Porovnání Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Porovnání Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné"

Transkript

1 Porovnání Za kalendářní rok: 2016, DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (IČO Dílčí odběratelské porovnání ceny Svazek Třebíč Tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn. Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl Materiál mil.kč 39, , , , , , surová voda podzemní + povrchová mil.kč 18, , , , , , pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.kč 19, , , , , , chemikálie mil.kč 1, , , , , , ostatní materiál mil.kč 0, , , , , , Energie mil.kč 8, , , , , , elektrická energie mil.kč 8, , , , , , ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) mil.kč 0, , , , , , Mzdy mil.kč 4, , , , , , přímé mzdy mil.kč 3, , , , , , ostatní osobní náklady mil.kč 1, , , , , , Ostatní přímé náklady mil.kč 57, , , , , , odpisy mil.kč 0, , , , , , opravy infrastrukturního majetku mil.kč 14, , , , , , nájem infrastrukturního majetku mil.kč 42, , , , , , prostředky obnovy infrastr.majetku mil.kč 0, , , , , , Provozní náklady mil.kč 28, , , , , , poplatky za vypouštění odpadních vod mil.kč 0, , , , , , ostatní provozní náklady externí mil.kč 3, , , , , , ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.kč 25, , , , , , Finanční náklady mil.kč 0, , , , , , Finanční výnosy mil.kč -6, , , , , , Výrobní režie mil.kč 1, , , , , , Správní režie mil.kč 15, , , , , , Úplné vlastní náklady mil.kč 149, , , , , , A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.kč 4706, ,42 0, , ,35 0,00 B Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj. mil.kč C Počet pracovníků osob D Voda pitná fakturovaná mil.m3 3, , , E - z toho domácnosti mil.m3 2, , , F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3 2, , , G - z toho domácnosti mil.m3 2, , , H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0, , , I Voda odpadní čištěná mil.m3 5, , , J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 1, , , K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0, , , Tabulka č.2 Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Text Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn. Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 43,51 43,48 0,03 32,08 31,90 0, Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.kč 149, , , , , , Kalkulační zisk mil.kč 1, , , , , , podíl z ÚVN (orientační ukazatel) % 1,25 1,31-0,07 1,09 1,65-0, z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku mil.kč 0, , , , , , Celkem ÚVN + zisk mil.kč 151, , , , , , Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková mil.m3 3, , , , , , CENA pro vodné, stočné Kč/m3 44,05 44,05 0,00 32,43 32,43 0, CENA pro vodné, stočné + DPH Kč/m3 50,66 50,66 0,00 37,29 37,29 0,00 Tvorba Čerpání Tvorba Čerpání 20. Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok mil.kč 42, , , , Tvorba prostředků od r.2009 mil.kč 273, , Čerpání prostředků od r.2009 mil.kč 157, , Vypracoval: Věra Šedová Datum: Kontroloval: Věra Šedová Schválil: Ing. Jaroslav Hedbávný, v. r. Telefon:

2 Vysvětlivky Za kalendářní rok: 2016, DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (IČO ) Dílčí odběratelské porovnání ceny Nákladové položky Svazek Třebíč Tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách Řádek Voda pitná Voda odpadní Materiál surová voda podzemní + povrchová pitná voda převzatá+odpadní voda předaná souvisí s vyšším odběrem vody chemikálie důvodem jsou úsporná opatření a zefektivnění provozu zefektivnění čištění vody ostatní materiál úsporná opatření úsporná opatření 2. Energie elektrická energie ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) úsporná opatření potíže s využitím bioplynu 3. Mzdy přímé mzdy ostatní osobní náklady 4. Ostatní přímé náklady odpisy opravy infrastrukturního majetku vyšší objem neplánovaných oprav vyšší objem neplánovaných oprav nájem infrastrukturního majetku prostředky obnovy infrastr.majetku 5. Provozní náklady poplatky za vypouštění odpadních vod vyšší kvalita čištění vody ostatní provozní náklady externí ostatní provozní náklady ve vlastní režii vyšší náklady na laboratorní rozbory vody a vyšší počet odpracovaných hodin při provozování vyšší náklady související s přebíráním nových lokalit (externí údržba. likvidace kalů a odpadů) vyšší náklady související s přebíráním nových lokalit (provozování. údržba. laboratorní rozbory) 6. Finanční náklady 7. Finanční výnosy vyšší tržby za předanou vodu nižší tržby za čištění přivezených odpadních vod na ČOV 8. Výrobní režie souvisí s nově přebíranými lokalitami 9. Správní režie úsporná opatření 10. Úplné vlastní náklady A B C D E F G H I Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj. Počet pracovníků Voda pitná fakturovaná - z toho domácnosti Voda odpadní odváděná fakturovaná - z toho domácnosti Voda srážková fakturovaná Voda odpadní čištěná J Pitná nebo odpadní voda převzatá souvisí s vyšším odběrem vody K Pitná nebo odpadní voda předaná Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Text Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách Řádek Voda pitná Voda odpadní JEDNOTKOVÉ NÁKLADY 12. Úplné vlastní náklady - ÚVN 13. Kalkulační zisk souvisí s provozováním nových lokalit podíl z ÚVN (orientační ukazatel) z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku 16. Celkem ÚVN + zisk 17. Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková souvisí s provozováním nových lokalit 18. CENA pro vodné, stočné 19. CENA pro vodné, stočné + DPH 20. Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok je uvedeno nájemné infrastruktury bez DPH je uvedeno nájemné infrastruktury bez DPH Tvorba prostředků od r.2009 je uvedeno nájemné infrastruktury bez DPH je uvedeno nájemné infrastruktury bez DPH Čerpání prostředků od r.2009 uvedený údaj je bez DPH uvedený údaj je bez DPH Tabulka č.2 Vypracoval: Věra Šedová Kontroloval: Věra Šedová Telefon: Datum: Schválil: Ing. Jaroslav Hedbávný, v. r.

