Část bývalého vojenského prostoru Milovice Mladá, prodaná těsně před záměrem na vyhlášení národní přírodní rezervace.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Část bývalého vojenského prostoru Milovice Mladá, prodaná těsně před záměrem na vyhlášení národní přírodní rezervace."

Transkript

1 Vážený pane, vážená paní, vážení sponzoři, drazí dobrovolníci, milí přátelé a kamarádi, tak jako každý rok jsme tu s bilancováním předchozí sezóny. V loňském roce touto dobou jsme s nadějí a vírou na zlepšení hleděli do roku Těšili jsme se, že konečně dojde ke zmírnění dlouhodobě neudržitelného hektického tempa, které některým našim vedoucím pracovníkům znemožňuje jakýkoli odpočinek, takže vlastně ani neznají něco jako víkendy a svátky či osmihodinovou pracovní dobu. A jak to nakonec dopadlo? Až do května vypadalo, že se nám to skoro povedlo. Ne snad, že by se nudili, ale přece jen to už bylo o něco důstojnější než doposavad. Bohužel však tento stav vzápětí vystřídala hluboká krize, způsobená zcela nečekaným rozpadem některých obvyklých finančních pilířů (nevyšly nám některé tradiční větší granty, nechtěnou chybou krajského úředníka nám bylo o několik měsíců odloženo vyplacení částečného příspěvku na provoz záchranné stanice apod.). Rázem byla situace zcela opačná a dokonce natolik závažná, až hrozil úplný kolaps naší organizace. Zmítali jsme se nejen mezi zoufalým, i když obvyklým, nedostatkem času, ale k tomu i prostředků pro naši práci. Pochopitelně vše ještě více zkomplikovala snaha o hledání náhradních finančních a lidských zdrojů. Byla to doba, kdy nás držela nad vodou každá (sto)koruna, kterou nám mnozí příznivci a sponzoři posílají, stejně jako prodej každé budky či krmítka pro ptáky přes náš e-shop. Pomohlo nám i pochopení našich partnerů či pracovníků, kteří trpělivě (někdy i několik měsíců) čekali, až se nám podaří poslepovat potřebné prostředky pro zaplacení našich pohledávek a byli jsme rádi i za podporu některých obcí, které i přes našponované obecní či případně městské rozpočty dokázaly uvolnit alespoň symbolickou tisícikorunu. Zkrátka, jako už v minulosti mnohokrát, i letos jsme dokázali přestát další z nemilých krizí (jichž už jsme bohužel zažili až příliš mnoho) hlavně díky vstřícnému postoji mnoha desítek až stovek lidí, kteří se podílejí na naši práci, ať už jsou to nadšení dobrovolníci, štědří sponzoři, chápaví úředníci, svědomití zaměstnanci dorovnávající chybějící prostředky dobrovolnou prací, či ochotní a ohleduplní kolegové a partneři z nevládních organizací či soukromé sféry. Proto hned na úvod Vám všem co nejsrdečněji děkujeme, neboť společným úsilím se nám nakonec podařilo alespoň vše nejdůležitější udržet pohromadě a funkční i do budoucna. Pochopitelně výše uvedený stav se chtě nechtě musel někde promítnout právě proto, že místo abychom se naplno mohli věnovat naší práci, tedy ochraně přírody, museli jsme nemalou část sil a času věnovat shánění prostředků a řešení provozních krizových problémů. Část bývalého vojenského prostoru Milovice Mladá, prodaná těsně před záměrem na vyhlášení národní přírodní rezervace. Co se nám vloni nepovedlo Co nás mrzí asi nejvíce je, že jsme museli omezit práce na kampani upozorňující na dopady tuzemské spotřeby palmového oleje na přírodu v tropických oblastech Asie, Jižní Ameriky a bohužel čím dál více už i Afriky nebo oblastí severozápadně od Austrálie. Téměř zcela jsme museli zastavit i naše výzkumné a ochranářské aktivity na Slovensku, takže mj. jsme letos poprvé po pěti letech, kdy jsme začali pomáhat u našich slovenských sousedů, nezajistili v této zemi ani jednu akci pro naše dobrovolníky. To bohužel některé zdejší oslabené populace živočichů či rostlin na některých lokalitách v naší částečné péči posunulo o další krůček k jejich definitivnímu vymření.

2 Ačkoli na některých lokalitách dochází díky úsilí zdejších ochránců přírody a naštěstí čím dál více už i místních hospodářů k určitému zlepšení, stále zde momentálně zaniká celá řada krásných míst. Situace je o to smutnější, že sami moc dobře známe pověstnou přírodní bohatost a diverzitu některých slovenských lokalit. Občas je to dokonce tak, že to, co se v naprosto zbídačených populacích snažíme zachránit v Čechách či na Moravě dohromady na několika lokalitách rozesetých na několika tisících kilometrech čtverečných, tak na Slovensku roste a žije pohromadě třeba jen na jedné jediné louce, navíc i spolu s druhy, které u nás už mnohdy ani nenajdeme. Určitou útěchou nám je, že se nám alespoň podařilo sehnat určitou náhradu v podobě většího týdenního zájezdu studentů zahradnické školy z Rajhradu, kteří v rámci své praxe pomáhali v úzké spolupráci se správou CHKO Biele Karpaty s aktivní ochranou některých slovenských lokalit. Nepovedlo se nám zamezit prodeji části bývalého vojenského výcvikového prostoru Milovice Mladá v místech kde má být nyní vyhlášena národní přírodní rezervace. Snad se nám s novým vlastníkem pozemku podaří najít rozumnou řeč, protože nešetrné zásahy by mohly významnou měrou zničit zdejší unikátní společenstva. Nepodařilo se nám zatím nalézt dohodu s myslivci v Pileticích u Hradce Králové, kteří postupně ničí zdejší botanicky a zoologicky cennou stráň zástavbou a nevhodnými výsadbami dřevin. Výrazně jsme museli omezit i investice a opravy ubikací na záchranné stanici, neboť většinu prostředků pohltily provozní výdaje. A aby toho nebylo málo, tak se v poslední době začínají budit investoři, kteří by rádi zbudovali silnici přes nově chráněnou část přírodní památky na Plachtě, navzdory faktu, že původně tvrdili, že podobnou komunikaci nepotřebují a stačí jim obsluha objektů ze stávajících silnic. A to nemluvíme o tom, že i nadále jsou nezřídka velmi cenné orchidejové a motýlí louky měněny na smrkové, borové či poslední dobou i japonskotopolové plantáže a podobný osud postihuje i vytěžené pískovny či některé bývalé vojenské prostory, které jsou nezřídka posledními místy, kde nacházely mnohé druhy živočichů a rostlin svá útočiště. Pokračující stavební boom, který mění naši krajinu na obří skladiště, k tomu přerybněné a přehnojené vodní nádrže, ve kterých už kromě kaprů nastojato nic nežije, téměř všudypřítomné monokultury řepky olejky a kukuřice skrápěné chemikáliemi na rozlehlých plochách bez jakýchkoli rozčleňujících krajinotvorných prvků. Do toho invazivními a expanzivními druhy rostlin zarůstající bezlesé plochy, které jsou v nebývalé míře prohnojené dusíkovým prachem z umělých hnojiv, spady živin z výfukových plynů a komínů, travní porosty na zemědělské půdě celoplošně strojově sečené několikrát do roka do podoby travních pouští / navíc nezřídka během pár dní / od severu Evropy až po její nejjižnější jih a k tomu extrémní výkyvy a změny počasí vlivem probíhajících změn klimatu to vše jsou věci, které nadále způsobují pokračující vymírání mnohých druhů živočichů a rostlin. Bohužel se nám stále nedaří změnit neustálé ubývání biologické rozmanitosti (biodiverzity) nejen v rámci celé naší zeměkoule, ale dokonce ani v rámci Evropy, ba ani České republiky. Mizející hnědásek květelový některé z posledních populací v ČR se snažíme zachránit na Olomoucku.

