Hicom 150 E optiset E entry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hicom 150 E optiset E entry"

Transkript

1 Hicom 150 E optiset E entry Návod k použití

2 2 Tento návod k použití popisuje všechny funkce a postupy. Dostupnost některých funkcí závisí na individuálním oprávnění telefonu a na konfiguraci systému. Při čištění telefonu nepoužívejte abrazivní prostředky nebo chemikálie, které poškozují předměty z plastu. Obslužné prvky přístroje optiset E entry 1) 4) 2) 3) 5) 6) 1) 2) 3) 4) 5) 6) Sluchátko Reproduktor pro vyzvánění Tlačítka pro nastavení přístroje Tři pevně nastavená funkční tlačítka Výchozí nastavení: Opakování volby Rozpojení Kontrolky LED - signalizace tlačítek Tlačítková číselnice Servisní technik může upravit výchozí nastavení podle vašich požadavků.

3 Obsah Obslužné prvky přístroje optiset E entry... 2 Hicom 150 E Office a optiset E... 5 Vysvětlení symbolů... 5 Různá nastavení... 6 Nastavení hlasitosti vyzvánění... 6 Nastavení melodie vyzvánění... 6 Nastavení hlasitosti příjmu... 6 Příjem volání... 7 Volba spojení... 7 Rezervace linky... 7 Funkční tlačítka Předání hovoru ve zpětném dotazu... 8 Opakování volby... 9 Rozpojení... 9 Schránka Vyzvánění u šéfa

4 4 Funkce dostupné pomocí kódů Distribuce příchozích volání (UCD)...13 Držený hovor vyzvednutí z linky...33 Funkce Nerušit...12 Konferenční hovor 5 účastníků...19 Mikrofon ve sluchátku vypnutí/zapnutí...22 Napojení...16 Noční zapojení...23 Odeslání textu zprávy...18 Otvírání dveří z číselnice u dveří povolení/zákaz...29 Otvírání dveří z telefonu...30 Parkování volání...23 Přemístění telefonního přístroje...17 Přesměrování MSN v externí síti...32 Přesměrování příchozích volání...31 Převzetí volání pro jinou pobočku...30 Převzetí volání v týmu...31 Přímé oslovení...17 Přiřazení jiného čísla volajícího dočasné MSN...25 Přiřazení vyzvánění...26 Příprava přihlášení přenosné části bezšňůrového telefonu...22 Projektové číslo...24 Signál do sítě (flash)...27 Skupinové vyzvánění/skupina s hledáním...26 Sledování zvuků v místnosti (Baby Phone)...16 Spínač...27 Střídání dvou hovorů...21 Test koncového přístroje...18 Tónová volba...21 Upozornění na druhé volání odeslání...11 Upozornění na druhé volání přijetí...11 Upozornění na termín...29 Uvolnění externí linky...21 Vypnutí všech aktivovaných funkcí...17 Vypnutí/zapnutí druhého volání...12 Zachycení...18 Zamknutí cizího telefonu...33 Zamknutí/odemknutí vlastního telefonu...28 Zkrácená volba individuální...20 Zkrácená volba společná...20 Zobrazování čísla u volaného...25 Zpětné volání automatické...24 Zprostředkovaná volba...15 Zprostředkované funkce...15 Vysvětlení funkcí Přehled kódů Čísla zkrácené volby... 43

5 Hicom 150 E Office a optiset E Na svém telefonu můžete využívat funkce komunikačního systému Hicom 150 E Office (verze 2.0 a 2.2) prostřednictvím funkčních tlačítek a kódů. Vysvětlení symbolů Symbol Význam Mluvte. Zavěste. Volte telefonní číslo nebo zadejte kód. 2 4 Stiskněte zobrazená tlačítka. Zazní tón. Dlouhý tón (kladný potvrzovací tón) potvrzuje úspěšné provedení aktivované funkce nebo procedury. Přerušovaný tón (záporný potvrzovací tón) signalizuje, že zamýšlená akce, tj. spuštění funkce nebo procedury, neproběhla. Stiskněte tlačítko. Stiskněte svítící tlačítko. Stiskněte blikající tlačítko. ( 7) Odkaz na stránku s dalšími informacemi. 5 Vysvětlení symbolů

6 Různá nastavení 6 Nastavení hlasitosti vyzvánění Telefon je v klidovém stavu: nebo Stiskněte kterékoliv z těchto tlačítek. 1 Zadejte 1. Ozve se vyzvánění. nebo Nastavte hlasitost. současně Pro uložení provedeného nastavení: stiskněte současně obě tlačítka. Nastavení melodie vyzvánění Telefon je v klidovém stavu: nebo Stiskněte kterékoliv z těchto tlačítek. 2 Zadejte 2. Ozve se vyzvánění. nebo Nastavte vyzvánění, které Vám nejlépe vyhovuje. současně Pro uložení zvoleného vyzvánění: stiskněte současně obě tlačítka. Nastavení hlasitosti příjmu Během hovoru: nebo současně Nastavte hlasitost. Pro uložení provedeného nastavení: stiskněte současně obě tlačítka.

7 Příjem volání Váš telefon zvoní: Mluvte. Volba spojení Interní: volte telefonní číslo účastníka. Externí: zadejte kód pro přestup do veřejné sítě a externí telefonní číslo. Rezervace linky pro přestup do veřejné sítě a externí telefonní číslo. Pokud máte k dispozici odpovídající konfiguraci, můžete vyčkat pět sekund, až přerušovaný tón umlkne, a rezervovat si tak pro sebe linku. Poté sluchátko zavěste. Jakmile se linka uvolní, váš telefon zazvoní. Pokud zdvihnete sluchátko, uslyšíte tón linky. Nyní zadejte externí telefonní číslo. 7 Nastavení / Příjem volání / Volba spojení

8 Funkční tlačítka 8 Pomocí pevně naprogramovaných funkčních tlačítek na přístroji optiset E entry můžete provádět následující funkce (bez nutnosti zadání kódu). Zahájení zpětného dotazu (během hovoru): Stiskněte tlačítko. Volte telefonní číslo nového účastníka (viz Volba spojení 7). Mluvíte ve zpětném dotazu s novým účastníkem, zatímco první účastník čeká. Ukončení zpětného dotazu: Stiskněte tlačítko. Vyčkejte dvě sekundy a pokračujte v hovoru s prvním účastníkem. nebo (podle konfigurace systému) Stiskněte dvakrát tlačítko a pokračujte v hovoru s prvním účastníkem. Předání hovoru ve zpětném dotazu Telefonujete a chtěli byste tento hovor předat jinému účastníkovi: Stiskněte tlačítko. Volte telefonní číslo nového účastníka (viz Volba spojení 7). Zavěste buď ihned nebo poté, co se volaný účastník přihlásí.

9 Telefonujete a chtěli byste tento hovor oznámit skupině uživatelů a předat (verze 2.2 a vyšší): Stiskněte tlačítko. 8 0 * 80. Zvolte číslo skupiny a oznamte hovor. Jakmile se přihlásí člen skupiny, zavěste. Opakování volby Opakování volby Stiskněte tlačítko Opakování volby. Volí se znovu naposled volené externí telefonní číslo. Rozpojení Funkce slouží k rozpojení existujícího spojení nebo k ukončení zahájené procedury. Rozpojit Stiskněte tlačítko Rozpojit. Hovor se odpojí nebo se ukončí procedura. 9 Funkční tlačítka

10 Schránka 10 Ve Vaší schránce je pro Vás uložena zpráva: Slyšíte speciální oznamovací tón nebo hlášení. Schránka Stiskněte svítící tlačítko Schránka. Sestaví se spojení k odesilateli zprávy nebo k systému hlasové pošty. nebo #683. Sestaví se spojení k odesilateli zprávy nebo k systému hlasové pošty. Vyzvánění u šéfa (pouze je-li konfigurováno) Zapnutí: Volání šéf Stiskněte tlačítko volani-sef ; kontrolka LED se rozsvítí. Vypnutí: Volání šéf Stiskněte svítící tlačítko volani-sef ; kontrolka LED zhasne.

