Výroční zpráva za rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2010"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2010 Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace Název organizace: Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace Adresa: Husova 1165, Napajedla Jméno ředitele: Bc. David Libiger Razítko organizace a podpis ředitele: Počet typů poskytovaných služeb: 1 1

2 ÚVOD - Základní informace o zařízení, významné události roku Zřejmě nejdůležitější informací je, že k 1. lednu 2010 byla snížena kapacita lůžek v organizaci z původních 67 na 63. Rozhodla o tom Rada Zlínského kraje na základě žádosti Domova pro seniory Napajedla. Ze 4 dvoulůžkových pokojů (krajní pokoje v 1. a 2. podlaží) tedy vznikly 4 pokoje jednolůžkové. Tyto pokoje byly jako dvoulůžkové již velikostně nevyhovující, velmi malé, pro své obyvatele stísněné. Jejich malá velikost byla problémem také pro obslužný personál zajišťující péči a konečně i z důležitého hlediska zavádění standardů kvality v sociálních službách byl životní prostor v těchto pokojích pro klienty nedostatečný. Snížením byl učiněn výrazný krok směrem k uspokojování potřeby soukromí u klientů organizace. Klienti mají dlouhodobě zájem o umístění na jednolůžkových pokojích. Stejně tak i žadatelé o umístění z terénu většinou požadují umístění na jednolůžkovém pokoji. Organizace se rozhodla zakoupit program Cygnus od firmy IreSoft. Počítačová síť je v domově vybudovaná již několik let, v roce 2009 byla výrazně zkvalitněna a proto mohl být zakoupen program Cygnus. Tak, aby propojil jednotlivá pracoviště v organizaci a pomohl snížit byrokratickou zátěž. Především však tento program kvalitou a svými možnostmi výrazně převyšuje různé jiné programy, jež byly doposud v organizaci k zajištění dané agendy využívány. Po najetí na plné využití programu předpokládáme také, že by měl výrazně ušetřit čas všem zainteresovaným. Samozřejmě by také měl výrazně zrychlit a zpřehlednit vzájemnou komunikaci úseků v organizaci a také zkvalitnit úroveň výstupů z programu (IP, vykazování na ZP, apod.). K rozhodnutí program zakoupit přispěly i velmi dobré zkušenosti z jiných oslovených zařízení, jež program využívají. Domov chce na celý program přejít postupně, prozatím byly zakoupeny moduly, jež pokrývají potřeby zdravotního a sociálního úseku, v brzké době by měl následovat modul stravovací a také evidence zaměstnanců. Mezi klienty je stále velmi populární dopolední setkávání mezi 10 a 11 hodinou, kdy si společně povídají, cvičí a zpívají. Toto setkávání prošlo nyní velkými změnami, o kterých podrobněji referujeme na jiném místě této Výroční zprávy, a sice ve Zprávě o činnosti v kapitole III, bodě: 2. práce s uživateli, terapie a aktivity. Novinkou bylo v letošním roce započaté pravidelné setkávání členek Sboru pro občanské záležitosti Napajedla s klienty domova, vždy v pátek odpoledne. Podrobnější informace jsou uvedeny dále také v bodě III. 2. 2

