Hicom 150 E optiset E entry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hicom 150 E optiset E entry"

Transkript

1 Hicom 150 E optiset E entry Návod k použití

2 2 Tento návod k použití popisuje všechny funkce a postupy. Dostupnost některých funkcí závisí na individuálním oprávnění telefonu a na konfiguraci systému. Při čištění telefonu nepoužívejte abrazivní prostředky nebo chemikálie, které poškozují předměty z plastu. Obslužné prvky přístroje optiset E entry 1) 4) 2) 3) 5) 6) 1) 2) 3) 4) 5) 6) Sluchátko Reproduktor pro vyzvánění Tlačítka pro nastavení přístroje Tři pevně nastavená funkční tlačítka Výchozí nastavení: Opakování volby Rozpojení Kontrolky LED - signalizace tlačítek Tlačítková číselnice Servisní technik může upravit výchozí nastavení podle vašich požadavků.

3 Obsah Obslužné prvky přístroje optiset E entry... 2 Hicom 150 E Office a optiset E... 5 Vysvětlení symbolů... 5 Různá nastavení... 6 Nastavení hlasitosti vyzvánění... 6 Nastavení melodie vyzvánění... 6 Nastavení hlasitosti příjmu... 6 Příjem volání... 7 Volba spojení... 7 Rezervace linky... 7 Funkční tlačítka Předání hovoru ve zpětném dotazu... 8 Opakování volby... 9 Rozpojení... 9 Schránka Vyzvánění u šéfa

4 4 Funkce dostupné pomocí kódů Distribuce příchozích volání (UCD)...13 Držený hovor vyzvednutí z linky...33 Funkce Nerušit...12 Konferenční hovor 5 účastníků...19 Mikrofon ve sluchátku vypnutí/zapnutí...22 Napojení...16 Noční zapojení...23 Odeslání textu zprávy...18 Otvírání dveří z číselnice u dveří povolení/zákaz...29 Otvírání dveří z telefonu...30 Parkování volání...23 Přemístění telefonního přístroje...17 Přesměrování MSN v externí síti...32 Přesměrování příchozích volání...31 Převzetí volání pro jinou pobočku...30 Převzetí volání v týmu...31 Přímé oslovení...17 Přiřazení jiného čísla volajícího dočasné MSN...25 Přiřazení vyzvánění...26 Příprava přihlášení přenosné části bezšňůrového telefonu...22 Projektové číslo...24 Signál do sítě (flash)...27 Skupinové vyzvánění/skupina s hledáním...26 Sledování zvuků v místnosti (Baby Phone)...16 Spínač...27 Střídání dvou hovorů...21 Test koncového přístroje...18 Tónová volba...21 Upozornění na druhé volání odeslání...11 Upozornění na druhé volání přijetí...11 Upozornění na termín...29 Uvolnění externí linky...21 Vypnutí všech aktivovaných funkcí...17 Vypnutí/zapnutí druhého volání...12 Zachycení...18 Zamknutí cizího telefonu...33 Zamknutí/odemknutí vlastního telefonu...28 Zkrácená volba individuální...20 Zkrácená volba společná...20 Zobrazování čísla u volaného...25 Zpětné volání automatické...24 Zprostředkovaná volba...15 Zprostředkované funkce...15 Vysvětlení funkcí Přehled kódů Čísla zkrácené volby... 43

5 Hicom 150 E Office a optiset E Na svém telefonu můžete využívat funkce komunikačního systému Hicom 150 E Office (verze 2.0 a 2.2) prostřednictvím funkčních tlačítek a kódů. Vysvětlení symbolů Symbol Význam Mluvte. Zavěste. Volte telefonní číslo nebo zadejte kód. 2 4 Stiskněte zobrazená tlačítka. Zazní tón. Dlouhý tón (kladný potvrzovací tón) potvrzuje úspěšné provedení aktivované funkce nebo procedury. Přerušovaný tón (záporný potvrzovací tón) signalizuje, že zamýšlená akce, tj. spuštění funkce nebo procedury, neproběhla. Stiskněte tlačítko. Stiskněte svítící tlačítko. Stiskněte blikající tlačítko. ( 7) Odkaz na stránku s dalšími informacemi. 5 Vysvětlení symbolů

6 Různá nastavení 6 Nastavení hlasitosti vyzvánění Telefon je v klidovém stavu: nebo Stiskněte kterékoliv z těchto tlačítek. 1 Zadejte 1. Ozve se vyzvánění. nebo Nastavte hlasitost. současně Pro uložení provedeného nastavení: stiskněte současně obě tlačítka. Nastavení melodie vyzvánění Telefon je v klidovém stavu: nebo Stiskněte kterékoliv z těchto tlačítek. 2 Zadejte 2. Ozve se vyzvánění. nebo Nastavte vyzvánění, které Vám nejlépe vyhovuje. současně Pro uložení zvoleného vyzvánění: stiskněte současně obě tlačítka. Nastavení hlasitosti příjmu Během hovoru: nebo současně Nastavte hlasitost. Pro uložení provedeného nastavení: stiskněte současně obě tlačítka.

7 Příjem volání Váš telefon zvoní: Mluvte. Volba spojení Interní: volte telefonní číslo účastníka. Externí: zadejte kód pro přestup do veřejné sítě a externí telefonní číslo. Rezervace linky pro přestup do veřejné sítě a externí telefonní číslo. Pokud máte k dispozici odpovídající konfiguraci, můžete vyčkat pět sekund, až přerušovaný tón umlkne, a rezervovat si tak pro sebe linku. Poté sluchátko zavěste. Jakmile se linka uvolní, váš telefon zazvoní. Pokud zdvihnete sluchátko, uslyšíte tón linky. Nyní zadejte externí telefonní číslo. 7 Nastavení / Příjem volání / Volba spojení

8 Funkční tlačítka 8 Pomocí pevně naprogramovaných funkčních tlačítek na přístroji optiset E entry můžete provádět následující funkce (bez nutnosti zadání kódu). Zahájení zpětného dotazu (během hovoru): Stiskněte tlačítko. Volte telefonní číslo nového účastníka (viz Volba spojení 7). Mluvíte ve zpětném dotazu s novým účastníkem, zatímco první účastník čeká. Ukončení zpětného dotazu: Stiskněte tlačítko. Vyčkejte dvě sekundy a pokračujte v hovoru s prvním účastníkem. nebo (podle konfigurace systému) Stiskněte dvakrát tlačítko a pokračujte v hovoru s prvním účastníkem. Předání hovoru ve zpětném dotazu Telefonujete a chtěli byste tento hovor předat jinému účastníkovi: Stiskněte tlačítko. Volte telefonní číslo nového účastníka (viz Volba spojení 7). Zavěste buď ihned nebo poté, co se volaný účastník přihlásí.