3 A co se naopak daří? Na druhou stranu však víme, že bez naší konkrétní činnosti by mohlo být ještě hůře! Více jak 170 přírodně cenných lokalit zabírajících dohromady plochu přes 600 hektarů, u kterých dlouhodobě pomáháme s jejich aktivní ochranou (www.jarojaromer.cz/spolek) a které jsou rozeseté od České Lípy a Prahy přes celé východní Čechy, střední Moravu až na nejižnější moravský jih a úpatí Povážkého Inovce na západním Slovensku, přece jen už rozhodně je nezanedbatelný přínos pro zajištění přežití tisíců populací vzácných a ohrožených živočichů a rostlin. Když k tomu připočteme další desítky lokalit, na kterých pomáháme se zajištěním alespoň pasivní ochrany (návrhy na zajištění zákonné ochrany, doporučování vhodných opatření pro jejich aktivní ochranu, hájení přírody účastí ve správních řízeních) a stovky nových lokalit, na kterých každoročně zajišťujeme zoologické a botanické průzkumy a monitoring coby základ, na kterém pak stavíme následující ochranářská opatření, tak je náš přínos pro přežití živočichů a rostlin v naší přírodě ještě vyšší. Environmentální výchova ať už v našem ekocentru, ve školách či ve spolupráci se sdělovacími prostředky, provoz záchranné stanice, realizace živých zahrad a spousta dalších činností, na kterých se rok co rok podílíme, pak dotvářejí pověstnou třešničku na dortu. Toto není kuřátko, ale jedno z mláďat poštolky z hnízda zničeného během rekonstrukce domu, o které jsme se nějaký čas starali a nakonec jej adoptovali k náhradním rodičům ve volné přírodě. Provoz záchranné stanice někteří zajímavější pacienti typu jezevec v márnici V roce 2014 jsme v naší stanici přijali 612 živočichů. 319 z nich se nám podařilo navrátit zdravé zpět do volné přírody, přičemž další pacienti jsou ještě v léčení s předpokladem pozdějšího vypuštění. Další stovky (minimálně 500) pacientů se podařilo zachránit i díky naší non-stop zvířecí telefonické poradně. Mládě fretky, nalezené na ulici v Hradci Králové, bylo bezproblémovým pacientem. K letošním pozoruhodnějším pacientům můžeme počítat např. jezevce lesního, který si celkem i spokojeně, a patrně i delší dobu, lebedil v objektu nevyužívané márnice ve Zdoňově na Broumovsku. Z klidu jej vyrušili až stavební dělníci, kteří sem přišli zbudovat výkop pro kabel a kteří se jej natolik děsili, že byli z preventivně-bezpečnostních důvodů rozhodnuti jej udolat

4 krumpáči dříve, než na ně krvelačně zaútočí. Jezevce se nám naštěstí podařilo odchytit a vypustit na bezpečnější lokalitě, kde už nebude nikoho děsit. Hodně práce bylo se dvěma velkými koloniemi netopýrů rezavých, kteří byli nalezeni zimující během kácení doupných stromů. První kolonie ze Šonova u Nového Města nad Metují čítala 91 jedinců, druhá o celkovém počtu 51 jedinců pak pocházela z Blešna u Hradce Králové. Bohužel část netopýrů byla (po)rozřezána motorovou pilou, takže se zachraňovali těžko a některé jedince jsme museli z těchto důvodů i utratit. Na druhou stranu se nám ale nakonec podařilo úspěšně rozkmit a nakonec vypustit celkem 118 netopýrů rezavých z obou zmiňovaných kolonií. Mezi zajímavosti lze počítat i nahlášení labutě která se zatoulala do autoservisu v Malých Svatoňovicích na Trutnovsku. Což by samo o sobě nebylo nic až tak mimořádné, jenže po našem příjezdu jsme zjistili, že údajná labuť je ve skutečnosti husa labutí uprchlá ze zajetí. Žádní zdejší chovatelé vodní drůbeže však tento méně obvyklý druh nechovali a ani zdejší paní starostka netušila, čí by mohla být. Naštěstí však ten den probíhalo na zdejším městském úřadě setkání starostů z okolních obcí, kam jsme s husou nakonec zašli. Bylo z toho menší pozdvižení, neboť následně nemalá část starostů odbíhala ze sálu volat chovatelům z jejich obcí, ale díky tomu se nakonec majitele podařilo dohledat v rekordně krátkém čase během cca deseti minut. Chovatelkou byl paní ze sousední obce, která po huse už několik dní marně pátrala. K méně obvyklým případům patřila i slípka zelenonohá, kterou nechtěně srazil řidič dodávky až v Plzni. Protože musel rychle doručit zboží k zákazníkovi v Hradci Králové, chřástalovitého ptáka rychle doslova napěchoval do krabičky od čaje (žádnou vhodnější přepravku nenašel) a tento balíček nakonec po půl dni na cestách vyložil až u nás v Jaroměři. Kupodivu slípka nejenže přežila sražení dodávkou, ale dokonce i cestu v dosti stísněných podmínkách a za nějaký čas ji dokonce budeme možná už moci vypustit zpět do volné přírody. Do Plzně si ale už bude muset doletět po svých. K častým letošním pacientům patřili i netopýři pestří. Z čeho máme největší radost? Za naprosto klíčové považujeme rozšiřování aktivní péče o vůbec, nebo jen zcela nedostatečně, udržované přírodovědně cenné lokality. Např. činnost záchranné stanice by ztratila zcela svůj smysl, když bychom se zároveň nesnažili ve volné přírodě chránit a udržovat vhodné podmínky na lokalitách, kde jsou nejen naši zvířecí pacienti doma. Když např. po zranění vyléčíme a úspěšně navrátíme do přírody ježka, zajíce, ťuhýka nebo poštolku je to skvělé. Když ale zachráníme celou lokalitu, na které mohou celé rodiny, nebo spíše celé generace ježků, zajíců, ťuhýků a poštolek bezpečně vyvádět svá mláďata, tak je to ještě lepší! Tím spíše, když na stanovištích v naší péči vždy najdou dostatek potravy (tvořenou nejčastěji pestrou nabídkou hmyzu a různých rostlin), úkrytů, zimovišť a hnízdišť. A pokud je to navíc lokalita s mimořádným významem pro poslední přežívající populace některých druhů živočichů a rostlin v rámci celé střední Evropy, je to přímo důvod k oslavě.

