Obecně prospěšná společnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecně prospěšná společnost"

Transkript

1 Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva 2008

2 Birao Bria Bossangoa Bozoum Bouar Bambari Nola BANGUI Mbaiki Bangassou

3 Obsah 01 Úvodní slovo... 3 Základní údaje o společnosti... 5 Poslání Cíle SIRIRI Klíčové pojmy Organizační struktura... 7 Přehled činnosti za rok Výhledy na rok Projekty Stacionář Brýle Tričkem pro Afriku Osvětové projekty Stromy pro Afriku Škola škole Podpořili nás Klub přátel Dobrovolníci Dárci Dále nás podpořili Zpráva o hospodaření Audit SIRIRI o.p.s odpovědný redaktor: Pavel Pola texty: kolektiv autorů korektura: Tomáš Jelínek sazba: Petr Seiner foto: Archiv SIRIRI o.p.s. červen 2009, Praha

4

5 Úvodní slovo 03 Drazí přátelé, spolupracovníci! Máte před sebou výroční zprávu neziskové organizace SIRIRI o.p.s., ve které Vám představujeme naši činnost v uplynulém roce Můžete nahlédnout na to, co vše se dařilo uskutečnit díky vašemu porozumění, práci a nadšení nejen členů společnosti Siriri o.p.s., ale díky Vám všem. Činnost uplynulého roku včetně konkrétních projektů realizovaných jak u nás, tak i přímo ve Středoafrické republice jsou výsledkem sledování tepu srdce Afriky. Mohli jsme tak konkrétněji odpovědět na dění v této části světa, mohli jsme se jej takříkajíc dotýkat přímo díky působení našeho úzkého spolupracovníka v městě Bozoum. Dále jsme také využívali bohatých zkušeností našich členů z jejich vlastních oborů a tyto propojovali a zhodnocovali při realizaci jednotlivých projektů. Veškerá naše činnost je úzce spjata s Vaší schopností rozumět našemu snažení. Právě o tom dnes mluví sociologové o schopnosti či neschopnosti překladu, se netýká překladu z cizího jazyka, ale kulturního fenoménu schopnosti porozumět druhému. To se velmi daří tehdy, když člověk nejprve porozumí dobře sám sobě. Teprve kvalitní překladatel rozumí i těm nejjemnějším nuancím vlastního jazyka, a o to víc to platí o vlastní kultuře, společnosti, vztazích či osobnosti a životě člověka. My usilujeme o to, abychom Vám byli srozumitelní. Jak je dobře vidět i v této výroční zprávě, stáváte se dobrými překladateli africké kultury. Objevujete Vaše vlastní bohatství, jak Vaší účastí v Klubu přátel, konkrétní pomocí, tak spoluprací na realizaci projektů a poskytováním finančních prostředků na potřebné účely. Tak se stává stále reálnější počáteční myšlenka konkrétní pomoci a spolupráce ze srdce Evropy do srdce Afriky. Děkuji Vám všem za konkrétní pomoc, kterou jste se podíleli i v tomto roce na zlepšení životních podmínek lidí, žijících blíže k nám, než by se mohlo zdát. Děkuji Vám za spolupráci. Petr Glogar, předseda správní rady

