DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ČERVENEC - SRPEN 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ČERVENEC - SRPEN 2014"

Transkript

1 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ČERVENEC - SRPEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. Praha 2014

2 2

3 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 5 Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění....6 Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství Úrazové zabezpečení... 8 Sociální pomoc všeobecné otázky....9 Postižení občané Staří lidé Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Etnické skupiny Cizinci Chudí Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace Různé ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství Zabezpečení v nezaměstnanosti Sociální pomoc všeobecné otázky Postižení občané Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Chudí Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně

4 Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace Různé NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY

5 ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY SOCIÁLNÍ POLITIKA Čína Sociální systém Číny. / JIRÁNKOVÁ, Martina - KAČÍRKOVÁ, Eliška In: Scientia et Societas. - č. 2 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Širší ekonomické souvislosti čínského sociálního systému a změny přijaté v r Deskriptory: Čína; politika sociální; systém; pojištění SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VŠEOBECNÉ OTÁZKY EU Základní principy poskytování dávek sociálního zabezpečení v Evropské unii (IV.). / ČERNÁ, Jitka In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 7-8 (2014), s Princip zachování nabytých práv - princip exportu dávek do jiných členských států. Deskriptory: EU; zab. sociální; harmonizace; dávky; řízení soudní DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ Pension Demand and Utility: The Life Annuity Puzzle.[Důchodová poptávka a utility: puzzle doživotní renty.] / CIPRA, Tomáš In: Finance a úvěr. - Roč.64, č. 3 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Tento článek ukazuje prostřednictvím konceptu utility, že anuitizace prostřednictvím doživotních rent nebo důchodu může být účinným nástrojem pro ekonomické zabezpečení seniorů. Na podporu tohoto tvrzení jsou prezentovány různé kvantitativní argumenty (např. anuitní ekvivalent bohatství [annuity equivalent wealth - AEW] je vypočten s využitím českých dat). Na závěr jsou uvedeny některé praktické argumenty, proč je realita v rozporu s tímto výsledkem (v důchodové praxi vzniká tzv. anuitní puzzle). Dostupné z: Deskriptory: ; zab. důchodové; důchody; dávky Šest vdovských důchodů na jeden vdovecký. / ŘEZANKA, Marek In: Statistika a my. - Roč.4, č. 6 (2014), s :obr. V posledních letech se hodně mluví o kvalitě života, zvláště pak v období stáří. Jak jsou na tom muži a ženy, kteří po desetiletích ekonomické aktivity opouštějí trh práce a odcházejí do důchodu? Trend, kdy mezi příjemci nejvyšších důchodů převládají muži, stále přetrvává. Dostupné z: Deskriptory: ; zab. důchodové; muži; ženy; důchod starobní; důchod vdovský; statistika; kvalita života 5

6 Co to jsou "hornické starobní důchody"? / VOŘÍŠEK, Vladimír In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 6 (2014), s :tab. Deskriptory: ; zab. důchodové; důchody; horníci; odchod do důchodu; odchod do důchodu předčasný; důchod předčasný; zákonodárství; podmínky nároku; důchod starobní Příklady k vyúčtování k pojistnému na důchodové spoření. / ŠMÍDOVÁ, Jana In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 7-8 (2014), s :obr., tab. Vzorový příklad na vyplnění vyúčtování k pojistnému na důchodové spoření za část pojistného období 2014 a příklad na vyplnění dodatečného vyúčtování k pojistnému na důchodové spoření. Deskriptory: ; zab. důchodové; pojistné; spoření Rakousko / WISS, Tobias In: Sociologický časopis/czech Sociological Review.-Roč.50,č. 3(2014),s Rec. na: Welfare in an Idle Society? Reinventing Retirement, Work, Wealth, Health and Welfare.[Sociální zabezpečení v pracovně neaktivní společnosti. Transformace odchodu do důchodu, práce,bohatství, zdraví a sociálního blaha.] / MARIN, Bernd.- Farnham: Ashgate, s. Úkolem moderního sociálního státu je zachování křehké rovnováhy mezi závislými sociálními skupinami na jedné straně a ekonomicky aktivní populací na straně druhé. Tato rozsáhlá studie se zaměřuje na oblast zabezpečení ve stáří v Rakousku, které patří mezi země s nízkou pracovní aktivitou. Deskriptory: Rakousko; zab. důchodové; stárnutí; systém; hranice věková; odchod do důchodu; výdaje sociální; důchody; staří; důchodci; stárnutí aktivní; pracovníci starší; reforma; koncepce budoucí NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Chyby a omyly v oblasti pracovnělékařských služeb přetrvávají (1.). / BUKOVJAN, Petr In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 6 (2014), s Pokrač. Informace o základní právní úpravě pracovnělékařských služeb. Lékařské prohllídky u registrujícího poskytovatele. Otázka nutnosti absolvování vstupní prohlídky při opakujících se pracovních poměrech. Úhrada nákladů vstupné lékařské prohlídky. Deskriptory: ; lékařství pracovní; zákonodárství; zaměstnanci; stav zdravotní Náhrada mzdy ve zdravotním pojištění. / DANĚK, Antonín In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 6 (2014), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; náhrada mzdy 6

