Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb"

Transkript

1 DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU OBSAH FORMULÁŘE: Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování 1. Identifikační údaje Evidenční číslo 2. Informace o systému financování v kraji 3. Informace o posuzování žádostí poskytovatelů pro rok Souhrn požadavků poskytovatelů dle jednotlivých druhů, včetně základních charakteristik těchto, a návrhu dotací pro rok Přílohy k žádosti 6. Podpis ředitele/ředitelky krajského úřadu 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: Jihočeský kraj 1.2 Adresa: Kraj: Jihočeský kraj Obec: Část obce: PSČ: Ulice: U Zimního stadionu č. p.: 1952 č. o.: 2 Telefon: Fax: Internet: IČ: Ředitel(ka) krajského úřadu 1. Jméno: Luboš Příjmení: Průša Titul : JUDr. 1.5 Kontaktní osoba: Jméno: Petr Příjmení: Studenovský Titul : Mgr. Telefon: Číslo účtu: /0300 Název banky: ČSOB 2. Informace o systému financování v kraji Sociální služby jsou v Jihočeském kraji financovány prostřednictvím: 1. GP na podporu terénních 2. GP Podpora a rozvoj protidrogové politiky v JČ v roce Podpora minimální sítě protidrogových na území Jihočeského kraje 4. Podpora sociálního začleňování národnostních menšin, cizinců a azylantů na území Jihočeského kraje pro rok 2008, 1 mil.kč Dále Jihočeský kraj vyhlásil: 1. GP na podporu nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o službách 2. GP Podpora propagace zdravého životního stylu Do oblasti z rozpočtu kraje proudí také investice - v roce 2008 se jednalo o výši ,- Kč a dále provozni prostředky ve výši ,- Kč. Strana: 1

2 3. Informace o posuzování žádostí poskytovatelů pro rok 2009 Žádost o dotaci ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2009 podalo celkem 127 žadatelů. Celková výše požadavku od poskytovatelů činí ,- Kč. Souhrnný požadavek od poskytovatelů v Jihočeském kraji (po krácení a po odečtení neuznatelných nákladů) činí ,-Kč. Nejdříve bylo provedeno formální hodnocení žádostí, které provedly 2 pracovnice Krajského úřadu Jihočeského kraje (dále KÚ JčK), odboru věcí a zdravotnictví. U dvou žadatelů nebyla splněna formánlní kritéria. Formální kritérium č. 4 (tj. jsou dodány všechny povinné přílohy k žádosti) není splněno u žadatele KOČÍ-INVEST, a.s., dále u žadatele Střep - středisko poradenství a péče o osoby se zdr. není splněno formální kritérium č. 6 (tj. písemná žádost je podána ve stanoveném termínu). I přesto byly tyto žádosti zhodnoceny a návrh výše dotace je uveden v přiloženém hodnotícím formuláři. Pro účely věcného posouzení jednotlivých žádostí včetně návrhu výše dotace byla ustanovena 9ti členná hodnotící komise a to Rozhodnutím ředitele Krajského úřadu Jihočeského kraje. Tato komise byla složena ze zaměstnanců krajského úřadu a členů samosprávy. Věcné posouzení bylo prováděno s ohledem na Střednědobý plán rozvoje Jihočeského kraje pro léta (vč. jeho aktualizace) a s přihlédnutím na hodnotící kritéria daná metodikou a zásadami. Strana: 2

