Obecně prospěšná společnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecně prospěšná společnost"

Transkript

1 Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva 2008

2 Birao Bria Bossangoa Bozoum Bouar Bambari Nola BANGUI Mbaiki Bangassou

3 Obsah 01 Úvodní slovo... 3 Základní údaje o společnosti... 5 Poslání Cíle SIRIRI Klíčové pojmy Organizační struktura... 7 Přehled činnosti za rok Výhledy na rok Projekty Stacionář Brýle Tričkem pro Afriku Osvětové projekty Stromy pro Afriku Škola škole Podpořili nás Klub přátel Dobrovolníci Dárci Dále nás podpořili Zpráva o hospodaření Audit SIRIRI o.p.s odpovědný redaktor: Pavel Pola texty: kolektiv autorů korektura: Tomáš Jelínek sazba: Petr Seiner foto: Archiv SIRIRI o.p.s. červen 2009, Praha

4

5 Úvodní slovo 03 Drazí přátelé, spolupracovníci! Máte před sebou výroční zprávu neziskové organizace SIRIRI o.p.s., ve které Vám představujeme naši činnost v uplynulém roce Můžete nahlédnout na to, co vše se dařilo uskutečnit díky vašemu porozumění, práci a nadšení nejen členů společnosti Siriri o.p.s., ale díky Vám všem. Činnost uplynulého roku včetně konkrétních projektů realizovaných jak u nás, tak i přímo ve Středoafrické republice jsou výsledkem sledování tepu srdce Afriky. Mohli jsme tak konkrétněji odpovědět na dění v této části světa, mohli jsme se jej takříkajíc dotýkat přímo díky působení našeho úzkého spolupracovníka v městě Bozoum. Dále jsme také využívali bohatých zkušeností našich členů z jejich vlastních oborů a tyto propojovali a zhodnocovali při realizaci jednotlivých projektů. Veškerá naše činnost je úzce spjata s Vaší schopností rozumět našemu snažení. Právě o tom dnes mluví sociologové o schopnosti či neschopnosti překladu, se netýká překladu z cizího jazyka, ale kulturního fenoménu schopnosti porozumět druhému. To se velmi daří tehdy, když člověk nejprve porozumí dobře sám sobě. Teprve kvalitní překladatel rozumí i těm nejjemnějším nuancím vlastního jazyka, a o to víc to platí o vlastní kultuře, společnosti, vztazích či osobnosti a životě člověka. My usilujeme o to, abychom Vám byli srozumitelní. Jak je dobře vidět i v této výroční zprávě, stáváte se dobrými překladateli africké kultury. Objevujete Vaše vlastní bohatství, jak Vaší účastí v Klubu přátel, konkrétní pomocí, tak spoluprací na realizaci projektů a poskytováním finančních prostředků na potřebné účely. Tak se stává stále reálnější počáteční myšlenka konkrétní pomoci a spolupráce ze srdce Evropy do srdce Afriky. Děkuji Vám všem za konkrétní pomoc, kterou jste se podíleli i v tomto roce na zlepšení životních podmínek lidí, žijících blíže k nám, než by se mohlo zdát. Děkuji Vám za spolupráci. Petr Glogar, předseda správní rady