5 Snaha o záchranu posledních středoevropských populací modráska ligrusového Jedno z takových míst, do jehož záchrany jsme se letos nově pustili, je národní přírodní rezervace Na Adamcích nedaleko Kyjova na jihovýchodní Moravě. Ačkoli zde naštěstí zatím nehrozí žádný přímý zánik v podobě nějakého investorského záměru či přeměně na smrkovou či borovou plantáž, pouhá několik let trvající absence vhodné údržby stačila k tomu, aby se zdejší unikátní druhy rostlin či živočichů dostaly na samou hranu své existence. Dvojnásob to platí pro modráska ligrusového, který zde ještě před pár lety míval jednu z nejpočetnějších populací v ČR. Jenže to bývalo před lety, kdy se tento motýl vyskytoval i na řadě dalších lokalit, ať už na Moravě, nebo v Čechách. Dnes je situace taková, že v Čechách přežívá jen na poslední lokalitě a ochraně přírody se jej snad podařilo zachránit doslova za vteřinu dvanáct. Na Moravě zůstaly už pouhé dvě lokality, na kterých balancuje doslova na hraně přežití. Zároveň se jedná i o jedny z posledních populaci v celé střední Evropě! NPR Na Adamcích je tedy jedním z těch posledních místeček, kde jsme tohoto motýla mohli ještě vloni spatřit. Bohužel je otázkou, zda ho zde budeme moci pozorovat i letos, protože situace je mimořádně závažná a aktuálně zde přežívá jen několik posledních vajíček a housenek. O nic lepší to není ani na druhé jihomoravské lokalitě. Na třetí ještě donedávna známé lokalitě modrásek ligrusový vymizel už vloni, nebo spíše předloni. Modrásek ligrusový na jedné z posledních jihomoravských lokalit. Snažili jsme se proto obě zbývající jihomoravské populace zajistit tak, aby zde modrásek ligrusový od teď našel co možná nejvhodnější podmínky pro svůj vývoj. Zalarmovali jsme odbornou ochranářskou veřejnost a patřičné úředníky státní ochrany přírody, spojili se s vlastníky a uživateli dotčených ploch, pustili se do ekologického výzkumu tohoto druhu a nakonec přímo na místě realizovali, případně koordinovali, opatření, která by mu snad mohla pomoci přežít. Nebýt našich aktivit Na Adamcích, tak by na této lokalitě tento druh vyhynul už letos. Takto zatím alespoň máme ještě nějakou naději... Je nasnadě, že spolu s naší snahou o záchrana modráska ligrusového se snažíme zlepšit podmínky i pro ochranu celé řady dalších mimořádně vzácných živočichů a rostlin, se kterými modrásek obývá stejné stanoviště. Další nové lokality, které se snažíme zachránit K dalším novým lokalitám, do kterých jsme se letos pustili, můžeme počítat např. stráň v Lipovce na Rychnovsku. Zde mj. snad stále přežívá jedna ze dvou posledních východočeských lokalit ostřice ptačí nožky. Dále to jsou bývalá odkaliště mezi Jívkou a Radvanicemi s mimořádným významem pro vzácné druhy vážek (mj. druhá nejbohatší lokalita vážek v celém Broumovském výběžku) a orchidejí, jako je např. kruštík tmavočervený a prstnatec pleťový. A také mokřady v bývalém kamenolomu u Jetřichova, kde snad stále ještě přežívá nejvzácnější česká žába ropucha krátkonohá, k tomu stepní a lesostepní společenstva na Svatém kopečku u Mikulova - tedy v samém srdci CHKO Pálava. Do péče jsme přibrali i další stráň na Moravskotřebovsku s jedněmi z posledních moravských populací hnědáska květelového, modráska černoskvrnného a saranče vrzavé, nebo třeba krásnou teplomilnou stráň mezi Čímyšlí a Újezdem pod Troskami na okraji CHKO Český ráj. Kromě jiného se tu nalézá mimořádně bohatá populace hořce brvitého.

6 Svatý Kopeček v CHKO Pálava je další ze 170 lokality, u kterých pomáháme s jejich aktivní ochranou. Působíme už v okolí vašeho města či vesnice? Pokud ještě ne, tak to možná už nebude dlouho trvat! Další z loňských novinek je naše štěpení. Už přes patnáct let si říkáme, že problémů, které je třeba řešit ve snaze o záchranu jednotlivých živočichů a rostlin, jejich populací, stanovišť, celé krajiny, je tolik, že pokud bychom chtěli všechno vyřešit, museli bychom se nejspíše naklonovat. A tak jsme si řekli a proč vlastně ne. Tím spíše, když každým rokem se oblast našeho zájmu rozpíná do čím dál vzdálenějších oblastí, což s sebou nezřídka přináší nečekané komplikace. Pokud např. navštívíme vlastníky ohrožených přírodovědně cenných lokalit kdesi na jižní Moravě, nebo v okolí Prahy a České Lípy s prosbou, zda bychom si nemohli jejich pozemek odkoupit či alespoň se o něj adekvátním způsobem (nejlépe se zapojením samotného vlastníka) začít starat, je pochopitelné, že jsme s naším návrhem krajně podezřelí. Jestliže kdosi neváhá jezdit přes celou republiku odkudsi z Jaroměře, aby komusi pečoval o louku, tak to přece není normální a musí v tom být nějaká levárna. Pro prvotním odbourání nejistoty nepomáhá ani trpělivé vysvětlování, že na lokalitách během naší péče záměrně přespáváme, abychom maximálně ušetřili pohonné hmoty, ovzduší i náš čas. A že když k tomu navíc využíváme práce dobrovolníků či alespoň levné práce nadšených studentů na brigádách, tak to až takový ekonomický nesmysl není, ale naopak se nám takto postupně daří zachraňovat další a další ohrožené a přitom velmi cenné lokality. Protože nejsme místní, jsme nezřídka podezřelí i potenciálním sponzorům, donorům udělujícím granty, úředníkům apod. Po čase sice zatím vždy počáteční nedůvěra roztála a nikdo z těch, kteří s námi dlouhodobě spolupracují se nad tím už nepozastavuje, ale začátky bývají většinou velmi trnité. Díky naší již řadu let trvající poctivé práci se dostáváme čím dál víc do povědomí nejen ochranářské obce. Proto asi není divu, že se na nás čím dál více nabalují nadšenci podobného ražení a to z celé ČR. Tudíž jsme se letos v létě rozhodli podpořit založení lokálních ochranářských organizací, které budou pracovat podobným (alespoň soudě dle dosavadních výsledků velice efektivním) způsobem, jakým doposud pracujeme my sami. A protože v našem případě nikdy není daleko od myšlenek a slov k vlastním činům, podařilo se nám v naprosto rekordním čase během několika posledních měsíců založit velice intenzivně spolupracující síť nevládních organizací po celé ČR. Z našeho popudu proto už vznikly základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Pardubicích (www.csoppardubice.cz), Brně (www.csopmorava.cz) a Jablonci (www.csoppodjestedi.cz). Krom toho se nyní snažíme přivést k životu i další základní organizace v Olomouci, Praze a Hradci Králové. A stejný model bychom časem rádi začali vytvářet i na Slovensku, Polsku a kdo ví, kde všude ještě ;). Cíl našeho snažení je jasný. Zamést si před vlastním prahem. Tedy pokusit se zastavit pokles biodiverzity (druhové i geologické rozmanitosti) v rámci regionu střední Evropy. A zároveň se už pomalu, ale o to systematičtěji, pouštět i do výzev na ochranu přírody (a potažmo i ochrany člověka) ve zbytku našeho světa. Pojďte do toho s námi, letos jsme vám možná blíž, než jste dosud tušili!

