STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ"

Transkript

1 STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice

2 OBSAH ÚVOD...3 CHARAKTERISTIKA UKAZATELŮ A SROVNÁVACÍ LIMITY...4 Tlak krve...4 Cholesterol...4 Glykémie...4 Index tělesné hmotnosti (BMI)...5 Procento tělesného tuku...5 Kouření. 5 ANALÝZA DNE ZDRAVÍ 6 PŘEKROČENÍ MEZNÍCH HODNOT SLEDOVANÝCH UKAZATELŮ.7 Kritéria hodnocení...7 ANALÝZA VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU 8 ANALÝZA HODNOT CELKOVÉHO CHOLESTEROLU..9 ANALÝZA HODNOT ANTROPOMETRICKÝCH UKAZETELŮ 0 ZÁVĚR...2 2

3 ÚVOD Dne byl ve spolupráci se Základní školou Votice uspořádán Den zdraví. Jedná se o akci podporující a propagující zdravý životní styl obyvatel města Votice. Pracovníci Centra podpory veřejného zdraví, oddělení podpory zdraví Státního zdravotního ústavu v Praze, zajistili na této akci zdravotnickou a poradenskou část. Pro účastníky Dne zdraví byla připravena pestrá nabídka intervenčních aktivit vztahujících se k zlepšení zdraví s důrazem na rizika vyplývající ze životního stylu. Vyšetření a poradenství byly především zaměřeny na zjišťování rizikových faktorů životního stylu, které se nejvíce podílejí na vzniku chronických neinfekčních onemocnění (kardiovaskulární, nádorová, onemocnění pohybového aparátu apod.). Chronická neinfekční (nepřenosná) onemocnění způsobují 60 % všech úmrtí a 47 % celosvětového zatížení nemocemi a očekává se, že tato čísla se zvýší do roku 2020 na 73 % úmrtí a 60 % zatížení nemocemi. Přitom je dostatečně prokázáno, že faktory, které podstatně zvyšují riziko nepřenosných onemocnění, jsou zejména nadměrná konzumace potravin bohatých na energii a chudých na ochranné a žádoucí živiny a nízká úroveň fyzické aktivity. Zásadním problémem se stává nerovnováha mezi příjmem a výdejem energie. Tato skutečnost je také hlavní příčinou celosvětové epidemie nadváhy a obezity. Dalšími rizikovými faktory jsou vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu, kouření, vysoká spotřeba alkoholu, úrazy, sexuálně přenosná onemocnění včetně AIDS, užívání drog. Všechny tyto rizikové faktory jsou ovlivnitelné naším jednáním a chováním. Každý účastník této preventivní akce měl možnost nechat si změřit krevní tlak a hladinu celkového cholesterolu z kapilární krve pomocí přístroje Reflotron. Pracovníci zájemcům stanovili index BMI, který je základním ukazatelem pro hodnocení tělesné hmotnosti. Pomocí tukoměru Omron byla stanovována hodnota skrytého tělesného tuku. Dále měli účastníci možnost individuálního poradenství v oblasti správné výživy. Tato služba byla respondentům nabízena zejména tehdy, pokud u nich byla zjištěna zvýšená hladina celkového cholesterolu, zvýšený krevní tlak, nadváha nebo obezita. Konzultovat mohli i diety při různých chorobách a další otázky z oblasti výživy. Výsledky byly individuálně s každým vyšetřeným zhodnoceny a byly mu doporučeny aktivity pro zlepšení či upevnění zdraví, či návštěva praktického lékaře k celkovému vyšetření. 3