11 Funkce dostupné pomocí kódů Dále jsou popsány funkce, které můžete vyvolat zadáním jejich kódů. Upozornění na druhé volání odeslání Volte interní telefonní číslo. Pokud je účastník obsazen, vyčkejte 5 sekund. Poté do hovoru volaného bude odeslán upozorňovací tón (pípnutí). Upozornění na druhé volání přijetí Během hovoru slyšíte pípnutí: Zavěste (dosavadní hovor se ukončí). Váš telefon začne vyzvánět. nebo Stiskněte tlačítko Nyní jste ve spojení s účastníkem, na jehož volání jste byli upozorněni, zatímco první hovor čeká. Návrat k prvnímu hovoru: Stiskněte tlačítko, vyčkejte dvě sekundy a dokončete první hovor (druhý hovor byl ukončen). nebo (podle konfigurace systému) Stiskněte tlačítko dvakrát a dokončete první hovor (druhý hovor byl ukončen). 11 Funkční tlačítka / Funkce dostupné pomocí kódů

12 12 Vypnutí/zapnutí druhého volání Vypnutí druhého volání: #490. Zapnutí druhého volání: * 490. Funkce Nerušit Zapnutí: (Pokud je funkce Nerušit již zapnuta, uslyšíte speciální oznamovací tón.) 9 7 * 97. Vypnutí: 9 7 #97.

13 Distribuce příchozích volání (UCD) Přihlášení agenta při nástupu do služby: * 401. Zadejte svůj osobní kód. Odhlášení agenta při ukončení služby: #401. Dočasné odhlášení (agent není k dispozici): #402. Zrušení dočasného odhlášení (agent je k dispozici): * Funkce dostupné pomocí kódů

14 14 Vyžádání prodlevy k odbavení: Před posledním zavěšením jste vyřizovali distribuovaný hovor * 403. Návrat po prodlevě k odbavení: #403. Noční zapojení pro tým s distribucí zapnutí: * 404. Zadejte telefonní číslo cíle. Noční zapojení pro tým s distribucí vypnutí: #404.

15 Zprostředkované funkce Pro jiné telefony lze z oprávněného telefonu zapínat/vypínat následující funkce: Funkce Nerušit (blokování vyzvánění) * 97/#97 Přesměrování volání * 11, * 12, * 13/#1 Textové odpovědi * 69/#69 Aktivované funkce vypnout #0 Odeslání textu zprávy * 68/#68 Noční zapojení * 44/#44 Zobrazování čísla u volaného * 86/#86 Přiřazení vyzvánění * 81/#81 Skupinové vyzvánění/skupina s hledáním * 85/#85 Spínač zapnout/vypnout * 90/#90 Zamknout/odemknout telefon * 66/#66 Povolení otevření dveří * 89/# * 83. Zadejte interní telefonní číslo účastníka a kód (např. 97 pro zapnutí funkce Nerušit ) a případnou požadovanou proceduru. Zprostředkovaná volba Jednorázové zprostředkování telefonního spojení pro jiný telefon: 6 7 * 67. Zadejte interní telefonní číslo účastníka, pro něhož se má sestavit spojení. Zadejte telefonní číslo cílového účastníka (externí číslo včetně kódu pro přestup do veřejné sítě, např. 0). 15 Funkce dostupné pomocí kódů

16 Napojení 16 Má-li interní účastník obsazeno: Stiskněte tlačítko. 6 2 * 62. Sledování zvuků v místnosti (Baby Phone) Aktivace telefonu ve sledované místnosti: Položte sluchátko vedle telefonu. 8 8 * 88. Deaktivace telefonu ve sledované místnosti: Zavěste. Sledování zvuků v místnosti s aktivovaným telefonem: Volte interní telefonní číslo telefonu v místnosti, v níž chcete sledovat zvuky.

17 Vypnutí všech aktivovaných funkcí Vypnutí funkcí aktivovaných uživateli: Přesměrování volání Přiřazení vyzvánění Zobrazování čísla u volaného Funkce Nerušit (blokování vyzvánění) Skupinové vyzvánění/skupina s hledáním Odeslání textu zprávy Zpětné volání (verze 2.2 a vyšší) 0 #0. Přímé oslovení (jen k systémovým telefonům s hlasitým telefonováním) 8 0 * 80. Zadejte interní telefonní číslo. Přemístění telefonního přístroje Odhlášení telefonu: a pak vytáhněte telefonní * zástrčku ze zásuvky. Přihlášení telefonu na novém stanovišti: Nejdřív připojte telefon k nové zásuvce a poté zvedněte sluchátko # Funkce dostupné pomocí kódů

18 Test koncového přístroje * 940. Váš telefon vyzvání a všechny kontrolky blikají. Zachycení (nutno vyžádat u provozovatele sítě) Telefonujete s externím učastníkem: Stiskněte tlačítko. 8 4 * 84. Odeslání textu zprávy Výběr a odeslání zprávy: 6 8 * 68. Zadejte interní telefonní číslo. 0 až 9 Vyberte číslo předdefinovaného textu (0 9): 0 = prosim o zavolani 1 = ceka navsteva 2 = pozor termin 3 = nalehavy hovor 4 = prosim nerusit 5 = vyzvednete fax 6 = prosim k diktatu 7 = prosim prijdte 8 = prosim kavu 9 = odchazim Zavěste.

19 Zrušení odeslané zprávy: # 681. Zavěste. Konferenční hovor 5 účastníků Sestavení konferenčního hovoru (hovoříte ve zpětném dotazu, první hovor čeká 8): Stiskněte tlačítko. 3 * 3. Rozšíření konference (hovoříte v dalším zpětném dotazu 8): Stiskněte tlačítko. 3 * 3. Vystoupení z konferenčního hovoru: Zavěste. Ukončení konferenčního hovoru (se všemi účastníky): Stiskněte tlačítko. 3 #3. 19 Funkce dostupné pomocí kódů

20 20 Zkrácená volba individuální Uložení telefonního čísla: 9 2 * až 9 Vyberte číslo paměti ( * 0 * 9). Přiřazení telefonního čísla číslu paměti si můžete poznamenat do tabulky na konci návodu. pro přestup do veřejné sítě a externí telefonní číslo (vyčkejte 5 sekund). Použití individuální zkrácené volby: 7 * 7. 0 až 9 Zadejte číslo paměti ( * 0 * 9). Zkrácená volba společná Použití společné zkrácené volby: 7 * až Zadejte některé z čísel: nebo (zeptejte se správce systému).

21 Uvolnění externí linky 4 3 * 43. Zadejte číslo příslušné externí linky. Střídání dvou hovorů Hovoříte ve zpětném dotazu (první hovor čeká): Stiskněte opět tlačítko. 2 * 2. Nyní budete hovořit s čekajícím partnerem. Opakováním služby přecházíte mezi čekajícími partnery. Tónová volba Pro vyslání signálu v tónové volbě během sestaveného spojení musíte (ale případně nemusíte viz dále) přepnout druh volby na tónovou volbu. Nutnost manuálního přepnutí je závislá na konfiguraci vaší ústředny: může být aktivována/deaktivována automatická tónová volba; zeptejte se správce ústředny. Automatická tónová volba není aktivována - manuální přepnutí na tónovou volbu: Stiskněte tlačítko. 5 3 * 53. Zadejte číslice, které se mají vyslat v tónové volbě. Automatická tónová volba je aktivována: Zadejte číslice, které se mají vyslat v tónové volbě. 21 Funkce dostupné pomocí kódů

22 22 Mikrofon ve sluchátku vypnutí/zapnutí Vypnutí mikrofonu během hovoru: Stiskněte tlačítko. 5 2 * 52. Zapnutí mikrofonu během hovoru: Stiskněte tlačítko. 5 2 #52. Příprava přihlášení přenosné části bezšňůrového telefonu * 942. (zeptejte se správce systému).

