Pravděpodobnost a matematická statistika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravděpodobnost a matematická statistika"

Transkript

1 Pravděpodobost a matematická statistika Mirko Navara Cetrum strojového vímáí katedra kyberetiky FEL ČVUT Karlovo áměstí, budova G, místost 104a avara/mvt avara/psi 7 úora 013 Obsah 1 O čem to je? 3 11 Teorie pravděpodobosti 3 1 Statistika 3 Základí pojmy teorie pravděpodobosti 4 1 Laplaceova klasická defiice pravděpodobosti 4 11 Základí pojmy 4 1 Pravděpodobost 4 13 Náhodá veličia 4 Vlastosti pravděpodobosti 4 1 Úplý systém jevů 5 3 Problémy Laplaceovy defiice pravděpodobosti 5 31 Rozšířeí Laplaceova modelu pravděpodobosti 5 4 Kombiatorické pojmy a vzorce 5 5 Kolmogorovova defiice pravděpodobosti 6 51 Borelova σ-algebra 7 5 Pravděpodobost =pravděpodobostí míra 7 3 Nezávislost a podmíěá pravděpodobost 7 31 Nezávislé jevy 7 3 Podmíěá pravděpodobost 8 31 Podmíěá ezávislost 9 4 Náhodé veličiy a vektory 9 41 Náhodá veličia rozměrý áhodý vektor -rozměrá áhodá veličia Nezávislost áhodých veliči Obecější áhodé veličiy 1 45 Směs áhodých veliči 1 46 Druhy áhodých veliči Popis spojité áhodé veličiy Popis smíšeé áhodé veličiy Kvatilová fukce áhodé veličiy Jak reprezetovat áhodou veličiu v počítači Operace s áhodými veličiami Jak realizovat áhodou veličiu a počítači Středí hodota 16 1

2 4131 Vlastosti středí hodoty Rozptyl disperze Směrodatá odchylka Obecé a cetrálí momety Normovaá áhodá veličia Základí typy diskrétích rozděleí Diracovo Rovoměré Alterativí Beroulliovo Biomické Bim, q Poissoovo Poλ Geometrické Hypergeometrické Základí typy spojitých rozděleí Rovoměré Ra, b Normálí Gaussovo Nµ, σ Logaritmickoormálí LNµ, σ Expoeciálí Exτ 1 40 Náhodé vektory 401 Diskrétí áhodý vektor 40 Spojitý áhodý vektor 41 Číselé charakteristiky áhodého vektoru Vícerozměré ormálí rozděleí Nµ, Σ 4 4 Lieárí prostor áhodých veliči 4 41 Lieárí podprostor N áhodých veliči s ulovými středími hodotami 5 4 Lieárí regrese 5 43 Reprezetace áhodých vektorů v počítači 6 44 Čebyševova erovost 6 5 Základí pojmy statistiky 6 51 K čemu potřebujeme statistiku 6 5 Pojem áhodého výběru, odhady 7 53 Výběrový průměr 8 54 Výběrový rozptyl Rozděleí χ s 1 stupěm volosti 9 54 Rozděleí χ s η stupi volosti Výběrový rozptyl Alterativí odhad rozptylu Výběrová směrodatá odchylka Výběrový k-tý obecý momet 3 57 Histogram a empirické rozděleí Vlastosti empirického rozděleí 3 58 Výběrový mediá Itervalové odhady Itervalové odhady parametrů ormálího rozděleí Nµ, σ Odhad středí hodoty při zámém rozptylu σ Odhad středí hodoty při ezámém rozptylu Studetovo t-rozděleí autor: Gossett Odhad středí hodoty při ezámém rozptylu II Odhad rozptylu Itervalové odhady spojitých rozděleí, která ejsou ormálí Obecé odhady parametrů Metoda mometů Metoda maximálí věrohodosti likelihood 36

3 6 Testováí hypotéz Základí pojmy a pricipy testováí hypotéz 39 6 Testy středí hodoty ormálího rozděleí Při zámém rozptylu σ 41 6 Při ezámém rozptylu Testy rozptylu ormálího rozděleí Porováí dvou ormálích rozděleí Testy rozptylu dvou ormálích rozděleí [Fisher] 4 64 Testy středích hodot dvou ormálích rozděleí se zámým rozptylem σ Testy středích hodot dvou ormálích rozděleí se stejým ezámým rozptylem Testy středích hodot dvou ormálích rozděleí - párový pokus Pro zámý rozptyl σ Pro ezámý rozptyl χ -test dobré shody Modifikace χ -test dobré shody dvou rozděleí χ -test ezávislosti dvou rozděleí Korelace, její odhad a testováí Test ekorelovaosti dvou ormálích rozděleí Neparametrické testy Zamékový test Wilcoxoův test jedovýběrový 48 7 Co zde ebylo Více o zobrazeí áhodé veličiy fukcí a o součtu áhodých veliči 48 7 Diskretizace Směs pravděpodobostí Charakteristická fukce áhodé veličiy Důkaz cetrálí limití věty 48 1 O čem to je? 1A Jak vysoká by měla být pojistka auta proti krádeži bez marže, je-li jeho cea Kč a riziko ukradeí během pojistého období 0001? = Kč 1B Jak vysoká by měla být pojistka auta pro případ havárie, při íž může být škoda růzě velká? TEORIE PRAVDĚPODOBNOSTI Jak odhadout pravděpodobost krádeže auta ebo středí škodu při havárii a jak přesý bude odhad? STATISTIKA 3 Jak ozačovat auta a jejich díly, abychom je jedozačě určili? TEORIE INFORMACE A KÓDOVÁNÍ Určitě e jako v rozvrhu a FEL: Cvičeí AD0B01PSI bude v učebě KN:E-4 11 Teorie pravděpodobosti je ástroj pro účelé rozhodováí v systémech, kde budoucí pravdivost jevů závisí a okolostech, které zcela ezáme Poskytuje model takových systémů a kvatifikaci výsledků Pravděpodobostí popis chováí systému 1 Statistika je ástroj pro hledáí a ověřováí pravděpodobostího popisu reálých systémů a základě jejich pozorováí Chováí systému pravděpodobostí popis Poskytuje daleko víc: ástroj pro zkoumáí světa, pro hledáí a ověřováí závislostí, které ejsou zjevé 3

4 Základí pojmy teorie pravděpodobosti 1 Laplaceova klasická defiice pravděpodobosti Předpoklad: Náhodý pokus s N růzými, vzájemě se vylučujícími výsledky, které jsou stejě možé Pravděpodobost jevu, který astává právě při k z těchto výsledků, je k/ 1 problém: stejě možé = stejě pravděpodobé, ale co to zameá? defiice kruhem! Elemetárí jevy jsou všechy stejě možé výsledky Možia všech elemetárích jevů: Ω Jev: A Ω Úmluva Jevy budeme ztotožňovat s příslušými možiami elemetárích jevů a používat pro ě možiové operace místo výrokových 11 Základí pojmy Jev jistý: Ω, 1 Jev emožý:, 0 Kojukce jevů ad : A B Disjukce jevů or : A B Jev opačý k A: A = Ω \ A A B: A B Jevy eslučitelé =vzájemě se vylučující: A 1,, A : A i = Jevy po dvou eslučitelé: A 1,, A : i, j {1,, }, i j : A i A j = Jevové pole: všechy jevy pozorovatelé v áhodém pokusu, zde exp Ω =možia všech podmoži možiy Ω 1 Pravděpodobost i jevu A: kde začí počet prvků možiy P A = A Ω, 13 Náhodá veličia je libovolá fukce X : Ω R Středí hodota: EX = 1 X ω, kde = Ω Příklad: Elemetárí jevy jsou možé výsledky hry, áhodá veličia je výše výhry Středí hodota je spravedlivá cea za účast ve hře Vlastosti pravděpodobosti P A 0, 1 P 0 = 0, P 1 = 1 P A = 1 P A A B P A P B A B P B \ A = P B P A A B = P A B = P A + P B P A B = P A + P B P A B aditivita ω Ω 4

5 1 Úplý systém jevů tvoří jevy B i, i I, jestliže jsou po dvou eslučitelé a B i = 1 Speciálí případ pro jevy: {C, C} Je-li {B 1,, B } úplý systém jevů, pak a pro libovolý jev A Speciálě: i I P B i = 1 i=1 P A = P A B i i=1 P A = P A C + P A C 3 Problémy Laplaceovy defiice pravděpodobosti problém: Nedovoluje ekoečé možiy jevů, geometrickou pravděpodobost Nelze mít ekoečě moho stejě pravděpodobých výsledků Příklad: Podíl plochy peviy k povrchu Země je pravděpodobost, že áhodě vybraý bod a Zemi leží a peviě je-li výběr bodů provádě rovoměrě Příklad Buffoova úloha: Na likovaý papír hodíme jehlu, jejíž délka je rova vzdáleosti mezi likami Jaká je pravděpodobost, že jehla prote ějakou liku? 3 problém: Nedovoluje iracioálí hodoty pravděpodobosti 31 Rozšířeí Laplaceova modelu pravděpodobosti Příklad: Místo hrací kostky házíme krabičkou od zápalek, jejíž stray jsou estejě dlouhé Jaká je pravděpodobost možých výsledků? Připustíme, že elemetárí jevy emusí být stejě pravděpodobé Ztrácíme ávod, jak pravděpodobost staovit Je to fukce, která jevům přiřazuje čísla z itervalu 0, 1 a splňuje jisté podmíky Nemáme ávod, jak z ich vybrat tu pravou Tato evýhoda je eodstraitelá a je důvodem pro vzik statistiky, která k daému opakovatelému pokusu hledá pravděpodobostí model 4 Kombiatorické pojmy a vzorce Dle [Zvára, Štěpá] V urě je rozlišitelých objektů, postupě vytáheme k výběr s vraceím bez vraceí uspořádaý variace s opakováím variace bez opakováí k! k! euspořádaý kombiace s opakováím kombiace bez opakováí! k! k! = k +k 1 k Z této tabulky pouze kombiace s opakováím ejsou všechy stejě pravděpodobé odpovídají růzému počtu variací s opakováím a edovolují proto použití Laplaceova modelu pravděpodobosti Permutace pořadí bez opakováí: Tvoříme posloupost z hodot, přičemž každá se vyskyte právě jedou Počet permutací je! je to speciálí případ variací bez opakováí pro = k Permutace s opakováím: Tvoříme posloupost délky k z hodot, přičemž j-tá hodota se opakuje k j -krát, k j = k Počet růzých posloupostí je Speciálě pro = dostáváme k! k 1! k! k! k 1! k! = k! k 1! k k 1! = k, k 1 5

6 což je počet kombiací bez opakováí ovšem k 1 -prvkových z k prvků počet 4-prvkových variací z prvků bez opakováí,! 4! počet 4-prvkových variací z prvků s opakováím, 4 počet 4-prvkových kombiací z prvků bez opakováí, 4 počet 4-prvkových kombiací z prvků s opakováím, Věta 1 Pro daé k N a pro se poměr počtů variací resp kombiací bez opakováí a s opakováím blíží jedé, tj! lim k! k = 1, lim k +k 1 = 1 k Důkaz počet čiitelů k je kostatí! 1 k 1 = k! k k = = k 1 1, k 1 k 1 +k 1 = + k = k = k k Důsledek 1 Pro k je počet variací resp kombiací s opakováím přibližě! = k, k! = k k k! Jedodušší bývá euspořádaý výběr bez vraceí ebo uspořádaý výběr s vraceím 5 Kolmogorovova defiice pravděpodobosti Elemetárích jevů =prvků možiy Ω může být ekoečě moho, emusí být stejě pravděpodobé Jevy jsou podmožiy možiy Ω, ale e utě všechy; tvoří podmožiu A exp Ω, která splňuje ásledující podmíky: A1 A A A A A A A3 N : A A N A A Systém A podmoži ějaké možiy Ω, který splňuje podmíky A1-3, se azývá σ-algebra Důsledky: Ω = A, N : A A N A = N A A 6

