Nové trendy v bydlení pro seniory Rozvoj elektronických studijních materiálů o bydlení - FRVŠ G1 326/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové trendy v bydlení pro seniory Rozvoj elektronických studijních materiálů o bydlení - FRVŠ G1 326/2013"

Transkript

1 Nové trendy v bydlení pro seniory Rozvoj elektronických studijních materiálů o bydlení - FRVŠ G1 326/2013 Mgr. Lenka Váňová, Ing. arch. Romana Fukalová, prof. Ing. arch. Irena Šestáková, Ing. arch. Pavel Lupač ČVUT v Praze Fakulta architektury 1

2 ÚVOD...3 ŠVÝCARKO...5 CURYCH...8 sihlquai...9 rebwies...13 BASILEJ...18 Kannenfeld...19 Marien Haus...23 rehab...27 NIZOZEMÍ...32 AMSTERDAM...34 Wozoco...35 leo Polak...39 Kadoelerbreek...43 hanzeborg...47 ČESKÁ REPUBLIKA...52 PRAHA...55 dřevčicý park...56 Na Dračkách...60 senior Park...64 ZÁVĚR...68 Seznam odborné literatury...69 Elektronické zdroje...70 obsah 2

3 úvod Záměrem tohoto projektu je rozšíření elektronických studijních materiálů o problematiku bydlení pro seniory. Tato publikace představuje prostřednictvím případových studií rozdílná architektonická a materiálová řešení existujících zdravotnických a sociálních zařízení pro seniory ve Švýcarsku, v Nizozemí a v České republice. V rámci zahraniční cesty do Švýcarska byla navštívena zařízení v Curychu a v Basileji. Druhá zahraniční cesta, do Nizozemí, analyzovala trendy v bydlení seniorů především ve městě Amsterdam. Pro srovnání byla vybrána zařízení v České republice, zejména v Praze a jejím okolí. Na konci publikace naleznou studenti rovněž seznam příslušné odborné literatury a odkazy na doporučené internetové zdroje. Tento studijní materiál je určen především studentům a studentkám bakalářského a magisterského studijního programu na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Mohou je využít rovněž studenti vysokých škol stejného zaměření, např. studenti bakalářského a magisterského studijního oboru Architektura a stavitelství při Fakultě stavební Českého vysokého učení technického, případně dalších oborů. 3

4 Švýcarsko počet obyvatel: 8,0 mil. populace nad 65 let: 17 % hdp (PPP): USD průměrný plat hrubá mzda Kč čistá mzda Kč průměrný věk M/Ž 79/84 Nizozemí počet obyvatel: 16,8 mil. populace nad 65 let: 16 % hdp (PPP): USD průměrný plat hrubá mzda Kč čistá mzda Kč průměrný věk M/Ž 78/82 Česká republika počet obyvatel: 10,5 mil. populace nad 65 let: 16 % hdp (PPP): USD průměrný plat hrubá mzda Kč čistá mzda Kč průměrný věk M/Ž 73/80 4

5 Š V Ý C A R S K O nové trendy v bydlení pro seniory Obecně lze říci, že Švýcaři se připravují na důchodové období svého života velmi důkladně a šetří si finanční prostředky již od nástupu do prvního zaměstnání. Životní úroveň je zde vysoká a obyvatelé si ji udržují i v pokročilém věku. Neočekávají od státu kompletně hrazené služby, ačkoliv mají velmi sofistikovaný systém důchodového pojištění, který je velmi variabilní a ve výsledku se z něho může hradit značná část nákladů na bydlení a péči o seniory v penzijním věku. Ve Švýcarsku senioři bydlí buď ve státních zařízeních (domy s pečovatelskou službou, penziony pro seniory) nebo v polosoukromých zařízeních, která dostávají státní dotace a příspěvky od soukromých dárců a provozují domy určené výhradně pro seniory, kde obyvatel platí měsíční nájemné. Státní zařízení slouží spíše pro seniory již v pokročilejším věku, kteří nejsou tak soběstační a vyžadují speciální péči. Ceny v těchto státních domovech jsou asi 2-3 krát dražší, než pobyt v polosoukromých nájemních domech pro seniory. DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU Pflegezentren Domy s pečovatelskou službou, jak již bylo řečeno, jsou dražší formou seniorského bydlení. Náklady se skládají z poplatků za pobyt (ubytování, strava) a péči, které jsou hrazeny částečně zdravotní pojišťovnou a částečně krajem (kantonem). Náklady na pobyt si musí hradit senior z vlastních zdrojů (z důchodu či úspor). Často jsou k těmto zařízením přidružené ještě jiné formy seniorského bydlení, které mohou fungovat samostatně a zároveň mohou využívat i zázemí a služby centrálního zařízení - např. jídelnu, lékařské služby, knihovnu atp. SENIORSKÉ BYDLENÍ Alterssiedlung Jedná se většinou o soubor jedno až dvoupokojových bytů, které jsou výhradně určeny pro seniory. V takovémto typu bydlení jsou senioři soběstační. Na rozdíl od domova seniorů nebo pečovatelského domu zde nejsou žádné kolektivní nebo institucionální povinnosti (pravidelné jídlo, atd.). Apartmány jsou nezařízené a senioři si tak svým nábytkem vytváří své osobité prostředí. V některých domech fungují i společenské místnosti, které slouží pro různá setkání, společné oslavy či kulturní akce. Tento polosoukromý sektor rozlišuje celkem 5 základních druhů bydlení: Seniorské bydlení s důrazem na maximální samostatnost Betreute Alterssiedlungen Tento typ zařízení nenabízí docházkové pečovatelské služby ani nejsou žádné v rámci objektu. Senior si pomoc v domácnosti domlouvá individuálně. Zároveň zde funguje sociální pracovník, který se snaží, aby byli senioři maximálně 5

