CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 3/2009 CHARITA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 3/2009 CHARITA"

Transkript

1 ZPRÁVY CHARITY 3/2009 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE

2 2 OBS AH Duchovní slovo...3 Informace Diecézní charity...4 Pražské fórum o sociální solidaritě v Evropě...5 Obchod s lidmi...5 Sedmé multikulturní trhy v Pirně...7 Tříkrálová sbírka...9 Příprava Tříkrálové sbírky Ekonomické informace...11 Termíny účetních kontrol farních a oblastních charit...11 Termíny odevzdání vyúčtování Tříkrálové sbírky Co se děje v charitách...12 Oblastní charita Most...12 Oblastní charita Česká Kamenice...14 Farní charita Litoměřice...15 Farní charita Rumburk...17 Domov sv. Máří Magdaleny Jiřetín...20 Děkovný dopis...22 Sbírkové konto Diecézní charity Litoměřice...23

3 3 DUCHOVNÍ SLOVO O slavnosti Nejsvětější Trojice 2009 Dnes slavíme slavnost Nejsvětější Trojice. Vstupní modlitba této slavnosti říká: Bůh nám dal nahlédnout do tajemství svého vnitřního života. Jaký je vnitřní život Boha Trojjediného? Je to život lásky a sdílení Otce, Syna a Ducha svatého. Je to především láska. Sám Bůh je Láska. Tato láska Tří Božích Osob se dává nám lidem a to od aktu stvoření celého kosmu až po nejmenšího tvora. Je to láska nejvyšší Charita (lat. Caritas). Nyní chápeme co znamená název Charita. Má to být společenství lidí snažících se prokazovat lásku bližním, která je odleskem Lásky Boží. To není citová záležitost, to není sympatie nebo antipatie k druhému člověku. Bůh miluje všechny bez rozdílu a láska kupodivu vychází z vůle, chci bližního milovat, pomáhat mu a doprovázet jej na jeho cestě, protože Bůh ho miluje. To je Charita. Takto pomáhat bližnímu pod úhlem lásky Nejsvětější Trojice je povolání a troufám si říci poslání. Poslání k trpícím bratřím a sestrám. Je to láska jejíž pravost se pozná tím, že je schopna oběti. Takovou lásku nám ukázal v plné míře Ježíš Kristus svou obětí na kříži. Jsme jistě slabí k tak vznešenému a náročnému úkolu, avšak Kristus je ten, kdo nás na naší cestě vede. On je ten Šimon Kyrenský, který nám pomáhá nést náš kříž, kříž nepochopení od druhých lidí a někdy kříž naší slabosti. Duch svatý, kterého nám přislíbil Pán Ježíš, je ten, kdo do nás vlévá lásku, která vše přemáhá. P. Jiří Hladík O.Cr.

4 4 INFORMACE DIECÉZNÍ CHARITY Dne se na DCH uskutečnilo v pořadí další pracovní setkání na přípravě mezinárodní konference, která se bude konat ve dnech v Marienthalu (SRN). Jednání se zúčastnili zástupci diecéze Dresden-Meissen, diecéze Görlitz, diecéze Legnice, diecéze Litoměřice a generální sekretář Caritas Europa pan Wanders se svou spolupracovnicí. Po jednání následovala prohlídka města a audience u litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta. Ve dnech se v Drážďanech konala celoněmecká konference zařízení pro Seniory v Kongresovém centru. Čestnými hosty této konference byli i zástupci z litoměřické diecéze. Konference se zabývala problematikou práce se seniory a vývojem v této oblasti. Politici reagovali na referáty a dotazy přítomných. Vyvrcholením prvního dne byla slavná bohoslužba v drážďanské katedrále, které předsedal drážďanský biskup Reinlt. Výtěžek sbírky z této bohoslužby je určen na potřeby zařízení pro seniory v litoměřické diecézi. Diecézní charita Litoměřice měla příležitost na této konferenci prezentovat své projekty.

5 5 DCH Litoměřice byla oslovena, aby vyslala své zástupce na každoroční sbírkovou akci organizace Renovabis, která se letos konala v Magdeburgu. Tato organizace podporuje církev ve střední a východní Evropě. Pražské fórum o sociální solidaritě v Evropě (PRAHA) Ve dnech dubna 2009 se konalo sociálně-politické fórum pod názvem Solidarita: Trvalá sociální strategie. Evropská společenství se staví odpovědně k řešení sociálních důsledků ekonomické krize. Zástupci evropských národních Charit na tomto setkání vytyčil strategii dalšího postupu v podmínkách celosvětového hospodářského poklesu, který postihne zejména sociálně nejslabší obyvatele. Fórum se konalo v hotelu Marriott Courtyard Praha Flora (Lucemburská ul. 46, Praha 3) pod patronací Vladimíra Špidly, komisaře pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti Evropské komise. Oficiální zahájení se konalo v pondělí 27. dubna 2009 od 14 hodin v jednací místnosti Lily. Úvodní modlitbu pronesl kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský a primas český, poté fórum zahájil Robert Urbé, prezident Komise pro sociální politiku a přítomné přivítal Oldřich Haičman, ředitel Charity Česká republika. Zdroj/autor: Jan Oulík, Obchod s lidmi Dne v Biskupském salonku v Praze proběhl seminář na téma Obchod s lidmi pod hlavičkou Konference vyšších představených ženských řeholí v České republice a projektu Magdala Arcidiecézní charity Praha. Úvodním slovem zahájila seminář Mgr. J. Krpálková, koordinátora projektu Magdala, ADCH Praha. Vzácný host z Itálie, ředitelka sektoru proti obchodování s lidmi při Italian Union of Major Superiors (USMI)/Konference vyšších představených ženských řeholí v Itálii, sestra Eugenia Bonetti, nás provedla dvěma následujícími bloky prezentace.

