VÝROČNÍ ZPRÁVA Maltézská pomoc, o.p.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Maltézská pomoc, o.p.s."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 21 Maltézská pomoc, o.p.s. 1

2 SLOVO PREZIDENTA Vážený čtenáři, Česká republika prožila v roce 21 významné politické a hospodářské změny. Naše zem si uvědomila, že nás očekávají zkrácené státní dotace a snížené dary ze strany soukromníků a firem. Pro naši Maltézskou pomoc to znamenalo základní organizační změny pro nastávající rok 211. Na jedné straně jsme se museli zaměřit na sociální služby, které jsou významně podporovány státem a jsou tedy finančně samonosné, jinak bychom, tak jako mnoho obdobných organizací pomalu zanikali díky nedostatku financí. Na druhé straně změna zákona o obecně prospěšných společnostech zcela zásadně změnila působnost správních rad se záměrem zlepšit a zefektivnit operativní řízení společností. Jedná se o posílení pravomocí ředitelů s tím, že správní rada se zaměří na otázky strategických koncepcí společnosti, nikoliv na aktuální řízení. Dnes si již můžeme oddechnout, protože jsme se s těmito úkoly vyrovnali. Děkuji všem, kteří na tom houževnatě spolupracovali. Opět děkuji všem sponzorům za jejich vstřícnost během roku 21 (zejména firmám ČEZ a ČEPS), kteří tyto základní změny svými dotacemi podpořili. Končím s prosbou aby jste všichni nás podporovali jako dosud a hlavně ve Vaší modlitbě zahrnuli. Bedřich Schwarzenberg Maltézská pomoc, prezident 1

3 I. POSLÁNÍ A CÍLE HISTORICKÉ POSLÁNÍ Maltézská pomoc, o.p.s., byla založena Suverénním řádem Maltézských rytířů Českým velkopřevorstvím jako jediným zakladatelem. Jako charitativní a humanitární organizace katolického Suverénního řádu Maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 9leté tradici pomoci trpícím. Hlavní činností Maltézské pomoci, o.p.s. je pomoc potřebným na území České republiky. Poslání Maltézské pomoci je vyjádřeno mottem: Tradičně sloužit, profesionálně pomáhat. Maltézská pomoc o.p.s. je součástí nejstarší charitativní organizace na světě a snaží se, v rámci svých skromných možností, účastnit moderních humanitárních aktivit Řádu, realizovaných ve více než 11 zemích celého světa od Severní Ameriky přes Střední Východ po Austrálii. CÍLE Základním cílem Maltézské pomoci je služba trpícím a potřebným v duchu křesťanské lásky k bližnímu. Výsledkem naší činnosti je pomoc osobám při začleňování se do života společnosti v rámci fyzických i psychických možností konkrétního jedince. Chceme v rámci možností omezit sociální izolaci našich klientů. Služby poskytujeme v prostředí, které je klientovi blízké a není pro něj nepříjemné. Součástí našich služeb je rovněž osobní asistence. Všechny služby jsou poskytovány na území České republiky a zvláštně v oblastech kde stávající služby jiných organizací nám poskytují možnost je doplnit. Maltézská pomoc pečuje o mládež, nemocné, zraněné, vozíčkáře, děti z dětských domovů, opuštěné staré lidi, vězně, chudé rodiny, děti s kombinovaným postižením, handicapované poutníky, lidi postižené přírodními katastrofami a pomáhá osobám starajícím se o příbuzné postižené Alzheimerovou chorobou, 2

