Nové trendy v bydlení pro seniory Rozvoj elektronických studijních materiálů o bydlení - FRVŠ G1 326/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové trendy v bydlení pro seniory Rozvoj elektronických studijních materiálů o bydlení - FRVŠ G1 326/2013"

Transkript

1 Nové trendy v bydlení pro seniory Rozvoj elektronických studijních materiálů o bydlení - FRVŠ G1 326/2013 Mgr. Lenka Váňová, Ing. arch. Romana Fukalová, prof. Ing. arch. Irena Šestáková, Ing. arch. Pavel Lupač ČVUT v Praze Fakulta architektury 1

2 ÚVOD...3 ŠVÝCARKO...5 CURYCH...8 sihlquai...9 rebwies...13 BASILEJ...18 Kannenfeld...19 Marien Haus...23 rehab...27 NIZOZEMÍ...32 AMSTERDAM...34 Wozoco...35 leo Polak...39 Kadoelerbreek...43 hanzeborg...47 ČESKÁ REPUBLIKA...52 PRAHA...55 dřevčicý park...56 Na Dračkách...60 senior Park...64 ZÁVĚR...68 Seznam odborné literatury...69 Elektronické zdroje...70 obsah 2

3 úvod Záměrem tohoto projektu je rozšíření elektronických studijních materiálů o problematiku bydlení pro seniory. Tato publikace představuje prostřednictvím případových studií rozdílná architektonická a materiálová řešení existujících zdravotnických a sociálních zařízení pro seniory ve Švýcarsku, v Nizozemí a v České republice. V rámci zahraniční cesty do Švýcarska byla navštívena zařízení v Curychu a v Basileji. Druhá zahraniční cesta, do Nizozemí, analyzovala trendy v bydlení seniorů především ve městě Amsterdam. Pro srovnání byla vybrána zařízení v České republice, zejména v Praze a jejím okolí. Na konci publikace naleznou studenti rovněž seznam příslušné odborné literatury a odkazy na doporučené internetové zdroje. Tento studijní materiál je určen především studentům a studentkám bakalářského a magisterského studijního programu na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Mohou je využít rovněž studenti vysokých škol stejného zaměření, např. studenti bakalářského a magisterského studijního oboru Architektura a stavitelství při Fakultě stavební Českého vysokého učení technického, případně dalších oborů. 3

4 Švýcarsko počet obyvatel: 8,0 mil. populace nad 65 let: 17 % hdp (PPP): USD průměrný plat hrubá mzda Kč čistá mzda Kč průměrný věk M/Ž 79/84 Nizozemí počet obyvatel: 16,8 mil. populace nad 65 let: 16 % hdp (PPP): USD průměrný plat hrubá mzda Kč čistá mzda Kč průměrný věk M/Ž 78/82 Česká republika počet obyvatel: 10,5 mil. populace nad 65 let: 16 % hdp (PPP): USD průměrný plat hrubá mzda Kč čistá mzda Kč průměrný věk M/Ž 73/80 4

5 Š V Ý C A R S K O nové trendy v bydlení pro seniory Obecně lze říci, že Švýcaři se připravují na důchodové období svého života velmi důkladně a šetří si finanční prostředky již od nástupu do prvního zaměstnání. Životní úroveň je zde vysoká a obyvatelé si ji udržují i v pokročilém věku. Neočekávají od státu kompletně hrazené služby, ačkoliv mají velmi sofistikovaný systém důchodového pojištění, který je velmi variabilní a ve výsledku se z něho může hradit značná část nákladů na bydlení a péči o seniory v penzijním věku. Ve Švýcarsku senioři bydlí buď ve státních zařízeních (domy s pečovatelskou službou, penziony pro seniory) nebo v polosoukromých zařízeních, která dostávají státní dotace a příspěvky od soukromých dárců a provozují domy určené výhradně pro seniory, kde obyvatel platí měsíční nájemné. Státní zařízení slouží spíše pro seniory již v pokročilejším věku, kteří nejsou tak soběstační a vyžadují speciální péči. Ceny v těchto státních domovech jsou asi 2-3 krát dražší, než pobyt v polosoukromých nájemních domech pro seniory. DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU Pflegezentren Domy s pečovatelskou službou, jak již bylo řečeno, jsou dražší formou seniorského bydlení. Náklady se skládají z poplatků za pobyt (ubytování, strava) a péči, které jsou hrazeny částečně zdravotní pojišťovnou a částečně krajem (kantonem). Náklady na pobyt si musí hradit senior z vlastních zdrojů (z důchodu či úspor). Často jsou k těmto zařízením přidružené ještě jiné formy seniorského bydlení, které mohou fungovat samostatně a zároveň mohou využívat i zázemí a služby centrálního zařízení - např. jídelnu, lékařské služby, knihovnu atp. SENIORSKÉ BYDLENÍ Alterssiedlung Jedná se většinou o soubor jedno až dvoupokojových bytů, které jsou výhradně určeny pro seniory. V takovémto typu bydlení jsou senioři soběstační. Na rozdíl od domova seniorů nebo pečovatelského domu zde nejsou žádné kolektivní nebo institucionální povinnosti (pravidelné jídlo, atd.). Apartmány jsou nezařízené a senioři si tak svým nábytkem vytváří své osobité prostředí. V některých domech fungují i společenské místnosti, které slouží pro různá setkání, společné oslavy či kulturní akce. Tento polosoukromý sektor rozlišuje celkem 5 základních druhů bydlení: Seniorské bydlení s důrazem na maximální samostatnost Betreute Alterssiedlungen Tento typ zařízení nenabízí docházkové pečovatelské služby ani nejsou žádné v rámci objektu. Senior si pomoc v domácnosti domlouvá individuálně. Zároveň zde funguje sociální pracovník, který se snaží, aby byli senioři maximálně 5