6 6 První blok s názvem Nový celosvětový obchod se sexem: Ženy a děti nejsou na prodej, byl orientován na situaci obchodovaných žen a dětí po celém světe. Sestra Bonetti mluvila o obchodování s lidmi jako o celosvětovém fenoménu, který zasahuje všechny země světa, všechny společenské vrstvy a nespočet lidských osudů. Za nejvíce ohrožené osoby jsou považovány ženy z chudých oblastí světa, jež bývají nejčastějšími destinacemi obchodníků s lidmi, jelikož se ženy z těchto oblastí neumějí dostatečně bránit. Tyto ženy jsou pak vláčeny týdny či měsíce přes několik tranzitních zemí do země cílové, kde přicházejí o doklady, ztrácí tak svou identitu a stávají se komoditou. Cílovými zeměmi jsou zpravidla bohaté státy, kde existuje stálá poptávka. Obchodované ženy pak pracují v klubech či na ulicích. Ulice však přinášejí nejvíce rizik spojených s tímto obchodem. Jde o nelidské zacházení ze strany zákazníků, velké riziko nákazy nemocemi, nechtěná těhotenství, nucené potraty, autonehody a v nejhorším případě i smrt. Obchodování s lidmi je nekončící koloběh nešťastných událostí, za kterými stojí ti, co zotročují, zneužívají a obchodují; ti, co konzumují; společnost s prázdnými hodnotami; církev, která mlčí; vláda, která nejedná a především samotné oběti. Sexuální průmysl je třetím nejvýnosnějším průmyslem na světě po automobilovém a zbrojním. OSN uvádí roční výnosy, které sahají až do výše 32 miliard amerických dolarů. V druhém bloku s názvem Prorocká role církve v odpovědi na obchodování s lidmi se sestra Bonetti vyjadřovala k současné situaci v Itálii a především nám představila jednotlivé kroky a cíle pomoci USMI (Konference vyšších představených ženských řeholí v Itálii) obětem obchodování. Na 110 projektech řešících situaci obchodování s lidmi pracuje 250 sester ze 70kongregací. Spolupracují s Charitou a dalšími státními i nestátními organizacemi. Jejich práce se soustřeďuje na vyhledávání osob, které jsou ohrožené, v terénu. K následné identifikaci problémů žen dochází v drop-in centrech, azylové domy poskytují sociální rehabilitaci, sestry dále pomáhají při vyřizování legálního pobytu pro obchodované ženy ze zahraničí, při uplatnění na trhu práce a v neposlední řadě se ženám věnují při uzdravování vnitřních zranění, očistě. Jejich hlavním cílem je upozornit sestry z dalších zemí na situaci žen po celém světě a připomenout jim jejich poslání, aby mohly společně vytvořit celosvětovou síť sester, která bude pomáhat ve všech zemích (původních, tranzitních i cílových). K tomu se sestra Eugenia Bonetti vyjádřila stručně a výstižně slovy: Síť je naše síla. Závěrem jsme měli možnost zhlédnout dva filmové snímky k probírané tématice.

7 7 Sr. Bonetti ukončila seminář slovy: Žádná žena se nerodí prostitutkou, stává se jí skrze konzumní svět. Všichni bychom se měli podílet na pomoci druhým. Zdroj/autor: Adéla Trochtová, Diecézní charita Litoměřice Sedmé multikulturní trhy v Pirně Rok uplynul a 16. května 2009 opět vyjeli z Diecézní charity Litoměřice a Farní charity Lovosice pracovníci na již sedmé multikulturní trhy do města Pirny v Německu. Poučeni z minula, nabízeli jsme ve společném stánku s místní charitou, mimo tradičních materiálů o činnosti charity, výborné domácí české koláče. Upekly nám je klientky z Domova Sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou a soudě podle toho, jak koláče stále ubývaly, mohou si v Jiřetíně otevřít pekárnu. Dalším lákadlem byly výrobky dětí z lovosického centra Amicus. Jejich batikované a malované tašky spolu s ručně zhotovenými zápichy si návštěvníci rychle rozebírali. Díky této nabídce se znásobily kontakty s návštěvníky.