9 Telefonujete a chtěli byste tento hovor oznámit skupině uživatelů a předat (verze 2.2 a vyšší): Stiskněte tlačítko. 8 0 * 80. Zvolte číslo skupiny a oznamte hovor. Jakmile se přihlásí člen skupiny, zavěste. Opakování volby Opakování volby Stiskněte tlačítko Opakování volby. Volí se znovu naposled volené externí telefonní číslo. Rozpojení Funkce slouží k rozpojení existujícího spojení nebo k ukončení zahájené procedury. Rozpojit Stiskněte tlačítko Rozpojit. Hovor se odpojí nebo se ukončí procedura. 9 Funkční tlačítka

10 Schránka 10 Ve Vaší schránce je pro Vás uložena zpráva: Slyšíte speciální oznamovací tón nebo hlášení. Schránka Stiskněte svítící tlačítko Schránka. Sestaví se spojení k odesilateli zprávy nebo k systému hlasové pošty. nebo #683. Sestaví se spojení k odesilateli zprávy nebo k systému hlasové pošty. Vyzvánění u šéfa (pouze je-li konfigurováno) Zapnutí: Volání šéf Stiskněte tlačítko volani-sef ; kontrolka LED se rozsvítí. Vypnutí: Volání šéf Stiskněte svítící tlačítko volani-sef ; kontrolka LED zhasne.

11 Funkce dostupné pomocí kódů Dále jsou popsány funkce, které můžete vyvolat zadáním jejich kódů. Upozornění na druhé volání odeslání Volte interní telefonní číslo. Pokud je účastník obsazen, vyčkejte 5 sekund. Poté do hovoru volaného bude odeslán upozorňovací tón (pípnutí). Upozornění na druhé volání přijetí Během hovoru slyšíte pípnutí: Zavěste (dosavadní hovor se ukončí). Váš telefon začne vyzvánět. nebo Stiskněte tlačítko Nyní jste ve spojení s účastníkem, na jehož volání jste byli upozorněni, zatímco první hovor čeká. Návrat k prvnímu hovoru: Stiskněte tlačítko, vyčkejte dvě sekundy a dokončete první hovor (druhý hovor byl ukončen). nebo (podle konfigurace systému) Stiskněte tlačítko dvakrát a dokončete první hovor (druhý hovor byl ukončen). 11 Funkční tlačítka / Funkce dostupné pomocí kódů

12 12 Vypnutí/zapnutí druhého volání Vypnutí druhého volání: #490. Zapnutí druhého volání: * 490. Funkce Nerušit Zapnutí: (Pokud je funkce Nerušit již zapnuta, uslyšíte speciální oznamovací tón.) 9 7 * 97. Vypnutí: 9 7 #97.

13 Distribuce příchozích volání (UCD) Přihlášení agenta při nástupu do služby: * 401. Zadejte svůj osobní kód. Odhlášení agenta při ukončení služby: #401. Dočasné odhlášení (agent není k dispozici): #402. Zrušení dočasného odhlášení (agent je k dispozici): * Funkce dostupné pomocí kódů

14 14 Vyžádání prodlevy k odbavení: Před posledním zavěšením jste vyřizovali distribuovaný hovor * 403. Návrat po prodlevě k odbavení: #403. Noční zapojení pro tým s distribucí zapnutí: * 404. Zadejte telefonní číslo cíle. Noční zapojení pro tým s distribucí vypnutí: #404.

15 Zprostředkované funkce Pro jiné telefony lze z oprávněného telefonu zapínat/vypínat následující funkce: Funkce Nerušit (blokování vyzvánění) * 97/#97 Přesměrování volání * 11, * 12, * 13/#1 Textové odpovědi * 69/#69 Aktivované funkce vypnout #0 Odeslání textu zprávy * 68/#68 Noční zapojení * 44/#44 Zobrazování čísla u volaného * 86/#86 Přiřazení vyzvánění * 81/#81 Skupinové vyzvánění/skupina s hledáním * 85/#85 Spínač zapnout/vypnout * 90/#90 Zamknout/odemknout telefon * 66/#66 Povolení otevření dveří * 89/# * 83. Zadejte interní telefonní číslo účastníka a kód (např. 97 pro zapnutí funkce Nerušit ) a případnou požadovanou proceduru. Zprostředkovaná volba Jednorázové zprostředkování telefonního spojení pro jiný telefon: 6 7 * 67. Zadejte interní telefonní číslo účastníka, pro něhož se má sestavit spojení. Zadejte telefonní číslo cílového účastníka (externí číslo včetně kódu pro přestup do veřejné sítě, např. 0). 15 Funkce dostupné pomocí kódů

16 Napojení 16 Má-li interní účastník obsazeno: Stiskněte tlačítko. 6 2 * 62. Sledování zvuků v místnosti (Baby Phone) Aktivace telefonu ve sledované místnosti: Položte sluchátko vedle telefonu. 8 8 * 88. Deaktivace telefonu ve sledované místnosti: Zavěste. Sledování zvuků v místnosti s aktivovaným telefonem: Volte interní telefonní číslo telefonu v místnosti, v níž chcete sledovat zvuky.

17 Vypnutí všech aktivovaných funkcí Vypnutí funkcí aktivovaných uživateli: Přesměrování volání Přiřazení vyzvánění Zobrazování čísla u volaného Funkce Nerušit (blokování vyzvánění) Skupinové vyzvánění/skupina s hledáním Odeslání textu zprávy Zpětné volání (verze 2.2 a vyšší) 0 #0. Přímé oslovení (jen k systémovým telefonům s hlasitým telefonováním) 8 0 * 80. Zadejte interní telefonní číslo. Přemístění telefonního přístroje Odhlášení telefonu: a pak vytáhněte telefonní * zástrčku ze zásuvky. Přihlášení telefonu na novém stanovišti: Nejdřív připojte telefon k nové zásuvce a poté zvedněte sluchátko # Funkce dostupné pomocí kódů

18 Test koncového přístroje * 940. Váš telefon vyzvání a všechny kontrolky blikají. Zachycení (nutno vyžádat u provozovatele sítě) Telefonujete s externím učastníkem: Stiskněte tlačítko. 8 4 * 84. Odeslání textu zprávy Výběr a odeslání zprávy: 6 8 * 68. Zadejte interní telefonní číslo. 0 až 9 Vyberte číslo předdefinovaného textu (0 9): 0 = prosim o zavolani 1 = ceka navsteva 2 = pozor termin 3 = nalehavy hovor 4 = prosim nerusit 5 = vyzvednete fax 6 = prosim k diktatu 7 = prosim prijdte 8 = prosim kavu 9 = odchazim Zavěste.

