DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ČERVENEC - SRPEN 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ČERVENEC - SRPEN 2014"

Transkript

1 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ČERVENEC - SRPEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. Praha 2014

2 2

3 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 5 Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění....6 Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství Úrazové zabezpečení... 8 Sociální pomoc všeobecné otázky....9 Postižení občané Staří lidé Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Etnické skupiny Cizinci Chudí Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace Různé ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství Zabezpečení v nezaměstnanosti Sociální pomoc všeobecné otázky Postižení občané Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Chudí Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně

4 Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace Různé NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY

5 ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY SOCIÁLNÍ POLITIKA Čína Sociální systém Číny. / JIRÁNKOVÁ, Martina - KAČÍRKOVÁ, Eliška In: Scientia et Societas. - č. 2 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Širší ekonomické souvislosti čínského sociálního systému a změny přijaté v r Deskriptory: Čína; politika sociální; systém; pojištění SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VŠEOBECNÉ OTÁZKY EU Základní principy poskytování dávek sociálního zabezpečení v Evropské unii (IV.). / ČERNÁ, Jitka In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 7-8 (2014), s Princip zachování nabytých práv - princip exportu dávek do jiných členských států. Deskriptory: EU; zab. sociální; harmonizace; dávky; řízení soudní DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ Pension Demand and Utility: The Life Annuity Puzzle.[Důchodová poptávka a utility: puzzle doživotní renty.] / CIPRA, Tomáš In: Finance a úvěr. - Roč.64, č. 3 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Tento článek ukazuje prostřednictvím konceptu utility, že anuitizace prostřednictvím doživotních rent nebo důchodu může být účinným nástrojem pro ekonomické zabezpečení seniorů. Na podporu tohoto tvrzení jsou prezentovány různé kvantitativní argumenty (např. anuitní ekvivalent bohatství [annuity equivalent wealth - AEW] je vypočten s využitím českých dat). Na závěr jsou uvedeny některé praktické argumenty, proč je realita v rozporu s tímto výsledkem (v důchodové praxi vzniká tzv. anuitní puzzle). Dostupné z: Deskriptory: ; zab. důchodové; důchody; dávky Šest vdovských důchodů na jeden vdovecký. / ŘEZANKA, Marek In: Statistika a my. - Roč.4, č. 6 (2014), s :obr. V posledních letech se hodně mluví o kvalitě života, zvláště pak v období stáří. Jak jsou na tom muži a ženy, kteří po desetiletích ekonomické aktivity opouštějí trh práce a odcházejí do důchodu? Trend, kdy mezi příjemci nejvyšších důchodů převládají muži, stále přetrvává. Dostupné z: Deskriptory: ; zab. důchodové; muži; ženy; důchod starobní; důchod vdovský; statistika; kvalita života 5

6 Co to jsou "hornické starobní důchody"? / VOŘÍŠEK, Vladimír In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 6 (2014), s :tab. Deskriptory: ; zab. důchodové; důchody; horníci; odchod do důchodu; odchod do důchodu předčasný; důchod předčasný; zákonodárství; podmínky nároku; důchod starobní Příklady k vyúčtování k pojistnému na důchodové spoření. / ŠMÍDOVÁ, Jana In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 7-8 (2014), s :obr., tab. Vzorový příklad na vyplnění vyúčtování k pojistnému na důchodové spoření za část pojistného období 2014 a příklad na vyplnění dodatečného vyúčtování k pojistnému na důchodové spoření. Deskriptory: ; zab. důchodové; pojistné; spoření Rakousko / WISS, Tobias In: Sociologický časopis/czech Sociological Review.-Roč.50,č. 3(2014),s Rec. na: Welfare in an Idle Society? Reinventing Retirement, Work, Wealth, Health and Welfare.[Sociální zabezpečení v pracovně neaktivní společnosti. Transformace odchodu do důchodu, práce,bohatství, zdraví a sociálního blaha.] / MARIN, Bernd.- Farnham: Ashgate, s. Úkolem moderního sociálního státu je zachování křehké rovnováhy mezi závislými sociálními skupinami na jedné straně a ekonomicky aktivní populací na straně druhé. Tato rozsáhlá studie se zaměřuje na oblast zabezpečení ve stáří v Rakousku, které patří mezi země s nízkou pracovní aktivitou. Deskriptory: Rakousko; zab. důchodové; stárnutí; systém; hranice věková; odchod do důchodu; výdaje sociální; důchody; staří; důchodci; stárnutí aktivní; pracovníci starší; reforma; koncepce budoucí NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Chyby a omyly v oblasti pracovnělékařských služeb přetrvávají (1.). / BUKOVJAN, Petr In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 6 (2014), s Pokrač. Informace o základní právní úpravě pracovnělékařských služeb. Lékařské prohllídky u registrujícího poskytovatele. Otázka nutnosti absolvování vstupní prohlídky při opakujících se pracovních poměrech. Úhrada nákladů vstupné lékařské prohlídky. Deskriptory: ; lékařství pracovní; zákonodárství; zaměstnanci; stav zdravotní Náhrada mzdy ve zdravotním pojištění. / DANĚK, Antonín In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 6 (2014), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; náhrada mzdy 6

7 Chyby a omyly v oblasti pracovnělékařských služeb přetrvávají (2.). / BUKOVJAN, Petr In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 7 (2014), s Výpis ze zdravotnické dokumentace a náklady s ním spojené. Deskriptory: ; zaměstnanci; stav zdravotní; lékařství pracovní; financování Ošetřování člena domácnosti a zdravotní pojištění. / DANĚK, Antonín In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 7 (2014), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; ošetřovné; základ vyměřovací Změny v účasti na nemocenském pojištění od roku / PŘIB, Jan In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 7-8 (2014), s Nová pravidla na základě opatření Senátu č. 344/2013 Sb. Nové vymezení okruhu nemocensky pojištěných osob. Změny ve výčtu nemocensky pojištěných osob. Stanovení nové obecné podmínky pro vymezení zaměstnanců (příklady). Změny u vzniku a zániku nemocenského pojištění zaměstnanců. Změny v podmínkách účasti zaměstnanců na nemocenském pojištění. Navazující změny v dalších právních předpisech sociálního pojištění. Deskriptory: ; zab. nemocenské; osoby; zaměstnanci; podmínky nároku; zákonodárství Prázdniny pedagogických pracovníků v roce / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 7-8 (2014), s Placení pojistného na zdravotní pojištění v případě souběhu příjmů. Příklady. Deskriptory: ; pedagogové; pojištění zdravotní; zaměstnání vedlejší; základ vyměřovací; souběh Dovolená a placení pojistného na zdravotní pojištění. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 7-8 (2014), s Problematika je ilustrována na příkladech. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; dovolená; pojistné mezinárodní; Determinanty zdraví imigrantů. / OLIŠAROVÁ, Věra - TÓTHOVÁ, Valérie - BRABCOVÁ, Iva In: Kontakt. - Roč.16, č. 1 (2014), s :obr., -lit. Mapování vlivu čtyř základních faktorů: etnicity, stupně akulturace, imigračního statusu a socioprofesní pozice na zdraví imigrantů. Byla využita sekundární analýza relevantních zdrojů s využitím elektronických databází. Cílem bylo vytyčit a popsat vztah determinant, které mohou ovlivňovat zdraví imigrantů. Deskriptory: Mezinárodní; ; cizinci; nemocnost; péče zdravotní; péče sociálně zdravotní 7

