Křesťanský akademický klub. Salaš

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Křesťanský akademický klub. Salaš"

Transkript

1 Křesťanský akademický klub Salaš výroční zpráva / 2013

2 Obsah Poslání / a cíle... 3 Historie klubu / a významné mezníky... 4 Organizační struktura / a jak to funguje... 7 Jaký byl rok 2013 / slovo kaplana... 8 Rada Salaše / a její činnost... 9 Spolupráce / s veřejnými institucemi Kalendárium / a středeční program Kalendárium / a úterní program Sporty / a jejich úspěchy Schola / a její úspěchy Kavárna / U Fsteklé Ovce SheepFest & Salaš Cup / report účastníka Ostatní akce klubu / a tradiční aktivity Webové stránky / a jejich proměna Hospodaření / a finance Hosté / a témata Reference / a podpora Salaše Budoucnost Salaše / a slovo předsedkyně Fotogalerie / a jak to skutečně vypadá Kontakty

3 Poslání / a cíle Křesťanský akademický klub Salaš je klub studentů a akademická duchovní služba při kostele Panny Marie v Hradci Králové. Jsme jedním ze společenství, které studentům nabízí prostor k pravidelnému setkávání a řadě různých akcí. Myslíme si, že patřit do akademické obce znamená mnohem více než jen docházet na přednášky, cvičení a semináře. Roky vysokoškolských studií jsou dobou růstu, zrání a navazování přátelství na celý život. Skutečnost, že prožíváme naši víru ve vzkříšeného Krista v katolické církvi, není projevem výlučnosti, natožpak uzavřenosti. Naše společenství chce být otevřené všem lidem dobré vůle a zvláště těm, kdo hledají, třebas ještě přesně neví co. Naše služba není určena jen studentům, naopak vítáme mezi námi i pedagogy, bez nichž akademická obec není úplná. A nutno dodat, že programu klubu se již léta neúčastní jen studenti vysokých škol, ale také studenti středních škol a pracující. Při vysokoškolském studiu jde o mnohem více než o prosté osvojení si technických znalostí a praktických dovedností. Už od počátku západní civilizace spočívá vzdělání ve společném hledání pravdy, v kultivaci vlastního života a tím i celé společnosti. Řečeno slovy Sokratovými v péči o duši. Věříme, že naše společenství k tomu může přispět. I tady fungují pravidla duchovního investování : čím více vložíme, tím více dostaneme. Naším posláním není být servisní organizací zajišťující náboženské potřeby studentů a pedagogů hradeckých vysokých škol, ale vytvářet živé společenství pro sdílení našich radostí i starostí. A přitom zažít spoustu legrace a zábavy stejně jako duchovních impulsů a zážitků. Obojí patří k plnosti křesťanské radosti, ke které nás Bůh povolává. Ustanovením akademické duchovní služby právě při kostele Panny Marie na Velkém náměstí navazujeme na starobylou tradici. 3

4 Historie klubu / a významné mezníky Salaš je místo v horách, kde se scházejí lidé. Je to prostor pro sdílení, je to místo přátel a odpočinku, ale také práce. Předobrazy našeho klubu je možné nalézt již v dobách královéhradeckého semináře, kdy kostel Nanebevzetí Panny Marie sloužil pro studenty na jezuitské koleji spojené s kostelem. Moderní historie se začala psát po sametové revoluci v roce P. Josef Socha se zasloužil o první pastoraci vysokoškoláků v Hradci Králové. Byly slouženy mše svaté (1-2x za 14 dní) a program navštěvovali zejména studenti Lékařské a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy. Již zde byla vytvořena tradice středečních studentských mší svatých. Studenti se scházeli v Kapli sv. Josefa nebo v bývalém mariánském sále (dnes depozitář biskupské knihovny). P. Josefovi pomáhal v těchto počátcích p. Jiří Heblt. V roce 1997 převzal pastoraci vysokoškoláků p. Pavel Boukal společně s novým pastoračním asistentem Biskupství královéhradeckého a studentem Janem Hojdou. V této době se koncepce pastorace posunula a získala novou tvář. Studenti se scházeli dále v Kapli sv. Josefa, ovšem klub získal navíc vlastní místnost v prostorách Nového Adalbertina (vchod z průchodu do nádvoří). V roce 1998 vznikl název klubu Salaš a s ním vznikly také tzv. Salaš Buildingy, jejichž účelem bylo právě postavení (vybudování) kvalitního společenství. Od roku 1998 tedy vzniká pravidelný program Salaše, pořádají se přednášky, besedy, modlitby na kolejích, duchovní obnovy, biblické hodinky, táboráky na konci roku a další akce. Oficiálně se klub od roku 1998 prezentoval jako Studentský klub Salaš název se až na výjimky, jako Studentské katolické společenství SALAŠ, udržel až do založení občanského sdružení v roce V roce 1998 byl klub také zapsán do Acta Curiae, aby kněží o klubu věděli a studenty farníky o této možnosti dopředu informovali. V roce 1999 pořádala Salaš výjezd do Santiaga de Compostela na setkání studentů. Okolo roku 2000 začínají Salaš navštěvovat i studenti z Vysoké školy pedagogické (brzy přejmenované na UHK). Téhož roku se také Salaš poprvé stala oficiálním účastníkem národní akce vysokoškoláků s názvem Studentský Velehrad. Kolem roku 2002 se začal aktivně zapojovat do pořádání salašnických akcí Jaroslav Brožek, který do současnosti společenství plně podporuje, a také se na programu začala aktivně podílet Markéta Kašparová. V roce 2003 ukončil svou činnost pro Salaš Jan Hojda. V roce 2005 byl ustanoven jako 4