6

7 Základní údaje o společnosti 05 Obecně prospěšnou společnost SIRIRI založilo v roce 2006 šest lidí. Přicházeli z různých stran dva z nich jsou členy řádu bosých karmelitánů, další zakladatel je lékař, který pracoval dlouhou dobu v Africe, jeden je podnikatel a další dva tvoří manželský pár. Spojovala je chuť pomoci zemi, jíž se pomoc nedostává, a také osobní vazba na Středoafrickou republiku. Slovo SIRIRI znamená v domorodém jazyce sango pokoj, mír. Poslání 5.1 Posláním SIRIRI je rozvojová pomoc tzv. donor orphans tedy chudým zemím ležícím mimo oblast zájmu ostatních organizací i oficiální pomoci, které se však bez pomoci zvenčí neobejdou. S tím je spojena také osvěta a výchova k rozvojovému přemýšlení a vědomí spoluzodpovědnosti za situaci v těchto částech světa. Cíle SIRIRI 5.2 Prvním cílem je rozvojová pomoc Středoafrické republice (SAR), která by měla vést k výsledné nezávislosti obyvatel SAR pomoc postavit se na vlastní nohy. K tomu směřují projekty udržitelného rozvoje organizované přímo v této zemi ve spolupráci se spolehlivou partnerskou organizací, která na místě působí. Druhým cílem je osvěta v České republice. K tomu účelu slouží kulturní akce v Česku, které chtějí přiblížit veřejnosti africkou kulturu, situaci v Africe, její těžkosti, chudobu a význam i možnosti pomoci tomuto regionu. Klíčové pojmy 5.3 Udržitelný rozvoj ve Středoafrické republice, zemi dlouhodobě trpící chudobou, nejde o jednorázové humanitární zásilky, ale o to, aby se obyvatelé dokázali postavit na vlastní nohy. Vzájemnost práce nás baví a těší, stejně jako obyvatelé ČR pomáhají obyvatelům SAR přežít, tak obyvatelé SAR pomáhají obyvatelům ČR pochopit, že svět nekončí vlastním prahem. Že i málo peněz z Česka může udělat velkou práci v SAR. Žádný zisk přestože se členové SIRIRI snaží získat maximum prostředků na podporu projektů, prostředky neslouží k obohacení žádného ze zprostředkovatelů pomoci. Žádná politika přestože se odborníci shodují v tom, že rozvojová pomoc je politická záležitost, je SIRIRI programově nepolitická a není napojena na žádnou politickou instituci. Žádné konkrétní náboženské cíle přestože SIRIRI spolupracuje s křesťanskou misií, jde jí v první řadě o pomoc potřebným, nikoliv o šíření jakéhokoliv náboženství. Transparentnost je pro nás samozřejmostí. Vážíme si podpory dárců a odpovídáme na ni průhledností činnosti, kterou zajišťují transparentní účty jednotlivých projektů (viz spolu se zprávou auditora a účetnictvím zpracovaným ve Výroční zprávě. Nízká cena SIRIRI pracuje ve Středoafrické republice jako jedna z mála organizací (z Česka míří v současnosti do SAR pomoc dvou organizací, SIRIRI je jediná česká organizace, která se soustředí pouze na SAR) nemá tedy v této oblasti konkurenci. Ekonomická situace ve Středoafrické republice je velmi špatná, dvě třetiny obyvatel žijí z prostředků nižších než jeden americký dolar na den. SIRIRI si z Vaší pomoci nenechává nic pro sebe, velmi nízké náklady na provoz organizace hradí většinou sami pracovníci. Skrze SIRIRI tak můžete i malou částkou hodně pomoci (například prostřednictvím projektu Stacionář, v němž za Kč můžete dotovat školní docházku, stravu a zdravotní péči pro jednoho sirotka na jeden rok).

8

9 Organizační struktura 07 Zakladatelé Správní rada Dozorčí rada Ředitel Sekretariát (účetní) Projektová manažerka PR Domácí příležitosti Dobrovolníci Klub přátel Fundraising Finanční skupina Zakladatelé: Petr Glogar Anastasio Roggero Marcel Drlík Michele Rinna Ludmila Böhmová Karol Böhm Správní rada: Petr Glogar předseda Karol Böhm Martina Hošková Václava Bratinková Marie Ťupová Jelínková Barbora Hronová Dozorčí rada: Ivo Salcman předseda Tomáš Jelínek Ludmila Hošková Ředitel: Pavel Pola Účetní: Štěpánka Drlíková Koordinátoři Projektová manažerka: Marie Ťupová Jelínková PR koordinátor Tomáš Jelínek K. domácích příležitostí Jan Böhm K. dobrovolníků Ludmila Böhmová K. Klubu přátel Terezie Böhmová/Johana Böhmová K. fundraisingu Michele Rinna K. finanční skupiny Karol Böhm

