Křesťanský akademický klub. Salaš

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Křesťanský akademický klub. Salaš"

Transkript

1 Křesťanský akademický klub Salaš výroční zpráva / 2013

2 Obsah Poslání / a cíle... 3 Historie klubu / a významné mezníky... 4 Organizační struktura / a jak to funguje... 7 Jaký byl rok 2013 / slovo kaplana... 8 Rada Salaše / a její činnost... 9 Spolupráce / s veřejnými institucemi Kalendárium / a středeční program Kalendárium / a úterní program Sporty / a jejich úspěchy Schola / a její úspěchy Kavárna / U Fsteklé Ovce SheepFest & Salaš Cup / report účastníka Ostatní akce klubu / a tradiční aktivity Webové stránky / a jejich proměna Hospodaření / a finance Hosté / a témata Reference / a podpora Salaše Budoucnost Salaše / a slovo předsedkyně Fotogalerie / a jak to skutečně vypadá Kontakty

3 Poslání / a cíle Křesťanský akademický klub Salaš je klub studentů a akademická duchovní služba při kostele Panny Marie v Hradci Králové. Jsme jedním ze společenství, které studentům nabízí prostor k pravidelnému setkávání a řadě různých akcí. Myslíme si, že patřit do akademické obce znamená mnohem více než jen docházet na přednášky, cvičení a semináře. Roky vysokoškolských studií jsou dobou růstu, zrání a navazování přátelství na celý život. Skutečnost, že prožíváme naši víru ve vzkříšeného Krista v katolické církvi, není projevem výlučnosti, natožpak uzavřenosti. Naše společenství chce být otevřené všem lidem dobré vůle a zvláště těm, kdo hledají, třebas ještě přesně neví co. Naše služba není určena jen studentům, naopak vítáme mezi námi i pedagogy, bez nichž akademická obec není úplná. A nutno dodat, že programu klubu se již léta neúčastní jen studenti vysokých škol, ale také studenti středních škol a pracující. Při vysokoškolském studiu jde o mnohem více než o prosté osvojení si technických znalostí a praktických dovedností. Už od počátku západní civilizace spočívá vzdělání ve společném hledání pravdy, v kultivaci vlastního života a tím i celé společnosti. Řečeno slovy Sokratovými v péči o duši. Věříme, že naše společenství k tomu může přispět. I tady fungují pravidla duchovního investování : čím více vložíme, tím více dostaneme. Naším posláním není být servisní organizací zajišťující náboženské potřeby studentů a pedagogů hradeckých vysokých škol, ale vytvářet živé společenství pro sdílení našich radostí i starostí. A přitom zažít spoustu legrace a zábavy stejně jako duchovních impulsů a zážitků. Obojí patří k plnosti křesťanské radosti, ke které nás Bůh povolává. Ustanovením akademické duchovní služby právě při kostele Panny Marie na Velkém náměstí navazujeme na starobylou tradici. 3

4 Historie klubu / a významné mezníky Salaš je místo v horách, kde se scházejí lidé. Je to prostor pro sdílení, je to místo přátel a odpočinku, ale také práce. Předobrazy našeho klubu je možné nalézt již v dobách královéhradeckého semináře, kdy kostel Nanebevzetí Panny Marie sloužil pro studenty na jezuitské koleji spojené s kostelem. Moderní historie se začala psát po sametové revoluci v roce P. Josef Socha se zasloužil o první pastoraci vysokoškoláků v Hradci Králové. Byly slouženy mše svaté (1-2x za 14 dní) a program navštěvovali zejména studenti Lékařské a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy. Již zde byla vytvořena tradice středečních studentských mší svatých. Studenti se scházeli v Kapli sv. Josefa nebo v bývalém mariánském sále (dnes depozitář biskupské knihovny). P. Josefovi pomáhal v těchto počátcích p. Jiří Heblt. V roce 1997 převzal pastoraci vysokoškoláků p. Pavel Boukal společně s novým pastoračním asistentem Biskupství královéhradeckého a studentem Janem Hojdou. V této době se koncepce pastorace posunula a získala novou tvář. Studenti se scházeli dále v Kapli sv. Josefa, ovšem klub získal navíc vlastní místnost v prostorách Nového Adalbertina (vchod z průchodu do nádvoří). V roce 1998 vznikl název klubu Salaš a s ním vznikly také tzv. Salaš Buildingy, jejichž účelem bylo právě postavení (vybudování) kvalitního společenství. Od roku 1998 tedy vzniká pravidelný program Salaše, pořádají se přednášky, besedy, modlitby na kolejích, duchovní obnovy, biblické hodinky, táboráky na konci roku a další akce. Oficiálně se klub od roku 1998 prezentoval jako Studentský klub Salaš název se až na výjimky, jako Studentské katolické společenství SALAŠ, udržel až do založení občanského sdružení v roce V roce 1998 byl klub také zapsán do Acta Curiae, aby kněží o klubu věděli a studenty farníky o této možnosti dopředu informovali. V roce 1999 pořádala Salaš výjezd do Santiaga de Compostela na setkání studentů. Okolo roku 2000 začínají Salaš navštěvovat i studenti z Vysoké školy pedagogické (brzy přejmenované na UHK). Téhož roku se také Salaš poprvé stala oficiálním účastníkem národní akce vysokoškoláků s názvem Studentský Velehrad. Kolem roku 2002 se začal aktivně zapojovat do pořádání salašnických akcí Jaroslav Brožek, který do současnosti společenství plně podporuje, a také se na programu začala aktivně podílet Markéta Kašparová. V roce 2003 ukončil svou činnost pro Salaš Jan Hojda. V roce 2005 byl ustanoven jako 4

