Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky"

Transkript

1 Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp 1 Výzkumná zpráv pro Lesy České repuliky Hodnocení vývoje zdrvotního stvu vyrných stnovišť v Krušnohoří od roku 1998 Etp II: 1) Anlýz mkroskopických mrkerů poškození v Krušných horách n jře v roce 23 2) Výsledky iochemických nlýz jehlic oderných v Krušných horách v roce 22 pro Lesy České Repuliky 3) Porovnání iochemických, histochemických, ntomických nlýz prováděných v letech Kolektiv utorů: Alrechtová J., Polák T., Lhotáková Z., Stejsklová A. Hlvní řešitel: Řešitelský kolektiv: Prcoviště: Alrechtová Jn, e-mil: Mgr. Tomáš Polák (přípdný zástupce hlvního řešitele, e-mil: Zuzn Lhotáková Alen Stejsklová Mgr. Drhomír Brtáková Ktedr fyziologie rostlin, Přírodovědecká fkult Univerzity Krlovy (PřF UK), Viničná 5, Prh 2, ; V Prze, dne

2 Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp 2 Výzkumná zpráv pro Lesy České repuliky - Hodnocení vývoje zdrvotního stvu vyrných stnovišť v Krušnohoří od roku 1998 Etp II: OBSAH: 1) ANALÝZA MAKROSKOPICKÝCH MARKERŮ POŠKOZENÍ V KRUŠNÝCH HORÁCH NA JAŘE V ROCE METODIKA... 1 VÝSLEDKY... 2 Mkroskopické mrkery poškození... 2 Aktuální zdrvotní stv stromů ) VÝSLEDKY BIOCHEMICKÉ ANALÝZY JEHLIC ODEBRANÝCH V KRUŠNÝCH HORÁCH V ROCE 22 PRO LESY ČESKÉ REPUBLIKY... 9 MATERIÁL A METODY... 9 Osh fenolických látek... 9 Detekce fotosyntetických pigmentů... 9 Sttistické zprcování dt... 1 VÝSLEDKY: FOTOSYNTETICKÉ PIGMENTY... 1 Rok Porovnání dt z let VÝSLEDKY: FENOLICKÉ LÁTKY Rok ) SHRNUJÍCÍ POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ BIOCHEMICKÝCH ANALÝZ JEHLIC Z KRUŠNÝCH HOR ODEBRANÝCH V LETECH 1998 AŽ POUŽITÁ LITERATURA PŘÍLOHY: 1) mp stnovišť 2) okrjová fotodokumentce z oděru v květnu 23 3) diplomová práce Mgr. Aleny Stejsklové, ohájená jko výorná v květnu 23 (Stejsklová A. (23): Využití iochemických histochemických metod ke studiu zdrvotního stvu smrkových porostů v Krušných horách. Diplomová práce, Ktedr fyziologie rostlin, Přírodovědecká fkult UK, květen 23).

3 Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp 1 1) Anlýz mkroskopických mrkerů poškození v Krušných horách n jře v roce 23 Vyprcovli: Polák, Alrechtová Předložená zpráv je pokrčování zprávy z etpy 1. METODIKA Výzkum yl proveden n pěti sledovných stnovištích Krušných hor (viz příloh 1), které zejmén v 8. letech vykzovly vysokou zátěž silný grdient tmosférického znečištění, jež se zvyšovlo ve směru od zápdu n východ. Stnoviště 1, 2 3 jsou umístěn v zápdním Krušnohoří nedleko Přeuzi, v doě největších smogových epizod ylo jejich ovlivnění tmosférickým znečištěním mnohem nižší než-li u stnovišť 4 5 z centrálního Krušnohoří, zejmén díky výhodnému směru převládjících větrů. Stnoviště 2 3 leží v olsti postihnuté v roce 1999 msivním žloutnutím jehlic; stnoviště 1 je mimo tuto olst. Stnoviště 4 5 se ncházejí v centrálním Krušnohoří (stnoviště 4 u Černého potok - Přísečnice stnoviště 5 u Kovářské), které ylo výrzně ovlivněno tmosférickými polutnty. Všechn stnoviště (3 x 3 m) jsou umístěn v homogenním minimálně 6-letém smrkovém porostu proíhá n nich výzkum již od roku N kždém stnovišti ylo vyráno po pěti reprezenttivních stromech z nich systemticky oderán větev z produkční části koruny (1-12 m nd zemí). N stromech se hodnotily jednk trdiční jednk nším týmem nově vyvinuté mrkery zdrvotního stvu stromů. Trdiční mrkery zdrvotního stvu zhrnovly: (1) defolici (odlistění) koruny, zstoupení sekundárních výhonů, defolice primární části koruny; (2) stupeň poškození stromu určený n zákldě defolice produkční části koruny (defolice koruny -9%: stupeň poškození stromu, 1-29%: stupeň poškození 1, 3-49%: 2, 5-69%: 3 defolice koruny 7-99%: stupeň poškození 4); (3) revné změny jehlic zhrnující chlorózy (reverziilní žloutnutí jehlic) nekrózy (ireverziilní hnědnutí pletiv similčních orgánů) (stupeň : žádné žloutnutí, stupeň 1: žloutnutí < 1% koruny, 2 < 3% stupeň 3 pro žloutnutí n více než 3% koruny); (4) intenzit kvetení (stupeň : žádné kvetení, stupeň 1: minimální, 2 střední stupeň 3 vysoká intenzit kvetení); (5) korunový zápoj definovný jko procento plochy stnoviště zrné vertikální projekcí koruny; zstoupení sekundárních výhonů vypovídjící o regenerčních procesech stresové historii stromů (Cudlin kol. 21); (6) počet ročníků jehlic jko mximální věk olistěného výhonu n větvi; (7) jehlicový koeficient; jehlicový koeficient = ((1 defolice koruny) * počet ročníků jehlic) / 1; zdrvé stromy vykzují hodnotu jehlicového koeficientu vyšší než 4,5 poškozené nižší než 4,5 (Simmleit kol. 1991). Nově vyvinutý mkroskopický mrker zdrvotního stvu stromů je mkroskopické kritérium pro klsifikci jednotlivých vývojových směrů pupenů, které ylo vytvořené n zákldě detilní ntomické studie (Alrechtová 1997). Vývojové směry pupenů můžeme rozdělit n rostoucí pupeny podléhjící prvidelnému růstu dávjící vznik novým výhonům skupinu pupenů nerostoucích. Ty je možné rozdělit dále n pupeny se zchovlým růstovým potenciálem, které jsou připrveny po ktivci vyršit zúčstnit se tk následného typu růstu (z toho důvodu je tké oznčujeme jko rezervy pro náhrdu ztrát similčního prátu)

