 ANALYTICKÁ SYNTÉZA Rozsah: EU-28 Respondenti: 27 331

Více

Vývoj demografické struktury obyvatelstva v zemích EU. Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha

Vývoj demografické struktury obyvatelstva v zemích EU. Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Vývoj demografické struktury obyvatelstva v zemích EU Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Seznam zemí, zkratky a barvy použité v grafech Dánsko-DK,

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Standardní průzkum Eurobarometr podzim 2018: Před volbami do Evropského parlamentu převládá pozitivní vnímání EU

Standardní průzkum Eurobarometr podzim 2018: Před volbami do Evropského parlamentu převládá pozitivní vnímání EU Evropská komise - Tisková zpráva Standardní průzkum Eurobarometr podzim 2018: Před volbami do Evropského parlamentu převládá pozitivní vnímání EU Brusel 21. prosince 2018 Podle nového průzkumu Eurobarometr,

Více

Sociální ochrana a sociální začlenění v Evropě hlavní fakta a čísla

Sociální ochrana a sociální začlenění v Evropě hlavní fakta a čísla MEMO/08/XXX V Bruselu dne 16. října 2008 Sociální ochrana a sociální začlenění v Evropě hlavní fakta a čísla Evropská komise dnes zveřejnila svůj každoroční přehled sociálních trendů v členských státech

Více

Celoevropský průzkum veřejného mínění na téma bezpečnosti práce a zdraví Reprezentativní výsledky z 27 členských států Evropské unie

Celoevropský průzkum veřejného mínění na téma bezpečnosti práce a zdraví Reprezentativní výsledky z 27 členských států Evropské unie Celoevropský průzkum veřejného mínění na téma bezpečnosti práce a zdraví Reprezentativní výsledky z 2 členských států Evropské unie Souhrn obsahuje výsledky z EU2 a pro Českou republiku Plán průzkumu veřejného

Více

Generální ředitelství pro komunikaci Ředitelství C vztahy s občany ODDĚLENÍ PRO SLEDOVÁNÍ VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ 24. března 2009

Generální ředitelství pro komunikaci Ředitelství C vztahy s občany ODDĚLENÍ PRO SLEDOVÁNÍ VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ 24. března 2009 Generální ředitelství pro komunikaci Ředitelství C vztahy s občany ODDĚLENÍ PRO SLEDOVÁNÍ VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ 24. března 2009 EVROPANÉ A HOSPODÁŘSKÁ KRIZE Standardní Eurobarometr (EB 71) Populace: EU 15+

Více

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura DIČ 1. AT Rakousko 999/9999 99-999/9999 7 číslic 9 číslic 2. BE Belgie Pomlčka a lomítko nejsou ve všech případech povinné (např. pro

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura DIČ. 1. AT Rakousko. 2. BE Belgie. 3. BG Bulharsko. 4.

DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura DIČ. 1. AT Rakousko. 2. BE Belgie. 3. BG Bulharsko. 4. DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura DIČ 1. AT Rakousko 99-999/9999 9 číslic Pomlčka a lomítko nejsou ve všech případech povinné (např. pro účely zpracování pomocí informačních

Více

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Reálný HDP na obyvatele v Eurech Belgie 27500 27700 27800 28600 29000 29500 30200 30200 29200 29600 29800 29009 Bulharsko 2300 2500 2600 2800 3000 3200

Více

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014 EVROPSKÝ RYBOLOV V ČÍSLECH Níže uvedené tabulky uvádějí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou rybářskou politikou (SRP), a to konkrétně: rybolovných loďstev

Více

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 2009

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 2009 Generální ředitelství pro komunikaci Ředitelství C Ředitelství pro vztahy s občany ODDĚLENÍ PRO SLEDOVÁNÍ VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 009 11. 1. 008 Standardní průzkum Eurobarometru

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/EP 84.1)

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/EP 84.1) Generální ředitelství pro komunikaci Oddělení pro sledování veřejného mínění Brusel XX. října 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/EP 84.1) Parlamentometr 2015 Část 1 Hlavní výzvy pro EU, migraci