5 kaplan při kostele Nanebevzetí Panny Marie Tomáš Petráček a stal se také svou činností neoficiálním studentským kaplanem. V témže roce pořádá Salaš první sportovní turnaj Salaš Cup, jenž se netušíc stane oblíbenou tradicí a který do dnes navštěvují vysokoškolské křesťanské kluby z téměř všech univerzitních měst. V návštěvnosti programu stále převládají studenti Univerzity Karlovy. V letech 2005/2006 vzniká nový okruh působení Salaše a tím jsou jeho pravidelné sportovní aktivity. Od roku 2005 se na organizaci Salaše podílí Tomáš Chlouba. Dne byla založena Královéhradeckým biskupstvím Akademická duchovní služba při kostele Nanebevzetí Panny Marie. Kaplanem akademické obce byl ustanoven (a dodnes stále je) Tomáš Petráček, který je také kanovníkem Kapituly všech svatých na Pražském hradě, vedoucím Katedry kulturních a náboženských studií Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové a jenž vyučuje na Teologické fakultě Univerzity Karlovy. Velké díky v tomto období patří tehdejšímu biskupovi Dominiku Dukovi, který se zasloužil o rozkvět klubu a podporu studentů. V roce 2007 začíná pro akademickou duchovní službu oficiálně pracovat Markéta Kašparová (dnes Drastíková) a Tomáš Chlouba, tím Salaš získává dva studenty, kteří jsou na částečný úvazek zaměstnanci biskupství a mohou se tak naplno věnovat aktivitám pro studenty. Dne se klub Salaš stal společně s RR49, o.s. členem VKH ČR, o.s., které zaštiťuje křesťanská akademická společenství v celé České republice. V kontaktu s VKH ČR byla Salaš již od jeho založení v roce 2002, ale až nyní se stává oficiálním členem. Salaš díky tomu začala silněji spolupracovat s dalšími akademickými společenstvími v České republice, inspirovala se jimi a sama je inspiruje. V roce 2009 nahrazuje Markétu na 3 roky nová síla, Radka Prokopová. Velkým zlomem klubu byl 22. říjen 2010, kdy se Salaš zformovala do občanského sdružení se sídlem na Velkém náměstí 32, , Hradec Králové pod oficiálním názvem Křesťanský akademický klub Salaš, o.s. Předsedou KAK Salaš se stal Tomáš chlouba, místopředsedkyní Radka Prokopová. Důležitá událost se založením občanského sdružení je založení Rady Salaše. Ta od této doby sdružuje aktivní dobrovolníky, kteří mají zájem podílet se na tvorbě a organizaci programu. V letním semestru roku 2011 tvořil externě program také František Burda a navíc zde vznikla nabídka tzv. úterního programu. V zimním semestru 2011 ho vystřídal student Jiří Jína, který se stal druhým místopředsedou. V témže roce pořádá Salaš také první ročník multižánrového festivalu SheepFest, jakožto 5

6 součást turnaje Salaš Cup. V zimním semestru 2012 nastoupila po Radce Prokopové Marie Brichová, ovšem již v letním semestru roku 2013 ji nahradila Marianne Rejlová. Od září 2013 se Marianne Rejlová stala předsedkyní klubu s místopředsedy Petrou Pavlusikovou a Jiřím Jínou. Vývoj loga od roku 1998: 6

7 Organizační struktura / a jak to funguje Akademická duchovní služba s kaplanem akademické obce + VKH ČR Záštita Předseda a místopředsedové Vedení Salaše Výkonný orgán Rada Salaše Členové Pomocníci Salašníci 7