4 Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp 2 pupeny ez růstového potenciálu. Po rozříznutí je možné jednotlivé vývojové směry pupenů rozeznt podle následujících mkroskopických chrkteristik: Vývojové směry pupenů s růstovým potenciálem: dormntní pupen n podélném průřezu je olst meristémů sytě zelená, vnitřní struktur je chrkteristická pro dormntní pupen. ltentní pupen n průřezu sytě zelený, le je mnohem menší než-li dormntní pupen. regenerovný pupen - je ovykle vychýlen od hlvní osy stonku, jsou zde ptrné šupiny ortovného pupenu přípdně zřetelný ortovný pupen. Vývojové směry pupenů ez růstového potenciálu: mlformovný pupen vzniká poškozením části pikálního meristému, proto dává vznik pokrouceným jehlicím. ortovný pupen celý pikální meristém je odumřelý, n průřezu hnědý. Klsifikce jednotlivých vývojových směrů pupenů yl proveden n dvouletých výhonech tk, y minimální počet pupenů hodnocených n jedné větvi yl 6. Získné hodnoty jednotlivých vývojových směrů pupenů yly převedeny n procentické zstoupení. Sttistická nlýz dt Sttistická nlýz dt yl proveden nlýzou rozptylu jednoduchého třídění v přípdě spojitých dt, shody rozptylů normlity rozdělení; rozdíly mezi dvěm skupinmi yly stnoveny Tukey-Krmerovým testem. Spojitá dt která nesplňovl předpokld shody rozptylů neo normlity rozdělení yl nlyzován Kruskl-Wllisovým testem resp. Kruskl-Wllisovým Z-testem. Ordinální dt yl hodnocen Armitgovým testem resp. Chí-kvdrát testem. Všechny sttistické testy yly provedeny softwrem NCSS 2, hldin význmnosti testu yl α=,5. VÝSLEDKY Mkroskopické mrkery poškození Z mkroskopických mrkerů poškození yl n všech plochách sledován korunový zápoj, průměrná defolice koruny, zstoupení sekundárních výhonů, defolice primární části koruny, počet ročníků jehlic, jehlicový koeficient, stupeň poškození stromů, revné změny jehlic intenzit kvetení. V roce 23 yl defolice koruny odoně jko n podzim předchozího roku nejvyšší n stnovištích 2 3 ze zápdního Krušnohoří (grf 1), n kterých došlo v roce 1999 k výrznému žloutnutí smrkových porostů s příznky novodoého chřdnutí. N rozdíl od předchozího roku došlo k signifikntnímu poklesu revných změn jehlic n oou stnovištích, které ylo způsoeno zejmén opdem strších jehlic. N stnovišti 3 došlo k úplnému vymizení revných změn jehlic n stnovišti 2 k jeho rpidnímu snížení: ve čtyřstupňové stupnici doshuje jeho průměrná hodnot,5 (grf 3). Ztímco defolice koruny vypovídá spíše o degrdčních procesech v koruně stromu, tk zstoupení sekundárních výhonů vypovídá o intenzitě regenerčních procesů. Vysoké zstoupení sekundárních výhonů n stnovištích 4 5 v centrální části Krušných hor indikuje dlouhodoé půsoení stresových fktorů intenzivnější regenerci v koruně, než-li n stnovištích 1, 2 3 ze zápdního Krušnohoří (grf 1). Defolice primární struktury vypovídá o historickém poškození stromu ž do součsnosti nejvyšších hodnot doshuje tké n stnovištích 4 5 z centrálního Krušnohoří (grf 1). Počet ročníků jehlic jehlicový koeficient je sttisticky průkzně nejvyšší pro stnoviště ze zápdního Krušnohoří (grf 2). To vypovídá o uspokojivém zdrvotním stvu porostů v této olsti. Průměrná hodnot

5 Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp 3 jehlicového koeficientu je n všech stnovištích vyšší než-li hodnot 4,5, která znčí poškozený strom (Simmleit kol. 1991). N stnovištích 2, 3, 4, 5 se ovšem vyskytují poškozené stromy, které mjí hodnotu jehlicového koeficientu nižší než 4,5. Intenzit kvetení yl nejvyšší n stnovištích 1, 3 tké 5 (grf 3). Grf 1: Průměrné hodnoty defolice koruny, zstoupení sekundárních výhonů, defolice primární struktury n zkoumných stnovištích. Vertikální úsečky oznčují směrodtné odchylky, sloupce se shodnými písmeny nejsou sttisticky průkzně odlišné; nlýz rozptylu jednoduchého třídění, α= c c c c 2 (4) 1 Defolice koruny (%) Sekundární struktur (%) Defolice primární struktury (%) Grf 2: Průměrné hodnoty počtu ročníků jehlic jehlicového koeficientu n zkoumných stnovištích. Vertikální úsečky oznčují směrodtné odchylky, sloupce se shodnými písmeny nejsou sttisticky průkzně odlišné; nlýz rozptylu jednoduchého třídění, α=.5. Počet ročníků jehlic (4) Počet ročníků jehlic Jehlicový koeficient

6 Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp 4 Grf 3: Průměrné hodnoty stupně poškození stromu, revných změn jehlic stromů kvetení n zkoumných stnovištích. Vertikální úsečky oznčují směrodtné odchylky, sloupce se shodnými písmeny nejsou sttisticky průkzně odlišné; nlýz rozptylu jednoduchého třídění, α=.5. 3,5 3 2,5 2 1,5 1 c d c 2 (4),5 Stupeň poškození Brevné změny jehlic Intenzit kvetení Vývojové směry pupenů N zákldě interpretčních vlstností jednotlivých vývojových směrů pupenů n zákldě jejich kuzální závislosti (při převedení n procent dává součet všech vývojových směrů pupenů 1%) yly při zprcování vytvořeny dlší dvě ktegorie vycházející z jednotlivých vývojových směrů pupenů: jednk poměr rostoucích ortovných pupenů odrážející intenzitu růstu (čím vyšší poměr, tím více je rostoucích tím méně ortovných pupenů, tzn. tím intenzivnější je růst) dále souor pupenů s růstovým potenciálem (sjednocení dormntních, ltentních regenerovných pupenů), který udává rezervy stromu pro nhrzení similčních orgánů v příštích letech. Grfy 4 -d udávjí průměrné hodnoty jednotlivých vývojových směrů pupenů jejich komincí n zkoumných stnovištích. Zstoupení rostoucích pupenů je nejvyšší n stnovištích 2 4; zstoupení pupenů s růstovým potenciálem n stnovištích 3 5. Grfy 4-d: Průměrné hodnoty jednotlivých vývojových směrů pupenů jejich komincí n zkoumných stnovištích. Vertikální úsečky oznčují směrodtné odchylky, sloupce se shodnými písmeny nejsou sttisticky průkzně odlišné; nlýz rozptylu jednoduchého třídění, α=,5.

7 Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp (4) 1 Rostoucí pupeny Pupeny s RP c 2 (4) 1 5 c c Aortovné pupeny Rostoucí / Aortovné pupeny (4) Dormntní pupeny Ltentní pupeny

8 Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp 6 2,5 2 1,5 2 (4) 1,5 Regenerovné pupeny Mlformovné pupeny Aktuální zdrvotní stv stromů N zákldě detilního hodnocení výsledků shlukové nlýzy ylo v roce 1998 při ověřování kritéri mkroskopického hodnocení vývojových směrů pupenů n více než-li 3 stromech, odlišeno pět shluků. Kždý shluk interpretuje ktuální zdrvotní stv stromu nvzájem se shluky mezi seou liší intenzitou růstu, která je dán hodnotmi poměru rostoucích ortovných pupenů rezervmi pro nhrzení similčních orgánů určenými celkovým zstoupením pupenů s růstovým potenciálem (viz grf 3, Polák et l. připrvovná pulikce): Stv zvýšené růstové ktivity; Intenzivní růst, minimální zstoupení pupenů s růstovým potenciálem. Zlepšený zdrvotní stv; Intenzivní růst, vysoké zstoupení pupenů s růstovým potenciálem. Stv snížené růstové ktivity; Minimální růst, le vysoké zstoupení pupenů s růstovým potenciálem. Zhoršený zdrvotní stv; Minimální růst, minimální zstoupení pupenů s růstovým potenciálem. Stilizovný zdrvotní stv; Střední hodnoty růstu zstoupení pupenů s růstovým potenciálem. Výsledky vývojových směrů pupenů jsou v roce 23 částečně ovlivněny kvetením. Oecně je v semenném roce znčné množství similátů lokováno do procesů spojených s tvorou vývojem genertivních orgánů smčích smičích šištic. Méně vytvořených similátů může ýt tudíž lokováno do procesů spojených s růstem. Dá se tedy v tomto roce očekávt snížená intenzit růstu. T y se podle nšich studií měl opět zvýšit v následujícím roce, kdy y u zdrvých stromů mělo dojít ke kompenzci ztrát similčních orgánů v důsledku jejich snížené tvory v předcházejícím semenném roce. Grf 5: Klsifikce jednotlivých skupin zdrvotního stvu stromů n zákldě nlýzy jednotlivých vývojových směrů pupenů. Znázorněny jsou průměry pro zkoumná stnoviště z roku 23.

