Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne"

Transkript

1 Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí Šternberk Číslo: 2081/57 Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne program schůze RM dne Číslo: 2082/57 navrhuje program zasedání ZM dne Číslo: 2083/57 důvodovou zprávu k návrhu pro odprodej vozidla Škoda Superb 4M v rámci veřejné nejvyšší nabídky a na základě výsledku veřejné nejvyšší nabídky odprodej vozidla Škoda Superb 4M z vozového parku města vítěznému uchazeči panu Peteru Vrbjarovi, IČ , Palackého třída 227, Pardubice Zelené Předměstí za cenu Kč Číslo: 2084/57 zápis z jednání finančního výboru z , rozpočtová opatření č , rozpočtová opatření č , rozpočtové opatření č. 32 a úpravu plánu nákladů a výnosů podnikatelské činnosti města dle přílohy zápisu a vzít na vědomí zápis z jednání finančního výboru z a schválit rozpočtové opatření č. 29 uvedené v příloze zápisu. Číslo: 2085/57 hospodaření města Šternberka za 1. pololetí 2017 a ukládá předložit materiál Zastupitelstvu města Šternberka Stránka 1 z 15

2 Číslo: 2086/57 návrh na změnu směrnice S Finanční řízení a rozpočtový proces a 4. vydání směrnice S Finanční řízení a rozpočtový proces dle předloženého návrhu Číslo: 2087/57 návrh na změnu směrnice S Dlouhodobý majetek a 4. vydání směrnice S Dlouhodobý majetek dle předloženého návrhu Číslo: 2088/57 plán inventur města Šternberka za rok 2017 a složení ústřední inventarizační komise dle předloženého návrhu Číslo: 2089/57 důvodovou zprávu k přípravě a sestavení návrhu rozpočtu města Šternberka na rok 2018 a harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Šternberka na rok 2017 a vymezení podmínek, pravidel a zásad pro sestavení návrhu rozpočtu na příští rok dle důvodové zprávy Číslo: 2090/57 žádost ředitelky organizace Sociální služby Šternberk, p.o a schválit rozpočtové opatření č. 34 a schválit zvýšení příspěvku organizaci Sociální služby Šternberk, p.o. dle návrhu v důvodové zprávě Číslo: 2091/57 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Městem Šternberkem a společností Lesy České republiky, s. p., IČ , Přemyslova Stránka 2 z 15

3 1106, Hradec Králové a k podpisu této smlouvy starostu Ing. Stanislava Orsága Číslo: 2092/57 zápis č. 11/2017 ze dne z jednání komise veřejných zakázek Číslo: 2093/57 rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Výměna oken v objektu Dvorská 960/13, Šternberk - nabídka účastníka č. 1. OKNOPLUS s.r.o., Resslova 411/2, Prostějov, IČ: , nabídková cena bez DPH: ,75 Kč a starostu k podpisu smlouvy o dílo dle předloženého návrhu Číslo: 2094/57 rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Výměna oken a vstupních dveří v objektu Komenského 352/32, Komenského 353/34, Šternberk - nabídka účastníka č. 2. OKNOSTYL GROUP s.r.o., Tišňovská 305, Kuřim, IČ: , cena bez DPH: ,00 Kč a starostu k podpisu smlouvy o dílo dle předloženého návrhu Číslo: 2095/57 rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Šternberk, místní část Chabičov oprava kaple - nabídka účastníka č. 1. Zelinka Karel, Hnojice 170, Šternberk, IČ: , nabídková cena bez DPH: ,40 Kč a starostu k podpisu smlouvy o dílo dle předloženého návrhu Číslo: 2096/57 rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce BUS zastávka Těšíkov - nabídka účastníka č. 1. Zelinka Karel, Hnojice 170, Šternberk, IČ: , nabídková cena bez DPH: ,43 Kč a starostu k podpisu smlouvy o dílo dle předloženého návrhu Číslo: 2097/57 Stránka 3 z 15

4 zrušuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Úprava splaškové kanalizace v areálu koupaliště Města Šternberka z důvodu nepodání žádné cenové nabídky a přímé zadání uvedené zakázky městské společnosti VHS Sitka s.r.o., Vinohradská 2288/7, Šternberk, předložená cena: ,00 Kč bez DPH a k podpisu smlouvy o dílo Číslo: 2098/57 ukládá OIVZ a OŠK zahájit přípravu zadávací dokumentace veřejné zakázky Klášter v proměnách času města Šternberka zadávané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a předložit ji ke schválení Radě města Šternberka a při provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na uvedenou zakázku smluvní zastoupení zadavatele jinou osobou - společností RTS a.s., Lazaretní 4038/13, Brno, IČ Číslo: 2099/57 aktualizovaný plán investic a velkých akcí města Šternberka r. 2017, rozpočtové opatření č. 30 k zajištění financování investic a velkých akcí města Šternberka roku 2017 dle aktualizovaného plánu a schválit zařazení nových akcí do plánu investic a velkých akcí města Šternberka roku 2017 dle předloženého návrhu a rozpočtové opatření č. 31 k zajištění financování těchto akcí Číslo: 2100/57 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební úpravy chodníků ulice Opavská č. 85/17/S/OIVZ mezi městem Šternberk a Stavební mechanizace Lhotský s.r.o., Pod Lesem 23, Šternberk, IČ: , dle předloženého návrhu a starostu k podpisu dodatku smlouvy Číslo: 2101/57 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební úpravy chodníků ulic Palackého, Stránka 4 z 15