7 Přirozeý ápad A = exp Ω vede k ežádoucím paradoxům A3 je uzavřeost a spočetá sjedoceí Uzavřeost a jakákoli sjedoceí se ukazuje jako příliš silý požadavek Uzavřeost a koečá sjedoceí se ukazuje jako příliš slabý požadavek; edovoluje apř vyjádřit kruh jako sjedoceí obdélíků A emusí ai obsahovat všechy jedobodové možiy, v tom případě elemetárí jevy emusí být jevy! 51 Borelova σ-algebra je ejmeší σ-algebra podmoži R, která obsahuje všechy itervaly Obsahuje všechy itervaly otevřeé, uzavřeé i polouzavřeé, i jejich spočetá sjedoceí, a ěkteré další možiy, ale je meší ež exp R Její prvky azýváme borelovské možiy 5 Pravděpodobost =pravděpodobostí míra je fukce P : A 0, 1, splňující podmíky P1 P 1 = 1, P P A = P A, pokud jsou možiy =jevy A, N, po dvou eslučitelé spočetá N N aditivita Pravděpodobostí prostor je trojice Ω, A, P, kde Ω je eprázdá možia, A je σ-algebra podmoži možiy Ω a P : A 0, 1 je pravděpodobost Dříve uvedeé vlastosti pravděpodobosti jsou důsledkem P1, P Koečá aditivita by byla příliš slabá, edovoluje apř přechod od obsahu obdélíka k obsahu kruhu Příklad ekoečá ruleta : Výsledkem může být libovolé přirozeé číslo, každé má pravděpodobost 0 Úplá aditivita pro jakékoli soubory po dvou eslučitelých jevů by byla příliš silým požadavkem Pak bychom epřipouštěli ai rovoměré rozděleí a itervalu ebo a ploše Pravděpodobost zachovává limity mootóích posloupostí jevů moži: Necht A N je posloupost jevů A 1 A P N A 1 A P N A = lim P A, A = lim P A Laplaceův model koečě moho jevů p-sti je racioálí P A = 0 A = 0 p-sti určey strukturou jevů Kolmogorovův model i ekoečě moho jevů p-sti i iracioálí možé jevy s ulovou p-stí p-sti eurčey strukturou jevů 3 Nezávislost a podmíěá pravděpodobost 31 Nezávislé jevy Motivace: Dva jevy spolu esouvisí Defiice: P A B = P A P B To je ovšem je áhražka, která říká mohem méě, ež jsme chtěli! Podobě jako P A B = 0 ezameá, že jevy A, B jsou eslučitelé Pro ezávislé jevy A, B P A B = P A + P B P A P B Důkaz: P A B = P A + P B P A P B = P A + P B P A P B 7

8 Jsou-li jevy A, B ezávislé, pak jsou ezávislé také jevy A, B a též dvojice jevů A, B a A, B Důkaz: P A B = P A P A B = P A P A P B = = P A 1 P B = P A P B Jevy A 1,, A se azývají po dvou ezávislé, jestliže každé dva z ich jsou ezávislé To je málo Možia jevů M se azývá ezávislá, jestliže P A = P A A K pro všechy koečé podmožiy K M 3 Podmíěá pravděpodobost A K Příklad: Fotbalová družstva mohla mít před zápasem rové šace a vítězství Je-li však stav zápasu 5 miut před kocem 3 : 0, pravděpodobosti výhry jsou jié Máme pravděpodobostí popis systému Dostaeme-li dodatečou iformaci, že astal jev B, aktualizujeme aši zalost o pravděpodobosti jevu A a P A B = P A B P B což je podmíěá pravděpodobost jevu A za podmíky B Je defiováa pouze pro P B 0 To předpokládáme i adále V ovém modelu je P B B = 0, což odráží aši zalost, že jev B eastal Podmíěá pravděpodobost je chápáa též jako fukce a je to pravděpodobost v původím smyslu Vlastosti podmíěé pravděpodobosti: P 1 B = 1, P 0 B = 0 P B: A 0, 1, A, P A B P B Jsou-li jevy A 1, A, jsou po dvou eslučitelé, pak B P A = P A B N Je-li P A B defiováa, jsou jevy A, B ezávislé, právě když P A B = P A N B A P A B = 1, P A B = 0 P A B = 0 Věta o úplé pravděpodobosti: Necht B i, i I, je spočetý úplý systém jevů a i I : P B i 0 Pak pro každý jev A platí P A = P B i P A B i i I Důkaz: P A = P = i I j I B j A = P P B i A = i I j I B j A = P B i P A B i Příklad: Test emoci je u 1% zdravých falešě pozitiví a u 10% emocých falešě egativí Nemocých je v populaci 0001 Jaká je pravděpodobost, že paciet s pozitivím testem je emocý? 8

9 Bayesova věta: Necht B i, i I, je spočetý úplý systém jevů a i I : P B i 0 Pak pro každý jev A splňující P A 0 platí Důkaz s využitím věty o úplé pravděpodobosti: P B i A = P B i P A B i P B j P A B j j I P B i A = P B i A P A = P B i P A B i P B j P A B j j I Výzam: Pravděpodobosti P A B i odhademe z pokusů ebo z modelu, pomocí ich určíme pravděpodobosti P B i A, které slouží k optimálímu odhadu, který z jevů B i astal Problém: Ke staoveí aposteriorí pravděpodobosti P B i A potřebujeme zát i apriorí pravděpodobost P B i Příklad: Na vstupu iformačího kaálu mohou být zaky 1,, m, výskyt zaku j ozačujeme jako jev B j Na výstupu mohou být zaky 1,, k, výskyt zaku i ozačujeme jako jev A i Obykle k = m, ale eí to uté Obvykle lze odhadout podmíěé pravděpoděpodobosti P A i B j, že zak j bude přijat jako i Pokud záme apriorí pravděpodobosti vysláí zaku j P B j, můžeme pravděpodobosti příjmu zaků vypočítat maticovým ásobeím: [ P A1 P A P A k ] = P A 1 B 1 P A B 1 P A k B 1 = [ P B 1 P B P B m ] P A 1 B P A B P A k B P A 1 B m P A B m P A k B m Všechy matice v tomto vzorci mají jedotkové součty řádků takové matice azýváme stochastické Podmíěé rozděleí pravděpodobosti, pokud byl přijat zak i, je P B j A i = P A i B j P B j P A i Rozděleí pravděpodobostí vyslaých zaků je [ P B1 P B P B m ] = P A 1 B 1 P A B 1 P A k B 1 = [ P A 1 P A P A k ] P A 1 B P A B P A k B P A 1 B m P A B m P A k B m pokud k = m a příslušá iverzí matice existuje 31 Podmíěá ezávislost Náhodé jevy A, B jsou podmíěě ezávislé za podmíky C, jestliže Podobě defiujeme podmíěou ezávislost více jevů 4 Náhodé veličiy a vektory P A B C = P A C P B C Příklad: Auto v ceě EUR bude do roka ukradeo s pravděpodobostí 1 : Adekvátí cea ročího pojistého bez zisku pojišt ovy je /1 000 = 10 EUR Někdy teto jedoduchý postup selhává: 1, 9

10 Příklad: Pro staoveí havarijího pojištěí potřebujeme zát eje pravděpodobost havárie resp počtu havárií za pojisté období, ale i průměrou škodu při jedé havárii, lépe pravděpodobostí rozděleí výše škody Musíme studovat i áhodé pokusy, jejichž výsledky ejsou je dva jev astal/eastal, ale více hodot, vyjádřeých reálými čísly 41 Náhodá veličia a pravděpodobostím prostoru Ω, A, P je měřitelá fukce X : Ω R, tj taková, že pro každý iterval I platí X 1 I = {ω Ω Xω I} A Je popsaá pravděpodobostmi P X I = P [X I] = P {ω Ω X ω I}, defiovaými pro libovolý iterval I a tedy i pro libovolé sjedoceí spočetě moha itervalů a pro libovolou borelovskou možiu P X je pravděpodobostí míra a Borelově σ-algebře určující rozděleí áhodé veličiy X K tomu, aby stačila zalost P X a itervalech, se potřebujeme omezit a tzv perfektí míry; s jiými se v praxi esetkáme Pravděpodobostí míra P X splňuje podmíky: P X R = 1, P X I = P X I, pokud jsou možiy I, N, avzájem disjuktí N N Z toho vyplývá: P X = 0, P X R \ I = 1 P X I, jestliže I J, pak P X I P X J a P X J \ I = P X J P X I Úsporější reprezetace: omezíme se a itervaly tvaru I =, t, t R, P [X, t ] = P [X t] = P X, t = F X t F X : R 0, 1 je distribučí fukce áhodé veličiy X Ta stačí, ebot a, b =, b \, a, P X a, b = P [a < X b] = F X b F X a, a, = R \, a, P X a, = 1 F X a,, a =, b, P X, a = P [X < a] = lim Xb = F X a, b: b<a b a {a} =, a \, a, P X {a} = P [X = a] = F X a F X a, Vlastosti distribučí fukce: eklesající, zprava spojitá, lim t F Xt = 0, lim F X t = 1 t Věta: Tyto podmíky jsou eje uté, ale i postačující Příklad: Reálému číslu r odpovídá áhodá veličia začeá též r s Diracovým rozděleím v r: P r I = { 0 pro r / I, 1 pro r I, F r t = { 0 pro t < r, 1 pro t r F r je posuutá Heavisideova fukce Tvrzeí: X Y F X F Y 10

11 4 -rozměrý áhodý vektor -rozměrá áhodá veličia a pravděpodobostím prostoru Ω, A, P je měřitelá fukce X : Ω R, tj taková, že pro každý - rozměrý iterval I platí X 1 I = {ω Ω Xω I} A Lze psát X ω = X 1 ω,, X ω, kde zobrazeí X k : Ω R, k = 1,,, jsou áhodé veličiy Náhodý vektor lze považovat za vektor áhodých veliči X = X 1,, X Je popsaý pravděpodobostmi kde I 1,, I jsou itervaly v R Z těch vyplývají pravděpodobosti P X I 1 I = P [X 1 I 1,, X I ] = = P {ω Ω X 1 ω I 1,, X ω I }, P X I = P [X I] = P {ω Ω X ω I}, defiovaé pro libovolou borelovskou možiu I v R speciálě pro libovolé sjedoceí spočetě moha -rozměrých itervalů a určující rozděleí áhodého vektoru X Úsporější reprezetace: Stačí itervaly tvaru I k =, t k, t k R, P [X 1, t 1,, X, t ] = P [X 1 t 1,, X t ] = = P X, t 1, t = = F X t 1,, t F X : R 0, 1 je distribučí fukce áhodého vektoru X Je eklesající ve všech proměých, zprava spojitá ve všech proměých, lim t 1,,t F Xt 1,, t = 1, k {1,, } t 1,, t k 1, t k+1,, t : lim F Xt 1,, t = 0 t k Věta: Tyto podmíky jsou uté, ikoli postačující Nestačí zát margiálí rozděleí áhodých veliči X 1,, X, ebot ta eobsahují iformace o závislosti 43 Nezávislost áhodých veliči Náhodé veličiy X 1, X jsou ezávislé, pokud pro všechy itervaly I 1, I jsou jevy X 1 I 1, X I ezávislé, tj P [X 1 I 1, X I ] = P [X 1 I 1 ] P [X I ] Stačí se omezit a itervaly tvaru, t, tj eboli P [X 1 t 1, X t ] = P [X 1 t 1 ] P [X t ], F X1,X t 1, t = F X1 t 1 F X t pro všecha t 1, t R Náhodé veličiy X 1,, X jsou ezávislé, pokud pro libovolé itevaly I 1,, I platí P [X 1 I 1,, X I ] = P [X i I i ] i=1 11

12 Na rozdíl od defiice ezávislosti více ež jevů, zde eí třeba požadovat ezávislost pro libovolou podmožiu áhodých veliči X 1,, X Ta vyplývá z toho, že libovolou áhodou veličiu X i lze vyechat tak, že zvolíme příslušý iterval I i = R Pak P [X i I i ] = 1 a v součiu se teto čiitel eprojeví Ekvivaletě stačí požadovat P [X 1 t 1,, X t ] = P [X i t i ] pro všecha t 1,, t R, což pro sdružeou distribučí fukci ezávislých áhodých veliči zameá F X t 1,, t = i=1 F Xk t k Náhodé veličiy X 1,, X jsou po dvou ezávislé, pokud každé dvě růzé z ich jsou ezávislé To je slabší podmíka ež ezávislost veliči X 1,, X 44 Obecější áhodé veličiy Komplexí áhodá veličia je áhodý vektor se dvěma složkami iterpretovaými jako reálá a imagiárí část Někdy připouštíme i áhodé veličiy, jejichž hodoty jsou jié ež umerické Mohou to být apř áhodé možiy Jidy abývají koečě moha hodot, kterým poecháme jejich přirozeé ozačeí, apř rub, líc, káme, ůžky, papír apod Na těchto hodotách emusí být defiovaá žádá aritmetika ai uspořádáí Mohli bychom všechy hodoty očíslovat, ale eí žádý důvod, proč bychom to měli udělat právě určitým způsobem který by ovlivil ásledé umerické výpočty Příklad: Číslováí politických stra ve volbách 45 Směs áhodých veliči Příklad: Náhodé veličiy U, V jsou výsledky studeta při odpovědích a dvě zkouškové otázky Učitel áhodě vybere s pravděpodobostí c prví otázku, s pravděpodobostí 1 c druhou; podle odpovědi a vybraou otázku udělí zámku Jaké rozděleí má výsledá zámka X? Matematický model vyžaduje vytvořeí odpovídajícího pravděpodobostího prostoru pro teto pokus Necht U, resp V je áhodá veličia a pravděpodobostím prostoru Ω 1, A 1, P 1, resp Ω, A, P, přičemž Ω 1 Ω = Necht c 0, 1 Defiujeme ový pravděpodobostí prostor Ω, A, P, kde Ω = Ω 1 Ω, A = {A 1 A A 1 A 1, A A }, P A 1 A = c P 1 A c P A pro A 1 A 1, A A Defiujeme fukci X : Ω R: { U ω pro ω Ω1, X ω = V ω pro ω Ω X je áhodá veličia a Ω, A, P X azýváme směs áhodých veliči U, V s koeficietem c agl mixture, začíme Mix c U, V Má pravděpodobostí míru P X = c P U + 1 c P V a distribučí fukci k=1 F X = c F U + 1 c F V Podobě defiujeme obecěji směs áhodých veliči U 1,, U s koeficiety c 1,, c 0, 1, c i = 1, začíme Mix c1,, c U 1,, U = Mix c U 1,, U, kde c = c 1,, c Má pravděpodobostí míru c i P Ui a distribučí fukci c i F Ui Lze zobecit i a spočetě moho áhodých veliči i=1 i=1 Podíl jedotlivých složek je urče vektorem koeficietů c = c 1,, c Jejich počet je stejý jako počet áhodých veliči ve směsi Jelikož c = 1 1 c i, posledí koeficiet ěkdy vyecháváme i=1 1 i=1