6 soběstační a snaží se udržet a trénovat jejich schopnosti a dovednosti potřebné v péči o sebe a o domácnost. Sociální pracovník zároveň organizuje občasné společenské akce v rámci komunity. Domov seniorů nabízející různou škálu doprovodných služeb Servicehäuser Počátek se datuje do 70. let 20. století, kdy se hledal mezistupeň mezi existujícími seniorskými centry prvního typu (Betreute Alterssiedlungen) a domy s pečovatelskou službou. Opět je zde kladen velký důraz na samostatnost seniorů, jen zde fuguje navíc např. prádelna. Mix seniorského bydlení Mehrstufenhäuser Jedná se o větší budovy, kde vedle sebe fungují domovy s pečovatelskou službou i autonomní byty pro seniory. Ti mohou využívat v podstatě veškeré zázemí: jídelnu, společenské prostory, ordinace lékařů, rehabilitační oddělení atp. a hned vedle bydlí v dvoupokojovém bytě senioři. Oba byty mají samostatný vchod a princip společného soužití je založen na vzájemné dobrovolné pomoci. Obě strany mohou zároveň kdykoliv požádat o radu sociálního pracovníka. I v případě nevyužití pomoci dochází k vytvoření heterogenní společnosti v rámci domu, což je určitě inspirativní model bydlení pro seniory. Penziony pro seniory Altersresidenzen Jedná se o luxusnější verzi samostatného seniorského bydlení, kdy je v objektu zpravidla kromě bytů ještě společná jídelna či restaurace. Byty jsou již zařízeny moderním nábytkem a externí nabízené služby jsou komplexnější a nezřídka využívány jako balíček all inclusive. V rámci domácí péče, kterou si může senior objednat, existuje spousta organizací, které tuto službu nabízí. Jen např. v Basileji jich funguje 35. Často tyto nadace - organizace dostávají dotace od státu, příp. kantonu. Vícegenerační bydlení Stöckliwohnungen Principem tohoto typu bydlení, jehož tvůrcem je Berner Oberland Stöckli, jsou vždy dvě bytové jednotky, kdy v jednom větším bytě bydlí rodina s dětmi 6

7 7

8 curych obyvatel Centrum města má příjemné měřítko, všude se dostanete pěšky, kolo je zde oblíbený dopravní prostředek. Kolem dominanty města Curyšského jezera je zelený pás, který je aktivně využíván k obědovým posezením, v létě jako zelená pláž, pořádají se zde kulturní akce. Curych je sociologicky multikulturním městem a obecně je tu větší poptávka po bydlení, než nabídka. Proto byla již v 1. polovině 20. století řešena otázka bydlení pro seniory. Bytů pro seniory je tu v současné době dostatek, v širokém spektru organizačním i typologickém. Asi 2000 seniorů bydlí v bytech organizace SAW 1), která provozuje celkem 35 zařízení. Za dvoupokojový byt nájemníci platí CHF měsíčně. Jedná se o monofunkční homogenní objekty, kde jsou pouze menší byty pro seniory, kteří si mohou různé doplňkové služby objednávat. Tato nezisková organizace funguje již více než 60 let a je pod dohledem Městské rady. Obytné domy byly a jsou stavěny přímo pro seniory, polovinu nákladových investic hradí město. Spolupráce s architekty zpravidla probíhá na základě architektonické soutěže. Organizace má kolem 130 zaměstnanců. Další organizace, Spitex, je neziskovou organizací zabezpečující domácí péči pro cca 8600 seniorů, kteří bydlí buď ve svých vlastních bytech nebo v pronajatých bytech od SAW. Pracuje zde cca 1200 lidí, z nichž velká část jsou dobrovolníci. V Curychu sahá historie domácí péče již do 19. století, kdy tuto službu začala nabízet ženská sdružení podporovaná církví nebo svobodní lidé. V dnešní době odhadem polovina seniorské populace bydlí ve vlastním bytě a využívá služeb docházejících pečovatelů. 1) SAW - Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich 8

9 SIHLQUAI Fabrikstrasse, Curych 9

10 poloveřejný a polosoukromý prostor seniorské bydlení, domov pro seniory, obecní byty, školka, policie, sídlo zastupitelstva, lékárna, ordinace m 2 23 seniorských samostatných bytů kolem 100 apartmánů 10

