Kostelec nad Černými lesy Národní přírodní rezervace Voděradské bučiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kostelec nad Černými lesy Národní přírodní rezervace Voděradské bučiny"

Transkript

1 Kostelec nad Černými lesy a Národní přírodní rezervace Voděradské bučiny Znak Kostelce nad Černými lesy

2 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra mapování a kartografie Semestrální práce Geografie 2 Kostelec nad Černými lesy a Národní přírodní rezervace Voděradské bučiny Vypracovala: Holíková Lucie Kontakt: V roce: 2013

3 Abstrakt Semestrální práce je o Kostelci nad Černými lesy jak o historii, tak současnost. Dále se zaměřuje na zajímavé objekty nebo lokality v Kostelci nad Černými lesy a v jeho okolí. Poslední stránky se věnují národní přírodní rezervaci Voděradské bučiny. Klíčová slova Kostelec nad Černými lesy, Voděradské bučiny, Arboretum, lesopark.

4 Obsah Kostelec nad Černými lesy... 2 Úvod... 2 Historie a zajímavosti města... 3 Zámek... 5 Černokostelecká nemocnice - plicní léčebna... 6 Arboretum... 8 Voděradské bučiny Úvod Historie Přírodovědná stezka Hlavní zdroje informací Knihy Průvodci Internet

5 Kostelec nad Černými lesy Úvod Město spadá pod okres Praha východ. Od Prahy je vzdáleno 35 km východním směrem a lze se do Kostelce dostat jen pomocí autobusů z nástupiště Háje. Kostelec leží na 50. rovnoběžce v nadmořské výšce 400 m.n.m. Počet obyvatel 3379 (k ). Rozloha 17,71 km 2. 2

6 Historie a zajímavosti města Počátek Kostelce nad Černými lesy je řazen do 10. století. V té době stál na místo dnešního zámku lovčí a strážní zámek, aby střežil cestu z Prahy do Kouřimi. V blízkosti vznikla osada a kostelíkem zasvěceným svatému Vojtěchovi. Avšak první písemná zmínka je až z roku V té době patřil Kostelec pánům z Náchoda. Město se v té době nazývalo Černý Kostelec a k dnešnímu názvu Kostelec nad Černými lesy město přišlo až roku Město má tradici v hrnčířství a keramice. V blízkém městečku Brník je k nalezení povrchové lomy a podzemní doly na bílou hrnčířskou hlínu. Každý rok se v Kostelci konají keramické trhy, a to vždy poslední sobotu v květnu. Na náměstí je k nalezení od roku 1950 Muzeum hrnčířství. V Kostelci jsou vybudovány dva kostely. Farní kostel sv. Andělů strážných umístěn na náměstí Smiřických, byl postaven v letech Druhý kostel je sv. Jana Křtitele v Pražské ulici, který byl založen roku 1600 jako hřbitovní kostel. Hřbitov byl ale zrušen Kostel je dnes i přes havarijní stav využíván jako výstavní síň i na koncerty a drobné kulturní akce. Každoročně se zde slouží mše svatá. Kostelec má i vlastní pivovar, který do roku 1974 stáčel pivo Mudrlant. Pivovar roku 1994 převzalo město a objekty začaly chátrat. V roce 2001 pivovar převzala společnost dej Bůh štěstí s.r.o. a začala s rekonstrukcí budov. Dnes byste tu zde našli zájezdní hostinec s restaurací ve stylu první republiky a dokonce i pivovarské muzeum. Nový majitel uvažuje o znovuzavedení výroby piva. Historie znaku města není známá, ale znak je doložen k roku 1626 na stříbrném městském pečetidle. Nejvíce se mi líbil popis znaku města, který jsem nalezla na stránkách města: Na modrém štítě je polovina vousatého divého muže, nahého, s bedry ovinutými věncem ze zelených ratolestí a s podobným věncem na hlavě, vše v přirozených barvách. Levici má v bok, v pozvednuté pravici drží červenou růži pětilistou na zlaté lodyze se dvěma zlatými lístky dole "v způsobu šipky". V levém horním rohu štítu je zlatá šestihrotá hvězda. Nad štítem je kolčí helm s modro-červenými pokryvadly. Nad helmem je točenice modro-červená s vlajícími feflíky v týchž barvách, v klenotu je podobný divý muž jako na štítu, má však v pravici přirozeně zbarvený šíp, obrácený šikmo zlatým hrotem dolů. Citace z: 3