6 soběstační a snaží se udržet a trénovat jejich schopnosti a dovednosti potřebné v péči o sebe a o domácnost. Sociální pracovník zároveň organizuje občasné společenské akce v rámci komunity. Domov seniorů nabízející různou škálu doprovodných služeb Servicehäuser Počátek se datuje do 70. let 20. století, kdy se hledal mezistupeň mezi existujícími seniorskými centry prvního typu (Betreute Alterssiedlungen) a domy s pečovatelskou službou. Opět je zde kladen velký důraz na samostatnost seniorů, jen zde fuguje navíc např. prádelna. Mix seniorského bydlení Mehrstufenhäuser Jedná se o větší budovy, kde vedle sebe fungují domovy s pečovatelskou službou i autonomní byty pro seniory. Ti mohou využívat v podstatě veškeré zázemí: jídelnu, společenské prostory, ordinace lékařů, rehabilitační oddělení atp. a hned vedle bydlí v dvoupokojovém bytě senioři. Oba byty mají samostatný vchod a princip společného soužití je založen na vzájemné dobrovolné pomoci. Obě strany mohou zároveň kdykoliv požádat o radu sociálního pracovníka. I v případě nevyužití pomoci dochází k vytvoření heterogenní společnosti v rámci domu, což je určitě inspirativní model bydlení pro seniory. Penziony pro seniory Altersresidenzen Jedná se o luxusnější verzi samostatného seniorského bydlení, kdy je v objektu zpravidla kromě bytů ještě společná jídelna či restaurace. Byty jsou již zařízeny moderním nábytkem a externí nabízené služby jsou komplexnější a nezřídka využívány jako balíček all inclusive. V rámci domácí péče, kterou si může senior objednat, existuje spousta organizací, které tuto službu nabízí. Jen např. v Basileji jich funguje 35. Často tyto nadace - organizace dostávají dotace od státu, příp. kantonu. Vícegenerační bydlení Stöckliwohnungen Principem tohoto typu bydlení, jehož tvůrcem je Berner Oberland Stöckli, jsou vždy dvě bytové jednotky, kdy v jednom větším bytě bydlí rodina s dětmi 6

7 7

8 curych obyvatel Centrum města má příjemné měřítko, všude se dostanete pěšky, kolo je zde oblíbený dopravní prostředek. Kolem dominanty města Curyšského jezera je zelený pás, který je aktivně využíván k obědovým posezením, v létě jako zelená pláž, pořádají se zde kulturní akce. Curych je sociologicky multikulturním městem a obecně je tu větší poptávka po bydlení, než nabídka. Proto byla již v 1. polovině 20. století řešena otázka bydlení pro seniory. Bytů pro seniory je tu v současné době dostatek, v širokém spektru organizačním i typologickém. Asi 2000 seniorů bydlí v bytech organizace SAW 1), která provozuje celkem 35 zařízení. Za dvoupokojový byt nájemníci platí CHF měsíčně. Jedná se o monofunkční homogenní objekty, kde jsou pouze menší byty pro seniory, kteří si mohou různé doplňkové služby objednávat. Tato nezisková organizace funguje již více než 60 let a je pod dohledem Městské rady. Obytné domy byly a jsou stavěny přímo pro seniory, polovinu nákladových investic hradí město. Spolupráce s architekty zpravidla probíhá na základě architektonické soutěže. Organizace má kolem 130 zaměstnanců. Další organizace, Spitex, je neziskovou organizací zabezpečující domácí péči pro cca 8600 seniorů, kteří bydlí buď ve svých vlastních bytech nebo v pronajatých bytech od SAW. Pracuje zde cca 1200 lidí, z nichž velká část jsou dobrovolníci. V Curychu sahá historie domácí péče již do 19. století, kdy tuto službu začala nabízet ženská sdružení podporovaná církví nebo svobodní lidé. V dnešní době odhadem polovina seniorské populace bydlí ve vlastním bytě a využívá služeb docházejících pečovatelů. 1) SAW - Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich 8

9 SIHLQUAI Fabrikstrasse, Curych 9

10 poloveřejný a polosoukromý prostor seniorské bydlení, domov pro seniory, obecní byty, školka, policie, sídlo zastupitelstva, lékárna, ordinace m 2 23 seniorských samostatných bytů kolem 100 apartmánů 10

11 - Bývalá průmyslová zóna, nyní rezidenční čtvrť s artovým nádechem, spousta kaváren, obchůdků - Klidné bydlení v blízkosti centra - Tramvajová zastávka téměř u domu, 10 minut do centra - Bohatá zeleň, dětské hřiště, dostatek laviček - Multifunkční areál, charakter poloveřejného prostoru - V rámci okolní zástavby komplex ihned upoutá svým charakteristickým materiálovým řešením fasády - Areál navazuje přímo na hlavní ulici, díky mixu funkcí se zde potkávají jak obyvatelé areálu mezi sebou, tak s návštěvníky z venku - Všechny byty mají orientaci do dvou světových stran, mají buď balkón nebo předzahrádku Nahoře: Aktivní využití parteru, senioři mohou sledovat dění z balkónů Dole: Objekty mají průchody, které propojují zvlněný parter - Domy jsou vůči hlavní ulici postaveny napříč, což chodce upoutá a zve ho dovnitř, obyvatelé zároveň mají průhledy na dění na hlavní ulici a na věž kostela - Několik uměleckých skulptur v rámci areálu, vč. ještěra symbolu celého komplexu 11

12 - Celkem 23 seniorských bytů, spravováno neziskovou organizací SAW - Nájem za byt CHF, nájem za CHF - V hlavní budově se nachází státní domov pro seniory - Celkem 91 jednopokojových a 8 dvoupokojových apartmánů (pro páry) - Společné kuchyňky na patře - Cena dle požadovaných služeb CHF/ den (vč. jídla, spotřeby médií, možnost využívání společných prostor, úklid bytu, prádelna), bydlení hotelového typu - Bistro a kavárna, sídlící v hlavní budově, jsou otevřeny i pro veřejnost - Kadeřník, pedikúra, knihovna, multifunkční místnost, bistro Celý areál má výrazné materiálové řešení fasády a tím je oproti okolní zástavbě charakteristický. Zároveň je tu i dostatek zeleně, keřů, stromů, zelených ploch i vertikální zeleně, což pomáhá pestřejšímu smyslovému vnímání. Každý chráněný byt má předsazený balkon provedený v různých barvách a vytváří tak hravé pozitivní prostředí. Zároveň balkóny směřují do vnitřních poloveřejných dvorů a propojují je se soukromým prostorem bytů. Parter řešený mírnými terénními vlnami není možná díky absenci zábradlí bezbariérový ve všech svých částech. Příklad dispozic bytu 1+1 a 2+1 v rámci seniorského bydlení SAW 12

13 REBWIES Rebwiesstrasse, Curych 13

14 autoři WW atelier architektonická soutěž seniorské bydlení organizace SAW + státní domov důchodců 130 jednotek celkem přes 140 seniorů 14

