CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 3/2009 CHARITA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 3/2009 CHARITA"

Transkript

1 ZPRÁVY CHARITY 3/2009 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE

2 2 OBS AH Duchovní slovo...3 Informace Diecézní charity...4 Pražské fórum o sociální solidaritě v Evropě...5 Obchod s lidmi...5 Sedmé multikulturní trhy v Pirně...7 Tříkrálová sbírka...9 Příprava Tříkrálové sbírky Ekonomické informace...11 Termíny účetních kontrol farních a oblastních charit...11 Termíny odevzdání vyúčtování Tříkrálové sbírky Co se děje v charitách...12 Oblastní charita Most...12 Oblastní charita Česká Kamenice...14 Farní charita Litoměřice...15 Farní charita Rumburk...17 Domov sv. Máří Magdaleny Jiřetín...20 Děkovný dopis...22 Sbírkové konto Diecézní charity Litoměřice...23

3 3 DUCHOVNÍ SLOVO O slavnosti Nejsvětější Trojice 2009 Dnes slavíme slavnost Nejsvětější Trojice. Vstupní modlitba této slavnosti říká: Bůh nám dal nahlédnout do tajemství svého vnitřního života. Jaký je vnitřní život Boha Trojjediného? Je to život lásky a sdílení Otce, Syna a Ducha svatého. Je to především láska. Sám Bůh je Láska. Tato láska Tří Božích Osob se dává nám lidem a to od aktu stvoření celého kosmu až po nejmenšího tvora. Je to láska nejvyšší Charita (lat. Caritas). Nyní chápeme co znamená název Charita. Má to být společenství lidí snažících se prokazovat lásku bližním, která je odleskem Lásky Boží. To není citová záležitost, to není sympatie nebo antipatie k druhému člověku. Bůh miluje všechny bez rozdílu a láska kupodivu vychází z vůle, chci bližního milovat, pomáhat mu a doprovázet jej na jeho cestě, protože Bůh ho miluje. To je Charita. Takto pomáhat bližnímu pod úhlem lásky Nejsvětější Trojice je povolání a troufám si říci poslání. Poslání k trpícím bratřím a sestrám. Je to láska jejíž pravost se pozná tím, že je schopna oběti. Takovou lásku nám ukázal v plné míře Ježíš Kristus svou obětí na kříži. Jsme jistě slabí k tak vznešenému a náročnému úkolu, avšak Kristus je ten, kdo nás na naší cestě vede. On je ten Šimon Kyrenský, který nám pomáhá nést náš kříž, kříž nepochopení od druhých lidí a někdy kříž naší slabosti. Duch svatý, kterého nám přislíbil Pán Ježíš, je ten, kdo do nás vlévá lásku, která vše přemáhá. P. Jiří Hladík O.Cr.

4 4 INFORMACE DIECÉZNÍ CHARITY Dne se na DCH uskutečnilo v pořadí další pracovní setkání na přípravě mezinárodní konference, která se bude konat ve dnech v Marienthalu (SRN). Jednání se zúčastnili zástupci diecéze Dresden-Meissen, diecéze Görlitz, diecéze Legnice, diecéze Litoměřice a generální sekretář Caritas Europa pan Wanders se svou spolupracovnicí. Po jednání následovala prohlídka města a audience u litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta. Ve dnech se v Drážďanech konala celoněmecká konference zařízení pro Seniory v Kongresovém centru. Čestnými hosty této konference byli i zástupci z litoměřické diecéze. Konference se zabývala problematikou práce se seniory a vývojem v této oblasti. Politici reagovali na referáty a dotazy přítomných. Vyvrcholením prvního dne byla slavná bohoslužba v drážďanské katedrále, které předsedal drážďanský biskup Reinlt. Výtěžek sbírky z této bohoslužby je určen na potřeby zařízení pro seniory v litoměřické diecézi. Diecézní charita Litoměřice měla příležitost na této konferenci prezentovat své projekty.

5 5 DCH Litoměřice byla oslovena, aby vyslala své zástupce na každoroční sbírkovou akci organizace Renovabis, která se letos konala v Magdeburgu. Tato organizace podporuje církev ve střední a východní Evropě. Pražské fórum o sociální solidaritě v Evropě (PRAHA) Ve dnech dubna 2009 se konalo sociálně-politické fórum pod názvem Solidarita: Trvalá sociální strategie. Evropská společenství se staví odpovědně k řešení sociálních důsledků ekonomické krize. Zástupci evropských národních Charit na tomto setkání vytyčil strategii dalšího postupu v podmínkách celosvětového hospodářského poklesu, který postihne zejména sociálně nejslabší obyvatele. Fórum se konalo v hotelu Marriott Courtyard Praha Flora (Lucemburská ul. 46, Praha 3) pod patronací Vladimíra Špidly, komisaře pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti Evropské komise. Oficiální zahájení se konalo v pondělí 27. dubna 2009 od 14 hodin v jednací místnosti Lily. Úvodní modlitbu pronesl kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský a primas český, poté fórum zahájil Robert Urbé, prezident Komise pro sociální politiku a přítomné přivítal Oldřich Haičman, ředitel Charity Česká republika. Zdroj/autor: Jan Oulík, Obchod s lidmi Dne v Biskupském salonku v Praze proběhl seminář na téma Obchod s lidmi pod hlavičkou Konference vyšších představených ženských řeholí v České republice a projektu Magdala Arcidiecézní charity Praha. Úvodním slovem zahájila seminář Mgr. J. Krpálková, koordinátora projektu Magdala, ADCH Praha. Vzácný host z Itálie, ředitelka sektoru proti obchodování s lidmi při Italian Union of Major Superiors (USMI)/Konference vyšších představených ženských řeholí v Itálii, sestra Eugenia Bonetti, nás provedla dvěma následujícími bloky prezentace.