3 Za kalendářní rok: 2016, DPH 15.0 % 1. Příjemce vodného a stočného 2. Provozovatel uvedený v povolení k provozování plátce DPH plátce DPH Obchodní společnost VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Obchodní společnost VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Sídlo: Soběšická 820/156 Sídlo: Soběšická 820/ Brno Brno Identifikační číslo: Identifikační číslo: Ing. Jindřich Král, předseda představenstva Ing. Jindřich Král, předseda představenstva 3. Vlastníci Obchodní společnost Dobrovolný svazek Předín-Opatov Obchodní společnost Město Hrotovice Sídlo: Předín č.p. 243 Sídlo: nám. 8. května č.p Předín Hrotovice Identifikační číslo: Identifikační číslo: Obchodní společnost Městys Dalešice Obchodní společnost Městys Rokytnice nad Rokytnou Sídlo: Dalešice č.p. 87 Sídlo: Rokytnice n. Rok. č.p Dalešice Rokytnice nad Rokytnou Identifikační číslo: Identifikační číslo: Obchodní společnost Městys Vémyslice Obchodní společnost Obec Čechtín Sídlo: Vémyslice č.p. 31 Sídlo: Čechtín č.p Vémyslice Čechtín Identifikační číslo: Identifikační číslo: Obchodní společnost Obec Dolní Dubňany Obchodní společnost Obec Dukovany Sídlo: Dolní Dubňany č.p. 40 Sídlo: Zámek č.p Dolní Dubňany Dukovany Identifikační číslo: Identifikační číslo: Obchodní společnost Obec Hartvíkovice Obchodní společnost Obec Chlístov Sídlo: Hartvíkovice č.p. 31 Sídlo: Chlístov č.p Hartvíkovice Chlístov Identifikační číslo: Identifikační číslo: Obchodní společnost Obec Mohelno Obchodní společnost Obec Okarec Sídlo: Mohelno č.p. 84 Sídlo: Okarec č.p Mohelno Koněšín Identifikační číslo: Identifikační číslo: Obchodní společnost Obec Petrovice u Mor. Krumlova Obchodní společnost Obec Přibyslavice Sídlo: Petrovice č.p. 9 Sídlo: Přibyslavice č.p Petrovice Přibyslavice Identifikační číslo: Identifikační číslo: Obchodní společnost Obec Rudíkov Obchodní společnost Obec Sedlec Sídlo: Rudíkov č.p. 2 Sídlo: Sedlec č.p Rudíkov Náměšť nad Oslavou Identifikační číslo: Identifikační číslo:

4 Obchodní společnost Obec Šebkovice Obchodní společnost Obec Třebenice Sídlo: Šebkovice č.p. 1 Sídlo: Třebenice č.p Šebkovice Třebenice Identifikační číslo: Identifikační číslo: Obchodní společnost Obec Tulešice Obchodní společnost Obec Vícenice u Náměště n. Osl. Sídlo: Tulešice č.p. 18 Sídlo: Vícenice u Náměště n. Osl. č.p Tulešice Náměšť nad Oslavou Identifikační číslo: Identifikační číslo: Obchodní společnost Obec Zálesí Obchodní společnost Svazek obcí Rapotice a Sudice Sídlo: Zálesí č.p. 27 Sídlo: Rapotice č.p Šumná Rapotice Identifikační číslo: Identifikační číslo: Obchodní společnost VODOVODY A KANALIZACE, svazek obcí se sídle Obchodní společnost Zásobování vodou se sídlem v Okříškách Sídlo: Kubišova 1172 Sídlo: Nádražní Třebíč Okříšky Identifikační číslo: Identifikační číslo: Ing. Pavel Janata, předseda představenstva Ing. Josef Kula, předseda Svazku 4. IČPE související s cenou dle povolení k provozování / Budíkovice ČOV / Čáslavice / Čáslavice ČOV / Čechtín / Čechtín / Dalešice / Dalešice ČOV / Dolní Dubňany / Dolní Dubňany ČOV H / Dukovany / Dukovany ČOV H / Hartvíkovice / Hartvíkovice ČOV H / Heraltice / Heraltice ČOV / Heraltice úpravna vody (OS) / Horní Heřmanice / Horní Heřmanice / Horní Heřmanice ČOV / Horní Heřmanice kanalizace / Hrotovice / Hrotovice / Hrotovice ČOV / Hrotovice kanalizace / Hvězdoňovice úpravna vody (OS) / Chlístov ČOV H / Chlístov kanalizace H / Jamolice / Jamolice ČOV / Jaroměřice n. Rok. ČOV / Jaroměřice nad Rokytnou / Jemnice / Jemnice / Jemnice ČOV / Klučov / Klučov ČOV / Kouty / Lipník / Lipník ČOV / Lipník kanalizace V / Mohelno / Mohelno ČOV H

5 / Mor. Krumlov - Rakšice ČOV / Mor. Krumlov Zámecká ČOV / Moravské Budějovice / Moravské Budějovice / Moravské Budějovice / Moravské Budějovice ČOV / Moravský Krumlov / Moravský Krumlov / Moravský Krumlov / Moravský Krumlov Slatina - úpravna vody / Náměšť n. Osl. ČOV / Náměšť nad Oslavou / Náměšť nad Oslavou / Okarec / Okarec ČOV H / Opatov / Opatov ČOV / Opatov úpravna vody / Opatov-Předín kanalizace (svazek Opatov - Předín) / Petrovice / Petrovice u Mor. Krumlova ČOV H / Pokojovice / Pokojovice ČOV / Přibyslavice / Přibyslavice ČOV H / Přibyslavice vodní zdroj - vrt / Radonín / Radonín úpravna vody (OS) / Rapotice / Rešice ČOV / Rešice kanalizace / Rokytnice nad Rokytnou / Rokytnice nad Rokytnou ČOV H / Rokytnice nad Rokytnou kanalizace V / Rokytnice nad Rokytnou kanalizace V / Rudíkov / Rudíkov ČOV H / Římov / Římov ČOV / Sedlec / Sedlec ČOV / Sudice / Sudice ČOV H / Sudice vodní zdroj - vrt / Šebkovice / Šebkovice ČOV H / Štěměchy ČOV / Štěměchy kanalizace / Štítary úpravna vody / Trnava / Trnava ČOV H / Třebenice / Třebenice ČOV H / Třebíč / Třebíč / Třebíč / Třebíč ČOV / Tulešice / Tulešice ČOV / Vémyslice / Vémyslice ČOV H / Vícenice / Vícenice / Vícenice / Vícenice ČOV / Vícenice u Náměště nad Oslavou / Vladislav / Vladislav ČOV / Výčapy / Výčapy ČOV / Zálesí / Zálesí ČOV H

