CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 3/2009 CHARITA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 3/2009 CHARITA"

Transkript

1 ZPRÁVY CHARITY 3/2009 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE

2 2 OBS AH Duchovní slovo...3 Informace Diecézní charity...4 Pražské fórum o sociální solidaritě v Evropě...5 Obchod s lidmi...5 Sedmé multikulturní trhy v Pirně...7 Tříkrálová sbírka...9 Příprava Tříkrálové sbírky Ekonomické informace...11 Termíny účetních kontrol farních a oblastních charit...11 Termíny odevzdání vyúčtování Tříkrálové sbírky Co se děje v charitách...12 Oblastní charita Most...12 Oblastní charita Česká Kamenice...14 Farní charita Litoměřice...15 Farní charita Rumburk...17 Domov sv. Máří Magdaleny Jiřetín...20 Děkovný dopis...22 Sbírkové konto Diecézní charity Litoměřice...23

3 3 DUCHOVNÍ SLOVO O slavnosti Nejsvětější Trojice 2009 Dnes slavíme slavnost Nejsvětější Trojice. Vstupní modlitba této slavnosti říká: Bůh nám dal nahlédnout do tajemství svého vnitřního života. Jaký je vnitřní život Boha Trojjediného? Je to život lásky a sdílení Otce, Syna a Ducha svatého. Je to především láska. Sám Bůh je Láska. Tato láska Tří Božích Osob se dává nám lidem a to od aktu stvoření celého kosmu až po nejmenšího tvora. Je to láska nejvyšší Charita (lat. Caritas). Nyní chápeme co znamená název Charita. Má to být společenství lidí snažících se prokazovat lásku bližním, která je odleskem Lásky Boží. To není citová záležitost, to není sympatie nebo antipatie k druhému člověku. Bůh miluje všechny bez rozdílu a láska kupodivu vychází z vůle, chci bližního milovat, pomáhat mu a doprovázet jej na jeho cestě, protože Bůh ho miluje. To je Charita. Takto pomáhat bližnímu pod úhlem lásky Nejsvětější Trojice je povolání a troufám si říci poslání. Poslání k trpícím bratřím a sestrám. Je to láska jejíž pravost se pozná tím, že je schopna oběti. Takovou lásku nám ukázal v plné míře Ježíš Kristus svou obětí na kříži. Jsme jistě slabí k tak vznešenému a náročnému úkolu, avšak Kristus je ten, kdo nás na naší cestě vede. On je ten Šimon Kyrenský, který nám pomáhá nést náš kříž, kříž nepochopení od druhých lidí a někdy kříž naší slabosti. Duch svatý, kterého nám přislíbil Pán Ježíš, je ten, kdo do nás vlévá lásku, která vše přemáhá. P. Jiří Hladík O.Cr.

4 4 INFORMACE DIECÉZNÍ CHARITY Dne se na DCH uskutečnilo v pořadí další pracovní setkání na přípravě mezinárodní konference, která se bude konat ve dnech v Marienthalu (SRN). Jednání se zúčastnili zástupci diecéze Dresden-Meissen, diecéze Görlitz, diecéze Legnice, diecéze Litoměřice a generální sekretář Caritas Europa pan Wanders se svou spolupracovnicí. Po jednání následovala prohlídka města a audience u litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta. Ve dnech se v Drážďanech konala celoněmecká konference zařízení pro Seniory v Kongresovém centru. Čestnými hosty této konference byli i zástupci z litoměřické diecéze. Konference se zabývala problematikou práce se seniory a vývojem v této oblasti. Politici reagovali na referáty a dotazy přítomných. Vyvrcholením prvního dne byla slavná bohoslužba v drážďanské katedrále, které předsedal drážďanský biskup Reinlt. Výtěžek sbírky z této bohoslužby je určen na potřeby zařízení pro seniory v litoměřické diecézi. Diecézní charita Litoměřice měla příležitost na této konferenci prezentovat své projekty.

