Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky"

Transkript

1 Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp 1 Výzkumná zpráv pro Lesy České repuliky Hodnocení vývoje zdrvotního stvu vyrných stnovišť v Krušnohoří od roku 1998 Etp II: 1) Anlýz mkroskopických mrkerů poškození v Krušných horách n jře v roce 23 2) Výsledky iochemických nlýz jehlic oderných v Krušných horách v roce 22 pro Lesy České Repuliky 3) Porovnání iochemických, histochemických, ntomických nlýz prováděných v letech Kolektiv utorů: Alrechtová J., Polák T., Lhotáková Z., Stejsklová A. Hlvní řešitel: Řešitelský kolektiv: Prcoviště: Alrechtová Jn, e-mil: Mgr. Tomáš Polák (přípdný zástupce hlvního řešitele, e-mil: Zuzn Lhotáková Alen Stejsklová Mgr. Drhomír Brtáková Ktedr fyziologie rostlin, Přírodovědecká fkult Univerzity Krlovy (PřF UK), Viničná 5, Prh 2, ; V Prze, dne

2 Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp 2 Výzkumná zpráv pro Lesy České repuliky - Hodnocení vývoje zdrvotního stvu vyrných stnovišť v Krušnohoří od roku 1998 Etp II: OBSAH: 1) ANALÝZA MAKROSKOPICKÝCH MARKERŮ POŠKOZENÍ V KRUŠNÝCH HORÁCH NA JAŘE V ROCE METODIKA... 1 VÝSLEDKY... 2 Mkroskopické mrkery poškození... 2 Aktuální zdrvotní stv stromů ) VÝSLEDKY BIOCHEMICKÉ ANALÝZY JEHLIC ODEBRANÝCH V KRUŠNÝCH HORÁCH V ROCE 22 PRO LESY ČESKÉ REPUBLIKY... 9 MATERIÁL A METODY... 9 Osh fenolických látek... 9 Detekce fotosyntetických pigmentů... 9 Sttistické zprcování dt... 1 VÝSLEDKY: FOTOSYNTETICKÉ PIGMENTY... 1 Rok Porovnání dt z let VÝSLEDKY: FENOLICKÉ LÁTKY Rok ) SHRNUJÍCÍ POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ BIOCHEMICKÝCH ANALÝZ JEHLIC Z KRUŠNÝCH HOR ODEBRANÝCH V LETECH 1998 AŽ POUŽITÁ LITERATURA PŘÍLOHY: 1) mp stnovišť 2) okrjová fotodokumentce z oděru v květnu 23 3) diplomová práce Mgr. Aleny Stejsklové, ohájená jko výorná v květnu 23 (Stejsklová A. (23): Využití iochemických histochemických metod ke studiu zdrvotního stvu smrkových porostů v Krušných horách. Diplomová práce, Ktedr fyziologie rostlin, Přírodovědecká fkult UK, květen 23).

3 Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp 1 1) Anlýz mkroskopických mrkerů poškození v Krušných horách n jře v roce 23 Vyprcovli: Polák, Alrechtová Předložená zpráv je pokrčování zprávy z etpy 1. METODIKA Výzkum yl proveden n pěti sledovných stnovištích Krušných hor (viz příloh 1), které zejmén v 8. letech vykzovly vysokou zátěž silný grdient tmosférického znečištění, jež se zvyšovlo ve směru od zápdu n východ. Stnoviště 1, 2 3 jsou umístěn v zápdním Krušnohoří nedleko Přeuzi, v doě největších smogových epizod ylo jejich ovlivnění tmosférickým znečištěním mnohem nižší než-li u stnovišť 4 5 z centrálního Krušnohoří, zejmén díky výhodnému směru převládjících větrů. Stnoviště 2 3 leží v olsti postihnuté v roce 1999 msivním žloutnutím jehlic; stnoviště 1 je mimo tuto olst. Stnoviště 4 5 se ncházejí v centrálním Krušnohoří (stnoviště 4 u Černého potok - Přísečnice stnoviště 5 u Kovářské), které ylo výrzně ovlivněno tmosférickými polutnty. Všechn stnoviště (3 x 3 m) jsou umístěn v homogenním minimálně 6-letém smrkovém porostu proíhá n nich výzkum již od roku N kždém stnovišti ylo vyráno po pěti reprezenttivních stromech z nich systemticky oderán větev z produkční části koruny (1-12 m nd zemí). N stromech se hodnotily jednk trdiční jednk nším týmem nově vyvinuté mrkery zdrvotního stvu stromů. Trdiční mrkery zdrvotního stvu zhrnovly: (1) defolici (odlistění) koruny, zstoupení sekundárních výhonů, defolice primární části koruny; (2) stupeň poškození stromu určený n zákldě defolice produkční části koruny (defolice koruny -9%: stupeň poškození stromu, 1-29%: stupeň poškození 1, 3-49%: 2, 5-69%: 3 defolice koruny 7-99%: stupeň poškození 4); (3) revné změny jehlic zhrnující chlorózy (reverziilní žloutnutí jehlic) nekrózy (ireverziilní hnědnutí pletiv similčních orgánů) (stupeň : žádné žloutnutí, stupeň 1: žloutnutí < 1% koruny, 2 < 3% stupeň 3 pro žloutnutí n více než 3% koruny); (4) intenzit kvetení (stupeň : žádné kvetení, stupeň 1: minimální, 2 střední stupeň 3 vysoká intenzit kvetení); (5) korunový zápoj definovný jko procento plochy stnoviště zrné vertikální projekcí koruny; zstoupení sekundárních výhonů vypovídjící o regenerčních procesech stresové historii stromů (Cudlin kol. 21); (6) počet ročníků jehlic jko mximální věk olistěného výhonu n větvi; (7) jehlicový koeficient; jehlicový koeficient = ((1 defolice koruny) * počet ročníků jehlic) / 1; zdrvé stromy vykzují hodnotu jehlicového koeficientu vyšší než 4,5 poškozené nižší než 4,5 (Simmleit kol. 1991). Nově vyvinutý mkroskopický mrker zdrvotního stvu stromů je mkroskopické kritérium pro klsifikci jednotlivých vývojových směrů pupenů, které ylo vytvořené n zákldě detilní ntomické studie (Alrechtová 1997). Vývojové směry pupenů můžeme rozdělit n rostoucí pupeny podléhjící prvidelnému růstu dávjící vznik novým výhonům skupinu pupenů nerostoucích. Ty je možné rozdělit dále n pupeny se zchovlým růstovým potenciálem, které jsou připrveny po ktivci vyršit zúčstnit se tk následného typu růstu (z toho důvodu je tké oznčujeme jko rezervy pro náhrdu ztrát similčního prátu)

4 Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp 2 pupeny ez růstového potenciálu. Po rozříznutí je možné jednotlivé vývojové směry pupenů rozeznt podle následujících mkroskopických chrkteristik: Vývojové směry pupenů s růstovým potenciálem: dormntní pupen n podélném průřezu je olst meristémů sytě zelená, vnitřní struktur je chrkteristická pro dormntní pupen. ltentní pupen n průřezu sytě zelený, le je mnohem menší než-li dormntní pupen. regenerovný pupen - je ovykle vychýlen od hlvní osy stonku, jsou zde ptrné šupiny ortovného pupenu přípdně zřetelný ortovný pupen. Vývojové směry pupenů ez růstového potenciálu: mlformovný pupen vzniká poškozením části pikálního meristému, proto dává vznik pokrouceným jehlicím. ortovný pupen celý pikální meristém je odumřelý, n průřezu hnědý. Klsifikce jednotlivých vývojových směrů pupenů yl proveden n dvouletých výhonech tk, y minimální počet pupenů hodnocených n jedné větvi yl 6. Získné hodnoty jednotlivých vývojových směrů pupenů yly převedeny n procentické zstoupení. Sttistická nlýz dt Sttistická nlýz dt yl proveden nlýzou rozptylu jednoduchého třídění v přípdě spojitých dt, shody rozptylů normlity rozdělení; rozdíly mezi dvěm skupinmi yly stnoveny Tukey-Krmerovým testem. Spojitá dt která nesplňovl předpokld shody rozptylů neo normlity rozdělení yl nlyzován Kruskl-Wllisovým testem resp. Kruskl-Wllisovým Z-testem. Ordinální dt yl hodnocen Armitgovým testem resp. Chí-kvdrát testem. Všechny sttistické testy yly provedeny softwrem NCSS 2, hldin význmnosti testu yl α=,5. VÝSLEDKY Mkroskopické mrkery poškození Z mkroskopických mrkerů poškození yl n všech plochách sledován korunový zápoj, průměrná defolice koruny, zstoupení sekundárních výhonů, defolice primární části koruny, počet ročníků jehlic, jehlicový koeficient, stupeň poškození stromů, revné změny jehlic intenzit kvetení. V roce 23 yl defolice koruny odoně jko n podzim předchozího roku nejvyšší n stnovištích 2 3 ze zápdního Krušnohoří (grf 1), n kterých došlo v roce 1999 k výrznému žloutnutí smrkových porostů s příznky novodoého chřdnutí. N rozdíl od předchozího roku došlo k signifikntnímu poklesu revných změn jehlic n oou stnovištích, které ylo způsoeno zejmén opdem strších jehlic. N stnovišti 3 došlo k úplnému vymizení revných změn jehlic n stnovišti 2 k jeho rpidnímu snížení: ve čtyřstupňové stupnici doshuje jeho průměrná hodnot,5 (grf 3). Ztímco defolice koruny vypovídá spíše o degrdčních procesech v koruně stromu, tk zstoupení sekundárních výhonů vypovídá o intenzitě regenerčních procesů. Vysoké zstoupení sekundárních výhonů n stnovištích 4 5 v centrální části Krušných hor indikuje dlouhodoé půsoení stresových fktorů intenzivnější regenerci v koruně, než-li n stnovištích 1, 2 3 ze zápdního Krušnohoří (grf 1). Defolice primární struktury vypovídá o historickém poškození stromu ž do součsnosti nejvyšších hodnot doshuje tké n stnovištích 4 5 z centrálního Krušnohoří (grf 1). Počet ročníků jehlic jehlicový koeficient je sttisticky průkzně nejvyšší pro stnoviště ze zápdního Krušnohoří (grf 2). To vypovídá o uspokojivém zdrvotním stvu porostů v této olsti. Průměrná hodnot