8 Chyby a omyly v oblasti pracovnělékařských služeb přetrvávají (3.). / BUKOVJAN, Petr In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 8 (2014), s Podklady k vydání lékařského posudku. Výpis ze zdravotnické dokumentace. Žádost zaměstnavatele. Lhůty. Obsah lékařského posudku. Posudkový závěr. Povinnost respektovat lékařský posudek. Deskriptory: ; zaměstnanci; stav zdravotní; služba posudková; lékařství posudkové; lékařství pracovní Změny ve zdravotním pojištění a co to znamená pro zaměstnavatele. / DANĚK, Antonín In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 8 (2014), s Ke změnám provedeným zákonem č. 109/2014 Sb. s účinností od Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zaměstnanci; zaměstnavatelé DÁVKY VE PROSPĚCH RODINY A ZABEZPEČENÍ V MATEŘSTVÍ Těhotenství a mateřství - zaměstnání malého rozsahu a ostatní. / ŽENÍŠKOVÁ, Marta In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 8 (2014), s Deskriptory: ; zab. v mateřství; podmínky zaměstnání; podmínky nároku ÚRAZOVÉ ZABEZPEČENÍ Pracovní úraz. / JANEČKOVÁ, Eva In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 7-8 (2014), s Deskriptory: ; úrazy pracovní; definice; zákonodárství; zaměstnanci; zaměstnavatelé; odpovědnost za škodu 8

9 SOCIÁLNÍ POMOC VŠEOBECNÉ OTÁZKY Mohou být inspekce poskytovatelům sociálních služeb užitečné? / TOMÁŠKOVÁ, Milena In: MŮŽEŠ. - č. 7-8 (2014), s. 56. Individuální projekt MPSV: Inovace systému kvality sociálních služeb: v rámci projektu který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu a jehož hlavním realizátorem je o.s. INSTAND, byli ve spolupráci s krajskými pobočkami úřadů práce s žádostí o zpětnou vazbu osloveni poskytovatelé, u nichž inspekce proběhla. Citace z dopisů dvou poskytovatelů, kteří udělali pozitivní zkušenost. Dostupné z: Deskriptory: služby sociální; kontrola; systém; kvalita sociálních služeb Sociální práce s lidmi s hmotnou nouzí. / MUSIL, Libor - HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍ- KOVÁ, Jana In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.14, č. 2 (2014), s :tab., -lit. Článek je věnován otázce, zda sociální pracovníci chápou pomoc lidem s hmotnou nouzí jako kompenzaci osobních deficitů, nebo jako zprostředkování problémových interakcí. Výzkum byl proveden ve třech záměrně vybraných lokalitách. V každé z nich byly provedeny hloubkové rozhovory se sociálními pracovníky místního kontaktního pracoviště Úřadu práce a obecního úřadu. Lokality byly vybrány záměrně tak, aby ve vyprávění místních sociálních pracovníků byl zastoupen co nejširší repertoár používaných postupů sociální práce. Od dotazovaných sociálních pracovníků jsme získali popisy desítek řešených případů, které jsme následně interpretovali z hlediska typologie, která zahrnuje dva výše zmíněné tzv. čisté typy chápání sociální práce. Identifikovali jsme jedenáct typů řešení případů lidí s hmotnou nouzí, které jsme následně z hlediska použité typologie chápání sociální práce uspořádali do čtyř uskupení typů řešení případů lidí s hmotnou nouzí. Klíčovým poznatkem je, že sociální pracovníci z vybraných lokalit popsali širokou škálu způsobů řešení, která sahá od uspokojování potřeb administrací dávek či působením na kompetence klientů až po snahu předcházet důsledkům a eskalaci hmotné nouze zprostředkováním změny problémových interakcí klientů. Deskriptory: ; VÚPSV; práce sociální; úroveň životní; chudí; výzkum; pracovníci sociální Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou rodinami s nezletilými dětmi. / GOJOVÁ, Alice - GOJOVÁ, Vendula - LINDOVSKÁ, Eliška - ŠPILÁČKOVÁ, Marie In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.14, č. 2 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Analýza způsobů kterými rodiny zvládají situaci chudoby či ohrožení chudobou. Popis teoretických východisek, konceptualizace pojmu chudoby ve vztahu k rodinám s nezletilými dětmi. Analýza fáze sociální diskvalifikace a způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou. Výsledky kvantitativního výzkumu, jehož cílem byla analýza životní situace domácností rodin s nezletilými dětmi ve fázi chudoby nebo ohrožení chudobou a způsobů, kterými tyto situace zvládají. Cílem bylo získání informací a podkladů pro rozvoj či modifikaci sociální práce s rodinami s nezletilými dětmi, které v chudobě žijí nebo jsou ji ohroženy. Deskriptory: ; rodina ohrožená; rodina problémová; děti ohrožené; chudoba; situace ekonomická; situace sociální; úroveň životní; příjem minimální; práce sociální; výzkum 9