23 Noční zapojení Zapnutí nočního zapojení: 4 4 * 44. Do 5 sekund můžete zadat interní telefonní číslo cíle. Pokud nezadáte číslo cíle nebo zadáte, přepíná se na cíle definované v ústředně. Vypnutí nočního zapojení: 4 4 #44. Parkování volání Zaparkování volání (během hovoru): Stiskněte tlačítko až 9 * 56. Zadejte některou z parkovacích pozic (0,1,... 9) a zapamatujte si ji. Pokud je pozice, kterou jste si vybrali, již obsazená, ozve se záporný potvrzovací tón. V takovém případě si zvolte jinou parkovací pozici. Zavěste. Vyzvednutí volání ze zaparkované pozice: 5 6 #56. 0 až 9 Zadejte číslo pozice, které jste si zapamatovali při zaparkování (0 9). 23 Funkce dostupné pomocí kódů

24 Projektové číslo 24 Jen pro případ, že se eviduje hovorné: 6 0 * 60. # Zadejte projektové číslo (max. 11 číslic) a #. (Může se stát, že zadání # při potvrzování projektového čísla nebude nutné to závisí na konfiguraci systému. Zeptejte se správce systému.) Zpětné volání automatické Volte externí telefonní číslo včetně kódu pro přestup do veřejné sítě (např. 0). Zadání žádosti o zpětné volání (max. 2, resp. 5 pro verzi 2.2): (Volaný účastník má obsazeno nebo se nehlásí.) Stiskněte tlačítko. 5 8 * 58. Systém nebo účastník Vám automaticky zavolají zpět, jakmile bude účastník dosažitelný nebo znovu použije svůj telefon. Přijetí zpětného volání (Váš telefon vyzvání): Systém sestavuje spojení k účastníkovi, který je nyní dosažitelný. Smazání (všech) žádostí o zpětné volání: 5 8 #58.

25 Zobrazování čísla u volaného (externě; nutno vyžádat u provozovatele sítě) Potlačení zobrazení: # 8 6 * 86. Uvolnění zobrazení: 8 6 #86. Přiřazení jiného čísla volajícího dočasné MSN 4 1 * 41. Zadejte provolbové číslo dočasné MSN. Volte externí telefonní číslo (včetně kódu pro přestup do veřejné sítě). 25 Funkce dostupné pomocí kódů

26 Přiřazení vyzvánění 26 Zapnutí: 8 1 * 81. Zadejte interní telefonní číslo pobočky, na níž mají také vyzvánět volání přicházející na Váš telefon. Vypnutí: 8 1 #81. Skupinové vyzvánění/skupina s hledáním Zařazení do skupiny: # 8 5 * 85. Vyřazení ze skupiny: 8 5 #85.

27 Spínač Zapnutí nebo krátké sepnutí (zeptejte se správce systému): # 9 0 * až 4 Zadejte číslo zvoleného spínače (0 4). Vypnutí: 9 O #90. 0 až 4 Zadejte číslo zvoleného spínače (0 4). Signál do sítě (flash) Sestavili jste externí spojení po analogové veřejné lince: Stiskněte tlačítko. 5 1 * 51. služby a/nebo číslo linky. 27 Funkce dostupné pomocí kódů

28 28 Zamknutí/odemknutí vlastního telefonu Zamknutí (musíte mít zavedeno heslo): 6 6 * 66. Zadejte své heslo. Odemknutí: Slyšíte speciální oznamovací tón. 6 6 #66. Zadejte své heslo. Zavedení hesla: (Pokud jste si již dříve zavedli heslo, ale zapomněli je, poraďte se se správcem systému.) 9 3 * 93. Zadejte staré heslo (standardně je heslo nastaveno na hodnotu 00000). Zadejte dvakrát nové heslo.

29 Upozornění na termín Zadání termínu: 4 6 * 46. Zadejte 4místný časový údaj např pro 9:05 hodin nebo 1430 pro 14:30 hodin. Smazání termínu: 4 6 #46. Příjem upozornění na termín: Zvedněte sluchátko a zase zavěste. Otvírání dveří z číselnice u dveří povolení/zákaz Povolení: 8 9 * 89. Zadejte interní telefonní číslo přiřazené dorozumívacímu zařízení u dveří. Zadejte 5místné heslo (standardní heslo je 00000, změněné heslo zná správce ústředny) a kód pro druh povolení k otevření dveří (1 = s vyzváněním telefonu, 2 = bez vyzvánění telefonu). 29 Funkce dostupné pomocí kódů

30 30 Zákaz: 8 9 #89. Zadejte interní telefonní číslo přiřazené dorozumívacímu zařízení u dveří. Otvírání dveří z telefonu Mluvíte s návštěvníkem u dorozumívacího zařízení u dveří: Stiskněte tlačítko. 6 1 * 61. Zadejte telefonní číslo přiřazené dorozumívacímu zařízení. Převzetí volání pro jinou pobočku Převzetí volání, které vyzvání na libovolném cizím telefonu: 5 9 * 59. Zadejte telefonní číslo vyzvánějícího telefonu.

31 Převzetí volání v týmu Vyzvání telefon některého člena skupiny zřízené pro Váš pracovní tým: 5 7 * 57. Přesměrování příchozích volání Přesměrování interních/externích volání: (Pokud je přesměrování již zapnuto, slyšíte speciální oznamovací tón.) 1 1 * 11. Na interní cíl: Zadejte interní telefonní číslo. Na externí cíl: Toto přesměrování je závislé na možnostech dané konfigurace systému. Zadejte externí telefonní číslo včetně kódu pro přestup do veřejné sítě, pak počkejte na krátké pípnutí. Přesměrování externích volání: (Pokud je přesměrování již zapnuto, slyšíte speciální oznamovací tón.) 1 2 * 12. Na interní cíl: Zadejte interní telefonní číslo. Na externí cíl: Toto přesměrování je závislé na možnostech dané konfigurace systému. Zadejte externí telefonní číslo včetně kódu pro přestup do veřejné sítě, pak počkejte na krátké pípnutí. 31 Funkce dostupné pomocí kódů

32 32 Přesměrování interních volání: (Pokud je přesměrování již zapnuto, slyšíte speciální oznamovací tón.) 1 3 * 13. Na interní cíl: Zadejte interní telefonní číslo. Na externí cíl: Toto přesměrování je závislé na možnostech dané konfigurace systému. Zadejte externí telefonní číslo včetně kódu pro přestup do veřejné sítě, pak počkejte na krátké pípnutí. Vypnutí přesměrování: (Pokud je přesměrování již zapnuto, slyšíte speciální oznamovací tón.) 1 #1. Přesměrování MSN v externí síti (pouze pro spojení více zařízení pro verzi 2.2 nebo vyšší) Zapnutí: (Pokud je přesměrování již zapnuto, slyšíte speciální oznamovací tón.) 6 4 * 64. Zadejte způsob přesměrování (1=ihned, 2=neprevzata volani, 3=pokud obsazeno). Zadejte své MSN. Zadejte číslo příslušné linky (bez kódu pro přestup do veřejné sítě).

33 Vypnutí: (Pokud je přesměrování již vypnuto, slyšíte oznamovací tón.) 6 4 #64. Zadejte způsob přesměrování (1=ihned, 2=neprevzata volani, 3=pokud obsazeno). Zadejte své MSN. Držený hovor vyzvednutí z linky Externí hovor je držen na určité lince (držení iniciováno z jiného telefonu): 6 3 * 63. Zadejte číslo příslušné externí linky. Zamknutí cizího telefonu Zamknutí/odemknutí jiného telefonu (tato funkce je závislá na nastavení systému): * 943. Zadejte číslo příslušného interního účastníka. Zadejte * = zamknutí nebo Zadejte # = odemknutí 33 Funkce dostupné pomocí kódů

