Nové trendy v bydlení pro seniory Rozvoj elektronických studijních materiálů o bydlení - FRVŠ G1 326/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové trendy v bydlení pro seniory Rozvoj elektronických studijních materiálů o bydlení - FRVŠ G1 326/2013"

Transkript

1 Nové trendy v bydlení pro seniory Rozvoj elektronických studijních materiálů o bydlení - FRVŠ G1 326/2013 Mgr. Lenka Váňová, Ing. arch. Romana Fukalová, prof. Ing. arch. Irena Šestáková, Ing. arch. Pavel Lupač ČVUT v Praze Fakulta architektury 1

2 ÚVOD...3 ŠVÝCARKO...5 CURYCH...8 sihlquai...9 rebwies...13 BASILEJ...18 Kannenfeld...19 Marien Haus...23 rehab...27 NIZOZEMÍ...32 AMSTERDAM...34 Wozoco...35 leo Polak...39 Kadoelerbreek...43 hanzeborg...47 ČESKÁ REPUBLIKA...52 PRAHA...55 dřevčicý park...56 Na Dračkách...60 senior Park...64 ZÁVĚR...68 Seznam odborné literatury...69 Elektronické zdroje...70 obsah 2

3 úvod Záměrem tohoto projektu je rozšíření elektronických studijních materiálů o problematiku bydlení pro seniory. Tato publikace představuje prostřednictvím případových studií rozdílná architektonická a materiálová řešení existujících zdravotnických a sociálních zařízení pro seniory ve Švýcarsku, v Nizozemí a v České republice. V rámci zahraniční cesty do Švýcarska byla navštívena zařízení v Curychu a v Basileji. Druhá zahraniční cesta, do Nizozemí, analyzovala trendy v bydlení seniorů především ve městě Amsterdam. Pro srovnání byla vybrána zařízení v České republice, zejména v Praze a jejím okolí. Na konci publikace naleznou studenti rovněž seznam příslušné odborné literatury a odkazy na doporučené internetové zdroje. Tento studijní materiál je určen především studentům a studentkám bakalářského a magisterského studijního programu na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Mohou je využít rovněž studenti vysokých škol stejného zaměření, např. studenti bakalářského a magisterského studijního oboru Architektura a stavitelství při Fakultě stavební Českého vysokého učení technického, případně dalších oborů. 3

4 Švýcarsko počet obyvatel: 8,0 mil. populace nad 65 let: 17 % hdp (PPP): USD průměrný plat hrubá mzda Kč čistá mzda Kč průměrný věk M/Ž 79/84 Nizozemí počet obyvatel: 16,8 mil. populace nad 65 let: 16 % hdp (PPP): USD průměrný plat hrubá mzda Kč čistá mzda Kč průměrný věk M/Ž 78/82 Česká republika počet obyvatel: 10,5 mil. populace nad 65 let: 16 % hdp (PPP): USD průměrný plat hrubá mzda Kč čistá mzda Kč průměrný věk M/Ž 73/80 4

5 Š V Ý C A R S K O nové trendy v bydlení pro seniory Obecně lze říci, že Švýcaři se připravují na důchodové období svého života velmi důkladně a šetří si finanční prostředky již od nástupu do prvního zaměstnání. Životní úroveň je zde vysoká a obyvatelé si ji udržují i v pokročilém věku. Neočekávají od státu kompletně hrazené služby, ačkoliv mají velmi sofistikovaný systém důchodového pojištění, který je velmi variabilní a ve výsledku se z něho může hradit značná část nákladů na bydlení a péči o seniory v penzijním věku. Ve Švýcarsku senioři bydlí buď ve státních zařízeních (domy s pečovatelskou službou, penziony pro seniory) nebo v polosoukromých zařízeních, která dostávají státní dotace a příspěvky od soukromých dárců a provozují domy určené výhradně pro seniory, kde obyvatel platí měsíční nájemné. Státní zařízení slouží spíše pro seniory již v pokročilejším věku, kteří nejsou tak soběstační a vyžadují speciální péči. Ceny v těchto státních domovech jsou asi 2-3 krát dražší, než pobyt v polosoukromých nájemních domech pro seniory. DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU Pflegezentren Domy s pečovatelskou službou, jak již bylo řečeno, jsou dražší formou seniorského bydlení. Náklady se skládají z poplatků za pobyt (ubytování, strava) a péči, které jsou hrazeny částečně zdravotní pojišťovnou a částečně krajem (kantonem). Náklady na pobyt si musí hradit senior z vlastních zdrojů (z důchodu či úspor). Často jsou k těmto zařízením přidružené ještě jiné formy seniorského bydlení, které mohou fungovat samostatně a zároveň mohou využívat i zázemí a služby centrálního zařízení - např. jídelnu, lékařské služby, knihovnu atp. SENIORSKÉ BYDLENÍ Alterssiedlung Jedná se většinou o soubor jedno až dvoupokojových bytů, které jsou výhradně určeny pro seniory. V takovémto typu bydlení jsou senioři soběstační. Na rozdíl od domova seniorů nebo pečovatelského domu zde nejsou žádné kolektivní nebo institucionální povinnosti (pravidelné jídlo, atd.). Apartmány jsou nezařízené a senioři si tak svým nábytkem vytváří své osobité prostředí. V některých domech fungují i společenské místnosti, které slouží pro různá setkání, společné oslavy či kulturní akce. Tento polosoukromý sektor rozlišuje celkem 5 základních druhů bydlení: Seniorské bydlení s důrazem na maximální samostatnost Betreute Alterssiedlungen Tento typ zařízení nenabízí docházkové pečovatelské služby ani nejsou žádné v rámci objektu. Senior si pomoc v domácnosti domlouvá individuálně. Zároveň zde funguje sociální pracovník, který se snaží, aby byli senioři maximálně 5

6 soběstační a snaží se udržet a trénovat jejich schopnosti a dovednosti potřebné v péči o sebe a o domácnost. Sociální pracovník zároveň organizuje občasné společenské akce v rámci komunity. Domov seniorů nabízející různou škálu doprovodných služeb Servicehäuser Počátek se datuje do 70. let 20. století, kdy se hledal mezistupeň mezi existujícími seniorskými centry prvního typu (Betreute Alterssiedlungen) a domy s pečovatelskou službou. Opět je zde kladen velký důraz na samostatnost seniorů, jen zde fuguje navíc např. prádelna. Mix seniorského bydlení Mehrstufenhäuser Jedná se o větší budovy, kde vedle sebe fungují domovy s pečovatelskou službou i autonomní byty pro seniory. Ti mohou využívat v podstatě veškeré zázemí: jídelnu, společenské prostory, ordinace lékařů, rehabilitační oddělení atp. a hned vedle bydlí v dvoupokojovém bytě senioři. Oba byty mají samostatný vchod a princip společného soužití je založen na vzájemné dobrovolné pomoci. Obě strany mohou zároveň kdykoliv požádat o radu sociálního pracovníka. I v případě nevyužití pomoci dochází k vytvoření heterogenní společnosti v rámci domu, což je určitě inspirativní model bydlení pro seniory. Penziony pro seniory Altersresidenzen Jedná se o luxusnější verzi samostatného seniorského bydlení, kdy je v objektu zpravidla kromě bytů ještě společná jídelna či restaurace. Byty jsou již zařízeny moderním nábytkem a externí nabízené služby jsou komplexnější a nezřídka využívány jako balíček all inclusive. V rámci domácí péče, kterou si může senior objednat, existuje spousta organizací, které tuto službu nabízí. Jen např. v Basileji jich funguje 35. Často tyto nadace - organizace dostávají dotace od státu, příp. kantonu. Vícegenerační bydlení Stöckliwohnungen Principem tohoto typu bydlení, jehož tvůrcem je Berner Oberland Stöckli, jsou vždy dvě bytové jednotky, kdy v jednom větším bytě bydlí rodina s dětmi 6