10 Pracujeme s Romy? Průzkum etnicity a národnosti klientů a klientek terénního programu. / PAŘÍZKOVÁ, Alena In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.14, č. 2 (2014), s :tab., -lit. Definování individuální identity v kontextu diskusí o významu kolektivní identity, tedy etnicity/národnosti. Deskriptory: ; politika sociální; práce sociální; skupiny etnické; Romové; kultura; organizace neziskové; výzkum Role hodnot v identitě sociální práce. / FLÍDROVÁ, Monika - OPATRNÝ, Michal In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.14, č. 2 (2014), s Pojem identita sociální práce. Profesní identita. Různorodost identity sociální práce. Hodnoty v profesi sociální práce. Obecná role hodnot zejména v pomáhajících profesích. Problematika hodnoty lidské důstojnosti v sociální práci. Klady a zápory jednoty v sociální práci. Deskriptory: ; práce sociální; definice; kvalita; teorie; výzkum Původní smysl inspekcí se vytratil. / KAPLANOVÁ, Lenka In: Rezidenční péče. - Roč.10, č. 2 (2014), s. 1-4.:obr. Rozhovor s novým ředitelem odboru sociálních služeb MPSV Davidem Pospíšilem k problematice výkonu inspekcí sociálních služeb a o přechodu financování těchto služeb na kraje. Dostupné z: Deskriptory: ; služby sociální; kontrola; systém; kvalita; kvalita sociálních služeb; financování Kritické poznámky. / HANZL, Vladimír In: Rezidenční péče. - Roč.10, č. 2 (2014), s. 5.:obr. Kritické poznámky ke konceptu Národní stategie rozvoje sociálních služeb pro období Dostupné z: Deskriptory: ; služby sociální; systém; projekty; koncepce budoucí; financování Inspekce z pohledu poskytovatelů. In: Rezidenční péče. - Roč.10, č. 2 (2014), s Některé výsledky ankety týkající se zkušeností poskytovatelů sociálních služeb s inspekcemi. Dostupné z: Deskriptory: ; služby sociální; kvalita; kontrola; kvalita sociálních služeb; šetření K novele zákona o dobrovolnické službě od / OLEJAROVÁ, Žaneta In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 7 (2014), s : -lit. Deskriptory: ; činnost dobrovolná; organizace neziskové; práce neplacená; práce sociální; právo občanské 10

11 V. Británie Nový zákon o péči ve Spojeném království. / HANZL, Vladimír In: Rezidenční péče. - Roč.10, č. 2 (2014), s. 12.:obr. Care Act, platný od dubna 2016, přichází s tzv. "zastropováním" nákladů na péči bez ohledu na to, jaký majetek a úspory příslušný žadatel o péči má. Pokud náklady překročí 72 tisíc liber, přejímá úhradu stát. Jedná se o největší reformu systému sociální péče o dospělé v posledních 60 letech ve Velké Británii. Dostupné z: Deskriptory: V. Británie; služby sociální; financování; zákonodárství; reforma Další alternativa k denní péči o předškolní děti ve školských zařízeních. / KŘÍS- TEK, Adam In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 8 (2014), s : -lit. Informace o možnosti péče o děti předškolního věku pečovatelskou službou, zejména v účelových zařízeních sociálních služeb - centrech denních služeb nebo denních stacionářích. Deskriptory: ; děti; zařízení předškolní; rodina ohrožená; vyloučení sociální; služby sociální; služba pečovatelská; zařízení sociálních služeb POSTIŽENÍ OBČANÉ Děti s postižením žijící v ústavech nemají dostatečné příležitosti ke vzdělávání. /BAXOVÁ, Pavla In: Rezidenční péče. - Roč.10, č. 2 (2014), s. 8.:obr., tab. Výsledky výzkumu (leden 2013-leden 2014) obecně prospěšné společnosti Rytmus. Dostupné z: Deskriptory: ; postižení; postižení mentálně; ústavy; vzdělávání-výcvik; výzkum; děti; postižení-děti Jaká je pravda o přístupu ke vzdělání děti z "ústavních" zařízení. / POBOŘIL, Martin In: Rezidenční péče. - Roč.10, č. 2 (2014), s. 9.:obr. Dostupné z: Deskriptory: ; postižení; děti; postižení-děti; postižení mentálně; ústavy; vzdělávánívýcvik 11

12 STAŘÍ LIDÉ Sociální služby pro seniory a důvody jejich (ne)využívání. Dílčí výsledky výzkum v Brně. / GIBAS, Petr In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 3 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Článek shrnuje dílčí výsledky výzkumu, který probíhal v Brně v r Formou dotazníkového šetření bylo osloveno přes 1500 seniorů. V textu je diskutována otázka využívání sociálních služeb a dávek na bydlení ze strany seniorů a charakterizovány skupiny seniorů, kteří sociální služby nevyužívají. Deskriptory: ; staří; služby sociální; dávky; bydlení; příjmy-domácnosti; šetření; výzkum ; mezinárodní Podpora rodinných příslušníků v rámci ošetřovatelské intervence Péče o umírající. / KISVETROVÁ, Helena In: Kontakt. - Roč.16, č. 1 (2014), s :tab., -lit. Intervence "Péče o umírající" z mezinárodní klasifikace ošetřovatelských intervencí (NIC) zahrnuje šest aktivit na podporu rodinných příslušníků. Cílem studie bylo zjistit, zda je sestry využívají a považují za reálně implementovatelné v současné ošetřovatelské praxi v České republice. Deskriptory: ; Mezinárodní; staří; péče o osobu blízkou; závislost; bezmocnost; ošetřovné; výzkum PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY Kde ty všechny děti jsou? / GÉBLOVÁ, Alena In: Statistika a my. - Roč.4, č. 6 (2014), s Je rodičovství v dnešní době jen formou určitého altruismu, anebo způsobem, jak uspokojit emocionální potřeby? Nad složitými demografickými otázkami přemýšlí sociolog Ladislav Rabušic, profesor brněnské Katedry sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a vedoucí Ústavu populačních studií. Dostupné z: Deskriptory: ; rodičovství; chování demografické; politika populační Péče o vnoučata v současnosti: evidence na základě dat SHARE / PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 3 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Text se zaměřuje na péči prarodičů o vnoučata v současné společnosti a intenzitu, se kterou tuto důležitou sociální roli vykonávají. Podíl pečujících prarodičů se mění podle socio-demografických charakteristik, především dle věku vnoučat a prarodičů, rodinné stavu a vzdělání. Roli také hraje vzdálenost bydlišť, stejně jako rodinný stav střední generace. Deskriptory: ; rodina; děti; pomoc sociální v rodině; staří 12

