4 Attavena, o.p.s. Senior... Internet, senioři a statistiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4 Attavena, o.p.s. Senior... Internet, senioři... ... a statistiky"

Transkript

1

2 Vážení přátelé, tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Klikněte pravýn, dědo, podpořeným Nadací rozvoje občanské společnosti a financovaným v rámci rozpočtové linie Phare CZ2002/ , realokace. Naším původním záměrem bylo obecně zmapovat přístup seniorů k informačním technologiím. Při podrobnějším studiu této problematiky jsme došli k poznání, že obecný pohled na věc může být velice nepřesný. Po úvodních pasážích jsme proto obsah publikace zaměřili na konkrétní výstupy projektu, které jsou samy o sobě nejlepším našim možným a relevantním zmapováním situace vztahu seniorů a informačních technologií. Věříme, že tento projekt a zejména jeho výsledky mohou být vážnou inspirací pro instituce pracující se seniorskou skupinou nebo instituce, které jiným způsobem tuto cílovou skupinu podporují. Tým Attaveny, o.p.s. Seniori ˇ a IT 3

3 Senior... starší člověk; obecně starší nebo nejstarší člen určitého společenství, který zpravidla požívá zvláštní úcty nebo práv. V současnosti často používaný název pro osobu důchodového věku. (Nové Universum 2003 str. 993) Stále větší počet lidí populace dosahuje vysokého věku. Ve srovnání s předchozími generacemi se tak zvyšuje poměr mezi počtem lidí, kteří přesáhli šedesát let a mladšími. V souvislosti s rozvojem medicíny a snižováním porodnosti je tento společenský jev stále patrnější ve všech zemích světa. Celosvětový trend stárnutí populace si vyžádá rozsáhlé změny ve zdravotní, sociální a penzijní politice, ale i v jiných oblastech. Odborné studie OSN hovoří jasně: do roku 2050 vzroste počet starých lidí na dvě miliardy. To znamená, že celou pětinu světové populace budou tvořit lidé starší šedesáti let. Proto bychom měli hledat cestu, jak starší generaci co nejúčinněji integrovat do společnosti a neodsouvat ji na okraj. Právě internet s jeho informačním bohatstvím, stále snadnější dostupností a novými komunikačními možnostmi znamená pro seniory velkou příležitost, jak zůstat aktivní součástí naší společnosti. Internet, senioři... Internet je v současné době samozřejmostí pro každého mladého člověka a pro většinu lidí v produktivním věku. Lze říci, že využívání internetu je nepřímo úměrné věku, a tak nás nepřekvapí tvrzení, že pro seniory představuje práce s internetem a výpočetní technikou vůbec něco vzdáleného. To už pro nás není! Používat počítač se stejně nikdy nenaučím. Je to příliš složité. Podobné názory zaznívají z úst seniorů velice často. Tento názor rádi přejímáme i my běžní uživatelé. Přitom zasvětit staršího člověka do tajů celosvětové sítě nemusí být vůbec obtížné. Díky technickému pokroku v hardware a software počítačů se práce s internetem stává stále snadnější, a tak základní principy a metody práce s počítačem a internetem jsou zvládnutelné pro každého. Mnohdy pouze stačí komunikovat v jazyce, kterému senioři rozumějí. Nevhodné a často zbytečné používání nejrůznějších zkratek a cizích slov pochopení IT a internetu brání. Mnozí odborníci seniora hned v počátku odradí a nechtěně tím rozšíření používání internetu škodí. Z vlastní zkušenosti víme, že má-li senior učitele, jehož řeči rozumí a kterému důvěřuje, je pro něho zvládnutí základů práce s internetem poměrně krátkodobou záležitostí.... a statistiky Za zmínku stojí přístup seniorů k internetu v zahraničí. Podle statistiky jsou v USA nejrychleji rostoucí skupinou uživatelů internetu lidé starší 50 let. Zatímco v roce 1997 jich bylo 19 %, v roce 2002 již 38 %. V USA jsou uživatelé nad 50 let nejen nejrychleji rostoucí skupinou, ale také aktivními zákazníky internetových obchodů. Nad teenagery jednoznačně vedou i finančním potenciálem. Třetina seniorů má roční příjmy vyšší než USD. Ve Velké Británii mají přístup k internetu více než 4 miliony seniorů. 80 % z nich uvádí, že okamžik, kdy přestali být internetovými analfabety, měl na ně osvobozující a posilující účinek. Britští senioři souhlasí i s tvrzením, že internet posílil jejich vztahy s rodinou a přáteli. 4 Attavena, o.p.s.

4 Seniorů na internetu pomalu přibývá i u nás. Podle výzkumu Media Projekt se u nás během měsíců červenec až září 2003 k internetu připojilo 2,8 miliónu lidí, což reprezentuje 32,4 % obyvatel České republiky ve věku let. Přes výrazně letní charakter počasí se na internetu denně nebo téměř denně pohybovalo 881 tisíc lidí, tj. 10 % české populace. V loňském třetím čtvrtletí bylo mezi uživateli 32 % lidí nad čtyřicet let. Český internet tedy může počítat s téměř uživateli narozenými v roce 1963 a dříve. Z dalších dat meziročního srovnání stejných období vyplývá šestnáctiprocentní nárůst uživatelské základny, dvacetiprocentní nárůst častých uživatelů, dvaadvacetiprocentní nárůst uživatelů domácího připojení a dokonce jednatřicetiprocentní nárůst těch, kteří doma využívali internet několikrát týdně. Z této studie dále vyplývá, že nejvýrazněji se rozrostla nejstarší skupina uživatelů internetu, i když je i nadále zastoupena výrazně méně než odpovídá jejímu podílu v populaci. Jak vidíme, internet se stává důležitou složkou některých oblastí života pro stále větší počet seniorů. Aby se mezi dříve narozené rozšířil ještě více, je třeba seniorům ukázat, co vše může jeho používání nabídnout.... a jak to jde dohromady Nyní se zaměříme na popření druhé zažité představy že výpočetní technika a internet už pro seniory není a nemá pro ně přínos. Tímto tématem se bude zabývat v různých pohledech následující obsah celé publikace. Volný čas, senioři... Ač na první pohled nemusí být vztah koníčků seniorů zřejmý, je to důležitý faktor určující, co bude tuto cílovou skupinu při používání IT zajímat. Někteří senioři se věnují zálibám, které si pěstovali celý život. Za ta léta nastřádali nepřeberné množství zkušeností, které rádi sdílejí s ostatními. Mnozí z nich navštěvují nejrůznější kluby, které si senioři zakládají ve větších městech, ale i malých vesničkách a jejich program bývá opravdu pestrý. Jmenujme například výlety, rekondiční a rekreační pobyty, oslavy, návštěvy divadelních představení a výstav, taneční večery spojené s poslechem hudby a dále pak například turnaje ve stolních a paměťových hrách, výrobu nejrůznějších dekorací, četbu a udržování starých řemesel. Z různých druhů klubů bychom mohli jmenovat např. kluby seniorů společenského tance, kluby aktivního stáří, ze sportovních klubů jsou to pak např. tenis kluby senior, kluby turistů, dále pak charitní kluby seniorů, kluby válečných veteránů a mnohé další.... a zase internet O tom, že někteří senioři opravdu nechtějí zůstat v ničem pozadu, svědčí i fakt, že mezi jejich volnočasovou aktivitu patří již i počítače a internet. Senioři navštěvují kurzy, kde se učí s internetem pracovat a jak a k čemu ho mohou využívat. Existuje již mnoho internetových stránek, které publikují či sestavují sami senioři. Internet může zpestřit seniorům jejich aktivní život, ale může i napomoci při překonávání jejich specifických problémů. Ať už se jedná o nahlédnutí do denních listů, časopisů, získání nejrůznějších informacích o důchodu i o zdraví. Mohou nahlédnout do elektronických knih či si nějakou knihu přes internet koupit, hledat inforace ke svým koníčkům a komunikovat s lidmi stejných zájmů, vyhledat pomoc při těžších životních situacích a nebo se dokonce podílet na publikačních aktivitách. Internet může fungovat jako podpůrný prostředek pro zájmové i odborné činnosti, osobní a rodinný život a to vše s respektováním omezení daných věkem seniorů. Seniori ˇ a IT 5