8 Jaký byl rok 2013 / slovo kaplana Z mého pohledu byl rok 2013 dalším požehnaným a dobrým salašnickým rokem s několika vrcholy. Podařilo se udržet všechny pravidelné aktivity v celém náročném rozsahu. Těžištěm salašnického týdne zůstává středa, kdy na každotýdenní slavení eucharistie dochází více než 120 studentů a přátel našeho společenství, a rovněž kvalita a návštěvnost následných programů s přednáškami, setkáními a dalšími aktivitami byla vysoká. Také úterní program s adoracemi, hudebními setkáními a biblickými hodinami jsou vítanou příležitostí k setkání, poučení, posvěcení a inteligentní zábavě. Mám radost, že studenti skvěle zvládli složitou a náročnou organizaci festivalu SheepFest, který byl spojen se sportovním turnajem Salaš Cupem, což je jediný program tohoto rozsahu, které jednotlivé místní VKH samostatně organizuje pro všechny ostatní. Rád bych poděkoval všem, kdo nám s tím pomohli, i všem organizátorům. Salaš také prožila několik důležitých změn, kdy z vedení odešel dlouholetý předseda a vůdčí postava Salaše Tomáš Chlouba, kterému patří dík kaplana za roky spolupráce na společném díle. Od září nastoupily nové členky vedení Salaše, Marianna Rejlová a Petra Pavlusíková, které rychle převzaly svůj díl odpovědnosti a spolu s Jiřím Jínou spolehlivě nejen pokračují s mnoha salašnických aktivitách, ale ještě iniciují nové. Od nového týmu jsem si hodně sliboval a již dnes mohu říci, že se má očekávání naplnila. Změnila se rovněž podpora ze strany diecéze Hradec Králové, ale spíše pouze formálně a nadále je velkorysou a spolehlivou ve všech složkách. Mám radost, že nadále pokračuje tradice, že Salaš je místem, kde se setkávají studenti všech fakult a univerzit, a že se podařilo více proniknout i přímo na univerzity, kdy jsou aktivity Salaše inzerovány na oficiálních stránkách UHK a děkani řady fakult pomohli i finančně s přípravou SheepFestu. Z mého pohledu je naše společenství stále více studentské než akademické, neboť na rozdíl od studentů akademických pracovníků přichází pomálu, ale to je běh na dlouhou trať. Na druhou stranu aktivity Salaše, například přednášky a debaty, vyzařují do celého města a okolí a některé mají celostátní ohlas. Pevně věřím, že roky prožité na Salaši jsou pro absolventy krásnou vzpomínkou a pro nováčky zajímavým pozváním do lidsky a duchovně obohacujícího prostředí. Kéž je tomu i nadále. 8

9 Rada Salaše / a její činnost O správný chod a fungování Křesťanského akademického klubu Salaš se stará tým dobrovolníků v jádru tvořený radou, ustanovenou podle stanov klubu. Rada byla založena 12. listopadu 2009 a od té doby prošla několika proměnami. Původních šest členů se rozrostlo na současných deset, rada připravila stanovy občanského sdružení, které bylo následně založeno a také se podílela na vstupu občanského sdružení do VKH ČR. Díky týmu bylo možné rozšířit aktivity Salaše o úterní program a další činnosti, jak je uvedeno dále. Členy rady jmenuje předseda klubu. V letním semestru roku 2013 opustila post místopředsedkyně Marie Brichová. Členy rady byli a na přípravě programu se podíleli: Tomáš Chlouba (předseda klubu), Marianne Rejlová (místopředsedkyně), Jiří Jína (místopředseda), Vojtěch Růžička, Petra Pavlusiková, Lucie Halfarová, Alžběta Hálová, Klára Kusáková a Marie Vlachová. V zimním semestru proběhly ve vedení i v radě velké změny. Tomáš Chlouba odešel z postu předsedy a nahradila ho Marianne Rejlová, na pozici místopředsedkyně nastoupila Petra Pavlusiková. Tým rady byl kompletně obměněn. Na organizaci zimního semestru a přípravě programu letního semestru pracovali Monika Tauchmanová, Lucie Luštincová, Marie Brichová, Šimon Kolčava, Marek Listoň, Jakub Staněk. Ke konci zimního semestru se přidali Martin Jodas a Tereza Koubková. Vymýšlení kompletního programu probíhá vždy před semestrem. Během semestru se odehrává i program neplánovaný a ten je výsledkem samostatných aktivit salašníků nebo radních. Zasedání rady probíhá jednou za dva týdny. Začíná krátkou modlitbou a zhodnocením proběhlých akcí, následuje plánování akcí nadcházejících. Každý radní má na starosti určitou oblast působení klubu nebo formální aktivity a v dalším bodu programu zasedání zpravuje ostatní o případných komplikacích, které nastaly za uplynulé období. Posledním bodem programu jsou akce časově vzdálené, které potřebují kvalitní předběžnou přípravu. 9

10 Spolupráce / s veřejnými institucemi V roce 2013 byl festival SheepFest podpořen finančně následujícími institucemi: Dále podpořila SheepFest tato média: 10

11 Kalendárium / a středeční program Studentská mše svatá se konala tradičně každou středu v v kostele Nanebevzetí Panny Marie (s výjimkou prázdnin od do 28. 8), poté následoval program v Novém Adalbertinu od do Mše svaté navštěvovalo přibližně studentů, následný program pak studentů. Následuje seznam hlavních hostů a programů roku Letní semestr Popelec akademiků Tomáš Petráček Kdo bude příštím papežem? Matyáš Zrno Válka v Afghanistánu Olivier Selucký Osobnost sv. Konstantina Cyrila Jaroslav Med Spisovatel, jeho svědomí a občanská odpovědnost Pro nemoc nahrazen Františkem Burdou David Bouma Vize a paradoxy Roku víry Kající bohoslužba Taneční country večer Jičí Čunek Křesťan a politika Petr Havlíček Tradice křesťanské modlitby O. Biravský, A. Hofericová Křesťan a divadlo Jaroslav Brožek Pastorace rizikových skupin David Vávra Sakrální architektura První Salašnické biřmování Hostem biskup Jan Vokál Zimní semestr Slavnostní zahajovací mše svatá Veni Sancte Jan Linhart Selhání je zkouškou duchovní krize jako šance Jan Sokol Svoboda a co s ní? Jakub Žárský Mezi kostelem a laboratoří Jan Balík Prezentace knihy o Benediktovi XVI. 11