7 Černokostelecký pivovar Foto: Roman ŠULC,Jan KUBKA Hrnčířské muzeum foto: 4

8 Zámek Největší dominantou Kostelce nad Černými lesy je zámek. Ve 13. století zde byl postaven původní gotický hrad, který měl střežit cestu do Kuřimi. Jan Lucemburský roku 1325 prodal hrad Ješkovi z Náchoda, předtím patřila oblast a hrad českým králům. Poté se vystřídalo mnoho majitelů. Hrad v roce 1549 vyhořel. Císařskou komorou byla zahájena přestavba na renesanční zámek a v roce 1558 byl prodán do vlastnictví rodu Smiřických. Hrad byl za nich postupně přestavěn na renesanční zámek. Za Jaroslava ze Smiřic byl zámek opraven do vrcholného renesančního stavebního stylu. V letech byl za doby Marie Teresie Antonie Felicité Liechtenstein za pomoci rakouského architekta Jägera přestavěn do dnešní podoby. V dnešní době v zámku sídlí Školní lesní podnik České zemědělské univerzity a zámek je používán k některým univerzitním výukám. Kolem zámku a předzámčí vede cesta s naučnými texty o vývoji místa. K zámku byl přistavěn v letech barokní špitál, který byl do dnešní podoby upraven roku Západní stěnou vede můstek v úrovni prvního patra, který umožňuje přístup ke kostelu sv. Vojtěcha. V letech barokní špitál chátral. Rekonstrukce proběhla v několika etapách a od roku 1998 znovu využíván jako ubytovací zařízení, které funguje dodnes pod názvem Dům Marie Teresie Kněžny Savojské. V letech byla na místě gotického hradního kostela vybudována gotickorenesanční zámecká kaple sv. Vojtěcha spojená se zámkem krytým mostem. V kapli byla vybudována i rodová hrobka rodu Smiřických. Žádné přestavby se kaple výrazně nedotkly, až na opravu cibulové báně věže. Uvnitř kostela se dochovaly renesanční malby. Zajímavým prvkem jsou krby, kterými se kostel vytápěl. Dnes kaple slouží jako aula Fakulty lesnické a environmentální České zemědělské univerzity a je také velmi vyhledávaným místem pro konání svatebních obřadů a koncertů. Zámek Kostelec nad Černými lesy foto:zdeněk Fiedler 5

9 Černokostelecká nemocnice - plicní léčebna V letech byly na konci Kutnohorské ulice postaveny tři budovy pro 32 lůžek, vlastní nemocnice, infekční pavilon a umrlčí komora s pitevnou. Zahájení činnosti nemocnice bylo Za světové války zde byl uřízen lazaret pro c.k. vojáky i válečné zajatce. Roku 1923 byla nemocnice předělána na Zemskou léčebnu TBC mužů se čtyřiceti lůžky. Díky velké úspěšnosti v léčení, se nemocnice v letech rozšířila o novou hlavní budovu s 200 lůžky. Léčili se zde i významné osobnosti, hlavně tedy herci například Zd. Dítě. První část lesa byla přikoupena roku Roku 1948 byla přikoupena další část lesa Nový háj, kde jsou umístěny otesané poustevnické kameny s letopočtem Do nového parku se za lesmistra knížete Liechtensteina Karla Adlera vysazovaly exotické dřeviny, okrasné stromy a keře. Byly postaveny další tři budovy, a to vrátnice, dům pro vedoucího ústavu a svobodárna pro zaměstnance roku V letech proběhla rekonstrukce staré nemocniční budovy a propojení této budovy s novou hlavní budovou. Roku 1957 se zde kvůli ústupu TBC začali léčit i ostatní choroby dýchacích cest, včetně nádorů. V roce 1960 patřila Kostelecká léčebna mezi nejlepší plicní ústavy v republice. Nemocnici v roce 1971 zabrala sovětská armáda jako svou Nemocnici československo-sovětského přátelství. Za tuto dobu, byla nemocnice značně rozšířena. Několik budov se v dnešní době využívá, ale většina budov už 17 let je opuštěná a značně chátrá a je plně přístupná všem. Dnes vede v areálu naučná stezka, která vás seznámí s 38 zajímavými dřevinami. Naučná stezka o pěti zastaveních vznikla roku 2005 za přispění studentů fakulty lesnické a environmentální, České zemědělské univerzity v Praze. Mezi budovami jsou informační tabule. Na tabulích lze nalézt informace o stromech nebo o ptácích, které jsou v okolí tabule, stromy jsou očíslovány jak na tabuli, tak stejná čísla jsou na stromech. Další informací je historie a také je tu například informace, jak umístit ptačí budku na strom. Jednotlivé zastávky nejsou propojeny cestou a není jednoduché všechny tabule nalézt. Na naučné stezce je i 30 ptačích budek se žlutým terčem na přední straně, které jsou k nalezení na stromech mezi budovami a pak v lesní části lesoparku. 6