5 Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp 3 jehlicového koeficientu je n všech stnovištích vyšší než-li hodnot 4,5, která znčí poškozený strom (Simmleit kol. 1991). N stnovištích 2, 3, 4, 5 se ovšem vyskytují poškozené stromy, které mjí hodnotu jehlicového koeficientu nižší než 4,5. Intenzit kvetení yl nejvyšší n stnovištích 1, 3 tké 5 (grf 3). Grf 1: Průměrné hodnoty defolice koruny, zstoupení sekundárních výhonů, defolice primární struktury n zkoumných stnovištích. Vertikální úsečky oznčují směrodtné odchylky, sloupce se shodnými písmeny nejsou sttisticky průkzně odlišné; nlýz rozptylu jednoduchého třídění, α= c c c c 2 (4) 1 Defolice koruny (%) Sekundární struktur (%) Defolice primární struktury (%) Grf 2: Průměrné hodnoty počtu ročníků jehlic jehlicového koeficientu n zkoumných stnovištích. Vertikální úsečky oznčují směrodtné odchylky, sloupce se shodnými písmeny nejsou sttisticky průkzně odlišné; nlýz rozptylu jednoduchého třídění, α=.5. Počet ročníků jehlic (4) Počet ročníků jehlic Jehlicový koeficient

6 Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp 4 Grf 3: Průměrné hodnoty stupně poškození stromu, revných změn jehlic stromů kvetení n zkoumných stnovištích. Vertikální úsečky oznčují směrodtné odchylky, sloupce se shodnými písmeny nejsou sttisticky průkzně odlišné; nlýz rozptylu jednoduchého třídění, α=.5. 3,5 3 2,5 2 1,5 1 c d c 2 (4),5 Stupeň poškození Brevné změny jehlic Intenzit kvetení Vývojové směry pupenů N zákldě interpretčních vlstností jednotlivých vývojových směrů pupenů n zákldě jejich kuzální závislosti (při převedení n procent dává součet všech vývojových směrů pupenů 1%) yly při zprcování vytvořeny dlší dvě ktegorie vycházející z jednotlivých vývojových směrů pupenů: jednk poměr rostoucích ortovných pupenů odrážející intenzitu růstu (čím vyšší poměr, tím více je rostoucích tím méně ortovných pupenů, tzn. tím intenzivnější je růst) dále souor pupenů s růstovým potenciálem (sjednocení dormntních, ltentních regenerovných pupenů), který udává rezervy stromu pro nhrzení similčních orgánů v příštích letech. Grfy 4 -d udávjí průměrné hodnoty jednotlivých vývojových směrů pupenů jejich komincí n zkoumných stnovištích. Zstoupení rostoucích pupenů je nejvyšší n stnovištích 2 4; zstoupení pupenů s růstovým potenciálem n stnovištích 3 5. Grfy 4-d: Průměrné hodnoty jednotlivých vývojových směrů pupenů jejich komincí n zkoumných stnovištích. Vertikální úsečky oznčují směrodtné odchylky, sloupce se shodnými písmeny nejsou sttisticky průkzně odlišné; nlýz rozptylu jednoduchého třídění, α=,5.

7 Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp (4) 1 Rostoucí pupeny Pupeny s RP c 2 (4) 1 5 c c Aortovné pupeny Rostoucí / Aortovné pupeny (4) Dormntní pupeny Ltentní pupeny

8 Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp 6 2,5 2 1,5 2 (4) 1,5 Regenerovné pupeny Mlformovné pupeny Aktuální zdrvotní stv stromů N zákldě detilního hodnocení výsledků shlukové nlýzy ylo v roce 1998 při ověřování kritéri mkroskopického hodnocení vývojových směrů pupenů n více než-li 3 stromech, odlišeno pět shluků. Kždý shluk interpretuje ktuální zdrvotní stv stromu nvzájem se shluky mezi seou liší intenzitou růstu, která je dán hodnotmi poměru rostoucích ortovných pupenů rezervmi pro nhrzení similčních orgánů určenými celkovým zstoupením pupenů s růstovým potenciálem (viz grf 3, Polák et l. připrvovná pulikce): Stv zvýšené růstové ktivity; Intenzivní růst, minimální zstoupení pupenů s růstovým potenciálem. Zlepšený zdrvotní stv; Intenzivní růst, vysoké zstoupení pupenů s růstovým potenciálem. Stv snížené růstové ktivity; Minimální růst, le vysoké zstoupení pupenů s růstovým potenciálem. Zhoršený zdrvotní stv; Minimální růst, minimální zstoupení pupenů s růstovým potenciálem. Stilizovný zdrvotní stv; Střední hodnoty růstu zstoupení pupenů s růstovým potenciálem. Výsledky vývojových směrů pupenů jsou v roce 23 částečně ovlivněny kvetením. Oecně je v semenném roce znčné množství similátů lokováno do procesů spojených s tvorou vývojem genertivních orgánů smčích smičích šištic. Méně vytvořených similátů může ýt tudíž lokováno do procesů spojených s růstem. Dá se tedy v tomto roce očekávt snížená intenzit růstu. T y se podle nšich studií měl opět zvýšit v následujícím roce, kdy y u zdrvých stromů mělo dojít ke kompenzci ztrát similčních orgánů v důsledku jejich snížené tvory v předcházejícím semenném roce. Grf 5: Klsifikce jednotlivých skupin zdrvotního stvu stromů n zákldě nlýzy jednotlivých vývojových směrů pupenů. Znázorněny jsou průměry pro zkoumná stnoviště z roku 23.

9 Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp Pupeny s růstovým potenciálem (%) Snížená růstová ktivit 1 Zhoršený zdrvotní stv Stilizovný zdrvotní stv 2 Zlepšený zdrvotní stv Zvýšená růstová ktivit Rostoucí : Aortovné pupeny Z výsledků nlýzy vývojových směrů pupenů z rok 23 je možné zkoumná stnoviště rozdělit do těchto skupin (grf 5): A) Stnoviště se zvýšenou růstovou ktivitou: 2, 4 Vysokou intenzitu růstu nízké rezervy similčních orgánů má průměrný strom n stnovišti 4, dříve velice silně poškozené olsti centrálního Krušnohoří 2, tj. olsti zápdního Krušnohoří. Zejmén u stnoviště 2 předpokládáme, že zvýšená růstová ktivit vznikl v důsledku převládjících degrdčních procesů v minulých letech překročení vnitřní tolernce stromu. Stromy zčly ptrně velice intenzivně regenerovt. Pkliže nedojde k kutním stresovým událostem, očekáváme, že v lízké doě dojde k rovnováze mezi degrdčními regenerčními procesy, růst se zpomlí stromy udou investovt více similátů do jiných procesů než-li jsou ty spojené s regenercí (npř. regenerce kořenového systému, jehož vývoj musel ýt vlivem dlouhodoého půsoení stresových fktorů tké redukovný. Zvýšená lokce similátů do kořenů se dá očekávt i z důvodu zvýšené limitce dostupných živin která je ěžná n strších stnovištích kritická pro olst Krušnohoří (npř. limitce hořčíkem, vápníkem pod.). Neovykle vysoká růstová intenzit n stnovišti 4 vzhledem k osttním stnovištím je ptrně způsoen nízkou intenzitou kvetení n tomto stnovišti. B) Stnoviště se zlepšeným zdrvotním stvem: 3 5 Průměrný stv stromů n stnovišti 5, dříve velice silně poškozené olsti centrálního Krušnohoří, n stnovišti 3 ze zápdního Krušnohoří je zlepšený, chrkteristický intenzivním růstem, le již vysokým zstoupením pupenů s růstovým potenciálem. Vzhledem ke stresové historii této olsti předpokládáme, že n stnovišti 5 několik let proíhl zvýšená růstová ktivit v součsné doě se ustálil rovnováh mezi regenerčními degrdčními procesy. N stnovišti 3 koreluje velice doře zlepšený zdrvotní stv s vymizením revných změn jehlic, které yly v minulých letech n tomto stnovišti velice četné.

