OVV Praha 3. rozšířená verze.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OVV Praha 3. rozšířená verze."

Transkript

1 OVV Praha 3 Volební program ČSSD pro Prahu 3 rozšířená verze. Česká strana sociálně demokratická chce, aby byla naše čtvrť, Praha 3, přátelská k občanům 1. Praha 3 pro rodinu Chci svou mladší dcerku ráno odvést do jeslí. Chci, aby můj starší syn trávil svůj volný čas s kamarády zdravou a smysluplnou aktivitou. Chci mít jistotu, že o mé rodiče bude postaráno, zatímco budeme v práci. Potřebuji vědět, že se mám na koho obrátit se žádostí o radu či pomoc, kdyby někoho z mé rodiny potkala nenadálá nepříjemná událost. Nová místa v jeslích a flexibilní provozní doba všech předškolních zařízení. Vnímáme potřebu rodin umístit mladší děti do předškolních zařízení a naprostý nedostatek především míst v jeslích. Zaměstnané matky potřebují své děti vyzvedávat ze školek v různých časech a tomu je také třeba přizpůsobit provozní dobu školek. Vybudovat hřiště pro volnočasové aktivity starších dětí vybavené pro malou kopanou, košíkovou a jiné míčové hry, popř. s tenisovou stěnou a bezpečnou horolezeckou stěnou a Dále vyhradíme místa pro skateboarding Podpořit bydlení osob se specifickými potřebami v upravitelných bezbariérových domech a bytech, aby nebyli izolováni a vyloučeni ze společenského života. Dostupná zdravotní péči pro seniory, nemocné a zdravotně handicapované osoby. Pro seniory musí být dostupná péče gerontologa. Pro ostatní potřebné podpoříme docházku zdravotních sester. Prioritou je pro nás terénní péče zahrnující asistentské služby tak, aby tito občané mohli co nejdéle žít tam, kde jsou zvyklí, kde mají svůj domov a přátele. Denní stacionář s komplexním poradenským servisem pro občany potřebující celodenní péči s nabídkou odborného, sociálního a právního poradenství pro zdravotně handicapované a jejich rodiny. Postižení a o ně pečující rodinní příslušníci bývají znevýhodněni jak ze strany státu, obce, tak i společnosti. Péče o postiženého je zásahem do chodu celé rodiny a tato tíže obvykle zůstává na ženě matce. Pokud ta musí opustit zaměstnání, aby se postarala o své blízké, může se v budoucnu stát dalším sociálním případem. Proto je naší maximální snahou těmto rodinám vycházet vstříc nabídkou široké pomoci. 1

2 Respektujeme důstojnost našich spoluobčanů v každé situaci. Podpora projektů pro pomoc nezaměstnaným a lidem v krizových situacích, především formou grantů. Nezaměstnanost a předluženost bude mít nejspíše i nadále vzrůstající tendenci. A je v zájmu nás všech, lidem v této nelehké situaci nabídnout cestu, kudy se vrátit zpět do plnohodnotného života. 2. Praha 3 - pro domov Když ráno překročím svůj práh, chci dojít po udržovaném chodníku na zastávku MHD a nastoupit do čisté tramvaje. Po náročném dnu se chci vracet domů s jistotou, že bude mým domovem i zítra. Chci odpočívat v blízkém parku a vědět, že tam budu moct být i zítra. Když přijedu domů autem, chci vědět, že za své peníze také najdu místo k zaparkování. V oblasti privatizace: Zveřejníme systém, podle kterého budou jednotlivé domy zařazovány do privatizace, tak aby si každý nájemník dokázal podle jasných kritérií odvodit, zda bude jeho byt privatizován či nikoliv. Stanovíme počet bytových jednotek, které zůstanou v majetku obce, přednostně malometrážních, aby tato mohla plnit i v budoucnu svou sociální roli. Tyto byty budou pronajímány jako sociální, tedy s netržním nájemným. Budeme privatizovat bytové jednotky za ceny obdobné s ostatními srovnatelnými městskými částmi Prahy. Víme, že v této oblasti nikdy nelze dosáhnout absolutní spravedlnosti, jde nám však o to, aby občan, který řadu let platí vysoké nájemné, neměl výrazně horší podmínky než občané v předchozích vlnách privatizace. Umožníme občanovi, který si prokazatelně nebude moci byt v privatizaci koupit a jeho byt bude k privatizaci určen, zůstat v tomto konkrétním bytě za zastropované nájemné. V oblasti nájemného: Zmrazíme nájemné v obecních bytech s účinností od V současnosti, kdy nájemné v Praze 3 je v obecních bytech vyšší než nájemné např. v Praze 1 a kdy není ani definován pojem místně obvyklé nájemné, nelze jej dále zvyšovat, neboť výše předpokládané zákonem 107/2006 Sb. již bylo dosaženo. Provedeme kategorizaci všech bytů ve vlastnictví obce dle kvality. Posuzován bude jak stav domu, konkrétního bytu a umístění bytu v domě, tak lokalita, ve které se dům nachází. 2