11 - Bývalá průmyslová zóna, nyní rezidenční čtvrť s artovým nádechem, spousta kaváren, obchůdků - Klidné bydlení v blízkosti centra - Tramvajová zastávka téměř u domu, 10 minut do centra - Bohatá zeleň, dětské hřiště, dostatek laviček - Multifunkční areál, charakter poloveřejného prostoru - V rámci okolní zástavby komplex ihned upoutá svým charakteristickým materiálovým řešením fasády - Areál navazuje přímo na hlavní ulici, díky mixu funkcí se zde potkávají jak obyvatelé areálu mezi sebou, tak s návštěvníky z venku - Všechny byty mají orientaci do dvou světových stran, mají buď balkón nebo předzahrádku Nahoře: Aktivní využití parteru, senioři mohou sledovat dění z balkónů Dole: Objekty mají průchody, které propojují zvlněný parter - Domy jsou vůči hlavní ulici postaveny napříč, což chodce upoutá a zve ho dovnitř, obyvatelé zároveň mají průhledy na dění na hlavní ulici a na věž kostela - Několik uměleckých skulptur v rámci areálu, vč. ještěra symbolu celého komplexu 11

12 - Celkem 23 seniorských bytů, spravováno neziskovou organizací SAW - Nájem za byt CHF, nájem za CHF - V hlavní budově se nachází státní domov pro seniory - Celkem 91 jednopokojových a 8 dvoupokojových apartmánů (pro páry) - Společné kuchyňky na patře - Cena dle požadovaných služeb CHF/ den (vč. jídla, spotřeby médií, možnost využívání společných prostor, úklid bytu, prádelna), bydlení hotelového typu - Bistro a kavárna, sídlící v hlavní budově, jsou otevřeny i pro veřejnost - Kadeřník, pedikúra, knihovna, multifunkční místnost, bistro Celý areál má výrazné materiálové řešení fasády a tím je oproti okolní zástavbě charakteristický. Zároveň je tu i dostatek zeleně, keřů, stromů, zelených ploch i vertikální zeleně, což pomáhá pestřejšímu smyslovému vnímání. Každý chráněný byt má předsazený balkon provedený v různých barvách a vytváří tak hravé pozitivní prostředí. Zároveň balkóny směřují do vnitřních poloveřejných dvorů a propojují je se soukromým prostorem bytů. Parter řešený mírnými terénními vlnami není možná díky absenci zábradlí bezbariérový ve všech svých částech. Příklad dispozic bytu 1+1 a 2+1 v rámci seniorského bydlení SAW 12

13 REBWIES Rebwiesstrasse, Curych 13

14 autoři WW atelier architektonická soutěž seniorské bydlení organizace SAW + státní domov důchodců 130 jednotek celkem přes 140 seniorů 14

15 - Tramvajová zastávka asi 400 m od objektu - Okrajová část města - Bezproblémové parkování v okolí, jsou zde i parkovací plochy přímo pro obyvatele zařízení - Mírný svah, výhledy z jednotlivých apartmánů na jezero - Rezidenční oblast, rodinné domy, lemováno lesnatými plochami - Chybí malé obchody v bezprostředním okolí - Seniorské bydlení zde svým měřítkem vytváří dominantu oblasti - Velmi členitý objekt vyskládaný z více hmot, bílomodré pruhované markýzy - Místní klinika a nákupní centrum asi 1 km - Velmi klidná oblast, integrace s místními obyvateli pouze v rámci procházek - Kavárna taktéž pro veřejnost prvek integrace - bílomodrý výraz areálu se promítá zarputile i do interiéru - chodby na všech patrech stejné, chybí rozlišovací znaky - prostředí působí nemocničním dojmem, málo dekorací nebo prvků poutajících pozornost - velké společné prostory 15

16 - Domov pro seniory ve stejném architektonickém výrazu hned vedle, samostatné vchody - Přes 80 bytů, většina pro jednu osobu, kolem 25 m 2 - Fungování hotelového typu, platí se za dny, kompletní servis Příklad dispozice bytu 2+1 v rámci seniorského bydlení SAW - Byty jsou zařízené nábytkem, je zde TV, radio, koupelna se sprchovým koutem, balkón - Čajová kuchyňka na patře, jinak společná jídelna - Celkem 37 bytů, většina 1+1, jsou zde i byty pro páry Kadeřník, pedikúra, učebny pro vzdělávací kurzy - Každý byt na jižní straně má svůj balkón - Nájem CHF Příklad dispozice bytu 1+1 v rámci seniorského bydlení SAW - Byty jsou nezařízené, je zde pouze kuchyňská linka se základními spotřebiči - Senioři mohou fungovat naprosto samostatně, nebo si připlácí za ošetřovatelské služby několikrát týdně - Účastní se splečenských akcí pořádaných sousedním domovem pro seniory 16

17 17

18 basilej obyvatel Basilej je vzhledem ke své poloze multikulturní město. Leží na rozhraní tří států - Švýcarska, Německa a Francie. Řeka Rýn tvoří fenomén města. Je zde mnoho kulturních a vzdělávacích institucí, které sem lákají intelektuály z okolních států. Pro seniory je k dispozici 33 autonomních zařízení tzv. alterssiedlungen. Domy s pečovatelskou službou poskytují kolem 2900 míst. Zařízení mají většinou jednotek, výjimečně jsou zde domovy pro až 250 seniorů. Většina objektů pochází ze 70. let, mnohé z nich již prošly rekonstrukcí. Pro umístění do seniorských center není podmínkou mít trvalé bydliště ve městě. Klient pak ale nepobírá dotace města/kantonu a hradí si větší část nákladů. 18