4 CHARAKTERISTIKA UKAZATELŮ A SROVNÁVACÍ LIMITY TLAK KRVE Vysoký krevní tlak postihuje ve většině civilizovaných zemí % dospělého obyvatelstva a je příčinou zhruba čtvrtiny až poloviny všech onemocnění srdce a cév. Hodnocení tlaku krve (TK v mm Hg) Systolický TK (horní) Diastolický TK (dolní) HODNOCENÍ méně než 30 méně než 85 normální zvýšený normální více než 40 více než 90 vysoký - hypertenze Zdroj: SZÚ CHOLESTEROL Hladina cholesterolu v krvi je jedním ze základních indikátorů rizika srdečně-cévních onemocnění. Vysoká koncentrace cholesterolu výrazně urychluje vznik aterosklerózy (kornatění) cév a jejích komplikací (ischemická choroba srdce). Hodnocení celkového cholesterolu (mmol/l) referenční meze hodnota 5,00 normální 5,0 6,49 zvýšená 6,50 riziková Zdroj: Centrum podpory veřejného zdraví, SZÚ GLYKÉMIE Glykémie je termín používaný pro vyjádření koncentrace glukózy v krvi. Normální hodnoty glykémie v kapilární krvi se pohybují v hodnotách 3,5-5,5 mmol/l (na lačno) a po jídle stoupají o - 2 mmol/l. U diabetiků by hodnota glykémie neměla optimálně přesáhnout 6,0 mmol/l na lačno a 7,5 mmol/l po jídle. Pokles glykémie pod dolní hranici normy (< 3,3 mmol/l) se nazývá hypoglykémie. Zvýšená hladina glykémie (>5,5 mmol/l nalačno pro nediabetika) se označuje jako hyperglykémie. 4

5 INDEX TĚLESNÉ HMOTNOSTI (BMI) Index tělesné hmotnosti se užívá k rychlému zhodnocení, zda váha člověka je odpovídající jeho výšce či nikoliv. BMI = tělesná váha v kg / výška v m 2 Posouzení váhy dle kategorií BMI (kg/m²) Podváha Normální váha Nadváha Obezita < 8,5 8,5 24,9 25,0 29,9 30,0 Zdroj: WHO a International Obesity Task Force PROCENTO TĚLESNÉHO TUKU Procento tělesného tuku upřesňuje, zda člověk mající nadváhu dle BMI má nadbytek tukové tkáně nebo má vyšší hmotnost v důsledku vyššího podílu svalové tkáně v těle. Ženy Muži Věk % nízká normální nadváha obezita 8-29 do nad do nad do nad do nad do nad 44 Věk % nízká normální nadváha obezita 8-29 do nad do nad do nad do nad do nad 34 KOUŘENÍ Kouření výrazně ovlivňuje délku a kvalitu života. Podílí se na vzniku kardiovaskulárních onemocnění, rakoviny, chronických plicních onemocnění a dalších nemocí ve všech klinických oborech. 5

6 ANALÝZA VÝSLEDKŮ DNE ZDRAVÍ Akci navštívilo a nechalo se vyšetřit celkem 86 osob, vyšetřeno bylo 64 žen a 22 mužů. Věkové rozložení zájemců o Den zdraví ukazuje graf. Nejmladšímu vyšetřovanému klientovi bylo 3 let, nejstaršímu klientovi 84 let. Průměrný věk zúčastněných mužů byl 52,4 let a žen 53 let. Graf č.: Věkové zastoupení zúčastněných osob. Věkové rozložení účastníků věk ženy muži počet účastníků Z celkového počtu účastníků - se podrobilo měření krevního tlaku 46 osob - 74 osob si nechalo stanovit hladinu celkového cholesterolu - 63 osob si nechalo vypočítat BMI a využilo poradnu výživy - procento tělesného tuku bylo měřeno přístrojem Omron u 63 osob 6