13 mezinárodní Potřeba nové konceptualizace rodinné politiky s ohledem na stárnutí společnosti. / Vidovićová, Lucie In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 3 (2014), s. 2-8.:tab., -lit. Rodinná politika se tradičně zabývá především mladými páry s dětmi. Definice rodiny pak zahrnuje pouze tuto úzkou nukleární jednotku. Příspěvek argumentuje, že takový přístup ztrácí ze zřetele zvyšující se variabilitu rodinných forem a především vícegenerační a seniorskou rodinu. Ty jsou stále častějším jevem. K uchopení této nové rodinné politiky je vhodné změnit celkové "paradigma" pojetí rodiny. Jako nedílnou součást tvorby, implementace a evaluace rodinné politiky (resp. množiny relevantních politik) navrhujeme systematický věkový mainstreaming. Druhá část příspěvku se věnuje specificky novým, resp. znovuobjevovaným rolím seniorů v rodinném systému. Deskriptory: Mezinárodní; politika populační; rodina; staří; stárnutí; stárnutí aktivní; VÚPSV Kombinace práce, rodiny a soukromého života v životních obdobích bez dětí v domácnosti. / MAŘÍKOVÁ, Hana In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 3 (2014), s :tab., -lit. Cílem analýzy je identifikovat faktory, které mají vliv na kombinaci pracovního a soukromého života u pracujících lidí, kteří žijí v domácnostech v domácnostech bez dětí, tj. ve fázi bezdětnosti a po odchodu dětí z rodiny. Deskriptory: ; sladění pracovního a rodinného života; styl životní; domácnosti Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou rodinami s nezletilými dětmi. /GOJOVÁ, Alice - GOJOVÁ, Vendula - LINDOVSKÁ, Eliška - ŠPILÁČKOVÁ, Marie In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.14, č. 2 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Analýza způsobů, kterými rodiny zvládají situaci chudoby či ohrožení chudobou. Popis teoretických východisek, konceptualizace pojmu chudoby ve vztahu k rodinám s nezletilými dětmi. Analýza fáze sociální diskvalifikace a způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou. Výsledky kvantitativního výzkumu, jehož cílem byla analýza životní situace domácností rodin s nezletilými dětmi ve fázi chudoby nebo ohrožení chudobou a způsobů, kterými tyto situace zvládají. Cílem bylo získání informací a podkladů pro rozvoj či modifikaci sociální práce s rodinami s nezletilými dětmi, které v chudobě žijí nebo jsou ji ohroženy. Deskriptory: ; rodina ohrožená; rodina problémová; děti ohrožené; chudoba; situace ekonomická; situace sociální; úroveň životní; příjem minimální; práce sociální; výzkum ; mezinárodní Změny v náhradní rodinné péči. / CILEČKOVÁ, Kateřina In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.14, č. 2 (2014), s Změny, které v náhradní rodinné péči přineslo zrušení zákona o rodině a přijetí nového občanského zákoníku. Změna legislativy klade velké nároky na pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí, jejichž úkolem je správně aplikovat platné právo a zároveň poskytovat účinnou pomoc ohroženému dítěti a rodině. Analýza změn, ke kterým v jednotlivých typech náhradní rodinné péče od 1. ledna 2014 došlo, se zaměřením na úkoly orgánů sociálně-právní ochrany dětí, a to na pozadí mezinárodních smluv, kterými je vázána a a které ve velké míře ovlivnily znění nového právního předpisu. Deskriptory: ; Mezinárodní; péče náhradní rodinná; péče pěstounská; ochrana sociálně-právní; práva lidská; zákonodárství; koncepce budoucí 13

14 Vymáhání výživného pro dítě ze zahraničí (2.). / ROGALEWICZOVÁ, Romana In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 6 (2014), Pokrač. s : -lit. Deskriptory: ; výživné; právo rodinné; rodina neúplná; řízení soudní Změny v sociálně-právní ochraně dětí, přijaté v souvislosti s novým občanským zákoníkem. / NOVOTNÁ, Věra In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 6 (2014), s Deskriptory: ; ochrana sociálně-právní; děti; právo občanské; správa; výchova mimo vlastní rodinu; péče náhradní rodinná; adopce; ústavy; péče pěstounská Vedení rozhovoru s dětmi v kontextu sociálně-právní ochrany dětí. / PTÁČEK, Radek - PEMOVÁ, Terezie In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 6 (2014), s : -lit. Deskriptory: ; ochrana sociálně-právní; děti; psychologie dítěte; pracovníci sociální K nové úpravě práva na ochranu před domácím násilím (1.). / SVOBODA, Karel In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 7 (2014), s. 5-9, pokrač.: -lit. Deskriptory: ; násilí v rodině; rodina problémová; děti týrané Rodičovství po rozvodu a možnosti jeho hodnocení. / MATOUŠEK, Oldřich In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 7 (2014), s Deskriptory: ; rozvody; rodičovství; rodina problémová; děti K nové úpravě práva na ochranu před domácím násilím (2.). / SVOBODA, Karel In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 8 (2014), Pokrač. s : -lit. Deskriptory: ; násilí v rodině; rodina problémová; děti týrané Další alternativa k denní péči o předškolní děti ve školských zařízeních. / KŘÍS- TEK, Adam In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 8 (2014), s : -lit. Informace o možnosti péče o děti předškolního věku pečovatelskou službou, zejména v účelových zařízeních sociálních služeb - centrech denních služeb nebo denních stacionářích. Deskriptory: ; děti; zařízení předškolní; rodina ohrožená; vyloučení sociální; služby sociální; služba pečovatelská; zařízení sociálních služeb Prevence proti mezinárodním rodičovským únosům dětí a záruky v případě rozhodnutí o navrácení dítěte do země obvyklého bydliště. / ROGALEWICZOVÁ, Romana In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 8 (2014), s , pokrač.: -lit. Deskriptory: ; děti ohrožené; rodina problémová; Mezinárodní 14