9 Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp Pupeny s růstovým potenciálem (%) Snížená růstová ktivit 1 Zhoršený zdrvotní stv Stilizovný zdrvotní stv 2 Zlepšený zdrvotní stv Zvýšená růstová ktivit Rostoucí : Aortovné pupeny Z výsledků nlýzy vývojových směrů pupenů z rok 23 je možné zkoumná stnoviště rozdělit do těchto skupin (grf 5): A) Stnoviště se zvýšenou růstovou ktivitou: 2, 4 Vysokou intenzitu růstu nízké rezervy similčních orgánů má průměrný strom n stnovišti 4, dříve velice silně poškozené olsti centrálního Krušnohoří 2, tj. olsti zápdního Krušnohoří. Zejmén u stnoviště 2 předpokládáme, že zvýšená růstová ktivit vznikl v důsledku převládjících degrdčních procesů v minulých letech překročení vnitřní tolernce stromu. Stromy zčly ptrně velice intenzivně regenerovt. Pkliže nedojde k kutním stresovým událostem, očekáváme, že v lízké doě dojde k rovnováze mezi degrdčními regenerčními procesy, růst se zpomlí stromy udou investovt více similátů do jiných procesů než-li jsou ty spojené s regenercí (npř. regenerce kořenového systému, jehož vývoj musel ýt vlivem dlouhodoého půsoení stresových fktorů tké redukovný. Zvýšená lokce similátů do kořenů se dá očekávt i z důvodu zvýšené limitce dostupných živin která je ěžná n strších stnovištích kritická pro olst Krušnohoří (npř. limitce hořčíkem, vápníkem pod.). Neovykle vysoká růstová intenzit n stnovišti 4 vzhledem k osttním stnovištím je ptrně způsoen nízkou intenzitou kvetení n tomto stnovišti. B) Stnoviště se zlepšeným zdrvotním stvem: 3 5 Průměrný stv stromů n stnovišti 5, dříve velice silně poškozené olsti centrálního Krušnohoří, n stnovišti 3 ze zápdního Krušnohoří je zlepšený, chrkteristický intenzivním růstem, le již vysokým zstoupením pupenů s růstovým potenciálem. Vzhledem ke stresové historii této olsti předpokládáme, že n stnovišti 5 několik let proíhl zvýšená růstová ktivit v součsné doě se ustálil rovnováh mezi regenerčními degrdčními procesy. N stnovišti 3 koreluje velice doře zlepšený zdrvotní stv s vymizením revných změn jehlic, které yly v minulých letech n tomto stnovišti velice četné.

10 Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp 8 C) Stnoviště se sníženou růstovou ktivitou: 1 Průměrný zdrvotní stv stromů n stnovišti 1 ze zápdního Krušnohoří, které ovšem neylo postiženo v roce 1999 ni později msivním žloutnutím, je chrkteristický málo intenzivním růstem, le vysokým zstoupením rezerv pro náhrdu similčních orgánů. Zdrvotní stv stnoviště je dorý, degrdční procesy minimální, proto i málo intenzivní růst dokáže vyprodukovt tkové množství similátů, které postčuje pro zásoování všech procesů udržení životschopnosti pletiv stromu.

11 Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp 9 2) Výsledky iochemické nlýzy jehlic oderných v Krušných horách v roce 22 pro Lesy České Repuliky Vyprcovly: Lhotáková, Alrechtová MATERIÁL A METODY Vzorky jehlic pro iochemické nlýzy yly oderány mezi říjnem 22 n pěti dlouhodoě sledovných stnovištích v zápdních středních Krušných horách (T. 1). Byl stnoven osh fotosyntetických pigmentů (chlorofylu, chlorofylu celkových krotenoidů) osh rozpustných fenolických látek vždy pro 3 nejmldší ročníky jehlic z pěti reprezenttivních stromů n kždém stnovišti. U stnoviště 39 4 yl osh fotosyntetických pigmentů zjišťován u 6 nejmldších ročníků jehlic. T. 1 Popis stnovišť v Krušných horách, jejich loklit, ndmořská výšk, přesná poloh zjištěná pomocí přístroje GPS oznčení stromů n jednotlivých stnovištích. Oznčení stnoviště Loklit Přeuz Přeuz Přeuz Přísečnice Kovářská Ndmořská výšk 923,6 926,51 936,52 79,39 771,28 (m n.m.) Poloh S, S, S, S, S, V V V V V Osh fenolických látek Celkové množství fenolických látek ylo stnoveno spektrofotometricky pomocí rekce činidl Folin-Cioclteu (Singleton, Rossi 1965). Vzorky yly měřeny n spektrofotometru Unicm Helios α při 75 nm. Při výpočtu koncentrce fenolických látek se vycházelo z rovnice lineární regresní přímky (y = 1,23x +,199; R 2 =,963), vypočtené z klirční křivky kyseliny gllové, která yl použit jko stndrd. Koncentrce fenolických látek yl vyjádřen v mg fenolických látek n g čerstvé hmotnosti vzorku (dále jen mg/ g čh). Detekce fotosyntetických pigmentů Koncentrce chlorofylu celkového množství krotenoidů yly zjišťovány spektrofotometricky extrkcí v dimethylmidu kyseliny mrvenčí (DMF; Porr et l. 1989, Wellurn 1994). Hodnoty sornce yly změnřeny spektrofotometrem Unicm Helios α. při vlnových délkách 48, 647, nm. Výpočet koncentrce fotosyntetických pigmentů yl prováděn podle rovnic Lichtenthler (Box 1; 1987) oderné prlelní vzorky sloužily ke stnovení suché hmotnosti, podíl suché čerstvé hmotnosti yl součástí výpočtů koncentrce fotosyntetických pigmentů. Box 1 - Rovnice výpočtu koncentrce chlorofylů dle Lichtenthler (1987). Ch = chlorofyl ; Ch = chlorofyl ; c (x + c) = celková koncentrce krotenoidů xntofylů. Ch = 11,65 * A 664 2,69 * A 647 (µg/ml) Ch = 2,81 * A 647 4,53 * A 664 (µg/ml) c (x + c) = (1 * A 48,89 C 52,2 * C ) / 245 (µg/ml)