7 PŘEKROČENÍ MEZNÍCH HODNOT SLEDOVANÝCH UKAZATELŮ KRITÉRIA HODNOCENÍ sledovaný ukazatel tlak krve cholesterol index tělesné hmotnosti BMI procento tělesného tuku (k upřesnění BMI) mezní hodnota 30/85 mm Hg 5,0 mmol/l 25,0 Mezní hodnoty se odlišují vzhledem k pohlaví a věkové kategorii. Hodnoty jsou uvedeny v tabulce: procento tělesného tuku. Ze 63 vyšetřených osob z hlediska hodnocení stavu tělesné hmotnosti 2 osob je v normě osoba má nedostatečnou váhu 24 osob má nadváhu 7 osob je obézních Ze 63 vyšetřených z hlediska procentuálního zastoupení tukové tkáně v těle 27 osob normální zastoupení tělesného tuku 35 osob zvýšené procento tělesného tuku osoba nízké procento tělesného tuku Z 46 vyšetřených osob mělo 9 osob vysoký krevní tlak 8 osob zvýšený krevní tlak 9 osob naměřený tlak v normě Z 74 vyšetřených osob mělo hladinu celkového cholesterolu 25 osob zvýšenou hladinu celkového cholesterolu 6 osob vysokou hladinu celkového cholesterolu 43 osob hladinu celkového cholesterolu v normě Tabulka č. : Překročení mezních hodnot sledovaných ukazatelů všech účastníků sledovaný ukazatel počet osob, u nichž byly překročeny mezní hodnoty Ženy Muži systolický 8 8 diastolický 9 6 Tlak krve systolický + diastolický 9 5 Cholesterol celkový 23 8 Glykémie neměřeno neměřeno Hmotnost Rizikové množství % tělesného tuku 27 9 BMI nadváha 23 obezita 9 8 7

8 ANALÝZA VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU O měření krevního tlaku byl velký zájem, celkem bylo změřeno 46 zájemců 33 žen a 3 mužů. V případě neobvyklých hodnot bylo měření opakováno. U 27-ti osob byly naměřeny hodnoty zvýšeného nebo vysokého krevního tlaku, celkem tedy 58,7 % změřených bylo upozorněno na důležitost další kontroly krevního tlaku a popřípadě řešení tohoto problému např. u praktického lékaře. Za významné považujeme to, že byl naměřen zvýšený nebo vysoký krevní tlak 7-ti osobám, které se s tímto problémem dosud neléčí. Tabulka č.2: Výsledky měření krevního tlaku. Krevní tlak Tlak normální zvýšený vysoký Ženy Muži Graf č.2a: Výsledky měření krevního tlaku Hodnocení tlaku krve 58,70% 4,30% normální hodnota TK zvýšený a vysoký TK Graf č.2b: Hodnoty vnitřního tlaku Hodnoty krevního tlaku 5 vysoký Tk muži krevní tlak zvýšený TK muži Norma Tk muži vysoký Tk ženy zvýšený TK ženy 4 Norma Tk ženy počet osob 8

9 ANALÝZA HODNOT CELKOVÉHO CHOLESTEROLU Celkem byla stanovena hladina celkového cholesterolu z kapilární krve 74 osobám, z toho bylo 55 žen a 9 mužů. 3 osob tj. 4,89 % osob mělo zjištěnou hodnotu celkového cholesterolu vyšší než 5,00 mmol/l. Těmto osobám byla doporučena úprava stravovacích zvyklostí ve smyslu omezení zdrojů cholesterolu z potravy a následná kontrola u praktického lékaře v rámci preventivních prohlídek. Průměrná hodnota celkového cholesterolu u osob v normě byla 4,93 mmol/l krve, u osob se zvýšenou hladinou byla 5,624 mmol/l krve, průměrná hodnota u vysoké hladiny celkového cholesterolu byla 6,905 mmol/l. Tabulka č.3: Výsledky měření celkového cholesterolu Cholesterol Norma Zvýšený Vysoký Ženy Muži 7 Celkem Graf č. 3: Výsledky měření celkového cholesterolu. Hodnocení celkového cholesterolu hodnota cholesterolu počet osob vysoký cholesterol ženy zvýšený cholesterol ženy normální cholesterol ženy vysoký cholesterol muži zvýšený cholesterol muži normální cholesterol muži 9