19 Zrušení odeslané zprávy: # 681. Zavěste. Konferenční hovor 5 účastníků Sestavení konferenčního hovoru (hovoříte ve zpětném dotazu, první hovor čeká 8): Stiskněte tlačítko. 3 * 3. Rozšíření konference (hovoříte v dalším zpětném dotazu 8): Stiskněte tlačítko. 3 * 3. Vystoupení z konferenčního hovoru: Zavěste. Ukončení konferenčního hovoru (se všemi účastníky): Stiskněte tlačítko. 3 #3. 19 Funkce dostupné pomocí kódů

20 20 Zkrácená volba individuální Uložení telefonního čísla: 9 2 * až 9 Vyberte číslo paměti ( * 0 * 9). Přiřazení telefonního čísla číslu paměti si můžete poznamenat do tabulky na konci návodu. pro přestup do veřejné sítě a externí telefonní číslo (vyčkejte 5 sekund). Použití individuální zkrácené volby: 7 * 7. 0 až 9 Zadejte číslo paměti ( * 0 * 9). Zkrácená volba společná Použití společné zkrácené volby: 7 * až Zadejte některé z čísel: nebo (zeptejte se správce systému).

21 Uvolnění externí linky 4 3 * 43. Zadejte číslo příslušné externí linky. Střídání dvou hovorů Hovoříte ve zpětném dotazu (první hovor čeká): Stiskněte opět tlačítko. 2 * 2. Nyní budete hovořit s čekajícím partnerem. Opakováním služby přecházíte mezi čekajícími partnery. Tónová volba Pro vyslání signálu v tónové volbě během sestaveného spojení musíte (ale případně nemusíte viz dále) přepnout druh volby na tónovou volbu. Nutnost manuálního přepnutí je závislá na konfiguraci vaší ústředny: může být aktivována/deaktivována automatická tónová volba; zeptejte se správce ústředny. Automatická tónová volba není aktivována - manuální přepnutí na tónovou volbu: Stiskněte tlačítko. 5 3 * 53. Zadejte číslice, které se mají vyslat v tónové volbě. Automatická tónová volba je aktivována: Zadejte číslice, které se mají vyslat v tónové volbě. 21 Funkce dostupné pomocí kódů

22 22 Mikrofon ve sluchátku vypnutí/zapnutí Vypnutí mikrofonu během hovoru: Stiskněte tlačítko. 5 2 * 52. Zapnutí mikrofonu během hovoru: Stiskněte tlačítko. 5 2 #52. Příprava přihlášení přenosné části bezšňůrového telefonu * 942. (zeptejte se správce systému).

23 Noční zapojení Zapnutí nočního zapojení: 4 4 * 44. Do 5 sekund můžete zadat interní telefonní číslo cíle. Pokud nezadáte číslo cíle nebo zadáte, přepíná se na cíle definované v ústředně. Vypnutí nočního zapojení: 4 4 #44. Parkování volání Zaparkování volání (během hovoru): Stiskněte tlačítko až 9 * 56. Zadejte některou z parkovacích pozic (0,1,... 9) a zapamatujte si ji. Pokud je pozice, kterou jste si vybrali, již obsazená, ozve se záporný potvrzovací tón. V takovém případě si zvolte jinou parkovací pozici. Zavěste. Vyzvednutí volání ze zaparkované pozice: 5 6 #56. 0 až 9 Zadejte číslo pozice, které jste si zapamatovali při zaparkování (0 9). 23 Funkce dostupné pomocí kódů

24 Projektové číslo 24 Jen pro případ, že se eviduje hovorné: 6 0 * 60. # Zadejte projektové číslo (max. 11 číslic) a #. (Může se stát, že zadání # při potvrzování projektového čísla nebude nutné to závisí na konfiguraci systému. Zeptejte se správce systému.) Zpětné volání automatické Volte externí telefonní číslo včetně kódu pro přestup do veřejné sítě (např. 0). Zadání žádosti o zpětné volání (max. 2, resp. 5 pro verzi 2.2): (Volaný účastník má obsazeno nebo se nehlásí.) Stiskněte tlačítko. 5 8 * 58. Systém nebo účastník Vám automaticky zavolají zpět, jakmile bude účastník dosažitelný nebo znovu použije svůj telefon. Přijetí zpětného volání (Váš telefon vyzvání): Systém sestavuje spojení k účastníkovi, který je nyní dosažitelný. Smazání (všech) žádostí o zpětné volání: 5 8 #58.

25 Zobrazování čísla u volaného (externě; nutno vyžádat u provozovatele sítě) Potlačení zobrazení: # 8 6 * 86. Uvolnění zobrazení: 8 6 #86. Přiřazení jiného čísla volajícího dočasné MSN 4 1 * 41. Zadejte provolbové číslo dočasné MSN. Volte externí telefonní číslo (včetně kódu pro přestup do veřejné sítě). 25 Funkce dostupné pomocí kódů

26 Přiřazení vyzvánění 26 Zapnutí: 8 1 * 81. Zadejte interní telefonní číslo pobočky, na níž mají také vyzvánět volání přicházející na Váš telefon. Vypnutí: 8 1 #81. Skupinové vyzvánění/skupina s hledáním Zařazení do skupiny: # 8 5 * 85. Vyřazení ze skupiny: 8 5 #85.

27 Spínač Zapnutí nebo krátké sepnutí (zeptejte se správce systému): # 9 0 * až 4 Zadejte číslo zvoleného spínače (0 4). Vypnutí: 9 O #90. 0 až 4 Zadejte číslo zvoleného spínače (0 4). Signál do sítě (flash) Sestavili jste externí spojení po analogové veřejné lince: Stiskněte tlačítko. 5 1 * 51. služby a/nebo číslo linky. 27 Funkce dostupné pomocí kódů

28 28 Zamknutí/odemknutí vlastního telefonu Zamknutí (musíte mít zavedeno heslo): 6 6 * 66. Zadejte své heslo. Odemknutí: Slyšíte speciální oznamovací tón. 6 6 #66. Zadejte své heslo. Zavedení hesla: (Pokud jste si již dříve zavedli heslo, ale zapomněli je, poraďte se se správcem systému.) 9 3 * 93. Zadejte staré heslo (standardně je heslo nastaveno na hodnotu 00000). Zadejte dvakrát nové heslo.