15 - Tramvajová zastávka asi 400 m od objektu - Okrajová část města - Bezproblémové parkování v okolí, jsou zde i parkovací plochy přímo pro obyvatele zařízení - Mírný svah, výhledy z jednotlivých apartmánů na jezero - Rezidenční oblast, rodinné domy, lemováno lesnatými plochami - Chybí malé obchody v bezprostředním okolí - Seniorské bydlení zde svým měřítkem vytváří dominantu oblasti - Velmi členitý objekt vyskládaný z více hmot, bílomodré pruhované markýzy - Místní klinika a nákupní centrum asi 1 km - Velmi klidná oblast, integrace s místními obyvateli pouze v rámci procházek - Kavárna taktéž pro veřejnost prvek integrace - bílomodrý výraz areálu se promítá zarputile i do interiéru - chodby na všech patrech stejné, chybí rozlišovací znaky - prostředí působí nemocničním dojmem, málo dekorací nebo prvků poutajících pozornost - velké společné prostory 15

16 - Domov pro seniory ve stejném architektonickém výrazu hned vedle, samostatné vchody - Přes 80 bytů, většina pro jednu osobu, kolem 25 m 2 - Fungování hotelového typu, platí se za dny, kompletní servis Příklad dispozice bytu 2+1 v rámci seniorského bydlení SAW - Byty jsou zařízené nábytkem, je zde TV, radio, koupelna se sprchovým koutem, balkón - Čajová kuchyňka na patře, jinak společná jídelna - Celkem 37 bytů, většina 1+1, jsou zde i byty pro páry Kadeřník, pedikúra, učebny pro vzdělávací kurzy - Každý byt na jižní straně má svůj balkón - Nájem CHF Příklad dispozice bytu 1+1 v rámci seniorského bydlení SAW - Byty jsou nezařízené, je zde pouze kuchyňská linka se základními spotřebiči - Senioři mohou fungovat naprosto samostatně, nebo si připlácí za ošetřovatelské služby několikrát týdně - Účastní se splečenských akcí pořádaných sousedním domovem pro seniory 16

17 17

18 basilej obyvatel Basilej je vzhledem ke své poloze multikulturní město. Leží na rozhraní tří států - Švýcarska, Německa a Francie. Řeka Rýn tvoří fenomén města. Je zde mnoho kulturních a vzdělávacích institucí, které sem lákají intelektuály z okolních států. Pro seniory je k dispozici 33 autonomních zařízení tzv. alterssiedlungen. Domy s pečovatelskou službou poskytují kolem 2900 míst. Zařízení mají většinou jednotek, výjimečně jsou zde domovy pro až 250 seniorů. Většina objektů pochází ze 70. let, mnohé z nich již prošly rekonstrukcí. Pro umístění do seniorských center není podmínkou mít trvalé bydliště ve městě. Klient pak ale nepobírá dotace města/kantonu a hradí si větší část nákladů. 18

19 KANNENFELD Burgfelderstrasse, Basilej 19

20 autoři Silvia Gmur Architekti dům s pečovatelskou službou a samostatné seniorské bydlení žije zde více než 120 seniorů 20

21 - Zařízení leží blízko centra, cca 15 minut tramvají - Dotváří polouzavřený blok, který je lemován dvěma křižujícími se rušnými silnicemi - Byty mají okna a lodžie do rušné ulice, nulová vizuální atraktivita - Lodžie jsou zasklené s exteriérovými roletami - Spodní byty mají předzahrádky do dvora, polosoukromý prostor - Obchody, kavárny a restaurace v přilehlých ulicích - Parkování pro návštěvy je zde vzhledem k hustší městské zástavbě problematické, je zde pouze pár veřejných míst k parkingu Nahoře: Polosoukromý prostor předzahrádek Dole: Problémy se zásobováním budovy - Restaurace má samostatný vstup, který je blíže k ulici, otevřeno i pro veřejnost - Blok je do dvora ze severozápadu prostupný, vzniká zde poloveřejný prostor, dětské hřiště, klidná atmosféra předzahrádek - Každá jednotka má vlastní koupelnu se sprchou, toaletou, umyvadlem a balkonem - Pohledový beton se promítá i do interiéru, seniory přijímán negativně, někde již upraveno 21

22 Dominující materiály - pohledový beton, transparentní zasklení a fasádní skleněné tabule v zelenkavém odstínu působí až příliš sterilním a neosobně studeným dojmem. Seniorům také nevyhovují celoprosklené lodžie, kde při horším zraku hůře odhadují konec prostoru. Pohledový beton je pro svou surovost vnímán seniory negativně, působí na ně jako nedokončená stavba. Temnější průchod z ulice, který nepůsobí moc bezpečně. O to větší je překvapení, jaké příjemné, prostorné a plné zeleně je poloveřejné prostředí uvnitř bloku. Nadace CasaVita - spravuje celkem 5 domů pro seniory, všechny ve městě Basilej - V polovině 90. let zde byla velká poptávka po domech s ošetřovatelskou službou - Pro klienty, jejichž důchod a úspory nepostačují na hrazení péče, je zde možnost požádat o příplatek na tuto péči a pokud ani to nepostačuje, pak je nedoplatek hrazen kantonem (to se však týká pouze klientů, kteří mají v Basileji trvalé bydliště min. 15 let) - Zařízení nabízí pouze dlouhodobou péči - Vybavení místností: lůžko, stůl s vozíkem na jídlo, šatní skříň, stolní lampa, závěsy, radio, tv, telefon, zrcadlo, vybavená koupelna - Lékařská péče: senioři mohou docházet stále ke svým lékařům, v rámci objektu bývá však vždy přítomen lékař 22

23 Marien Haus Markgraflerstrasse, Basilej 23

24 Wilfrid and Katharina Steib architekti multigenerační bydlení + dům s pečovatelskou službou 16 dvoupokojových apartmánů + 91 bytů v domě s pečovatelskou službou + 34 míst pro klienty s demencí 24