8 8 V dopoledních hodinách sklidil velký potlesk taneční kroužek Farní charity Lovosice, který zatančil na velkém pódiu směs romských tanců. Počasí, zprvu větrné a deštivé, nakonec celé akci přálo, a tak bylo opět náměstí zaplněno davem návštěvníků. Trhy se opět vydařily, za rok na shledanou. Zdroj/autor: Alois Kubišta, Diecézní charita Litoměřice TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Příprava Tříkrálové sbírky 2010 Dne se v Praze uskutečnila již druhá pracovní schůzka diecézních koordinátorů k vyhodnocení TS 2009 a k přípravě TS První schůzka proběhla v polovině dubna a byla věnována především zhodnocení propagace a přípravě propagační kampaně TS V příš-

9 9 tím roce si připomeneme, že pořádání celorepublikové TS má již desetiletou tradici, což je příležitost jak nově oslovit veřejnost, proto se její propagaci věnuje větší pozornost. Již teď se pilně pracuje na přípravě všech propagačních materiálů. Poslední schůzku jsme věnovali vyhodnocení výsledků TS 2009, hledání rezerv a předávání dobrých zkušeností a nápadů. Každá diecéze hledá vlastní cesty, jak být se sbírkou co nejúspěšnější, protože podmínky jsou všude trochu odlišné. Obecně můžu doporučit v dostatečném časovém předstihu začít s přípravou sbírky tím, že se sejde zdravé jádro místního organizačního týmu a zamyslí se nad tím, jakých cílů chtějí dosáhnout, tj. k jaké výsledné částce by se chtěli přiblížit, a k jakému účelu by ji chtěli využít (motivace proč sbírku dělat). Tohle je velice důležité si předem ujasnit, protože se od toho odvíjí celá další příprava a odpovědi na nutné otázky: počet dobrovolníků, které bude potřeba sehnat, koho nového bychom mohli oslovit, kde jsou naše kritické body, proč se sbírka nedaří lépe, jak vše vyřešit atd. Nakonec pár dobrých nápadů z jiných diecézi: ve větších městech se osvědčuje oslovit veřejnost prostřednictvím koncertů, které jsou pořádány tak, aby to byla prestižní záležitost je pozván starosta, vybírají se hezké prostory a kvalitní hudba k zapojení škol a navázání dobré spolupráce se osvědčilo zorganizovat pro děti soutěž v kreslení obrázků s tématikou Tří králů nebo soutěž o nejlepší Tříkrálový příběh některé školy již tradičně pořádají soutěže ve výrobě Betlémů, ale zaměřit se na příběh Tří králů uvítaly jako zpestření. Je důležité oslovit je včas a zorganizovat soutěž ještě před Vánocemi, a současně je využít k propagaci Tříkrálové sbírky a získávání nových koledníků. Některým asistentům se podařilo sehnat od sponzorů drobné dárky pro výherce pastelky, sladkosti apod., důležitá je slavnostní atmosféra předání cen vítězům, k tomu lze využít koncert. v malých městech a na vesnicích je důležité zapojit místní děti nebo dospělé, kteří znají prostředí a mají důvěru místních obyvatel, samozřejmostí je spolupráce s místní samosprávou při propagaci sbírky se osvědčilo využívat regionální tisk O dalších krocích při přípravě sbírky (výběr dárků pro koledníky, změny v organizačních pokynech, nové povolení sbírky atd.) Vás budu včas informovat. Podmínkou získání nového povolení sbírky je vyúčtování předchozích sbírek, tímto připomínám nutnost včas odeslat vyúčtování na DCH

10 10 pí. ekonomce, při vyúčtování postupujte podle instrukcí, které Vám zaslala em. Těším se na další spolupráci při organizování jubilejního ročníku Tříkrálové sbírky. Zdroj/autor: Martina Hrabáčová, diecézní koordinátor TS

11 11 EKONOMICKÉ INFORMACE Termíny účetních kontrol farních a oblastních charit litoměřické diecéze OCH Česká Kamenice FCH Česká Lípa OCH Liberec FCH Litoměřice FCH Lovosice OCH Most FCH Rumburk OCH Sobotka OCH Teplice OCH Ústí nad Labem Termíny odevzdání vyúčtování Tříkrálové sbírky 2009 K je ukončena Tříkrálová sbírka Vyúčtování Tříkrálové sbírky zaslat na DCH Litoměřice rok 2007 do rok 2008 do rok 2009 do tento termín je závislý na rozhodnutí Rady ředitelů, která bude schvalovat žádost na novou sbírku.

