Danuše Tučková, vedoucí literárně dramatické dílny, scenáristka a dramaturgyně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Danuše Tučková, vedoucí literárně dramatické dílny, scenáristka a dramaturgyně"

Transkript

1 1 Domov seniorů Háje v Praze 4 nabízí svým obyvatelům kromě vynikající zdravotní a sociální péče i množství kreativních aktivit. V tom se konec konců podobá podobným zařízením, v nichž staří lidé nacházejí bezpečné zázemí i dobré podmínky k životu. V roce 2010 začal v DS Háje pracovat literárně dramatický kroužek. Postupně začali jeho členové pravidelně zapisovat své vzpomínky i úvahy na rozmanitá témata a jak čas běžel, vznikl mimořádný soubor pozoruhodných textů, psaných sice perem neškoleným, ale přesto plných energie i nostalgie, fantazie i věcnosti. V druhé polovině roku 2012 oslovila ředitelka DS paní Dagmar Zavadilová, která má na rozvíjení tvořivých aktivit v domově mimořádný podíl, Soukromou střední uměleckoprůmyslovou školu Zámeček v Plzni s tím, že zmíněné texty by zasloužily knižní vydání, doplněné výtvarným doprovodem. Díky pochopení pedagogů školy a zejména její ředitelky paní Renaty Šindelářové se zrodila pozoruhodná spolupráce mezi autory, kteří vesměs překročili devadesáté narozeniny a studenty-maturanty, kteří do života teprve nakračují. První etapu této spolupráce završila půvabná knížka Pohled z okna. Píšící senioři z literárně dramatické dílny se také přihlásili v roce 2013 na otevřenou výzvu Galerie DOX na téma Kde domov můj. V loňském roce u příležitosti jubilea Domova seniorů vydali ze svých textů další samostatný sborník. Členové literárně dramatické dílny uspěli loni také ve Vaší soutěži, když získali zvláštní ocenění za kolektivní tvorbu. Pásmo vlastních textů uvedli členové tohoto kroužku s velkým úspěchem také o vánocích, kdy spolu s pěveckýcm sborem DS vystoupili na adventní akademii Sboru Církve bratrské v Šeberově na Praze 4. Letos tedy reagujeme na Vaši výzvu již podruhé. Soubor krátkých textů na téma Škola vznikl stejně, jako texty na mnoho dalších témat, jimiž se zabýváme, jako samostatné úvahy a vzpomínky členů dílny poté, kdy si v asociačních cvičeních oživovali některé detaily a aspekty z, pravda, již velmi dávného školního života jako třeba inkoust, násadka, atp. Domnívám se, že se také sluší uvést, že v citované texty písní z časů 1. republiky uváděly autorky z hlavy, podle vlastní paměti. Autorky i autoři si stejně jako v případě jakékoliv publikace svých textů přejí zůstat anonymní, pod jejich texty jsou proto pouze iniciály jména a věk. Danuše Tučková, vedoucí literárně dramatické dílny, scenáristka a dramaturgyně

2 2 HISTORKY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC V dětském životě je prvním mezníkem nástup do školy. V mém životě se jednalo o školu dívčí. Chlapecká škola měla vedlejší budovu. Obě byly postaveny na začátku 20. století. Ráno bylo zajímavé pozorovat, jak roste proud dětí, jdoucích do školy. V té době většina maminek byla v domácnosti, takže školáci vycházeli okolo půl osmé. Z našeho domu to bylo asi dvacet dětí. Ti starší hlídali ty mladší, abychom v pořádku došli na vyučování. Bylo to ve válce, tak provoz aut byl malý. Po válce byly zrušeny samostatné školy a děvčata i chlapci chodili do jedné třídy. To byla velká změna. Vzpomínám také na tresty, které se dnes nesmí používat klečení na stupínku, písemné tresty ( 100 X ) atd. Velkou výhodou bylo papírnictví naproti škole. Můj ročník byl prvním, který na konci 9. třídy dělal závěrečné zkoušky a pak už nemusel dělat přijímací zkoušky na vyšší odborné školy. Ty končily maturitou dnes by to úrovní vzdělání a náročností byl stupeň bakalář. M.U.,*1936 Škola je společenská instituce, která má hlavně vzdělávací funkci. První školy vznikaly již před naším letopočtem v Asyrii, Babylonu, Egyptu a Indii. Školy v našich zemích můžeme sledovat od 10. století, většinou klášterní, nebyly však pro všechny. Teprve za vlády Marie Terezie byla zavedena všeobecně vzdělávací povinnost i pro děti poddaných (1774). Řízení školství se ujal stát. Od té doby proběhlo mnoho reforem školství. I já za své docházky do školy nějaké zažila. V roce 1945 jsem začala chodit do obecné školy a pak na měšťanku, ale než jsem vyšla, byla to nejdříve devítiletka a pak osmiletka, ze které jsem šla na VPŠS ( všeobecná průmyslová škola strojní ), kde jsme byli benjamínkové školy, protože tak mladí studenti tam doposud nebyli. Kdo se nedostal na školu, mohl