29 Upozornění na termín Zadání termínu: 4 6 * 46. Zadejte 4místný časový údaj např pro 9:05 hodin nebo 1430 pro 14:30 hodin. Smazání termínu: 4 6 #46. Příjem upozornění na termín: Zvedněte sluchátko a zase zavěste. Otvírání dveří z číselnice u dveří povolení/zákaz Povolení: 8 9 * 89. Zadejte interní telefonní číslo přiřazené dorozumívacímu zařízení u dveří. Zadejte 5místné heslo (standardní heslo je 00000, změněné heslo zná správce ústředny) a kód pro druh povolení k otevření dveří (1 = s vyzváněním telefonu, 2 = bez vyzvánění telefonu). 29 Funkce dostupné pomocí kódů

30 30 Zákaz: 8 9 #89. Zadejte interní telefonní číslo přiřazené dorozumívacímu zařízení u dveří. Otvírání dveří z telefonu Mluvíte s návštěvníkem u dorozumívacího zařízení u dveří: Stiskněte tlačítko. 6 1 * 61. Zadejte telefonní číslo přiřazené dorozumívacímu zařízení. Převzetí volání pro jinou pobočku Převzetí volání, které vyzvání na libovolném cizím telefonu: 5 9 * 59. Zadejte telefonní číslo vyzvánějícího telefonu.

31 Převzetí volání v týmu Vyzvání telefon některého člena skupiny zřízené pro Váš pracovní tým: 5 7 * 57. Přesměrování příchozích volání Přesměrování interních/externích volání: (Pokud je přesměrování již zapnuto, slyšíte speciální oznamovací tón.) 1 1 * 11. Na interní cíl: Zadejte interní telefonní číslo. Na externí cíl: Toto přesměrování je závislé na možnostech dané konfigurace systému. Zadejte externí telefonní číslo včetně kódu pro přestup do veřejné sítě, pak počkejte na krátké pípnutí. Přesměrování externích volání: (Pokud je přesměrování již zapnuto, slyšíte speciální oznamovací tón.) 1 2 * 12. Na interní cíl: Zadejte interní telefonní číslo. Na externí cíl: Toto přesměrování je závislé na možnostech dané konfigurace systému. Zadejte externí telefonní číslo včetně kódu pro přestup do veřejné sítě, pak počkejte na krátké pípnutí. 31 Funkce dostupné pomocí kódů

32 32 Přesměrování interních volání: (Pokud je přesměrování již zapnuto, slyšíte speciální oznamovací tón.) 1 3 * 13. Na interní cíl: Zadejte interní telefonní číslo. Na externí cíl: Toto přesměrování je závislé na možnostech dané konfigurace systému. Zadejte externí telefonní číslo včetně kódu pro přestup do veřejné sítě, pak počkejte na krátké pípnutí. Vypnutí přesměrování: (Pokud je přesměrování již zapnuto, slyšíte speciální oznamovací tón.) 1 #1. Přesměrování MSN v externí síti (pouze pro spojení více zařízení pro verzi 2.2 nebo vyšší) Zapnutí: (Pokud je přesměrování již zapnuto, slyšíte speciální oznamovací tón.) 6 4 * 64. Zadejte způsob přesměrování (1=ihned, 2=neprevzata volani, 3=pokud obsazeno). Zadejte své MSN. Zadejte číslo příslušné linky (bez kódu pro přestup do veřejné sítě).

33 Vypnutí: (Pokud je přesměrování již vypnuto, slyšíte oznamovací tón.) 6 4 #64. Zadejte způsob přesměrování (1=ihned, 2=neprevzata volani, 3=pokud obsazeno). Zadejte své MSN. Držený hovor vyzvednutí z linky Externí hovor je držen na určité lince (držení iniciováno z jiného telefonu): 6 3 * 63. Zadejte číslo příslušné externí linky. Zamknutí cizího telefonu Zamknutí/odemknutí jiného telefonu (tato funkce je závislá na nastavení systému): * 943. Zadejte číslo příslušného interního účastníka. Zadejte * = zamknutí nebo Zadejte # = odemknutí 33 Funkce dostupné pomocí kódů

34 Vysvětlení funkcí 34 Dále budou v abecedním pořadí stručně vysvětleny funkce systému. Je možné, že nebudete mít přístup ke všem těmto funkcím, protože jejich použití je závislé na konfiguraci systému a oprávněních přiřazených Vašemu individuálnímu telefonu. DISA (Direct Inward System Access) Můžete z vnějšího místa (mimo vaši ústřednu) aktivovat/deaktivovat funkce vaší ústředny (stejně jako interní účastník) a také odtud sestavit prostřednictvím Vaší ústředny odchozí externí spojení. Zeptejte se správce systému, je-li tato funkce zřízena. Distribuce příchozích volání (UCD) ( 13) Pomocí této funkce může systém rozdělovat vyřizování příchozích volání členům pracovního týmu. Příchozí volání se vždy předá tomu členu týmu (agentovi), který měl nejdelší pauzu. Při zahájení/ukončení služby se musíte u systému přihlásit/odhlásit. Během služby se můžete u systému dočasně odhlásit ( není k dispozici ) a pak odhlášení zrušit ( je k dispozici ), např. za účelem pracovní přestávky. Potřebujete-li po hovoru navíc čas pro jeho zpracování, můžete si pro poslední hovor zapnout/vypnout časovou prodlevu k odbavení. Pro tým pracující v režimu distribuce příchozích volání můžete zapnout/vypnout vlastní noční zapojení, které nepodléhá nočnímu zapojení systému. Druhé volání přijmout ( 11) Během jednoho hovoru můžete přijmout další příchozí volání, o němž jste informováni upozorňovacím tónem. Držený hovor vyzvednutí z linky ( 33) Můžete na svém přístroji vyzvednout externí hovor, který byl z jiného systémového telefonu uveden do stavu držení na určité externí lince. Hotline (samočinné sestavení spojení) Váš telefon může být konfigurován tak, že se při zvednutí sluchátka ihned nebo po určité prodlevě sestaví spojení k definovanému cíli. Konferenční hovor (5 účastníků) ( 19) K sestavenému telefonnímu spojení můžete připojit další 3 účastníky. Mikrofon ve sluchátku vypnutí/zapnutí ( 22) Během hovoru můžete vypnout mikrofon, aby po tuto dobu (než jej zase zapnete) Váš partner neslyšel, co se říká ve Vaší místnosti. Napojení ( 16) Má-li Váš telefon příslušné oprávnění, můžete se napojit na telefonní hovor jiného interního účastníka a hovořit do tohoto spojení. NERUŠIT (vypnutí signalizace příchozích volání) ( 12) Můžete dočasně zabránit tomu, aby Vás rušila příchozí volání. Volající uslyší obsazovací tón. Noční zapojení ( 23) Funkce pro přesměrování všech příchozích volání do podniku, např. po skončení pracovní doby, na pevný (standardní) cíl nebo na jednorázový cíl zadaný při aktivaci funkce. Odeslání textu zprávy / schránka ( 18/ 10) Z textů, které byly v systému předdefinovány, můžete některý vybrat a poslat jej spolupracovníkovi vybavenému systémovým telefonem optiset E. Zpráva