25 tzv.stöckliwohnungen - multigenerační bydlení - Čtyřpokojový rodinný apartmán + dvoupokojový apartmán seniorů, bydlí dohromady jako jednotka, mají samostatné vchody. Jde o koncept vzájemné pomoci, která je dobrovolná - Celkem je zde 16 dvoupokojových apartmánů pro seniory - Nájem je kolem 1100 CHF, plocha pokoje celkem cca 52 m 2 - Všechny apartmány mají balkon - Senioři mohou využívat veškeré služby domova s pečovatelskou službou - Dva dlouhé šestipatrové kvádry jsou vestavěny do blokové zástavby a spojeny přes dvoupatrový krček do výsledného tvaru U - Dům s pečovatelskou službou se nachází při rušnější komunikaci, obytné prostory mají ale výhled pouze do dvora na jižní stranu, kam směřují i početné lodžie - Samostatné byty pro seniory spolu s rodinným bydlením se nacházejí v druhé budově, která lemuje obytnou ulici s malým automobilovým provozem - Zastávka tramvaje cca 200 m od domu, 15 min z centra Příklad dispozice 2+1 v rámci samostatného seniorského bydlení, které se snaží kooperovat s rodinnými apartmány - Obchůdky a restaurace v nejbližším okolí 25

26 - Společenský sál využívaný i jako duchovní prostor, bohoslužby mohou navštěvovat i lidé z okolí Nahoře: Kardio fitness také ve společných průchozích prostorách, velmi využívané Dole: Zázemí pro sestřičky v rámci společných prostor, vizuální kontakt Pflegeheim Dům s pečovatelskou službou - Nabízí místo pro celkem 111 seniorů, z toho pro 77 v části s ošetřovatelskou péčí, 34 se speciální péčí o lidi s demencí a 14 dvoulůžkových apartmánů - Lidé trpící demencí fungují v rámci menší skupiny, komunity - Přímo v objektu se nachází kadeřník, kavárna - vchod přes hlavní recepci, fyzioterapie, pedikúra - Ergoterapie, výrobky vystavené v hlavní hale - Velkorysé společné prostory - Spousta bílých a světlých odstínů, chybí výraznější kontrast v interiéru - Skleněné příčky - nepraktické pro údržbu, pohyb a orientaci seniorů 26

27 REHAB Im Burgfelderhof, Basel Centrum pro léčbu pacientů po poranění míchy a mozku 27

28 Herzog & De Meuron struktura budovy inspirována městem, atria jako náměstí nejen pro seniory, klienti všech věkových kategorií 28

29 - Klienti zde tráví obvykle okolo 18 měsíců = poměrně dlouhá doba, po kterou zde nacházejí domov - Tráví zde čas rehabilitací a nácvikem dovedností pro návrat do běžného života i volný čas, setkávají se zde s rodinou i přáteli - Záměrem bylo navrhnout objekt, který se nebude podobat nemocnici, nebude vyvolávat ústavní dojem, úzkost, sterilitu - Byl vytvořen členitý objekt, téměř městečko s ulicemi, náměstími, zahradami a s oddělenými obytnými částmi, ve kterém je možné dostat se z jednoho místa do druhého několika různými cestami jako ve městě - Dvoupodlažní budova, bezbariérové řešení; v přízemí se nachází místnosti pro terapii a rehabilitační vybavení, v prvním patře jsou pokoje klientů; na části pobytové zelené střechy ještě kvádr knihovny - Kladen důraz na propojení interiéru a exteriéru k tomu přispívá pět odlišných dvorů (atrií), které slouží nejen jako orientační body, ale zároveň dovolují dennímu světlu proniknout dovnitř - Každé nádvoří je pojato jiným způsobem se stromy nebo s vodní plochou - Struktura budovy inspirována městem, pojata jako náměstí, ulice a jednotlivé domy do jednotlivých částí objektu se vstupuje z propojených dvorů, člověk vchází do interiéru z venkovního prostoru, který prochází budovou 29

30 - Jednotlivé domy se liší svým pojetím tělocvična a místnosti pro ergoterapii, stejně jako pokoje klientů, jsou definovány velkými okny a výhledy do krajiny, s téměř neznatelným přechodem interiéru v exteriér; naproti tomu další části jsou orientovány dovnitř, jako např. bazén, který se nachází na centrálním náměstí - Ve střeše umístěny kruhové otvory/okna, kterými prochází světlo do pokojů klientů výhled ven tak mají i ti, kteří jsou upoutaní na lůžko - Budova je stejně komplexní jako potřeby klientů a jejich rodin - V objektu se nachází místa uzavřená, se soukromím, vhodná k rozjímání, stejně jako prostory pro setkávání a společné aktivity; zároveň jsou zde i zákoutí bez pevně definované funkce, vhodná pro trávení času mezi procedurami nebo náhodná setkání - Z použitých materiálů dominuje dřevo (na fasádě i v interiéru), využity jsou horizontální i vertikální lamely, propojené oblými prvky z plexiskla, které ve slunci září jako korále - Analogií těchto prvků v mnohem větším měřítku jsou kulovité plochy ve stropě pokojů klientů/na střeše jako velká oka vpouští do pokojů denní světlo a klientům na lůžku umožňují výhled na oblohu, současně se dají uzavřít, pokud to není obyvatelům příjemné - Všechny pokoje jsou tak navzdory hlubokému předsazenému balkonu velmi světlé (balkon je dostatečně prostorný pro vyvezení lůžka z pokoje) 30

31 31

32 N I Z O Z E M Í nové trendy v bydlení pro seniory V Nizozemí žije v současné době nejvíce seniorů (90 %) ve vlastním domově. Pro ulehčení rostoucího tlaku na pečovatelské služby vláda povzbuzuje starší lidi v pokračování života v jejich domácím prostředí s pečovatelskou podporou. Zbylých 10 % seniorů cca osob - zůstává v domovech se zajištěnou péčí nebo v sanatoriích. Jsou to především lidé, kteří nejsou schopni samostatné péče o sebe samé a o domácnost a vyžadují intenzivní každodenní péči. Domovy důchodců se v Nizozemí začaly masivně budovat po druhé světové válce, kdy byl na trhu nedostatek bytů. Starší lidé byli povzbuzováni k přesunu do ústavů, aby uvolnili bydlení dostupné mladším lidem. Samotnými seniory byl zprvu tento trend přijímán kladně, získali často finanční a emocionální nezávislost na svých rodinách a sociálně homogenní prostředí bylo chápáno zprvu jako výhoda. Kolem roku 1975 žilo přibližně 11 % lidí starších 65 let v domovech pro seniory. Brzy však byla Nizozemci institucionální péče vyhodnocena jako nežádoucí a okrajová forma bydlení pro starší občany. Nizozemská vláda si stanovila limit, že ne více než 10 % obyvatel nad 65 let by mělo žít v domovech pro seniory. Zároveň začali být starší lidé motivováni k životu v jejich vlastních domovech nejen strukturálními změnami, ale i společenskou atmosférou. Velká část z 1,6 milionů seniorů, kteří žijí ve svých bytech, vyžaduje občas pomoc s domácností nebo jen čistě sociální kontakt s prvky terapie. Je zde však stále nedostatek neformální péče, a proto soukromý i veřejný sektor neustále pracují na vylepšení nabídky. V každém velkém městě jsou organizace sociální péče; dobrovolníci, podporovaní profesionály, kteří se starají o seniory žijící ve svých domovech, t.j. chodí nakupovat, dělají společníka a podněcují kontakt a interakci. V každé komunitě jsou často také denní centra, většinou ve spolupráci s centry péče. Každodenní péči (asistence poskytovaná nemocné osobě nebo nemohoucí osobě rodiči, dětmi, přáteli, sousedy a jinými) poskytuje přibližně 15 % nizozemské populace. Podle prognózy zůstane toto číslo stejné, zatímco počet lidí, kteří takovou pomoc budou potřebovat, poroste. Již nyní se upozorňuje na to, že v současnosti je počet lidí poskytujících každodenní péči už přetížený, kdy se například někteří senioři starají sami o svého partnera. Klasické byty často vyžadují drobné úpravy, aby pohyb seniorů v rámci jejich obydlí byl komfortní a bezbariérový. Pro tyto potřeby byla v Nizozemí vyvinuta uživatelsky zjednodušená aplikace - Zorginwoningen.nl, která dle zadaných parametrů názorně ukazuje prostorové nároky včetně simulace pohybu seniora v dané místnosti. Program je kompatibilní s AutoCadem a je tak užitečnou pomůckou jak pro architekty, tak pro investory nebo zástupce měst. 32