7 Chyby a omyly v oblasti pracovnělékařských služeb přetrvávají (2.). / BUKOVJAN, Petr In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 7 (2014), s Výpis ze zdravotnické dokumentace a náklady s ním spojené. Deskriptory: ; zaměstnanci; stav zdravotní; lékařství pracovní; financování Ošetřování člena domácnosti a zdravotní pojištění. / DANĚK, Antonín In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 7 (2014), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; ošetřovné; základ vyměřovací Změny v účasti na nemocenském pojištění od roku / PŘIB, Jan In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 7-8 (2014), s Nová pravidla na základě opatření Senátu č. 344/2013 Sb. Nové vymezení okruhu nemocensky pojištěných osob. Změny ve výčtu nemocensky pojištěných osob. Stanovení nové obecné podmínky pro vymezení zaměstnanců (příklady). Změny u vzniku a zániku nemocenského pojištění zaměstnanců. Změny v podmínkách účasti zaměstnanců na nemocenském pojištění. Navazující změny v dalších právních předpisech sociálního pojištění. Deskriptory: ; zab. nemocenské; osoby; zaměstnanci; podmínky nároku; zákonodárství Prázdniny pedagogických pracovníků v roce / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 7-8 (2014), s Placení pojistného na zdravotní pojištění v případě souběhu příjmů. Příklady. Deskriptory: ; pedagogové; pojištění zdravotní; zaměstnání vedlejší; základ vyměřovací; souběh Dovolená a placení pojistného na zdravotní pojištění. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 7-8 (2014), s Problematika je ilustrována na příkladech. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; dovolená; pojistné mezinárodní; Determinanty zdraví imigrantů. / OLIŠAROVÁ, Věra - TÓTHOVÁ, Valérie - BRABCOVÁ, Iva In: Kontakt. - Roč.16, č. 1 (2014), s :obr., -lit. Mapování vlivu čtyř základních faktorů: etnicity, stupně akulturace, imigračního statusu a socioprofesní pozice na zdraví imigrantů. Byla využita sekundární analýza relevantních zdrojů s využitím elektronických databází. Cílem bylo vytyčit a popsat vztah determinant, které mohou ovlivňovat zdraví imigrantů. Deskriptory: Mezinárodní; ; cizinci; nemocnost; péče zdravotní; péče sociálně zdravotní 7

8 Chyby a omyly v oblasti pracovnělékařských služeb přetrvávají (3.). / BUKOVJAN, Petr In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 8 (2014), s Podklady k vydání lékařského posudku. Výpis ze zdravotnické dokumentace. Žádost zaměstnavatele. Lhůty. Obsah lékařského posudku. Posudkový závěr. Povinnost respektovat lékařský posudek. Deskriptory: ; zaměstnanci; stav zdravotní; služba posudková; lékařství posudkové; lékařství pracovní Změny ve zdravotním pojištění a co to znamená pro zaměstnavatele. / DANĚK, Antonín In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 8 (2014), s Ke změnám provedeným zákonem č. 109/2014 Sb. s účinností od Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zaměstnanci; zaměstnavatelé DÁVKY VE PROSPĚCH RODINY A ZABEZPEČENÍ V MATEŘSTVÍ Těhotenství a mateřství - zaměstnání malého rozsahu a ostatní. / ŽENÍŠKOVÁ, Marta In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 8 (2014), s Deskriptory: ; zab. v mateřství; podmínky zaměstnání; podmínky nároku ÚRAZOVÉ ZABEZPEČENÍ Pracovní úraz. / JANEČKOVÁ, Eva In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 7-8 (2014), s Deskriptory: ; úrazy pracovní; definice; zákonodárství; zaměstnanci; zaměstnavatelé; odpovědnost za škodu 8

9 SOCIÁLNÍ POMOC VŠEOBECNÉ OTÁZKY Mohou být inspekce poskytovatelům sociálních služeb užitečné? / TOMÁŠKOVÁ, Milena In: MŮŽEŠ. - č. 7-8 (2014), s. 56. Individuální projekt MPSV: Inovace systému kvality sociálních služeb: v rámci projektu který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu a jehož hlavním realizátorem je o.s. INSTAND, byli ve spolupráci s krajskými pobočkami úřadů práce s žádostí o zpětnou vazbu osloveni poskytovatelé, u nichž inspekce proběhla. Citace z dopisů dvou poskytovatelů, kteří udělali pozitivní zkušenost. Dostupné z: Deskriptory: služby sociální; kontrola; systém; kvalita sociálních služeb Sociální práce s lidmi s hmotnou nouzí. / MUSIL, Libor - HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍ- KOVÁ, Jana In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.14, č. 2 (2014), s :tab., -lit. Článek je věnován otázce, zda sociální pracovníci chápou pomoc lidem s hmotnou nouzí jako kompenzaci osobních deficitů, nebo jako zprostředkování problémových interakcí. Výzkum byl proveden ve třech záměrně vybraných lokalitách. V každé z nich byly provedeny hloubkové rozhovory se sociálními pracovníky místního kontaktního pracoviště Úřadu práce a obecního úřadu. Lokality byly vybrány záměrně tak, aby ve vyprávění místních sociálních pracovníků byl zastoupen co nejširší repertoár používaných postupů sociální práce. Od dotazovaných sociálních pracovníků jsme získali popisy desítek řešených případů, které jsme následně interpretovali z hlediska typologie, která zahrnuje dva výše zmíněné tzv. čisté typy chápání sociální práce. Identifikovali jsme jedenáct typů řešení případů lidí s hmotnou nouzí, které jsme následně z hlediska použité typologie chápání sociální práce uspořádali do čtyř uskupení typů řešení případů lidí s hmotnou nouzí. Klíčovým poznatkem je, že sociální pracovníci z vybraných lokalit popsali širokou škálu způsobů řešení, která sahá od uspokojování potřeb administrací dávek či působením na kompetence klientů až po snahu předcházet důsledkům a eskalaci hmotné nouze zprostředkováním změny problémových interakcí klientů. Deskriptory: ; VÚPSV; práce sociální; úroveň životní; chudí; výzkum; pracovníci sociální Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou rodinami s nezletilými dětmi. / GOJOVÁ, Alice - GOJOVÁ, Vendula - LINDOVSKÁ, Eliška - ŠPILÁČKOVÁ, Marie In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.14, č. 2 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Analýza způsobů kterými rodiny zvládají situaci chudoby či ohrožení chudobou. Popis teoretických východisek, konceptualizace pojmu chudoby ve vztahu k rodinám s nezletilými dětmi. Analýza fáze sociální diskvalifikace a způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou. Výsledky kvantitativního výzkumu, jehož cílem byla analýza životní situace domácností rodin s nezletilými dětmi ve fázi chudoby nebo ohrožení chudobou a způsobů, kterými tyto situace zvládají. Cílem bylo získání informací a podkladů pro rozvoj či modifikaci sociální práce s rodinami s nezletilými dětmi, které v chudobě žijí nebo jsou ji ohroženy. Deskriptory: ; rodina ohrožená; rodina problémová; děti ohrožené; chudoba; situace ekonomická; situace sociální; úroveň životní; příjem minimální; práce sociální; výzkum 9