Příloha: Porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2015

Příloha: Porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2015 1/1 Váš dopis č. j.: Číslo jednací: Vyřizuje: Věra Šedová Tel.: 568 899 117 Datum: 25. 4. 2016 Vážená paní starostko, vážený pane starosto, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč jako provozovatel

Více

3. Vlastník. Právnická osoba Velký Ořechov. Identifikační číslo:

3. Vlastník. Právnická osoba Velký Ořechov. Identifikační číslo: Za kalendářní rok: 2018, DPH 15.0 % 1. Příjemce vodného a stočného 2. Provozovatel uvedený v povolení k provozování 3. Vlastník Právnická osoba není plátce DPH Právnická osoba není plátce DPH Obchodní

Více

3. Vlastník. Právnická osoba. Sídlo: Orličky Orličky Identifikační číslo:

3. Vlastník. Právnická osoba. Sídlo: Orličky Orličky Identifikační číslo: Za kalendářní rok: 2018, DPH 15.0 % 1. Příjemce vodného a stočného 2. Provozovatel uvedený v povolení k provozování 3. Vlastník Právnická osoba není plátce DPH Právnická osoba není plátce DPH Obchodní

Více

Tabulka č.2 Kalkulovaná cena pro vodné a stočné. Řádek jedn. Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl

Tabulka č.2 Kalkulovaná cena pro vodné a stočné. Řádek jedn. Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl Za kalendářní rok: 2015, DPH 15.0 % 1. Příjemce vodného a stočného 2. Provozovatel uvedený v povolení 3. Vlastník Právnická osoba není plátce DPH Právnická osoba není plátce DPH Obchodní společnost Obec

Více

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Za kalendářní rok: 2018, DPH 15.0 % 1. Příjemce vodného a stočného 3. Vlastník Právnická osoba Statutární orgán: 2. Provozovatel uvedený v povolení k provozování 4. IČPE související s cenou dle povolení

Více

3. Vlastník. 4. IČPE související s cenou dle povolení k provozování

3. Vlastník. 4. IČPE související s cenou dle povolení k provozování Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Za kalendářní rok: 2016, DPH 15.0 % 1. Příjemce vodného a stočného 2. Provozovatel uvedený v povolení

Více

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Za kalendářní rok: 2018, DPH 15.0 % Jednotné provozovatelské porovnání ceny 1. Příjemce vodného a stočného 3. Vlastník plátce DPH Nišovice 2. Provozovatel uvedený v povolení k provozování plátce DPH 4.

Více

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Pro kalendářní rok: 2012 1. Odesílatel Právnická osoba plátce DPH Obchodní společnost Město Moravský Beroun Sídlo: náměstí 9.května 4 Statutární orgán: Ing. Zdenka Szukalská, starostka 2. Vlastník Právnická

Více

3. Vlastníci. 4. IČPE uvedená v povolení k provozování

3. Vlastníci. 4. IČPE uvedená v povolení k provozování Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Za kalendářní rok: 2015, DPH 15.0 % 1. Příjemce vodného a stočného 2. Provozovatel uvedený v povolení

Více

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Jednotné odběratelské vyúčtování ceny 1. Materiál mil.kč 45,027 46,194-1,167 6,301 5,700 0,601 1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.kč 17,460 18,387-0,927 0,000 0,000 0,000 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní

Více

3. Vlastníci. 4. IČPE uvedená v povolení k provozování

3. Vlastníci. 4. IČPE uvedená v povolení k provozování Za kalendářní rok: 2015, DPH 15.0 % 1. Příjemce vodného a stočného 2. Provozovatel uvedený v povolení 3. Vlastníci plátce DPH plátce DPH Obchodní společnost VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Obchodní

Více

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné pro rok 2011

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné pro rok 2011 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné pro rok 211 IČ: 47675861 Vlastník popřípadě provozovatel: VaK Bruntál a.s., třída Práce 42, 792 1 Bruntál Náklady pro výpočet ceny pro stočné Voda odpadní Horní Město

Více

zveřejňuje úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny dle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2008.

zveřejňuje úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny dle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2008. Společnost CHEVAK Cheb, a.s. se sídlem Cheb, Tršnická 11, PSČ 350 11, IČO 49787977, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíle B, vložka č. 367 ve smyslu 36 odst. 5 zákona č.

Více

VÝPOČET (KAKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2018

VÝPOČET (KAKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2018 Příloha č. 9 k vyhlášce č. 428/200 Sb. VÝPOČET (KAKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ PRO KALENDÁŘNÍ ROK 208 Tabulka č. I Příjemce vodného a stočného NEMMOOVI, s.r.o. II Provozovatel název a IČO NEMMOOVI, s.r.o.

