MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Inventář. Číslo evidenčního listu NAD: 253

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Inventář. Číslo evidenčního listu NAD: 253"

Transkript

1 MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Inventář Číslo evidenčního listu NAD: 253 Evidenční číslo pomůcky: 3380 Dr. Mojmír Švábenský Dr. Eva Lupoměchová Brno, 1984 Doplnila a revidovala Mgr. Jana Blažková Brno, 2017

2 2 O b s a h Úvodní poznámka 3 Římskokatolická církev: Bohdalov 5 Březí 7 Bystřice nad Pernštejnem 9 Dalečín 19 Dolní Loučky 20 Doubravník 24 Fryšava pod Žákovou horou 30 Herálec 31 Heřmanov 35 Horní Bobrová 38 Horní Bory 41 Jámy 43 Jimramov 45 Krásné 48 Křižanov 49 Křoví 54 Lhota 55 Měřín 56 Moravec 63 Nedvědice 65 Netín 67 Nížkov 70 Nové Město na Moravě 73 Nové Veselí 78 Obyčtov 81 Olešná 83 Olší 84 Osová Bítýška 85 Ostrov nad Oslavou 89 Pavlov 90 Prosetín 91 Radešínská Svratka 92 Radostín 94 Rovečné 96 Rozsochy 97 Rožná 99 Ruda 102 Sněžné 103 Strážek 107 Sulkovec 111 Svratka 112 Štěpánov nad Svratkou 116 Uhřínov 120 Velká Bíteš 122 Velká Losenice 125 Velké Meziříčí 128 Vojnův Městec 136 Zvole 139 Žďárec 141 Žďár-Město 143 Žďár-Zámek 147 Českobratrská evangelická církev: Blažkov 151 Borovnice 151 Daňkovice 151 Jimramov 153 Nové Město na Moravě 161 Prosetín 164 Rovečné 169 Sázava 170 Sněžné 174 Velké Meziříčí 178 Veselí 178 Okresní národní výbor: Bystřice nad Pernštejnem 181 Velká Bíteš 181 Nové Město na Moravě 182 Velké Meziříčí 182 Žďár nad Sázavou 183 Československá církev: Žďár nad Sázavou 183 Německý stavovský úředník: Nové Město na Moravě 184 Velké Meziříčí 184 Poznámky k matrikám 185

3 3 Ú v o d n í p o z n á m k a Dne 15. ledna 1987 byl dopsán poslední svazek inventáře fondu v našem archivu nejvíce frekventovaného. Práce nad sepisováním matrik byly zahájeny po převzetí dodatků v roce 1981 již v lednu 1982 a skončeny v červnu 1984, celá tato doba nebyla ovšem věnována jen matrikám. S opisováním bylo započatu v červenci 1984 (odhlédneme-li od okresu Blansko, který byl pokusně opsán již dříve) a bylo v něm s přestávkami pokračováno až do nynějška. Předloha pro opisování byla velmi obtížná a vyžadovala od písařky s. Dagmar Matoušové plnou soustředěnost na práci. S. Dagmar Matoušová při tom upozorňovala na chyby předlohy, které postřehla, a jeli tento inventář dobrý, je to také její zásluha. V úvodní poznámce k pátému svazku s okresem Uherské Hradiště jsem napsal, že je to jediný okres z našeho kraje, z něhož máme v našem ústavu více matrik, než jich je uloženo u národních výborů. Mýlil jsem se, neboť okres Žďár je druhým. Ve státním archívu je 813 matrik z let (č ), u národních výborů 654 matrik do r (č ). Po stránce inventarizační byl tento okres obtížný množstvím evangelických matrik, které bylo nutno po topografické stránce pečlivě rozepsat, aby bylo možno zjistit územní rozsah příslušného sboru. Většinu svazku zpracoval podepsaný, dr. Eva Lupoměchová pořádala matriky bývalého Pardubického kraje, převzaté ze Státního oblastního archívu v Zámrsku (římskokatolické fary Herálec, Jimramov, Svratka - vyjma fary Krásné a Vojnův Městec, českobratrská církev evangelická Jimramov), dále dodatky okresu Žďár č. 1-26, 46, 47, 50-54, (v tom 58a, 59a, 60a, 61a, 62a), 65, 67, 68, 7084, 89, 90, , 106, 108, 109, (v tom 114a, 115a, 116a). Matriky z Pardubického kraje lze poznat podle sigly (Pdb.), uvedené v rubrice dřívější signatura v poznámkách. V okrese Žďár nad Sázavou nejvíce mezer je u rejstříků, které u mnoha far buď se nedochovaly nebo jako u evangelických far nebyly vedeny. Pro takové případy nebyla tentokrát rezervována čísla až na tři rejstříky římskokatolické fary Rovečné, u nichž byla ztráta zjištěna dodatečně. Jinak chybějí jen matriky: řk. fara Bohdalov: Z pro Chroustov, Nový Rudolec a Pokojov z let (bez rezervovaného čísla), což je ve srovnání s jinými okresy překvapivě málo. Nelze říci, že zásahy místních národních výborů do matrik byly vždy šťastné. Příkladem jsou č , 16373, matriky narozených, oddaných a zemřelých pro Přibyslavice a Otmarov za léta , které byly nepochybně někdy v letech po nátlaku MNV Říčany (protože Přibyslavice patřily matričně do Říčan) vyvázány z originálů fary Velká Bíteš (lze to prokázat porovnáním se seznamy matrik fary Velká Bíteš z r. 1952) a tím byla porušena jak provenienční zásada, tak i příslušné předpisy. Na závěr musím vyslovit uspokojení nad tím, že rozsáhlé inventarizační dílo bylo po tak dlouhé době konečně zpřístupněno badatelské veřejnosti. Ne vždy se mi podařilo to, co jsem před započetím práce měl na mysli. Přál jsem si na příklad, aby každá matrika měla už své definitivní číslo bez jakékoli další sigly. To se však nestalo

4 4 skutkem zvláště proto, že po vypracování místního rejstříku už nebylo možno provádět potřebné přečíslování, neměla-li přijít vynaložená práce nazmar. Definitivní očíslování matrik bude asi možné teprve někdy v budoucnu (po r. 2025), až bude jasné, zda hlášení místních národních výborů o matrikách, které jsou ještě u nich, odpovídají ve všem skutečnosti a zda jsou ztráty i mezery v matrikách definitivní. Z časových důvodů jsem se také nedostal k důslednému vypracování teritoriálních změn v obvodu jednotlivých farností na pramenném základě úředních akt - to by velmi usnadnilo rešerši v matrikách a umožnilo by rozumné zpřístupnění matrik v rozmnožené publikaci. Inventář obsahuje na 1746 stranách celkem matrik, z nichž je 8104 v našem ústavu. Dr. Mojmír Švábenský Brno 1984 K Výše uvedenému lze pouze doplnit, že matrika římskokatolické fary Fryšava (15553) byla archivu předána krátce po přepsání původního svazku inventáře a byla doplněna do soupisu ještě dr. Švábenským. Také druhá matrika, která byla tehdejším zpracovatelem považována za definitivně ztracenou (nebylo jí proto rezervováno ani číslo), byla nakonec objevena. Nalezena byla v r v písemnostech fary Bohdalov, následně předána Státním okresním archivem ve Žďáru nad Sázavou a ve sbírce matrik má číslo 15386a. Mgr. Jana Blažková Brno 2017

5 Římskokatolický farní úřad BOHDALOV Brněnské biskupství, děk. Měřín č. 1 MZA, Catalogus: 1642; Blaschka: NO 1642, Z 1669, starší v Měříně R komendováno k Měřínu, r (Hrudička: 1887) fara obnovena 5 R farnost tvoří: Bohdalov, Chroustov, Kyjov, Německý Rudolec (dnes Rudolec), Pokojov. Zhoř spolu s pozdější farou Jamné měřínskou expoziturou od r Pokojov r přefařen z Radostína Bohdalov Rudolec Chroustov Kyjov 1 Narození Zhoř Arnolec Stáj Nadějov Jamné Rybné Farnost Bohdalov Farnost Bohdalov Pavlov (Starý) Telečkov Znětínek Bohdalov Kyjov Chroustov Pokojov Rudolec Bohdalov Chroustov Kyjov Pokojov Rudolec Bohdalov Chroustov Kyjov Pokojov Rudolec Farnost Bohdalov (Úřad městyse Bohdalov) Narození Narození (4) Narození Narození Narození Bohdalov 1 Oddaní

6 6 Rudolec Chroustov Kyjov Zhoř Housecí Arnolec Stáj Nadějov Jamné Rybné Farnost Bohdalov Farnost Bohdalov Bohdalov Chroustov Kyjov Pokojov Rudolec Bohdalov Chroustov Kyjov Pokojov Rudolec Bohdalov Chroustov Kyjov Pokojov Rudolec Farnost Bohdalov (Úřad městyse Bohdalov) Bohdalov Rudolec Chroustov Kyjov Zhoř Arnolec Stáj Nadějov Jamné Rybné Oddaní Oddaní Oddaní Oddaní

7 7 Farnost Bohdalov Farnost Bohdalov Bohdalov Kyjov a Chroustov Pokojov Rudolec Bohdalov Chroustov Kyjov Pokojov Rudolec Farnost Bohdalov (Úřad městyse Bohdalov) Farnost Bohdalov - Rejstřík narozených Farnost Bohdalov (Úřad - Rejstřík narozených městyse Bohdalov) Farnost Bohdalov - Rejstřík oddaných Farnost Bohdalov (Úřad - Rejstřík oddaných městyse Bohdalov) Farnost Bohdalov - Rejstřík zemřelých Farnost Bohdalov (Úřad městyse Bohdalov) - Rejstřík zemřelých Římskokatolický farní úřad BŘEZÍ Brněnské biskupství, děk. Velké Meziříčí č. 3 MZA: 1788; Blaschka: NOZ 1788, starší v Osové Bítýšce, resp. v Heřmanově, r byl udán všeobecný počáteční rok 1773, avšak tu se jedná o opisy z Osové Bítýšky; Catalogus: 1788 R lokálie, r fara R farnost tvoří: Březí (dříve Horní Březí), Borovník, Březské, Níhov, Ondrušky (vznikly v 2. po. 17. stol.), Rozseč Březí Březské - Narození Oddaní Březí Březské Níhov Ondrušky Oddaní Narození - Narození Oddaní

8 8 Níhov Ondrušky Oddaní Narození Březí Březské Níhov Borovník Rozseč Ondrušky Březí Březské Níhov Borovník Rozseč Ondrušky Březí Březské Níhov Borovník Rozseč Ondrušky Březí Březské Níhov Borovník Rozseč Ondrušky Farnost Březí (OÚ Osová Bítýška) Březí Březské Níhov Borovník Rozseč Ondrušky Březí Březské Níhov Borovník Rozseč Ondrušky Farnost Březí (OÚ Osová Bítýška) 1 Narození Narození Narození Narození Narození Oddaní Oddaní Oddaní Farnost Březí (OÚ Osová 4 Oddaní