10 Pracujeme s Romy? Průzkum etnicity a národnosti klientů a klientek terénního programu. / PAŘÍZKOVÁ, Alena In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.14, č. 2 (2014), s :tab., -lit. Definování individuální identity v kontextu diskusí o významu kolektivní identity, tedy etnicity/národnosti. Deskriptory: ; politika sociální; práce sociální; skupiny etnické; Romové; kultura; organizace neziskové; výzkum Role hodnot v identitě sociální práce. / FLÍDROVÁ, Monika - OPATRNÝ, Michal In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.14, č. 2 (2014), s Pojem identita sociální práce. Profesní identita. Různorodost identity sociální práce. Hodnoty v profesi sociální práce. Obecná role hodnot zejména v pomáhajících profesích. Problematika hodnoty lidské důstojnosti v sociální práci. Klady a zápory jednoty v sociální práci. Deskriptory: ; práce sociální; definice; kvalita; teorie; výzkum Původní smysl inspekcí se vytratil. / KAPLANOVÁ, Lenka In: Rezidenční péče. - Roč.10, č. 2 (2014), s. 1-4.:obr. Rozhovor s novým ředitelem odboru sociálních služeb MPSV Davidem Pospíšilem k problematice výkonu inspekcí sociálních služeb a o přechodu financování těchto služeb na kraje. Dostupné z: Deskriptory: ; služby sociální; kontrola; systém; kvalita; kvalita sociálních služeb; financování Kritické poznámky. / HANZL, Vladimír In: Rezidenční péče. - Roč.10, č. 2 (2014), s. 5.:obr. Kritické poznámky ke konceptu Národní stategie rozvoje sociálních služeb pro období Dostupné z: Deskriptory: ; služby sociální; systém; projekty; koncepce budoucí; financování Inspekce z pohledu poskytovatelů. In: Rezidenční péče. - Roč.10, č. 2 (2014), s Některé výsledky ankety týkající se zkušeností poskytovatelů sociálních služeb s inspekcemi. Dostupné z: Deskriptory: ; služby sociální; kvalita; kontrola; kvalita sociálních služeb; šetření K novele zákona o dobrovolnické službě od / OLEJAROVÁ, Žaneta In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 7 (2014), s : -lit. Deskriptory: ; činnost dobrovolná; organizace neziskové; práce neplacená; práce sociální; právo občanské 10

11 V. Británie Nový zákon o péči ve Spojeném království. / HANZL, Vladimír In: Rezidenční péče. - Roč.10, č. 2 (2014), s. 12.:obr. Care Act, platný od dubna 2016, přichází s tzv. "zastropováním" nákladů na péči bez ohledu na to, jaký majetek a úspory příslušný žadatel o péči má. Pokud náklady překročí 72 tisíc liber, přejímá úhradu stát. Jedná se o největší reformu systému sociální péče o dospělé v posledních 60 letech ve Velké Británii. Dostupné z: Deskriptory: V. Británie; služby sociální; financování; zákonodárství; reforma Další alternativa k denní péči o předškolní děti ve školských zařízeních. / KŘÍS- TEK, Adam In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 8 (2014), s : -lit. Informace o možnosti péče o děti předškolního věku pečovatelskou službou, zejména v účelových zařízeních sociálních služeb - centrech denních služeb nebo denních stacionářích. Deskriptory: ; děti; zařízení předškolní; rodina ohrožená; vyloučení sociální; služby sociální; služba pečovatelská; zařízení sociálních služeb POSTIŽENÍ OBČANÉ Děti s postižením žijící v ústavech nemají dostatečné příležitosti ke vzdělávání. /BAXOVÁ, Pavla In: Rezidenční péče. - Roč.10, č. 2 (2014), s. 8.:obr., tab. Výsledky výzkumu (leden 2013-leden 2014) obecně prospěšné společnosti Rytmus. Dostupné z: Deskriptory: ; postižení; postižení mentálně; ústavy; vzdělávání-výcvik; výzkum; děti; postižení-děti Jaká je pravda o přístupu ke vzdělání děti z "ústavních" zařízení. / POBOŘIL, Martin In: Rezidenční péče. - Roč.10, č. 2 (2014), s. 9.:obr. Dostupné z: Deskriptory: ; postižení; děti; postižení-děti; postižení mentálně; ústavy; vzdělávánívýcvik 11