19 KANNENFELD Burgfelderstrasse, Basilej 19

20 autoři Silvia Gmur Architekti dům s pečovatelskou službou a samostatné seniorské bydlení žije zde více než 120 seniorů 20

21 - Zařízení leží blízko centra, cca 15 minut tramvají - Dotváří polouzavřený blok, který je lemován dvěma křižujícími se rušnými silnicemi - Byty mají okna a lodžie do rušné ulice, nulová vizuální atraktivita - Lodžie jsou zasklené s exteriérovými roletami - Spodní byty mají předzahrádky do dvora, polosoukromý prostor - Obchody, kavárny a restaurace v přilehlých ulicích - Parkování pro návštěvy je zde vzhledem k hustší městské zástavbě problematické, je zde pouze pár veřejných míst k parkingu Nahoře: Polosoukromý prostor předzahrádek Dole: Problémy se zásobováním budovy - Restaurace má samostatný vstup, který je blíže k ulici, otevřeno i pro veřejnost - Blok je do dvora ze severozápadu prostupný, vzniká zde poloveřejný prostor, dětské hřiště, klidná atmosféra předzahrádek - Každá jednotka má vlastní koupelnu se sprchou, toaletou, umyvadlem a balkonem - Pohledový beton se promítá i do interiéru, seniory přijímán negativně, někde již upraveno 21

22 Dominující materiály - pohledový beton, transparentní zasklení a fasádní skleněné tabule v zelenkavém odstínu působí až příliš sterilním a neosobně studeným dojmem. Seniorům také nevyhovují celoprosklené lodžie, kde při horším zraku hůře odhadují konec prostoru. Pohledový beton je pro svou surovost vnímán seniory negativně, působí na ně jako nedokončená stavba. Temnější průchod z ulice, který nepůsobí moc bezpečně. O to větší je překvapení, jaké příjemné, prostorné a plné zeleně je poloveřejné prostředí uvnitř bloku. Nadace CasaVita - spravuje celkem 5 domů pro seniory, všechny ve městě Basilej - V polovině 90. let zde byla velká poptávka po domech s ošetřovatelskou službou - Pro klienty, jejichž důchod a úspory nepostačují na hrazení péče, je zde možnost požádat o příplatek na tuto péči a pokud ani to nepostačuje, pak je nedoplatek hrazen kantonem (to se však týká pouze klientů, kteří mají v Basileji trvalé bydliště min. 15 let) - Zařízení nabízí pouze dlouhodobou péči - Vybavení místností: lůžko, stůl s vozíkem na jídlo, šatní skříň, stolní lampa, závěsy, radio, tv, telefon, zrcadlo, vybavená koupelna - Lékařská péče: senioři mohou docházet stále ke svým lékařům, v rámci objektu bývá však vždy přítomen lékař 22

23 Marien Haus Markgraflerstrasse, Basilej 23

24 Wilfrid and Katharina Steib architekti multigenerační bydlení + dům s pečovatelskou službou 16 dvoupokojových apartmánů + 91 bytů v domě s pečovatelskou službou + 34 míst pro klienty s demencí 24

25 tzv.stöckliwohnungen - multigenerační bydlení - Čtyřpokojový rodinný apartmán + dvoupokojový apartmán seniorů, bydlí dohromady jako jednotka, mají samostatné vchody. Jde o koncept vzájemné pomoci, která je dobrovolná - Celkem je zde 16 dvoupokojových apartmánů pro seniory - Nájem je kolem 1100 CHF, plocha pokoje celkem cca 52 m 2 - Všechny apartmány mají balkon - Senioři mohou využívat veškeré služby domova s pečovatelskou službou - Dva dlouhé šestipatrové kvádry jsou vestavěny do blokové zástavby a spojeny přes dvoupatrový krček do výsledného tvaru U - Dům s pečovatelskou službou se nachází při rušnější komunikaci, obytné prostory mají ale výhled pouze do dvora na jižní stranu, kam směřují i početné lodžie - Samostatné byty pro seniory spolu s rodinným bydlením se nacházejí v druhé budově, která lemuje obytnou ulici s malým automobilovým provozem - Zastávka tramvaje cca 200 m od domu, 15 min z centra Příklad dispozice 2+1 v rámci samostatného seniorského bydlení, které se snaží kooperovat s rodinnými apartmány - Obchůdky a restaurace v nejbližším okolí 25

26 - Společenský sál využívaný i jako duchovní prostor, bohoslužby mohou navštěvovat i lidé z okolí Nahoře: Kardio fitness také ve společných průchozích prostorách, velmi využívané Dole: Zázemí pro sestřičky v rámci společných prostor, vizuální kontakt Pflegeheim Dům s pečovatelskou službou - Nabízí místo pro celkem 111 seniorů, z toho pro 77 v části s ošetřovatelskou péčí, 34 se speciální péčí o lidi s demencí a 14 dvoulůžkových apartmánů - Lidé trpící demencí fungují v rámci menší skupiny, komunity - Přímo v objektu se nachází kadeřník, kavárna - vchod přes hlavní recepci, fyzioterapie, pedikúra - Ergoterapie, výrobky vystavené v hlavní hale - Velkorysé společné prostory - Spousta bílých a světlých odstínů, chybí výraznější kontrast v interiéru - Skleněné příčky - nepraktické pro údržbu, pohyb a orientaci seniorů 26