5 Puškinova, Lomená, Svatoplukova č. 289/17/S/OIVZ mezi městem Šternberk a Stavební mechanizace Lhotský s.r.o., Pod Lesem 23, Šternberk, IČ: , dle předloženého návrhu a starostu k podpisu dodatku smlouvy Číslo: 2102/57 schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje mezi městem Šternberk a Olomouckým krajem dle předloženého návrhu Číslo: 2103/57 důvodovou zprávu, uzavření dodatku smlouvy o dílo "Město Šternberk - úpravy předprostoru smuteční síně a bočních patií - hřbitov, Šternberk" mezi městem Šternberk a společností ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o., Na Bažinách 1810/26, Šternberk, IČ podle předloženého návrhu a starostu k podpisu dodatku smlouvy o dílo Číslo: 2104/57 návrhy příloh zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti školství a kultury, vydání č. 2, kterými se aktualizuje vymezení majetku svěřeného organizacím k hospodaření dle důvodové zprávy a schválit přílohy zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti školství a kultury, vydání č. 2 Číslo: 2105/57 uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu plakátovacích ploch č. 7/04/S ze dne ve znění dodatku č. 1, 395/13/S/KUL/1 ze dne a dodatku č. 2, 395/13/S/KUL/2 ze dne se společností RENGL, s.r.o., IČ: , Zákopnická 354/11, Liberec-Ruprechtice dle důvodové zprávy a místostarostu Michala Oborného k podpisu dodatku č. 3 Číslo: 2106/57 Stránka 5 z 15

6 4 vydání směrnice S Hospodaření příspěvkových organizací města podle předloženého návrhu Číslo: 2107/57 použití znaku města Šternberka na pohlednicích města, odznacích, samolepkách, hrnečcích, na suvenýrech, upomínkových předmětech a jiných propagačních materiálech MAS Šternbersko o.p.s., IČ: , Horní náměstí 16, Šternberk, dle předloženého návrhu Číslo: 2108/57 výjimku z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Nádražní 7, Šternberk, p. o. a třídách Mateřské školy Komenského 44, Šternberk, p. o., pro školní rok 2017/2018 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě Číslo: 2109/57 žádost pana Martina Rázka, Babická 15, Šternberk, IČ: o ukončení pronájmu prostor v bývalém augustiniánském klášteře ve Šternberku dohodou ke dni , ukončení nájemní smlouvy č. 408/17/S/KUL ze dne uzavřené s Martinem Rázkem, Babická 15, Šternberk, IČ: na prostory v bývalém augustiniánském klášteře ve Šternberku dohodou ke dni a místostarostu Michala Oborného k podpisu dohody o ukončení nájmu dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě Číslo: 2110/57 důvodovou zprávu ve věci zajištění školního stravování od Číslo: 2111/57 uzavření smlouvy o dílo na dodávku stravovacího systému pro školní stravování se společností Veřejná informační služba, s.r.o., Farského 14, Plzeň, IČ , cena Kč bez DPH ( ,83 Kč vč. DPH) dle důvodové zprávy a místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy Číslo: 2112/57 Stránka 6 z 15

7 schválit změnu názvu a sídla příspěvkové organizace města s IČ : z Školní jídelna Komenského 44, Šternberk, sídlo Komenského 2147/44, Šternberk na Školní jídelna Šternberk, sídlo Svatoplukova 1419/7, Šternberk, a schválit zřizovací listinu dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě s účinností od a schválit rozpočtové opatření č. 33 a příspěvky na provoz ve výši Kč a na odpisy ve výši Kč na rok 2017 pro Školní jídelnu Šternberk, IČ dle předloženého návrhu Číslo: 2113/57 uzavření smlouvy o výpůjčce movitého a nemovitého majetku pro školní stravování se Školní jídelnou Komenského 44, Šternberk, IČ dle důvodové zprávy a místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy Číslo: 2114/57 zprávu Petra Ciby, ředitele ZUŠ Šternberk ze zahraniční služební cesty, která se konala do Kerkrade, Nizozemsko Číslo: 2115/57 2. vydání instrukce I Stanovení platu a hodnocení ředitelů příspěvkových organizací v oblasti školství a kultury podle předloženého návrhu Číslo: 2116/57 4. vydání směrnice S Stanovení úkolů ředitelům příspěvkových organizací města dle předloženého návrhu Číslo: 2117/57 zápis bytové komise č. 34 ze dne Číslo: 2118/57 zápis č. 21 z jednání komise rozvoje města a správy majetku ze dne Číslo: 2119/57 Stránka 7 z 15