10 Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp 8 C) Stnoviště se sníženou růstovou ktivitou: 1 Průměrný zdrvotní stv stromů n stnovišti 1 ze zápdního Krušnohoří, které ovšem neylo postiženo v roce 1999 ni později msivním žloutnutím, je chrkteristický málo intenzivním růstem, le vysokým zstoupením rezerv pro náhrdu similčních orgánů. Zdrvotní stv stnoviště je dorý, degrdční procesy minimální, proto i málo intenzivní růst dokáže vyprodukovt tkové množství similátů, které postčuje pro zásoování všech procesů udržení životschopnosti pletiv stromu.

11 Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp 9 2) Výsledky iochemické nlýzy jehlic oderných v Krušných horách v roce 22 pro Lesy České Repuliky Vyprcovly: Lhotáková, Alrechtová MATERIÁL A METODY Vzorky jehlic pro iochemické nlýzy yly oderány mezi říjnem 22 n pěti dlouhodoě sledovných stnovištích v zápdních středních Krušných horách (T. 1). Byl stnoven osh fotosyntetických pigmentů (chlorofylu, chlorofylu celkových krotenoidů) osh rozpustných fenolických látek vždy pro 3 nejmldší ročníky jehlic z pěti reprezenttivních stromů n kždém stnovišti. U stnoviště 39 4 yl osh fotosyntetických pigmentů zjišťován u 6 nejmldších ročníků jehlic. T. 1 Popis stnovišť v Krušných horách, jejich loklit, ndmořská výšk, přesná poloh zjištěná pomocí přístroje GPS oznčení stromů n jednotlivých stnovištích. Oznčení stnoviště Loklit Přeuz Přeuz Přeuz Přísečnice Kovářská Ndmořská výšk 923,6 926,51 936,52 79,39 771,28 (m n.m.) Poloh S, S, S, S, S, V V V V V Osh fenolických látek Celkové množství fenolických látek ylo stnoveno spektrofotometricky pomocí rekce činidl Folin-Cioclteu (Singleton, Rossi 1965). Vzorky yly měřeny n spektrofotometru Unicm Helios α při 75 nm. Při výpočtu koncentrce fenolických látek se vycházelo z rovnice lineární regresní přímky (y = 1,23x +,199; R 2 =,963), vypočtené z klirční křivky kyseliny gllové, která yl použit jko stndrd. Koncentrce fenolických látek yl vyjádřen v mg fenolických látek n g čerstvé hmotnosti vzorku (dále jen mg/ g čh). Detekce fotosyntetických pigmentů Koncentrce chlorofylu celkového množství krotenoidů yly zjišťovány spektrofotometricky extrkcí v dimethylmidu kyseliny mrvenčí (DMF; Porr et l. 1989, Wellurn 1994). Hodnoty sornce yly změnřeny spektrofotometrem Unicm Helios α. při vlnových délkách 48, 647, nm. Výpočet koncentrce fotosyntetických pigmentů yl prováděn podle rovnic Lichtenthler (Box 1; 1987) oderné prlelní vzorky sloužily ke stnovení suché hmotnosti, podíl suché čerstvé hmotnosti yl součástí výpočtů koncentrce fotosyntetických pigmentů. Box 1 - Rovnice výpočtu koncentrce chlorofylů dle Lichtenthler (1987). Ch = chlorofyl ; Ch = chlorofyl ; c (x + c) = celková koncentrce krotenoidů xntofylů. Ch = 11,65 * A 664 2,69 * A 647 (µg/ml) Ch = 2,81 * A 647 4,53 * A 664 (µg/ml) c (x + c) = (1 * A 48,89 C 52,2 * C ) / 245 (µg/ml)

12 Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp 1 Sttistické zprcování dt Dt yl vyhodnocen pomocí sttistického progrmu NCSS 6.., hldin význmnosti všech testů yl α =,5. Hodnoty získné z iochemických nlýz yly hodnoceny pomocí jednorozměrné nlýzy rozptylu. V přípdě normálního rozdělení dt shody rozptylů yl použit regulérní test nlýzy rozptylu jko mnohonásoný srovnávcí test Tukey-Krmer test. V opčném přípdě yl použit Kruskl-Wllis Z test. Pro zjištění vlivu více fktorů yl použit nlýz vrince. VÝSLEDKY: FOTOSYNTETICKÉ PIGMENTY Rok 22 Průměrný osh fotosyntetických pigmentů je uveden v grfu 6. Osh chlorofylu yl podoný u všech sledovných stnovišť, neyly nlezeny žádné sttisticky význmné rozdíly. Průkzný rozdíl v oshu chlorofylu yl shledán mezi stnovištěm 2(4) ze zápdního Krušnohoří stnovištěm 5(39) ze středního Krušnohoří, kdy více chlorofylu ylo n stnovišti 2. Stejná situce pltí i pro osh celkového chlorofylu (+). co se týče vyššího oshu chlorofylu v jehlicích n stnovišti 2, je možné, že nárůst je mskován chlorofylem extrhovným z epifytických řs hojně se vyskytujících n povrchu jehlic. Strší jehlice měly silnější porost řsmi. Rozdíly v oshu celkových krotenoidů u jednotlivých stnovišť neyly zznmenány sttisticky význmné. Grf 6: Průměrné oshy fotosyntetických pigmentů (udávné v mg n g suché hmotnosti jehlic) pro jednotlivá stnoviště. Vertikální úsečky oznčují směrodtné odchylky, sloupce se shodnými písmeny nejsou sttisticky průkzně odlišné; nlýz rozptylu jednoduchého třídění, α =,5. Průměrný osh fotosyntetických pigmentů pigment (mg/g sh) 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, chlorofyl + chlorofyl chlorofyl celkové krotenoidy 2 (4)

13 Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp 11 Je všeoecně známo, že osh výše zmiňovných fotosyntetických pigmentů je u smrku ztepilého závislý n věku jehlic, to tk, že osh pigmentu se stářím zvyšuje. N stnovištích 1(21), 3(41), 4(35) 5(39) yl tento jev pozorován u všech pigmentů, výsledky yly sttisticky průkzné (grf 2). N stnovištích 2(4) neyl rozdíl oshu chlorofylů mezi jednotlivými ročníky jehlic sttisticky význmný, ylo všk možno pozorovt trend k této závislosti. Grf 2, : Průměrné oshy fotosyntetických pigmentů (udávné v mg n g suché hmotnosti jehlic) pro jednotlivé ročníky jehlic n sledovných stnovištích. Vertikální úsečky oznčují směrodtné odchylky, sloupce se shodnými písmeny nejsou sttisticky průkzně odlišné; nlýz rozptylu jednoduchého třídění, α =,5. Chlorofyl + chlorofyl + (mg/g sh) 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 2 (4) 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkové krotenoidy ktotenoidy (x+c) (mg/g sh),7,6,5,4,3,2,1, 2 (4) 1. ročník 2. ročník 3. ročník

14 Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp 12 Pro detilnější porovnání oshu fotosyntetických pigmentů yl vyrán dvě sttisticky průkzně odlišná stnoviště, to 2(4) ze zápdního Krušnohoří stnoviště 5(39) ze středního Krušnohoří (grf 7). U oou stnovišť yl osh fotosyntetických pigmentů stnoven pro 6 ročníků jehlic. Průměrné oshy chlorofylů yly průkzně vyšší u stnoviště 2(4) u Přeuzi. Neyly zde všk pozorovány sttisticky signifikntní rozdíly v oshu chlorofylů mezi jednotlivými věkovými třídmi jehlic (grf 8). Přesto osh všech pigmentů ve 4. ročníku jehlic je ptrně nižší (viz šipk v grfu 8, ). Tyto jehlice vyršily v roce 1999, kdy yl olst Přeuzi postižen stresovou událostí, která měl z následek msivní žloutnutí jehlic. Je prvděpodoné, že nepříznivé podmínky půsoící v rném stdiu vývoje jehlic měly z následek nižší osh chlorofylu i v jejich úplné zrlosti. Rozdíl v závislosti n ročníku jehlic yl prokázán v oshu celkových krotenoidů to pouze mezi dvěm nejmldšími dvěm nejstršími ročníky jehlic. Ačkoliv pro stnoviště 5(39) yly nměřeny nižší průměrné oshy pigmentů, stále doshují fyziologických hodnot. I přes dřívější závžnou imisní zátěž centrálního Krušnohoří lze podle sence výkyvů v oshu pigmentů usuzovt n regenerci stromů v této olsti. Grf 7: Průměrný osh fotosyntetických pigmentů (udávné v mg n g suché hmotnosti jehlic) v jehlicích 6 ročníků n dvou vyrných stnovištích. Vertikální úsečky oznčují směrodtné odchylky, sloupce se shodnými písmeny nejsou sttisticky průkzně odlišné; nlýz rozptylu jednoduchého třídění, α =,5. Osh fotosyntetických pigmentů 4,5 pigment (mg/g sh) 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 Přeuz (2) Kovářská (5), Chlorofyl + Chlorofyl Chlorofyl Krotenoidy Grf 8, : Osh chlorofylu (+) celkových krotenoidů (udávné v mg n g suché hmotnosti jehlic) u 6 ročníků jehlic n dvou vyrných stnovištích. Šipk ukzuje snížený osh pigmentů v jehlicích vyrostlých v roce Vertikální úsečky oznčují směrodtné odchylky, sloupce se shodnými písmeny nejsou sttisticky průkzně odlišné; nlýz rozptylu jednoduchého třídění, α =,5. Chlorofyl (+) Celkové krotenoidy chlorofyl (+) (mg/g sh) 5, 4, 3, 2, 1,, Přeuz (2) Kovářská (5) 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník krotenoidy (x+c) (mg/g sh),7,6,5,4,3,2,1, c c c Přeuz (2) Kovářská (5) 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník

15 Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp 13 Porovnání dt z let Při porovnání průměrných oshů fotosyntetických pigmentů v letech neyly u stnovišť 2(4), 3(41) 5(39) nlezeny průkzné rozdíly v oshu všech sledovných pigmentů (grf 9). U stnovišť 1(21) 4(35) došlo v roce 22 ke snížení oshu chlorofylu, chlorofylu i celkového oshu chlorofylu oproti roku 21. Přesto všk hodnoty zůstávjí vysoké ntolik, že vypovídjí o dorém zdrvotním stvu. Osh celkových krotenoidů se ni u těchto stnovišť mezi oěm lety výrzně nelišil. Grf 9, : Srovnání oshu chlorofylu (+) celkových krotenoidů (udávné v mg n g suché hmotnosti jehlic) n studovných stnovištích v letech Vertikální úsečky oznčují směrodtné odchylky, sloupce se shodnými písmeny nejsou sttisticky průkzně odlišné; nlýz rozptylu jednoduchého třídění, α =,5. Chlorofyl + chlorofyl (+) (mg/g sh) 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 2 (4) Celkové krotenoidy krotenoidy (x+c) (mg/g sh),7,6,5,4,3,2,1, 2 (4) 21 22

16 Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp 14 VÝSLEDKY: FENOLICKÉ LÁTKY Rok 22 Osh fenolických látek v jehlicích se průkzně lišil mezi jednotlivými stnovišti (grf 1). Průměrný osh fenolických látek v jehlicích stromů z centrálního Krušnohoří yl vyšší než průměrný osh fenolických látek v jehlicích stromů ze zápdního Krušnohoří (grf 1). Změny v hromdění fenolických látek, ovykle zvýšení oshu, je povžováno z nespecifickou rekci n stresové fktory. Tento stv je prvděpodoně důsledkem dřívějšího vysokého vysokého imisního ztížení středního Krušnohoří. Může i předznmenávt změnu, která se n mkroskopické úrovni projeví ž déle, tře v příštím roce. Grf 1, : Osh fenolických látek (uveden v mg n g čerstvé hmotnosti jehlic) n jednotlivých stnovištích, průměrný osh fenolických látek n loklitách zápdní střední Krušnohoří. Vertikální úsečky oznčují směrodtné odchylky, sloupce se shodnými písmeny nejsou sttisticky průkzně odlišné; nlýz rozptylu jednoduchého třídění, α =,5. Fenolické látky průměr pro stnoviště Průměrný osh fenolických látek pro loklity fenolické látky (mg/g čh) cd d 2 (4) fenolické látky (mg / g čh) Zápdní KH Střední KH N stnovištích 1(21), 2(4) 5(39) yl pozorován ovyklá závislost mezi oshem fenolických látek stářích jehlic (grf 11). Nejmldší ročníky jehlic oshovly méně fenolických látek než jehlice strší. N stnovištích 3(41) 4(35) neyly rozdíly sttisticky průkzné, le i zde ylo možno pozorovt trend kumulce fenolických látek u strších jehlic. Toto zvýšení oshu se stářím jehlic ukzuje n delší vystvení strších jehlic stresovým fktorům tedy vyššímu hromdění fenolických látek. Grf 11: Osh fenolických látek (uveden v mg n g čerstvé hmotnosti jehlic) pro jednotlivé ročníky jehlic n sledovných stnovištích. Vertikální úsečky oznčují směrodtné odchylky, sloupce se shodnými písmeny nejsou sttisticky průkzně odlišné; nlýz rozptylu jednoduchého třídění, α =,5. fenolické látky (mg/g čh) Fenolické látky 1. ročník 2. ročník 3. ročník 2 (4)

17 Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp 15 3) Shrnující porovnání výsledků iochemických nlýz jehlic z Krušných hor oderných v letech 1998 ž 2. Vyprcovly: Stejsklová, Alrechtová Více detilů v diplomové práce Stejsklové (23) viz příloh. Nejvyšší množství fenolických látek oshovly jehlice oderné v roce Věková závislost ovlivňovl kumulci fenolických látek v jehlicích v dleko větší míře než vzrůstjící stupeň poškození stnovišť. S rostoucím poškozením stromů, se stávl vliv stupně poškození n kumulci fenolických látek v jehlicích z Krušných hor zřetelnější. Nejvyšší množství ligninu oshovly jehlice oderné v roce Množství ligninu v jehlicích se neměnilos rostoucím stupněm poškození. K sttisticky průkznému snížení množství ligninu v jehlicích vlivem rostoucího poškození stromů došlo pouze v roce Koncentrce fotosyntetických pigmentů v jehlicích neyl průkzně odlišná v jednotlivých letech oděrů. Ve všech třech studovných letech yl nejlepší zdrvotní stv zjištěn u jehlic ze stnoviště 1, stnoviště z centrálního Krušnohoří oshovly nízké koncentrce fotosyntetických pigmentů. N stnovištích 2 3 ze zápdního Krušnohoří yly v roce 2 jehlice výrzně porostlé řsmi, což mohlo množství chlorofylu v jehlicích poněkud zkreslit. Použitá Litertur Alrechtová J Vývoj růst vegettivních pupenů smrku ztepilého Pice ies (L.) Krst.: vliv kyselého deště. Doktorndská práce, Univerzit Krlov v Prze. Cudlin P, Novotny R, Morvec I, Chmelikov E. 21. Retrospective evlution of the response of montne forest ecosystems to multiple stress. Ekologi-Brtislv 2: Lichtenthler H.K Chlorophylls nd crotenoids: Pigments of photosynthetic iomemrnes. Methods in Enzymology, vol. 148, p Porr R.J., Thompson W.A., Kriedemnn P.E Determintion of ccurte extinction coefficients nd simultneous equtions for ssying chlorophylls nd extrcted with four different solvents: verifiction of the concentrtion of chlorophyll stndrts y tomic sorption spectroscopy. Biochemic et Biophysic Act, vol. 975, p Simmleit N, Herrmnn R, Wild A, Forschner W, Grtner E, Eichhorn J, Schulten HR Selection of iologicl nd chemicl-prmeters indicting or ffecting the vitlity of Norwy spruce. Science of the Totl Environment 16: Singleton V.L., Rossi J.A Colorimetry of totl phenolics nd phosphomolydicphosphotungstic cid regents. Americn Journl of Enology nd Viticulture, vol. 16, p Wellurn A.R The spectrl determintion of chlorophylls nd, s well s totl crotenoids, using vrious solvents with spectrophotometers of different resolution. Journl of Plnt Physiology, vol. 44, p

Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky

Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky 1 Výzkumná zpráv pro Lesy České repuliky Hodnocení vývoje zdrvotního stvu vyrných stnovišť v Krušnohoří od roku 1998 Etp I: Anlýz mkroskopických mrkerů poškození v Krušných horách v roce Hlvní řešitel:

Více

Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky

Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky Výzkumná zpráv pro Lesy České repuliky Hodnoení vývoje zdrvotního stvu vyrnýh stnovišť v Krušnohoří Etp II - doplněk: ) Loklize stnovišť ) Anlýz mikroskopikýh mrkerů z jrního oděru, srovnání s předhozími

Více

SPEKTRÁLNÍ CHARAKTERISTIKY DOPADAJÍCÍ SLUNEČNÍ RADIACE NA LOKALITĚ BÍLÝ KŘÍŽ

SPEKTRÁLNÍ CHARAKTERISTIKY DOPADAJÍCÍ SLUNEČNÍ RADIACE NA LOKALITĚ BÍLÝ KŘÍŽ Rožnovský, J., Litschmnn, T. (ed): Seminář Mikroklim porostů, rno, 26. řezn 2003, SPEKTRÁLNÍ CHRKTERISTIKY DOPDJÍCÍ SLUNEČNÍ RDICE N LOKLITĚ ÍLÝ KŘÍŽ Mrtin Nvrátil 1, Vldimír Špund 2 1 Ktedr fyziky, Ostrvská

Více

potravinárstvo Martina Ošťádalová 1, Vladimír Pažout 1, Ivan Straka 2

potravinárstvo Martina Ošťádalová 1, Vladimír Pažout 1, Ivan Straka 2 potrvinárstvo ZMĚNY OBSAHU CHLOROFYLŮ V PRŮBĚHU TECHNOLOGICKÉ PŘÍPRAVY KOMERČNÍCH ČAJŮ CHANGES IN CHLOROPHYLLS CONTENT DURING THE TECHNOLOGICAL PREPARATION OF COMMERCIAL TEAS Mrtin Ošťádlová 1, Vldimír