4 II. CÍLOVÉ SKUPINY Maltézská pomoc, o.p.s. pomáhá následujícím cílovým skupinám: Dětem děti ze sociálně slabých rodin, pro které chystáme dětské tábory a pravidelně s nimi trávíme volný čas děti ze sociálně vyčleněných rodin, pomocí terénních služeb se snažíme o jejich začlenění do ostatní společnosti děti s kombinovaným postižením, jejichž rodinám se snažíme odlehčit tím, že vozíme děti denně do speciálních škol, které jim poskytují adekvátní vzdělání Seniorům opuštěné staré lidi žijící v domovech seniorů i doma, které pravidelně navštěvují maltézští dobrovolníci a pomáhají jim tak znovu se zapojit do života a aktivně trávit stáří prostřednictvím osobní asistence umožňujeme seniorům oddálit jejich odchod z jejich domácího prostředí do pobytových zařízení či ústavů lidi starající se o příbuzné nemocné Alzheimerovou chorobou, kterým se dobrovolníci a asistentky snaží ulehčit každodenní péči o blízké Zraněným a lidem se zdravotním postižením poskytování první pomoci na církevních a humanitárních akcích lidi s pohybovým postižením, kterým dobrovolníci pomáhají v domácnosti, vyplňují různými aktivitami jejich volný čas (mezinárodní sraz vozíčkářů na Velehradě), navštěvují kulturní akce a organizují pro ně duchovní program Lidem postiženým katastrofami lidi postižené přírodními katastrofami, kterým poskytujeme podle našich možností humanitární pomoc prostřednictvím dobrovolníků a zaměstnanců (již od roku založení v roce 22 pomoc při povodních v Čechách i na Moravě, poslední pomoc třeba v r. 21 Troubky na Olomoucku). Lidem ve výkonu trestu osamělé osoby ve výkonu trestu, kterým prostřednictvím dopisů dobrovolníci pomáhají překonat nelehké chvíle ve výkonu trestu 3

5 III. ÚDAJE O MALTÉZSKÉ POMOCI, O.P.S. Organizační struktura Správní rada Dr. Bedřich Schwarzenberg předseda, prezident Maltézské pomoci (od ) Bc. Dana Mikulášová (od ) Michael Rainey (od ) Ing. Tomáš Czernin (od ) MUDr. Jaroslav Eliáš (do ) Ing. Stanislav Kosík (od ) Dozorčí rada Doc. MUDr. Jaroslav Ort, CSc. (od ) Doc. MUDr. Petr Hach, CSc. (od ) MUDr. Jaroslav Štrof, CSc. (od ) Ředitel Ing. Jiří Juda Finanční ředitel neobsazeno Projektový manažer Mgr. Michal Šimko Vedoucí centrální kanceláře Šárka Čechová Ekonomický poradce, dobrovolník Ing. Hana Vernerová Adresa Centrální kanceláře Maltézské pomoci Maltézská pomoc, o.p.s. Velkopřevorský palác Lázeňská Praha 1 Malá Strana Telefon do Centrální kanceláře Maltézské pomoci

6 Web IČ Bankovní spojení /3, ČSOB, pobočka Lazarská ul. Praha 1 IBAN CZ BIC CEKOC ZPP Chod Maltézské pomoci, o.p.s. řídí centrální kancelář se sídlem v Praze. Ta zřizuje a koordinuje chod 9 center (Praha, Mělník, Česká Lípa, Olomouc, Uherské Hradiště, Otrokovice, Hradec Králové, Brno, Karlovy Vary). Jednotlivá centra řídí vedoucí centra, který má na starosti chod jednotlivých projektů. Účetnictví a mzdové účetnictví celé organizace je zajišťováno externě. Vedení regionálních center Praha Mgr. Hana Šimková Mělník Mgr. Hana Šimková Česká Lípa Bc. Hana Denizová Olomouc Th Lic. Michal Umlauf Uherské Hradiště Th Lic. Michal Umlauf Otrokovice Th Lic. Michal Umlauf Hradec Králové Dr. Ursula Czernin Brno MUDr. René Caha Karlovy Vary Terezie Kochová Maltézská pomoc také spolupracuje se sesterskou organizací Českou maltézskou pomocí o.p.s., se sídlem v Českých Budějovicích. 5