12 Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp 1 Sttistické zprcování dt Dt yl vyhodnocen pomocí sttistického progrmu NCSS 6.., hldin význmnosti všech testů yl α =,5. Hodnoty získné z iochemických nlýz yly hodnoceny pomocí jednorozměrné nlýzy rozptylu. V přípdě normálního rozdělení dt shody rozptylů yl použit regulérní test nlýzy rozptylu jko mnohonásoný srovnávcí test Tukey-Krmer test. V opčném přípdě yl použit Kruskl-Wllis Z test. Pro zjištění vlivu více fktorů yl použit nlýz vrince. VÝSLEDKY: FOTOSYNTETICKÉ PIGMENTY Rok 22 Průměrný osh fotosyntetických pigmentů je uveden v grfu 6. Osh chlorofylu yl podoný u všech sledovných stnovišť, neyly nlezeny žádné sttisticky význmné rozdíly. Průkzný rozdíl v oshu chlorofylu yl shledán mezi stnovištěm 2(4) ze zápdního Krušnohoří stnovištěm 5(39) ze středního Krušnohoří, kdy více chlorofylu ylo n stnovišti 2. Stejná situce pltí i pro osh celkového chlorofylu (+). co se týče vyššího oshu chlorofylu v jehlicích n stnovišti 2, je možné, že nárůst je mskován chlorofylem extrhovným z epifytických řs hojně se vyskytujících n povrchu jehlic. Strší jehlice měly silnější porost řsmi. Rozdíly v oshu celkových krotenoidů u jednotlivých stnovišť neyly zznmenány sttisticky význmné. Grf 6: Průměrné oshy fotosyntetických pigmentů (udávné v mg n g suché hmotnosti jehlic) pro jednotlivá stnoviště. Vertikální úsečky oznčují směrodtné odchylky, sloupce se shodnými písmeny nejsou sttisticky průkzně odlišné; nlýz rozptylu jednoduchého třídění, α =,5. Průměrný osh fotosyntetických pigmentů pigment (mg/g sh) 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, chlorofyl + chlorofyl chlorofyl celkové krotenoidy 2 (4)

13 Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp 11 Je všeoecně známo, že osh výše zmiňovných fotosyntetických pigmentů je u smrku ztepilého závislý n věku jehlic, to tk, že osh pigmentu se stářím zvyšuje. N stnovištích 1(21), 3(41), 4(35) 5(39) yl tento jev pozorován u všech pigmentů, výsledky yly sttisticky průkzné (grf 2). N stnovištích 2(4) neyl rozdíl oshu chlorofylů mezi jednotlivými ročníky jehlic sttisticky význmný, ylo všk možno pozorovt trend k této závislosti. Grf 2, : Průměrné oshy fotosyntetických pigmentů (udávné v mg n g suché hmotnosti jehlic) pro jednotlivé ročníky jehlic n sledovných stnovištích. Vertikální úsečky oznčují směrodtné odchylky, sloupce se shodnými písmeny nejsou sttisticky průkzně odlišné; nlýz rozptylu jednoduchého třídění, α =,5. Chlorofyl + chlorofyl + (mg/g sh) 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 2 (4) 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkové krotenoidy ktotenoidy (x+c) (mg/g sh),7,6,5,4,3,2,1, 2 (4) 1. ročník 2. ročník 3. ročník

14 Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp 12 Pro detilnější porovnání oshu fotosyntetických pigmentů yl vyrán dvě sttisticky průkzně odlišná stnoviště, to 2(4) ze zápdního Krušnohoří stnoviště 5(39) ze středního Krušnohoří (grf 7). U oou stnovišť yl osh fotosyntetických pigmentů stnoven pro 6 ročníků jehlic. Průměrné oshy chlorofylů yly průkzně vyšší u stnoviště 2(4) u Přeuzi. Neyly zde všk pozorovány sttisticky signifikntní rozdíly v oshu chlorofylů mezi jednotlivými věkovými třídmi jehlic (grf 8). Přesto osh všech pigmentů ve 4. ročníku jehlic je ptrně nižší (viz šipk v grfu 8, ). Tyto jehlice vyršily v roce 1999, kdy yl olst Přeuzi postižen stresovou událostí, která měl z následek msivní žloutnutí jehlic. Je prvděpodoné, že nepříznivé podmínky půsoící v rném stdiu vývoje jehlic měly z následek nižší osh chlorofylu i v jejich úplné zrlosti. Rozdíl v závislosti n ročníku jehlic yl prokázán v oshu celkových krotenoidů to pouze mezi dvěm nejmldšími dvěm nejstršími ročníky jehlic. Ačkoliv pro stnoviště 5(39) yly nměřeny nižší průměrné oshy pigmentů, stále doshují fyziologických hodnot. I přes dřívější závžnou imisní zátěž centrálního Krušnohoří lze podle sence výkyvů v oshu pigmentů usuzovt n regenerci stromů v této olsti. Grf 7: Průměrný osh fotosyntetických pigmentů (udávné v mg n g suché hmotnosti jehlic) v jehlicích 6 ročníků n dvou vyrných stnovištích. Vertikální úsečky oznčují směrodtné odchylky, sloupce se shodnými písmeny nejsou sttisticky průkzně odlišné; nlýz rozptylu jednoduchého třídění, α =,5. Osh fotosyntetických pigmentů 4,5 pigment (mg/g sh) 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 Přeuz (2) Kovářská (5), Chlorofyl + Chlorofyl Chlorofyl Krotenoidy Grf 8, : Osh chlorofylu (+) celkových krotenoidů (udávné v mg n g suché hmotnosti jehlic) u 6 ročníků jehlic n dvou vyrných stnovištích. Šipk ukzuje snížený osh pigmentů v jehlicích vyrostlých v roce Vertikální úsečky oznčují směrodtné odchylky, sloupce se shodnými písmeny nejsou sttisticky průkzně odlišné; nlýz rozptylu jednoduchého třídění, α =,5. Chlorofyl (+) Celkové krotenoidy chlorofyl (+) (mg/g sh) 5, 4, 3, 2, 1,, Přeuz (2) Kovářská (5) 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník krotenoidy (x+c) (mg/g sh),7,6,5,4,3,2,1, c c c Přeuz (2) Kovářská (5) 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník

15 Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp 13 Porovnání dt z let Při porovnání průměrných oshů fotosyntetických pigmentů v letech neyly u stnovišť 2(4), 3(41) 5(39) nlezeny průkzné rozdíly v oshu všech sledovných pigmentů (grf 9). U stnovišť 1(21) 4(35) došlo v roce 22 ke snížení oshu chlorofylu, chlorofylu i celkového oshu chlorofylu oproti roku 21. Přesto všk hodnoty zůstávjí vysoké ntolik, že vypovídjí o dorém zdrvotním stvu. Osh celkových krotenoidů se ni u těchto stnovišť mezi oěm lety výrzně nelišil. Grf 9, : Srovnání oshu chlorofylu (+) celkových krotenoidů (udávné v mg n g suché hmotnosti jehlic) n studovných stnovištích v letech Vertikální úsečky oznčují směrodtné odchylky, sloupce se shodnými písmeny nejsou sttisticky průkzně odlišné; nlýz rozptylu jednoduchého třídění, α =,5. Chlorofyl + chlorofyl (+) (mg/g sh) 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 2 (4) Celkové krotenoidy krotenoidy (x+c) (mg/g sh),7,6,5,4,3,2,1, 2 (4) 21 22