3 3 jít z osmé třídy do JUKu ( jednoletého učebního kursu) a pak se většinou do školy dostal. Naše škola byla postavena na dobu, kdy vznikla, v letech , poměrně moderně. Byl to vlastně komplex několika budov. Škola obecná v přízemí a měšťanka v prvním patře. Školní zahrada neboli učební pozemek, kde se pěstovala zelenina pro školní jídelnu. Dále budova pro zvláštní školu spolu s velkou tělocvičnou, učitelský dům, kde bydleli někteří učitelé a kde byla též zařízena velká kuchyň pro výuku vaření. Mezi tím byly travnaté plochy se stromy. Dále na školu navazovala budova jeslí, kde se sestřičky staraly o malé budoucí adepty této školy. A ještě v další budově byla mateřská školka, kde se už drobotina připravovala na školu. Vše to byl jeden velký oplocený komplex. Ještě před učitelákem bylo malé hřiště na volejbal, které jsme ve vyšších třídách také navštěvovali. Cesty do školy byly dvě. Jedna vedla z horního náměstí, kde se sbíhaly také dvě cesty, tedy silnice. Jedna směrem od kultůráku, kde žily děti z vilek a z restaurace, a pak druhá, která vedla alejí akátů směrem na lávku přes železniční trať. Před lávkou byla restaurace a železářství, odkud také docházely děti. Za lávkou bydlely děti z vilek a domků za tratí a děti od továren, které to měly domů ještě daleko. Druhá cesta vedla rovnou ze školy po pár schůdkách přes cestu a pak po dlouhých schodech na dolní náměstí, kde pokračovala dále podle statků a mlýna až ke kostelu. Pak se druhou stranou kolem dvou statků, hospody a kovárny vracela na dolní náměstí. Zde všude nabrala děti a vedla je do školy. Vlastně jsme byli taková nesourodá společnost. Děti dělníků, hospodských, stavitelů, právníků, doktorů, podruhů, mlynářů a kovářů. Ale byli jsme děti a toto rozvrstvení jsme ani moc nevnímali. Naše paní učitelka, kterou jsme měli od první do páté třídy, nás brala všechny stejně. Všichni jsme ji měli rádi. Neměla své děti a tak my všichni jsme byli její. Ale také jsme lumpačili, hlavně někteří kluci při zpěvu zlobili, a tak se stávalo, že paní učitelka za rok zlomila několik smyčců. Hrála na housle a smyčec používala jako taktovku anebo s ním majzla kluky, když zlobili a někdy to smyčec nevydržel. Byla z toho vždy švanda, ale kluci dali pokoj a ještě se za ten zlámaný smyčec omluvili. Jim se nic nestalo, ale smyčec to odnesl. Jinak jsme byli docela

4 4 klidná třída, až na pár výjimek, ale i s nimi si paní učitelka poradila. Někdy se přišli rodiče těchto výtečníků na ně přeptat a řekli jí, klidně at jim nějakou vrazí, když bude třeba, ale paní učitelka řekla, že to jsou děti a že má své metody, a taky měla: stání v koutě, zákaz během přestávek chodit na zahradu a nebo zákaz besídek, no a to si zlobilové velmi rozmysleli, neboť to byla největší zábava všech dětí, i těch zlobilů, aby se mohli zúčastnit nácviku na besídku, kterou paní učitelka s námi často při klavíru i s houslemi nacvičovala. Vlastně s ní bylo učení podle Komenského hrou. Prvňáčkům připomínala škola velkého jednookého obra ( velké hodiny nad vstupem), který když otevře pusu ( velké dvoukřídlé dveře), tak je sní. Každý se trochu bál, ale časem si zvykl a nemohl se pak dočkat, až pan školník otevře a ustoupí, neboť by ho mohla ta horda, která se valila dovnitř, převálcovat. Hlavně v zimě byl úprk do šaten a pak do třídy rychlý, neboť byli všichni už zmrzlí a chtěli se rychle zahřát. Ve všech třídách už bylo zatopeno ve vysokých kamnech a bylo krásně teplo. Také jsme se potřebovali trochu usušit, neboť cesta do školy hlavně nás od továren byla dlouhá, ukrácená koulováním a skákáním do závějí, takže jsme byli vždy jak sněhuláci. Někdy jsme dostali hrnek horkého čaje pro zahřátí, to zařídila paní učitelka, prý abychom nebyli marod a nescházeli ve škole. Mohli jsme u kamen pobýti déle, ale museli jsme slíbit, že už tak uváleni příští den nepřijdeme. Snažili jsme se, někdy se zadařilo a někdy ne. Zima v té době byla krásná a všude plno sněhu, tak se vyhýbejte závějím a koulování. Ale přežili jsme své zimní cesty do školy vždy ve zdraví a těšili se na jaro. To zase byly jiné zábavy. Po cestě jsme hráli na babu, někdy si cvrnkali do důlku, kterých jsme na cestě měli vyhloubených několik, ale ty jsme používali hlavně cestou domů, kdy bylo více času. Každý měl po kapsách vždy pár kuliček. Děvčata trhala kytky paní učitelce, neboť jsme v létě chodili cestičkou podél pole, kde rostly vlčí máky, chrpy, rmen a různé trávy, byla z toho krásná kytice. Kluci zase občas navštívili vrakoviště letadel a aut u Kovošrotu, okolo kterého také cesta vedla. Bylo po válce, tak různých vraků tam bylo habaděj a nějaké malé součástky se klukům hodily a zbylo i pro pana učitele chemie a fyziky, který byl těmito dárky potěšen, neboť je používal někdy při výuce a sám byl také velký sběratel. Někdy jsme se zastavili u paní učitelky, která bydlela na naší cestě do školy, to tehdy, když nás požádala, abychom jí pomohli s taškou opravených sešitů. Pak