12 12 CO SE DĚJE V CH AR ITÁCH OBL AS TNÍ CH ARITA MOST Oblastní charita Most zorganizovala českou účast na Integrativních sportovních hrách V polovině května se v Marienbergu v sousedním Sasku uskutečnil již 6. ročník Integrativních sportovních her, jejichž organizátorem je ABID Všeobecný svaz postižených Německa. Českou účast organizovala tradičně Oblastní Charita Most. Akce je určena především osobám postiženým a sociálně znevýhodněným dětem, ale i jejich příslušníkům či vychovatelům. Cílovou skupinou Mostecké Charity byly děti z nízkoprahových komunitních klubů a asistenčních služeb. Každoročně zveme ke spoluúčasti i klienty z Domu sociálních služeb Litvínov-Janov/Zátiší. Společně jsme se tedy vydali autobusem směrem hřebeny Krušných hor, a deštivé sobotní ráno si vylepšili informacemi o našem partnerském městě. Bylo mimo jiné připomenuto jeho založení roku 1521 vévodou Heinrichem Zbožným v nadmořské výšce 610 m coby architektonickým klenotem ve stylu italské renezance, pojmenované po Panně Marii, která je i v jeho městském znaku, pověděli si něco o historii hornictví, ale i o současnosti, jejímž jedinečným zástupcem je tamní muzeum sasko-českého Krušnohoří Bergmagazin se soustředěnými sbírkami vývoje dějin z obou částí hranice. Při dojezdu na stadion Lautengrund nás vlídně přivítali nejen němečtí organizátoři, ale i počasí. Po slavnostním zahájení šalmajovou kapelou a projevy Zemského rady Krušnohorského okresu pana Vogela a jednatelky ABID Marienberg Simone Hagemann, v nichž byla konstatována i radost z našeho dlouholetého přeshraničního přátelství, následovalo dopoledne plné sportovního zápolení. Vítězové jednotlivých lehkoatletických disciplín se radovali ze získaných medailí a všichni společně se pak těšili z nabízené zábavy. Menší děti dováděly ve skákacím hradu a všechny bez rozdílu věku zaujalo tvoření z ozdobných květníčků a motivů z přírody. Děti z Mostecké Charity předvedly kulturní program, který doplnil zlatý slavík z Janova Toník Grus pěknými písničkami.

13 13 Organizátorům jsme poděkovali, předali dárky vytvořené při výtvarné výchově a společně se na památku vyfotografovali. Tato akce je nejen oslavou přeshraničního přátelství, ale vychovává i ke vzájemné pomoci, pochopení a toleranci. A účastníci z Mostecka obstáli opět výborně. Naší příští přeshraniční akcí bude mezinárodní dětský den, který organizujeme tentokráte na české straně, ve spolupráci s Lidovou solidaritou Freiberg. Místem konání bude Charitní Rodinném centru v Oseku. Našimi hosty budou děti, pedagogický doprovod i zástupci radnice z Krušnohorské obce Leubsdorf. Připraven bude pestrý program s kapelou a soutěžemi, pro dospělé i prohlídka města, kláštera a u památníku hornické katastrofy na dole Nelson položíme společně jejím obětem kytici. Zdroj/autor: Brigita Janovská

14 14 OBL AS TNÍ CH ARITA ČESKÁ K AMENICE Můj první příběh v OCH Česká Kamenice Dlouho jsem váhala, zda se s Vámi podělit o tento příběh. Není to žádný Happy end," jako je to v mnohých seriálech, které s velkým očekáváním hltáme, je to příběh naopak smutný, ale někdy už je život takový. Na podzim loňského roku jsem začala pracovat v Oblastní charitě v České Kamenici. Na práci s lidmi jsem zvyklá a ráda naslouchám lidem, kteří mi vypráví o svých radostech i strastech. Jeden takový příběh mi vyprávěl pan Ota, který v charitě bydlel tři měsíce. Narodil se na moravském venkově přísným rodičům, kteří nikdy nešli pro tělesný trest daleko a práce na hospodářství byla od dětství každodenním chlebem. Ota měl čtyři sourozence. Do školy chodili šest kilometrů pěšky po kolejích do sousední vesnice, na vlak nebyly peníze. Nejednou paní učitelce vyprávěl, že musel doma pomáhat, proto nemohl přijít do školy. Když bylo Otíkovi devět let, jejich táta od rodiny odešel. Postupně odešli i nejstarší sourozenci, až zůstal on a nejmladší bratr s maminkou sami. Prvním úkolem ráno pro něj bylo nakrmit domácí zvířata, pak jít štreku do školy, v zimě, v létě. Po ukončení měšťanky šel do učení. V Ostravě se vyučil horníkem, domů ho to ale netáhlo. Proč taky. Dřina na hospodářství ho nelákala. Lákal ho svět, poznávat nové lidi. Tak se stalo, že potkal i svou nastávající. Ještě před vojnou mu jeho vyvolená povila syna. Po vojně se oženil a přišlo druhé dítě, holčička. Rodinná idylka však netrvala dlouho. Po sedmiletém manželství ho opět zlákal svět a touha po svobodě. Od rodiny odešel a víc se o ně nezajímal. Zajímaly se však orgány veřejné bezpečnosti, jelikož při svých toulkách světem jaksi pozapomněl platit na své děti výživné. A tak si to odseděl." Stárnoucí muž bez zázemí, bez domova, bez všeho. Z vězení v Litoměřicích byl propuštěn s diagnózou: karcinom plic. Ve špatném stavu byl převezen do Oblastní charity v České Kamenici. Osamělý, nemocný. Prodělával chemoterapii, velmi bolestivou. Před sebou u postele obrázek Panny Marie. Měl velkou touhu po smíření a na jeho přání jsme ho vozili na kolečkovém křesle i na mše svaté. Bohužel se nepodařilo vypátrat, zda byl jako nemluvně pokřtěn a tak mu nemohly být udíleny svátosti. Velká víra a Panna Maria mu v posledních chvílích na charitě dávala sílu a naději. Ale nejen ona, i zaměstnanci charity a jeho spolubydlící pan František, který mu celou dobu pomáhal, (také to pan František neměl v životě lehké, ale to je zas jiný příběh). A tak víra, která ho

