4 Attavena, o.p.s. Senior... Internet, senioři a statistiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4 Attavena, o.p.s. Senior... Internet, senioři... ... a statistiky"

Transkript

1

2 Vážení přátelé, tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Klikněte pravýn, dědo, podpořeným Nadací rozvoje občanské společnosti a financovaným v rámci rozpočtové linie Phare CZ2002/ , realokace. Naším původním záměrem bylo obecně zmapovat přístup seniorů k informačním technologiím. Při podrobnějším studiu této problematiky jsme došli k poznání, že obecný pohled na věc může být velice nepřesný. Po úvodních pasážích jsme proto obsah publikace zaměřili na konkrétní výstupy projektu, které jsou samy o sobě nejlepším našim možným a relevantním zmapováním situace vztahu seniorů a informačních technologií. Věříme, že tento projekt a zejména jeho výsledky mohou být vážnou inspirací pro instituce pracující se seniorskou skupinou nebo instituce, které jiným způsobem tuto cílovou skupinu podporují. Tým Attaveny, o.p.s. Seniori ˇ a IT 3

3 Senior... starší člověk; obecně starší nebo nejstarší člen určitého společenství, který zpravidla požívá zvláštní úcty nebo práv. V současnosti často používaný název pro osobu důchodového věku. (Nové Universum 2003 str. 993) Stále větší počet lidí populace dosahuje vysokého věku. Ve srovnání s předchozími generacemi se tak zvyšuje poměr mezi počtem lidí, kteří přesáhli šedesát let a mladšími. V souvislosti s rozvojem medicíny a snižováním porodnosti je tento společenský jev stále patrnější ve všech zemích světa. Celosvětový trend stárnutí populace si vyžádá rozsáhlé změny ve zdravotní, sociální a penzijní politice, ale i v jiných oblastech. Odborné studie OSN hovoří jasně: do roku 2050 vzroste počet starých lidí na dvě miliardy. To znamená, že celou pětinu světové populace budou tvořit lidé starší šedesáti let. Proto bychom měli hledat cestu, jak starší generaci co nejúčinněji integrovat do společnosti a neodsouvat ji na okraj. Právě internet s jeho informačním bohatstvím, stále snadnější dostupností a novými komunikačními možnostmi znamená pro seniory velkou příležitost, jak zůstat aktivní součástí naší společnosti. Internet, senioři... Internet je v současné době samozřejmostí pro každého mladého člověka a pro většinu lidí v produktivním věku. Lze říci, že využívání internetu je nepřímo úměrné věku, a tak nás nepřekvapí tvrzení, že pro seniory představuje práce s internetem a výpočetní technikou vůbec něco vzdáleného. To už pro nás není! Používat počítač se stejně nikdy nenaučím. Je to příliš složité. Podobné názory zaznívají z úst seniorů velice často. Tento názor rádi přejímáme i my běžní uživatelé. Přitom zasvětit staršího člověka do tajů celosvětové sítě nemusí být vůbec obtížné. Díky technickému pokroku v hardware a software počítačů se práce s internetem stává stále snadnější, a tak základní principy a metody práce s počítačem a internetem jsou zvládnutelné pro každého. Mnohdy pouze stačí komunikovat v jazyce, kterému senioři rozumějí. Nevhodné a často zbytečné používání nejrůznějších zkratek a cizích slov pochopení IT a internetu brání. Mnozí odborníci seniora hned v počátku odradí a nechtěně tím rozšíření používání internetu škodí. Z vlastní zkušenosti víme, že má-li senior učitele, jehož řeči rozumí a kterému důvěřuje, je pro něho zvládnutí základů práce s internetem poměrně krátkodobou záležitostí.... a statistiky Za zmínku stojí přístup seniorů k internetu v zahraničí. Podle statistiky jsou v USA nejrychleji rostoucí skupinou uživatelů internetu lidé starší 50 let. Zatímco v roce 1997 jich bylo 19 %, v roce 2002 již 38 %. V USA jsou uživatelé nad 50 let nejen nejrychleji rostoucí skupinou, ale také aktivními zákazníky internetových obchodů. Nad teenagery jednoznačně vedou i finančním potenciálem. Třetina seniorů má roční příjmy vyšší než USD. Ve Velké Británii mají přístup k internetu více než 4 miliony seniorů. 80 % z nich uvádí, že okamžik, kdy přestali být internetovými analfabety, měl na ně osvobozující a posilující účinek. Britští senioři souhlasí i s tvrzením, že internet posílil jejich vztahy s rodinou a přáteli. 4 Attavena, o.p.s.