5 kaplan při kostele Nanebevzetí Panny Marie Tomáš Petráček a stal se také svou činností neoficiálním studentským kaplanem. V témže roce pořádá Salaš první sportovní turnaj Salaš Cup, jenž se netušíc stane oblíbenou tradicí a který do dnes navštěvují vysokoškolské křesťanské kluby z téměř všech univerzitních měst. V návštěvnosti programu stále převládají studenti Univerzity Karlovy. V letech 2005/2006 vzniká nový okruh působení Salaše a tím jsou jeho pravidelné sportovní aktivity. Od roku 2005 se na organizaci Salaše podílí Tomáš Chlouba. Dne byla založena Královéhradeckým biskupstvím Akademická duchovní služba při kostele Nanebevzetí Panny Marie. Kaplanem akademické obce byl ustanoven (a dodnes stále je) Tomáš Petráček, který je také kanovníkem Kapituly všech svatých na Pražském hradě, vedoucím Katedry kulturních a náboženských studií Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové a jenž vyučuje na Teologické fakultě Univerzity Karlovy. Velké díky v tomto období patří tehdejšímu biskupovi Dominiku Dukovi, který se zasloužil o rozkvět klubu a podporu studentů. V roce 2007 začíná pro akademickou duchovní službu oficiálně pracovat Markéta Kašparová (dnes Drastíková) a Tomáš Chlouba, tím Salaš získává dva studenty, kteří jsou na částečný úvazek zaměstnanci biskupství a mohou se tak naplno věnovat aktivitám pro studenty. Dne se klub Salaš stal společně s RR49, o.s. členem VKH ČR, o.s., které zaštiťuje křesťanská akademická společenství v celé České republice. V kontaktu s VKH ČR byla Salaš již od jeho založení v roce 2002, ale až nyní se stává oficiálním členem. Salaš díky tomu začala silněji spolupracovat s dalšími akademickými společenstvími v České republice, inspirovala se jimi a sama je inspiruje. V roce 2009 nahrazuje Markétu na 3 roky nová síla, Radka Prokopová. Velkým zlomem klubu byl 22. říjen 2010, kdy se Salaš zformovala do občanského sdružení se sídlem na Velkém náměstí 32, , Hradec Králové pod oficiálním názvem Křesťanský akademický klub Salaš, o.s. Předsedou KAK Salaš se stal Tomáš chlouba, místopředsedkyní Radka Prokopová. Důležitá událost se založením občanského sdružení je založení Rady Salaše. Ta od této doby sdružuje aktivní dobrovolníky, kteří mají zájem podílet se na tvorbě a organizaci programu. V letním semestru roku 2011 tvořil externě program také František Burda a navíc zde vznikla nabídka tzv. úterního programu. V zimním semestru 2011 ho vystřídal student Jiří Jína, který se stal druhým místopředsedou. V témže roce pořádá Salaš také první ročník multižánrového festivalu SheepFest, jakožto 5

6 součást turnaje Salaš Cup. V zimním semestru 2012 nastoupila po Radce Prokopové Marie Brichová, ovšem již v letním semestru roku 2013 ji nahradila Marianne Rejlová. Od září 2013 se Marianne Rejlová stala předsedkyní klubu s místopředsedy Petrou Pavlusikovou a Jiřím Jínou. Vývoj loga od roku 1998: 6

7 Organizační struktura / a jak to funguje Akademická duchovní služba s kaplanem akademické obce + VKH ČR Záštita Předseda a místopředsedové Vedení Salaše Výkonný orgán Rada Salaše Členové Pomocníci Salašníci 7