10 ANALÝZA HODNOT ANTROPOMETRICKÝCH PARAMETRŮ Zájemcům bylo stanoveno BMI na základě tělesné výšky a hmotnosti, dále jim bylo změřeno procento skrytého tělesného tuku pomocí přístroje Omron. Zájemců bylo celkem 63 z toho 5 žen a 2 mužů. Do pásma nadváhy eventuálně obezity bylo zařazeno 32 žen a 9 mužů. Při vyjádření v procentech zní výsledky takto: 4,2 % mužů a 50,7 % žen má nadváhu či obezitu u jedné klientky jsme se setkali s podváhou. Tyto výsledky obecně svědčí o vysoké prevalenci nadváhy v populaci ČR. Všem zájemcům bylo nabídnuto individuální poradenství v oblasti výživy a pohybové aktivity. Tabulka č. 5: Vyhodnocení nadváhy a obezity (BMI) Norma Podváha Nadváha Obezita Ženy Muži Celkem Graf č. 5: Výsledky hodnocení hmotnosti vzhledem k BMI. Hodnocení hmotnosti,58% 33,30% 38,0% podváha nadváha obezita normální 26,90% 0

11 Tabulka č. 6: Vyhodnocení měření % skrytého tělesného tuku % tělesného tuku Norma Vysoké Nízké Muži Ženy Celkem Graf č. 6: Výsledky měření procenta tělesného tuku. rizikové % tělesného tuku % tělesného tuku počet vyšetřených osob rizikové % tělesného tuku muži rizikové % tělesného tuku ženy norma% tělesného tuku ženy norma% tělesného tuku muži nízké% tělesného tuku ženy

12 ZÁVĚR Dne zdraví pořádaného pro obyvatele města Votice se zúčastnilo celkem 86 osob. Účastníci projevili zájem o veškeré nabízené intervenční aktivity, nejvíce o stanovení celkového cholesterolu a změření krevního tlaku. U vyšetřených osob, které nevyhověly ve stanovovaných ukazatelích (zvláště pokud bylo překročeno více ukazatelů současně), stoupá riziko vzniku chronických neinfekčních onemocnění, zejména kardiovaskulárních onemocnění (aterosklerózy kornatění tepen, ischemické choroby srdeční nedostatečného prokrvení srdce) a metabolických poruch. Nadhraniční hodnoty vyšetřených parametrů byly s respondenty rozebrány a navrženy možnosti nápravy, včetně úpravy stravovacích zvyklostí event. pohybové aktivity. Bylo jim doporučeno tato měření opakovat u svého praktického lékaře. Za významné považujeme především naměřené hodnoty tlaku krve. 58,7% změřených klientů mělo zvýšený nebo vysoký krevní tlak. 7 klientů se s vysokým krevním tlakem dosud neléčilo. U 4,89 % osob byla zjištěna hodnota celkového cholesterolu vyšší než 5,00 mmol/l. U 4,2 % mužů a 50,7 % žen byla zjištěna nadváha či obezita.u jedné klientky byla zjištěna podváha. Tyto výsledky svědčí o obecně vysoké prevalenci nadváhy v populaci v ČR. Účastníci akce měli možnost diskutovat s odbornými pracovníky SZÚ i další problematiku související se zdravím či jeho podporou a byly jim nabízeny zdravotně výchovné materiály. Význam Dne zdraví spočívá zejména ve skutečnosti, že tuto akci navštěvuje řada lidí, kteří dosud nemají viditelné příznaky onemocnění. Zjištění zvýšených hodnot měřených veličin může signalizovat začátek kardiovaskulárního nebo metabolického onemocnění či jiná rizika, a těmto respondentům byly poskytnuty základní informace, jak zabránit dalšímu rozvoji onemocnění. Zároveň všem byla předána informace o možnostech preventivních prohlídek u svého praktického, zubního lékaře a gynekologa. Poskytování poradenství v jednotlivých oblastech životního stylu, informace o rizikových faktorech a jejich eliminaci a zvyšování zdravotního uvědomění ve vztahu k vlastnímu zdraví je jednou z možných cest snížení incidence a prevalence kardiovaskulárních, nádorových a jiných onemocnění v populaci a zlepšení kvality života. 2