5 5 DCH Litoměřice byla oslovena, aby vyslala své zástupce na každoroční sbírkovou akci organizace Renovabis, která se letos konala v Magdeburgu. Tato organizace podporuje církev ve střední a východní Evropě. Pražské fórum o sociální solidaritě v Evropě (PRAHA) Ve dnech dubna 2009 se konalo sociálně-politické fórum pod názvem Solidarita: Trvalá sociální strategie. Evropská společenství se staví odpovědně k řešení sociálních důsledků ekonomické krize. Zástupci evropských národních Charit na tomto setkání vytyčil strategii dalšího postupu v podmínkách celosvětového hospodářského poklesu, který postihne zejména sociálně nejslabší obyvatele. Fórum se konalo v hotelu Marriott Courtyard Praha Flora (Lucemburská ul. 46, Praha 3) pod patronací Vladimíra Špidly, komisaře pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti Evropské komise. Oficiální zahájení se konalo v pondělí 27. dubna 2009 od 14 hodin v jednací místnosti Lily. Úvodní modlitbu pronesl kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský a primas český, poté fórum zahájil Robert Urbé, prezident Komise pro sociální politiku a přítomné přivítal Oldřich Haičman, ředitel Charity Česká republika. Zdroj/autor: Jan Oulík, Obchod s lidmi Dne v Biskupském salonku v Praze proběhl seminář na téma Obchod s lidmi pod hlavičkou Konference vyšších představených ženských řeholí v České republice a projektu Magdala Arcidiecézní charity Praha. Úvodním slovem zahájila seminář Mgr. J. Krpálková, koordinátora projektu Magdala, ADCH Praha. Vzácný host z Itálie, ředitelka sektoru proti obchodování s lidmi při Italian Union of Major Superiors (USMI)/Konference vyšších představených ženských řeholí v Itálii, sestra Eugenia Bonetti, nás provedla dvěma následujícími bloky prezentace.

6 6 První blok s názvem Nový celosvětový obchod se sexem: Ženy a děti nejsou na prodej, byl orientován na situaci obchodovaných žen a dětí po celém světe. Sestra Bonetti mluvila o obchodování s lidmi jako o celosvětovém fenoménu, který zasahuje všechny země světa, všechny společenské vrstvy a nespočet lidských osudů. Za nejvíce ohrožené osoby jsou považovány ženy z chudých oblastí světa, jež bývají nejčastějšími destinacemi obchodníků s lidmi, jelikož se ženy z těchto oblastí neumějí dostatečně bránit. Tyto ženy jsou pak vláčeny týdny či měsíce přes několik tranzitních zemí do země cílové, kde přicházejí o doklady, ztrácí tak svou identitu a stávají se komoditou. Cílovými zeměmi jsou zpravidla bohaté státy, kde existuje stálá poptávka. Obchodované ženy pak pracují v klubech či na ulicích. Ulice však přinášejí nejvíce rizik spojených s tímto obchodem. Jde o nelidské zacházení ze strany zákazníků, velké riziko nákazy nemocemi, nechtěná těhotenství, nucené potraty, autonehody a v nejhorším případě i smrt. Obchodování s lidmi je nekončící koloběh nešťastných událostí, za kterými stojí ti, co zotročují, zneužívají a obchodují; ti, co konzumují; společnost s prázdnými hodnotami; církev, která mlčí; vláda, která nejedná a především samotné oběti. Sexuální průmysl je třetím nejvýnosnějším průmyslem na světě po automobilovém a zbrojním. OSN uvádí roční výnosy, které sahají až do výše 32 miliard amerických dolarů. V druhém bloku s názvem Prorocká role církve v odpovědi na obchodování s lidmi se sestra Bonetti vyjadřovala k současné situaci v Itálii a především nám představila jednotlivé kroky a cíle pomoci USMI (Konference vyšších představených ženských řeholí v Itálii) obětem obchodování. Na 110 projektech řešících situaci obchodování s lidmi pracuje 250 sester ze 70kongregací. Spolupracují s Charitou a dalšími státními i nestátními organizacemi. Jejich práce se soustřeďuje na vyhledávání osob, které jsou ohrožené, v terénu. K následné identifikaci problémů žen dochází v drop-in centrech, azylové domy poskytují sociální rehabilitaci, sestry dále pomáhají při vyřizování legálního pobytu pro obchodované ženy ze zahraničí, při uplatnění na trhu práce a v neposlední řadě se ženám věnují při uzdravování vnitřních zranění, očistě. Jejich hlavním cílem je upozornit sestry z dalších zemí na situaci žen po celém světě a připomenout jim jejich poslání, aby mohly společně vytvořit celosvětovou síť sester, která bude pomáhat ve všech zemích (původních, tranzitních i cílových). K tomu se sestra Eugenia Bonetti vyjádřila stručně a výstižně slovy: Síť je naše síla. Závěrem jsme měli možnost zhlédnout dva filmové snímky k probírané tématice.