27 REHAB Im Burgfelderhof, Basel Centrum pro léčbu pacientů po poranění míchy a mozku 27

28 Herzog & De Meuron struktura budovy inspirována městem, atria jako náměstí nejen pro seniory, klienti všech věkových kategorií 28

29 - Klienti zde tráví obvykle okolo 18 měsíců = poměrně dlouhá doba, po kterou zde nacházejí domov - Tráví zde čas rehabilitací a nácvikem dovedností pro návrat do běžného života i volný čas, setkávají se zde s rodinou i přáteli - Záměrem bylo navrhnout objekt, který se nebude podobat nemocnici, nebude vyvolávat ústavní dojem, úzkost, sterilitu - Byl vytvořen členitý objekt, téměř městečko s ulicemi, náměstími, zahradami a s oddělenými obytnými částmi, ve kterém je možné dostat se z jednoho místa do druhého několika různými cestami jako ve městě - Dvoupodlažní budova, bezbariérové řešení; v přízemí se nachází místnosti pro terapii a rehabilitační vybavení, v prvním patře jsou pokoje klientů; na části pobytové zelené střechy ještě kvádr knihovny - Kladen důraz na propojení interiéru a exteriéru k tomu přispívá pět odlišných dvorů (atrií), které slouží nejen jako orientační body, ale zároveň dovolují dennímu světlu proniknout dovnitř - Každé nádvoří je pojato jiným způsobem se stromy nebo s vodní plochou - Struktura budovy inspirována městem, pojata jako náměstí, ulice a jednotlivé domy do jednotlivých částí objektu se vstupuje z propojených dvorů, člověk vchází do interiéru z venkovního prostoru, který prochází budovou 29

30 - Jednotlivé domy se liší svým pojetím tělocvična a místnosti pro ergoterapii, stejně jako pokoje klientů, jsou definovány velkými okny a výhledy do krajiny, s téměř neznatelným přechodem interiéru v exteriér; naproti tomu další části jsou orientovány dovnitř, jako např. bazén, který se nachází na centrálním náměstí - Ve střeše umístěny kruhové otvory/okna, kterými prochází světlo do pokojů klientů výhled ven tak mají i ti, kteří jsou upoutaní na lůžko - Budova je stejně komplexní jako potřeby klientů a jejich rodin - V objektu se nachází místa uzavřená, se soukromím, vhodná k rozjímání, stejně jako prostory pro setkávání a společné aktivity; zároveň jsou zde i zákoutí bez pevně definované funkce, vhodná pro trávení času mezi procedurami nebo náhodná setkání - Z použitých materiálů dominuje dřevo (na fasádě i v interiéru), využity jsou horizontální i vertikální lamely, propojené oblými prvky z plexiskla, které ve slunci září jako korále - Analogií těchto prvků v mnohem větším měřítku jsou kulovité plochy ve stropě pokojů klientů/na střeše jako velká oka vpouští do pokojů denní světlo a klientům na lůžku umožňují výhled na oblohu, současně se dají uzavřít, pokud to není obyvatelům příjemné - Všechny pokoje jsou tak navzdory hlubokému předsazenému balkonu velmi světlé (balkon je dostatečně prostorný pro vyvezení lůžka z pokoje) 30

31 31

32 N I Z O Z E M Í nové trendy v bydlení pro seniory V Nizozemí žije v současné době nejvíce seniorů (90 %) ve vlastním domově. Pro ulehčení rostoucího tlaku na pečovatelské služby vláda povzbuzuje starší lidi v pokračování života v jejich domácím prostředí s pečovatelskou podporou. Zbylých 10 % seniorů cca osob - zůstává v domovech se zajištěnou péčí nebo v sanatoriích. Jsou to především lidé, kteří nejsou schopni samostatné péče o sebe samé a o domácnost a vyžadují intenzivní každodenní péči. Domovy důchodců se v Nizozemí začaly masivně budovat po druhé světové válce, kdy byl na trhu nedostatek bytů. Starší lidé byli povzbuzováni k přesunu do ústavů, aby uvolnili bydlení dostupné mladším lidem. Samotnými seniory byl zprvu tento trend přijímán kladně, získali často finanční a emocionální nezávislost na svých rodinách a sociálně homogenní prostředí bylo chápáno zprvu jako výhoda. Kolem roku 1975 žilo přibližně 11 % lidí starších 65 let v domovech pro seniory. Brzy však byla Nizozemci institucionální péče vyhodnocena jako nežádoucí a okrajová forma bydlení pro starší občany. Nizozemská vláda si stanovila limit, že ne více než 10 % obyvatel nad 65 let by mělo žít v domovech pro seniory. Zároveň začali být starší lidé motivováni k životu v jejich vlastních domovech nejen strukturálními změnami, ale i společenskou atmosférou. Velká část z 1,6 milionů seniorů, kteří žijí ve svých bytech, vyžaduje občas pomoc s domácností nebo jen čistě sociální kontakt s prvky terapie. Je zde však stále nedostatek neformální péče, a proto soukromý i veřejný sektor neustále pracují na vylepšení nabídky. V každém velkém městě jsou organizace sociální péče; dobrovolníci, podporovaní profesionály, kteří se starají o seniory žijící ve svých domovech, t.j. chodí nakupovat, dělají společníka a podněcují kontakt a interakci. V každé komunitě jsou často také denní centra, většinou ve spolupráci s centry péče. Každodenní péči (asistence poskytovaná nemocné osobě nebo nemohoucí osobě rodiči, dětmi, přáteli, sousedy a jinými) poskytuje přibližně 15 % nizozemské populace. Podle prognózy zůstane toto číslo stejné, zatímco počet lidí, kteří takovou pomoc budou potřebovat, poroste. Již nyní se upozorňuje na to, že v současnosti je počet lidí poskytujících každodenní péči už přetížený, kdy se například někteří senioři starají sami o svého partnera. Klasické byty často vyžadují drobné úpravy, aby pohyb seniorů v rámci jejich obydlí byl komfortní a bezbariérový. Pro tyto potřeby byla v Nizozemí vyvinuta uživatelsky zjednodušená aplikace - Zorginwoningen.nl, která dle zadaných parametrů názorně ukazuje prostorové nároky včetně simulace pohybu seniora v dané místnosti. Program je kompatibilní s AutoCadem a je tak užitečnou pomůckou jak pro architekty, tak pro investory nebo zástupce měst. 32