3 V bytech, které nebudou splňovat standard bytů nově budovaných, nájemné snížíme. Stejně tak budeme rozlišovat výši nájemného na základě provedené kategorizace. Zajistíme, aby se část vybraného nájemného vracela formou oprav a údržby zpět do konkrétního domu. Pro nájemníka musí být na první pohled zřejmé, že jím vynaložené prostředky jsou patrné i v nemovitosti, kterou užívá. Zajistíme, aby se pro občany bydlící ve všech formách vlastnictví bytu, tj. nejen v bytech obecních, ale i soukromých majitelů, stala podpora v tíživé situaci dostupnou. Současný stav je absolutně nevyhovující, neboť stávající příspěvek je pro většinu žadatelů buď úplně nedostupný, nebo je přiznaná částka tak nízká, že ji nelze považovat za účinnou pomoc. V oblasti širšího domova: Postaráme se o čistotu a spolehlivou sezónní údržbu chodníků. Zasadíme se o důsledný postih všech, kteří tato veřejná prostranství znečišťují. Naší prioritou je rozšiřování klidových zelených zón pro rodinné aktivity spolu s hygienickými zařízeními, jako jsou WC, vodní pítka apod. Budeme usilovat o zvýšení kultury a komfortu cestování městskou hromadnou dopravou. Smysl vidíme v posílení počtu revizorů a častějších kontrolách ze strany městské policie namísto utrácení veřejných prostředků za nové turnikety v metru. Podpoříme možnost čerpání výhod pro držitele parkovacích karet, např. umožněním získat zdarma ke kartě 2 další jednorázové přenosné pro návštěvu, řemeslníka apod. a zohledněním potřeb parkování pro osoby pečující o své blízké bydlící v oblasti modrých zón. Budeme prosazovat uvolnění těchto zón o víkendech. Neumožníme další rozšiřování zástavby Prahy 3 na úkor zeleně a bez zajištění odpovídajícího občanského vybavení. Každá další plánovaná výstavba bude podléhat širokému připomínkovému řízení a občan bude mít možnost k ní vznést své připomínky. 3. Praha 3 bezpečná Když jdu po ulici, nechci mít strach, že mě někdo přepadne. Když jdu domů, nechci se bát, že bude můj byt vyloupený. Když jdu k autu, chci ho najít na svém místě. Nechci být stresován potenciální kriminalitou spojenou s všudypřítomnými hernami a zastavárnami. Nechci se bát o své rodiče. A hlavně chci vědět, že cesta mých dětí kamkoli bude bezpečná. Zajistíme přítomnost více strážníků přímo v ulicích, v parcích, v okolí škol. Praha 3 nepotřebuje nové ředitelství městské policie za 100 milionů v Lupáčově ulici, ale strážníky, kteří budou znát a pravidelně obcházet svůj okrsek. 3

4 Městská policie by se měla více soustředit na ochranu obyvatel před kriminalitou než na kontrolu parkování. Chceme efektivně využívat systém bezpečnostních kamer a v případě potřeby jej dále rozšiřovat do lokalit se zvýšeným bezpečnostním rizikem. Obsluhu kamerového systému budou přednostně zajišťovat zaměstnanci se změněnou pracovní schopností. Zpřísnění provozní doby provozoven heren, v současnosti je Praha 3 jedna z mála městských čtvrtí, kde mohou být veškeré automaty provozovány nonstop. Budeme důsledně dbát na dodržování platných vyhlášek a nekompromisně postihovat jejich porušování. Podpoříme změny loterijního zákona, které zvýší pravomoci obcí. Veškeré příjmy městské části z loterií a her shromáždit do zvláštního fondu. Využít tento výhradně na podporu prevence kriminality a rozvoj aktivního trávení volného času. Účinná podpora programů prevence kriminality, protidrogových a protigamblerských programů. Zvýšení osobní bezpečnosti slabých a seniorů a jejich ochrana. Budeme dbát o jejich osvětu jako ohrožené skupiny formou úzké spolupráce s policií ČR, dotační politikou a širokou podporou neziskových organizací, které se seniory pracují. 4. Praha 3 hospodárná Od svých zastupitelů očekávám, že budou mít na zřeteli především důstojný život občanů. Očekávám, že se svěřenými finančními prostředky budou nakládat maximálně hospodárně a efektivně. Předpokládám, že ani zastupitelé, ani úředníci přede mnou nebudou nic tajit a budou se mnou jednat na základě oboustranné důvěry jako s rovnoprávným partnerem. Přepracovat koncepci dlouhodobého plánu rozvoje městské části Praha 3 s přednostním zřetelem na názory a potřeby místních obyvatel. Tato koncepce umožní lépe naplánovat dlouhodobé příjmy a výdaje Prahy 3 a vnese systém do dosud nahodilých rozhodování vedených krátkodobými potřebami. Revize současných zakázek a uzavřených obchodních smluv a v případech velkých nejasností zadat u těchto forenzní audit. Nastavit jasné podmínky pro zadávání všech zakázek a otevřít veřejné zakázky i malým firmám a živnostníkům z Prahy 3. V rámci efektivity hospodaření sloučit akciové společnosti ve vlastnictví obce do jedné a o výsledcích činnosti a o hospodaření této společnosti otevřeně informovat. Při udělování grantů posuzovat výhradně kvalitu projektu a případné minulé výsledky bez zřetele k osobě či firmě žadatele. Rovnoměrně podporovat všechny potřebné oblasti kulturu, sport, péči o děti a mládež stejně jako o seniory a hendikepované osoby, prevenci protispolečenských jevů apod. Získávat finanční prostředky na nové projekty formou podpory spolupráce veřejného a soukromého sektoru např. při zajištění veřejné infrastruktury nebo veřejných služeb. 4