16 Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp 14 VÝSLEDKY: FENOLICKÉ LÁTKY Rok 22 Osh fenolických látek v jehlicích se průkzně lišil mezi jednotlivými stnovišti (grf 1). Průměrný osh fenolických látek v jehlicích stromů z centrálního Krušnohoří yl vyšší než průměrný osh fenolických látek v jehlicích stromů ze zápdního Krušnohoří (grf 1). Změny v hromdění fenolických látek, ovykle zvýšení oshu, je povžováno z nespecifickou rekci n stresové fktory. Tento stv je prvděpodoně důsledkem dřívějšího vysokého vysokého imisního ztížení středního Krušnohoří. Může i předznmenávt změnu, která se n mkroskopické úrovni projeví ž déle, tře v příštím roce. Grf 1, : Osh fenolických látek (uveden v mg n g čerstvé hmotnosti jehlic) n jednotlivých stnovištích, průměrný osh fenolických látek n loklitách zápdní střední Krušnohoří. Vertikální úsečky oznčují směrodtné odchylky, sloupce se shodnými písmeny nejsou sttisticky průkzně odlišné; nlýz rozptylu jednoduchého třídění, α =,5. Fenolické látky průměr pro stnoviště Průměrný osh fenolických látek pro loklity fenolické látky (mg/g čh) cd d 2 (4) fenolické látky (mg / g čh) Zápdní KH Střední KH N stnovištích 1(21), 2(4) 5(39) yl pozorován ovyklá závislost mezi oshem fenolických látek stářích jehlic (grf 11). Nejmldší ročníky jehlic oshovly méně fenolických látek než jehlice strší. N stnovištích 3(41) 4(35) neyly rozdíly sttisticky průkzné, le i zde ylo možno pozorovt trend kumulce fenolických látek u strších jehlic. Toto zvýšení oshu se stářím jehlic ukzuje n delší vystvení strších jehlic stresovým fktorům tedy vyššímu hromdění fenolických látek. Grf 11: Osh fenolických látek (uveden v mg n g čerstvé hmotnosti jehlic) pro jednotlivé ročníky jehlic n sledovných stnovištích. Vertikální úsečky oznčují směrodtné odchylky, sloupce se shodnými písmeny nejsou sttisticky průkzně odlišné; nlýz rozptylu jednoduchého třídění, α =,5. fenolické látky (mg/g čh) Fenolické látky 1. ročník 2. ročník 3. ročník 2 (4)

17 Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp 15 3) Shrnující porovnání výsledků iochemických nlýz jehlic z Krušných hor oderných v letech 1998 ž 2. Vyprcovly: Stejsklová, Alrechtová Více detilů v diplomové práce Stejsklové (23) viz příloh. Nejvyšší množství fenolických látek oshovly jehlice oderné v roce Věková závislost ovlivňovl kumulci fenolických látek v jehlicích v dleko větší míře než vzrůstjící stupeň poškození stnovišť. S rostoucím poškozením stromů, se stávl vliv stupně poškození n kumulci fenolických látek v jehlicích z Krušných hor zřetelnější. Nejvyšší množství ligninu oshovly jehlice oderné v roce Množství ligninu v jehlicích se neměnilos rostoucím stupněm poškození. K sttisticky průkznému snížení množství ligninu v jehlicích vlivem rostoucího poškození stromů došlo pouze v roce Koncentrce fotosyntetických pigmentů v jehlicích neyl průkzně odlišná v jednotlivých letech oděrů. Ve všech třech studovných letech yl nejlepší zdrvotní stv zjištěn u jehlic ze stnoviště 1, stnoviště z centrálního Krušnohoří oshovly nízké koncentrce fotosyntetických pigmentů. N stnovištích 2 3 ze zápdního Krušnohoří yly v roce 2 jehlice výrzně porostlé řsmi, což mohlo množství chlorofylu v jehlicích poněkud zkreslit. Použitá Litertur Alrechtová J Vývoj růst vegettivních pupenů smrku ztepilého Pice ies (L.) Krst.: vliv kyselého deště. Doktorndská práce, Univerzit Krlov v Prze. Cudlin P, Novotny R, Morvec I, Chmelikov E. 21. Retrospective evlution of the response of montne forest ecosystems to multiple stress. Ekologi-Brtislv 2: Lichtenthler H.K Chlorophylls nd crotenoids: Pigments of photosynthetic iomemrnes. Methods in Enzymology, vol. 148, p Porr R.J., Thompson W.A., Kriedemnn P.E Determintion of ccurte extinction coefficients nd simultneous equtions for ssying chlorophylls nd extrcted with four different solvents: verifiction of the concentrtion of chlorophyll stndrts y tomic sorption spectroscopy. Biochemic et Biophysic Act, vol. 975, p Simmleit N, Herrmnn R, Wild A, Forschner W, Grtner E, Eichhorn J, Schulten HR Selection of iologicl nd chemicl-prmeters indicting or ffecting the vitlity of Norwy spruce. Science of the Totl Environment 16: Singleton V.L., Rossi J.A Colorimetry of totl phenolics nd phosphomolydicphosphotungstic cid regents. Americn Journl of Enology nd Viticulture, vol. 16, p Wellurn A.R The spectrl determintion of chlorophylls nd, s well s totl crotenoids, using vrious solvents with spectrophotometers of different resolution. Journl of Plnt Physiology, vol. 44, p

Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky

Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky 1 Výzkumná zpráv pro Lesy České repuliky Hodnocení vývoje zdrvotního stvu vyrných stnovišť v Krušnohoří od roku 1998 Etp I: Anlýz mkroskopických mrkerů poškození v Krušných horách v roce Hlvní řešitel:

Více

Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie

Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie Pržská vysoká škol psychosociálních studií, s.r.o. Temtické okruhy ke státní mgisterské zkoušce Psychologická metodologie NMgr. oor Psychologie 1 Vědecká teorie vědecká metod Vědecké vysvětlení, vědecký

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

Využití shlukové analýzy a metody hlavních komponent při identifikaci faktorů ovlivňující přijetí IFRS pro SME

Využití shlukové analýzy a metody hlavních komponent při identifikaci faktorů ovlivňující přijetí IFRS pro SME Trendy ekonomiky mngementu / Trends Economics nd Mngement Využití shlukové nlýzy metody hlvních komponent při identifikci fktorů ovlivňující přijetí IFRS pro SME The Use of Cluster Anlysis nd Principl

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

visual identity guidelines Česká verze

visual identity guidelines Česká verze visul identity guidelines Česká verze Osh 01 Filosofie stylu 02 Logo 03 Firemní rvy 04 Firemní písmo 05 Vrice log 06 Komince rev Filosofie stylu Filozofie společnosti Sun Mrketing vychází ze síly Slunce,

Více

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR Aktuální informce Ústvu zdrvotnických informcí sttistiky České repuliky Prh 8.1.2004 1 Zhouný novotvr ledviny mimo pánvičku v ČR Počet hlášených onemocnění zhouným novotvrem ledviny mimo pánvičku (dg.

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Ktedr sociálních studií speciální pedgogiky Studijní progrm: Studijní oor: Kód ooru: Sociální práce Sociální prcovník 7502R022 Název klářské práce: NÁHRADNÍ

Více

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A Souhrn zákldních výpočetních postupů v Ecelu probírných v AVT 04-05 listopd 2004. Řešení soustv lineárních rovnic Soustv lineárních rovnic ve tvru r r A. = b tj. npř. pro 3 rovnice o 3 neznámých 2 3 Hodnoty

Více

Technologie. Rozteč řádků (m)

Technologie. Rozteč řádků (m) Prktické možnosti využití užších řádků u kukuřice v rámci ochrny půdy proti erozi Ing. Václv Brnt, Ph.D., Ing. Petr Zárnský, Ing. Michel Škeříková, Dr. Ing. Jn Pivec, Doc. Ing. Miln Kroulík, Ph.D., Ing.