3 Domov se již několik let aktivně účastní procesu Komunitního plánování sociálních služeb na Otrokovicku, který funguje skutečně příkladně. Aktivně se do něj zapojují starostové z okolních obcí i profesní odborníci z regionu. Díky projektům z evropských fondů se také zástupci domova mohli spolu s dalšími účastníky KPSS zúčastnit několika zahraničních cest. V tomto roce byli 3 pracovníci domova na nesmírně zajímavé studijní cestě na Slovensku, v loňském roce pak ředitel domova s projektem navštívil sociální zařízení v anglickém Newcastle upon Tyne a letos na podzim byla realizována další studijní cesta s účastí ředitele organizace, tentokrát do sociálních zařízení v Nizozemí, v okolí měst Eindhoven a Amsterodam. V roce 2010 proběhly v rámci mezinárodního projektu také konzultace s britským odborníkem Jamesem Milnem, jenž přiletěl do ČR a zúčastnil se konzultací v některých vybraných zařízeních, mj. i v DS Napajedla. Hovořili jsme společně o možnostech jak služby zlepšit, i s využitím zkušeností z UK. Britský expert nás mj. informoval o aktuálním projektu, kdy se nyní v rámci úspor přistupuje v Anglii k redukci pracovních míst na pozicích úředníků a posilují se kompetence i odpovědnost řídících pracovníků jednotlivých zařízení. (Čili proces zrcadlově opačný k tomu, jaký nyní probíhá v ČR.). Domov v průběhu roku navštívila i odbornice z Nizozemí, paní Yvette Bommelie. Ředitel domova je také členem expertní skupiny při KPSS, jejímž úkolem je promítat poznatky ze zahraničních cest do metodik a dalších praktických předpisů. Od října byla zaměstnána v přímé péči pracovnice v sociálních službách, jejíž pracovní místo bylo vytvořeno nad stav pracovníků a bylo dotováno z Úřadu práce ve Zlíně. Bohužel se však toto místo již nepodařilo udržet i pro rok Nadále pokračuje velmi dobrá spolupráce mezi školami a vzdělávacími institucemi na jedné straně a DS Napajedla na straně druhé. Organizace vítá a podporuje praxe a stáže studentek a studentů, se kterými mám velmi dobré zkušenosti. V průběhu tohoto roku absolvovalo na zdravotním úseku domova praxi 7 studentek Soukromé pedagogické a sociální školy ve Zlíně, dále 2 studentky Vyšší odborné zdravotnické školy ve Zlíně, také 2 studentky Univerzity Tomáš Bati ve Zlíně a konečně i 3 účastnice rekvalifikačních kursů vypsaných Úřadem práce ve Zlíně. Nadále přetrvává i dobrá zkušenost s prací občanů odsouzených k výkonu společensky prospěšné činnosti či obecně prospěšných prací. V tomto roce pomáhali s úpravou zahrady a výstavbou petanqueového hřiště 2 odsouzení občané. V průběhu roku 2010 proběhlo smírčí řízení mezi organizací a VZP, ohledně výše hodnoty bodu za ošetřovatelské výkony. Domov si dle platné smlouvy a podepsaných 3

4 dodatků nárokuje 1,03 Kč, VZP však navzdory tomu proplácí jen 0,90 Kč za ošetřovatelský úkon. Smírčí řízení podle očekávání k žádnému závěru nevedlo a tak se nyní vše přesunuje do soudních síní a v roce 2011 by na Praze 3 měl proběhnout soudní spor v předmětné věci. Organizace jako již tradičně úspěšně nerespektovala doporučení KHS ve Zlíně, aby při chřipkové epidemii uzavřela domov pro seniory a zakázala návštěvy. Blízcí a rodinní příslušníci byli pouze vyzváni, aby v případě svého nachlazení či jiných zdravotních problémů do domova nechodili. A opět se to vyplatilo. I díky proočkování klientů i zaměstnanců žádná epidemie domov nepostihla a senioři neměli zbytečně zpřetrhané kontakty se svými blízkými. Což vidíme jako velmi důležité. Považujeme za velmi přínosné pro naše klienty, že vlastně ani jeden den v roce neměli znemožněn kontakt s rodinou! Domov se již podruhé zúčastnil týdne sociálních služeb, který vyhlásila APSS ČR. Po loňských zkušenostech jsme tentokrát vyhlásili Den otevřených dveří na 2 dny, tak aby případní zájemci stihli navštívit více zařízení. V letošním roce jich bylo více než vloni. Ten kdo přišel, obdržel potřebné informace, byl seznámen s provozem organizace a byly mu ukázány prostory domova. Také jsme se v rámci týdne sociálních služeb zúčastnili kongresu sociálních služeb. Důležitým ukazatelem činnosti organizace je výše příspěvku na péči (dále PnP). DS Napajedla avizuje v posledních letech permanentně výrazné zhoršování soběstačnosti klientů a nedostatek pracovníků v přímé péči. Nářky organizace dosud nebyly vyslyšeny, ale nyní jsou už podloženy i čísly. V tabulce níže je vidět vývoj výše PnP v DS Napajedla v měsících 1 10 roku 2010 (jde o podklady SOC KÚZK, z porady ředitelů). Za uvedené období se průměrný PnP klientů DS Napajedla zvýšil z 1,864 na 2,222!. I Ø II Ø III Ø IV Ø V Ø VI Ø VII Ø VIII Ø IX Ø X Ø 1,864 1,864 1,871 2,000 2,079 2,094 2,111 2,222 2,222 2,222 Dalším souvisejícím ukazatelem je věk uživatelů. Ředitel DS Napajedla byl před lety udiven při četbě výroční zprávy jistého nedalekého domova pro seniory, kde byl uveden průměrný věk klientů domova cca 76 let. V DS Napajedla se už léta pohybuje průměrný věk seniorů kolem 83 let! A nyní, v lednovém magazínu Zlín byla reportáž z DS Lukov a mj. v ní bylo uvedeno, že nejstarší obyvatelka DS Lukov se dožila 95 let. Přitom v DS Lukov žije přes 200 klientů. V DS Napajedla slaví v období mezi říjnem 2010 a únorem 2011 dvě obyvatelky 100 let věku! Chceme tím říci, že všechny domovy nejsou stejné, každý má svá specifika a měl by být brán zřetel i na tyto další důležité podrobnosti. 4