4 Seniorů na internetu pomalu přibývá i u nás. Podle výzkumu Media Projekt se u nás během měsíců červenec až září 2003 k internetu připojilo 2,8 miliónu lidí, což reprezentuje 32,4 % obyvatel České republiky ve věku let. Přes výrazně letní charakter počasí se na internetu denně nebo téměř denně pohybovalo 881 tisíc lidí, tj. 10 % české populace. V loňském třetím čtvrtletí bylo mezi uživateli 32 % lidí nad čtyřicet let. Český internet tedy může počítat s téměř uživateli narozenými v roce 1963 a dříve. Z dalších dat meziročního srovnání stejných období vyplývá šestnáctiprocentní nárůst uživatelské základny, dvacetiprocentní nárůst častých uživatelů, dvaadvacetiprocentní nárůst uživatelů domácího připojení a dokonce jednatřicetiprocentní nárůst těch, kteří doma využívali internet několikrát týdně. Z této studie dále vyplývá, že nejvýrazněji se rozrostla nejstarší skupina uživatelů internetu, i když je i nadále zastoupena výrazně méně než odpovídá jejímu podílu v populaci. Jak vidíme, internet se stává důležitou složkou některých oblastí života pro stále větší počet seniorů. Aby se mezi dříve narozené rozšířil ještě více, je třeba seniorům ukázat, co vše může jeho používání nabídnout.... a jak to jde dohromady Nyní se zaměříme na popření druhé zažité představy že výpočetní technika a internet už pro seniory není a nemá pro ně přínos. Tímto tématem se bude zabývat v různých pohledech následující obsah celé publikace. Volný čas, senioři... Ač na první pohled nemusí být vztah koníčků seniorů zřejmý, je to důležitý faktor určující, co bude tuto cílovou skupinu při používání IT zajímat. Někteří senioři se věnují zálibám, které si pěstovali celý život. Za ta léta nastřádali nepřeberné množství zkušeností, které rádi sdílejí s ostatními. Mnozí z nich navštěvují nejrůznější kluby, které si senioři zakládají ve větších městech, ale i malých vesničkách a jejich program bývá opravdu pestrý. Jmenujme například výlety, rekondiční a rekreační pobyty, oslavy, návštěvy divadelních představení a výstav, taneční večery spojené s poslechem hudby a dále pak například turnaje ve stolních a paměťových hrách, výrobu nejrůznějších dekorací, četbu a udržování starých řemesel. Z různých druhů klubů bychom mohli jmenovat např. kluby seniorů společenského tance, kluby aktivního stáří, ze sportovních klubů jsou to pak např. tenis kluby senior, kluby turistů, dále pak charitní kluby seniorů, kluby válečných veteránů a mnohé další.... a zase internet O tom, že někteří senioři opravdu nechtějí zůstat v ničem pozadu, svědčí i fakt, že mezi jejich volnočasovou aktivitu patří již i počítače a internet. Senioři navštěvují kurzy, kde se učí s internetem pracovat a jak a k čemu ho mohou využívat. Existuje již mnoho internetových stránek, které publikují či sestavují sami senioři. Internet může zpestřit seniorům jejich aktivní život, ale může i napomoci při překonávání jejich specifických problémů. Ať už se jedná o nahlédnutí do denních listů, časopisů, získání nejrůznějších informacích o důchodu i o zdraví. Mohou nahlédnout do elektronických knih či si nějakou knihu přes internet koupit, hledat inforace ke svým koníčkům a komunikovat s lidmi stejných zájmů, vyhledat pomoc při těžších životních situacích a nebo se dokonce podílet na publikačních aktivitách. Internet může fungovat jako podpůrný prostředek pro zájmové i odborné činnosti, osobní a rodinný život a to vše s respektováním omezení daných věkem seniorů. Seniori ˇ a IT 5

5 Internetové stránky určené seniorům Senio Povídky, příběhy, poezie, informace z různých oborů užitečné pro seniory. Senior Tip Na těchto stránkách najdete návody, tipy, rozhovory a zajímavosti. Můžete se zde také zapojit do internetové debaty. Nadační fond Elpida Dozvíte se informace o nadačním fondu, který mimo jiné podporuje sbližování seniorů s počítačem. Zlaté listy Internetový měsíčník pro seniory Senior Internet Klub Klub seniorů přidružený k Vysoké škole ekonomické. Najdete zde informace o zdraví, sociální péči, zábavě a cestování. Život 90 Občanské sdružení, které se věnuje seniorům, vydává časopis Generace. 6 Attavena, o.p.s.