Více

Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie

Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie Pržská vysoká škol psychosociálních studií, s.r.o. Temtické okruhy ke státní mgisterské zkoušce Psychologická metodologie NMgr. oor Psychologie 1 Vědecká teorie vědecká metod Vědecké vysvětlení, vědecký

Více

Ověření technologie stromy u silnic

Ověření technologie stromy u silnic Ověření technologie stromy u silnic Dtum relizce pokusu: vegetční sezón 211 Řešitel: Symiom, s.r.o; Správ údrž silnic Prduického krje Metodik: Ve spolupráci se Správou údržou silnic Prduického krje yly

Více

Měření rozlišovací schopnosti optických soustav

Měření rozlišovací schopnosti optických soustav F Měření rozlišovcí schopnosti optických soustv Úkoly :. Měření rozlišovcí schopnosti fotogrfických objektivů v závislosti n clonovém čísle. Měření hloubky ostrosti fotogrfických objektivů v závislosti

Více

Potenciometrie. Elektrodový děj je oxidačně-redukční reakce umožňující přenos náboje mezi fázemi. Např.:

Potenciometrie. Elektrodový děj je oxidačně-redukční reakce umožňující přenos náboje mezi fázemi. Např.: Potenciometrie Poločlánek (elektrod) je heterogenní elektrochemický systém tvořeny lespoň dvěm fázemi. Jedn fáze je vodičem první třídy vede proud prostřednictvím elektronů. Druhá fáze je vodičem druhé

Více

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR Aktuální informce Ústvu zdrvotnických informcí sttistiky České repuliky Prh 8.1.2004 1 Zhouný novotvr ledviny mimo pánvičku v ČR Počet hlášených onemocnění zhouným novotvrem ledviny mimo pánvičku (dg.

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

STATISTICKÝCH METOD PRO SLEDOVÁNÍ JAKOSTNÍHO PROFILU KOMERČNÍ PŠENICE. IVAN ŠVEC a, MARIE HRUŠKOVÁ a a ONDŘEJ JIRSA b. Experimentální část

STATISTICKÝCH METOD PRO SLEDOVÁNÍ JAKOSTNÍHO PROFILU KOMERČNÍ PŠENICE. IVAN ŠVEC a, MARIE HRUŠKOVÁ a a ONDŘEJ JIRSA b. Experimentální část VYUŽITÍ VÍCEROZMĚRNÝCH STATISTICKÝCH METOD PRO SLEDOVÁNÍ JAKOSTNÍHO PROFILU KOMERČNÍ PŠENICE IVAN ŠVEC, MARIE HRUŠKOVÁ ONDŘEJ JIRSA b Ústv chemie technologie schridů, Vysoká škol chemicko-technologická

Více

II. Faktory ovlivňující rozhodnutí o ukončení pracovní aktivity

II. Faktory ovlivňující rozhodnutí o ukončení pracovní aktivity II. Fktory ovlivňující rozhodnutí o ukončení prcovní ktivity Hrnice pro odchod do strobního důchodu v ČR má rozhodující vliv n ukončení veškerých prcovních ktivit výrzně se projevuje i v pozdějším ukončení

Více

Využití shlukové analýzy a metody hlavních komponent při identifikaci faktorů ovlivňující přijetí IFRS pro SME

Využití shlukové analýzy a metody hlavních komponent při identifikaci faktorů ovlivňující přijetí IFRS pro SME Trendy ekonomiky mngementu / Trends Economics nd Mngement Využití shlukové nlýzy metody hlvních komponent při identifikci fktorů ovlivňující přijetí IFRS pro SME The Use of Cluster Anlysis nd Principl

Více

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A Souhrn zákldních výpočetních postupů v Ecelu probírných v AVT 04-05 listopd 2004. Řešení soustv lineárních rovnic Soustv lineárních rovnic ve tvru r r A. = b tj. npř. pro 3 rovnice o 3 neznámých 2 3 Hodnoty

Více

Úmrtnost v Česku a vybraných evropských krajinách

Úmrtnost v Česku a vybraných evropských krajinách Úmrtnost v Česku vybrných evropských krjinách Bohdn Lind Univerzit Prdubice, ústv mtemtiky Vývoj úmrtnosti v ČR v letech 197 1999 podle nejčstějších příčin V České republice zemřelo v roce 1999 19 768

Více

JAN VÁLEK, PETR SLÁDEK Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

JAN VÁLEK, PETR SLÁDEK Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno Veletrh nápdů učitelů fyziky 18 Fyzik cyklist JAN VÁLEK, PETR SLÁDEK Ktedr fyziky, chemie odorného vzdělávání, Pedgogická fkult, Msrykov univerzit, Poříčí 7, 603 00 Brno Astrkt Jízdní kolo spojuje mnoho

Více

Oxidačně-redukční reakce (Redoxní reakce)

Oxidačně-redukční reakce (Redoxní reakce) Seminář z nlytické chemie idčně-redukční rekce (Redoxní rekce) RNDr. R. Čbl, Dr. Univerzit Krlov v Prze Přírodovědecká fkult Ktedr nlytické chemie Definice pojmů idce částice (tom, molekul, ion) ztrácí

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

Regulace v ES na výroby

Regulace v ES na výroby Regulce v ES n výroy Regulce v ES n strně výroy Regulce v ES n strně výroy Sttická chrkteristik Regulce v ES n strně výroy regulce více G Regulce v ES n strně výroy korektor frekvence rimární Regulce Úkol

Více

visual identity guidelines Česká verze

visual identity guidelines Česká verze visul identity guidelines Česká verze Osh 01 Filosofie stylu 02 Logo 03 Firemní rvy 04 Firemní písmo 05 Vrice log 06 Komince rev Filosofie stylu Filozofie společnosti Sun Mrketing vychází ze síly Slunce,

Více

Větvené mazací systémy a jejich proudové poměry tribologicko-hydraulické aspekty

Větvené mazací systémy a jejich proudové poměry tribologicko-hydraulické aspekty OBHAJOBA DISETAČNÍ PÁCE Větvené mzcí systémy jejich proudové poměry triologicko-hydrulické spekty PhD student: Ing. Antonín Dvořák Školitel: Doc. NDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc. Ústv konstruování VUT- BNO

Více

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Tehniká dokumente ng Lukáš Proházk Tém: hlvní část dokumentu, orázky, tulky grfy 1) Osh hlvní části dokumentu ) Orázky, tulky grfy ) Vzore rovnie Hlvní část dokumentu Hlvní část dokumentu je řzen v následujíím

Více

Mikrostruktura a restaurování pravěkých nádob z Běchovic

Mikrostruktura a restaurování pravěkých nádob z Běchovic Mikrostruktur resturování prvěkých nádo z Běchovic Microstructure nd restortion of prehistoric vessels from Běchovice Petr Zemenová 1, Lju Svoodová 2, Alexndr Kloužková 1, Dniel Allová 3 1 Ústv skl kermiky,

Více

Úlohy školní klauzurní části I. kola kategorie C

Úlohy školní klauzurní části I. kola kategorie C 52. ročník mtemtické olympiády Úlohy školní kluzurní části I. kol ktegorie 1. Odtrhneme-li od libovolného lespoň dvojmístného přirozeného čísl číslici n místě jednotek, dostneme číslo o jednu číslici krtší.

Více

Nosné stavební konstrukce Výpočet reakcí

Nosné stavební konstrukce Výpočet reakcí Stvení sttik 1.ročník klářského studi Nosné stvení konstrukce Výpočet rekcí Reálné ztížení nosných stveních konstrukcí Prut geometrický popis vnější vzy nehynost silové ztížení složky rekcí Ktedr stvení

Více

5.1.5 Základní vztahy mezi body, přímkami a rovinami

5.1.5 Základní vztahy mezi body, přímkami a rovinami 5.1.5 Zákldní vzthy mezi body, přímkmi rovinmi Předpokldy: 510 Prostor má tři rozměry, skládá se z bodů přímk - jednorozměrná podmnožin prostoru (množin bodů), rovin - dvojrozměrná podmnožin prostoru (množin

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

5.1.5 Základní vztahy mezi body přímkami a rovinami

5.1.5 Základní vztahy mezi body přímkami a rovinami 5.1.5 Zákldní vzthy mezi body přímkmi rovinmi Předpokldy: 510 Prostor má tři rozměry, skládá se z bodů. Přímk - jednorozměrná podmnožin prostoru (množin bodů) Rovin - dvojrozměrná podmnožin prostoru (množin

Více

STANOVENÍ POMĚRNÉ PLOŠNÉ DRSNOSTI POVRCHU

STANOVENÍ POMĚRNÉ PLOŠNÉ DRSNOSTI POVRCHU STAOVEÍ POMĚRÉ PLOŠÉ DRSOSTI POVRCHU J. Tesř, J. Kuneš ové technologie výzkumné centrum, Univerzitní 8, 06 4, Plzeň Ktedr fyziky, Fkult plikovných věd, Zápdočeská univerzit, Univerzitní, 06 4, Plzeň Abstrkt

Více

Souhrn Evropských doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi (verze 2012). Připraven Českou kardiologickou společností

Souhrn Evropských doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi (verze 2012). Připraven Českou kardiologickou společností Cor et Vs Aville online t www.sciencedirect.com journl homepge: www.elsevier.com/locte/crvs Doporučení pro Guidelines Souhrn Evropských doporučení pro prevenci krdiovskulárních onemocnění v klinické prxi

Více

Laboratorní práce č. 6 Úloha č. 5. Měření odporu, indukčnosti a vzájemné indukčnosti můstkovými metodami:

Laboratorní práce č. 6 Úloha č. 5. Měření odporu, indukčnosti a vzájemné indukčnosti můstkovými metodami: Truhlář Michl 3 005 Lbortorní práce č 6 Úloh č 5 p 99,8kP Měření odporu, indukčnosti vzájemné indukčnosti můstkovými metodmi: Úkol: Whetstoneovým mostem změřte hodnoty odporů dvou rezistorů, jejich sériového

Více

Riemannův určitý integrál.