10

11 Přehled činnosti za rok I. Pokračující projekt Stacionář Pokračuje projekt Stacionáře ve středoafrickém městečku Bozoum, na jehož stavbě jsme se podíleli částkou euro. Sbírka pokračovala shromažďováním finančních prostředků na další rok provozu. II. III. IV. VI. Povídání o Africe V penzionu Horizont v Suchdole přednášel pro seniory MUDr. Marcel Drlík. Přednáška pro sdružení 2 M Medici medikům Lékařem v Africe V Akademickém klubu 1. lékařské fakulty na Karlově náměstí přednášel pro mediky MUDr. Marcel Drlík. Účast na festivalu Jeden svět Infostánek s benefičním prodejem triček v Mramorovém sále Paláce Lucerna. Přednáška na Masarykově Univerzitě v Brně Pro studenty oboru sociální práce přednášeli o Středoafrické republice Marie Ťupová, Tomáš Jelínek a Jan Böhm. Přednáška ve farnosti V Domažlicích přednášeli o situaci ve Středoafrické republice Marie Ťupová a Tomáš Jelínek. Přednáška v Chrudimi O svých zkušenostech z pobytu ve Středoafrické republice přednášel MUDr. Marcel Drlík. Večerní povídání o Africe na univerzitě v Hradci Králové Studentům královéhradecké univerzity přednášeli Marie Ťupová a Tomáš Jelínek. Předání sbírky brýlí v ZOO Liberec Předání sbírky brýlí ( kusů), kterou uspořádala zoologická zahrada v Liberci se za o.p.s. SIRIRI zúčastnili Ludmila Böhmová, Petr Blecha a Pavel Pola. Schole ve stodole V rámci společenskovědního víkendu v Holostřevech o Středoafrické republice přednášeli Marie Ťupová a Tomáš Jelínek. Přednáška Český lékař v srdci Afriky V knihovně v Karlových Varech přednášel o svém pobytu ve Středoafrické republice MUDr. Marcel Drlík. Tričkem pro Afriku nová kolekce Do prodeje byla uvedena nová kolekce triček SIRIRI pro rok Více viz Projekty Tričkem pro Afriku. Brýle pro Afriku ukončení projektu K 30. červnu 2008 jsme ukončili sbírku dioptrických brýlí pro Středoafrickou republiku. VII. Infostánek a benefiční prodej triček na Velehradě V rámci celonárodní cyrilometodějské pouti na Velehradě se o.p.s. SIRIRI prezentovala infostánkem a prodejem triček. IX. SIRIRI otevřela nový projekt Stromy pro Afriku SIRIRI zahájila nový projekt, který dá práci místním lidem, naučí je sázet a zpracovávat plody i dřevo, přispěje k využití úrodné středoafrické půdy a pomůže obnově vykácených oblastí pralesů. Náklady na zasazení jednoho stromu jsou 0,1 Euro. První dobrovolník SIRIRI na dlouhodobé misi v SAR Na začátku září 2008 odjela do Středoafrické republiky Terezie Böhmová. Spolupracovnice SIRIRI, která činnost organizace podporovala již od jejího založení, byla vyslána do města Bozoum. Během svého ročního pobytu se podílela na výuce v denním stacionáři pro sirotky, v jehož výstavbě a provozu se SIRIRI angažuje. Vedle výuky pomáhala i při distribuci dioptrických brýlí.

12

13 X. Afrika na Dobříši Akce Afrika na Dobříši, kterou pořádala SIRIRI ve spolupráci s městem Dobříš a Mateřským centrem Dobříšek, se setkala s velkým ohlasem. V dobříšské sportovní hale jsme uvítali přibližně 450 lidí. Dobrovolné vstupné, výtěžek z benefičního prodeje a dražby přinesly na podporu provozu Denního stacionáře pro sirotky téměř Kč. (Více informací o projektu Stacionář v Projektech). Navíc celý projekt podpořila Nadace Divoké husy, která výtěžek akce zdvojnásobila. Přednáška pro základní školu v Dobříši Pro dobříšskou základní školu přednášel MUDr. Marcel Drlík. XII. Zakoupení ultrazvuku SIRIRI o.p.s. se rozhodla podpořit nemocnici ve středoafrickém městečku Bozoum zakoupením ultrazvuku, který bude dopraven do Středoafrické republiky v roce Mobilní ultrazvuk byl zakoupen z daru firmy Ama invest s.r.o. Výhledy na rok V roce 2009 bychom chtěli pokračovat v projektu Stacionář v zajišťování jeho provozu. Vybíráme i další rozvojové projekty, na kterých bychom se rádi v příštím roce podíleli: uvažujeme o podpoře dvou studentů medicíny, kterým nelehká situace ve Středoafrické republice komplikuje studium, a také o podpoře dispenzáře (forma ambulance). Samozřejmě pokračuje benefiční prodej triček a osvětové akce v ČR. Zvlášť chceme pokračovat ve spolupráci se ZŠ Kladská a dalšími základními a středními školami v rámci projektu Škola škole. Na přelomu ledna a února 2009 pojedou dva zástupci SIRIRI o.p.s. do Středoafrické republiky předat námi zakoupený ultrazvuk.