6 Klikněte pravým, dědo! Myšlenkou projektu bylo snížit rozdíl v počítačové vzdělanosti mezi seniory a zbytkem české populace. A jak jinak než počítačovým kurzem. Na počátku, lehce nejistí tím, jaké budou reakce na náš projekt a na jeho název, jsme rozeslali desítky dopisů a obtelefonovali desítky sdružení, domovů, organizací s nabídkou ke spolupráci. Vytipovány a vybrány byly neziskové organizace v jihočeském kraji, ve kterých by se mohli sdružovat i senioři. U některých to bylo již patrné z názvu, jako třeba u Svazu důchodců. U jiných jsme nevěděli, zda se obracíme na ty správné, jako třeba u Českého svazu včelařů (ze kterých se mimochodem vyklubali báječní studenti). Zbývalo však vyřešit, jak kontaktovat ty, kteří se nikde nesdružují. Tuto skupinu jsme se snažili získat motivačními přednáškami, které jsme pořádali na městských úřadech, v knihovnách a na farách. Organizace přednášek byla pochopitelně spojená i s propagací a medializací v místním tisku a rozhlase. Během přednášky byla možnost zapsat se do kurzu nebo se jenom dozvědět, co že to ten internet vlastně je a co se s ním dá dělat. Jakmile se však výuka rozběhla a informace o ní se začaly šířit nejen médii, ale i tichou poštou mezi lidmi, nestačili jsme uspokojovat všechny zájemce. Vlastní způsob školení je popsán dále v textu. Jsme si vědomi toho, že vědomosti je třeba udržovat opakováním a procvičováním a senioři jsou většinou o tuto možnost ochuzeni. Proto jsme zřídili 13 i-pracovišť, což jsou počítače připojené na internet umístěné na místech přístupných seniorům, kteří je mohou bezplatně využívat. Tím jsme ovšem zdaleka nepokryli celé jižní Čechy, do kterých jsme soustředili většinu našich aktivit. Proto jsme připravili publikaci Dostupnost internetu od Benešova po Vyšší Brod. Obsahuje seznam všech zjištěných míst s veřejně přístupným internetem (183 záznamů) a shrnutí učebních textů počítačového kurzu pro seniory. Tato publikace byla distribuována mezi účastníky kurzů, na místa uvedená v publikaci a do dalších desítek knihoven, obecních a městských úřadů a neziskových organizací. Pro ty, kteří by se chtěli věnovat seniorům, jsme vydali publikaci Senioři a IT, která se Vám právě dostává do rukou. Na následujících stránkách Vás seznámíme s našimi zkušenostmi získanými při výuce seniorů a s výsledky naší práce. Pro koho byla výuka? Seniori ˇ a IT Výuky se mohl zúčastnit každý, kdo byl starší 55 let. 7

7 Jak probíhala výuka? Každý účastník měl k dispozici počítač. Přednášel jeden lektor. Dále byli přítomni dva asistenti, kteří se pohybovali mezi účastníky kurzu a pomohli, kde bylo zrovna potřeba. Výuka se skládala z osmi tříhodinových lekcí, jedna lekce týdně. Účastníci obdrželi výukové texty, které byly psaným obrazem jednotlivých lekcí a po úspěšném absolvováním kurzu také certifikát. Kde probíhala výuka? Vždy v místě bydliště účastníků. Většinou jsme přijeli s mobilní učebnou a přednášeli na předem domluveném místě na městském úřadě, v místnosti zájmové organizace, domova důchodců, domov s pečovatelskou službou. Využili jsme i internetové kavárny a pro českobudějovické studenty probíhala výuka v našich prostorách. Jumpy a silné asistentky při vykládání učebny. Někdy se mobilní učebna musela vejít i do Škody Fábia. A vešla se... Motivace seniorů Mnozí senioři si sami uvědomují potřebu alespoň základní znalosti práce s počítačem. Pro ty ostatní jsme připravili motivační přednášku, která ukázala několik nejzajímavějších možností využití počítače, jako je například internet, , psaní, digitální fotografie, hry a zábava. Nejčastějším lákadlem pro seniory byla komunikace s příbuznými, zejména s vnoučaty. Velmi rychle si uvědomili výhodu rychlosti a ceny u. Další nejočekávanější možností byl přístup k informacím, tedy vyhledávání na internetu. Co se učilo? Jak na počítač myš, klávesnice Data v počítači složky a soubory Internet stránky, odkazy, adresy na Centrum.cz Internet domovská stránka, oblíbené položky, historie Internet vyhledávání informací (Centrum, Seznam, Google) Internet zajímavé odkazy Závěrečné opakování 8 Attavena, o.p.s.