10 Areál Černokostelecké nemocnice foto: Plicní léčebna Foto: Roman ŠULC,Jan KUBKA 7

11 Arboretum Arboretum bylo zřízeno pro účely Lesní fakulty České zemědělské univerzity v roce Zakladatelem je prof. Dr. Ing. Pravdomil Svoboda, DrSc., který byl vedoucí katedry dendrologie a geobotaniky Lesnické fakulty ČVUT. Na manuálních pracích se podíleli i někteří posluchači Lesnické fakulty. Dnes je pověřena odborným vedením Arboreta Ing. Gabriela Mariánková. Arboretum se nachází napravo od silnice z Kostelce na Černými lesy do Českého Brodu přes Předhvozdí a Tuchoraz v blízkosti dvora Hošť asi 3 km od Kostelce nad Černými lesy. Jeho souřadnice jsou 14o 51 východní délky a 50o 01 severní šířky. Průměrná roní teplota je 8,14 Co a průměrné roční srážky 662,60 mm. Zajímavé je, že spodní části Arboreta mají o 2 Co nižší teplotu. Původně mělo rozlohu 4 ha, později bylo arboretum rozšířeno o stoletou habrovou doubravu na celkových 7,5 ha. V roce 1989 bylo rozšířeno na dnešní rozlohu 12,38 ha. Půdním podkladem Arboreta je permský a křídlový pískovec, který je někde pokryt různě silnou vrstvou hlinité spraše. Kvůli podkladu je většina plochy dosti suchá a rostliny trpí přísušky. Založení a postupné budování Arboreta se ukázalo cenným přínosem a postupem času se stalo jen těžko nahraditelnou učební pomůckou. Arboretum umožňuje studentům všech studijních oborů seznámit se s kompletními informacemi o celém botanickém systému. Při výuce se tu studenti seznamují s morfologickými znaky stromů a keřů. Sbírka dřevin je významná i pro vědeckovýzkumnou práci. Provádějí se zde pozorování a měření, vyhodnocuje se růst dřevin ve zdejších podmínkách, jejich přirozené zmlazování, plodnost a spoustu dalších. V Arboretu lze nalézt také houby, které taky patří k součásti expozice. Arboretum je a bylo budováno jako přírodní park. Jsou zde pěstovány většinou dřeviny. Je zde nasbírán velký sortiment druhů a i kultivarů. Je zde soustředěná jedna z nejbohatších sbírek dřevin v České republice. Jsou zde dřeviny ze všech pěti světadílů. Mezi nejvíce druhů je tu z Asie a nejméně zastoupenými tu jsou Austrálie a Oceánie. Materiál pro Arboretní sbírku je získáván většinou mezinárodní výměnou semen, plodů, eventuálně i řízků a roubů, které jsou bezplatně vyměňována mezi ostatními arborety a botanickými zahradami. Ostatní bylo zajištěno z vlastního materiálu nebo nákupem. Dnes má Arboretum 8

12 více než exemplářů. Každá rostlina má svůj rodokmen a je zaznamenána v digitální mapě. Jednou za pět let je podrobena pečlivému měření. Nejnovější východní část arboreta je geograficky členěná. Najdete zde cedulky se základními informacemi o stromech či keřích ze Severní Ameriky, Asie a Evropy. Univerzita počítá do budoucna s dalším rozšířením zahrady a zpřístupnění arboreta veřejnosti. V Dnešní době jsou pro veřejnost pořádány jarní a podzimní dny otevřených dveří. Plánek arboreta foto: 9