7 Posuny v antipalmářské kampani Po naší snaze o aktivní pomoc na Slovensku byla naší další zahraniční aktivitou snaha o (vy)řešení jednoho z aktuálně největších problémů celosvětové ochrany přírody. Tím je neblaze proslulý boom vzniku obřích plantáží palmy olejné, které doslova jako palmový mor začaly zachvacovat ještě donedávna nedozírné (pra)lesy v tropických oblastech. Důvod, proč jsme se pustili právě do palem, je jasný jako Češi, Moravané a Slováci jsme se na zhoršování problému začali přímo spolupodílet naší každodenní konzumací palmového oleje, kterého průměrný Čech spořádal už před lety více jak 3,5 kg ročně a dnes patrně ještě více. Aby toho nebylo málo, tak bohužel už i ti, kteří nejezdí na alternativní paliva typu LPG či CNG, krmí palmovým olejem i své plechové miláčky, protože palmový olej je i v ČR částečnou složkou biopaliv přidávaných do nafty či benzínu. Proto jsme se spolu s kolegy z ochranářské organizace Lestari v druhé polovině roku 2013 rozhodli založit Koalici proti palmovému oleji, jejímž cílem je neformálně sdružit všechny jednotlivce, tuzemské nevládní organizace, školy, biology, učitele, lékaře, veterináře, právníky, zoologické zahrady, umělce a časem patrně i politiky, zkrátka všechny, komu náš podíl na likvidaci tropických lesů není lhostejný a mají vůli jej jednou provždy vyřešit. Od doby založení koalice se jejími členy stalo více jak čtyřicet nevládních organizací z ČR i Slovenska, přes třicet biologů a k nim i prvních deset učitelů, šest veterinářů, čtyři lékaři, dvě hudební skupiny i první ZOO. Zároveň už o členství a následném zapojení do kampaně jednáme, krom výše uvedených kategorií osob, také s prvními právníky, umělci a osobnostmi veřejného života. Nejen že palmové plantáže tygrům přímo likvidují potravu a životní prostor, ale navíc výrazně usnadňují práci pytlákům.

8 Úzkou spoluprací jednotlivých členů koalice se nám po delší době porodních bolestí podařilo vytvořit velice zdařilé webové stránky Jsou nabyté informacemi o problematice palmového oleje i odkazy, ze kterých lze čerpat další poznatky. Kromě výpovědí Čechů, kteří problém v tropických zemích spatřili a zažili doslova na vlastní kůži, nově obsahují i fotografickou databázi prvních stovek tuzemských výrobků bez obsahu, či s obsahem, palmového oleje. To proto, abychom se jako ekologicky uvědomělí spotřebitelé mohli snadněji orientovat (bez nutnosti luštění složení na obale), kterým výrobkům se raději vyhýbat, a po kterých naopak můžeme bez výčitek svědomí sáhnout. Alespoň tedy pokud nám není lhostejný problém zaživa upálených či pohřbených orangutanů, vymírajících tygrů, slonů, goril, šimpanzů, medvědů malajských, tapírů, levhartů, papoušků, plazů, žab, motýlů zkrátka doslova armády mnohdy kriticky ohrožených druhů, kterým gigantický rozvoj palmových plantáží zasazuje pověstnou poslední ránu. A to nemluvě o tom, jak rozmachem palmových plantáží trpí původní domorodci. Kromě místních obyvatel žijících v bezprostředním okolí plantáží (viz film Zelená poušť, či zde), mají však potíže s palmářským průmyslem kupodivu i některá velká asijská města, která jsou zahalena do dýmu obřích požárů vznikajících hlavně v oblasti Indonésie právě v důsledku vypalování pralesů za účelem zřizování nových plantáží (více zde). A aby toho nebylo málo, objevují se dokonce první náznaky, že za poslední velkou vlnou epidemií eboly v subsaharské Africe mohou stát rozšiřující se palmové plantáže (více zde)! Palmový průmysl už začíná ničit i přírodu Afriky, kde jsou jím mimo jiné ohrožování i šimpanzi. Kromě již zveřejněných fotografií výrobků z hlediska (ne)přítomnosti palmového oleje mají jednotliví členové koalice nafoceno dalších několik set konkrétních výrobků, které budeme postupně přidávat k těm již publikovaným. K tomu se nám již ozývají první školy, které by se rády se svými žáky zapojily do mapování tuzemského trhu. Zdaleka největším oříškem pro nás nebylo až tolik vytvoření databáze výrobků s ohledem na to, zda (ne)obsahují palmu olejnou, ale to, že jsme se zároveň snažili výrobky roztřídit i podle dalších negativních či naopak pozitivních vlivů na životní prostředí. Každý výrobek proto po rozkliknutí obsahuje navíc i informace, jak se na jeho dopady na přírodu díváme jako ekologicky uvědomělí spotřebitelé. Tato nově vznikající databáze je v rámci