Více

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Za kalendářní rok: 2013, DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného : OBEC DOBRÁ VODA (IČ 00544175) Jednotné odběratelské vyúčtování ceny Obec Dobrá Voda Nákladové položky Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých

Více

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2012

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2012 CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ Pro kalendářní rok: 2012 1.Vlastník vodovodu nebo kanalizace: Obchodní firma nebo název: Vodovody a kanalizace Hradec

Více

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2008

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2008 CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ Pro kalendářní rok: 2008 1.Vlastník vodovodu nebo kanalizace: Obchodní firma nebo název: Vodovody a kanalizace Hradec

Více

Oznámení o stanovení ceny za převedení odpadních vod pro rok 2015

Oznámení o stanovení ceny za převedení odpadních vod pro rok 2015 Příloha Oznámení o stanovení ceny za převedení odpadních vod pro rok 2015 Mezi statutárním městem Havířov (dále také jen Město ) a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (dále také

Více

CEVAK. Návrh ceny vodného a stočného. rok 2016. Dolní Třebonín - Záluží

CEVAK. Návrh ceny vodného a stočného. rok 2016. Dolní Třebonín - Záluží V. CEVAK Návrh ceny vodného a stočného rok Dolní Třebonín - Záluží Severnl 8/2264 370 10 České 6udějovice [T 1 +420 387 761 911 Hlášeni poruch: 800 120 112 lič: 608 49 657 [F] +420387761 225 lnfolinka:

Více

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2010

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2010 CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ Pro kalendářní rok: 2010 1.Vlastník vodovodu nebo kanalizace: Obchodní firma nebo název: Vodovody a kanalizace Hradec

Více

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2013

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2013 CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ Pro kalendářní rok: 2013 1.Vlastník vodovodu nebo kanalizace: Obchodní firma nebo název: Vodovody a kanalizace Hradec

Více

porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti za kalendářní rok 2016.

porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti za kalendářní rok 2016. Společnost CHEVAK Cheb, a.s. se sídlem Tršnická 4/, Cheb, PSČ 350 02, IČO 49787977, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Plzni, oddíle B, vložka č. 367 ve smyslu 36 odst. 5 zákona č.

Více

Oznámení o stanovení ceny pro stočné pro rok 2015

Oznámení o stanovení ceny pro stočné pro rok 2015 Příloha č. 1 Oznámení o stanovení ceny pro stočné pro rok 2015 Mezi statutárním městem Havířov, jakožto vlastníkem kanalizace pro veřejnou potřebu, a společností Technické služby Havířov a.s., jakožto

Více

ČOV Tři Studně provoz

ČOV Tři Studně provoz Pro kalendářní rok: Návrh 2013 1. Vlastník vodovodu nebo kanalizace: A. Právnická osoba: Obchodní firma nebo název: Sídlo: Tři Studně 25, 592 04 Fryšava Identifikační číslo, bylo-li přiděleno: 842214 Statutární

Více

zveřejňuje úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny dle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2007.

zveřejňuje úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny dle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2007. Společnost CHEVAK Cheb, a.s. se sídlem Cheb, Tršnická 11, PSČ 350 11, IČO 49787977, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíle B, vložka č. 367 ve smyslu 36 odst. 5 zákona č.

Více

Plán investic na rok 2017 v tis. Kč

Plán investic na rok 2017 v tis. Kč VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči Plán investic na rok 2017 v tis. Kč VH 4.1 č.ř. č.ú. Text 1 173 Lhánice - vodovod, prodloužení řádu Lhánice - vodovod, prodloužení řádu 26 SVAZEK 26

Více

Porovnání \^ech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Porovnání \^ech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Za kalendářní rok: 2016, DPH 16.0 % Jednotné odbaratetské porovnáni ceny Porovnání \^ech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle Prgemce vodního a stocnáho: (IČO 25166886) Strakonice Tabulka.1 Náklady

Více

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ OBSAH:

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ OBSAH: PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ OBSAH: 1 Vlastník vodovodu nebo kanalizace... 2 2 Provozovatel - identifikace... 2 3 Míra odpovědnosti za obnovu majetku... 2 4 Tabulka plánu financování obnovy

Více

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Za kalendářní rok: 2012, DPH 14.0 % Provozovatel: Vodovody a kanalizace Nymburk,a.s. (IČ 46357009) Dílčí odběratelské

Více

VÝPOČET ODHADU STOČNÉHO A ZPRACOVÁNÍ PŘEDPOKLÁDÁNÉHO PLÁNU OBNOVY KANALIZACE

VÝPOČET ODHADU STOČNÉHO A ZPRACOVÁNÍ PŘEDPOKLÁDÁNÉHO PLÁNU OBNOVY KANALIZACE VÝPOČET ODHADU STOČNÉHO A ZPRACOVÁNÍ PŘEDPOKLÁDÁNÉHO PLÁNU OBNOVY KANALIZACE TLAKOVÁ KANALIZACE V ULICÍCH VLTAVSKÁ, ZAHRADNÍ, PŘÍČNÁ, NÁDRAŽNÍ, NOVÁ A ZAGAROLSKÁ Objednatel: Obec Nelahozeves Školní č.

Více

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Za kalendářní rok: 2012, DPH 14.0 % Provozovatel: Vodovody a kanalizace Nymburk,a.s. (IČ 46357009) Dílčí odběratelské

Více

I Voda odpadní čištěná. Kalkulace pro odpadní vodu převzatou se zahrnuje do. J Pitná a odpadní voda převzatá. součtového formuláře nikoliv do řádky D.

I Voda odpadní čištěná. Kalkulace pro odpadní vodu převzatou se zahrnuje do. J Pitná a odpadní voda převzatá. součtového formuláře nikoliv do řádky D. I Voda odpadní čištěná J Pitná a odpadní voda převzatá K Pitná a odpadní voda předaná 9. Jednotkové náklady Jedná se o množství odpadní vody čištěné podle měření na ČOV, to jest včetně vod srážkových a

Více

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013.

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. IČ:00302970 Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. Vlastník popřípadě provozovatel: Obec Malá Morava Dílčí část se samostatnou

Více

Podpis statutárního zástupce žadatele č. 2 (za Svazek obcí)

Podpis statutárního zástupce žadatele č. 2 (za Svazek obcí) Nástroj pro výpočet udržitelnosti projektů Prioritní osy 1 Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 Základní identifikační údaje žadatele a Projektu Žadatel Obec Kobeřice Název projektu Registrační

Více

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Za kalendářní rok: 2013, DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Nymburk,a.s. (IČ 46357009)

Více

Kalkulace ceny vodného pro vodovod v areálu Tajmac ZPS, a.s.