8 Jaký byl rok 2013 / slovo kaplana Z mého pohledu byl rok 2013 dalším požehnaným a dobrým salašnickým rokem s několika vrcholy. Podařilo se udržet všechny pravidelné aktivity v celém náročném rozsahu. Těžištěm salašnického týdne zůstává středa, kdy na každotýdenní slavení eucharistie dochází více než 120 studentů a přátel našeho společenství, a rovněž kvalita a návštěvnost následných programů s přednáškami, setkáními a dalšími aktivitami byla vysoká. Také úterní program s adoracemi, hudebními setkáními a biblickými hodinami jsou vítanou příležitostí k setkání, poučení, posvěcení a inteligentní zábavě. Mám radost, že studenti skvěle zvládli složitou a náročnou organizaci festivalu SheepFest, který byl spojen se sportovním turnajem Salaš Cupem, což je jediný program tohoto rozsahu, které jednotlivé místní VKH samostatně organizuje pro všechny ostatní. Rád bych poděkoval všem, kdo nám s tím pomohli, i všem organizátorům. Salaš také prožila několik důležitých změn, kdy z vedení odešel dlouholetý předseda a vůdčí postava Salaše Tomáš Chlouba, kterému patří dík kaplana za roky spolupráce na společném díle. Od září nastoupily nové členky vedení Salaše, Marianna Rejlová a Petra Pavlusíková, které rychle převzaly svůj díl odpovědnosti a spolu s Jiřím Jínou spolehlivě nejen pokračují s mnoha salašnických aktivitách, ale ještě iniciují nové. Od nového týmu jsem si hodně sliboval a již dnes mohu říci, že se má očekávání naplnila. Změnila se rovněž podpora ze strany diecéze Hradec Králové, ale spíše pouze formálně a nadále je velkorysou a spolehlivou ve všech složkách. Mám radost, že nadále pokračuje tradice, že Salaš je místem, kde se setkávají studenti všech fakult a univerzit, a že se podařilo více proniknout i přímo na univerzity, kdy jsou aktivity Salaše inzerovány na oficiálních stránkách UHK a děkani řady fakult pomohli i finančně s přípravou SheepFestu. Z mého pohledu je naše společenství stále více studentské než akademické, neboť na rozdíl od studentů akademických pracovníků přichází pomálu, ale to je běh na dlouhou trať. Na druhou stranu aktivity Salaše, například přednášky a debaty, vyzařují do celého města a okolí a některé mají celostátní ohlas. Pevně věřím, že roky prožité na Salaši jsou pro absolventy krásnou vzpomínkou a pro nováčky zajímavým pozváním do lidsky a duchovně obohacujícího prostředí. Kéž je tomu i nadále. 8

9 Rada Salaše / a její činnost O správný chod a fungování Křesťanského akademického klubu Salaš se stará tým dobrovolníků v jádru tvořený radou, ustanovenou podle stanov klubu. Rada byla založena 12. listopadu 2009 a od té doby prošla několika proměnami. Původních šest členů se rozrostlo na současných deset, rada připravila stanovy občanského sdružení, které bylo následně založeno a také se podílela na vstupu občanského sdružení do VKH ČR. Díky týmu bylo možné rozšířit aktivity Salaše o úterní program a další činnosti, jak je uvedeno dále. Členy rady jmenuje předseda klubu. V letním semestru roku 2013 opustila post místopředsedkyně Marie Brichová. Členy rady byli a na přípravě programu se podíleli: Tomáš Chlouba (předseda klubu), Marianne Rejlová (místopředsedkyně), Jiří Jína (místopředseda), Vojtěch Růžička, Petra Pavlusiková, Lucie Halfarová, Alžběta Hálová, Klára Kusáková a Marie Vlachová. V zimním semestru proběhly ve vedení i v radě velké změny. Tomáš Chlouba odešel z postu předsedy a nahradila ho Marianne Rejlová, na pozici místopředsedkyně nastoupila Petra Pavlusiková. Tým rady byl kompletně obměněn. Na organizaci zimního semestru a přípravě programu letního semestru pracovali Monika Tauchmanová, Lucie Luštincová, Marie Brichová, Šimon Kolčava, Marek Listoň, Jakub Staněk. Ke konci zimního semestru se přidali Martin Jodas a Tereza Koubková. Vymýšlení kompletního programu probíhá vždy před semestrem. Během semestru se odehrává i program neplánovaný a ten je výsledkem samostatných aktivit salašníků nebo radních. Zasedání rady probíhá jednou za dva týdny. Začíná krátkou modlitbou a zhodnocením proběhlých akcí, následuje plánování akcí nadcházejících. Každý radní má na starosti určitou oblast působení klubu nebo formální aktivity a v dalším bodu programu zasedání zpravuje ostatní o případných komplikacích, které nastaly za uplynulé období. Posledním bodem programu jsou akce časově vzdálené, které potřebují kvalitní předběžnou přípravu. 9

10 Spolupráce / s veřejnými institucemi V roce 2013 byl festival SheepFest podpořen finančně následujícími institucemi: Dále podpořila SheepFest tato média: 10