12 STAŘÍ LIDÉ Sociální služby pro seniory a důvody jejich (ne)využívání. Dílčí výsledky výzkum v Brně. / GIBAS, Petr In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 3 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Článek shrnuje dílčí výsledky výzkumu, který probíhal v Brně v r Formou dotazníkového šetření bylo osloveno přes 1500 seniorů. V textu je diskutována otázka využívání sociálních služeb a dávek na bydlení ze strany seniorů a charakterizovány skupiny seniorů, kteří sociální služby nevyužívají. Deskriptory: ; staří; služby sociální; dávky; bydlení; příjmy-domácnosti; šetření; výzkum ; mezinárodní Podpora rodinných příslušníků v rámci ošetřovatelské intervence Péče o umírající. / KISVETROVÁ, Helena In: Kontakt. - Roč.16, č. 1 (2014), s :tab., -lit. Intervence "Péče o umírající" z mezinárodní klasifikace ošetřovatelských intervencí (NIC) zahrnuje šest aktivit na podporu rodinných příslušníků. Cílem studie bylo zjistit, zda je sestry využívají a považují za reálně implementovatelné v současné ošetřovatelské praxi v České republice. Deskriptory: ; Mezinárodní; staří; péče o osobu blízkou; závislost; bezmocnost; ošetřovné; výzkum PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY Kde ty všechny děti jsou? / GÉBLOVÁ, Alena In: Statistika a my. - Roč.4, č. 6 (2014), s Je rodičovství v dnešní době jen formou určitého altruismu, anebo způsobem, jak uspokojit emocionální potřeby? Nad složitými demografickými otázkami přemýšlí sociolog Ladislav Rabušic, profesor brněnské Katedry sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a vedoucí Ústavu populačních studií. Dostupné z: Deskriptory: ; rodičovství; chování demografické; politika populační Péče o vnoučata v současnosti: evidence na základě dat SHARE / PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 3 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Text se zaměřuje na péči prarodičů o vnoučata v současné společnosti a intenzitu, se kterou tuto důležitou sociální roli vykonávají. Podíl pečujících prarodičů se mění podle socio-demografických charakteristik, především dle věku vnoučat a prarodičů, rodinné stavu a vzdělání. Roli také hraje vzdálenost bydlišť, stejně jako rodinný stav střední generace. Deskriptory: ; rodina; děti; pomoc sociální v rodině; staří 12

13 mezinárodní Potřeba nové konceptualizace rodinné politiky s ohledem na stárnutí společnosti. / Vidovićová, Lucie In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 3 (2014), s. 2-8.:tab., -lit. Rodinná politika se tradičně zabývá především mladými páry s dětmi. Definice rodiny pak zahrnuje pouze tuto úzkou nukleární jednotku. Příspěvek argumentuje, že takový přístup ztrácí ze zřetele zvyšující se variabilitu rodinných forem a především vícegenerační a seniorskou rodinu. Ty jsou stále častějším jevem. K uchopení této nové rodinné politiky je vhodné změnit celkové "paradigma" pojetí rodiny. Jako nedílnou součást tvorby, implementace a evaluace rodinné politiky (resp. množiny relevantních politik) navrhujeme systematický věkový mainstreaming. Druhá část příspěvku se věnuje specificky novým, resp. znovuobjevovaným rolím seniorů v rodinném systému. Deskriptory: Mezinárodní; politika populační; rodina; staří; stárnutí; stárnutí aktivní; VÚPSV Kombinace práce, rodiny a soukromého života v životních obdobích bez dětí v domácnosti. / MAŘÍKOVÁ, Hana In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 3 (2014), s :tab., -lit. Cílem analýzy je identifikovat faktory, které mají vliv na kombinaci pracovního a soukromého života u pracujících lidí, kteří žijí v domácnostech v domácnostech bez dětí, tj. ve fázi bezdětnosti a po odchodu dětí z rodiny. Deskriptory: ; sladění pracovního a rodinného života; styl životní; domácnosti Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou rodinami s nezletilými dětmi. /GOJOVÁ, Alice - GOJOVÁ, Vendula - LINDOVSKÁ, Eliška - ŠPILÁČKOVÁ, Marie In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.14, č. 2 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Analýza způsobů, kterými rodiny zvládají situaci chudoby či ohrožení chudobou. Popis teoretických východisek, konceptualizace pojmu chudoby ve vztahu k rodinám s nezletilými dětmi. Analýza fáze sociální diskvalifikace a způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou. Výsledky kvantitativního výzkumu, jehož cílem byla analýza životní situace domácností rodin s nezletilými dětmi ve fázi chudoby nebo ohrožení chudobou a způsobů, kterými tyto situace zvládají. Cílem bylo získání informací a podkladů pro rozvoj či modifikaci sociální práce s rodinami s nezletilými dětmi, které v chudobě žijí nebo jsou ji ohroženy. Deskriptory: ; rodina ohrožená; rodina problémová; děti ohrožené; chudoba; situace ekonomická; situace sociální; úroveň životní; příjem minimální; práce sociální; výzkum ; mezinárodní Změny v náhradní rodinné péči. / CILEČKOVÁ, Kateřina In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.14, č. 2 (2014), s Změny, které v náhradní rodinné péči přineslo zrušení zákona o rodině a přijetí nového občanského zákoníku. Změna legislativy klade velké nároky na pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí, jejichž úkolem je správně aplikovat platné právo a zároveň poskytovat účinnou pomoc ohroženému dítěti a rodině. Analýza změn, ke kterým v jednotlivých typech náhradní rodinné péče od 1. ledna 2014 došlo, se zaměřením na úkoly orgánů sociálně-právní ochrany dětí, a to na pozadí mezinárodních smluv, kterými je vázána a a které ve velké míře ovlivnily znění nového právního předpisu. Deskriptory: ; Mezinárodní; péče náhradní rodinná; péče pěstounská; ochrana sociálně-právní; práva lidská; zákonodárství; koncepce budoucí 13

