VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 9

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 9"

Transkript

1 1.Vězeňská služba České republiky - PP Objekt podzemních parkovacích stání bez čp/če v ulici Ve Lhotce, Praha 4 - Kamýk, bez pozemků tis. Kč Nabyvatel: Družstvo GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA, Růženínská 904/7, Praha 4, Kamýk, IČ: Přímý prodej se uskuteční za kupní cenu stanovenou ve výši účetní hodnoty majetku ke dni prodeje zvýšené o rozdíl mezi oceněním nemovitostí cenou v čase a místě obvyklou, a jejich účetní hodnotou. V případě, že ocenění nemovitého majetku cenou v čase a místě obvyklou bude nižší než jeho účetní hodnota, ke snížení kupní ceny nedojde a kupní cena se bude rovnat účetní hodnotě majetku 1

2 1.Technické služby Příbram s.p. (nyní ÚZSVM) - PP a) Pozemek p.č. 4491/3 v k.ú. a obci Příbram, okres Příbram 8 tis. Kč Nabyvatel: Ludmila Kudějová, Drkolnovská 43, Příbram V - Zdaboř, Kupní cena: Kč 0 b) Pozemky p.č. 1101/29, 1101/30, 1101/31, 1101/32, 1101/33, 1101/34 v k.ú. a obci Příbram, okres Příbram 57 tis. Kč Nabyvatel: Ing.Václav Ureš, Hlinomazova 670, Příbram II, Kupní cena: Kč Lucie Rejlková, Sevastopolské náměstí 333, Příbram II, Každý z nabyvatelů kupuje ideální část majetku, a to 1/2. 2.SŽDC, s.o. - PP Pozemky p.č a p.č v k.ú. Újezd nad Lesy, obec Praha 2

3 296 tis. Kč Nabyvatel: Pavel Baxa, Malešovská 1651, Praha 9, Újezd nad Lesy, Kupní cena: Kč Tomáš Brůha, Semanín 161, Česká Třebová 2, Olga Dvořáková, Zuzana Holá, Josef Hostovský, Ing. Jarmila Hostovská, Ing. Josef Kapal, 3

4 JUDr. Andrea Kincová, Josef Klanner, Martin Král, Žichlínská 1673, Praha 9, Újezd nad Lesy, Ivona Králová, Žichlínská 1673, Praha 9, Újezd nad Lesy, Ing. Pavel Pikora, Mgr. Gabriela Pikorová, Josef Robovský, Ing. Marek Rosa, 4

5 Mgr. Hana Rosová, Irena Rossová, Zdeněk Šindelář, Mgr. Veronika Šindelářová Lísalová, Bohumil Tor, Miluše Torová, Ing. Jiří Vojtek, Trnková 1078/16, Žďár nad Sázavou 5, 5

6 František Wolf, Marta Wolfová, a) Každý z nabyvatelů kupuje ideální část majetku, a to: Pavel Baxa /14431 Tomáš Brůha /14431 Olga Dvořáková /14431 Zuzana Holá /14431 manželé Josef Hostovský Ing. Jarmila Hostovská /14431 Ing. Josef Kapal /14431 JUDr. Andrea Kincová /14431 Josef Klanner /14431 manželé Martin Král Ivona Králová /14431 manželé Ing. Pavel Pikora Mgr. Gabriela Pikorová /14431 Josef Robovský /14431 manželé Ing. Marek Rosa Mgr. Hana Rosová /14431 Irena Rossová /14431 manželé Zdeněk Šindelář Mgr. Veronika Šindelářová Lísalová /14431 manželé Bohumil Tor 6

7 Miluše Torová /14431 Ing. Jiří Vojtek /14431 manželé František Wolf Marta Wolfová /14431 b) Níže uvedení nabyvatelé nabývají majetek do společného jmění manželů: - Josef Hostovský a Ing. Jarmila Hostovská - Martin Král a Ivona Králová - Ing. Pavel Pikora a Mgr. Gabriela Pikorová - Ing. Marek Rosa a Mgr. Hana Rosová - Zdeněk Šindelář a Mgr. Veronika Šindelářová Lísalová - Bohumil Tor a Miluše Torová - František Wolf a Marta Wolfová 3.Pozemkový fond ČR, Praha 3 - PP Zemědělský areál Okrouhlá včetně pozemků v k.ú. Okrouhlá u Chebu, obec Okrouhlá, okres Cheb tis. Kč Nabyvatel: AGRO & KOMBINÁT Dolní Žandov spol. s r.o., Dolní Žandov 218, Cheb, IČ: Kupní cena: Kč 4.Pozemkový fond ČR, Praha 3 - PP Drůbežárna, požární nádrž a pozemky p.č. 250/1, p.č. 250/5, p.č. 250/8 a p.č. 250/9 v k.ú. Kubíkovy Duby, obec Třemošnice, okres Chrudim 7