6

7 Základní údaje o společnosti 05 Obecně prospěšnou společnost SIRIRI založilo v roce 2006 šest lidí. Přicházeli z různých stran dva z nich jsou členy řádu bosých karmelitánů, další zakladatel je lékař, který pracoval dlouhou dobu v Africe, jeden je podnikatel a další dva tvoří manželský pár. Spojovala je chuť pomoci zemi, jíž se pomoc nedostává, a také osobní vazba na Středoafrickou republiku. Slovo SIRIRI znamená v domorodém jazyce sango pokoj, mír. Poslání 5.1 Posláním SIRIRI je rozvojová pomoc tzv. donor orphans tedy chudým zemím ležícím mimo oblast zájmu ostatních organizací i oficiální pomoci, které se však bez pomoci zvenčí neobejdou. S tím je spojena také osvěta a výchova k rozvojovému přemýšlení a vědomí spoluzodpovědnosti za situaci v těchto částech světa. Cíle SIRIRI 5.2 Prvním cílem je rozvojová pomoc Středoafrické republice (SAR), která by měla vést k výsledné nezávislosti obyvatel SAR pomoc postavit se na vlastní nohy. K tomu směřují projekty udržitelného rozvoje organizované přímo v této zemi ve spolupráci se spolehlivou partnerskou organizací, která na místě působí. Druhým cílem je osvěta v České republice. K tomu účelu slouží kulturní akce v Česku, které chtějí přiblížit veřejnosti africkou kulturu, situaci v Africe, její těžkosti, chudobu a význam i možnosti pomoci tomuto regionu. Klíčové pojmy 5.3 Udržitelný rozvoj ve Středoafrické republice, zemi dlouhodobě trpící chudobou, nejde o jednorázové humanitární zásilky, ale o to, aby se obyvatelé dokázali postavit na vlastní nohy. Vzájemnost práce nás baví a těší, stejně jako obyvatelé ČR pomáhají obyvatelům SAR přežít, tak obyvatelé SAR pomáhají obyvatelům ČR pochopit, že svět nekončí vlastním prahem. Že i málo peněz z Česka může udělat velkou práci v SAR. Žádný zisk přestože se členové SIRIRI snaží získat maximum prostředků na podporu projektů, prostředky neslouží k obohacení žádného ze zprostředkovatelů pomoci. Žádná politika přestože se odborníci shodují v tom, že rozvojová pomoc je politická záležitost, je SIRIRI programově nepolitická a není napojena na žádnou politickou instituci. Žádné konkrétní náboženské cíle přestože SIRIRI spolupracuje s křesťanskou misií, jde jí v první řadě o pomoc potřebným, nikoliv o šíření jakéhokoliv náboženství. Transparentnost je pro nás samozřejmostí. Vážíme si podpory dárců a odpovídáme na ni průhledností činnosti, kterou zajišťují transparentní účty jednotlivých projektů (viz spolu se zprávou auditora a účetnictvím zpracovaným ve Výroční zprávě. Nízká cena SIRIRI pracuje ve Středoafrické republice jako jedna z mála organizací (z Česka míří v současnosti do SAR pomoc dvou organizací, SIRIRI je jediná česká organizace, která se soustředí pouze na SAR) nemá tedy v této oblasti konkurenci. Ekonomická situace ve Středoafrické republice je velmi špatná, dvě třetiny obyvatel žijí z prostředků nižších než jeden americký dolar na den. SIRIRI si z Vaší pomoci nenechává nic pro sebe, velmi nízké náklady na provoz organizace hradí většinou sami pracovníci. Skrze SIRIRI tak můžete i malou částkou hodně pomoci (například prostřednictvím projektu Stacionář, v němž za Kč můžete dotovat školní docházku, stravu a zdravotní péči pro jednoho sirotka na jeden rok).

8

9 Organizační struktura 07 Zakladatelé Správní rada Dozorčí rada Ředitel Sekretariát (účetní) Projektová manažerka PR Domácí příležitosti Dobrovolníci Klub přátel Fundraising Finanční skupina Zakladatelé: Petr Glogar Anastasio Roggero Marcel Drlík Michele Rinna Ludmila Böhmová Karol Böhm Správní rada: Petr Glogar předseda Karol Böhm Martina Hošková Václava Bratinková Marie Ťupová Jelínková Barbora Hronová Dozorčí rada: Ivo Salcman předseda Tomáš Jelínek Ludmila Hošková Ředitel: Pavel Pola Účetní: Štěpánka Drlíková Koordinátoři Projektová manažerka: Marie Ťupová Jelínková PR koordinátor Tomáš Jelínek K. domácích příležitostí Jan Böhm K. dobrovolníků Ludmila Böhmová K. Klubu přátel Terezie Böhmová/Johana Böhmová K. fundraisingu Michele Rinna K. finanční skupiny Karol Böhm