8 Po první testovací skupině pro klienty DD Dobrá Voda jsme si uvědomili následující: každou lekci je nutno začít opakováním První výuka není důležité dodržet osnovu kurzu, ale přizpůsobit tempo a množství probrané látky cílové skupině, práce se složkami a soubory je velmi demotivující (pro svou obtížnou uchopitelnost) s méně zdatnými skupinami bude lepší ji vynechat, existuje-li více možných postupů, je třeba vybrat jen jeden a o ostatních se vůbec nezmiňovat, je-li ve skupině jeden hodně pomalý účastník, je dobré pro něho vyčlenit asistenta a se zbytkem skupiny pokračovat normální rychlostí, je velkou výhodou, znají-li se účastníci kurzu. Navzájem si pomáhají, a tím upevňují své vědomosti. Navíc popovídat si je další důvod proč přijít na příští lekci, mnozí senioři mají narušenou jemnou motoriku, proto je třeba hledat alternativní cesty, především při práci s myší 1. Zájmové organizace, kluby Ty sdružují aktivnější část seniorů. Proto tato skupina vstřebává informace nejrychleji a nejméně zapomíná. Navíc se jednotliví účastníci navzájem dobře znají, což je jeden z důvodů, proč ve skupině panuje dobrá nálada. 2. Internetové kavárny a knihovny I sem většinou přišli aktivnější senioři, ale může se objevit někdo, kdo by skupinu brzdil. Tomu pomůže asistent. Velkým přínosem je, že si účastníci zvyknou na prostředí a nebojí se ho navštěvovat i po skončení kurzu. 3. Domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou Specifika výuky na jednotlivých místech Při výuce je třeba se zaměřit jen na základní znalosti a získané dovednosti neustále utužovat opakováním. Navíc je dobré dělat krátké souhrny, které shrnou konkrétní postup a zopakují k čemu to vlastně je. V této skupině je mnoho lidí s nějakým fyzickým handicapem, proto je zvláště nutné uzpůsobovat pro ně pracovní postupy. Účastníci z DD často zapomínají na to, že mají přijít na další lekci. Proto je nezbytná spolupráce se zaměstnanci DD, kteří jim to připomenou. Seniori ˇ a IT 9

9 Výsledky projektu Během celého projektu bylo našimi studenty celkem 431 seniorů. Jelikož se jednalo o studenty, byly na ně kladeny stejné nároky jako na jakékoli jiné. Ale nemuseli se bát, protože cílem nebylo nikomu internet zprotivit, ale přiblížit. V tomto duchu byla i závěrečná zkouška, kterou musel absolvovat každý, kdo chtěl získat certifikát o jeho absolvování. A jak to dopadlo? Úspěšnost absolventů nedokončilo 6% úspěšně absolvovalo 94% Většinou však kurz někteří z účastníků nekončili spíše z jiných důvodů, něž z těch znalostních. Ačkoliv by se zdálo, že počítače a internet jsou doménou mužů, v našich kurzech byly v jednoznačné převaze účastnice nad účastníky. A že jim to šlo... Zastoupení účastníků podle pohlaví Muži 35% Ženy 65% 10 Attavena, o.p.s.

10 Potěšilo nás, že na kurzy pravidelně docházeli všichni přihlášení i přes svůj věk či tělesný handicap. A tak nebyli výjimkou studenti, jejichž věk se pohyboval kolem devadesátky. S jistotou tedy můžeme říct, že věk na chuť se učit nemá žádný vliv % Zastoupení účastníků podle věkových kategorií v letech 80 a více 6% nezjištěno 7% méně něž 60 19% % % % Seniori ˇ a IT 11