7 7 Sr. Bonetti ukončila seminář slovy: Žádná žena se nerodí prostitutkou, stává se jí skrze konzumní svět. Všichni bychom se měli podílet na pomoci druhým. Zdroj/autor: Adéla Trochtová, Diecézní charita Litoměřice Sedmé multikulturní trhy v Pirně Rok uplynul a 16. května 2009 opět vyjeli z Diecézní charity Litoměřice a Farní charity Lovosice pracovníci na již sedmé multikulturní trhy do města Pirny v Německu. Poučeni z minula, nabízeli jsme ve společném stánku s místní charitou, mimo tradičních materiálů o činnosti charity, výborné domácí české koláče. Upekly nám je klientky z Domova Sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou a soudě podle toho, jak koláče stále ubývaly, mohou si v Jiřetíně otevřít pekárnu. Dalším lákadlem byly výrobky dětí z lovosického centra Amicus. Jejich batikované a malované tašky spolu s ručně zhotovenými zápichy si návštěvníci rychle rozebírali. Díky této nabídce se znásobily kontakty s návštěvníky.

8 8 V dopoledních hodinách sklidil velký potlesk taneční kroužek Farní charity Lovosice, který zatančil na velkém pódiu směs romských tanců. Počasí, zprvu větrné a deštivé, nakonec celé akci přálo, a tak bylo opět náměstí zaplněno davem návštěvníků. Trhy se opět vydařily, za rok na shledanou. Zdroj/autor: Alois Kubišta, Diecézní charita Litoměřice TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Příprava Tříkrálové sbírky 2010 Dne se v Praze uskutečnila již druhá pracovní schůzka diecézních koordinátorů k vyhodnocení TS 2009 a k přípravě TS První schůzka proběhla v polovině dubna a byla věnována především zhodnocení propagace a přípravě propagační kampaně TS V příš-

9 9 tím roce si připomeneme, že pořádání celorepublikové TS má již desetiletou tradici, což je příležitost jak nově oslovit veřejnost, proto se její propagaci věnuje větší pozornost. Již teď se pilně pracuje na přípravě všech propagačních materiálů. Poslední schůzku jsme věnovali vyhodnocení výsledků TS 2009, hledání rezerv a předávání dobrých zkušeností a nápadů. Každá diecéze hledá vlastní cesty, jak být se sbírkou co nejúspěšnější, protože podmínky jsou všude trochu odlišné. Obecně můžu doporučit v dostatečném časovém předstihu začít s přípravou sbírky tím, že se sejde zdravé jádro místního organizačního týmu a zamyslí se nad tím, jakých cílů chtějí dosáhnout, tj. k jaké výsledné částce by se chtěli přiblížit, a k jakému účelu by ji chtěli využít (motivace proč sbírku dělat). Tohle je velice důležité si předem ujasnit, protože se od toho odvíjí celá další příprava a odpovědi na nutné otázky: počet dobrovolníků, které bude potřeba sehnat, koho nového bychom mohli oslovit, kde jsou naše kritické body, proč se sbírka nedaří lépe, jak vše vyřešit atd. Nakonec pár dobrých nápadů z jiných diecézi: ve větších městech se osvědčuje oslovit veřejnost prostřednictvím koncertů, které jsou pořádány tak, aby to byla prestižní záležitost je pozván starosta, vybírají se hezké prostory a kvalitní hudba k zapojení škol a navázání dobré spolupráce se osvědčilo zorganizovat pro děti soutěž v kreslení obrázků s tématikou Tří králů nebo soutěž o nejlepší Tříkrálový příběh některé školy již tradičně pořádají soutěže ve výrobě Betlémů, ale zaměřit se na příběh Tří králů uvítaly jako zpestření. Je důležité oslovit je včas a zorganizovat soutěž ještě před Vánocemi, a současně je využít k propagaci Tříkrálové sbírky a získávání nových koledníků. Některým asistentům se podařilo sehnat od sponzorů drobné dárky pro výherce pastelky, sladkosti apod., důležitá je slavnostní atmosféra předání cen vítězům, k tomu lze využít koncert. v malých městech a na vesnicích je důležité zapojit místní děti nebo dospělé, kteří znají prostředí a mají důvěru místních obyvatel, samozřejmostí je spolupráce s místní samosprávou při propagaci sbírky se osvědčilo využívat regionální tisk O dalších krocích při přípravě sbírky (výběr dárků pro koledníky, změny v organizačních pokynech, nové povolení sbírky atd.) Vás budu včas informovat. Podmínkou získání nového povolení sbírky je vyúčtování předchozích sbírek, tímto připomínám nutnost včas odeslat vyúčtování na DCH