5 Koncem roku proběhla v Domově pro seniory Napajedla velká sláva. To jedna z klientek, paní Filomena Míková, slavila krásné výročí, když se dožila rovných 100 let. Toto své nádherné jubileum oslavila ve velmi dobré fyzické i psychické kondici. Nepřála si nijak velkolepou oslavu, takže se sešli obyvatelé s vedením domova a několik dalších gratulantů a společně toto jubileum oslavili. Vše proběhlo spíše komorně a v příjemné atmosféře (viz foto vedle a výše). Další stoletá oslava se v domově chystá na únor roku 2011, kdy oslaví kulatou stovku další obyvatelka, paní Marie Šambůrková. Paní Šambůrková je v ještě obdivuhodnější kondici! Dokonce se aktivně účastní velké většiny činností v domově. Na třetím snímku je zachycena při ručních pracích (v zeleném svetříku). 5

6 V kuchyni domova se realizuje každým rokem více úprav podávané stravy. Pro klienty se připravují diety jak žlučníkové, tak diabetické, a také se stále více porcí speciálně upravuje. Takže se pak klientům podává strava, krájená, mletá či mixovaná. Také jídelníčky se snaží kuchyně přizpůsobovat přáním klientů. V uplynulém roce se také poprvé stalo, že se vrátila klientka z nemocnice s tzv. sondou a personál domova ji touto sondou musel podávat stravu. Přes počáteční obavy se personálu dařilo vše zvládat. Klientka však zanedlouho zemřela. Jinak byl rok 2010 velmi náročný pro vedoucí pracovníky organizace, jelikož proběhly či ještě probíhají 3 velmi podobné a organizaci časově a administrativně značně zatěžující akce: a sice sběr dat OK Systémem (pro MPSV), benchmarking (sběr dat pro KUZK) a CSUÍS (pro MF)! Bohužel se tyto instituce mezi sebou nezkoordinovaly, a tak neúměrná byrokratická zátěž brzdila další aktivity, kterým bychom se v organizaci věnovali raději. (Upozorňujeme, že DS Napajedla na zpracování této agendy nikoho speciálně vyčleněného nemá, vše se snažili zpracovat ekonomka organizace a ředitel. Ekonomka přitom musela řešit i nový systém účetnictví, jež se jevil velmi problematickým a dlouho k němu chyběly dostupné údaje a podklady). V nouzi nejvyšší pak musela se zpracováním dotazníkových dat pomáhat i sociální pracovnice a vrchní sestra. Organizace by velmi nutně potřebovala minimálně na 1/2 úvazku pracovníka pro vyřizování běžné agendy, vyplňování výkazů, tabulek a hlášení tak, aby se vedení organizace uvolnily ruce pro vlastní manažerskou práci! Pro rok 2011 neskrývá vedení organizace obavy z tohoto roku. Vzhledem k uvažovanému snižování platů všech zaměstnanců domova hrozí určitě odchody zaměstnanců, jelikož práce je velmi náročná jak po fyzické, tak především po psychické stránce. Nesmírně také přibývá napříč profesemi administrativních úkonů. Personál je přetížený a vyčerpaný, jeho počet je poddimenzovaný. Další obavy jsou ekonomického rázu. Od se snížil příspěvek na péči v 1. stupni z 2 000,- Kč na 800,- Kč, čímž se organizaci výrazně sníží finanční prostředky na provoz. I dotace je výrazně nižší, než jakou organizace požadovala. 6

7 - Budova a areál zařízení charakteristika, co bylo učiněno, investice, opravy. Na zahradě domova pro seniory vyrostlo v roce 2010 nové hřiště na pétanque. Velmi intenzivně na stavbě pracoval jeden z dobrovolníků a pomáhali mu občané odsouzení k výkonu OPP. Stavba hřiště díky tomu probíhala prakticky svépomocí a organizaci se tak podařilo výrazně ušetřit finanční prostředky. Stejně i většinu materiálu se podařilo získat formou sponzorských darů. Zajímavostí bylo, že v průběhu stavby hřiště se klientům našeho domova podařilo zvítězit v turnaji v pétanque - Memoriálu PhDr. Zdeňka Szpaka, konaném na Burešově. Což všechny při stavbě hřiště ohromně povzbudilo. A i když v celomoravském finále už náš tým neuspěl, zájem o hru pétanque je nyní mezi klienty domova relativně vysoký. První dvě fotografie zachycují rozestavěné hřiště, další dvě již hřiště hotové. Jak je na snímcích vidět, zároveň s hřištěm na pétanque se podařilo zlepšit také prostor a prostředí pro hraní tzv. ruských kuželek. Po dokončení hřiště jsme chtěli pokračovat v úpravách i ostatních části zahrady domova, tak aby seniorům nabízela více komfortu a možnosti k odpočinku. Nejprve jsme chtěli postavit altánek pro posezení klientů i pro jejich vyvážení na postelích a zkultivovat jeho okolí. Bohužel ale stojí na zahradě domova trafostanice (je vidět v pozadí na třetí fotografii), kolem níž, jak jsme zjistili, nesmí být v okruhu 7 metrů postavena žádná stavba. Takže v současné době se zvažují varianty jak postupovat dále 7