Riemannův určitý integrál. Riemnnův určitý integrál. Definice 1. Budiž

Více

Rozdělení spojitých veličin

Rozdělení spojitých veličin Rozdělení spojitých veličin Frekvenční distriuční funkce spojité náhodné veličiny (NV) Rovnoměrné spojité rozdělení Normální rozdělení (Gussovo, Guss-Lplceovo) Normální normovné rozdělení Logritmicko -

Více

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru Stnovení disociční konstnty cidobzického indikátoru Teorie: cidobzické indikátory se chovjí buď jko slbé kyseliny nebo slbé báze disociují ve vodných roztocích omezeně. Kvntittivní mírou disocice je hodnot

Více

2.cvičení. 1. Polopřímka: bod O dělí přímku na dvě navzájem opačné polopřímky.

2.cvičení. 1. Polopřímka: bod O dělí přímku na dvě navzájem opačné polopřímky. 2.cvičení 1. Polopřímk: od O dělí přímku n dvě nvzájem opčné polopřímky. Úsečk: průnik dvou polopřímek,. Polorovin: přímk dělí rovinu n dvě nvzájem opčné poloroviny. Úhel: průnik polorovin (pozor n speciální

Více

Při výpočtu obsahu takto omezených rovinných oblastí mohou nastat následující základní případy : , osou x a přímkami. spojitá na intervalu

Při výpočtu obsahu takto omezených rovinných oblastí mohou nastat následující základní případy : , osou x a přímkami. spojitá na intervalu Geometrické plikce určitého integrálu Osh rovinné olsti Je-li ploch ohrničen křivkou f () osou Při výpočtu oshu tkto omezených rovinných olstí mohou nstt následující zákldní přípd : Nechť funkce f () je

Více

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a Stnovení disociční konstnty cidobzického indikátoru Teorie: Slbé kyseliny nebo báze disociují ve vodných roztocích jen omezeně; kvntittivní mírou je hodnot disociční konstnty. Disociční rekci příslušející

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

Pájený tepelný výměník XB

Pájený tepelný výměník XB Popis Řd tepelných výměníků XB s mědí pájenou deskou je určen k použití v systémech dálkového vytápění (DH) neo chlzení (DC), npříkld pro výrou užitkové teplé vody, jko pomocné topné stnice k oddělení

Více

Prostorové nároky... 35. Zatížení... 37 Velikost zatížení... 37 Směr zatížení... 37. Nesouosost... 40. Přesnost... 40. Otáčky... 42. Tichý chod...

Prostorové nároky... 35. Zatížení... 37 Velikost zatížení... 37 Směr zatížení... 37. Nesouosost... 40. Přesnost... 40. Otáčky... 42. Tichý chod... Vol typu ložisk Prostorové nároky... 35 Ztížení... 37 Velikost ztížení... 37 Směr ztížení... 37 Nesouosost... 40 Přesnost... 40 Otáčky... 42 Tichý chod... 42 Tuhost... 42 Axiální posuvnost... 43 Montáž

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Ktedr sociálních studií speciální pedgogiky Studijní progrm: Studijní oor: Kód ooru: Sociální práce Sociální prcovník 7502R022 Název klářské práce: NÁHRADNÍ

Více

HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI KOSMETICKÉHO PROSTŘEDKU PRO ZDRAVÍ ČLOVĚKA

HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI KOSMETICKÉHO PROSTŘEDKU PRO ZDRAVÍ ČLOVĚKA Dr. et. Mgr. Petr Svobod, posouzení bezpečnosti kosmetických prostředků Krkoškov 4, BRNO 613 00 DIČ: CZ 7206113838 (činnost osvobozená od DPH) č: 3.03.03/2008 HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI KOSMETICKÉHO PROSTŘEDKU

Více

Technologie. Rozteč řádků (m)

Technologie. Rozteč řádků (m) Prktické možnosti využití užších řádků u kukuřice v rámci ochrny půdy proti erozi Ing. Václv Brnt, Ph.D., Ing. Petr Zárnský, Ing. Michel Škeříková, Dr. Ing. Jn Pivec, Doc. Ing. Miln Kroulík, Ph.D., Ing.

Více

Základní principy fyziky semestrální projekt. Studium dynamiky kladky, závaží a vozíku

Základní principy fyziky semestrální projekt. Studium dynamiky kladky, závaží a vozíku Zákldní principy fyziky seestrální projekt Studiu dyniky kldky, závží vozíku Petr Luzr I/4 008/009 Zákldní principy fyziky Seestrální projekt Projekt zdl: Projekt vyprcovl: prof. In. rntišek Schuer, DrSc.

Více

MICHAL PAVLÍK a, JAN VACEK b, BOŘIVOJ KLEJDUS c a VLASTIMIL KUBÁŇ c

MICHAL PAVLÍK a, JAN VACEK b, BOŘIVOJ KLEJDUS c a VLASTIMIL KUBÁŇ c STUDIUM VLIVU SACHAROSY A POLYETHYLENGLYKOLU NA PRODUKCI HYPERICINU A HYPERFORINU V ROSTLINÁCH Hypericum perfortum L. VYSOKO- ÚČINNOU KAPALINOVOU CHROMATOGRAFIÍ MICHAL PAVLÍK, JAN VACEK, BOŘIVOJ KLEJDUS

Více

Aplikace plazmového hořáku na kotel PG350

Aplikace plazmového hořáku na kotel PG350 Aplikce plzmového hořáku n kotel PG350 P. Kočvrová, M.Kozuková, VŠB-TU OSTRAVA V článku je prezentován princip plzmové technologie porovnání rychlostí směsi n vstupu do splovcí komory n geometrii s vířivým

Více

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru Algerické výrz V knize přírod může číst jen ten, kdo zná jzk, ve kterém je npsán. Jejím jzkem je mtemtik jejím písmem jsou mtemtické vzorce. (Glileo Glilei) Algerickým výrzem rozumíme zápis, ve kterém

Více

SYNTÉZA INTERMEDIÁLNÍCH FÁZÍ SYSTÉMU Ti-Al-Si METODOU REAKTIVNÍ SINTRACE

SYNTÉZA INTERMEDIÁLNÍCH FÁZÍ SYSTÉMU Ti-Al-Si METODOU REAKTIVNÍ SINTRACE SYNTÉZA INTERMEDIÁLNÍCH FÁZÍ SYSTÉMU Ti-Al-Si METODOU REAKTIVNÍ SINTRACE PAVEL NOVÁK, DALIBOR VOJTĚCH, JAN ŠERÁK, JIŘÍ KUBÁSEK, FILIP PRŮŠA, VÍTĚZSLAV KNOTEK, ALENA MICHALCOVÁ MICHAL NOVÁK Ústv kovových

Více

APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ Ing. Igor Neckř APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ posluchč doktorského studi oboru Soudní inženýrství FAST VUT v Brně E-mil: inec@volny.cz Přednášk n konferenci znlců ÚSI

Více

DOPRAVNÌ INŽENÝRSKÉ OPATØENÍ

DOPRAVNÌ INŽENÝRSKÉ OPATØENÍ DOPRAVNÍ ZNAÈENÍ ve služách ezpeènosti silnièního provozu DOPRAVNÌ INŽENÝRKÉ OPATØENÍ REKONTRUKCE ILNICE II/160 ROŽMBERK NAD VLTAVOU etp I Vyprcovl: Lucie Kuklová Dtum: srpen 2017 Jn Nevšíml - Provozovn:

Více

Stavební mechanika 2 (K132SM02)

Stavební mechanika 2 (K132SM02) Stvení mecnik 2 (K132SM02) Přednáší: Jn Sýkor Ktedr mecniky K132 místnost D2016 e-mil: jn.sykor.1@fsv.cvut.cz konzultční odiny: Po 12-14 Kldné směry vnitřníc sil: Kldný průřez vnitřní síly jsou kldné ve

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI NOVÝCH TECHNOLOGIÍ CHOVU RYB

ZPRÁVA O VÝVOJI NOVÝCH TECHNOLOGIÍ CHOVU RYB ZPRÁVA O VÝVOJI NOVÝCH TECHNOLOGIÍ CHOVU RYB Název projektu: Vývoj technologie uchování testikulárního spermtu štiky oecné Registrční číslo projektu: CZ.1.25/3.1.00/13.00447 1 Příjemce dotce: Název neo