13 Voděradské bučiny Úvod 4 km jižně od Kostelce nad Černými lesy, uprostřed lesů a na soustavě rybníků Jevanského potoka leží jedno z největších chráněných území ve středních Čechách. Národní přírodní rezervace Voděradské bučiny. Jedná se o jeden z posledních zachovalých zbytků lesa s původními dřevinami a je zde dochovány i některé geologické jevy z počátku čtvrtohor. Výměra rezervace je 682 ha. Lesní porosty jsou v péči polesí Jevany, Školního lesního podniku v Kostelci nad Černými lesy patřícímu České zemědělské univerzitě v Praze. Hranice rezervace je na cestách označena úředními tabulemi se státním znakem, v lese pak červenými pruhy na hraničních sloupech a stromů po obvodu rezervace. Geologie rezervace není složité. Tvoří je hrubozrnná říčanská porfyrická žula s velkými vrostlicemi ortoklasu. Jevy na počátku čtvrtohor vzniklé mrazovým zvětráváním, činností půdního ledu a větrné eroze. Pozůstatky se mohou jevit jako skalní moře, skalní proudy, suchá údolíčka a podobně. Tyto jevy jsou zde zvláštní, protože tyto oblasti byly dříve nezaledněné. Voděradské bučiny jsou především lesní rezervace. Účelem není chránit jednotlivé vzácné rostliny, ale celá rostlinná společenstva. Bučiny jsou také vzácné tím, že se dochovaly v malé nadmořské výšce, v místech s malou průměrnou roční srážkou a s historicky velmi dlouhým obdobím osídlení a tím pádem s působením člověka. Chráněné území leží v oblasti, která má průměrnou roční srážku mm. Průměrná roční teplota je mezi 6 a 7 C o. Upozornění: Návštěvníky upozorňujeme, že sběr přírodnin, tj. rostlin, živočichů a minerálů, je na území rezervace zakázán. Výjimkou jsou pouze sběry z důvodu pravidelné výzkumné činnosti, ale i tyto jsou podmíněny povolením Ministerstva životního prostředí ČR. Stejně tak je v rezervaci zakázáno tábořit a rozdělávat ohně. Motorová vozidla mohou projíždět pouze po silnici Jevany-Habr. Vozidla Školního lesního podniku mohou jezdit pouze po zpevněných cestách. Cyklisté (i na horských kolech) nemají do rezervace přístup. Citace: Voděradské bučiny průvodce naučnou stezkou národní přírodní rezervace Jiří Viewegh (2000) 10

14 Historie Území původně patřilo k hraničnímu hvozdu, oddělující území pražského knížete od území Kouřimi. Koncem prvního tisíciletí se připojil území Kostelce nad Černými lesy a zůstal tam doposud. Roku 1935 patří jako Školní lesní statek Lesnické fakultě pražského Českého vysokého učení technického. Od této doby snahy o vyhlášení rezervace. To se povedlo až roku Les zůstal jen díky kamenité a poměrně mělké půdě, díky ní se neumožnila přeměna lesa na pole. Také díky skladbě lesa došlo ke zpřístupnění lesních komplexů vybudováním cest až na začátku 20. století. Důvodem vzniku rezervace byla ochrana zbytku starých bukových a smíšených porostů s přirozenou dřevinnou skladbou a některých geomorfologických jevů. Hospodaření podléhá přísným předpisům. Foto: 11

15 Přírodovědná stezka Roku 1967 byla zřízena přírodovědná stezka. O 20 let později byla stezka zrekonstruována do dnešní podoby. Trasa podává všeobecné informace o chráněném území. Stezka je asi 6,5 km dlouhá a je na ní 18 zastávek. Stezka začíná za hrází rybníku Jan a seznamuje s faunou, flórou, přírodními a geologickými poměry rezervace. Na trase lze nalézt dva pomníky. Jednak Václava Eliáše Lenharta, autora první lesnické vzdělávací publikace v českém jazyce a ing. Dr. Josefa Sigmonda, profesora lesnictví na pražských vysokých školách. 12

16 Hlavní zdroje informací Knihy Vladimír Jakub Mrvík - Dějiny černokosteleckých domů historická topografie města Kostelce nad Černými lesy (2009) Mirjam Čech a kol. Černokostelecko (1989) Ivan Roček a kol. Arboretum (1998) Průvodci Jiří Datel Bohata Černokostelecký průvodce aneb toulky naší přírodou a historií (2010) J. Bohata Průvodce časem Černokostelecká nemocnice plicní léčebna (2008) Česká zemědělská univerzita v Praze Zámek v Kostelci nad Černými lesy Česká zemědělská univerzita v Praze Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy Voděradské bučiny průvodce naučnou stezkou národní přírodní rezervace Jiří Viewegh (2000) Internet Oficiální internetové stránky Kostelce nad Černými lesy - Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a Středních Čechách od Toma, Lucky a Vojty - Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy

Doplňková analýza potenciálu cestovního ruchu v turistické lokalitě Hranicko

Doplňková analýza potenciálu cestovního ruchu v turistické lokalitě Hranicko Doplňková analýza potenciálu cestovního ruchu v turistické lokalitě Hranicko březen 2009 Obsah 1. Úvodem... 4 2. Charakteristika turistické lokality Hranicko... 4 3. Systém řízení cestovního ruchu na Hranicku...