Více

ZMĚNA KLIMATU. Zvláštní průzkum veřejného mínění Eurobarometr (EB 69) jaro 2008 průzkum EP/EK Analytické shrnutí

ZMĚNA KLIMATU. Zvláštní průzkum veřejného mínění Eurobarometr (EB 69) jaro 2008 průzkum EP/EK Analytické shrnutí Generální ředitelství pro komunikaci ODDĚLENÍ SLEDOVÁNÍ VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V Bruselu dne 15/10/2008 ZMĚNA KLIMATU Zvláštní průzkum veřejného mínění Eurobarometr (EB 69) jaro 2008 průzkum EP/EK Analytické

Více

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014 EVROPSKÝ RYBOLOV V ČÍSLECH Níže uvedené tabulky uvádějí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou rybářskou politikou (SRP), a to konkrétně: rybolovných loďstev

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB79.5) ROK PŘED VOLBAMI DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 Hospodářská a sociální část ANALYTICKÁ SYNTÉZA

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB79.5) ROK PŘED VOLBAMI DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 Hospodářská a sociální část ANALYTICKÁ SYNTÉZA Generální ředitelství pro komunikaci Oddělení pro sledování veřejného mínění V Bruselu dne 15. září 2013 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB79.5) ROK PŘED VOLBAMI DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 Hospodářská

Více

EUROBAROMETR PARLEMETER: REGIONÁLNÍ ANALÝZA 2015 VNÍMÁNÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČESKÉ REPUBLICE EU28 NÁRODNÍ REGIONY

EUROBAROMETR PARLEMETER: REGIONÁLNÍ ANALÝZA 2015 VNÍMÁNÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČESKÉ REPUBLICE EU28 NÁRODNÍ REGIONY PARLEMETER: 2015 NÁRODNÍ REGIONY 1 PARLEMETER: 2015 METODICKÁ PŘÍLOHA: VÝSLEDKŮ EUROBAROMETRU Následující regionální analýza je založena na průzkumech provedených Evropským parlamentem pomocí Eurobarometru.

Více

PŘÍLOHY. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o evropské občanské iniciativě. {SWD(2017) 294 final}

PŘÍLOHY. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o evropské občanské iniciativě. {SWD(2017) 294 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.9.2017 COM(2017) 482 final ANNEXES 1 to 7 PŘÍLOHY návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské občanské iniciativě {SWD(2017) 294 final} CS CS PŘÍLOHY PŘÍLOHA

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA V ČÍSLECH

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA V ČÍSLECH SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA V ČÍSLECH Níže uvedené tabulky přinášejí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou zemědělskou politikou (SZP), a to konkrétně: zemědělského

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

EVROPSKÉ VOLBY Výsledky tohoto průzkumu o volbách musí být posuzovány v souvislosti s aktuálním mezinárodním děním.

EVROPSKÉ VOLBY Výsledky tohoto průzkumu o volbách musí být posuzovány v souvislosti s aktuálním mezinárodním děním. Generální ředitelství pro komunikaci Ředitelství C Ředitelství pro vztahy s občany ODDĚLENÍ PRO SLEDOVÁNÍ VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ Brusel 27. března 2009 EVROPSKÉ VOLBY 2009 Eurobarometr Evropský parlament (EB

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.1.2012 KOM(2012) 17 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 ZPRÁVA KOMISE

Více

STUDIE Sledování veřejného mínění Generální ředitelství pro komunikaci

STUDIE Sledování veřejného mínění Generální ředitelství pro komunikaci Eurobarometr Evropského parlamentu 2016 Analytická syntéza Zvláštní průzkum Eurobarometr Evropského parlamentu STUDIE Sledování veřejného mínění Generální ředitelství pro komunikaci Autor: Jacques Nancy,

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 79.5)

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 79.5) Generální ředitelství pro komunikaci ODDĚLENÍ SLEDOVÁNÍ VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ Brusel, srpen 2013 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 79.5) SOCIO-DEMOGRAFICKÝ VÝZKUM Hospodářská a sociální část Rozsah:

Více

POVOLEBNÍ PRŮZKUM Eurobarometr Evropského parlamentu (Standard EB 71.3) jaro 2009 Analytické shrnutí

POVOLEBNÍ PRŮZKUM Eurobarometr Evropského parlamentu (Standard EB 71.3) jaro 2009 Analytické shrnutí Generální ředitelství pro komunikaci Ředitelství C Ředitelství pro vztahy s občany Brusel 24. července 2009 POVOLEBNÍ PRŮZKUM 2009 Eurobarometr Evropského parlamentu (Standard EB 71.3) jaro 2009 Analytické

Více

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje IP/08/1831 Brusel, dne 28. listopadu 2008 Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje Míra rozšíření širokopásmového připojení se v Evropě dále zlepšila.

Více

ZMĚNY KLIMATU. 1. Vnímání změny klimatu jako závažného problému

ZMĚNY KLIMATU. 1. Vnímání změny klimatu jako závažného problému Generální ředitelství pro komunikaci ODDĚLENÍ SLEDOVÁNÍ VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V Bruselu dne 15/10/2008 ZMĚNY KLIMATU Zvláštní průzkum veřejného mínění Eurobarometr 300 jaro 2008 První přibližné výsledky: Evropský

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.11.2012 COM(2012) 659 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala

Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala 1 Ryze demografická kritéria: Konstantní (např. let) Možné nastavení důchodového věku (měřeno od okamžiku narození) Konstantní doba

Více

Absolutní rozdíl mezi ženami a muži v mírách zaměstnanosti (ženy a muži ve věku

Absolutní rozdíl mezi ženami a muži v mírách zaměstnanosti (ženy a muži ve věku Absolutní rozdíl mezi ženami a v mírách zaměstnanosti ( a ve věku 15 64 let) v členských státech EU a přistupujících zemích 1998 a 2002 (Rozdíl mezi mírami zaměstnanosti žen a mužů) levý sloupec: 1998

Více

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Bydlení v mezinárodním srovnání vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Seznam tabulek a grafů 1. HDP NA OBYVATELE PODLE STANDARDU KUPNÍ

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 69 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.12.2016 COM(2016) 829 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Přizpůsobení stropu vlastních zdrojů a stropu prostředků na závazky v souvislosti

Více

Podmínky pro výjezd studentů do zahraničí. ERASMUS+ a další programy

Podmínky pro výjezd studentů do zahraničí. ERASMUS+ a další programy České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní 24. Října 2018 Podmínky pro výjezd studentů do zahraničí ERASMUS+ a další programy Ing. Patrik Horažďovský Koordinátor ERASMUS+ ČVUT v Praze Fakulta

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Autor: Simo PASI Obsah Nejdůležitější údaje.2 Celková doprava zboží 2 Vnitrostátní doprava 4 Mezinárodní doprava...5 Rozdělení do skupin zboží...8 1 Nejdůležitější

Více

européennes 2009 : qu attendent les électeurs?

européennes 2009 : qu attendent les électeurs? En partenariat avec européennes 2009 : qu attendent les électeurs? Une enquête inédite réalisée par TNS Opinion pour la Fondation pour l innovation politique auprès de 15 130 Européens âgés de 18 ans et

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav pv9 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29, 3 6 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu květen 4

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek ZÁKLADNÍ CENÍK Zásilka do 1kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 40kg 50kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090 4-5 dnů DK DÁNSKO 445

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. pro 8 hráčů. pro 10 hráčů. stát projekt jméno e-mail Německo Více Evropy

PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. pro 8 hráčů. pro 10 hráčů. stát projekt jméno e-mail Německo Více Evropy pro 8 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko PŘÍLOHA C. pro 10 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 12 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 14 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 15

Více

Evropané v roce 2016: Postoje a očekávání, boj proti terorismu a radikalizaci

Evropané v roce 2016: Postoje a očekávání, boj proti terorismu a radikalizaci Evropané v roce 2016: Postoje a očekávání, boj proti terorismu a radikalizaci Zvláštní průzkum Eurobarometru pro Evropský parlament STUDIE Sledování veřejného mínění Generální ředitelství pro komunikaci