10

11 Přehled činnosti za rok I. Pokračující projekt Stacionář Pokračuje projekt Stacionáře ve středoafrickém městečku Bozoum, na jehož stavbě jsme se podíleli částkou euro. Sbírka pokračovala shromažďováním finančních prostředků na další rok provozu. II. III. IV. VI. Povídání o Africe V penzionu Horizont v Suchdole přednášel pro seniory MUDr. Marcel Drlík. Přednáška pro sdružení 2 M Medici medikům Lékařem v Africe V Akademickém klubu 1. lékařské fakulty na Karlově náměstí přednášel pro mediky MUDr. Marcel Drlík. Účast na festivalu Jeden svět Infostánek s benefičním prodejem triček v Mramorovém sále Paláce Lucerna. Přednáška na Masarykově Univerzitě v Brně Pro studenty oboru sociální práce přednášeli o Středoafrické republice Marie Ťupová, Tomáš Jelínek a Jan Böhm. Přednáška ve farnosti V Domažlicích přednášeli o situaci ve Středoafrické republice Marie Ťupová a Tomáš Jelínek. Přednáška v Chrudimi O svých zkušenostech z pobytu ve Středoafrické republice přednášel MUDr. Marcel Drlík. Večerní povídání o Africe na univerzitě v Hradci Králové Studentům královéhradecké univerzity přednášeli Marie Ťupová a Tomáš Jelínek. Předání sbírky brýlí v ZOO Liberec Předání sbírky brýlí ( kusů), kterou uspořádala zoologická zahrada v Liberci se za o.p.s. SIRIRI zúčastnili Ludmila Böhmová, Petr Blecha a Pavel Pola. Schole ve stodole V rámci společenskovědního víkendu v Holostřevech o Středoafrické republice přednášeli Marie Ťupová a Tomáš Jelínek. Přednáška Český lékař v srdci Afriky V knihovně v Karlových Varech přednášel o svém pobytu ve Středoafrické republice MUDr. Marcel Drlík. Tričkem pro Afriku nová kolekce Do prodeje byla uvedena nová kolekce triček SIRIRI pro rok Více viz Projekty Tričkem pro Afriku. Brýle pro Afriku ukončení projektu K 30. červnu 2008 jsme ukončili sbírku dioptrických brýlí pro Středoafrickou republiku. VII. Infostánek a benefiční prodej triček na Velehradě V rámci celonárodní cyrilometodějské pouti na Velehradě se o.p.s. SIRIRI prezentovala infostánkem a prodejem triček. IX. SIRIRI otevřela nový projekt Stromy pro Afriku SIRIRI zahájila nový projekt, který dá práci místním lidem, naučí je sázet a zpracovávat plody i dřevo, přispěje k využití úrodné středoafrické půdy a pomůže obnově vykácených oblastí pralesů. Náklady na zasazení jednoho stromu jsou 0,1 Euro. První dobrovolník SIRIRI na dlouhodobé misi v SAR Na začátku září 2008 odjela do Středoafrické republiky Terezie Böhmová. Spolupracovnice SIRIRI, která činnost organizace podporovala již od jejího založení, byla vyslána do města Bozoum. Během svého ročního pobytu se podílela na výuce v denním stacionáři pro sirotky, v jehož výstavbě a provozu se SIRIRI angažuje. Vedle výuky pomáhala i při distribuci dioptrických brýlí.

12

13 X. Afrika na Dobříši Akce Afrika na Dobříši, kterou pořádala SIRIRI ve spolupráci s městem Dobříš a Mateřským centrem Dobříšek, se setkala s velkým ohlasem. V dobříšské sportovní hale jsme uvítali přibližně 450 lidí. Dobrovolné vstupné, výtěžek z benefičního prodeje a dražby přinesly na podporu provozu Denního stacionáře pro sirotky téměř Kč. (Více informací o projektu Stacionář v Projektech). Navíc celý projekt podpořila Nadace Divoké husy, která výtěžek akce zdvojnásobila. Přednáška pro základní školu v Dobříši Pro dobříšskou základní školu přednášel MUDr. Marcel Drlík. XII. Zakoupení ultrazvuku SIRIRI o.p.s. se rozhodla podpořit nemocnici ve středoafrickém městečku Bozoum zakoupením ultrazvuku, který bude dopraven do Středoafrické republiky v roce Mobilní ultrazvuk byl zakoupen z daru firmy Ama invest s.r.o. Výhledy na rok V roce 2009 bychom chtěli pokračovat v projektu Stacionář v zajišťování jeho provozu. Vybíráme i další rozvojové projekty, na kterých bychom se rádi v příštím roce podíleli: uvažujeme o podpoře dvou studentů medicíny, kterým nelehká situace ve Středoafrické republice komplikuje studium, a také o podpoře dispenzáře (forma ambulance). Samozřejmě pokračuje benefiční prodej triček a osvětové akce v ČR. Zvlášť chceme pokračovat ve spolupráci se ZŠ Kladská a dalšími základními a středními školami v rámci projektu Škola škole. Na přelomu ledna a února 2009 pojedou dva zástupci SIRIRI o.p.s. do Středoafrické republiky předat námi zakoupený ultrazvuk.