Více

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava únor 2012 Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. 384 73 Stachy 422, info@rras.cz, www.rras.cz tel. 380 120 263, 380 120

Více

Toulky Jindřichovým Hradcem

Toulky Jindřichovým Hradcem Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce Toulky Jindřichovým Hradcem Jolana Holopová 9. A Vedoucí práce: Josefa Rykrová, Marika Hauserová Školní

Více

přírody informační průvodce mikroregionem svazek obcí podblanické krásy poznej

přírody informační průvodce mikroregionem svazek obcí podblanické krásy poznej informační průvodce mikroregionem B laník laník svazek obcí poznej krásy přírody podblanické 10 míst Podblanicka, která byste určitě neměli vynechat MALÝ A VELKÝ BLANÍK S ROZHLEDNOU MUZEUM VENKOVA V KAMBERKU

Více

CZ.1.07/2.4.00/12.0066

CZ.1.07/2.4.00/12.0066 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE KOMPLEXNÍ GEOGRAFICKÁ EXKURZE JIŽNÍ ČECHY 7. 5. 11. 5. 2012 Sborník referátů Podpora sítě GEONET - sítě pro vědeckou a vzdělávací

Více

Město Šluknov. Strategický plán rozvoje města Šluknov

Město Šluknov. Strategický plán rozvoje města Šluknov Město Šluknov Strategický plán rozvoje města Šluknov 2007 2015 Zpracovatelé: Ing. Kučera Ladislav, tel. 774032601 Srbská Kamenice 12 407 15 Srbská Kamenice Ing. Petrášek Jiří, tel.774032600 Duben červenec

Více

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ Geografie v praxi ČR (exkurze) Brno, 2011 1 Obsah A KOMENTOVANÍ ZASTÁVEK PO TRASE... 3 1 BECHYNĚ GEOGRAFIE VYBRANÉ OBCE... 3 2 JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN JAKO REGIONÁLNÍ ZAMĚSTNAVATEL

Více

Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012

Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012 Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012 infoglobe Informační cestovatelský portál Infoglobe vám opět přináší zajímavý katalog, tentokrát zaměřený na Turistické cíle České a Slovenské republiky

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020 Schváleno Valnou hromadou SOTM 17. 12. 2012 Verze 10122012 Stránka 1 Realizační tým zpracovatele: Jan Macháček Jan Řebíček, DiS Lucie

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Radka Malá Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen) pro české turisty Diplomová práce 2014 Diplomová práce Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen)

Více

LESU ZDAR - květen 2010 internetový časopis lesníků a přátel lesa

LESU ZDAR - květen 2010 internetový časopis lesníků a přátel lesa 1 Lesy ČR pomáhají i drobným vlastníkům Lesy v Plzeňském kraji pokrývají téměř 39 % jeho území, což plošně představuje více než 294 000 hektarů. Po změnách ve společnosti v roce 1989 a narovnání některých

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst VYSOČINA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 3 Jihlava 4 Třebíč 6 Žďár nad Sázavou 9 Telč 12 VŠUDE DOBŘE, NA CESTÁCH NEJLÉPE www.petro.cz

Více

Městská část Praha 14

Městská část Praha 14 Městská část Praha 14 K R O N I K A Kyjí, Hostavic, Hloubětína a Černého Mostu 1 2 K R O N I K A městské části Praha 14 Rok 2006 3 4 5 SAMOSPRÁVNÉ ROZDĚLENÍ hl. m. Prahy 6 7 Samosprávné rozdělení hlavního

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor 1 Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor Listopad 2009 2 OBSAH A. ÚVOD... 4 1. Zadání marketingové koncepce... 4 2. Metodika a použité výzkumy... 4 B. Analytická část marketingové

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst ŠUMAVA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 2 Domažlice 4 Klatovy 7 Železná Ruda 8 Vimperk a okolí 13 Boubín 15 Kvilda, Modrava, Antýgl

Více

Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí

Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí Hotel Bellevue Přijeďte objevit středověkou atmosféru středověkého města rozprostřeného v meandrech řeky Vltavy a navštivte náš hotel - Bellevue hotel Český Krumlov,