Kalkulace ceny vodného pro vodovod v areálu Tajmac ZPS, a.s. Kalkulace ceny vodného pro vodovod v areálu Tajmac ZPS, a.s. Kalkulace na rok 2018 Teplárna Otrokovice a.s. Obsah: Obsah:... 1 1. Právní rámec kalkulace ceny vodného a stočného... 2 2. Vlastník a provozovatel

Více

Čl. IV Předmět činnosti dobrovolného svazku obcí. Předmětem činnosti svazku v hospodářské činnosti především je:

Čl. IV Předmět činnosti dobrovolného svazku obcí. Předmětem činnosti svazku v hospodářské činnosti především je: Čl. IV Předmět činnosti dobrovolného svazku obcí Činnost svazku se dělí na hlavní činnost a vedlejší (hospodářskou) činnost. Předmětem činnosti svazku v hlavní činnosti především je: 1. Ochrana životního

Více

PFO PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ. aktualizace 2013 VODOVODY A KANALIZACE , s výhledem

PFO PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ. aktualizace 2013 VODOVODY A KANALIZACE , s výhledem VODOVODY A KANALIZACE PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2009 2013, s výhledem 2014-2018 PFO aktualizace 2013 Zpracovatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč Kubišova 1172, 674

Více

Studie Malé vodní zdroje finanční aspekty výstavby, provozu a obnovy náležité stanovení cen vodného

Studie Malé vodní zdroje finanční aspekty výstavby, provozu a obnovy náležité stanovení cen vodného Projekt: Studie Malé vodní zdroje finanční aspekty výstavby, provozu a obnovy náležité stanovení cen vodného Verze: Listopad 2015 Objednatel: GEOtest a.s. V Brně dne SWC AUDIT s.r.o. Milady Horákové 12

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

Plán kalkulace ceny vodného na rok 2015

Plán kalkulace ceny vodného na rok 2015 Plán kalkulace ceny vodného nárůst ceny (V+S) +0,9%, vodné +0,70 Kč/m3 (1,8%), stočné +0,00 Kč/m3 (0%) nájem celkem (V+S) 72.500 tis. Kč 1. Přímý materiál celkem 10 005,00 10 305,00 0,97 a - chemikálie

Více

Celkové vyú tování všech položek výpo tu ceny podle cenových p edpis pro vodné a sto né

Celkové vyú tování všech položek výpo tu ceny podle cenových p edpis pro vodné a sto né Pro kalendá ní rok: 2009 1. Vlastník vodovodu nebo kanalizac Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. 2. Provozovatel: Vodovody a kanalizace J a.s. Sídlo: Kosova 2894, Tábor Sídlo: Boženy N mcové 12/2, eské

Více

Svazek obcí kalkulace kalkulace v tis. Kč Pol. název schválená návrh

Svazek obcí kalkulace kalkulace v tis. Kč Pol. název schválená návrh Cena pro vodné Svazek obcí kalkulace kalkulace v tis. Kč 2017 2018 Pol. název schválená návrh 1. Přímý materiál 11607,0 11640,5 1.1. Surová voda podzemní + povrchová 10,0 6,0 1.2. Voda převzatá + odpadní

Více

Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 Spisová zn. 22402/2006-16330S Čj. 22402/2006-16330 Vyřizuje: JUDr. Ing. Zdeněk Strnad / Ing. Vladimír Chaloupka Telefon: 221 812 249

Více

Vlivy jednotlivých kalkulačních položek na výslednou cenu vodného a stočného ve Svazku VaK Blansko v roce 2015

Vlivy jednotlivých kalkulačních položek na výslednou cenu vodného a stočného ve Svazku VaK Blansko v roce 2015 Vlivy jednotlivých kalkulačních položek na výslednou cenu vodného a stočného ve Svazku VaK Blansko v roce 2015 A) ÚVOD DO PROBLEMATIKY KALKULACÍ Kalkulací se rozumí vyčíslení nákladů a výnosů na kalkulační

Více

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné. Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné. Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné Pro kalendářní rok: 2010 Jednotné odběratelské vyúčtování ceny Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Provozovatel: Vodovody a kanalizace Vsetin a.s. (1647674652)

Více

PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024. aktualizace 2015 VODOVODY A KANALIZACE

PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024. aktualizace 2015 VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024 PFO aktualizace 2015 Zpracovatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč Kubišova 1172, 674

Více

Plán investic na rok 2013 v tis. Kč 5.1.

Plán investic na rok 2013 v tis. Kč 5.1. VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči Plán investic na rok 2013 v tis. Kč 5.1. č. ř. č.ú. Text 1 33 VP Studenecko - splátka úvěru ČMZRB VP Studenecko - splátka úvěru ČMZRB 1 456 SVAZEK

Více

Seznam Vodohospodářského majetku. Zde bude uveden inventarizační seznam majetku se stavem ke konci příslušného roku.

Seznam Vodohospodářského majetku. Zde bude uveden inventarizační seznam majetku se stavem ke konci příslušného roku. Seznam Vodohospodářského majetku Příloha č. 1 Zde bude uveden inventarizační seznam majetku se stavem ke konci příslušného roku. Nájemné Příloha č. 2 Zde bude uvedena konkrétní hodnota nájemného pro příslušný

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 KE ZVEŘEJNĚNÍ VODOVODY A KANALIZACE Návrh závěrečného účtu za rok 2017 sestavený ke dni 31. 12. 2017 Údaje o organizaci Název: VODOVODY A KANALIZACE Adresa: Kubišova 1172 674 01 Třebíč IČ: 60418885 Právní

Více

Vodné a stočné v roce 2018

Vodné a stočné v roce 2018 Vodné a stočné v roce 2018 Ing. Oldřich Vlasák ředitel SOVAK ČR Ing. František Barák předseda představenstva SOVAK ČR Tisková konference, 23. 1. 2018, Praha STRANA 1 Vývoj cen pro vodné a stočné v letech