10 10 pí. ekonomce, při vyúčtování postupujte podle instrukcí, které Vám zaslala em. Těším se na další spolupráci při organizování jubilejního ročníku Tříkrálové sbírky. Zdroj/autor: Martina Hrabáčová, diecézní koordinátor TS

11 11 EKONOMICKÉ INFORMACE Termíny účetních kontrol farních a oblastních charit litoměřické diecéze OCH Česká Kamenice FCH Česká Lípa OCH Liberec FCH Litoměřice FCH Lovosice OCH Most FCH Rumburk OCH Sobotka OCH Teplice OCH Ústí nad Labem Termíny odevzdání vyúčtování Tříkrálové sbírky 2009 K je ukončena Tříkrálová sbírka Vyúčtování Tříkrálové sbírky zaslat na DCH Litoměřice rok 2007 do rok 2008 do rok 2009 do tento termín je závislý na rozhodnutí Rady ředitelů, která bude schvalovat žádost na novou sbírku.

12 12 CO SE DĚJE V CH AR ITÁCH OBL AS TNÍ CH ARITA MOST Oblastní charita Most zorganizovala českou účast na Integrativních sportovních hrách V polovině května se v Marienbergu v sousedním Sasku uskutečnil již 6. ročník Integrativních sportovních her, jejichž organizátorem je ABID Všeobecný svaz postižených Německa. Českou účast organizovala tradičně Oblastní Charita Most. Akce je určena především osobám postiženým a sociálně znevýhodněným dětem, ale i jejich příslušníkům či vychovatelům. Cílovou skupinou Mostecké Charity byly děti z nízkoprahových komunitních klubů a asistenčních služeb. Každoročně zveme ke spoluúčasti i klienty z Domu sociálních služeb Litvínov-Janov/Zátiší. Společně jsme se tedy vydali autobusem směrem hřebeny Krušných hor, a deštivé sobotní ráno si vylepšili informacemi o našem partnerském městě. Bylo mimo jiné připomenuto jeho založení roku 1521 vévodou Heinrichem Zbožným v nadmořské výšce 610 m coby architektonickým klenotem ve stylu italské renezance, pojmenované po Panně Marii, která je i v jeho městském znaku, pověděli si něco o historii hornictví, ale i o současnosti, jejímž jedinečným zástupcem je tamní muzeum sasko-českého Krušnohoří Bergmagazin se soustředěnými sbírkami vývoje dějin z obou částí hranice. Při dojezdu na stadion Lautengrund nás vlídně přivítali nejen němečtí organizátoři, ale i počasí. Po slavnostním zahájení šalmajovou kapelou a projevy Zemského rady Krušnohorského okresu pana Vogela a jednatelky ABID Marienberg Simone Hagemann, v nichž byla konstatována i radost z našeho dlouholetého přeshraničního přátelství, následovalo dopoledne plné sportovního zápolení. Vítězové jednotlivých lehkoatletických disciplín se radovali ze získaných medailí a všichni společně se pak těšili z nabízené zábavy. Menší děti dováděly ve skákacím hradu a všechny bez rozdílu věku zaujalo tvoření z ozdobných květníčků a motivů z přírody. Děti z Mostecké Charity předvedly kulturní program, který doplnil zlatý slavík z Janova Toník Grus pěknými písničkami.

13 13 Organizátorům jsme poděkovali, předali dárky vytvořené při výtvarné výchově a společně se na památku vyfotografovali. Tato akce je nejen oslavou přeshraničního přátelství, ale vychovává i ke vzájemné pomoci, pochopení a toleranci. A účastníci z Mostecka obstáli opět výborně. Naší příští přeshraniční akcí bude mezinárodní dětský den, který organizujeme tentokráte na české straně, ve spolupráci s Lidovou solidaritou Freiberg. Místem konání bude Charitní Rodinném centru v Oseku. Našimi hosty budou děti, pedagogický doprovod i zástupci radnice z Krušnohorské obce Leubsdorf. Připraven bude pestrý program s kapelou a soutěžemi, pro dospělé i prohlídka města, kláštera a u památníku hornické katastrofy na dole Nelson položíme společně jejím obětem kytici. Zdroj/autor: Brigita Janovská