34 Vysvětlení funkcí 34 Dále budou v abecedním pořadí stručně vysvětleny funkce systému. Je možné, že nebudete mít přístup ke všem těmto funkcím, protože jejich použití je závislé na konfiguraci systému a oprávněních přiřazených Vašemu individuálnímu telefonu. DISA (Direct Inward System Access) Můžete z vnějšího místa (mimo vaši ústřednu) aktivovat/deaktivovat funkce vaší ústředny (stejně jako interní účastník) a také odtud sestavit prostřednictvím Vaší ústředny odchozí externí spojení. Zeptejte se správce systému, je-li tato funkce zřízena. Distribuce příchozích volání (UCD) ( 13) Pomocí této funkce může systém rozdělovat vyřizování příchozích volání členům pracovního týmu. Příchozí volání se vždy předá tomu členu týmu (agentovi), který měl nejdelší pauzu. Při zahájení/ukončení služby se musíte u systému přihlásit/odhlásit. Během služby se můžete u systému dočasně odhlásit ( není k dispozici ) a pak odhlášení zrušit ( je k dispozici ), např. za účelem pracovní přestávky. Potřebujete-li po hovoru navíc čas pro jeho zpracování, můžete si pro poslední hovor zapnout/vypnout časovou prodlevu k odbavení. Pro tým pracující v režimu distribuce příchozích volání můžete zapnout/vypnout vlastní noční zapojení, které nepodléhá nočnímu zapojení systému. Druhé volání přijmout ( 11) Během jednoho hovoru můžete přijmout další příchozí volání, o němž jste informováni upozorňovacím tónem. Držený hovor vyzvednutí z linky ( 33) Můžete na svém přístroji vyzvednout externí hovor, který byl z jiného systémového telefonu uveden do stavu držení na určité externí lince. Hotline (samočinné sestavení spojení) Váš telefon může být konfigurován tak, že se při zvednutí sluchátka ihned nebo po určité prodlevě sestaví spojení k definovanému cíli. Konferenční hovor (5 účastníků) ( 19) K sestavenému telefonnímu spojení můžete připojit další 3 účastníky. Mikrofon ve sluchátku vypnutí/zapnutí ( 22) Během hovoru můžete vypnout mikrofon, aby po tuto dobu (než jej zase zapnete) Váš partner neslyšel, co se říká ve Vaší místnosti. Napojení ( 16) Má-li Váš telefon příslušné oprávnění, můžete se napojit na telefonní hovor jiného interního účastníka a hovořit do tohoto spojení. NERUŠIT (vypnutí signalizace příchozích volání) ( 12) Můžete dočasně zabránit tomu, aby Vás rušila příchozí volání. Volající uslyší obsazovací tón. Noční zapojení ( 23) Funkce pro přesměrování všech příchozích volání do podniku, např. po skončení pracovní doby, na pevný (standardní) cíl nebo na jednorázový cíl zadaný při aktivaci funkce. Odeslání textu zprávy / schránka ( 18/ 10) Z textů, které byly v systému předdefinovány, můžete některý vybrat a poslat jej spolupracovníkovi vybavenému systémovým telefonem optiset E. Zpráva

35 poslaná na Váš telefon (tj. telefon bez displeje) je sice signalizována (na funkčním tlačítku Schránka nebo speciálním oznamovacím tónem při zvednutí sluchátka), nelze ji ale zobrazit. Místo toho se příjmem zprávy sestaví spojení k odesilateli zprávy. Opakování volby ( 9) Naposledy volené externí telefonní číslo se automaticky ukládá a lze je volit stiskem tlačítka pro opakování volby. Otvírání dveří z číselnice u dveří ( 29) Naprogramování otvírače dveří můžete provést z telefonu: je-li otvírání povoleno, otevře si příchozí osoba dveře zadáním hesla. Otvírání dveří z telefonu ( 30) Prostřednictvím svého telefonu můžete otevřít dveře příchozí osobě. Parkování volání ( 23) Telefonní spojení můžete na jednom telefonu zaparkovat (podržet) a pak je vyzvednout na jiném telefonu a pokračovat v hovoru. Projektové číslo ( 24) Údaje o externím spojení můžete přiřadit různým projektům prostřednictvím projektových čísel. Předání hovoru (ve zpětném dotazu) ( 8) Pokud chce partner, s nímž telefonujete, mluvit s jiným účastníkem, volíte telefonní číslo žádaného účastníka a hovor předáte. Verze 2.2 a vyšší: můžete oznámit hovor skupině uživatelů a předat jej. Přemístění telefonního přístroje ( 17) Svůj systémový telefon můžete přestěhovat z jednoho stanoviště na jiné, tj. odpojit a odhlásit ho na jedné přípojce a na nové přípojce jej připojit a přihlásit. Přesměrování MSN (Pouze pro spojení více zařízení pro verzi 2.2 a vyšší) MSN, které Vám bylo přiřazeno, můžete přesměrovat na externí linku veřejné sítě. Přesměrování příchozích volání ( 31) Volání přicházející na Váš telefon můžete přesměrovat na jiný telefon, případně i na externí cíl (dle oprávnění). Převzetí volání pro jinou pobočku ( 30) Volání přicházející na jiný telefon můžete převzít na svém telefonu. Převzetí volání v týmu ( 31) Pokud jste členem skupiny zřízené pro vzájemné přebírání příchozích volání, můžete převzít na svém telefonu volání přicházející na telefon kolegy. Přímé oslovení (jen k systémovým telefonům s hlasitým telefonováním) ( 17) Oslovení jiného účastníka prostřednictvím reproduktoru v jeho telefonu. Příprava přihlášení přenosné části bezšňůrového telefonu ( 22) K telefonnímu systému můžete připojit bezšňůrové telefony. Každou přenosnou část je nutno nejprve přihlásit. Přiřazení jiného čísla volajícího - dočasné MSN ( 25) Pomocí této funkce můžete před volbou externího spojení přiřadit přenášenému číslu volajícího, které se zobrazí na displeji volaného, jiné číslo. 35 Vysvětlení funkcí

36 36 Přiřazení vyzvánění ( 26) Po aktivování této funkce bude příchozí volání současně signalizováno jak na Vašem telefonu, tak i na telefonu, kterému jste vyzvánění přiřadili. (Od funkce přesměrování se liší tím, že příchozí volání jsou nadále signalizována na Vašem vlastním telefonu a mohou být signalizována na více jiných telefonech. Od funkce skupinové vyzvánění (předem definovaná skupina) se liší tím, že cíle pro přiřazení vyzvánění jsou libovolné. Rezervace linky ( 7) Můžete si (automaticky) rezervovat obsazenou externí linku. Signál do sítě (flash) ( 27) Funkce se používá k řízení doplňkových služeb digitálních ústředen, na které je Váš systém napojen pomocí analogové linky. Funkce způsobí krátké přerušení smyčky (flash) a automatické přepnutí do tónové volby. Skupinové vyzvánění / skupina s hledáním ( 26) Pokud jste členem skupiny účastníků, pro něž je zřízena skupina s hledáním/ skupinové vyzvánění, jejíž všichni členové jsou dosažitelní pod jedním telefonním číslem, můžete se z této skupiny dočasně odpojit (chystáte-li se např. odejít). Volání pak nebudou na Vašem telefonu signalizována, dokud se opět nepřipojíte. Skupina s hledáním = telefopny vyzvánějí postupně. Skupinové vyzvánění = telefony vyzvánějí současně. Sledování zvuků v místnosti (Babyphone) ( 16) Můžete sledovat zvuky v určité místnosti. Spínač ( 27) Pro zapínání a vypínání určitých zařízení (např. relé). Střídání dvou hovorů ( 21) Přepínání mezi dvěma sestavenými spojeními. Test koncového přístroje ( 18) Aktivujete-li tuto funkci, proběhne test Vašeho telefonu. Tónová volba (dovolba řídících znaků) ( 21) Po volbě telefonního čísla můžete přepnutím druhu volby na tónovou volbu (zvanou také frekvenční volba - DTMF = Dual-Tone Multi-frequency) vyslat kódy, např. pro dálkové ovládání telefonního záznamníku. Upozornění na druhé volání ( 11) Voláte-li k obsazenému internímu účastníkovi, můžete na sebe upozornit speciálním tónem (pípnutím) do jeho hovoru. Upozornění na termín ( 29) Váš telefon Vás může upozornit na časový termín v následujících 24 hodinách. Uvolnění externí linky ( 21) Můžete uvolnit obsazenou externí linku, tj. způsobit přerušení aktivních hovorů probíhajících na této lince. Linku je pak možné použít pro externí volání. Vypnutí aktivovaných funkcí ( 17) Vypnutí všech momentálně aktivovaných funkcí. Vypnutí/zapnutí druhého volání ( 12) Můžete povolit nebo zakázat přijetí dalšího příchozího volání, které bude v průběhu právě probíhajícího hovoru oznámeno zvukovým signálem.