14

15 Projekty 13 Stacionář pro sirotky 13.1 Projekt Stacionáře má za cíl poskytovat péči osiřelým dětem ve středoafrickém městečku Bozoum, které přichází o rodiče kvůli nedostatečné lékařské péči, v důsledku ozbrojených konfliktů nebo kvůli AIDS HIV pozitivních je 14 % místních obyvatel. Velké africké rodiny se sirotků naštěstí většinou ujímají, ale bohužel kvůli rostoucí chudobě nemají dost prostředků, aby jim zajistily kompletní péči (často ani jídlo, základní vzdělání...). Ve Stacionáři se o osiřelé děti stará tým vychovatelů a doplňuje tak péči, na kterou rodiny samy nestačí. Stacionář se začal budovat na podzim roku 2006 a SIRIRI se podílela na stavbě částkou euro (asi čtvrtina nákladů). Stavbu řídí karmelitánská misie, která v tomto městě sídlí. V listopadu 2007 jsme odeslali do Bozoumu dalších euro, které pokryly roční náklady na provoz, při celkové kapacitě až 200 dětí. Stavba byla dokončena a provoz zahájen začátkem roku Brýle pro Afriku 13.2 Projekt Brýle pro Afriku, vyhlášený v roce 2007 vzbudil velký zájem médií, škol i jiných institucí a řady organizací, které se do sbírky zapojily. Velkou pomocí pro nás byla spolupráce se Základní školou speciální Rooseveltova v Praze, která se stala oficiálním sběrným místem. Také dobrovolná činnost očních lékařů a dobrovolníků, kteří se zapojili do zpracování a expedice velkého množství shromážděných brýlí. Reportáže o projektu se objevily ve všech čtyřech celostátních televizních stanicích a několika dalších regionálních, zprávy o sbírkách byly publikovány v téměř všech regionálních denících. Zapojily se i univerzity. Studenti Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity v Hradci Králové zorganizovali sbírky mezi spolužáky, na úřadech a ve firmách. Na univerzitách přednášeli zástupci SIRIRI, kteří Středoafrickou republiku navštívili. Informovali o využití brýlí a o situaci ve Středoafrické republice. Celkem bylo na dvou vysokých školách shromážděno brýlí. K projektu se přihlásila ZOO Liberec, která získala pro sbírku širokou veřejnost, zástupci SIRIRI odvezli z Liberce brýlí. Kaleidoskop dárců doplňují oblastní Charity, knihovny, obecní úřady, sportovní kluby, římskokatolické farnosti, filharmonie Hradec Králově a řada dalších organizací z ČR. Část shromážděných brýlí čistí optiky. Zbytek brýlí třídí a k expedici do SAR připravuje společně s očními lékaři tým cca 50 dobrovolníků. Brýle pro Středoafrickou republiku jsou označeny ještě v ČR údajem o počtu dioptrií, aby je lékaři v SAR mohli snadno distribuovat. SIRIRI ukončila sbírku brýlí. Shromáždilo se přes brýlí. Siriri o.p.s. uvítala podporu českého velvyslanectví v Paříži, kam bylo postupně odvezeno cca brýlí, připravených k expedici do SAR. Cílem projektu je předat těchto brýlí zástupcům Charity, nemocnicím, dispenzářům a ambulancím v SAR. Distribuci budou v SAR koordinovat misionáři. Na projektu Brýle pro Afriku, organizovaném SIRIRI o.p. s., finančně neprofituje nikdo v ČR ani v SAR. Tričkem pro Afriku 13.3 Dopřej sobě & pomoz druhým. Vzájemnost je hlavní myšlenka projektu Tričkem pro Afriku, který jsme otevřeli v dubnu Jedná se o benefiční prodej oblečení, jehož zisk slouží na provoz organizace SIRIRI a její charitativní činnost v SAR. V roce 2008 jsme představili druhou kolekci triček SIRIRI - čtyři dámské vzory, čtyři pánské. Prodalo se přibližně 330 triček, což znamená zisk na projekty SIRIRI Kč. V roce 2008 jsme vzhledem k vyšším nákladům na výrobu triček museli o dvacet korun zvýšit cenu. Udělali jsme to proto, aby i nadále z každého trička šlo na pomoc SAR 200 Kč.