9 Bítýška) Březí Březské Níhov Borovník Rozseč Ondrušky Březí Březské Níhov Borovník Rozseč Ondrušky Březí Březské Níhov Borovník Rozseč Ondrušky Farnost Březí (OÚ Osová Bítýška) Farnost Březí - Rejstřík narozených Rejstřík oddaných Rejstřík zemřelých Římskokatolický farní úřad BYSTŘICE (nad Pernštejnem) Brněnské biskupství, děk. Bystřice n. P. č. 1 MZA: 1700; Blaschka: N 1650, mezera , O 1685, Z 1669, o starších matrikách z r není nic známo; Catalogus: 1654 Starobylá fara R farnost tvoří: Bystřice nad Pernštejnem, Bratrušín (v nejstarších matrikách podle namátkových zkoušek nedoložen), Domanín, Domanínek, Dvořiště, Hrdá Ves, Karasín, Lesoňovice, Písečné, Pivonice, Věchnov, Vítochov, Ždánice Do r přifařena farnost Rozsochy a z pozdější fary Sulkovec Hluboké, Korouhvice a Veselí, do r z pozdější farnosti Rožná ves Zlatkov, z pozdější farnosti Lhota vsi Lhota (někdy), Bohuňov, Janovičky později Vojtěchov. Koncem r do farnosti Dalečín přifařen Chudobín, Janovičky přifařeny do Lhoty počátkem r Farnost Bystřice (nad - Narození Pernštejnem) (z pozdější fary Bystřice, Rozsochy, Rožná, Lhota) Jimramov (zhruba do 1654) Míchov

10 10 Dalečín Chudobín Velké Janovice Krásné Daňkovice Štěpánov n. Svr. (Rovečné) Velký Věstín Vír Farnost Bystřice (nad Pernštejnem) Farnost Rozsochy Farnost Rožná Hluboké (f. Sulkovec) Veselí (f. Sulkovec) Lhota Bohuňov Chudobín (f. Dalečín) Ojediněle: Německé (f. 12v) Stražkov (f. 11v) = Strážek Opatská Rožínka (f. 9r) Skalský dvůr (f. 12r f. Lhota) Farnost Bystřice (nad Pernštejnem) Bratrušín (f. 47r) Farnost Rozsochy Domanský Rybník (f. 53r) Lhota (farnost) Skalský mlýn (f. 1v) Skalský dvůr (f 4v) Skály (f. 56r) (f. Sulkovec) Hluboké Veselí - Narození Oddaní 3 Narození Oddaní

11 11 (f. Rožná) Bukov (f. 46v) Rodkov Zlatkov (f. Dalečín) Chudobín Farnost Bystřice (nad Pernštejnem) Farnost Rozsochy Farnost Lhota (f. Rožná) Rodkov Zlatkov (f. Sulkovec) Hluboké Veselí (f. Dalečín) Chudobín Ojediněle: Červené, Opočná (f. 300r) Farnost Bystřice (nad Pernštejnem) Farnost Rozsochy Farnost Lhota (f. Rožná) Zlatkov (f. Dalečín) Chudobín (f. Sulkovec) Veselí Korouhvice (Korowicz 14v, Koroschin 3r) 4 Narození Oddaní 5 Narození Oddaní Ojediněle: Olešná (f. 3v) Vrtěříž (f. 9v) Bystřice n. P. 4 Narození

12 Bratrušín Chudobín Dvořiště Domanín Domanínek Hrdá Ves Janovičky Karasín Lesoňovice Pivonice Písečné Věchnov Vítochov Ždánice Bystřice n. P. Bratrušín Domanín Domanínek Dvořiště Hrdá Ves Karasín Lesoňovice Pivonice Písečné Věchnov Vítochov Ždánice Narození Bystřice nad Pernštejnem 8 Narození Bystřice nad Pernštejnem Dvořiště 9 Narození Bystřice nad Pernštejnem 10 Narození Bystřice nad Pernštejnem 11 Narození Bystřice nad Pernštejnem (MÚ Bystřice nad Pernštejnem) Dvořiště - Narození Bystřice nad Pernštejnem(MÚ Bystřice nad Pernštejnem) Dvořiště - Narození Bratrušín 8 Narození Domanín 8 Narození Domanínek 8 Narození

13 Dvořiště 8 Narození Dvořiště 9 Narození Hrdá Ves 8 Narození Karasín 8 Narození Lesoňovice 8 Narození Písečné 8 Narození Pivonice 8 Narození Pivonice 9 Narození Věchnov 8 Narození Vítochov 8 Narození Ždánice 8 Narození Bratrušín Domaníne Domanínek Karasín Písečné Věchnov Vítochov Ždánice Hrdá Ves Lesoňovice Pivonice Bratrušín Domanínek Dvořiště Domanín Hrdá Ves Lesoňovice Karasín Písečné Pivonice Věchnov Vítochov Ždánice 9 Narození Narození Narození Narození Bratrušín Domanín Domanínek Dvořiště Hrdá Ves Krasín 11 Narození

14 14 Lesoňovice Pivonice Písečné Věchnov Vítochov Ždánice Bratrušín (MÚ Bystřice nad Pernštejnem) Domanín Domanínek Hrdá Ves Krasín Lesoňovice Pivonice Písečné Věchnov Vítochov Ždánice Bratrušín (MÚ Bystřice nad Pernštejnem) Domanín Domanínek Hrdá Ves Krasín Lesoňovice Pivonice Písečné Věchnov Vítochov Ždánice Bystřice nad Pernštejnem Bratrušín Chudobín Domanín Domanínek Dvořiště Hrdá Ves Karasín Lesoňovice Pivonice Písečné Věchnov Vítochov Ždánice Bystřice nad Pernštejnem Bratrušín Narození Narození Oddaní Oddaní

15 15 Domanín Domanínek Dvořiště Hrdá Ves Karasín Lesoňovice Pivonice Písečné Věchnov Vítochov Ždánice Bystřice nad Pernštejnem 8 Oddaní Bratrušín 8 Oddaní Domanín 8 Oddaní Domanínek 8 Oddaní Dvořiště 8 Oddaní Hrdá Ves 8 Oddaní Karasín 8 Oddaní Lesoňovice 8 Oddaní Písečné 8 Oddaní Pivonice 8 Oddaní Věchnov 8 Oddaní Vítochov 8 Oddaní Ždánice 8 Oddaní Bystřice nad Pernštejnem Bratrušín Domanín Domanínek Dvořiště Hrdá Ves Karasín Lesoňovice Písečné Pivonice Věchnov Vítochov Ždánice 9 Oddaní Bystřice nad Pernštejnem Dvořiště 10 Oddaní Bystřice nad Pernštejnem 11 Oddaní

16 16 (MÚ Bystřice nad Pernštejnem) Dvořiště Bratrušín Domanínek Domanín Hrdá Ves Karasín Lesoňovice Písečné Pivonice Věchnov Vítochov Ždánice Bratrušín (MÚ Bystřice nad Pernštejnem) Domanín Domanínek Hrdá Ves Karasín Lesoňovice Písečné Pivonice Věchnov Vítochov Ždánice Farnost Bystřice nad Pernštejnem Farnost Lhota Farnost Rozsochy Chudobín Zlatkov Hluboké Rodkov Farnost Bystřice nad Pernštejnem Farnost Lhota Farnost Rozsochy Chudobín Zlatkov Hluboké Rodkov Bystřice nad Pernštejnem Bratrušín Chudobín Domanín 10 Oddaní Oddaní

17 Domanínek Dvořiště Hrdá Ves Janovice Janovičky Karasín Lesoňovice Pivonice Písečné Věchnov Vítochov Ždánice Bystřice nad Pernštejnem Bratrušín Domanín Domanínek Dvořiště Hrdá Ves Karasín Lesoňovice Pivonice Píečné Věchnov Vítochov Ždánice Bystřice nad Pernštejnem Bystřice nad Pernštejnem Bystřice nad Pernštejnem Dvořiště Bystřice nad Pernštejnem (MÚ Bystřice nad Pernštejnem) Bratrušín Domanín Domanínek Dvořiště Hrdá Ves Karasín Lesoňovice Písečné Pivonice

18 Věchnov Vítochov Ždánice Bratrušín Domanín Domanínek Karasín Písečné Věchnov Vítochov Ždánice Hrdá Ves Lesoňovice Pivonice Bratrušín (MÚ Bystřice nad Pernštejnem) Domanín Domanínek Dvořiště Karasín Hrdá Ves Lesoňovice (MÚ Bystřice nad Pernštejnem) Písečné Pivonice Věchnov Vítochov Ždánice Farnost Bystřice nad Pernštejnem Farnost Bystřice nad Pernštejnem Rejstřík narozených Rejstřík narozených Rejstřík oddaných - Rejstřík oddaných Rejstřík narozených Rejstřík zemřelých Farnost Bystřice nad - Rejstřík narozených Pernštejnem Farnost Bystřice nad - Rejstřík narozených Pernštejnem Farnost Bystřice nad - Rejstřík narozených Pernštejnem(MÚ Bystřice nad Pernštejnem) Farnost Bystřice nad - Rejstřík narozených Pernštejnem (MÚ Bystřice nad Pernštejnem) Farnost Bystřice nad - Rejstřík oddaných

19 19 Pernštejnem Farnost Bystřice nad Pernštejnem Farnost Bystřice nad Pernštejnem(MÚ Bystřice nad Pernštejnem) Farnost Bystřice nad Pernštejnem Farnost Bystřice nad Pernštejnem Farnost Bystřice nad Pernštejnem (MÚ Bystřice nad Pernštejnem) - Rejstřík oddaných Rejstřík oddaných Rejstřík zemřelých Rejstřík zemřelých Rejstřík zemřelých Římskokatolický farní úřad DALEČÍN Brněnská diecéze, děk. Bystřice n. P. č. 2 MZA, Catalogus: 1770; Blaschka: NOZ 1770 R filiálka k Olešnici, Jimramovu, r fara obnovena R farnost tvoří: Dalečín, Chudobín, Strachujov, Unčín, Velké Janovice Po zřízení dalečínské fary zápisy z Ubušína pokračují v Jimramově. Zápisy z Lísku zde patrně vedeny až do r Farnost Dalečín (obce:dalečín, Chudobín, Strachujov, Unčín, Velké Janovice) 3 Oddaní Narození Ubušínek (Malý Ubušínek) (p.202, 203) Věcov (p. 204) Borovnice (p. 204) Míchov (p. 205, 213, 222) Ubušín (p. 217) Veselí (p. 217, 225) Farnost Dalečín Dalečín Ubušín Chudobín Strachujov Unčín Janovice Farnost Dalečín (MÚ Bystřice nad Pernštejnem) 1 Narození Narození