13 Speciálě pro dvě áhodé veličiy Mix c,1 c U, V = Mix c U, V kde c je číslo, ikoli vektor Příklad: Směsí reálých čísel r 1,, r s koeficiety c 1,, c je áhodá veličia X = Mix c1,, c r 1,, r, P X I = P [X I] = c i, F X t = c i i:r i I i:r i t Lze ji popsat též pravděpodobostí fukcí p X : R 0, 1, { ci pro t = r i, p X t = P X {t} = P [X = t] = 0 jiak pokud jsou r 1,, r avzájem růzá Možo zobecit i a spočetě moho reálých čísel 46 Druhy áhodých veliči 1 Diskrétí: z předchozího příkladu Existuje spočetá možia O X, pro kterou P X R\O X = P [X / O X ] = 0 Nejmeší taková možia pokud existuje je Ω X = {t R : P X {t} 0} = {t R : P [X = t] 0} Diskrétí áhodou veličiu popisuje pravděpodobostí fukce p X t = P X {t} = P [X = t] Splňuje t R p X t = 1 Spojitá: Má spojitou distribučí fukci 3 Smíšeá: Směs předchozích dvou případů; Ω X, P X R \ Ω X = P [X / Ω X ] 0 47 Popis spojité áhodé veličiy Náhodá veličia X je absolutě spojitá, jestliže existuje ezáporá fukce f X : R 0, hustota áhodé veličiy X taková, že Hustota splňuje f X u du = 1 F X t = t f X u du Neí určea jedozačě, ale dvě hustoty f X, g X téže áhodé veličiy splňují I f Xx g X x dx = 0 pro všechy itervaly I Lze volit f X t = df X t dt, pokud derivace existuje P X {t} = 0 pro všecha t Některé spojité áhodé veličiy ejsou absolutě spojité; mají spojitou distribučí fukci, kterou elze vyjádřit jako itegrál Tyto případy dále euvažujeme 48 Popis smíšeé áhodé veličiy Náhodou veličiu X se smíšeým rozděleím elze popsat ai pravděpodobostí fukcí existuje, ale eurčuje celé rozděleí ai hustotou eexistuje, evychází koečá, ale lze ji jedozačě vyjádřit ve tvaru X = Mix c U, V, kde U je diskrétí, V je spojitá a c 0, 1: c = P X Ω X = P X {t R : P X {t} 0}, c P U {t} + 1 c P V {t} = c P U {t} = P X {t}, }{{} 0 p U t = P U {t} = P X{t}, c Ω U = Ω X, c P U I + 1 c P V I = P X I, P V I = P XI c P U I, 1 c F V t = F Xt c F U t 1 c 13

14 qa a Alterativa bez použití pravděpodobostí míry: p X t = P [X = t] = lim u t+ F Xt lim u t F Xt, c = t R p X t, c p U t = p X t, p U t = p Xt, c c F U t + 1 c F V t = F X t, F V t = F Xt c F U t 1 c Lze ještě pokračovat rozkladem diskrétí části a směs Diracových rozděleí 49 Kvatilová fukce áhodé veličiy Příklad 1 Pokud absolvet školy říká, že patří mezi 5 % ejlepších, pak tvrdí, že distribučí fukce prospěchu áhodě vybraého absolveta má u jeho prospěchu hodotu ejvýše 005 Předpokládáme, že lepšímu prospěchu odpovídá ižší průměr zámek Neostrá erovost v defiici zameá, že hodota distribučí fukce udává podíl těch absolvetů, kteří měli lepší ebo stejý prospěch Obráceě se lze ptát, jaký prospěch je potřeba k tomu, aby se absolvet dostal mezi 5 % ejlepších Pro α 0, 1 hledáme t R takové, že F X t = α Máme však zaručeo pouze, že t R : P [X < t] α P [X t] = F X t Všecha taková t tvoří omezeý iterval a vezmeme z ěj obvykle střed, přesěji tedy q X α = 1 sup {t R P [X < t] α} + if {t R P [X t] α} Číslo q X α se azývá α-kvatil áhodé veličiy X a fukce q X : 0, 1 R je kvatilová fukce áhodé veličiy X Speciálě q X 1 je mediá, další kvatily mají také svá jméa tercil, kvartil dolí q X 1 4, horí q X 3 4 decil cetil eboli percetil Vlastosti kvatilové fukce: eklesající, q X α = 1 q Xα + q X α+ Věta: Tyto podmíky jsou uté i postačující Obráceý převod: F X t = if{α 0, 1 q X α > t} = sup{α 0, 1 q X α t} Fukce F X, q X jsou avzájem iverzí tam, kde jsou spojité a rostoucí tyto podmíky stačí ověřit pro jedu z ich 14

15 410 Jak reprezetovat áhodou veličiu v počítači 1 Diskrétí: Nabývá-li pouze koečého počtu hodot t k, k = 1,,, stačí k reprezetaci tyto hodoty a jejich pravděpodobosti p X t k = P X {t k } = P [X = t k ], čímž je plě popsáa pravděpodobostí fukce čísly až a epřesost zobrazeí reálých čísel v počítači Pokud diskrétí áhodá veličia abývá spočetě ekoečě moha hodot, musíme ěkteré vyechat, zejméa ty, které jsou málo pravděpodobé Pro každé ε > 0 lze vybrat koečě moho hodot t k, k = 1,,, tak, že P X R {t 1,, t } = P [X / {t 1,, t }] ε Zbývá však problém, jakou hodotu přiřadit zbývajícím byt málo pravděpodobým případům Absolutě spojitá: Hustotu můžeme přibližě popsat hodotami ft k v dostatečě moha bodech t k, k = 1,,, ale je za předpokladu, že je dostatečě hladká Zajímají ás z í spíše itegrály typu F X t k+1 F X t k = tk+1 t k f X u du, z ichž lze přibližě zkostruovat distribučí fukci Můžeme pro reprezetaci použít přímo hodoty distribučí fukce F X t k Tam, kde je hustota velká, potřebujeme volit body hustě Můžeme volit body t k, k = 1,,, tak, aby přírůstky F X t k+1 F X t k měly zvoleou velikost Zvolíme tedy α k 0, 1, k = 1,,, a k im ajdeme čísla t k = q X α k Pamět ová áročost je velká, závisí a jemosti škály hodot áhodé veličiy, resp její distribučí fukce Často je rozděleí zámého typu a stačí doplit ěkolik parametrů, aby bylo plě určeo Mohé obecější případy se sažíme vyjádřit alespoň jako směsi áhodých veliči s rozděleími zámého typu, abychom vystačili s koečě moha parametry 3 Smíšeá: Jako u spojité áhodé veličiy Teto popis je však pro diskrétí část zbytečě epřesý Můžeme použít rozklad a diskrétí a spojitou část 411 Operace s áhodými veličiami Zde I, J R jsou itervaly ebo spočetá sjedoceí itervalů Přičteí kostaty r odpovídá posuutí ve směru vodorové osy: P X+r I + r = P X I, P X+r J = P X J r, F X+r t + r = F X t, F X+r u = F X u r, q X+r α = q X α + r Vyásobeí eulovou kostatou r odpovídá podobost ve směru vodorové osy: P rx ri = P X I, P rx J = P J X r Pro distribučí fukci musíme rozlišit případy: r > 0: F rx rt = F X t, F rx u = F u X r, qrx α = r q X α, 15

16 r = 1: F X t = P X, t = P X t, = 1 P X, t, v bodech spojitosti distribučí fukce F X t = 1 P X, t = 1 P [X < t] = 1 P [X t] = 1 P X, t = 1 F X t, F X u = 1 F X u, v bodech espojitosti limita zprava středová symetrie grafu podle bodu 0, 1 s opravou a spojitost zprava, q X α = q X 1 α, r < 0: kombiace předchozích případů Zobrazeí spojitou rostoucí fukcí h: P hx hi = P X I, F hx ht = F X t, F hx u = F X h 1 u, q hx α = hq X α v bodech spojitosti kvatilové fukce Zobrazeí eklesající, zleva spojitou fukcí h: F hx u = sup{f X t ht u} Zobrazeí po částech mootoí, zleva spojitou fukcí h: Můžeme vyjádřit h = h + h, kde h +, h jsou eklesající X vyjádříme jako směs X = Mix c U, V, kde U abývá pouze hodot, v ichž je h eklesající, V pouze hodot, v ichž je h erostoucí Výsledek dostaeme jako směs dvou áhodých veliči, vziklých zobrazeím fukcemi h +, h Fukci h lze aplikovat a směs po složkách, tj hmix c U, V = Mix c hu, hv Součet áhodých veliči eí jedozačě urče, jediě za předpokladu ezávislosti Ai pak eí vztah jedoduchý Směs áhodých veliči viz výše Na rozdíl od součtu je plě určea margiálími rozděleími vstupích áhodých veliči a koeficiety směsi 41 Jak realizovat áhodou veličiu a počítači 1 Vytvoříme áhodý ebo pseudoáhodý geerátor áhodé veličiy X s rovoměrým rozděleím a 0, 1 Náhodá veličia q Y X má stejé rozděleí jako Y Stačí tedy a každou realizaci áhodé veličiy X aplikovat fukci q Y Všecha rozděleí spojitých áhodých veliči jsou stejá až a elieárí změu měřítka 413 Středí hodota Začeí: E ebo µ Je defiováa zvlášt pro diskrétí áhodou veličiu U: EU = µ U = t R t p U t = t Ω U t p U t, spojitou áhodou veličiu V : EV = µ V = t f V t dt, směs áhodých veliči X = Mix c U, V, kde U je diskrétí, V je spojitá: To eí liearita středí hodoty! EX = c EU + 1 c EV 16

17 Lze vyjít z defiice pro diskrétí áhodou veličiu a ostatí případy dostat jako limitu pro aproximaci jiých rozděleí diskrétím Všechy tři případy pokrývá uiverzálí vzorec s použitím kvatilové fukce EX = 1 0 q X α dα Te lze avíc jedoduše zobecit a středí hodotu jakékoli fukce áhodé veličiy: Speciálě pro diskrétí áhodou veličiu E hx = 1 0 E hu = h q X α dα t Ω U h t p U t, pro spojitou áhodou veličiu by obdobý vzorec platil je za omezujících předpokladů, protože spojitost áhodé veličiy se emusí zachovávat Středí hodota je vodorovou souřadicí těžiště grafu distribučí fukce, jsou-li jeho elemety vážey přírůstkem distribučí fukce: Pokud pracujeme se středí hodotou, automaticky předpokládáme, že existuje což eí vždy splěo 4131 Vlastosti středí hodoty Er = r, spec EEX = EX, E X + Y = EX + EY, spec E X + r = EX + r, E X Y = EX EY, E r X = r EX, obecěji E r X + s Y = r EX + s EY To je liearita středí hodoty E Mix c U, V = c EU + 1 c EV To eí liearita středí hodoty Pouze pro ezávislé áhodé veličiy E X Y = EX EY 414 Rozptyl disperze Začeí: σ, D, var DX = E X EX = E X EX, E X = EX + DX 1 Vlastosti: 1 DX = q X α EX dα 0 17

18 DX 0, Dr = 0, D X + r = DX, D r X = r DX D Mix c U, V = E Mix c U, V E Mix c U, V = c E U + 1 c E V c EU + 1 c EV = c DU + EU + 1 c DV + EV c EU + c 1 c EU EV + 1 c EV = c DU + 1 c DV + c 1 c EU c 1 c EU EV + c 1 c EV = c DU + 1 c DV + c 1 c EU EV Pouze pro ezávislé áhodé veličiy D X + Y = DX + DY, D X Y = DX + DY 415 Směrodatá odchylka Začeí: σ σ X = DX = E X EX Na rozdíl od rozptylu má stejý fyzikálí rozměr jako původí áhodá veličia Vlastosti: σ X = 1 0 q X α EX dα Pouze pro ezávislé áhodé veličiy 416 Obecé a cetrálí momety σ X 0, σ r = 0, σ X+r = σ X, σ r X = r σ X σ X+Y = DX + DY = σ X + σ Y k N k-tý obecý momet začeí ezavádíme: E X k, speciálě: pro k = 1: EX, pro k = : E X = EX + DX Alterativí začeí: m k, µ k k-tý cetrálí momet začeí ezavádíme: E X EX k, speciálě: pro k = 1: 0, pro k = : DX Alterativí začeí: µ k 18