Více

ABSTRACT ÚVOD MATERIÁL A METODY

ABSTRACT ÚVOD MATERIÁL A METODY Leugner, Jurásek, Mrtincová: Porovnání růstu mtečných stromů horských populcí smrku ztepilého (Pice ies (L) KARST) jejich vegettivních potomstev vyszených v různých podmínkách POROVNÁNÍ RŮSTU MATEČNÝCH

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

Dotace na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy

Dotace na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy Dotční progrm n podporu ktivit v olsti sportu tělovýchovy dětí mládeže ze Sportovního fondu Městského ovodu Lierec Vrtislvice nd Nisou n rok 2016 Dotce n podporu ktivit v olsti sportu tělovýchovy Účel

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

Pájený výměník tepla, XB

Pájený výměník tepla, XB Popis / plikce Deskové výměníky tepl pájené mědí řdy XB jsou určené pro použití v soustvách centrálního zásoování teplem (tzn. v klimtizčních soustvách, v soustvách určených pro vytápění neo ohřev teplé

Více

2.2.9 Grafické řešení rovnic a nerovnic

2.2.9 Grafické řešení rovnic a nerovnic ..9 Grfické řešení rovnic nerovnic Předpokldy: 0, 06 Př. : Řeš početně i grficky rovnici x + = x. Početně: Už umíme. x + = x x = x = K = { } Grficky: Kždá ze strn rovnice je výrzem pro lineární funkci

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

Výpočet vnitřních sil přímého nosníku

Výpočet vnitřních sil přímého nosníku Stvení sttik, 1.ročník klářského studi ýpočet vnitřních sil přímého nosníku nitřní síly přímého vodorovného nosníku prostý nosník konzol nosník s převislým koncem Ktedr stvení mechniky Fkult stvení, ŠB

Více

Pístový efekt výtahů ve stavebních objektech

Pístový efekt výtahů ve stavebních objektech Pístový efekt výthů ve stvebních objektech Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hsičský záchrnný sbor Morvskoslezského krje úzení odbor Opv Těšínská 39, 746 01 Opv e-il: jiripokorny@ujil.cz Klíčová slov Pístový efekt,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA CHEMICKÁ STUDIUM FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH TVORBU TĚKAVÝCH AROMATICKY AKTIVNÍCH LÁTEK V PŘÍRODNÍCH MATERIÁLECH

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA CHEMICKÁ STUDIUM FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH TVORBU TĚKAVÝCH AROMATICKY AKTIVNÍCH LÁTEK V PŘÍRODNÍCH MATERIÁLECH VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA CHEMICKÁ STUDIUM FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH TVORBU TĚKAVÝCH AROMATICKY AKTIVNÍCH LÁTEK V PŘÍRODNÍCH MATERIÁLECH STUDY OF FACTORS INFLUENCING CREATION OF VOLATILE AROMA

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. říjn 2004 Nřízení Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 1935/2004 o mteriálech předmětech určených pro styk s potrvinmi o zrušení směrnic 80/590/EHS 89/109/EHS EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

Více

Datamining a AA (Above Average) kvantifikátor

Datamining a AA (Above Average) kvantifikátor Dtmining AA (Above Averge) kvntifikátor Jn Burin Lbortory of Intelligent Systems, Fculty of Informtics nd Sttistics, University of Economics, W. Churchill Sq. 4, 13067 Prgue, Czech Republic, burinj@vse.cz

Více

4 / 2010 OBSAH CO JE SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ? ZPRÁVY CHARITY ODBORNÁ PŘÍLOHA. Téma: SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ. Vážení kolegové, přátelé,

4 / 2010 OBSAH CO JE SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ? ZPRÁVY CHARITY ODBORNÁ PŘÍLOHA. Téma: SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ. Vážení kolegové, přátelé, 4 / 2010 ZPRÁVY CHARITY ODBORNÁ PŘÍLOHA Tém: Vážení kolegové, přátelé, dostává se Vám do rukou první číslo Odborné přílohy Zpráv Chrity, věnovné fenoménu sociálního vyloučení, se kterým se jko prcovníci

Více

ÚZEMNÍ STUDIE - LOKALITA ROUDNIČSKÁ HRADEC KRÁLOVÉ k.ú. TŘEBEŠ

ÚZEMNÍ STUDIE - LOKALITA ROUDNIČSKÁ HRADEC KRÁLOVÉ k.ú. TŘEBEŠ ÚZEMNÍ TUDIE - LOKLIT ROUDNIČKÁ HRDEC KRÁLOVÉ k.ú. TŘEBEŠ HLVNÍ PROJEKTNT: ing.rch Krel CHMIED ml. UTOR TVBY : ing.rch Krel chmied ml. ODPOVĚDNÝ PROJEKTNT: ing.rch Krel chmied ml. INVETOR : Mgistrát měst

Více

MECHANIKA STATIKA. + y. + x. - x. F 4y F4. - y. FRBy. FRAy. Ing. Radek Šebek 2012 A B C D. I a III 3 5 7 D II. B C a b c F1Z F2Z. a 2. a 3. a 4.

MECHANIKA STATIKA. + y. + x. - x. F 4y F4. - y. FRBy. FRAy. Ing. Radek Šebek 2012 A B C D. I a III 3 5 7 D II. B C a b c F1Z F2Z. a 2. a 3. a 4. h MECHNIK + y 2 F Vy F 2y 1 FV V F 1y F 3y F3 3 - x F 1x F 3x F 4x 0 F 2x F 4y F4 F Vx + x F FRy 4 - y FRy F l FRy C D FRy I 2 III 6 V 1 3 5 7 D II 4 IV C c Z Z Ing. Rdek Šeek 2012 MECHNIK 1. OSH 2. MECHNIK

Více

Staveništní malty a suché maltové směsi při obnově památek

Staveništní malty a suché maltové směsi při obnově památek Společnost pro technologie ochrny pmátek Národní technické muzeum Stveništní mlty suché mltové směsi při onově pmátek odorný seminář 18. dun 2013 Národní technické muzeum Kostelní 42, Prh 7 1 Stveništní

Více

Volitelný předmět Habituální diagnostika

Volitelný předmět Habituální diagnostika Tomáš Žid tomas.zid@mendelu.cz LDF MENDELU Volitelný předmět Habituální diagnostika Fáze a kategorie stresové reakce Vyhodnocení terénních dat Číslo stromu Obvod kmene v 1,3 m (cm) Sociální postavení stromu

Více

Odměrná analýza, volumetrie ODMĚRNÁ ANALÝZA, VOLUMETRIE. Základní kroky při odměrné analýze. 1. Odvážení/odměření vzorku

Odměrná analýza, volumetrie ODMĚRNÁ ANALÝZA, VOLUMETRIE. Základní kroky při odměrné analýze. 1. Odvážení/odměření vzorku Odměrná nlýz, volumetrie metod zložená n měření ojemu metod solutní: stnovení nlytu ze změřeného ojemu roztoku činidl o přesně známé koncentrci, který je zpotřeí k úplné stechiometricky definovné rekci

Více

Matice. a B =...,...,...,...,..., prvků z tělesa T (tímto. Definice: Soubor A = ( a. ...,..., ra

Matice. a B =...,...,...,...,..., prvků z tělesa T (tímto. Definice: Soubor A = ( a. ...,..., ra Definice: Soubor A ( i j ) Mtice 11 12 1n 21 22 2n m 1 m2 prvků z těles T (tímto tělesem T bude v nší prxi nejčstěji těleso reálných čísel R resp těleso rcionálních čísel Q či těleso komplexních čísel

Více

1.1 Numerické integrování

1.1 Numerické integrování 1.1 Numerické integrování 1.1.1 Úvodní úvhy Nším cílem bude přibližný numerický výpočet určitého integrálu I = f(x)dx. (1.1) Je-li znám k integrovné funkci f primitivní funkce F (F (x) = f(x)), můžeme

Více

Obr. 1: Optická lavice s příslušenstvím při měření přímou metodou. 2. Určení ohniskové vzdálenosti spojky Besselovou metodou

Obr. 1: Optická lavice s příslušenstvím při měření přímou metodou. 2. Určení ohniskové vzdálenosti spojky Besselovou metodou MĚŘENÍ PARAMETRŮ OPTICKÝCH SOUSTAV Zákldním prmetrem kždé zobrzovcí soustvy je především její ohnisková vzdálenost. Existuje několik metod k jejímu určení le téměř všechny jsou ztíženy určitou nepřesností

Více

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2.