8 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 99/17/S/OSMM/Smr o právu provést stavbu a ke smlouvám budoucím o zřízení věcných břemen služebností a ke smlouvě o smlouvě budoucí o převodu vybraných staveb vzniklých výstavbou dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě č. 99/17/S/OSMM/Smr o právu provést stavbu a ke smlouvám budoucím o zřízení věcných břemen služebností a ke smlouvě o smlouvě budoucí o převodu vybraných staveb vzniklých výstavbou Číslo: 2120/57 schválit neuplatnění předkupního práva k budově č.e. 236 postavené na pozemku parc. č v k. ú. Šternberk dle předloženého materiálu Číslo: 2121/57 schválit navýšení základního kapitálu společnosti VHS SITKA, s.r.o., Vinohradská 2288/7, Šternberk, IČ: , formou nepeněžitého vkladu společníka Město Šternberk, IČ: v celkové výši Kč, stanovené dle ceny obvyklé na základě znaleckého posudku u vybraných nemovitých věcí - pozemků parc.č. 397/2 lesní pozemek o výměře m 2 v k. ú. Moravská Huzová, parc. č. 393/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 80 m 2 v k. ú. Lhota u Šternberka a části parc. č. 518 dle geometrického plánu č /2017 nově označená jako parc.č. 518/4 ostatní plocha manipulační plocha o výměry m 2 v k. ú. Lhota u Šternberka včetně všech součástí a příslušenství a uložit pověřenému zástupci města předložit tento návrh ke schválení na valné hromadě společnosti a zmocnit pověřeného zástupce města k převzetí a podpisu za Město Šternberk, IČ: , všech potřebných listin souvisejících s tímto vložením nepeněžitého vkladu Číslo: 2122/57 schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 342/7 vymezené dle zákona o vlastnictví bytů s podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 5075/35307, která se nachází v budově s č.p. 342 (ul. Komenského 30), bytový dům postavený na pozemku parc. č. 3212, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk za kupní cenu Kč a uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 342/8 vymezené dle zákona o vlastnictví bytů s podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 3184/35307, která se nachází v budově s č.p. 342 (ul. Komenského 30), bytový dům, postavený na pozemku parc. č. 3212, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk za kupní cenu Kč s manželi XXXXX, dle důvodové zprávy a zmocnit místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy o převodu vlastnictví bytových jednotek Číslo: 2123/57 Stránka 8 z 15

9 schválit prodej části pozemku a uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 856/4 ostatní plocha o výměře cca 50 m 2 (přesná výměra bude dána geometrickým plánem) za cenu 440 Kč/m 2 se společností HORSELAND s.r.o., Dalov 85, IČ: dle předloženého materiálu a zmocnit místostarostu Michala Oborného k podpisu kupní smlouvy Číslo: 2124/57 schválit prodej části pozemku a uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 490/2 ostatní plocha o výměře 350 m 2 v k. ú. Těšíkov za cenu 150 Kč/m 2 s paní XXXXXdle předloženého materiálu a zmocnit k podpisu kupní smlouvy místostarostu Michala Oborného Číslo: 2125/57 doporučuje schválit prodej částí pozemků a uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 490/2 ostatní plocha o výměře 354 m 2, a část pozemku parc. č. 490/34 trvalý travní porost o výměře 43 m 2 v k. ú. Těšíkov za cenu 150 Kč/m 2 s XXXXX. XXXXXdle předloženého materiálu a zmocnit k podpisu kupní smlouvy místostarostu Michala Oborného Číslo: 2126/57 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 210 o velikosti 1+kk s příslušenstvím v domě ve Šternberku, č. pop. 388, který je součástí pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Šternberk, (ulice Komenského č. o. 40) s XXXXXza podmínek dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy Číslo: 2127/57 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 001 v bytovém domě ve Šternberku, č. pop. 352, který je součástí pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Komenského č. o. 32) s XXXXX za podmínek dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy Číslo: 2128/57 Stránka 9 z 15

10 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 202 v domě ve Šternberku, č. pop. 161, který je součástí pozemku parc. č. 236 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Radniční č. o. 7) s XXXXX za podmínek dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy Číslo: 2129/57 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 202 o velikosti 2+1 v domě ve Šternberku, č. pop. 60, který je součástí pozemku parc. č. 21 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Horní náměstí č. o. 12) s XXXXXza podmínek dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy Číslo: 2130/57 záměr - uzavření nájemní smlouvy na parkovací box č. 4 v domě č. pop (Labutí č.o. 25) postavený na pozemku parc. č. 3344/4 v k.ú. Šternberk mezi Městem Šternberk a Bytovým družstvem Šternberk - Labutí, IČ: na straně jedné a paní XXXXX za podnímek důvodové zprávy Číslo: 2131/57 pronájem pozemků a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do na pozemky parc. č zast. plocha a nádvoří o výměře 26 m 2 a parc. č zahrada o výměře 714 m 2 v k. ú. Šternberk s XXXXXza cenu Kč/rok, pronájem pozemků a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do na pozemky parc. č. 4992/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 14 m 2 a parc. č. 4992/1 zahrada o výměře 582 m 2 v k. ú. Šternberk s XXXXX za cenu Kč/rok, pronájem pozemků a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do na pozemky parc. č zast. plocha a nádvoří o výměře 24 m 2 a parc. č zahrada o výměře 593 m 2 v k. ú. Šternberk s XXXXXza cenu Kč/rok a k podpisu nájemních smluv místostarostu Michala Oborného Číslo: 2132/57 rozšíření předmětu nájmu a uzavření dodatku č. 1 "Smlouvy o nájmu pozemku č. 587/03/s ze dne " na část pozemku parc. č. 18/2 zahrada o výměře cca Stránka 10 z 15