7 IV. UDÁLOSTI ROKU 21 Vedení společnosti se podařilo zajistit i v době krize takové množství finančních prostředků, že nebylo nutné omezovat jednotlivé projekty, dokonce se podařilo rozvíjet a intenzifikovat naši činnost v projektu osobní asistence. Snažíme se naši činnost prezentovat na veřejnosti. Vedoucí center Mělník a Praha paní Šimkové se podařilo dvakrát vystoupit v celostátním rozhlasovém vysílání, z toho v prosinci 21 v půlhodinovém živém rozhovoru, který měl značnou odezvu. Obdobně se to podařilo i vedoucímu centra Olomouc p. Umlaufovi a centra Česká Lípa paní Denizové. Více než desetkráte o nás psaly jak místní tak celostátní deníky. Maltézská pomoc průběžně realizovala své dlouhodobé projekty. Jednalo se zejména o sociální aktivizaci seniorů, dětí a lidí se zdravotním postižením, dopravu dětí s postižením do školy a osobní asistenci. Ve všech těchto projektech nás doprovází poděkování těch, kterým pomáháme a uznání pracovníků sociálních odborů měst a krajů za obětavou činnost. Díky projektu osobní asistence zaměstnáváme v současnosti 17 osobních asistentek (na částečné úvazky). Celkový počet zaměstnanců byl v prosinci 21 32, z toho již zmíněných 17 asistentek. Řízení a veškerou administrativu společnosti realizují tři zaměstnanci centrální kanceláře, všichni ostatní jsou terénní sociální pracovníci a osobní asistentky, většinou pracující buď na zkrácené úvazky či na dohody o provedení práce. V rámci dobrovolnických projektů pro nás pracovalo 32 dobrovolníků z toho 24 dlouhodobě a celkem v roce 21 odpracovali hodin na nejrůznějších krátkodobých i dlouhodobých akcích a obsloužili přibližně 669 klientů. V osobní asistenci, která je poskytována našimi zaměstnanci (nikoliv dobrovolníky) jsme měli celkem 58 klientů u kterých jsme strávili dalších hodin. Vzhledem k téměř úplnému vymizení běžných i firemních dárců (díky ekonomické krizi), jsme se soustředili na projekty, které jsou podporovány ze stáních zdrojů. Díky tomu jsme zásadně omezili naše činnosti v oblasti zdravotní péče, která není dotována vůbec. Stejně tak to platí i pro další charitativní činnosti, které nejsou podporovány příspěvkami z nadací, grantů či dotací. Podařilo se získat finanční zdroje ze dvou velkých firem, ale opět pouze na spolufinancování dlouhodobých projektů podporovaných státem (doprava dětí, podpora dětí v sociálně ohrožených rodinách, sociální aktivizace seniorů a osob s postižením a osobní asistence). Rok 21 byl zahájen katastrofálním zemětřesením na Haiti. I naše organizace zaslala v rámci svých finančních možností finanční dar Mezinárodní Maltézské pomoci na pomoc obětem zemětřesení. Dne 2.3. v rámci Dne Kampy jsme zajistili pro návštěvníky prohlídku kostela s průvodcem a výklad historie Řádu Maltézských rytířů Maltézská pomoc, o.p.s. byla poctěna, když Pražské arcibiskupství nám svěřilo dne zdravotní dohled při inauguraci Msg. Dominika Duky arcibiskupem pražským v katedrále sv. Víta. Velkou akcí roku 21 byla velmi inspirativní přednáška předního evropského teologa profesora Pompey na téma Víra naděje a láska v charitativní činnosti, přednesená v Rytířském sále Velkopřevorského paláce za účasti Velkopřevora fra Karla Paara a dalších členů řádu. V květnu došlo k povodním na Moravě. Naši dobrovolníci pomáhali při odstraňování následků v obci Troubky (celkem 1 dobrovolníků). 6

8 V květnu jsme poskytli na základě rozhodnutí správní rady dar pěti dětských vozíků invalidním dětem na Ukrajině. V květnu jsme zapůjčili 41 vysoušečů do Maďarska na žádost tamní Maltézské pomoci při katastrofálních povodních proběhly dny Dobré vůle na Velehradě, o kterých podrobně informujeme na konci tohoto stručného přehledu. V srpnu pořádalo centrum Hradec Králové již tradičně letní tábor Zdislava pro děti ze sociálně slabých rodin. V říjnu navštívila Velmistra řádu v Římě parlamentní delegace v čele s předsedkyní parlamentu ČR paní Němcovou. Jako president Maltézské pomoci se jednání účastnil i Dr. B. Schwarzenberg. V prosinci jsme na žádost Německé Maltézské pomoci zajistili exkurzi studentů sociálních služeb a ošetřovatelek v domě s pečovatelskou službou v Praze, kde realizujeme sociální aktivizaci seniorů Od platí v České republice nový zákon o obecně prospěšných společnostech, který významným způsobem mění činnost těchto organizací. Během října a listopadu byla připravena nová zakládací listina společnosti tak, aby byla v souladu s novým zákonem, obdobně špitálník MUDr. J. Štrof a president společnosti Dr. B. Schwarzenberg připravili novelu statutu společnosti. Přehled účasti na dobrovolnických projektech v jednotlivých centrech Počet klientů Počet dobrovolníků Počet hodin celkem Mělník Praha Česká Lípa Karlovy Vary Olomouc Uherské Hradiště Otrokovice Brno Zdravotní dohled Velehrad 8 Již počítáni jinde 16 Celkem Naši největší akci na Velehradě zajišťují dobrovolníci z center Olomouc, Uherské Hradiště a Brno. 7