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

I. ŽÁDOST O INFORMACE. týkající se nadnárodního poskytnutí pracovníků v rámci poskytování služeb

I. ŽÁDOST O INFORMACE. týkající se nadnárodního poskytnutí pracovníků v rámci poskytování služeb FORMULÁŘE PRO (NEPOVINNÉ) POUŽITÍ ŽADATEL SKÝM ÚŘADEM I. ŽÁDOST O INFORMACE týkající se nadnárodního poskytnutí pracovníků v rámci poskytování služeb v souladu s článkem 4 směrnice 96/71/ES o vysílání

Více

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ.

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ. Belgie Státní zřízení: konstituční monarchie Belgie v EK (2004-2009): Komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Počet hlasů v Radě EU: 12 Počet obyvatel: 10 660 800 (k 1. lednu 2008) z 493 mil. obyvatel EU,

Více

EVROPSKÝ RYBOLOV V ČÍSLECH

EVROPSKÝ RYBOLOV V ČÍSLECH EVROPSKÝ RYBOLOV V ČÍSLECH Níže uvedené tabulky uvádějí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou rybářskou politikou (SRP), a to konkrétně: rybolovných loďstev

Více

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH 2004 Část doprava Kapitola 5: Infrastruktura Evropská komise Generální ředitelství pro energetiku a dopravu ve spolupráci s Eurostatem 1.5.1 Železnice: hustota

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB79.5) «ROK PŘED VOLBAMI DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014» Institucionální část SOCIO-DEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB79.5) «ROK PŘED VOLBAMI DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014» Institucionální část SOCIO-DEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA Generální ředitelství pro komunikaci ODDĚLENÍ SLEDOVÁNÍ VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ Eurobarometr Evropského parlamentu (EB79.5) V Bruselu dne 21. srpna 2013 «ROK PŘED VOLBAMI DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014» Institucionální

Více

Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv

Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv Vyplnění polí označených je povinné. Dotazník on-line I. Otázky k identifikaci respondenta Odpovídáte jako jednotlivec, nebo za organizaci? jednotlivec

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál Krize a konkurenceschopnost Ing. Jaroslav Humpál Osnova presentace Mezinárodní ekonomická situace Prognózy produkce a cen signály trhu Ekonomické výsledky EU 27 porovnání Sektorové porovnání mléko, prasata,

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2007 Úvod Cílem této publikace je poskytnutí přehledného a do nejvyšší možné míry detailního statistického přehledu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 K(2009) 1201 NENÍ URČENO KE ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19.2.2009, kterým se mění čtyřicet devět rozhodnutí uvedených v přílohách,

Více

Bezplatné informační zdroje v oblasti průmyslového vlastnictví

Bezplatné informační zdroje v oblasti průmyslového vlastnictví Bezplatné informační zdroje v oblasti průmyslového vlastnictví Hana Churáčková Brno, 9. listopadu 2017 Duševní vlastnictví Autorské právo a související práva Průmyslová práva Vytvoření díla (v objektivně

Více

Shrnutí evropského veřejného ochránce práv Evropský veřejný ochránce práv a občanská práva

Shrnutí evropského veřejného ochránce práv Evropský veřejný ochránce práv a občanská práva Evropský veřejný ochránce práv Shrnutí evropského veřejného ochránce práv Evropský veřejný ochránce práv a občanská práva Zvláštní průzkum Eurobarometru Proveden společností TNS Opinion & Social na požádání

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg

1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg ZÁKLADNÍ CENÍK Váha zásilky Zásilka do 1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090

Více

Rozdílná míra vybavenosti výpočetní technikou mezi zeměmi nebo uvnitř jedné země

Rozdílná míra vybavenosti výpočetní technikou mezi zeměmi nebo uvnitř jedné země Tisková zpráva Key Data on Information and Communication Technology in Schools in Europe [Klíčové údaje o informačních a komunikačních technologiích ve školách v Evropě] Vydání 4 Rozvíjení potenciálu multimediálních