13 PODĚKOVÁNÍ Poděkování patří především paní Mgr.Daně Hronové a dalším pracovníkům ZŠ Votice, kteří Den zdraví pro své obyvatele uspořádali. Zpracovatel: Státní zdravotní ústav Centrum podpory veřejného zdraví Šrobárova Praha 0 Dne zdraví se zúčastnili pracovníci oddělení podpory zdraví: MUDr. Hana Janatová, MUDr. Danuše Antošová, Bc. Michal Ziegler, Lenka Marková DiS, oddělení psychosociálních determinant zdraví MUDr. Věra Kernová, Lenka Švábová a oddělení hygieny dětí a mladistvých Ing. Linda Frohlichová. Zpracování závěrečné zprávy: Bc. Michal Ziegler, MUDr. Věra Kernová, MUDr. Danuše Antošová 3

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky Zpráva o zdraví obyvatel České republiky 2014 Zpráva o zdraví obyvatel České republiky Ministerstvo zdravotnictví České republiky Praha 2014 Autoři: MUDr Danuše Antošová, MUDr. Čestmír Beneš, PhDr. Ladislav

Více

METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ

METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ diplomová práce Autor práce: Mgr. et Bc. Martina Soprová, R.N. Studijní program:

Více

Podpora zdraví veřejnosti

Podpora zdraví veřejnosti Podpora zdraví veřejnosti Současná činnost Činnost Odboru podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých je zaměřena na prevenci chronických neinfekčních onemocnění (především kardiovaskulárních onemocnění,

Více

Zpráva o projektu ŽIVOTNÍ STYL A OBEZITA longitudinální epidemiologická studie prevalence obezity v ČR

Zpráva o projektu ŽIVOTNÍ STYL A OBEZITA longitudinální epidemiologická studie prevalence obezity v ČR Zpráva o projektu ŽIVOTNÍ STYL A OBEZITA longitudinální epidemiologická studie prevalence obezity v ČR Příjemce dotace Česká lékařská společnost ČSL JEP, Česká obezitologická společnost Praha, leden 2006

Více

SOUČASNÁ SITUACE V ČR

SOUČASNÁ SITUACE V ČR Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury SOUČASNÁ SITUACE V ČR Tento školící materiál bude sloužit studentům na Univerzitě Palackého a Ostravské univerzitě v inovovaných předmětech Rekreologie

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B5347 Linda Kubáňová Studijní obor: Ochrana veřejného zdraví 5345R006 ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU POHYBOVÁ AKTIVITA ŽÁKŮ NA VYBRANÉ STŘEDNÍ ŠKOLE V KLATOVECH DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jakub Topinka Učitelství pro SŠ, Obor

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ Vedoucí autorského kolektivu Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. PRAHA 2011 1 Autoři: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., Nadace CINDI, Praha MUDr. Tereza

Více

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu I. Celková charakteristika 1. Definice a charakteristika předmětu doporučeného postupu Diabetes mellitus 1. typu je onemocnění, které se vyznačuje různě

Více

Rizikové faktory vzniku ischemické choroby srdeční (ICHS) Obsah

Rizikové faktory vzniku ischemické choroby srdeční (ICHS) Obsah Rizikové faktory vzniku ischemické choroby srdeční (ICHS) Obsah Obsah.1 O nás...2 Prevence...2 Ateroskleróza a ischemická choroba srdeční...2 Rizikové faktory...3 Hyperlipidémie...3 Tabulka racionální

Více

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku (číslo úkolu VÚBP, v.v.i.: 6033; číslo projektu MPSV: HR 177/08)

Více

SBORNÍK ABSTRAKT Z KONFERENCE

SBORNÍK ABSTRAKT Z KONFERENCE DĚTSKÁ VÝŽIVA A OBEZITA V TEORII A PRAXI 2014 9. ročník konference odborníků zabývajících se výživou a obezitou dětí a dorostu SBORNÍK ABSTRAKT Z KONFERENCE A) DĚTSKÁ VÝŽIVA, POTRAVINY A OBEZITA B) OBEZITA

Více

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č.