5 5 jsme ale šli spořádaně vedle paní učitelky a ona byla ráda, že má takové žáčky. Kluci, ti už ale dávno zdrhli a čekali na nás před školou. Byly to krásné doby našeho mládí. Teď už na ně jen úsměvem vzpomínám. M.V., *1938 Dětství jsem prožil na vesnici, kde byla jen malá škola o dvou třídách a bytu pana ředitele. V první třídě učil pan ředitel první a druhé oddělení. Ve druhé třídě učil pan učitel třetí, čtvrté a páté oddělení, odkud se odcházelo do měšťanské školy vzdálené čtyři kilometry do městečka. Bylo nás šest kluků a tři dívky, kteří jsme nastoupili do první třídy měšťanské školy. Chodili jsme pěšky přes les. V zimě to bylo velmi obtížné, Do školy mně maminka zabalila dva krajíce chleba se sádlem a 50 haléřů na polévku. Škola byla pro nás velice těžká, učili nás na každý předmět jiný učitel, ještě si pamatuji, jak se jmenovali. Třídní byla učitelka Brožová, velice přísná. Já jsem měl spolužáka, který hodně zlobil, tak paní učitelka vzala rákosku a začala ho mlátit, on se přitlačil ke mně, tak jsem byl bit také. Pak jsme měli učitele Peška. Ten, když jste hned neodpověděl na jeho otázku, řekl: Sedni si, máš pětku. Ten byl postrach školy. Pak jsem se dozvěděl, když jsem již do školy nechodil, že byl se třídou na výletě, kde se žáci koupali a jeden že se utopil. Učitele pak odvolali ze školy. Ještě jedna vzpomínka ve mně zůstala. Měli jsme pejska Alíka. Ten na mě vždy čekal, až půjdu ze školy. Jakmile mne uviděl, utíkal mě s radostí přivítat. F.K.,*1920 Nastoupila jsem do 1.třídy obecné školy v roce Dva dny poté, kdy nás opustil můj milovaný děda Jan Bém, zemřel náhle na mozkovou mrtvici. Děda se mně do posledních dnů věnoval. V rodině se začalo říkat, že už ho nebudu potřebovat, a tak odešel z tohoto světa. Nastala škola a mně začaly povinnosti. V té době se v Semilech dokončovala

6 6 výstavba nové školní budovy, která měla být slavnostně otevřena právě 1. září Ale jak už to bývá, stavba nebyla dokončena a naše 1. třída byla umístěna v budově radnice. Bylo nás ve třídě pětatřicet žáků, holky a kluci pohromadě. Měli jsme báječnou paní učitelku Žofii Hajnou. Byla svobodná a plně se nám věnovala. K naší veliké lítosti odešla do důchodu. V druhé třídě bylo všechno jinak. Jednak jsme byli přestěhováni do nové budovy. Učil nás velice přísný pan řídící učitel Sochor. Přistěhoval se ze Železného Brodu s celou rodinou. Jeho dcera Jiřinka začala k nám chodit do třídy to byla pro nás událost. Tatínek byl na ni mnohem přísnější než na nás. Třetí třídu jsme celkem procházeli dobře, až na to, že v květnu zemřela na tuberkulosu naše milá, hezká a chytrá spolužačka Helenka, byla jsem jí na pohřbu za družičku to se nezapomíná. Čtvrtá třída byla smutná. Připravovala se válka, byla povinná němčina a naše paní učitelka, velká vlastenka, celé dny proplakala a nás to bolelo vždyť jsme ji měli moc rádi a tušili jsme, že situace je velmi napjatá. V páté třídě jsem prožila první dětskou lásku Miloš Flekna ještě dnes žije a občas se vidíme. Je 30. června 1947, beru za kliku u budovy školy v Resslově ulici a říkám si v duchu : Dnes naposled. Vcházím do třídy 4.B a vím, že se spolužáky se vidím dnes naposled. Oblíbená třídní profesorka vstoupila do třídy a i ona začala s tím tak se dnes milá děcka vidíme naposled. Byla naší třídní po celé čtyři roky. Než začala rozdávat vysvědčení, promluvila k celé třídě. Všem řekla, čím je který student pro ni důležitý, co je na něm dobrého a čím vyniká. S vysvědčením dala každému záložku do knihy se svým podpisem, prý proto, abychom na ni nezapomněli. Ale ještě před rozloučením jsme se dohodli, že 30. červen 1947 nebyl dnem posledním, kdy se vidíme, ale že se budeme po prázdninách každý měsíc scházet. To se uskutečnilo jen několikrát, každý z nás se rozprchl na jinou stranu. A tak přece jen ten den posledního školního roku byl dnem posledním,