7 7

8 curych obyvatel Centrum města má příjemné měřítko, všude se dostanete pěšky, kolo je zde oblíbený dopravní prostředek. Kolem dominanty města Curyšského jezera je zelený pás, který je aktivně využíván k obědovým posezením, v létě jako zelená pláž, pořádají se zde kulturní akce. Curych je sociologicky multikulturním městem a obecně je tu větší poptávka po bydlení, než nabídka. Proto byla již v 1. polovině 20. století řešena otázka bydlení pro seniory. Bytů pro seniory je tu v současné době dostatek, v širokém spektru organizačním i typologickém. Asi 2000 seniorů bydlí v bytech organizace SAW 1), která provozuje celkem 35 zařízení. Za dvoupokojový byt nájemníci platí CHF měsíčně. Jedná se o monofunkční homogenní objekty, kde jsou pouze menší byty pro seniory, kteří si mohou různé doplňkové služby objednávat. Tato nezisková organizace funguje již více než 60 let a je pod dohledem Městské rady. Obytné domy byly a jsou stavěny přímo pro seniory, polovinu nákladových investic hradí město. Spolupráce s architekty zpravidla probíhá na základě architektonické soutěže. Organizace má kolem 130 zaměstnanců. Další organizace, Spitex, je neziskovou organizací zabezpečující domácí péči pro cca 8600 seniorů, kteří bydlí buď ve svých vlastních bytech nebo v pronajatých bytech od SAW. Pracuje zde cca 1200 lidí, z nichž velká část jsou dobrovolníci. V Curychu sahá historie domácí péče již do 19. století, kdy tuto službu začala nabízet ženská sdružení podporovaná církví nebo svobodní lidé. V dnešní době odhadem polovina seniorské populace bydlí ve vlastním bytě a využívá služeb docházejících pečovatelů. 1) SAW - Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich 8

9 SIHLQUAI Fabrikstrasse, Curych 9

10 poloveřejný a polosoukromý prostor seniorské bydlení, domov pro seniory, obecní byty, školka, policie, sídlo zastupitelstva, lékárna, ordinace m 2 23 seniorských samostatných bytů kolem 100 apartmánů 10

11 - Bývalá průmyslová zóna, nyní rezidenční čtvrť s artovým nádechem, spousta kaváren, obchůdků - Klidné bydlení v blízkosti centra - Tramvajová zastávka téměř u domu, 10 minut do centra - Bohatá zeleň, dětské hřiště, dostatek laviček - Multifunkční areál, charakter poloveřejného prostoru - V rámci okolní zástavby komplex ihned upoutá svým charakteristickým materiálovým řešením fasády - Areál navazuje přímo na hlavní ulici, díky mixu funkcí se zde potkávají jak obyvatelé areálu mezi sebou, tak s návštěvníky z venku - Všechny byty mají orientaci do dvou světových stran, mají buď balkón nebo předzahrádku Nahoře: Aktivní využití parteru, senioři mohou sledovat dění z balkónů Dole: Objekty mají průchody, které propojují zvlněný parter - Domy jsou vůči hlavní ulici postaveny napříč, což chodce upoutá a zve ho dovnitř, obyvatelé zároveň mají průhledy na dění na hlavní ulici a na věž kostela - Několik uměleckých skulptur v rámci areálu, vč. ještěra symbolu celého komplexu 11

12 - Celkem 23 seniorských bytů, spravováno neziskovou organizací SAW - Nájem za byt CHF, nájem za CHF - V hlavní budově se nachází státní domov pro seniory - Celkem 91 jednopokojových a 8 dvoupokojových apartmánů (pro páry) - Společné kuchyňky na patře - Cena dle požadovaných služeb CHF/ den (vč. jídla, spotřeby médií, možnost využívání společných prostor, úklid bytu, prádelna), bydlení hotelového typu - Bistro a kavárna, sídlící v hlavní budově, jsou otevřeny i pro veřejnost - Kadeřník, pedikúra, knihovna, multifunkční místnost, bistro Celý areál má výrazné materiálové řešení fasády a tím je oproti okolní zástavbě charakteristický. Zároveň je tu i dostatek zeleně, keřů, stromů, zelených ploch i vertikální zeleně, což pomáhá pestřejšímu smyslovému vnímání. Každý chráněný byt má předsazený balkon provedený v různých barvách a vytváří tak hravé pozitivní prostředí. Zároveň balkóny směřují do vnitřních poloveřejných dvorů a propojují je se soukromým prostorem bytů. Parter řešený mírnými terénními vlnami není možná díky absenci zábradlí bezbariérový ve všech svých částech. Příklad dispozic bytu 1+1 a 2+1 v rámci seniorského bydlení SAW 12

13 REBWIES Rebwiesstrasse, Curych 13

14 autoři WW atelier architektonická soutěž seniorské bydlení organizace SAW + státní domov důchodců 130 jednotek celkem přes 140 seniorů 14

15 - Tramvajová zastávka asi 400 m od objektu - Okrajová část města - Bezproblémové parkování v okolí, jsou zde i parkovací plochy přímo pro obyvatele zařízení - Mírný svah, výhledy z jednotlivých apartmánů na jezero - Rezidenční oblast, rodinné domy, lemováno lesnatými plochami - Chybí malé obchody v bezprostředním okolí - Seniorské bydlení zde svým měřítkem vytváří dominantu oblasti - Velmi členitý objekt vyskládaný z více hmot, bílomodré pruhované markýzy - Místní klinika a nákupní centrum asi 1 km - Velmi klidná oblast, integrace s místními obyvateli pouze v rámci procházek - Kavárna taktéž pro veřejnost prvek integrace - bílomodrý výraz areálu se promítá zarputile i do interiéru - chodby na všech patrech stejné, chybí rozlišovací znaky - prostředí působí nemocničním dojmem, málo dekorací nebo prvků poutajících pozornost - velké společné prostory 15

16 - Domov pro seniory ve stejném architektonickém výrazu hned vedle, samostatné vchody - Přes 80 bytů, většina pro jednu osobu, kolem 25 m 2 - Fungování hotelového typu, platí se za dny, kompletní servis Příklad dispozice bytu 2+1 v rámci seniorského bydlení SAW - Byty jsou zařízené nábytkem, je zde TV, radio, koupelna se sprchovým koutem, balkón - Čajová kuchyňka na patře, jinak společná jídelna - Celkem 37 bytů, většina 1+1, jsou zde i byty pro páry Kadeřník, pedikúra, učebny pro vzdělávací kurzy - Každý byt na jižní straně má svůj balkón - Nájem CHF Příklad dispozice bytu 1+1 v rámci seniorského bydlení SAW - Byty jsou nezařízené, je zde pouze kuchyňská linka se základními spotřebiči - Senioři mohou fungovat naprosto samostatně, nebo si připlácí za ošetřovatelské služby několikrát týdně - Účastní se splečenských akcí pořádaných sousedním domovem pro seniory 16