11 Média Během celého projektu jsme se pochopitelně snažili o jeho zviditelnění a medializaci. Proto bylo velice příjemné, když tato iniciativa vzešla také přímo ze strany spolupracovníků a příjemců. Z jejich nadšení a chuti. Pojďme si přečíst, jak vnímali své Klikněte pravým, dědo! například v Městské knihovně ve Vodňanech: Internet je pro většinu mladé generace i střední generace neodmyslitelnou součástí života. Pro seniory je spíše španělskou vesnicí. Aby tomu tak nebylo, zapojila se Městská knihovna ve Vodňanech do projektu vzdělávání seniorů v práci s internetem. Na podrobnosti jsme se zeptali Evy Laudové, vedoucí vodňanské knihovny. Co si od této akce slibujete? Chtěli bychom starší generaci přesvědčit, že internet není jen pro mladé, a že práce s ním není tak složitá, aby se jí báli. Rádi bychom tím zmenšili rozdíly mezi seniory a mladými lidmi, kteří se již s internetem sžili. Kolik počítačů je pro tuto akci v knihovně k dispozici? Senioři mohou pracovat na dvou zapůjčených počítačích s internetem. Je na ně přístup po celý týden v půjčovních dobách knihovny. Senioři nad 55 let mají právo přednostního využití. V rámci možností se pokusíme všem začátečníkům poradit. Uvedla jste, že počítače máte od zmíněné firmy zapůjčené. Na jak dlouho? Akce trvá do konce června, takže je časově omezená. Počítače máme nainstalované již šest týdnů a zatím je o tuto službu zájem, takže v budoucnu se uvidí, zda by bylo možné jejich provoz prodloužit. Listy Strakonicka , Stáňa Šolcová, Senioři jsou v síti grátis. Samotná iniciativa vzniká právě z touhy udělat něco dobrého. Pro seniory i veřejnost a pro jejich společné sblížení. Nelze to pochopitelně takto generalizovat, ale ve většině případů za veškerým úsilí spolupracovníků byla chuť něco vytvořit. Tuto snahu patřičně oceňovali i senioři, jak je vidět z jejich reakcí uveřejněných např. v Třeboňském světu: V lednu tohoto roku bylo zřízeno internetové pracoviště pro seniory v naší městské knihovně. Je zde vyčleněn jeden počítač, u kterého má senior přednost. Provoz na něm je zcela zdarma. V knihovně jsme se dozvěděli o připravované výuce práce s počítačem. Na setkání důchodců jsme vyzvali k přihlášení do kurzu. Na místě se nás přihlásilo dvanáct. Kurz Základy práce s PC a internetem začal 24. února. Probíhal ve studovně městské knihovny a pořádala jej společnost Attavena o.p.s. se sídlem v Českých Budějovicích. Byl pro nás, seniory, zdarma. Projekt je financován z programu Phare Evropské unie. Kurz vedla paní Lenka Smržová, pomáhali jí většinou 2 až 3 asistenti. Výuka zahrnovala 4 x 2 lekce. Každý z nás zasedl ke svému počítači. Někteří z nás poprvé, někdo již byl s počítačem trochu seznámen. Po základech práce s PC jsme se naučili pracovat s internetem a v závěru pak nejpoužívanější službou internetu em. Výuka byla velmi intenzivní. Domů jsme si po každé lekci odnesli písemné materiály o probrané látce. Za to jsme obvzlášť vděčni, protože ne vše se nám podařilo pochopit a udržet v paměti. Tyto materiály jsou výborně a srozumitelně udělány a mohou nám sloužit jako učebnice v klidu domova. Obsahují mj. i mnoho internetových adres zajímavých pro seniory. Všechny hodiny výuky byly velice pěkně udělané, vládla zde veselá nálada a docela bychom uvítali lekce další. Ale plánovaný počet lekcí uběhl a nyní hlavně záleží na nás, jak si získané vědomosti procvičíme a uložíme do své paměti. Někdo má možnost doma, u dětí, a všichni můžeme zajít do knihovny na seniorský počítač. Věřím, že většina z nás může nyní přijít do knihovny, a tam na internetu najít, co potřebuje, či co si chce přečíst, prohlédnout. Moc děkujeme Městské knihovně Třeboň, společnosti Attavena a lektorům kurzu za nabídnutou pomoc, trpělivost a poskytnuté materiály k výuce. A protože vím, že kurz se bude letos opakovat, doporučuji i vám ostatním seniorům využít možnosti zdarma se naučit nebát se počítače a poznat úžasně široké možnosti internetu. Za všech dvanáct účastníků kurzu. 12 Attavena, o.p.s.

12 Dotazník zpětné vazby byl rozdán při poslední hodině kurzu a vyplněn absolventy. Zpětná vazba Skládal se z dvanácti otázek. Na otázky č. 1 až 7 odpovědělo celkem 333 respondentů, na otázky č.8 až 12 odpovědělo 223 respondentů. 4. Bylo množství probrané látky přiměřené? 0,6% 28,3% mnoho informací 71,1% akorát málo informací 5. Byla délka jedné lekce přiměřená? 0,9% 14,2% příliš krátká akorát 84,9% příliš dlouhá Seniori ˇ a IT 13

13 6. Použili jste tištěné materiály? 0,9% 48,7% 83,9% ano - při výuce ano - při pozd. opak. ne Tištěné materiály byly podle dotazníku studenty hojně využívány, zejména při pozdějším opakování. Zde je však třeba upozornit, že ve skutečnosti nebylo využívání tzv. hand outů tak časté jak studenti odpovídali. 7. Co Vás trápilo, dělalo největší potíže při výuce? 18% 16,1% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 5,0% 4% 3,2% 2% 1,8% 0,9% 0% Paměť Nemožnost praktického opakování na PC Složky a soubory Myš Zrak Tato otázka byla položena jako otevřená lidé tedy mohli volně psát, co je napadlo. Z výše uvedeného grafu je patrné, že nejčastějším problémem studentů bylo vše si zapamatovat. S velkým odstupem následuje Nemožnost praktického opakování na PC. Z odpovědí však nelze jednoznačně určit zda-li respondenti mínili PC a internet nebo jen PC samotné. Často také studenti lamentovali nad složkami a soubory, což byla látka vyžadující velkou míru soustředění. Myš a zrakové problémy se jeví vcelku jako minoritní problém i když, co se týče myši, tak podle našich lektorů i asistentů s myškou mělo hlavně ze začátku problém určitě více než 2,4 % účastníků. Také sluch činil některým studentům potíže, v anketě však toto není často zmíněno. Statistiky někdy nemohou postihnout krásu jednotlivých odpovědí, proto pro ilustraci některé z nich na další stránce uvádíme. 14 Attavena, o.p.s.