3 4. Souhrn požadavků poskytovatelů dle jednotlivých druhů, včetně základních charakteristik těchto, a návrhu dotací pro rok 2009 Struktura uživatelů - Přepočten Číslo Přepočtený ý počet Náklady Požadavek Fondy Dotace, Název Kapacita Kapacita zařazení dle stupňů Úhrady Dotace Návrh Komentář k návrhu IČO registrace Název služby Druh služby Cílová skupina celkem lůžka závislosti počet pracovníků na službu na MPSV zdravot. příspěvky uživatel MPSV 2008 podpory podpory služby pracovníků v přímé celkem celkem pojišťoven kraj, obec Ost. péči Obec Brloh obec Brloh pečovatelská služba senioři ,1 1, Město Horní Planá Terénní pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,1 1, Město Kaplice Pečovatelská služba Města Kaplice pečovatelská služba senioři ,0 4, Městys Křemže Terénní služba poskytovaná dle potřeb uživatelů pečovatelská služba ,1 1, Obec Loučovice Pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,0 2, OBEC VĚTŘNÍ Pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,3 3, Město Vyšší Brod Pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,1 2, Město matky s dětmi azylové domy osoby v krizi ,5 4, Jindřichův Hradec Město Nová Terénní sociální služby pečovatelská služba senioři ,0 1, Bystřice Pečovatelské služby Města Suchdol nad Lužnicí Pečovatelské služby Města Suchdol nad Lužnicí pečovatelská služba senioři ,1 1, Město Protivín Pečovatelská služba Protivín pečovatelská služba senioři ,1 3, Poskytovatelem služby je Město Bechyně obec. Peč. služba není samostatnou organizací ani pečovatelská služba senioři ,5 2, nemá právní subjektivitu Město Mladá pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,5 2, Vožice Oblastní spolek Pečovatelská služba OS ho ČČK pečovatelská služba senioři ,3 13, červeného kříže Stachy-Kůsov Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice Fond ohrožených dětí Domov důchodců Horní Planá Hvízdal,přís pěvková Chvalkov Horní Stropnice Domov důchodců Dobrá Voda Domov Libníč a Centrum Empatie Pečovatelská služba Centrum sociální pomoci Vodňany Občanské Rybka Město Český Krumlov Domy s pečovatelskou službou o.p.s Česká maltézská pomoc Suverénního řádu maltézských rytířů, pod patronátem Velkopřevorství českého, středisko, obecně prospěšná společnost Cheiron T, CENTRUM PRO POMOC DĚTEM A MLÁDEŽI Linka důvěry Domov sv. Anežky, Tyflokabinet, Dětský stacionář Světluška, Jihočeská rozvojová Nemocnice, a.s Nemocnice Písek, a.s Protivín Stachy-Kůsov domovy pro senioři ,0 52, domov pro domovy pro senioři ,0 35, Pomoc sociálně ohrožených dětem a rodinám v regionech, Český Krumlov, Kaplice, Prahatice, Třeboň a Vimperk Pomoc sociálně ohroženým dětem a rodinám v regionu Tábor pro rodiny s dětmi rodiny s dítětem/dětmi ,5 2, pro rodiny s dětmi rodiny s dítětem/dětmi ,0 1, Azylový dům pro rodiny s dětmi v Jeníčkově Lhotě azylové domy rodiny s dítětem/dětmi ,0 2, Domov důchodců Horní Planá domovy pro senioři ,1 23, Domov důchodců Horní Planá domovy pro senioři ,9 9, odlehčovací služby odlehčovací služby senioři ,2 1, domovy pro osoby se zdravotním domovy pro osoby se ZP osoby s tělesným ,3 35, domovy pro domovy pro senioři ,4 44, duševním onemocněním ,1 25, Chvalkov domovy pro senioři ,3 20, domovy pro senioři ,5 16, domovy pro senioři ,6 99, Domov se zvláštním duševním onemocněním ,6 18, Domov se zvláštním Libníč duševním onemocněním ,2 57, Denní stacionář Empatie denní stacionáře ,6 6, Týdenní stacionář Empatie týdenní stacionáře ,4 11, Chráněné bydlení Empatie chráněné bydlení ,9 9, Sociálně terapeutické dílny Libníč sociálně terapeutické dílny duševním onemocněním ,4 1, Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy odborné sociální poradenství osoby v krizi ,8 2, CSP Vodňany, domov pro domovy pro senioři ,8 26, CSP Vodňany, pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,2 3, CSP Vodňany, domov pro domovy pro osoby se ZP ,0 3, domovy pro senioři ,6 27, Azylový dům Rybka azylové domy rodiny s dítětem/dětmi ,8 2, Dům na půl cesty domy na půl cesty osoby do 26 let věku opouštějí školská zař. pro výkon ústav. nebo ochran. výchovy ,5 0, matky s dětmi azylové domy osoby v krizi ,5 0, Pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,1 7, Tísňová péče tísňová péče senioři ,6 4, Odlehčovací služby odlehčovací služby senioři ,3 3, Doprovázení dětí a mládeže s do spec.škol a zařízení soc.péče v Českých Budějovicích Komunitní centrum pro děti a mládež Cheiron T v Táboře Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice Viktorie průvodcov. a předčitatelské sl ,0 2, ,0 4, ,2 2, osoby v krizi ,6 1, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ,5 0, ohroženy Linka důvěry telefonická krizová pomoc osoby v krizi ,0 0, Domov sv. Anežky - centrum pracovní a sociální rehabilitace - sociální rehabilitace Domov sv. Anežky - centrum pracovní a sociální rehabilitace - sociálně terapeutické dílny Domov sv. Anežky - terénní sociální služby - podpora samostatného bydlení sociální rehabilitace sociálně terapeutické dílny podpora samostatného bydlení ,5 2, ,8 1, ,7 0, Odborné sociální poradenství odborné sociální poradenství osoby se zrakovým ,2 1, Sociální rehabilitace sociální rehabilitace osoby se zrakovým ,9 2, Průvodcovská a předčitatelská služba průvodcov. a předčitatelské sl. osoby se zrakovým ,4 2, Dětský stacionář Světluška, - Denní stacionář denní stacionáře ,2 9, Dětský stacionář Světluška, - Týdenní týdenní stacionáře stacionář ,2 6, Občanská poradna při Jihočeské rozvojové odborné sociální poradenství osoby v krizi ,3 2, pobytové sociální služby osobám, které se neobejdou soc. sl. poskyt. ve zdrav. zař. bez pomoci jiné osoby onemocněním ,0 5, Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče Nízkoprahové zařízení pro soc. sl. poskyt. ve zdrav. zař. senioři ,1 3, ,3 2, Občanská poradna odborné sociální poradenství osoby v krizi ,8 1, Pečovatelská služba Astra Oblastní charita plnohodnotný život seniorů a pečovatelská služba senioři ,5 2, Třeboň zdravotně postižených Odlehčovací služba Astra - plnohodnotný život seniorů a odlehčovací služby senioři ,1 1, zdravotně postižených FOKUS - Písek Sociální rehabilitace sociální rehabilitace Občanské Háječek Kontaktní a doléčovací centrum pro drogovou závislost duševním onemocněním ,0 5, ,5 2, Strana: 3