15 SRN Cochemská praxe - jiný způsob rozvodu. / MATOUŠEK, Oldřich In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 8 (2014), s : -lit. Článek pojhednává o specifickém modelu řešení rozvodů, vyvinutém v SRN, tzv. Cochemské praxi, který je založen na spolupráci profesí zúčastněných v rodičovských sporech. Deskriptory: SRN; rozvody; rodina problémová; rodina ohrožená; právo rodinné; děti; děti ohrožené; manželství; rodičovství ETNICKÉ SKUPINY Pracujeme s Romy? Průzkum etnicity a národnosti klientů a klientek terénního programu. / PAŘÍZKOVÁ, Alena In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.14, č. 2 (2014), s :tab., -lit. Definování individuální identity v kontextu diskusí o významu kolektivní identity, tedy etnicity/národnosti. Deskriptory: ; politika sociální; práce sociální; skupiny etnické; Romové; kultura; organizace neziskové; výzkum CIZINCI mezinárodní; Determinanty zdraví imigrantů. / OLIŠAROVÁ, Věra - TÓTHOVÁ, Valérie - BRABCOVÁ, Iva In: Kontakt. - Roč.16, č. 1 (2014), s :obr., -lit. Mapování vlivu čtyř základních faktorů: etnicity, stupně akulturace, imigračního statusu a socioprofesní pozice na zdraví imigrantů. Byla využita sekundární analýza relevantních zdrojů s využitím elektronických databází. Cílem bylo vytyčit a popsat vztah determinant, které mohou ovlivňovat zdraví imigrantů. Deskriptory: Mezinárodní; ; cizinci; nemocnost; péče zdravotní; péče sociálně zdravotní 15

16 CHUDÍ Sociální práce s lidmi s hmotnou nouzí. / MUSIL, Libor - HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍ- KOVÁ, Jana In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.14, č. 2 (2014), s :tab., -lit. Článek je věnován otázce, zda sociální pracovníci chápou pomoc lidem s hmotnou nouzí jako kompenzaci osobních deficitů, nebo jako zprostředkování problémových interakcí. Výzkum byl proveden ve třech záměrně vybraných lokalitách. V každé z nich byly provedeny hloubkové rozhovory se sociálními pracovníky místního kontaktního pracoviště Úřadu práce a obecního úřadu. Lokality byly vybrány záměrně tak, aby ve vyprávění místních sociálních pracovníků byl zastoupen co nejširší repertoár používaných postupů sociální práce. Od dotazovaných sociálních pracovníků jsme získali popisy desítek řešených případů, které jsme následně interpretovali z hlediska typologie, která zahrnuje dva výše zmíněné tzv. čisté typy chápání sociální práce. Identifikovali jsme jedenáct typů řešení případů lidí s hmotnou nouzí, které jsme následně z hlediska použité typologie chápání sociální práce uspořádali do čtyř uskupení typů řešení případů lidí s hmotnou nouzí. Klíčovým poznatkem je, že sociální pracovníci z vybraných lokalit popsali širokou škálu způsobů řešení, která sahá od uspokojování potřeb administrací dávek či působením na kompetence klientů až po snahu předcházet důsledkům a eskalaci hmotné nouze zprostředkováním změny problémových interakcí klientů. Deskriptory: ; VÚPSV; práce sociální; úroveň životní; chudí; výzkum; pracovníci sociální 16

17 EKONOMIE, EKONOMICKÝ ROZVOJ, DANĚ Tuzemský průmysl roste. / ERNEST, Jan In: Statistika a my. - Roč.4, č. 6 (2014), s :obr. Výsledky za průmysl v 1. čtvrtletí 2014 přinášejí poměrně optimistický obrázek. Nejedná se ale o výrazné překvapení. Výsledky plynule navazují na oživení, které nastalo v průběhu loňského roku. Dostupné z: Deskriptory: ; ekonomika; situace ekonomická; průmysl; EU; statistika Počet podnikatelek se za 20 let zdvojnásobil. / STRAŠILOVÁ, Gabriela In: Statistika a my. - Roč.4, č. 6 (2014), s :obr. Dostupné z: Deskriptory: ; podnikání soukromé; samostatní; ženy; statistika K novele zákona o dobrovolnické službě od / OLEJAROVÁ, Žaneta In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 7 (2014), s : -lit. Deskriptory: ; činnost dobrovolná; organizace neziskové; práce neplacená; práce sociální; právo občanské ; EU Služby ve znamení růstu. / HARÁK, Tomáš In: Statistika a my. - Roč.4, č. 7-8 (2014), s :obr. V 1. čtvrtletí 2014 se tržby v běžných cenách v odvětví služeb zvyšovaly jak v Česku, tak i v rámci celé EU28. Na růstu v se podílela zejména odvětví dopravy a skladování a administrativních a podpůrných služeb. Dostupné z: Deskriptory: ; EU; služby; ekonomika; statistika ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, PROBLÉMY CHUDOBY Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou rodinami s nezletilými dětmi. /GOJOVÁ, Alice - GOJOVÁ, Vendula - LINDOVSKÁ, Eliška - ŠPILÁČKOVÁ, Marie In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.14, č. 2 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Analýza způsobů, kterými rodiny zvládají situaci chudoby či ohrožení chudobou. Popis teoretických východisek, konceptualizace pojmu chudoby ve vztahu k rodinám s nezletilými dětmi. Analýza fáze sociální diskvalifikace a způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou. Výsledky kvantitativního výzkumu, jehož cílem byla analýza životní situace domácností rodin s nezletilými dětmi ve fázi chudoby nebo ohrožení chudobou a způsobů, kterými tyto situace zvládají. Cílem bylo získání informací a podkladů pro rozvoj či modifikaci sociální práce s rodinami s nezletilými dětmi, které v chudobě žijí nebo jsou ji ohroženy. Deskriptory: ; rodina ohrožená; rodina problémová; děti ohrožené; chudoba; situace ekonomická; situace sociální; úroveň životní; příjem minimální; práce sociální; výzkum 17