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2. 7 Komplexní čísl 71 Komplexní číslo je uspořádná dvojice reálných čísel Komplexní číslo = 1, ) zprvidl zpisujeme v tzv lgebrickém tvru = 1 + i, kde i je imginární jednotk, pro kterou pltí i = 1 Číslo 1

Více

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy Zstupitelé z Kolici pro Louny (dále jen zstupitelé KPL ) Zstupitelé z Občnskou demokrtickou strnu (dále jen zstupitelé ODS ) Zstupitelé z TOP 09 (dále jen zstupitelé TOP 09 ) Zstupitelé z Unii pro sport

Více

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU ZDENĚK ŠIBRAVA 1. Obecné řešení lin. dif. rovnice 2.řádu s konstntními koeficienty 1.1. Vrice konstnt. Příkld 1.1. Njděme obecné řešení diferenciální rovnice (1) y

Více

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem:

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem: SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objedntele: DIL/40/01/001605/2008 uzvřená níže uvedeného dne, měsíce roku podle ustnovení 536 násl. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v pltném znění (dále jen Smlouv

Více

ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍ ÚLOHY JAKO PROSTŘEDEK ROZVOJE OSOBNOSTI ŽÁKA S NADÁNÍM PRO MATEMATIKU. Vladimír VANĚK- Bohumil NOVÁK

ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍ ÚLOHY JAKO PROSTŘEDEK ROZVOJE OSOBNOSTI ŽÁKA S NADÁNÍM PRO MATEMATIKU. Vladimír VANĚK- Bohumil NOVÁK The Mthemtis Edution into the 1 st Century Projet Proeedings of the Interntionl Conferene The Deidle nd the Undeidle in Mthemtis Edution Brno, Czeh Repuli, Septemer 3 ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍ ÚLOHY JAKO PROSTŘEDEK

Více

SLEDOVÁNÍ VLIVU KONCENTRACE ALKOHOLŮ NA ODEZVU MĚŘENOU METODOU PLASMONOVÉ REZONANCE

SLEDOVÁNÍ VLIVU KONCENTRACE ALKOHOLŮ NA ODEZVU MĚŘENOU METODOU PLASMONOVÉ REZONANCE SLEDOVÁNÍ VLIVU KONCENTRACE ALKOHOLŮ NA ODEZVU MĚŘENOU METODOU PLASMONOVÉ REZONANCE MICHAL LESŇÁK, FRANTIŠEK STANĚK, JAROMÍR PIŠTORA MARIE STAŇKOVÁ b Institut fyziky, Hornicko-geologická fkult, VŠB Technická

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

LuBRA: Praktika ze základ STATISTIKY

LuBRA: Praktika ze základ STATISTIKY Výsledky p íkld kpitoly 6. Chrkteristické rysy sttistických soubor, míry polohy vribility 55. 0, ~ 19, ~ 15, ~ ˆ 5 75 56. ~ 507, 5 ; což znmená 57. íkld ˆ ~ 4.13 9 34 4.14 76 58 4.15 není definován 356

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

Cor et Vasa. Available online at www.sciencedirect.com. journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa

Cor et Vasa. Available online at www.sciencedirect.com. journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa or et Vs ville online t www.sciencedirect.com journl homepge: www.elsevier.com/locte/crvs Doporučení pro Guidelines Doporučené postupy ES týkjící se dietu, predietu krdiovskulárních onemocnění, vytvořené

Více

Volitelný předmět Habituální diagnostika

Volitelný předmět Habituální diagnostika Tomáš Žid tomas.zid@mendelu.cz LDF MENDELU Volitelný předmět Habituální diagnostika Představení a náplň předmětu Harmonogram předmětu Ukončení předmětu zápočtem Studijní literatura Představení a náplň

Více

( ) ( ) ( ) Exponenciální rovnice. 17.3. Řeš v R rovnici: 3 + 9 + 27 = ŘEŠENÍ: Postup z předešlého výpočtu doplníme využitím dalšího vztahu: ( ) t s t

( ) ( ) ( ) Exponenciální rovnice. 17.3. Řeš v R rovnici: 3 + 9 + 27 = ŘEŠENÍ: Postup z předešlého výpočtu doplníme využitím dalšího vztahu: ( ) t s t 7. EXPONENCIÁLNÍ ROVNICE 7.. Řeš v R rovnice: ) 5 b) + c) 7 0 d) ( ) 0,5 ) 5 7 5 7 K { } c) 7 0 K d) ( ) b) + 0 + 0 K ( ) 5 0 5, 7 K { 5;7} Strtegie: potřebujeme zíkt tkový tvr rovnice, kd je n obou trnách

Více

Orientační odhad zatížitelnosti mostů pozemních komunikací v návaznosti na ČSN a TP200

Orientační odhad zatížitelnosti mostů pozemních komunikací v návaznosti na ČSN a TP200 Orientční odhd ztížitelnoti motů pozemních komunikcí v návznoti n ČSN 73 6222 TP200 Úvod Ztížitelnot motů PK e muí tnovit jedním z náledujících potupů podle ČSN 73 6222, kpitol 6 : - podrobný ttický výpočet

Více

Odpověď. konkurenci domácnosti firmy stát a. makroekonomie mikroekonomie mezinárodní ekonomie. Co? Jak? Pro koho? Proč? d

Odpověď. konkurenci domácnosti firmy stát a. makroekonomie mikroekonomie mezinárodní ekonomie. Co? Jak? Pro koho? Proč? d Přijímcí řízení kdemický rok 2012/2013 Kompletní znění testových otázek ekonomický přehled 1 Koš Znění otázky Odpověď Odpověď Odpověď Odpověď Správná ) ) c) d) odpověď 1. 1 Mezi ekonomické sujekty trhu

Více

Stereochemie. Přednáška č. 3

Stereochemie. Přednáška č. 3 Stereochemie Přednášk č. 3 Nomenkltur sloučenin obshujících centrum chirlity jednoduchou osu symetrie Typ molekuly prvek symetrie bcd žádný bc σ bb 2 + σ b 3 +3σ 4 3 + 3 2 + 6σ Molekuly typu bb b b b b

Více

Integrály definované za těchto předpokladů nazýváme vlastní integrály.

Integrály definované za těchto předpokladů nazýváme vlastní integrály. Mtemtik II.5. Nevlstní integrály.5. Nevlstní integrály Cíle V této kpitole poněkud rozšíříme definii Riemnnov určitého integrálu i n přípdy, kdy je integrční oor neohrničený (tj. (, >,

Více

Měření objektů pozorovaných v průběhu endoskopického vyšetření systémem FOTOM 2008

Měření objektů pozorovaných v průběhu endoskopického vyšetření systémem FOTOM 2008 Technické novinky 79 Měření ojektů pozorovných v průěhu endoskopického vyšetření systémem FOTOM 2008 doc. Ing. Lčezr Ličev, CSc. 1 2, 3, 4, MUDr. Ondřej Urn, Ph.D. 1 Ktedr informtiky FEI, VŠB TU Ostrv

Více

Astronomická olympiáda 2010/2011

Astronomická olympiáda 2010/2011 Astronomická olympiád 00/0 Úvod V roce 00 jsme si připomenuli jedno význmné domácí výročí, uplynulo totiž 600 let od vyrobení nejstrších částí pržského orloje. V roce 0 nás tké čeká celá řd stronomických

Více

Metodická příručka pro žadatele o příspěvky na vybrané myslivecké činnosti

Metodická příručka pro žadatele o příspěvky na vybrané myslivecké činnosti Metodická příručk pro ždtele o příspěvky n vyrné myslivecké činnosti Prvidl poskytování finnčních příspěvků n vyrné činnosti mysliveckého hospodření v roce 04 způsou kontroly jejich využití dle Nřízení

Více

Diagnostika poškození lesních dřevin. Habituální diagnostika, defoliace, ukázky symptomů základních typů poškození

Diagnostika poškození lesních dřevin. Habituální diagnostika, defoliace, ukázky symptomů základních typů poškození Diagnostika poškození lesních dřevin Habituální diagnostika, defoliace, ukázky symptomů základních typů poškození ICP - Forest Lesprojekt 15 Picea abies defoliace smrk 10 % 30 % 15 % 40 % defoliace smrk

Více

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem objemu rotačního tělesa.

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem objemu rotačního tělesa. .. Ojem rotčního těles Cíle Seznámíte se s dlší plikcí určitého integrálu výpočtem ojemu rotčního těles. Předpokládné znlosti Předpokládáme, že jste si prostudovli zvedení pojmu určitý integrál (kpitol.).

Více

Cor et Vasa. Available online at www.sciencedirect.com. journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa

Cor et Vasa. Available online at www.sciencedirect.com. journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa or et Vs ville online t www.sciencedirect.com journl homepge: www.elsevier.com/locte/crvs Doporučení pro Guidelines Souhrn Doporučení Evropské společnosti pro hypertenzi/evropské krdiologické společnosti

Více

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU V mtemtice, le zejmén v přírodních technických vědách, eistuje nepřeerné množství prolémů, při jejichž řešení je nutno tím či oním způsoem použít

Více

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA CYSTICKÝCH LÉZÍ LEDVIN

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA CYSTICKÝCH LÉZÍ LEDVIN DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA CYSTICKÝCH LÉZÍ LEDVIN V. Válek, M. Mechl SOUHRN Cysty ledvin ptří mezi jedny z nejčstějších nálezů při ultrzvukovém vyšetření (USG) či vyšetření ledvin řich výpočetní tomogrfií

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosince 215 ( údje jsou vyčísleny v celých tisících Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou

Více

Rentgenová strukturní analýza

Rentgenová strukturní analýza Rntgnová strukturní nlýz Příprvná část Objktm zájmu difrkční nlýzy jsou 3D priodicky uspořádné struktury (krystly), n ktrých dochází k rozptylu dopdjícího zářní. Díky intrfrnci rozptýlných vln vzniká difrkční

Více