14 14 OBL AS TNÍ CH ARITA ČESKÁ K AMENICE Můj první příběh v OCH Česká Kamenice Dlouho jsem váhala, zda se s Vámi podělit o tento příběh. Není to žádný Happy end," jako je to v mnohých seriálech, které s velkým očekáváním hltáme, je to příběh naopak smutný, ale někdy už je život takový. Na podzim loňského roku jsem začala pracovat v Oblastní charitě v České Kamenici. Na práci s lidmi jsem zvyklá a ráda naslouchám lidem, kteří mi vypráví o svých radostech i strastech. Jeden takový příběh mi vyprávěl pan Ota, který v charitě bydlel tři měsíce. Narodil se na moravském venkově přísným rodičům, kteří nikdy nešli pro tělesný trest daleko a práce na hospodářství byla od dětství každodenním chlebem. Ota měl čtyři sourozence. Do školy chodili šest kilometrů pěšky po kolejích do sousední vesnice, na vlak nebyly peníze. Nejednou paní učitelce vyprávěl, že musel doma pomáhat, proto nemohl přijít do školy. Když bylo Otíkovi devět let, jejich táta od rodiny odešel. Postupně odešli i nejstarší sourozenci, až zůstal on a nejmladší bratr s maminkou sami. Prvním úkolem ráno pro něj bylo nakrmit domácí zvířata, pak jít štreku do školy, v zimě, v létě. Po ukončení měšťanky šel do učení. V Ostravě se vyučil horníkem, domů ho to ale netáhlo. Proč taky. Dřina na hospodářství ho nelákala. Lákal ho svět, poznávat nové lidi. Tak se stalo, že potkal i svou nastávající. Ještě před vojnou mu jeho vyvolená povila syna. Po vojně se oženil a přišlo druhé dítě, holčička. Rodinná idylka však netrvala dlouho. Po sedmiletém manželství ho opět zlákal svět a touha po svobodě. Od rodiny odešel a víc se o ně nezajímal. Zajímaly se však orgány veřejné bezpečnosti, jelikož při svých toulkách světem jaksi pozapomněl platit na své děti výživné. A tak si to odseděl." Stárnoucí muž bez zázemí, bez domova, bez všeho. Z vězení v Litoměřicích byl propuštěn s diagnózou: karcinom plic. Ve špatném stavu byl převezen do Oblastní charity v České Kamenici. Osamělý, nemocný. Prodělával chemoterapii, velmi bolestivou. Před sebou u postele obrázek Panny Marie. Měl velkou touhu po smíření a na jeho přání jsme ho vozili na kolečkovém křesle i na mše svaté. Bohužel se nepodařilo vypátrat, zda byl jako nemluvně pokřtěn a tak mu nemohly být udíleny svátosti. Velká víra a Panna Maria mu v posledních chvílích na charitě dávala sílu a naději. Ale nejen ona, i zaměstnanci charity a jeho spolubydlící pan František, který mu celou dobu pomáhal, (také to pan František neměl v životě lehké, ale to je zas jiný příběh). A tak víra, která ho

15 15 naplňovala, byla poslední nadějí, že jeho prosby budou vyslyšeny. Pana Otu jsme na jeho žádost převezli do Hospice Sv. Štěpána v Litoměřicích. Za týden nám zavolali, že pan Ota zemřel. Bylo mi to líto. Líto, protože nepoznal, jak jeho děti dospívají a žijí. Na pohřeb nepřijely. Tak jsem přemýšlela nad tím, kdyby jeho otec od nich tenkrát neodešel..., ale to je jen kdyby. Máme své chování dané do vínku, nebo můžeme vše udělat jinak? Zdroj/autor: Ivana Sedlmajerová FARNÍ CH ARITA LITOMĚŘICE Keramická dílna v Domově pro seniory V lednu v roce 2008 byla v Domově pro seniory zřízena keramická dílna. Dílna vznikla za pomoci finančních prostředků poskytnutých městem Litoměřice a příspěvků z Tříkrálové sbírky. Zakoupena byla keramická pec, hrnčířský kruh, materiál a pomůcky k výrobě a zdobení keramiky (keramická hlína, glazury, licí hmoty, formy k odlévání různých nádob špachtle a jiné). Dílnu mohou navštěvovat klienti všech středisek Farní charity (DS Zahradnická, DPS Švermova ulice a DPD Kosmonautů, CHD sv. Zdislavy, Azylový dům) samozřejmě zdarma. Zatím dílnu navštěvují hlavně klienti DS a DPS Švermova pravidelně každý čtvrtek v dopoledních hodinách. Je vidět, že je práce s hlínou baví. Vyrábí různé nádoby jako jsou misky, hrnky, vázy, džbány a ozdobné kachle. Výrobky jsou opravdu zdařilé. Plánuje se otevření dílny i veřejnosti (především mateřským školám, základním školám i dětem z různých kroužků) za mírný poplatek, který bude využit na nákup materiálu k další výrobě. Zdroj/autor: Ivana Kretová, DS Zahradnická