Více

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

A Telekomunikační a internetová infrastruktura Telekomunikační a internetová infrastruktura je základním stavebním prvkem většiny informačních technologií a informační společnosti jako celku. Údaje o stavu a vývoji infrastruktury v oblasti elektronických

Více

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

A Telekomunikační a internetová infrastruktura Telekomunikační a internetová infrastruktura je základním stavebním prvkem většiny informačních technologií a informační společnosti jako celku. Údaje o stavu a vývoji infrastruktury v oblasti elektronických

Více

Průzkum Eurobarometru pro Evropský parlament Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 78.2)

Průzkum Eurobarometru pro Evropský parlament Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 78.2) Generální ředitelství pro komunikaci ODDĚLENÍ PRO SLEDOVÁNÍ VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V Bruselu dne14. února 2013 Průzkum Eurobarometru pro Evropský parlament Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 78.2) ZAMĚŘENO

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.240.01 Únor 2011 Obsluha a práce na elektrických zařízeních Část 2: Národní dodatky ČSN EN 50110-2 ed. 2 34 3100 Operation of electrical installations Part 2: National annexes

Více

Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise

Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0091 (NLE) 7614/16 ADD 24 WTO 79 SERVICES 4 COLAC 18 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 4. dubna 2016 Příjemce: Jordi AYET

Více

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Český statistický úřad 2013 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203469 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Tento

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. června 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 17. června 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 17. června 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 DŮVODOVÁ ZPRÁVA Předmět: Návrh opravného rozpočtu č. 2 k souhrnnému rozpočtu na rok 2016: zahrnutí přebytku za rozpočtový rok 2015 -

Více

CS Úřední věstník Evropské unie

CS Úřední věstník Evropské unie L 227/1 I (Legislativní akty) PŘIJETÍ (EU, Euratom) 2017/1487 opravného rozpočtu Evropské unie č. 2 na rozpočtový rok 2017 s konečnou platností PŘEDSEDA EVROPSKÉHO PARLAMENTU, s ohledem na Smlouvu o fungování

Více

9332/15 ADD 3 bl 1 DG D 2A

9332/15 ADD 3 bl 1 DG D 2A Rada Evropské unie Brusel 5. června 205 (OR. en) Interinstitucionální spis: 203/09 (COD) 9332/5 ADD 3 JUSTCIV 35 FREMP 2 CODEC 793 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB79.5) ROK PŘED VOLBAMI DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 část týkající se orgánů a institucí

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB79.5) ROK PŘED VOLBAMI DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 část týkající se orgánů a institucí Generální ředitelství pro komunikaci Oddělení sledování veřejného mínění V Bruselu dne 21. srpna 2013 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB79.5) ROK PŘED VOLBAMI DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 část týkající

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu

Eurobarometr Evropského parlamentu Eurobarometr 76.3 Eurobarometr Evropského parlamentu Studii provedla společnost TNS Opinion & Social na žádost Evropského parlamentu Průzkum koordinovalo generální ředitelství pro komunikaci OBSAH ÚVOD

Více

PŘEDVOLEBNÍ PRŮZKUMY V KAMPANI.

PŘEDVOLEBNÍ PRŮZKUMY V KAMPANI. PŘEDVOLEBNÍ PRŮZKUMY V KAMPANI eibl@fss.muni.cz Znalostí vůle lidí. Tady nejde o to říkat si, že politická vůle nebo není politická vůle. Přeci politické strany nemůžou být odtržené od lidí. Já závidím

Více

ZÁKLADNÍ EXPORTNÍ CENÍK PŘEPRAVY ZÁSILEK NA FIREMNÍ ADRESY /B2B/

ZÁKLADNÍ EXPORTNÍ CENÍK PŘEPRAVY ZÁSILEK NA FIREMNÍ ADRESY /B2B/ ZÁKLADNÍ EXPORTNÍ CENÍK PŘEPRAVY ZÁSILEK NA FIREMNÍ ADRESY /B2B/ Váha zásilky Zásilka do 1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg Dodací lhůta BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 2-3 dny BG