11 50 m 2 a část parc. č. 18/3 trvalý travní porost o výměře cca 250 m 2 v k. ú. Dalov za cenu 750 Kč/rok s paní XXXXXa k podpisu dodatku č. 1 smlouvy o nájmu pozemku místostarostu Michala Oborného Číslo: 2133/57 pro XXXXXnájemce bytu č. 002 o velikosti 1+kk v domě ve Šternberku, č. pop. 2411, který je součástí pozemku parc. č. 3344/4 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Labití č. o. 25) podnájem pro XXXXX za podmínek dle předloženého materiálu Číslo: 2134/57 schválit směnu částí pozemků a uzavření směnné smlouvy na části pozemku parc. č. 2217/1 dle geometrického plánu č /2017 nově označených jako parc. č. 2217/10 o výměře 126 m 2 a parc. č. 2217/11 o výměře 181 m 2 z vlastnictví Města Šternberka, Horní náměstí 16, Šternberk za část pozemku parc. č dle výše uvedeného geometrického plánu nově označeného jako pozemkový díl "a" o výměře 46 m 2 nově sloučeného do pozemku parc. č. 2217/1 vše v k. ú. Šternberk z vlastnictví manž. XXXXXdle předloženého materiálu, s doplatkem rozdílu hodnot převáděných pozemků ve výši Kč ve prospěch Města Šternberka a zmocnit místostarostu Michala Oborného k podpisu směnné smlouvy Číslo: 2135/57 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem umístění a provozování kabelového vedení nízkého napětí elektřiny, č. stavby: IV , včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v části pozemku parc. č v k.ú. Šternberk, který je ve vlastnictví Města Šternberka, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č /2016 za jednorázovou úhradu ve výši Kč, která bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a k podpisu předložené smlouvy místostarostu Michala Oborného Číslo: 2136/57 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti s právem umístění a provozování plynárenského zařízení a s právem vstupovat a vjíždět na pozemky parc. č. 1142, 1198, 1221, 4766, 4781, 5950, 5951, 5952, 5953/1 v k.ú. Šternberk, v souvislosti se zřízením, stavebnímu úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek, ve prospěch GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 Stránka 11 z 15

12 01 Klíše, Ústí nad Labem, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č /2016 a za jednorázovou úhradu ve výši Kč, která bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a k podpisu předložené smlouvy místostarostu Michala Oborného Číslo: 2137/57 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti s právem umístění a provozování plynárenského zařízení a s právem vstupovat a vjíždět na pozemky parc. č. 1618/2, 1730/3, 1730/31, 1731, 1753/5 v k.ú. Šternberk, v souvislosti se zřízením, stavebnímu úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek, ve prospěch GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č /2017 a za jednorázovou úhradu ve výši Kč, která bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a k podpisu předložené smlouvy místostarostu Michala Oborného Číslo: 2138/57 doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka schválit uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. č (v rozsahu dle geometerického plánu) zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 581, stavba občanské vybavenosti (škola Hvězdné údolí č.o. 81) a pozemku parc. č. 5434, zahrada vše v k.ú. Šternberk, se všemi součástmi a příslušenstvím za kupní cenu ve výši Kč do podílového spoluvlastnictví panuxxxxx, dle předloženého materiálu a doporučuje zmocnit místostarostu Michala Oborného k podpisu předložené smlouvy Číslo: 2139/57 uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání o ploše 31,30 m 2 v přízemí bytového domu č.pop. 162, který je součástí pozemku parc. č. 237 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (Radniční č. o. 5) s paní Lenkou Ošlejškovou Müllerovou, bytem Šternberk, Pod Lesem 1057/7, IČ: za podmínek dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy Číslo: 2140/57 schválit nákup části pozemku a uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 2964/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je jiná stavba Šternberk, č.p. 473 Stránka 12 z 15