20 Farnost Dalečín (MÚ Bystřice nad Pernštejnem) Farnost Dalečín Dalečín Chudobín Strachujov Unčín Janovice Farnost Dalečín (MÚ Bystřice nad Pernštejnem) Farnost Dalečín Dalečín Ubušín Chudobín Strachujov Unčín Janovice Farnost Dalečín (MÚ Bystřice nad Pernštejnem) Farnost Dalečín (MÚ Bystřice nad Pernštejnem) 3 Narození Oddaní Oddaní Rejstřík narozených Rejstřík oddaných Rejstřík zemřelých Římskokatolický farní úřad DOLNÍ LOUČKY Brněnské biskupství, děk. Lomnice č. 4 MZA: 1658; Blaschka: N 1658, O 1659, Z 1716, r bylo hlášeno všeobecně 1658, což se nyní opravuje; Catalogus: 1658 Starobylá fara R k farnosti přísluší: Dolní Loučky, Boudy (vznikly krátce před r. 1775, část Skryjí), Horní Loučky, Jilmoví, Kuřimská Nová Ves (díl, tj. Borkovcův mlýn), Kuřimské Jestřabí (z něho pouze jeden dům Chytálky), Řikonín, Střemchoví, Tišnovská Nová Ves, Újezd Farnost Žďárec se osamostatnila jako expozitura r. 1763, farnost Olší r Farnost Dolní Loučky Chvalsový mlýn Chvalsové Chvalskovský (p. 3, 11, 38 = Falsový mlýn) Boudy (p. 7, 8, již 1658) Rozbořilův mlýn (p. 21, 47) (u Boud) 1 Narození Oddaní

21 21 Borkovcův mlýn (p. 2, 48, tj. Kuřimská Nová Ves) Osovská Nová Ves (asi Kuřimská Nová Ves s. 31) Farnost Olší dále Búchalův mlýn (p. 12, 28) Spálený mlýn (o. Bor, p. 5) Severův mlýn (? p. 8, 22) Pavlovice (až p. 32) Farnost Žďárec Rojetín Lubné Vratislávka Ostrov (!. p. 48) Kuťův mlýn, Kuťový mlýn (p. 25, 45) Vidonín (f. Heřmanov) Střítež Bělušův mlýn (p. 2) Medkův mlýn (p. 18) Farnost Dolní Loučky dále: Borkovcův mlýn (p. 16) Chvalsovský mlýn (p. 9) Chvačovský mlýn (p. 24) Chvalsov (p. 27, 30) z Boud u Rozbořila (p 24) Chytálky (p. 17) mlýn pod Řikonínem (p. 16) 2 Narození Farnost Olší dále: Pavlovice (p. 11, 21) Spálený mlýn pod Borem (p. 15, 23) Pod Drahonínem (p. 13) Farnost Žďárec Rojetín Lubné Podlubným (p. 8, 10, 11) Vratislávka

22 22 Ostrov (p. 6, 22) Víckov (p. 7, 12, 30) Podžďárcem (p. 2, 5, 10, 15) Chaloupka pod Kutou (p. 24) Žleb (p. 3, 14) Žleb pod Kutou (p. 3) Kalný mlýn (p. 9) Beladkový mlýn (p. 20) Polička (p. 30) Bouchalův mlýn (p. 4, 8) Trhová Kamenice (p. 20) Dolní Loučky Střemchoví Horní Loučky Jilmoví Boudy Újezd (Tišnovská) Nová Ves Řikonín Dolní Loučky Střemchoví Horní Loučky Jilmoví Boudy Újezd Řikonín (Tišnovská) Nová Ves Dolní Loučky Střemchoví Horní Loučky Jilmoví Boudy Újezd Řikonín (Tišnovská) Nová Ves Farnost Dolní Loučky (OÚ Dolní Loučky) Farnost Dolní Loučky (OÚ Dolní Loučky) Farnost Dolní Loučky Dolní Loučky Střemchoví Horní Loučky Jilmoví 3 Narození Narození Narození Narození Narození Oddaní

23 23 Boudy Újezd (Tišnovská) Nová Ves Řikonín Dolní Loučky Střemchoví Horní Loučky Jilmoví Boudy Újezd, Chytálky Řikonín (Tišnovská) Nová Ves Farnost Dolní Loučky (OÚ Dolní Loučky) Farnost Dolní Loučky (OÚ Dolní Loučky) Farnost Dolní Loučky Oddaní Oddaní Oddaní Dolní Loučky Střemchoví Horní Loučky Jilmoví Boudy Újezd (Tišnovská) Nová Ves Řikonín Dolní Loučky Střemchoví Horní Loučky Jilmoví Boudy Újezd, Chytálky Řikonín (Tišnovská) Nová Ves Dolní Loučky Střemchoví Horní Loučky Jilmoví Boudy Újezd, Chytálky Řikonín (Tišnovská) Nová Ves Farnost Dolní Loučky (OÚ Dolní Loučky) Oddaní Farnost Dolní Loučky - Rejstřík narozených

24 Farnost Dolní Loučky (OÚ Dolní Loučky) Farnost Dolní Loučky (OÚ Dolní Loučky) Farnost Dolní Loučky (OÚ Dolní Loučky) - Rejstřík narozených Rejstřík oddaných Rejstřík zemřelých Římskokatolický farní úřad DOUBRAVNÍK Brněnská diecéze, děk. Lomnice č. 2 MZA, Catalogus: 1623; Blaschka: NOZ 1623 a NOZ 1665, pak NO 1715, Z 1752; Starobylá fara R k faře náležely: Doubravník, Borač, Černvír, Husle (díl Pernštejnského Jestřabí), Kaly, Křeptov, Křížovice, Maňová (díl Pernštejnského Jestřabí), Mansberk (založen r. 1803), Pernštejnské Jestřabí, Rakové (díl Klokočí), Sejřek, Skorotice Podle záznamu v býv. sign patřily k doubravnické faře filiální kostely Nedvědice (městys Nedvědice s Klečany, vsi Kovářová, Smrček, Býšovec, Zámek Pernštejn), Věžná (spolu s Janovicemi), Dolní Čepí (s Bořínovem, vsi Horní Čepí a Chlébské), Štěpánov (lokální kaplan, městys Štěpánov, vsi Borovec, Koroužné, Kozlov, Kobylnice, Lískovec, Olešnička, Švařeč, Ujčov, Vrtěříž), Černovice (lokální kaplan, vsi Hodonín a Tasovice) Ke kostelu v Doubravníku patřily město (!) Doubravník, vsi Borač, Černvír (zde filiální kostel), Jestřabí, Husle, Kaly, Křeptov, Křížovice, Klokočí s litavskou hospodou, Maňová, Rakové, Sejřek s Novými Dvory, Skorotice, Štěpánovice a Zahrada. Na zámku Pernštejně byla veřejná kaple, kde byl ustanoven lokální kaplan. Při zřízení fary v Nedvědici připojena k ní filiálka v Dolním Čepí r Věžná s Janovicemi přifařeny do Rožné. Klokočí s litavskou hospodou do Olší, Štěpánovice do Předklášteří Z doubravnické farnosti vyčleněny farnosti Černovice r. 1758, Štěpánov nad Svratkou r. 1759, Nedvědice nad Pernštejnem r Obec Zahrada připojena k Předklášteří někdy v letech Farnost Doubravník (Kaly ve tvaru Kalow) Nové Dvory (f. 96v, 116v) Farnost Černovice Farnost Štěpánov nad Svratkou na f. 92r Horní Koroužné ve zkoumaném vzorku nedoloženy: Borovec a Kasany - Narození Oddaní

25 25 Farnost Nedvědice mlýn pod zámkem (f. 80r) Farnost Olší Búchlů mlýn (f. 98r) Záklasníkův mlýn nedoloženy (Farnost Bystřice nad Pernštejnem) Věchnov (f. 72v) Lesoňovice (f. 101r) (Farnost Rožná): Střítež (f. 75r) Zlatkov (f. 95v) Věžná (dvůr Pernštejnské) Janovice (f. 80r) (Farnost Žďárec): Vratislávka Farnost Doubravník Nové dvory (f. 6v, 15r, 16r, 21r) Farnost Nedvědice Podzámecký mlýn (f. 2r, 12v, 26v) Podzámecký hamr (f. 2r) Hamr nedvědický (f. 16v) Klečanský dvůr (f. 3r) Bašta (f. 25r) Pazderna (f. 15r) Farnost Štěpánov nad Svratkou Horní Hamr (f. 2v, 19v) Huť (f. 2r, 18r) nedoloženy: Borovec a Kasany Farnost Olší Klokočí Litava 2 Narození Oddaní

26 26 Farnost Černovice Rožná (f. 19r, v, 22r) Věžná Milasín (f. 20v, 22r) Bukové (f. 21v, 23v) Bukovská hospoda (f. 23r) Rodkov (f. 21r) Farnost Předklášteří: Zahrada Štěpánovice Farnost Lomnice: Ochoz (f. 8r) Zemanství (f. 11r, 12v, 24v, 29r) 15530a Farnost Doubravník záduší Nedvědice tj. pozdější fary: Nedvědice Štěpánov nad Svratkou Černovice Farnost Doubravník Nové Dvory (p. 49) Farnost Černovice Farnost Nedvědice Podzámek (p. 4) Klečanský dvůr (p. 46) Farnost Štěpánov nad Svratkou nedoloženy Kasany Orel ( apud Swarecz, p. 23) Borovec (p. 17, 20) Čuhlův mlýn (p. 3) Farnost Předklášteří: Štěpánovice Zahrada Farnost Olší: Klokočí Bor (p.20) - Narození Oddaní 3 Narození Oddaní Zemřeli

27 27 Litavská hospoda (p. 26) Rožná Věžná dvůr (Pernštejnské) Janovice (p. 30) Farnost Lomnice: Běleč (p. 46) Zemanství (p. 19) Farnost Doubravník Nové Dvory 3 Narození Farnost Černovice Farnost Nedvědice Podzámek Farnost Štěpánov nad Svratkou Orel (p. 27) ve vzorku nedoloženy Kasany Farnost Předklášteří: Štěpánovice Zahrada Farnost Olší: Klokočí Bor Farnost Rožná: Věžná (Pernštejnské) Janovice (p. 16) Náhodně: Moravský Krumlov (p. 1) Farnost Doubravník Doubravník Borač Černvír (Pernštejnské) Jestřabí 3 Narození