33 33

34 AMSTERDAM obyvatel Zajímavostí a zároveň charakteristikou Amsterdamu je jeho kosmopolitnost. Pouze polovina populace jsou totiž Nizozemci a tudíž i národnostní škála seniorů může být do budoucna velmi pestrá. Největším poskytovatelem zdravotních a sociálních služeb je organizace Cordaan, která vedle zaměstnanců spolupracuje i s téměř třemi tisíci dobrovolníků. Při navrhování nového zařízení funguje Cordaan jako odborný konzultant, budovy však přímo nevlastní. Amstelring (dříve Osira) se zaměřuje na péči o seniory v celém jejím rozsahu. Provozuje jak domovy s pečovatelskou službou, tak i hospice a denní centra. Zároveň zajišťuje individuální pomoc pro seniory žijící ve svých domovech. Funguje zde velmi dobrá spolupráce s různými školami, jejichž studenti chodí do Amstelringu na pracovní stáže. Důležitou roli zde plní i dobrovolnická činnost, které se věnují nejen studenti, ale často lidé středního věku. 34

35 WOZOCO Reimerswaalstraat 10, Amsterdam 35

36 MVRDV architekti solitér turistická atrakce = sociální interakce pro seniory kolem 100 bytů prosklené pavlače 36

37 - Rezidenční oblast, sídliště z šedesátých let, chybí pestrost funkcí - Dům působí jako solitér nejen svým výrazem, ale i urbanistickým začleněním - Z obou stran přiléhají parkovací plochy, chybí poloveřejný prostor předzahrádek atp. - 9 nadzemních podlaží, lehce převyšuje okolní zástavbu - Parkování těsně přiléhající k objektu - Zastávka veřejné dopravy poměrně daleko, asi 8 minut chůze - Zástavba sídlištního typu, horší orientace, Wozoco slouží jako orientační bod 37

38 - Pavlačové řešení severní fasády, většina bytů orientována na jih - Silný architektonický výraz díky vybíhajícím vykonzolovaným blokům - Finanční náročnost konstrukčního řešení byla zřejmě kompenzována levnými materiály, viditelná degradace Dřevěné obložení má přátelštější charakter, škoda že nebylo užito barevného prosklení i na pavlač. - Chybí společenská místnost, vstupní prostory mají neosobní charakter - Dřevěný obklad v kontrastu s barevným plexisklem - Kolem 13 bytů na patře, každý má svůj balkón - Různá dispozice bytů, převažují 2+kk a 3+kk Charakter pavlače s mnoha kovovými prvky a mřížemi působí vězeňským dojmem. - Na pavlačích zachován pohledový beton, viditelné rozvody médií Červená vstupním domu. dominuje prostorám 38

39 LEO POLAK Saaftingestraat 8, Amsterdam 39

40 Poslední dvě rekonstrukce v letech 1999 a 2006 chráněné bydlení, seniorské byty, byty pro klienty s demencí, dočasná péče, hospic, denní centrum pro klienty s počátečním stadiem demence celkem přes 160 klientů 40

41 - Klidná okrajová čtvrť Amsterdamu - Několik parků v blízkém okolí - Autobusová zastávka cca 100 m - Celý areál je oplocený - Velký parking v rámci komplexu - Stromořadí lemující jihovýchodní část - Kvádrovité hmoty propojeny ve svém středu prosklenými krčky - 3 nadzemní podlaží - Pacienti s demencí žijí ve skupinkách po šesti - Pod dozorem odborníka se snaží o maximální samostatnost v rámci skupiny domácí práce, kulturní program, vycházky - Zařízení patří k průkopníkům snahy o maximální autonomnost lidí trpících demencí - Informační systém, který upozorňuje, pokud se klient dostane do jiných než povolených částí areálu či mimo areál - Denní centrum funguje od 10 do 16 hodin, specializuje se i na lidi s počátečním stadiem demence - Uzavřený areál s vnitřními zahradami, které mají vizuální kontakt s ulicí 41