9 Přehled poskytovaných služeb osobní asistence Počet klientů Počet osobních as. Tržby od klientů (Kč) Mělník Praha Olomouc celkem Na Mělníku a v Praze jsme obsloužili více než dvojnásobný počet klientů než byl plánovaný. Dobrovolníci Maltézské pomoci pomáhali také v Troubkách postižených povodní. 8

10 V. POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1. Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené Místo poskytování služby: Praha, Karlovy Vary, Mělník, Brno, Olomouc, Uherské Hradiště, Otrokovice a Česká Lípa Definice služby Jedná se o terénní službu, která pomáhá zprostředkovávat kontakt se společenským prostředím, vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. Cílem poskytované služby je psychosociální pomoc seniorům a zdravotně postiženým osobám. Cílová skupina Do cílové skupiny spadají osoby osamocené nebo ohrožené sociálním vyloučením z důvodů svého stáří, zdravotního stavu nebo postižení. Popis služby Vyškolený a připravený dobrovolník pravidelně přichází za potřebnou osobou dané cílové skupiny, ať už do domácnosti nebo pobytového zařízení a zprostředkovává kontakt se společenským prostředím, provádí sociálně terapeutické činnosti v rámci přátelského kontaktu s uživatelem služby a pomáhá při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. Role dobrovolníka má v této službě povahu společníka, který podporuje uživatele sociální služby ve společenských aktivitách, do kterých by bez jeho přispění osoba nemohla vstoupit. Při uskutečňování našich služeb se snažíme o možnost navázání konkrétního vztahu mezi klientem a dobrovolníkem na základě osobního přístupu. Důležitým principem je křesťanská láska k bližnímu a křesťanská etika vycházející z činnosti a tradice Řádu Maltézských rytířů, který je zřizovatelem Maltézské pomoci, o.p.s.a který se stará o potřebné bez ohledu na rasu či náboženské vyznání. 2. Osobní asistence Místo poskytování služby: Praha, Mělník, Olomouc a příprava v Brně Definice služby Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a to pro jejich osobní rozvoj a seberealizaci. Osobní asistent je uživateli nápomocen při úkonech, které vzhledem k postižení není schopen sám zvládnout. Osobní asistent pomáhá uživatelům služby žít takovým způsobem života, jakým by žili, kdyby nebyli omezeni svým postižením. 9

11 Cílem je umožnit uživatelům v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti s možností aktivního plánování života ve smyslu rozvoje a uplatnění jejich schopností. Cílová skupina Cílovou skupinu tvoří lidé se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech. Jedná se především o seniory a osoby se zdravotním postižením. Služba osobní asistence zahrnuje osoby s tělesným, mentálním, zrakovým, sluchovým, duševním a kombinovaným postižením, kteří potřebují pomoc druhé osoby, aby mohli zůstat ve svém domácím prostředí. Popis služby Služba má terénní charakter a začíná kontaktem ze strany klienta, jeho rodiny, lékaře či jiných zainteresovaných o péči. Zájemce o službu je seznámen s podmínkami služby. Následuje osobní návštěva klienta a jeho pečujícího, kteří jsou podrobně seznámeni s podmínkami a průběhem služby, např. s pravidly vyřizování stížností, pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu apod. Tato služba nabízí: - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - pomoc při zajištění chodu domácnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - aktivizační činnosti Pracovníci osobní asistence jsou lidé, kteří mají adekvátní vzdělání k výkonu služby. Provoz je přizpůsoben charakteru potřeb cílové skupiny uživatelů na základě dohody. Služba je poskytována v čase, který je součástí obsahu dohody. 3. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Místo poskytování služby: Olomouc a Uherské Hradiště Definice služby Služba zahrnuje aktivizační činnosti jako nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte a zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity. Poskytování služby vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování dítěte, prostřednictvím sociálně terapeutické činnosti, která spočívá v nespecifické socioterapii osobním příkladem v kontextu přátelského vztahu. 1