33 33

34 AMSTERDAM obyvatel Zajímavostí a zároveň charakteristikou Amsterdamu je jeho kosmopolitnost. Pouze polovina populace jsou totiž Nizozemci a tudíž i národnostní škála seniorů může být do budoucna velmi pestrá. Největším poskytovatelem zdravotních a sociálních služeb je organizace Cordaan, která vedle zaměstnanců spolupracuje i s téměř třemi tisíci dobrovolníků. Při navrhování nového zařízení funguje Cordaan jako odborný konzultant, budovy však přímo nevlastní. Amstelring (dříve Osira) se zaměřuje na péči o seniory v celém jejím rozsahu. Provozuje jak domovy s pečovatelskou službou, tak i hospice a denní centra. Zároveň zajišťuje individuální pomoc pro seniory žijící ve svých domovech. Funguje zde velmi dobrá spolupráce s různými školami, jejichž studenti chodí do Amstelringu na pracovní stáže. Důležitou roli zde plní i dobrovolnická činnost, které se věnují nejen studenti, ale často lidé středního věku. 34

35 WOZOCO Reimerswaalstraat 10, Amsterdam 35

36 MVRDV architekti solitér turistická atrakce = sociální interakce pro seniory kolem 100 bytů prosklené pavlače 36

37 - Rezidenční oblast, sídliště z šedesátých let, chybí pestrost funkcí - Dům působí jako solitér nejen svým výrazem, ale i urbanistickým začleněním - Z obou stran přiléhají parkovací plochy, chybí poloveřejný prostor předzahrádek atp. - 9 nadzemních podlaží, lehce převyšuje okolní zástavbu - Parkování těsně přiléhající k objektu - Zastávka veřejné dopravy poměrně daleko, asi 8 minut chůze - Zástavba sídlištního typu, horší orientace, Wozoco slouží jako orientační bod 37

38 - Pavlačové řešení severní fasády, většina bytů orientována na jih - Silný architektonický výraz díky vybíhajícím vykonzolovaným blokům - Finanční náročnost konstrukčního řešení byla zřejmě kompenzována levnými materiály, viditelná degradace Dřevěné obložení má přátelštější charakter, škoda že nebylo užito barevného prosklení i na pavlač. - Chybí společenská místnost, vstupní prostory mají neosobní charakter - Dřevěný obklad v kontrastu s barevným plexisklem - Kolem 13 bytů na patře, každý má svůj balkón - Různá dispozice bytů, převažují 2+kk a 3+kk Charakter pavlače s mnoha kovovými prvky a mřížemi působí vězeňským dojmem. - Na pavlačích zachován pohledový beton, viditelné rozvody médií Červená vstupním domu. dominuje prostorám 38

39 LEO POLAK Saaftingestraat 8, Amsterdam 39

40 Poslední dvě rekonstrukce v letech 1999 a 2006 chráněné bydlení, seniorské byty, byty pro klienty s demencí, dočasná péče, hospic, denní centrum pro klienty s počátečním stadiem demence celkem přes 160 klientů 40

41 - Klidná okrajová čtvrť Amsterdamu - Několik parků v blízkém okolí - Autobusová zastávka cca 100 m - Celý areál je oplocený - Velký parking v rámci komplexu - Stromořadí lemující jihovýchodní část - Kvádrovité hmoty propojeny ve svém středu prosklenými krčky - 3 nadzemní podlaží - Pacienti s demencí žijí ve skupinkách po šesti - Pod dozorem odborníka se snaží o maximální samostatnost v rámci skupiny domácí práce, kulturní program, vycházky - Zařízení patří k průkopníkům snahy o maximální autonomnost lidí trpících demencí - Informační systém, který upozorňuje, pokud se klient dostane do jiných než povolených částí areálu či mimo areál - Denní centrum funguje od 10 do 16 hodin, specializuje se i na lidi s počátečním stadiem demence - Uzavřený areál s vnitřními zahradami, které mají vizuální kontakt s ulicí 41

42 - Fasáda velmi barevná, mnoho zákoutí - Interiérový architekt Annekoos Littel, studio specializující se již více než 25 let na interiéry do zdravotnických sociálních zařízení - Každé patro je pojato v jiné barvě, jiný design, vytváří se tak vždy charakteristické prostředí - Střídání vinylových podlah a koberce, haptické vnímání, různé povrchy stěn - Senioři mohou využít služeb specialistů geriatr, fyzioterapeut, terapeut pro organizaci volnočasových aktivit, psycholog, ergoterapeut, diabetologický specialista, muzikoterapeut a další 42

43 KADOELERBREEK Banne Buikslootlaan, Amsterdam 43

44 2012 architekti EGM 35 % tržních bytů 65 % sociální bydlení vč. chráněného bydlení kolem 180 apartmánů 2/ 4/ 8/ 14-ti patrové hmoty 44