19 Pomocí kvatilové fukce: E X k = E X EX k = 417 Normovaá áhodá veličia q X α k dα q X α EX k dα je taková, která má ulovou středí hodotu a jedotkový rozptyl: pokud má vzorec smysl Zpětá trasformace je orm X = X EX σ X 418 Základí typy diskrétích rozděleí 4181 Diracovo Je jediý možý výsledek r R X = EX + σ X orm X p X r = 1, EX = r, DX = 0 Všecha diskrétí rozděleí jsou směsi Diracových rozděleí 418 Rovoměré Je m možých výsledků stejě pravděpodobých Speciálě pro obor hodot {1,,, m} dostáváme 4183 Alterativí Beroulliovo p X k = 1, m k {1,,, m}, EX = m + 1, DX = 1 m + 1 m 1 1 Jsou možé výsledky Směs dvou Diracových rozděleí Pokud výsledky jsou 0, 1, kde 1 má pravděpodobost q 0, 1, dostáváme 4184 Biomické Bim, q p X 1 = q, p X 0 = 1 q, EX = q, DX = q 1 q Počet úspěchů z m ezávislých pokusů, je-li v každém stejá pravděpodobost úspěchu q 0, 1 Součet m ezávislých alterativích rozděleí p X k = m q k 1 q m k, k {0, 1,,, m}, k EX = m q, DX = m q 1 q Výpočetí složitost výpočtu p X k je Ok, celého rozděleí Om 19

20 4185 Poissoovo Poλ Limití případ biomického rozděleí pro m při kostatím m q = λ > 0 tedy q 0 p X k = λk k! e λ, k {0, 1,, } Jedotlivé pravděpodobosti se počítají sáze ež u biomického rozděleí ovšem všechy evypočítáme, protože jich je ekoečě moho EX = λ, DX = λ Středí hodota se rová rozptylu; jedá se vždy o bezrozměré celočíselé áhodé veličiy počet výskytů Poissoovo rozděleí jako limití případ biomického Pro m při kostatím m q = λ, tj q = λ m : 4186 Geometrické p X k = m k q k 1 q m k = m m 1 m k 1 λ = k! m = λk k 1 1 λ k! m m m λk k! e λ } {{ } 1 k 1 λ m m k = k } {{ } 1 1 λ m m }{{} e λ Počet úspěchů do prvího eúspěchu, je-li v každém pokusu stejá pravděpodobost úspěchu q 0, Hypergeometrické p X k = q k 1 q, k {0, 1,, }, EX = q 1 q, DX = q 1 q Počet výskytů v m vzorcích, vybraých z M objektů, v ichž je K výskytů 1 m K M K M K k m k p X k = M, k {0, 1,,, m}, m EX = m K M, DX = m K M K M m M M 1 Výpočetí složitost výpočtu p X k je Om, celého rozděleí Om Biomické rozděleí jako limití případ hypergeometrického Lemma: Pro m, M N, m < M, je lim M m! M m M m = 1 Důkaz: M m! M M 1 M m 1 m = M m M m = 1 Důsledek: Pro M m můžeme M m počítat přibližě jako M m m! m 1 1 M M 0

21 Hypergeometrické rozděleí pro M při kostatím K M lemmatu: K M K k m k p X k = M m K k k! M Km k m k! M m m! m! = k! m k! Kk M Km k M k M m k 419 Základí typy spojitých rozděleí 4191 Rovoměré Ra, b f X t = F X u = 419 Normálí Gaussovo Nµ, σ A Normovaé N0, 1: { 1 b a M K = q, tj M = pro t a, b, 0 jiak, u a b a pro u a, b, 0 pro u < a, 1 pro u > b, q X α = a + b a α, EX = a + b, DX = 1 1 b a ϕt = f N0,1 t = 1 t exp π = m k q k 1 q m k Distribučí fukce je trascedetí Gaussův itegrál Φ, u 1 t Φu = F N0,1 u = exp dt, π kvatilová fukce Φ 1 je iverzí k Φ B Obecé Nµ, σ : f Nµ,σ t = 1 t µ σ π exp σ, EX = µ, DX = σ 4193 Logaritmickoormálí LNµ, σ je rozděleí áhodé veličiy X = expy, kde Y má Nµ, σ 4194 Expoeciálí Exτ { 1 f X u = u σ exp l u µ π σ = f Nµ,σ l u u pro u > 0, 0 jiak, { FNµ,σ l u pro u > 0, F X u = 0 jiak, EX = exp µ + σ, DX = exp µ + σ exp σ 1 = 1 q s využitím předchozího Např rozděleí času do prví poruchy, jestliže podmíěá pravděpodobost poruchy za časový iterval t, t+δ závisí je a δ, ikoli a t: 1

22 40 Náhodé vektory { 1 f X t = τ exp t τ pro t > 0, 0 jiak, { 1 exp u F X u = τ pro u > 0, 0 jiak, q X α = τ l 1 α, EX = τ, DX = τ, σ X = τ Náhodý vektor X = X 1,, X je popsaý sdružeou distribučí fukcí F X : R 0, Diskrétí áhodý vektor F X t 1,, t = P [X 1 t 1,, X t ] má všechy složky diskrétí Lze jej popsat též sdružeou pravděpodobostí fukcí p X : R 0, 1 p X t 1,, t = P [X 1 = t 1,, X = t ], která je eulová je ve spočetě moha bodech Diskrétí áhodé veličiy X 1,, X jsou ezávislé, právě když P [X 1 = t 1,, X = t ] = pro všecha t 1,, t R Ekvivaletí formulace: 40 Spojitý áhodý vektor p X t 1,, t = P [X i = t i ] i=1 p Xi t i má všechy složky spojité Lze jej popsat též sdružeou hustotou pravděpodobosti což je každá ezáporá fukce f X : R 0, taková, že F X t 1,, t = t1 pro všecha t 1,, t R Pokud to jde, volíme f X u 1,, u = t 1 Speciálě pro itervaly a i, b i dostáváme t i=1 t f X u 1,, u du 1 du, t F X t 1,, t = D 1 D D F X t 1,, t P [X 1 a 1, b 1,, X a, b ] = P X a 1, b 1 a, b = b1 a 1 b Spojité áhodé veličiy X 1,, X jsou ezávislé, právě když pro skoro všecha t 1,, t R f X t 1,, t = a f Xi t i i=1 f X u 1,, u du 1 du

23 41 Číselé charakteristiky áhodého vektoru Středí hodota áhodého vektoru X = X 1,, X : EX := EX 1,, EX komplexí áhodé veličiy: X = RX + i IX: EX := ERX + i EIX eumerické áhodé veličiy: emá smysl Rozptyl áhodého vektoru X = X 1,, X : DX := DX 1,, DX Je-li U áhodá veličia, a, b R, pak a U + b má charakteristiky E a U + b = a EU + b, D a U + b = a DU Na rozdíl od jedorozměré áhodé veličiy, středí hodota a rozptyl áhodého vektoru edávají dostatečou iformaci pro výpočet rozptylu jeho lieárích fukcí Proto zavádíme další charakteristiky Např E X + Y = EX + EY, D X + Y = E X + Y E X + Y = E X + Y + X Y EX + EY = E X + E Y + E X Y EX + EY + EX EY = E X EX + E Y EY + E X Y EX EY }{{}}{{}}{{} DX DY covx,y = DX + DY + covx, Y, kde covx, Y := E X Y EX EY je kovariace áhodých veliči X, Y Ekvivaletě ji lze defiovat ebot covx, Y = E X EX Y EY, E X EX Y EY = E X Y X EY Y EX + EX EY Prví vzorec je vhodější pro výpočet Pro existeci kovariace je postačující existece rozptylů DX, DY Vlastosti kovariace: covx, X = DX, covy, X = covx, Y, cova X + b, c Y + d = a c covx, Y a, b, c, d R srovejte s vlastostmi rozptylu jako speciálího případu, speciálě covx, X = DX Pro ezávislé áhodé veličiy X, Y je covx, Y = 0 = E X Y EX EY EX EY + EX EY }{{} 0 Použitím kovariace pro ormovaé áhodé veličiy vyjde korelace: ϱx, Y = covorm X, orm Y = covx, Y σ X σ Y = E orm X orm Y předpokládáme, že směrodaté odchylky ve jmeovateli jsou eulové Speciálě ϱx, X = 1 Vlastosti korelace: ϱx, X = 1, ϱx, X = 1, ϱx, Y 1, 1, ϱy, X = ϱx, Y, ϱax + b, cy + d = sig ac ϱx, Y a, b, c, d R, a 0 c až a zaméko ezáleží a prosté lieárí trasformaci Důsledek: ϱax + b, X = sig a 3

24 Jsou-li áhodé veličiy X, Y ezávislé, je ϱx, Y = 0 Obráceá implikace však eplatíeí to postačující podmíka pro ezávislost Náhodé veličiy X, Y splňující ϱx, Y = 0 azýváme ekorelovaé Pro áhodý vektor X = X 1,, X je defiováa kovariačí matice covx 1, X 1 covx 1, X covx 1, X covx, X 1 covx, X covx, X Σ X = covx, X 1 covx, X covx, X DX 1 covx 1, X covx 1, X covx 1, X DX covx, X = covx 1, X covx, X DX Je symetrická pozitivě semidefiití, a diagoále má rozptyly Podobě je defiováa korelačí matice 1 ϱx 1, X ϱx 1, X ϱx 1, X 1 ϱx, X ϱ X = ϱx 1, X ϱx, X 1 Je symetrická pozitivě semidefiití 411 Vícerozměré ormálí rozděleí Nµ, Σ popisuje speciálí případ áhodého vektoru, jehož složky mají ormálí rozděleí a mohou být korelovaé Má hustotu 1 f Nµ,Σ t := exp 1 π det T 1 t µt T t µ, kde t = t 1,, t R, µ = µ 1,, µ R, T R je matice, BÚNO symetrická Parametry rozděleí: µ = µ 1,, µ R je středí hodota áhodého vektoru, Σ := T 1 je kovariačí matice, speciálě její hlaví diagoála Σ 11, Σ,, Σ R je rozptyl áhodého vektoru, margiálí rozděleí i-té složky je Nµ i, Σ ii ; pomocí těchto parametrů píšeme 1 f Nµ,Σ t := π det Σ exp 1 t µt Σ 1 t µ 4 Lieárí prostor áhodých veliči Ω, A, P pravděpodobostí prostor, L lieárí prostor všech áhodých veliči a Ω, A, P, tj A-měřitelých fukcí Ω R, sčítáí áhodých veliči a jejich ásobeí reálým číslem = operace s fukcemi bod po bodu, L lieárí podprostor všech áhodých veliči z L, které mají rozptyl, : L L R, X Y := E X Y, je bilieárí =lieárí v obou argumetech a komutativí operace, skalárí souči pokud ztotožíme áhodé veličiy X, Y, pro které P [X Y ] = 0; za prvky prostoru pak považujeme třídy ekvivalece místo jedotlivých áhodých veliči, X := X X = E X 4

25 je orma, dx, Y := X Y = E X Y je metrika vzdáleost bez předchozího ztotožěí pouze pseudometrika, mohla by být ulová i pro X Y L lze rozložit a ortogoálí podprostory: R = jedodimezioálí prostor všech kostatích áhodých veliči tj s Diracovým rozděleím, N = prostor všech áhodých veliči s ulovou středí hodotou EX je kolmý průmět X do Rpokud ztotožňujeme toto reálé číslo s příslušou kostatí áhodou veličiou, jiak souřadice ve směru R, X EX je kolmý průmět X do N, orm X = X EX σ X je jedotkový vektor ve směru kolmého průmětu X do N, σ X = X EX je vzdáleost X od R Z kolmosti vektorů X EX N, EX R a Pythagorovy věty plye1 X X = X = X EX + EX, E X = DX + EX 41 Lieárí podprostor N áhodých veliči s ulovými středími hodotami Speciálě pro áhodé veličiy z N : σ X = X X, σ X = X, covx, Y = X Y, ϱx, Y = covx, Y = X Y = cos X, Y σ X σ Y X Y Důsledek: Náhodé veličiy X, Y s ulovými středími hodotami jsou ortogoálí, právě když jsou ekorelovaé Obecě v L ϱx, Y je kosius úhlu průmětů X, Y do N, covx, Y = X Y EX EY je skalárí souči průmětů X, Y do N 4 Lieárí regrese Úloha: Je dá áhodý vektor X = X 1,, X a áhodá veličia Y Předpokládáme, že všechy áhodé veličiy jsou z L Máme ajít takové koeficiety c 1,, c, aby lieárí kombiace c i X i byla co ejlepší aproximací áhodé veličiy Y ve smyslu kritéria i c k X k Y k Řešeí: K vektoru Y hledáme ejbližší bod v lieárím podprostoru, který je lieárím obalem vektorů X 1,, X ; řešeím je kolmý průmět Te je charakterizová tím, že vektor c i X i Y je kolmý a X j, i j = 1,,, k c k X k Y X j = 0, c i X i X j = Y X j i To je soustava lieárích rovic pro ezámé koeficiety c 1,, c soustava ormálích rovic Speciálě pro áhodé veličiy s ulovými středími hodotami: c i cov X i, X j = cov Y, X j, takže matice soustavy je kovariačí matice Σ X i 5