Více

ZÁKLADNÍ EXPORTNÍ CENÍK PŘEPRAVY ZÁSILEK NA FIREMNÍ ADRESY /B2B/

ZÁKLADNÍ EXPORTNÍ CENÍK PŘEPRAVY ZÁSILEK NA FIREMNÍ ADRESY /B2B/ ZÁKLADNÍ EXPORTNÍ CENÍK PŘEPRAVY ZÁSILEK NA FIREMNÍ ADRESY /B2B/ Váha zásilky 1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg Dodací lhůta BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 2-3 dny BG BULHARSKO

Více

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR Růžena Vintrová, CES VŠEM ruzena.vintrova@vsem.cz Konference IREAS a KAS ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR dne 21. 11. 2006 Obsah: Dvojí pohled na přijetí eura

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Povolební průzkum 2009

Povolební průzkum 2009 Zvláštní Eurobarometr Evropská EVROPSKÝ PARLAMENT Komise 2009 Zpráva Šetření v terénu: červen-červenec 2009 Zveřejnění: listopad 2009 Special Eurobarometer 320/ Wave 71.3 TNS opinion & social Tento průzkum

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

Veřejné zakázky v ČR. 30. září 2015, Praha. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí

Veřejné zakázky v ČR. 30. září 2015, Praha. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí Veřejné zakázky v ČR 30. září 2015, Praha Jan Pavel Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí Základní východiska pro ekonomickou analýzu veřejných zakázek

Více

Úřední věstník Evropské unie L 165 I. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Ročník července České vydání.

Úřední věstník Evropské unie L 165 I. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Ročník července České vydání. Úřední věstník Evropské unie L 165 I České vydání Právní předpisy Ročník 61 2. července 2018 Obsah II Nelegislativní akty ROZHODNUTÍ Rozhodnutí Evropské rady (EU) 2018/937 ze dne 28. června 2018, kterým

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

Rada Evropské unie Brusel 7. října 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 7. října 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 7. října 2016 (OR. en) 13015/16 FIN 631 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 7. října 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 660 final Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané ČR o budoucnosti EU a přijetí eura

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

V Bruselu dne XXX [ ](2013) XXX draft SDĚLENÍ KOMISE

V Bruselu dne XXX [ ](2013) XXX draft SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2013) XXX draft SDĚLENÍ KOMISE Uplatňování článku 260 Smlouvy o fungování Evropské unie. Aktualizace údajů pro výpočet paušálních částek a penále, které Komise navrhuje

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

Průzkum Eurobarometru pro Evropský parlament Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 78.2)

Průzkum Eurobarometru pro Evropský parlament Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 78.2) Generální ředitelství pro komunikaci ODDĚLENÍ PRO SLEDOVÁNÍ VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V Bruselu dne14. února 2013 Průzkum Eurobarometru pro Evropský parlament Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 78.2) ZAMĚŘENO

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA 15. Ročník XVIII., čtrnáctideník, 29. 4. 2014 16. týden 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 594, fax: 222 871 591 e-mail: tis.maso@szif.cz ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA Vývoj cen:

Více

Tab. B1 Domácnosti v ČR s pevnou telefonní linkou

Tab. B1 Domácnosti v ČR s pevnou telefonní linkou Český statistický úřad sleduje údaje o rozšíření vybraných informačních technologií v českých domácnostech prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření o informačních

Více

Zahraniční obchod podle zboží a zemí

Zahraniční obchod podle zboží a zemí Zahraniční obchod podle zboží a zemí Typ výstupu : Směr obchodu : Normální Dovoz Období : 1.1.2013 31.12.2013 Nomenklatura zboží : Data v tabulce jsou : KN(8) bez dopočtů Období zboží Název zboží Název

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 79.5) ROK PŘED VOLBAMI DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 Část o Evropském parlamentu ANALYTICKÁ SYNTÉZA

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 79.5) ROK PŘED VOLBAMI DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 Část o Evropském parlamentu ANALYTICKÁ SYNTÉZA Generální ředitelství pro komunikaci Oddělení sledování veřejného mínění Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 79.5) Brusel, prosinec 2013 ROK PŘED VOLBAMI DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 Část o Evropském

Více