13 o výměře 14 m 2 v k.ú. Šternberk, dle geometrického plánu č /2017 označeného jako pozemkový díl a, za cenu 800 Kč/m 2, z vlastnictví XXXXX, dle předloženého materiálu a doporučuje zmocnit k podpisu kupní smlouvy místostarostu Michala Oborného Číslo: 2141/57 schválit výkup částí pozemků a uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č zahrada o výměře 32 m 2 a část pozemku parc. č o výměře 5 m 2 nově označených dle geometrického plánu č /2017 jako pozemek parc. č. 3243/2 vše v k. ú. Šternberk za cenu Kč z vlastnictví XXXXXdle předloženého materiálu a zmocnit k podpisu kupní smlouvy místostarostu Michala Oborného Číslo: 2142/57 schválit záměr prodeje části pozemku parc. č ostatní plocha o výměře cca 2 m 2 (přesná výměra bude dána geometrickým plánem) v k. ú. Šternberk vlastníkům stavby rodinného domu Šternberk, č.p. 398 za cenu Kč/m 2 Číslo: 2143/57 schválit záměr prodeje pozemků parc. č. 419/1 ostatní plocha o výměře m 2 a parc. č. 419/2 ostatní plocha o výměře 86 m 2 v k. ú. Šternberk za cenu 490 Kč/m 2 Společenství vlastníků jednotek pro dům Náměstí Svobody 1736/11 a 1737/12, Šternberk, Náměstí Svobody 1736/11, Šternberk, IČ: Číslo: 2144/57 schválit záměr prodeje pozemku parc. č zahrada o výměře 291 m 2 za cenu 450 Kč/m 2 a části pozemku parc. č. 5213/1 zahrada o výměře cca 250 m 2 a cenu 600 Kč/m 2 (přesná výměra bude dána geometrickým plánem) v k. ú. Šternberk Číslo: 2145/57 záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1147/11 trvalý travní porost o výměře cca 330 m 2 v k. ú. Těšíkov na dobu neurčitou za účelem využití rekreační plocha za cenu 825 Kč/rok vlastníkům pozemku parc. č. 1147/6 v k. ú. Těšíkov Číslo: 2146/57 záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 510/1 ostatní plocha o výměře cca m 2 v k. ú. Lhota u Šternberka Kynologickému klubu Hvězda Šternberk, pobočnému Stránka 13 z 15

14 spolku, Dřevařská 2449/19, Šternberk, IČ: , za účelem využití - sportoviště pro výcvik psů na dobu určitou - pěti let s výpovědní lhůtou 12 měsíců dle předloženého materiálu Číslo: 2147/57 uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání o ploše 20,87 m2 v přízemí bytového domu č.pop. 162, který je součástí pozemku parc. č. 237 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (Radniční č. o. 5) s JUDr. Janem Kubálkem, sídlo Kaprova 42/14, Praha, IČ: za podmínek dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy Číslo: 2148/57 žádost pana XXXXX záměr vypůjčky souboru místností v 1. patře budovy ve Šternberku, č. pop. 960, která je součástí pozemku parc. č. 4689/1, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Śternberk (Dvorská č.o. 13) dle důvodové zprávy Číslo: 2149/57 prohlášení místostarostky Ing. Ivety Káňové, kterým se vzdává funkce místostarostky a dalších funkcí ke dni a ukládá starostovi předložit návrh na volbu místostarosty a s tím souvisejících dalších návrhů usnesení na zasedání ZM dne podle předloženého materiálu Číslo: 2150/57 vzdání se funkce předsedkyně osadního výboru Těšíkov paní Radmily Kužílkové k Číslo: 2151/57 návrh na volbu přísedících Okresního soudu v Olomouci a zvolit přísedící Okresního soudu v Olomouci podle předloženého návrhu Číslo: 2152/57 Stránka 14 z 15

15 žádost Statutárního města Olomouce o poskytnutí dotace v souvislosti s realizací integrovaného nástroje ITI v Olomoucké aglomeraci a schválit poskytnutí dotace na účel určený žadatelem a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle předloženého návrhu s žadatelem Statutární město Olomouc, IČ: , Horní náměstí č.p.583, Olomouc Číslo: 2153/57 zahraniční pracovní cestu starosty do partnerského města Günzburg (SRN) ve dnech 11. až Ing. Stanislav Orság starosta Michal Oborný místostarosta Stránka 15 z 15

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 20. 09. 2017 Číslo: 410/20 program zasedání ZM dne 20.09.2017 Číslo:

Více

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2406/64 Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 01. 2018 program schůze RM dne 15.01.2018 Číslo: 2407/64 žádost

Více

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 26. 09. 2018 Číslo: 560/27 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2225/60 Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne 30. 10. 2017 program schůze RM dne 30.10.2017 Číslo: 2226/60 zápis

Více

Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 21. 06. 2017 Číslo: 367/18 program zasedání ZM dne 21.06.2017 Číslo:

Více

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.08.2014 Číslo: 2800 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 25.08.2014 Číslo: 2801 Zodpovídá: FO Termín: 11.09.2014 zápis z jednání finančního výboru

Více

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2829/77 Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne 27. 08. 2018 program schůze RM dne 27.08.2018 Číslo: 2830/77 zápis

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2036/56 Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 07. 08. 2017 navrhuje program schůze Rady města Šternberka dne 07.08.2017

Více

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1982/55 Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 07. 2017 program schůze RM dne 17.07.2017 Číslo: 1983/55 plnění

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.12.2012 Číslo 1516 Zodpovídá: OKS Termín: 3.12.2012 program schůze dne 03.12.2012 Číslo 1517 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.01.2016 Číslo: 786/27 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.01.2016 Číslo: 787/27 Zodpovídá: OSV Termín: 21.12.2015 návrhy na zavedení

Více

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.7.2014 Číslo 2729 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.7.2014 program schůze dne 07.07.2014 Číslo 2730 Zodpovídá: OŠK Termín: 11.7.2014 s o u h l a s í s udělením