16

17 Osvětové projekty 13.4 V průběhu roku 2008 jsme uspořádali velké množství přednášek a osvětových akcí (viz Přehled činnosti), které měly za cíl informovat o Středoafrické republice, o naší činnosti tam a také vzbudit zájem o rozvojovou pomoc. Myslíme si, že je velmi důležité probouzet v lidech vědomí spoluodpovědnosti za chudé části světa, a proto hodláme v těchto akcích pokračovat i nadále. Stromy pro Afriku 13.5 V deštných pralesích se bezhlavě kácí gigantické kmeny, nezpracované se vyvážejí do Kamerunu. Po zásahu těžké techniky je půda pralesa zničená. Deštné lesy proto rychle mizí. V SAR však nové stromy nikdo nesází. Většina půdy není obdělávaná, přestože je velmi úrodná. Domorodí obyvatelé vozí a nosí dřevo z velkých vzdáleností, i když by si ho mohli pěstovat přímo u svých domů. Proto SIRIRI přichází se svým projektem. Naším cílem je v letech vysázet stromů. Tak se nejen obnoví ubývající zdroje dřeva, ale zároveň dostane práci několik stovek domorodých obyvatel, kteří na výsadbě budou pracovat. Dalším cílem projektu je naučit místní obyvatele zpracovávat plody a dřevo vypěstovaných stromů a v dlouhodobé perspektivě zamezit odlesňování a devastaci krajiny (nejen tropických lesů, ale i savan). Cena jednoho stromu od sebraného semínka až po vysazení vzrostlého stromku je neuvěřitelných 2, 50 Kč. (V této ceně je sběr semen, sáčky na pěstování, pracovní nástroje, zavlažování a v neposlední řadě mzdy domorodým zaměstnancům.) Škola škole 13.6 Inspirovaná zajímavými, ale ojedinělými zkušenostmi z několika škol, vstoupila SIRIRI o.p.s. na podzim 2008 po dohodě s vedením školy do systematické spolupráce se Základní školou v Praze 2, v Kladské ulici. S pedagogy se shodujeme, že vést mladou generaci k vědomí spoluodpovědnosti a k solidaritě s trpícími v chudých zemích je velmi důležité. Stejně tak důležité je pěstovat v dětech smysl pro rozvojovou spolupráci, ke které se zavázalo mnoho vyspělých států světa, včetně České republiky. Ve vyspělých zemích je dárcovství uznávanou a ceněnou společenskou hodnotou, je spojováno s vědomím hrdosti, osobní cti, a je vnímáno jako známka úspěchu. Jsme proto velmi rádi, že jsme našli v ZŠ Kladská partnery nadšené pro tuto spolupráci. Tato škola v Praze chce být prostřednictvím SIRIRI v kontaktu se školou ve středoafrickém městě Bozoum. Jedná se o Denní stacionář pro sirotky, který podporujeme i finančně v rámci samostatného projektu. (Více informací viz Projekty) Kvalita výuky v běžných afrických školách je problematická, stacionář funguje také jako místo k pravidelnému doučování.

18

19 Podpořili nás 17 Klub přátel Členové Klubu přátel nám pravidelnou finanční podporou pomáhají v dlouhodobém plánování našich aktivit. Svým členstvím významným způsobem vyjadřují podporu naší práci. Vážíme si toho a je to pro nás velmi důležité. Klub přátel SIRIRI čítal ke konci kalendářního roku na 58 členů. Dobrovolníci Náš dík patří dále dobrovolníkům, kteří nám věnují svůj čas při akcích v ČR, a to např. při třídění a čištění brýlí shromážděných v rámci projektu Brýle pro Afriku. Pomáhají nám i při jejich přípravě pro expedici do Středoafrické republiky, při překladech textů na webové stránky, při prezentaci Siriri o.p.s. na veřejných akcích a besedách, při organizování interaktivních programů ve školách apod. Některé pečlivě vybrané dobrovolníky vysíláme působit přímo do SAR. I těm děkujeme. Dárci Děkujeme všem dárcům, kteří různými částkami či vlastní prací v roce 2008 podpořili naši činnost nebo některý z konkrétních projektů: Auersperger Bohumil, Bálková Štěpánka, Bartoň Dalimil, Bergerová Martina, Bláhová Markéta, Blecha Petr, Böhm David, Böhm Jan, Böhm Karol, Bohmová Ludmila, Bratinka Pavel, Celiznová Klára, Csontosova Gabriela, Dembinný Šimon, Dudíková Hana, Fafejtová Vlasta, Ferbyová Vladimíra, Filip Teo, Filípková Lenka, Floriánovi Tereze a Petr, Franta Jiří, Giedraitis Katka, Glogar Martin, Hadžega Tomáš, Hofman Ladislav, Holečková Eva, Holubová Alena, Homolka Tomáš, Hošková Alžběta, Hošková Ludmila, Hošková Martina, Hrabálek Tomáš, Hron Marek, Hron Štěpán, Hrubý Martin, Chalupecká Marie, Chyba Lubomír, Jasanská Šárka, Jelínek Tomáš, Jelínková Marie, Jungová Markéta, Jungová Michaela, Jurčíková Dagmar, Kadlčáková Zdeňka, Kalfusová Marie, Kamarád Jiří, Kaplan Jakub, Karla Michal, Kavalec Karel, Kindler David, Kocourková Romana, Koucká Anna, Králová Svatava, Krausová Jitka, Krčula Petr, Kroulík Miloš, Křivanová Marie, Kučerová Dita, Kučerovi Olga a Pavel, Lachman Jan, Liška Pavel, Lišková Tereza, Lopuchovský Miroslav, Malý Václav, Matras Jaroslav, Matušinová Jana, Medla Ondřej, Metznerová Elena, Michalec Vítek, Míčková Eliška, Mikešová Lucie, Moravcová Lucie, Moravčíková Lenka, Mrázková Irena, Mrtvá Veronika, Němcová Martina, Nesvedová Kristina, Neumann Martin, Nezbedová Lenka, Novák Aleš, Novák Lukáš, Ondráček Roman, Ondrová Jana, Pauli Pavel Michal, Pešatová Iveta, Piler Tomáš, Pilerová Pavla, Podestátová Blanka, Poříz Jan, Rabová Romana, Rolland Damien, Rosecký Pavel, Rybářová Petra, Řežníčková Simona, Salcmanovi Ivoš a Jana, Skládal Jan, Sklenář Miroslav, Solářová Zuzana, Straka Jan, Svobodová, Marcela, Šimůnek Martin, Tkáč Jiří, Trentesaux, Matthieu et Axelle, Urbanovi Jitka a Bohdan, Vaculíková Eva, Vachule Filip, Vavřík Jiří, Vencelidesovi, Vojvodík Jan, Vojvodova Isabela, Zelená Dana, Zeman Martin, Zrcek Kryštof Dále nás podpořili AMA invest s.r.o., Velvyslanectví ČR ve Francii, Divizna Liberec, Genei s.r.o., hudební skupina Nsango malamu, Mateřské centrum Dobříšek, McCann Erickson, Městský úřad Dobříš, Nadace Divoké husy, Římskokatolická farnost Dobříš, Základní škola speciální Rooseveltova v Praze 6, Základní škola v Praze 2 Kladská, ZOO Liberec Klášter pražského Jezulátka Děkujeme!