35 poslaná na Váš telefon (tj. telefon bez displeje) je sice signalizována (na funkčním tlačítku Schránka nebo speciálním oznamovacím tónem při zvednutí sluchátka), nelze ji ale zobrazit. Místo toho se příjmem zprávy sestaví spojení k odesilateli zprávy. Opakování volby ( 9) Naposledy volené externí telefonní číslo se automaticky ukládá a lze je volit stiskem tlačítka pro opakování volby. Otvírání dveří z číselnice u dveří ( 29) Naprogramování otvírače dveří můžete provést z telefonu: je-li otvírání povoleno, otevře si příchozí osoba dveře zadáním hesla. Otvírání dveří z telefonu ( 30) Prostřednictvím svého telefonu můžete otevřít dveře příchozí osobě. Parkování volání ( 23) Telefonní spojení můžete na jednom telefonu zaparkovat (podržet) a pak je vyzvednout na jiném telefonu a pokračovat v hovoru. Projektové číslo ( 24) Údaje o externím spojení můžete přiřadit různým projektům prostřednictvím projektových čísel. Předání hovoru (ve zpětném dotazu) ( 8) Pokud chce partner, s nímž telefonujete, mluvit s jiným účastníkem, volíte telefonní číslo žádaného účastníka a hovor předáte. Verze 2.2 a vyšší: můžete oznámit hovor skupině uživatelů a předat jej. Přemístění telefonního přístroje ( 17) Svůj systémový telefon můžete přestěhovat z jednoho stanoviště na jiné, tj. odpojit a odhlásit ho na jedné přípojce a na nové přípojce jej připojit a přihlásit. Přesměrování MSN (Pouze pro spojení více zařízení pro verzi 2.2 a vyšší) MSN, které Vám bylo přiřazeno, můžete přesměrovat na externí linku veřejné sítě. Přesměrování příchozích volání ( 31) Volání přicházející na Váš telefon můžete přesměrovat na jiný telefon, případně i na externí cíl (dle oprávnění). Převzetí volání pro jinou pobočku ( 30) Volání přicházející na jiný telefon můžete převzít na svém telefonu. Převzetí volání v týmu ( 31) Pokud jste členem skupiny zřízené pro vzájemné přebírání příchozích volání, můžete převzít na svém telefonu volání přicházející na telefon kolegy. Přímé oslovení (jen k systémovým telefonům s hlasitým telefonováním) ( 17) Oslovení jiného účastníka prostřednictvím reproduktoru v jeho telefonu. Příprava přihlášení přenosné části bezšňůrového telefonu ( 22) K telefonnímu systému můžete připojit bezšňůrové telefony. Každou přenosnou část je nutno nejprve přihlásit. Přiřazení jiného čísla volajícího - dočasné MSN ( 25) Pomocí této funkce můžete před volbou externího spojení přiřadit přenášenému číslu volajícího, které se zobrazí na displeji volaného, jiné číslo. 35 Vysvětlení funkcí

36 36 Přiřazení vyzvánění ( 26) Po aktivování této funkce bude příchozí volání současně signalizováno jak na Vašem telefonu, tak i na telefonu, kterému jste vyzvánění přiřadili. (Od funkce přesměrování se liší tím, že příchozí volání jsou nadále signalizována na Vašem vlastním telefonu a mohou být signalizována na více jiných telefonech. Od funkce skupinové vyzvánění (předem definovaná skupina) se liší tím, že cíle pro přiřazení vyzvánění jsou libovolné. Rezervace linky ( 7) Můžete si (automaticky) rezervovat obsazenou externí linku. Signál do sítě (flash) ( 27) Funkce se používá k řízení doplňkových služeb digitálních ústředen, na které je Váš systém napojen pomocí analogové linky. Funkce způsobí krátké přerušení smyčky (flash) a automatické přepnutí do tónové volby. Skupinové vyzvánění / skupina s hledáním ( 26) Pokud jste členem skupiny účastníků, pro něž je zřízena skupina s hledáním/ skupinové vyzvánění, jejíž všichni členové jsou dosažitelní pod jedním telefonním číslem, můžete se z této skupiny dočasně odpojit (chystáte-li se např. odejít). Volání pak nebudou na Vašem telefonu signalizována, dokud se opět nepřipojíte. Skupina s hledáním = telefopny vyzvánějí postupně. Skupinové vyzvánění = telefony vyzvánějí současně. Sledování zvuků v místnosti (Babyphone) ( 16) Můžete sledovat zvuky v určité místnosti. Spínač ( 27) Pro zapínání a vypínání určitých zařízení (např. relé). Střídání dvou hovorů ( 21) Přepínání mezi dvěma sestavenými spojeními. Test koncového přístroje ( 18) Aktivujete-li tuto funkci, proběhne test Vašeho telefonu. Tónová volba (dovolba řídících znaků) ( 21) Po volbě telefonního čísla můžete přepnutím druhu volby na tónovou volbu (zvanou také frekvenční volba - DTMF = Dual-Tone Multi-frequency) vyslat kódy, např. pro dálkové ovládání telefonního záznamníku. Upozornění na druhé volání ( 11) Voláte-li k obsazenému internímu účastníkovi, můžete na sebe upozornit speciálním tónem (pípnutím) do jeho hovoru. Upozornění na termín ( 29) Váš telefon Vás může upozornit na časový termín v následujících 24 hodinách. Uvolnění externí linky ( 21) Můžete uvolnit obsazenou externí linku, tj. způsobit přerušení aktivních hovorů probíhajících na této lince. Linku je pak možné použít pro externí volání. Vypnutí aktivovaných funkcí ( 17) Vypnutí všech momentálně aktivovaných funkcí. Vypnutí/zapnutí druhého volání ( 12) Můžete povolit nebo zakázat přijetí dalšího příchozího volání, které bude v průběhu právě probíhajícího hovoru oznámeno zvukovým signálem.