18 EU Příznivý obrat v 1. čtvrtletí. / DUBSKÁ, Drahomíra In: Statistika a my. - Roč.4, č. 7-8 (2014), s. 20.:obr. Domácnosti ve velké většině zemí EU28 vydaly na spotřebu v letošním 1. čtvrtletí reálně o dost více než loni. Dostupné z: Deskriptory: EU; výdaje-domácnosti; spotřeba; statistika Životní podmínky domácností se zlepšují. / BEDRNÍČKOVÁ, Eva In: Statistika a my. - Roč.4, č. 7-8 (2014), s :obr., tab. Průměrná výše příjmů českých domácností v roce 2012 nominálně vzrostla, reálně se však opět meziročně snížila. Důvodem bylo rychlejší tempo růstu cen. Nejhůře na tom byli obyvatelé Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Čisté roční peněžní příjmy na osobu, 2005 až Míra chudoby poklesla. Majitelé bytů jsou spokojenější. Hranice ohrožení příjmovou chudobou podle složení domácnosti, 2009 a Spokojenost s vybranými aspekty života, Muži s ženami se v hodnocení téměř shodují. Dostupné z: Deskriptory: ; domácnosti; příjmy; kvalita života; chudoba; výdaje; bydlení PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY EU Cena práce stagnovala. / DUBSKÁ, Drahomíra In: Statistika a my. - Roč.4, č. 6 (2014), s. 16.:obr. Pokud jde o náklady práce, pak stokoruna hrubého domácího produktu stála v roce 2013 v EU o 11,6 % více než v roce V Česku to bylo více o 12,5 %. Dostupné z: Deskriptory: EU; ; náklady práce; statistika Proč ženy berou méně. / HOLÝ, Dalibor In: Statistika a my. - Roč.4, č. 6 (2014), s :obr. Běžnou výplatu, vyjádřenou mzdovým mediánem, mají ženy oproti mužům nižší o 15,5 %. Důvodem je menší počet odpracovaných a placených hodin a hůře odměňovaná zaměstnání. Jen velmi málo žen se vyskytuje na nejlépe placených řídících pozicích, a pokud ano, pak jsou jejich mzdy nižší než platy top manažerů ľ mužů. Mediánové mzdy podle pohlaví a věku (v letech) v roce Distribuce hrubých mezd podle pohlaví v roce Stupeň dosaženého vzdělání zaměstnanců mužů a žen. Ženy mají v průměru vyšší vzdělání než muži. Dostupné z: Deskriptory: ; mzdy; mzda průměrná; muži; ženy; vzdělání dosažené; statistika 18

19 Pracovat mnohdy bolí. / PETRÁŇOVÁ, Marta - MEJSTŘÍK, Bohuslav In: Statistika a my. - Roč.4, č. 6 (2014), s :obr., tab. Více než polovina pracujících, tj. 2,5 mil. osob, si myslí, že se jim v důsledku zaměstnání zhoršuje zdraví. Přes půl milionu lidí je v práci zároveň vystaveno jak fyzickým, tak i duševním rizikovým faktorům. Dostupné z: Deskriptory: ; podmínky pracovní; bezpečnost práce; perzekuce na pracovišti; šetření Vývoj sociálního dialogu v České republice během světové finanční krize II. /VEVERKOVÁ, Soňa In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 3 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Tento příspěvek navazuje na článek v předchozím čísle časopisu. Mapuje vývoj vztahů mezi sociálními partnery, tzn. zástupci zaměstnavatelů a zástupci zaměstnanců, v České republice během ekonomického útlumu. Sleduje přibližně období a popisuje, jak se vztahy mezi sociálními partnery proměňovaly v závislosti na ekonomickém vývoji a zda byli sociální partneři schopni dosáhnout v krizovém období kompromisu. Deskriptory: ; dialog sociální; krize ekonomická; zaměstnanci; zaměstnavatelé; VÚPSV mezinárodní Úloha ministerstev práce a veřejných služeb zaměstnanosti: výzvy a reformy v České republice a v zahraničí. / VYCHOVÁ, Helena In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 3 (2014), s Informace o konferenci na téma "Úloha ministerstev práce a veřejných služeb zaměstnanosti: výzvy a reformy v České republice a v zahraničí", která se konala a kterou organizoval VÚPSV, v.v.i.. Uskutečnila se za mezinárodní účasti expertů z ILO, kteří se dané problematice dlouhodobě věnují, a také zahraničních odborníků působících přímo ve službách zaměstnanosti v Rakousku a Německu. Deskriptory: Mezinárodní; ; konference; služby zaměstnanosti; ministerstva; trh práce; VÚPSV Získat povolení k práci bude pro cizince jednodušší. In: Veřejná správa. - Roč.25, č. 13 (2014), s června 2014 vstoupila v platnost novela zákona o pobytu cizinců a zákona o zaměstnanosti. Cizincům bude stačit duální pobytové povolení - zaměstnanecká karta, kterou jim vydá Ministerstvo vnitra. Deskriptory: ; práce-cizinci; zákonodárství; koncepce budoucí K vybraným důležitým osobním překážkám v práci. / HROUZKOVÁ, Věra In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 6 (2014), s Deskriptory: ; právo pracovní; podmínky pracovní; doba pracovní; podmínky nároku Vysílání pracovníků formou přímého zaměstnání u uživatele. / ČECHTICKÁ, Alena In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 6 (2014), s Deskriptory: ; zapůjčování pracovníků; právo pracovní 19

20 Exekuční srážky ze mzdy (platu) v otázkách a odpovědích (1.). / DVOŘÁKOVÁ, Veronika In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 6 (2014), s Pokrač. Deskriptory: ; mzdy; řízení soudní; zaměstnanci Příspěvkové organizace, výkon práce ve svátek a plat. / KLÍMOVÁ, Růžena In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 6 (2014), s Deskriptory: ; mzdy; doba pracovní; zaměstnanci; právo pracovní Dovolená v kostce. / NÁHLÍKOVÁ-KALETOVÁ, Romana In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 7 (2014), s Deskriptory: ; dovolená; právo pracovní; podmínky nároku Exekuční srážky ze mzdy (platu) v otázkách a odpovědích (2.). / DVOŘÁKOVÁ, Veronika In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 7 (2014), s :tab. Text je doplněn názornými příklady. Deskriptory: ; mzdy; řízení soudní Změny v kontrolní činnosti inspekce práce v souvislosti s přijetím kontrolního řádu. / KALVODA, Aleš In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 6 (2014), s Ke změnám a jejich důsledkům v souvislosti s novým zákonem č. 64/2014 Sb, který nabyl účinnosti Deskriptory: ; inspekce práce; zákonodárství Porušování pracovních povinností ve světle judikatury. / JANEČKOVÁ, Eva In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 6 (2014), s Deskriptory: ; vztahy pracovní; poměr pracovní; právo pracovní Ústní dohoda vs. nelegální práce, zánik odpovědnosti. / STÁDNÍK, Jaroslav - KIE- LER, Petr In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 6 (2014), s Z rozsudku Nejvyššího správního soudu. Absence písemně uzavřené dohody o provedení práce. Uzavírání dohod během kontroly. Určení počátku prekluzivní lhůty pro zahájení správního řízení. Posouzení podnětu. Deskriptory: ; zaměstnanost skrytá; zákonodárství; řízení soudní; kontrola; právo správní; dohody 20