5 Internetové stránky určené seniorům Senio Povídky, příběhy, poezie, informace z různých oborů užitečné pro seniory. Senior Tip Na těchto stránkách najdete návody, tipy, rozhovory a zajímavosti. Můžete se zde také zapojit do internetové debaty. Nadační fond Elpida Dozvíte se informace o nadačním fondu, který mimo jiné podporuje sbližování seniorů s počítačem. Zlaté listy Internetový měsíčník pro seniory Senior Internet Klub Klub seniorů přidružený k Vysoké škole ekonomické. Najdete zde informace o zdraví, sociální péči, zábavě a cestování. Život 90 Občanské sdružení, které se věnuje seniorům, vydává časopis Generace. 6 Attavena, o.p.s.

6 Klikněte pravým, dědo! Myšlenkou projektu bylo snížit rozdíl v počítačové vzdělanosti mezi seniory a zbytkem české populace. A jak jinak než počítačovým kurzem. Na počátku, lehce nejistí tím, jaké budou reakce na náš projekt a na jeho název, jsme rozeslali desítky dopisů a obtelefonovali desítky sdružení, domovů, organizací s nabídkou ke spolupráci. Vytipovány a vybrány byly neziskové organizace v jihočeském kraji, ve kterých by se mohli sdružovat i senioři. U některých to bylo již patrné z názvu, jako třeba u Svazu důchodců. U jiných jsme nevěděli, zda se obracíme na ty správné, jako třeba u Českého svazu včelařů (ze kterých se mimochodem vyklubali báječní studenti). Zbývalo však vyřešit, jak kontaktovat ty, kteří se nikde nesdružují. Tuto skupinu jsme se snažili získat motivačními přednáškami, které jsme pořádali na městských úřadech, v knihovnách a na farách. Organizace přednášek byla pochopitelně spojená i s propagací a medializací v místním tisku a rozhlase. Během přednášky byla možnost zapsat se do kurzu nebo se jenom dozvědět, co že to ten internet vlastně je a co se s ním dá dělat. Jakmile se však výuka rozběhla a informace o ní se začaly šířit nejen médii, ale i tichou poštou mezi lidmi, nestačili jsme uspokojovat všechny zájemce. Vlastní způsob školení je popsán dále v textu. Jsme si vědomi toho, že vědomosti je třeba udržovat opakováním a procvičováním a senioři jsou většinou o tuto možnost ochuzeni. Proto jsme zřídili 13 i-pracovišť, což jsou počítače připojené na internet umístěné na místech přístupných seniorům, kteří je mohou bezplatně využívat. Tím jsme ovšem zdaleka nepokryli celé jižní Čechy, do kterých jsme soustředili většinu našich aktivit. Proto jsme připravili publikaci Dostupnost internetu od Benešova po Vyšší Brod. Obsahuje seznam všech zjištěných míst s veřejně přístupným internetem (183 záznamů) a shrnutí učebních textů počítačového kurzu pro seniory. Tato publikace byla distribuována mezi účastníky kurzů, na místa uvedená v publikaci a do dalších desítek knihoven, obecních a městských úřadů a neziskových organizací. Pro ty, kteří by se chtěli věnovat seniorům, jsme vydali publikaci Senioři a IT, která se Vám právě dostává do rukou. Na následujících stránkách Vás seznámíme s našimi zkušenostmi získanými při výuce seniorů a s výsledky naší práce. Pro koho byla výuka? Seniori ˇ a IT Výuky se mohl zúčastnit každý, kdo byl starší 55 let. 7

7 Jak probíhala výuka? Každý účastník měl k dispozici počítač. Přednášel jeden lektor. Dále byli přítomni dva asistenti, kteří se pohybovali mezi účastníky kurzu a pomohli, kde bylo zrovna potřeba. Výuka se skládala z osmi tříhodinových lekcí, jedna lekce týdně. Účastníci obdrželi výukové texty, které byly psaným obrazem jednotlivých lekcí a po úspěšném absolvováním kurzu také certifikát. Kde probíhala výuka? Vždy v místě bydliště účastníků. Většinou jsme přijeli s mobilní učebnou a přednášeli na předem domluveném místě na městském úřadě, v místnosti zájmové organizace, domova důchodců, domov s pečovatelskou službou. Využili jsme i internetové kavárny a pro českobudějovické studenty probíhala výuka v našich prostorách. Jumpy a silné asistentky při vykládání učebny. Někdy se mobilní učebna musela vejít i do Škody Fábia. A vešla se... Motivace seniorů Mnozí senioři si sami uvědomují potřebu alespoň základní znalosti práce s počítačem. Pro ty ostatní jsme připravili motivační přednášku, která ukázala několik nejzajímavějších možností využití počítače, jako je například internet, , psaní, digitální fotografie, hry a zábava. Nejčastějším lákadlem pro seniory byla komunikace s příbuznými, zejména s vnoučaty. Velmi rychle si uvědomili výhodu rychlosti a ceny u. Další nejočekávanější možností byl přístup k informacím, tedy vyhledávání na internetu. Co se učilo? Jak na počítač myš, klávesnice Data v počítači složky a soubory Internet stránky, odkazy, adresy na Centrum.cz Internet domovská stránka, oblíbené položky, historie Internet vyhledávání informací (Centrum, Seznam, Google) Internet zajímavé odkazy Závěrečné opakování 8 Attavena, o.p.s.