12 Cílová skupina Cílovou skupinu jsou rodiny s dětmi, které jsou ohroženy sociálním vyčleněním. Popis služby Zprostředkovává kontakt s přirozeným společenským prostředím jako je vyhledávání, spoluúčast a doprovázení dětí na zájmové aktivity. Pomáhá při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, při vyřizování běžných záležitostí s ohledem na věk dítěte a zejména pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování dítěte mezi vrstevníky a okolní komunitu. 4. Podpora rodičů dětí se specifickým zdravotním postižením Místo poskytování služby: Olomouc Definice služby Služba zahrnuje aktivizaci a to jak dětí, tak i rodičů. Cílová skupina Rodiče dětí se specifickým zdravotním postižením. Popis služby Tento program si klade za cíl poskytnout oporu a pomoc rodičům dětí s postižením. Je rozložen ve dvou základních rovinách: - tvorba a organizace volnočasových aktivit pro tyto děti a podpora rodičů organizováním pravidelných podpůrných skupin - nabídka vzdělávání a zprostředkování potřebných informací Velkou roli zde hraje také vzájemné možné seznámení rodičů a výměna informací mezi nimi. Rodiče jsou zváni na pravidelná měsíční setkání, kde mohou sdílet své zkušenosti. Každý měsíc je zván také zajímavý host, který seznamuje s určitým tématem problematiky postižení jejich dítěte, ale i širších sociálních témat. Volnočasové aktivity, odlehčovací aktivity a doprovod na tyto aktivity jsou převážně zabezpečovány dobrovolníky, kteří musejí být dobře seznámeni s celou problematikou daného postižení dítěte. Výběr a zařazení dobrovolníka do programu probíhá obdobně jako v programu Pět P. Péče o postižené dítě je velmi náročná, a proto je každá pomoc vnímána ze strany rodičů velmi pozitivně. Možnosti zapojení jejich dětí s postižením do obvyklých volnočasových aktivit jsou velmi omezené, proto i naše služba, která hledá pomoc této cílové skupině, je velmi vyhledávána. 11

13 5. Průvodcovské a předčitatelské služby Projekt: Doprava dětí s postižením Místo poskytování služby: Středočeský kraj, Mělník a okolí Definice služby Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní služby, poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu zdravotního postižení. Služba nabízí transport osob s postižením do speciálních zařízení, škol a stacionářů a tak pomáhá zajistit jejich vzdělávání a další osobní rozvoj. Cílem poskytované sociální služby je umožnit uživatelům s postižením žít v rodině a zároveň navštěvovat školské zařízení a mít kontakt se sociálním prostředím. Dále pak odlehčit pečujícím o zdravotně postižené osoby a osoby se sníženou soběstačností formou transportu do speciálních škol, stacionářů, na jednorázové kulturní a rehabilitační aktivity. Cílová skupina Uživateli jsou děti s různými typy postižení (tělesné, smyslové, duševní a kombinované). Popis služby Služba má terénní charakter s poskytnutím průvodcovské služby transportu dětí s postižením do škol. Nabídka dopravy vznikla na základě poptávky rodičů dětí s postižením z obcí Mělnicka, kteří se díky nedostatečné hustotě příměstské dopravy nemohou včas dostat do školského zařízení a stacionáře. Vznikly dvě dopravní trasy: č. 1- Mělník Byšice Kozly Kojetice- Mělník Liběchov Chloumek Mělník, trasa č.2 Mělník- Kly Libiš Neratovice - Kojetice Měšice -Mělník. V návaznosti na dopravu do školy nabízí služba rodičům s postiženými dětmi i možnost transportu dětí na hypoterapii, rehabilitaci a společenské programy pro děti daného věku a postižení. Podmínky transportu jsou specifikovány v klientské smlouvě a týkají se přepravního řádu, podmínek převzetí a odevzdání dítěte, doby nahlášení absence klienta apod. Řidič dopravy je povinen vlastnit řidičský průkaz skupiny B a potvrzení o školení odborné způsobilosti řidiče. Doprovod uživatelů zajišťuje vyškolená asistentka. Služba je poskytována 12 měsíců v roce. Transport osob s postižením do speciálních škol probíhá každý všední den po dobu školního roku. Do stacionářů a jiných zařízení, na jednorázové akce dle potřeb cílové skupiny uživatelů na základě dohody, a to během celého roku. Transport poskytujeme tam i zpět vlastními automobily, které jsou speciálně upraveny pro převoz osob s postižením. Služba je poskytována v čase, který je součástí obsahu dohody. Celkem jsme vozili během roku 21 do školy 13 dětí. 12

