Počet žáků ,5h. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Počet žáků 20-40. 3,5h. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky"

Transkript

1 VÝPRAVA Kdo bydlí v lese PTÁCI ZŠ Třída: tř. Prostředí: Čas: 3,5h Počet žáků Typ: Samoobslužný V TÝMECH/ INDIVIDUÁLNĚ Číslo ML ZPRACOVAL: Dolínková Kdo Bydlí v lese PTÁCI POMŮCKY PTAČÍ STROM CD ZVUKY LESA, PTÁCI GPS VÝTVARNÉ POTŘEBY KARTY POBYTOVÉ STOPY KARTY PTÁCI TABLETY PRŮVODCE NAŠÍ PŘÍRODOU Dnes půjdeme na krátkou procházku lesem. Budeme pozorovat ptáky. Zahlédnout zvěř je docela těžké, zahlédnout ptáka je skoro nemožné, Někdy je slyšíme, ale málokdy vidíme. Budeme poslouchat hlasy lesa, proto se musíme pohybovat naprosto tiše. Dokážete to? K tomu, abychom viděli a slyšeli je potřeba zklidnění, poslouchání. I. Vycházka 40min Putování za tajemstvím lesa a jeho obyvateli. Rozdělení do týmů. 1 ÚKOL: Půjdeme na procházku do lesa, vaším úkolem je pozorovat všechny stopy přítomnosti ptáků: pírka, hnízda, budky, vývržky, stromy a, pokud budeme mít štěstí, třeba uvidíme nebo zaslechneme i nějaké ptáky. Nejdříve si v atlasech prohlédněte, co všechno jsou pobytové stopy. Co všechno můžeme hledat. Vaším úkolem je zaznamenat vše, co jste viděli i slyšeli. Vždy si do PL zaznamenejte číslo fotografie a místo, komu patří určíme společně. Ve svých složkách máte kartičky s čísly. Zahrejte si na detektivy a každou fotku si označte číslem. Nezapomeňte zaznamenávat i zvuky!!! Z tabletu budeme pouštět zvuky ptáků, kteří jsou v lese doma sojka,sova.

2 FOT. Č. 1. BUDKA LES NAD ZÁKLADNOU KOMU PATŘÍ? POJĎME SI ŘÍCT, CO JSTE VIDĚLI A SLYŠELI. ZNOVU SI POSLECHNEME NĚKTERÉ PTÁKY. II. ZÁKLADNA 60 MIN Vrátíme se na základnu, kde máme dostatek pomůcek k tomu, abychom určili, co jsme našli. 1. Povídání o tom, co jsme viděli, slyšeli (včetně zvuků z TABLETU) 5 min 2. Seznámení s PTAČÍM STROMEM najdeme na základně ptačí strom (klíč k určování ptáků na stromě) a zjistíme, co nám nabízí. 3. Seznámení s klíči (ALTÁN) 2 Ptáci si vybírají místo k hnízdění velice různorodě. Jedna z důležitých podmínek je pocit bezpečnosti. Dostupný materiál na hnízdo záleží na fantazii a zkušenostech žáků, ale nejvíce překvapí samotní ptáci kromě mechu, listí, srsti a peří používají i odpadky, igelity, provázky, bláto, kousky plechu, drátů, nebo také nic (některé sovy snesou vajíčka přímo do dutiny). V případě lesního paneláku je opět důležitá fantazie. Záleží na měřítku, ale nejlepším příkladem jsou staré stromy (spousta dutin a vhodných míst větvičky, rozsochy, dutiny, kořeny, srázy pod stromem, závěsná hnízda (moudivláček). Nájemníci se běžně neznají a nestarají se o sebe. Jiným případem jsou čapí hnízda, která může kromě čápů obývat spousta drobných druhů (zejména vrabců) v nižších patrech. 1 ÚKOL 35MIN Dostanete kartičky s názvy ptáků a obrázky prostředí, kde by mohli bydlet. Zkuste jednotlivým ptáčkům najít byt. Každá skupina dostane 3-5 názvů ptáků, které má umístit. Maxipexeso- nerozstříhané, karty ptáci. Pokud si nebudete jistí, zaběhněte k PTAČÍMU STROMU. Nebo listujte v knize Průvodce naší přírodou. Tam najdete všechny informace. 1 METODIKA PTAČÍ ŘÍŠE - Vydalo Sdružení TEREZA, Praha 2007