26 43 Reprezetace áhodých vektorů v počítači Obdobá jako u áhodých veliči, avšak s rostoucí dimezí rychle roste pamět ová áročost To by se estalo, kdyby áhodé veličiy byly ezávislé; pak by stačilo zát margiálí rozděleí Proto velkou úsporu může přiést i podmíěá ezávislost Pokud ajdeme úplý systém jevů, které zajišt ují podmíěou ezávislost dvou áhodých veliči, pak můžeme jejich rozděleí popsat jako směs rozděleí ezávislých áhodých veliči a tedy úsporěji 44 Čebyševova erovost Věta: δ > 0 : P [ orm X < δ] 1 1 δ, kde orm X = X EX σ X pokud má výraz smysl Důkaz pomocí kvatilové fukce: D orm X = E orm X E orm X, }{{}}{{} = E orm X = EY, kde Y = orm X Odhad pravděpodobosti β = P [ orm X < δ] = P [Y < δ ] = F Y δ : 1 = EY = 1 0 β 1 1 δ q Y α dα = β 0 q Y α dα + }{{} 0 1 β q Y α dα 1 β δ, }{{} δ Důkaz pomocí směsi: Vyjádříme Y = orm X = Mix β L, U, kde L abývá pouze hodot z 0, δ, U abývá pouze hodot z δ,, takže EU δ, β = F Y δ 1 = EY = β }{{} EL 0 Rovost astává pro U = δ, L = 0, tj pro diskrétí rozděleí {EX δ σ X, 1 β, EX, β, EX + δ σ X, 1 β } + 1 β EU }{{} δ 1 β δ Ekvivaletí tvary ε = δ σ X : [ ] X EX δ > 0 : P δ 1 δ, σ X ε > 0 : P [ X EX ε] σ X ε = DX ε 5 Základí pojmy statistiky 51 K čemu potřebujeme statistiku Zkoumáí společých vlastostí velkého počtu obdobých jevů Přitom ezkoumáme všechy, ale je vybraý vzorek kvůli ceě testů, jejich destruktivosti apod 6

27 Odhady parametrů pravděpodobostího modelu Testováí hypotéz Potíže statistického výzkumu viz [Rogalewicz] 5 Pojem áhodého výběru, odhady Soubor základí =populace výběrový Náhodý výběr jedoho prvku základího souboru s rovoměrým rozděleím a staoveí určitého parametru tohoto prvku určuje rozděleí áhodé veličiy Opakovaým výběrem dostaeme áhodý vektor, jehož složky mají stejé rozděleí a jsou ezávislé Takto vytvoříme výběrový soubor rozsahu, obvykle však vyloučíme víceásobý výběr stejého prvku výběr bez vraceí Jeho rozděleí se může poěkud lišit od původího Teto rozdíl se obvykle zaedbává, ebot 1 pro velký rozsah základího souboru to eí podstaté, rozsah základího souboru ěkdy eí zám, 3 výpočty se začě zjedoduší Přesost odhadu je dáa velikostí výběrového souboru, ikoli populace Náhodý výběr X = X 1,, X je vektor áhodých veliči, které jsou ezávislé a mají stejé rozděleí Vyecháváme idexy, apř F X místo F Xk Provedeím pokusu dostaeme realizaci áhodého výběru, x = x 1,, x R, kde je rozsah výběru Statistika je každá měřitelá fukce G, defiovaá a áhodém výběru libovolého rozsahu Počítá se z áhodých veliči výběru, ikoli z parametrů rozděleí Měřitelá zameá, že pro každé t R je defiováa pravděpodobost P [GX 1,, X t] = F GX1,,X t Statistika jako fukce áhodých veliči je rověž áhodá veličia Obvykle se používá jako odhad parametrů rozděleí které ám zůstávají skryté Začeí: ϑ skutečý parametr reálé číslo, Θ, Θ jeho odhad založeý a áhodém výběru rozsahu áhodá veličia ϑ, ϑ realizace odhadu obvykle reálé číslo Žádoucí vlastosti odhadů: E Θ = ϑ estraý opak: vychýleý lim E Θ = ϑ asymptoticky estraý eficietí = s malým rozptylem, což posuzujeme podle, E Θ ϑ = D Θ + E Θ ϑ pro estraý odhad se redukuje a D Θ ejlepší estraý odhad je ze všech estraých te, který je ejvíce eficietí mohou však existovat více eficietí vychýleé odhady lim E Θ = ϑ, lim σ Θ = 0 kozistetí robustí, tj odolý vůči šumu i při zašuměých datech dostáváme dobrý výsledek zde už přesé kritérium chybí, zato je to velmi praktická vlastost 7

28 53 Výběrový průměr z áhodého výběru X = X 1,, X je X = 1 Alterativí začeí: X pokud potřebujeme zdůrazit rozsah výběru Jeho realizaci začíme malým písmeem: x = 1 x j Věta: EX = 1 DX = 1 σ X = X j EX = EX, DX = 1 DX, 1 DX = 1 σ X, pokud existují Zde EX = EX j atd Důsledek: Výběrový průměr je estraý kozistetí odhad středí hodoty Nezávisle a typu rozděleí Čebyševova erovost pro X dává P [ X EX ε ] DX ε = DX ε 0 pro To platí i za obecějších předpokladů X j emusí mít stejé rozděleí slabý záko velkých čísel Lidově se hovoří o přesém součtu epřesých čísel, což je chyba, ebot součet X j má rozptyl DX Relativí chyba součtu klesá, absolutí roste Rozděleí výběrového průměru může být podstatě složitější ež původí, je ve speciálích případech je jedoduchá odpověd Věta: Výběrový průměr z ormálího rozděleí Nµ, σ má ormálí rozděleí N µ, 1 σ a je ejlepším estraým odhadem středí hodoty Podobá věta platí i pro jiá rozděleí alespoň asymptoticky: Cetrálí limití věta: Necht X j, j N, jsou ezávislé stejě rozděleé áhodé veličiy se středí hodotou EX a směrodatou odchylkou σ X 0 Pak ormovaé áhodé veličiy Y = orm X = X EX σ X kovergují k ormovaému ormálímu rozděleí v ásledujícím smyslu: 54 Výběrový rozptyl áhodého výběru X = X 1,, X je statistika t R : lim F Y t = lim F orm X t = Φt S X = 1 1 X j X Alterativí začeí: S Dvojka v horím idexu zde ezameá kvadrát! 8

29 Jeho realizaci začíme malým písmeem: s x = 1 1 x j x Praktičtější jedoprůchodový vzorec: Věta: S X = 1 1 Xj 1 X = 1 1 ES X = DX Xj 1 1 X j Důkaz: Z jedoprůchodového vzorce pro SX dostáváme ESX = 1 EX 1 EX = DX + EX DX EX = 1 = DX + EX 1 1 DX EX = DX Věta: Výběrový rozptyl je estraý kozistetí odhad rozptylu pokud původí rozděleí má rozptyl a 4 cetrálí momet Rozděleí výběrového rozptylu může být podstatě složitější Speciálě pro rozděleí N0, 1 a = : X = X 1 + X, X 1 X = X X = X 1 X má rozděleí N 0, 1, kde U = X1 X SX = X 1 X + X X X1 X = = má rozděleí N 0, 1 Tomu říkáme: X1 X = U, 541 Rozděleí χ s 1 stupěm volosti = rozděleí áhodé veličiy V = U, kde U má ormovaé ormálí rozděleí N0, 1 Začeí: χ 1 Toto rozděleí eí zvykem ormovat Pro t > 0 vychází distribučí fukce EV = EU = }{{} DU + }{{} EU = 1, 1 0 DV = bez důkazu hustota F V t = P [V t] = P [ t U t] = P [0 U t] = = f V t = F V t = Φ t Φ0 = t 0 e u du, Φ t = t Φ t = 1 ϕ t = 1 e t t π t Zobecěí: 9

30 54 Rozděleí χ s η stupi volosti = rozděleí áhodé veličiy Y = η V j, kde V j jsou ezávislé áhodé veličiy s rozděleím χ 1 = rozděleí áhodé veličiy Y = η Uj, kde U j jsou ezávislé áhodé veličiy s ormovaým ormálím rozděleím N0, 1 Začeí: χ η EY = E DY = D η V j = η V j = η EV j = η, }{{} 1 η DV j = η }{{} Věta: Necht X, Y jsou ezávislé áhodé veličiy s rozděleím χ ξ, resp χ η Pak X + Y má rozděleí χ ξ + η Hustota { η cη y f Y y = 1 e y pro y > 0, 0 jiak, 1 cη = η Γ η, Γz = 0 t z 1 e t dt, speciálě Γm + 1 = m! pro všecha m N Speciálě pro η = je cη = 1/ a dostáváme expoeciálí rozděleí Hustoty rozděleí χ s 1,,, 10 stupi volosti a jeho odmociy vzdáleost od středu terče 543 Výběrový rozptyl z ormálího rozděleí NEX, DX splňuje: 1 S X DX má rozděleí χ 1 3 Rozděleí odhadu rozptylu pomocí vyběrového rozptylu SX pro rozsah výběru, 3,, 10 a 3 = 1 + 1, + 1,, = 19 Důsledek: Rozptyl výběrového rozptylu z ormálího rozděleí NEX, DX je DS X = 1 DX Věta: Pro áhodý výběr X = X 1,, X z ormálího rozděleí je X ejlepší estraý odhad středí hodoty, SX je ejlepší estraý odhad rozptylu a statistiky X, S X jsou kozistetí a ezávislé Existuje však vychýleý odhad rozptylu, který je eficietější: 30

31 544 Alterativí odhad rozptylu DX = 1 X j X = 1 S X Věta: DX je vychýleý kozistetí odhad rozptylu Důkaz: E DX = 1 DX DX, DX má rozptyl meší ež SX, a to v poměru 1 Eficieci emůžeme porovat obecě; aspoň pro ormálí rozděleí: 1 eficiece odhadu S X : DS X = 1 DX eficiece odhadu DX DX je kostata: E DX DX = D DX DX 1 = D DX + 1 = + E DX DX = DX = 1 DX + 1 DX = 1 DX, a protože je odhad DX více eficietí ež S X 1 < < 1, který je ejlepší estraý! 55 Výběrová směrodatá odchylka áhodého výběru X = X 1,, X je statistika S X = Alterativí začeí: S Její realizaci začíme malým písmeem: Věta: S X = 1 1 s x = 1 1 X j X x j x ES X σ X Rovost obecě eastává, takže to eí estraý odhad směrodaté odchylky! Důkaz: DX = ESX = ES X + DS }{{ X ES } X, 0 σ X ES X Věta: Výběrová směrodatá odchylka je kozistetí odhad směrodaté odchylky pokud původí rozděleí má rozptyl a 4 cetrálí momet 31

32 56 Výběrový k-tý obecý momet áhodého výběru X = X 1,, X je statistika M X k = 1 Xj k Alterativí začeí: M k Jeho realizaci začíme malým písmeem: Věta: m X k = 1 x k j EM X k = EX k Tj je to estraý odhad k-tého obecého mometu Věta: Výběrový k-tý obecý momet je kozistetí odhad k-tého obecého mometu pokud X má k-tý a k-tý obecý momet Důkaz: DM X k = 1 DXk = 1 DXk = 1 EX k EX k = 1 EX k EX k 57 Histogram a empirické rozděleí V eáhodém vektoru x = x 1,, x R získaém apř jako realizace áhodého výběru ezáleží a pořadí složek ale záleží a jejich opakováí Úsporěji je popsá možiou hodot H = {x 1,, x } ta má ejvýše prvků, obvykle méě a jejich četostmi t, t H Tato data obvykle zázorňujeme tabulkou četostí ebo grafem zvaým histogram Normováím dostaeme relativí četosti r t = t, t H Jelikož t H r t = 1, defiují relativí četosti pravděpodobostí fukci p Empx t = r t tzv empirického rozděleí Empx Je to diskrétí rozděleí s ejvýše hodotami charakterizující vektor x 571 Vlastosti empirického rozděleí Idexem Empx ozačujeme parametry jakékoli áhodé veličiy, která má toto rozděleí E Empx = t r t = 1 t H E Empx k = t k r t = 1 t H t t = 1 t H x i = x, i=1 t k t = 1 t H x k i i=1 D Empx = t E Empx r t = 1 t x t t H t H = 1 x i x = 1 s x i=1 Obecé momety empirického rozděleí se rovají výběrovým mometům původího rozděleí Výpočet z histogramu z empirického rozděleí může být jedodušší ež z původí realizace áhodého výběru pokud se opakují stejé hodoty Rozptyl empirického rozděleí odpovídá odhadu DX = 1 S X rozptylu původího rozděleí, odlišému od S X 3