28 28 Husle Kaly Křeptov Křížovice Klokočí Litavská hospoda patřící ke Klokočí Maňová Rakové Sejřek Nové Dvory Skorotice Zahrada Doubravník Borač Černvír Kaly Husle (Pernštejnské) Jestřabí Křížovice Křeptov Maňová Nové Dvory Rakové Sejřek Skorotice Zahrada Doubravník Borač Černvír Kaly Husle (Pernštejnské) Jestřabí Křížovice Křeptov Maňová Nové Dvory Rakové Sejřek Skorotice Zahrada Farnost Doubravník (Úřad městyse Doubravník) Farnost Doubravník (Úřad městyse Doubravník) Narození Narození Narození Narození

29 Farnost Doubravník M Oddaní Doubravník Borač Černvír (Pernštejnské) Jestřabí Husle Kaly Křeptov Křížovice Klokočí Maňová Raková/é Sejřek Nové Dvory (k Sejřku) Skorotice Zahrada Doubravník Borač Černvír (Pernštejnské) Jestřabí Husle Kaly Křeptov Křížovice Klokočí Maňová Raková/é Sejřek Nové Dvory (k Sejřku) Skorotice Zahrada Farnost Doubravník (Úřad městyse Doubravník) 3 Oddaní Oddaní Oddaní Farnost Doubravník D Doubravník Borač Černvír (Pernštejnské) Jestřabí Husle Kaly Křeptov Křížovice Klokočí Litavská hospoda ,

30 Jilmoví Maňová Rakové Sejřek Nové Dvory (k Sejřku) Skorotice Zahrada Farnost Doubravník (Úřad městyse Doubravník) Farnost Doubravník - Rejstřík narozených Farnost Doubravník (Úřad - Rejstřík narozených městyse Doubravník) Farnost Doubravník (Úřad - Rejstřík narozených městyse Doubravník) Farnost Doubravník - Rejstřík oddaných Farnost Doubravník (Úřad městyse Doubravník) Farnost Doubravník (Úřad městyse Doubravník) - Rejstřík oddaných Rejstřík zemřelých Římskokatolický farní úřad FRYŠAVA (pod Žákovou horou) Brněnské biskupství, děk. Nové Město č. 1 MZA, Catalogus: 1789; Blaschka: NOZ 1789, starší snad v Herálci, Sněžném a Novém Městě Přifařeno do Nového Města, pak do Herálce, r lokálie, r fara. Hrudička nazývá obec Vršava R 1938 farnost tvoří: Fryšava, Sklené, Tři Studně Fryšava Tři Studně Sklené Fryšava Tři Studně Sklené Fryšava Tři Studně Sklené Farnost Fryšava (MÚ Nové Město na Moravě) Farnost Fryšava (MÚ Nové Město na Moravě) 1 Narození Narození Narození Narození Narození

31 Fryšava Tři Studně Sklené Fryšava Tři Studně Sklené Fryšava Tři Studně Sklené Fryšava Tři Studně Sklené Farnost Fryšava (MÚ Nové Město na Moravě) Fryšava Tři Studně Sklené Fryšava Tři Studně Sklené Fryšava Tři Studně Sklené Fryšava Tři Studně Sklené Farnost Fryšava (MÚ Nové Město na Moravě) Farnost Fryšava (MÚ Nové Město na Moravě) 1 Oddaní Oddaní Oddaní Oddaní Oddaní Rejstřík narozených Římskokatolický farní úřad HERÁLEC Brněnské biskupství, děk. Nové Město na Moravě č. 2 Od r patřila do Nového Města, pak do expozitury Sněžné, lokálie, farnost R farnost tvoří: Herálec, Brušovec, Kocanda (Gottseyda, připomíná se r. 1759), Český Herálec, Moravská Svratka (vznikla krátce před r. 1656), Moravské Křižánky, Moravská Cikánka (vznikla kolem r. 1720) R vyfařena lokálie Fryšava Farnost Herálec Ojediněle: město Příbram 1 Narození Oddaní

32 32 mlýn Rumpoldtův (p. 23, 24, 33, 45) mlýn kocandský (p. 11, 27) Herálecká huť (f. Svratka) Herálec Narození Skelní Huť (= Herálecká Huť) Herálec Svratka (Moravská) Cikánka (Moravské) Křižánky Fryšava Tři Studně Brušovec Kocanda Farnost Herálec Herálec Křižánky Svratka Cikánka Brušovec Kocanda Herálec Křižánky Svratka Cikánka Brušovec Kocanda Herálec Křižánky Svratka Cikánka Brušovec Kocanda Moravský a Český Herálec Moravský Herálec Český Herálec Moravské Křižánky Moravská Svratka Moravská Cikánka Kocanda Brušovec Narození 1795, Narození Narození Narození Narození Narození

33 Moravský Herálec Český Herálec Moravské Křižánky Moravská Svratka Moravská Cikánka Kocanda Brušovec Farnost Herálec (OÚ Herálec) Herálec Svratka Cikánka Křižánky Fryšava Tři Studně Brušovec Kocanda Herálec Svratka Cikánka Křižánky Fryšava Tři Studně Brušovec Kocanda Farnost Herálec Herálec Křižánky Svratka Cikánka Brušovec Kocanda Herálec Moravský a Český Herálec Moravské Křižánky Moravská Cikánka Moravská Svratka Kocanda Brušovec Farnost Herálec (OÚ Herálec) 7 Narození Narození Oddaní Oddaní Oddaní Oddaní Herálec

34 Farnost Herálec Herálec Křižánky Svratka Cikánka Brušovec Kocanda Herálec Český Herálec Moravský Herálec Moravské Křižánky Moravská Svratka Moravská Cikánka Brušovec Kocanda Farnost Herálec (OÚ Herálec) Farnost Herálec - Rejstřík oddaných Rejstřík narozených Rejstřík zemřelých Farnost Herálec - Rejstřík narozených Rejstřík oddaných Rejstřík zemřelých Farnost Herálec (OÚ Herálec) neobsazeno neobsazeno Rejstřík narozených Farnost Herálec (OÚ Herálec) - Rejstřík zemřelých

35 35 Římskokatolický farní úřad HEŘMANOV Brněnské biskupství, děk. Velké Meziříčí č. 5 MZA, Catalogus: 1662; Blaschka: NOZ 1662, starší pro Kadolec v Křižanově, pro Vidonín v Dolní Loučce Fara r obnovena R farnost tvoří: Heřmanov, Bojanov (polit. ob. Křižanov), Meziboří, Milešín, Nová Ves, Radňoves, Vidonín R vyfařena lokálie Březí (matriky od r. 1773). Do r zápisy z Bojanova též ve faře Strážek Heřmanov (Hermošlák) Bojanov (Bujanov) Meziboří Milešín Nová Ves Radňoves Vidonín Horní Březí Borovník Březské (Březský) Níhov Ondroušky (Vondroušky) Rozseč Vlkov (Vlkový) Hejlový Mlýn (p. 336) 1 Oddaní Narození (farnost Osová Bítýška): Skřinářov (Skřenářov, Křenářov) Vlkov (Vlkový) Rohy (f. Budišov) Krevlice (p. 10, zanikly u Velké Bíteše) Kadolec (f. Křižanov, Kadovec - p. 4, 9, atd.) Kaduvec (p. 336) Křižanov (p. 183) Heřmanov BojanovaMeziboří Milešín Nová Ves Radňoves Vidonín (p. 21, nemohl pro velkou vodu do Louček) Křižanov 2 Oddaní Narození

36 36 Kadolec (Kaduvec) Borovník Hejlový Mlýn Rozseč (p. 18) Sklené (p. 19) Radkov (p. 20) Janovice (p. 20) Dolní Libochová (p. 21) Farnost Heřmanov Heřmanov Kadolec Nová Ves Vidonín Meziboří Milešín Radňoves Bojanov Farnost Heřmanov Heřmanov Kadolec Nová Ves Vidonín Meziboří Milešín Radňoves Bojanov Heřmanov Kadolec Nová Ves Radňoves Milešín Vidonín Bojanov Meziboří Farnost Heřmanov Heřmanov Kadolec 3 Oddaní Oddaní Narození Narození Narození

37 37 Nová Ves Vidonín Meziboří Milešín Radňoves Bojanov Heřmanov Kadolec Nová Ves Milešín Radňoves Vidonín Bojanov Meziboří Heřmanov Kadolec Radňoves Milešín Bojanov Nová Ves Vidonín Meziboří Farnost Heřmanov (Úřad městyse Křižanov) Farnost Heřmanov (Úřad městyse Křižanov) Heřmanov Kadolec Nová Ves Radňoves Milešín Vidonín Meziboří Bojanov Farnost Heřmanov (Úřad městyse Křižanov) Heřmanov Kadolec Nová Ves Radňoves Milešín Vidonín Meziboří Bojanov b Narození a Narození Narození Narození Oddaní Oddaní

38 Farnost Heřmanov (Úřad městyse Křižanov) Farnost Heřmanov (Úřad městyse Křižanov) Rejstřík narozených Rejstřík oddaných Rejstřík zemřelých Římskokatolický farní úřad HORNÍ BOBROVÁ Brněnské biskupství, děk. Horní Bobrová č. 1 Stará fara, do r inkorporovaná žďárskému klášteru R farnost tvoří: Horní Bobrová, Bohdalec, Dlouhé, Dolní Bobrová, Mirošov (část), Podolí, Račice, Radešín V letech vyfařena Bobrůvka do f. Moravec Bobrová (Horní a Dolní) Bobrůvka Bohdalec Dlouhé Hlinné Mirošov Nová Ves Podolí Račice Radešín Radešínská Svratka Řečice Slavkovice Bobrová (Horní a Dolní) Bobrůvka Bohdalec Dlouhé Hlinné Mirošov Nová Ves Podolí Račice Radešín Radešínská Svratka Řečice 1 Narození Oddaní 2 Narození Oddaní Slavkovice (jen do r. 1746) Horní Bobrová 3 Narození Oddaní Horní Bobrová 4 Narození Oddaní

39 Horní Bobrová (Úřad městyse Bobrová) Horní Bobrová (Úřad městyse Bobrová) 5 Narození Oddaní 6 Narození Oddaní Bohdalec 3 Narození Oddaní Bohdalec 4 Narození Oddaní Bohdalec (MÚ Žďár nad Sázavou) 5 Narození Oddaní Dlouhé 3 Narození Oddaní Dlouhé 4 Narození Oddaní Dlouhé (Úřad městyse Bobrová) Dolní Bobrová Olešínky 5 Narození Oddaní 3 Narození Oddaní Dolní Bobrová 4 Narození Oddaní Dolní Bobrová (Úřad městyse Bobrová) Dolní Bobrová (Úřad městyse Bobrová) 5 Narození Oddaní 6 Narození Oddaní Mirošov 3 Narození Oddaní Mirošov 4 Narození Oddaní Mirošov (Úřad městyse Bobrová) 5 Narození Oddaní