42 - Fasáda velmi barevná, mnoho zákoutí - Interiérový architekt Annekoos Littel, studio specializující se již více než 25 let na interiéry do zdravotnických sociálních zařízení - Každé patro je pojato v jiné barvě, jiný design, vytváří se tak vždy charakteristické prostředí - Střídání vinylových podlah a koberce, haptické vnímání, různé povrchy stěn - Senioři mohou využít služeb specialistů geriatr, fyzioterapeut, terapeut pro organizaci volnočasových aktivit, psycholog, ergoterapeut, diabetologický specialista, muzikoterapeut a další 42

43 KADOELERBREEK Banne Buikslootlaan, Amsterdam 43

44 2012 architekti EGM 35 % tržních bytů 65 % sociální bydlení vč. chráněného bydlení kolem 180 apartmánů 2/ 4/ 8/ 14-ti patrové hmoty 44

45 - Veřejná střešní zahrada - Cihla je pohledový i konstrukční materiál, typické pro nizozemské prostředí - 2/4/8/14-ti patrové bloky pojaty jako nákupní centrum služeb - Nový systém péče i přístupu ke klientům (vše se řídí podle jejich přání a preferencí, nikoli jednotný režim pro všechny jako v ústavu; práce v menších skupinkách) - Budova vlastněná neziskovou organizací Ymere, služby poskytovány dalšími neziskovými organizacemi, z nichž nějvětší podíl má Cordaan - Při financování spolupráce veřejného i soukromého sektoru Vlevo: Zázemí personálu Vpravo: Prostory společné pro všechny jednotky s místností personálu - Nájemné standardizováno pro sociální bydlení (určeno a dotováno vládou) - Restaurace CoCo s kooperace Cordaan a Combiwel + hotelová škola (obsluha kuchyně) pouze dva běžní pracovníci manažerka a kuchař Zbytek učni, dobrovolníci, osoby s lehkým zdravotním postižením apod. integrace do společnosti, pracovního prostředí - Zaměstnávají i osoby se zhoršenou možností uplatnění na trhu práce - Denní centrum zaměřené na ergoterapii - Místní péče v rámci objektu je po malých jednotkách, každá po 5 7 lidech, s kombinovaným tělesným a mentálním postižením = dost náročné na péči, v každé jednotce jsou dvě sestry - Každá jednotka je specificky zařízená (barvy, nábytek) podle nátury obyvatel (v jedné pracují - živé barvy, v jiné odpočívají - tlumenější barvy) - Alarm blízko postele a v koupelně tlačítko, jinak provázek; alarm i na dveřích do pokojů dá se nastavit tak, aby sestru upozornil, že člověk vychází z pokoje - Elektronicky se dá nastavit, kam člověk může vstoupit a kam ne 45

46 - Mezi jednotkami centrum pro pečovatele - Sestra nemá vlastní zázemí v bytě, pouze stolek s počítačem a skříňku na léky a dokumenty - Všechny pokoje v jednotce jsou jednolůžkové s vlastní koupelnou Příklady dispozic seniorského bydlení Interiér každé jednotky je zařízen odlišně vzhledem k povaze a individuálním potřebám každého klienta 46

47 HANZEBORG Oningbergenstraat, Lelystad 47

48 2010 EMG architekti domov s pečovatelskou službou, denní centrum chráněné bydlení, seniorské byty dvou a třípokojové byty m 2 48

49 - V rámci nové rezidenční čtvrti, jak rodinné domy, tak bytovky - Objekt vytváří výškovou i hmotovou dominantu okolí - Navazuje bezprostředně na park - Vlaková zastávka 400 m - Dostatek parkovacích ploch bezprostředně u objektu - Podélná pětipatrová hmota a jedenáctipatrová věž - Spodní dvě podlaží maximálně přístupná veřejnosti bazén, fitness, dětské centrum, lékaři, knihovna, restaurace - Francouzské balkony nebo vykonzolované klasické balkony - Okna chráněna exteriérovými roletami - Možnost krátkodobého pronájmu bytu až na 12 týdnů, např. pro seniory po úrazu - 4 komunity po 6 klientech s psychickým nebo fyzickým postižením - Knihovna, prádelna, restaurace, kavárna, dětské centrum, salon krásy, bazén, fyzioterapie, logopedie - Velká integrace s místními obyvateli Dole: Barevné provedení chodeb, různé plastické tapety, bordury Nahoře: Barevné obklady i na toaletách 49

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje z pohledu udržitelného rozvoje Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 4- Environmentální přínos staveb Ing. arch. Tereza

Více

Projekttitel: Seniorenaktivitäten in dem tschechisch-sächsischen Grenzgebiet num. 100154773 Projekt: Aktivity seniorů v česko-saském příhraničí

Projekttitel: Seniorenaktivitäten in dem tschechisch-sächsischen Grenzgebiet num. 100154773 Projekt: Aktivity seniorů v česko-saském příhraničí Projekttitel: Seniorenaktivitäten in dem tschechisch-sächsischen Grenzgebiet num. 100154773 Projekt: Aktivity seniorů v česko-saském příhraničí ProWel o.s. Burianova 920/13 LIBEREC 460 06 CZECH REPUBLIC