4 MESADA INKANO Písek o.s. Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje o. s Občanské OKNA Občanské Borůvka,Borova ny Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, občanské PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA KONÍČEK, občanské Sdružení Meta,o.s Sociální rehabilitace sociální rehabilitace ,5 1, Sociální rehabilitace sociální rehabilitace ,9 1, Sociální rehabilitace sociální rehabilitace ,3 1, Centrum pro a osoby se zdravotním a osoby se zdravot. senioři ,1 1, Osobní asistence osobní asistence ,9 1, Osobní asistence osobní asistence ,7 3, Občanská poradna INKANO Písek odborné sociální poradenství osoby v krizi ,0 2, Sociální poradny - Centrum o. s. pracoviště v Českých ,8 1, Budějovicích Sociální poradny - Centrum pro zdravontě postižené JK o. s., pracoviště v m Krumlově Sociální poradny - Centrum o. s., pracoviště v Jindřichově Hradci Sociální poradny - Centrum o. s., pracoviště v Písku Sociální poradny - Centrum o. s., pracoviště v Prachaticích Sociální poradny - Centrum o. s., pracoviště ve Strakonicích Sociální poradny - Centrum o. s., pracoviště v Táboře Osobní asistence - Centrum o. s., pracoviště ve Strakonicích Osobní asistence - Centrum o. s., pracoviště v Českých Budějovicích ,0 1, ,9 1, ,8 1, ,3 1, ,3 1, ,3 1, osobní asistence osoby s tělesným ,1 3, osobní asistence osoby s tělesným ,5 4, Sociálně terapeutická dílna OKÉNKO sociálně terapeutické dílny osoby s tělesným ,5 2, Odlehčovací služba pro osoby těžce tělesně postižené Pečovatelská služba pro osoby zdravotně postižené - Borůvka, Borovany Psychosociální služby pro osoby v obtížné životní situaci FOKUS, o. s Ledax Pečovatelská služba Ledax Diecézní charita odlehčovací služby pečovatelská služba ,2 3, ,3 1, krizová pomoc osoby v krizi ,0 1, Pečovatelská služba - Sedmikráska pečovatelská služba senioři ,0 2, Odborné sociální poradenství odborné sociální poradenství ,8 1, Aktivizační služba a osoby se zdravot ,2 2, Kontaktní centrum P.Centrum Jindřichův Hradec ,9 0, Terénní program pro okres Jindřichův Hradec ,3 1, Sociální rehabilitace sociální rehabilitace duševním onemocněním ,5 4, pečovatelská služba senioři ,6 87, Dům klidného stáří Pravětín domovy pro ,9 18, Charitní pečovatelská služba - Vimperk pečovatelská služba senioři ,9 1, Charitní pečovatelská služba - Prachatice pečovatelská služba senioři ,1 7, Charitní pečovatelská služba - Čkyně pečovatelská služba senioři ,4 2, Oblastní charita Vimperk Charitní pečovatelská služba - Stachy pečovatelská služba senioři ,5 0, Charitní pečovatelská služba - Zdíkov pečovatelská služba senioři ,5 0, Charitní pečovatelská služba - Volary pečovatelská služba senioři ,9 1, Služba pro rodiny s dětmi pro rodiny s dětmi rodiny s dítětem/dětmi ,2 3, Oblastní charita charitní poradna odborné sociální poradenství osoby v krizi ,3 0, Písek pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,2 2, Diecézní charita Brno Centrum denních - Domovinka centra denních senioři ,1 0, Poradna Eva pro ženy a dívky v nouzi odborné sociální poradenství osoby v krizi ,5 2, Poradna Eva pro ženy a dívky v nouzi osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách ,5 2, Diakonie ČCE - středisko Blanka Tábor Diakonie ČCE -středisko Rolnička Pečovatelská služba a jesle města Písku Arkáda - sociálně psychologické centrum Kaplice Prachatice Domov důchodců U Zlatého kohouta Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Centrum Staroměstská, příspěvková Jeslová a azylová zařízení FCH Veselíčko - Domov sv. Alžběty pro matku a dítě Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím intervenční centra oběti domácího násilí ,6 2, Poradna pro uprchlíky a migranty odborné sociální poradenství imigranti a azylanti ,5 2, Dům sv. Františka - Dům chráněného bydlení pro chráněné bydlení senioři ,8 5, Dommov pro - Domovinka domovy pro ,9 14, Domov se zvláštním - Vážka senioři ,4 7, terénní pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,0 5, Kontaktní centrum - Auritus-centrum pro lidi ,7 3, ohrožené drogou Centrum denních pro děti a mladistvé centra denních ,5 8, Centrum denních pro dospělé centra denních ,6 4, Chráněné bydlení chráněné bydlení ,5 4, pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,8 15, K-centrum - provoz nízkoprahového zařízení s terénním programem Program následné péče služby následné péče ,4 3, ,5 1, Krizové centrum Arkáda v Milevsku krizová pomoc osoby v krizi ,2 0, osoby, které vedou rizikový Terénní program při Kontaktním centru způsob života nebo jsou tímto způsobem života ,8 0, ohroženy Krizové centrum Arkáda v Písku krizová pomoc osoby v krizi ,8 2, Rodinná poradna v Písku odborné sociální poradenství rodiny s dítětem/dětmi ,0 2, Linka důvěry v Písku telefonická krizová pomoc osoby v krizi ,0 2, Kaplice domovy pro senioři ,0 12, Kaplice, detaš.pr.český Krumlov domovy pro senioři ,0 12, Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi azylové domy osoby bez přístřeší ,2 4, Dům sv. Petra pro muže azylové domy osoby bez přístřeší ,7 4, Most naděje, Prachatice osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy ,1 2, Domov důchodců U Zlatého kohouta domovy pro senioři ,6 24, Domov důchodců U Zlatého kohouta odlehčovací služby senioři ,2 2, Otevřené kluby Centrum Centrum Centrum Centrum ,5 2, domovy pro senioři ,3 22, odlehčovací služby senioři ,5 1, tísňová péče senioři ,7 0, pečovatelská služba senioři ,0 2, Azylový dům Filia azylové domy rodiny s dítětem/dětmi ,6 4, osoby do 26 let věku Azylový dům Filia - dům na půl cesty domy na půl cesty opouštějí školská zař. pro výkon ústav. nebo ochran ,8 0, výchovy Azylový dům azylové domy osoby bez přístřeší ,2 2, Azylový dům - noclehárna noclehárny osoby bez přístřeší ,4 2, Domov sv. Alžběty pro matku a dítě, Veselíčko azylové domy rodiny s dítětem/dětmi ,0 4, Strana: 4