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a Stnovení disociční konstnty cidobzického indikátoru Teorie: Slbé kyseliny nebo báze disociují ve vodných roztocích jen omezeně; kvntittivní mírou je hodnot disociční konstnty. Disociční rekci příslušející

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru Algerické výrz V knize přírod může číst jen ten, kdo zná jzk, ve kterém je npsán. Jejím jzkem je mtemtik jejím písmem jsou mtemtické vzorce. (Glileo Glilei) Algerickým výrzem rozumíme zápis, ve kterém

Více

Staveništní malty a suché maltové směsi při obnově památek

Staveništní malty a suché maltové směsi při obnově památek Společnost pro technologie ochrny pmátek Národní technické muzeum Stveništní mlty suché mltové směsi při onově pmátek odorný seminář 18. dun 2013 Národní technické muzeum Kostelní 42, Prh 7 1 Stveništní

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE

ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE MUDr. Mgdlen Koťová, Ph.D. ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE Recenzent: Prof. MUDr. Jiří Mzánek, DrSc. Grd Pulishing,.s., 2006 Fotogrfie z rchivu utorky. Perokresy podle návrhů utorky nkreslil

Více

1. Vznik zkratů. Základní pojmy.

1. Vznik zkratů. Základní pojmy. . znik zkrtů. ákldní pojmy. E k elektrizční soustv, zkrtový proud. krt: ptří do ktegorie příčných poruch, je prudká hvrijní změn v E, je nejrozšířenější poruchou v E, při zkrtu vznikjí přechodné jevy v

Více

Odpověď. konkurenci domácnosti firmy stát a. makroekonomie mikroekonomie mezinárodní ekonomie. Co? Jak? Pro koho? Proč? d

Odpověď. konkurenci domácnosti firmy stát a. makroekonomie mikroekonomie mezinárodní ekonomie. Co? Jak? Pro koho? Proč? d Přijímcí řízení kdemický rok 2012/2013 Kompletní znění testových otázek ekonomický přehled 1 Koš Znění otázky Odpověď Odpověď Odpověď Odpověď Správná ) ) c) d) odpověď 1. 1 Mezi ekonomické sujekty trhu

Více

1.1 Numerické integrování

1.1 Numerické integrování 1.1 Numerické integrování 1.1.1 Úvodní úvhy Nším cílem bude přibližný numerický výpočet určitého integrálu I = f(x)dx. (1.1) Je-li znám k integrovné funkci f primitivní funkce F (F (x) = f(x)), můžeme

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF / S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni...

Více

Cor et Vasa. Available online at www.sciencedirect.com. journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa

Cor et Vasa. Available online at www.sciencedirect.com. journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa or et Vs ville online t www.sciencedirect.com journl homepge: www.elsevier.com/locte/crvs Doporučení pro Guidelines Souhrn Doporučení Evropské společnosti pro hypertenzi/evropské krdiologické společnosti

Více

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem objemu rotačního tělesa.

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem objemu rotačního tělesa. .. Ojem rotčního těles Cíle Seznámíte se s dlší plikcí určitého integrálu výpočtem ojemu rotčního těles. Předpokládné znlosti Předpokládáme, že jste si prostudovli zvedení pojmu určitý integrál (kpitol.).

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

ČÁST 2 Hlavy A, B a C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA

ČÁST 2 Hlavy A, B a C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA ČÁST 2 Hlvy A, B C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA KAPITOLA 1 VŠEOBECNĚ - KONCEPCE ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K LÉTÁNÍ, LETECKO LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ, KONCEPCE HODNOCENÍ

Více

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2.

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2. 7 Komplexní čísl 71 Komplexní číslo je uspořádná dvojice reálných čísel Komplexní číslo = 1, ) zprvidl zpisujeme v tzv lgebrickém tvru = 1 + i, kde i je imginární jednotk, pro kterou pltí i = 1 Číslo 1

Více

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU ZDENĚK ŠIBRAVA 1. Obecné řešení lin. dif. rovnice 2.řádu s konstntními koeficienty 1.1. Vrice konstnt. Příkld 1.1. Njděme obecné řešení diferenciální rovnice (1) y

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

AGRITECH S C I E N C E, 1 1 VNITŘNÍ KVALITA BRAMBOR V ZÁVISLOSTI NA HNOJENÍ POMOCÍ ŘÍZENÉ SIMULACE MECHANICKÉHO POŠKOZOVÁNÍ

AGRITECH S C I E N C E, 1 1 VNITŘNÍ KVALITA BRAMBOR V ZÁVISLOSTI NA HNOJENÍ POMOCÍ ŘÍZENÉ SIMULACE MECHANICKÉHO POŠKOZOVÁNÍ VNITŘNÍ KVALITA BRAMBOR V ZÁVISLOSTI NA HNOJENÍ POMOCÍ ŘÍZENÉ SIMULACE MECHANICKÉHO POŠKOZOVÁNÍ THE INTERNAL QUALITY OF POTATOES IN RELATION TO FERTILIZATION USING CONTROLLED SIMULATION OF MECHANICAL DAMAGE

Více

Téma 4 Rovinný rám Základní vlastnosti rovinného rámu Jednoduchý otevřený rám Jednoduchý uzavřený rám

Téma 4 Rovinný rám Základní vlastnosti rovinného rámu Jednoduchý otevřený rám Jednoduchý uzavřený rám Sttik stvebních konstrukcí I.,.ročník bklářského studi Tém 4 Rovinný rám Zákldní vlstnosti rovinného rámu Jednoduchý otevřený rám Jednoduchý uzvřený rám Ktedr stvební mechniky Fkult stvební, VŠB - Technická

Více

Příloha č. 2a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls184943/2010 a příloha k sp.zn.sukls44956/2010

Příloha č. 2a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls184943/2010 a příloha k sp.zn.sukls44956/2010 Příloh č. 2 k rozhodnutí o změně registrce sp.zn. sukls184943/2010 příloh k sp.zn.sukls44956/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Biclutmide Bluefish 50 mg pothovné tblety 2. KVALITATIVNÍ A

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU V mtemtice, le zejmén v přírodních technických vědách, eistuje nepřeerné množství prolémů, při jejichž řešení je nutno tím či oním způsoem použít

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Stabilita atomového jádra. Radioaktivita

Stabilita atomového jádra. Radioaktivita Stbilit tomového jádr Rdioktivit Proton Kldný náboj.67 0-7 kg Stbilní Atomové jádro Protony & Neutrony Neutron Bez náboje.67 0-7 kg Dlouhodobě stbilní jen v jádře Struktur jádr A Z N A nukleonové číslo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF 500/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu

Více

POTOČNÍ MAKROZOOBENTOS DEVÍTI VYBRANÝCH POVODÍ SÍTĚ GEOMON Stream benthic macroinvertebrates of nine selected catchments of the GEOMON network.

POTOČNÍ MAKROZOOBENTOS DEVÍTI VYBRANÝCH POVODÍ SÍTĚ GEOMON Stream benthic macroinvertebrates of nine selected catchments of the GEOMON network. 160 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 Česká geologická služ, Prh, 2008 ISSN 0514-8057 POTOČNÍ MAKROZOOBENTOS DEVÍTI VYBRANÝCH POVODÍ SÍTĚ GEOMON Strem enthic mcroinvertertes of nine selected

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2 Minimální závzný výčet informí uvedený ve vyhláše č. 500/00 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů ROZVAHA v plném rozshu k 3..03 (v elýh tisííh Kč)

Více

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí. 10. Nebezpečné dotykové npětí zásdy volby ochrn proti němu, ochrn živých částí. Z hledisk ochrny před nebezpečným npětím rozeznáváme živé neživé části elektrického zřízení. Živá část je pod npětím i v

Více

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod PODKLDY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLDY SEMINÁŘ I eorie bsolutních komprtivních výhod Zákldní principy teorie komprtivních výhod eorie komprtivních výhod ve své klsické podobě odvozuje motivci k obchodu z rozdílných

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částk 3 Vydáno: 20. KVĚTNA 2009 Cen: 101 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ Sdělení Ministerstv zhrničníh věí č. 13/2005 S.m.s. Ministerstvo zhrničníh věí sděluje, že dne 20. říjn 2000 yl ve Florenii přijt Evropská úmluv o krjině. Jménem

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky.