6 6 První blok s názvem Nový celosvětový obchod se sexem: Ženy a děti nejsou na prodej, byl orientován na situaci obchodovaných žen a dětí po celém světe. Sestra Bonetti mluvila o obchodování s lidmi jako o celosvětovém fenoménu, který zasahuje všechny země světa, všechny společenské vrstvy a nespočet lidských osudů. Za nejvíce ohrožené osoby jsou považovány ženy z chudých oblastí světa, jež bývají nejčastějšími destinacemi obchodníků s lidmi, jelikož se ženy z těchto oblastí neumějí dostatečně bránit. Tyto ženy jsou pak vláčeny týdny či měsíce přes několik tranzitních zemí do země cílové, kde přicházejí o doklady, ztrácí tak svou identitu a stávají se komoditou. Cílovými zeměmi jsou zpravidla bohaté státy, kde existuje stálá poptávka. Obchodované ženy pak pracují v klubech či na ulicích. Ulice však přinášejí nejvíce rizik spojených s tímto obchodem. Jde o nelidské zacházení ze strany zákazníků, velké riziko nákazy nemocemi, nechtěná těhotenství, nucené potraty, autonehody a v nejhorším případě i smrt. Obchodování s lidmi je nekončící koloběh nešťastných událostí, za kterými stojí ti, co zotročují, zneužívají a obchodují; ti, co konzumují; společnost s prázdnými hodnotami; církev, která mlčí; vláda, která nejedná a především samotné oběti. Sexuální průmysl je třetím nejvýnosnějším průmyslem na světě po automobilovém a zbrojním. OSN uvádí roční výnosy, které sahají až do výše 32 miliard amerických dolarů. V druhém bloku s názvem Prorocká role církve v odpovědi na obchodování s lidmi se sestra Bonetti vyjadřovala k současné situaci v Itálii a především nám představila jednotlivé kroky a cíle pomoci USMI (Konference vyšších představených ženských řeholí v Itálii) obětem obchodování. Na 110 projektech řešících situaci obchodování s lidmi pracuje 250 sester ze 70kongregací. Spolupracují s Charitou a dalšími státními i nestátními organizacemi. Jejich práce se soustřeďuje na vyhledávání osob, které jsou ohrožené, v terénu. K následné identifikaci problémů žen dochází v drop-in centrech, azylové domy poskytují sociální rehabilitaci, sestry dále pomáhají při vyřizování legálního pobytu pro obchodované ženy ze zahraničí, při uplatnění na trhu práce a v neposlední řadě se ženám věnují při uzdravování vnitřních zranění, očistě. Jejich hlavním cílem je upozornit sestry z dalších zemí na situaci žen po celém světě a připomenout jim jejich poslání, aby mohly společně vytvořit celosvětovou síť sester, která bude pomáhat ve všech zemích (původních, tranzitních i cílových). K tomu se sestra Eugenia Bonetti vyjádřila stručně a výstižně slovy: Síť je naše síla. Závěrem jsme měli možnost zhlédnout dva filmové snímky k probírané tématice.

7 7 Sr. Bonetti ukončila seminář slovy: Žádná žena se nerodí prostitutkou, stává se jí skrze konzumní svět. Všichni bychom se měli podílet na pomoci druhým. Zdroj/autor: Adéla Trochtová, Diecézní charita Litoměřice Sedmé multikulturní trhy v Pirně Rok uplynul a 16. května 2009 opět vyjeli z Diecézní charity Litoměřice a Farní charity Lovosice pracovníci na již sedmé multikulturní trhy do města Pirny v Německu. Poučeni z minula, nabízeli jsme ve společném stánku s místní charitou, mimo tradičních materiálů o činnosti charity, výborné domácí české koláče. Upekly nám je klientky z Domova Sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou a soudě podle toho, jak koláče stále ubývaly, mohou si v Jiřetíně otevřít pekárnu. Dalším lákadlem byly výrobky dětí z lovosického centra Amicus. Jejich batikované a malované tašky spolu s ručně zhotovenými zápichy si návštěvníci rychle rozebírali. Díky této nabídce se znásobily kontakty s návštěvníky.