Více

Studijní cesta do Švýcarska v rámci česko-švýcarského projektu

Studijní cesta do Švýcarska v rámci česko-švýcarského projektu Studijní cesta do Švýcarska v rámci česko-švýcarského projektu Ve dnech 26. 6. 2. 7. 2011 proběhla studijní cesta do švýcarských měst Bern a Luzern v rámci českošvýcarského projektu s názvem Přenos know

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 číslo dokumentu 012010 Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 společnost Město Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž tel. +420 573 321 111 fax +420 573 331 481 www.mesto-kromeriz.cz

Více

Dobrovolnictví v Domovech pro seniory

Dobrovolnictví v Domovech pro seniory Vzdělávání poskytovatelů - pracovníků přímé péče v oblasti standardů kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji OP RLZ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 1 OBSAH Předmluva... 3 Vysvětlení pojmů... 5 Úvod... 9 Právní a koncepční rámec...

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU 2007-2008 PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ OBSAH:. Úvod... - 8 -. Úvod do problematiky komunitního plánování...- 8 -.2 Základní východiska,

Více

Palata Domov pro zrakově postižené

Palata Domov pro zrakově postižené Palata Domov pro zrakově postižené KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: Na Hřebenkách 5 150 00 Praha 5 Telefon: 257 311 930 e-mail: servis@palata.cz Web: www.palata.cz Domov se nachází v krásném prostředí tříhektarového

Více

O bydlení seniorů Ing. Eva Grollová, Diakonie ČCE

O bydlení seniorů Ing. Eva Grollová, Diakonie ČCE I. kapitola O bydlení seniorů Ing. Eva Grollová, Diakonie ČCE V mládí nám připadá, že stáří je oddělená, velmi vzdálená kapitola života, která se nás příliš netýká. Možná až za nějaký čas, ještě máme jiné

Více

DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY

DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY Most DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY Praha, prosinec 2009 www.gac.cz Tato výzkumná zpráva vznikla na základě výzkumného projektu Dlouhodobý monitoring situace romských lokalit

Více

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020 Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU na období 2014-2020 6/2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 9 4. Infrastruktura...

Více

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 Í»¹ ½µ#?² îððé îðïí αµ ½±ª?²3æ îððé Æ ½±ª» æ Obsah OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 PŘÍLOHA 1 PŘÍLOHA 2 Přehled rozvojových záměrů subjektů

Více

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Rodina jako neformální pečovatel o nesoběstačného seniora, zdroje a možnosti podpory, rizika a ohrožení Bakalářská práce Zdeňka Michálková Vedoucí

Více

NOVÉ TRENDY. v péči o seniory: LINET inovuje portfolio. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

NOVÉ TRENDY. v péči o seniory: LINET inovuje portfolio. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta ČÍSLO 01 BŘEZEN 2013 ČTVRTLETNÍK NEJEN PRO ODBORNOU VEŘEJNOST WWW.LINET.CZ Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Zdravotnictví Výsledky Pádové studie České asociace sester 2012 Počet pádů

Více

Expertní analýza na téma: Age management Bydlení seniorů

Expertní analýza na téma: Age management Bydlení seniorů Expertní analýza na téma: Age management Bydlení seniorů Brno 2014 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Age management Bydlení seniorů Zpracovatelé expertní analýzy:

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH A SOCIÁLNÍCH DOPADŮ SUBURBANIZACE V PROSTORU LIBERECKE AGLOMERACE

HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH A SOCIÁLNÍCH DOPADŮ SUBURBANIZACE V PROSTORU LIBERECKE AGLOMERACE Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: geografie Studijní program: N7503 Učitelství pro základní školy Studijní obor: geografie + historie HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH

Více

SÍDELNÍ SEGREGACE V LOKALITĚ MČ PRAHA-LIBUŠ

SÍDELNÍ SEGREGACE V LOKALITĚ MČ PRAHA-LIBUŠ Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Centrum pro výzkum měst a regionů (CVMR) SÍDELNÍ SEGREGACE V LOKALITĚ MČ PRAHA-LIBUŠ Výzkumná zpráva

Více

Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný

Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 2016 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, 2010 Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu

Více

2. Vymezení základních pojmů

2. Vymezení základních pojmů Obsah 1. Úvod 3 2. Vymezení základních pojmů 5 3. Aktivní stárnutí 6 3.1. Vymezení pojmu 6 3.2. Obecné charakteristiky stáří a stárnutí 6 3.2.1. Vymezení pojmů stáří, stárnutí a senior z různých pohledů

Více

Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení

Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení Sociální práce Vedoucí práce: Bc. Dagmar Martinková Vypracovala:

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

KONCEPCE SOCIÁLNÍ POLITIKY OBCE HRUŠOVANY U BRNA NA ROKY 2013...

KONCEPCE SOCIÁLNÍ POLITIKY OBCE HRUŠOVANY U BRNA NA ROKY 2013... KONCEPCE SOCIÁLNÍ POLITIKY OBCE HRUŠOVANY U BRNA NA ROKY 2013... Zpracoval: Mgr. Jiří Gottwald, předseda Komise sociální a bytové 2013 Obsah Úvod... 3 1 Nouzová tlačítka... 4 1.1 Současný stav... 4 1.2

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města Integrovaný plán rozvoje města Atraktivní a konkurenceschopná IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Partner

Více