5 G-centrum Tábor Agentura domácí péče Světlo, Renata Zacharová Oblastní charita Občanské PREVENT Sdružení postižené dítě Proutek, občanské Farní Charita Jindřichův Hradec,,IMY Společnost pro podporu lidí s o.s. Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s.- Centrum (projektové pracovičtě) Městský ústav FOKUS Tábor Denní a týdenní stacionář Duha osoby se zdravotním Zběšičky Světlo Domov PETRA Mačkov osoby se zdravotním Osek Jihočeská Růže Senior-dům Soběslav Pohoda Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., Klub Krteček v Písku Máj, p. o. Poradenské centrum při Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR Domeček, středisko pro volný čas a integraci Diakonie a misie Církve československé husitské Týn nad Vltavou Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské Charita Malenice Pístina-domov pro osoby se zdravotním G-centrum Tábor, domovy pro senioři ,4 49, G-centrum Tábor, Středisko odborné sociální poradenství senioři ,9 1, G-centrum Tábor,Noclehárna noclehárny osoby bez přístřeší ,7 0, G-centrum Tábor,Denní stacionář denní stacionáře senioři ,0 3, G-centrum Tábor,Azylový dům pro ženy a matky s azylové domy osoby bez přístřeší ,3 0, dětmi G-centrum Tábor,Pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,8 20, G-centrum odlehčovací služby senioři ,3 5, Tábor,Odlehčovací služby Seniorský dům - Penzion Rodina domovy pro senioři ,6 7, Dům klidného stáří sv. Anny domovy pro senioři ,2 17, Oblastní charita - Pečovatelská služba Volyně pečovatelská služba senioři ,7 2, Oblastní charita - Pečovatelská služba Osek pečovatelská služba senioři ,5 2, Oblastní charita - Pečovatelská služba Blatná pečovatelská služba senioři ,2 5, Oblastní charita - Pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,1 1, KONTAKT - osobní asistence osobní asistence senioři ,6 9, Odborné sociální poradenství odborné sociální poradenství senioři ,7 0, Jihočeský streetwork Krizové a kontaktní centrum Kontaktní centrum pro okres a město Prachatice ,1 3, ,8 2, ,2 2, Krizové centrum Prachatice odborné sociální poradenství osoby v krizi ,6 0, Jihočeské substituční centrum odborné sociální poradenství ,6 0, Drogová poradna Prevent odborné sociální poradenství ,1 1, Sociálně aktivizační služby pro a osoby se zdravotním a osoby se zdravot ,6 2, Chráněné bydlení Proutek chráněné bydlení ,1 3, Chráněné bydlení Proutek - Jindřichův Hradec chráněné bydlení ,6 3, Základní a odborné poradentsví- Občanská poradna Jindřichův Hradec odborné sociální poradenství osoby v krizi ,0 1, Středisko rané péče pro jihočeský region raná péče rodiny s dítětem/dětmi ,8 1, bezplatné právní poradenství odborné sociální poradenství osoby v krizi ,1 1, osobní asistence osobní asistence ,3 2, bezplatná rodinná a partnerská poradna odborné sociální poradenství rodiny s dítětem/dětmi ,2 0, MěÚSS - Azylový dům azylové domy osoby bez přístřeší ,9 5, MěÚSS - Pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,1 18, MěÚSS -Domov pro domovy pro senioři ,3 22, MěÚSS - Domov pro domovy pro senioři ,6 38, MěÚSS -Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé denní stacionáře ,8 5, Odborné sociální poradenství odborné sociální poradenství duševním onemocněním ,0 1, Siciální rehabilitace sociální rehabilitace ,8 3, pro duševně nemocné a osoby se zdravot. duševním onemocněním duševním onemocněním ,0 1, sociálně terapeutické dílny sociálně terapeutické dílny duševním onemocněním ,5 3, Denní a týdenní stacionář Duha denní stacionáře ,5 2, Denní a týdenní stacionář Duha týdenní stacionáře ,6 5, domov pro osoby se zdravotním domovy pro osoby se ZP ,8 35, domovy pro senioři ,8 23, domovy pro senioři ,1 13, Domov se zvláštním duševním onemocněním ,7 18, osoby se zdravotním domovy pro osoby se ZP ,8 42, Chráněné bydlení domovy pro osoby se ZP ,1 1, Chráněné bydlení domovy pro osoby se ZP ,0 20, Sociálně terapeutické dílny sociálně terapeutické dílny ,0 4, Pobytová služba pro osoby se zdravotním domovy pro osoby se ZP ,0 61, Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci azylové domy oběti domácího násilí ,6 4, Poradenské centrum - Rovné šance pro všechny odborné sociální poradenství osoby v krizi ,4 0, Senior-dům Soběslav domovy pro senioři ,1 23, Senior-dům Soběslav pečovatelská služba senioři ,6 4, domov pro domovy pro senioři ,0 30, sociální poradenství odborné sociální poradenství rodiny s dítětem/dětmi ,0 1, raná péče raná péče rodiny s dítětem/dětmi ,2 1, pro a osoby se zdravot ,7 6, domov pro domovy pro senioři ,7 16, domov pro osoby se zdravotním domovy pro osoby se ZP ,3 16, domov se zvláštním duševním onemocněním ,4 20, odlehčovací služby odlehčovací služby ,9 0, odlehčovací služby odlehčovací služby ,5 9, denní staconář denní stacionáře ,8 3, sociální poradny Denní centrum aktivit (DCA) odborné sociální poradenství osoby se sluchovým ,0 2, centra denních ,8 1, Nízkoprahový Klub Archa a Klub Domeček,integrované víkendové akce a letní tábory ,8 1, Bongo - nízkoprahové zařízení pro ,2 3, viz. hodnotící formulář - Odborné sociální poradenství Středisko pro a zdravotně postižené - Osobní asistence osobní asistence senioři ,7 2, Středisko pro a zdravotně postižené - Pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,7 1, Občanská poradna odborné sociální poradenství osoby v krizi ,7 0, Denní centrum Nazaretu, střediska DM CČSH, centra denních osoby s tělesným ,5 1, Podzámčí Borovany Sociálně terapeutická dílna Nazaretu - Borovany sociálně terapeutické dílny osoby s tělesným ,1 0, Charitní pečovatelská služba Malenice pečovatelská služba senioři ,4 1, Pístina - domov pro osoby se zdravotním domovy pro osoby se ZP ,0 30, Strana: 5