8 8 V dopoledních hodinách sklidil velký potlesk taneční kroužek Farní charity Lovosice, který zatančil na velkém pódiu směs romských tanců. Počasí, zprvu větrné a deštivé, nakonec celé akci přálo, a tak bylo opět náměstí zaplněno davem návštěvníků. Trhy se opět vydařily, za rok na shledanou. Zdroj/autor: Alois Kubišta, Diecézní charita Litoměřice TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Příprava Tříkrálové sbírky 2010 Dne se v Praze uskutečnila již druhá pracovní schůzka diecézních koordinátorů k vyhodnocení TS 2009 a k přípravě TS První schůzka proběhla v polovině dubna a byla věnována především zhodnocení propagace a přípravě propagační kampaně TS V příš-

9 9 tím roce si připomeneme, že pořádání celorepublikové TS má již desetiletou tradici, což je příležitost jak nově oslovit veřejnost, proto se její propagaci věnuje větší pozornost. Již teď se pilně pracuje na přípravě všech propagačních materiálů. Poslední schůzku jsme věnovali vyhodnocení výsledků TS 2009, hledání rezerv a předávání dobrých zkušeností a nápadů. Každá diecéze hledá vlastní cesty, jak být se sbírkou co nejúspěšnější, protože podmínky jsou všude trochu odlišné. Obecně můžu doporučit v dostatečném časovém předstihu začít s přípravou sbírky tím, že se sejde zdravé jádro místního organizačního týmu a zamyslí se nad tím, jakých cílů chtějí dosáhnout, tj. k jaké výsledné částce by se chtěli přiblížit, a k jakému účelu by ji chtěli využít (motivace proč sbírku dělat). Tohle je velice důležité si předem ujasnit, protože se od toho odvíjí celá další příprava a odpovědi na nutné otázky: počet dobrovolníků, které bude potřeba sehnat, koho nového bychom mohli oslovit, kde jsou naše kritické body, proč se sbírka nedaří lépe, jak vše vyřešit atd. Nakonec pár dobrých nápadů z jiných diecézi: ve větších městech se osvědčuje oslovit veřejnost prostřednictvím koncertů, které jsou pořádány tak, aby to byla prestižní záležitost je pozván starosta, vybírají se hezké prostory a kvalitní hudba k zapojení škol a navázání dobré spolupráce se osvědčilo zorganizovat pro děti soutěž v kreslení obrázků s tématikou Tří králů nebo soutěž o nejlepší Tříkrálový příběh některé školy již tradičně pořádají soutěže ve výrobě Betlémů, ale zaměřit se na příběh Tří králů uvítaly jako zpestření. Je důležité oslovit je včas a zorganizovat soutěž ještě před Vánocemi, a současně je využít k propagaci Tříkrálové sbírky a získávání nových koledníků. Některým asistentům se podařilo sehnat od sponzorů drobné dárky pro výherce pastelky, sladkosti apod., důležitá je slavnostní atmosféra předání cen vítězům, k tomu lze využít koncert. v malých městech a na vesnicích je důležité zapojit místní děti nebo dospělé, kteří znají prostředí a mají důvěru místních obyvatel, samozřejmostí je spolupráce s místní samosprávou při propagaci sbírky se osvědčilo využívat regionální tisk O dalších krocích při přípravě sbírky (výběr dárků pro koledníky, změny v organizačních pokynech, nové povolení sbírky atd.) Vás budu včas informovat. Podmínkou získání nového povolení sbírky je vyúčtování předchozích sbírek, tímto připomínám nutnost včas odeslat vyúčtování na DCH

10 10 pí. ekonomce, při vyúčtování postupujte podle instrukcí, které Vám zaslala em. Těším se na další spolupráci při organizování jubilejního ročníku Tříkrálové sbírky. Zdroj/autor: Martina Hrabáčová, diecézní koordinátor TS

11 11 EKONOMICKÉ INFORMACE Termíny účetních kontrol farních a oblastních charit litoměřické diecéze OCH Česká Kamenice FCH Česká Lípa OCH Liberec FCH Litoměřice FCH Lovosice OCH Most FCH Rumburk OCH Sobotka OCH Teplice OCH Ústí nad Labem Termíny odevzdání vyúčtování Tříkrálové sbírky 2009 K je ukončena Tříkrálová sbírka Vyúčtování Tříkrálové sbírky zaslat na DCH Litoměřice rok 2007 do rok 2008 do rok 2009 do tento termín je závislý na rozhodnutí Rady ředitelů, která bude schvalovat žádost na novou sbírku.

12 12 CO SE DĚJE V CH AR ITÁCH OBL AS TNÍ CH ARITA MOST Oblastní charita Most zorganizovala českou účast na Integrativních sportovních hrách V polovině května se v Marienbergu v sousedním Sasku uskutečnil již 6. ročník Integrativních sportovních her, jejichž organizátorem je ABID Všeobecný svaz postižených Německa. Českou účast organizovala tradičně Oblastní Charita Most. Akce je určena především osobám postiženým a sociálně znevýhodněným dětem, ale i jejich příslušníkům či vychovatelům. Cílovou skupinou Mostecké Charity byly děti z nízkoprahových komunitních klubů a asistenčních služeb. Každoročně zveme ke spoluúčasti i klienty z Domu sociálních služeb Litvínov-Janov/Zátiší. Společně jsme se tedy vydali autobusem směrem hřebeny Krušných hor, a deštivé sobotní ráno si vylepšili informacemi o našem partnerském městě. Bylo mimo jiné připomenuto jeho založení roku 1521 vévodou Heinrichem Zbožným v nadmořské výšce 610 m coby architektonickým klenotem ve stylu italské renezance, pojmenované po Panně Marii, která je i v jeho městském znaku, pověděli si něco o historii hornictví, ale i o současnosti, jejímž jedinečným zástupcem je tamní muzeum sasko-českého Krušnohoří Bergmagazin se soustředěnými sbírkami vývoje dějin z obou částí hranice. Při dojezdu na stadion Lautengrund nás vlídně přivítali nejen němečtí organizátoři, ale i počasí. Po slavnostním zahájení šalmajovou kapelou a projevy Zemského rady Krušnohorského okresu pana Vogela a jednatelky ABID Marienberg Simone Hagemann, v nichž byla konstatována i radost z našeho dlouholetého přeshraničního přátelství, následovalo dopoledne plné sportovního zápolení. Vítězové jednotlivých lehkoatletických disciplín se radovali ze získaných medailí a všichni společně se pak těšili z nabízené zábavy. Menší děti dováděly ve skákacím hradu a všechny bez rozdílu věku zaujalo tvoření z ozdobných květníčků a motivů z přírody. Děti z Mostecké Charity předvedly kulturní program, který doplnil zlatý slavík z Janova Toník Grus pěknými písničkami.