20

21 Zpráva o hospodaření 19 Kč Příjmy dary členů Klubu přátel veřejná sbírka ostatní dary tržby z prodeje Tričkem pro Afriku africké výrobky tržby - balné 232 úroky 349 kurzové zisky Výdaje dary do Středoafrické republiky spotřeba materiálu prodané zboží Tričkem pro Afriku africké výrobky 950 cestovné 520 služby osobní náklady jiné náklady (bankovní poplatky, kursové ztráty,...) výsledek hospodaření pořízení ultrazvukového přístroje darován v roce Audit Výrok auditora Podle našeho názoru účetní uzávěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace k a nákladů, výnosů a výsledků hospodaření za rok 2008 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice společnosti: SIRIRI obecně prospěšná společnost k , výsledek hospodaření a finanční situaci za rok 2008 v souladu se zákony a účetními předpisy platnými v České republice. Výrok auditora je: bez výhrad. V Praze Ing. Karel Novotný auditor č Organizační kancelář Praha Praha 8, Thámova 7

22 SIRIRI o.p.s. Karmelitská 18, Praha 1 IČ: Telefon: Fax: Bankovní účet: / 5500

23 o Ostrava Olomouc Brno

24

Obecně prospěšná společnost

Obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva 2006 Obsah 01 Úvodní slovo 3 Základní údaje o společnosti 5 Co je SIRIRI 5.1 Poslání 5.2 Klíčové pojmy 5.3 Organizační struktura 7 Přehled činnosti rok 2006 9

Více

Obecně prospěšná společnost

Obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva 2009 Birao Bria Bossangoa Bozoum Bouar Bambari Nola BANGUI Mbaiki Bangassou Obsah 01 Úvodní slovo... 3 Základní údaje o společnosti... 5 Poslání... 5.1 Cíle SIRIRI...

Více

Obsah Úvodní slovo Petr Glogar, předseda správní rady Základní údaje o společnosti Cíle SIRIRI Poslání Klíčové pojmy Organizační struktura

Obsah Úvodní slovo Petr Glogar, předseda správní rady Základní údaje o společnosti Cíle SIRIRI Poslání Klíčové pojmy Organizační struktura Obsah 01 Úvodní slovo 3 Petr Glogar, předseda správní rady 3 Základní údaje o společnosti 5 Cíle SIRIRI 5.1 Poslání 5.2 Klíčové pojmy 5.3 Organizační struktura 7 Přehled činnosti za rok 2007 9 Výhledy

Více

SIRIRI. Výroční zpráva 2011

SIRIRI. Výroční zpráva 2011 SIRIRI Výroční zpráva 2011 ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé a spolupracovníci SIRIRI, uplynulý rok 2011 byl pro nás především rokem stavby školy. Naši dobrovolníci Karol a Ludmila Böhmovi zajistili projekt

Více

Zakládací smlouva. (podle zákona 248/1995 Sb. ve znění platném od ) Mošnova 2366/45, Praha 5, Česká republika

Zakládací smlouva. (podle zákona 248/1995 Sb. ve znění platném od ) Mošnova 2366/45, Praha 5, Česká republika Zakládací smlouva (podle zákona 248/1995 Sb. ve znění platném od 1. 1. 2011) Čl.I. Název obecně prospěšné společnosti Obecně prospěšná společnost nese název: SIRIRI o. p. s. Čl.lI: Sídlo obecně prospěšné

Více

2. Projekt Stacionáře pro sirotky

2. Projekt Stacionáře pro sirotky Drazí přátelé, spolupracovníci, Máme za sebou doslova několik měsíců života. Jako první krok na cestě od svého založení v dubnu 2006, považuje SIRIRI o.p.s. zorganizování Večera pro Afriku v Černínském

Více

Úvodní slovo. Vážení příznivci SIRIRI,

Úvodní slovo. Vážení příznivci SIRIRI, Výroční zpráva Úvodní slovo je obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je podporovat lidi ve Středoafrické republice na cestě k soběstačnosti. Od svého vzniku v roce 2006 se zaměřujeme na rozvoj vzdělávání,

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2015 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc.