14

15 Projekty 13 Stacionář pro sirotky 13.1 Projekt Stacionáře má za cíl poskytovat péči osiřelým dětem ve středoafrickém městečku Bozoum, které přichází o rodiče kvůli nedostatečné lékařské péči, v důsledku ozbrojených konfliktů nebo kvůli AIDS HIV pozitivních je 14 % místních obyvatel. Velké africké rodiny se sirotků naštěstí většinou ujímají, ale bohužel kvůli rostoucí chudobě nemají dost prostředků, aby jim zajistily kompletní péči (často ani jídlo, základní vzdělání...). Ve Stacionáři se o osiřelé děti stará tým vychovatelů a doplňuje tak péči, na kterou rodiny samy nestačí. Stacionář se začal budovat na podzim roku 2006 a SIRIRI se podílela na stavbě částkou euro (asi čtvrtina nákladů). Stavbu řídí karmelitánská misie, která v tomto městě sídlí. V listopadu 2007 jsme odeslali do Bozoumu dalších euro, které pokryly roční náklady na provoz, při celkové kapacitě až 200 dětí. Stavba byla dokončena a provoz zahájen začátkem roku Brýle pro Afriku 13.2 Projekt Brýle pro Afriku, vyhlášený v roce 2007 vzbudil velký zájem médií, škol i jiných institucí a řady organizací, které se do sbírky zapojily. Velkou pomocí pro nás byla spolupráce se Základní školou speciální Rooseveltova v Praze, která se stala oficiálním sběrným místem. Také dobrovolná činnost očních lékařů a dobrovolníků, kteří se zapojili do zpracování a expedice velkého množství shromážděných brýlí. Reportáže o projektu se objevily ve všech čtyřech celostátních televizních stanicích a několika dalších regionálních, zprávy o sbírkách byly publikovány v téměř všech regionálních denících. Zapojily se i univerzity. Studenti Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity v Hradci Králové zorganizovali sbírky mezi spolužáky, na úřadech a ve firmách. Na univerzitách přednášeli zástupci SIRIRI, kteří Středoafrickou republiku navštívili. Informovali o využití brýlí a o situaci ve Středoafrické republice. Celkem bylo na dvou vysokých školách shromážděno brýlí. K projektu se přihlásila ZOO Liberec, která získala pro sbírku širokou veřejnost, zástupci SIRIRI odvezli z Liberce brýlí. Kaleidoskop dárců doplňují oblastní Charity, knihovny, obecní úřady, sportovní kluby, římskokatolické farnosti, filharmonie Hradec Králově a řada dalších organizací z ČR. Část shromážděných brýlí čistí optiky. Zbytek brýlí třídí a k expedici do SAR připravuje společně s očními lékaři tým cca 50 dobrovolníků. Brýle pro Středoafrickou republiku jsou označeny ještě v ČR údajem o počtu dioptrií, aby je lékaři v SAR mohli snadno distribuovat. SIRIRI ukončila sbírku brýlí. Shromáždilo se přes brýlí. Siriri o.p.s. uvítala podporu českého velvyslanectví v Paříži, kam bylo postupně odvezeno cca brýlí, připravených k expedici do SAR. Cílem projektu je předat těchto brýlí zástupcům Charity, nemocnicím, dispenzářům a ambulancím v SAR. Distribuci budou v SAR koordinovat misionáři. Na projektu Brýle pro Afriku, organizovaném SIRIRI o.p. s., finančně neprofituje nikdo v ČR ani v SAR. Tričkem pro Afriku 13.3 Dopřej sobě & pomoz druhým. Vzájemnost je hlavní myšlenka projektu Tričkem pro Afriku, který jsme otevřeli v dubnu Jedná se o benefiční prodej oblečení, jehož zisk slouží na provoz organizace SIRIRI a její charitativní činnost v SAR. V roce 2008 jsme představili druhou kolekci triček SIRIRI - čtyři dámské vzory, čtyři pánské. Prodalo se přibližně 330 triček, což znamená zisk na projekty SIRIRI Kč. V roce 2008 jsme vzhledem k vyšším nákladům na výrobu triček museli o dvacet korun zvýšit cenu. Udělali jsme to proto, aby i nadále z každého trička šlo na pomoc SAR 200 Kč.