13 13 Organizátorům jsme poděkovali, předali dárky vytvořené při výtvarné výchově a společně se na památku vyfotografovali. Tato akce je nejen oslavou přeshraničního přátelství, ale vychovává i ke vzájemné pomoci, pochopení a toleranci. A účastníci z Mostecka obstáli opět výborně. Naší příští přeshraniční akcí bude mezinárodní dětský den, který organizujeme tentokráte na české straně, ve spolupráci s Lidovou solidaritou Freiberg. Místem konání bude Charitní Rodinném centru v Oseku. Našimi hosty budou děti, pedagogický doprovod i zástupci radnice z Krušnohorské obce Leubsdorf. Připraven bude pestrý program s kapelou a soutěžemi, pro dospělé i prohlídka města, kláštera a u památníku hornické katastrofy na dole Nelson položíme společně jejím obětem kytici. Zdroj/autor: Brigita Janovská

14 14 OBL AS TNÍ CH ARITA ČESKÁ K AMENICE Můj první příběh v OCH Česká Kamenice Dlouho jsem váhala, zda se s Vámi podělit o tento příběh. Není to žádný Happy end," jako je to v mnohých seriálech, které s velkým očekáváním hltáme, je to příběh naopak smutný, ale někdy už je život takový. Na podzim loňského roku jsem začala pracovat v Oblastní charitě v České Kamenici. Na práci s lidmi jsem zvyklá a ráda naslouchám lidem, kteří mi vypráví o svých radostech i strastech. Jeden takový příběh mi vyprávěl pan Ota, který v charitě bydlel tři měsíce. Narodil se na moravském venkově přísným rodičům, kteří nikdy nešli pro tělesný trest daleko a práce na hospodářství byla od dětství každodenním chlebem. Ota měl čtyři sourozence. Do školy chodili šest kilometrů pěšky po kolejích do sousední vesnice, na vlak nebyly peníze. Nejednou paní učitelce vyprávěl, že musel doma pomáhat, proto nemohl přijít do školy. Když bylo Otíkovi devět let, jejich táta od rodiny odešel. Postupně odešli i nejstarší sourozenci, až zůstal on a nejmladší bratr s maminkou sami. Prvním úkolem ráno pro něj bylo nakrmit domácí zvířata, pak jít štreku do školy, v zimě, v létě. Po ukončení měšťanky šel do učení. V Ostravě se vyučil horníkem, domů ho to ale netáhlo. Proč taky. Dřina na hospodářství ho nelákala. Lákal ho svět, poznávat nové lidi. Tak se stalo, že potkal i svou nastávající. Ještě před vojnou mu jeho vyvolená povila syna. Po vojně se oženil a přišlo druhé dítě, holčička. Rodinná idylka však netrvala dlouho. Po sedmiletém manželství ho opět zlákal svět a touha po svobodě. Od rodiny odešel a víc se o ně nezajímal. Zajímaly se však orgány veřejné bezpečnosti, jelikož při svých toulkách světem jaksi pozapomněl platit na své děti výživné. A tak si to odseděl." Stárnoucí muž bez zázemí, bez domova, bez všeho. Z vězení v Litoměřicích byl propuštěn s diagnózou: karcinom plic. Ve špatném stavu byl převezen do Oblastní charity v České Kamenici. Osamělý, nemocný. Prodělával chemoterapii, velmi bolestivou. Před sebou u postele obrázek Panny Marie. Měl velkou touhu po smíření a na jeho přání jsme ho vozili na kolečkovém křesle i na mše svaté. Bohužel se nepodařilo vypátrat, zda byl jako nemluvně pokřtěn a tak mu nemohly být udíleny svátosti. Velká víra a Panna Maria mu v posledních chvílích na charitě dávala sílu a naději. Ale nejen ona, i zaměstnanci charity a jeho spolubydlící pan František, který mu celou dobu pomáhal, (také to pan František neměl v životě lehké, ale to je zas jiný příběh). A tak víra, která ho