14 6. Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny Místo poskytování služby: Olomouc Definice služby Jedná se o psychosociální podporu. Cílová skupina: Děti a mládež. Popis služby Dobrovolníci tohoto programu se zapojují do následujících činností: - Navštěvování a podpora dětí v Kojeneckém ústavu v Olomouci (věková kategorie od 1 roku do 3 let). - Navštěvování a podpora dětí v Dětském domově v Olomouci, ul. Dolní Hejčínská (věková kategorie od 3 do 6 let). Pro děti bylo uspořádáno osm zábavných půldenních akcí a byly doprovázeny při akcích domova (divadlo atd.). - Práce s dětmi a mládeží v nízkoprahovém zařízení Klub Zóna, ul. Střední Novosadská (věková kategorie od 7 do 2 let). - Práce s dětmi se zrakovým, sluchovým nebo kombinovaným postižením v rodinách 7. Dopisování s vězni Definice služby Jedná se o program prevence a zmírňování sociálně patologických jevů. Cílová skupina: Je určen pro osoby ve výkonu trestu odnětí svobody Popis služby Jedná se o naději na pozitivní ovlivnění a zvýšení motivace k opětovnému začlenění do života běžné společnosti po návratu z výkonu trestu, a to prostřednictvím pravidelného písemného kontaktu s dobrovolníkem. Spolupracujeme s Vězeňskou duchovenskou péčí, s Vazební věznicí v Olomouci a skrze ni i s dalšími vězeňskými zařízeními (Věznice Mírov, Vinařice, Všehrdy, Valdice, Ostrava aj.). Do programu se zapojilo 28 dobrovolníků, do poštovního boxu dorazilo 91 dopisů ze strany uvězněných, o službu nově projevilo zájem 3 uvězněných. 8. Vzdělávání seniorů a poradenství v oblasti moderních technologií Popis služby Základním cílem projektu bylo zlepšení dovedností seniorů v oblasti používání moderní techniky (práce na PC včetně ovládání internetu, používání platebních karet, bankomatů, mobilních telefonů, Skype, apod.). Dále rovněž získání informací k pořízení moderních technologií. Projekt se realizoval prostřednictvím kurzů a individuálního vzdělávání a poradenství. Hlavním finanční podporu zprostředkovalo Statutární město Olomouc, které rovněž zapůjčilo prostory a vybavení pro realizaci vzdělávacích kurzů. 13