9 celé ČR unikátní a zcela jistě první vlaštovkou umožňující lidem majícím vztah k přírodě a životnímu prostředí snazší orientaci v tom, jaké konkrétní dopady na přírodu může mít naše zdánlivě zcela nevinné každodenní nakupování. Prozatím je databáze zacílena hlavně na potraviny a drogérii, ovšem konečným cílem je zmapování celého tuzemského trhu včetně výrobků, které už s palmovým olejem nebudou mít nic společného. Výsledkem by měl být jednoduchý nástroj nejen pro environmentálně uvědomělé spotřebitele, ale i pro ekologicky uvědomělé výrobce, kteří v něm mohou najít vhodnou inspiraci pro šetrnější podnikání. O problémech s palmovým olejem začala v roce 2014 koalice informovat i přes Facebook. Dosavadní dosah příspěvků bývá až přes 30 tisíc uživatelů. Stránku zatím označilo jako svoji oblíbenou, nebo přímo sdílelo, přes 1300 osob a zájem pochopitelně nadále prudce stoupá. Koalici se rovněž podařilo zpracovat a vydat informační letáky, plakáty a infopanely My nakupujeme oni umírají, které následně distribuuje všem zájemcům o jejich šíření na veřejnost. To, že zájem o řešení problému stoupá, dokazuje i čím dál větší zájem různých organizací i jednotlivců, které si mj. i aktivně píší o letáky, takže dosavadní náklad cca 14 tisíc bude už brzo rozebrán. Usilujeme např. i o to, abychom se stali členy RSPO, což je mezinárodní iniciativa která se volně překládá jako Kulatý stůl pro udržitelnou produkci palmového oleje. Tvoří jej kromě producentů, distributorů a prodejců palmového oleje a výrobků z něho i různé nevládní organizace. Díky oficiálnímu členství a tím i hlasovacímu právu bychom mohli přímo ovlivňovat celosvětové trendy v palmářském průmyslu. Někteří z našich členů či příznivců (a dokonce i někteří naši sponzoři) se rozhodli pomoci s řešením palmového problému přímo na místě. Kromě Standy Lhoty, který v tomto směru pracuje jako zaměstnanec ZOO Ústí nad Labem dlouhodobě, jsou to dnes už i další lidé, kteří spojují své exotické cestovatelské touhy s potřebou pomoci vyřešit tento problém. V těchto dnech proto např. zjišťují, jaké panují podmínky v certifikovaných i necertifikovaných plantážích nejen v Indonésii, ale už i také Indii. Afrika no problem! Od (pra)lesů v jihovýchodní Asii je už alespoň obrazně řečeno coby kamenem dohodil do (pra)lesů tropické Afriky. A vlastně do Afriky vůbec. Proto snad není ani divu, že jsme se v letošním roce rozhodli začít pomáhat i v Africe. Navázali jsme užší spolupráci se dvěma tuzemskými organizacemi, které se ochraně africké přírody již nějaký čas věnují. Nejprve to bylo začínající občanské sdružení Udržitelný život, které se věnuje environmentálně rozvojovým projektům v Ugandě (www.projektiky.cz). Je velmi sympatické, že za relativně malé částky v řádu stokorun až tisícikorun, je zde možné zrealizovat projekty, které pomohou nastartovat nejen aktivní ochranu či případně alespoň částečnou obnovu již zničené přírody, ale zároveň podstatnou měrou pomohou místním lidem. Pomáháme proto s propagací, zapojováním českých škol, sháněním finančních prostředků i dobrovolníků ochotných zapojit se do práce jak na území ČR, tak i přímo v Africe. A podobně jsme ke sklonku roku začali snažit pomáhat i další české organizaci tentokráte na ochranu slonů - Save Elephanst. (http://save-elephants.org). Snažili jsme se rozsáhlejší

10 propagací získat prostředky na vývoj unikátního obojku. Zařízení, které by mělo pomoci minimalizovat pytláctví za účelem získání slonoviny a rohoviny. Jen z toho, co víme, se naši členové a příznivci složili částkou více jak 10 tisíc korun, ale patrně mohl být díky propagaci náš přínos ještě vyšší (celková vybraná částka byla nakonec ještě o 100 tisíc korun větší). Protože Česká republika je jednou z tranzitních zemí, přes kterou se sloní kly a nosorožčí rohy pašují, rozhodli jsme se navázat na velice úspěšnou akci ZOO Dvůr Králové, která v roce 2014 spálila svoje zásoby rohoviny, aby upozornila na fakt, že s rohy se neobchoduje a snažila se tak vyřešit příčinu pytláctví tedy zvyšování poptávky. Tím, že jedním z těch, kdo rohy na hranici podpaloval, byla i česká Miss Earth 2013 a moderátorka TV Prima Monika Leová, která má vietnamské kořeny, odvysílala informace o spálení nosorožčí rohoviny i média a ve Vietnamu a Číně. Tedy v zemích, ve kterých je po obou komoditách největší poptávka. Akce byla další z ukázek toho, že v dnešním globalizovaném světě jsme z ČR schopni pomáhat řešit problémy zdánlivě naprosto vzdálené a od nás neřešitelné. Proto jsme se nakonec i my rozhodli uspořádat první symbolické spálení slonoviny na území ČR. Chtěli jsme nejen upozornit na děsivé masakrování slonů (více jak 100 slonů je zabito každý den), ale hlavně upozornit na možnosti ochrany. Tedy toho, co jako občané naší země můžeme pro slony učinit. Ať už jde o pomoc s výcvikem celních psů (první pes vycvičený v ČR už dnes v Africe vyhledává slonovinu a další pytlácký kontraband), možnost zaslání jízdních kol a dalšího vybavení pro africké strážce prostřednictvím české organizace Kola pro Afriku a podobnými způsoby. Sloní kly nám vyráběly děti ze škol a oddíly mladých ochránců přírody z našeho kraje, což už samo o sobě zvedlo informovanost o tomto problému. Vlastního spálení slonoviny se pak kromě několika desítek přihlížejících účastnila i Česká televize, která následně o snaze Čechů o (vy)řešení pytlačení slonů odvysílala reportáž v hlavní zpravodajské relaci. To je tedy v kostce alespoň nejstručnější výčet našich loňských aktivit realizovaných s vaší pomocí a zároveň i nastínění nejhlavnějších problémů, které jsme právě i díky vám zvládli překonat. Ještě jednou tedy děkujeme za vaši pomoc a přízeň a budeme se těšit na další spolupráci ve společné snaze o lepší svět. Za všechny okolo Českého svazu ochránců přírody JARO Jaroměř David Číp

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Předmluva Hodnota biodiverzity 71 Ekologická ekonomie 74 Přímé ekonomické hodnoty 79

Předmluva Hodnota biodiverzity 71 Ekologická ekonomie 74 Přímé ekonomické hodnoty 79 Předmluva 13 1 Definice biologie ochrany přírody 15 Podstata a původ biologie ochrany přírody 17 Filozofické základy biologie ochrany přírody 19 Význam biologie ochrany přírody 22 Mezioborový přístup -

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK11_hadi_ZZ_790_w.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Údaje o projektu název projektu: Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 790/2011 program:

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ Výroční zpráva 2008 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ ZO ČSOP Hošťálková se představuje Naše občanské sdružení bylo založeno v roce 2007 za účelem provozování záchranné stanice

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

Co prozradí žáby zpěvem?