12 Petr Šabaka Etika manželství Petr Hirsh Šestnáctitisícikilometrovej vejšlap Tomáš Petráň Méně známé náboženské skupiny Blízkého Východu Večer Britských ostrovů Mikulášská karaoke party Zdena Mašínová Vězni svědomí Pro nemoc nahrazena Tomášem Petráčkem Kající bohoslužba a koncert Michala Horáka 12

13 Kalendárium / a úterní program Úterní programy slouží k zábavě nebo ztmelení společenství. Jsou komornější a zaměřují se tanečně, hudebně, duchovně nebo jinak. Akce probíhají v centru města, nejčastěji v salašnické kavárně. Dále využíváme jiné prostory Nového Adalbertina (Farní místnost, Balbínka) nebo restauraci Satchmo. Úterního programu se účastnilo průměrně studentů. Letní semestr Filmový večer Jak číst Bibli? Tomáš petráček a novozákonní hymny Muzikantský večer Taneční večer Beseda o dobrovolnictví Vzpomínky z Himalájí: Kaplan akademické obce vs. Mt. Everest Adorace Hamburger party Taneční večer Muzikantský večer Cestovatelský večer Jak číst Bibli? Hostem David Bouma Fotokurz Adorace Zimní semestr Muzikantský večer Slavnostní otevírání nové kavárny Adorace Taneční večer Večer chval 13

14 Biblická hodinka Muzikantský večer Cestovatelský večer Beseda s Modrým pomerančem Biblická hodinka: Hostem Vojtěch Brož Celodenní adorace 14

15 Sporty / a jejich úspěchy Sportovní aktivity se na programu Salaše v roce 2013 podílely opět výraznou měrou; každý týden si zájemci o sportování mohli vybrat ze čtyř druhů sportu - a to z ping pongu, sálového fotbalu, florbalu a volejbalu. Sportování probíhalo po tři dny v týdnu. Hráči stolního tenisu se scházeli v prostorách Nového Adalbertina v pondělí. Pondělí bylo též dnem, kdy se utkávali fotbalisté v Sokolovně. V úterý probíhal v Orlovně volejbal a ve středu ve vojenské tělocvičně florbal. Návštěvnost těchto sportů byla velmi dobrá. Křesťanský akademický klub Salaš poskytuje nejen prostor pro setkávání mladých lidí při rekreačním sportu, ale i při sportu vrcholovém. Salaš se totiž zapojila i do KAHL (Křesťanské amatérské hokejové ligy, Druhý ročník této hokejové ligy Salaš vyhrála. HC Salaš Hradec Králové Hokejový klub HC SALAŠ Hradec Králové vznikl v roce 2011 při Křesťanském akademickém klubu Salaš. Sdružuje v sobě nejen současné či bývalé studenty hradeckých univerzit, ale i další spřátelené hráče ledního hokeje. HC SALAŠ patří mezi zakládající mužstva KAHL Křesťanské amatérské hokejové ligy. V nultém ročníku 2011/12 Salaš postoupila do finále, kde podlehla až na nájezdy chrudimským Klofanům. V sezóně 2012/13 mužstvo Salaše již ve finále v dramatickém souboji se stejným soupeřem zvítězilo 4:3 a vybojovalo tak Biskupský pohár. Širší hráčskou základnu tvoří 20 hráčů, výraznou osobností týmu je doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. O chod klubu se starají Mgr. Jan Sodomka a Ing. Petr Halamka. Vzhledem k tomu, že hráči pocházejí z Podkrkonoší až po Vysočinu, hraje Salaš své domácí zápasy střídavě na Zimním stadionu v Hradci Králové a Hlinsku v Čechách. Tým nastupuje v zelených dresech s logem akademického klubu Salaš na prsou. Turnaj ve stolním tenise Dne byl uspořádán turnaj ve stolním tenise, jakožto zakončení této sportovní disciplíny na Salaši a také jako náhrada za neuskutečněný turnaj stolního tenisu v rámci Salaš Cupu. Na třetím místě se umístil Jiří Jína, na druhém Marianna Hyrossová a zlatou medaili obdržel Petr Hušek. 15