16

17 Osvětové projekty 13.4 V průběhu roku 2008 jsme uspořádali velké množství přednášek a osvětových akcí (viz Přehled činnosti), které měly za cíl informovat o Středoafrické republice, o naší činnosti tam a také vzbudit zájem o rozvojovou pomoc. Myslíme si, že je velmi důležité probouzet v lidech vědomí spoluodpovědnosti za chudé části světa, a proto hodláme v těchto akcích pokračovat i nadále. Stromy pro Afriku 13.5 V deštných pralesích se bezhlavě kácí gigantické kmeny, nezpracované se vyvážejí do Kamerunu. Po zásahu těžké techniky je půda pralesa zničená. Deštné lesy proto rychle mizí. V SAR však nové stromy nikdo nesází. Většina půdy není obdělávaná, přestože je velmi úrodná. Domorodí obyvatelé vozí a nosí dřevo z velkých vzdáleností, i když by si ho mohli pěstovat přímo u svých domů. Proto SIRIRI přichází se svým projektem. Naším cílem je v letech vysázet stromů. Tak se nejen obnoví ubývající zdroje dřeva, ale zároveň dostane práci několik stovek domorodých obyvatel, kteří na výsadbě budou pracovat. Dalším cílem projektu je naučit místní obyvatele zpracovávat plody a dřevo vypěstovaných stromů a v dlouhodobé perspektivě zamezit odlesňování a devastaci krajiny (nejen tropických lesů, ale i savan). Cena jednoho stromu od sebraného semínka až po vysazení vzrostlého stromku je neuvěřitelných 2, 50 Kč. (V této ceně je sběr semen, sáčky na pěstování, pracovní nástroje, zavlažování a v neposlední řadě mzdy domorodým zaměstnancům.) Škola škole 13.6 Inspirovaná zajímavými, ale ojedinělými zkušenostmi z několika škol, vstoupila SIRIRI o.p.s. na podzim 2008 po dohodě s vedením školy do systematické spolupráce se Základní školou v Praze 2, v Kladské ulici. S pedagogy se shodujeme, že vést mladou generaci k vědomí spoluodpovědnosti a k solidaritě s trpícími v chudých zemích je velmi důležité. Stejně tak důležité je pěstovat v dětech smysl pro rozvojovou spolupráci, ke které se zavázalo mnoho vyspělých států světa, včetně České republiky. Ve vyspělých zemích je dárcovství uznávanou a ceněnou společenskou hodnotou, je spojováno s vědomím hrdosti, osobní cti, a je vnímáno jako známka úspěchu. Jsme proto velmi rádi, že jsme našli v ZŠ Kladská partnery nadšené pro tuto spolupráci. Tato škola v Praze chce být prostřednictvím SIRIRI v kontaktu se školou ve středoafrickém městě Bozoum. Jedná se o Denní stacionář pro sirotky, který podporujeme i finančně v rámci samostatného projektu. (Více informací viz Projekty) Kvalita výuky v běžných afrických školách je problematická, stacionář funguje také jako místo k pravidelnému doučování.