15 15 naplňovala, byla poslední nadějí, že jeho prosby budou vyslyšeny. Pana Otu jsme na jeho žádost převezli do Hospice Sv. Štěpána v Litoměřicích. Za týden nám zavolali, že pan Ota zemřel. Bylo mi to líto. Líto, protože nepoznal, jak jeho děti dospívají a žijí. Na pohřeb nepřijely. Tak jsem přemýšlela nad tím, kdyby jeho otec od nich tenkrát neodešel..., ale to je jen kdyby. Máme své chování dané do vínku, nebo můžeme vše udělat jinak? Zdroj/autor: Ivana Sedlmajerová FARNÍ CH ARITA LITOMĚŘICE Keramická dílna v Domově pro seniory V lednu v roce 2008 byla v Domově pro seniory zřízena keramická dílna. Dílna vznikla za pomoci finančních prostředků poskytnutých městem Litoměřice a příspěvků z Tříkrálové sbírky. Zakoupena byla keramická pec, hrnčířský kruh, materiál a pomůcky k výrobě a zdobení keramiky (keramická hlína, glazury, licí hmoty, formy k odlévání různých nádob špachtle a jiné). Dílnu mohou navštěvovat klienti všech středisek Farní charity (DS Zahradnická, DPS Švermova ulice a DPD Kosmonautů, CHD sv. Zdislavy, Azylový dům) samozřejmě zdarma. Zatím dílnu navštěvují hlavně klienti DS a DPS Švermova pravidelně každý čtvrtek v dopoledních hodinách. Je vidět, že je práce s hlínou baví. Vyrábí různé nádoby jako jsou misky, hrnky, vázy, džbány a ozdobné kachle. Výrobky jsou opravdu zdařilé. Plánuje se otevření dílny i veřejnosti (především mateřským školám, základním školám i dětem z různých kroužků) za mírný poplatek, který bude využit na nákup materiálu k další výrobě. Zdroj/autor: Ivana Kretová, DS Zahradnická

16 16 Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice Farní charita v Litoměřicích provozuje pečovatelskou službu od roku Poskytujeme péči lidem na území města Litoměřice a ve čtyřech domech s pečovatelskou službou. Od samého začátku našeho působení je klientům nabízena řada aktivizačních činností, které napomáhají zkvalitnit, obohatit život v důchodovém věku. Senioři mají možnost pravidelně několikrát v týdnu cvičit při hudbě s využitím cvičebních pomůcek, navštěvovat keramickou dílnu v Domě seniorů, zúčastňovat se společensko-kulturních akcí, jezdit na výlety. Společně jsme již navštívili mnoho krásných míst, měst, hradů a zámků v naší republice. V roce 2007 jsme využili možnosti lodní dopravy na Litoměřicku a v letních měsících jsme zorganizovali dvě projížďky lodí Ariel se zastávkou v restauraci v Píšťanech. Loni si mnoho našich klientů prohlédlo břehy Labe z lodě Porta Bohemica na trase z Litoměřic do Roudnice nad Labem a zpět. A tak i v letošním roce se snažíme vyplnit přání seniorů a plánujeme projížďku lodí do Ústí nad Labem. Veškerá tato aktivizační činnost je našim klientům nabízena zdarma. Finanční prostředky jsou poskytovány MěÚ Litoměřice a Farní charitou Litoměřice. Zdroj/autor: Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice

17 17 Sváťovo divadlo Představení Sváťova divadla v Charitním domově sv. Zdislava proběhlo hlavně díky dotaci od Městského úřadu Litoměřice a seniory vrátilo do radostných chvil dětství. Dne se v Charitním domově sv. Zdislava sídlícím v Dominikánské ulici v Litoměřicích, uskutečnilo vystoupení loutkového Sváťova divadla. K představení velkým dílem dopomohl díky pravidelné spolupráci i Městský úřad Litoměřice, jež přispěl svou dotací. S touto pomocí se mohou konat i další kulturní akce, které se v průběhu roku plánují. Klienti domova se mohou například těšit na poznávací výlet vláčkem po tak krásném městě jako jsou Litoměřice. Samotné představení Sváťova divadla proběhlo ve společenské místnosti a vrátilo seniory do radostných vzpomínek z dětství, kde čas zaplňovaly většinou jen samé radosti a starosti šly stranou. Diváci ocenili krásnou barevnost, pestrost loutek a i kvalitní ozvučení. Po skončení představení odcházeli spokojeni a pozitivně naladěni. Zdroj/autor: Charitní domov sv. Zdislavy FARNÍ CH ARITA RUMBURK Exekutor člověk nebo démon Jak již Občanská poradna Rumburk zmiňovala v předešlém článku, podrobně se bude zabývat exekucemi od A až do Z. Jistě mnozí z Vás zaregistrovali, že se připravuje novelizace zákona 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů. Rovněž Ministerstvo spravedlnosti hodlá zvýšit dohled nad činností Exekutorské komory České republiky (nad exekutory). Tyto návrhy jsou v současné době v legislativním procesu. To znamená, že novely zákonů byly předloženy k posouzení a schválení do Parlamentu České republiky (Poslanecké sněmovně ČR). Z tohoto důvodu se budeme