16 Schola / a její úspěchy Schola doprovází studentské mše svaté a zkouší pravidelně hodinu a půl před ní. V roce 2013 se počet zpěváků mírně snížil, účastnilo se zpravidla lidí, z toho 5 muzikantů. Vedoucím scholy byl, stejně jako loni, Jakub Staněk. V letním semestru byl vytvořen Salašnický zpěvník, který do budoucna výrazně sníží spotřebu papíru na tisk not pro účastníky mše svaté. Dál se dodržuje pravidlo, připravit třikrát kytarový doprovod a jednou za měsíc varhanní, ve kterém se letos schola více zapojila nacvičováním čtyřhlasých skladeb. Salašnický sbor Challete Stejně jako loni, byla i v letním semestru na programu ještě jedna, větší hudební akce. Salašnický sbor, který dostal jméno Challete, vystoupil s Missou Brevis Jiřího Pavlici společně s Královehradeckým komorním orchestrem na studentské mši svaté a na konci května v evangelickém kostele. S Missou Brevis se také zúčastnil Festivalu chrámových sborů v Ústí nad Orlicí jako závěrečný bod programu. O celou akci se starali Ondřej Plíva v pozici organizátora a Jiří Kudrna jako sbormistr. Jiří Kudrna také se sborem připravil doprovod na První salašnické biřmování. V zimním semestru vystoupila Challete hudebním vystoupením. na Britském večeru s krátkým Chceme udržet tuto úspěšnou a hezkou tradici, proto na programu sboru v příštím roce bude Popelka Nazaretská, se kterou Challete vystoupí, opět pod vedením Jiřího Kudrny, na konci května. 16

17 Kavárna / U Fsteklé Ovce Kavárna nabízí příjemné prostředí pro studium nebo komorní akce. Je vybavena stylovým posezením, presovačem, kvalitními čaji, knihami, časopisy, kinectem, počítačem s internetem, tiskárnou, výběrem deskových her a vzpomínkovými dokumenty s historií Salaše. Prostory dále slouží jako kancelář klubu nebo nouzové ubytování pro hosty. Letní semestr Otevírací doba: pondělí Otevřena pro veřejnost úterý středa Kavárna s Móňou Otevřena pro veřejnost Průměrná návštěvnost činila 5 osob. Mimo otevírací dobu sloužila jako zázemí pro úterní programy nebo jednorázové akce studentů. Kavárna se nacházela v Novém Adalbertinu. V létě proběhlo stěhování do nových prostor. Byla nám poskytnuta větší místnost taktéž v Novém Adalbertinu. Kromě zakoupení nového koberce a změn několika detailů zůstalo vybavení stejné. Zimní semestr Otevírací doba: pondělí Modlitba růžence úterý Snídaně s ranními chválami, středa Filmová kavárna s Móňou čtvrtek Modlitba se čtením z písma Koncem roku se rozhodlo, že se kavárna přejmenuje. Hlavním důvodem k tomuto rozhodnutí byl fakt, že většina lidí v kavárně preferuje čaj. Ovšem název čajovna již studentský klub dříve měl. Nejvhodnějším slovem, jež vystihuje podstatu místnosti, která se léta formuje z kavárny na čajovnu a obráceně je originální ČAJÁRNA. 17

18 SheepFest & Salaš Cup / report účastníka Sportovní turnaj sice se zpožděním, zato dobře organizovaný Tak jsme se konečně dočkali a v ráno v sobotu 11. května propukl po velkých a náročných přípravách sportovní turnaj Salaš Cup propojený s večerním hudebním festivalem SheepFest. Přání organizátorů bylo pro začátek skromné, začít zavčas. Sraz byl domluven o půl osmé a všichni, kdo měli přijít, přišli. Tedy až na vrátného, který měl donést klíče od haly Slavia, kde měla celá akce probíhat. Jaká by to byla akce, kdyby se obešla úplně bez problémů? Ale pak už vše šlapalo jako na drátkách, hlavní rozhodčí, Petr Miksánek, rozdělil týmy do skupin a krátce po deváté hodině mohl být turnaj slavnostně zahájen. Přijelo si zasoutěžit pět VKH - a to Brno, Praha, Zlín, Olomouc a Ostrava. Turnaje ve volejbalu se zúčastnilo rekordních šestnáct týmů a florbal si přijelo zahrát sedm družstev. Pro sportovce, kteří dorazili už v pátek večer, byla připravena možnost ubytování a stravování na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína a v rámci večerního programu noční hra zaměřená na seznámení se s krásami Hradce Králové, kterou trošku pokazil neustávající déšť. Hrál se volejbal a florbal Po seznámení se s pravidly se sportovci i rozhodčí odebrali na kurty, které byly celkem čtyři, z toho tři volejbalové a jeden florbalový. Díky spolupráci družstev to pěkně odsejpalo a časový skluz se nakonec podařilo mírně stáhnout, nutno podotknout, že i díky tomu, že účastníci dodržovali časový plán a také díky některým hráčům, kteří když zrovna nestáli na kurtu, pomohli soudcovat zápasy ostatních družstev. Přibližně do dvou hodin odpoledne bylo na programu základní kolo, které probíhalo způsobem "všichni se všemi" a podle počtu nasbíraných bodů poté vyřazovací kolo, po kterém byly obsazeny stupně vítězů. Na bronzové příčce se ve florbalu umístil VKH Hubert, druzí skončil FBC Hanychov Stars, za které hráli i někteří Salašníci (proč se nepochlubit) a vítězství si domů odvezl FC Chalopky. Ve volejbale se třetí umístil tým s trošku flegmatickým názvem To je jedno, stříbro si vydobyli Shit Happened a králem turnaje se stalo družstvo Non Stop. Reprezentačním týmům Salaše se sice nepoštěstilo dostat mezi první tři, ale to už je prokletí domácích. Všichni účastníci dostali jako malou odměnu Salaš Cupovou placku a vítězové, 18