18

19 Podpořili nás 17 Klub přátel Členové Klubu přátel nám pravidelnou finanční podporou pomáhají v dlouhodobém plánování našich aktivit. Svým členstvím významným způsobem vyjadřují podporu naší práci. Vážíme si toho a je to pro nás velmi důležité. Klub přátel SIRIRI čítal ke konci kalendářního roku na 58 členů. Dobrovolníci Náš dík patří dále dobrovolníkům, kteří nám věnují svůj čas při akcích v ČR, a to např. při třídění a čištění brýlí shromážděných v rámci projektu Brýle pro Afriku. Pomáhají nám i při jejich přípravě pro expedici do Středoafrické republiky, při překladech textů na webové stránky, při prezentaci Siriri o.p.s. na veřejných akcích a besedách, při organizování interaktivních programů ve školách apod. Některé pečlivě vybrané dobrovolníky vysíláme působit přímo do SAR. I těm děkujeme. Dárci Děkujeme všem dárcům, kteří různými částkami či vlastní prací v roce 2008 podpořili naši činnost nebo některý z konkrétních projektů: Auersperger Bohumil, Bálková Štěpánka, Bartoň Dalimil, Bergerová Martina, Bláhová Markéta, Blecha Petr, Böhm David, Böhm Jan, Böhm Karol, Bohmová Ludmila, Bratinka Pavel, Celiznová Klára, Csontosova Gabriela, Dembinný Šimon, Dudíková Hana, Fafejtová Vlasta, Ferbyová Vladimíra, Filip Teo, Filípková Lenka, Floriánovi Tereze a Petr, Franta Jiří, Giedraitis Katka, Glogar Martin, Hadžega Tomáš, Hofman Ladislav, Holečková Eva, Holubová Alena, Homolka Tomáš, Hošková Alžběta, Hošková Ludmila, Hošková Martina, Hrabálek Tomáš, Hron Marek, Hron Štěpán, Hrubý Martin, Chalupecká Marie, Chyba Lubomír, Jasanská Šárka, Jelínek Tomáš, Jelínková Marie, Jungová Markéta, Jungová Michaela, Jurčíková Dagmar, Kadlčáková Zdeňka, Kalfusová Marie, Kamarád Jiří, Kaplan Jakub, Karla Michal, Kavalec Karel, Kindler David, Kocourková Romana, Koucká Anna, Králová Svatava, Krausová Jitka, Krčula Petr, Kroulík Miloš, Křivanová Marie, Kučerová Dita, Kučerovi Olga a Pavel, Lachman Jan, Liška Pavel, Lišková Tereza, Lopuchovský Miroslav, Malý Václav, Matras Jaroslav, Matušinová Jana, Medla Ondřej, Metznerová Elena, Michalec Vítek, Míčková Eliška, Mikešová Lucie, Moravcová Lucie, Moravčíková Lenka, Mrázková Irena, Mrtvá Veronika, Němcová Martina, Nesvedová Kristina, Neumann Martin, Nezbedová Lenka, Novák Aleš, Novák Lukáš, Ondráček Roman, Ondrová Jana, Pauli Pavel Michal, Pešatová Iveta, Piler Tomáš, Pilerová Pavla, Podestátová Blanka, Poříz Jan, Rabová Romana, Rolland Damien, Rosecký Pavel, Rybářová Petra, Řežníčková Simona, Salcmanovi Ivoš a Jana, Skládal Jan, Sklenář Miroslav, Solářová Zuzana, Straka Jan, Svobodová, Marcela, Šimůnek Martin, Tkáč Jiří, Trentesaux, Matthieu et Axelle, Urbanovi Jitka a Bohdan, Vaculíková Eva, Vachule Filip, Vavřík Jiří, Vencelidesovi, Vojvodík Jan, Vojvodova Isabela, Zelená Dana, Zeman Martin, Zrcek Kryštof Dále nás podpořili AMA invest s.r.o., Velvyslanectví ČR ve Francii, Divizna Liberec, Genei s.r.o., hudební skupina Nsango malamu, Mateřské centrum Dobříšek, McCann Erickson, Městský úřad Dobříš, Nadace Divoké husy, Římskokatolická farnost Dobříš, Základní škola speciální Rooseveltova v Praze 6, Základní škola v Praze 2 Kladská, ZOO Liberec Klášter pražského Jezulátka Děkujeme!