5 Upřednostňovat pronájmy nebytových prostor jako zdroje pravidelných příjmů pro městskou část před jejich prodejem. Před prodejem nemovitého majetku důsledně posoudit možnosti jeho využití pro obec a v případě prodeje jednoznačně preferovat formu veřejné soutěže. Změnit přístup úřadu a jeho pracovníků k občanům. Na úřadě přivítá občana ochotný pracovník v recepci a poradí kam se s daným problémem obrátit a poskytne potřebné formuláře, takže občan nebude muset tápat po chodbách úřadu kvůli papírům a hledat do které budovy či kanceláře se má se svým problémem obrátit. V kanceláři se občan vždy setká se vstřícným přístupem. Zveřejňovat informace z jednání rady, zastupitelstva, komisí a výborů, a to včetně přehledu o hlasování všech zastupitelů. Všechny strategické záměry a projekty předkládat občanům k veřejné diskuzi prostřednictvím radničních novin, veřejných debat, dotazníkových akcí apod. Zdroj : 5

VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA

VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA 2014 VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA Vážení Pražané, Praha je místem, kde žijeme, pracujeme, studujeme, vychováváme děti a trávíme chvíle odpočinku a zábavy. Je to jedno z nejkrásnějších měst Evropy, lokalita

Více

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje,

Více

11 bodů Pro Prahu www.proprahu.cz

11 bodů Pro Prahu www.proprahu.cz 11 bodů Pro Prahu www.proprahu.cz 2 Úvodní slovo Úvodní slovo lídra a předsedkyně politického hnutí Pro Prahu Pro Prahu je první celopražské politické hnutí, které má na rozdíl od všech politických stran

Více

Naši práci vidíte každý den

Naši práci vidíte každý den Naši práci vidíte každý den Volební program Strany zelených Brno pro léta 2014 2018 Chceme žít v moderním evropském městě, kde dobře funguje veřejná doprava a další služby, kde veřejná prostranství jsou

Více

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme PLÁN PRO LIBEREC 2014 2026 Pojďme změnit město, ve kterém žijeme Plán pro Liberec připravil tým Změny ve složení: Kateřina Absolonová, Jaromír Baxa, Aleš Bělohradský, Jiří Boháč, Martina Burešová, Martin

Více

Kvalita života v Brně. Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010

Kvalita života v Brně. Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010 Kvalita života v Brně Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010 Schváleno městskou konferencí Strany zelených 7. září 2006 1. Vstřícné úřady i politici - Brno bude patřit jeho občanům

Více

MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU. Program do komunálních voleb

MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU. Program do komunálních voleb MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU Program do komunálních voleb 1 MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU Příběh města vytvářejí jeho obyvatelé. Politika je služba občanům a zastupitelé musí s rozumem koordinovat jejich potřeby. O

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

PRO PRAHU 9. Konkrétní závazky. Měníme Prahu 9 na dobrou adresu DEVÍTKA V PROMĚNÁCH

PRO PRAHU 9. Konkrétní závazky. Měníme Prahu 9 na dobrou adresu DEVÍTKA V PROMĚNÁCH V PROMĚNÁCH Konkrétní závazky PRO PRAHU 9 Rozšíříme Park Přátelství Nová parkovací místa Nová místa v mateřských školách Měníme Prahu 9 na dobrou adresu Volby do Zastupitelstva Městské části Praha 9 10.