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Jitka Langhamrová,Vysoká škola ekonomická, Praha Téma rodina a domácnost je velice často diskutované. Je velké množství možností, jak na rodinu

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

O autorech Používané zkratky Úvodem k prvnímu vydání Úvodem k druhému vydání... 21

O autorech Používané zkratky Úvodem k prvnímu vydání Úvodem k druhému vydání... 21 Obsah O autorech... 11 Používané zkratky... 15 Úvodem k prvnímu vydání... 17 Úvodem k druhému vydání... 21 HLAVA PRVNÍ Pojetí sociálního práva, jeho předmět, systém a nástroje... 23 1 Pojem a předmět sociálního

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Fiskální teorie a politika LS 2016

Fiskální teorie a politika LS 2016 Fiskální teorie a politika LS 2016 RUD 2016 Vyhláška č. 213/2015 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů podíl

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz

Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011 MOŽNOSTI SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V ČESKÉ REPUBLICE Obsah prezentace Zdroje dat, základní popis VŠPS Popis základních domácnostních ukazatelů a participace

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního Generováno 6. 12. 2016 A Okruh A.......................................................... A.1 Předmět, cíle a systém práva sociálního............................... 3 3 A.2 Pojem a koncepce

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČÍ Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 602 00 Brno, Jaselská 7/9 Školní rok: 2016/2017 Obor: Sociální činnost 75-41-M/01 denní forma studia MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2016 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI RELIK 2014. Reprodukce lidského kapitálu vzájemné vazby a souvislosti. 24. 25. listopadu 2014 TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Kotýnková Magdalena Abstrakt Stárnutí obyvatelstva,

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

PERSPEKTIVY MLADÉ GENERACE PŘI ZAKLÁDÁNÍ RODINY

PERSPEKTIVY MLADÉ GENERACE PŘI ZAKLÁDÁNÍ RODINY PERSPEKTIVY MLADÉ GENERACE PŘI ZAKLÁDÁNÍ RODINY Ondřej Nývlt Tisková konference, 7. 5. 2014, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 1 Zdroje dat Výběrová šetření

Více

NOVINKY V PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVĚ

NOVINKY V PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVĚ NOVINKY V PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVĚ PRAHA/ 2. 2. 2017 JITKA HLAVÁČKOVÁ Projekt Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 OBSAH, FUNKCE, PRINCIPY, NÁSTROJE, AKTÉŘI SOCIÁLNÍ POLITIKY Funkce sociální politiky: ochranná, aktivizační, redistribuční, homogenizační, preventivní,

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní norma, pramen

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Soustava veřejných rozpočtů I 2

Soustava veřejných rozpočtů I 2 Soustava veřejných rozpočtů I 2 Vyučující: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, Ing. Alena Maaytová, PhD, Ing. Miroslav Červenka Typ studijního předmětu: povinný Doporučený roč./sem.: 2/4 Rozsah studijního předmětu:

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V Praze žilo k 31.12.1 1 257 158 obyvatel. V devadesátých letech počet obyvatel Prahy klesal, od roku 1 však setrvale roste, i když v období posledních dvou let nižším tempem. Tato změna

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

DC003: Jana Vobecká Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

DC003: Jana Vobecká Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. DC003: Analýza vlivu finanční dostupnosti bydlení a regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení mezi regiony NUTS 3 na demografické chování mladé generace, ve srovnání s vlivy jiných významných

Více

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI Pilotní průzkum, jehož cílem bylo zejména ověřit praktickou použitelnost otázek pro konstrukci skóre, se uskutečnil v listopadu a

Více

Kvalita a udrţitelnost ţivota jako kritérium vizí a strategií

Kvalita a udrţitelnost ţivota jako kritérium vizí a strategií Kvalita a udrţitelnost ţivota jako kritérium vizí a strategií Martin Potůček CESES FSV UK Praha, Česká republika http://martinpotucek.cz, http://ceses.cuni.cz Beseda Společnosti pro trvale udrţitelný ţivot

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost patří k nejsledovanějším ekonomickým ukazatelům. V České republice však existují minimálně dva ukazatele nezaměstnanosti, první je pravidelně zveřejňován

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ číslo kurzu: SPP726/SPR726 vyučující: Mgr. Ludmila Sedláková kontakt: e-mail: sed.ludmila@seznam.cz termíny konzultací v roce 2015: 19. září, 31. října, 28. listopadu

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

DOKUMENTACE ZA DUBEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i.

DOKUMENTACE ZA DUBEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. DOKUMENTACE ZA DUBEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum

Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum 6. 5. 2010 od 11:00 do 13:00 hodin, Hotel Beránek Petr Wija Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování, MPSV Expected increase in senior

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Mgr. Gabriela Mátéová Jak jsme začínali Od roku 2001 genderové statistiky Od roku 2006 zavedena

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Správa zaměstnanosti

Správa zaměstnanosti Správa zaměstnanosti SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Útvary příslušné k příjmu stížností, podnětů a oznámení občanů

Útvary příslušné k příjmu stížností, podnětů a oznámení občanů Útvary příslušné k příjmu stížností, podnětů a oznámení občanů Vážený občane, věříme, že následující informace Vám pomohou při výběru odborného útvaru, jehož pracovníci jsou kompetentní k vyřízení Vaší

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha:

Více

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR Systém pojistného sociálního v ČR SUBSYSTÉMY a jejich SPRÁVCI sociální (VZP) sociální zabezpečení (SZ) Veřejné zdravotní Nemocenské (NEP) Důchodové (DUP) Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (PSPZ)

Více

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová Vyučující: JUDr. Iva Kernová Kurz navazuje na kurz základy práva. SOCIÁLNÍ PRÁVO sylabus Cíl: Uvést studenty hlouběji do současného stavu sociálního

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY 14. ČERVNA 2017 PRAHA

KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY 14. ČERVNA 2017 PRAHA KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY 14. ČERVNA 2017 PRAHA Dipl.-Pol. Jana Maláčová MSc. Ředitelka odboru rodinné politiky a politiky stárnutí, MPSV Základní informace Koncepci rodinné politiky připravuje MPSV ve

Více

Zdravotně sociální problematika z pohledu VÚPSV, v.v.i. aktuální poznatky a priority pro další výzkum. Ladislav P r ů š a Praha, 13.