40 Podolí 3 Narození Oddaní Podolí (Úřad městyse Bobrová) 4 Narození Oddaní Račice 3 Narození Oddaní Račice (Úřad městyse Bobrová) 4 Narození Oddaní Radešín 3 Narození Oddaní Radešín (Úřad městyse Bobrová) 4 Narození Oddaní Radešín (Úřad městyse Bobrová) 5 Narození Oddaní Farnost Horní Bobrová - Rejstřík narozených Farnost (Úřad městyse - Rejstřík narozených Bobrová) Farnost Horní Bobrová - Rejstřík oddaných Farnost Horní Bobrová - Rejstřík oddaných (Úřad městyse Bobrová) Farnost Horní Bobrová - Rejstřík zemřelých Farnost Horní Bobrová (Úřad městyse Bobrová) - Rejstřík zemřelých

41 41 Římskokatolický farní úřad HORNÍ BORY Brněnské biskupství, děk. Velké Meziříčí č. 2 MZA: 1785; Blaschka: 1784, starší v Křižanově, pro Dolní Bory v Radostíně; Catalogus: 1784 Přifařeno do Křižanova, r lokálie, fara R farnost tvoří: Horní Bory, Cyrilov (založen r. 1774), Dolní Bory, Radenice, Rousměrov, Sklené, Laštovičky (Vlaštovičky, Suky, do r osada ob. Horní Bory, pak osada ob. Rousměrov, založeny r. 1786), v r vyfařeny do Ostrova nad Oslavou Horní Bory Dolní Bory Rousměrov Sklené Radenice Cyrilov Suky (Laštovičky) Horní Bory Dolní Bory Rousměrov Sklené Radenice Cyrilov Laštovičky Horní Bory Dolní Bory Rousměrov Sklené Radenice Cyrilov Vlaštovičky Horní Bory Dolní Bory Rousměrov Sklené Radenice Cyrilov Farnost Horní Bory (MÚ Velké Meziříčí) Farnost Horní Bory (MÚ Velké Meziříčí) Horní Bory Dolní Bory Rousměrov 1 Narození Narození Narození Narození Narození Narození Oddaní

42 42 Sklené Radenice Cyrilov Dvůr Suk nebo Laštovice Horní Bory Dolní Bory Rousměrov Sklené Radenice Cyrilov Laštovičky neboli Suk Horní Bory Dolní Bory Rousměrov Sklené Radenice Cyrilov Farnost Horní Bory (MÚ Velké Meziříčí Horní Bory Dolní Bory Rousměrov Sklené Radenice Cyrilov/Crhov Dvůr Suk anebo Laštovičky Horní Bory Dolní Bory Rousměrov Sklené Radenice Cyrilov Laštovičky nebo Suk Horní Bory Dolní Bory Rousměrov Sklené Radenice Cyrilov Farnost Horní Bory (MÚ Velké Meziříčí) Oddaní Oddaní Oddaní Farnost Horní Bory - Rejstřík oddaných Rejstřík narozených Rejstřík zemřelých

43 Farnost Horní Bory - Rejstřík oddaných Rejstřík narozených Rejstřík zemřelých a Farnost Horní Bory - Rejstřík narozených Farnost Horní Bory - Rejstřík narozených Neobsazeno 15650a Farnost Horní Bory - Rejstřík oddaných Farnost Horní Bory (MÚ - Rejstřík oddaných Velké Meziříčí) 15651a Farnost Horní Bory - Rejstřík zemřelých Farnost Horní Bory (MÚ Velké Meziříčí) - Rejstřík zemřelých Římskokatolický farní úřad JÁMY Brněnské biskupství, děk. Nové Město č. 3 MZA, Blaschka, Catalogus: 1784 R lokálie, r fara, starší zápisy ve faře Žďár město, pro Hlinné v Horní Bobrové. R farnost tvoří: Jámy, Hlinné, Slavkovice, Veselíčko (vzniklo r parcelací dvora) Jámy Slavkovice 1 Narození Jámy Slavkovice 2 Narození Veselíčko Hlinné 3 Narození Jámy Slavkovice Veselíčko Hlinné 4 Narození Jámy 6 Narození Hlinné Veselíčko 7a Narození Slavkovice 5 Narození

44 Jámy Hlinné Slavkovice Veselíčko Farnost Jámy (MÚ Žďár nad Sázavou) Farnost Jámy (MÚ Žďár nad Sázavou) Jámy Slavkovice Veselíčko Hlinné Jámy Slavkovice Hlinné Veselíčko Jámy Hlinné Slavkovice Veselíčko Jámy Hlinné Slavkovice Veselíčko Farnost Jámy (MÚ Žďár nad Sázavou) Jámy Slavkovice Veselíčko Hlinné Jámy Slavkovice Hlinné Veselíčko Jámy Hlinné Slavkovice Veselíčko Farnost Jámy (MÚ Žďár nad Sázavou) Jámy Slavkovice Veselíčko Hlinné 7b Narození Narození Narození Oddaní Oddaní Oddaní Oddaní Oddaní Rejstřík narozených

45 Farnost Jámy (MÚ Žďár nad - Rejstřík narozených Sázavou) Farnost Jámy - Rejstřík oddaných Farnost Jámy (MÚ Žďár nad - Rejstřík oddaných Sázavou) Farnost Jámy - Rejstřík zemřelých Farnost Jámy (MÚ Žďár nad Sázavou) - Rejstřík zemřelých Římskokatolický farní úřad JIMRAMOV Brněnské biskupství, děk. Bystřice nad Pernštejnem č. 3 MZA: ; Blaschka: NOZ 1654; Catalogus: filiální k Bystřici, pak vlastní kurát R farnost tvoří: Jimramov, Benátky (pol. ob. Trhonice v Čechách), Borovnice, Javorek, Jimramovské Paseky (připomínají se r. 1724), Jimramovské Pavlovice, Koníkov (vznikal po r. 1715), Míchov, Nový Jimramov (vznikl kolem r. 1660), Roženecké Paseky (založeny r. 1724), Sedliště (v Čechách), Široké Pole (vzniklo krátce před r. 1750), Ubušín, Věcov R vyfařena lokálie Krásné, r lokálie Dalečín Farnost Jimramov tj. Jimramov Huť, Huť Sklenná Jimramovská (p.9) Jimramovská Huť (p.10, 13,181), Sklenná Huť (p.44), Zídka Hamerská (p.32) Javorek Javorské Paseky (p.179), Paseky (p.198,218) Míchov Nový Jimramov (p.81,241) Pavlovice Sedliště Ubušín (Velký Ubušín) Věcov (Vícov) Trhonice (p.178) Dalečín Chudobín Janovice (Velké Janovice) 1 Narození Oddaní

46 46 Strachujov Unčín Krásné Daňkovice Spělkov Ojediněle: (f. Sulkovec): Bítov (p.181,184) Korouhvice (p.26) Korouhev (p.31) Ubušínek (Malý Ubušínek p. 44) Veselí (p.32) (f. Bystřice): Písečné (p.78) Věchnov (p.76) (f. Olešnice): Lhota (p.19) Farnost Jimramov (bez pozdější lokálie Dalečín) Farnost Jimramov 2 Narození Oddaní Narození Jimramov Borovnice Javorek Jimramovské Paseky Široké Pole NovýJimramov Jimravovské Pavlovice Míchov Roženecké Paseky Věcov Koníkov Sedliště Ubušín Jimramov 5 Narození Jimramov (Úřad městyse Jimramov) Borovnice (Úřad městyse Jimramov) 6 Narození Narození

47 Javorek (Úřad městyse Jimramov) Jimramovské Pavlovice (Úřad městyse Jimramov) Koníkov (Úřad městyse Jimramov) Míchov (Úřad městyse Jimramov) Nový Jimramov Jimramovské paseky (Úřad městyse Jimramov) Roženecké Paseky (Úřad městyse Jimramov) Sedliště Ubušín (Úřad městyse Jimramov) Široké Pole (Úřad městyse Jimramov) Věcov (Úřad městyse Jimramov) Farnost Jimramov Jimramov Borovnice Javorek Jimramovské Paseky Široké Pole Nový Jimramov Jimramovské Pavlovice Míchov Roženecké Paseky Věcov Koníkov Sedliště Ubušín Farnost Jimramov (Úřad městyse Jimramov) Farnost Jimramov Jimramov Borovnice Javorek Jimramovské Paseky Široké Pole Nový Jimramov Jimramovské Pavlovice 5 Narození Narození Narození Narození Narození Narození Narození Narození Narození Oddaní Oddaní

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHÍV V BRNĚ E67 MATRIKY. A. Originály. Inventář. Svazek 7. (okres Žďár nad Sázavou)

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHÍV V BRNĚ E67 MATRIKY. A. Originály. Inventář. Svazek 7. (okres Žďár nad Sázavou) - 0x - STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHÍV V BRNĚ E67 MATRIKY A. Originály Inventář Svazek 7. (okres Žďár nad Sázavou) Dr.Mojmír Švábenský Dr. Eva Lupoměchová 1984 (dřívější inventáře: pro Jihlavský kraj Dr.Vladimír

Více

SEZNAM OBCÍ TS Název obce Částka 2017 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš

SEZNAM OBCÍ TS Název obce Částka 2017 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš SEZNAM OBCÍ TS 2017 Název obce Částka 2017 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš Blažkov Blízkov - pečetí Měřín Bobrová Bobrůvka Bohdalec Bohdalov Bohuňov Borovnice - pečetí Jimramov

Více

Retrospektivní vývoj počtu obyvatel podle jednotlivých sčítání lidu, domů abytů (přepočteno na územní strukturu platnou v roce 1998) Obec Část obce

Retrospektivní vývoj počtu obyvatel podle jednotlivých sčítání lidu, domů abytů (přepočteno na územní strukturu platnou v roce 1998) Obec Část obce (přepočteno na územní strukturu platnou v roce 8) 10 18 0 1 0 1 1 0 1 1 Žďár nad Sázavou Mělkovice Radonín Stržanov Veselíčko Žďár nad Sázavou 1 Žďár nad Sázavou 2 Žďár nad Sázavou 3 Žďár nad Sázavou 4

Více

Název obce Částka 2016 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš

Název obce Částka 2016 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš Název obce Částka 2016 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš Blažkov Blízkov - pečetí Měřín Bobrová Bobrůvka Bohdalec Bohdalov Bohuňov Borovnice - pečetí Jimramov Borovník - pečetí

Více

SEZNAM OBCÍ TS Název obce Částka 2016 Počet využitých kas Počet vydaných kas Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš

SEZNAM OBCÍ TS Název obce Částka 2016 Počet využitých kas Počet vydaných kas Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš SEZNAM OBCÍ TS 2016 Název obce Částka 2016 Počet využitých kas Počet vydaných kas Baliny - pečetí Velké Meziříčí 4 732 Kč 1 1 Bezděkov - pečetí Velká Bíteš 2 770 Kč 1 1 Blažkov 5 942 Kč 1 1 Blízkov - pečetí