18 18 zabývat stávajícími právními předpisy a až novely vejdou v platnost, budeme Vás informovat o zásadních změnách. V tomto článku se zaměříme na osobu exekutora, který je pro mnoho občanů spíše démonem než člověkem. Důležité je uvědomit si, že exekutor je sice fyzická osoba z masa a kostí, ale při výkonu exekuční činnosti má postavení veřejného činitele. V této pozici je osobou, která se podílí na plnění úkolů pro společnost a stát a používá přitom pravomoci, které jí, v rámci její odpovědnosti za plnění těchto úkolů, byly svěřeny. Exekutory jmenuje (i odvolává) ministr spravedlnosti a tímto jsou státem pověřeni k exekuční činnosti. Svou činnost musí vykonávat nezávisle a je vázán Ústavou České republiky, zákony, jinými právními předpisy a rozhodnutími soudu vydanými v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízením. Exekutor vykonává exekuční a další činnost za úplatu. Činnost exekutora je neslučitelná s jinou výdělečnou činností s výjimkou správy vlastního majetku. Může však i za úplatu vykonávat činnost vědeckou, publikační, pedagogickou, tlumočnickou, znaleckou a uměleckou. Exekutor může zaměstnávat zaměstnance. Na základě písemného zmocnění uděleného exekutorem mohou jeho zaměstnanci vykonávat jednotlivé úkony exekuční činnosti a další činnosti - za podmínek a v rozsahu stanoveném zákonem. Orgánem samosprávy exekutorů je Exekutorská komora České republiky se sídlem v Brně. S exekutorem by měl spolupracovat nejenom povinný (dlužník), ale ze zákona tato součinnost je stanovena například orgánům státní správy a samosprávy, Policii ČR, správci daní, bankám, poštám, pojišťovnám, zaměstnavatelům a podobně. Za nesplnění zákonem daných povinností může soud na návrh exekutora uložit třetím osobám pořádkovou pokutu. Exekutor má tedy zákonné možnosti, zjistit si o dlužníkovi veškeré potřebné informace. Zdroj/autor: Pavla Nekudová, vedoucí OP Rumburk Putovní výstava fotografií Společně na cestě Výstava bude v Rumburku v období hostovat na několika místech: ji budou mít možnost shlédnout žáci, rodiče, učitelé a návštěvníci ZŠ U Nemocnice v Rumburku a v prodejně Ratio, s.r.o. Rumburk se představí v Domu kultury Střelnice v Rumburku.

19 19 Cílem výstavy je informovat širokou veřejnost nejen v Rumburku, ale v celém Ústeckém kraji o existenci a činnosti nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Prostřednictvím plakátů s bohatou montáží fotografií máte možnost nahlédnout pod pokličku 5 nízkoprahových klubů působících na území našeho kraje. Výstavu zaštiťuje Česká asociace streetwork a Nadace Vodafone. Myšlenka vytvořit putovní výstavu plakátů s touto tematikou vznikla v rámci odborného vzdělávání PR (Public Relations) pracovníků nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM), které v letošním roce organizovala pobočka humanitární organizace Člověk v tísní v Ústí nad Labem. Na výstavě se prezentují prostřednictvím svých fotografií organizace: Farní charita Rumburk (NZDM Žijeme spolu), Člověk v tísni (NZDM Nový Svět v Ústí nad Labem a NZDM Na Předměstí v Bílině), YMCA (NZDM Orion v Ústí nad Labem), Farní charita Roudnice nad Labem (NZDM). Shlédnutím výstavy získají návštěvníci základní informace o nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež. Ta se dají označit jako programy pracující s prahy, tedy programy, které si uvědomují své prahy a bariéry a umí s nimi efektivně pracovat. Svou pouť výstava započala v Roudnici nad Labem, pokračovala do Bíliny a do Ústí nad Labem a v Rumburku výstava dne končí. Bližší informace o Farní charitě Rumburk najdete na Kontakt: Martina Škodová Farní charita Rumburk Sukova 1055/ Rumburk Tel: Zdroj/autor: Martina Škodová, Farní charita Rumburk

20 20 DOMOV SV. MÁŘÍ M AGD ALENY JIŘETÍN Maminky z Domova sv. Máří Magdalény se zapojily do projektu Adoptuj panenku a zachráníš dítě Maminky a tatínek z Domova sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou pro handicapované matky s dětmi v těžké životní situaci, se zapojili do Projektu Panenka. Cílem projektu je ušití panenky jejímž nákupem se zachrání život dítěte v rozvojových zemích před onemocněním některou z dětských smrtelných chorob, proti kterým existuje očkování. Zdroj/autor: Hana Venturová, vedoucí Domova

21 21 Poděkování za dárky k Velikonocům Klientky a zaměstnanci Domova svaté Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou děkují občanům Spitzkunnersdorfu a vedení jejich farnosti za poskytnuté dary k velikonočním svátkům. Velkou pomocí pro naše klientky a jejich děti je pravidelný přísun mléka, který nám byl zajištěn německými sponzory. Oblečení, hygienické potřeby a hračky udělaly všem velkou radost. Děkujeme také paní Friedrichové za zprostředkování kontaktu s dárci a za to, že zajistila pro naše maminky a jejich děti besedu s dentálním preventistou. Za tuto spolupráci jsme vděčni a doufáme, že se bude nadále vyvíjet. Zdroj/autor: Hana Venturová, vedoucí Domova

22 DĚKOVNÝ DOPIS Vážená paní ředitelko, Moje maminka paní Marie Herynková dožila svůj život v domácím prostředí. Tento úkol byl pro mne velice náročný a měl svoje úskalí. Díky chomutovské Charitní agentuře domácí péče jsem se mohla o mojí ležící maminku postarat až do poslední chvíle. Poděkování patří především paní Plívové a Güntherové, které byly nápomocny při této náročné péči. Bez jejich trpělivé a laskavé pomoci by byl tento úkol pro mne nezvládnutelný. Jsem ráda, že existují takovéto instituce jako je chomutovská charita, která nám v dnešní uspěchané době je nápomocna se o své blízké postarat tak, jak by si to představoval téměř každý z nás. Ještě jednou Vám všem děkuji za podanou pomocnou ruku a jsem s pozdravem Alena Sedláková-Herynková, Jirkov 22