7 7 kdy jsme se všichni sešli. Tím jsem vám odhalila svá školní léta. M.F.,*1929 Chodil jsem do třetí třídy obecné školy. Ráno, když jsem šel pro pololetní vysvědčení a loučil se s maminkou, která byla nemocná, ležela v posteli a ještě si se mnou povídala. Když jsem šel ze školy domů, radoval jsem se, že mám samé jedničky a že mě maminka pochválí. Jenže maminka už nežila. Neumím slovy vyjádřit, jak jsem byl nešťastný, maminku jsem moc miloval. Zůstali jsme s tátou já a mladší bratr. Já jako starší jsem musel zastat maminku, vařit, dojit krávy, též krmit vepře, králíky a veškerou drůbež a také pomáhat na poli. Tím jsem nestačil dělat úkoly do školy a tak jsem měl samé jedničky na vysvědčení naposled. S.B., *1930 Do obecné školy jsem chodil u nás v Oudoleni do jednotřídky. Vzpomínám, že přes uličku seděla v lavici vedle mne Máňa, dcera řezníka, která si nosila na svačinu velký kus salámu. Ten špek ze salámu ona nejedla a dávala ho mně, když jsem jí dal opisovat. To byla pro mne velká dobrota. Jinak se mi ve škole moc líbilo, byla tam velká zahrada, na které jsme pracovali a velké hřiště. Ráno do školy mě doprovázel můj pejsek Punťa. Před školou čekal pan řídící a poslal mě pro cigarety Vlasty. Já jsem mu pro ně rád chodil, protože mi dával od cesty 10 haléřů. V poledne, když jsme šli domů na oběd, vždy na mě čekal můj milovaný pejsek před školou. Po pěti letech obecné školy jsem šel do měšťanky do Borové, dnes Havlíčkovy Borové. Bylo to 5 km do kopce a s kopce. Hned první den, když škola končila, jsem šel na záchod. Tehdy to byl žlábek a zeď byla natřena térem. Vtom přišli na záchod žáci z třetího ročníku a ten největší a nejsilnější mě do toho žlábku zezadu strčil. Já jsem se rychle otočil a

8 8 oběma pěstmi jsem ho uhodil do ruky do svalů a utekl jsem. Muselo ho to dost bolet. Příští ráno jsem se zdržel dojením tří krav a odevzdáváním mléka v konvích. Ostatní žáci z naší vesnice už byli napřed a já jsem šel sám. Když jsem přišel na křižovatku, potkal jsem se s žáky z vedlejší obce Jitkova. Ten největší a nejsilnější mě poznal a dal mi takovou facku, až jsem se zatočil. Po roce vyšel ze školy a šel se k nám do Oudoleně učit kovářem. Já jsem ke kováři chodil udělat nebo opravit nářadí a tak jsme se nakonec skamarádili. S.B.,*1930 Na školu ráda vzpomínám. Také na učitele a spolužáky, i když už na některá jména si nemohu vzpomenout. Do obecné školy jsem chodila v Praze Záběhlicích, kde byla dosti velká škola. Je tam dodnes. Topilo se ještě v kamnech. Školník přikládal uhlí z chodby, aby při vyučování nerušil. Psali jsme násadkou s pérkem a to se namáčelo do inkoustu v kalamáři, který byl v každé lavici. Inkoust doléval z velké lahve školník. V lavicích jsme seděli po dvou žácích a ruce jsme měli složené za zády. To už dnešní děti neznají. Kázeň byla větší. Do druhé třídy chodil k nám také Pepík Kadlec, který nevěděl lumpárnou co komu vyvést. A mně také jednou vytáhl sponku z vlasů. Tehdy mě maminka česala z prostředních vlasů nahoře tzv. kohouta. Ty vlasy se stočily, zasponkovaly a zbytek visel vzadu dolů. Vlasy na kohouta byly podstatně delší než ty po stranách a tak mi pak vlály kolem hlavy. Sama jsem se znovu učesat neuměla a tak jsem šla ze školy celá rozcuchaná. Otec mi zrovna šel naproti, a když zjistil, co se mi přihodilo, chtěl Pepíkovi domluvit. Ale ten už utíkal, protože tušil, že pochválený nebude. Otec se pustil za ním, dohonil ho a řekl mu, že takhle se k děvčatům kluci nechovají. Pozval ho k nám na svačinu. On Pepík byl celé odpoledne po ulici, maminka byla s ním sama, a tak byla v práci. Pepík k nám začal chodit častěji, dokonce si hrál se mnou s panenkami a kočárkem a od té doby jsem neměla většího ochránce. M.B.,*1931

9 9 Na mnoho zážitků se z první třídy nepamatuji, ačkoliv z ještě ranějšího dětství mám pár vzpomínek. Měla jsem ráda tabulku, na kterou jsme se učili psát první písmenka. Když se to nepovedlo, jednoduše se to smazalo. Abych se zbavila hanáckého dialektu, druhou třídu jsem vychodila v Kobylnicích v Polabí, kde jsem byla u své babičky a strýčka z otcovy rodiny. Velký zlom pro mne byla změna bydliště ve třetí třídě, když jsem začala chodit do pražské školy. Nejhezčí vzpomínky mám na studentská léta na reálce v Praze Vinohradech Na Smetance. Tam se mi dostalo všeobecného vzdělání, získala jsem přátelství s pěti spolužačkami a už nevím s kolika studenty. Také v té době mě potkala první láska. Dnes je v té budově tehdejší reálky základní škola. D.K.,*1918 Postup z páté třídy do gymnázia, to byl zážitek. Ta vážnost, profesoři nám všem vykali. Až později jsme přišli na to, že pro to, jak budou hodnotit naše výsledky Sedněte, máte nedostatečnou! nebo Sedni, máš pětku! - je to vlastně jedno. Před vyššími ročníky jsme chodili uctivě a poslouchali jejich debaty, kdy občas utrousili nějaké latinské rčení, nebo něco z Ovidia i z české poezie. V oblibě byl Wolker, Šrámek, Vrchlický, ale i další klasikové, kteří nové republice ČSR měli co říct. Studenty z nižších ročníků jsme vnímali jen tak evidentně, sounáleželi s celou školou. Některá jara pořádala oktáva před maturitními písemkami tzv. akademie veselý pořad s písněmi a tanečkem. To byla účast 100%. Jeden takový popěvek vám kousek zarecituji: Matura se blíží, čtrnáct dní do ní, a hlava je prázdná, až to v ní duní. Za zeleným stolem profesorů sbor a milého žáčka až do kůže dřou.