Více

Kraj Vysočina Okres Žďár nad Sázavou

Kraj Vysočina Okres Žďár nad Sázavou Okres Žďár Baliny k.ú. Baliny Urbanistické středisko Jihlava, spol. s r.o. Blažkov všechna k.ú. Bobrová všechna k.ú. ÚPN SÚ OkÚ Žďár Bobrůvka k.ú. Bobrůvka Bohdalec k.ú. Bohdalec Bohdalov všechna k.ú ÚPO

Více

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2019

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2019 Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2019 ORP a příslušné POÚ Uchazeči V evidenci ÚP uchazečů Bystřice nad Pernštejnem 447 12 654 3,5 % 95 Nové Město na Moravě 400 12 530 3,2 %

Více

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za duben 2019

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za duben 2019 Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za duben 2019 ORP a příslušné POÚ Uchazeči V evidenci ÚP uchazečů Bystřice nad Pernštejnem 468 12 774 3,7 % 61 Nové Město na Moravě 465 12 617 3,7 % 118

Více

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2017

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2017 Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2017 ORP a příslušné POÚ Uchazeči V evidenci ÚP Dosažitelní uchazeči Podíl nezaměstnaných uchazečů Bystřice nad Pernštejnem 659 12 935 5,1%

Více

NOVOMĚSTSKO OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

NOVOMĚSTSKO OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU GaR E P NOVOMĚSTSKO OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Černého 24, 635 00 BRNO kancelář: Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 05 4521 1053, tel: 4524

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Územní odbor vnější služby Obvodní oddělení Policie Bystřice nad Pernštejnem Nádražní 159, 593 1 Bystřice nad Pernštejnem Dovolte, abych Vás přivítal na

Více

ORP Bystřice nad Pernštejnem

ORP Bystřice nad Pernštejnem Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Pernštejnem 1 1 Obecné

Více

ORP Nové Město na Moravě

ORP Nové Město na Moravě Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP na Moravě 1 1 Obecné

Více

Opatření obecné povahy rušení ochranných pásem vodního zdroje Brno Svratka - Pisárky

Opatření obecné povahy rušení ochranných pásem vodního zdroje Brno Svratka - Pisárky ODBOR VODNÍHO A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ ODDĚLENÍ STÁTNÍ SPRÁVY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO VÁŠ DOPIS ZN.: 140/006702/2013/ma ZE DNE: 2013-04-03 NAŠE ČJ.: MMB/0209172/2013

Více

VÝZVA MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU

VÝZVA MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU VÝZVA MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU Místní akční skupina MAS Zubří země, o.p.s., IČO: 276 86 809, vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Příloha č. 1 ZK-03-2018-05, př. 1 počet stran: 6 Výpis žádostí ze systému edotace Název dotačního titulu: Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost

Více

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO PŘEDPĚSTOUNSKÉ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Svěření dítěte do předpěstounské péče 02. Základní informace k životní situaci Řízení o svěření dítěte do předpěstounské péče

Více

VÝZVA MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU

VÝZVA MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU VÝZVA MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU Místní akční skupina MAS Zubří země, o.p.s., IČO: 276 86 809 vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní

Více

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO PŘEDADOPČNÍ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Svěření dítěte do předadopční péče 02. Základní informace k životní situaci Řízení o svěření dítěte do předadopční péče je upraveno

Více

MAS ZUBŘÍ ZEMĚ, o.p.s.

MAS ZUBŘÍ ZEMĚ, o.p.s. MAS ZUBŘÍ ZEMĚ, o.p.s. vyhlašuje výzvu k podání projektu na zajištění propagační akce v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění 1) Název výzvy: Živý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS Zubří země o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS Zubří země o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS Zubří země o.p.s. 2012 Obsah: 1. Úvod... 2 1.1 Účel založení... 2 1.2 Popis společnosti... 2 1.3 Území působnosti... 2 2. Organizační struktura společnosti... 5 2.1 Přehled orgánů společnosti...

Více

Městský úřad Nové Město na Moravě odbor stavební a životního prostředí

Městský úřad Nové Město na Moravě odbor stavební a životního prostředí Městský úřad Nové Město na Moravě odbor stavební a životního prostředí Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě Č.j.: MUNMNM/10520/2014 Nové Město na Moravě, dne 11.03.2014 Tel.: 566 598 407

Více

3.6. Příloha 6 Projektové záměry obcí na území MAS Zubří země

3.6. Příloha 6 Projektové záměry obcí na území MAS Zubří země 3.6. Příloha 6 Projektové záměry obcí na území MAS Zubří země Uvedené projektové záměry jsou pouze indikativním přehledem a výsledkem mapování absorpční kapacity na území MAS. Zařazení těchto projektů

Více

1 Baliny NKP_zvonice 2 Blízkov 3 Bory 4 Březejc 5 Březí turistická trasa NKP_kaple sv. Jana Nepomuckého významný vyhlídkový bod - Dědkovská hora významný vyhlídkový bod - pohled z Pekepských skal NKP_kostel

Více

05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace ZMĚNA VÝŠE VÝŽIVNÉHO K NEZLETILÉMU DÍTĚTI 01. Pojmenování (název) životní situace Změna výše výživného k nezletilému dítěti 02. Základní informace k životní situaci Úprava výchovy a výživy nezletilého

Více

LINKA 110 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - BOHDALEC - BOBROVÁ - MORAVEC - KŘIŽANOV - VELKÁ BÍTEŠ Pracovní dny

LINKA 110 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - BOHDALEC - BOBROVÁ - MORAVEC - KŘIŽANOV - VELKÁ BÍTEŠ Pracovní dny Pracovní verze k datu 13.9.2017 LINKA 110 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - BOHDALEC - BOBROVÁ - MORAVEC - KŘIŽANOV - VELKÁ BÍTEŠ číslo spoje 1 71 3 75 5 7 9 51 73 11 91 13 15 53 101 103 105 107 jede v X X X X X X X

Více

ORP ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ORP ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Více

ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE ŽADATELŮ O OSVOJENÍ, PĚSTOUNSKOU PÉČI, PĚSTOUNSKOU PÉČI NA PŘECHODNOU DOBU

ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE ŽADATELŮ O OSVOJENÍ, PĚSTOUNSKOU PÉČI, PĚSTOUNSKOU PÉČI NA PŘECHODNOU DOBU ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE ŽADATELŮ O OSVOJENÍ, PĚSTOUNSKOU PÉČI, PĚSTOUNSKOU PÉČI NA PŘECHODNOU DOBU 01. Pojmenování (název) životní situace Zařazení do evidence žadatelů o osvojení, pěstounskou péči, pěstounskou

Více

Administrativní mapa správního obvodu Bystřice nad Pernštejnem (stav k )

Administrativní mapa správního obvodu Bystřice nad Pernštejnem (stav k ) Administrativní mapa správního obvodu Bystřice nad Pernštejnem (stav k 1. 1. 2003) Hranice obvodů pověřených obecních úřadů Hranice obcí Lísek Unčín Ubušínek Strachujov Sulkov ec Nyklovice Dalečín Velké

Více

E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES BLANSKO MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ. Inventář. Číslo evidenčního listu NAD: 253. Evidenční číslo pomůcky: 3368

E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES BLANSKO MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ. Inventář. Číslo evidenčního listu NAD: 253. Evidenční číslo pomůcky: 3368 MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES BLANSKO 1579-1950 Inventář Číslo evidenčního listu NAD: 253 Evidenční číslo pomůcky: 3368 Dr. Mojmír Švábenský Brno, 1982 Doplnila a revidovala Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS Zubří země o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS Zubří země o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS Zubří země o.p.s. 2016 Obsah: 1. Úvod... 3 1.1 Účel založení... 4 1.2 Popis společnosti... 4 1.3 Základní prvky místní akční skupiny... 5 1.4 Území působnosti... 5 2. Organizační struktura

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina

Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2013 ze dne 2. 4. 2013 č. 03/13 Čl.

Více

Když to doopravdy funguje aneb symbióza zřizovatele a školy. Josef Hanák ZŠ a MŠ Ratíškovice

Když to doopravdy funguje aneb symbióza zřizovatele a školy. Josef Hanák ZŠ a MŠ Ratíškovice Když to doopravdy funguje aneb symbióza zřizovatele a školy Josef Hanák ZŠ a MŠ Ratíškovice ORP Hodonín Správní obvod obce s rozšířenou působností Hodonín (vyhláška č. 388/2002 Sb.): HODONÍN je vymezen

Více

1. Úvod Účel založení Popis společnosti Území působnosti... 3

1. Úvod Účel založení Popis společnosti Území působnosti... 3 Obsah: 1. Úvod... 3 1.1 Účel založení... 3 1.2 Popis společnosti... 3 1.3 Území působnosti... 3 2. Organizační struktura společnosti... 6 2.1 Přehled orgánů společnosti... 6 2.1.1 Zakladatelé... 6 2.1.2

Více

3. 12. 2014 v 16:00 hod., zasedací místnost OÚ Rožná

3. 12. 2014 v 16:00 hod., zasedací místnost OÚ Rožná Přítomní: 3. 12. 2014 v 16:00 hod., zasedací místnost OÚ Rožná 5 zástupců členských obcí (Augustin Holý Rozsochy, Libor Pokorný Rožná, Vlastimil Tvarůžek Strážek, Mgr. Josef Vojta Bystřice n. P., Ing.

Více

Návrh na úpravu styku rodiče s nezl. dítětem podává zpravidla jeden z rodičů. Soud posuzuje situaci především s ohledem na níže uvedená ustanovení.