8 Po první testovací skupině pro klienty DD Dobrá Voda jsme si uvědomili následující: každou lekci je nutno začít opakováním První výuka není důležité dodržet osnovu kurzu, ale přizpůsobit tempo a množství probrané látky cílové skupině, práce se složkami a soubory je velmi demotivující (pro svou obtížnou uchopitelnost) s méně zdatnými skupinami bude lepší ji vynechat, existuje-li více možných postupů, je třeba vybrat jen jeden a o ostatních se vůbec nezmiňovat, je-li ve skupině jeden hodně pomalý účastník, je dobré pro něho vyčlenit asistenta a se zbytkem skupiny pokračovat normální rychlostí, je velkou výhodou, znají-li se účastníci kurzu. Navzájem si pomáhají, a tím upevňují své vědomosti. Navíc popovídat si je další důvod proč přijít na příští lekci, mnozí senioři mají narušenou jemnou motoriku, proto je třeba hledat alternativní cesty, především při práci s myší 1. Zájmové organizace, kluby Ty sdružují aktivnější část seniorů. Proto tato skupina vstřebává informace nejrychleji a nejméně zapomíná. Navíc se jednotliví účastníci navzájem dobře znají, což je jeden z důvodů, proč ve skupině panuje dobrá nálada. 2. Internetové kavárny a knihovny I sem většinou přišli aktivnější senioři, ale může se objevit někdo, kdo by skupinu brzdil. Tomu pomůže asistent. Velkým přínosem je, že si účastníci zvyknou na prostředí a nebojí se ho navštěvovat i po skončení kurzu. 3. Domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou Specifika výuky na jednotlivých místech Při výuce je třeba se zaměřit jen na základní znalosti a získané dovednosti neustále utužovat opakováním. Navíc je dobré dělat krátké souhrny, které shrnou konkrétní postup a zopakují k čemu to vlastně je. V této skupině je mnoho lidí s nějakým fyzickým handicapem, proto je zvláště nutné uzpůsobovat pro ně pracovní postupy. Účastníci z DD často zapomínají na to, že mají přijít na další lekci. Proto je nezbytná spolupráce se zaměstnanci DD, kteří jim to připomenou. Seniori ˇ a IT 9

9 Výsledky projektu Během celého projektu bylo našimi studenty celkem 431 seniorů. Jelikož se jednalo o studenty, byly na ně kladeny stejné nároky jako na jakékoli jiné. Ale nemuseli se bát, protože cílem nebylo nikomu internet zprotivit, ale přiblížit. V tomto duchu byla i závěrečná zkouška, kterou musel absolvovat každý, kdo chtěl získat certifikát o jeho absolvování. A jak to dopadlo? Úspěšnost absolventů nedokončilo 6% úspěšně absolvovalo 94% Většinou však kurz někteří z účastníků nekončili spíše z jiných důvodů, něž z těch znalostních. Ačkoliv by se zdálo, že počítače a internet jsou doménou mužů, v našich kurzech byly v jednoznačné převaze účastnice nad účastníky. A že jim to šlo... Zastoupení účastníků podle pohlaví Muži 35% Ženy 65% 10 Attavena, o.p.s.

10 Potěšilo nás, že na kurzy pravidelně docházeli všichni přihlášení i přes svůj věk či tělesný handicap. A tak nebyli výjimkou studenti, jejichž věk se pohyboval kolem devadesátky. S jistotou tedy můžeme říct, že věk na chuť se učit nemá žádný vliv % Zastoupení účastníků podle věkových kategorií v letech 80 a více 6% nezjištěno 7% méně něž 60 19% % % % Seniori ˇ a IT 11

11 Média Během celého projektu jsme se pochopitelně snažili o jeho zviditelnění a medializaci. Proto bylo velice příjemné, když tato iniciativa vzešla také přímo ze strany spolupracovníků a příjemců. Z jejich nadšení a chuti. Pojďme si přečíst, jak vnímali své Klikněte pravým, dědo! například v Městské knihovně ve Vodňanech: Internet je pro většinu mladé generace i střední generace neodmyslitelnou součástí života. Pro seniory je spíše španělskou vesnicí. Aby tomu tak nebylo, zapojila se Městská knihovna ve Vodňanech do projektu vzdělávání seniorů v práci s internetem. Na podrobnosti jsme se zeptali Evy Laudové, vedoucí vodňanské knihovny. Co si od této akce slibujete? Chtěli bychom starší generaci přesvědčit, že internet není jen pro mladé, a že práce s ním není tak složitá, aby se jí báli. Rádi bychom tím zmenšili rozdíly mezi seniory a mladými lidmi, kteří se již s internetem sžili. Kolik počítačů je pro tuto akci v knihovně k dispozici? Senioři mohou pracovat na dvou zapůjčených počítačích s internetem. Je na ně přístup po celý týden v půjčovních dobách knihovny. Senioři nad 55 let mají právo přednostního využití. V rámci možností se pokusíme všem začátečníkům poradit. Uvedla jste, že počítače máte od zmíněné firmy zapůjčené. Na jak dlouho? Akce trvá do konce června, takže je časově omezená. Počítače máme nainstalované již šest týdnů a zatím je o tuto službu zájem, takže v budoucnu se uvidí, zda by bylo možné jejich provoz prodloužit. Listy Strakonicka , Stáňa Šolcová, Senioři jsou v síti grátis. Samotná iniciativa vzniká právě z touhy udělat něco dobrého. Pro seniory i veřejnost a pro jejich společné sblížení. Nelze to pochopitelně takto generalizovat, ale ve většině případů za veškerým úsilí spolupracovníků byla chuť něco vytvořit. Tuto snahu patřičně oceňovali i senioři, jak je vidět z jejich reakcí uveřejněných např. v Třeboňském světu: V lednu tohoto roku bylo zřízeno internetové pracoviště pro seniory v naší městské knihovně. Je zde vyčleněn jeden počítač, u kterého má senior přednost. Provoz na něm je zcela zdarma. V knihovně jsme se dozvěděli o připravované výuce práce s počítačem. Na setkání důchodců jsme vyzvali k přihlášení do kurzu. Na místě se nás přihlásilo dvanáct. Kurz Základy práce s PC a internetem začal 24. února. Probíhal ve studovně městské knihovny a pořádala jej společnost Attavena o.p.s. se sídlem v Českých Budějovicích. Byl pro nás, seniory, zdarma. Projekt je financován z programu Phare Evropské unie. Kurz vedla paní Lenka Smržová, pomáhali jí většinou 2 až 3 asistenti. Výuka zahrnovala 4 x 2 lekce. Každý z nás zasedl ke svému počítači. Někteří z nás poprvé, někdo již byl s počítačem trochu seznámen. Po základech práce s PC jsme se naučili pracovat s internetem a v závěru pak nejpoužívanější službou internetu em. Výuka byla velmi intenzivní. Domů jsme si po každé lekci odnesli písemné materiály o probrané látce. Za to jsme obvzlášť vděčni, protože ne vše se nám podařilo pochopit a udržet v paměti. Tyto materiály jsou výborně a srozumitelně udělány a mohou nám sloužit jako učebnice v klidu domova. Obsahují mj. i mnoho internetových adres zajímavých pro seniory. Všechny hodiny výuky byly velice pěkně udělané, vládla zde veselá nálada a docela bychom uvítali lekce další. Ale plánovaný počet lekcí uběhl a nyní hlavně záleží na nás, jak si získané vědomosti procvičíme a uložíme do své paměti. Někdo má možnost doma, u dětí, a všichni můžeme zajít do knihovny na seniorský počítač. Věřím, že většina z nás může nyní přijít do knihovny, a tam na internetu najít, co potřebuje, či co si chce přečíst, prohlédnout. Moc děkujeme Městské knihovně Třeboň, společnosti Attavena a lektorům kurzu za nabídnutou pomoc, trpělivost a poskytnuté materiály k výuce. A protože vím, že kurz se bude letos opakovat, doporučuji i vám ostatním seniorům využít možnosti zdarma se naučit nebát se počítače a poznat úžasně široké možnosti internetu. Za všech dvanáct účastníků kurzu. 12 Attavena, o.p.s.