14 Vymáhání výživného pro dítě ze zahraničí (2.). / ROGALEWICZOVÁ, Romana In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 6 (2014), Pokrač. s : -lit. Deskriptory: ; výživné; právo rodinné; rodina neúplná; řízení soudní Změny v sociálně-právní ochraně dětí, přijaté v souvislosti s novým občanským zákoníkem. / NOVOTNÁ, Věra In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 6 (2014), s Deskriptory: ; ochrana sociálně-právní; děti; právo občanské; správa; výchova mimo vlastní rodinu; péče náhradní rodinná; adopce; ústavy; péče pěstounská Vedení rozhovoru s dětmi v kontextu sociálně-právní ochrany dětí. / PTÁČEK, Radek - PEMOVÁ, Terezie In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 6 (2014), s : -lit. Deskriptory: ; ochrana sociálně-právní; děti; psychologie dítěte; pracovníci sociální K nové úpravě práva na ochranu před domácím násilím (1.). / SVOBODA, Karel In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 7 (2014), s. 5-9, pokrač.: -lit. Deskriptory: ; násilí v rodině; rodina problémová; děti týrané Rodičovství po rozvodu a možnosti jeho hodnocení. / MATOUŠEK, Oldřich In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 7 (2014), s Deskriptory: ; rozvody; rodičovství; rodina problémová; děti K nové úpravě práva na ochranu před domácím násilím (2.). / SVOBODA, Karel In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 8 (2014), Pokrač. s : -lit. Deskriptory: ; násilí v rodině; rodina problémová; děti týrané Další alternativa k denní péči o předškolní děti ve školských zařízeních. / KŘÍS- TEK, Adam In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 8 (2014), s : -lit. Informace o možnosti péče o děti předškolního věku pečovatelskou službou, zejména v účelových zařízeních sociálních služeb - centrech denních služeb nebo denních stacionářích. Deskriptory: ; děti; zařízení předškolní; rodina ohrožená; vyloučení sociální; služby sociální; služba pečovatelská; zařízení sociálních služeb Prevence proti mezinárodním rodičovským únosům dětí a záruky v případě rozhodnutí o navrácení dítěte do země obvyklého bydliště. / ROGALEWICZOVÁ, Romana In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 8 (2014), s , pokrač.: -lit. Deskriptory: ; děti ohrožené; rodina problémová; Mezinárodní 14

15 SRN Cochemská praxe - jiný způsob rozvodu. / MATOUŠEK, Oldřich In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 8 (2014), s : -lit. Článek pojhednává o specifickém modelu řešení rozvodů, vyvinutém v SRN, tzv. Cochemské praxi, který je založen na spolupráci profesí zúčastněných v rodičovských sporech. Deskriptory: SRN; rozvody; rodina problémová; rodina ohrožená; právo rodinné; děti; děti ohrožené; manželství; rodičovství ETNICKÉ SKUPINY Pracujeme s Romy? Průzkum etnicity a národnosti klientů a klientek terénního programu. / PAŘÍZKOVÁ, Alena In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.14, č. 2 (2014), s :tab., -lit. Definování individuální identity v kontextu diskusí o významu kolektivní identity, tedy etnicity/národnosti. Deskriptory: ; politika sociální; práce sociální; skupiny etnické; Romové; kultura; organizace neziskové; výzkum CIZINCI mezinárodní; Determinanty zdraví imigrantů. / OLIŠAROVÁ, Věra - TÓTHOVÁ, Valérie - BRABCOVÁ, Iva In: Kontakt. - Roč.16, č. 1 (2014), s :obr., -lit. Mapování vlivu čtyř základních faktorů: etnicity, stupně akulturace, imigračního statusu a socioprofesní pozice na zdraví imigrantů. Byla využita sekundární analýza relevantních zdrojů s využitím elektronických databází. Cílem bylo vytyčit a popsat vztah determinant, které mohou ovlivňovat zdraví imigrantů. Deskriptory: Mezinárodní; ; cizinci; nemocnost; péče zdravotní; péče sociálně zdravotní 15