Návrh na úpravu styku rodiče s nezl. dítětem podává zpravidla jeden z rodičů. Soud posuzuje situaci především s ohledem na níže uvedená ustanovení. ÚPRAVA STYKU RODIČE S DÍTĚTEM 01. Pojmenování (název) životní situace Úprava styku rodiče s dítětem 02. Základní informace k životní situaci Úprava styku rodiče s dítětem je v České republice obsažena

Více

LINKA 115 BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM - DOLNÍ ROŽÍNKA - DOLNÍ LIBOCHOVÁ - KŘIŽANOV - MARTINICE - VELKÉ MEZIŘÍČÍ Pracovní dny

LINKA 115 BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM - DOLNÍ ROŽÍNKA - DOLNÍ LIBOCHOVÁ - KŘIŽANOV - MARTINICE - VELKÉ MEZIŘÍČÍ Pracovní dny LINKA 115 BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM - DOLNÍ ROŽÍNKA - DOLNÍ LIBOCHOVÁ - KŘIŽANOV - MARTINICE - VELKÉ MEZIŘÍČÍ číslo spoje 1 3 5 7 11 13 21 15 17 19 101 103 105 jede v X X X X X X X X X X 7 + + 41 66 70

Více

Barbory Batelov Žďár nad. ŘK farnost. Gottharda - sousoší sv. ŘK farnost Antonína Budišov

Barbory Batelov Žďár nad. ŘK farnost. Gottharda - sousoší sv. ŘK farnost Antonína Budišov Okres Obec Část obce Památka Vlastník Celkové Podíl Podíl náklady vlastníka obce kraje Arnolec Arnolec kaple sv. Vendelína Obec Arnolec 334 930 234 451 100 479 Babice Babice Nejsvětější Trojice Babice

Více

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Obec Kulturní památky Umístění (místní část) Rejstříkové číslo Bohdalov

Více

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace ÚPRAVA VÝCHOVY A VÝŽIVY NEZLETILÉHO DÍTĚTE 01. Pojmenování (název) životní situace Úprava výchovy a výživy nezletilého dítěte 02. Základní informace k životní situaci Úprava výchovy a výživy nezletilého

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU BYSTŘICKO ZA ROK 2017 SCHVÁLENÝ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU BYSTŘICKO ZA ROK 2017 SCHVÁLENÝ MIKROREGION BYSTŘICKO IČ: 70830355 Příční 405 593 01 Bystřice nad Pernštejnem ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU BYSTŘICKO ZA ROK 2017 SCHVÁLENÝ (par. 17 a par. 39 zák. č. 250/00 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

Administrativní mapa správního obvodu Velké Meziříčí (Stav k )

Administrativní mapa správního obvodu Velké Meziříčí (Stav k ) Administrativní mapa správního obvodu Velké Meziříčí (Stav k 1. 1. 2003) Rousměrov Sklené nad Oslavou Moravec Černá Zadní Zhořec Bory Radenice Pikárec Meziříčko Měřín Chlumek Pavlínov Blízkov Otín Horní

Více

Zápis č. 2/2016 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne

Zápis č. 2/2016 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne Materiál číslo: 0 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 27.06.2016 Předkládá Knechtová Lenka - předsedkyně výboru Zápis č. 2/2016 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva

Více

MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES BRNO-VENKOV Inventář. Číslo evidenčního listu NAD: 253

MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES BRNO-VENKOV Inventář. Číslo evidenčního listu NAD: 253 MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES BRNO-VENKOV 1579-1950 Inventář Číslo evidenčního listu NAD: 253 Evidenční číslo pomůcky: 3369 Dr. Mojmír Švábenský Brno, 1982 Doplnila a revidovala

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU MAS Zubří země, o.p.s.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU MAS Zubří země, o.p.s. MAS ZUBŘÍ ZEMĚ, o.p.s Sídlo: Příční 405, 593 01 Bystřice n. P. IČ: 276 86 809 ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU MAS Zubří země, o.p.s. O B S A H Č Á S T P R V N Í O b e c n á u s t a n o v e n í Preambule Článek I.

Více

LINKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - BOHDALEC - BOBROVÁ - MORAVEC - KŘIŽANOV - VELKÁ BÍTEŠ Pracovní dny

LINKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - BOHDALEC - BOBROVÁ - MORAVEC - KŘIŽANOV - VELKÁ BÍTEŠ Pracovní dny LINKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - BOHDALEC - BOBROVÁ - MORAVEC - KŘIŽANOV - VELKÁ BÍTEŠ číslo spoje 1 71 3 75 5 7 9 51 73 11 91 13 15 53 101 103 105 107 jede v X X X X X X X X X X X X X X 6 + 6 + 6 + 6 + specifické

Více

4. Ochrana přírody a krajiny Obec Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 1 Baliny Přírodní park Baliny 2 Blízkov 3 Bory 4 Březejc 5 Březí 6 Březské maloplošné chráněné území - přírodní památky

Více

ZÁ VĚREčNÝ ÚČET ZA ROK 2014 MIKROREGION OVOMĚST8KO, IČ

ZÁ VĚREčNÝ ÚČET ZA ROK 2014 MIKROREGION OVOMĚST8KO, IČ ZÁ VĚREčNÝ ÚČET ZA ROK 2014 MIKROREGION OVOMĚST8KO, IČ 70934258 ( 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů) A) ÚDAJE O PL Ě Í PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA

Více

kostel Nanebevzetí Panny Marie ŘK Březník dům č. p. 1 (muzeum) kostel

kostel Nanebevzetí Panny Marie ŘK Březník dům č. p. 1 (muzeum) kostel Okres Obec Část obce Památka Vlastník Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Podíl kraje kaple sv. Jihlava Arnolec Arnolec Vendelína Obec Arnolec 219 532 153 672 65 860 Babice Babice Nejsvětější Trojice

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne č. 4/2005

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne č. 4/2005 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 26. 7. 2005 č. 4/2005 kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech kraje Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním

Více

R O Z H O D N U T Í:

R O Z H O D N U T Í: Praha dne 27. května 2019 Č. j.: MZP/2019/630/1142 Sp. zn.: ZN/MZP/2019/630/697 Vyřizuje: Ing. David Fuka Tel.: 267 122 700 E-mail: David.Fuka@mzp.cz Adresát: dle rozdělovníku Rozhodnutí o nepovolení změny

Více

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, Brno

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, Brno České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno Číslo jednací: 97/08-KCODBo-Oš Datum: 2008-07-31 Odpověď na č. j.: Ze dne: Vyřizuje: Bc. Lubomír Oškrdal Telefon: (+420)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS Zubří země, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS Zubří země, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS Zubří země, o.p.s. 2017 Obsah: Úvod... 3 1.1 Účel založení... 4 1.2 Popis společnosti... 4 1.3 Základní prvky místní akční skupiny... 5 1.4 Území působnosti... 5 2. Organizační struktura

Více

MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ Inventář. Číslo evidenčního listu NAD: 253

MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ Inventář. Číslo evidenčního listu NAD: 253 MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ 1579-1950 Inventář Číslo evidenčního listu NAD: 253 Evidenční číslo pomůcky: 3377 Dr. Mojmír Švábenský Dr. Alena Mikovcová Dr. Jiřina

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU Kunštátsko, Olešnicko, Bystřicko VE DNECH Určeno pro cykloturistiku a pěší turistiku

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU Kunštátsko, Olešnicko, Bystřicko VE DNECH Určeno pro cykloturistiku a pěší turistiku NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU Kunštátsko, Olešnicko, Bystřicko VE DNECH 30. 8. 2. 9. 2018 Určeno pro cykloturistiku a pěší turistiku Ubytování: Doprava: Odjezd: Návrat: 3 noci s polopenzí v hotelu Závrší

Více

Č.j /ENV/ /630/14-ZS8 V Praze dne

Č.j /ENV/ /630/14-ZS8 V Praze dne Komu: Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel.: +420 267 122 700 fax: +420 267 311 096 www.mzp.cz, info@mzp.cz d l e r o z d ě l o v n í k u Č.j. 36561/ENV/14-2013/630/14-ZS8 V Praze dne 23. 5. 2014 Věc: Oznámení

Více

:. '/~'I!11j; Číslo jednaci l'... ~ poče

:. '/~'I!11j; Číslo jednaci l'... ~ poče KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57. 587 33 Jihlava. Česká republika Pracoviště: Seifertova 24. Jihlava Dle rozdělovníku ObecnI uf...,~.~.. 00510 dne. j~. ~.!0J~... :. '/~'I!11j;

Více

E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES PROSTĚJOV MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ. Inventář. Číslo evidenčního listu NAD: 253. Evidenční číslo pomůcky: 3375

E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES PROSTĚJOV MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ. Inventář. Číslo evidenčního listu NAD: 253. Evidenční číslo pomůcky: 3375 MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES PROSTĚJOV 1579-1950 Inventář Číslo evidenčního listu NAD: 253 Evidenční číslo pomůcky: 3375 Dr. Mojmír Švábenský Dr. Eva Lupoměchová Dr. Jiřina Kalendovská

Více

Žádost o poskytnutí dotace ti.l 1 > I 1 W TrK1' i '"flt...m 'i. A!.?" 'UÍ' j ' 1 ' '' i '... _.. ;

Žádost o poskytnutí dotace ti.l 1 > I 1 W TrK1' i 'flt...m 'i. A!.? 'UÍ' j ' 1 ' '' i '... _.. ; NMNM11153928 N M N M 1 Žádost o poskytnutí dotace ti.l 1 > I 1 W TrK1' i...1......'"flt...m 'i. A!.?" 'UÍ' j ' 1 ' '' i '... _.. ; 10 jii MĚ5T5RÝ UŘAĎ 1 NOVE M ĚSTO na Moravě okres Žďár nad Sázavou WiWQÍi

Více

M ě s t o T i š n o v

M ě s t o T i š n o v Zpráva o hospodaření za rok 2009 - Závěrečný účet Zpracovaný na základě zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů M ě s t o T i š n o v Interní informace 1) Vznik právního subjektu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS Zubří země, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS Zubří země, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS Zubří země, o.p.s. 2018 Obsah: Úvod... 4 1.1 Účel založení... 5 1.2 Popis společnosti... 5 1.3 Základní prvky místní akční skupiny... 6 1.4 Území působnosti... 6 2. Organizační struktura

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále SCLLD ) MAS Zubří země pro období 2014-2020 INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ (dále ISÚ ) Verze: 1.0 ze dne 29. 8. 2014 Obsah 1. Analytická část... 4 1.1.

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. MAS Most Vysočiny, o.p.s. Velké Meziříčí.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. MAS Most Vysočiny, o.p.s. Velké Meziříčí. MAS Most Vysočiny, o.p.s. Velké Meziříčí vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektu spolupráce v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace

Více

Veřejnoprávní smlouva

Veřejnoprávní smlouva Veřejnoprávní smlouva Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě přijatého pod bodem č. 10/26/RM/2016 na její 26. schůzi konané dne 20.06.2016 a usnesení zastup obce/redy bce/rezhó4nutí starosty

Více

Hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Kraji Vysočina v roce 2012

Hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Kraji Vysočina v roce 2012 Hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Kraji Vysočina v roce Vojtěch Kodet, Dana Kořínková, Ivan Kunstmüller, Vojtěch Mrlík, Pavel Koubek, Pavel Hobza březen 2013 Pobočka České společnosti ornitologické

Více

Čerpání přidělené státní dotace pro jednotky SDH obcí v roce 2015

Čerpání přidělené státní dotace pro jednotky SDH obcí v roce 2015 Přehled čerpání SDH 2015 Stránka1, Listů19 Čerpání přidělené státní dotace pro jednotky SDH obcí v roce 2015 Pohotovost člena č. sloupce 2. 3. 4. 5. 6. Přiděleno [Kč] Přiděleno [Kč] Výdaj za y [Kč] a OP

Více

LINKA 110 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - BOHDALEC - BOBROVÁ - MORAVEC - KŘIŽANOV - VELKÁ BÍTEŠ Pracovní dny

LINKA 110 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - BOHDALEC - BOBROVÁ - MORAVEC - KŘIŽANOV - VELKÁ BÍTEŠ Pracovní dny Pracovní verze k datu 13.9.2017 LINKA 110 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - BOHDALEC - BOBROVÁ - MORAVEC - KŘIŽANOV - VELKÁ BÍTEŠ číslo spoje 1 71 3 75 5 7 9 51 73 11 91 13 15 53 101 103 105 107 jede v X X X X X X X

Více

1 Analytická část. 1.1 Vymezení území

1 Analytická část. 1.1 Vymezení území Obsah 1 Analytická část... 2 1.1 Vymezení území... 2 1.2 Vyhodnocení stávajícího potenciálu... 8 1.2.1 Obyvatelstvo počet, pohyb, věková struktura, vzdělanost, zaměstnanost... 8 1.2.2 Věková struktura

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2006 - Závěrečný účet. M ě s t o T i š n o v

Zpráva o hospodaření za rok 2006 - Závěrečný účet. M ě s t o T i š n o v Zpráva o hospodaření za rok 2006 - Závěrečný účet M ě s t o T i š n o v 1) Vznik právního subjektu Právní subjekt město Tišnov vznikl ze zákona o obcích, toho času zákon č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších

Více

M ě s t o T i š n o v

M ě s t o T i š n o v Zpráva o hospodaření za rok 2007 - Závěrečný účet M ě s t o T i š n o v Interní informace 1) Vznik právního subjektu Právní subjekt město Tišnov vznikl ze zákona o obcích, toho času zákon č. 128/2000 Sb.