19 kromě pohárů a dalších drobností, také dort, který pro Salaš Cup upekla Iveta Ficnerová. Kromě problémů s časem jinak probíhalo vše velmi dobře, úprava haly pro Sheepfest byla opravdu blesková a podle provozovatele haly se jednalo o jednu z nejspořádanějších akcí. SheepFest začíná! Hudební, diskutérská i výstavní akce Kolem páté hodiny odpolední už byla připravená hala, zvukaři, kapely i diváci a tak třetí ročník SheepFestu mohl začít. Jako první vystoupila punková kapela Dukla Vozovna, která dala účastníkům teprve vědět, že festival už začal. Od šesti hodin je pak vystřídal Žádnej stres a byla otevřena Demoliton stage, kde jsme společně s našimi hosty bourali předsudky. Jako první se představilo Středisko Augustin, které se stará o lidi s handicapem a které sklidilo velký úspěch; také díky workshopu přímo v hlavním prostoru, kde si mohli všichni účastníci zkusit, jaké to je být slepý nebo na vozíčku, čehož mnozí využili. Kolem osmé hodiny už to na hudební stagi rozjížděl Medvěd 009 a sál se nám začal pomalu, ale jistě, zaplňovat. Na Demolition stage mezitím zaujala místo u mikrofonu Sestra Marie Immaculata a její přátelé, kteří vyprávěli o péči o narkomany, ale také o tom, jaké to je být narkomanem a jak našli cestu k Bohu. Že posluchače zaujali, dokazoval fakt, že v sále vládla pohnutá atmosféra a naprosté ticho. Posledním hostem na scéně, kde se bouraly předsudky, byl Tomáš Řehák, který sklízel především salvy smíchu a snad nikomu z párů, které si přišly poslechnout přednášku o tom, jaký by měl mít mladý křesťan vztah k sexu, nevadilo, že se nakonec mluvilo hlavně o AIDS. Na hudební scéně mezitím vystoupili Poletíme? a kolem jedenácté přišli na řadu Trabandi, které mnozí zúčastnění označili za nejlepší kapelu celého festivalu. Kromě stánku s alko- i nealkoholickými nápoji a občerstvením byl celý večer k dispozici i stánek s plackovačem, kde si mohli účastníci vyrobit placku dle vlastního přání či vlastní výroby. Výstavy nadějných mladých umělců Kdyby toho měl někdo málo, byla na ochozu haly pro účastníky připravena vernisáž z děl studentů, kterou připravila Anna Beňová. Z řad autorů to potom byla Jana Habalová s výstavou básní s názvem Předsudky a sérií fotografií; svoje básně představila i Jana Svobodová. Dále se představila Magdalena Paráčková se sérií maleb na téma Moje křížová cesta. Nejvíce času návštěvníci výstavy asi strávili u části vytvořenou Terezií Beňovou, která se jmenovala Ježíš a zobrazovala portréty různých lidí a jejich pohled 19

20 na Ježíše. Velmi netradiční podívanou byly velkoformátové makrofotografie Michala Štulpa. Jako závěr a zároveň zlatý hřeb večera vystoupili Jaksi Taksi a kolem jedné hodiny po půlnoci už se moderátorka večera, Lída Bretová, pouze rozloučila, poděkovala organizátorům a začalo se uklízet, což byla ta nejméně příjemná část dne. Ročník 2013 se vydařil. A co 2014? Jeden velký dík patří Marianně Rejlové a Jiřímu Jínovi, hlavním organizátorům Salaš Cupu a SheepFestu, všem, kteří se jakkoliv zapojili, ať už v přípravách nebo na místě a jimž by bylo opravdu složité jmenovitě děkovat, aby se na nikoho nezapomnělo, a také všem zúčastněným za to, že celá akce proběhla tak bezproblémově. A 2014? Uvidíme. Petra Pavlusiková 20

21 Ostatní akce klubu / a tradiční aktivity Příprava na křest a biřmování V letním semestru byla ukončena příprava na křest a biřmování, kterou absolvovalo 9 katechumenů a biřmovanců, z toho 6 přijalo svátosti přímo na slavnostní studentské mši svaté pro akademickou obec dne Svátosti uděloval biskup Jan Vokál. V září opět začala příprava na křest a biřmování pod vedením kaplana Tomáše Petráčka. Společné akce Modlitby Víkendová rekolekce Hoješín Závěrečná grilovačka Hradec Králové Horská turistika Šumava Salash Building Olomouc Víkendová rekolekce Králíky Komorní duchovní modlitební program probíhal vždy v kavárně. V letním semestru šlo zejména o čtvrteční modlitbu se čtením evangelia z následující neděle. V zimním semestru přibyla pondělní modlitba sv. růžence, nepravidelná pondělní tzv. živá modlitba, úterní ranní modlitba breviáře se snídaní a celosemestrální živý růženec celého společenství. Před Vánoci proběhla celodenní adorace za naše společenství. 21