3 METODICKÁ POMŮCKA POUZE PRO UČITELE- KONTROLA- DĚTI MAJÍ JINÁ POZADÍ. 1/ puštík větší dutiny 2/ brhlík přirozené dutiny, přizdívá si otvory hlínou 3/ budníček při zemi v hustém podrostu 4/ červenka, střízlík křoví 5/ budníček, střízlík, červenka hustý podrost v kombinaci s větvemi 6/ střízlík, červenka využijí skrýše pod kořeny 7/ datel (také strakapoud) střední dutiny, sami si je vyklovou v kmeni, jsou ve střední výšce a výše 8/ sýkora malé dutinky 9/ Přirozeně vzniklé dutiny, které mají poměrně široký vchod, proto nejsou vhodné pro druhy, o kterých se zde hovoří. Využil by je například brhlík, který si vchod do dutiny přizdívá hlínou a bahnem. 10/ pěnkava (ale i kosi, drozdi) vidlice menších větví 11/ sojka (také vrána) vidlice větších větví 2 Druhová pestrost klesá či stoupá s celkovou rozmanitostí lesa (nabídka potravy, hnízdní možnosti). V monokulturním stejnověkém porostu obvykle chybí jak hustý podrost, tak křoviny či starší stromy s dutinami. POZNÁMKA: TŘÍDA 5 PTÁKŮ, PTÁKŮ ÚKOL 20MIN 3 HÁDEJ, KDO JSEM: Vyberte si každý (jednotlivci nebo dvojice) jednoho ptáčka z našeho ptačího stromu a zkuste nám ho představit. Udělejte to tak, abyste nám o něm řekli co nejvíce informaci, ale neříkejte jeho jméno. To budou spolužáci hádat. TIP: zapište si u ptačího stromu poznámky do PL, podle nich budete vyprávět. Využít můžete PEXESO,nebo PTAČÍ STROM. POKUD ŽÁCI VYUŽIJÍ PTAČÍ STROM, můžeme zařadit běhací hru Nápisy krále Ašóky- žák běží k ptačímu stromu, zapamatuje si jednu informaci ( jak bude dlouhá, záleží na něm), doběhne k vedoucímu a tuto informaci mu sdělí. Věta musí být stejná jako na ptačím stromě. Pro menší děti můžeme připustit toleranci informace může být jen přibližná. OBMĚNA: lze hrát tak, že se děti naučí celý text a pak jej reprodukují vedoucímu. Žáci nesdělují informaci vedoucímu, ale zapisují si je a pak je využijí v závěrečné prezentaci. Za každou správnou informaci, kterou žáci přinesou, dostávají body. Hra je časově omezena. Alternativní úkol: A MŮŽETE TAKOVÉHO PTÁČKA TAKÉ NAKRESLIT UDĚLÁME OBRYS A DĚTI MOHOU VYBARVIT NEBO LÉPE UDĚLAT KOLÁŽ Z NATRHANÝCH PŘÍRODNIN. DOKRESLOVAT PŘÍRODNINAMI. ČTEME JIM K TOMU UKÁZKU Z KNIHY NEPOSLUŠNÁ BARBORKA. Zajímavou možností je LAND ART na cestě, rovné ploše v lese vytvoříme ptáčka z přírodnin. Vyfotíme si. VÝSTUP: NAPIŠTE POHÁDKU O LESE A PTÁCÍCH A DOPLŇTE JI KRESBAMI 2 METODIKA PTAČÍ ŘÍŠE - Vydalo Sdružení TEREZA, Praha 2007