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky. SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ Hilti. Splní nejvyšší nároky. Spřhovcí prvky Technologie spřhovcích prvků spočívá v připevnění prvků přímo k pásnici ocelového nosníku, nebo připevnění k pásnici přes

Více

Regulace f v propojených soustavách

Regulace f v propojených soustavách Regulce f v propojených soustvách Zopkování principu primární sekundární regulce f v izolovné soustvě si ukážeme obr.,kde je znázorněn S Slovenské Republiky. Modře jsou vyznčeny bloky, které jsou zřzeny

Více

SINEAX C 402 Hlásič mezních hodnot

SINEAX C 402 Hlásič mezních hodnot pro stejnosměrné proudy neo stejnosměrná npětí Použití SINEAX C 402 (or. 1) se používá především k sledování mezních hodnot při měřeních s proudovými neo npěťovými signály. Signlizce se přitom provádí

Více

STANOVENÍ HYDROXYLOVÝCH A NITROXIDOVÝCH RADIKÁLŮ U DEPRESE A HYPERLIPIDÉMIE ELEKTRONOVOU PARAMAGNETICKOU REZONANCÍ

STANOVENÍ HYDROXYLOVÝCH A NITROXIDOVÝCH RADIKÁLŮ U DEPRESE A HYPERLIPIDÉMIE ELEKTRONOVOU PARAMAGNETICKOU REZONANCÍ STANVENÍ HYDRXYLVÝCH A NITRXIDVÝCH RADIKÁLŮ U DEPRESE A HYPERLIPIDÉMIE ELEKTRNVU PARAMAGNETICKU REZNANCÍ MIRSLAV ZEMAN, PAVEL STPKA c, MAREK VECKA, ALEŠ ŽÁK, ALEXANDRA PÍSAŘÍKVÁ, RMAN JIRÁK b, BARBRA STAŇKVÁ,

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosine 2013 ( údje jsou vyčísleny v elýh tisííh Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnitví, ve znění pozdějšíh předpisů, s vyhláškou

Více

Virtuální svět genetiky 1

Virtuální svět genetiky 1 Chromozomy obshují mnoho genů pokud nejsou rozděleny crossing-overem, pk lely přítomné n mnoh lokusech kždého homologního chromozomu segregují jko jednotk během gmetogeneze. Rekombinntní gmety jsou důsledkem

Více

Molekulární genetika II. Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN, Praha

Molekulární genetika II. Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN, Praha Molekulární genetik Ústv biologie lékřské genetiky.lf UK VFN, Prh Polymorfismy lidské DN vyu ívné ve vzebné nlýze, p ímé nep ímé dignostice Mikrostelity (syn. krátké tndemové repetice) STR short tndem

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa.

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa. .4. Obsh pláště otčního těles.4. Obsh pláště otčního těles Cíle Seznámíte se s dlší plikcí učitého integálu výpočtem obshu pláště otčního těles. Předpokládné znlosti Předpokládáme, že jste si postudovli

Více

ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM

ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM Ing. Michl Sedláček, Ph.D. ko-k s.r.o., Thákurov 7, Prh 6 Sptil erth pressure on circulr shft The pper present method for estimtion sptil erth pressure

Více

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření.

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření. Úloh č. 9 je sestven n zákldě odkzu n dv prmeny. Kždý z nich přistupuje k stejnému úkolu částečně odlišnými způsoby. Níže jsou uvedeny ob zdroje v plném znění. V kždém z nich jsou pro posluchče cenné inormce

Více

3.4.3 Množiny bodů dané vlastnosti I

3.4.3 Množiny bodů dané vlastnosti I 3.4.3 Množiny odů dné vlstnosti I Předpoldy: 3401 Něteé z těchto množin už známe. J je definován užnice ( ; )? Množin všech odů oviny, teé mjí od středu vzdálenost. Předchozí vět znmená dvě věci: Vzdálenost

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

Výroční zpráva skupiny CE GROUP

Výroční zpráva skupiny CE GROUP 07 08 09 10 11 Výroční zpráv skupiny CE GROUP hlvní člen skupiny CE GROUP dlší členové skupiny CE GROUP skupin CE GROUP výroční zpráv 2009 Osh 1. Zpráv předstvenstv 9 2. PŘEDSTAVENÍ Předstvení skupiny

Více

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Uživtelská příručk pro Windows Řešení prolémů s instlcí Kontrolní seznm pro řešení ěžných prolémů při instlci. Zákldní informce o tiskárně Informce o částech tiskárny softwru

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004. ze dne 29. dubna 2004,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004. ze dne 29. dubna 2004, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví specifické hygienické předpisy pro potrviny živočišného původu REGULATION (EC) No 853/2004 OF THE EUROPEAN

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

ZAHRADA SLEDOVÁNÍ REAKCÍ POMOCÍ SYNCHROTRONOVÉHO ZÁŘENÍ JAKO JEDINEČNÝ ZDROJ PŘESNÝCH ENERGETICKÝCH ÚDAJŮ O REAKCÍCH V PLYNNÉ FÁZI

ZAHRADA SLEDOVÁNÍ REAKCÍ POMOCÍ SYNCHROTRONOVÉHO ZÁŘENÍ JAKO JEDINEČNÝ ZDROJ PŘESNÝCH ENERGETICKÝCH ÚDAJŮ O REAKCÍCH V PLYNNÉ FÁZI ZAHRADA SLEDOVÁNÍ REAKCÍ POMOCÍ SYNCHROTRONOVÉHO ZÁŘENÍ JAKO JEDINEČNÝ ZDROJ PŘESNÝCH ENERGETICKÝCH ÚDAJŮ O REAKCÍCH V PLYNNÉ FÁZI JANA ROITHOVÁ,b DETLEF SCHRÖDER b Univerzit Krlov v Prze, Přírodovědecká

Více

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573 Minimální závzný vý et informí ROZVAHA Jméno p íjmení, ohodní firm neo jiný podle vyhlášky. 500/00 S. ve zjednodušeném rozshu název ú etní jednotky ve zn ní pozd jšíh p edpis ACHENBACH CZ s.r.o. ke dni

Více

Porovnání výsledků analytických metod

Porovnání výsledků analytických metod Metdický lit 1 EURCHEM-ČR 212 Editr: Zbyněk Plzák (plzk@iic.c.cz) Prvnání výledků nlytických metd Chrkterizce výknnti nlytické měřící metdy je jedním z důležitých znků nlytickéh měřicíh ytému, zejmén pr

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jzyk litertur Chrkteristik předmětu Předmět je rozdělen n tři disciplíny literární výchovu, jzykovou výchovu ční slohovou výchovu, které tvoří svébytné celky, le zároveň jsou ve výuce čsto propojovány.