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2804/76 Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 06. 08. 2018 program schůze RM dne 06.08.2018 Číslo: 2805/76 předložený

Více

Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2154/58 Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne 20. 09. 2017 program schůze RM dne 20.09.2017 Číslo: 2155/58 žádost

Více

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne 21.10.2013 Číslo 2171 Zodpovídá: OdPVV Termín: 21.10.2013 program schůze dne 21.10.2013 Číslo 2172 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 93/5 Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 12. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 17.12.2018 Číslo:

Více

Usnesení 68. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 68. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2553/68 Usnesení 68. schůze Rady města Šternberka ze dne 26. 03. 2018 program schůze RM dne 26.03.2018 Číslo: 2554/68 navrhuje

Více

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06.04.2016 208 / 11 č. 2 209 / 11 č. 3 210 / 11 č. 4 211 / 11 č. 5 212 / 11 č. 6 213 / 11 č. 7 program zasedání dne 6. 4. 2016 přehled usnesení

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 427/12 Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 29. 04. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 29.04.2019

Více

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2744/74 Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 07. 2018 program schůze RM dne 16.07.2018 Číslo: 2745/74 plnění

Více

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 11. 04. 2018 Číslo: 503/23 program zasedání ZM dne 11.04.2018 Číslo:

Více

Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne 06.04.2016 Číslo: 984/32 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 06.04.2016 Číslo: 985/32 Zodpovídá: OSMM Termín: 06.04.2016 Zastupitelstvu

Více

Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2602/70 Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne 23. 04. 2018 program schůze RM dne 23.04.2018 Číslo: 2603/70 zápis

Více

Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.4.2014 Číslo 2589 Zodpovídá: OdPVV Termín: 28.4.2014 program schůze dne 28.04.2014 Číslo 2590 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1563/46 Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 01. 2017 program schůze dne 16.01.2017 O: Mgr. I. Černocká T: 16.01.2017 Číslo: 1564/46 důvodovou zprávu ke změně směrnice S 61-06 Oběh

Více

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.5.2014 Číslo 2607 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.5.2014 program schůze dne 12.05.2014 Číslo 2608 Zodpovídá: OŠK Termín: 20.5.2014 v souladu s ustanovením

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne 31. 10. 2016 Číslo: 1415/42 program schůze dne 31.10.2016 Číslo: 1416/42 zápis z jednání finančního výboru z 14.10.2016 výsledky hospodaření města Šternberka

Více

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne 29.4.2013 Číslo 1808 Zodpovídá: OdPVV Termín: 29.4.2013 program schůze dne 29.04.2013 Číslo 1809 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2013 zápis z jednání finančního

Více

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.5.2012 Číslo 1159 Zodpovídá: OKS Termín: 28.5.2012 program schůze dne 28.05.2012 Číslo 1160 Zodpovídá: FO Termín: 31.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1952/54 Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne 21. 06. 2017 program schůze RM dne 21.06.2017 Číslo: 1953/54 zápis

Více

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.06.2016 Číslo: 1167/36 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.06.2016 Číslo: 1168/36 Zodpovídá: OSV Termín: 24.06.2016 odměnu ředitelce

Více

Usnesení 51. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka za období od do

Usnesení 51. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka za období od do Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1773/51 Usnesení 51. schůze Rady města Šternberka ze dne 24. 04. 2017 program schůze dne 24.04.2017 Číslo: 1774/51 plnění

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 02.02.2015 Číslo: 114/5 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 02.02.2015 Číslo: 115/5 Zodpovídá: FO Termín: 31.08.2015 předložený seznam

Více

Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2179/59 Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 10. 2017 program schůze RM dne 16.10.2017 Číslo: 2180/59 plnění

Více

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 24.09.2014 615 / 26 č. 2 616 / 26 č. 3 617 / 26 č. 4 618 / 26 č. 5 619 / 26 č. 6 620 / 26 č. 7 program zasedání dne 24. 9. 2014 přehled usnesení

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1848/52 Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 05. 2017 program schůze dne 15.05.2017 Číslo: 1849/52 plnění

Více

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.6.2013 Číslo 1944 Zodpovídá: OdPVV Termín: 24.6.2013 program schůze dne 24.06.2013 Číslo 1945 Zodpovídá: FO Termín: 10.7.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne 4.3.2013 Číslo 1659 Zodpovídá: OdPVV Termín: 4.3.2013 program schůze dne 04.03.2013 Číslo 1660 Zodpovídá: FO Termín: 4.3.2013 Inventarizační zprávu o inventarizaci

Více

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 31.10.2011 Číslo: 727 Zodpovídá: FO Termín: 24.11.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 13 10. 2011 a výsledky hospodaření Města Šternberka k 30.