17 17

18 basilej obyvatel Basilej je vzhledem ke své poloze multikulturní město. Leží na rozhraní tří států - Švýcarska, Německa a Francie. Řeka Rýn tvoří fenomén města. Je zde mnoho kulturních a vzdělávacích institucí, které sem lákají intelektuály z okolních států. Pro seniory je k dispozici 33 autonomních zařízení tzv. alterssiedlungen. Domy s pečovatelskou službou poskytují kolem 2900 míst. Zařízení mají většinou jednotek, výjimečně jsou zde domovy pro až 250 seniorů. Většina objektů pochází ze 70. let, mnohé z nich již prošly rekonstrukcí. Pro umístění do seniorských center není podmínkou mít trvalé bydliště ve městě. Klient pak ale nepobírá dotace města/kantonu a hradí si větší část nákladů. 18

19 KANNENFELD Burgfelderstrasse, Basilej 19

20 autoři Silvia Gmur Architekti dům s pečovatelskou službou a samostatné seniorské bydlení žije zde více než 120 seniorů 20

21 - Zařízení leží blízko centra, cca 15 minut tramvají - Dotváří polouzavřený blok, který je lemován dvěma křižujícími se rušnými silnicemi - Byty mají okna a lodžie do rušné ulice, nulová vizuální atraktivita - Lodžie jsou zasklené s exteriérovými roletami - Spodní byty mají předzahrádky do dvora, polosoukromý prostor - Obchody, kavárny a restaurace v přilehlých ulicích - Parkování pro návštěvy je zde vzhledem k hustší městské zástavbě problematické, je zde pouze pár veřejných míst k parkingu Nahoře: Polosoukromý prostor předzahrádek Dole: Problémy se zásobováním budovy - Restaurace má samostatný vstup, který je blíže k ulici, otevřeno i pro veřejnost - Blok je do dvora ze severozápadu prostupný, vzniká zde poloveřejný prostor, dětské hřiště, klidná atmosféra předzahrádek - Každá jednotka má vlastní koupelnu se sprchou, toaletou, umyvadlem a balkonem - Pohledový beton se promítá i do interiéru, seniory přijímán negativně, někde již upraveno 21

22 Dominující materiály - pohledový beton, transparentní zasklení a fasádní skleněné tabule v zelenkavém odstínu působí až příliš sterilním a neosobně studeným dojmem. Seniorům také nevyhovují celoprosklené lodžie, kde při horším zraku hůře odhadují konec prostoru. Pohledový beton je pro svou surovost vnímán seniory negativně, působí na ně jako nedokončená stavba. Temnější průchod z ulice, který nepůsobí moc bezpečně. O to větší je překvapení, jaké příjemné, prostorné a plné zeleně je poloveřejné prostředí uvnitř bloku. Nadace CasaVita - spravuje celkem 5 domů pro seniory, všechny ve městě Basilej - V polovině 90. let zde byla velká poptávka po domech s ošetřovatelskou službou - Pro klienty, jejichž důchod a úspory nepostačují na hrazení péče, je zde možnost požádat o příplatek na tuto péči a pokud ani to nepostačuje, pak je nedoplatek hrazen kantonem (to se však týká pouze klientů, kteří mají v Basileji trvalé bydliště min. 15 let) - Zařízení nabízí pouze dlouhodobou péči - Vybavení místností: lůžko, stůl s vozíkem na jídlo, šatní skříň, stolní lampa, závěsy, radio, tv, telefon, zrcadlo, vybavená koupelna - Lékařská péče: senioři mohou docházet stále ke svým lékařům, v rámci objektu bývá však vždy přítomen lékař 22

23 Marien Haus Markgraflerstrasse, Basilej 23

24 Wilfrid and Katharina Steib architekti multigenerační bydlení + dům s pečovatelskou službou 16 dvoupokojových apartmánů + 91 bytů v domě s pečovatelskou službou + 34 míst pro klienty s demencí 24

25 tzv.stöckliwohnungen - multigenerační bydlení - Čtyřpokojový rodinný apartmán + dvoupokojový apartmán seniorů, bydlí dohromady jako jednotka, mají samostatné vchody. Jde o koncept vzájemné pomoci, která je dobrovolná - Celkem je zde 16 dvoupokojových apartmánů pro seniory - Nájem je kolem 1100 CHF, plocha pokoje celkem cca 52 m 2 - Všechny apartmány mají balkon - Senioři mohou využívat veškeré služby domova s pečovatelskou službou - Dva dlouhé šestipatrové kvádry jsou vestavěny do blokové zástavby a spojeny přes dvoupatrový krček do výsledného tvaru U - Dům s pečovatelskou službou se nachází při rušnější komunikaci, obytné prostory mají ale výhled pouze do dvora na jižní stranu, kam směřují i početné lodžie - Samostatné byty pro seniory spolu s rodinným bydlením se nacházejí v druhé budově, která lemuje obytnou ulici s malým automobilovým provozem - Zastávka tramvaje cca 200 m od domu, 15 min z centra Příklad dispozice 2+1 v rámci samostatného seniorského bydlení, které se snaží kooperovat s rodinnými apartmány - Obchůdky a restaurace v nejbližším okolí 25

26 - Společenský sál využívaný i jako duchovní prostor, bohoslužby mohou navštěvovat i lidé z okolí Nahoře: Kardio fitness také ve společných průchozích prostorách, velmi využívané Dole: Zázemí pro sestřičky v rámci společných prostor, vizuální kontakt Pflegeheim Dům s pečovatelskou službou - Nabízí místo pro celkem 111 seniorů, z toho pro 77 v části s ošetřovatelskou péčí, 34 se speciální péčí o lidi s demencí a 14 dvoulůžkových apartmánů - Lidé trpící demencí fungují v rámci menší skupiny, komunity - Přímo v objektu se nachází kadeřník, kavárna - vchod přes hlavní recepci, fyzioterapie, pedikúra - Ergoterapie, výrobky vystavené v hlavní hale - Velkorysé společné prostory - Spousta bílých a světlých odstínů, chybí výraznější kontrast v interiéru - Skleněné příčky - nepraktické pro údržbu, pohyb a orientaci seniorů 26

27 REHAB Im Burgfelderhof, Basel Centrum pro léčbu pacientů po poranění míchy a mozku 27

28 Herzog & De Meuron struktura budovy inspirována městem, atria jako náměstí nejen pro seniory, klienti všech věkových kategorií 28

29 - Klienti zde tráví obvykle okolo 18 měsíců = poměrně dlouhá doba, po kterou zde nacházejí domov - Tráví zde čas rehabilitací a nácvikem dovedností pro návrat do běžného života i volný čas, setkávají se zde s rodinou i přáteli - Záměrem bylo navrhnout objekt, který se nebude podobat nemocnici, nebude vyvolávat ústavní dojem, úzkost, sterilitu - Byl vytvořen členitý objekt, téměř městečko s ulicemi, náměstími, zahradami a s oddělenými obytnými částmi, ve kterém je možné dostat se z jednoho místa do druhého několika různými cestami jako ve městě - Dvoupodlažní budova, bezbariérové řešení; v přízemí se nachází místnosti pro terapii a rehabilitační vybavení, v prvním patře jsou pokoje klientů; na části pobytové zelené střechy ještě kvádr knihovny - Kladen důraz na propojení interiéru a exteriéru k tomu přispívá pět odlišných dvorů (atrií), které slouží nejen jako orientační body, ale zároveň dovolují dennímu světlu proniknout dovnitř - Každé nádvoří je pojato jiným způsobem se stromy nebo s vodní plochou - Struktura budovy inspirována městem, pojata jako náměstí, ulice a jednotlivé domy do jednotlivých částí objektu se vstupuje z propojených dvorů, člověk vchází do interiéru z venkovního prostoru, který prochází budovou 29