37 Vyzvánění u šéfa (je nutné nakonfigurovat odpovídající tlačítka ve skupině sekretářky nebo nadřízeného 10) Při běžném režimu jsou příchozí hovory pro nadřízeného zvukově signalizovány na telefonu sekretářky. Můžete zapnout zvukovou signalizaci příchozích hovorů také na telefonu nadřízeného a na přiřazeném druhém telefonu. Zachycení (nutno vyžádat u provozovatele sítě) ( 18) Identifikace zlovolných externích volání prostřednictvím provozovatele sítě. Zamknutí cizího telefonu ( 33) Z oprávněného telefonu lze chránit jiné telefony před nepovolaným použitím jejich zamknutím a opětným odemknutím. Zamknutí vlastního telefonu ( 28) Po dobu své nepřítomnosti můžete svůj telefon chránit před nepovolaným použitím. Zamknutí/odemknutí je vázáno na zadání hesla, které si zvolíte. Zkrácená volba individuální ( 20) Každý uživatel si může uložit 10 (externích) telefonních čísel pod číslicová tlačítka svého telefonu (1, 2,... 9, 0) a zjednodušit si tak jejich volbu. Zkrácená volba společná ( 20) Zadáním tříčíselného kódu uloženého správcem systému můžete provést zkrácenou volbu požadovaného čísla. Zobrazení telefonního čísla u volaného (externě) ( 25) Aktivováním této funkce před volbou externího spojení nastavíte, že volaný neuvidí na displeji svého telefonu Vaše telefonní číslo/jméno. Zpětné volání ( 24) Voláte-li internímu účastníkovi, který má právě obsazeno nebo se nehlásí, můžete aktivovat žádost o automatické zpětné volání. ( 8) Pomocí zpětného dotazu můžete během jednoho hovoru sestavit spojení k dalšímu účastníkovi, aniž by se původní hovor ukončil; první účastník čeká a můžete se k němu vrátit. Zprostředkovaná volba ( 15) Můžete pro jiný telefon sestavit telefonní spojení. Zprostředkování funkce ( 15) Můžete pro jiný telefon aktivovat a deaktivovat určité funkce. 37 Vysvětlení funkcí

38 38

39 39

40 40

41 Přehled kódů Funkce Kód Aktivované funkce vypnutí #0 Distribuce příchozích volání (UCD) Přihlášení (nástup do služby) Odhlášení (odchod ze služby) Dočasné odhlášení Návrat po dočasném odhlášení Vyžádání přídavného času Návrat po přídavném čase Noční nastavení pro UCD zapnutí Noční nastavení pro UCD vypnutí * 401 #401 * 402 #402 * 403 #403 * 404 #404 Držený hovor vyzvednutí z linky * 63 Konferenční hovor zahájení * 3 Konferenční hovor ukončení #3 Mikrofon ve sluchátku zapnutí * 52 Mikrofon ve sluchátku vypnutí #52 Napojení 62 NERUŠIT zapnutí * 97 NERUŠIT vypnutí #97 Noční spojení zapnutí * 44 Noční spojení vypnutí #44 Otvírání dveří u dveří povolení * 89 Otvírání dveří u dveří zrušení #89 Otvírání dveří z telefonu 61 Parkování volání * 56 Vyzvednutí zaparkovaného volání #56 Projektové číslo * 60 Přemístění telefonního přístroje Odhlášení * 9419 Přihlášení # 9419 Přesměrování MSN (pouze pro spojení více zařízení pro verzi 2.2 nebo vyšší) Zapnutí * 64 Vypnutí # 64 Přesměrování přích. volání zapnutí Všechna volání Pouze externí volání Pouze interní volání Přesměrování přích. volání vypnutí * 11 * 12 * 13 #1 Převzetí volání pro jinou pobočku 59 Převzetí volání v týmu 57 Přímé oslovení * 80 Příprava přihlášení přenosné části * 942 bezšňůrového telefonu Přiřazení jiného čísla volajícího * 41 - dočasné MSN 41 Přehled kódů

42 42 Funkce Kód Přiřazení vyzvánění zapnutí * 81 Přiřazení vyzvánění vypnutí #81 Signál do sítě (flash) * 51 Skupinové vyzv./skup. s hledáním Zařazení * 85 Vyřazení #85 Sledování zvuků (babyphone) 88 Spínač zapnutí/krátké sepnutí * 90 Spínač vypnutí #90 Střídání dvou hovorů * 2 Test koncového přístroje * 940 Tónová volba (DTMF) * 53 Upozornění na 2. volání přijetí Vypnutí Zapnutí Upozornění na termín zadání * 55 #490 * 490 * 46 Upozornění na termín smazání #46 Uvolnění externí linky * 43 Zachycení * 84 Zamknutí cizího telefonu * 493 Zamknutí telefonu Odemknutí telefonu Zavedení hesla Zkrácená volba použití * 66 #66 * 93 7 Zkrác. volba individuální uložení čísla 92 Zobrazení čísla u volaného potlačení * 86 Zobrazení čísla u volaného uvolnění #86 Zpětné volání zadání žádosti * 58 Zpětné volání zrušení žádosti #58 Zpráva odeslání * 68 Zpráva zrušení (odeslané zprávy) #681 Zpráva vyzvednutí #683 Zprostředkovaná volba * 67 Zprostředkování funkce * 83

43 Čísla zkrácené volby Zde si můžete zapsat váš seznam čísel pro zkrácenou volbu. Informace o systémových číslech zkrácené volby získáte u svého správce systému. Číslo zkrácené volby Společnost/jméno Tento přístroj je v souladu s požadavky následujících směrnic EU: 89/336/EHS Elektromagnetická kompatibilita 73/23/EHS Elektrické zařízení pro použití v daných rozsazích napětí Značka CE potvrzuje, že zařízení splňuje shora uvedené směrnice. Tato publikace je vytištěna na ekologickém papíru. Siemens s.r.o., Informace a komunikace sítě Průmyslová 7, Praha 10 Hostivař tel.: (02) , fax: (02) Internet: http//www.siemens.cz Objednací č.: A31003-M1540-B D19 Siemens AG Všechna práva vyhrazena. Technické změny jsou vyhrazeny. Vytištěno v České republice BA 0800 Hicom 150 E Office 2.0/2.2

Hicom 150 E Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Telefony pro ISDN. Návod k použití

Hicom 150 E Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Telefony pro ISDN. Návod k použití Hicom 150 E Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Telefony pro ISDN Návod k použití Obsah Hicom 150 E... 5 Vysvětlení symbolů... 5 Příjem volání... 6 Volba spojení... 6 Zpětný dotaz (neplatí

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE Aastra 6753 Digitální telefon 6753 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Ovládání přístroje Aastra 6753

Ovládání přístroje Aastra 6753 Ovládání přístroje Aastra 6753 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na displeji zobrazen datum a čas, v průběhu hovoru

Více

Ovládání přístroje Aastra 6755

Ovládání přístroje Aastra 6755 Ovládání přístroje Aastra 6755 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na tomto řádku zobrazeno datum a čas, v průběhu hovoru

Více

HiPath 3000 HiPath AllServe

HiPath 3000 HiPath AllServe HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Stručný návod k použití Informace o telefonu Důležitá upozornění Neprovozujte

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 / HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Návod k použití Důležitá upozornění Neprovozujte

Více

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 / HiPath AllServe Hicom 150 E/H Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Návod k použití K návodu k použití Tento návod k použití popisuje funkce,

Více

HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H. Návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance

HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H. Návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H Návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Důležitá upozornění Neprovozujte telefon v prostředí s nebezpečím výbuchu!