8 74 tis. Kč Nabyvatel: EKOPANELY SERVIS s.r.o., Jedousov 64, IČ: Kupní cena: Kč 5.Pozemkový fond ČR, Praha 3 - PP Pozemky p.č. 48/2 a 48/1 v k.ú. Načeratice, obec Znojmo, okres Znojmo 302 tis. Kč Nabyvatel: Ing.Bohuslav Homolka, Načeratice č.p. 106, Znojmo, Kupní cena: Kč Ludmila Homolková, Načeratice č.p. 106, Znojmo, a) b) Nabyvatelé nabývají majetek do společného jmění manželů. 6.Pozemkový fond ČR, Praha 3 - PP Vodní nádrž umělá včetně pozemku p.č. 608/3 v k.ú. Křivce, obec Bezdružice, okres Tachov 8

9 20 tis. Kč Nabyvatel: Gustav Dlouhý, Cebiv - Bezemín 8, Konstantinovy Lázně, Kupní cena: Kč a) b) Pozemkovým fondem ČR bude v samotném článku kupní smlouvy zahrnuto pro nabyvatele upozornění, že v případě ověření výskytu zvláště chráněných druhů živočichů se na předmětný privatizovaný majetek vztahují ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a bez povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů příslušným orgánem ochrany přírody nelze realizovat činnosti, které jsou uvedeným zákonem zakázány a mohly by tyto jedince ovlivnit či poškodit jejich biotop. Mezi tyto činnosti patří zejména : - terénní úpravy nádrže, - odstraňování nánosů (odbahňování) a vegetace ze dna nádrže, - manipulace s vodní hladinou v období rozmnožování obojživelníků (tj. od 15.3 do 31.7), - ničení, poškozování a redukce litorálního pásma, - vysazování vodní drůbeže, - provádět vysazování a chov ryb, včetně případného přikrmování a přihnojování, - používání chemických látek (vápno, vápenec, pesticidy). Kontrolu dodržování těchto podmínek bude vykonávat příslušný orgán ochrany přírody podle 75 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, přičemž jejich nedodržení ze strany nabyvatele bude kromě sankcí, vyplývajících z tohoto 9

10 zákona, zakládat právo prodávajícího odstoupit od kupní smlouvy. 7.Pozemkový fond ČR, Praha 3 - PP Pozemek parc.č. 10/3 v k.ú. Tuněchody u Stříbra, obec Kladruby, okres Tachov 6 tis. Kč Nabyvatel: Ing. Jiří Valenta, CSc., Vrchlického 7, Plzeň, Kupní cena: Kč 8.Pozemkový fond ČR, Praha 3 - PP Pozemky v areálu zemědělské výroby v k.ú. a obci Ošelín, okres Tachov 128 tis. Kč Nabyvatel: Matagro s.r.o., Vídeňská 335/146, Praha 4 - Kunratice, IČ: Kupní cena: Kč 9.Pozemkový fond ČR, Praha 3 - PP Náhon na pozemku p.č v k.ú. Skviřín, obec Bor, okres Tachov, včetně pozemku 10

11 4 tis. Kč Nabyvatel: Vladimír Lukiančik, Americká 722, Stříbro, Kupní cena: Kč 10.Pozemkový fond ČR, Praha 3 - PP Garáž s pozemkem p.č.st.26 v k.ú. Otín u Plané, obec Planá, okres Tachov 98 tis. Kč Nabyvatel: Miroslav Lešák, Otín 8, Planá u Mariánských Lázní, Kupní cena: Kč 11.Pozemkový fond ČR, Praha 3 - PP Rybník Polanka a provozní budova včetně příslušenství a pozemků v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava - město 41 tis. Kč Nabyvatel: ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE OSTRAVA, Záhumenní 2144, Ostrava - Poruba, 11

12 IČ: Kupní cena: Kč 12.Pozemkový fond ČR, Praha 3 - PP Stodola na pozemku parc.č. st. 61 včetně tohoto pozemku a pozemek p.č. 766 v k.ú. Týnec u Plané, obec Planá, okres Tachov 38 tis. Kč Nabyvatel: Jaroslav Ploch, Týnec 2, Planá, Kupní cena: Kč 13.Pozemkový fond ČR, Praha 3 - PP Pozemek parc.č v k.ú. Bonětice, obec Stráž, okres Tachov 1 tis. Kč Nabyvatel: Jan Hejduk, Bělojarská 1450, Tachov, Kupní cena: Kč 14.Pozemkový fond ČR, Praha 3 - PP

13 Dva rybníky včetně pozemků p.č a p.č v k.ú. a obci Chabařovice, okres Ústí nad Labem 155 tis. Kč Nabyvatel: Aleš Dobíhal, Bořislav 92, Teplice 1, Kupní cena: Kč a) b) Pozemkovým fondem ČR bude v samostatném článku kupní smlouvy zahrnuto pro nabyvatele upozornění, že v případě ověření výskytu zvláště chráněných druhů živočichů se na předmětný privatizovaný majetek vztahují ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a bez povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů příslušným orgánem ochrany přírody nelze realizovat činnosti, které jsou uvedeným zákonem zakázány a mohly by tyto jedince ovlivnit či poškodit jejich biotop. Mezi tyto činnosti patří zejména : - rekonstrukce nádrží a terénní úpravy břehů nádrže včetně oprav hráze a rekonstrukce vypouštěcího zařízení, - odstraňování nánosů (odbahňování) a vegetace ze dna nádrže, - manipulace s vodní hladinou - ničení, poškozování a redukce litorálního pásma, - vysazování vodní drůbeže, - intenzivní rybářské hospodaření spojené s přikrmováním a hnojením nádrže, používání chemických látek (vápno, vápenec, pesticidy). Kontrolu dodržování těchto podmínek bude vykonávat 13