16 CHUDÍ Sociální práce s lidmi s hmotnou nouzí. / MUSIL, Libor - HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍ- KOVÁ, Jana In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.14, č. 2 (2014), s :tab., -lit. Článek je věnován otázce, zda sociální pracovníci chápou pomoc lidem s hmotnou nouzí jako kompenzaci osobních deficitů, nebo jako zprostředkování problémových interakcí. Výzkum byl proveden ve třech záměrně vybraných lokalitách. V každé z nich byly provedeny hloubkové rozhovory se sociálními pracovníky místního kontaktního pracoviště Úřadu práce a obecního úřadu. Lokality byly vybrány záměrně tak, aby ve vyprávění místních sociálních pracovníků byl zastoupen co nejširší repertoár používaných postupů sociální práce. Od dotazovaných sociálních pracovníků jsme získali popisy desítek řešených případů, které jsme následně interpretovali z hlediska typologie, která zahrnuje dva výše zmíněné tzv. čisté typy chápání sociální práce. Identifikovali jsme jedenáct typů řešení případů lidí s hmotnou nouzí, které jsme následně z hlediska použité typologie chápání sociální práce uspořádali do čtyř uskupení typů řešení případů lidí s hmotnou nouzí. Klíčovým poznatkem je, že sociální pracovníci z vybraných lokalit popsali širokou škálu způsobů řešení, která sahá od uspokojování potřeb administrací dávek či působením na kompetence klientů až po snahu předcházet důsledkům a eskalaci hmotné nouze zprostředkováním změny problémových interakcí klientů. Deskriptory: ; VÚPSV; práce sociální; úroveň životní; chudí; výzkum; pracovníci sociální 16

17 EKONOMIE, EKONOMICKÝ ROZVOJ, DANĚ Tuzemský průmysl roste. / ERNEST, Jan In: Statistika a my. - Roč.4, č. 6 (2014), s :obr. Výsledky za průmysl v 1. čtvrtletí 2014 přinášejí poměrně optimistický obrázek. Nejedná se ale o výrazné překvapení. Výsledky plynule navazují na oživení, které nastalo v průběhu loňského roku. Dostupné z: Deskriptory: ; ekonomika; situace ekonomická; průmysl; EU; statistika Počet podnikatelek se za 20 let zdvojnásobil. / STRAŠILOVÁ, Gabriela In: Statistika a my. - Roč.4, č. 6 (2014), s :obr. Dostupné z: Deskriptory: ; podnikání soukromé; samostatní; ženy; statistika K novele zákona o dobrovolnické službě od / OLEJAROVÁ, Žaneta In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 7 (2014), s : -lit. Deskriptory: ; činnost dobrovolná; organizace neziskové; práce neplacená; práce sociální; právo občanské ; EU Služby ve znamení růstu. / HARÁK, Tomáš In: Statistika a my. - Roč.4, č. 7-8 (2014), s :obr. V 1. čtvrtletí 2014 se tržby v běžných cenách v odvětví služeb zvyšovaly jak v Česku, tak i v rámci celé EU28. Na růstu v se podílela zejména odvětví dopravy a skladování a administrativních a podpůrných služeb. Dostupné z: Deskriptory: ; EU; služby; ekonomika; statistika ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, PROBLÉMY CHUDOBY Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou rodinami s nezletilými dětmi. /GOJOVÁ, Alice - GOJOVÁ, Vendula - LINDOVSKÁ, Eliška - ŠPILÁČKOVÁ, Marie In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.14, č. 2 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Analýza způsobů, kterými rodiny zvládají situaci chudoby či ohrožení chudobou. Popis teoretických východisek, konceptualizace pojmu chudoby ve vztahu k rodinám s nezletilými dětmi. Analýza fáze sociální diskvalifikace a způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou. Výsledky kvantitativního výzkumu, jehož cílem byla analýza životní situace domácností rodin s nezletilými dětmi ve fázi chudoby nebo ohrožení chudobou a způsobů, kterými tyto situace zvládají. Cílem bylo získání informací a podkladů pro rozvoj či modifikaci sociální práce s rodinami s nezletilými dětmi, které v chudobě žijí nebo jsou ji ohroženy. Deskriptory: ; rodina ohrožená; rodina problémová; děti ohrožené; chudoba; situace ekonomická; situace sociální; úroveň životní; příjem minimální; práce sociální; výzkum 17