23 23 SBÍRKOVÉ KONTO DIECÉZNÍ CH AR ITY LITOMĚŘICE Komerční banka Litoměřice, číslo účtu: /0100 Variabilní symboly: Domácí péče...01 Pomoc lidem bez domova...02 Domovy pokojného stáří...03 Charitní poradny...04 Pomoc uprchlíkům...05 Humanitární pomoc do zahraničí...06 Dětská komunitní centra...07 Domov pro matky s dětmi...08 Pomoc zdravotně postiženým...09 Pomoc těžce nemocným...10 Živelné katastrofy...11 Ostatní střediska pomoci...12 Děkujeme všem, kteří nám svými příspěvky a svou prací pomohli a stále pomáhají sloužit našim potřebným.

24 Krásné a slunečné dny dovolených a prázdnin Vám přeje Diecézní charita Litoměřice Vydává Diecézní charita Litoměřice pro vnitřní potřebu Dómské náměstí 10, tel./fax: , tel.: Internet: Rozšiřování zdarma - neprodejné Zapsáno do evidence periodického tisku pod evidenčním tiskem MK ČR E 1292

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi. I. Zřízení Arcidiecézní charita Olomouc (dále jen

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK číslo žádosti VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2017 - MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK žadatel 10 500 000 10 447 000 10 377 000 název (dle RES) IČ adresa

Více

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2012

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2012 2012 1 Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2012 www.fchlovosice.cz Farní charita Lovosice Kostelní 146/1, 410 02 Lovosice 2 Základní údaje o organizaci Název organizace: Zřízovatel: Právní

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2011

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2011 1 2011 Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2011 www.fchlovosice.cz Farní charita Lovosice Kostelní 146/1, 410 02 Lovosice 2 Základní údaje o organizaci Název organizace: Zřízovatel: Právní

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

Řeckokatolická charita

Řeckokatolická charita Řeckokatolická charita Výroční zpráva 2009 Charitní služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot, zakotvených v Písmu

Více

ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice

ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice Číslo 2/2015 diecéze českobudějovická 1.4.2015 Tříkrálová sbírka poprvé překonala pětimilionovou hranici Letos dosáhla Tříkrálová sbírka v českobudějovické diecézi

Více

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Příloha č. 3 IČO Název poskytovatele Identifikátor Druh služby 26681471 Centrum D8 o.p.s. 3478916 odborné sociální poradenství 62209256

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Farní charita AŠ Hlavní prvek vizuálního stylu je LOGOTIP ( Logo ) Logo je tvoøeo ze dvou základních prvkù ( grafického a písmového )

Farní charita AŠ Hlavní prvek vizuálního stylu je LOGOTIP ( Logo ) Logo je tvoøeo ze dvou základních prvkù ( grafického a písmového ) s použitím dvou základních barev. LOGOTIP KARLOVARSKÉHO KRAJE GRAFICKÝ MANUÁL Farní charita AŠ Hlavní prvek vizuálního stylu je LOGOTIP ( Logo ) Logo je tvoøeo ze dvou základních prvkù ( grafického a písmového

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Základní dokument: Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008 2011 (dále jen Plán) I. Cíle a opatření pracovní skupiny

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

Farní charita Lovosice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Farní charita Lovosice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Farní charita Lovosice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Úvodní slovo Vážení přátelé, kteří se podílíte na charitním díle, chci vám všem vyslovit upřímné poděkování za vaši práci. Svými dary, modlitbami a oběťmi podporujete

Více

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Projekt spolupráce muzea a školy Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Návštěva výstavy Svět Krušných hor Oblastního muzea v Chomutově Obecný záměr projektu Obecným záměrem projektu

Více

Arcidiecéznícharita Praha Středisko Migrace

Arcidiecéznícharita Praha Středisko Migrace Arcidiecéznícharita Praha Středisko Migrace Charita ČR a migrace Mgr. Svitlana Porche Vedoucí Střediska Migrace 20.3.2012 Charita České republiky Členem je 8 arci/diecézních charit na jejichž území působí

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 Vlasta Patíková MěÚ Krnov, odbor sociální Tel.: 554 697 252 E-mail:vpatikova@mukrnov.cz Cíl 5 Zdravé stárnutí Do roku 2020 by měli mít lidé nad 65 let možnost

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2010 Odborné sociální

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Hodonín, 6. listopadu 2013 www.zdravamesta.cz/ps Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to? podpořeného finančními

Více

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ Muzeum je svými expozicemi a aktuálními výstavami velmi vhodným místem setkávání,

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce.