45 - Veřejná střešní zahrada - Cihla je pohledový i konstrukční materiál, typické pro nizozemské prostředí - 2/4/8/14-ti patrové bloky pojaty jako nákupní centrum služeb - Nový systém péče i přístupu ke klientům (vše se řídí podle jejich přání a preferencí, nikoli jednotný režim pro všechny jako v ústavu; práce v menších skupinkách) - Budova vlastněná neziskovou organizací Ymere, služby poskytovány dalšími neziskovými organizacemi, z nichž nějvětší podíl má Cordaan - Při financování spolupráce veřejného i soukromého sektoru Vlevo: Zázemí personálu Vpravo: Prostory společné pro všechny jednotky s místností personálu - Nájemné standardizováno pro sociální bydlení (určeno a dotováno vládou) - Restaurace CoCo s kooperace Cordaan a Combiwel + hotelová škola (obsluha kuchyně) pouze dva běžní pracovníci manažerka a kuchař Zbytek učni, dobrovolníci, osoby s lehkým zdravotním postižením apod. integrace do společnosti, pracovního prostředí - Zaměstnávají i osoby se zhoršenou možností uplatnění na trhu práce - Denní centrum zaměřené na ergoterapii - Místní péče v rámci objektu je po malých jednotkách, každá po 5 7 lidech, s kombinovaným tělesným a mentálním postižením = dost náročné na péči, v každé jednotce jsou dvě sestry - Každá jednotka je specificky zařízená (barvy, nábytek) podle nátury obyvatel (v jedné pracují - živé barvy, v jiné odpočívají - tlumenější barvy) - Alarm blízko postele a v koupelně tlačítko, jinak provázek; alarm i na dveřích do pokojů dá se nastavit tak, aby sestru upozornil, že člověk vychází z pokoje - Elektronicky se dá nastavit, kam člověk může vstoupit a kam ne 45

46 - Mezi jednotkami centrum pro pečovatele - Sestra nemá vlastní zázemí v bytě, pouze stolek s počítačem a skříňku na léky a dokumenty - Všechny pokoje v jednotce jsou jednolůžkové s vlastní koupelnou Příklady dispozic seniorského bydlení Interiér každé jednotky je zařízen odlišně vzhledem k povaze a individuálním potřebám každého klienta 46

47 HANZEBORG Oningbergenstraat, Lelystad 47

48 2010 EMG architekti domov s pečovatelskou službou, denní centrum chráněné bydlení, seniorské byty dvou a třípokojové byty m 2 48

49 - V rámci nové rezidenční čtvrti, jak rodinné domy, tak bytovky - Objekt vytváří výškovou i hmotovou dominantu okolí - Navazuje bezprostředně na park - Vlaková zastávka 400 m - Dostatek parkovacích ploch bezprostředně u objektu - Podélná pětipatrová hmota a jedenáctipatrová věž - Spodní dvě podlaží maximálně přístupná veřejnosti bazén, fitness, dětské centrum, lékaři, knihovna, restaurace - Francouzské balkony nebo vykonzolované klasické balkony - Okna chráněna exteriérovými roletami - Možnost krátkodobého pronájmu bytu až na 12 týdnů, např. pro seniory po úrazu - 4 komunity po 6 klientech s psychickým nebo fyzickým postižením - Knihovna, prádelna, restaurace, kavárna, dětské centrum, salon krásy, bazén, fyzioterapie, logopedie - Velká integrace s místními obyvateli Dole: Barevné provedení chodeb, různé plastické tapety, bordury Nahoře: Barevné obklady i na toaletách 49

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

KONCEPT KOMUNITNÍHO BYDLENÍ

KONCEPT KOMUNITNÍHO BYDLENÍ workshop Komunitní bydlení (nejen) pro seniory KONCEPT KOMUNITNÍHO BYDLENÍ Brno, listopad 2013, David Tichý, technická spolupráce Zuzana Lyčková DAVID TICHÝ 2/21 SMĚŘOVÁNÍ KONCEPCE Omezení osamocení v

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

EBM Partner a.s. a Centrum bydlení pro seniory. KONCEPT Centra bydlení pro seniory

EBM Partner a.s. a Centrum bydlení pro seniory. KONCEPT Centra bydlení pro seniory EBM Partner a.s. a Centrum bydlení pro seniory Od roku 1998 se zakladatelé společnosti EBM Partner a.s. věnují problematice bydlení a obzvlášť bydlení pro seniory. Od té doby až dodnes se účastnili sami

Více

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová Bydlení pro seniory v Podvinní Jana Homolová ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Jana Homolová AR 2012/2013, ZS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: (ČJ) BYDLENÍ PRO SENIORY

Více

Rodinné domy typu A, varianty dispozic

Rodinné domy typu A, varianty dispozic Standardní dispozice 4+kk Domy typu A ve standardní variantě jsou přístupné ze severní strany. Jsou od obytné ulice odděleny pásem zeleně a jejich dominantním prvkem je na jih orientovaná rozlehlá krytá

Více

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE ZADAVATEL: Jiří Novotný Za Kovářským rybníkem, Praha AUTOR: Ing. arch. Naďa Richterová Zahořany 32, 411 48 Křešice DATUM: 14. 10. 2014 FORMÁT: 23 A4 1

Více

Popis nemovitostí Oceňovaná nemovitost Byt č. 1391/27 (4+kk) Krakovská, Praha 1 - Nové Město zdroj informací: VÝPOČET POROVNÁVACÍ HODNOTY nemovitost č. 1 nemovitost č. 2 nemovitost č. 3 nemovitost č. 4

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku ARCHITEKTI Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň Na pozemek je navržen jednopodlažní objekt s podkrovím a jedním polosuterenem, který v maximální míře využívá jak svažitosti pozemku, tak jeho

Více

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby Kritéria komunitní sociální služby aktivita 5.01 Zpracování indikátorů hodnocení Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče a metodiky jejich naplňování Úvod

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

KOMUNITA V ZAHRANIČÍ S T Á R N U T Í V K O M U N I T Ě

KOMUNITA V ZAHRANIČÍ S T Á R N U T Í V K O M U N I T Ě KOMUNITA V ZAHRANIČÍ S T Á R N U T Í V K O M U N I T Ě V e r o n i k a B E Š Ť Á K O V Á w w. c o h o u s i n g. c z O B S A H Ú V O D N U T N Ý E X K U R Z D O D E M O G R A F I C K É S I T U A C E K

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

VE VÍCEGENERAČNÍ KOMUNITĚ S H R N U T Í Bydlení pro seniory, diskuzní setkání časopisu Stavební fórum, angelo hotel Prague, 9. 3. 2011 Ing. arch.