14 příslušný orgán ochrany přírody podle 75 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, přičemž jejich nedodržení ze strany nabyvatele bude kromě sankcí, vyplývajících z tohoto zákona, zakládat právo prodávajícího odstoupit od kupní smlouvy. 15.Pozemkový fond ČR, Praha 3 - PP a) Sklad píce, silážní plato a manipulační plocha s pozemky p.č.st. 399 a p.č. 432/47 a 432/48 v k.ú. Skrbeň, obec Skrbeň, okres Olomouc tis. Kč Nabyvatel: Jiří Protivánek, Nová Čtvrť 162/14, Skrbeň, Kupní cena: Kč b) Teletník a manipulační plocha s pozemky parc.č. st. 397 a parc.č. 432/49 v k.ú. Skrbeň, obec Skrbeň, okres Olomouc tis. Kč Nabyvatel: Vítězslav Švancer, Nádražní 289/6, Skrbeň, Kupní cena: Kč Robin Szturc, Husova 626, Vítkov, 14

15 a) b) Každý z nabyvatelů kupuje ideální část majetku, a to 1/2. c) Porodna prasat, bývalá vodárna a přístřešek s pozemkem parc.č.st. 342/2 v k.ú. Skrbeň, obec Skrbeň, okres Olomouc 376 tis. Kč Nabyvatel: Miroslava Lipnická, Nová Čtvrť 175/3, Skrbeň, Kupní cena: Kč 15

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovácí vyhláška), jak vyplývá

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 8248/2010/Ku Č.J.: MUVI 23275/2011 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.:

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

OBEC KNĚŽMOST. Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost. Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne 19. 2. 2014

OBEC KNĚŽMOST. Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost. Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne 19. 2. 2014 OBEC KNĚŽMOST Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne 19. 2. 2014 Č.j.: OuKn 434/14 Přítomni : Jaroslav Abraham, Jitka Bartošová, Jiří Bergman, Zdenka

Více

SEZNAM AKCEPTOVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SCHVÁLENÝCH ŘÍDÍCÍM ORGÁNEM K POSKYTNUTÍ PODPORY

SEZNAM AKCEPTOVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SCHVÁLENÝCH ŘÍDÍCÍM ORGÁNEM K POSKYTNUTÍ PODPORY Stránka 1 SEZNAM AKCEPTOVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SCHVÁLENÝCH ŘÍDÍCÍM ORGÁNEM K POSKYTNUTÍ PODPORY 2. VÝZVA PRIORITNÍ OSA 6 - Zlepšování stavu přírody a iny

Více

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 2. schůze Rady města Karviné konané dne 19.11.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 20 Schválení

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 59. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 5. března 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Znalecký posudek č. 2011/330

Znalecký posudek č. 2011/330 Znalecký posudek č. 2011/330 O ceně nemovitosti: Byt, jednotka č. 3295/2 v budově č.p. 3295, 3296, 3297, na pozemcích, parcelách č. St.6004, St.6005, St.6006, v katastrálním území Hodonín, obec Hodonín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 2306/09-31. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 2306/09-31. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 ZNALECKÝ POSUDEK č. 162 105 / 2010 dle Usnesení č.j. 59 EX 2306/09-31 Objednavatel: Exekutorský úřad Brno-venkov JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor Sídlo: nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 Zhotovitel:

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009

U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009 U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL AK z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1449-19/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1449-19/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1449-19/09 o stanovení obvyklé ceny spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/13 bytové jednotky č.p./č.j. 1822/10 v budově č.p. 1822 v Husově ulici, v obci České Budějovice na parcele

Více

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu:

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: stokové sítě města Beroun a města Králův Dvůr po dokončených stavbách projektů Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun a Kanalizace obce Hýskov Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Změna: 413/2005

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í o II. kole výběrového řízení na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel podle 19 odst. 3 zákona č. 219/2000

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

1. Základní údaje. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02

1. Základní údaje. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 1. Základní údaje Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Sídlo: Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 IČO: 60108631 Zápis v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 23/2015

Znalecký posudek č. 23/2015 Znalecký posudek č. 23/2015 Ocenění tržní hodnoty věcí nemovitých zapsaných na LV č. 2347 k.ú. Letohrad, obec Letohrad Účel posudku: Stanovení tržní hodnoty pro potřeby dražby. Vypracováno ke dni: 17.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1502-72/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1502-72/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1502-72/09 o stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č.p/č.j. 160/6 ve 2. nadzemním podlaží v objektu bydlení č.p. 160 v Lipové ulici v části obce Domoradice s příslušenstvím a s podílem

Více

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Č. 129/2012 Pověření delegáta na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. pověřuje Lukáše

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více