Zdravotně sociální problematika z pohledu VÚPSV, v.v.i. aktuální poznatky a priority pro další výzkum. Ladislav P r ů š a Praha, 13. Zdravotně sociální problematika z pohledu VÚPSV, v.v.i. aktuální poznatky a priority pro další výzkum Ladislav P r ů š a Praha, 13. ledna 2015 představení VÚPSV, v.v.i. první výzkumné pracoviště v resortu

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Zpracovaná v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Studijní program: Řízení lidských zdrojů a ekonomika práce Studijní obor: Ekonomika a řízení lidských zdrojů Typ studia: bakalářské OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Akademický školní rok 2013/2014

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Souvislosti důchodového systému Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Mandát odborné komise Základní cíle: změny důchodového systému v širším sociálně

Více

ÚVOD DO PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ

ÚVOD DO PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ ÚVOD DO PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ Kateřina Legnerová Mail: katerina.legnerova@fhs.cuni.cz ÚVOD Předmět jako takový Organizace zkoušek Základní literatura: Zuzana Dvořáková a kol.: Řízení lidských zdrojů, 2012

Více

Senioři - sociální skupina ohrožená exekucemi? Sociální ochrana Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i

Senioři - sociální skupina ohrožená exekucemi? Sociální ochrana Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i Senioři - sociální skupina ohrožená exekucemi? Připravila: Jana Vrabcová Sociální ochrana Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i Obsah 1. Úvod 2. Základní přehled a podmínky uvalení exekuce na

Více

DĚTSKÉ SKUPINY. Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ /0.0/0.0/15_009/ Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV)

DĚTSKÉ SKUPINY. Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ /0.0/0.0/15_009/ Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV) DĚTSKÉ SKUPINY Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266 Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV) PROJEKT PODPORA IMPLEMENTACE DĚTSKÝCH SKUPIN Operační program

Více

Název. 1: O b y v a t e l s t v o, r o d i n y a d o m á c n o s t i

Název. 1: O b y v a t e l s t v o, r o d i n y a d o m á c n o s t i Seznam tabulek Číslo tabulky 1: O b y v a t e l s t v o, r o d i n y a d o m á c n o s t i 1 Děti a senioři v letech 1990 a 2005 2 Vzájemný věk svobodných snoubenců v letech 1995 a 2005 3 Páry sezdané

Více

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě Co dále? Dalším krokem projektu SHARE 50+ v Evropě v roce 2008 a 2009 je sběr a připojení dat životní historie respondentů k již existující databázi

Více

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE 4.11. 2014 Age Management: Strategické řízení věkové diverzity ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Kurz e-learningu - Současné negativní trendy ve vývoji české rodiny (Rozšiřující studium sociální pediatrie)

Kurz e-learningu - Současné negativní trendy ve vývoji české rodiny (Rozšiřující studium sociální pediatrie) Kurz e-learningu - Současné negativní trendy ve vývoji české rodiny (Rozšiřující studium sociální pediatrie) Do kurzu se lze přihlásit prostřednictvím systému moodle na adrese: http://moodle.zsf.jcu.cz/login/index.php

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace (projekt ) MUDr. Vladimíra Lipšová SZÚ, CHPPL Informace o projektu Účastníci Výběr tématu Cíle, cílové skupiny E-learning Web anketa, výsledky Závěr, kontakty

Více

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA BENEFITY

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA BENEFITY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA BENEFITY Výsledky průzkumu - dotazníkové šetření Praha, říjen 2016 Tato zpráva byla vytvořena pro potřebu jednání sociálních partnerů s vazbou na koncepční novelu zákoníku práce v souladu

Více

Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů. seminář Sociální podmínky otcovství v České republice

Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů. seminář Sociální podmínky otcovství v České republice Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů seminář Sociální podmínky otcovství v České republice 19. listopadu 2014 PROGRAM SEMINÁŘE 10:30 10:40 Úvodní slovo 10:40 10:55 Informace

Více

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY DOMÁCNOSTÍ A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V OLOMOUCKÉM KRAJI. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 czso.

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY DOMÁCNOSTÍ A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V OLOMOUCKÉM KRAJI. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 czso. ŽIVOTNÍ PODMÍNKY DOMÁCNOSTÍ A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V OLOMOUCKÉM KRAJI ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/23 ŠETŘENÍ O PŘÍJMECH A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH DOMÁCNOSTÍ - výběrové

Více

Rovnost v odměňování právo versus praxe. Mgr. Veronika Bazalová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv

Rovnost v odměňování právo versus praxe. Mgr. Veronika Bazalová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Rovnost v odměňování právo versus praxe Mgr. Veronika Bazalová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Co je to rovnost? nedosažitelný ideál, ale zároveň hodnota, která se stala právním

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

Soustava veřejných rozpočtů I 2

Soustava veřejných rozpočtů I 2 Soustava veřejných rozpočtů I 2 Vyučující: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc., Ing. Miroslav Červenka Typ studijního předmětu: povinný Doporučený roč./sem.: 2/4 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/-/- KS:

Více

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření MEMO/06/372 V Bruselu dne 12. října 2006 Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření Řešení problému stárnutí v EU několik číselných údajů Otázka stárnutí obyvatelstva se netýká pouze

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Základní pohled na budoucí vývo. j počtu osob dle. Zastoupení osob ve starším věku a jejich participace na trhu práce i ve srovnání s EU27

Základní pohled na budoucí vývo. j počtu osob dle. Zastoupení osob ve starším věku a jejich participace na trhu práce i ve srovnání s EU27 Kulatýstůl Praha, 15. 3. 2012 Participace starších osob na trhu práce podle dat VŠPS Ondřej Nývlt, ČSÚ Marta Petráňová, ČSÚ Ivana Dubcová, ČSÚ Základní pohled na budoucí vývo j počtu osob dle věku v ČR

Více

Sociální zabezpečení v ČR

Sociální zabezpečení v ČR Sociální zabezpečení v ČR Vyučující: Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu: volitelný Doporučený roč./sem.: 3/6 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/- KS: 6 Způsob zakončení: zápočet Počet kreditů:

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Metodický list č. 1 Název tematického celku: Úvod do personální práce Tento tématický celek je úvod do problematiky řízení lidských zdrojů v organizaci, definuje

Více

Zneužívání chudoby: čísla a fakta. Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.

Zneužívání chudoby: čísla a fakta. Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. Zneužívání chudoby: čísla a fakta Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. Chudoba: co je to? Absolutní chudoba = nejsou zajištěny základní potřeby Relativní chudoba = srovnání životní úrovně jedince s průměrnou

Více