Více

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2661/71 Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne 14. 05. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 14.05.2018

Více

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.10.2013 Číslo 2147 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.10.2013 program schůze dne 07.10.2013 Číslo 2148 Zodpovídá: OdPVV Termín: 30.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne 09.03.2015 Číslo: 160/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 09.03.2015 Číslo: 161/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: 31.03.2015 zápis z jednání

Více

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.4.2012 Číslo 1116 Zodpovídá: Termín: 30.4.2012 program schůze dne 30.04.2012 Číslo 1117 Zodpovídá: FO Termín: 2.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.10.2012 Číslo 1436 Zodpovídá: OKS Termín: 22.10.2012 program schůze dne 22.10.2012 Číslo 1437 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 22.06.2016 239 / 12 č. 2 240 / 12 č. 3 241 / 12 č. 4 242 / 12 č. 5 243 / 12 č. 6 244 / 12 č. 7 program zasedání dne 22. 6. 2016 přehled usnesení

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1885/53 Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne 29. 05. 2017 program schůze RM dne 29.05.2017 Číslo: 1886/53 zápis

Více

Usnesení 16. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 16. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 16. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 22. 02. 2017 Číslo: 321/16 program zasedání dne 22.02.2017 Číslo: 322/16

Více

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 20. 02. 2019 Číslo: 37/3 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne 04.08.2014 Číslo: 2762 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 04.08.2014 Schvaluje Číslo: 2763 Zodpovídá: FO Termín: 28.02.2015 předložený seznam pohledávek

Více

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 79 / 6 č. 2 Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17.06.2015 program zasedání dne 17.06.2015 80 / 6 č. 3 přehled usnesení Rady města Šternberka za uplynulé období a informace občanům

Více

Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 24.02.2016 182 / 10 č. 2 183 / 10 č. 3 184 / 10 č. 4 185 / 10 č. 5 186 / 10 č. 6 program zasedání dne 24. 02. 2016 přehled usnesení Rady města

Více

Usnesení 6. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z 1. jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 6. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z 1. jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 132/6 Usnesení 6. schůze Rady města Šternberka ze dne 14. 01. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 14.01.2019 Číslo:

Více

Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.8.2013 Číslo 2011 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.8.2013 program schůze dne 12.08.2013 Číslo 2012 Zodpovídá: FO Termín: 28.2.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 115 / 8 č. 2 Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 16.09.2015 vzdání se funkce člena Zastupitelstva města Šternberka Ing. Pavla Stonawského k 31.08.2015 a složení slibu členů Zastupitelstva

Více

Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne 29.06.2015 Číslo: 421/15 Zodpovídá: OdPVV Termín: Program schůze dne 29.06.2015 Číslo: 422/15 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2015 důvodovou zprávu k vrácení

Více

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne ; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne 15.4.2013 Číslo 1782 Zodpovídá: OdPVV Termín: 15.4.2013 program schůze dne 15.04.2013 Číslo 1783 Zodpovídá: FO Termín: 16.4.2013 nové vydání směrnice

Více

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 284/9 Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne 04. 03. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 04.03.2019 Číslo:

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1/1 Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne 05. 11. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 05.11.2018 Číslo:

Více

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2498/67 Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne 12. 03. 2018 program schůze RM dne 12.03.2018 Číslo: 2499/67 zápis

Více

Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne 11.9.2013 Číslo 2087 Zodpovídá: OdPVV Termín: 11.9.2013 program schůze dne 11.09.2013 Číslo 2088 Zodpovídá: OŠK Termín: 1.10.2013 zastupitelstvu města -

Více

Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06. 12. 2017 Číslo: 443/21 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.6.2012 Číslo 1216 Zodpovídá: OKS Termín: 25.6.2012 program schůze dne 25.6.2012 Číslo 1217 Zodpovídá: OSV Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání

Více

Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne 17.3.2014 Číslo 2475 Zodpovídá: OdPVV Termín: 17.3.2014 program schůze dne 17.03.2014 Číslo 2476 Zodpovídá: FO Termín: 20.3.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.2.2012 Číslo 971 Zodpovídá: S Termín: 27.2.2012 program schůze RM dne 27.2.2012 Číslo 972 Zodpovídá: FO Termín: 31.8.2012 b e r e n a v ě d o m í předložený

Více

Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.12.2014 Číslo: 70/3 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.12.2014 Číslo: 71/3 Zodpovídá: FO Termín: 31.12.2014 druhé vydání směrnice

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2348/63 Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne 18. 12. 2017 program schůze RM dne 18.12.2017 Číslo: 2349/63 jednání

Více

Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.11.2011 Číslo 783 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 11. 11. 2011 a b e r e n a v ě d o m í výsledky hospodaření

Více

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 21/2 Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne 19. 11. 2018 program schůze RM dne 19.11.2018 Číslo: 22/2 navrhuje program

Více

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne 10.12.2014 Číslo: 57/2 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 10.12.2014 Číslo: 58/2 Zodpovídá: SMM Termín: 31.01.2015 že Nájemní smlouva

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne 01.06.2015 Číslo: 361/13 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 01.06.2015 Číslo: 362/13 Zodpovídá: FO Termín: 04.06.2015 rozpočtový výhled

Více

Usnesení 35. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 35. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 35. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.05.2016 Číslo: 1116/35 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 30.05.2016 Číslo: 1117/35 Zodpovídá: FO Termín: 09.06.2016 zápis z jednání