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 KE ZVEŘEJNĚNÍ VODOVODY A KANALIZACE Návrh závěrečného účtu za rok 2018 sestavený ke dni 31. 12. 2018 Údaje o organizaci Název: VODOVODY A KANALIZACE Adresa: Kubišova 1172 674 01 Třebíč IČ: 60418885 Právní

Více

Lesní hospodářská evidence pro potřeby centrální evidence

Lesní hospodářská evidence pro potřeby centrální evidence Lesní hospodářská evidence pro potřeby centrální evidence Rok vykázání LHE: ORP: Identifikační údaje vlastníka/nájemce odevzdávajícího LHE: Jméno vlastníka lesa(jméno, příjmení, titul) nebo (název firmy)

Více

PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ , s výhledem aktualizace 2016 VODOVODY A KANALIZACE

PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ , s výhledem aktualizace 2016 VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2016 2020, s výhledem 2021-2025 PFO aktualizace 2016 Zpracovatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč Kubišova 1172, 674

Více

Mestsky urad Nepomuk. zverejriujeme pro mesto Nepomuk-Dvorec a pro obec Milec-Maiiovice

Mestsky urad Nepomuk. zverejriujeme pro mesto Nepomuk-Dvorec a pro obec Milec-Maiiovice KANALIZACE A VODOVODY Stary Plzenec, a. s. Sedlec 195, 332 02 Stary Plzenec Zapsana v Obchodnim rejstfiku vedenern Krajskym soudem v Plzni, oddil B, vlozka 443 Mestsky urad Nepomuk Nam. A. Nemejce 63 335

Více

Z Á P I S ze zasedání 33. Valné hromady svazku VODOVODY A KANALIZACE konaného dne 4. 4. 2014

Z Á P I S ze zasedání 33. Valné hromady svazku VODOVODY A KANALIZACE konaného dne 4. 4. 2014 VODOVODY A KANALIZACE Kubišova 1172, 674 01 Třebíč Z Á P I S ze zasedání 33. Valné hromady svazku VODOVODY A KANALIZACE konaného dne 4. 4. 2014 Přítomni: V řádném termínu počet obcí 53 (119 hlasů) nebylo

Více

E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES TŘEBÍČ MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ. Inventář. Číslo evidenčního listu NAD: 253. Evidenční číslo pomůcky: 3376

E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES TŘEBÍČ MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ. Inventář. Číslo evidenčního listu NAD: 253. Evidenční číslo pomůcky: 3376 MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES TŘEBÍČ 1579-1950 Inventář Číslo evidenčního listu NAD: 253 Evidenční číslo pomůcky: 3376 Dr. Mojmír Švábenský Dr. Eva Lupoměchová Dr. Jiřina Kalendovská

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 6.2.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 6.2.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov konaného dne 6.2.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.) Přítomni: J. Pružinec, R. Horová, Z. Šmausová, M.Mach, M. Dušková Omluveni: P.Ton, J.Fučík,

Více

Závěrečný účet. za rok Schváleno dne: xx.yy Valnou hromadou svazku... Ing. Karel Nedvědický tajemník svazku obcí

Závěrečný účet. za rok Schváleno dne: xx.yy Valnou hromadou svazku... Ing. Karel Nedvědický tajemník svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Kubišova 1172 674 01 Třebíč IČO: 60418885 DIČ: CZ60418885 Závěrečný účet za rok 2015 Schváleno dne: xx.yy. 2016 Valnou hromadou svazku... Ing. Karel Nedvědický tajemník svazku obcí

Více

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno Číslo jednací: 9/09-KCODBo-Oš Datum: 2009-01-27 Odpověď na č. j.: Ze dne: viz. rozdělovník (rozesláno elektronickou cestou)

Více

Povinnosti provozovatele a tvorbaceny za odvádění odpadních vod

Povinnosti provozovatele a tvorbaceny za odvádění odpadních vod Povinnosti provozovatele a tvorbaceny za odvádění odpadních vod Vycházíze zákonů: č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky 428/2001 č. 254/2001 vodní zákon č. 526/1990

Více

ORP Moravské Budějovice

ORP Moravské Budějovice Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Budějovice 1 1 Obecné

Více

Dopad změn legislativy na ceny vodného a stočného v ČR. Ondřej Beneš, Filip Wanner SOVAK ČR

Dopad změn legislativy na ceny vodného a stočného v ČR. Ondřej Beneš, Filip Wanner SOVAK ČR Dopad změn legislativy na ceny vodného a stočného v ČR Ondřej Beneš, Filip Wanner SOVAK ČR benes@sovak.cz Motto Thomas B. Reed (1886) Jedním z největších omylů moderní civilizace je víra, že vše špatné

Více

porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti za kalendářní rok 2015.

porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti za kalendářní rok 2015. %rnwmm V i A i v Společnost CHEVAK Cheb, a.s. se sídlem Tršnická 4/, Cheb, PSČ 350 02, IČO 49787977, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Plzni, oddíle B, vložka č. 367 ve smyslu 36 odst.

Více

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno Číslo jednací: 72/08-KCODBo-Oš Datum: 2008-06-04 Odpověď na č.j.: Ze dne: Vyřizuje: Bc. Lubomír Oškrdal Telefon: (+420)

Více

SrovnáníVaK Zlín s okolními vodárnami a trhem

SrovnáníVaK Zlín s okolními vodárnami a trhem SrovnáníVaK Zlín s okolními vodárnami a trhem VaK Zlín je největšívodárnou Vodovody Kroměříž Vsetín U.Hradiště Zlín Počet úpraven vody 1 3 3 7 Počet čerpacích stanic 41 10 48 79 Počet vodojemů 42 82 63

Více

PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ V PRAXI

PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ V PRAXI PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ V PRAXI seminář VODA A OBCE Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, Chrudim 22.3.2016 Ing. Jan Kašpar Ing. Martina Doležalová ZNALOST LEGISLATIVY Zákon č. 274/2001