12 Dotazník zpětné vazby byl rozdán při poslední hodině kurzu a vyplněn absolventy. Zpětná vazba Skládal se z dvanácti otázek. Na otázky č. 1 až 7 odpovědělo celkem 333 respondentů, na otázky č.8 až 12 odpovědělo 223 respondentů. 4. Bylo množství probrané látky přiměřené? 0,6% 28,3% mnoho informací 71,1% akorát málo informací 5. Byla délka jedné lekce přiměřená? 0,9% 14,2% příliš krátká akorát 84,9% příliš dlouhá Seniori ˇ a IT 13

13 6. Použili jste tištěné materiály? 0,9% 48,7% 83,9% ano - při výuce ano - při pozd. opak. ne Tištěné materiály byly podle dotazníku studenty hojně využívány, zejména při pozdějším opakování. Zde je však třeba upozornit, že ve skutečnosti nebylo využívání tzv. hand outů tak časté jak studenti odpovídali. 7. Co Vás trápilo, dělalo největší potíže při výuce? 18% 16,1% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 5,0% 4% 3,2% 2% 1,8% 0,9% 0% Paměť Nemožnost praktického opakování na PC Složky a soubory Myš Zrak Tato otázka byla položena jako otevřená lidé tedy mohli volně psát, co je napadlo. Z výše uvedeného grafu je patrné, že nejčastějším problémem studentů bylo vše si zapamatovat. S velkým odstupem následuje Nemožnost praktického opakování na PC. Z odpovědí však nelze jednoznačně určit zda-li respondenti mínili PC a internet nebo jen PC samotné. Často také studenti lamentovali nad složkami a soubory, což byla látka vyžadující velkou míru soustředění. Myš a zrakové problémy se jeví vcelku jako minoritní problém i když, co se týče myši, tak podle našich lektorů i asistentů s myškou mělo hlavně ze začátku problém určitě více než 2,4 % účastníků. Také sluch činil některým studentům potíže, v anketě však toto není často zmíněno. Statistiky někdy nemohou postihnout krásu jednotlivých odpovědí, proto pro ilustraci některé z nich na další stránce uvádíme. 14 Attavena, o.p.s.

14 Na otázku Co Vás trápilo, dělalo největší potíže při výuce : Moje paměť! Přesto proháním počítač 3 hod. denně. Nepsal jsem moře let. P.S. Koupil jsem PC. Můj starý mozek. Moje paměť je chabá. Zapomínám postupy jednotlivých úkonů, chtělo by to časté opakování, uvažuji o pořízení internetu domů, mám jen starý počítač bez možnosti připojení. Ráda bych v kurzu pokračovala, líbí se mi to. Opakování kurzu a zdokonalování bych uvítala. Poslala jsem několik ů do světa, je to fajn. 8. Budete dál využívat Internet co vás bude nejvíce zajímat? 70% 65,9% 60% 50% 46,6% 40% 33,6% 30% 20% 10% 11,2% 11,2% 0% hobby, zdraví jiné komunikace s úřady nákupy Podle námi shromážděných údajů bude více jak 60 % absolventů kurzů využívat internet pro ovou komunikaci, což považujeme za velmi dobrý výsledek práce lektorů, kteří dokázali studenty motivovat a přesvědčit o praktickém přínosu elektronické pošty. 9. Pokud ne, proč? 8% 7,6% 7% 6% 5% 4% 3% 2,8% 2% 1% 0% 0,5% nemám přístup k internetu mám obavy z nezvládnutí bez pomoci jiný důvod Z 10,3 % dotázaných, kteří odpověděli, že nebudou používat internet bylo nejvíce těch, kteří jako důvod nepoužívání internetu uvedli to, že k němu nemají přístup. 2,7 % mělo obavy z nezvládnutí bez pomoci druhých a 0,4 % uvedlo jiný důvod, který však bohužel žádný dotázaný blíže nespecifikoval. U této otázky je třeba říci, že zhruba 10 % dotázaných uvedlo, že se chystají využívat internet (tedy kladně na otázku číslo 8) a poté zatrhli i tuto otázku s nějakou volbou (tedy vlastně popření předchozího). Většina z těchto odpovědí byla na základě logiky a poznámek u těchto otázek připsaných klasifikována jako kladná odpověď na otázku 8 a žádná odpověď na otázku číslo 9. Seniori ˇ a IT 15

15 10. Odkud budete internetnet využívat? 40% 37,2% 35,9% 35% 34,1% 30% 25% 20% 15% 10% 15,7% 10,8% 5% 0% z domova od příbuzných a přátel z knihovny či IC z Internetové kavárny odjinud Co se týče možnosti odjinud, kterou zvolilo 10,8 % respondentů, byla většinou uváděna instituce, ve které studenti pobývají (domov důchodců, dům sociálních služeb či instituce, kam byly nainstalovány i-pracoviště) užíváte (budete užívat) ke komunikaci s: 60% 57,4% 50% 50,2% 40% 30% 20% 13,0% 17,5% 12,6% 10% 0% rodinou přáteli jiné úřady nepoužívám 12. Máte zájem o další vdělávání v PC - jakou formou? 70% 60% 57,4% 50% 42,6% 40% 30% 20% 17,9% 10% 0% 1,8% 3,1% kurz rodina, přátelé samouk nemám zájem individuální výuka 16 Attavena, o.p.s.