15 15 naplňovala, byla poslední nadějí, že jeho prosby budou vyslyšeny. Pana Otu jsme na jeho žádost převezli do Hospice Sv. Štěpána v Litoměřicích. Za týden nám zavolali, že pan Ota zemřel. Bylo mi to líto. Líto, protože nepoznal, jak jeho děti dospívají a žijí. Na pohřeb nepřijely. Tak jsem přemýšlela nad tím, kdyby jeho otec od nich tenkrát neodešel..., ale to je jen kdyby. Máme své chování dané do vínku, nebo můžeme vše udělat jinak? Zdroj/autor: Ivana Sedlmajerová FARNÍ CH ARITA LITOMĚŘICE Keramická dílna v Domově pro seniory V lednu v roce 2008 byla v Domově pro seniory zřízena keramická dílna. Dílna vznikla za pomoci finančních prostředků poskytnutých městem Litoměřice a příspěvků z Tříkrálové sbírky. Zakoupena byla keramická pec, hrnčířský kruh, materiál a pomůcky k výrobě a zdobení keramiky (keramická hlína, glazury, licí hmoty, formy k odlévání různých nádob špachtle a jiné). Dílnu mohou navštěvovat klienti všech středisek Farní charity (DS Zahradnická, DPS Švermova ulice a DPD Kosmonautů, CHD sv. Zdislavy, Azylový dům) samozřejmě zdarma. Zatím dílnu navštěvují hlavně klienti DS a DPS Švermova pravidelně každý čtvrtek v dopoledních hodinách. Je vidět, že je práce s hlínou baví. Vyrábí různé nádoby jako jsou misky, hrnky, vázy, džbány a ozdobné kachle. Výrobky jsou opravdu zdařilé. Plánuje se otevření dílny i veřejnosti (především mateřským školám, základním školám i dětem z různých kroužků) za mírný poplatek, který bude využit na nákup materiálu k další výrobě. Zdroj/autor: Ivana Kretová, DS Zahradnická

16 16 Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice Farní charita v Litoměřicích provozuje pečovatelskou službu od roku Poskytujeme péči lidem na území města Litoměřice a ve čtyřech domech s pečovatelskou službou. Od samého začátku našeho působení je klientům nabízena řada aktivizačních činností, které napomáhají zkvalitnit, obohatit život v důchodovém věku. Senioři mají možnost pravidelně několikrát v týdnu cvičit při hudbě s využitím cvičebních pomůcek, navštěvovat keramickou dílnu v Domě seniorů, zúčastňovat se společensko-kulturních akcí, jezdit na výlety. Společně jsme již navštívili mnoho krásných míst, měst, hradů a zámků v naší republice. V roce 2007 jsme využili možnosti lodní dopravy na Litoměřicku a v letních měsících jsme zorganizovali dvě projížďky lodí Ariel se zastávkou v restauraci v Píšťanech. Loni si mnoho našich klientů prohlédlo břehy Labe z lodě Porta Bohemica na trase z Litoměřic do Roudnice nad Labem a zpět. A tak i v letošním roce se snažíme vyplnit přání seniorů a plánujeme projížďku lodí do Ústí nad Labem. Veškerá tato aktivizační činnost je našim klientům nabízena zdarma. Finanční prostředky jsou poskytovány MěÚ Litoměřice a Farní charitou Litoměřice. Zdroj/autor: Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice

17 17 Sváťovo divadlo Představení Sváťova divadla v Charitním domově sv. Zdislava proběhlo hlavně díky dotaci od Městského úřadu Litoměřice a seniory vrátilo do radostných chvil dětství. Dne se v Charitním domově sv. Zdislava sídlícím v Dominikánské ulici v Litoměřicích, uskutečnilo vystoupení loutkového Sváťova divadla. K představení velkým dílem dopomohl díky pravidelné spolupráci i Městský úřad Litoměřice, jež přispěl svou dotací. S touto pomocí se mohou konat i další kulturní akce, které se v průběhu roku plánují. Klienti domova se mohou například těšit na poznávací výlet vláčkem po tak krásném městě jako jsou Litoměřice. Samotné představení Sváťova divadla proběhlo ve společenské místnosti a vrátilo seniory do radostných vzpomínek z dětství, kde čas zaplňovaly většinou jen samé radosti a starosti šly stranou. Diváci ocenili krásnou barevnost, pestrost loutek a i kvalitní ozvučení. Po skončení představení odcházeli spokojeni a pozitivně naladěni. Zdroj/autor: Charitní domov sv. Zdislavy FARNÍ CH ARITA RUMBURK Exekutor člověk nebo démon Jak již Občanská poradna Rumburk zmiňovala v předešlém článku, podrobně se bude zabývat exekucemi od A až do Z. Jistě mnozí z Vás zaregistrovali, že se připravuje novelizace zákona 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů. Rovněž Ministerstvo spravedlnosti hodlá zvýšit dohled nad činností Exekutorské komory České republiky (nad exekutory). Tyto návrhy jsou v současné době v legislativním procesu. To znamená, že novely zákonů byly předloženy k posouzení a schválení do Parlamentu České republiky (Poslanecké sněmovně ČR). Z tohoto důvodu se budeme