16 16 Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice Farní charita v Litoměřicích provozuje pečovatelskou službu od roku Poskytujeme péči lidem na území města Litoměřice a ve čtyřech domech s pečovatelskou službou. Od samého začátku našeho působení je klientům nabízena řada aktivizačních činností, které napomáhají zkvalitnit, obohatit život v důchodovém věku. Senioři mají možnost pravidelně několikrát v týdnu cvičit při hudbě s využitím cvičebních pomůcek, navštěvovat keramickou dílnu v Domě seniorů, zúčastňovat se společensko-kulturních akcí, jezdit na výlety. Společně jsme již navštívili mnoho krásných míst, měst, hradů a zámků v naší republice. V roce 2007 jsme využili možnosti lodní dopravy na Litoměřicku a v letních měsících jsme zorganizovali dvě projížďky lodí Ariel se zastávkou v restauraci v Píšťanech. Loni si mnoho našich klientů prohlédlo břehy Labe z lodě Porta Bohemica na trase z Litoměřic do Roudnice nad Labem a zpět. A tak i v letošním roce se snažíme vyplnit přání seniorů a plánujeme projížďku lodí do Ústí nad Labem. Veškerá tato aktivizační činnost je našim klientům nabízena zdarma. Finanční prostředky jsou poskytovány MěÚ Litoměřice a Farní charitou Litoměřice. Zdroj/autor: Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice

17 17 Sváťovo divadlo Představení Sváťova divadla v Charitním domově sv. Zdislava proběhlo hlavně díky dotaci od Městského úřadu Litoměřice a seniory vrátilo do radostných chvil dětství. Dne se v Charitním domově sv. Zdislava sídlícím v Dominikánské ulici v Litoměřicích, uskutečnilo vystoupení loutkového Sváťova divadla. K představení velkým dílem dopomohl díky pravidelné spolupráci i Městský úřad Litoměřice, jež přispěl svou dotací. S touto pomocí se mohou konat i další kulturní akce, které se v průběhu roku plánují. Klienti domova se mohou například těšit na poznávací výlet vláčkem po tak krásném městě jako jsou Litoměřice. Samotné představení Sváťova divadla proběhlo ve společenské místnosti a vrátilo seniory do radostných vzpomínek z dětství, kde čas zaplňovaly většinou jen samé radosti a starosti šly stranou. Diváci ocenili krásnou barevnost, pestrost loutek a i kvalitní ozvučení. Po skončení představení odcházeli spokojeni a pozitivně naladěni. Zdroj/autor: Charitní domov sv. Zdislavy FARNÍ CH ARITA RUMBURK Exekutor člověk nebo démon Jak již Občanská poradna Rumburk zmiňovala v předešlém článku, podrobně se bude zabývat exekucemi od A až do Z. Jistě mnozí z Vás zaregistrovali, že se připravuje novelizace zákona 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů. Rovněž Ministerstvo spravedlnosti hodlá zvýšit dohled nad činností Exekutorské komory České republiky (nad exekutory). Tyto návrhy jsou v současné době v legislativním procesu. To znamená, že novely zákonů byly předloženy k posouzení a schválení do Parlamentu České republiky (Poslanecké sněmovně ČR). Z tohoto důvodu se budeme