16 Co si myslí studenti Děkuji Vám za trpělivost, musí to být únavné stále opakovat to, co je pro Vás samozřejmost, ale pro nás nepochopitelný zázrak a záhada. Paní Fuková Vážení a milí vyučující a lektoři, vaše snaha mne něco naučit v mém případě zatím vychází poněkud naprázdno. Dělám, co mohu, ale bez nápovědy to ještě nejde. Doufám ale, že se vše zlepší, až budeme mít vlastní počítač. Kolman Byla jsem velmi ráda když jsem zjistila možnost naučit se práci s internetem. Vaši instruktoři jsou velmi trpěliví a děkuji jim za pomoc a pěkný přístup. Nejde nám to tak jako mladým. Máme toho za ty léta v našem počítači (mozku) mnoho a zatím jsem nepřišla na to, jak něco vymazat. S pozdravem Škopková Božena Děkuji všem lektorkám, které byly na nás vždy stále moc a moc hodné a hlavně trpělivé s námi. Jejich zásluhou jsem se měla možnost seznámit s taji počítačů. Vždy jsem si to přála. Ještě jednou vřelý dík všem!!! Ať se jim daří jak na poli pracovním, tak i v osobním životě! Vděčná posluchačka kursu Marie Kamišová z Č. Krumlova. Seniori ˇ a IT 17

17 Internetová pracoviště Jednotlivá i-pracoviště jsme umístili do vybraných míst často navštěvovaných seniory (kluby seniorů, domovů důchodců, domy s pečovatelskou službou, ale třeba i internetových kaváren) v období od listopadu 2004 do března I-Pracoviště jsou seniorům přístupná přednostně a zdarma. Seznam i-pracovišť a počet počítačů: Místo počet od kdy České Budějovice Café Ambient nám. Přemysla Otakara 16 České Budějovice ÚSP Máj Domov Důchodců Větrná 13 České Budějovice Centrum sociálních služeb Staroměstská Staroměstská 27 Český Krumlov Domovy s pečovatelskou službou, o.p.s. Vyšehrad 260 Dobrá Voda Domov Důchodců Dobrá Voda u Českých Budějovic Pod lesem 16 Havlíčkův Brod Sociální služby města Havlíčkova Brodu Domov důchodců Reynkova 3643 Havlíčkův Brod Sociální služby města Havlíčkova Brodu Pečovatelská služba Na Výšině 3241 Milevsko Sociální služby města Milevska příspěvková organizace 5. května 1510 Strakonice Šmidingerova knihovna Zámek 1 Třeboň IKS Městská knihovna Chelčického 1-2/II Týn nad Vltavou Farní charita Týn nad Vltavou Děkanská 220 Vodňany Městská knihovna Bavorovská 83 Volary Městská knihovna Náměstí * * i-pracoviště pokračuje dále bez naší spoluúčasti 18 Attavena, o.p.s.

18 Využitelnost i-pracovišť monitorujeme pomocí dotazníků, které obsahují informace o přístupnosti a době používání pracoviště během daného měsíce. P řístupnost i-pracovišť hodiny leden únor březen duben květen červen Na dalším grafu je již shrnuta přístupnost všech počítačů a jejich využití během této doby. Nárůst přístupnosti i využití od ledna do března souvisí s přidáváním dalších pracovišť. Na první pohled je zřejmé, že počítače jsou využity méně než z poloviny. To vysvětlují počítače umístěné v domovech důchodců a v domovech s pečovatelskou službou. Právě kvůli stálé službě mají nejdelší dobu přístupnosti, zatímco klienti zmíněných zařízení patří k méně aktivním příznivcům internetu. P řístupnost a využití jednotlivých počítačů hodiny Přístupnost Využití leden únor březen duben květen červen Seniori ˇ a IT 19

19 Další graf informuje o počtu lidí, kteří využili některé z i-pracovišť. Je patrné, že přednost seniorů je dodržována, neboť jsou většinovými uživateli počítačů. Mn ožství lidí, kteří vyu žili počítače Celkem Senioři leden únor březen duben květen červen A na závěr ještě shrnutí využití i-pracovišť za dobu jejich používání (leden až červen 2005). Upozorňujeme na to, že všechna čísla jsou jen odhady, jsou tedy zatížena jistou individuální chybou. Přístupnost i-pracoviště v hodinách Přístupnost všech počítačů v hodinách Celkem využitých počítačohodin (to je 42 %) Průměrné využití počítače v měsíci (hodin) 59 Celkem uživatelů Z toho senioři (to je 70 %) 20 Attavena, o.p.s.