Co prozradí žáby zpěvem? Co prozradí žáby zpěvem? ( Obojživelníci Vysočiny a jejich biotopy ) Jaromír Maštera Autoři většiny fotografií: Jaromír Maštera a Jan Dvořák Co prozradí žáby svým zpěvem? 1) Je jaro! zima definitivně skončila

Více

Projekt KURA KURA vstupuje do další etapy

Projekt KURA KURA vstupuje do další etapy Strana 1 / 1 Projekt KURA KURA vstupuje do další etapy Po čtyřech letech překonávání překážek indonéské byrokracie se podařilo vedení brněnské zoologické zahrady a její partnerské indonéské nadaci získat

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

Pojďte s námi do přírody

Pojďte s námi do přírody Pojďte s námi do přírody závěrečná zpráva projektu Vojtěch Kodet prosinec 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pojďte s

Více

Ochrana volně žijících šelem a dravců

Ochrana volně žijících šelem a dravců Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Ochrana volně žijících šelem a dravců Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.24 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

Přílohy. Obrazová příloha. Orangutan bornejský v Zoo Ústí nad Labem. Kočkodani husarští v Zoo Ohrada

Přílohy. Obrazová příloha. Orangutan bornejský v Zoo Ústí nad Labem. Kočkodani husarští v Zoo Ohrada Přílohy Obrazová příloha Orangutan bornejský v Zoo Ústí nad Labem Kočkodani husarští v Zoo Ohrada Orangutan sumaterský v Zoo Liberec Makak magot v Zooparku Chomutov Samec Richard v Zoo Praha Orangutan

Více

LOUKY a PASTVINY. Jan HORNÍK. projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea

LOUKY a PASTVINY. Jan HORNÍK. projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea LOUKY a PASTVINY Jan HORNÍK projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea Podpořeno grantem z islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního

Více

Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku

Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku občanské sdružení Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku Zpráva z akce pro veřejnost Jaromír Maštera červenec

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody dle Smlouvy č. OSKOL/FRM/000847/2015/Pal o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu statutárního

Více

Transfery obojživelníků u Svitáku 2015

Transfery obojživelníků u Svitáku 2015 Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Transfery obojživelníků u Svitáku 2015 Závěrečná zpráva projektu Foto: Tibor Neskromník Tibor Neskromník,

Více

Úloha odumřelého dřeva v lesních porostech

Úloha odumřelého dřeva v lesních porostech www.npsumava.cz Úloha odumřelého dřeva v lesních porostech Miroslav Černý, Aleš Kučera Správa NP a CHKO Šumava Význam odumřelého dřeva - obsah organické hmoty v lesní půdě - půdní vlhkost - členitost

Více

Vážení přátelé přírody,

Vážení přátelé přírody, RNDr. Lukáš Spitzer Muzeum regionu Valašsko, p.o. entomolog, vedoucí Přírodovědného oddělení Vsetín http://www.muzeumvalassko.cz/kontakt/adresar/lukas-spitzer/ Vážení přátelé přírody, při Vašich terénních

Více

Jak se točí se zvířaty?

Jak se točí se zvířaty? Jak se točí se zvířaty? Dne 18. 6. 2013 navštívili žáci školy, kteří docházejí na předmět mediální výchova, kameramana a majitele televizního studia Lemuria pana Jiřího Bálka. Ze školy jsme to k němu domů

Více

Tygři jsou obligátní masožravci. Dávají přednost lovu velkých kopytníků, často zabíjejí divoká prasata, a občas jelena.

Tygři jsou obligátní masožravci. Dávají přednost lovu velkých kopytníků, často zabíjejí divoká prasata, a občas jelena. Dominik Dufek Třída: 7.C Datum: 7.3 2013 Zeměpisné rozšíření: Čína Zajímavosti: poslední volně žijící jedinec tohoto poddruhu byl spatřen v roce 1994 a proto se má za to, že tygr jihočínský ve volné přírodě

Více

Transfery obojživelníků u Svitáku 2016

Transfery obojživelníků u Svitáku 2016 Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Transfery obojživelníků u Svitáku 2016 Závěrečná zpráva projektu Foto: Jaromír Maštera Tibor Neskromník,

Více

Ochrana zvířat s využitím znalostí etologie - jak zvládnout kontroverzní témata. Ing. Lenka Skoupá

Ochrana zvířat s využitím znalostí etologie - jak zvládnout kontroverzní témata. Ing. Lenka Skoupá Ochrana zvířat s využitím znalostí etologie - jak zvládnout kontroverzní témata Ing. Lenka Skoupá Právo a zvířata Mezi hlavní orgány ochrany zvířat patří Ministerstvo zemědělství a Státní veterinární správa.

Více

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km)

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Tisková zpráva a pořádají druhý ročník charitativního běhu Prahou BĚH PRO GORILY NA KTERÉM STAČÍ I JÍT sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Výnos z akce půjde na

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

40.Tropické deštné lesy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

40.Tropické deštné lesy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Krajinná sféra a její zákl.části 40.Tropické deštné lesy Tropické a deštné lesy Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace:

Více

OBSAH. ZÁKON č. 114/1992 Sb., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY... 1

OBSAH. ZÁKON č. 114/1992 Sb., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY... 1 OBSAH Zkratky právních předpisů........................................ XI Seznam předpisů citovaných v komentáři.......................... XIV Předmluva...................................................

Více

Ze dne: 28.9. 2012 Místo konání: Vysočany (TC) - Chrančovice (PS) Sedlíkovice (ČB)

Ze dne: 28.9. 2012 Místo konání: Vysočany (TC) - Chrančovice (PS) Sedlíkovice (ČB) TISKOVÁ ZPRÁVA Název - téma: Příběh vejce černého čápa z Vysočan. Ze dne: 28.9. 2012 Místo konání: Vysočany (TC) - Chrančovice (PS) Sedlíkovice (ČB) Vlastní zpráva: Všechno to začalo 2.5. 2012 brzy ráno

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Skáče žába. Jaro Léto Podzim - Zima. Příběhy kamenů I

Skáče žába. Jaro Léto Podzim - Zima. Příběhy kamenů I Skáče žába Jak se žáby pohybují, čím se živí, kde žijí, jak jim můžeme pomáhat. Každá žabka jinak zpívá. Ukázky SOMSO modelů, výukové obrázky, poslech hlasů žab, pohybová aktivita dětí. Vhodné pro mateřské

Více

DRUHOVĚ NEJBOHATŠÍ LOKALITY NA ZEMI. David Zelený Masarykova univerzita Brno

DRUHOVĚ NEJBOHATŠÍ LOKALITY NA ZEMI. David Zelený Masarykova univerzita Brno DRUHOVĚ NEJBOHATŠÍ LOKALITY NA ZEMI David Zelený Masarykova univerzita Brno HLAVNÍ OTÁZKY: Co je to diverzita, biodiverzita a druhová bohatost? alfa, beta a gama diverzita endemismus Kde na Zemi je největší

Více

Nabídka výukových programů

Nabídka výukových programů Nabídka výukových programů s environmentální, historickou a přírodovědnou tématikou pro MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a SŠ Více informací a o dalších aktivitách pro školy se dozvíte na www.mpcr.cz v rubrice