Více

Aastra 7444ip. IP telefon pro Aastra MX-ONE. Uživatelská příručka

Aastra 7444ip. IP telefon pro Aastra MX-ONE. Uživatelská příručka Aastra 7444ip IP telefon pro Aastra MX-ONE Uživatelská příručka Aastra 7444ip IP telefon 1 Displej 2 Programovatelná tlačítka 3 Soft tlačítka 4 Navigační tlačítko 5 Tlačítka menu 6 Tlačítka nastavení hlasitosti

Více

Hicom 300 E / 300 H Návod k použití optiset E standard optiset E advance optiset E advance plus optiset E advance conference

Hicom 300 E / 300 H Návod k použití optiset E standard optiset E advance optiset E advance plus optiset E advance conference Hicom 300 E / 300 H Návod k použití optiset E standard optiset E advance optiset E advance plus optiset E advance conference Information and Communications 28.11.00 standard-300v30-de-uv.fm Hicom 300 E

Více

Aastra 7433ip a Aastra 7434ip

Aastra 7433ip a Aastra 7434ip Aastra 7433ip a Aastra 7434ip IP telefony pro Aastra MX-ONE Uživatelská příručka Aastra 7433ip IP telefon 1 Displej 2 Soft tlačítka 3 Navigační tlačítka 4 Vypnutí mikrofinu 5 Funkční tlačítka 6 Tlačítka

Více

HiPath 1100. HiPath 1120 HiPath 1150 HiPath 1190. Analogové telefony DTMF a DP. Zkrácený návod k použití

HiPath 1100. HiPath 1120 HiPath 1150 HiPath 1190. Analogové telefony DTMF a DP. Zkrácený návod k použití HiPath 1100 HiPath 1120 HiPath 1150 HiPath 1190 Analogové telefony DTMF a DP Zkrácený návod k použití Vysvětlení symbolů Symbol ( d ) ll,q,p.. w n s t Vysvětlení Jestliže používáte analogový telefon s

Více

Dialog 4220 Lite/ Dialog 3210

Dialog 4220 Lite/ Dialog 3210 Dialog 4220 Lite/ Dialog 3210 Komunikační platforma BusinessPhone Uživatelský návod EN/LZTBS160 1320 R1A Ericsson Enterprise AB 2003 Obsah Obsah Úvod... 4 Popis... 6 Příchozí volání... 12 Odchozí volání...

Více

Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom

Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom Koncepce telefonů optipoint 500 umožňuje rychlý a jednoduchý přístup ke komfortním funkcím HiPath TM /Hicom. Pro obsluhu jsou

Více

Digitální ISDN telefon T3 Compact připojený na komunikační server Integral 55. Návod na obsluhu

Digitální ISDN telefon T3 Compact připojený na komunikační server Integral 55. Návod na obsluhu Digitální ISDN telefon T3 Compact připojený na komunikační server Integral 55 Návod na obsluhu 2 Důležitá upozornění a informace Připojení digitálního telefonu T3 k telefonní síti Telefonní přístroje T3

Více

HiPath 1200. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití

HiPath 1200. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití HiPath 1200 optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Návod k použití K tomuto návodu k použití K tomuto návodu k použití Tento návod k použití popisuje telefony

Více

Ericsson Dialog 4220 Lite/ Dialog 3210. Komunikační platforma BusinessPhone. Uživatelský návod

Ericsson Dialog 4220 Lite/ Dialog 3210. Komunikační platforma BusinessPhone. Uživatelský návod Ericsson Dialog 4220 Lite/ Dialog 3210 Komunikační platforma BusinessPhone Uživatelský návod Translation Damovo Česká republika s.r.o. 2004 Obsah Obsah strana Úvod... 4 Popis... 6 Příchozí volání... 14

Více

Ericsson Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212

Ericsson Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Ericsson Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Komunikační platforma BusinessPhone Uživatelský návod Obsah Obsah strana Úvod... 4 Popis... 6 Příchozí volání... 18 Odchozí volání... 22 V průběhu volání...

Více

INSTALACE TELEFONU NASTAVENÍ TELEFONU INSTALACE TELEFONU NA STŮL

INSTALACE TELEFONU NASTAVENÍ TELEFONU INSTALACE TELEFONU NA STŮL ALCATEL 29362 Telefonní přístroj s identifikací volajícího ( CLIP ) a s speakerphonem Příručka uživatele ÚVOD Telefonní přístroj umožňuje uložení čísla volajícího do paměti a jeho zobrazení. Identifikace

Více

ODYSEUS. Návod k obsluze. Kompaktní pobočková telefonní ústředna. TELSYCO s.r.o. e-mail: info@telsyco.cz tel./fax: +420 241 765 832. www.telsyco.

ODYSEUS. Návod k obsluze. Kompaktní pobočková telefonní ústředna. TELSYCO s.r.o. e-mail: info@telsyco.cz tel./fax: +420 241 765 832. www.telsyco. Kompaktní pobočková telefonní ústředna ODYSEUS Návod k obsluze TELSYCO s.r.o. Prostřední 627/14 141 00 Praha 4 e-mail: info@telsyco.cz tel./fax: +420 241 765 832 www.telsyco.cz OBSAH KOMPAKTNÍ POBOČKOVÁ

Více

Dialog 4222 Office / Dialog 3211 & 3212

Dialog 4222 Office / Dialog 3211 & 3212 Dialog 4222 Office / Dialog 3211 & 3212 Komunikační platforma BusinessPhone Uživatelský návod 1 EN/LZTBS 160 1321 R1A Ericsson Enterprise AB 2003 2 Obsah Obsah Úvod... 4 Popis... 6 Příchozí volání... 14

Více

Dokumentace. HiPath 1100 HiPath 1120, HiPath 1150, HiPath 1190 OpenStage 15 T Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 1100 HiPath 1120, HiPath 1150, HiPath 1190 OpenStage 15 T Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 1100 HiPath 1120, HiPath 1150, HiPath 1190 OpenStage 15 T Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz Úvod Úvod Řada HiPath 1100

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

Přístroj je napájen ze systémového napájecího zdroje 13Vac / 15Vdc

Přístroj je napájen ze systémového napájecího zdroje 13Vac / 15Vdc Digitální videotelefon pro DUO systém PT562W Technická specifikace: Napájení přístroje Proudový odběr (pracovní) Proudový odběr (klidový) Zobrazení Čas náběhu Provozní teplota 0-50 C Max. vlhkost 90% RH

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté Stručný přehled Gigaset 5015 * 8 7 6 Tlačítka 1 Tlačítka cílové volby 2 Tlačítko opakování volby 3 Tlačítko zpětného dotazu 4 Tlačítko vypnutí zvuku (Mute) 5 Tlačítko Shift 6 Tlačítko snížení hlasitosti

Více

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Aplikace My Instant Communicator Desktop. Aplikace My Instant Communicator pro počítač.

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Aplikace My Instant Communicator Desktop. Aplikace My Instant Communicator pro počítač. OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Stručná uživatelská příručka R6.1 Aplikace My Instant Communicator pro počítač Aplikace My Instant Communicator pro počítač ve svém intuitivním uživatelském

Více

Digitální telefon T3 Comfort připojený na telekomunikační server Integral 55. Návod na obsluhu

Digitální telefon T3 Comfort připojený na telekomunikační server Integral 55. Návod na obsluhu Digitální telefon T3 Comfort připojený na telekomunikační server Integral 55 Návod na obsluhu 2 Důležitá upozornění a informace Připojení digitálního telefonu T3 k telefonní síti Digitální telefonní přístroje

Více

Systémové telefony optiset E

Systémové telefony optiset E Systémové telefony optiset E pro Hicom 300 E / Hicom 300 H Koncepce digitálních telefonních přístrojů řady optiset E umožňuje rychlý a snadný přístup k telefonním funkcím systému Hicom 300 E / 300 H. Princip

Více

Aastra Dialog 4422 IP Office

Aastra Dialog 4422 IP Office Aastra Dialog 4422 IP Office IP telefon pro komunikační systémy MD110, MX-ONE a BusinessPhone Uživatelská příručka Obsah Úvod...4 Popis...6 Bezpečnostní pokyny...18 Zapnutí telefonu - přihlášení/odhlášení...19

Více

Digitální telefon T3 Classic připojený na komunikační server Integral 55. Návod na obsluhu

Digitální telefon T3 Classic připojený na komunikační server Integral 55. Návod na obsluhu Digitální telefon T3 Classic připojený na komunikační server Integral 55 Návod na obsluhu 2 Důležitá upozornění a informace Připojení digitálního telefonu T3 k telefonní síti Digitální telefonní přístroje