4 ANOTACE: KDO BYDLÍ V LESE - PTÁCI Cílem dnešní výpravy je pozorování ptáků, zejména jejich stop a obydlí, vnímání přírody všemi smysly, sbírání přírodnin pro KOUZELNOU BEDNU, POZORNÉ ZAZNAMENÁNÍ ZVUKŮ přírody. Místo a čas: Výchozím bodem je EKO základna AKU-AKU, odtud vyrazíme na naši výpravu Realizace: Cílem práce v terénu je zaznamenat, popsat, vyfotografovat vše, co se týká PTÁKŮ. CÍLE PROGRAMU: Environmentální Cílem environmentální výchovy je pochopit ROVNOVÁHU V PŘÍRODĚ, POTRAVNÍ ŘETĚZCE VYVÁŽENOST PŘÍRODY A ZÁSAHY ČLOVĚKA (+,-) K ČEMU SMĚŘUJEME: K pochopení komplexnosti vztahů člověka a životního prostředí K aktivní účasti na ochraně životního prostředí K ovlivnění hodnotové orientace žáků Ke zlepšení komunikace, obhájení vlastních pozorování a názorů K vnímání života jako nejvyšší hodnoty Ke zlepšení mezilidských vztahů, práce v týmu K přijetí zodpovědnosti za výsledek týmu K objasnění základních pojmů a znalostí z oblasti životního prostředí 4 CO SE NAUČÍME: ŽÁK POCHOPÍ význam ekosystému les pro život ptáků Objasní vliv člověka na ekosystém Rozumí pojmu rovnováha v přírodě Vyjmenuje některé druhy ptáků, jejich základní znaky Identifikuje zvuky lesa pomůžeme CD Dokáže určit některé ptáky podle foto klíče PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Environmentální výchova, na příkladech objasníme vztah stromů a živočichů. TÉMATICKÉ OKRUHY: Ekosystémy, ROVNOVÁHA V PŘÍRODĚ Základní podmínky života Vztah člověka k přírodě, k prostředí Lidské aktivity a problémy životního prostředí MĚŘITELNÉ VÝSLEDKY PROGRAMU: PODLE VĚKU ŽÁKŮ Třída. Žák pozná minimálně 5 ptáků a dokáže říci, kde bydlí, jaký je vztah ekosystému les a těchto ptáků Třída 10 ptáků Identifikují zvuky přírody ZAŘAZENÍ DO RVP: 1.Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5 2.Učivo: EKOSYSTÉM LES, PTÁCI 3.Mezipředmětové vztahy: Literární výchova Sloh Výtvarná výchova 4. Kompetence: K řešení problémů Kompetence k učení- samostatné třídění poznatků Komunikativní Kompetence pracovní efektivní výsledky práce 5

KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME P

KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME P Projekt KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME PŘÍRODĚ (k průřezovému tématu Enviromentální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu : Garant projektu: Přílohy: Schválil dne: Mgr.Věra

Více

přehled didaktiky biologie

přehled didaktiky biologie přehled didaktiky biologie RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

Pozorování přírody Pozorování a popis organismů v jejich celkovém zapojení a eko-vazbách

Pozorování přírody Pozorování a popis organismů v jejich celkovém zapojení a eko-vazbách Pozorování přírody Pozorování a popis organismů v jejich celkovém zapojení a eko-vazbách Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Návaznost na ŠVP... 7 Vztah produktu

Více

PL č. 1 Zelenina Spoj čarou název s obrázkem zeleniny.

PL č. 1 Zelenina Spoj čarou název s obrázkem zeleniny. PL č. 1 Zelenina Spoj čarou název s obrázkem zeleniny. BRAMBORY CIBULE MRKEV HRÁŠEK ŘEDKVIČKA 87 SALÁT ČESNEK PAPRIKA OKURKA BROKOLICE 88 PL č. 2 Zdraví z bylin 1. přečti text 2. škrtni špatné odpovědi

Více

Individualizace v práci učitelky mateřské školy. Jana Kargerová & Juliana Gardošová

Individualizace v práci učitelky mateřské školy. Jana Kargerová & Juliana Gardošová Individualizace v práci učitelky mateřské školy Jana Kargerová & Juliana Gardošová Obsah Úvod 1 1 Co se rozumí pojmem individualizace 3 2 Individualizace a temperament dítěte 4 3 Individualizace a styly

Více

VÝUKOVÉ PROGRAMY A PROJEKTY ZO ČSOP VLAŠIM pro základní školy

VÝUKOVÉ PROGRAMY A PROJEKTY ZO ČSOP VLAŠIM pro základní školy VÝUKOVÉ PROGRAMY A PROJEKTY ZO ČSOP VLAŠIM pro základní školy Jak si mohou školy objednat naše výukové programy Výukové programy lze objednávat telefonicky na číslech 317 845 965, 317 845 169. Přehled

Více

Český jazyk ve škole na 2. stupni (s ohledem na žáky s odlišným mateřským jazykem)

Český jazyk ve škole na 2. stupni (s ohledem na žáky s odlišným mateřským jazykem) Český jazyk ve škole na 2. stupni (s ohledem na žáky s odlišným mateřským jazykem) Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku českého jazyka ve škole Pracovní skupina (PS) zaměřená na začlenění žáků s