18 18 zabývat stávajícími právními předpisy a až novely vejdou v platnost, budeme Vás informovat o zásadních změnách. V tomto článku se zaměříme na osobu exekutora, který je pro mnoho občanů spíše démonem než člověkem. Důležité je uvědomit si, že exekutor je sice fyzická osoba z masa a kostí, ale při výkonu exekuční činnosti má postavení veřejného činitele. V této pozici je osobou, která se podílí na plnění úkolů pro společnost a stát a používá přitom pravomoci, které jí, v rámci její odpovědnosti za plnění těchto úkolů, byly svěřeny. Exekutory jmenuje (i odvolává) ministr spravedlnosti a tímto jsou státem pověřeni k exekuční činnosti. Svou činnost musí vykonávat nezávisle a je vázán Ústavou České republiky, zákony, jinými právními předpisy a rozhodnutími soudu vydanými v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízením. Exekutor vykonává exekuční a další činnost za úplatu. Činnost exekutora je neslučitelná s jinou výdělečnou činností s výjimkou správy vlastního majetku. Může však i za úplatu vykonávat činnost vědeckou, publikační, pedagogickou, tlumočnickou, znaleckou a uměleckou. Exekutor může zaměstnávat zaměstnance. Na základě písemného zmocnění uděleného exekutorem mohou jeho zaměstnanci vykonávat jednotlivé úkony exekuční činnosti a další činnosti - za podmínek a v rozsahu stanoveném zákonem. Orgánem samosprávy exekutorů je Exekutorská komora České republiky se sídlem v Brně. S exekutorem by měl spolupracovat nejenom povinný (dlužník), ale ze zákona tato součinnost je stanovena například orgánům státní správy a samosprávy, Policii ČR, správci daní, bankám, poštám, pojišťovnám, zaměstnavatelům a podobně. Za nesplnění zákonem daných povinností může soud na návrh exekutora uložit třetím osobám pořádkovou pokutu. Exekutor má tedy zákonné možnosti, zjistit si o dlužníkovi veškeré potřebné informace. Zdroj/autor: Pavla Nekudová, vedoucí OP Rumburk Putovní výstava fotografií Společně na cestě Výstava bude v Rumburku v období hostovat na několika místech: ji budou mít možnost shlédnout žáci, rodiče, učitelé a návštěvníci ZŠ U Nemocnice v Rumburku a v prodejně Ratio, s.r.o. Rumburk se představí v Domu kultury Střelnice v Rumburku.

19 19 Cílem výstavy je informovat širokou veřejnost nejen v Rumburku, ale v celém Ústeckém kraji o existenci a činnosti nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Prostřednictvím plakátů s bohatou montáží fotografií máte možnost nahlédnout pod pokličku 5 nízkoprahových klubů působících na území našeho kraje. Výstavu zaštiťuje Česká asociace streetwork a Nadace Vodafone. Myšlenka vytvořit putovní výstavu plakátů s touto tematikou vznikla v rámci odborného vzdělávání PR (Public Relations) pracovníků nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM), které v letošním roce organizovala pobočka humanitární organizace Člověk v tísní v Ústí nad Labem. Na výstavě se prezentují prostřednictvím svých fotografií organizace: Farní charita Rumburk (NZDM Žijeme spolu), Člověk v tísni (NZDM Nový Svět v Ústí nad Labem a NZDM Na Předměstí v Bílině), YMCA (NZDM Orion v Ústí nad Labem), Farní charita Roudnice nad Labem (NZDM). Shlédnutím výstavy získají návštěvníci základní informace o nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež. Ta se dají označit jako programy pracující s prahy, tedy programy, které si uvědomují své prahy a bariéry a umí s nimi efektivně pracovat. Svou pouť výstava započala v Roudnici nad Labem, pokračovala do Bíliny a do Ústí nad Labem a v Rumburku výstava dne končí. Bližší informace o Farní charitě Rumburk najdete na Kontakt: Martina Škodová Farní charita Rumburk Sukova 1055/ Rumburk Tel: Zdroj/autor: Martina Škodová, Farní charita Rumburk

20 20 DOMOV SV. MÁŘÍ M AGD ALENY JIŘETÍN Maminky z Domova sv. Máří Magdalény se zapojily do projektu Adoptuj panenku a zachráníš dítě Maminky a tatínek z Domova sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou pro handicapované matky s dětmi v těžké životní situaci, se zapojili do Projektu Panenka. Cílem projektu je ušití panenky jejímž nákupem se zachrání život dítěte v rozvojových zemích před onemocněním některou z dětských smrtelných chorob, proti kterým existuje očkování. Zdroj/autor: Hana Venturová, vedoucí Domova

21 21 Poděkování za dárky k Velikonocům Klientky a zaměstnanci Domova svaté Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou děkují občanům Spitzkunnersdorfu a vedení jejich farnosti za poskytnuté dary k velikonočním svátkům. Velkou pomocí pro naše klientky a jejich děti je pravidelný přísun mléka, který nám byl zajištěn německými sponzory. Oblečení, hygienické potřeby a hračky udělaly všem velkou radost. Děkujeme také paní Friedrichové za zprostředkování kontaktu s dárci a za to, že zajistila pro naše maminky a jejich děti besedu s dentálním preventistou. Za tuto spolupráci jsme vděčni a doufáme, že se bude nadále vyvíjet. Zdroj/autor: Hana Venturová, vedoucí Domova