Více

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne 26.8.2013 Číslo 2055 Zodpovídá: OdPVV Termín: 26.8.2013 program schůze dne 26.8.2013 Číslo 2056 Zodpovídá: FO Termín: 30.8.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 72. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 72. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2652/72 Usnesení 72. schůze Rady města Šternberka ze dne 28. 05. 2018 program schůze RM dne 28.05.2018 Číslo: 2653/72 navrhuje

Více

Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne 16.05.2016 Číslo: 1078/34 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 16.05.2016 Číslo: 1079/34 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2016 důvodovou zprávu

Více

Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.02.2016 Číslo: 883/29 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 24.02.2016 Číslo: 884/29 Zodpovídá: OSMM Termín: 31.05.2016 Zastupitelstvu

Více

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne 19.11.2012 Číslo 1481 Zodpovídá: OKS Termín: 19.11.2012 program schůze dne 19.11.2012 Číslo 1482 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.07.2016 Číslo: 1192/37 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.07.2016 Číslo: 1193/37 Zodpovídá: OSV Termín: 29.07.2016 dodatek č. 1

Více

Usnesení 66. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 66. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2474/66 Usnesení 66. schůze Rady města Šternberka ze dne 21. 02. 2018 program schůze RM dne 21.02.2018 Číslo: 2475/66 žádost

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.07.2015 Číslo: 462/17 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 27.07.2015 Číslo: 463/17 Zodpovídá: FO Termín: 27.07.2015 předložený seznam

Více

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne 13.6.2012 Číslo 1196 Zodpovídá: OKS Termín: program schůze dne 13.06.2012 Číslo 1197 Zodpovídá: OŠK Termín: 15.6.2012 2. vydání směrnice S 55-04 Stanovení

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.05.2015 Číslo: 316/12 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.05.2015 Číslo: 317/12 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2015 důvodovou zprávu

Více

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 403/11 Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 04. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 17.04.2019

Více

Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 21. 02. 2018 Číslo: 487/22 program zasedání ZM dne 21.02.2018 Číslo:

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 05. 12. 2018 Číslo: 16/2 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 10.12.2014 11 / 2 č. 2 program zasedání dne 10. 12. 2014 12 / 2 č. 3 13 / 2 č. 4 14 / 2 č. 5 zápis z jednání finančního výboru ze dne 15.09.2014

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 19. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 19. schůze Rady města Šternberka ze dne 31.08.2015 Číslo: 514/19 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 31.08.2015 Číslo: 515/19 Zodpovídá: FO Termín: 03.09.2015 hospodaření města

Více

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1515/45 Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne 19. 12. 2016 program schůze dne 19.12.2016 O: V. Koudelová T: 19.12.2016 Číslo: 1516/45 žádost Atletického klubu Šternberk, z.s., IČ 26550580

Více

Usnesení 33. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 33. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 33. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.04.2016 Číslo: 1005/33 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 25.04.2016 Číslo: 1006/33 Zodpovídá: FO Termín: 30.04.2016 zápis z jednání

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 12.09.2012 308 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 12.09.2012 309 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 bere na

Více

Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne 05.10.2015 Číslo: 590/21 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 05.10.2015 Číslo: 591/21 Zodpovídá: FO Termín: 09.12.2015 harmonogram přípravy

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.3.2013 Číslo 1696 Zodpovídá: OdPVV Termín: 18.3.2013 program schůze dne 18.03.2013 Číslo 1697 Zodpovídá: FO Termín: 18.3.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.12.2012 Číslo 1554 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.12.2012 program schůze dne 12.12.2012 Číslo 1555 Zodpovídá: OSRI- Termín: 28.2.2013 r e v o k u j e část

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.11.2014 Číslo: 1/1 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 24.11.2014 Číslo: 2/1 Zodpovídá: OPVZ Termín: 24.11.2014 navrhuje program zasedání

Více

Usnesení 99. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 99. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 99. schůze Rady města Šternberka ze dne 08.09.2014 Číslo: 2823 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 08.09.2014 Číslo: 2824 Zodpovídá: OPVZ Termín: 24.09.2014 navrhuje program zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17. 04. 2019 Číslo: 76/4 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 12.12.2012 351 / 15 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 12.12.2012 352 / 15 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 přehled

Více

Usnesení 28. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 28. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 28. schůze Rady města Šternberka ze dne 08.02.2016 Číslo: 829/28 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 08.02.2016 Číslo: 830/28 Zodpovídá: FO Termín: 25.02.2016 důvodovou zprávu

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 23.9.2013 Číslo 2112 Zodpovídá: OdPVV Termín: 23.9.2013 program schůze dne 23.09.2013 Číslo 2113 Zodpovídá: FO Termín: 5.10.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Zápis z 22. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 22. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 22. schůze Rady města Šternberka ze dne 5.9.2011 Číslo: 617 Zodpovídá: FO Termín: 5.9.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 26. 8. 2011 a výsledky hospodaření Města Šternberka k 31. 7.

Více

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.04.2015 Číslo: 269/11 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 27.04.2015 Číslo: 270/11 Zodpovídá: FO Termín: 30.04.2015 zápis z jednání

Více