18 EU Příznivý obrat v 1. čtvrtletí. / DUBSKÁ, Drahomíra In: Statistika a my. - Roč.4, č. 7-8 (2014), s. 20.:obr. Domácnosti ve velké většině zemí EU28 vydaly na spotřebu v letošním 1. čtvrtletí reálně o dost více než loni. Dostupné z: Deskriptory: EU; výdaje-domácnosti; spotřeba; statistika Životní podmínky domácností se zlepšují. / BEDRNÍČKOVÁ, Eva In: Statistika a my. - Roč.4, č. 7-8 (2014), s :obr., tab. Průměrná výše příjmů českých domácností v roce 2012 nominálně vzrostla, reálně se však opět meziročně snížila. Důvodem bylo rychlejší tempo růstu cen. Nejhůře na tom byli obyvatelé Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Čisté roční peněžní příjmy na osobu, 2005 až Míra chudoby poklesla. Majitelé bytů jsou spokojenější. Hranice ohrožení příjmovou chudobou podle složení domácnosti, 2009 a Spokojenost s vybranými aspekty života, Muži s ženami se v hodnocení téměř shodují. Dostupné z: Deskriptory: ; domácnosti; příjmy; kvalita života; chudoba; výdaje; bydlení PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY EU Cena práce stagnovala. / DUBSKÁ, Drahomíra In: Statistika a my. - Roč.4, č. 6 (2014), s. 16.:obr. Pokud jde o náklady práce, pak stokoruna hrubého domácího produktu stála v roce 2013 v EU o 11,6 % více než v roce V Česku to bylo více o 12,5 %. Dostupné z: Deskriptory: EU; ; náklady práce; statistika Proč ženy berou méně. / HOLÝ, Dalibor In: Statistika a my. - Roč.4, č. 6 (2014), s :obr. Běžnou výplatu, vyjádřenou mzdovým mediánem, mají ženy oproti mužům nižší o 15,5 %. Důvodem je menší počet odpracovaných a placených hodin a hůře odměňovaná zaměstnání. Jen velmi málo žen se vyskytuje na nejlépe placených řídících pozicích, a pokud ano, pak jsou jejich mzdy nižší než platy top manažerů ľ mužů. Mediánové mzdy podle pohlaví a věku (v letech) v roce Distribuce hrubých mezd podle pohlaví v roce Stupeň dosaženého vzdělání zaměstnanců mužů a žen. Ženy mají v průměru vyšší vzdělání než muži. Dostupné z: Deskriptory: ; mzdy; mzda průměrná; muži; ženy; vzdělání dosažené; statistika 18

19 Pracovat mnohdy bolí. / PETRÁŇOVÁ, Marta - MEJSTŘÍK, Bohuslav In: Statistika a my. - Roč.4, č. 6 (2014), s :obr., tab. Více než polovina pracujících, tj. 2,5 mil. osob, si myslí, že se jim v důsledku zaměstnání zhoršuje zdraví. Přes půl milionu lidí je v práci zároveň vystaveno jak fyzickým, tak i duševním rizikovým faktorům. Dostupné z: Deskriptory: ; podmínky pracovní; bezpečnost práce; perzekuce na pracovišti; šetření Vývoj sociálního dialogu v České republice během světové finanční krize II. /VEVERKOVÁ, Soňa In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 3 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Tento příspěvek navazuje na článek v předchozím čísle časopisu. Mapuje vývoj vztahů mezi sociálními partnery, tzn. zástupci zaměstnavatelů a zástupci zaměstnanců, v České republice během ekonomického útlumu. Sleduje přibližně období a popisuje, jak se vztahy mezi sociálními partnery proměňovaly v závislosti na ekonomickém vývoji a zda byli sociální partneři schopni dosáhnout v krizovém období kompromisu. Deskriptory: ; dialog sociální; krize ekonomická; zaměstnanci; zaměstnavatelé; VÚPSV mezinárodní Úloha ministerstev práce a veřejných služeb zaměstnanosti: výzvy a reformy v České republice a v zahraničí. / VYCHOVÁ, Helena In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 3 (2014), s Informace o konferenci na téma "Úloha ministerstev práce a veřejných služeb zaměstnanosti: výzvy a reformy v České republice a v zahraničí", která se konala a kterou organizoval VÚPSV, v.v.i.. Uskutečnila se za mezinárodní účasti expertů z ILO, kteří se dané problematice dlouhodobě věnují, a také zahraničních odborníků působících přímo ve službách zaměstnanosti v Rakousku a Německu. Deskriptory: Mezinárodní; ; konference; služby zaměstnanosti; ministerstva; trh práce; VÚPSV Získat povolení k práci bude pro cizince jednodušší. In: Veřejná správa. - Roč.25, č. 13 (2014), s června 2014 vstoupila v platnost novela zákona o pobytu cizinců a zákona o zaměstnanosti. Cizincům bude stačit duální pobytové povolení - zaměstnanecká karta, kterou jim vydá Ministerstvo vnitra. Deskriptory: ; práce-cizinci; zákonodárství; koncepce budoucí K vybraným důležitým osobním překážkám v práci. / HROUZKOVÁ, Věra In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 6 (2014), s Deskriptory: ; právo pracovní; podmínky pracovní; doba pracovní; podmínky nároku Vysílání pracovníků formou přímého zaměstnání u uživatele. / ČECHTICKÁ, Alena In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 6 (2014), s Deskriptory: ; zapůjčování pracovníků; právo pracovní 19

20 Exekuční srážky ze mzdy (platu) v otázkách a odpovědích (1.). / DVOŘÁKOVÁ, Veronika In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 6 (2014), s Pokrač. Deskriptory: ; mzdy; řízení soudní; zaměstnanci Příspěvkové organizace, výkon práce ve svátek a plat. / KLÍMOVÁ, Růžena In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 6 (2014), s Deskriptory: ; mzdy; doba pracovní; zaměstnanci; právo pracovní Dovolená v kostce. / NÁHLÍKOVÁ-KALETOVÁ, Romana In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 7 (2014), s Deskriptory: ; dovolená; právo pracovní; podmínky nároku Exekuční srážky ze mzdy (platu) v otázkách a odpovědích (2.). / DVOŘÁKOVÁ, Veronika In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 7 (2014), s :tab. Text je doplněn názornými příklady. Deskriptory: ; mzdy; řízení soudní Změny v kontrolní činnosti inspekce práce v souvislosti s přijetím kontrolního řádu. / KALVODA, Aleš In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 6 (2014), s Ke změnám a jejich důsledkům v souvislosti s novým zákonem č. 64/2014 Sb, který nabyl účinnosti Deskriptory: ; inspekce práce; zákonodárství Porušování pracovních povinností ve světle judikatury. / JANEČKOVÁ, Eva In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 6 (2014), s Deskriptory: ; vztahy pracovní; poměr pracovní; právo pracovní Ústní dohoda vs. nelegální práce, zánik odpovědnosti. / STÁDNÍK, Jaroslav - KIE- LER, Petr In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 6 (2014), s Z rozsudku Nejvyššího správního soudu. Absence písemně uzavřené dohody o provedení práce. Uzavírání dohod během kontroly. Určení počátku prekluzivní lhůty pro zahájení správního řízení. Posouzení podnětu. Deskriptory: ; zaměstnanost skrytá; zákonodárství; řízení soudní; kontrola; právo správní; dohody 20