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. Výroční zpráva 2014 Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. ABC o.p.s. Telefon 720 183 128 Karola Šmidkeho 1823/9 708 00 Ostrava - Poruba www.autistickedite.cz info@abc-ops.cz

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI 1. Název společnosti: SIRIRI Článek I. Úvodní ustanovení 2. Sídlo: Karmelitská 18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana 3. Zakladatelé: Provinční delegatura Řádu bosých

Více

AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA

AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 Cílem organizace je podporovat blízký vztah lidí ke krajině,

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

Lesní mateřská škola Svatošky z. s.

Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Výroční zpráva za období od 3. 2. 2015 do 31. 12. 2015 Vznik a cíle Spolek Lesní mateřská škola Svatošky byl založen z iniciativy rodičů. Cílem spolku je provozovat

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2012 Sberbank CZ, a.s. Rostoucí význam společensky odpovědného jednání si uvědomuje i naše banka, a proto v roce 2012 představila dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti

Více

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s.

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svatý Floriána Dobrovolní hasiči roku, o. s. OBSAH: OBSAH... 2 1. Úvodní slovo... 3 2. Základní údaje o sdružení... 4 3. Statutární orgán... 4 4. Poslání občanského sdružení... 5 5.

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Výroční zpráva 2010. Úvodem

Výroční zpráva 2010. Úvodem Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, o.p.s. Jáchymovská 385, 460 10 Liberec tel: 485 150 890, 485 151 398 www.lirtaps.cz Bankovní spojení: 2242330001/5500, IČ: 27280411 Úvodem

Více

Počítáte s námi? z. s.

Počítáte s námi? z. s. ZAPSANÝ SPOLEK POČÍTÁTE S NÁMI? z. s. strana 1 Obsah výroční zprávy 2014 Úvodní slovo 3 Historie spolku 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové spolku 6 Činnost 7 Hospodaření spolku 13 Identifikační údaje

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Řeckokatolická charita

Řeckokatolická charita Řeckokatolická charita Výroční zpráva 2009 Charitní služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot, zakotvených v Písmu

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Výroční zpráva 2012/2013 Obecně prospěšné společnosti při Gymnáziu Aloise Jiráska, Litomyšl 1 O B E C N Ě P R O S P Ě Š N Á S P O L E Č N O S T P Ř I G Y M N Á Z I U A L O I S E J I R Á S K A, L I T O

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2008 Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2008 Údaje o organizaci Název: Erudis, o.p.s. Adresa: Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 IČ: 26435667 Bankovní spojení: Živnostenská banka, Na Příkopě

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu

Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu Transparentnost OOS Proč transparentnost OOS? organizace jsou v maximální míře odloučeny od státu, stát se

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. k 31. prosinci 2003 Identifikační údaje: Název účetní jednotky: Člověk v tísni společnost

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA COMENIUS MORAVUS, o.p.s. (dále je společnost) za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA COMENIUS MORAVUS, o.p.s. (dále je společnost) za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA COMENIUS MORAVUS, o.p.s. (dále je společnost) za rok 2008 A. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení obecně prospěšné společnosti Obecně prospěšná

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí.

Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. Výroční zpráva Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. y Jaké služby u nás školy naleznou? 1 2 3 Ekologické výukové

Více

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Poslání Potravinová banka bojuje proti hladu a proti plýtvání potravinami. Ve svém poslání respektujeme Chartu evropských potravinových bank. Vize Zajištění sítě dárců, dosažení větší

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Výroční zpráva 2015 SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Správní rada předseda: člen: Jiří Herynek (do 16. 12. 2015) Bc. Petr Herynek (od 16. 12. 2015) Jiří Herynek Ing. Jarmila Menšíková Dozorčí rada

Více

Iris, o.p.s. obecně prospěšná společnost pro osvětu a vzdělávání

Iris, o.p.s. obecně prospěšná společnost pro osvětu a vzdělávání Iris, o.p.s. obecně prospěšná společnost pro osvětu a vzdělávání Výroční zpráva 2012 Společnost Iris, o.p.s. byla registrována 25. ledna 2001. POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI Posláním Iris, o.p.s. je osvěta a vzdělávání