11 Kalendárium / a středeční program Studentská mše svatá se konala tradičně každou středu v v kostele Nanebevzetí Panny Marie (s výjimkou prázdnin od do 28. 8), poté následoval program v Novém Adalbertinu od do Mše svaté navštěvovalo přibližně studentů, následný program pak studentů. Následuje seznam hlavních hostů a programů roku Letní semestr Popelec akademiků Tomáš Petráček Kdo bude příštím papežem? Matyáš Zrno Válka v Afghanistánu Olivier Selucký Osobnost sv. Konstantina Cyrila Jaroslav Med Spisovatel, jeho svědomí a občanská odpovědnost Pro nemoc nahrazen Františkem Burdou David Bouma Vize a paradoxy Roku víry Kající bohoslužba Taneční country večer Jičí Čunek Křesťan a politika Petr Havlíček Tradice křesťanské modlitby O. Biravský, A. Hofericová Křesťan a divadlo Jaroslav Brožek Pastorace rizikových skupin David Vávra Sakrální architektura První Salašnické biřmování Hostem biskup Jan Vokál Zimní semestr Slavnostní zahajovací mše svatá Veni Sancte Jan Linhart Selhání je zkouškou duchovní krize jako šance Jan Sokol Svoboda a co s ní? Jakub Žárský Mezi kostelem a laboratoří Jan Balík Prezentace knihy o Benediktovi XVI. 11

12 Petr Šabaka Etika manželství Petr Hirsh Šestnáctitisícikilometrovej vejšlap Tomáš Petráň Méně známé náboženské skupiny Blízkého Východu Večer Britských ostrovů Mikulášská karaoke party Zdena Mašínová Vězni svědomí Pro nemoc nahrazena Tomášem Petráčkem Kající bohoslužba a koncert Michala Horáka 12

13 Kalendárium / a úterní program Úterní programy slouží k zábavě nebo ztmelení společenství. Jsou komornější a zaměřují se tanečně, hudebně, duchovně nebo jinak. Akce probíhají v centru města, nejčastěji v salašnické kavárně. Dále využíváme jiné prostory Nového Adalbertina (Farní místnost, Balbínka) nebo restauraci Satchmo. Úterního programu se účastnilo průměrně studentů. Letní semestr Filmový večer Jak číst Bibli? Tomáš petráček a novozákonní hymny Muzikantský večer Taneční večer Beseda o dobrovolnictví Vzpomínky z Himalájí: Kaplan akademické obce vs. Mt. Everest Adorace Hamburger party Taneční večer Muzikantský večer Cestovatelský večer Jak číst Bibli? Hostem David Bouma Fotokurz Adorace Zimní semestr Muzikantský večer Slavnostní otevírání nové kavárny Adorace Taneční večer Večer chval 13

14 Biblická hodinka Muzikantský večer Cestovatelský večer Beseda s Modrým pomerančem Biblická hodinka: Hostem Vojtěch Brož Celodenní adorace 14

15 Sporty / a jejich úspěchy Sportovní aktivity se na programu Salaše v roce 2013 podílely opět výraznou měrou; každý týden si zájemci o sportování mohli vybrat ze čtyř druhů sportu - a to z ping pongu, sálového fotbalu, florbalu a volejbalu. Sportování probíhalo po tři dny v týdnu. Hráči stolního tenisu se scházeli v prostorách Nového Adalbertina v pondělí. Pondělí bylo též dnem, kdy se utkávali fotbalisté v Sokolovně. V úterý probíhal v Orlovně volejbal a ve středu ve vojenské tělocvičně florbal. Návštěvnost těchto sportů byla velmi dobrá. Křesťanský akademický klub Salaš poskytuje nejen prostor pro setkávání mladých lidí při rekreačním sportu, ale i při sportu vrcholovém. Salaš se totiž zapojila i do KAHL (Křesťanské amatérské hokejové ligy, Druhý ročník této hokejové ligy Salaš vyhrála. HC Salaš Hradec Králové Hokejový klub HC SALAŠ Hradec Králové vznikl v roce 2011 při Křesťanském akademickém klubu Salaš. Sdružuje v sobě nejen současné či bývalé studenty hradeckých univerzit, ale i další spřátelené hráče ledního hokeje. HC SALAŠ patří mezi zakládající mužstva KAHL Křesťanské amatérské hokejové ligy. V nultém ročníku 2011/12 Salaš postoupila do finále, kde podlehla až na nájezdy chrudimským Klofanům. V sezóně 2012/13 mužstvo Salaše již ve finále v dramatickém souboji se stejným soupeřem zvítězilo 4:3 a vybojovalo tak Biskupský pohár. Širší hráčskou základnu tvoří 20 hráčů, výraznou osobností týmu je doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. O chod klubu se starají Mgr. Jan Sodomka a Ing. Petr Halamka. Vzhledem k tomu, že hráči pocházejí z Podkrkonoší až po Vysočinu, hraje Salaš své domácí zápasy střídavě na Zimním stadionu v Hradci Králové a Hlinsku v Čechách. Tým nastupuje v zelených dresech s logem akademického klubu Salaš na prsou. Turnaj ve stolním tenise Dne byl uspořádán turnaj ve stolním tenise, jakožto zakončení této sportovní disciplíny na Salaši a také jako náhrada za neuskutečněný turnaj stolního tenisu v rámci Salaš Cupu. Na třetím místě se umístil Jiří Jína, na druhém Marianna Hyrossová a zlatou medaili obdržel Petr Hušek. 15