18 18 zabývat stávajícími právními předpisy a až novely vejdou v platnost, budeme Vás informovat o zásadních změnách. V tomto článku se zaměříme na osobu exekutora, který je pro mnoho občanů spíše démonem než člověkem. Důležité je uvědomit si, že exekutor je sice fyzická osoba z masa a kostí, ale při výkonu exekuční činnosti má postavení veřejného činitele. V této pozici je osobou, která se podílí na plnění úkolů pro společnost a stát a používá přitom pravomoci, které jí, v rámci její odpovědnosti za plnění těchto úkolů, byly svěřeny. Exekutory jmenuje (i odvolává) ministr spravedlnosti a tímto jsou státem pověřeni k exekuční činnosti. Svou činnost musí vykonávat nezávisle a je vázán Ústavou České republiky, zákony, jinými právními předpisy a rozhodnutími soudu vydanými v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízením. Exekutor vykonává exekuční a další činnost za úplatu. Činnost exekutora je neslučitelná s jinou výdělečnou činností s výjimkou správy vlastního majetku. Může však i za úplatu vykonávat činnost vědeckou, publikační, pedagogickou, tlumočnickou, znaleckou a uměleckou. Exekutor může zaměstnávat zaměstnance. Na základě písemného zmocnění uděleného exekutorem mohou jeho zaměstnanci vykonávat jednotlivé úkony exekuční činnosti a další činnosti - za podmínek a v rozsahu stanoveném zákonem. Orgánem samosprávy exekutorů je Exekutorská komora České republiky se sídlem v Brně. S exekutorem by měl spolupracovat nejenom povinný (dlužník), ale ze zákona tato součinnost je stanovena například orgánům státní správy a samosprávy, Policii ČR, správci daní, bankám, poštám, pojišťovnám, zaměstnavatelům a podobně. Za nesplnění zákonem daných povinností může soud na návrh exekutora uložit třetím osobám pořádkovou pokutu. Exekutor má tedy zákonné možnosti, zjistit si o dlužníkovi veškeré potřebné informace. Zdroj/autor: Pavla Nekudová, vedoucí OP Rumburk Putovní výstava fotografií Společně na cestě Výstava bude v Rumburku v období hostovat na několika místech: ji budou mít možnost shlédnout žáci, rodiče, učitelé a návštěvníci ZŠ U Nemocnice v Rumburku a v prodejně Ratio, s.r.o. Rumburk se představí v Domu kultury Střelnice v Rumburku.

19 19 Cílem výstavy je informovat širokou veřejnost nejen v Rumburku, ale v celém Ústeckém kraji o existenci a činnosti nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Prostřednictvím plakátů s bohatou montáží fotografií máte možnost nahlédnout pod pokličku 5 nízkoprahových klubů působících na území našeho kraje. Výstavu zaštiťuje Česká asociace streetwork a Nadace Vodafone. Myšlenka vytvořit putovní výstavu plakátů s touto tematikou vznikla v rámci odborného vzdělávání PR (Public Relations) pracovníků nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM), které v letošním roce organizovala pobočka humanitární organizace Člověk v tísní v Ústí nad Labem. Na výstavě se prezentují prostřednictvím svých fotografií organizace: Farní charita Rumburk (NZDM Žijeme spolu), Člověk v tísni (NZDM Nový Svět v Ústí nad Labem a NZDM Na Předměstí v Bílině), YMCA (NZDM Orion v Ústí nad Labem), Farní charita Roudnice nad Labem (NZDM). Shlédnutím výstavy získají návštěvníci základní informace o nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež. Ta se dají označit jako programy pracující s prahy, tedy programy, které si uvědomují své prahy a bariéry a umí s nimi efektivně pracovat. Svou pouť výstava započala v Roudnici nad Labem, pokračovala do Bíliny a do Ústí nad Labem a v Rumburku výstava dne končí. Bližší informace o Farní charitě Rumburk najdete na Kontakt: Martina Škodová Farní charita Rumburk Sukova 1055/ Rumburk Tel: Zdroj/autor: Martina Škodová, Farní charita Rumburk

20 20 DOMOV SV. MÁŘÍ M AGD ALENY JIŘETÍN Maminky z Domova sv. Máří Magdalény se zapojily do projektu Adoptuj panenku a zachráníš dítě Maminky a tatínek z Domova sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou pro handicapované matky s dětmi v těžké životní situaci, se zapojili do Projektu Panenka. Cílem projektu je ušití panenky jejímž nákupem se zachrání život dítěte v rozvojových zemích před onemocněním některou z dětských smrtelných chorob, proti kterým existuje očkování. Zdroj/autor: Hana Venturová, vedoucí Domova

21 21 Poděkování za dárky k Velikonocům Klientky a zaměstnanci Domova svaté Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou děkují občanům Spitzkunnersdorfu a vedení jejich farnosti za poskytnuté dary k velikonočním svátkům. Velkou pomocí pro naše klientky a jejich děti je pravidelný přísun mléka, který nám byl zajištěn německými sponzory. Oblečení, hygienické potřeby a hračky udělaly všem velkou radost. Děkujeme také paní Friedrichové za zprostředkování kontaktu s dárci a za to, že zajistila pro naše maminky a jejich děti besedu s dentálním preventistou. Za tuto spolupráci jsme vděčni a doufáme, že se bude nadále vyvíjet. Zdroj/autor: Hana Venturová, vedoucí Domova