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

KUŇKA OHNIVÁ a ČOLEK VELKÝ na Vysočině a příklady vhodného managementu

KUŇKA OHNIVÁ a ČOLEK VELKÝ na Vysočině a příklady vhodného managementu KUŇKA OHNIVÁ a ČOLEK VELKÝ na Vysočině a příklady vhodného managementu Jaromír Maštera říjen 2013 Obojživelníci na Vysočině Česká republika - 21 druhů Vysočina - 15 druhů: mlok čolek velký čolek horský

Více

Centráček. (časopis Centra péče o duševní zdraví) 5/2016. 2. vydání

Centráček. (časopis Centra péče o duševní zdraví) 5/2016. 2. vydání Centráček (časopis Centra péče o duševní zdraví) 5/2016 2. vydání Poděkování Tímto bych chtěla vyjádřit své díky hlavně paní Ivě, která přišla s nápadem vytvořit náš vlastní časopis a také za oslovení

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP Správa dokumentů OP Přednáška KGG/UOZP Ze zákona č. 114 Sb. Ústřední sbírku listin ochrany přírody (USOP) vede z pověření Agentura ochrany přírody a krajiny ČR www.nature.cz, www.drusop.cz Podrobnosti

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost AEO mají za úkol: Podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního

Více

Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech

Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech Sympozion 17. 3. 2016 Praha 1. Česká společnost, z. s. Podbořany Síť mateřských center projekt Akademie svobodného a aktivního občanství

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE Analytická část Zpracovatelé ATEM s.r.o. EIA SERVIS s.r.o. Hvožďanská 2053/3 U Malše 20 148 00 Praha 4 370 01 České Budějovice Únor 2007 Koncepce ochrany

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 5. Průřezové téma - ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Ekosystémy les (les v našem okolí; produkční a mimoprodukční významy lesa) pole (změny okolní krajiny vlivem význam způsoby

Více

Podpora populace užovky stromové

Podpora populace užovky stromové KVK09_hadi_ZZ_D771_w.doc str. 1 Název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 771/2009 program: Záchranné

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

VY_32_INOVACE_02.19 1/7 3.2.02.19 Člověk a příroda

VY_32_INOVACE_02.19 1/7 3.2.02.19 Člověk a příroda 1/7 3.2.02.19 Společenstvo organismů cíl - znát pojem společenství - uvést příklad rostlinného a živočišného společenství - ve vodě i na souši žijí společně druhy organismů, vytváří rostlinná a živočišná

Více

Pokřivená ekologie biopaliva

Pokřivená ekologie biopaliva Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Pokřivená ekologie biopaliva Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.32 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr. Aleš

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK11_OMOO_ZZ_789_w.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Dříve velmi oblíbená odrůda Ontario (září 2011) Údaje o projektu název projektu: Záchranné mapování ovocných

Více

Přizpůsobení rostlin a živočichů prostředí

Přizpůsobení rostlin a živočichů prostředí Přizpůsobení rostlin a živočichů prostředí Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.22 Vzdě lávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní

Více

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ZPRÁVA O POMOCI V ETIOPII ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ekvtisni.cz strana 1 / 5 Voda nad zlato Více než 700 milionů obyvatel planety nemá přístup k nezávadné pitné vodě. Téměř polovina

Více

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Základní princip solárního ohřevu Absorpce slunečního záření Sluneční energie, která dopadá na zemský povrch během slunečného dne, se dokáže vyšplhat

Více

OCHRANA PLAZŮ V ZAJETÍ

OCHRANA PLAZŮ V ZAJETÍ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3.

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. Tento projekt je realizován v rámci Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. 2012 Tento projekt je realizován v rámci

Více

Euchalcia consona Fabricius 1787

Euchalcia consona Fabricius 1787 Euchalcia consona Fabricius 1787 Euchalcia consona je podle mne jedním z nejkrásnějších kovoleskleců s nimiž je možné se setkávat od jara do konce léta. Tento motýl mne svým způsobem očaroval a tak jsem

Více

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Žádost o fin. podporu z OP VK - IP obl. podpory unit costs

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Žádost o fin. podporu z OP VK - IP obl. podpory unit costs Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 V roce 2009 naši činnost podpořili: A desítka dobrovolníků, kteří odpracovali bezúplatně více než 1tisíc hodin ve prospěch Trojmezí.

Více

e-věstník 01 /2013 Správy CHKO Pálava a KS Brno Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 11. března 2013 Úvodem

e-věstník 01 /2013 Správy CHKO Pálava a KS Brno Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 11. března 2013 Úvodem Úvodem Vážení čtenáři, dostáváte do rukou první číslo našeho elektronického věstníku. Rádi bychom touto cestou oslovili zejména ty, kteří v Chráněné krajinné oblasti Pálava žijí, hospodaří, přispívají

Více

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu zemského povrchu. Hlavní příčinou odlesňování je po staletí

Více

Výroční zpráva FOUSEK o. s. za rok 2012

Výroční zpráva FOUSEK o. s. za rok 2012 Výroční zpráva FOUSEK o. s. za rok 2012 Fousek o. s. Lidická 247/26, 417 02 Dubí u Teplic 2 E-mail: info@fousek-os.cz Telefon: +420 731 648 264, +420 723 489 796 IČ: 26567971 Během roku 2012 byla hlavní

Více

Pomáháme lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního i kulturního dědictví.

Pomáháme lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního i kulturního dědictví. Pomáháme lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního i kulturního dědictví. LÍSKA je regionální neziskovou organizací zabývající se environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou. Naší

Více

Není Lešná jako Lešná

Není Lešná jako Lešná TISKOVÁ ZPRÁVA Dne: 13. 7. 2012 Místo: Zámek Lešná Valašské Meziříčí Organizace: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje Není Lešná jako Lešná Rarita Zlínského kraje způsobuje turistům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

SOKOLÍCI. Kroužek mladých myslivců a ochránců přírody při MS Hrouda Zdice

SOKOLÍCI. Kroužek mladých myslivců a ochránců přírody při MS Hrouda Zdice SOKOLÍCI Kroužek mladých myslivců a ochránců přírody při MS Hrouda Zdice Návštěva pozorovacího srubu volně žijící zvěře v NP Šumava Na návštěvě v NP Šumava lovecká chata, kde jsme bydleli a rybí líheň

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

3. Přírodní památka Kamenec

3. Přírodní památka Kamenec 3. Přírodní památka Kamenec Na rozhraní katastrů Panské Nové Dvory a Dobrá u Frýdku-Místku severně od silnice z Frýdku-Místku do Dobré se nalézá přírodní památka Kamenec. Velmi cenný mokřadní biotop s

Více

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 TÉMATA: Program rozvoje venkova BIO AKADEMIE 2011 Člověk v zemědělské krajině Projekt Ekozemědělci přírodě Sluňákovské

Více

Yvonna Gaillyová, Ekologický institut Veronica Budoucnost, jakou chceme RIO + 20 Praha, 15. března 2012

Yvonna Gaillyová, Ekologický institut Veronica Budoucnost, jakou chceme RIO + 20 Praha, 15. března 2012 Yvonna Gaillyová, Ekologický institut Veronica Budoucnost, jakou chceme RIO + 20 Praha, 15. března 2012 v krajině s pestrou mozaikou lesů, pastvin, zahrad a sadů leží malá obec Hostětín. Vesnice je známá

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Důsledky nedostatku pitné vody

Důsledky nedostatku pitné vody Důsledky nedostatku pitné vody Není možné žít bez pitné vody. Když člověk nemá pravidelný přísunu pitné vody dochází k postupné dehydrataci, jejímž prvním příznakem je pocit žízně je tedy logické, že dehydratovaný

Více

Máme únor, a tak. Orgie.