6 Ústav Jindřichův Hradec Chýnov Domov důchodců Jindřichův Hradec - domov pro domovy pro senioři ,0 39, Manželská a předmanželská poradna odborné sociální poradenství osoby v krizi ,8 0, Manželská a předmanželská poradna odborné sociální poradenství oběti domácího násilí ,0 1, Domov důchodců Budíškovice domovy pro senioři ,4 32, Ústav sociální péče denní stacionáře ,7 2, Ústav sociální péče týdenní stacionáře ,9 4, Ústav sociální péče domovy pro osoby se ZP ,4 47, Domov důchodců Velenice domovy pro senioři ,6 22, Domov důchodců Jindřichův Hradec - domov se zvláštním senioři ,5 5, Domov důchodců Třeboň domovy pro senioři ,3 15, Chýnov domovy pro senioři ,6 14, Chýnov senioři ,7 13, Bobelovka Denní pobyt denní stacionáře centrum ,9 1, pobytových a ambulantních Týdenní pobyt týdenní stacionáře ,0 14, Celoroční pobyt domovy pro osoby se ZP ,1 17, domovy pro senioři ,0 21, Budislav domovy pro senioři ,0 15, Bechyně, příspěvková domovy pro senioři ,5 22, Bechyně Denní a týdenní stacionář Klíček TEP, centrum Veselí nad Lužnicí Středisko rané péče SPRP HORIZONT, o. s KOČÍ-INVEST, a.s PhDr.Jan Veselý Hewer-občansk é o.s.portus Prachatice Sluníčko, Speciální domov SPMP - SPMP v ČR, o.s. Svaz neslyšících a nedoslýchavých Poradenské centrum STROOM Dub Dětské centrum Jihočeského kraje, Nemocnice Vimperk, o. p. s Sociální služby Města Milevska Tyfloservis, Prácheňské sanatorium Charita Kaplice ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním, o.s NADĚJE o.s Člověk v tísni, o.p.s Občanské volnočasových a terapeutických aktivit, Kaňka o.s. Mětská charita Milevsko Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Střep - středisko poradenství a péče o osoby se zdr Denní a týdenní stacionář Klíček, příspěvková Denní a týdenní stacionář Klíček,příspěvková denní stacionáře týdenní stacionáře ,2 4, ,4 6, domovy pro senioři ,3 26, terénní pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,4 7, raná péče Jihočeský kraj raná péče osoby se zrakovým ,8 2, Terapeutické dílny HORIZONT Písek sociálně terapeutické dílny ,7 2, Sociálně terapeutická dílna HORIZONT Protivín sociálně terapeutické dílny ,6 1, Pečovatelské služby Seniorského domu Písek pečovatelská služba senioři ,5 1, Seniorský dům Písek domovy pro senioři ,0 30, nesplněno formální kritérium č. 4 - viz. hodnotící formulář Rodinná poradna odborné sociální poradenství osoby v krizi ,6 0, Osobní asistence osobní asistence senioři ,1 0, Centrum volného času Céčko ,0 2, Sluníčko, Speciální domov SPMP - SPMP v ČR, o.s. denní stacionáře ,6 3, sociální poradna odborné sociální poradenství osoby se sluchovým ,7 1, centrum pro sluchově postižené a osoby se zdravot. osoby se sluchovým ,8 0, Sociálně terapeutické dílny STROOM Dub sociálně terapeutické dílny ,2 1, Centrum sociální rehabilitace STROOM Dub sociální rehabilitace ,2 1, Sociální rehabilitace pro matky nebo rodinné sociální rehabilitace rodiny s dítětem/dětmi ,8 3, příslušníky s max. 2 dětmi Pečovatelská služba v terénu - domácnosti klientů pečovatelská služba senioři ,3 15, Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče soc. sl. poskyt. ve zdrav. zař. senioři ,5 17, Domovy se zdravotním - Domeček domovy pro osoby se ZP ,2 25, pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,3 23, Milevsko domovy pro senioři ,1 12, Odlehčovací služba při domově pro Milevsko odlehčovací služby senioři ,8 2, Tyfloservis, - krajské ambulantní středisko ČESKÉ BUDĚJOVICE sociální rehabilitace osoby se zrakovým ,4 1, Prácheňské sanatorium domovy pro osoby se ZP ,5 43, Charitní pečovatelská služba Kaplice pečovatelská služba senioři ,9 5, Nízkoprahové zařízení pro Depo ,9 3, Tolerance Kaplice sociální rehabilitace osoby v krizi ,9 3, Občanská poradna Podpora odborné sociální poradenství osoby v krizi ,3 0, Osobní asistence v centru ARPIDA osobní asistence osoby s tělesným ,9 14, Raná péče s možností ubytování a stravy. raná péče osoby s tělesným ,7 4, Denní stacionář pro osoby s tělesným a kombinovaným denní stacionáře ,1 10, Sociálně terapeutické dílny v centru ARPIDA sociálně terapeutické dílny ,2 2, Centrum ARPIDA - modelové cvičné bydlení sociální rehabilitace osoby s tělesným ,8 1, Středisko Naděje Písek - Nábřeží, nízkoprahová zařízení pro ,5 3, Středisko Naděje Písek - Svatoplukova, sociálně aktivizační y pro rodiny pro rodiny s dětmi etnické menšiny ,1 2, s dětmi Středisko Naděje Písek - Purkratice,sociálně aktivizační y pro rodiny s dětmi pro rodiny s dětmi osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách ,9 2, Středisko Naděje Písek - Nábřeží, osoby v krizi ,7 1, Člověk v tísni,, Programy sociální integrace - osoby žijící v sociálně Písek vyloučených komunitách ,9 0, Denní stacionář - Centrum Kaňka denní stacionáře ,6 13, Odlehčovací služby - Centum Kaňka odlehčovací služby ,9 4, Raná péče - Centrum Kaňka raná péče ,6 1, Charitní pečovatelská služba pečovatelská služba senioři ,8 33, Osobní asistence osobní asistence senioři ,0 10, Nízkoprahové centrum pro Srdíčko - Jiloro ,6 3, Nízkoprahové zařízení pro VIP ,2 2, Domino služby následné péče duševním onemocněním ,6 3, Tolerance sociální rehabilitace ,7 6, Dům sv. Pavla - Azylový dům azylové domy osoby bez přístřeší ,9 3, osoby do 26 let věku Dům sv. Pavla - Dům na půl cesty domy na půl cesty opouštějí školská zař. pro výkon ústav. nebo ochran ,3 2, výchovy Dům sv. Pavla - Nízkoprahové denní centrum nízkoprahová denní centra osoby bez přístřeší ,1 4, Dům sv. Pavla - terénní programy osoby v krizi ,5 3, Dům sv. Pavla - noclehárna noclehárny osoby bez přístřeší ,1 0, Charitní pečovatelská služba Milevsko pečovatelská služba senioři ,0 2, Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. - Oddělení lůžek soc. sl. poskyt. ve zdrav. zař. senioři ,5 2, sociální péče Tlumočnické služby pro neslyšící tlumočnické služby osoby se sluchovým nesplňěno formální kritérium ,0 0, č. 6 - viz. hodnotící formulář 2009 CELKEM ,9 2374, Strana: 6

7 5. Přílohy k žádosti: 1. Střednědobý plán rozvoje Jihočeského kraje Aktualizace ekonomicko analytické části Střednědobého plánu rozvoje Jihočeského kraje pro rok Podpis ředitele/ředitelky krajského úřadu Jméno: Luboš Příjmení: Průša Titul : JUDr. Dne: Podpis: Razítko: Strana: 7

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název : 1.2 Adresa sídla úřadu: Jihočeský kraj U Zimního stadionu

Více

ID identifikátor služby. Druh služby

ID identifikátor služby. Druh služby Výše dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2016 (ke dni 29.2016) dotace v kole AC Facility, s.r.o. 24240931 7825745 domovy se zvláštním režimem 1

Více

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby DOTACE

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby DOTACE AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ručení 7825745 domovy se zvláštním režimem 1291000 109000 AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ručení6431239 pečovatelská služba 0 0 Není splněna podmínka

Více

Název poskytovatele IČO Právní forma ID Druh služby

Název poskytovatele IČO Právní forma ID Druh služby AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ruče 7825745 domovy se zvláštním režimem 276 000 Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. 25156349 Obecně prospěšn 4542627 domovy se zvláštním režimem 190 000 APLA Jižní

Více

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby DOTACE Důvod neposkytnutí dotace

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby DOTACE Důvod neposkytnutí dotace AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ručení 7825745 domovy se zvláštním režimem 2162000 Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. 25156349 Obecně prospěšná 7446328 domovy pro osoby se zdravotní 2460000 Alzheimercentrum

Více

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ručení 7825745 domovy se zvláštním režimem 402 101 255 000 Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. 25156349 Obecně prospěšná 4542627 domovy se zvláštním režimem 825 000