20 Podobné projekty Naše aktivity nejsou nijak osamocené. Vzdělávání seniorů v oblasti počítačů a internetu se věnuje celá řada institucí. Jsou to především Univerzity třetího věku při vysokých školách, knihovny a neziskové organizace. Univerzity třetího věku Většina univerzit v České republice již nabízí kurzy pro seniory. Aktuální kontakty na Univerzity třetího věku najdete na stránce Asociace U3V České republiky (http://au3v.vutbr.cz). Zajímavým projektem je Senior Internet Klub (SIK), který vznikl na Vysoké škole ekonomické v Praze. Členem klubu může být senior, který prokáže základní znalost práce na počítači buď úspěšným absolvováním kursu Dialog s počítačem na VŠE Praha nebo přezkoušením. Činnost SIKu, kromě sebevzdělání v oboru počítačů a orientaci na internetu, je věnována i předávání informací a zkušeností seniorům pomocí internetové stránky Členové SIKu se scházejí jedenkrát týdně na Vysoké škole ekonomické v Praze, která jim poskytuje v rámci studia na Univerzitě třetího věku možnost dalšího vzdělávání v oboru počítačů, včetně využití internetu. Neziskové organizace o.s. TOTEM regionální dobrovolnické centrum Rodinná 39, Plzeň Aktivitou proti závislému stáří Cílem projektu je vybudování a provozování Denního vzdělávacího centra služeb pro seniory, kde budou mít možnost zvládnout moderní formy komunikace uživatelsky PC, Internet a jazyky (AJ, NJ). V jazykových, počítačových, internetových a kontaktních klubech se během roku 2004 v aktivitách při jednotlivých kontaktech vystřídalo více než 1400 klientů seniorů. Internetový klub je plánován jako mobilní, s ukázkami a nabídkou aktivit se bude vyjíždět za seniory do obcí v plzeňském regionu. V květnu 2005 se organizace aktivně zapojila do mezinárodní akce jejímž cílem je živý generační dialog mezi seniory a mladými lidmi. Účastníci dostali během jejího čtyřhodinového trvání základní kurs Internetu od lektora, ale navíc i možnost praktického osvojení si získaných znalostí při úspěšném pokusu o komunikaci s okolním světem. Velké nadšení vzbudila on-line korespondence se školami v rakouském Linci, při které senioři nejen navázali nové kontakty. Senioři byli rádi, že jim mladá generace věnuje pozornost a pomáhá jim dokonce i s překlady dopisů do komunikačního jazyka, jímž byla němčina. Sdružení Filia Kamenná čtvrť 111, Brno Internetová kavárna pro seniory Projekt nabízí brněnským seniorům možnost zdarma se naučit pracovat s počítačem a využívat možnosti internetu. Zohledňuje přitom zájmy této konkrétní cílové skupiny, tj. seznámí seniory s tipy na stránky a služby v oblasti styku s úřady, zdravotní péče, nákupů a rozvážkových slu- Seniori ˇ a IT 21

Jak učit seniory počítačovým dovednostem. Konference knihovny současnosti, Olomouc, Studijní a vědecká knihovna v HK

Jak učit seniory počítačovým dovednostem. Konference knihovny současnosti, Olomouc, Studijní a vědecká knihovna v HK Jak učit seniory počítačovým dovednostem Konference knihovny současnosti, Olomouc, 7. 9. 2016 Lenka Málková Studijní a vědecká knihovna v HK 1 Obsah Učit versus naučit Pojem senior Stárnutí a změny s tím

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V Jana Borůvková Anotace: Příspěvek se zabývá vyhodnocením dotazníků, které vyplňovali absolventi jihlavské U3V. V první části jsou porovnávány odpovědi absolventů jednotlivých

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Martin Gábor Martin, 15 let 1. Charakteristika Martin má diagnostikováno tělesné postižení svalová dystrofie Duchennova typu, progresivní onemocnění.

Více

Odpolední kurzy základní: začínají v týdnu od 18. září 2017

Odpolední kurzy základní: začínají v týdnu od 18. září 2017 Státní jazykovka Frýdek-Místek Aktuální kurzy pro školní rok 2017-18 ANGLIČT Dopolední kurzy: Pomaturitní denní jednoleté studium angličtiny Celoroční intenzívní dopolední výuka pondělí až pátek - 4 vyučovací

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ VÝUKA PRÁCE NA PC PRO SENIORY

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ VÝUKA PRÁCE NA PC PRO SENIORY CENTRUM SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB příspěvková organizace, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 755 Bendova 5/1121, Bendova 5/1121, 163 00 Praha Řepy Tel.: 235 314 141 Tel.: 235 314 141,

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Pravidelné vzdělávání seniorů v Knihovně města Ostravy. Filip Hrazdil

Pravidelné vzdělávání seniorů v Knihovně města Ostravy. Filip Hrazdil Pravidelné vzdělávání seniorů v Knihovně města Ostravy Filip Hrazdil Vzdělávání veřejnosti v KMO Vzdělávací akce pro děti a mládež, studenty (skupinové) lekce informačního vzdělávání a tematické besedy

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. egon

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku březen 2011 červen 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí dne 11. 06. 2012 Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí dne 25. 06. 2012

Více

Obsah. 1. Úvod. 2. Tématický přehled výukových bloků. A. Moje zdraví... 4. B. Moje bezpečnost.. 5. C. Novinky a zajímavosti moderní doby..

Obsah. 1. Úvod. 2. Tématický přehled výukových bloků. A. Moje zdraví... 4. B. Moje bezpečnost.. 5. C. Novinky a zajímavosti moderní doby.. Obsah 1. Úvod.. 3 2. Tématický přehled výukových bloků A. Moje zdraví... 4 B. Moje bezpečnost.. 5 C. Novinky a zajímavosti moderní doby.. 5 D. Práce s počítačem.. 6 E. Rady a tipy pro seniory.. 6 F. Zajímavosti

Více

Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice. Kamila Svobodová

Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice. Kamila Svobodová Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice Kamila Svobodová Struktura prezentace Demografické stárnutí v ČR od počátku 90. let 20. století a jeho perspektivy do budoucna Důsledky

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Město Brno se přihlásilo k ideálu "město pro rodiny". Snahou města je věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech.

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KDE NÁS NAJDETE Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkovo náměstí 87 580 02 Havlíčkův Brod 2 Telefon: + 420 569 400 499 GSM: + 420 777 327 844 Fax: + 420 569 400 490 E-mail: knihovna@kkvysociny.cz

Více

Metodika k zavedení EJP do výuky NJ

Metodika k zavedení EJP do výuky NJ Metodika k zavedení EJP do výuky NJ Cílem Evropského jazykového portfolia je názorně a podle mezinárodně stanovených srovnatelných kritérií informovat toho, kdo se učí cizí jazyk, o jeho jazykových dovednostech

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to Portfolio Obsah 1. Přehled silných stránek 2. Osobní údaje 3. Přehled škol a odborných školení 4. Pracovní zkušenosti 5. Jiné zkušenosti 6. Moje plány 7. Přehled příloh 8. Přílohy 0 Ukázka fiktivního portfolia

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo

Více

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V)

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) Projekt Virtuální Univerzita třetího věku www.e-senior.cz projekt Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze Univerzita třetího věku Motto: Senior přichází za výukou Vzdělávání seniorů,

Více

MŮJ HLAS MOJE PRÁCE. PhDr. Daniela RÁZKOVÁ. K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz

MŮJ HLAS MOJE PRÁCE. PhDr. Daniela RÁZKOVÁ. K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz MŮJ HLAS MOJE PRÁCE PhDr. Daniela RÁZKOVÁ K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz Anotace: Obecně prospěšná společnost Polovina nebe vyškolila již několik desítek těžce tělesně

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 ANIMA VIVA o. s. 1/14 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Věnování: Tuto publikaci věnuji svým skvělým kolegům a výborným posluchačům. Oni jsou důvod, proč tuto práci dělám. Z každého školení odcházím bohatší

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka or11013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 2 0 129 E-mail: milan.tuček@soc.cas.cz Občané o možnostech a motivaci ke studiu na vysokých

Více

Attavena, o.p.s. Myš není pro kočku!