37 Vyzvánění u šéfa (je nutné nakonfigurovat odpovídající tlačítka ve skupině sekretářky nebo nadřízeného 10) Při běžném režimu jsou příchozí hovory pro nadřízeného zvukově signalizovány na telefonu sekretářky. Můžete zapnout zvukovou signalizaci příchozích hovorů také na telefonu nadřízeného a na přiřazeném druhém telefonu. Zachycení (nutno vyžádat u provozovatele sítě) ( 18) Identifikace zlovolných externích volání prostřednictvím provozovatele sítě. Zamknutí cizího telefonu ( 33) Z oprávněného telefonu lze chránit jiné telefony před nepovolaným použitím jejich zamknutím a opětným odemknutím. Zamknutí vlastního telefonu ( 28) Po dobu své nepřítomnosti můžete svůj telefon chránit před nepovolaným použitím. Zamknutí/odemknutí je vázáno na zadání hesla, které si zvolíte. Zkrácená volba individuální ( 20) Každý uživatel si může uložit 10 (externích) telefonních čísel pod číslicová tlačítka svého telefonu (1, 2,... 9, 0) a zjednodušit si tak jejich volbu. Zkrácená volba společná ( 20) Zadáním tříčíselného kódu uloženého správcem systému můžete provést zkrácenou volbu požadovaného čísla. Zobrazení telefonního čísla u volaného (externě) ( 25) Aktivováním této funkce před volbou externího spojení nastavíte, že volaný neuvidí na displeji svého telefonu Vaše telefonní číslo/jméno. Zpětné volání ( 24) Voláte-li internímu účastníkovi, který má právě obsazeno nebo se nehlásí, můžete aktivovat žádost o automatické zpětné volání. ( 8) Pomocí zpětného dotazu můžete během jednoho hovoru sestavit spojení k dalšímu účastníkovi, aniž by se původní hovor ukončil; první účastník čeká a můžete se k němu vrátit. Zprostředkovaná volba ( 15) Můžete pro jiný telefon sestavit telefonní spojení. Zprostředkování funkce ( 15) Můžete pro jiný telefon aktivovat a deaktivovat určité funkce. 37 Vysvětlení funkcí

38 38

39 39

40 40

41 Přehled kódů Funkce Kód Aktivované funkce vypnutí #0 Distribuce příchozích volání (UCD) Přihlášení (nástup do služby) Odhlášení (odchod ze služby) Dočasné odhlášení Návrat po dočasném odhlášení Vyžádání přídavného času Návrat po přídavném čase Noční nastavení pro UCD zapnutí Noční nastavení pro UCD vypnutí * 401 #401 * 402 #402 * 403 #403 * 404 #404 Držený hovor vyzvednutí z linky * 63 Konferenční hovor zahájení * 3 Konferenční hovor ukončení #3 Mikrofon ve sluchátku zapnutí * 52 Mikrofon ve sluchátku vypnutí #52 Napojení 62 NERUŠIT zapnutí * 97 NERUŠIT vypnutí #97 Noční spojení zapnutí * 44 Noční spojení vypnutí #44 Otvírání dveří u dveří povolení * 89 Otvírání dveří u dveří zrušení #89 Otvírání dveří z telefonu 61 Parkování volání * 56 Vyzvednutí zaparkovaného volání #56 Projektové číslo * 60 Přemístění telefonního přístroje Odhlášení * 9419 Přihlášení # 9419 Přesměrování MSN (pouze pro spojení více zařízení pro verzi 2.2 nebo vyšší) Zapnutí * 64 Vypnutí # 64 Přesměrování přích. volání zapnutí Všechna volání Pouze externí volání Pouze interní volání Přesměrování přích. volání vypnutí * 11 * 12 * 13 #1 Převzetí volání pro jinou pobočku 59 Převzetí volání v týmu 57 Přímé oslovení * 80 Příprava přihlášení přenosné části * 942 bezšňůrového telefonu Přiřazení jiného čísla volajícího * 41 - dočasné MSN 41 Přehled kódů

42 42 Funkce Kód Přiřazení vyzvánění zapnutí * 81 Přiřazení vyzvánění vypnutí #81 Signál do sítě (flash) * 51 Skupinové vyzv./skup. s hledáním Zařazení * 85 Vyřazení #85 Sledování zvuků (babyphone) 88 Spínač zapnutí/krátké sepnutí * 90 Spínač vypnutí #90 Střídání dvou hovorů * 2 Test koncového přístroje * 940 Tónová volba (DTMF) * 53 Upozornění na 2. volání přijetí Vypnutí Zapnutí Upozornění na termín zadání * 55 #490 * 490 * 46 Upozornění na termín smazání #46 Uvolnění externí linky * 43 Zachycení * 84 Zamknutí cizího telefonu * 493 Zamknutí telefonu Odemknutí telefonu Zavedení hesla Zkrácená volba použití * 66 #66 * 93 7 Zkrác. volba individuální uložení čísla 92 Zobrazení čísla u volaného potlačení * 86 Zobrazení čísla u volaného uvolnění #86 Zpětné volání zadání žádosti * 58 Zpětné volání zrušení žádosti #58 Zpráva odeslání * 68 Zpráva zrušení (odeslané zprávy) #681 Zpráva vyzvednutí #683 Zprostředkovaná volba * 67 Zprostředkování funkce * 83

43 Čísla zkrácené volby Zde si můžete zapsat váš seznam čísel pro zkrácenou volbu. Informace o systémových číslech zkrácené volby získáte u svého správce systému. Číslo zkrácené volby Společnost/jméno Tento přístroj je v souladu s požadavky následujících směrnic EU: 89/336/EHS Elektromagnetická kompatibilita 73/23/EHS Elektrické zařízení pro použití v daných rozsazích napětí Značka CE potvrzuje, že zařízení splňuje shora uvedené směrnice. Tato publikace je vytištěna na ekologickém papíru. Siemens s.r.o., Informace a komunikace sítě Průmyslová 7, Praha 10 Hostivař tel.: (02) , fax: (02) Internet: http// Objednací č.: A31003-M1540-B D19 Siemens AG Všechna práva vyhrazena. Technické změny jsou vyhrazeny. Vytištěno v České republice BA 0800 Hicom 150 E Office 2.0/2.2

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

HiPath 3000 HiPath AllServe

HiPath 3000 HiPath AllServe HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Stručný návod k použití Informace o telefonu Důležitá upozornění Neprovozujte

Více

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 / HiPath AllServe Hicom 150 E/H Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Návod k použití K návodu k použití Tento návod k použití popisuje funkce,

Více

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 / HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Návod k použití Důležitá upozornění Neprovozujte

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

HiPath 1200. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití

HiPath 1200. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití HiPath 1200 optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Návod k použití K tomuto návodu k použití K tomuto návodu k použití Tento návod k použití popisuje telefony

Více

Information and Communication Networks. HiPath 1220... prostě telefonujte

Information and Communication Networks. HiPath 1220... prostě telefonujte Information and Communication Networks HiPath 1220... prostě telefonujte ISDN telefonní systém...... pro hlasovou komunikaci s velkým množstvím funkcí prostřednictvím optipoint 500 i cenově výhodnými analogovými

Více

Push to talk. 1. vydání

Push to talk. 1. vydání Push to talk 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12 Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz Strana 1 z 12 Obsah 1 Přihlášení... 3 2 Změna hesla... 4 3 Hlavní stránka aplikace základní popis... 4 4 Použití interaktivní nápovědy... 4 5 Úprava

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic OBSAH ÚVOD... 1 První použití PARROT MINIKIT Slim/Chic... 2 Nabíjení Parrot MINIKIT Slim / Chic...2 Instalace Parrot MINIKIT Slim / Chic... 2 Přístup do menu Parrot