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MIKROREGIONU BYSTŘICKO ZA ROK 2018

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MIKROREGIONU BYSTŘICKO ZA ROK 2018 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MIKROREGIONU BYSTŘICKO ZA ROK 2018 (par. 17 a par. 39 zák. č. 250/00 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů) 1) HOSPODAŘENÍ MIKROREGIONU V ROCE

Více

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno Číslo jednací: 80/08-KCODBo-Oš Datum: 2008-06-22 Odpověď na č.j.: Ze dne: Vyřizuje: Bc. Lubomír Oškrdal Telefon: (+420)

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 16.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 75058944 název Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko ulice, č.p. Radniční

Více

E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES TŘEBÍČ MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ. Inventář. Číslo evidenčního listu NAD: 253. Evidenční číslo pomůcky: 3376

E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES TŘEBÍČ MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ. Inventář. Číslo evidenčního listu NAD: 253. Evidenční číslo pomůcky: 3376 MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES TŘEBÍČ 1579-1950 Inventář Číslo evidenčního listu NAD: 253 Evidenční číslo pomůcky: 3376 Dr. Mojmír Švábenský Dr. Eva Lupoměchová Dr. Jiřina Kalendovská

Více

ZK , př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

ZK , př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina ZK-02-2005-54, př. 1 počet stran: 136 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2003/2004 a kalendářní rok 2004 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM TEXTOVÁ ČÁST SPRÁVNÍHO OBVODU

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM TEXTOVÁ ČÁST SPRÁVNÍHO OBVODU ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM- 2012 TEXTOVÁ ČÁST Akce : ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ

Více

ZÁPIS ze schůze Rady města Bystřice na Pernštejnem. č. 15/2018 konané dne

ZÁPIS ze schůze Rady města Bystřice na Pernštejnem. č. 15/2018 konané dne Město Bystřice nad Pernštejnem Příční 405, 593 15, Bystřice nad Pernštejnem 566 590 311, fax.: 566 590 347, e-mail: posta@bystricenp.cz, č. dat. schr.: b3mbs36 ZÁPIS ze schůze Rady města Bystřice na Pernštejnem

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU BYSTŘICKO

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU BYSTŘICKO STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU BYSTŘICKO září 2016 (aktualizace) - 2020 Strategie rozvoje Mikroregionu Bystřicko 2 Autorský kolektiv: Ing. Pavel Sýkora Blanka Slaná Augustin Holý Bc. Josef Vojta Mgr. Veronika

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,ŽĎÁR S KÉ VR CHY A VYS OČINA VE DNECH 4.-7.6.2009

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,ŽĎÁR S KÉ VR CHY A VYS OČINA VE DNECH 4.-7.6.2009 NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,ŽĎÁR S KÉ VR CHY A VYS OČINA VE DNECH 4.-7.6.2009 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku (silnice, MTB, trek) Ubytování: 3 noci s polopenzí v RS Tábor Tři Studně (3-8 L

Více

Rozhled z Vejdochu z pohledu Mons. Jana Peňáze září 2018

Rozhled z Vejdochu z pohledu Mons. Jana Peňáze září 2018 Rozhled z Vejdochu z pohledu Mons. Jana Peňáze září 2018 Z dopisu školního inspektora a jeho manželky Litujeme, že jsme Jámy a místo tohoto překrásného rozhledu neznali dříve. Já jsem v době svého působení

Více

R o z h o d n u t í uzavírka a objížďka

R o z h o d n u t í uzavírka a objížďka MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Číslo jednací: DOP/61540/2018-krej /21550/2018 Dne: 4.7.2018 Vyřizuje: Emil Krejska Telefon: 566 781 061 E-mail: krejska@velkemezirici.cz

Více

MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES ZLÍN. (dříve okres GOTTWALDOV) Inventář. Číslo evidenčního listu NAD: 253

MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES ZLÍN. (dříve okres GOTTWALDOV) Inventář. Číslo evidenčního listu NAD: 253 MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES ZLÍN (dříve okres GOTTWALDOV) 1579-1950 Inventář Číslo evidenčního listu NAD: 253 Evidenční číslo pomůcky: 3371 Dr. Mojmír Švábenský Dr. Jiřina Kalendovská

Více

Půjčovna elektrokol, elektrokoloběžek a elektroskútrů

Půjčovna elektrokol, elektrokoloběžek a elektroskútrů Líbila se vám vyjížďka? Vyzkoušejte i další E.ON e-půjčovny v turisticky zajímavých lokalitách: e-šumava Lipno nad Vltavou Kaplice Žďár nad Sázavou Brno a Moravský kras Pasohlávky České Budějovice Třebíč

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Váš dopis zn.: Ze dne: 22.01.2019 Krajská správa a údržba silnic Vysočina příspěvková organizace Naše č.j.: OD/71/19/LK Kosovská 1122/16 586 01 Jihlava Vyřizuje: Ing. Koubek pracoviště Žďár nad Sázavou

Více

Výzva. Městským úřadem Bystřice nad Pernštejnem. odbor životního prostředí Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, PSČ 593 15 Č.j.: OŽP/16668/2015/Ka

Výzva. Městským úřadem Bystřice nad Pernštejnem. odbor životního prostředí Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, PSČ 593 15 Č.j.: OŽP/16668/2015/Ka Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem odbor životního prostředí, Bystřice nad Pernštejnem, PSČ 593 15 Č.j.: OŽP/16668/2015/Ka Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky Zpracování lesních hospodářských

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM- 2014 TEXTOVÁ ČÁST Akce : ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2011 Rozesláno dne 22. listopadu 2011 Částka 3 OBSAH: 1. Nařízení kraje Vysočina, kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech kraje Vysočina, na nichž

Více

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Obec Objekt Obnova Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Kraj Brtnice (Dolní Smrčné) boží muka 140 300 73 300 67 000 Brtnice (Příseka) kostel sv.

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Výpis žádostí ze systému edotace ID: FV02714 Název dotačního programu: OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2019 Doporučené Identifikátor Název žadatele IČO/RČ Název projektu FV02714.0039 Obec Bácovice 00512231 FV02714.0040

Více

Zápis č. 1/2018 z Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne

Zápis č. 1/2018 z Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne Materiál číslo: 41 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 16.04.2018 Předkládá Knechtová Lenka - předsedkyně výboru Zápis č. 1/2018 z Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva

Více

Výroční zpráva. o stavu koncepce a rozvoje sítě. a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

Výroční zpráva. o stavu koncepce a rozvoje sítě. a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina Výroční zpráva o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2002/2003 a kalendářní rok 2003 Obsah I. Stav koncepce a rozvoje sítě II.

Více

VÝZVA DOTAČNÍHO PROGRAMU

VÝZVA DOTAČNÍHO PROGRAMU VÝZVA DOTAČNÍHO PROGRAMU Název podporované oblasti: Důvody podpory: Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty: Předpokládaný celkový objem finančních prostředků: Maximální výše dotace: Minimální

Více

Dotazník pro ubytovací kapacity. 1. Název a typ zařízení (hotel, penzion,..): 2. Provozovatel: 3. Jedná se o nájemce nebo majitele? 4.

Dotazník pro ubytovací kapacity. 1. Název a typ zařízení (hotel, penzion,..): 2. Provozovatel: 3. Jedná se o nájemce nebo majitele? 4. Dotazník pro ubytovací kapacity 1. Název a typ zařízení (hotel, penzion,..): 2. Provozovatel: 3. Jedná se o nájemce nebo majitele? 4. Adresa: Telefon: Mobil: E-mail: Fax: http:// 5. Umístění (vyznačit):

Více

Obsah. I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji Základní souhrnné kvantitativní údaje 5

Obsah. I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 K 10 11 11 Obsah Úvod 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 1.2 Řízení a správa v oblasti školství 6

Více

13. 11. 2014 v 16:00 hod., zasedací místnost OÚ Rožná

13. 11. 2014 v 16:00 hod., zasedací místnost OÚ Rožná 13. 11. 2014 v 16:00 hod., zasedací místnost OÚ Rožná Přítomní: 28 zástupců členských obcí (Blažkov, Bukov, Bystřice n. P., Býšovec, Dalečín, Dolní Rožínka, Horní Rožínka, Chlum-Korouhvice, Milasín, Nyklovice,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 22.03.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 75058944 název Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko ulice, č.p. Radniční

Více

250 Kúty - Brno - Havlíčkův Brod (- Praha) IDS JMK S53 Lanžhot - Břeclav, R5, S3 Břeclav - Brno km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s.

250 Kúty - Brno - Havlíčkův Brod (- Praha) IDS JMK S53 Lanžhot - Břeclav, R5, S3 Břeclav - Brno km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. 250 Kúty - Brno - Havlíčkův Brod (- Praha) IDS JMK S53 Lanžhot - Břeclav, R5, S3 Břeclav - Brno km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 4660/1 Bratislava hl.st. Hustopeče 0 Kúty 4 Brodské 10 Lanžhot

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Tišnov 1 1 Obecné

Více

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno Číslo jednací: 12/09-KCODBo-Ne viz rozdělovník (rozesláno elektronickou cestou) Datum: 2009-05-28 Odpověď na č. j.: Ze dne:

Více

Jihomoravský kraj zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, Brno IČO:

Jihomoravský kraj zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, Brno IČO: RK-28-2018-13, př. 1 počet stran: 32 Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti území Jihomoravského kraje veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina na výběr autobusových

Více