14 Na otázku Co Vás trápilo, dělalo největší potíže při výuce : Moje paměť! Přesto proháním počítač 3 hod. denně. Nepsal jsem moře let. P.S. Koupil jsem PC. Můj starý mozek. Moje paměť je chabá. Zapomínám postupy jednotlivých úkonů, chtělo by to časté opakování, uvažuji o pořízení internetu domů, mám jen starý počítač bez možnosti připojení. Ráda bych v kurzu pokračovala, líbí se mi to. Opakování kurzu a zdokonalování bych uvítala. Poslala jsem několik ů do světa, je to fajn. 8. Budete dál využívat Internet co vás bude nejvíce zajímat? 70% 65,9% 60% 50% 46,6% 40% 33,6% 30% 20% 10% 11,2% 11,2% 0% hobby, zdraví jiné komunikace s úřady nákupy Podle námi shromážděných údajů bude více jak 60 % absolventů kurzů využívat internet pro ovou komunikaci, což považujeme za velmi dobrý výsledek práce lektorů, kteří dokázali studenty motivovat a přesvědčit o praktickém přínosu elektronické pošty. 9. Pokud ne, proč? 8% 7,6% 7% 6% 5% 4% 3% 2,8% 2% 1% 0% 0,5% nemám přístup k internetu mám obavy z nezvládnutí bez pomoci jiný důvod Z 10,3 % dotázaných, kteří odpověděli, že nebudou používat internet bylo nejvíce těch, kteří jako důvod nepoužívání internetu uvedli to, že k němu nemají přístup. 2,7 % mělo obavy z nezvládnutí bez pomoci druhých a 0,4 % uvedlo jiný důvod, který však bohužel žádný dotázaný blíže nespecifikoval. U této otázky je třeba říci, že zhruba 10 % dotázaných uvedlo, že se chystají využívat internet (tedy kladně na otázku číslo 8) a poté zatrhli i tuto otázku s nějakou volbou (tedy vlastně popření předchozího). Většina z těchto odpovědí byla na základě logiky a poznámek u těchto otázek připsaných klasifikována jako kladná odpověď na otázku 8 a žádná odpověď na otázku číslo 9. Seniori ˇ a IT 15

15 10. Odkud budete internetnet využívat? 40% 37,2% 35,9% 35% 34,1% 30% 25% 20% 15% 10% 15,7% 10,8% 5% 0% z domova od příbuzných a přátel z knihovny či IC z Internetové kavárny odjinud Co se týče možnosti odjinud, kterou zvolilo 10,8 % respondentů, byla většinou uváděna instituce, ve které studenti pobývají (domov důchodců, dům sociálních služeb či instituce, kam byly nainstalovány i-pracoviště) užíváte (budete užívat) ke komunikaci s: 60% 57,4% 50% 50,2% 40% 30% 20% 13,0% 17,5% 12,6% 10% 0% rodinou přáteli jiné úřady nepoužívám 12. Máte zájem o další vdělávání v PC - jakou formou? 70% 60% 57,4% 50% 42,6% 40% 30% 20% 17,9% 10% 0% 1,8% 3,1% kurz rodina, přátelé samouk nemám zájem individuální výuka 16 Attavena, o.p.s.

16 Co si myslí studenti Děkuji Vám za trpělivost, musí to být únavné stále opakovat to, co je pro Vás samozřejmost, ale pro nás nepochopitelný zázrak a záhada. Paní Fuková Vážení a milí vyučující a lektoři, vaše snaha mne něco naučit v mém případě zatím vychází poněkud naprázdno. Dělám, co mohu, ale bez nápovědy to ještě nejde. Doufám ale, že se vše zlepší, až budeme mít vlastní počítač. Kolman Byla jsem velmi ráda když jsem zjistila možnost naučit se práci s internetem. Vaši instruktoři jsou velmi trpěliví a děkuji jim za pomoc a pěkný přístup. Nejde nám to tak jako mladým. Máme toho za ty léta v našem počítači (mozku) mnoho a zatím jsem nepřišla na to, jak něco vymazat. S pozdravem Škopková Božena Děkuji všem lektorkám, které byly na nás vždy stále moc a moc hodné a hlavně trpělivé s námi. Jejich zásluhou jsem se měla možnost seznámit s taji počítačů. Vždy jsem si to přála. Ještě jednou vřelý dík všem!!! Ať se jim daří jak na poli pracovním, tak i v osobním životě! Vděčná posluchačka kursu Marie Kamišová z Č. Krumlova. Seniori ˇ a IT 17