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č. Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 2/2009 ročník 8 t i p t o h o t o č í s l a Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru

Více

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta Úvod Lékařské listy 18 3. 11. 2008 3 Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. Klinika gerontologická a metabolická, LF UK a FN Hradec Králové

Více

PED/10. Obezita u dětí. A. Identifikaãní údaje. Standard léčebného plánu PED/10 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI

PED/10. Obezita u dětí. A. Identifikaãní údaje. Standard léčebného plánu PED/10 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI Pediatrie Obezita u dûtí str. 1 Obezita u dětí Standard léčebného plánu A. Identifikaãní údaje Autor: Editor: Oponent: Verze provedení: Za zpracování

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

HODNOCENÍ STAVU SLOŽENÍ A VÝŽIVY ČLOVĚKA

HODNOCENÍ STAVU SLOŽENÍ A VÝŽIVY ČLOVĚKA 1 HODNOCENÍ STAVU SLOŽENÍ A VÝŽIVY ČLOVĚKA Kontrolní otázky: 1. Co je to aktivní tělesná hmota? 2. Jaký je rozdíl mezi zásobním a strukturním tukem? 3. Které hormony působí lipolyticky? 4. V čem se liší

Více

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) BONUS2 2006 Mimořádný rok ve zdravotnictví Preventivní programy v roce 2007 Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc.

Více

Zdravotní nauky. PhDr. Marie Vrtišková

Zdravotní nauky. PhDr. Marie Vrtišková Zdravotní nauky PhDr. Marie Vrtišková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze Registrační

Více

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007 PRÁCE, SOCIÁLNÍ STATISTIKY Ročník 2008 Školství, kultura, zdravotnictví V Praze dne 30. dubna 2008 Kód publikace: 3309-08 Č.j.: 341/2008-63 Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice

Více

Náhodný nález GIST u tří bariatrických operací za 6 let MUDr. Ladislav Svoboda /Praha/... 20 Výsledky baratrických/metabolických reoperací doc. MUDr.

Náhodný nález GIST u tří bariatrických operací za 6 let MUDr. Ladislav Svoboda /Praha/... 20 Výsledky baratrických/metabolických reoperací doc. MUDr. Obsah HLAVNÍ PROGRAM... 5 ŠONKOVA PŘEDNÁŠKA... 5 Lipidy a obezita doc. MUDr. Marie Kunešová, CSc. /Praha/... 5 BLOK I Varia I... 6 Obezita v těhotenství a laktaci MUDr. Marian Kacerovský, PhD. /Hradec

Více

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE KLINIKA FUNKČNÍ DIAGNOSTIKY A REHABILITACE, FN u sv. Anny v Brně: Prof. MUDr. Petr DOBŠÁK, CSc., Prof. MUDr. Zdeněk PLACHETA,

Více

Nadstandardní lékařská péče v České republice

Nadstandardní lékařská péče v České republice ZDRAVÍ Nadstandardní lékařská péče v České republice MODERN Všeobecné lékařství Estetická medicína a plastická chirurgie Gynekologie Business a lidé Lázeňství, wellness Rehabilitace S-Press Publishing

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Česká republika je již několik let součástí EU a patří mezi vyspělé země. Tomu by měl odpovídat i zdravotní stav obyvatel. Kvůli nepříznivému vývoji v letech 1960 až 1990 musíme

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Změny tělesné

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Liberec 2011 Kateřina Hajná TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ PALESTRA 2012 Autoři: Petr Řehoř Daniela Stackeová Jana Kruková Palestra 2012 ISBN 978-80-87723-06-7 Obsah 1. Hodnocení pohybového

Více

Active & Youth. Kniha o zdravém zivotním stylu. Dr. Jan Hejma. Managed by Vyšehrad 2000 Group

Active & Youth. Kniha o zdravém zivotním stylu. Dr. Jan Hejma. Managed by Vyšehrad 2000 Group Active & Youth Kniha o zdravém zivotním stylu Dr. Jan Hejma Managed by Vyšehrad 2000 Group 3 Obsah Wellness správný životní směr... 5 Dobré zdraví jako součást našeho životního stylu... 11 Základem je

Více