Více

Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR. Nabídka programů. pro mateřské, základní a střední školy pro školní rok 2014/2015

Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR. Nabídka programů. pro mateřské, základní a střední školy pro školní rok 2014/2015 Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR Nabídka programů pro mateřské, základní a střední školy pro školní rok 2014/2015 Slovo úvodem Vážení pedagogové a vedoucí dětských organizací, jako každý rok,

Více

nabídka Střediska ekologické výchovy Sever v Litoměřicích

nabídka Střediska ekologické výchovy Sever v Litoměřicích nabídka Střediska ekologické výchovy Sever v Litoměřicích školní rok 2014/2015 nabídka Střediska ekologické výchovy Sever v Litoměřicích Vážení pedagogičtí pracovníci, Na následujících stránkách naleznete

Více

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Lenka Pavlíková, Kateřina Rovná, Pavla Macháčková 1 2 3 4 Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Autorky: Bc. Kateřina Rovná Bc. Lenka Pavlíková Bc.

Více

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Projekt je zaměřen na netradiční způsob výuky, která je realizována formou projektových dnů či výukou

Více

Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ

Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů a center aktivit Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ Projekt je zaměřen na netradiční způsob výuky, která je realizována formou projektových

Více

VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ZŠ A SŠ SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY

VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ZŠ A SŠ SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ZŠ A SŠ SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY REGIONY STRAKONICKO, PÍSECKO 2010/2011 Centrum ekologické a globální výchovy CASSIOPEIA SEMÍNÁŘE STŘEDNÍ ŠKOLY 2. STUPEŇ ZŠ 1. STUPEŇ ZŠ Nabídka výukových

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Ukázky živých dravců ve vaší třídě

Ukázky živých dravců ve vaší třídě Výukové a vzdělávací programy Regionální exkurze Environemnální den Environemntální noc Zážitkové pobyty Zajímavé soutěže pro všechny Spolupráce na projektech Ukázky živých dravců ve vaší třídě Dlouhodobá

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 2. Charakteristika školy 2. Úplnost a velikost

Více

Príroda ˇ si VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Príroda ˇ si VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Príroda ˇ si C4 (ne)poradí VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Autoři: Mgr. Jan Vrtiška, Mgr. Kateřina

Více

Studijní opora k projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030. Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede. Celkový počet stran: 98

Studijní opora k projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030. Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede. Celkový počet stran: 98 1.1 RVP ZV od cílů vzdělávání přes klíčové kompetence k očekávaným výstupům předmětu a hodnocení zeměpisu, Zeměpis (Geografie) v učebních plánech a osnovách na ZŠ a SŠ, evaluace výsledků učebních činností

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Tvorba pracovních listů pro integrovaná přírodovědná témata

MASARYKOVA UNIVERZITA. Tvorba pracovních listů pro integrovaná přírodovědná témata MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra chemie Tvorba pracovních listů pro integrovaná přírodovědná témata Diplomová práce Brno 2010 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Irena Plucková, Ph.D. Autor

Více

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 5. DÍTĚ A svět Utrhl jsem květinu a ona zvadla, chytil jsem motýla a on zemřel, pochopil jsem, že přírody se mohu dotknout pouze srdcem. John Winston Lennon

Více

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Základní

Více

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Vladimír Matuš Pavla Bednářová Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 1 1. Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP

Více

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život - zdravá škola Obsah Identifikační údaje 3 Charakteristika

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

VÝCHOVA K BEZPEČÍ V PRAXI UČITELE díl 1. metodika. Vzdělávací modul:

VÝCHOVA K BEZPEČÍ V PRAXI UČITELE díl 1. metodika. Vzdělávací modul: TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Projekt reg. č. CZ.1.07/1.3.09/01.0041 Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských

Více

Cyklus výukových programů

Cyklus výukových programů VÝUKOVÉ PROGRAMY pro Mateřské školy Výukové programy jsou připravovány tak, aby účastníky podněcovali k aktivitě. Děti jsou s tématem seznamovány formou jednoduchých her. Prostřednictvím připravených aktivit

Více

POBYTOVÉ EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY

POBYTOVÉ EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY POBYTOVÉ EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY Pobytový výukový program je vzdělávací akce pro školní kolektivy, která probíhá na pracovišti Lipky Jezírko a v okolních lesích. Programu se můžete zúčastnit během

Více