30 - Jednotlivé domy se liší svým pojetím tělocvična a místnosti pro ergoterapii, stejně jako pokoje klientů, jsou definovány velkými okny a výhledy do krajiny, s téměř neznatelným přechodem interiéru v exteriér; naproti tomu další části jsou orientovány dovnitř, jako např. bazén, který se nachází na centrálním náměstí - Ve střeše umístěny kruhové otvory/okna, kterými prochází světlo do pokojů klientů výhled ven tak mají i ti, kteří jsou upoutaní na lůžko - Budova je stejně komplexní jako potřeby klientů a jejich rodin - V objektu se nachází místa uzavřená, se soukromím, vhodná k rozjímání, stejně jako prostory pro setkávání a společné aktivity; zároveň jsou zde i zákoutí bez pevně definované funkce, vhodná pro trávení času mezi procedurami nebo náhodná setkání - Z použitých materiálů dominuje dřevo (na fasádě i v interiéru), využity jsou horizontální i vertikální lamely, propojené oblými prvky z plexiskla, které ve slunci září jako korále - Analogií těchto prvků v mnohem větším měřítku jsou kulovité plochy ve stropě pokojů klientů/na střeše jako velká oka vpouští do pokojů denní světlo a klientům na lůžku umožňují výhled na oblohu, současně se dají uzavřít, pokud to není obyvatelům příjemné - Všechny pokoje jsou tak navzdory hlubokému předsazenému balkonu velmi světlé (balkon je dostatečně prostorný pro vyvezení lůžka z pokoje) 30

31 31

32 N I Z O Z E M Í nové trendy v bydlení pro seniory V Nizozemí žije v současné době nejvíce seniorů (90 %) ve vlastním domově. Pro ulehčení rostoucího tlaku na pečovatelské služby vláda povzbuzuje starší lidi v pokračování života v jejich domácím prostředí s pečovatelskou podporou. Zbylých 10 % seniorů cca osob - zůstává v domovech se zajištěnou péčí nebo v sanatoriích. Jsou to především lidé, kteří nejsou schopni samostatné péče o sebe samé a o domácnost a vyžadují intenzivní každodenní péči. Domovy důchodců se v Nizozemí začaly masivně budovat po druhé světové válce, kdy byl na trhu nedostatek bytů. Starší lidé byli povzbuzováni k přesunu do ústavů, aby uvolnili bydlení dostupné mladším lidem. Samotnými seniory byl zprvu tento trend přijímán kladně, získali často finanční a emocionální nezávislost na svých rodinách a sociálně homogenní prostředí bylo chápáno zprvu jako výhoda. Kolem roku 1975 žilo přibližně 11 % lidí starších 65 let v domovech pro seniory. Brzy však byla Nizozemci institucionální péče vyhodnocena jako nežádoucí a okrajová forma bydlení pro starší občany. Nizozemská vláda si stanovila limit, že ne více než 10 % obyvatel nad 65 let by mělo žít v domovech pro seniory. Zároveň začali být starší lidé motivováni k životu v jejich vlastních domovech nejen strukturálními změnami, ale i společenskou atmosférou. Velká část z 1,6 milionů seniorů, kteří žijí ve svých bytech, vyžaduje občas pomoc s domácností nebo jen čistě sociální kontakt s prvky terapie. Je zde však stále nedostatek neformální péče, a proto soukromý i veřejný sektor neustále pracují na vylepšení nabídky. V každém velkém městě jsou organizace sociální péče; dobrovolníci, podporovaní profesionály, kteří se starají o seniory žijící ve svých domovech, t.j. chodí nakupovat, dělají společníka a podněcují kontakt a interakci. V každé komunitě jsou často také denní centra, většinou ve spolupráci s centry péče. Každodenní péči (asistence poskytovaná nemocné osobě nebo nemohoucí osobě rodiči, dětmi, přáteli, sousedy a jinými) poskytuje přibližně 15 % nizozemské populace. Podle prognózy zůstane toto číslo stejné, zatímco počet lidí, kteří takovou pomoc budou potřebovat, poroste. Již nyní se upozorňuje na to, že v současnosti je počet lidí poskytujících každodenní péči už přetížený, kdy se například někteří senioři starají sami o svého partnera. Klasické byty často vyžadují drobné úpravy, aby pohyb seniorů v rámci jejich obydlí byl komfortní a bezbariérový. Pro tyto potřeby byla v Nizozemí vyvinuta uživatelsky zjednodušená aplikace - Zorginwoningen.nl, která dle zadaných parametrů názorně ukazuje prostorové nároky včetně simulace pohybu seniora v dané místnosti. Program je kompatibilní s AutoCadem a je tak užitečnou pomůckou jak pro architekty, tak pro investory nebo zástupce měst. 32

33 33

34 AMSTERDAM obyvatel Zajímavostí a zároveň charakteristikou Amsterdamu je jeho kosmopolitnost. Pouze polovina populace jsou totiž Nizozemci a tudíž i národnostní škála seniorů může být do budoucna velmi pestrá. Největším poskytovatelem zdravotních a sociálních služeb je organizace Cordaan, která vedle zaměstnanců spolupracuje i s téměř třemi tisíci dobrovolníků. Při navrhování nového zařízení funguje Cordaan jako odborný konzultant, budovy však přímo nevlastní. Amstelring (dříve Osira) se zaměřuje na péči o seniory v celém jejím rozsahu. Provozuje jak domovy s pečovatelskou službou, tak i hospice a denní centra. Zároveň zajišťuje individuální pomoc pro seniory žijící ve svých domovech. Funguje zde velmi dobrá spolupráce s různými školami, jejichž studenti chodí do Amstelringu na pracovní stáže. Důležitou roli zde plní i dobrovolnická činnost, které se věnují nejen studenti, ale často lidé středního věku. 34

35 WOZOCO Reimerswaalstraat 10, Amsterdam 35

36 MVRDV architekti solitér turistická atrakce = sociální interakce pro seniory kolem 100 bytů prosklené pavlače 36

37 - Rezidenční oblast, sídliště z šedesátých let, chybí pestrost funkcí - Dům působí jako solitér nejen svým výrazem, ale i urbanistickým začleněním - Z obou stran přiléhají parkovací plochy, chybí poloveřejný prostor předzahrádek atp. - 9 nadzemních podlaží, lehce převyšuje okolní zástavbu - Parkování těsně přiléhající k objektu - Zastávka veřejné dopravy poměrně daleko, asi 8 minut chůze - Zástavba sídlištního typu, horší orientace, Wozoco slouží jako orientační bod 37

38 - Pavlačové řešení severní fasády, většina bytů orientována na jih - Silný architektonický výraz díky vybíhajícím vykonzolovaným blokům - Finanční náročnost konstrukčního řešení byla zřejmě kompenzována levnými materiály, viditelná degradace Dřevěné obložení má přátelštější charakter, škoda že nebylo užito barevného prosklení i na pavlač. - Chybí společenská místnost, vstupní prostory mají neosobní charakter - Dřevěný obklad v kontrastu s barevným plexisklem - Kolem 13 bytů na patře, každý má svůj balkón - Různá dispozice bytů, převažují 2+kk a 3+kk Charakter pavlače s mnoha kovovými prvky a mřížemi působí vězeňským dojmem. - Na pavlačích zachován pohledový beton, viditelné rozvody médií Červená vstupním domu. dominuje prostorám 38

39 LEO POLAK Saaftingestraat 8, Amsterdam 39

40 Poslední dvě rekonstrukce v letech 1999 a 2006 chráněné bydlení, seniorské byty, byty pro klienty s demencí, dočasná péče, hospic, denní centrum pro klienty s počátečním stadiem demence celkem přes 160 klientů 40