Více

Název poskytovatele IČO Druh sociální služby ID

Název poskytovatele IČO Druh sociální služby ID Pověření AC Facility, s.r.o. 24240931 domovy se zvláštním režimem 7825745 OSOV/190/ 21.1. 39 087 000 Kč AC Facility, s.r.o. 24240931 pečovatelská služba 6431239 OSOV/51/ 21.1. 5 021 000 Kč Alzheimercentrum

Více

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby DOTACE

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby DOTACE AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ručením omezeným7825745 domovy se zvláštním režimem 1023000 93200 AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ručením omezeným6431239 pečovatelská služba 0 0 nesoulad

Více

Navýšení dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2016 (ke dni ) identifikátor služby

Navýšení dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2016 (ke dni ) identifikátor služby Název posktovatele IČ ID identifikátor služb Druh služb 1 AC Facilit, s.r.o. 24240931 7825745 domov se zvláštním režimem 1023000 75500 1098500 2 Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. 25156349 4542627 domov se

Více

DOTACE. Název poskytovatele KRAJSKÝ DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK Žádost o dotaci z KDP IČO

DOTACE. Název poskytovatele KRAJSKÝ DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK Žádost o dotaci z KDP IČO Druh 1 26594463 Jihočeské centrum pro zdravotně 2 26594463 Jihočeské centrum pro zdravotně 3 26594463 Jihočeské centrum pro zdravotně 4 26594463 Jihočeské centrum pro zdravotně 5 26594463 Jihočeské centrum

Více

Druh služby Stav žádosti

Druh služby Stav žádosti Druh Stav žádosti 1 3 28149599 8098268 57 Azylové domy stornována 1 045 179 neposkytnutí 2 3 28149599 Rybka, 8098268 57 Azylové domy stornována 1 045 179 neposkytnutí 3 3 28149599 Rybka, 8098268 57 Azylové

Více

Zastupitelstvem kraje schválené dotace subjektům poskytujícím sociální služby na území JK pro rok 2006

Zastupitelstvem kraje schválené dotace subjektům poskytujícím sociální služby na území JK pro rok 2006 Příloha usnesení č. 39/2006/ZK Zastupitelstvem kraje schválené dotace subjektům poskytujícím sociální služby na území JK pro rok 2006 Poř. č. Název organizace Nemocnice Vimperk, o.p.s., 1. Obora 317, 385

Více

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Příloha č. 3 zápisu - usnesení č. 96/2014/ZK-10 Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Poř. č. Příjemce dotace/ žadatel 1 Městský

Více

Míru Vyšší Brod 40 Pečovatelská služba

Míru Vyšší Brod 40 Pečovatelská služba Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2015 ŽADATELÉ: Poř. 2 00246191 Město Vyšší Brod Obec, městská část hlavního města Prahy 4 70947571 Domov pro seniory Příspěvková Pohoda 5 26107287

Více

Název DT: Schválená částka DT: Sociální služby - Opatření Podpora sociálních služeb ,- Kč ŽADATELÉ: Celkové plánované náklady projektu v Kč

Název DT: Schválená částka DT: Sociální služby - Opatření Podpora sociálních služeb ,- Kč ŽADATELÉ: Celkové plánované náklady projektu v Kč Název DT: Schválená částka DT: Sociální služby - Opatření Podpora sociálních služeb 5 754 000,- Kč ŽADATELÉ: Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel Opatření Celkové plánované náklady

Více

PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH POSKYTOVATELI POVĚŘENÝMI JIHOČESKÝM KRAJEM PRO ROK 2017 A VÝŠE VYROVNÁVACÍCH PLATEB

PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH POSKYTOVATELI POVĚŘENÝMI JIHOČESKÝM KRAJEM PRO ROK 2017 A VÝŠE VYROVNÁVACÍCH PLATEB Název poskytovatele IČ poskytovatele Právn Město Bechyně nám. T. G. Masaryka 2, 00252069 391 65 Bechyně Obec 4084914 pečovatelská služba 2,5 40 Bechyně OSVZ/82/2016_1 900 000 Kč PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA,

Více

PŘEHLED POVĚŘENÍ VYDANÝCH JIHOČESKÝM KRAJEM PRO ROK 2016

PŘEHLED POVĚŘENÍ VYDANÝCH JIHOČESKÝM KRAJEM PRO ROK 2016 Název poskytovatele IČ Adresa poskytovatele Právní í Město Bechyně nám. T. G. Masaryka 2, 00252069 391 65 Bechyně Obec 4084914 služba 2,5 40 Bechyně OSVZ/82/2016_1 PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA Mírová 146, 398

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec IV-Perštýn

Více

Výše dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb v roce Velvarská 1650/11.

Výše dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb v roce Velvarská 1650/11. v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb v roce 25 Název poskytovatele IČ Adresa AC Facility, s.r.o. Na Michovkách I 77 242493 25243 Průhonice Na Michovkách I 77 AC

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Název DP. Žadatel Obec / město Název projektu Celkové náklady , , ,00 94,46

Název DP. Žadatel Obec / město Název projektu Celkové náklady , , ,00 94,46 Název DP 2017_Podpora služeb nedefinovaných v zák.108/2006 o sociálních službách Opatření 01, 02, 03, 04 bez alokace Schválená alokace celkem 4 500 000 Kč Počet žádostí celkem 72 Celkové náklady 12 834

Více

Klinická pracoviště ZSF JU (aktualizace září 2011)

Klinická pracoviště ZSF JU (aktualizace září 2011) Klinická pracoviště ZSF JU (aktualizace září 2011) KKL KLI KOP KPP KSO KRA KVZ katedra klinických a preklinických oborů katedra laboratorních metod a informačních systémů katedra ošetřovatelství a porodní

Více

Výsledky dotací A 2013

Výsledky dotací A 2013 Návrh počítá s dodatečným navýšením MPSV pro rok 2013. V rámci tvorby návrhu na rozdělení dodatečného navýšení ze strany MPSV byla vytvořena rezerva v rámci částky alokované na z rozpočtu hradeckého kraje

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Oblast péče o seniory (služby) Dům pokojného stáří svaté Ludmily 68 040 Dům pokojného stáří sv.ludmily zvl.rež. 105 360 Opora Pečovatelská služba OPORA 611 220

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika 1408443 A DOMA o.s. 27053679 osobní asistence Osobní asistence Čtyřlístek H 9 331,00 350 3 265 850 1 065 876 509 000 252 000 761 000 A DOMA o.s. 761 000 3009554 ACORUS, o.s. 67365256 krizová pomoc ACORUS