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

SlimDPset SlimKeySet. PC program pro Windows 98SE - Windows 7. Návod k programu

SlimDPset SlimKeySet. PC program pro Windows 98SE - Windows 7. Návod k programu SlimDPset SlimKeySet PC program pro Windows 98SE - Windows 7 Návod k programu Verze manuálu V2.0. 03.2010 Alphatech spol. s r.o. Jeremenkova 88 140 00 Praha 4 Tel/fax: 272103334 www.alphatech.cz / info@alphatech.cz

Více

POPIS SLUŽBY VISION 2013

POPIS SLUŽBY VISION 2013 POPIS SLUŽBY VISION 2013 1. Obsah služby Veřejně dostupná služba elektronických komunikací, jejíž podstatou je poskytování veřejně dostupných telefonních služeb prostřednictvím volby operátora. Existují

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Návod na použití VM 40

Návod na použití VM 40 Návod na použití VM 40 Obsah Představení... 1 Zapojení svorkovnice... 1 Uchycení jednotky... 2 Příslušenství... 2 Postup instalace... 2 Hlavní menu... 2 Základní ovládání jednotky... 3 Přijetí hovoru z

Více

Ericsson Dialog 4225 Vision

Ericsson Dialog 4225 Vision Ericsson Systémový telefon pro komunikační systém MD110 Uživatelský návod Damovo Česká republika s.r.o. 2004 Obsah Obsah strana Úvod Popis... 4... 5 Free seating... 17 Příchozí volání... 18 Odchozí volání...

Více

Návod na Lync webinář

Návod na Lync webinář Návod na Lync webinář 1. Po úspěšné registraci na náš webinář obdržíte do své schránky mail s instrukcemi a přístupovým odkazem k přístupu do webináře. Pro otevření jeho internetové aplikace klikněte na

Více

Návod na ovládání vipilot, verze 1.0.7

Návod na ovládání vipilot, verze 1.0.7 Návod na ovládání vipilot, verze 1.0.7 1. Spuštění a přihlášení k vipilotu Upozornění: Funkčnost služeb viphone je závislá na typu poskytovaného tarifu. Je tedy možné, že některé z následujících služeb

Více

Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom

Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom Koncepce telefonů optipoint 500 umožňuje rychlý a jednoduchý přístup ke komfortním funkcím HiPath TM /Hicom. Pro obsluhu jsou

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Našim cílem je Vaše spokojenost...

Našim cílem je Vaše spokojenost... Vážení zákazníci, Našim cílem je Vaše spokojenost... blahopřejeme vám, že jste se rozhodli pro nákup pobočkové ústředny nové řady ATEUS - OMEGA od výrobce 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Současně vás prosíme, abyste

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci www.upc.cz 1. Co je aplikace UPC Telefon? UPC Telefon je bezplatná aplikace, která po instalaci do mobilního telefonu umožňuje

Více

Návod k použití. HiPath 3000. OpenStage 20 T. www.siemens.cz/enterprise

Návod k použití. HiPath 3000. OpenStage 20 T. www.siemens.cz/enterprise Návod k použití HiPath 3000 OpenStage 20 T www.siemens.cz/enterprise Důležitá upozornění Důležitá upozornění Telefon přídavný modul nikdy neotvírete! Vyskytnou-li se problémy, obraťte se na správce systému.

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath

Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath Vedle systémových telefonů HiPath nabízí Siemens i bezšňůrové telefony, které lze provozovat ve spolupráci se systémem HiPath. Tyto bezšňůrové telefony umožňují neustálou

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Dialog 4223 Professional

Dialog 4223 Professional Dialog 4223 Professional Systémové telefony pro komunikační systém MD110 Návod k použití SYSTÉMOVÝ TELEFON DIALOG 4223 PROFESSIONAL NÁVOD K POUŽITÍ EN/LZT 103 61 R1A Copyright 2003. Ericsson Business Networks

Více

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set je podpůrný software určený ke snadné konfiguraci GSM komunikátoru ugate2. Po připojení ugate2 USB

Více

Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz V1 R3.x V1 R4.x

Více

2N NetStar. Komunikační systém. Uživatelský manuál 3.1.0

2N NetStar. Komunikační systém. Uživatelský manuál 3.1.0 2N NetStar Komunikační systém Verze 3.1.0 Uživatelský manuál www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

2N OpenStage 40T. Uživatelský manuál. Verze 1.0 Firmware 3.1.0 www.2n.cz

2N OpenStage 40T. Uživatelský manuál. Verze 1.0 Firmware 3.1.0 www.2n.cz 2N OpenStage 40T Uživatelský manuál Verze 1.0 Firmware 3.1.0 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost

Více

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 Komfortní spojovatelské pracoviště AC-Win IP V1.0 pro IP systémy HiPath 4000 je realizováno jako aplikace Windows na osobním počítači.

Více

Hicom 150 E (OfficePoint / Com / Pro)

Hicom 150 E (OfficePoint / Com / Pro) s Hicom 150 E (OfficePoint / Com / Pro) Platforma pro komplexní řešení komunikačních požadavků zákazníka Hicom 150 E je multifunkční komunikační systém založený na technologii euroisdn (DSS1) pro digitální

Více

A150 A300. Komunikační systémy Ascotel IntelliGate. Aastra 620d Uživatelská příručka A150 A300

A150 A300. Komunikační systémy Ascotel IntelliGate. Aastra 620d Uživatelská příručka A150 A300 Komunikační systémy Ascotel IntelliGate A150 A150 A300 A300 2025 2025 2045 2065 Aastra 620d Uživatelská příručka Ovládací a displej prvky Ovládací a displej prvky Ovládací a displej prvky Ovládací prvky

Více

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha Základní informace: CP Call je CTI (Computer Telephony Integration) aplikace. Jedná se tedy o vzájemné propojení osobního počítače a telefonního přístroje. Je vytvořena podle standardu CSTA (Computer Supported

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

2N OpenStage 40T. Uživatelský manuál. 4.3.x

2N OpenStage 40T. Uživatelský manuál. 4.3.x 2N OpenStage 40T Uživatelský manuál Verze 4.3.x www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost vyvíjí, patří

Více

Avena 135/135 Duo. Bezdrátový analogový DECT telefon

Avena 135/135 Duo. Bezdrátový analogový DECT telefon Avena 135/135 Duo Bezdrátový analogový DECT telefon 1 2 Obsah Vaše Avena 135 / 135 Duo je navržena pro připojení k analogové telefonní síti. Tento telefon je dostupný s jednou ručkou (Avena 135) nebo jako

Více

Digitální telefonní služba ACN. Obecné

Digitální telefonní služba ACN. Obecné Digitální telefonní služba ACN Obecné 1. Co potřebuji, abych mohl využívat digitální telefonní službu ACN? Zákazníci budou potřebovat širokopásmové připojení k internetu s minimální odchozí rychlostí (upload)

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

FSG2200HNU. Příručka k rychlé instalaci. Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n

FSG2200HNU. Příručka k rychlé instalaci. Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatel: jméno user heslo user Administrátor jméno admin heslo admin Příručka k rychlé instalaci Firmware

Více

Parrot MK6000 ČESKY 2

Parrot MK6000 ČESKY 2 27 ČESKY Obsah ÚVODEM... p 29 OBSAH BALENÍ... p 29 PRVNÍ POUŽITÍ... p 29 Instalace soupravy MK6000... p 29 Popis soupravy MK6000... p 32 Připojení telefonu/pda Bluetooth... p 33 FUNKCE... p 33 Telefonování...