Máme únor, a tak. Orgie. 50 FOTOVIDEO ÚNOR 2015 PRAXE / Máme únor, a tak Orgie. PETR JAN JURAČKA www.juracka.eu juracka@natur.cuni.cz www.facebook.com/petrjanjuracka Ne, nebudu se na ty fotky koukat. Zaplatit si zájezd do Afriky,

Více

ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZNEČIŠTĚNÍ VODY

ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZNEČIŠTĚNÍ VODY ABSTRAKT V rámci projektu ENVI-MOBILE, jehož cílem je poskytnout učitelům základních a středních škol inovativní výukové materiály zaměřené na environmentální výchovu, jsme realizovali krátký průzkum veřejného

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

akce pro školy a veřejnost

akce pro školy a veřejnost akce pro školy a veřejnost Hradec Králové a okolí tolice dětelová ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Září 2012 Den zemědělství Královéhradeckého kraje se Střediskem ekologické výchovy SEVER 14. 9. 2012, pátek, 9:00

Více

O CESTOVÁNÍ SE ZVÍØATY

O CESTOVÁNÍ SE ZVÍØATY ZDE INFORMUJE STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ÈR O CESTOVÁNÍ SE ZVÍØATY PETR PEJCHAL, PETR MAJER Èas letních prázdnin a dovolených se již nezadržitelnì chýlí ke konci. Øada lidí však dnes za odpoèinkem èi poznáním

Více

Záchranné stanice handicapovaných zvířat

Záchranné stanice handicapovaných zvířat Záchranné stanice handicapovaných zvířat Cíle Krátkodobé cíle: seznámení se s činností záchranných stanic a se záchrannými stanicemi v Pardubickém kraji Dlouhodobé cíle: seznámení se s možností využít

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST EKOLOGICKÁ KRIMINALITA Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

ends/pictures/f10_1.gif

ends/pictures/f10_1.gif GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Environmentální problémy Půdní degradace, odlesňování a eroze biodiverzity Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2011 OSNOVA Klíčové pojmy 1. PŮDNÍ DEGRADACE Půda základní charakteristika Člověk

Více

Modrá kniha biodiverzita

Modrá kniha biodiverzita Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Modrá kniha biodiverzita Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.36 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr. Aleš Hruzík

Více

Výroční zpráva. Občanského sdružení FOUSEK o. s. za rok Fousek o. s. Lidická 247, Dubí u Teplic 2

Výroční zpráva. Občanského sdružení FOUSEK o. s. za rok Fousek o. s. Lidická 247, Dubí u Teplic 2 Výroční zpráva Občanského sdružení FOUSEK o. s. za rok 2011 Fousek o. s. Lidická 247, 417 02 Dubí u Teplic 2 E-mail: info@fousek-os.cz Telefon: +420 731 648 264, +420 723 489 796 IČ: 26567971 Zpráva o

Více

Investice. Co letos plánují skiareály. Metro rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK

Investice. Co letos plánují skiareály. Metro rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK Investice. Co letos plánují skiareály Metro - 11.4.2017 rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK 5 Na české hory dorazilo v zimě o pětinu víc lyžařů než v předchozí sezoně ČRo Radiožurnál - 10.4.2017

Více

Využití terénní techniky v managementu přírodně hodnotných ploch bývalých vojenských území

Využití terénní techniky v managementu přírodně hodnotných ploch bývalých vojenských území Využití terénní techniky v managementu přírodně hodnotných ploch bývalých vojenských území Základní fakta a význam pojezdů terénní techniky: - Bývalé pojezdy vojenské techniky vytvořili často přírodovědně

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

LOHAS. Natálie Lorencová,, Lidija Erlebachová Neformáln

LOHAS. Natálie Lorencová,, Lidija Erlebachová Neformáln LOHAS Nový životní styl současnosti Natálie Lorencová,, Lidija Erlebachová Neformáln lní tiskové setkání,, 9. záříz 2009 2 Příroda a udržitelný rozvoj získávají na důled ležitosti Svět se mění Stále větší

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm.

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm. Marek Hák 25.1.2013 Popis Tygr indický je kočkovitá šelma (Panthera tigris tigris) také zvaný tygr bengálský je nejpočetnější poddruh tygra. Vyskytuje se převážně v okolí ústí řeky Gangy, Indii a Bangladéši.

Více

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace Jméno autora Název práce Anotace práce Lucie Dolníčková Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace V práci autorka nejprve stručně hovoří o obnovitelných zdrojích energie (energie vodní,

Více

3) Vybudování cyklostezky 4) Naučná stezka Dolní Počernice

3) Vybudování cyklostezky 4) Naučná stezka Dolní Počernice 3) Vybudování cyklostezky Nová cyklostezka v délce cca 3km propojila ul. Národních hrdinů s objektem hájovny v Xaverovském háji. Je vedena v klidném přírodním prostředí. Náklady na tuto cyklostezku činily

Více

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK VYDRA TAJEMNÁ KRÁLOVNA ŘEK Tento program má za cíl seznámit žáky s druhem živočicha, se kterým se v přírodě často nesetkávají vydrou říční. Žáci uvidí vydry naživo, dozví se o hlavních

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály  III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

Terestrické biotopy obojživelníků

Terestrické biotopy obojživelníků Terestrické biotopy obojživelníků - ochrana a péče Jaromír Maštera Havlíčkův Brod, leden 2012 Ochrana obojživelníků = Ochrana a péče o biotopy rozmnožování = vodní biotopy + Ochrana a péče o biotopy mimo

Více

Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit

Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit Datum zveřejnění: 19. 12. 2010 Verze: 1.7 (finální) 1 Manažerské

Více

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Základní dokumenty záchranných programů - Úmluva o biologické rozmanitosti, Rio de Janerio 1992 - Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních

Více

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Předmět je členěn do okruhů

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Předmět je členěn do okruhů PRVOUKA 1. ročník Předmět je členěn do okruhů 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Člověk a jeho svět 5. Rozmanitost přírody září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Škola

Více