Více

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006 ČSSD 2006 www.cssd.cz JISTOTY A PROSPERITA VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Více

Městská část Praha Zličín. Programové prohlášení Rady Městské části Praha Zličín na období 2014 2018

Městská část Praha Zličín. Programové prohlášení Rady Městské části Praha Zličín na období 2014 2018 Programové prohlášení Rady Městské části Praha Zličín na období 2014 2018 Programové prohlášení Rady MČ Praha Zličín pro období 2014-2018 je základním strategickým dokumentem Rady MČ, vztahujícím se k

Více

Našemu starostovi uvidíte pod ruce

Našemu starostovi uvidíte pod ruce M G VLEBNÍ P E C I L K J T 4 U H P P Přijďte voli ha 4 stské části Pra ě m a tv ls e it t do Zastup 014 10. 11. 10. 2 Našemu starostovi uvidíte pod ruce a nejen jemu Spolu s Vámi jsme zachránili školy,

Více

KONCEPCE SOCIÁLNÍ POLITIKY OBCE HRUŠOVANY U BRNA NA ROKY 2013...

KONCEPCE SOCIÁLNÍ POLITIKY OBCE HRUŠOVANY U BRNA NA ROKY 2013... KONCEPCE SOCIÁLNÍ POLITIKY OBCE HRUŠOVANY U BRNA NA ROKY 2013... Zpracoval: Mgr. Jiří Gottwald, předseda Komise sociální a bytové 2013 Obsah Úvod... 3 1 Nouzová tlačítka... 4 1.1 Současný stav... 4 1.2

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 na základě dotazníkového šetření mezi obyvateli MČ Praha 1 uskutečněného v lednu únoru Vypracovala: Agora CE Petra Rezka 12 Praha 4 www.agora-ce.cz

Více

Volební program 2014 2018 Občanské koalice Prahy 13 a politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, www.koalice13.cz

Volební program 2014 2018 Občanské koalice Prahy 13 a politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, www.koalice13.cz Volební program 2014 2018 Občanské koalice Prahy 13 a politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, www.koalice13.cz I. Co máme za sebou 1. Občanská koalice Prahy 13 má od roku 2002 své členy v Zastupitelstvu

Více

PLÁN PRO PŘEROV Co nebudeme slibovat, ale na čem budeme pracovat a spolupracovat.

PLÁN PRO PŘEROV Co nebudeme slibovat, ale na čem budeme pracovat a spolupracovat. PLÁN PRO PŘEROV Co nebudeme slibovat, ale na čem budeme pracovat a spolupracovat. Město musí vytvářet podmínky pro kvalitní život svých občanů. Řízení veřejné správy v Přerově potřebuje rekonstrukci. Plán

Více

Programové prohlášení

Programové prohlášení Programové prohlášení koaličních stran Změna pro Liberec a ANO 2011 2014 2018 Vize pro Liberec v jakém městě chceme žít? Dobrá vize je základ všech úspěšných dlouhodobých projektů. Chceme přispět k tomu,

Více

8 Bydlení. 8.1 Role zastupitele bytová politika obce. Mgr. František Lukl Mgr. Daniela Pastorková Ing. Radka Soukupová.

8 Bydlení. 8.1 Role zastupitele bytová politika obce. Mgr. František Lukl Mgr. Daniela Pastorková Ing. Radka Soukupová. ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ OBCE A JEJÍCH ORGÁNŮ BYDLENÍ Bydlení Mgr. František Lukl Mgr. Daniela Pastorková Ing. Radka Soukupová Slovo byt nebo bydlet má údajně svůj základ v bytí, žití. Jinými slovy,

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Koaliční smlouva mezi Žít Brno, ANO 2011, KDU-ČSL a Stranou zelených pro Zastupitelstvo městské části Brno-střed v období 2014 2018

Koaliční smlouva mezi Žít Brno, ANO 2011, KDU-ČSL a Stranou zelených pro Zastupitelstvo městské části Brno-střed v období 2014 2018 Koaliční smlouva mezi Žít Brno, ANO 2011, KDU-ČSL a Stranou zelených pro Zastupitelstvo městské části Brno-střed v období 2014 2018 Hnutí Žít Brno zastoupené Bc. Matějem Hollanem, lídrem kandidátní listiny

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA na období 2014-2020 Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel: 517324820, fax: 517324845, e-mail: radnice@rousinov.cz Aktualizace: červen 2014 Program rozvoje územního obvodu

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 pracovní verze Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Podklad pro veřejné projednání dne 27. 8. 2015 OBSAH Předmluva... 3 Výchozí předpoklady Generelu... 5 Programové

Více

duben 2010 9içHQt VSROXREĀDQp

duben 2010 9içHQt VSROXREĀDQp do rukou se vám opětovně dostává Občasník Sdružení pro Letohradsko, ve kterém se snažíme zhodnotit uplynulé období od komunálních voleb v roce 2006. Je to připomínka uplynulých téměř 4 let, připomínka

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI www.cssd.cz Milí spoluobčané, předkládáme vám volební program České strany sociálně demokratické pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více