Více

Ericsson Dialog 4223 Professional / Dialog 3213

Ericsson Dialog 4223 Professional / Dialog 3213 Ericsson Dialog 4223 Professional / Dialog 3213 Komunikační platforma BusinessPhone Uživatelský návod Translation Damovo Česká republika s.r.o. 2004 Obsah Obsah strana Obsah... 3 Úvod... 4 Popis... 6 Příchozí

Více

Systémové telefony optiset E pro malé a střední systémy Hicom

Systémové telefony optiset E pro malé a střední systémy Hicom Systémové telefony optiset E pro malé a střední systémy Hicom Digitální telefony řady optiset E se používají po celém světě jako koncové komunikační přístroje k systémům Hicom. Základním rysem jejich obsluhy

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté Stručný přehled Euroset 5020 8 7 6 9 10 11 12 1 1 u tlačítko zpětného dotazu stisknuté P pauza z pamět' neobsahuje žádná data { telefon uzamčený zzzz při pokusu o spojení: telefon uzamčený 0 9 telefonní

Více

Gigaset 2000S. řady Gigaset 1000 a 2000. 2000s-titul-1.fm Seite 1 Freitag, Juni 5, 1998 12:20 PM. Deutsch. Inhalt

Gigaset 2000S. řady Gigaset 1000 a 2000. 2000s-titul-1.fm Seite 1 Freitag, Juni 5, 1998 12:20 PM. Deutsch. Inhalt 2000s-titul-1.fm Seite 1 Freitag, Juni 5, 1998 12:20 PM 12.11.96 2000s-titul- Gigaset 2000S BRD: A30852-X1100-B101-2-19, Deutsch. Inhalt Přenosná část pro bezšňůrové telefony řady Gigaset 1000 a 2000 Gigaset

Více

minim Návod k obsluze

minim Návod k obsluze minim Návod kobsluze reproduktor amikrofon je směrem kpanelu způsob upevnění na zadní straně panelu výtahu (např. přibodované šrouby) 73 o4 125 Zařízení je určeno knouzovému hlasovému spojení např. kabiny

Více

HiPath 1100. HiPath 1120 HiPath 1150 HiPath 1190

HiPath 1100. HiPath 1120 HiPath 1150 HiPath 1190 HiPath 1100 HiPath 1120 HiPath 1150 HiPath 1190 Spojovatelké pracoviště (AC) Sytémový telefon optipoint 500 economy optipoint 500 baic optipoint 500 tandard optipoint 500 advance Zkrácený návod k použití

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00 Návod k obsluze Spínací člen 1289 00 Obsah Popis přístroje... 3 Ovládací a zobrazovací prvky... 4 Připojovací svorky... 7 Montáž... 8 Nastavení druhu provozu... 9 Přepnutí druhu provozu podle naprogramování...

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Information and Communication Networks. HiPath 1220... prostě telefonujte

Information and Communication Networks. HiPath 1220... prostě telefonujte Information and Communication Networks HiPath 1220... prostě telefonujte ISDN telefonní systém...... pro hlasovou komunikaci s velkým množstvím funkcí prostřednictvím optipoint 500 i cenově výhodnými analogovými

Více

Naším cílem je Vaše spokojenost...

Naším cílem je Vaše spokojenost... Vážení zákazníci, Naším cílem je Vaše spokojenost... blahopřejeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup systémového telefonu OMEGA k pobočkové ústředně nové řady ATEUS - OMEGA od výrobce 2N spol. s r.o. Současně

Více

Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom

Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom Koncepce telefonů optipoint 500 umožňuje rychlý a jednoduchý přístup ke komfortním funkcím HiPath TM /Hicom. Pro obsluhu jsou

Více

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12 Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz Strana 1 z 12 Obsah 1 Přihlášení... 3 2 Změna hesla... 4 3 Hlavní stránka aplikace základní popis... 4 4 Použití interaktivní nápovědy... 4 5 Úprava

Více

Push to talk. 1. vydání

Push to talk. 1. vydání Push to talk 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0. Zkrácený návod k použití

HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0. Zkrácený návod k použití HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0 Zkrácený návod k použití Informace v tomto dokumentu obsahují pouze obecné popisy popř. funkce, které nejsou při konkrétním použití vždy k dispozici v uvedené

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

HiPath Display Telephone Book

HiPath Display Telephone Book HiPath Display Telepho Book Displejový telefonní seznam (DTB) pro HiPath 4000 a Hicom 300 Můžete ze svého telefonu volit všechna telefonní čísla ve Vaší podnikové síti a víte vždy, kdo zavolal v době Vaší

Více

Malá ústředna pro vrátného (Small Exchange for Doorphone) SED-111

Malá ústředna pro vrátného (Small Exchange for Doorphone) SED-111 Malá ústředna pro vrátného (Small Exchange for Doorphone) SED-111 Uživatelská příručka 1 Vlastnosti Malá telefonní ústředna pro připojení vrátného SED-111 je jednoduché zařízení které se připojuje mezi

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 60 Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

rychlé zasílání zpráv.

rychlé zasílání zpráv. OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Stručná uživatelská příručka R6.0 Aplikace My Instant Communicator pro telefon Alcatel-Lucent 8 Series 4038/4068 Aplikace My Instant Communicator pro Alcatel-Lucent

Více

Návod na používání digitálních telefonů řady DTS

Návod na používání digitálních telefonů řady DTS Návod na používání digitálních telefonů řady DTS DTS821- DIGITÁLNÍ TELEFON 4B+D DTS821-S - DIGITÁLNÍ TELEFON 4B+D DTS200-S - DIGITÁLNÍ TELEFON 4B+D INSTALACE A NÁVOD K OBSLUZE Před používáním vašeho nového

Více

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Integrace aplikace Microsoft Outlook. Připojení ke službám na vyžádání

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Integrace aplikace Microsoft Outlook. Připojení ke službám na vyžádání OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Stručná uživatelská příručka R6.1 Ve spojení s aplikací Microsoft Outlook přináší software Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite vysokou

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic OBSAH ÚVOD... 1 První použití PARROT MINIKIT Slim/Chic... 2 Nabíjení Parrot MINIKIT Slim / Chic...2 Instalace Parrot MINIKIT Slim / Chic... 2 Přístup do menu Parrot

Více

Domovní videotelefony

Domovní videotelefony Domovní videotelefony COMPETITION Uživatelský a instalační návod také pro modely s pamětí snímků Obsah Instalace...3 Zapojení se dvěma venkovními stanicemi...3 Zapojení kabeláže...4 Příklad zapojení:...5

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Gigaset Repeater. Návod k použití. front-grep.fm5. Gigaset Repeater - cz: A30853-X600-B101-1-2D19 28.4.99

Gigaset Repeater. Návod k použití. front-grep.fm5. Gigaset Repeater - cz: A30853-X600-B101-1-2D19 28.4.99 28.4.99 front-grep.fm5 Gigaset Repeater - cz: A30853-X600-B101-1-2D19 Gigaset Repeater Návod k použití Před uvedením do provozu si laskavě přečtěte tento návod k použití s bezpečnostními pokyny! 30.9.99

Více

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení 1 z 23 Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Příjem volání...15. Nastavení hlasitosti vyzvánění...15 Vypnutí vyzvánění...15 Příjem hovoru...15 Převzetí hovoru určeného pro jinou pobočku...

Příjem volání...15. Nastavení hlasitosti vyzvánění...15 Vypnutí vyzvánění...15 Příjem hovoru...15 Převzetí hovoru určeného pro jinou pobočku... Obsah Obsah Popis telefonu... 6 Přehled... 6 Navigační klávesy... 8 LED přidružené k programovatelným klávesám... 8 Alfanumerická klávesnice... 9 Standardní kódy... 9 Režimy telefonování...10 Hlasitý telefon

Více

Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz V1 R3.x V1 R4.x

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Ericsson Dialog 4225 Vision

Ericsson Dialog 4225 Vision Ericsson Systémový telefon pro komunikační systém MD110 Uživatelský návod Damovo Česká republika s.r.o. 2004 Obsah Obsah strana Úvod Popis... 4... 5 Free seating... 17 Příchozí volání... 18 Odchozí volání...