Více

organizace identifikátor sociální služba název projektu cílová skupina schválená dotace celkem CELSUZ - Odborné sociální poradenství

organizace identifikátor sociální služba název projektu cílová skupina schválená dotace celkem CELSUZ - Odborné sociální poradenství Přehled schválených dotací pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby na území města Brna pro rok 2018 - program I. (dle celkové částky pro organizaci) organizace identifikátor sociální

Více

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením Sociální služby pro osoby se zdravotním Osoby s mentálním Osoby s tělesným Osoby s duševním onemocněním Osoby s chronickým onemocněním Osoby se sluchovým Osoby se zrakovým Osoby s kombinovaným Osoby s

Více

Původní požadavek na Plzeňský kraj Pečovatelská služba Kč Kč Kč Kč

Původní požadavek na Plzeňský kraj Pečovatelská služba Kč Kč Kč Kč Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 - Plzeňský kraj" Poskytovatel

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Karlovarský kraj Závodní 353/88

Více

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba)

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba) Příloha č. 5 k 5/ZM/2016 A. Poskytovatelé sociální služby, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb ( 85 zákona o

Více

Služby sociální prevence ,20 CELKEM ,60

Služby sociální prevence ,20 CELKEM ,60 Aktualizace ke dni leden 2019 Příloha dokumentu - Systém podpory sociálních služeb pro občany města Hradec Králové schválený usnesením Zastupitelstva města Hradec králové č. 1528/2017 dne 31. 1. 2017 Sumarizace

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 211 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Karlovarský kraj Závodní 353/88

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

Kontaktní osoba: Mgr.Helena Kosová manaţerka firmy, mobil: 602 751 988 e-mail: kosova@financecb.cz

Kontaktní osoba: Mgr.Helena Kosová manaţerka firmy, mobil: 602 751 988 e-mail: kosova@financecb.cz Zadavatel: Občanské sdruţení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice IČ: 26663091 Zastoupeno: panem Josefem Bláhovcem, předsedou sdruţení www.chanceinnature.cz Kontaktní

Více

Přehled sociálních služeb na území města Havířova (aktualizováno k datu dle Registru poskytovatelů sociální služeb)

Přehled sociálních služeb na území města Havířova (aktualizováno k datu dle Registru poskytovatelů sociální služeb) Přehled sociálních služeb na území města Havířova (aktualizováno k datu 5.. 208 dle Registru poskytovatelů sociální služeb) Tabulka: Přehled organizací poskytující sociálních služby na území města Poskytovatel

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Dotace KHK

Dotace KHK Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2016 na podporu definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 6115340 Alžběta Limberská - Domácí péče Jičín

Více

Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016

Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016 Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016 Co jsou sociální služby? Sociální služby jsou jedním z nástrojů, systémů pomoci lidem, kteří se ocitli ve složité sociální situaci z důvodu: dlouhodobého

Více

IČ Žadatel dotace Název projektu/účel ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

IČ Žadatel dotace Název projektu/účel ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Přehled příjemců dotací z Programu podpory v soc. a zdrav. oblasti 2019 - registrované sociální služby ŽADATELÉ: 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb v Uherském Hradišti

Analýza poskytovatelů sociálních služeb v Uherském Hradišti Analýza poskytovatelů sociálních služeb Zpracovala: Ing. Jana Kozelková koordinátorka KPSS Cílem analýzy bylo především zjistit: základní údaje o poskytovatelích, zaměření činnosti, cílovou skupinu uživatelů

Více

Podpora sociálních služeb nedef. v zákoně č. 108/2006, Sb. o sociálních službách

Podpora sociálních služeb nedef. v zákoně č. 108/2006, Sb. o sociálních službách Název DP 2016 Podpora sociálních služeb nedef. v zákoně č. 108/2006, Sb. o sociálních službách Opatření 01, 02, 03, 04 finančně nerozděleno Schválená alokace 4 500 000 Kč Počet žádostí celkem Počet hodnocených

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU OBSAH FORMULÁŘE: Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje Evidenční číslo 2. Informace

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU OBSAH FORMULÁŘE: Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje Evidenční číslo 2. Informace

Více

organizace sociální služba název projektu cílová skupina schválená dotace celkem Chráněné bydlení sv. Anežky Chráněné bydlení sv.

organizace sociální služba název projektu cílová skupina schválená dotace celkem Chráněné bydlení sv. Anežky Chráněné bydlení sv. Přehled schválených dotací z rozpočtu města Brna pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby na území města Brna pro rok pro rok 2017 - program I. (dle celkové částky pro organizaci)

Více

stav žádosti nákladech číslo projektu v % neposkytnutí dotace , ,00 95,00 žádost převzata

stav žádosti nákladech číslo projektu v % neposkytnutí dotace , ,00 95,00 žádost převzata Název DP DP Podpora sociálních služeb nedefinovaných v zák.108/2006 Sb. o sociálních službách Schválená alokace celého DP 4 500 000 Kč Počet žádostí celkem 83 Celkové náklady 17 846 821,00 Kč Celkové požadované

Více

Diplomová práce. Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka)

Diplomová práce. Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka) Seznam příloh Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka) Příloha č. 2: Složení obyvatelstva ORP J. Hradec podle věku a pohlaví k 31. 12. 2010 (tabulka) Příloha

Více

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Příloha č. 3 IČO Název poskytovatele Identifikátor Druh služby 26681471 Centrum D8 o.p.s. 3478916 odborné sociální poradenství 62209256

Více

Název programu: Program podpory v sociální a zdravotní oblasti - rok Dotační titul: Sociální a zdravotní oblast - registrované sociální služby

Název programu: Program podpory v sociální a zdravotní oblasti - rok Dotační titul: Sociální a zdravotní oblast - registrované sociální služby Název programu: Program podpory v sociální a zdravotní oblasti - rok 2018 Dotační titul: Sociální a zdravotní oblast - registrované sociální služby Přehled žadatelů: Poř. 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč)

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč) Sumarizace nákladů a souvisejících hodnot sledovaných u služeb v aktuální síti města (včetně podrobného přehledu registrovaných sociálních služeb, kterým město Hradec Králové poskytlo finanční dotaci)

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Celkové náklady ORP KYJOV: SLUŽBY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENTVÍ 6 237 697 Kč počet MAXIMÁLNÍ PROCENTNÍ ORP POSKYTOVATEL IČO NÁZEV SLUŽBY REG. ČÍSLO POSKYTOVANÁ SLUŽBA