16 Schola / a její úspěchy Schola doprovází studentské mše svaté a zkouší pravidelně hodinu a půl před ní. V roce 2013 se počet zpěváků mírně snížil, účastnilo se zpravidla lidí, z toho 5 muzikantů. Vedoucím scholy byl, stejně jako loni, Jakub Staněk. V letním semestru byl vytvořen Salašnický zpěvník, který do budoucna výrazně sníží spotřebu papíru na tisk not pro účastníky mše svaté. Dál se dodržuje pravidlo, připravit třikrát kytarový doprovod a jednou za měsíc varhanní, ve kterém se letos schola více zapojila nacvičováním čtyřhlasých skladeb. Salašnický sbor Challete Stejně jako loni, byla i v letním semestru na programu ještě jedna, větší hudební akce. Salašnický sbor, který dostal jméno Challete, vystoupil s Missou Brevis Jiřího Pavlici společně s Královehradeckým komorním orchestrem na studentské mši svaté a na konci května v evangelickém kostele. S Missou Brevis se také zúčastnil Festivalu chrámových sborů v Ústí nad Orlicí jako závěrečný bod programu. O celou akci se starali Ondřej Plíva v pozici organizátora a Jiří Kudrna jako sbormistr. Jiří Kudrna také se sborem připravil doprovod na První salašnické biřmování. V zimním semestru vystoupila Challete hudebním vystoupením. na Britském večeru s krátkým Chceme udržet tuto úspěšnou a hezkou tradici, proto na programu sboru v příštím roce bude Popelka Nazaretská, se kterou Challete vystoupí, opět pod vedením Jiřího Kudrny, na konci května. 16

17 Kavárna / U Fsteklé Ovce Kavárna nabízí příjemné prostředí pro studium nebo komorní akce. Je vybavena stylovým posezením, presovačem, kvalitními čaji, knihami, časopisy, kinectem, počítačem s internetem, tiskárnou, výběrem deskových her a vzpomínkovými dokumenty s historií Salaše. Prostory dále slouží jako kancelář klubu nebo nouzové ubytování pro hosty. Letní semestr Otevírací doba: pondělí Otevřena pro veřejnost úterý středa Kavárna s Móňou Otevřena pro veřejnost Průměrná návštěvnost činila 5 osob. Mimo otevírací dobu sloužila jako zázemí pro úterní programy nebo jednorázové akce studentů. Kavárna se nacházela v Novém Adalbertinu. V létě proběhlo stěhování do nových prostor. Byla nám poskytnuta větší místnost taktéž v Novém Adalbertinu. Kromě zakoupení nového koberce a změn několika detailů zůstalo vybavení stejné. Zimní semestr Otevírací doba: pondělí Modlitba růžence úterý Snídaně s ranními chválami, středa Filmová kavárna s Móňou čtvrtek Modlitba se čtením z písma Koncem roku se rozhodlo, že se kavárna přejmenuje. Hlavním důvodem k tomuto rozhodnutí byl fakt, že většina lidí v kavárně preferuje čaj. Ovšem název čajovna již studentský klub dříve měl. Nejvhodnějším slovem, jež vystihuje podstatu místnosti, která se léta formuje z kavárny na čajovnu a obráceně je originální ČAJÁRNA. 17