Více

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj pro udržitelný rozvoj Záznm ze zsedání Rdy vlády pro udržitelný rozvoj 27. zsedání, čtvrtek 15. 2. 2015, 16:30-19:00, Úřd vlády (místnost č. 147) Přítomní členové členky Rdy: Libor Ambrozek, Richrd Brbec,

Více

Organizační řád Fyzikální olympiády

Organizační řád Fyzikální olympiády Č.j.: MSMT-32 435/2014-1 Orgnizční řád Fyzikální olympiády Ministerstvo školství, mládeže tělovýhovy v souldu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 S., o podmínkáh orgnize finnování soutěží přehlídek v zájmovém

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu nřízení (ES) č. 853/2004 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubn 2004 stnovující zvláštní hygienické předpisy pro potrviny živočišného původu (Úřední věstník Evropské unie

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420. Šablony Mendelova střední škola, Nový Jičín

Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420. Šablony Mendelova střední škola, Nový Jičín Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420 Šblony Mendelov střední škol, Nový Jičín NÁZEV MATERIÁLU: Trojúhelník zákldní pozntky Autor: Mgr. Břetislv Mcek Rok vydání: 2014 Tento projekt je spolufinncován

Více

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a Úloh č. 3 Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček 1) Pomůcky: optická lvice, předmět s průhledným milimetrovým měřítkem, milimetrové měřítko, stínítko, tenká spojk, tenká rozptylk, zdroj světl. ) Teorie:

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220. Název materiálu VY_32_INOVACE / Matematika / 03/01 / 17

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220. Název materiálu VY_32_INOVACE / Matematika / 03/01 / 17 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ07/500/4076 Název školy SOUpotrvinářské, Jílové u Prhy, Šenflukov 0 Název mteriálu VY INOVACE / Mtemtik / 0/0 / 7 Autor Ing Antonín Kučer Oor; předmět, ročník

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky ROZVAHA POWER EXCHANGE v plném rozshu Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 500/00 S CENTRAL EUROPE,..s. Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání

Více

GIS v památkové péči Historická geografie Začínáme s ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri a ENVI

GIS v památkové péči Historická geografie Začínáme s ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri a ENVI GIS v pmátkové péči Historická geogrfie Zčínáme s ArcGIS Online informce pro uživtele softwre Esri ENVI 2 20 13 Nskočte do ArcGIS Online S progrmem Jumpstrt pro ArcGIS Online se sndno rychle stnete správcem

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM homogenizace (směšovací pravidla)

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM homogenizace (směšovací pravidla) KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE 23TVVM hoogenizce (sěšovcí prvidl) Hoogenizce Stvební teriály sou z hledisk zstoupení doinntních složek několikfázové systéy: Dvoufázové trice, vzduch (póry)

Více

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách P Číselné soustvy, jejich převody operce v čís. soustvách. Zobrzení čísl v libovolné číselné soustvě Lidé využívjí ve svém životě pro zápis čísel desítkovou soustvu. V této soustvě máme pro zápis čísel

Více

ALGEBRA, ROVNICE A NEROVNICE

ALGEBRA, ROVNICE A NEROVNICE ALGEBRA, ROVNICE A NEROVNICE Gymnázium Jiřího Wolker v Prostějově Výukové mteriály z mtemtiky pro nižší gymnázi Autoři projektu Student n prhu 1. století - využití ICT ve vyučování mtemtiky n gymnáziu

Více

FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace

FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace Vít Voženílek Alena Vondráková Aleš Vávra Lenka Hájková Radim Tolasz Univerzita Palackého v Olomouci Český hydrometeorologický ústav FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace věda o časovém

Více

Píloha k roní úetní závrce za rok 2012

Píloha k roní úetní závrce za rok 2012 Píloh k roní úetní závre z rok 2012 l. 1 Oené údje Sujekt: U2Brno s.r.o. sídlo: Brno, Píkop 843/4 právní form: spolenost s ruením omezeným IO: 607 16 380 pedmt innosti: - speilizovný mloohod - poskytování

Více

5. Konstrukce trojúhelníků Konstrukce trojúhelníků podle vět sss, sus, usu, Ssu (ssu):

5. Konstrukce trojúhelníků Konstrukce trojúhelníků podle vět sss, sus, usu, Ssu (ssu): 5. Konstruke trojúhelníků Konstruke trojúhelníků podle vět sss, sus, usu, Ssu (ssu): 1. Nrýsuj trojúhelník ABC, je-li dáno: AB = 7,6 m, BC = 4,2 m, AC = 5,6 m Řešení: Pro strny trojúhelníku musí pltit

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

Referenční příručka pro instalační techniky

Referenční příručka pro instalační techniky Referenční příručk pro instlční techniky Tepelné čerpdlo země/vod Dikin Altherm Referenční příručk pro instlční techniky Tepelné čerpdlo země/vod Dikin Altherm češtin Osh Osh 1 Všeoecná ezpečnostní optření

Více

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 Tento dokument je třeb brát jko dokumentční nástroj instituce nenesou jkoukoli odpovědnost z jeho obsh B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne

Více

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909 .9. Logritmus Předpokld: 909 Pedgogická poznámk: Následující příkld vždují tk jeden půl vučovcí hodin. V přípdě potřeb všk stčí dojít k příkldu 6 zbtek jen ukázt, což se dá z jednu hodinu stihnout (nedoporučuji).

Více

Nástrčné tvarovky 167

Nástrčné tvarovky 167 Nástrčné tvrovky Nástrčné tvrovky 167 Nástrčné tvrovky Přehled produktů Tectite Sprint je nerozeírtelný systém ideální pro rychlé efektivní tepelně odolné spojení. Díky jednoduchému systému spojování

Více

UNIKACE zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. a. s. s.

UNIKACE zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. a. s. s. zprvodj pro klienty společnosti EKO-KOM,.. s. s. 12/2010 SLOVO editoril ŘEDITELE KLIENTSKÉHO ODDĚLENÍ Vážení klienti, Kromě možnosti třídění odpdů n místě motivčních soutěží budou mít návštěvníci možnost

Více

ď ž Č č č ě Ů š ž Ů Ů Ů ě Ů Ů ě ů Úč ě ě š Š ů Ů ú Ů ěž Ů ě ě Ů č ě Ů ÚČ Č ě č Úč č č š ě Ů ě ě úč č š č Č č Ů č č ÚČ ž š č ů č č Ž ň ž č ě ž ÚČ Č č č č š č ě Ú úč Ů ž ě š Ů ě Ů č š Ů č Í Ů č Ů ě č č ů

Více

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie Obsh Úvod 1. Pojetí cnisterpie 1.1 Zvířt lidem 1.2 Vznik cnisterpie ve světě 1.3 Rozvoj cnisterpie v ČR 1.4 Metody formy cnisterpie 1. Shrnutí 2. Zákldní terminologie indikce cnisterpie v sociální práci

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela zpětná vazba, stabilita a oscilace

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela zpětná vazba, stabilita a oscilace Jiří Petržel zpětná vzb, stbilit oscilce zpětná vzb, stbilit oscilce zpětnou vzbou (ZV) přivádíme záměrněčást výstupního signálu zpět n vstup ZV zásdně ovlivňuje prkticky všechny vlstnosti dného zpojení

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

3.2.11 Obvody a obsahy obrazců I

3.2.11 Obvody a obsahy obrazců I ..11 Obvody obshy obrzců I Předpokldy: S pomocí vzorců v uvedených v tbulkách řeš následující příkldy Př. 1: Urči výšku lichoběžníku o obshu 54cm zákldnách 7cm 5cm. + c Obsh lichoběžníku: S v Výšk lichoběžníku

Více

grafický manuál květen 2004 verze 1.0

grafický manuál květen 2004 verze 1.0 květen 2004 verze 1.0 grfický mnuál Úvodní slovo Tento dokument slouží jko mnuál pro používání log Fondu soudržnosti. Součástí mnuálu je i zákldní grfický design pro tištěné elektronické mteriály sloužící

Více

Budova mateřské školy je řešena jako sendvičová

Budova mateřské školy je řešena jako sendvičová 42 Sendvičová dřevěná stv s jednoduchým půdorysem Stv Mteřské školy Sklníkov v Mriánských Lázních-Úšovcích je příkldem použití dřevěné konstrukční áze pro udovu očnského vyvení. Proszení tkovéto stvy stále

Více