VE VÍCEGENERAČNÍ KOMUNITĚ S H R N U T Í Bydlení pro seniory, diskuzní setkání časopisu Stavební fórum, angelo hotel Prague, 9. 3. 2011 Ing. arch. A K T I V N Í S T Á R N U T Í VE VÍCEGENERAČNÍ KOMUNITĚ S H R N U T Í Bydlení pro seniory, diskuzní setkání časopisu Stavební fórum, angelo hotel Prague, 9. 3. 2011 Ing. arch. Veronika BEŠŤÁKOVÁ Fakulta

Více

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři:

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři: Soutěž: Navrhni projekt Chráněné bydlení Konvalinka Autoři: Julie Artemová, Lucie Marečková Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov OBSAH 1. Popis výchozího stavu. 3 2. Cíle

Více

Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení u domácností potenciálně i akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení - senioři

Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení u domácností potenciálně i akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení - senioři Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení u domácností potenciálně i akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení - senioři Cíl vytvořit finančně dostupné sociální bydlení pro seniory ve stávajících

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Srovnávací tržní analýza

Srovnávací tržní analýza Srovnávací tržní analýza 1/6 Srovnávací tržní analýza Ladislav Jandáček ladislav.jandacek@re-max.cz +420 727 832 834 Klient : Potanková Jaroslava Nemovitost : Prodej bytové jednotky Adresa : Čimická 2

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Chvalkovice na Hané Ivanovice na Hané Slovo úvodem Domov u zámku, o.s. je neziskový poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům v roce 2014 nabízel tři druhy registrovaných

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

centrum bydlení pro seniory

centrum bydlení pro seniory centrum bydlení pro seniory recepce ZÁKLADNÍ INFORMACE Od roku 1998 se zakladatelé společnosti EBM Partner a.s. věnují problematice bydlení a obzvlášť bydlení pro seniory. Od té doby až dodnes se účastnili

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2 Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT HOTELU V GOLFOVÉM AREÁLU ( DESIGN EXTERIÉRU, INTERIÉRU ) Martin Slánský Střední odborná škola

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní Organizační pokyny pro účastníky konference Aktuální otázky vězeňství Ubytování: V případě zájmu je možné pro Vás zajistit ubytování

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

rezidenční zóna 52 Domus Aurea

rezidenční zóna 52 Domus Aurea rezidenční zóna Elegantní stavba od studia JM Architecture je pojata jako dvoupodlažní. Nad zem vyčnívá skleněný pavilon ve tvaru písmene U, pod ním je do svahu zapuštěný betonový blok. 52 Domus Aurea

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

KATALOGOVÝ LIST BD K Dolům 41, Praha 12 Modřany

KATALOGOVÝ LIST BD K Dolům 41, Praha 12 Modřany BYTY K PRODEJI Všechny byty mají skvělou dispozici, balkon nebo terasu, sklepní kóji přístupnou z 1.NP a kryté parkovací stání. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn obklady,

Více

BYTOVÝ DŮM ÚSTÍ NAD LABEM, BUKOV - RONDEL JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH,

BYTOVÝ DŮM ÚSTÍ NAD LABEM, BUKOV - RONDEL JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, BYTOVÝ DŮM ÚSTÍ NAD LABEM, BUKOV - RONDEL JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Bytové domy Ústí nad Labem Bukov Realizace: 2003 2005 Původní projekt: Mera-Czech a. s. Přepracování

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE NOVINKA PRAKTIK 1316 s garáží předpokl spotřeba energie za rok malá, vhodný i na malé a užší parcely komfortní zádveří velkoprostor obývacího pokoje s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin pod

Více

Bilance zpevněných ploch a ploch zeleně na pozemku. Plocha pozemku p.č.k. 1261/75 1055 m 2. Zastavěná plocha 271 m 2. Zpevněné plochy 145 m 2

Bilance zpevněných ploch a ploch zeleně na pozemku. Plocha pozemku p.č.k. 1261/75 1055 m 2. Zastavěná plocha 271 m 2. Zpevněné plochy 145 m 2 Bilance zpevněných ploch a ploch zeleně na pozemku Plocha pozemku p.č.k. 1261/75 1055 m 2 Zastavěná plocha 271 m 2 Zpevněné plochy 145 m 2 Plocha bazén 24 m 2 Plocha zeleně 615 m 2 0 2 5 10 Koeficient

Více

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE:

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE: Praha 5 Zličín lokalita Metropole Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.638.421 Kč vč. DPH (4.902.975 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy: 36.900 Kč/m2

Více

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri Achilleas studia *** 42 Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska Nidri, přímo u písčité pláže s pozvolným přístupem do vody. Centrum Nidri s přístavem a mnoha tavernami je vzdálený asi 1 kilometr.

Více

Spa Boutique Hotel LÖWENSTEIN **** +

Spa Boutique Hotel LÖWENSTEIN **** + Spa Boutique Hotel LÖWENSTEIN **** + Nabízíme celkem 16 komfortně vybavených apartmánů ve 4 kategoriích. V designu interiéru hotelu upřednostňujeme čisté linie, u vybavení apartmánů kombinujeme moderní

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

5/2.3 POZEMNÍ STAVBY TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ

5/2.3 POZEMNÍ STAVBY TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU Část 5, Díl 2, Kapitola 3, str. 1 5/2.3 POZEMNÍ STAVBY I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ Těžce pohybově Všechny vchody pro veřejnost musí být bezbariérově přístupné. U změn staveb,

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

KONTEJNEROVÉ STUDENTSKÉ BYDLENÍ AACHEN

KONTEJNEROVÉ STUDENTSKÉ BYDLENÍ AACHEN KONTEJNEROVÉ STUDENTSKÉ BYDLENÍ AACHEN DIPLOMNÍ PROJEKT / PAVEL LEJDAR ATELIÉR ŠESTÁKOVÁ / 15 118 ÚSTAV NAUKY O BUDOVÁCH / FA ČVUT / ZS 2013/2014 vedoucí práce doc. Ing. arch. Irena Šestáková / konzultace

Více

Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum

Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum 6. 5. 2010 od 11:00 do 13:00 hodin, Hotel Beránek Petr Wija Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování, MPSV Expected increase in senior

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce

Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce V říjnu až prosinci 2012 byly podepsány Dohody o projektu mezi zástupci švýcarské strany a Ministerstva financí Národní koordinační jednotky Programu