Více

obecně prospěšné společnosti EUTIS

obecně prospěšné společnosti EUTIS 1. výroční zpráva obecně prospěšné společnosti EUTIS za období 11. 8. 31. 12. 2005 Vypracovali a předkládají: Jan Závěšický, Reda Ifrah Ve Žďáře nad Sázavou červen 2006 předseda správní rady, ředitel OBSAH:

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2004

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 NADACE SESTRY AKVINELY Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 Jedno z nejhlubších tajemství života je, že největší cenu má to, co děláme pro své bližní. Lewis Carrol Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

POTRAVINOVÁ BANKA LIBEREC,

POTRAVINOVÁ BANKA LIBEREC, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 POTRAVINOVÁ BANKA LIBEREC, z. s. Motto: Člověk je zrozen ke vzájemné pomoci. (L. A. Seneca) Vedení Potravinové banky Liberec, z. s.: Jiří Cerman, předseda do října 2015 Olga Merglová

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce (verze 24. únor 2017) POZICE VE VÝBORU. Člen - předseda Výboru

Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce (verze 24. únor 2017) POZICE VE VÝBORU. Člen - předseda Výboru ství ve Výboru 2014-2020 Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 2014-2020 (verze 24. únor 2017) JMÉNO PŘÍJMENÍ ORGANIZACE FUNKCE POZICE VE VÝBORU ADRESA TELEFON FAX EMAIL

Více

Návrh na registraci občanského sdružení

Návrh na registraci občanského sdružení Věc: Návrh na registraci občanského sdružení V souladu s 6 zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, předkládá přípravný výbor ve složení: Veronika Kolářová, bytem: Bítov 2, 266 01 Beroun r.č. 776105/0660

Více

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje o nadačním fondu 6 Přehled činností nadačního fondu v roce 2013 8 Soupis nadačních příspěvků v roce

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření spolku za hospodářský rok

Zpráva o činnosti a hospodaření spolku za hospodářský rok Zpráva o činnosti a hospodaření spolku za hospodářský rok 6. 1. - 31. 8. 2016 Zpracovala a za správnost odpovídá: Ing. Lenka Hošková Mgr. Simona Fingerhutová OBSAH Spolek rodičů a přátel dětí a školy při

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Javorník Krnov Opava Hlučín Hrabyně sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopřivnice Český Těšín Frýdek-Místek Třinec Nový Jičín Frenštát p. R. Jablunkov Adresář

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o Nadačním fondu Julinka 3. Struktura fondu 4. Poslání a účel fondu 5. Akce pořádané Nadačním fondem Julinka v roce 2014

Více

Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti organizace

Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti organizace Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva o činnosti organizace PODZÁMČÍ, agentura podpory rodiny a služeb o.p.s. 1.2.2014 1 1 Úvod Cílem naší společnosti je bezpečný a spokojený život dětí svěřených do pěstounské

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 občanského sdružení Um sem um tam IČO: 22740783 Brdičkova 1911/21 Praha 13 - Stodůlky, 155 00 Česká republika www.umsemumtam.cz Obecné informace o sdružení Občanské sdružení

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034. Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034. Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006 Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006 květen 2007 Obsah: Poslání a cíle 3 Činnost v roce 2006

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: 22664742 Výroční zpráva 2015 OBSAH Úvodní slovo Poslání a cíle Základní informace o organizaci Historie Naši činnost podpořili Činnost v roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2002 do 31.12.2002 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km)

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Tisková zpráva a pořádají druhý ročník charitativního běhu Prahou BĚH PRO GORILY NA KTERÉM STAČÍ I JÍT sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Výnos z akce půjde na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění štábu/vedoucí sekretariátu Ekonom krizového štábu štábu/zástupce

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Advance Institute 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1 S t r a n a

Výroční zpráva Nadačního fondu Advance Institute 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1 S t r a n a VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 S t r a n a Obsah: 1) Úvodní ustanovení.. 3 2) Zřízení a vznik nadačního fondu. 3 3) Účel a poslání nadačního fondu. 4 4) Shrnutí činnosti nadačního fondu. 4 5) Dárci.. 6 6) Finanční

Více

Poslání AMA. Výroční zpráva 2012

Poslání AMA. Výroční zpráva 2012 Poslání AMA Ing. Irena Zemánková, CSc. 1. 2. 2013 2 POSLÁNÍ Posláním sdružení je: podpora zvyšování profesní kvalifikace pracovníků neziskového sektoru a dalších odborníků formou vzdělávacích programů

Více

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP,

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, přišla chvíle, kdy hodnotíme právě uplynulý rok 2014. Předkládáme Vám účet z činnosti, a zpovídáme se z hospodaření s finančními prostředky. Chceme být stručné, ale

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 16.4.1999 do 31.12.1999 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více