20

21 Zpráva o hospodaření 19 Kč Příjmy dary členů Klubu přátel veřejná sbírka ostatní dary tržby z prodeje Tričkem pro Afriku africké výrobky tržby - balné 232 úroky 349 kurzové zisky Výdaje dary do Středoafrické republiky spotřeba materiálu prodané zboží Tričkem pro Afriku africké výrobky 950 cestovné 520 služby osobní náklady jiné náklady (bankovní poplatky, kursové ztráty,...) výsledek hospodaření pořízení ultrazvukového přístroje darován v roce Audit Výrok auditora Podle našeho názoru účetní uzávěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace k a nákladů, výnosů a výsledků hospodaření za rok 2008 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice společnosti: SIRIRI obecně prospěšná společnost k , výsledek hospodaření a finanční situaci za rok 2008 v souladu se zákony a účetními předpisy platnými v České republice. Výrok auditora je: bez výhrad. V Praze Ing. Karel Novotný auditor č Organizační kancelář Praha Praha 8, Thámova 7

22 SIRIRI o.p.s. Karmelitská 18, Praha 1 IČ: Telefon: Fax: Bankovní účet: / 5500

23 o Ostrava Olomouc Brno

24

Obecně prospěšná společnost

Obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva 2006 Obsah 01 Úvodní slovo 3 Základní údaje o společnosti 5 Co je SIRIRI 5.1 Poslání 5.2 Klíčové pojmy 5.3 Organizační struktura 7 Přehled činnosti rok 2006 9

Více

2. Projekt Stacionáře pro sirotky

2. Projekt Stacionáře pro sirotky Drazí přátelé, spolupracovníci, Máme za sebou doslova několik měsíců života. Jako první krok na cestě od svého založení v dubnu 2006, považuje SIRIRI o.p.s. zorganizování Večera pro Afriku v Černínském

Více

OBSAH. Úvodní slovo Základní data/ Správní rada/ Tým nadačního fondu Účel a hodnoty/ Činnost nadačního fondu jako součást firemního CSR

OBSAH. Úvodní slovo Základní data/ Správní rada/ Tým nadačního fondu Účel a hodnoty/ Činnost nadačního fondu jako součást firemního CSR Výroční zpráva 2013 3 OBSAH Úvodní slovo Základní data/ Správní rada/ Tým nadačního fondu Účel a hodnoty/ Činnost nadačního fondu jako součást firemního CSR Programy nadačního fondu a projekty dlouhodobé

Více

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH Výroční zpráva 2013 ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU 3 OBSAH Ze statutu Nadačního fondu Veolia: Nadační fond byl zřízen za účelem osvěty a šíření informací zejména v oblasti životního prostředí, podpory

Více

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s.

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. spolu dětem v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. Obsah Úvodní slovo: 5 Poslání: 7 Předmět činnosti: 9 Základní údaje: 10 Náš tým: 10 Projekty: 11 Poděkování dárcům: 75 Hospodaření: 77 Úvodní slovo

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje NROS výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2006 Vize M i s e Účel nadace Priority nadace Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je největší grantující nadací v ČR, která ročně rozdělí

Více

NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET

NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Správní rada Slovo zakladatelky a předsedkyně SR NF Umění doprovázet Poslání a cíle nadačního fondu Historie a činnost

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str.

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str. Úvodní slovo.............................................................. str. 4 Kdo jsme................................................................. str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy.............................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Můžeš změnit osud jednoho dítěte. Program Dálková adopce PLUS Nepál, Filipíny, Srí Lanka a Uganda Služební

Více

Výroční zpráva za rok 2013. Staňte se součástí řešení tam, kde je nouze.