22 Webové stránky / a jejich proměna V roce 2013 přešly klubové stránky z odkazu na nové místo s originální doménou, odkaz je Také Salaš spravuje webové stránky SheepFestu, které naleznete zde: Předkládáme graf denních unikátních návštěvníků na webových stránkách klubu

23 Hospodaření / a finance Výdaje Služby DPP Nájemné Potraviny, občerstvení Nákupy Tisk Vybavení Tisk Kancelářské potřeby Poplatky 120 Celkem Příjmy Sponzoři SheepFestu: Pedagogická, Filozofická a Přírodovědecká fakulta UHK, Petráčkovy Hořické Trubičky, Okresní výbor KDU, Krajský výbor KDU, Společenství mládeže Vavřineček, MKD a ostatní sponzoři festivalu Biskupství Královéhradecké Dary Město Hradec Králové VKH ČR Tomáš Petráček Jiří Jína Martin Drastík Marianne Rejlová Petra Pavlusiková Ondřej Plíva Emil Doležal Lucie Kubecová 320 Vojtěch Červený 300 Celkem Hospodaření

24 Hosté / a témata Představujeme seznam většiny hostů, kteří Salaš od roku 1998 navštívili a k nim témata, o kterých přednášeli (případně diskutovali). Akademický rok 1998/1999 Karel Moravec Přítomnost a působení Ducha Svatého v církvi biskup Josef Kajnek K tématu všech svatých Petr Maria Lutka Adventní koncert Jan Rajlich Katecheze k roku Boha Otce Roman Moreno O působení mezi Indiány v Mexiku Stanislav Traxler Výběr partnera Pavel Pokorný Promítání ze Svaté země Josef Tajchl O Boží lásce jako cíli života Poffet biskup Dominik Duka Osobní modlitba Jiří Šlérg Problematika misií Akademický rok 1999/2000 Dominik duka Slavnostní bohoslužba za oběti totalitních režimů Miroslav G. Částek Dokonalá svoboda Stanislav Traxler Partnerský vztah a komunikace v něm Petr Kubant V co věří katolíci o zemřelých Tomáš Holub Zkušenosti z mise IFOR Josef Tajchl Ježíš Jiří Šlégr Po stopách betlémského světla Ema Uhříková Indické školství očima účastnice misie Roman Strossa Úvaha o smyslu Velkého jubilea 2000 Vladimír Smékal Může psychologie pomoci víře? Václav Loukota Tajemství velikonoc ve světle Starého zákona Prokop Remeš Sekty a nová náboženská hnutí biskup Dominik Duka Beseda Jiří Grygar Věda, víra, vesmír Akademická léta 2000/2003 Václav Loukotka Písmo svaté a jeho postní aspekty Jaroslav Brožek Otazníky humanizace českého vězeňství Jiří Heblt Tajemství Velikonoc událost spásy a základ víry Josef Socha Kající bohoslužba biskup Dominik Duka Církev a stát 24

25 biskup Dominik Duka Pavel Pokorný Zahájení akademického roku Turecko Akademický rok 2003/2004 Monika Peterková Partnerství a potřeba sdílení Karel Moravec Dušičkové zamyšlení (prvně) Kde je zakopaná ovce? Večer otázek a odpovědí víry Vojtěch Brož Smysl adventu Tomáš Hoffmann Vojenský kaplan na misi v Iráku Vladislav Brokeš Prožívání postní doby Josef Suchár Diakonie služba církve Vojtěch Novák Některé otázky křesťanské etiky Akademický rok 2004/2005 biskup Dominik Duka První studentská mše svatá Karel Moravec Kde je zakopaná ovce? Zbigniew Czendlik O všem a o ničem Pavel A. Hroznata O řeholním životě Vladislav Brokeš Prožívání adventu Marie Svatošová Hospice a umění doprovázet Ladislav Traxler Partnerské vztahy Jaroslav Furtan Od seberealizace k sebedarování Akademický rok 2005/2006 Karel Moravec Partnerské vztahy Tomáš Petráček Křížové výpravy - legenda a skutečnost Jan Royt Vánoční motivy ve výtvarném umění Karel Moravec Kde je zakopaná ovce? František Krampota Uganda perla Afriky Martin Rýznar Film jako modlitba Zbigniew Czendlik Beseda Akademický rok 2006/2007 Pavel Boukal Kde je zakopaná ovce? Pavol Poláček Hudba dobrá a špatná Vojtěch Brož Úvod do ignaciánské meditace Milan Horák Jak se jednota ztratila Matúš Kocián Křesťanství a ekologie biskup Václav Malý Křesťan v moderním světě Pavol Poláče Hudba jak ji neznáme Tomáš Petráček Novinky z Říma Max Kašparů Stavy a vztahy (k sobě, k lidem, k Bohu) biskup Dominik Duka Plány do budoucna Karel Moravec Zbožnost a zbožnost 25

Křesťanský akademický klub. Salaš. Obsah

Křesťanský akademický klub. Salaš. Obsah Křesťanský akademický klub Salaš Obsah výroční zpráva / 2012 Obsah / výroční zprávy Obsah Obsah / výroční zprávy... 2 Poslání a cíle / křesťanského akademického klubu... 3 Salašnická rada / a její činnost...