Více

Moravskoslezský kraj. pro rodiny s dětmi

Moravskoslezský kraj. pro rodiny s dětmi Moravskoslezský kraj pro rodiny s dětmi Troub UNI LIT Těše Neza Šp 9 Moravskoslezský kraj pro rodiny s dětmi Držíte v rukou malého průvodce Moravskoslezským krajem, který poslouží nejen vám dospělým pro

Více

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz Č E S K É D Ě D I C T V Í U N E S C O nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz České dědictví UNESCO Brno 4 Český Krumlov 8 Holašovice 12 Kroměříž 16 Kutná Hora 20 Lednicko valtický areál

Více

ZIMA 2014. Kapitoly z historie přírodovědného oddělení libereckého muzea díl II. Miloslav Nevrlý, bývalý vedoucí přírodovědného oddělení SM

ZIMA 2014. Kapitoly z historie přírodovědného oddělení libereckého muzea díl II. Miloslav Nevrlý, bývalý vedoucí přírodovědného oddělení SM ZIMA 2014 ČTVRTLETNÍK SEVEROČESKÉHO MUZEA V LIBERCI Informační a programové periodikum. K dostání zdarma v síti informačních center a muzeí Libereckého kraje a Eurorionu Nisa. V nákladu 2 000 ks vydává

Více

Městská část Praha 14

Městská část Praha 14 Městská část Praha 14 K R O N I K A Kyjí, Hostavic, Hloubětína a Černého Mostu K R O N I K A městské části Praha 14 rok 2009 Děkuji všem spolupracovníkům i autorům jednotlivých textů za pomoc při realizaci

Více

Bezbariérový průvodce Královéhradeckým krajem

Bezbariérový průvodce Královéhradeckým krajem Bezbariérový průvodce Královéhradeckým krajem www.kralovehradeckyregion.cz Deset rad vozíčkářům před cestou 1. Při plánování cesty si prostudujte mapu a ověřte aktuální stav ů a tras na uvedených informačních

Více

ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020

ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 MAS VLTAVA, srpen 2014 Obsah Obecný úvod... 5 1. Analytická část (základní charakteristika, problémy, potřeby, SWOT analýza)... 7 1.1 Mikroregion Vltavotýnsko...

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Bc. Karel MACEK ANTROPOGENNÍ OVLIVNĚNÍ KRAJINY V SOUVISLOSTI S ROZŠIŘOVÁNÍM OBYTNÉ ZÁSTAVBY NA ZLÍNSKU Diplomová práce Vedoucí diplomové

Více

Hrad Grabštejn. Koncepce rozvoje cestovního ruchu

Hrad Grabštejn. Koncepce rozvoje cestovního ruchu 1 2 Hrad Grabštejn Koncepce rozvoje cestovního ruchu 1.Úvod 3 2.Analytická část 4 2.1. Vymezení území 4 2.2. Státní hrad Grabštejn jako ústřední bod koncepce 4 2.3. Základní charakteristika řešeného území

Více

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 číslo dokumentu 012010 Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 společnost Město Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž tel. +420 573 321 111 fax +420 573 331 481 www.mesto-kromeriz.cz

Více

Poznejte krásy Benešova a okolí

Poznejte krásy Benešova a okolí Chcete-li prožít příjemné chvíle v blízkosti hlavního města Prahy, přírody a kulturních památek, navštivte náš hotel - Bellevue hotel Karlov, Member of Asten Hotels. Najdete nás v historickém jádru Benešova.

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

KRAJEM VÍNA. To nejlepší z vinařské turistiky na Moravě, kalendář vinařských akcí 2015

KRAJEM VÍNA. To nejlepší z vinařské turistiky na Moravě, kalendář vinařských akcí 2015 2015 KRAJEM VÍNA To nejlepší z vinařské turistiky na Moravě, kalendář vinařských akcí 2015 www.vinazmoravy.cz OBSAH Úvod......................... 2 Odrůdy........................ 4 Rozdělení vín v České

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Lucie Šimánková, Dis.

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Lucie Šimánková, Dis. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA Bakalářské prezenční studium 2010 2011 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Lucie Šimánková, Dis. CHKO Kokořínko a hrad Kokořín jako turistické cíle Praha 2011 Vedoucí bakalářské práce:

Více

NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1

NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1 NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1 VEDOUCÍ PRÁCE: doc. Ing. arch. Miroslav Cikán I ASISTENT:

Více