33 58 Výběrový mediá je mediá empirického rozděleí, q Empx 1 Poskytuje jiou iformaci ež výběrový průměr, mohdy užitečější mj robustější odolější vůči vlivu vychýleých hodot, outliers Navíc víme, jak se změí mootoí fukcí Proč se používá méě ež výběrový průměr: Výpočetí áročost je vyšší; seřazeí hodot má pracost úměrou l, zatímco výběrový průměr Pamět ová áročost je vyšší potřebujeme zapamatovat všecha data, u výběrového průměru stačí registry Možosti decetralizace a paralelizace výpočtu výběrového mediáu jsou velmi omezeé 59 Itervalové odhady Dosud jsme skutečou hodotu parametru ϑ ahrazovali bodovým odhadem Θ což je áhodá veličia Nyí místo toho hledáme itervalový odhad, tzv iterval spolehlivosti I, což je miimálí iterval takový, že P [ϑ I] 1 α, kde α 0, 1 je pravděpodobost, že meze itervalu I budou překročey; 1 α je koeficiet spolehlivosti Obvykle hledáme horí, resp dolí jedostraý odhad, kdy ebo symetrický oboustraý odhad, I = K tomu potřebujeme zát rozděleí odhadu Θ I =, q Θ1 α, resp I = q Θα,, q Θ α, q Θ 1 α 510 Itervalové odhady parametrů ormálího rozděleí Nµ, σ 5101 Odhad středí hodoty při zámém rozptylu σ µ odhademe výběrovým průměrem X s rozděleím N µ, σ Normovaá áhodá veličia orm X = σ X µ, stejě jako orm X = σ µ X má rozděleí N0, 1; [ ] P σ µ X, Φ 1 1 α = 1 α [ ] = P σ µ X Φ 1 1 α [ = P µ X + σ ] Φ 1 1 α [ = P µ, X + σ ] Φ 1 1 α Obdobě dostaeme i další itervalové odhady, X + σ Φ 1 1 α, X σ Φ 1 1 α,, X σ Φ 1 1 α, X + σ Φ 1 1 α, kde X σ Φ 1 1 α = X + σ Φ 1 α Φ 1 α = Φ 1 1 α ovšem ebývá v tabulkách Při výpočtu ahradíme výběrový průměr X jeho realizací x 33

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobost a matematická statistika Mirko Navara Cetrum strojového vímáí katedra kyberetiky FEL ČVUT Karlovo áměstí, budova G, místost 104a http://cmpfelkcvutcz/ avara/psi 13 1 016 Obsah 1 O čem to

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobost a matematická statistika Mirko Navara Cetrum strojového vímáí katedra kyberetiky FEL ČVUT Karlovo áměstí, budova G, místost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ avara/stat 5. říja 018 Obsah 1 O

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobost a matematická statistika Mirko Navara Cetrum strojového vímáí katedra kyberetiky FEL ČVUT Karlovo áměstí, budova G, místost 104a http://cmpfelkcvutcz/ avara/mvt http://cmpfelkcvutcz/ avara/psi

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobost a matematická statistika Mirko Navara Cetrum strojového vímáí katedra kyberetiky FEL ČVUT Karlovo áměstí, budova G, místost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ avara/stat 5. říja 018 Obsah 1 O

Více

Odhady parametrů 1. Odhady parametrů

Odhady parametrů 1. Odhady parametrů Odhady parametrů 1 Odhady parametrů Na statistický soubor (x 1,..., x, který dostaeme statistickým šetřeím, se můžeme dívat jako a výběrový soubor získaý realizací áhodého výběru z áhodé veličiy X. Obdobě:

Více

14. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů

14. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů 4. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů Na základě hodot áhodého výběru z rozděleí určitého typu odhadujeme parametry tohoto rozděleí, tak aby co ejlépe odpovídaly hodotám výběru. Formulujme tudíž

Více

4. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů

4. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů 4. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů Na základě hodot áhodého výběru z rozděleí určitého typu odhadujeme parametry tohoto rozděleí, tak aby co ejlépe odpovídaly hodotám výběru. Formulujme tudíž

Více

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika Pravděpodobost a aplikovaá statistika MGR. JANA SEKNIČKOVÁ, PH.D. 4. KAPITOLA STATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY 16.10.2017 23.10.2017 Přehled témat 1. Pravděpodobost (defiice, využití, výpočet pravděpodobostí

Více

Náhodný výběr 1. Náhodný výběr

Náhodný výběr 1. Náhodný výběr Náhodý výběr 1 Náhodý výběr Matematická statistika poskytuje metody pro popis veliči áhodého charakteru pomocí jejich pozorovaých hodot, přesěji řečeo jde o určeí důležitých vlastostí rozděleí pravděpodobosti

Více

jako konstanta nula. Obsahem centrálních limitních vět je tvrzení, že distribuční funkce i=1 X i konvergují za určitých

jako konstanta nula. Obsahem centrálních limitních vět je tvrzení, že distribuční funkce i=1 X i konvergují za určitých 9 Limití věty. V aplikacích teorie pravděpodobosti (matematická statistika, metody Mote Carlo se užívají tvrzeí vět o kovergeci posloupostí áhodých veliči. Podle povahy kovergece se limití věty teorie

Více

Odhady parametrů polohy a rozptýlení pro často se vyskytující rozdělení dat v laboratoři se vyčíslují podle následujících vztahů:

Odhady parametrů polohy a rozptýlení pro často se vyskytující rozdělení dat v laboratoři se vyčíslují podle následujících vztahů: Odhady parametrů polohy a rozptýleí pro často se vyskytující rozděleí dat v laboratoři se vyčíslují podle ásledujících vztahů: a : Laplaceovo (oboustraé expoeciálí rozděleí se vyskytuje v případech, kdy

Více

Intervalové odhady parametrů některých rozdělení.

Intervalové odhady parametrů některých rozdělení. 4. Itervalové odhady parametrů rozděleí. Jedou ze základích úloh mtematické statistiky je staoveí hodot parametrů rozděleí, ze kterého máme k dispozici áhodý výběr. Nejčastěji hledáme odhady dvou druhů:

Více

odhady parametrů. Jednostranné a oboustranné odhady. Intervalový odhad střední hodnoty, rozptylu, relativní četnosti.

odhady parametrů. Jednostranné a oboustranné odhady. Intervalový odhad střední hodnoty, rozptylu, relativní četnosti. 10 Cvičeí 10 Statistický soubor. Náhodý výběr a výběrové statistiky aritmetický průměr, geometrický průměr, výběrový rozptyl,...). Bodové odhady parametrů. Itervalové odhady parametrů. Jedostraé a oboustraé

Více

Při sledování a studiu vlastností náhodných výsledků poznáme charakter. podmínek různé výsledky. Ty odpovídají hodnotám jednotlivých realizací

Při sledování a studiu vlastností náhodných výsledků poznáme charakter. podmínek různé výsledky. Ty odpovídají hodnotám jednotlivých realizací 3. Náhodý výběr Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých realizací

Více

3. Lineární diferenciální rovnice úvod do teorie

3. Lineární diferenciální rovnice úvod do teorie 3 338 8: Josef Hekrdla lieárí difereciálí rovice úvod do teorie 3 Lieárí difereciálí rovice úvod do teorie Defiice 3 (lieárí difereciálí rovice) Lieárí difereciálí rovice -tého řádu je rovice, která se

Více

Matematika 1. Katedra matematiky, Fakulta stavební ČVUT v Praze. středa 10-11:40 posluchárna D / 13. Posloupnosti

Matematika 1. Katedra matematiky, Fakulta stavební ČVUT v Praze. středa 10-11:40 posluchárna D / 13. Posloupnosti Úvod Opakováí Poslouposti Příklady Matematika 1 Katedra matematiky, Fakulta stavebí ČVUT v Praze středa 10-11:40 posluchára D-1122 2012 / 13 Úvod Opakováí Poslouposti Příklady Úvod Opakováí Poslouposti

Více

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna.

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna. 6 Itervalové odhady parametrů základího souboru V předchozích kapitolách jsme se zabývali ejprve základím zpracováím experimetálích dat: grafické zobrazeí dat, výpočty výběrových charakteristik kapitola

Více

2. Náhodná veličina. je konečná nebo spočetná množina;

2. Náhodná veličina. je konečná nebo spočetná množina; . Náhodá veličia Většia áhodých pokusů koaých v přírodích ebo společeských vědách má iterpretaci pomocí reálé hodoty. Při takovýchto dějích přiřazujeme tedy reálá čísla áhodým jevům. Proto je důležité

Více

8. Analýza rozptylu.

8. Analýza rozptylu. 8. Aalýza rozptylu. Lieárí model je popis závislosti, který je využívá v řadě disciplí matematické statistiky. Uvedeme jeho popis a tvrzeí, která budeme využívat. Setkáme se s ím jedak v aalýze rozptylu,

Více

1. ZÁKLADY VEKTOROVÉ ALGEBRY 1.1. VEKTOROVÝ PROSTOR A JEHO BÁZE

1. ZÁKLADY VEKTOROVÉ ALGEBRY 1.1. VEKTOROVÝ PROSTOR A JEHO BÁZE 1. ZÁKLADY VEKTOROVÉ ALGEBRY 1.1. VEKTOROVÝ PROSTOR A JEHO BÁZE V této kapitole se dozvíte: jak je axiomaticky defiová vektor a vektorový prostor včetě defiice sčítáí vektorů a ásobeí vektorů skalárem;

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

Matematika 1. Ivana Pultarová Katedra matematiky, Fakulta stavební ČVUT v Praze. středa 10-11:40 posluchárna D Posloupnosti

Matematika 1. Ivana Pultarová Katedra matematiky, Fakulta stavební ČVUT v Praze. středa 10-11:40 posluchárna D Posloupnosti Úvod Opakováí Poslouposti Příklady Matematika 1 Ivaa Pultarová Katedra matematiky, Fakulta stavebí ČVUT v Praze středa 10-11:40 posluchára D-1122 Úvod Opakováí Poslouposti Příklady Úvod Opakováí Poslouposti

Více

Číselné charakteristiky náhodných veličin

Číselné charakteristiky náhodných veličin Číselé charakteristiky áhodých veliči Motivace Doposud jsme pozali fukcioálí charakteristiky áhodých veliči (apř. distribučí fukce, pravděpodobostí fukce, hustota pravděpodobosti), které plě popisují pravděpodobostí

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Bodové a itervalové odhady Nechť X je áhodá proměá, která má distribučí fukci F(x, ϑ). Předpokládejme, že záme tvar distribučí fukce (víme jaké má rozděleí) a ezáme parametr

Více

Statistika pro metrologii

Statistika pro metrologii Statistika pro metrologii T. Rössler Teto projekt je spolufiacová Evropským sociálím fodem a státím rozpočtem České republiky v rámci projektu Vzděláváí výzkumých pracovíků v Regioálím cetru pokročilých

Více

Intervalové odhady parametrů

Intervalové odhady parametrů Itervalové odhady parametrů Petr Pošík Části dokumetu jsou převzaty (i doslově) z Mirko Navara: Pravděpodobost a matematická statistika, https://cw.felk.cvut.cz/lib/ee/fetch.php/courses/a6m33ssl/pms_prit.pdf

Více

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER MATICOVÉ HRY FORMULACE, KONCEPCE ŘEŠENÍ, SMÍŠENÉ ROZŠÍŘENÍ MATICOVÝCH HER, ZÁKLADNÍ VĚTA MATICOVÝCH HER CO JE TO TEORIE HER A ČÍM SE ZABÝVÁ? Teorie her je ekoomická vědí disciplía, která se zabývá studiem

Více

procesy II Zuzana 1 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Univerzita Karlova v Praze

procesy II Zuzana 1 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Univerzita Karlova v Praze limití Náhodé limití Katedra pravděpodobosti a matematické statistiky Uiverzita Karlova v Praze email: praskova@karli.mff.cui.cz 9.4.-22.4. 200 limití Outlie limití limití efiice: Řekeme, že stacioárí

Více

3. Charakteristiky a parametry náhodných veličin

3. Charakteristiky a parametry náhodných veličin 3. Charateristiy a parametry áhodých veliči Úolem této apitoly je zavést pomocý aparát, terým budeme dále popisovat pomocí jedoduchých prostředů áhodé veličiy. Taovýmto aparátem jsou tzv. parametry ebo

Více

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika Pravděpodobost a aplikovaá statistika MGR. JANA SEKNIČKOVÁ, PH.D. 6. KAPITOLA CENTRÁLNÍ LIMITNÍ VĚTA 6.11.2017 Opakováí: Čebyševova erovost příklad Pravděpodobost vyrobeí zmetku je 0,5. Odhaděte pravděpodobost,

Více

Cvičení 6.: Výpočet střední hodnoty a rozptylu, bodové a intervalové odhady střední hodnoty a rozptylu

Cvičení 6.: Výpočet střední hodnoty a rozptylu, bodové a intervalové odhady střední hodnoty a rozptylu Cvičeí 6: Výpočet středí hodoty a rozptylu, bodové a itervalové odhady středí hodoty a rozptylu Příklad 1: Postupě se zkouší spolehlivost čtyř přístrojů Další se zkouší je tehdy, když předchozí je spolehlivý

Více

1.1. Definice Reálným vektorovým prostorem nazýváme množinu V, pro jejíž prvky jsou definovány operace sčítání + :V V V a násobení skalárem : R V V

1.1. Definice Reálným vektorovým prostorem nazýváme množinu V, pro jejíž prvky jsou definovány operace sčítání + :V V V a násobení skalárem : R V V Předáška 1: Vektorové prostory Vektorový prostor Pro abstraktí defiici vektorového prostoru jsou podstaté vlastosti dvou operací, sčítáí vektorů a ásobeí vektoru (reálým číslem) Tyto dvě operace musí být

Více

6. Posloupnosti a jejich limity, řady

6. Posloupnosti a jejich limity, řady Moderí techologie ve studiu aplikovaé fyziky CZ..07/..00/07.008 6. Poslouposti a jejich limity, řady Posloupost je speciálí, důležitý příklad fukce. Při praktickém měřeí hodot určité fyzikálí veličiy dostáváme

Více

Mezní stavy konstrukcí a jejich porušov. Hru IV. Milan RůžR. zbynek.hruby.