18 SheepFest & Salaš Cup / report účastníka Sportovní turnaj sice se zpožděním, zato dobře organizovaný Tak jsme se konečně dočkali a v ráno v sobotu 11. května propukl po velkých a náročných přípravách sportovní turnaj Salaš Cup propojený s večerním hudebním festivalem SheepFest. Přání organizátorů bylo pro začátek skromné, začít zavčas. Sraz byl domluven o půl osmé a všichni, kdo měli přijít, přišli. Tedy až na vrátného, který měl donést klíče od haly Slavia, kde měla celá akce probíhat. Jaká by to byla akce, kdyby se obešla úplně bez problémů? Ale pak už vše šlapalo jako na drátkách, hlavní rozhodčí, Petr Miksánek, rozdělil týmy do skupin a krátce po deváté hodině mohl být turnaj slavnostně zahájen. Přijelo si zasoutěžit pět VKH - a to Brno, Praha, Zlín, Olomouc a Ostrava. Turnaje ve volejbalu se zúčastnilo rekordních šestnáct týmů a florbal si přijelo zahrát sedm družstev. Pro sportovce, kteří dorazili už v pátek večer, byla připravena možnost ubytování a stravování na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína a v rámci večerního programu noční hra zaměřená na seznámení se s krásami Hradce Králové, kterou trošku pokazil neustávající déšť. Hrál se volejbal a florbal Po seznámení se s pravidly se sportovci i rozhodčí odebrali na kurty, které byly celkem čtyři, z toho tři volejbalové a jeden florbalový. Díky spolupráci družstev to pěkně odsejpalo a časový skluz se nakonec podařilo mírně stáhnout, nutno podotknout, že i díky tomu, že účastníci dodržovali časový plán a také díky některým hráčům, kteří když zrovna nestáli na kurtu, pomohli soudcovat zápasy ostatních družstev. Přibližně do dvou hodin odpoledne bylo na programu základní kolo, které probíhalo způsobem "všichni se všemi" a podle počtu nasbíraných bodů poté vyřazovací kolo, po kterém byly obsazeny stupně vítězů. Na bronzové příčce se ve florbalu umístil VKH Hubert, druzí skončil FBC Hanychov Stars, za které hráli i někteří Salašníci (proč se nepochlubit) a vítězství si domů odvezl FC Chalopky. Ve volejbale se třetí umístil tým s trošku flegmatickým názvem To je jedno, stříbro si vydobyli Shit Happened a králem turnaje se stalo družstvo Non Stop. Reprezentačním týmům Salaše se sice nepoštěstilo dostat mezi první tři, ale to už je prokletí domácích. Všichni účastníci dostali jako malou odměnu Salaš Cupovou placku a vítězové, 18

19 kromě pohárů a dalších drobností, také dort, který pro Salaš Cup upekla Iveta Ficnerová. Kromě problémů s časem jinak probíhalo vše velmi dobře, úprava haly pro Sheepfest byla opravdu blesková a podle provozovatele haly se jednalo o jednu z nejspořádanějších akcí. SheepFest začíná! Hudební, diskutérská i výstavní akce Kolem páté hodiny odpolední už byla připravená hala, zvukaři, kapely i diváci a tak třetí ročník SheepFestu mohl začít. Jako první vystoupila punková kapela Dukla Vozovna, která dala účastníkům teprve vědět, že festival už začal. Od šesti hodin je pak vystřídal Žádnej stres a byla otevřena Demoliton stage, kde jsme společně s našimi hosty bourali předsudky. Jako první se představilo Středisko Augustin, které se stará o lidi s handicapem a které sklidilo velký úspěch; také díky workshopu přímo v hlavním prostoru, kde si mohli všichni účastníci zkusit, jaké to je být slepý nebo na vozíčku, čehož mnozí využili. Kolem osmé hodiny už to na hudební stagi rozjížděl Medvěd 009 a sál se nám začal pomalu, ale jistě, zaplňovat. Na Demolition stage mezitím zaujala místo u mikrofonu Sestra Marie Immaculata a její přátelé, kteří vyprávěli o péči o narkomany, ale také o tom, jaké to je být narkomanem a jak našli cestu k Bohu. Že posluchače zaujali, dokazoval fakt, že v sále vládla pohnutá atmosféra a naprosté ticho. Posledním hostem na scéně, kde se bouraly předsudky, byl Tomáš Řehák, který sklízel především salvy smíchu a snad nikomu z párů, které si přišly poslechnout přednášku o tom, jaký by měl mít mladý křesťan vztah k sexu, nevadilo, že se nakonec mluvilo hlavně o AIDS. Na hudební scéně mezitím vystoupili Poletíme? a kolem jedenácté přišli na řadu Trabandi, které mnozí zúčastnění označili za nejlepší kapelu celého festivalu. Kromě stánku s alko- i nealkoholickými nápoji a občerstvením byl celý večer k dispozici i stánek s plackovačem, kde si mohli účastníci vyrobit placku dle vlastního přání či vlastní výroby. Výstavy nadějných mladých umělců Kdyby toho měl někdo málo, byla na ochozu haly pro účastníky připravena vernisáž z děl studentů, kterou připravila Anna Beňová. Z řad autorů to potom byla Jana Habalová s výstavou básní s názvem Předsudky a sérií fotografií; svoje básně představila i Jana Svobodová. Dále se představila Magdalena Paráčková se sérií maleb na téma Moje křížová cesta. Nejvíce času návštěvníci výstavy asi strávili u části vytvořenou Terezií Beňovou, která se jmenovala Ježíš a zobrazovala portréty různých lidí a jejich pohled 19