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE nuance - architektonická dílna STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE Studie využití lokality v okolí obecního úřadu a základní školy v Dolních Domaslavicích. Hlavní seznam příloh: A B C D E identifikační

Více

Nabídka komerčního objektu v areálu DOB Centrum v Dobřichovicích. k prodeji. www.dob-invest.cz

Nabídka komerčního objektu v areálu DOB Centrum v Dobřichovicích. k prodeji. www.dob-invest.cz Aktuálně k prodeji Nabídka komerčního objektu v areálu DOB Centrum v Dobřichovicích připraveno pro wellness, fitcentrum, zdravotní služby (rehabilitace/ordinace) právě stavěno jako součást areálu s bydlením

Více

Exkluzivní. Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz LISTOPAD 2013

Exkluzivní. Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz LISTOPAD 2013 Exkluzivní nemovitosti Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz Představení kanceláře The RE/MAX Collection Platinum The RE/MAX Collection je prémiová značka

Více

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi Achillion hotelové apartmány*** ŘECKO Zakynthos / Amoudi / / Poloha: apartmánový hotel Achillion se nachází v malé vesničce Amoudi cca 6 km od centra Alikanas a Alikes. Achillion leží v klidné části, v

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

OASIS MARINA Resort - El Ahyaa

OASIS MARINA Resort - El Ahyaa OASIS MARINA Resort - El Ahyaa Oasis Marina Oasis Marina má ideální polohu, je situována přímo u moře, 15 km od centra Hurghady s mnoha obchody, kluby a nočním životem, 10 km od El Gouny s golfovými hřišti,

Více

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař 1 2X9bytové domy v Polici nad Metují 2X9bytové domy v Polici nad Metují David Chmelař 2 2X9bytové domy v Polici nad Metují / Kontext okolní krajiny Zadání Dva totožné objekty s devíti malometrážními (startovními)

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Víceúčelový objekt. Centrum Hostivice. www.centrumhostivice.cz

Víceúčelový objekt. Centrum Hostivice. www.centrumhostivice.cz Víceúčelový objekt www.centrumhostivice.cz Základní a statistické údaje o Hostivici Kraj: Okres: Katastrální území: Katastrální výměra: Středočeský Praha-západ Hostivice a Litovice 1 449 ha Statut města:

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2 Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE DESIGNU RODINNÉHO DOMU (exteriér, interiér) Martin Slánský Střední odborná škola stavební a Střední odborné

Více

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM/KYNÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE BRUNŠOV 365, 252 31 VŠENORY

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM/KYNÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE BRUNŠOV 365, 252 31 VŠENORY JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM/KYNÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE BRUNŠOV 365, 252 31 VŠENORY Číslo zájemce/kyně: Příjmení Jméno Datum narození Zdravotní pojišťovna

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

Příloha č.2. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014

Příloha č.2. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Příloha č.2 důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Posouzení záměru na využití objektu Zámečku v Tuklatech na ubytování pro seniory. Na

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

BEZBARIÉROVOST A HISTORICKÉ OBJEKTY

BEZBARIÉROVOST A HISTORICKÉ OBJEKTY BEZBARIÉROVOST A HISTORICKÉ OBJEKTY ING.ARCH. IRENA ŠESTÁKOVÁ ČVUT PRAHA, FAKULTA ARCHITEKTURY Právním předpisem platným při navrhování objektů zhlediska bezbariérovosti je vyhláška 369/2001Sb. a její

Více

Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí

Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí Situace, M 1:500 1+kk a 2+kk, M 1:50 Pohled jihovýchodní, M 1:200 Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí Pohled severovýchodní, M 1:200 VSTUP, ŠATNA ODPOČINEK Stacionář, M 1:50 Západ Jih

Více

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY 22.10.2003 OBECNĚ Metody návrhu prefabrikovaných betonových konstrukcí jsou založeny na otevřeném modulárním systému. Příklady řešení řadových a věžových prefabrikovaných bytových

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc.

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Jan Bárta SEZNAM PŘÍLOH 1. Průvodní zpráva 2. Půdorys

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu proměny bytu Byt Text a vizualizace: Kateřina Mlejnková mladého muže Do redakce dochází stále více žádostí od lidí, kteří se rozhodli renovovat svůj byt, abychom jim poradili při jejich úvahách o rekonstrukci

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30.

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30. BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA:

Více

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence Ondřejov - Zvánovice 365 dní v roce 24 hodin denně 7 dní v týdnu Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Úvod Yverdon-les-Bains je švýcarské lázeňské město nacházející se se na břehu jezera Neuchâtel. Současná situace je výsledkem takřka třísetletého vývoje, ačkoliv Yverdon byl jako město

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Nový rezidenční projekt v srdci Švýcarska

Nový rezidenční projekt v srdci Švýcarska Nový rezidenční projekt v srdci Švýcarska Umístění Nový rezidenční projekt v srdci Švýcarska se nachází v jednom z nejkrásnějších regionů v Alpách Bernese Oberland v blízkosti Interlakenu, Brienz. Bernese

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

lokalita Javorová čtvrť

lokalita Javorová čtvrť Praha 10 Horní Měcholupy lokalita Javorová čtvrť Byt č. 240 / bytový dům H / 8. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 2.454.426 Kč vč. DPH (2.028.451 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy:

Více

***Apartmán u moře za cenu bytu v Praze s využitím financování v České republice***

***Apartmán u moře za cenu bytu v Praze s využitím financování v České republice*** ***Apartmán u moře za cenu bytu v Praze s využitím financování v České republice*** Specializujeme se na investice do apartmánů v dobrých lokalitách na španělském pobřeží, v blízké vzdálenosti od pláže

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

návštěvy proměny 14 bydlení

návštěvy proměny 14 bydlení 14 bydlení ČERVEN 2011 Svěží mix barev a tvarů Vysokoškolačka Míša a její přítel si tak oblíbili Brno, kde oba studují, že se zde rozhodli zůstat natrvalo. Pořídili si byt, který je dost prostorný i na

Více

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří O projektu Dvorec Temelín Realizátorem projektu je občanské sdružení POMOC, které významně přispělo svými zkušenostmi z provozu Domova sv. Anežky v Čihovicích. Po dlouhém hledání se stal rozsáhlý areál

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Obsah: DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ... 1 DEFINICE PÉČE... 5 Oblast zdravotní péče... 5 Oblast sociálních služeb...

Více