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce. HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 ----------------------------------------- DOPROVÁZENÍ V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH ŽIVOTA Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné,

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

N A D A Č N Í F O N D

N A D A Č N Í F O N D N A D A Č N Í F O N D K A R D I N Á L A M I L O S L A V A V L K A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Úvodní slovo pro výroční zprávu Nadačního fondu kardinála Miloslava Vlka za rok 2006 Vážení přátelé,

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok ) Dlouhodobé cíle 7) Závěr

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok ) Dlouhodobé cíle 7) Závěr Ve Vtelně, 31.3.2013 Obsah 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2013 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr 1) Úvodem Myšlenka založit sdružení

Více

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci,

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, DÍVEJTE SE KOLEM SEBE... DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, chudobě či přírodní katastrofě

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Stanovy Charita Česká republika

Stanovy Charita Česká republika Stanovy Charita Česká republika Charita Česká republika (Charita) je součástí římskokatolické církve. Činností Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost,

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Zápis ze závěrečné hodnotící konference Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/11.0001 Datum konání: dne 25. června 2010

Více

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby Údaje o poskytované sociální službě I. Poskytovatel sociální služby Název poskytovatele Městská charita České Budějovice Sídlo Žižkova 12/309, České Budějovice Telefon 387 718 208, 387 718 349 E-mail info@mchcb.cz

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý.

Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý. Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý. Když člověk neslyší, neznamená to, že je nešťastný. Dívá se na svět očima a těma vidí krásu světa. Veronika Chladová, Tiché zprávy Vznik a poslání Zahájili

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Přehled využití výtěžku Tříkrálové sbírky 2014 na projekty oblastních charit Diecézní charity Brno

Přehled využití výtěžku Tříkrálové sbírky 2014 na projekty oblastních charit Diecézní charity Brno Přehled využití výtěžku Tříkrálové sbírky 2014 na projekty oblastních charit Diecézní charity Brno Přehled zůstatků Oblastní charita/ organizační složka Dosavadní čerpání z výtěžku TS 2014 Celková částka

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Poslání Potravinová banka bojuje proti hladu a proti plýtvání potravinami. Ve svém poslání respektujeme Chartu evropských potravinových bank. Vize Zajištění sítě dárců, dosažení větší

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Pomoc Severočeských dolů a. s. ústeckému regionu

Pomoc Severočeských dolů a. s. ústeckému regionu Pomoc Severočeských dolů a. s. ústeckému regionu Podpora Severočeských dolů našemu regionu se stala již tradicí. Také v roce 2008 poskytly formou darů zejména Ústeckému kraji značné finanční prostředky.

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Individuální projekt Sociální služby v Ústeckém kraji výstupy k rozvoji sociálních služeb

Individuální projekt Sociální služby v Ústeckém kraji výstupy k rozvoji sociálních služeb Individuální projekt Sociální služby v Ústeckém kraji výstupy k rozvoji sociálních služeb Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00013 Program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Náklady projektu:

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Oblast vzdělávání a kultury v Klubu seniorů Řepy nezanedbáváme

Oblast vzdělávání a kultury v Klubu seniorů Řepy nezanedbáváme Oblast vzdělávání a kultury v Klubu seniorů Řepy nezanedbáváme Nový rok 2017 jsme začali slavnostně a vesele. Chvíle poezie, pěkné vinše, rýmovačky, přáni nebrali konce. Veliký úspěch měla báseň Náš kapitán

Více

Charita Vsetín 24. 9. 2015

Charita Vsetín 24. 9. 2015 Charita Vsetín 24. 9. 2015 Historie a území působnosti Trvání činnosti: od 1. 7. 1992 zřizovací dekret CZ 36/93. Území působnosti: Město Vsetín a 25 přilehlých obcí o celkové rozloze 38 000 ha: Bystřička,

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

TÝDEN NA SEVERU 31. ŘÍJNA 2006 str. 2

TÝDEN NA SEVERU 31. ŘÍJNA 2006 str. 2 Naše základní škola je již druhým rokem zapojena do projektu Comenius Čteme a učíme se spolu s evropskými dětmi. Práce školy nezůstala bez povšimnutí médií. Nestihli jste nějaká vydání? Přinášíme přehled

Více

Aktivní život s roztroušenou sklerózou

Aktivní život s roztroušenou sklerózou Aktivní život s roztroušenou sklerózou Možnosti Aktivního života s RS Pacientské a neziskové organizace Internet www.aktivnizivot.cz Projekty Národní den roztroušené sklerózy 50 dní pro RS Další - projekt

Více

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 Kmenové pracoviště Brno Ibsenova 6 tříd ZŠ speciální 1 třída Praktické školy dvouleté 2 třídy Praktické školy jednoleté

Více

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH: Úvodní slovo Základní údaje Poslání Hospodaření Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé, RAFAEL DĚTEM, nadační fond byl založen, aby pomáhal zejména

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr Ve Vtelně, 31.3.2012 Obsah 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr 1) Úvodem Myšlenka založit sdružení

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem Farní charita Dvůr Králové nad Labem Výroční zpráva za rok 2009 Slovo ředitele Předkládáme Vám Výroční zprávu Farní charity Dvůr Králové nad Labem za rok 2009. Snažíme se zde popsat a přiblížit Vám naši

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI PRŮZKUM DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ V LITOMĚŘICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ

OTÁZKY A ODPOVĚDI PRŮZKUM DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ V LITOMĚŘICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI PRŮZKUM DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ V LITOMĚŘICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ Proč je důležité, abyste se zúčastnili? Jak jsme Vás vybrali? V jakém termínu probíhá sběr? Jak poznám tazatele? S čím můžete

Více