Mezní stavy konstrukcí a jejich porušov. Hru IV. Milan RůžR. zbynek.hruby. ováí - Hru IV /6 ováí Hru IV Mila RůžR ůžička, Josef Jureka,, Zbyěk k Hrubý zbyek.hruby hruby@fs.cvut.cz ováí - Hru IV /6 ravděpodobostí úavové diagramy s uvažováím předpětí R - plocha ve čtyřrozměrém

Více

Komplexní čísla. Definice komplexních čísel

Komplexní čísla. Definice komplexních čísel Komplexí čísla Defiice komplexích čísel Komplexí číslo můžeme adefiovat jako uspořádaou dvojici reálých čísel [a, b], u kterých defiujeme operace sčítáí, ásobeí, apod. Stadardě se komplexí čísla zapisují

Více

Matematika I, část II

Matematika I, část II 1. FUNKCE Průvodce studiem V deím životě, v přírodě, v techice a hlavě v matematice se eustále setkáváme s fukčími závislostmi jedé veličiy (apř. y) a druhé (apř. x). Tak apř. cea jízdeky druhé třídy osobího

Více

1 PSE Definice základních pojmů. (ω je elementární jev: A ω (A ω) nebo (A );

1 PSE Definice základních pojmů. (ω je elementární jev: A ω (A ω) nebo (A ); 1 PSE 1 Náhodý pokus, áhodý jev. Operace s jevy. Defiice pravděpodobosti jevu, vlastosti ppsti. Klasická defiice pravděpodobosti a její použití, základí kombiatorické vzorce. 1.1 Teoretická část 1.1.1

Více

Kapitola 4 Euklidovské prostory

Kapitola 4 Euklidovské prostory Kapitola 4 Euklidovské prostory 4.1. Defiice euklidovského prostoru 4.1.1. DEFINICE Nechť E je vektorový prostor ad tělesem reálých čísel R,, : E 2 R. E se azývá euklidovský prostor, platí-li: (I) Pro

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

P2: Statistické zpracování dat

P2: Statistické zpracování dat P: Statistické zpracováí dat Úvodem - Statistika: věda, zabývající se shromažďováím, tříděím a ásledým popisem velkých datových souborů. - Základem statistiky je teorie pravděpodobosti, založeá a popisu

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1 [M2-P9] KAPITOLA 5: Číselé řady Ozačeí: R, + } = R ( = R) C } = C rozšířeá komplexí rovia ( evlastí hodota, číslo, bod) Vsuvka: defiujeme pro a C: a ± =, a = (je pro a 0), edefiujeme: 0,, ± a Poslouposti

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ VÝPOČTY (S VYUŽITÍM EXCELU)

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ VÝPOČTY (S VYUŽITÍM EXCELU) ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ VÝPOČTY (S VYUŽITÍM EXCELU) Základy teorie pravděpodobosti měřeí chyba měřeí Provádíme kvalifikovaý odhad áhodá systematická výsledek ejistota výsledku Základy teorie pravděpodobosti

Více

Přednáška VI. Intervalové odhady. Motivace Směrodatná odchylka a směrodatná chyba Centrální limitní věta Intervaly spolehlivosti

Přednáška VI. Intervalové odhady. Motivace Směrodatná odchylka a směrodatná chyba Centrální limitní věta Intervaly spolehlivosti Předáška VI. Itervalové odhady Motivace Směrodatá odchylka a směrodatá chyba Cetrálí limití věta Itervaly spolehlivosti Opakováí estraé a MLE Jaký je pricip estraých odhadů? Jaký je pricip odhadů metodou

Více

Náhodu bychom mohli definovat jako součet velkého počtu drobných nepoznaných vlivů.

Náhodu bychom mohli definovat jako součet velkého počtu drobných nepoznaných vlivů. Náhodu bychom mohli defiovat jako součet velkého počtu drobých epozaých vlivů. V rámci přírodích věd se setkáváme s pokusy typu za určitých podmíek vždy astae určitý důsledek. Např. jestliže za ormálího

Více

i 1 n 1 výběrový rozptyl, pro libovolné, ale pevně dané x Roznačme n 1 Téma 6.: Základní pojmy matematické statistiky

i 1 n 1 výběrový rozptyl, pro libovolné, ale pevně dané x Roznačme n 1 Téma 6.: Základní pojmy matematické statistiky Téma 6.: Základí pojmy matematické statistiky Vlastosti důležitých statistik odvozeých z jedorozměrého áhodého výběru: Nechť X,..., X je áhodý výběr z rozložeí se středí hodotou μ, rozptylem σ a distribučí

Více

1. Číselné obory, dělitelnost, výrazy

1. Číselné obory, dělitelnost, výrazy 1. Číselé obory, dělitelost, výrazy 1. obor přirozeých čísel - vyjadřující počet prvků možiy - začíme (jsou to kladá edesetiá čísla) 2. obor celých čísel - možia celých čísel = edesetiá, ale kladá i záporá

Více

Iterační metody řešení soustav lineárních rovnic

Iterační metody řešení soustav lineárních rovnic Iteračí metody řešeí soustav lieárích rovic Matice je: diagoálě domiatí právě tehdy, když pozitivě defiití (symetrická matice) právě tehdy, když pro x platí x, Ax a ij Tyto vlastosti budou důležité pro

Více

je číselná posloupnost. Pro všechna n položme s n = ak. Posloupnost

je číselná posloupnost. Pro všechna n položme s n = ak. Posloupnost Číselé řady Defiice (Posloupost částečých součtů číselé řady). Nechť (a ) =1 je číselá posloupost. Pro všecha položme s = ak. Posloupost ( s ) azýváme posloupost částečých součtů řady. Defiice (Součet

Více

Popisná statistika - zavedení pojmů. 1 Jednorozměrný statistický soubor s kvantitativním znakem

Popisná statistika - zavedení pojmů. 1 Jednorozměrný statistický soubor s kvantitativním znakem Popisá statistika - zavedeí pojmů Popisá statistika - zavedeí pojmů Soubor idividuálích údajů o objektech azýváme základí soubor ebo také populace. Zkoumaé objekty jsou tzv. statistické jedotky a sledujeme

Více

Matematická analýza I

Matematická analýza I 1 Matematická aalýza ity posloupostí, součty ekoečých řad, ity fukce, derivace Matematická aalýza I látka z I. semestru iformatiky MFF UK Zpracovali: Odřej Keddie Profat, Ja Zaatar Štětia a další 2 Matematická

Více

2.4. INVERZNÍ MATICE

2.4. INVERZNÍ MATICE 24 INVERZNÍ MICE V této kapitole se dozvíte: defiici iverzí matice; základí vlastosti iverzí matice; dvě základí metody výpočtu iverzí matice; defiici celočíselé mociy matice Klíčová slova této kapitoly:

Více

8. Odhady parametrů rozdělení pravděpodobnosti

8. Odhady parametrů rozdělení pravděpodobnosti Pozámky k předmětu Aplikovaá statistika, 8 téma 8 Odhady parametrů rozděleí pravděpodobosti Zaměříme se a odhad středí hodoty a rozptylu a to dvěma způsoby Předpokládejme, že máme áhodý výběr X 1,, X z

Více

PoznÁmky k přednášce

PoznÁmky k přednášce NMSA331 Matematická statistika 1 PozÁmky k předášce Naposledy upraveo de 15. úora 2019. Katedra pravd podobosti a matematické statistiky Matematicko-fysikálí fakulta Uiversity Karlovy Teto učebí text představuje

Více

Cvičení 6.: Bodové a intervalové odhady střední hodnoty, rozptylu a koeficientu korelace, test hypotézy o střední hodnotě při známém rozptylu

Cvičení 6.: Bodové a intervalové odhady střední hodnoty, rozptylu a koeficientu korelace, test hypotézy o střední hodnotě při známém rozptylu Cvičeí 6: Bodové a itervalové odhady středí hodoty, rozptylu a koeficietu korelace, test hypotézy o středí hodotě při zámém rozptylu Příklad : Bylo zkoumáo 9 vzorků půdy s růzým obsahem fosforu (veličia

Více

NMSA331 Matematická statistika 1

NMSA331 Matematická statistika 1 NMSA331 Matematická statistika 1 POZNÁMKY K PŘEDNÁŠCE Naposledy upraveo de 29. prosice 2018. Katedra pravd podobosti a matematické statistiky Matematicko-fysikálí fakulta Uiversity Karlovy Teto učebí text

Více

n-rozměrné normální rozdělení pravděpodobnosti

n-rozměrné normální rozdělení pravděpodobnosti -rozměré ormálí rozděleí pravděpodobosti. Ortogoálí a pozitivě defiití symetrické matice. Reálá čtvercová matice =Ha i j L řádu se azývá ortogoálí, je-li regulárí a iverzí matice - je rova traspoovaé matici

Více

1 Uzavřená Gaussova rovina a její topologie

1 Uzavřená Gaussova rovina a její topologie 1 Uzavřeá Gaussova rovia a její topologie Podobě jako reálá čísla rozšiřujeme o dva body a, rozšiřujeme také možiu komplexích čísel. Nepřidáváme však dva body ýbrž je jede. Te budeme začit a budeme ho

Více

11. přednáška 16. prosince Úvod do komplexní analýzy.

11. přednáška 16. prosince Úvod do komplexní analýzy. 11. předáška 16. prosice 009 Úvod do komplexí aalýzy. Tři závěrečé předášky předmětu Matematická aalýza III (NMAI056) jsou věováy úvodu do komplexí aalýzy. Což je adeseá formulace eboť časový rozsah ám

Více

Obsah. 1 Mocninné řady Definice a vlastnosti mocninných řad Rozvoj funkce do mocninné řady Aplikace mocninných řad...

Obsah. 1 Mocninné řady Definice a vlastnosti mocninných řad Rozvoj funkce do mocninné řady Aplikace mocninných řad... Obsah 1 Mocié řady 1 1.1 Defiice a vlastosti mociých řad.................... 1 1. Rozvoj fukce do mocié řady...................... 5 1.3 Aplikace mociých řad........................... 10 1 Kapitola 1

Více

V. Normální rozdělení

V. Normální rozdělení V. Normálí rozděleí 1. Náhodá veličia X má ormovaé ormálí rozděleí N(0; 1). Určete: a) P (X < 1, 5); P (X > 0, 3); P ( 1, 135 < x ); P (X < 3X + ). c) číslo ε takové, že P ( X < ε) = 0,

Více

EKONOMETRIE 9. přednáška Zobecněný lineární regresní model

EKONOMETRIE 9. přednáška Zobecněný lineární regresní model EKONOMETRIE 9. předáška Zobecěý lieárí regresí model Porušeí základích podmíek klasického modelu Metoda zobecěých emeších čtverců Jestliže sou porušey ěkteré podmíky klasického modelu. E(u),. E (uu`) σ

Více

Závislost slovních znaků

Závislost slovních znaků Závislost slovích zaků Závislost slovích (kvalitativích) zaků Obměy slovího zaku Alterativí zaky Možé zaky Tříděí věcé sloví řady: seřazeí obmě je subjektiví záležitostí (podle abecedy), možé i objektiví

Více

Základy statistiky. Zpracování pokusných dat Praktické příklady. Kristina Somerlíková

Základy statistiky. Zpracování pokusných dat Praktické příklady. Kristina Somerlíková Základy statistiky Zpracováí pokusých dat Praktické příklady Kristia Somerlíková Data v biologii Zak ebo skupia zaků popisuje přírodí jevy, úlohou výzkumíka je vybrat takovou skupiu zaků, které charakterizují

Více

STATISTIKA. Statistika se těší pochybnému vyznamenání tím, že je nejvíce nepochopeným vědním oborem. H. Levinson

STATISTIKA. Statistika se těší pochybnému vyznamenání tím, že je nejvíce nepochopeným vědním oborem. H. Levinson STATISTIKA Statistika se těší pochybému vyzameáí tím, že je ejvíce epochopeým vědím oborem. H. Leviso Charakterizace statistického souboru Statistický soubor Prvek souboru Zak prvku kvatitativí teplota,

Více

Abstrakt. Co jsou to komplexní čísla? K čemu se používají? Dá se s nimi dělat

Abstrakt. Co jsou to komplexní čísla? K čemu se používají? Dá se s nimi dělat Komplexí čísla Hoza Krejčí Abstrakt. Co jsou to komplexí čísla? K čemu se používají? Dá se s imi dělat ěco cool? Na tyto a další otázky se a předášce/v příspěvku pokusíme odpovědět. Proč vzikla komplexí

Více

z možností, jak tuto veličinu charakterizovat, je určit součet

z možností, jak tuto veličinu charakterizovat, je určit součet 6 Charakteristiky áhodé veličiy. Nejdůležitější diskrétí a spojitá rozděleí. 6.1. Číselé charakteristiky áhodé veličiy 6.1.1. Středí hodota Uvažujme ejprve diskrétí áhodou veličiu X s rozděleím {x }, {p

Více

5. Posloupnosti a řady

5. Posloupnosti a řady Matematická aalýza I předášky M. Málka cvičeí A. Hakové a R. Otáhalové Zimí semestr 2004/05 5. Poslouposti a řady 5.1 Limita a hromadé hodoty. Mějme posloupost x ) prvků Hausdorffova topologického prostoru

Více

Budeme pokračovat v nahrazování funkce f(x) v okolí bodu a polynomy, tj. hledat vhodné konstanty c n tak, aby bylo pro malá x a. = f (a), f(x) f(a)

Budeme pokračovat v nahrazování funkce f(x) v okolí bodu a polynomy, tj. hledat vhodné konstanty c n tak, aby bylo pro malá x a. = f (a), f(x) f(a) Předáša 7 Derivace a difereciály vyšších řádů Budeme poračovat v ahrazováí fuce f(x v oolí bodu a polyomy, tj hledat vhodé ostaty c ta, aby bylo pro malá x a f(x c 0 + c 1 (x a + c 2 (x a 2 + c 3 (x a

Více

Pravděpodobnost a statistika Výpisky z cvičení Ondřeje Chocholy

Pravděpodobnost a statistika Výpisky z cvičení Ondřeje Chocholy Pravděpodobost a statistika Výpisky z cvičeí Odřeje Chocholy Ja Štětia 9. listopadu 9 Cviˇceí 3.9.9 Úloha: Máme 4 kostky. Ω = {a, b, c, d}, Ω = 6 4 A = 6 5 4 3 P(A) = 6 5 4 3 6 4 Naejvýš l kostek: m...