10 10 Řekněte mi pane, kdo byl Sokrates? To já prosím nevím, myslím, že náš pes. Řekněte mi pane, kdo byl Barrande? To já prosím nevím, já byl na rande. Řekněte mi, pane, kde leží Skythie? To já prosím nevím, ale jsem v tom nevinně. Atd. atd. Při maturitě byli studenti oslovováni pane a slečno. Tito veselí kumpáni, kteří si mysleli, že mají svět u nohou, byli ve studentských kolejích zatčeni a vysoké školy zavřeny až do konce německé okupace. J.H., *1923 Měšťanská škola v mém rodném městečku je třípatrová majestátní budova. Před ní je pěkné náměstíčko s parčíkem a starobylou kašnou. Z prvních tříd obecné školy si vzpomínám na pana učitele Bulanta, který měl velké bříško a byl moc hodný. Když jsme ve druhé třídě jeli na výlet, tak řekl: Malinkou Novotničku si vezmu do kapsy. Potom až do páté třídy jsme měli pana učitele Mojdlíka, to byl velký fešák s knírkem. Od první měšťanky, jak to tehdy bylo módní, jsme chodili zvlášť dívky a zvlášť hoši. Pan ředitel Haupt češtinář a velký vypravěč literatury a také milovník divadla. Pod jeho vedením jsme nacvičily několik divadelních her a pohádek, kterých jsem se já s chutí zúčastnila. První moje role již v šesti letech byl Franta uličník v pohádce Dvě Maryčky. Pak na měšťance následovala opereta Rudolfa Piskáčka Z českých mlýnů. Hrála jsem tam mládka a zpívala a hrála na harmoniku: Pode mlejnem nade mlejnem hastrmani straší, český mlýn bez hastrmanů nejde myslet, braši, ať se stane co se stane v sýpce ve mlýnici, vše svedou na hastrmana mlynářští chasníci. Ve vyšších ročnících v hodině přírodopisu, když jsme něco nevěděly, nás pan učitel častoval slovy: vaš-no-sta se ne-učil. Korunu tomu všemu nasadila naše fyzikářka, která nás titulovala : tvore protivnej a káčo pitomá. S úspěchem jsem absolvovala 4. měšťanku, která byla první rok otevřená. Pak

11 11 jsem ještě jezdila do Tábora do rodinné školy. Pak přišla válka, byl všemu konec. Přesto jsme si zpívali písničku o škole: Každý říká, že je škola základ života, to je doba, nežli se z ní člověk vymotá. A když konečně z ní vyjde, jednou na něj chvíle přijde, že by se rád vrátil zpět do těch nejkrásnějších let. Refrén: Za školou, za školou rostou akáty, nikdo tam nechodí, jenom já a ty. Za školou, za školou, stojí lavička, na ní jsme poznali, co je hubička. Ve škole jsme vždycky měli fůru učení, jinak bychom nedosáhli ani spasení. Kantoři nás měli v hrsti, to mi bylo proti srsti, když jsem místo učení dával žábám znamení. Refrén: Za školou, za školou rostou akáty, nikdo tam nechodí, jenom já a ty. Za školou, za školou, stojí lavička, na ní jsme poznali, co je hubička. Jeden starý kantor přísný vždycky se mě ptal, kdy se narodil a umřel kdovíjaký král. Já znal jenom čtyři krále a s těmi jsem běhal stále,

12 12 když jsem místo úkolu šel hrát ferbla za školu. Refrén: Za školou, za školou rostou akáty, nikdo tam nechodí, jenom já a ty. Za školou, za školou, stojí lavička, na ní jsme poznali, co je hubička. M.R.,*1922

Tragický osud dvou kamarádek

Tragický osud dvou kamarádek Tragický osud dvou kamarádek Když jsme počátkem května připravovali články o blovických obětech 2. světové války, popisovali jsme osudy mnoha lidí. Vůbec jsme tenkrát netušili, že dvě zemřelé dívky se

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Josífek byl už opravdový školák,

Josífek byl už opravdový školák, 1 Josífek byl už opravdový školák, prvňáček. Ale hlavně byl zvědavý malý kluk. Stále si něco vymýšlel, občas nerad poslouchal a taky často lhal. Nic nepomohlo, že začal chodit do školy. Nepomohlo, ani

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA V pátek 3. 12. 2010 chodili u nás na škole čerti. Čerti se první hodinu učili a druhou se začali chystat. Nejdřív šli do třetí a čtvrté třídy. Chlapci i děvčata řekli pěkné básničky, ale někteří se opravdu

Více

POPELKA. Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42. Autor: Mgr. Marta Kvasničková

POPELKA. Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42. Autor: Mgr. Marta Kvasničková POPELKA Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42 Autor: Mgr. Marta Kvasničková Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět:

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Vypravování. Metodický pokyn. Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace

Vypravování. Metodický pokyn. Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Vypravování Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Předmět Tematická oblast Téma Očekávané výstupy Klíčová slova Druh učebního materiálu Ročník Cílová skupina CZ.1.07/1.5.00/34.0950

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ

POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ Dlouho se na ten výlet těšily a říkaly si, že i jim se něco pěkného přihodí, jak už to na výletě bývá. A přihodilo se. Bylo velice krásné červnové jitro,

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

POKUS PRVNÍ. Život je drama

POKUS PRVNÍ. Život je drama POKUS PRVNÍ Život je drama (Je to literární klišé?) 1 Vítr nese semínko pampelišky Na hladinu rybníka? Na kousek hlíny? Do otevřených úst? Na šlehačkový dort? Do kouta chodby? Na betonový dvorek? Do praskliny

Více

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N strana: 1 E_O-N V pátek 26.9. se šestka zúčastnila akce pořádané společností EON. Anička nám popsala, jak celá akce probíhala. V pátek jsme měli akci EON-trak. Chvíli jsme se učili a pak šli do EON-trucku.

Více

ALBATROS MaS ve skole_ _cz.indd :30:45

ALBATROS MaS ve skole_ _cz.indd :30:45 ALBATROS Miloš Macourek Adolf Born Mach a Šebestová ve škole Mach a Šebestová ve škole MILOŠ MACOUREK ADOLF BORN Albatros Miloš Macourek heir, 1982 Illustrations Adolf Born, 1982 ISBN 978-80-00-02867-5

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Petra Soukupová. K moři

Petra Soukupová. K moři Petra Soukupová K moři Brno 2011 Petra Soukupová, 2007 Host vydavatelství, s. r. o., 2007, 2011 (elektronické vydání) ISBN 978 80 7294 420 0 Rodičům PETROVY DVĚ ŽENY 1/ Petr a Magda se potkávají Magda

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

To se opravdu muselo? No, tak chodili všichni až na jednu spolužačku, jejíž rodina měla hospodářství, jinak všichni.

To se opravdu muselo? No, tak chodili všichni až na jednu spolužačku, jejíž rodina měla hospodářství, jinak všichni. 1 Pro svůj projekt jsem si vybrala svoji maminku. Je jí 37 let, pochází z Podkrkonoší z malé vesničky Havlovice, kde od šesti do dvanácti let navštěvovala tamní mateřkou a základní školu. Ve dvanácti letech

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Životní příběh paní Jitky Liškové

Životní příběh paní Jitky Liškové Životní příběh paní Jitky Liškové Zpracovali: Ampapa David, Krebsová Monika, Lišková Barbora, Smazalová Pavlína, Vaculová Kateřina, žáci 7. třídy ZŠ E.Rošického 2, Jihlava, pod vedením paní učitelky Jiřiny

Více

Výlet turistického kroužku v sobotu 5. 12. 2015 - procházka městem, turnaj v bowlingu

Výlet turistického kroužku v sobotu 5. 12. 2015 - procházka městem, turnaj v bowlingu Výlet turistického kroužku v sobotu 5. 12. 2015 - procházka městem, turnaj v bowlingu V sobotu ráno jsme vyrazili od školy na procházku městem. Na chvíli jsme se zastavili v obchodním centru. Prohlídli

Více

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání Ale já jsem se chtěla o Jirkovi Hrzánovi dozvědět něco bližšího. Tak jsem o něm začala psát sama. No, sama jak se to vezme. Pročetla jsem dostupné materiály, ale především jsem na něj nechala vzpomínat

Více

neprojde! Anebo otevřu pokladničku a dám peníze na chudé? Všechno jsem to dala na začátku postní doby, mám tam pár korun. Tím bych Liborovi moc

neprojde! Anebo otevřu pokladničku a dám peníze na chudé? Všechno jsem to dala na začátku postní doby, mám tam pár korun. Tím bych Liborovi moc Bez Libora Lucčina maminka se probudila v nemocnici zároveň s východem slunce, které posílalo své paprsky na její postel. Rozhlédla se po pokoji. Vedle oddechovala žena, kterou včera chtěla zachránit před

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

Památný strom. projekt Náš region

Památný strom. projekt Náš region Památný strom projekt Náš region Představuji se vám Jmenuji se JAVOR KLEN Narodil jsem se před 190 lety. Adresa: východní okraj města poblíž cesty ke klášteru, ulice Antonína Dvořáka 773, Králíky Výška:

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje rodina Jméno a příjmení: Michaela Želichovská Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Roman Kotlář ml. Datum odevzdání: 23.

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Příběhy našich sousedů Božena Klusáková Scénář k hlasové reportáži Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Pedagogické vedení: Mgr. Radka Hodačová Škola: ZŠ Jana Ámose

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 67

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 67 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 67 Obsah: Slovo ředitele školy. Dopravní hřiště, školní výlet, vyhodnocení sběru, bludiště a omalovánky. Červen 2014

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: VY_12_INOVACE_1A_Čtení _na_1.stupni Název DUM: VY_12_INOVACE_1A_23_Mášenka_a_ medvěd Vyučovací předmět:

Více

Dne 27. 1. 2016 se uskutečnilo přátelské utkání ve vybíjené dívek z druhého stupně naší školy.