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Pokud se rozhodnete prodloužit si čas strávený v našem regionu, pomůžeme Vám také s výběrem doplňkových programů.

Pokud se rozhodnete prodloužit si čas strávený v našem regionu, pomůžeme Vám také s výběrem doplňkových programů. Vážené dámy, vážení pánové, jménem Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov si vás touto cestou dovoluji informovat a pozvat k účasti na konferenci 1. Broumovské diskuse na téma Je naše demokracie

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu.

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu. T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu www.sokolklasterec.cz Seznam oddílů: lyžování, atletika florbal stolní tenis (žactvo) badminton volejbal aerobik +

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Duchovní doprovázení Zájmový kurz celoživotního vzdělávání v r. 2016/2017

Duchovní doprovázení Zájmový kurz celoživotního vzdělávání v r. 2016/2017 Duchovní doprovázení Zájmový kurz celoživotního vzdělávání v r. 2016/2017 Pod záštitou děkana CMTF UP v Olomouci prof. Ing. Mgr. et Mgr. Petera Tavela, Ph.D. Mgr. František Hylmar SJ Licenciát ze spirituální

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK.

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 29. 8. 1. 9. 2013 29. 8. 1. 9. 2013 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Vážení sportovní

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015 Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz Výroční zpráva 2015 1. Identifikační údaje Název: Salesiánský domov mladých

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SOBĚSLAV, CHOUSTNÍK, BUDISLAV, JANOV, DÍRNÁ, NEDVĚDICE, TUČAPY PŘEHLED AKCÍ V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ 2016 Adventní hymnus Rorate coeli Rosu dejte nebesa shůry a jako déšť vydejte

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

Cyklistický klub Team Bike Březová

Cyklistický klub Team Bike Březová Cyklistický klub Team Bike Březová v soutěžní sezóně 2005 S vyhlášením výsledků posledního cyklistického závodu sezóny nastal pro hodnocení výsledků, dosažených v uplynulém roce 2005. Cyklistický klub

Více

Závěrečná zpráva projektu Hýčkejte svou alma mater 2014

Závěrečná zpráva projektu Hýčkejte svou alma mater 2014 Závěrečná zpráva projektu Hýčkejte svou alma mater 2014 Název projektu: Seznamovák UP 2014 Jméno a příjmení žadatele: Tomáš BURIAN Studijní obor: Geoinformatika Ročník: 2. navazující Mgr. E-mail: Buri777@seznam.cz

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika školy 5 3 Organizace výuky

Více

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT Eva Janíková Adam Soustružník Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz tři roky práce s našimi absolventy počátek roku 2012

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Kněží z kostelecké farnosti

Kněží z kostelecké farnosti Kněží z kostelecké farnosti P. Josef Mach narozen 7.2.1820 v Kostelci vysvěcen na kněze kol. roku 1844 děkan a vikář náchodský, čestný občan města Náchoda zemřel 17.5.1884 v Náchodě P. Leodegar Vacek narozen

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Miliarda turistů miliarda příležitostí. Turismus představuje miliardu příležitostí i pro evangelizační misi církve.

Miliarda turistů miliarda příležitostí. Turismus představuje miliardu příležitostí i pro evangelizační misi církve. Miliarda turistů miliarda příležitostí Turismus představuje miliardu příležitostí i pro evangelizační misi církve. (Poselství Papežské rady pro pastoraci migrantů a lidí na cestách ke Světovému dni cestovního

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Motto: NEMOŽNÉ VĚCI NEEXISTUJÍ, JEN LIDÉ, KTEŘÍ TO NEDOKÁŽOU.

Motto: NEMOŽNÉ VĚCI NEEXISTUJÍ, JEN LIDÉ, KTEŘÍ TO NEDOKÁŽOU. Motto: NEMOŽNÉ VĚCI NEEXISTUJÍ, JEN LIDÉ, KTEŘÍ TO NEDOKÁŽOU. Obsah: Úvod 4 Založení 5 Zaměřujeme se 6 Vize 7 Projekt Čisté kolo 8 Podporují nás 10 Linka proti korupci 11 Partneři 12 Úvod Vážení fotbalisté,

Více

SLOVO ÚVODEM. V ostatních příjmech jsou příjmy za prodej dresů a ty byly opět letos minimální.

SLOVO ÚVODEM. V ostatních příjmech jsou příjmy za prodej dresů a ty byly opět letos minimální. VÝROČNÍ ZPRÁVA FANKLUBU HC SLAVIA PRAHA Z. S. ZA SEZÓNU 2015/2016 SLOVO ÚVODEM Vážení sešívaní přátelé, letošní sezóna pro nás byla nová, jiná než-li ty předchozí. Po mnoha letech jsme se museli smířit

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více