41 - Klidná okrajová čtvrť Amsterdamu - Několik parků v blízkém okolí - Autobusová zastávka cca 100 m - Celý areál je oplocený - Velký parking v rámci komplexu - Stromořadí lemující jihovýchodní část - Kvádrovité hmoty propojeny ve svém středu prosklenými krčky - 3 nadzemní podlaží - Pacienti s demencí žijí ve skupinkách po šesti - Pod dozorem odborníka se snaží o maximální samostatnost v rámci skupiny domácí práce, kulturní program, vycházky - Zařízení patří k průkopníkům snahy o maximální autonomnost lidí trpících demencí - Informační systém, který upozorňuje, pokud se klient dostane do jiných než povolených částí areálu či mimo areál - Denní centrum funguje od 10 do 16 hodin, specializuje se i na lidi s počátečním stadiem demence - Uzavřený areál s vnitřními zahradami, které mají vizuální kontakt s ulicí 41

42 - Fasáda velmi barevná, mnoho zákoutí - Interiérový architekt Annekoos Littel, studio specializující se již více než 25 let na interiéry do zdravotnických sociálních zařízení - Každé patro je pojato v jiné barvě, jiný design, vytváří se tak vždy charakteristické prostředí - Střídání vinylových podlah a koberce, haptické vnímání, různé povrchy stěn - Senioři mohou využít služeb specialistů geriatr, fyzioterapeut, terapeut pro organizaci volnočasových aktivit, psycholog, ergoterapeut, diabetologický specialista, muzikoterapeut a další 42

43 KADOELERBREEK Banne Buikslootlaan, Amsterdam 43

44 2012 architekti EGM 35 % tržních bytů 65 % sociální bydlení vč. chráněného bydlení kolem 180 apartmánů 2/ 4/ 8/ 14-ti patrové hmoty 44

45 - Veřejná střešní zahrada - Cihla je pohledový i konstrukční materiál, typické pro nizozemské prostředí - 2/4/8/14-ti patrové bloky pojaty jako nákupní centrum služeb - Nový systém péče i přístupu ke klientům (vše se řídí podle jejich přání a preferencí, nikoli jednotný režim pro všechny jako v ústavu; práce v menších skupinkách) - Budova vlastněná neziskovou organizací Ymere, služby poskytovány dalšími neziskovými organizacemi, z nichž nějvětší podíl má Cordaan - Při financování spolupráce veřejného i soukromého sektoru Vlevo: Zázemí personálu Vpravo: Prostory společné pro všechny jednotky s místností personálu - Nájemné standardizováno pro sociální bydlení (určeno a dotováno vládou) - Restaurace CoCo s kooperace Cordaan a Combiwel + hotelová škola (obsluha kuchyně) pouze dva běžní pracovníci manažerka a kuchař Zbytek učni, dobrovolníci, osoby s lehkým zdravotním postižením apod. integrace do společnosti, pracovního prostředí - Zaměstnávají i osoby se zhoršenou možností uplatnění na trhu práce - Denní centrum zaměřené na ergoterapii - Místní péče v rámci objektu je po malých jednotkách, každá po 5 7 lidech, s kombinovaným tělesným a mentálním postižením = dost náročné na péči, v každé jednotce jsou dvě sestry - Každá jednotka je specificky zařízená (barvy, nábytek) podle nátury obyvatel (v jedné pracují - živé barvy, v jiné odpočívají - tlumenější barvy) - Alarm blízko postele a v koupelně tlačítko, jinak provázek; alarm i na dveřích do pokojů dá se nastavit tak, aby sestru upozornil, že člověk vychází z pokoje - Elektronicky se dá nastavit, kam člověk může vstoupit a kam ne 45

46 - Mezi jednotkami centrum pro pečovatele - Sestra nemá vlastní zázemí v bytě, pouze stolek s počítačem a skříňku na léky a dokumenty - Všechny pokoje v jednotce jsou jednolůžkové s vlastní koupelnou Příklady dispozic seniorského bydlení Interiér každé jednotky je zařízen odlišně vzhledem k povaze a individuálním potřebám každého klienta 46

47 HANZEBORG Oningbergenstraat, Lelystad 47

48 2010 EMG architekti domov s pečovatelskou službou, denní centrum chráněné bydlení, seniorské byty dvou a třípokojové byty m 2 48

49 - V rámci nové rezidenční čtvrti, jak rodinné domy, tak bytovky - Objekt vytváří výškovou i hmotovou dominantu okolí - Navazuje bezprostředně na park - Vlaková zastávka 400 m - Dostatek parkovacích ploch bezprostředně u objektu - Podélná pětipatrová hmota a jedenáctipatrová věž - Spodní dvě podlaží maximálně přístupná veřejnosti bazén, fitness, dětské centrum, lékaři, knihovna, restaurace - Francouzské balkony nebo vykonzolované klasické balkony - Okna chráněna exteriérovými roletami - Možnost krátkodobého pronájmu bytu až na 12 týdnů, např. pro seniory po úrazu - 4 komunity po 6 klientech s psychickým nebo fyzickým postižením - Knihovna, prádelna, restaurace, kavárna, dětské centrum, salon krásy, bazén, fyzioterapie, logopedie - Velká integrace s místními obyvateli Dole: Barevné provedení chodeb, různé plastické tapety, bordury Nahoře: Barevné obklady i na toaletách 49

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

KONCEPT KOMUNITNÍHO BYDLENÍ

KONCEPT KOMUNITNÍHO BYDLENÍ workshop Komunitní bydlení (nejen) pro seniory KONCEPT KOMUNITNÍHO BYDLENÍ Brno, listopad 2013, David Tichý, technická spolupráce Zuzana Lyčková DAVID TICHÝ 2/21 SMĚŘOVÁNÍ KONCEPCE Omezení osamocení v

Více

Název stavby: Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice. Místo stavby: ul. Míru 366, 382 41 Kaplice, p.č. 1986/1 v k.ú.

Název stavby: Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice. Místo stavby: ul. Míru 366, 382 41 Kaplice, p.č. 1986/1 v k.ú. 1977 Název stavby: Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice 1980/3 Místo stavby: ul. Míru 366, 382 41 Kaplice, p.č. 1986/1 v k.ú. Kaplice Okres: Kaplice 1982 1992/2 Datum: Květen

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI Investor: Ing. Jan Průcha (zástupce společenství investorů) CS architects Ing. Petra Brzobohatá (petra.brzobohata@centrum.cz; 00420 604 723 762) Ing.