20 na Ježíše. Velmi netradiční podívanou byly velkoformátové makrofotografie Michala Štulpa. Jako závěr a zároveň zlatý hřeb večera vystoupili Jaksi Taksi a kolem jedné hodiny po půlnoci už se moderátorka večera, Lída Bretová, pouze rozloučila, poděkovala organizátorům a začalo se uklízet, což byla ta nejméně příjemná část dne. Ročník 2013 se vydařil. A co 2014? Jeden velký dík patří Marianně Rejlové a Jiřímu Jínovi, hlavním organizátorům Salaš Cupu a SheepFestu, všem, kteří se jakkoliv zapojili, ať už v přípravách nebo na místě a jimž by bylo opravdu složité jmenovitě děkovat, aby se na nikoho nezapomnělo, a také všem zúčastněným za to, že celá akce proběhla tak bezproblémově. A 2014? Uvidíme. Petra Pavlusiková 20

21 Ostatní akce klubu / a tradiční aktivity Příprava na křest a biřmování V letním semestru byla ukončena příprava na křest a biřmování, kterou absolvovalo 9 katechumenů a biřmovanců, z toho 6 přijalo svátosti přímo na slavnostní studentské mši svaté pro akademickou obec dne Svátosti uděloval biskup Jan Vokál. V září opět začala příprava na křest a biřmování pod vedením kaplana Tomáše Petráčka. Společné akce Modlitby Víkendová rekolekce Hoješín Závěrečná grilovačka Hradec Králové Horská turistika Šumava Salash Building Olomouc Víkendová rekolekce Králíky Komorní duchovní modlitební program probíhal vždy v kavárně. V letním semestru šlo zejména o čtvrteční modlitbu se čtením evangelia z následující neděle. V zimním semestru přibyla pondělní modlitba sv. růžence, nepravidelná pondělní tzv. živá modlitba, úterní ranní modlitba breviáře se snídaní a celosemestrální živý růženec celého společenství. Před Vánoci proběhla celodenní adorace za naše společenství. 21

22 Webové stránky / a jejich proměna V roce 2013 přešly klubové stránky z odkazu na nové místo s originální doménou, odkaz je Také Salaš spravuje webové stránky SheepFestu, které naleznete zde: Předkládáme graf denních unikátních návštěvníků na webových stránkách klubu

23 Hospodaření / a finance Výdaje Služby DPP Nájemné Potraviny, občerstvení Nákupy Tisk Vybavení Tisk Kancelářské potřeby Poplatky 120 Celkem Příjmy Sponzoři SheepFestu: Pedagogická, Filozofická a Přírodovědecká fakulta UHK, Petráčkovy Hořické Trubičky, Okresní výbor KDU, Krajský výbor KDU, Společenství mládeže Vavřineček, MKD a ostatní sponzoři festivalu Biskupství Královéhradecké Dary Město Hradec Králové VKH ČR Tomáš Petráček Jiří Jína Martin Drastík Marianne Rejlová Petra Pavlusiková Ondřej Plíva Emil Doležal Lucie Kubecová 320 Vojtěch Červený 300 Celkem Hospodaření

24 Hosté / a témata Představujeme seznam většiny hostů, kteří Salaš od roku 1998 navštívili a k nim témata, o kterých přednášeli (případně diskutovali). Akademický rok 1998/1999 Karel Moravec Přítomnost a působení Ducha Svatého v církvi biskup Josef Kajnek K tématu všech svatých Petr Maria Lutka Adventní koncert Jan Rajlich Katecheze k roku Boha Otce Roman Moreno O působení mezi Indiány v Mexiku Stanislav Traxler Výběr partnera Pavel Pokorný Promítání ze Svaté země Josef Tajchl O Boží lásce jako cíli života Poffet biskup Dominik Duka Osobní modlitba Jiří Šlérg Problematika misií Akademický rok 1999/2000 Dominik duka Slavnostní bohoslužba za oběti totalitních režimů Miroslav G. Částek Dokonalá svoboda Stanislav Traxler Partnerský vztah a komunikace v něm Petr Kubant V co věří katolíci o zemřelých Tomáš Holub Zkušenosti z mise IFOR Josef Tajchl Ježíš Jiří Šlégr Po stopách betlémského světla Ema Uhříková Indické školství očima účastnice misie Roman Strossa Úvaha o smyslu Velkého jubilea 2000 Vladimír Smékal Může psychologie pomoci víře? Václav Loukota Tajemství velikonoc ve světle Starého zákona Prokop Remeš Sekty a nová náboženská hnutí biskup Dominik Duka Beseda Jiří Grygar Věda, víra, vesmír Akademická léta 2000/2003 Václav Loukotka Písmo svaté a jeho postní aspekty Jaroslav Brožek Otazníky humanizace českého vězeňství Jiří Heblt Tajemství Velikonoc událost spásy a základ víry Josef Socha Kající bohoslužba biskup Dominik Duka Církev a stát 24