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 32 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

ISDN PRO PC, telefon a fax. Konfigurace ISDN konektoru telefonním prístrojem. High-Performance ISDN by... Ceská verze

ISDN PRO PC, telefon a fax. Konfigurace ISDN konektoru telefonním prístrojem. High-Performance ISDN by... Ceská verze ISD PR PC, telefon a fax Konfigurace ISD konektoru telefonním prístrojem ^ Ceská verze ^ High-Performance ISD by... ISD konektor Tato dokumentace a příslušné programy jsou chráněny autorskými právy. Dokumentace

Více

Návod na použití GSM spínače

Návod na použití GSM spínače Návod na použití GSM spínače Obj. č: 3242 Krátký popis dálkového spínače GSM: umožňuje zapínání a vypínání přístrojů přes síť GSM (i pro více uživatelů) Funkce časového zpoždění (zapínání a vypínání přístrojů

Více

TELEFON ALcom TS-435. Funkce a tlačítka:

TELEFON ALcom TS-435. Funkce a tlačítka: TELEFON ALcom TS-435 Funkce a tlačítka: Návod k použití! 16 MÍSTNÝ LCD DISPLEJ! TÓNOVÁ / PULSNÍ VOLBA! 15 PAMĚŤ. TLAČÍTEK RYCHLÉ VOLBY! 15 PAMĚŤ. TLAČÍTEK DVOUTLAČÍTKOVÉ VOLBY! SPEAKERPHONE S OVLÁDÁNÍM

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití Hands free sada do auta U&I-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 3 NÁHLAVNÍ SADA... 3 REPRODUKTOR HANDSFREE... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE... 4 NABÍJENÍ... 5 NABÍJENÍ HEADSETU... 6 NABÍJENÍ

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

INTERFACE GSM VT-GSM-007

INTERFACE GSM VT-GSM-007 Popis zařízení INTERFACE GSM VT-GSM-007 Zařízení VT-GSM-007 je GSM interface s hlasovým kanálem a 2 vstupy a 2 výstupy (NO,NC). Vstupy se aktivují připojením na záporný potenciál napájení 0V. Doba pro

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Návod na Lync webinář

Návod na Lync webinář Návod na Lync webinář 1. Po úspěšné registraci na náš webinář obdržíte do své schránky mail s instrukcemi a přístupovým odkazem k přístupu do webináře. Pro otevření jeho internetové aplikace klikněte na

Více

Definity a Definity Audix Funkce ústředny a hlasové pošty 11/28/00

Definity a Definity Audix Funkce ústředny a hlasové pošty 11/28/00 Program školení: 1. Ústředna Definity a telefonní přístroje 2. Uživatelské funkce ústředny Definity 3. Možnosti využití funkcí z analogových telefonů 4. Možnosti využití funkcí z digitálních telefonů 5.

Více

Návod na použití VM 40

Návod na použití VM 40 Návod na použití VM 40 Obsah Představení... 1 Zapojení svorkovnice... 1 Uchycení jednotky... 2 Příslušenství... 2 Postup instalace... 2 Hlavní menu... 2 Základní ovládání jednotky... 3 Přijetí hovoru z

Více

Manuál pro nastavení a ovládání aplikace O2 Přepínám Nokia telefony s OS Symbian

Manuál pro nastavení a ovládání aplikace O2 Přepínám Nokia telefony s OS Symbian Manuál pro nastavení a ovládání aplikace O2 Přepínám Nokia telefony s OS Symbian 1. ÚVODEM 2. START 2.1. Potřebné vybavení 2.2. Aktivace služby 2.3. Nahrání Symbian aplikace do telefonu 2.3.1. Přes infraport

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Ericsson Dialog 4106 Basic Ericsson Dialog 4147 Medium

Ericsson Dialog 4106 Basic Ericsson Dialog 4147 Medium Ericsson Dialog 4106 Basic Ericsson Dialog 4147 Medium Analogové telefony Uživatelská příručka Damovo Česká republika s.r.o. 2005 Obsah Strana Všeobecné informace... 5 Popis... 6 Příchozí volání... 11

Více

Popis telefonu... 5 Přehled... 5 Alfanumerická klávesnice... 7 Standardní kódy... 7

Popis telefonu... 5 Přehled... 5 Alfanumerická klávesnice... 7 Standardní kódy... 7 Obsah Obsah Popis telefonu... 5 Přehled... 5 Alfanumerická klávesnice... 7 Standardní kódy... 7 Režimy telefonování... 8 Telefonování pomocí sluchátka... 8 Příposlech... 8 Nastavení hlasitosti poslechu...

Více

Váš první webinář aneb jak na to?

Váš první webinář aneb jak na to? Váš první webinář aneb jak na to? 1. Po registraci k účasti na online-schůzce (webináři), obdržíte do své e-mailové schránky zprávu s instrukcemi a přístupovým odkazem pro připojení do vybraného webináře.

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

ISH1030. Informace o produktu. Domovní telefon. TCS TürControlSysteme AG Geschwister-Scholl-Str. 7 D-39307 Genthin

ISH1030. Informace o produktu. Domovní telefon. TCS TürControlSysteme AG Geschwister-Scholl-Str. 7 D-39307 Genthin Informace o produktu Domovní telefon ISH1030 Technische Änderungen vorbehalten. PI_ISH1030_Art0014092_1v1_CZ_SK.doc 2 10/2008 Bezpečnostní pokyny! Montáž, instalace a uvedení do provozu může být provedena

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi 1 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení

Více

Instalační návod. CLASSE 100 Standard (A12M) A B C 95 mm 192 mm 45 mm. Popis. Příslušenství. Technická data. Rozměry. Legenda.

Instalační návod. CLASSE 100 Standard (A12M) A B C 95 mm 192 mm 45 mm. Popis. Příslušenství. Technická data. Rozměry. Legenda. POZOR: Přístroje je zakázáno rozebírat a jsou určeny pouze pro zapojení odborníkem. V opačném případě hrozí ztráta záruky a/nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem. CLASSE 00 Standard (AM) Instalační

Více

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Dálkové ovládání systému alarmu Pokyny k nastavení - Czech Vážený zákazníku, V tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné k aktivování a deaktivování

Více

Návod k použití. HiPath 3000. OpenStage 20 T. www.siemens.cz/enterprise

Návod k použití. HiPath 3000. OpenStage 20 T. www.siemens.cz/enterprise Návod k použití HiPath 3000 OpenStage 20 T www.siemens.cz/enterprise Důležitá upozornění Důležitá upozornění Telefon přídavný modul nikdy neotvírete! Vyskytnou-li se problémy, obraťte se na správce systému.

Více

241 005 100 www.upc.cz. Manuál telefonu GIGASET DA310

241 005 100 www.upc.cz. Manuál telefonu GIGASET DA310 241 00 100 www.upc.cz Manuál telefonu GIGASET DA310 Stručný přehled zařízení Gigaset DA310 1 2 3 4 6 7 8 1 2 3 4 6 7 8 Tlačítka přímé volby Místo pro zapsání obsazení tlačítek přímé a zkrácené volby Tlačítko

Více

POPIS SLUŽBY VISION 2013

POPIS SLUŽBY VISION 2013 POPIS SLUŽBY VISION 2013 1. Obsah služby Veřejně dostupná služba elektronických komunikací, jejíž podstatou je poskytování veřejně dostupných telefonních služeb prostřednictvím volby operátora. Existují

Více

PC Phone software pro správu telefonního provozu

PC Phone software pro správu telefonního provozu STAND CZ spol.s r.o. Kamenná 31 639 00 Brno Tel.: +420 5 43213516 Fax: +420 5 43234915 e-mail: stand@stand.cz www.stand.cz PC Phone software pro správu telefonního provozu Hlavní přednosti systému : Komfortní

Více

Instalační a provozní instrukce

Instalační a provozní instrukce NT1+ Instalační a provozní instrukce Obsah : 1. Přehled...5 2. Bezpečnostní opatření...6 3. Návod k instalaci...6 3.1. Montáž...6 3.2. Uvedení do provozu...6 3.3. Porty, terminály, přepínače a funkce

Více

Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a

Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a 1 6. 7. 8. 9. Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play

Více