22 DĚKOVNÝ DOPIS Vážená paní ředitelko, Moje maminka paní Marie Herynková dožila svůj život v domácím prostředí. Tento úkol byl pro mne velice náročný a měl svoje úskalí. Díky chomutovské Charitní agentuře domácí péče jsem se mohla o mojí ležící maminku postarat až do poslední chvíle. Poděkování patří především paní Plívové a Güntherové, které byly nápomocny při této náročné péči. Bez jejich trpělivé a laskavé pomoci by byl tento úkol pro mne nezvládnutelný. Jsem ráda, že existují takovéto instituce jako je chomutovská charita, která nám v dnešní uspěchané době je nápomocna se o své blízké postarat tak, jak by si to představoval téměř každý z nás. Ještě jednou Vám všem děkuji za podanou pomocnou ruku a jsem s pozdravem Alena Sedláková-Herynková, Jirkov 22

23 23 SBÍRKOVÉ KONTO DIECÉZNÍ CH AR ITY LITOMĚŘICE Komerční banka Litoměřice, číslo účtu: /0100 Variabilní symboly: Domácí péče...01 Pomoc lidem bez domova...02 Domovy pokojného stáří...03 Charitní poradny...04 Pomoc uprchlíkům...05 Humanitární pomoc do zahraničí...06 Dětská komunitní centra...07 Domov pro matky s dětmi...08 Pomoc zdravotně postiženým...09 Pomoc těžce nemocným...10 Živelné katastrofy...11 Ostatní střediska pomoci...12 Děkujeme všem, kteří nám svými příspěvky a svou prací pomohli a stále pomáhají sloužit našim potřebným.

24 Krásné a slunečné dny dovolených a prázdnin Vám přeje Diecézní charita Litoměřice Vydává Diecézní charita Litoměřice pro vnitřní potřebu Dómské náměstí 10, tel./fax: , tel.: Internet: Rozšiřování zdarma - neprodejné Zapsáno do evidence periodického tisku pod evidenčním tiskem MK ČR E 1292

DIECÉZNÍ CHARITA LITOM

DIECÉZNÍ CHARITA LITOM DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 4/2006 ZPRÁVY CHARITY 2 FARNÍ OBSAH CHARITA LITOMĚŘICE

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE,

DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 2/2006 2 FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE OBSAH Duchovní slovo

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI Milí přátelé, speciální vydání Bulletinu Arcidiecézní charity Praha vychází pololetně a přináší vám zprávy o tom nejzajímavějším, co se v naší Charitě v uplynulém období stalo. Na následujících stránkách

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 15let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1.listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku.

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. Matka Tereza OBSAH Úvodní slovo 1 Kdo jsme 2 Organizační struktura 3 Středisko

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez)

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012 levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE. I. OBSAH I. Mapa Farní charity II. Úvodní

Více

AKTUALITY. Foto: Člověk a víra. Milovat a sloužit Pánu

AKTUALITY. Foto: Člověk a víra. Milovat a sloužit Pánu D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 6 červen 2015 ročník XXV. Foto: Člověk a víra Milovat a sloužit Pánu (...) S vědomím vlastní nedokonalosti žasnu

Více

Radnice zakročila u nepovolené demolice bývalé olejny

Radnice zakročila u nepovolené demolice bývalé olejny Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 5 9. května 2013 Téma Zprávy Město Fotostrana Na revitalizaci skládky Den otevřených dveří Texaská tragédie

Více

Výroční zpráva 2014 Obsah

Výroční zpráva 2014 Obsah Výroční zpráva 2014 Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít, byl jsem cizí, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2006 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

DUBEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem V současnosti startuje i v našem městě zcela nový projekt, který bude užitečným pomocníkem

Více

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské ii obsah Úvodní slovo...1 Základní údaje...2 Bethesda domov pro seniory...3 Kruh přátel Bethesdy...4 Centrum Slunečnice...5 Chráněné bydlení na Xaverově...8 Pobyty...9 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...11

Více

Milevský. zpravodaj ZDARMA 10. Ročník: XIX

Milevský. zpravodaj ZDARMA 10. Ročník: XIX Milevský zpravodaj ZDARMA Od roku 1960 do roku 1993 byla jedinou sociální službou v našem regionu pečovatelská služba (dále jen PS). Byla provozována prostřednictvím Okresního ústavu sociálních služeb

Více