Více

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku ARCHITEKTI Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň Na pozemek je navržen jednopodlažní objekt s podkrovím a jedním polosuterenem, který v maximální míře využívá jak svažitosti pozemku, tak jeho

Více

Rodinné domy typu A, varianty dispozic

Rodinné domy typu A, varianty dispozic Standardní dispozice 4+kk Domy typu A ve standardní variantě jsou přístupné ze severní strany. Jsou od obytné ulice odděleny pásem zeleně a jejich dominantním prvkem je na jih orientovaná rozlehlá krytá

Více

STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE BYTOVÝ DŮM, KUTNÁ HORA Atelier KOHOUT TICHÝ ATZBP ZS2011/2012 RICHARD OTT STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE řešené území Morfologie terénu a zástavby Kutné hory m_1:7500 Charakter zástavby rodinné domy -řádkové,

Více

Třebechovice pod Orebem

Třebechovice pod Orebem Třebechovice pod Orebem Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz Chci žít v místě, kde to znám poskytnout bydlení dospělým

Více

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE ZADAVATEL: Jiří Novotný Za Kovářským rybníkem, Praha AUTOR: Ing. arch. Naďa Richterová Zahořany 32, 411 48 Křešice DATUM: 14. 10. 2014 FORMÁT: 23 A4 1

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Tak jako rok 2014 i rok 2015 byl pro všechny obyvatele i zaměstnance Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Více

můj katalog nemovitostí

můj katalog nemovitostí můj katalog nemovitostí exkluzivní lokalita kvalita & design výjimečnost trvalá hodnota nadčasovost bezpečnost dětská hřiště služby pohodlí Do svého katalogu jste si vybrali tyto nemovitosti: nemovitost

Více

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY Jindřichohradecko Bývalý okres Jindřichův Hradec Nyní správní území obcí Jindřichův Hradec, Třeboň a Dačice Oblast s málo rozvinutým

Více

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Bytový dům Bechyňova atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Blok zakončující Engelem navrženou

Více

OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE

OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE LIST Č. - 1 :4,0 1 OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE název souboru - číslo strany datum tisku - 01/2013 formát eatelier 2013 TITULKA ÚVODNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: MATEŘSKÁ ŠKOLA PITKOVICE Parc. č.1/6

Více

Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů

Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů Charakteristika bydlení Nejedná se o registrovanou sociální službu, je to forma nájemního bydlení. Domy jsou ve vlastnictví

Více

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ]

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ] 1643 m 2 [celková plocha 83 m 2 ] [celková plocha 790 m 2 ] s garáží 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč praktický a pohodlný patrový dům s moderním vzhledem, vhodný i do města kompaktní tvar je předpokladem nižší

Více

Interiér domu zalévá spousta denního světla, přestože je na stíněném pozemku

Interiér domu zalévá spousta denního světla, přestože je na stíněném pozemku Interiér domu zalévá spousta denního světla, přestože je na stíněném pozemku Postavit rodinný dům na parcele, kterou z větší části stíní nedaleko stojící šestipodlažní budova, není právě jednoduchým úkolem.

Více

Popis nemovitostí Oceňovaná nemovitost Byt č. 1391/27 (4+kk) Krakovská, Praha 1 - Nové Město zdroj informací: VÝPOČET POROVNÁVACÍ HODNOTY nemovitost č. 1 nemovitost č. 2 nemovitost č. 3 nemovitost č. 4

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009 876 m 2 PŘÍZEMÍ [celková plocha m 2 ] [celková plocha 32 m 2 ] s přístřeškem 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč malá, vhodné na malé a úzké parcely rozdělená denní a noční část přízemí je tvořené velkoprostorem

Více

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016 OPTIMAL 1643 3 800 000 Kč 2 090 000 Kč 903 m 2 s garáží 1148 m 2 6798 m 3 1407 m 2 892 m 2 předpokl spotřeba energie za rok

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 1. Poskytovatel sociální služby CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice, se sídlem Odlochovice 1, 257 03 Jankov Identifikátor

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně.

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně. Průvodní zpráva Identifikační údaje Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně Urbanistické řešení Kontext lokality Městská část Komín se nachází v severozápadní části města Brna. Komín je původně

Více

Název služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením CSS Stod

Název služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením CSS Stod Popis realizace služby Název služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením CSS Stod Místo poskytování služby: Domov Vrchlického Vrchlického 178, 330 26 Tlučná Domov U vlečky U Vlečky 625, 330 26 Tlučná

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 32 BYTŮ V OBJEKTU CENA PROJEKTU: 235 270 Kč 1 np np EUROLINE 200 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY: 15 667 90 Kč ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA 1m

Více

identifikační údaje kapacitní údaje

identifikační údaje kapacitní údaje pozemky chrustenice rd1 identifikační údaje název pozemky chrustenice, lokalita dolejší alej, rodinný dům typ 1 místo chrustenice, okres beroun pozemky č.1-10 investor GEISON REAL, a.s. Na výsluní 201/13

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha 20. červen 2014 Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha Našim posláním je poskytovat pobytovou službu sociální péče mužům a ženám, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu postižení potřebují

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

LINIA 1061. . velké vikýře zvyšují komfort v ložnicích. balkon z rodičovské. 4 000 000 Kč 2 250 000 Kč možnost doobjednat.

LINIA 1061. . velké vikýře zvyšují komfort v ložnicích. balkon z rodičovské. 4 000 000 Kč 2 250 000 Kč možnost doobjednat. LINIA 1061 předpokl spotřeba energie za rok vhodný do řadové zástavby nebo jako dvojdům či samostatně stojící dům úzká dispozice vhodná na úzké parcely zasunutá terasa poskytuje soukromí v řadové zástavbě

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

VE VÍCEGENERAČNÍ KOMUNITĚ S H R N U T Í Bydlení pro seniory, diskuzní setkání časopisu Stavební fórum, angelo hotel Prague, 9. 3. 2011 Ing. arch.

VE VÍCEGENERAČNÍ KOMUNITĚ S H R N U T Í Bydlení pro seniory, diskuzní setkání časopisu Stavební fórum, angelo hotel Prague, 9. 3. 2011 Ing. arch. A K T I V N Í S T Á R N U T Í VE VÍCEGENERAČNÍ KOMUNITĚ S H R N U T Í Bydlení pro seniory, diskuzní setkání časopisu Stavební fórum, angelo hotel Prague, 9. 3. 2011 Ing. arch. Veronika BEŠŤÁKOVÁ Fakulta

Více

Objekt nepřístupný* VSTUP GPS: 50 4'34.468"N, 14 25'8.537"E

Objekt nepřístupný* VSTUP GPS: 50 4'34.468N, 14 25'8.537E Objekt nepřístupný* SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZAŘÍZENÍ (SÚZ) VÝDEJNA Karlovo náměstí Karlovo náměstí 13, 121 35 Praha 3 - Nové Město Tel.: 224 357 339 Web: http://www.suz.cvut.cz/menzy/vydejna-karlovonamesti GPS:

Více

NÁJEMNÍ BYTY BERANKA ARCHITEKTONICKÁ STUDIE ING.ARCH. KRISTINE KARHANOVÁ GRIGORYAN

NÁJEMNÍ BYTY BERANKA ARCHITEKTONICKÁ STUDIE ING.ARCH. KRISTINE KARHANOVÁ GRIGORYAN SEZNAM PŘÍLOH: A B AUTORSKÁ ZPRÁVA AXONOMETRIE C1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:15000 C2 FVÚ_ÚP 1:1000 C3 ARCHITEKTONICKÁ SITUACE _ VARIANTA 1 1:500 C4 ARCHITEKTONICKÁ SITUACE _ VARIANTA 2 1:500 101 PŮDORYS

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM/KYNÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE BRUNŠOV 365, 252 31 VŠENORY

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM/KYNÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE BRUNŠOV 365, 252 31 VŠENORY JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM/KYNÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE BRUNŠOV 365, 252 31 VŠENORY Číslo zájemce/kyně: Příjmení Jméno Datum narození Zdravotní pojišťovna

Více

Luxusní byt 3+kk, 112,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 3+kk, 112,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 3+kk, 112,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295877 11 530 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KATEŘINA HODKOVÁ. Nová menza ČVUT

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KATEŘINA HODKOVÁ. Nová menza ČVUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KATEŘINA HODKOVÁ Nová menza ČVUT ATELIÉR CÍSLER & OTH 2014/2015 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTORSKÁ ZPRÁVA KONZULTANTI BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Domov pro seniory - Domov Duha