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Ivančice 1 1 Obecné

Více

VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2014 VODOVODNÍ ŘADY

VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2014 VODOVODNÍ ŘADY VODOVODNÍ ŘADY Identifikační číslo provozní evidence: 5203-633968-00277819-1/1-28818334 Název provozního celku: Vodovod Název: Město Forma právnická osoba 499320171 Název rozhodujícího majetku: 5203-633968-00277819-1/1

Více

Financování vodárenské infrastruktury. Ing. Oldřich Vlasák

Financování vodárenské infrastruktury. Ing. Oldřich Vlasák Financování vodárenské infrastruktury Ing. Oldřich Vlasák Obsah 1. Základní charakteristiky vodárenství v ČR 2. Regulace a legislativní rámec 3. Modely provozování infrastruktury 4. Zdroje financování

Více

Strategie spolupráce obcí v MAS Podhorácko

Strategie spolupráce obcí v MAS Podhorácko Strategie spolupráce obcí v MAS Podhorácko Dokument Strategie spolupráce obcí v MAS Podhorácko vznikl v roce 2015 jako jeden z výstupů projektu Sdružení místních samospráv s názvem MAS jako nástroj spolupráce

Více

porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti za kalendářní rok 2015.

porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti za kalendářní rok 2015. Společnost CHEVAK Cheb, a.s. se sídlem Tršnická 4/, Cheb, PSČ 350 02, IČO 49787977, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Plzni, oddíle B, vložka č. 367 ve smyslu 36 odst. 5 zákona č.

Více

Příprava a realizace opatření na bodových zdrojích znečištění v povodí řeky Jihlavy

Příprava a realizace opatření na bodových zdrojích znečištění v povodí řeky Jihlavy 3. Regionální konference Za čistou řeku Jihlavu dne 13. 12. 2017 v Jihlavě Příprava a realizace opatření na bodových zdrojích znečištění v povodí řeky Jihlavy Mgr. Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního

Více

VODOVODY A KANALIZACE

VODOVODY A KANALIZACE Z Á P I S z 30. Valné hromady dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE se sídlem v Třebíči, Kubišova 1172, konané dne 10. 4. 2012 v Třebíči, v budově Fórum, Masarykovo nám. 1313/13 Přítomni: viz

Více

VODOVODY KANALIZACE ČR. Ekonomika Ceny Informace

VODOVODY KANALIZACE ČR. Ekonomika Ceny Informace VODOVODY KANALIZACE ČR 2007 2007 Ekonomika Ceny Informace Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 internet: www.mze.cz, e-mail: info@mze.cz ISBN 978-80-7084-763-3 Tisk: MS Polygrafie,

Více

CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ SPÁRKATÉ ZVĚŘE za myslivecký rok 2016

CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ SPÁRKATÉ ZVĚŘE za myslivecký rok 2016 Českomoravská myslivecká jednota, z. s., Okresní myslivecký spolek v Třebíči CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ SPÁRKATÉ ZVĚŘE za myslivecký rok 2016 Územní obvod Moravské Budějovice Územní obvod Náměšť nad

Více

KONTROLNÍ LIST správy a provozu VaK v modelu samostatného provozování

KONTROLNÍ LIST správy a provozu VaK v modelu samostatného provozování Verze 01-1A-2018 KONTROLNÍ LIST správy a provozu VaK v modelu samostatného provozování Určeno vlastníkům vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, kteří si zajišťují správu a provoz vlastním jménem a

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

SUCHDOL NAD LUŽNICÍ. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2018 až 2027 AKTUALIZACE 2018

SUCHDOL NAD LUŽNICÍ. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2018 až 2027 AKTUALIZACE 2018 SUCHDOL NAD LUŽNICÍ Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2018 až 2027 AKTUALIZACE 2018 Vyhotovila společnost ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice květen 2018 Důvody aktualizace

Více

Zákon o vodovodech a kanalizacích č.274/2001sb.

Zákon o vodovodech a kanalizacích č.274/2001sb. Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Novotného lávka 5 116 68 Praha 1 Telefon: 221 082 207, 221 082 346 Fax: 221 082 646 sovak@sovak.cz, www.sovak.cz Zákon o vodovodech a kanalizacích č.274/2001sb.

Více

Kalkulace cen pro vodné a stočné

Kalkulace cen pro vodné a stočné Kalkulace cen pro vodné a stočné Ing. Eva Krocová V Berouně dne 4. 5. 2016 1 Osnova 1. Právní předpisy pro oblast cen 2. Kalkulace ceny pro vodné a stočné 2.1. věcné usměrňování cen 2.2. pravidla regulace

Více

Vodné a stočné v roce 2019

Vodné a stočné v roce 2019 Vodné a stočné v roce 2019 Ing. Oldřich Vlasák ředitel SOVAK ČR Ing. Miloslav Vostrý předseda představenstva SOVAK ČR Tisková konference, 30. 1. 2019, Praha STRANA 1 Vodné a stočné Zákon č. 274/2001 Sb.

Více

Míšovice. Oslavou. Krumlov. Krumlov. Oslavou

Míšovice. Oslavou. Krumlov. Krumlov. Oslavou Pril_1_Umistěni_vypoctovych_bodu Příloha 1-1 Umístění výpočtových bodů hluk ze stacionárních zdrojů Obr. 1 Výpočtový bod Dukovany Obr. 2 Výpočtový bod Slavětice Obr. 3 Výpočtový bod Kordula Výpočtový bod

Více

Cenový výměr č.01/2018 změny v pravidlech cenotvorby pro vodné a stočné. Praha

Cenový výměr č.01/2018 změny v pravidlech cenotvorby pro vodné a stočné. Praha Cenový výměr č.01/2018 změny v pravidlech cenotvorby pro vodné a stočné Praha 13. 6. 2018 I Příjemce vodného a stočného problémy u servisních smluv,obec = příjemce, II Provozovatel-název a IČ obec = i

Více

VODOVODY KANALIZACE ČR Ekonomika

VODOVODY KANALIZACE ČR Ekonomika VODOVODY KANALIZACE ČR 2009 2009 Ekonomika Ceny Informace VODOVODY KANALIZACE ČR Zpracoval: Odbor vodovodů a kanalizací Ředitel odboru: Ing. Jiří Duda Sestavili: Ing. Vladimír Chaloupka Ing. Tomáš Petr

Více

Obec Petrůvka Petrůvka 90, Petrůvka

Obec Petrůvka Petrůvka 90, Petrůvka Obec Petrůvka Petrůvka 90, 763 21 Petrůvka www.obecpetruvka.cz, urad@obecpetruvka.cz PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODU A KANALIZACE V MAJETKU OBCE PETRŮVKA NA OBDOBÍ 2017-2026 DUBEN 2017 OBSAH: OBSAH:...