Dne 27. 1. 2016 se uskutečnilo přátelské utkání ve vybíjené dívek z druhého stupně naší školy. Dne 27. 1. 2016 se uskutečnilo přátelské utkání ve vybíjené dívek z druhého stupně naší školy. Ačkoli byl i bez turnaje předem známý vítězný tým, soupeřky se hrdě utkaly s neporazitelnými. Hrály se dvě

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval,

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, ... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, my jsme byly s maminkou vlastně šťastné, měly jsme, a teď já ovšem také mám, ty všední denní problémy, kdo je nemá,

Více

O ČEM JE KNIHA. Tato kniha je o dívce, která vypravuje svůj příběh ze života. Pokut chceš, pojď se připojit k příběhu s ní. 1.

O ČEM JE KNIHA. Tato kniha je o dívce, která vypravuje svůj příběh ze života. Pokut chceš, pojď se připojit k příběhu s ní. 1. O ČEM JE KNIHA Tato kniha je o dívce, která vypravuje svůj příběh ze života. Pokut chceš, pojď se připojit k příběhu s ní. 1. Kapitola,,Děti, budu Vám vyprávět příběh. řekla Tereza,,A co? řekly obě děti.,,budu

Více

Příběhy našich sousedů Ing. EVA DOBŠÍKOVÁ

Příběhy našich sousedů Ing. EVA DOBŠÍKOVÁ Příběhy našich sousedů Ing. EVA DOBŠÍKOVÁ Scénář k audioreportáži Tým: Zdena Kopřivová, Ester Balážová, Tereza Micová Vyučující: Bc. Bíziková Kamila Škola: ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 7. dubna 2014

Více

Jsme v Evropě. U nás doma v České republice. Je sedm hodin ráno. Maminka v kuchyni připravuje snídani a volá: Aničko, vstávat! Volá už potřetí.

Jsme v Evropě. U nás doma v České republice. Je sedm hodin ráno. Maminka v kuchyni připravuje snídani a volá: Aničko, vstávat! Volá už potřetí. Jsme v Evropě. U nás doma v České republice. Je sedm hodin ráno. Maminka v kuchyni připravuje snídani a volá: Aničko, vstávat! Volá už potřetí. Aničce se z jejího pelíšku moc nechce. Jsme v Africe. Je

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Ondřej, mamka a děda Meda se třemi psy

Ondřej, mamka a děda Meda se třemi psy Ondřej, mamka a děda Meda se třemi psy Když bylo Ondřejovi pět a mamka se ho zeptala, co by si přál k narozeninám, okamžitě vyhrkl: Mami, kup mi psa! Ale Ondro, moc dobře víš, že pejsek potřebuje péči,

Více

Tak konečně se nám podařilo vydat další číslo. Příběh pana Pantoflíčka. Deník malého poseroutky. Základní škola Tisá. Uvnitř tohoto vydání: Úvodník 1

Tak konečně se nám podařilo vydat další číslo. Příběh pana Pantoflíčka. Deník malého poseroutky. Základní škola Tisá. Uvnitř tohoto vydání: Úvodník 1 Základní škola Tisá Ročník 3., vydání 4. 16.3.2012 Uvnitř tohoto vydání: Úvodník 1 Tak konečně se nám podařilo vydat další číslo Ale trošku nás mrzí, že moc příspěvků jsme od vás nedostali. V podstatě

Více

Obsluhoval jsem zlatou generaci

Obsluhoval jsem zlatou generaci PETRA NAHRADIL ÁDA Všichni mi říkají Áda. Tedy ti, co mě znají. Trenéři, hráči, lidi kolem hokeje, dokonce i v médiích jsem býval jmenovaný jako masér Áda Bílek. Místo skutečného křestního, jež bylo a

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Je mi padesát. Přestože, alespoň v to

Je mi padesát. Přestože, alespoň v to KAPITOLA PRVNÍ: Tak jsem tady Je mi padesát. Přestože, alespoň v to doufám, mám ještě spoustu let před sebou, ráda bych formou této knihy Se sestrou Danuškou poprvé u fotografa. Řekl, ať nemrkám, ale ne

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37 Obsah: Slovo ředitele školy, škola v přírodě, dopravní hřiště, dětská tvorba, vyhodnocení sběru. Červen 2011 TOCHOVICE

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Výsledek dotazníku - "Klima školy - žáci"

Výsledek dotazníku - Klima školy - žáci Výsledek dotazníku - "Klima školy - žáci" Tabulka 1 Přehled dle kategorií [%] ne ne Prostředí, materiální zázemí 54,2 31,8 2,5 8,6 2,8 81,5 % Lidé 35,7 43,2 11,1 7,9 2,0 75,7 % Komunikace, vztahy 37,2

Více

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ verše ALOIS KOLÁŘ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ aneb POHÁDKY PRO ANIČKU 2015 Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být přenášena

Více

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu 3 Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu nacvičoval větu: Mám rakovinu mozku, došel jsem k názoru,

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor.

Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor. Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor. 1. Máte rád svoje povolání? Proč? - pro svoji pestrost a i určitou volnost volby pořadí této práce - možnosti tvůrčí práce - a pod. 2. Jak dlouho děláte

Více

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto.