25 biskup Dominik Duka Pavel Pokorný Zahájení akademického roku Turecko Akademický rok 2003/2004 Monika Peterková Partnerství a potřeba sdílení Karel Moravec Dušičkové zamyšlení (prvně) Kde je zakopaná ovce? Večer otázek a odpovědí víry Vojtěch Brož Smysl adventu Tomáš Hoffmann Vojenský kaplan na misi v Iráku Vladislav Brokeš Prožívání postní doby Josef Suchár Diakonie služba církve Vojtěch Novák Některé otázky křesťanské etiky Akademický rok 2004/2005 biskup Dominik Duka První studentská mše svatá Karel Moravec Kde je zakopaná ovce? Zbigniew Czendlik O všem a o ničem Pavel A. Hroznata O řeholním životě Vladislav Brokeš Prožívání adventu Marie Svatošová Hospice a umění doprovázet Ladislav Traxler Partnerské vztahy Jaroslav Furtan Od seberealizace k sebedarování Akademický rok 2005/2006 Karel Moravec Partnerské vztahy Tomáš Petráček Křížové výpravy - legenda a skutečnost Jan Royt Vánoční motivy ve výtvarném umění Karel Moravec Kde je zakopaná ovce? František Krampota Uganda perla Afriky Martin Rýznar Film jako modlitba Zbigniew Czendlik Beseda Akademický rok 2006/2007 Pavel Boukal Kde je zakopaná ovce? Pavol Poláček Hudba dobrá a špatná Vojtěch Brož Úvod do ignaciánské meditace Milan Horák Jak se jednota ztratila Matúš Kocián Křesťanství a ekologie biskup Václav Malý Křesťan v moderním světě Pavol Poláče Hudba jak ji neznáme Tomáš Petráček Novinky z Říma Max Kašparů Stavy a vztahy (k sobě, k lidem, k Bohu) biskup Dominik Duka Plány do budoucna Karel Moravec Zbožnost a zbožnost 25

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010

P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010 P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010 ZKUŠENOSTI Z PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE P. František Marek Míček, O. Praem Arcibiskupské gymnázium, Praha Na Arcibiskupském

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 Odpočinku čest! Aneb práce bez odpočinku na nás působí negativně Přirozeným důsledkem lidské činnosti je únava. Je to jakýsi poplašný signál potřeby odpočinku. Únava

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Biskupské gymnázium v Ostravě Karla Pokorného 1284/2 708 00 Ostrava Poruba Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 Tel./fax: 596 784 458 E-mail: sekretariat@b-g.cz www.b-g.cz 1 O B S A H I.

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana

Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje. Ve spolupráci s Ministerstvem kultury

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK Rozhodnutí je jistým závazkem Velikonoce nejsou jen oslavou smrti Ježíše Krista, ale také jeho vzkříšení. Z tohoto spásného činu se rodí

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze TIPY NA KNIHY

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Ve dvou zahraničních časopisech

Ve dvou zahraničních časopisech Úvodní slovo Proč se nám narodil Ve dvou zahraničních časopisech jsem sledoval anketu Moje pojetí Boha. Bylo mně z toho smutno. Lidé se pokoušeli o duchaplné odpovědi, ale zřejmě nechali bokem (nebo nikdy

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

pražské arcidiecéze č. 7, září 2005

pražské arcidiecéze č. 7, září 2005 pražské arcidiecéze č. 7, září 2005 Po prázdninách Pro některé děti bolestná záležitost, vrátit se zase do školy, pro jiné radost. Pro rodiče a prarodiče někdy vítaný návrat k normálnímu běhu věcí, ale

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008 Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy Milí přátelé, na začátku října, měsíce růžence a misií, bych si chtěl všimnout jedné mladé francouzské dívky,

Více

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE http://lhotecka.farnost.cz/vestnik»ìslo 2 ñ B ezen 2010 SVAT T DEN Na Květnou neděli 28. března začínáme prožívat největší událost lidských dějin a uvědomujeme

Více

pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003

pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003 pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003 Naším úkolem není být Matkou Terezou V polovině října proběhne blahořečení Matky Terezy. Snad nikdo nepochybuje o jejím významu. Matka Tereza rozvinula sociální činnost,

Více

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 6 Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

Červenokostelecká farnost po roce 2000

Červenokostelecká farnost po roce 2000 Červenokostelecká farnost po roce 2000 2001 Sprškami ohňostrojů se svět rozloučil s dvacátým stoletím a trochu neklidně vstoupil do prvního roku století nového. Také pro římskokatolickou církev začalo

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2006 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Biskupské gymnázium v Ostravě Karla Pokorného 1284/2 708 00 Ostrava Poruba Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 Tel./fax: 596 784 458 E-mail: sekretariat@b-g.cz www.b-g.cz 1 O B S A H I.

Více