17 Internetová pracoviště Jednotlivá i-pracoviště jsme umístili do vybraných míst často navštěvovaných seniory (kluby seniorů, domovů důchodců, domy s pečovatelskou službou, ale třeba i internetových kaváren) v období od listopadu 2004 do března I-Pracoviště jsou seniorům přístupná přednostně a zdarma. Seznam i-pracovišť a počet počítačů: Místo počet od kdy České Budějovice Café Ambient nám. Přemysla Otakara 16 České Budějovice ÚSP Máj Domov Důchodců Větrná 13 České Budějovice Centrum sociálních služeb Staroměstská Staroměstská 27 Český Krumlov Domovy s pečovatelskou službou, o.p.s. Vyšehrad 260 Dobrá Voda Domov Důchodců Dobrá Voda u Českých Budějovic Pod lesem 16 Havlíčkův Brod Sociální služby města Havlíčkova Brodu Domov důchodců Reynkova 3643 Havlíčkův Brod Sociální služby města Havlíčkova Brodu Pečovatelská služba Na Výšině 3241 Milevsko Sociální služby města Milevska příspěvková organizace 5. května 1510 Strakonice Šmidingerova knihovna Zámek 1 Třeboň IKS Městská knihovna Chelčického 1-2/II Týn nad Vltavou Farní charita Týn nad Vltavou Děkanská 220 Vodňany Městská knihovna Bavorovská 83 Volary Městská knihovna Náměstí * * i-pracoviště pokračuje dále bez naší spoluúčasti 18 Attavena, o.p.s.

18 Využitelnost i-pracovišť monitorujeme pomocí dotazníků, které obsahují informace o přístupnosti a době používání pracoviště během daného měsíce. P řístupnost i-pracovišť hodiny leden únor březen duben květen červen Na dalším grafu je již shrnuta přístupnost všech počítačů a jejich využití během této doby. Nárůst přístupnosti i využití od ledna do března souvisí s přidáváním dalších pracovišť. Na první pohled je zřejmé, že počítače jsou využity méně než z poloviny. To vysvětlují počítače umístěné v domovech důchodců a v domovech s pečovatelskou službou. Právě kvůli stálé službě mají nejdelší dobu přístupnosti, zatímco klienti zmíněných zařízení patří k méně aktivním příznivcům internetu. P řístupnost a využití jednotlivých počítačů hodiny Přístupnost Využití leden únor březen duben květen červen Seniori ˇ a IT 19

19 Další graf informuje o počtu lidí, kteří využili některé z i-pracovišť. Je patrné, že přednost seniorů je dodržována, neboť jsou většinovými uživateli počítačů. Mn ožství lidí, kteří vyu žili počítače Celkem Senioři leden únor březen duben květen červen A na závěr ještě shrnutí využití i-pracovišť za dobu jejich používání (leden až červen 2005). Upozorňujeme na to, že všechna čísla jsou jen odhady, jsou tedy zatížena jistou individuální chybou. Přístupnost i-pracoviště v hodinách Přístupnost všech počítačů v hodinách Celkem využitých počítačohodin (to je 42 %) Průměrné využití počítače v měsíci (hodin) 59 Celkem uživatelů Z toho senioři (to je 70 %) 20 Attavena, o.p.s.