8 Následuje fotogalerie zachycující triumf našeho týmu v Memoriálu PhDr. Zdeňka Szpaka, konaného na Burešově. Byla provedena oprava klimatizace v kuchyni domova, kdy starý a nefunkční systém (ze kterého se navíc loupala barva a padala dolů a jenž se také objevil jako závada v zápisu z kontroly KHS v březnu roku 2010) byl nahrazen moderním ventilačním stropem systému GIF. Nejenže je systém ventilace daleko kvalitnější, a odtah pachů i páry se výrazně zlepšil, ale také je v kuchyni nyní mnohem kvalitnější osvětlení. Také estetická stránka není zanedbatelná. Podrobně o akci informujeme dále v této Výroční zprávě, v části Zpráva o hospodaření. 8

9 Na dvou spodních fotografiích z kuchyně je vidět již hotový GIF strop: Všichni zaměstnanci organizace se snaží o klienty starat s láskou, což lze dokázat jednak dlouhodobou spokojeností klientů v domově, ale třeba i názorně, jako se to podařilo našim kuchařům! 9

DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012

DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 V Loučce, leden 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov pro seniory Loučka, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Domov U jezera ZA ROK 2010 1 Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel Název: Domov U jezera, příspěvková

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 Obsah 1. Základní údaje o zařízení...4 1.1 Identifikace zařízení...4 1.2 Poslání,

Více

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ 2014-2016 Obsah 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 3. Základní popis území... 6 3.1 Identifikace

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2012 základní údaje o registrovaných sociálních službách název a místo zařízení Dům Kněžny Emmy domov

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Slovo úvodem.. 3 Domov pro seniory zdravotní úsek... 4 Domov pro seniory sociální úsek.. 5 Domov pro seniory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ. Rok 2010

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ. Rok 2010 Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Rok 2010 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 Krnov 17. 2. 2011 Mgr. Miroslava Fofová

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

ZPRÁVA VÝROČNÍ DOMOV ROŽĎALOVICE ROK 289 34 ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1. předkládá Miroslava Zajíčková,

ZPRÁVA VÝROČNÍ DOMOV ROŽĎALOVICE ROK 289 34 ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1. předkládá Miroslava Zajíčková, ZPRÁVA VÝROČNÍ ROK 2012 DOMOV ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1 289 34 ROŽĎALOVICE předkládá Miroslava Zajíčková, zástupce ředitelky 1 Únor 2013 OBSAH: I. A. Plnění úkolů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za rok 2014. Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín. Duben 2015

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za rok 2014. Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín. Duben 2015 Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za rok 2014 Duben 2015 Červen 2014 Atletické a sportovní hry v Zubří u Nového Města na Moravě. Název

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS

Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS Obsah 1. ÚVOD str. 3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE str. 4 3. VYMEZENÍ ČINNOSTÍ str. 4 4. ZPRÁVY O ČINNOSTI

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Cílem poskytované péče je zabránit sociálnímu vyloučení skupiny seniorů a umožnit jim začlenění do společnosti. Poskytujeme zprostředkování

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava příspěvková organizace, 746 01 Opava V Opavě dne: 2.10.2014 Vypracoval: Mgr. Milan Škrabal - ředitel Dětský domov postupuje dle Zásad vztahů orgánů kraje a Vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanovují náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. MOTTO: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe. Zásady našeho počínání

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Základní údaje o domově Zřizovatel organizace: Středočeský kraj se sídlem v Praze 5, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Název organizace: Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Obsah: 1. Základní informace. 2. Poskytované sociální služby. 3. Úhrada za poskytované sociální služby v roce 2010

Obsah: 1. Základní informace. 2. Poskytované sociální služby. 3. Úhrada za poskytované sociální služby v roce 2010 Obsah: 1. Základní informace 1.1 Kontakty 1.2 Historie zařízení 1.3 Charakteristika organizace 1.4 Stěhování 2. Poskytované sociální služby 2.1 Domov pro osoby se zdravotním postižením 2.2 Chráněné bydlení

Více