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

Navržené dotace pro rok 2019 do Rady města Ústí nad Labem - v případě požadované dotace do 50 tis. Kč

Navržené dotace pro rok 2019 do Rady města Ústí nad Labem - v případě požadované dotace do 50 tis. Kč příloha důvodové zprávy č. 1 Navržené dotace pro rok 2019 do Rady města Ústí nad Labem - v případě požadované dotace do 50 tis. Kč Dotační titul Organizace Název projektu/služby Navrhovaná dotace SA Self

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015

Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015 Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015 Kód služby Číslo registrace socální služby IČ Název žadatele Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2015 jednotka jednotka kvantitativně

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ve městě Mladá Boleslav

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ve městě Mladá Boleslav ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ve městě Mladá Boleslav na základě dotazování organizací poskytujících sociální služby na území města Mladá Boleslav uskutečněného v roce 2013 OBSAH ÚVOD... 3 1

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU OBSAH FORMULÁŘE: Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje Evidenční číslo 2. Informace

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Oblast péče o seniory Domov pro seniory Dobětice, p.o. zavádění konceptu Kinestetické mobilizace 7 000 Domov pro seniory Dobětice, p.o. Čtyři roční období - s

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Oblast péče o seniory Domov pro seniory Dobětice, p.o. koncept Bazální stumulace domov pro sen. 8 500 Domov pro seniory Dobětice, p.o. smyslové aktivizace domovy

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2019

SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2019 SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2019 Na základě projektu Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje v Jihomoravském kraji III a v návaznosti na práci Okresního multidisciplinárního týmu

Více

Vaše pravdivé odpovědi jsou pro nás cenné a předem Vám za ně děkujeme. Královská stezka o.p.s.

Vaše pravdivé odpovědi jsou pro nás cenné a předem Vám za ně děkujeme. Královská stezka o.p.s. Vážení uživatelé sociálních služeb, obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění našeho krátkého dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v ORP

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na a služby blízké službám sociálním v roce 2012 - za jednotlivé oblasti sociální péče v Kč Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Aktivizace

Více

AKČNÍ PLÁN 2018 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY

AKČNÍ PLÁN 2018 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY AKČNÍ PLÁN 2018 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY 2016 2020 1 Akční plán je prováděcím dokumentem Komunitního plánu sociálních služeb města 2016 2020 (dále KPSS). Je každoročně zpracováván pro

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb

DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb v rámci akce Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb v ORP Prachatice, reg. č. : CZ.1.04/3.1.03/65.00008 Název poskytovatele: Právní forma:. Registrovaná

Více

Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel

Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel Program podpory v sociální oblasti na Výše finančních prostředků na : Kč 5 758 800,00 Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel 1 26647214 Amalthea o.s. Podpora pro rodinu a dítě NE 0

Více

Počet klientů bez závislosti. Počet klientů - stupeň osobní asistence

Počet klientů bez závislosti. Počet klientů - stupeň osobní asistence Název služby Počet klientů Počet klientů bez závislosti Počet klientů - stupeň 1 Počet klientů - stupeň 2 Počet klientů - stupeň 3 Počet klientů - stupeň 4 37 sociální poradenství 6 225 39 osobní asistence

Více

Požadavek/ Maximální možná výše požadavku v rámci dofinancování

Požadavek/ Maximální možná výše požadavku v rámci dofinancování Příloha č. 1 - Příjemci dotací Dofinancování v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 - Plzeňský

Více

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost Stránka 1 Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 213 Název IČ Název služby 1/13

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

AKČNÍ PLÁN 2019 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY

AKČNÍ PLÁN 2019 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY AKČNÍ PLÁN 2019 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY 2016 2020 1 Akční plán je prováděcím dokumentem Komunitního plánu sociálních služeb města 2016 2020 (dále KPSS). Je každoročně zpracováván pro

Více

Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov

Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov Vážená paní starostko, vážený pane starosto, dovolujeme si požádat Vás o spolupráci při dotazníkovém šetření, jehož

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU OBSAH FORMULÁŘE: Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování služeb 1. Identifikační údaje Evidenční číslo 2. Informace o systému

Více

pracovní skupina regionu vyjádření města zařazení do zs Ano Ano Ano Ano 59 ok Jedná se o novou službu Zařazena do sítě

pracovní skupina regionu vyjádření města zařazení do zs Ano Ano Ano Ano 59 ok Jedná se o novou službu Zařazena do sítě pořadí Příloha č. 4 Návrh odborné pracovní skupiny odboru SV - Žádosti o změnu kapacit sociálních služeb a stávající sociální služby v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje poskytovatel identifikátor

Více

pořadí stanovisko skupiny registrace body Poznámka Závěr Příloha č. 3

pořadí stanovisko skupiny registrace body Poznámka Závěr Příloha č. 3 pořadí Příloha č. 3 Žádosti nové sociálná služby o zařazení do Základní sítě kraje k 1.7.2018 důvod pracovní vyjádření poskytovatel identifikátor druh služby místo poskytování podání soulad s AP skupina

Více

Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (SDL/OSVZ/ /09): Sběr zpracování a analýza dat potřebných pro plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice. STRUKTURA DAT

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK aktualizace Zásobník rozvojových záměrů pro rok 2019

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK aktualizace Zásobník rozvojových záměrů pro rok 2019 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2019-2. aktualizace Zásobník rozvojových záměrů pro rok 2019 Příloha č. 2 CÍLOVÁ SKUPINA, CÍLOVÁ SKUPINA (Pozn. ABAPO, s.r.o. 02672910 RZ_2019

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne ZK-05-2016-130, př. 7 počet stran: 5 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 2 ze dne 13. 9. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce

Více

Závěrečný seminář 24. listopadu VCVS ČR, o.p.s. Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji

Závěrečný seminář 24. listopadu VCVS ČR, o.p.s. Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji ZÁVĚREČNÝ SEMINÁŘ PROJEKTU SOUHRNNÁ ANALÝZA VÝSTUPŮ Olomouc 24. 11. 2009 Rostislav Honus Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. 1 Rok 2007 údaje o 222 službách (-83) Rok 2008 údaje o 259 službách

Více

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne 29. 5. 2014 Kód služby Číslo registrace socální služby IČ Název žadatele Název služby Druh služby Kód programu Požadavek na dotaci HMP 2014 jednotka

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Senioři

Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Senioři Vážená paní, vážený pane, Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Senioři Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov dovolujeme si požádat Vás o spolupráci při dotazníkovém šetření, jehož

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 Plzeňský kraj pro právnické

Více