22 DĚKOVNÝ DOPIS Vážená paní ředitelko, Moje maminka paní Marie Herynková dožila svůj život v domácím prostředí. Tento úkol byl pro mne velice náročný a měl svoje úskalí. Díky chomutovské Charitní agentuře domácí péče jsem se mohla o mojí ležící maminku postarat až do poslední chvíle. Poděkování patří především paní Plívové a Güntherové, které byly nápomocny při této náročné péči. Bez jejich trpělivé a laskavé pomoci by byl tento úkol pro mne nezvládnutelný. Jsem ráda, že existují takovéto instituce jako je chomutovská charita, která nám v dnešní uspěchané době je nápomocna se o své blízké postarat tak, jak by si to představoval téměř každý z nás. Ještě jednou Vám všem děkuji za podanou pomocnou ruku a jsem s pozdravem Alena Sedláková-Herynková, Jirkov 22

23 23 SBÍRKOVÉ KONTO DIECÉZNÍ CH AR ITY LITOMĚŘICE Komerční banka Litoměřice, číslo účtu: /0100 Variabilní symboly: Domácí péče...01 Pomoc lidem bez domova...02 Domovy pokojného stáří...03 Charitní poradny...04 Pomoc uprchlíkům...05 Humanitární pomoc do zahraničí...06 Dětská komunitní centra...07 Domov pro matky s dětmi...08 Pomoc zdravotně postiženým...09 Pomoc těžce nemocným...10 Živelné katastrofy...11 Ostatní střediska pomoci...12 Děkujeme všem, kteří nám svými příspěvky a svou prací pomohli a stále pomáhají sloužit našim potřebným.

24 Krásné a slunečné dny dovolených a prázdnin Vám přeje Diecézní charita Litoměřice Vydává Diecézní charita Litoměřice pro vnitřní potřebu Dómské náměstí 10, tel./fax: , tel.: Internet: Rozšiřování zdarma - neprodejné Zapsáno do evidence periodického tisku pod evidenčním tiskem MK ČR E 1292

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY

Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY Láska se otvírá univerzální sluïbû a vede nás k nasazení úãinné lásky vûãi konkrétnímu ãlovûku. Jan Pavel II. Pán Ježíš často vyhledával samotu v níž rozmlouval

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU DCH Brno Oblastní charita Blansko Mgr. Blanka Bendová Charita Česká republika Nestátní nezisková církevní organizace Předmětem hlavní činnosti charity je zejména zajišťování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charity Kralupy nad Vltavou za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charity Kralupy nad Vltavou za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charity Kralupy nad Vltavou za rok 2008 Adresa: FARNÍ CHARITA KRALUPY NAD VLTAVOU Chmelova 212 278 01 Kralupy nad Vltavou Tel: 606 613 018, 724 170 796 e-mail: centrum@nasefarnost.cz

Více

Dobrovolnické centrum, o. s.

Dobrovolnické centrum, o. s. Dobrovolnické centrum, o. s. 2015 Spolek Dobrovolnické centrum vytváří a poskytuje profesionální zázemí dobrovolníkům a propaguje dobrovolnictví jako přirozenou součást života. Rok vzniku: 1999 Jsme nestátní

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 Vlasta Patíková MěÚ Krnov, odbor sociální Tel.: 554 697 252 E-mail:vpatikova@mukrnov.cz Cíl 5 Zdravé stárnutí Do roku 2020 by měli mít lidé nad 65 let možnost

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce.

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce. HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 ----------------------------------------- DOPROVÁZENÍ V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH ŽIVOTA Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

Arcidiecéznícharita Praha Středisko Migrace

Arcidiecéznícharita Praha Středisko Migrace Arcidiecéznícharita Praha Středisko Migrace Charita ČR a migrace Mgr. Svitlana Porche Vedoucí Střediska Migrace 20.3.2012 Charita České republiky Členem je 8 arci/diecézních charit na jejichž území působí

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Výsledky dotací A 2013

Výsledky dotací A 2013 Návrh počítá s dodatečným navýšením MPSV pro rok 2013. V rámci tvorby návrhu na rozdělení dodatečného navýšení ze strany MPSV byla vytvořena rezerva v rámci částky alokované na z rozpočtu hradeckého kraje

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. zaměstnanci:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. zaměstnanci: zaměstnanci: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE Agentura Pondělí vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je Agentura Pondělí zaregistrována jako občanské sdružení pod číslem

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Dne 23. 10. 2007 byla ředitelkou jmenována Marta Bezecná, která jí vede doposud.

Dne 23. 10. 2007 byla ředitelkou jmenována Marta Bezecná, která jí vede doposud. 1 2 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje organizace Charita Třinec je církevní právnická osoba, která je zřízena diecézním biskupstvím. Datum ustanovení je 27. 10. 2007. Ministerstvem kultury ČR byla zaregistrována

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 Kmenové pracoviště Brno Ibsenova 6 tříd ZŠ speciální 1 třída Praktické školy dvouleté 2 třídy Praktické školy jednoleté

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2010 Odborné sociální

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 4 květen červen 2009 Zástupci olomouckých Charit na Ukrajině Od 18. do 25. 5. 2009 měli možnost ředitelé, nebo jejich zástupci a pastorační asistenti,

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý.

Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý. Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý. Když člověk neslyší, neznamená to, že je nešťastný. Dívá se na svět očima a těma vidí krásu světa. Veronika Chladová, Tiché zprávy Vznik a poslání Zahájili

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Cíl sdružení Cílem činnosti je vytvoření podmínek pro rozvoj talentu dětí a mládeže, ochrana dětí

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH 1 Oblast Organizace FOKUS Vysočina 1.1 Cíle 1.2 Cílová skupina 1.3 Cílové priority na rok 2014 1.4 Aktivity interní materiál organizace

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s.

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Matky Boží 15, 586 01 Jihlava tel: 567 312 629 e-mail: info@svoss.cz internetové stránky: www.svoss.cz člen Asociace vzdělavatelů v sociální práci od roku

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Aktivní život s roztroušenou sklerózou

Aktivní život s roztroušenou sklerózou Aktivní život s roztroušenou sklerózou Možnosti Aktivního života s RS Pacientské a neziskové organizace Internet www.aktivnizivot.cz Projekty Národní den roztroušené sklerózy 50 dní pro RS Další - projekt

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Závěrečná zpráva k projektu podpořeného Evropskou unií

Závěrečná zpráva k projektu podpořeného Evropskou unií Závěrečná zpráva k projektu podpořeného Evropskou unií Společně vážit nové cesty občané tvoří svůj sociální prostor přeshraničně 1. července 2009 až 30. června 2012 1 Partneři Regionální charita Most a

Více

Charitativní výstup na Sněžku. III. ročník květen 2015

Charitativní výstup na Sněžku. III. ročník květen 2015 Charitativní výstup na Sněžku III. ročník květen 2015 Nadační fond Kateřiny Klasnové a Jaroslava Petrouše transparentní účet Nadačního fondu KlaPeto - 2200692979/2010 Nadační fond KlaPeto se věnuje: zlepšení

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charity Kralupy nad Vltavou za rok 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charity Kralupy nad Vltavou za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charity Kralupy nad Vltavou za rok 2009 Adresa: FARNÍ CHARITA KRALUPY NAD VLTAVOU Sokolská 139 278 01 Kralupy nad Vltavou Tel: 606 613 018, 724 170 796 e-mail: centrum@nasefarnost.cz

Více

služba Poskytovatel Název služby Požadovaná dotace

služba Poskytovatel Název služby Požadovaná dotace Výsledky dotačního řízení na podpu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb.,v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2015. 38 - Odbné sociální padenství s prvky 4309907 terapie o.

Více

Vzdělávání zadavatelů a poskytovatelů v problematice komunitního plánování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Zápis

Vzdělávání zadavatelů a poskytovatelů v problematice komunitního plánování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Zápis Zápis Z jednání I. pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb v Kostelci nad Orlicí (I. - zájmové kluby, prevence kriminality, péče o rodinu a děti, menšiny) Přítomni (viz. prezenční listina):

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

O B S A H Informace DCH str.5 Ekonomické informace str. 7 Sbírka na charitu 2007 str. 8-10 íkrálová sbírka 2008 str. 11 Co se d je v charitách

O B S A H Informace DCH str.5 Ekonomické informace str. 7 Sbírka na charitu 2007 str. 8-10 íkrálová sbírka 2008 str. 11 Co se d je v charitách DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DÓMSKÉ NÁM. 10, TEL./FAX: 416 731 452 TEL. 416 735 606 E-MAIL: dchltm@dchltm.cz, INTERNET: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 5/2007 ZPRÁVY CHARITY 2 O B S AH Duchovní slovo str.

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

zlom Klatovy 2005 8.6.2006 15:34 Stránka 1 Výroční zpráva 2005 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY

zlom Klatovy 2005 8.6.2006 15:34 Stránka 1 Výroční zpráva 2005 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY zlom Klatovy 2005 8.6.2006 15:34 Stránka 1 Výroční zpráva 2005 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY zlom Klatovy 2005 8.6.2006 15:34 Stránka 2 Láska caritas bude vždy potřeba, a to i v té nejspravedlivější společnosti.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Křesťanské weby 37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008 Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Co můžete (ne)očekávat? nahlédneme, co zajímavého může mladý člověk najít na českém křesťanském

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 o činnosti a hospodaření

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba Výroční zpráva 2013 Oblastní charita Česká Kamenice Název: Oblastní charita Česká Kamenice Subjekt: církevní právnická osoba Registrace: Ministerstvo kultury ČR Vznik: 7. 2. 2000 Působnost: Česká Kamenice,

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Identifikátor služby. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství.

Identifikátor služby. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. Druh Název ADVAITA, o. s. 65635591 4853448 terapeutické ADVAITA 848 ALKA o.p.s. 2724185 1338313 Therasuit 974 APPN, o.s. 26611716 1679799 APPN, o.s. 26611716 4385424 APPN, o.s. 26611716 8477576 tlumočnické

Více