Výroční zpráva za rok 2013. Staňte se součástí řešení tam, kde je nouze. Výroční zpráva za rok 2013 Staňte se součástí řešení tam, kde je nouze. Profesor Jan Sokol, Ph.D., CSc. přednášel na Soustředění lektorů 2013. V listopadu 2013 udeřil na Filipíny nejsilnější změřený tajfun

Více

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy Výroční zpráva 2013 Nadace Divoké husy Obsah 4 Úvodní slovo 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 7 Kdo jsme 8 Lidé v Nadaci 11 Benefice s Divokými husami 13 Podpora v roce 2013 14 Schválené projekty v roce

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. OBSAH Slovo úvodem 4 Základní informace o společnosti 6 Realizované projekty: Sociální činnost

Více

UŽŠÍ VÝBĚR PROJEKTŮ VE TŘECH KATEGORIÍCH V CENĚ GRATIAS TIBI 2014 ZA OBČANSKOU AKTIVITU MLADÝCH LIDÍ OVLIVŇUJÍCÍ POZITIVNĚ ŽIVOT VE SPOLEČNOSTI

UŽŠÍ VÝBĚR PROJEKTŮ VE TŘECH KATEGORIÍCH V CENĚ GRATIAS TIBI 2014 ZA OBČANSKOU AKTIVITU MLADÝCH LIDÍ OVLIVŇUJÍCÍ POZITIVNĚ ŽIVOT VE SPOLEČNOSTI UŽŠÍ VÝBĚR PROJEKTŮ VE TŘECH KATEGORIÍCH V CENĚ GRATIAS TIBI 2014 ZA OBČANSKOU AKTIVITU MLADÝCH LIDÍ OVLIVŇUJÍCÍ POZITIVNĚ ŽIVOT VE SPOLEČNOSTI WWW.GRATIASTIBI.CZ KATEGORIE I: ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. Bezpečnější

Více

Výroční zpráva 2014 Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota

Výroční zpráva 2014 Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota Nadace Jistotapartnerka pro celý život 1 v roce 2014 V roce 2014 rozdělila více než 9 milionů korun mezi 99 vybraných projektů. Celkový počet přijatých žádostí v roce 2014 byl 243. Kromě rozdělování finančních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008 Probudil jsem se a máma mě hladila po tváři. Možná i plakala, ale to si už nepamatuju. Jen mám ten pocit úzkosti zarytej hluboko pod kůží. Byla noc, všude za okny tma, jen ten divnej, nekončící monotonní

Více

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...

Více

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI Milí přátelé, speciální vydání Bulletinu Arcidiecézní charity Praha vychází pololetně a přináší vám zprávy o tom nejzajímavějším, co se v naší Charitě v uplynulém období stalo. Na následujících stránkách

Více

lidskou bytostí v každém okamžiku

lidskou bytostí v každém okamžiku lidskou bytostí v každém okamžiku výroční zpráva 2014 USILUJEME O TO, ABY PALIATIVNÍ PÉČE BYLA DOSTUPNÁ VŠEM, KTEŘÍ SE OCITLI V KONEČNÉM STÁDIU NEVYLÉČITELNÉ NEMOCI BEZ OHLEDU NA VĚK, MÍSTO BYDLIŠTĚ, SOCIÁLNÍ

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014 Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz 3 / SBOR KS PRAHA KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY SBOR KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Více

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011 Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové za rok 2010 Textová část: Milena Černá Jazyková a redakční korektura: Irena Šatavová a Monika Granja Autoři kreseb: Jáchym a Marianna Cindrovi Grafický

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

Raná péče EDA, o.p.s. Trojická 2/387 128 00 Praha 2. Mobil: +420 724 400 820 E-mail: praha@ranapece.eu Web: www.ranapece.eu/praha.

Raná péče EDA, o.p.s. Trojická 2/387 128 00 Praha 2. Mobil: +420 724 400 820 E-mail: praha@ranapece.eu Web: www.ranapece.eu/praha. Výroční zpráva 2012 Obsah Kontakty 2 Úvodní slovo 3 Základní údaje o společnosti 4 Poslání společnosti 4 Cíle společnosti 4 Poskytované služby 5 Kapacita pracoviště pro terénní i ambulantní služby 5 Evidence

Více

Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2011

Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Slovo úvodem Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2011 Účel a poslání Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku Informační část - Projekty - Kalendář akcí Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Vroce 2013 oslavila Amalthea už 10 let! Vize Amalthea Amalthea je nestátní

Více