Více

1 Základy Z-transformace. pro aplikace v oblasti

1 Základy Z-transformace. pro aplikace v oblasti Základy Z-trasformace pro aplikace v oblasti číslicového zpracováí sigálů Petr Pollák 9. říja 29 Základy Z-trasformace Teto stručý text slouží k připomeutí základích vlastostí Z-trasformace s jejími aplikacemi

Více

1 Základní pojmy a vlastnosti

1 Základní pojmy a vlastnosti Základí pojmy a vlastosti DEFINICE (Trigoometrický polyom a řada). Fukce k = (a cos(x) + b si(x)) se azývá trigoometrický polyom. Řada = (a cos(x) + b si(x)) se azývá trigoometrická řada. TVRZENÍ (Ortogoalita).

Více

Úloha II.S... odhadnutelná

Úloha II.S... odhadnutelná Úloha II.S... odhadutelá 10 bodů; průměr 7,17; řešilo 35 studetů a) Zkuste vlastími slovy popsat, k čemu slouží itervalový odhad středí hodoty v ormálím rozděleí a uveďte jeho fyzikálí iterpretaci (postačí

Více

je konvergentní, právě když existuje číslo a R tak, že pro všechna přirozená <. Číslu a říkáme limita posloupnosti ( ) n n 1 n n n

je konvergentní, právě když existuje číslo a R tak, že pro všechna přirozená <. Číslu a říkáme limita posloupnosti ( ) n n 1 n n n 8.3. Limity ěkterých posloupostí Předpoklady: 83 Pedagogická pozámka: Tuto a tři ásledující hodiy je možé probrat za dvě vyučovací hodiy. V této hodiě je možé vyechat dokazováí limit v příkladu 3. Opakováí

Více

Úloha III.S... limitní

Úloha III.S... limitní Úloha III.S... limití 10 bodů; průměr 7,81; řešilo 6 studetů a) Zkuste vlastími slovy popsat postup kostrukce itervalových odhadů středí hodoty v případě obecého rozděleí měřeých dat (postačí vlastími

Více

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte:

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte: 1.3. POLYNOMY V této kapitole se dozvíte: co rozumíme pod pojmem polyom ebo-li mohočle -tého stupě jak provádět základí početí úkoy s polyomy, kokrétě součet a rozdíl polyomů, ásobeí, umocňováí a děleí

Více

Teorie odhadů 2 Teorie odhadů... 3 Odhad parametrů... 4

Teorie odhadů 2 Teorie odhadů... 3 Odhad parametrů... 4 Metody odhadováí parametrů. Metoda mometů. Maximálě věrohodé odhady. Petr Pošík Části dokumetu jsou převzaty (i doslově) z Mirko Navara: Pravděpodobost a matematická statistika, https://cw.felk.cvut.cz/lib/exe/fetch.php/courses/a6m33ssl/pms_prit.pdf

Více

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004.

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004. Náhodá veličia Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 45/004. Náhodá veličia Většia áhodých pokusů má jako výsledky reálá čísla. Budeme tedy dále áhodou veličiou rozumět proměou, která

Více

Analýza a zpracování signálů. 3. Číselné řady, jejich vlastnosti a základní operace, náhodné signály

Analýza a zpracování signálů. 3. Číselné řady, jejich vlastnosti a základní operace, náhodné signály Aalýza a zpracováí sigálů 3. Číselé řady, jejich vlastosti a základí operace, áhodé sigály Diskrétí sigál fukce ezávislé proměé.!!! Pozor!!!! : sigáleí defiová mezi dvěma ásledujícími vzorky ( a eí tam

Více

Kapitola 5 - Matice (nad tělesem)

Kapitola 5 - Matice (nad tělesem) Kapitola 5 - Matice (ad tělesem) 5.. Defiice matice 5... DEFINICE Nechť T je těleso, m, N. Maticí typu m, ad tělesem T rozumíme zobrazeí možiy {, 2,, m} {, 2,, } do T. 5..2. OZNAČENÍ Možiu všech matic

Více

Odhady parametrů základního souboru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Odhady parametrů základního souboru. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Odhady parametrů základího souboru Ig. Mchal Dorda, Ph.D. Úvodí pozámky Základí soubor můžeme popsat jeho parametry, apř. středí hodota μ, rozptyl σ atd. Př praktckých úlohách ovšem zpravdla elze vyšetřt

Více

I. TAYLORŮV POLYNOM ( 1

I. TAYLORŮV POLYNOM ( 1 I. TAYLORŮV POLYNOM Připomeňme si defiice elemetárích fukcí: a si( = 2+ = ( (2+! b cos( = 2 = ( (2! c e = =!. Dokažte, že Taylorův polyom k-tého řádu v bodě pro fukce f je rove polyomu P : (tyto výsledky

Více

je konvergentní, právě když existuje číslo a R tak, že pro všechna přirozená <. Číslu a říkáme limita posloupnosti ( ) n n 1 n n n

je konvergentní, právě když existuje číslo a R tak, že pro všechna přirozená <. Číslu a říkáme limita posloupnosti ( ) n n 1 n n n 8.3. Limity ěkterých posloupostí Předpoklady: 83 Opakováí z miulé hodiy: 8 Hodoty poslouposti + se pro blížící se k ekoeču blíží k a to tak že mezi = posloupostí a číslem eexistuje žádá mezera říkáme že

Více

Přednáška 7, 14. listopadu 2014

Přednáška 7, 14. listopadu 2014 Předáška 7, 4. listopadu 204 Uvedeme bez důkazu klasické zobecěí Leibizova kritéria (v ěmž b = ( ) + ). Tvrzeí (Dirichletovo a Abelovo kritérium). Nechť (a ), (b ) R, přičemž a a 2 a 3 0. Pak platí, že.

Více

8.2.1 Aritmetická posloupnost

8.2.1 Aritmetická posloupnost 8.. Aritmetická posloupost Předpoklady: 80, 80, 803, 807 Pedagogická pozámka: V hodiě rozdělím třídu a dvě skupiy a každá z ich dělá jede z prvích dvou příkladů. Př. : V továrě dokočí každou hodiu motáž

Více

8.2.1 Aritmetická posloupnost I

8.2.1 Aritmetická posloupnost I 8.2. Aritmetická posloupost I Předpoklady: 80, 802, 803, 807 Pedagogická pozámka: V hodiě rozdělím třídu a dvě skupiy a každá z ich dělá jede z prvích dvou příkladů. Čley posloupostí pak při kotrole vypíšu

Více

Odhad parametru p binomického rozdělení a test hypotézy o tomto parametru. Test hypotézy o parametru p binomického rozdělení

Odhad parametru p binomického rozdělení a test hypotézy o tomto parametru. Test hypotézy o parametru p binomického rozdělení Odhad parametru p biomického rozděleí a test hypotézy o tomto parametru Test hypotézy o parametru p biomického rozděleí Motivačí úloha Předpokládejme, že v důsledku realizace jistého áhodého pokusu P dochází

Více

Náhodný výběr, statistiky a bodový odhad

Náhodný výběr, statistiky a bodový odhad Lekce Náhodý výběr, statistiky a bodový odhad Parametr rozděleí pravděpodobosti je ezámá kostata, jejíž přímé určeí eí možé. Nástrojem pro odhad ezámých parametrů je áhodý výběr a jeho charakteristiky

Více

DERIVACE FUNKCÍ JEDNÉ REÁLNÉ PROM

DERIVACE FUNKCÍ JEDNÉ REÁLNÉ PROM Difereciálí počet fukcí jedé reálé proměé - - DERIVACE FUNKCÍ JEDNÉ REÁLNÉ PROMĚNNÉ ÚVODNÍ POZNÁMKY I derivace podobě jako limity můžeme počítat ěkolikerým způsobem a to kokrétě pomocí: defiice vět o algebře

Více

14. Testování statistických hypotéz Úvod statistické hypotézy Definice 14.1 Statistickou hypotézou parametrickou neparametrickou. nulovou testovanou

14. Testování statistických hypotéz Úvod statistické hypotézy Definice 14.1 Statistickou hypotézou parametrickou neparametrickou. nulovou testovanou 4. Testováí statistických hypotéz Úvod Při práci s daty se mohdy spokojujeme s itervalovým či bodovým odhadem parametrů populace. V mohých případech se však uchylujeme k jiému postupu, většiou jde o případy,

Více

Správnost vztahu plyne z věty o rovnosti úhlů s rameny na sebe kolmými (obr. 13).

Správnost vztahu plyne z věty o rovnosti úhlů s rameny na sebe kolmými (obr. 13). 37 Metrické vlastosti lieárích útvarů v E 3 Výklad Mějme v E 3 přímky p se směrovým vektorem u a q se směrovým vektorem v Zvolme libovolý bod M a veďme jím přímky p se směrovým vektorem u a q se směrovým

Více

DIFERENCIÁLNÍ POČET FUNKCE JEDNÉ PROMĚNNÉ. 1) Pojem funkce, graf funkce

DIFERENCIÁLNÍ POČET FUNKCE JEDNÉ PROMĚNNÉ. 1) Pojem funkce, graf funkce DIFERENCIÁLNÍ POČET FUNKCE JEDNÉ PROMĚNNÉ ) Pojem ukce, gra ukce De: Fukcí reálé proměé azýváme pravidlo, které každému reálému číslu D přiřazuje právě jedo reálé číslo y H Toto pravidlo začíme ejčastěji

Více

} kvantitativní znaky. korelace, regrese. Prof. RNDr. Jana Zvárov. Obecné principy

} kvantitativní znaky. korelace, regrese. Prof. RNDr. Jana Zvárov. Obecné principy Měřeí statistické závislosti, korelace, regrese Prof. RNDr. Jaa Zvárov rová,, DrSc. MĚŘENÍZÁVISLOSTI Cílem statistické aalýzy vepidemiologii bývá eje staovit, zda oemocěí závisí a výskytu rizikového faktoru,

Více

NEPARAMETRICKÉ METODY

NEPARAMETRICKÉ METODY NEPARAMETRICKÉ METODY Jsou to metody, dy předmětem testu hypotézy eí tvrzeí o hodotě parametru ějaého orétího rozděleí, ale ulová hypotéza je formulováa obecěji, apř. jao shoda rozděleí ebo ezávislost

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOT A TATITIKA Přpomeutí pojmů,, P m θ, R θ R - pravděpodobostí prostor - parametrcký prostor - parametrcká fukce,, T - áhodý vektor defovaý a pravděpodobostím prostoru,, P θ s hustotou f x,

Více

1.2. NORMA A SKALÁRNÍ SOUČIN

1.2. NORMA A SKALÁRNÍ SOUČIN 2 NORMA A SKALÁRNÍ SOUČIN V této kapitole se dozvíte: axiomatickou defiici ormy vektoru; co je to ormováí vektoru a jak vypadá Euklidovská orma; axiomatickou defiici skalárího (také vitřího) součiu vektorů;

Více

Odhady parametrů základního. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Odhady parametrů základního. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Odhady parametrů základího souboru Úvodí pozámky Základí soubor můžeme popsat jeho parametry, apř. středí hodota μ, rozptyl atd. Př praktckých úlohách ovšem zpravdla elze vyšetřt celou populac, provádíme

Více

Znegujte následující výroky a rozhodněte, jestli platí výrok, nebo jeho negace:

Znegujte následující výroky a rozhodněte, jestli platí výrok, nebo jeho negace: . cvičeí Příklady a matematickou idukci Dokažte:.! . Návody:. + +. + i i i i + + 4. + + + + + + + + Operace s možiami.

Více

P. Girg. 23. listopadu 2012

P. Girg. 23. listopadu 2012 Řešeé úlohy z MS - díl prví P. Girg 2. listopadu 202 Výpočet ity poslouposti reálých čísel Věta. O algebře it kovergetích posloupostí.) Necht {a } a {b } jsou kovergetí poslouposti reálých čísel a echt

Více