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto. Drazí přátelé! Vážená ARCHO!! Jsem tomu velmi ráda, že my, resp. naše služba, máme tak skvělé přátele v Čechách! Jsme ohromně vděčni za vaše modlitby, za vaši pomoc pro nás! Naše děti jsou oblečeny, obuty,

Více

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví KNIHY MAJÍ ZELENOU CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví Naše paní učitelka nám v češtině představila soutěž pro základní školy KNIHY MAJÍ ZELENOU, kde máme za úkol vytvořit reportáž

Více

Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství. Eroika

Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství. Eroika 1 2 Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství Eroika 3 Blanka Kubešová, 2008 Eroika, 2008 ISBN 978-80-86337-74-6 4 Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství 5 6 7 mámě 8 krajino dětství, chtěl bych se k

Více

Člověk musí žít tak, podle toho na co má a jaké má podmínky. Zdena Freundová

Člověk musí žít tak, podle toho na co má a jaké má podmínky. Zdena Freundová Člověk musí žít tak, podle toho na co má a jaké má podmínky. Zdena Freundová Zpracovali: Rozálie Matějková, Kateřina Pecáková, Marie Havelková a Natalia Al-Imamová Pedagogické vedení: Jiří Šrail Škola:

Více

CYKLOŠKOLKA. Škola jízdy na kole

CYKLOŠKOLKA. Škola jízdy na kole CYKLOŠKOLKA Škola jízdy na kole PRO DĚTI od 5 do 10 Němcová Marie roků Učíme se jezdit na kole, zatáčet, brzdit Znát dopravní značky, křižovatky, přejezdy Dozvíme se o historii jízdních kol, trojkolek

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka...

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka... Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka.....9 Přání...10 Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku.

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů Příběhy našich sousedů Romana Křenková Zpracovaly: Sára Klímová, Štěpánka Jánošíková, Vanesa Vojtěchovská, Julie Marečková, Adéla Ságnerová Vyučující: Jitka Demeterová Škola: ZŠ Jungmannovy sady, Tyršova

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více

Bruslení Dneska nás pan vychovatel nechal spát do 9:00. Potom jsme měli snídani a pak jsme měli generální úklid, pan vychovatel nám k tomu půjčil

Bruslení Dneska nás pan vychovatel nechal spát do 9:00. Potom jsme měli snídani a pak jsme měli generální úklid, pan vychovatel nám k tomu půjčil Bruslení Dneska nás pan vychovatel nechal spát do 9:00. Potom jsme měli snídani a pak jsme měli generální úklid, pan vychovatel nám k tomu půjčil rádio. Filip pustil rádio a já myl skříň a taky jsem dal

Více

Klegováček č.2 2015/2016

Klegováček č.2 2015/2016 Klegováček č.2 2015/2016 Příběh na pokračování 3. kapitola - Štěňata Od svatby to byl jen kousek a Šejla porodila krásná štěňata jednu fenku a dva psy. Fenka se jmenovala Lucky a psí kluci měli jména Jacky

Více

Královské pohádky. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na

Královské pohádky. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na Královské pohádky Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.cpress.cz www.albatrosmedia.cz František Zacharník Královské pohádky e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna práva vyhrazena.

Více

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Post Bellum Příběhy našich sousedů Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Pan Adolf Lang se narodil 29. září 1936 v Pávově. Pochází ze šesti dětí. Rodiče byli velmi chudí. Hlavní obživou

Více

Štěstí trvá jenom vteřinu

Štěstí trvá jenom vteřinu Štěstí trvá jenom vteřinu Obsah 1.0 Úvod 2.0 Osobnosti 2.1 Eugenie Točíková 2.2 Vlastimil Kučera 3.0 Příběh paní Točíkové 3.1 Dětství a mládí 3.2 Válka, postřelení tatínka 3.3 Maturita a práce 3.4 Vztah

Více

m.cajthaml Na odstřel

m.cajthaml Na odstřel m.cajthaml Na odstřel Ach Bože! zakřičel směrem všude tam, kde nic nebylo. William Eastlake I. Já ho vůbec neznal. Teda předtím jsem ho vůbec neznal. I když bydlíte v jednom městě, tak nemůžete znát všechny

Více

O letadélku Káňeti. Knihu od Bohumila Říhy. převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška.

O letadélku Káňeti. Knihu od Bohumila Říhy. převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška. O letadélku Káňeti Knihu od Bohumila Říhy převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška. Tomešovic rodině se narodila Anežka. O tři roky později se jim narodil kluk Vojta. -

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

1. DEN Na nádraží jsme se měli sejít v 8 35 h ( Terka 8 25 h). Všichni, až na výjimky (nebyla to Terka) přišli včas. Jeli jsme naší oblíbenou trasou, vlakem samozřejmě. Vyzkoušeli jsme si krásný, nový

Více

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha BEDŘICH SMETANA 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha významný český hudební skladatel období romantismu Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František

Více

Vážení obyvatelé Domova, Lucie Pešlová Společné vaření

Vážení obyvatelé Domova, Lucie Pešlová Společné vaření Vážení obyvatelé Domova, protože se už výrazně ochladilo, určitě nadešel čas, abychom rozšířily nabídku činností. Plánujeme, že začneme vyrábět ozdoby na Vánoce a další velice zajímavé věci sledujte nástěnky.

Více

Plošné vnímání prostoru, zrakové vnímání. Dítě hledá cestu k medvídkovi.

Plošné vnímání prostoru, zrakové vnímání. Dítě hledá cestu k medvídkovi. Za Pavlíkem přiběhla Terezka: To jsou ale pěkné karty. Já znám takové podobné, koukej. A začala karty rozkládat. Najdeš kartu, kde je kostka nahoře? Kde je kostka dole? Kde je kostka vedle? Kde je vpředu

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více