Attavena, o.p.s. Myš není pro kočku! Attavena, o.p.s. Myš není pro kočku! Veronika Hovjacká Lenka Hořejší Attavena, o. p. s. založena v roce 1999 15 zaměstnanců a přes 20 spolupracovníků realizace vzdělávacích kurzů grafické služby poradenské

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Příloha č. 3 zápisu - usnesení č. 96/2014/ZK-10 Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Poř. č. Příjemce dotace/ žadatel 1 Městský

Více

Příloha 1f Evaluace Tréning pozorování, MŠ Přibyslav,

Příloha 1f Evaluace Tréning pozorování, MŠ Přibyslav, Příloha 1f Evaluace Tréning pozorování, MŠ Přibyslav, 13. 1. 2015 Průběžný evaluační dotazník vyplnilo celkem 20 účastníků Tréningu pozorování. Na základě analýzy odevzdaných dotazníků byly zjištěny následující

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Neziskovky Zkvalitnění vzdělávání studentů a dospělé populace se zaměřením na ekonomiku a účetnictví Partneři projektu Úřad práce Břeclav Fintajslova 7, 690 02 Břeclav Město Břeclav Náměstí TGM 42/3, 690

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

Prezentace projektu www.virtualnikolega.cz do systému vzdělávání zaměstnanců a spolupracovníků knihoven

Prezentace projektu www.virtualnikolega.cz do systému vzdělávání zaměstnanců a spolupracovníků knihoven Virtuální kolega Prezentace projektu www.virtualnikolega.cz a návrh implementace jeho nabídky: do systému vzdělávání zaměstnanců a spolupracovníků knihoven a jako nová služba pro návštěvníky knihoven na

Více

Malí podnikatelé v zemědělství

Malí podnikatelé v zemědělství Malí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Rozložení soubor podle zastoupení mužů a žen. Mezi malými zemědělskými podnikateli převládají muži, představují 84% respondentů (viz Příloha 2, graf č.1).

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Anketa... 4 2.1 Průběh ankety... 4 2.1.1 Příprava anketních otázek

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Kruh rodiny, o. p. s. Kruh rodiny, o. p. s. 2 Sídlo společnosti: Prosecká 64, 190 00 Praha 9 IČ: 2083094 www.kruh-rodiny.cz Kontakt Mgr. Marie Oktábcová, ředitelka společnosti E-mail:

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Dělnická 1020/54, Praha 7 Holešovice

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Dělnická 1020/54, Praha 7 Holešovice Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Dělnická 1020/54, 170 00 Praha 7 Holešovice IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 o činnosti

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v kraji Vysočina získaly na zajištění výuky zaměstnanců téměř 25 milionů korun

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v kraji Vysočina získaly na zajištění výuky zaměstnanců téměř 25 milionů korun egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v kraji Vysočina získaly na zajištění výuky zaměstnanců téměř 25 milionů korun Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. egon Centra.

Více

Obsah. 1. Úvod. 2. Přehled pořadů. Rollarena 2015... 4. Novinky ze světa vozíčkářů.. 5. Pomůcky k překonávání bariér.. 5

Obsah. 1. Úvod. 2. Přehled pořadů. Rollarena 2015... 4. Novinky ze světa vozíčkářů.. 5. Pomůcky k překonávání bariér.. 5 Obsah 1. Úvod.. 3 2. Přehled pořadů Rollarena 2015... 4 Novinky ze světa vozíčkářů.. 5 Pomůcky k překonávání bariér.. 5 Zajímavosti a kuriozity ortopedického vozíku.. 6 Bezbariérové úpravy bydlení pro

Více

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími PhDr. Eva Křížová, Ph.D., Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu "Podpora rozvoje

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Závěrečná zpráva k projektu Projekt Krok do pracovního života

Závěrečná zpráva k projektu Projekt Krok do pracovního života Závěrečná zpráva k projektu Krok do pracovního života Název projektu: Projekt Krok do pracovního života čj. CZ.1.04/3.3.05/68.00218 financovaný z prostředků ESF Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní

Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní 7. října 2013 Průzkum mezi učiteli výpočetní techniky

Více

VESELÝ SENIOR, nadační fond

VESELÝ SENIOR, nadační fond VESELÝ SENIOR, nadační fond Pilotní projekt fondu Burza vzájemné pomoci zahájil činnost 15. 4. 2010 na Praze 2, v Trojické ulici č.1 za přítomnosti známých osobností i zástupců MČP2 BURZA VZÁJEMNÉ POMOCI

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

DOKUMENTACE. Německá knihovna Franziska Stölzel, B.A.

DOKUMENTACE. Německá knihovna Franziska Stölzel, B.A. DOKUMENTACE Německá knihovna Franziska Stölzel, B.A. stolzel@svkpl.cz Krátká zpráva Dne 26. září uskutečnila Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Německá knihovna, společně s 10 institucemi z

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY V CHRUDIMI Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2010 1. Úvod Indikátor ECI B.6 Cesty dětí do školy a zpět hodnotí způsob dopravy

Více

Do kterého ročníku Váš syn / dcera chodí? Zaškrtněte: 1. 2. 3. 4.

Do kterého ročníku Váš syn / dcera chodí? Zaškrtněte: 1. 2. 3. 4. Dotazník pro rodiče (r. 2015) Vážení rodiče, máme velký zájem o to, aby byl Váš syn /Vaše dcera ve škole spokojený/á a naše výuka byla co nejkvalitnější. Proto se mimo jiné snažíme získávat co možná nejvíce

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech

Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech Sympozion 17. 3. 2016 Praha 1. Česká společnost, z. s. Podbořany Síť mateřských center projekt Akademie svobodného a aktivního občanství

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Vyrovnání šancí osob pečujících o závislé členy rodiny s ostatními aktéry na pracovním trhu CZ.04.3.07/2.2.01.1/2005

Vyrovnání šancí osob pečujících o závislé členy rodiny s ostatními aktéry na pracovním trhu CZ.04.3.07/2.2.01.1/2005 Vyrovnání šancí osob pečujících o závislé členy rodiny s ostatními aktéry na pracovním trhu CZ.04.3.07/2.2.01.1/2005 Informační a poradenské centrum Praha pro nezaměstnané nebo nezaměstnaností ohrožené

Více

Statistika Týmů podpory v zaměstnávání Zpracoval Mgr. Pavel Říčan, odborný ředitel únor 2009

Statistika Týmů podpory v zaměstnávání Zpracoval Mgr. Pavel Říčan, odborný ředitel únor 2009 Statistika Týmů podpory v zaměstnávání 2008 Zpracoval Mgr. Pavel Říčan, odborný ředitel únor 2009 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Uživatelé a absolventi na trhu práce... 3 3 Uživatelé a úspěšnost jednotlivých programů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. Motto: Vzděláním k pestřejšímu a kvalitnějšímu pracovnímu životu.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. Motto: Vzděláním k pestřejšímu a kvalitnějšímu pracovnímu životu. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. Motto: Vzděláním k pestřejšímu a kvalitnějšímu pracovnímu životu. 1 OBSAH Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s.... 1 OBSAH...