Více

Nezávislý ekonomický pohled na zajištění provozování VH infrastruktury VaK Zlín, a.s.

Nezávislý ekonomický pohled na zajištění provozování VH infrastruktury VaK Zlín, a.s. Nezávislý ekonomický pohled na zajištění provozování VH infrastruktury VaK Zlín, a.s. Ekonomický seminář 16. května 2017 Ing. Pavel Válek, MBA Spolumajitel a jednatel Grant Thornton Advisory s.r.o. 6 let

Více

Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací pro období

Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací pro období Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací pro období 2017 2026 OBEC VELKÝ BERANOV (kanalizace a ČOV) Zpracovatel: Žižkova 93, Jihlava leden - březen 2017 Stránka 2 z 9 1. VLASTNÍK KANALIZACE A ČOV

Více

~ KANALIZACE A VODOVODY Stary Plzenec, a. s,

~ KANALIZACE A VODOVODY Stary Plzenec, a. s, ~ KANALZACE A VODOVODY Stary Plzenec, a. s, ~ Sedlec 195,33202 Stary P!zenec ~~ Zapsana v Obchodnim rejstffku vedenem Krajskym soudem \' Plzni, oddfl B, vlofka 443 Mesto Nepomuk Nam. A. Nernejce 63 335

Více

Číslo Název honitby Uživatel honitby Statutární zástupce honitby Myslivecký hospodář

Číslo Název honitby Uživatel honitby Statutární zástupce honitby Myslivecký hospodář Číslo Název honitby Uživatel honitby Statutární zástupce honitby Myslivecký hospodář 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Benetice Biskupice Bransouze Budišov Čáslavice Červená Lhota Číhalín Dalešice Myslivecký spolek

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Č. j.: ODKS 1324/19 - SPIS 477/2019/PJ V

Více

VODOVODY KANALIZACE ČR 2016 EKONOMIKA CENY INFORMACE

VODOVODY KANALIZACE ČR 2016 EKONOMIKA CENY INFORMACE VODOVODY KANALIZACE ČR 2016 2016 EKONOMIKA CENY INFORMACE VODOVODY KANALIZACE ČR Zpracoval: Odbor vodovodů a kanalizací Ředitel odboru: Ing. Jiří Duda Sestavili: Ing. Jiří Duda Ing. Věra Bogdanova Mgr.

Více

Odbor dopravy a komunálních služeb

Odbor dopravy a komunálních služeb MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Č. j.: ODKS 7657/17 - SPIS 86/2017/PJ/8 V

Více

SUCHDOL NAD LUŽNICÍ. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 až 2023 AKTUALIZACE 2014

SUCHDOL NAD LUŽNICÍ. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 až 2023 AKTUALIZACE 2014 SUCHDOL NAD LUŽNICÍ Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 až 2023 AKTUALIZACE 2014 Vyhotovila společnost ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice 10. prosince 2014 Důvody aktualizace

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 20.11.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 6.12.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh kalkulace ceny vodného a stočného pro město Písek na rok

Více

Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chotutice

Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chotutice Příloha č. 4 koncesní smlouvy 1. Úvod Hodnocené období (od-do) Provozovatel: Adresa: Datum vydání: 1.1 Stručný popis smluvního vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem jako správcem vodohospodářského majetku

Více

Plán financování obnovy vodovodu Jenišovice okr. Chrudim

Plán financování obnovy vodovodu Jenišovice okr. Chrudim Plán financování obnovy vodovodu Jenišovice okr. Chrudim Obsah: 1. VLASTNÍK VODOVODU... 3 2. ÚČEL A CÍL... 3 3. VÝPOČTY MÍRY OPOTŘEBENÍ A STANOVENÍ DOBY AKUMULACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ... 4 5. PLÁNU FINANCOVÁNÍ

Více

Sledování aktivity tritia v hydrosféře v okolí jaderné elektrárny Dukovany. Hana Bílková, Dagmar Fuchsová SÚJB RC Brno Litomyšl 10.-11. 5.

Sledování aktivity tritia v hydrosféře v okolí jaderné elektrárny Dukovany. Hana Bílková, Dagmar Fuchsová SÚJB RC Brno Litomyšl 10.-11. 5. Sledování aktivity tritia v hydrosféře v okolí jaderné elektrárny Dukovany Hana Bílková, Dagmar Fuchsová SÚJB RC Brno Litomyšl 10.-11. 5.2007 Legislativní požadavky Zákon č. 18/1997 Sb. Atomový zákon -

Více

PROBLEMATIKA LIKVIDACE. Ing. Jaroslav Hedbávný www.vodarenska.cz

PROBLEMATIKA LIKVIDACE. Ing. Jaroslav Hedbávný www.vodarenska.cz VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. divize Třebíč, Kubišova 1172, 674 01 Třebíč PROBLEMATIKA LIKVIDACE VODÁRENSKÝCH A ČISTÍRENSKÝCH KALŮ V PROVOZNÍ PRAXI Ing. Jaroslav Hedbávný www.vodarenska.cz ZÁKLADNÍÚDAJE

Více

I. Důvody aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací byl vypracován v roce Důvodem

I. Důvody aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací byl vypracován v roce Důvodem ZLIV Podklad pro jednání Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 až 2023 AKTUALIZACE 2014 Vyhotovila společnost ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice leden 2014 I. Důvody aktualizace

Více