20 Podobné projekty Naše aktivity nejsou nijak osamocené. Vzdělávání seniorů v oblasti počítačů a internetu se věnuje celá řada institucí. Jsou to především Univerzity třetího věku při vysokých školách, knihovny a neziskové organizace. Univerzity třetího věku Většina univerzit v České republice již nabízí kurzy pro seniory. Aktuální kontakty na Univerzity třetího věku najdete na stránce Asociace U3V České republiky (http://au3v.vutbr.cz). Zajímavým projektem je Senior Internet Klub (SIK), který vznikl na Vysoké škole ekonomické v Praze. Členem klubu může být senior, který prokáže základní znalost práce na počítači buď úspěšným absolvováním kursu Dialog s počítačem na VŠE Praha nebo přezkoušením. Činnost SIKu, kromě sebevzdělání v oboru počítačů a orientaci na internetu, je věnována i předávání informací a zkušeností seniorům pomocí internetové stránky Členové SIKu se scházejí jedenkrát týdně na Vysoké škole ekonomické v Praze, která jim poskytuje v rámci studia na Univerzitě třetího věku možnost dalšího vzdělávání v oboru počítačů, včetně využití internetu. Neziskové organizace o.s. TOTEM regionální dobrovolnické centrum Rodinná 39, Plzeň Aktivitou proti závislému stáří Cílem projektu je vybudování a provozování Denního vzdělávacího centra služeb pro seniory, kde budou mít možnost zvládnout moderní formy komunikace uživatelsky PC, Internet a jazyky (AJ, NJ). V jazykových, počítačových, internetových a kontaktních klubech se během roku 2004 v aktivitách při jednotlivých kontaktech vystřídalo více než 1400 klientů seniorů. Internetový klub je plánován jako mobilní, s ukázkami a nabídkou aktivit se bude vyjíždět za seniory do obcí v plzeňském regionu. V květnu 2005 se organizace aktivně zapojila do mezinárodní akce jejímž cílem je živý generační dialog mezi seniory a mladými lidmi. Účastníci dostali během jejího čtyřhodinového trvání základní kurs Internetu od lektora, ale navíc i možnost praktického osvojení si získaných znalostí při úspěšném pokusu o komunikaci s okolním světem. Velké nadšení vzbudila on-line korespondence se školami v rakouském Linci, při které senioři nejen navázali nové kontakty. Senioři byli rádi, že jim mladá generace věnuje pozornost a pomáhá jim dokonce i s překlady dopisů do komunikačního jazyka, jímž byla němčina. Sdružení Filia Kamenná čtvrť 111, Brno Internetová kavárna pro seniory Projekt nabízí brněnským seniorům možnost zdarma se naučit pracovat s počítačem a využívat možnosti internetu. Zohledňuje přitom zájmy této konkrétní cílové skupiny, tj. seznámí seniory s tipy na stránky a služby v oblasti styku s úřady, zdravotní péče, nákupů a rozvážkových slu- Seniori ˇ a IT 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

www.attavena.cz, info@attavena.cz

www.attavena.cz, info@attavena.cz Obsah tohoto dokumentu je plně v kompetenci realizátora projektu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení. Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana

Více

Občanské sdružení Slovo 21. Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize. březen 2006 červenec 2007

Občanské sdružení Slovo 21. Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize. březen 2006 červenec 2007 Občanské sdružení Slovo 21 Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize březen 2006 červenec 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Sumář článků ze zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech ČERVENEC - LISTOPAD 2006 1 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ve spolupráci s Gender Studies o.p.s. vydává od prosince

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

DEVATERO DOBRÝCH DOPORUČENÍ

DEVATERO DOBRÝCH DOPORUČENÍ 3D DEVATERO DOBRÝCH DOPORUČENÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY ŽÁKŮ - ČÍM MŮŽE PŘISPĚT ŠKOLA? Příručka pro vedení základních škol a další pedagogické pracovníky Kde vzít peníze na kroužky? Co s žáky, kteří na kroužky

Více

Individualizací vzdělávání k inkluzi

Individualizací vzdělávání k inkluzi Individualizací vzdělávání k inkluzi Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Červený vrch Únor 2010 Březen 2012 1 Individualizací vzdělávání k inkluzi I. Úvodem... 4 II. Výsledky a význam projektu Individualizací k

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku Simona Sasinová Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně,

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

Podnikejme. Zpravodaj projektu Rodina a zaměstnání inovace pro venkov, číslo 1. Sociální podnikání a trojí zisk nejen pro region Sdružení Růže

Podnikejme. Zpravodaj projektu Rodina a zaměstnání inovace pro venkov, číslo 1. Sociální podnikání a trojí zisk nejen pro region Sdružení Růže Podnikejme sociální Sociální podnikání a trojí zisk nejen pro region Sdružení Růže V prosinci minulého roku zahájila Novohradská občanská společnost, o.s. realizaci projektu s názvem Rodina a zaměstnání

Více

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Obsah: Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo jsou jeho hlavní aktéři Jaký má komunitní plánování sociálních služeb pro obec přínos?

Více

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK Z OBSAHU Polemika kolem maturit Příklady využití systému ECVET Co už vykonal projekt UNIV 3 Finský úspěch je založen na učitelích 2/2014 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ NOVÁ STRATEGIE DO ROKU

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů expertním týmem klíčové aktivity Motivační aktivity

Více

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč Elearning English for Business Proč studovat

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč E-learning English for Business Proč studovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. MOTTO: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe. Zásady našeho počínání

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu 1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy 1.1. Koncepce rozvoje školy do roku 2010 V roce 2004 byla přijata koncepce rozvoje školy do roku 2010. Tento materiál se stal východiskem pro zpracovávání

Více