Domov pro seniory - Domov Duha 20. červen 2014 Domov pro seniory - Domov Duha Našim posláním je poskytovat pobytovou službu sociální péče lidem, kteří vzhledem ke svému věku a ztrátě soběstačnosti potřebují péči, která jim nemůže být

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov Realizace poskytování sociální služby DOMOV PRO SENIORY Domov pro seniory - poskytuje sociální službu seniorům od 60 let se sníženou soběstačností,

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Komunitní péče. Boleslavský deník. MUDr. Jan Stuchlík

Komunitní péče. Boleslavský deník. MUDr. Jan Stuchlík Komunitní péče o duševně nemocné Boleslavský deník Komunitní péče o duševní zdraví je model, který od 60. let 20. století nahrazuje tradiční institucionální. p Příčinou tohoto procesu je změna ve vnímání

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice. Kamila Svobodová

Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice. Kamila Svobodová Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice Kamila Svobodová Struktura prezentace Demografické stárnutí v ČR od počátku 90. let 20. století a jeho perspektivy do budoucna Důsledky

Více

Kvalitní nízkoenergetické domy

Kvalitní nízkoenergetické domy Kvalitní nízkoenergetické domy Nabízíme řešení pro každého. EVROPSKÁ KVALITA NĚMECKÝ DOZOR ČESKÁ VÝROBA D.E.E.D., a. s., Dvorská 161, 503 11 Hradec Králové tel.: 495 051 111 / fax: 495 051 113 / e-mail:

Více

MODERNIZACE NEMOCNICE TIŠNOV - LŮŽKOVÝ TRAKT - KONCEPT DÚR

MODERNIZACE NEMOCNICE TIŠNOV - LŮŽKOVÝ TRAKT - KONCEPT DÚR MODERNIZACE NEMOCNICE TIŠNOV - LŮŽKOVÝ TRAKT - KONCEPT DÚR Adam Rujbr Architects s.r.o. Srbská 22, 612 00 Brno Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5 e-mail: adam.rujbr@ararchitects.cz PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační

Více

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ III. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN III. NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ

Více

EKOLINE Kč Kč Kč EKOLINE 1237 RODINNÉ DOMY EUROLINE m m 3

EKOLINE Kč Kč Kč EKOLINE 1237 RODINNÉ DOMY EUROLINE m m 3 EUROLINE SLOVAKIA 2012 EKOLINE 1237 4 20 000 Kč 2 20 000 Kč -10 000 Kč POSCHODÍ [plocha 1000 m 2 ] [plocha 1097 m 2 ] předpokl spotřeba energie za rok komfortní moderní dům navržený v souladu s moderními

Více

Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích.

Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích. Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích. Pozemek se nachází v okrajové části obce Malé Kyšice. V širším okolí je nejvýraznější přírodní dominanta Vysoký vrch, který je viditelný i z parcely

Více

RODINNÝ DŮM V TŘEŠŇOVÉM HÁJI, INVESTOR DATUM

RODINNÝ DŮM V TŘEŠŇOVÉM HÁJI, INVESTOR DATUM RODINNÝ DŮM V TŘEŠŇOVÉM HÁJI, INVESTOR DATUM 8. 6. 016 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 01 0 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SITUACE DISPOZICE - SCHÉMA PLOCH PŮDORYS 1.NP PŮDORYS.NP ŘEZY POHLEDY VIZUALIZACE

Více

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT DIPLOMOVÁ PRÁCE ZS 2011/2012 AUTOR: BC. MONIKA BOŠTIČKOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: ING. ARCH. ALEŠ LANG STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM AREÁLU ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU ZPRACOVAL DOC. ING. ARCH.

Více

Konečné natočení jednotlivých objektů je ovlivněno pozicí domu na parcele, orientaci ke světovým stranám, ale také na výhledech jednotlivých bytů.

Konečné natočení jednotlivých objektů je ovlivněno pozicí domu na parcele, orientaci ke světovým stranám, ale také na výhledech jednotlivých bytů. ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2014 / 2015 Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně- Komíně Urbanistický koncept Koncept projektu spočívá ve vytvoření struktury bytových domů jako typicky městského způsobu bydlení.

Více

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby Kritéria komunitní sociální služby aktivita 5.01 Zpracování indikátorů hodnocení Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče a metodiky jejich naplňování Úvod

Více

POROTHERM DŮM viladům v intravilánu obce

POROTHERM DŮM viladům v intravilánu obce POROTHERM DŮM 2012-2013 viladům v intravilánu obce koncept modul cílová skupina 9 6 modulové byty 1+kk 2+1 3+1 POROTHERM 2012-2013 VILADŮM V INTRAVILÁNU OBCE SOUČASNÝ POHLED NA TRADIČNÍ FORMU MĚSTSKÉHO

Více

Bydlení seniorů podporující setrvání v obci a v komunitě ve středoevropském kontextu Martina Mikeszová

Bydlení seniorů podporující setrvání v obci a v komunitě ve středoevropském kontextu Martina Mikeszová Bydlení seniorů podporující setrvání v obci a v komunitě ve středoevropském kontextu Martina Mikeszová Jilská 1, 110 00 Praha 1 martina.mikeszova@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Obsah prezentace Stárnutí

Více

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 7822DV Základní principy Jedná se o třítřídní jednopodlažní mateřskou školu, která bude používána na více místech a objekt je tedy navržen s důrazem na aplikovatelnost pro různě členěný terén, jak pro

Více

Hanspaulka. Vícegenerační vila v jedné z nejatraktivnějších městských čtvrtí LANDMARK

Hanspaulka. Vícegenerační vila v jedné z nejatraktivnějších městských čtvrtí LANDMARK Hanspaulka Vícegenerační vila v jedné z nejatraktivnějších městských čtvrtí LANDMARK PROPERTIES ID 11242 Hanspaulka Jeden z klenotů pražských rezidenčních čtvrtí Kouzelná část šesté pražské čtvrti Dejvice,

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 Slovo úvodem Domov u zámku, o.s. je neziskový poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům v roce 2015 nabízel dva druhy registrovaných pobytových sociálních služeb a

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Nabídka nemovitostí červen 2010

Nabídka nemovitostí červen 2010 Nabídka nemovitostí červen 2010 NABÍDKA BYTŮ v Renaissance Village, Fort Myers, Florida o Renaissance Village nabízí svým obyvatelům rozlehlý, vyhřívaný plavecký bazén a vířivku, fitness centrum, kavárnu,

Více

Exkluzivní. Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz LISTOPAD 2013

Exkluzivní. Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz LISTOPAD 2013 Exkluzivní nemovitosti Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz Představení kanceláře The RE/MAX Collection Platinum The RE/MAX Collection je prémiová značka

Více

Luxusní střešní byt 346m2 3x terasa, 3xGS, komora, panoramatický výhled na Prahu, Kavčí hory

Luxusní střešní byt 346m2 3x terasa, 3xGS, komora, panoramatický výhled na Prahu, Kavčí hory Real Estate & Life, s.r.o. Telefon: Fax: Email: info@estateandlife.cz Luxusní střešní byt 346m2 3x terasa, 3xGS, komora, panoramatický výhled na Prahu, Kavčí hory V Rovinách, 4000 Praha 4, CZ Popis Luxusní

Více

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti Hotel Green Bay*** Kontakt: Henrieta Fagulová, tel. 606 226 673, email: fagulova@cdtravel.cz Novinka! ŘECKO Thassos / Trypiti www.cdtravel.cz / / Poloha: menší rodinný hotel s přátelským přístupem majitelů