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Obsah: Představení společnosti 3 Rozhovor s ředitelkou Pavlou Slováčkovou MBA, MSc 4 Ukončení vzdělávacího programu MBAce 6 Kurzy a semináře 8 Trendy

Obsah: Představení společnosti 3 Rozhovor s ředitelkou Pavlou Slováčkovou MBA, MSc 4 Ukončení vzdělávacího programu MBAce 6 Kurzy a semináře 8 Trendy 1 Obsah: Představení společnosti 3 Rozhovor s ředitelkou Pavlou Slováčkovou MBA, MSc 4 Ukončení vzdělávacího programu MBAce 6 Kurzy a semináře 8 Trendy 9 2 Představení společnosti Vzdělávací ústav pro

Více

Kandidáti a zvolení zastupitelé ve volbách do zastupitelstev obcí 2014

Kandidáti a zvolení zastupitelé ve volbách do zastupitelstev obcí 2014 6. Aktivity seniorů Kandidáti a zvolení zastupitelé ve volbách do zastupitelstev obcí 2014 Senioři se aktivně účastní i veřejného života, což dokumentujeme tabulkou s platnými kandidáty ve volbách do obecních

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015 Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro ZÁKLADNÍ INFORMACE Sběr dat: únor březen Forma distribuce:

Více

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77. Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu Michal Růžička, Julie Wittmannová Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00377 Mezinárodní spolupráce P- Centrum FOUNDATION66 HUM London Build on Belief

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

ANGLIČT. Státní jazykovka Frýdek-Místek. Aktuální kurzy pro školní rok Dopolední kurzy:

ANGLIČT. Státní jazykovka Frýdek-Místek. Aktuální kurzy pro školní rok Dopolední kurzy: Státní jazykovka Frýdek-Místek Aktuální kurzy pro školní rok 2016-17 ANGLIČT Dopolední kurzy: Pomaturitní denní jednoleté studium angličtiny Celoroční intenzívní dopolední výuka pondělí až pátek - 4 vyučovací

Více

Grafické zpracování výstupů z evaluačních dotazníků z nadstavbového modulu Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 2.

Grafické zpracování výstupů z evaluačních dotazníků z nadstavbového modulu Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 2. Grafické zpracování výstupů z evaluačních dotazníků z nadstavbového modulu Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 2. běh Na 1. pilotní ověřování 50 h nadstavbového modulu navázal

Více

zaměstnáváním osob se zdravotním postižením Konference INSPO Kongresové centrum 8.3.2008

zaměstnáváním osob se zdravotním postižením Konference INSPO Kongresové centrum 8.3.2008 Projekt Podaná ruka- zkušenosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením Konference INSPO Kongresové centrum 8.3.2008 Kdo je B.P.T. spol. s r.o.? Jsme zaměstnavatelem, který zaměstnává více jak 50%

Více

Nebojme se počítače. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Jan Vaníček

Nebojme se počítače. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Jan Vaníček Chelčického 4 tel.: +420 737 505 288 ebanka: 231208036/2400 702 00 Ostrava 1 email: info@eico.cz ič: 69610720 Česká republika www.eico.cz dič: CZ69610720 Motivační semináře Musíš chtít sám/sama Nebojme

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Účast na 4. ročníku Třetího festivalu 2015 9. 10.2015 v Plzni

Účast na 4. ročníku Třetího festivalu 2015 9. 10.2015 v Plzni Účast na 4. ročníku Třetího festivalu 2015 9. 10.2015 v Plzni Zpráva o prezentaci Seniorského senátu MM ČB a aktivních seniorů na setkání seniorů v Plzni Dne 9. října. 2015 pořádal Seniorský senát MM ČB

Více

GOETHE-INSTITUT KULTURNÍ INSTITUT SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO S CELOSVĚTOVOU PŮSOBNOSTÍ

GOETHE-INSTITUT KULTURNÍ INSTITUT SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO S CELOSVĚTOVOU PŮSOBNOSTÍ SEMINÁŘ E-KNIHY VZDĚLÁVACÍ CENTRUM NTK 30.09.2014 Seite 1 São Paulo Paris Istanbul Toronto Bangkok Prag Tel Aviv Addis Abeba GOETHE-INSTITUT KULTURNÍ INSTITUT SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO S CELOSVĚTOVOU

Více

Představení služby Trojlístek

Představení služby Trojlístek Mgr. Gabriela Vybíralová Představení služby Trojlístek 19. 9. 2014 Trojlístek, sblížení tří generací Cílem služby je navázání vztahu mezi dítětem a náhradní babičkou. Žena zralého věku nabízí zkušenosti

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

V TECHNICE JE BUDOUCNOST

V TECHNICE JE BUDOUCNOST V TECHNICE JE BUDOUCNOST - METODICKÉ POKYNY PRO PEDAGOGY - Vážené pedagožky, vážení pedagogové, velmi nás těší, že jste pro své žáky vybrali některý z programů projektu Národního technického muzea V technice

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření říjen 2012 V Poradně Charity Ostrava proběhlo během měsíce října 2012 anonymní dotazníkové šetření. Cílem bylo zjistit spokojenost klientů s činností Poradny a získat

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

TOTEM regionální dobrovolnické centrum

TOTEM regionální dobrovolnické centrum TOTEM regionální dobrovolnické centrum Posláním TOTEM RDC je vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy, jak v rámci rodiny, tak v širším kontextu občanské společnosti 1999 2014 DLOUHODOBÉ CÍLE A LINIE

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Angažovanost občanů a zájem o politiku únor 2015

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Respondenti dle věku a pohlaví

Respondenti dle věku a pohlaví ECSM 2014 výsledky průzkumu Průzkumu, který proběhl v rámci Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti 2014, se zúčastnilo celkem 478 respondentů, z čehož 466 dotazníků bylo použitelných pro další zpracování.

Více