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE!

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE! Obsah 1 Vstup do weborderu... 2 1.1 Výběr služby... 2 1.2 Úvodní stránka... 2 2 Přehled parametrů SIM karty a čerpání FUP... 3 3 Aktivace nové SIM... 4 4 Změny parametrů a další operace pro aktivní SIM...

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 Michle Czech Republic t 800 020202 www.o2.cz

O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 Michle Czech Republic t 800 020202 www.o2.cz O2 VIIRTUÁLNÍÍ ÚSTŘEDNA CALL CENTRUM Možnosti agenta Prostředí Call Centra Následující prvky jsou dostupné v hlavním prostředí Call Centra: Hlavní oblast zpráv Zobrazuje hlavní zprávy a hlášení přihlášenému

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB3 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

Synco living QAX913. Dohled Funkce & ovládání. Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011

Synco living QAX913. Dohled Funkce & ovládání. Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011 Synco living QAX913 Dohled Funkce & ovládání Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011 Přehled Nastavení Nepřítomnost a dohled Dohled oken / dveří Signalizace (zvuková signalizace a stavový výstup)

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Obrázek: verze s TZ Rozhraní: a/b (analog) Provoz: HA / PBX Standardy: DECT, GAP, F-SMS Konfigurace o Připojení 1 externí linky o Registrovat lze až 6 sluchátek

Více

Dokumentace. HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T. Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T. Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA www.telconnect.cz

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Informace. OpenStage. OpenStage 20/40/60/80. www.siemens.com/enterprise

Informace. OpenStage. OpenStage 20/40/60/80. www.siemens.com/enterprise Informace OpenStage OpenStage 20/40/60/80 www.siemens.com/enterprise IP telefony OpenStage 40 (podobný OpenStage 20 kromě 1 ) Napájení PC [1] pouze OpenStage 40 [2] pouze OpenStage 40 HFA Přepínač Náhlavní

Více

s mobile Gigaset S645 Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset S645 Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s mobile Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Gigaset S645 Siemens

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

HiPath 3000, HiPath 500

HiPath 3000, HiPath 500 HiPath 3000, HiPath 500 Gigaset M2 professional Gigaset M2 Ex professional v systému HiPath Cordless Office Návod k použití Toto zařízení je určeno pro průmyslové použití. Před uvedením do provozu si přečtěte

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky 1 1) Popis přístroje Telefonní přístroje Aastra 6730a patří do produktové řady 67xx společnosti Aastra Telecom a ve své třídě nabízí vynikající

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

KX-TCD951CXB. Bezdrátový telefon. Typové. Před prvním použitím nechejte asi 4 hodiny nabíjet baterii. KX-TCD951CXB(01~05) 00.1.

KX-TCD951CXB. Bezdrátový telefon. Typové. Před prvním použitím nechejte asi 4 hodiny nabíjet baterii. KX-TCD951CXB(01~05) 00.1. KX-TCD951CXB(01~05) 00.1.21 2:11 PM y[w 1 Typové označení Bezdrátový telefon KX-TCD951CXB Uživatelská příručka INT' C OK 1 ABC 2 DEF3 GHI4 JKL5 MNO6 PQRS 7 TUV8 R 0 WXYZ 9 Než začnete svůj telefon používat,

Více

HiPath ProCenter Compact V1.0

HiPath ProCenter Compact V1.0 HiPath ProCenter Compact V1.0 V rámci malých a středních podniků existuje stále naléhavější požadavek na vizualizaci a vyhodnocení průběhu zákaznických volání ve Vaší firmě prostřednictvím jednoduchých

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

KONKA Q3. Návod k použití

KONKA Q3. Návod k použití KONKA Q3 Návod k použití Poslední revize: 12. 6. 2013 OBSAH: VAROVÁNÍ... 3 PŘÍSLUŠENSTVÍ... 3 POPIS TELEFONU... 3 POPIS ZOBRAZENÝCH IKON... 4 INSTALACE SIM KARTY A BATERIE... 4 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PŘÍSTROJE...

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Uživatelský manuál MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S CAN BUS ROZHRANÍM Uživatelský manuál CZ Charakteristické vlastnosti Možnost připojení modulu

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Obsah. Uživatelský manuál OASiS komunikátor JA-82Y - 1 - MLD51201

Obsah. Uživatelský manuál OASiS komunikátor JA-82Y - 1 - MLD51201 Obsah UŽIVATELSKÉ FUNKCE KOMUNIKÁTORU...2 JAK JE VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ BEZPEČNÉ?...2 JAK KOMUNIKÁTOR PRACUJE...2 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU Z TELEFONU...3 1. OBECNÁ PRAVIDLA PRO OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU POMOCÍ SMS...3

Více

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE PROGRAM SKYPE VERZE NÁVODU A PROGRAMU Verze 1 1.7.2008 Verze Skype 3.5.0.239 VYUŽITÍ PRO Telekonference pro více účastníků Videokonference pro 2 účastníky Instant Messaging (chat) Zasílání souborů V TOMTO

Více

Modem Comtrend VR-3026e v2

Modem Comtrend VR-3026e v2 Comtrend VR-0e v návod ke snadné instalaci Na CD naleznete instruktážní videa (např. jak nastavit WiFi) Jednoduše zapojíte s přiloženým CD POWER ON/OFF RESET USB LAN A/V LAN @ LAN @ LAN TV LAN @ Power

Více

s mobile Gigaset C1/C2/S1colour/SL1colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset C1/C2/S1colour/SL1colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BA Gigaset C1_C2_S1_SL1 15.06.2004 12:47 Uhr Seite 1 s mobile Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability.

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

OBSAH. Pokročilé funkce

OBSAH. Pokročilé funkce 1 ÚVOD Bezdrátový telefon využívá bezdrátového spojení namísto telefoního kabelu, což umožňuje účastníkovi použít telefon kdekoliv v domě, bytě nebo kanceláři nezávisle na telefonní zásuvce. Bezdrátový

Více