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Popis realizace. sociální služby. Platné od 1. 1. 2016. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Popis realizace. sociální služby. Platné od 1. 1. 2016. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Popis realizace sociální služby Platné od 1. 1. 2016 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Jindřichův

Více

ENERGETICKY PASIVNÍ DOMY ATREA I NOVA... KLASIK... ALTERA... KOMPAKT... MODUS

ENERGETICKY PASIVNÍ DOMY ATREA I NOVA... KLASIK... ALTERA... KOMPAKT... MODUS ENERGETICKY PAIVNÍ DOMY ATREA I NOVA... KLAIK... ALTERA... KOMPAKT... MODU Inova... 10.7 m² Ložnice...... 16.7 m²... 13.6 m² Šatna... chodiště (schodištová hala)... 6.1 m²... 3.9 m²... 6.9 m² Podkroví

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 25. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. analýza sociálních

Více

DOMOVY PRO SENIORY VE MĚSTĚ BRNĚ

DOMOVY PRO SENIORY VE MĚSTĚ BRNĚ DOMOVY PRO SENIORY VE MĚSTĚ BRNĚ zadal Odbor sociální péče graficky zpracoval Odbor vnitřních věcí Informační středisko tisk Ing. Vladislav Pokorný LITERA BRNO náklad 1 000 ks Vydal Magistrát města Brna

Více

KUTNÁ HORA BYTOVÝ DŮM ATELIÉR KOHOUTICHÝ FA ČVUT, ZS 2011/2012, 4. ROČNÍK ANITA PROKEŠOVÁ FA ČVUT

KUTNÁ HORA BYTOVÝ DŮM ATELIÉR KOHOUTICHÝ FA ČVUT, ZS 2011/2012, 4. ROČNÍK ANITA PROKEŠOVÁ FA ČVUT KUTNÁ HORA BYTOVÝ DŮM ATELIÉR KOHOUTICHÝ FA ČVUT, ZS 011/01, 4. ROČNÍK ANITA PROKEŠOVÁ FA ČVUT VÝKRES VLIVŮ CHARAKTERISTIKA MÍSTA Pozemek se nachází na pomezí městského osídlení a městské periferie v klidné

Více

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108 DIPLOMNÍ PROJEKT KOSTEL S FARNÍM CENTREM NA SÍDLIŠTI BARRANDOV V PRAZE AUTOR : JAROSLAV FILEK VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE : ING. ARCH. AKAD. ARCH. ANTONÍN JENÍČEK AKAD. ROK / SEMESTR : 2010/2011 / LETNÍ KONZULTANT

Více

AKTIVITY PROJEKTU A STUDIJNÍ CESTA ZA DOBROU PRAXÍ ŠVÝCARSKEM PROGRAM ŠVÝCARSKO ČESKÉ SPOLUPRÁCE

AKTIVITY PROJEKTU A STUDIJNÍ CESTA ZA DOBROU PRAXÍ ŠVÝCARSKEM PROGRAM ŠVÝCARSKO ČESKÉ SPOLUPRÁCE 24. ZáříZ 2015 AKTIVITY PROJEKTU A STUDIJNÍ CESTA ZA DOBROU PRAXÍ ŠVÝCARSKEM PROGRAM ŠVÝCARSKO ČESKÉ SPOLUPRÁCE Aktivity projektu MOBILITA Aktivity projektu MOBILITA Aktivity projektu MOBILITA Aktivity

Více

Průvodní zpráva. Termální lázně, Yverdon les Bains

Průvodní zpráva. Termální lázně, Yverdon les Bains Průvodní zpráva Termální lázně, Yverdon les Bains Urbanistické souvislosti Areál lázní se nachází v západním Švýcarsku ve městě Yverdon les Bains, jež se rozprostírá kolem jižního břehu Neuchatelského

Více

Při rekonstrukci se našel prostor na pracovní kout

Při rekonstrukci se našel prostor na pracovní kout Při rekonstrukci se našel prostor na pracovní kout Bez ohledu na to, zda máme byt v paneláku, v nové výstavbě, či ve starším zděném domě, jedním z nejčastějších problémů, se kterými se v menších bytech

Více

EBM Partner a.s. a Centrum bydlení pro seniory. KONCEPT Centra bydlení pro seniory

EBM Partner a.s. a Centrum bydlení pro seniory. KONCEPT Centra bydlení pro seniory EBM Partner a.s. a Centrum bydlení pro seniory Od roku 1998 se zakladatelé společnosti EBM Partner a.s. věnují problematice bydlení a obzvlášť bydlení pro seniory. Od té doby až dodnes se účastnili sami

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Snížení energetické náročnosti. - Zdravotní středisko, Bystřice

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Snížení energetické náročnosti. - Zdravotní středisko, Bystřice PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Zpracovala: Jaroslava Kabátová, 391 31 Dražice 217 Ludmila Votavová, č. autorizace ČKAIT 0100915, technik pro pozemní

Více

Štětí. Dva domy pro mezi- generarační společnost. Petr Müller, Tomáš Musil

Štětí. Dva domy pro mezi- generarační společnost. Petr Müller, Tomáš Musil Štětí Dva domy pro mezi- generarační společnost Petr Müller, Tomáš Musil ATBS / FA ČVUT / ZS 2014 Úvod Nacházíme se ve Štětí, v malém industriálním městě severně od Prahy. Od dob budování a velkých plánů

Více

NÁVRH ZÁSTAVBY V LOKALITĚ U ZÁKLADNÍ

NÁVRH ZÁSTAVBY V LOKALITĚ U ZÁKLADNÍ STUDENTSKÉ PRÁCE NÁVRH ZÁSTAVBY V LOKALITĚ U ZÁKLADNÍ ŠKOLY GEN. SVOBODY V HLUČÍNĚ ZADÁNÍ STUDENTSKÉ PRÁCE Zpracoval úřad územního plánování - MěÚ Hlučín, odbor výstavby, oddělení rozvoje, plánování a

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Háj

Průvodce pro zájemce o službu - Háj Průvodce pro zájemce o službu - Háj Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy s mentálním nebo s mentálním

Více

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY. Tibor Csukás, Petr Slepánek květen 2012

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY. Tibor Csukás, Petr Slepánek květen 2012 REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY Obsah identifikační údaje stavby PRŮVODNÍ ZPRÁVA PŮDORYS 1.NP... 1:100 PŮDORYS 2.NP... 1:100 PŘÍČNÝ ŘEZ DOMEM... 1:100 POHLEDY... 1:200 ZÁKRES DO FOTOGRAFIE

Více

Cohousing je koncept blízkého sousedského

Cohousing je koncept blízkého sousedského Cohousing je koncept blízkého sousedského bydlení určený lidem, pro které je důležité cítit se někde doma, cítit sounáležitost k místu i komunitě, která ho obývá. Hlavní princip cohousingu spočívá ve sdružení

Více

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!"

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme! Chráněné bydlení Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!" Poslání Posláním chráněného bydlení je podpora samostatnosti a nezávislosti uživatelů a zajištění podmínek pro bydlení v přirozeném prostředí.

Více

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová Bydlení pro seniory v Podvinní Jana Homolová ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Jana Homolová AR 2012/2013, ZS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: (ČJ) BYDLENÍ PRO SENIORY

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016

Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016 Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016 Str. 1 PŘEHLED BUDOV Vybrané budovy jsou umístěny ve dvou lokalitách, budova APC v blízkosti Terminálu 1 a 2 (areál Sever),

Více