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální

Více

DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i.

DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009

DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009 DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Sami na děti, sami na vše ostatní?

Sami na děti, sami na vše ostatní? APERIO SPOLEČNOST PRO ZDRAVÉ RODIČOVSTVÍ, O.S. Sami na děti, sami na vše ostatní? Analýza postavení sólo rodičů ve Velké Británii, Irsku, na Slovensku a v České republice APERIO Společnost pro zdravé rodičovství,

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Muži a ženy. Proč ženy berou méně. Kde ty všechny děti jsou? Přibývá mladších ženichů a vzdělanějších nevěst. www.statistikaamy.cz

Muži a ženy. Proč ženy berou méně. Kde ty všechny děti jsou? Přibývá mladších ženichů a vzdělanějších nevěst. www.statistikaamy.cz Měsíčník Českého statistického úřadu 06/2014 ročník 4 téma Muži a ženy 17 Proč ženy berou méně 20 Kde ty všechny děti jsou? 12 Přibývá mladších ženichů a vzdělanějších nevěst 34 www.statistikaamy.cz www.statistikaamy.cz

Více

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice Age management: Petr novotný, nina Bosničová, jana Břenková, jiří Fukan, Bohumíra lazarová, dagmar navrátilová, zdeněk Palán, Bohumil Pokorný, Milada rabušicová Asociace institucí vzdělávání dospělých

Více

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB Souhrnná zpráva Zodpovědný řešitel: Mgr. Jiří REMR Zprávu zpracoval: Mgr. Jaromíra Kotíková Mgr. Jiří Remr Markent s.r.o. a VÚPSV, v.v.i. Praha květen 2007 OBSAH ÚVOD

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením závěrečná zpráva o řešení projektu Analýza a prognóza potřeb poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Více

Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu

Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu Lubor Tvrdý a kol. OSTRAVA 2007 Tato publikace

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

2013 ISBN 978-80-87742-08-2

2013 ISBN 978-80-87742-08-2 závěrečná zpráva Komplexní analýza zdrojů - analýza příjmů a výdajů veřejných rozpočtů, včetně pojistných a nepojistných systémů sociální ochrany, analýza právních závazků veřejných rozpočtů, analýza soukromých

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

Analytická studie PROJEKT: SOCIÁLNÍ SLUŽBY BEZ HRANIC. verze 1.0 DUBEN 2014. zpracováno pracovním týmem projektu Sociální služby bez hranic

Analytická studie PROJEKT: SOCIÁLNÍ SLUŽBY BEZ HRANIC. verze 1.0 DUBEN 2014. zpracováno pracovním týmem projektu Sociální služby bez hranic PROJEKT: SOCIÁLNÍ SLUŽBY BEZ HRANIC Analytická studie verze 1.0 DUBEN 2014 zpracováno pracovním týmem projektu Sociální služby bez hranic Obsah 1. Úvod... 5 2. Teoretická východiska... 6 2.1. Základní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR Actual problems of employment policy in the Czech Republic Lucie Yagci Auingerová Plzeň

Více

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Závěrečná zpráva Zpracoval: VÚPSV PRAHA ČERVENEC 2004 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metody uplatňované při zpracování studie...

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI 1 ODBORNÝ GARANT: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. AUTOŘI TEXTU: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. JUDr. Eva Dandová Učební text č. 4 v rámci projektu Posilování

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Veřejná ekonomika

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Veřejná ekonomika Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika CO VIME O VÝVOJI SOCIÁLNÍCH A EKONOMICKÝCH NEROVNOSTÍ V ČESKÉ SPOLEČNOSTI OD ROKU 1989? What do we know about the trends

Více

Optimalizace sociálních služeb

Optimalizace sociálních služeb Optimalizace sociálních služeb Petr Víšek Ladislav Průša Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2012 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou

Více

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.11.2013 COM(2013) 801 final NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 CS CS 1. TRENDY A VÝZVY NA TRHU PRÁCE A VE SPOLEČNOSTI V

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pomoc v hmotné nouzi Studijní program: B6804 Právní specializace Studijní obor:

Více

Postavení žen v penzi

Postavení žen v penzi Postavení žen v penzi Mgr. Míla Lukášová Analýza Otev ená spole nost, o.p.s. Centrum ProEquality íjen 2009 Postavení žen v penzi Mgr. Míla Lukášová Analýza Otevřená společnost, o.p.s. Centrum ProEquality

Více