15 Počty vyškolených účastníků: Individuální vzdělávání: účastníků) Počet školících hodin: 52 účastníků 1 účastníků (+ poradenství většině 177 hodin 9. Humanitární mikulášská sbírka Ve spolupráci se základními a mateřskými školami v Olomouci a okolí jsme opět uskutečnili mikulášskou humanitární sbírku Zkuste udělat zázrak staňte se Mikulášem, která byla určena pro sociálně slabší osoby, rodiny a děti v Olomouci a v oblasti Javornicka. Spolupracovali jsme s azylovými domy, Fondem ohrožených dětí a o. s. Ester. Celá akce byla zabezpečena pomocí praktikantů a dobrovolníků. 1. Zdravotnické dozory Místo poskytování služby: Česká republika Vzhledem k tomu, že Nestátní zdravotnické zařízení bylo dlouhodobě ztrátové a nelze na ně žádat o dotace, byl tento projekt utlumen. Zdravotnické dozory jsme poskytovali zásadně pouze pro církevní a humanitární akce, které se nějakým způsobem napojují na projekty Maltézské pomoci (například olympiáda zdravotně postižených dětí). Nejrozsáhlejší naší akci je poskytování zdravotnického dozoru během Dní dobré vůle na Velehradě. 11. Maltézská pomoc na Velehradě v roce 21 Letošní mezinárodní setkání vozíčkářů na Velehradě bylo již desáté a to byl důvod k větší slávě než jindy. Setkání bylo zahájeno konferencí pod záštitou předsedy senátu ČR, MUDr. Přemysla Sobotky, Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského a Velkopřevora fra Karla Paara dne 4.7. ráno. Na konferenci pořádané k desátému výročí vozíčkářů vystoupili mimo jiné prof. Heinrich Pompey, Dr. Bedřich Schwarzenberg, Ing. Tomáš Czernin, ThLic. Michal Umlauf a řada dalších přednášejících včetně našich klientů na vozíčcích, jejichž zástupci se konference účastnili. V 15. hodin byla v prostorách Katolického gymnasia Stojanov uspořádána vernisáž výstavy, na které byla presentována Maltézská pomoc. Vernisáž zahájil Ing. Jiří Juda, účastnili se též maltézští rytíři, v čele s panem velkopřevorem frá Karlem Paarem a presidentem Maltézské pomoci Dr. B. Schwarzenbergem. V 16. hodin se konala slavnostní mše svatá pro vozíčkáře, kterou sloužil Mons. Jan Graubner. Od 17. hodin se konalo vlastní setkání vozíčkářů, tradičně před základní školou na Velehradě. Setkání se osobně účastnil předseda senátu MUDr. P. Sobotka, paní Livie Klausová, manželka pana presidenta a samozřejmě všichni členové řádu Maltézských rytířů, kteří byli na Velehradu přítomni. Paní Livie Klausová se s řadou vozíčkářů zná osobně z předchozích setkání, takže setkání probíhalo velmi neformálně. Pohled na louku, plnou vozíčkářů a našich dobrovolníků (celkem jich bylo na Velehradě 95) nás naplňoval hrdostí na naši činnost. 14

16 12. Pomoc při povodních na Moravě V květnu došlo k povodním na Moravě. Naši dobrovolníci pomáhali při odstraňování následků v obci Troubky (celkem 1 dobrovolníků). Následně došlo k velikým záplavám v Maďarsku. Na žádost maďarské Maltézské pomoci jsme zapůjčili 41 vysoušečů na pomoc zaplaveným vesnicím. Zbylé vysoušeče byly v průběhu roku půjčovány na řešení individuálních problémů (nemocnice Pod Petřínem, Anglo-Americká univerzita, fara atd.) 13. Letní tábor Místo konání: Orlické hory Organizátor: Centrum Hradec Králové Zorganizovali jsme dětský letní tábor Zdislava 21, který se konal ve dnech 25. července až 8. srpna 21 v Mastech u Dobrušky a zúčastnilo se ho celkem 13 dětí, děvčata i chlapci. Tábor byl určen především pro děti ze sociálně slabých rodin, proto byla část nákladů hrazena ze sponzorských darů. 14. Maltézský bazar Místo konání: Praha Maltézská pomoc, o.p.s. centrum Praha v roce 27 zahájila tradici Maltézských bazarů, jejichž výtěžek podporuje aktivity centra. V roce 21 jsme pokračovali v pořádání dobročinných bazarů v prostorách Velkopřevorského paláce v Praze. Zorganizovali jsme jarní a vánoční bazar, na kterém se setkala většina našich spolupracovníků a dobrovolníků. Maltézská pomoc organizovala již 1. Mezinárodní setkání vozíčkářů na Velehradě 15

17 Poděkování za pomoc a podporu Srdečně děkujeme za materiální pomoc, podporu a spolupráci: Ministerstvu práce a sociálních věcí, Krajským úřadům Středočeského, Olomouckého a Zlínského kraje, Magistrátu HM Praha, Městským částem Praha 1 a Praha 2, Městům Olomouc, Neratovice a Mělník, Malteser Hilfsdienst MHD, Nadaci ČEZ, Nadaci Děti-kultura-sport, Nadaci VIA Fond T-mobile a dále dárcům panu Bedřichu Schwarzenbergovi, firmám AVAST Software, ČEPS, Petarda Production, Teplo Neratovice, advokátní kanceláři PRK Partners, panu Lukasovi, Stanislavu Kosíkovi, paní Smržové a Vegrichtové, Suverénnímu řádu Maltézských rytířů, Arcibiskupství olomouckému. Za obětavou pomoc při dobročinných bazarech děkujeme paní Petře Sternbergové a Lucii Marešové, Haně Vernerové za administraci ekonomiky a Václavu Obadálkovi za správu internetových stránek. Děkujeme všem drobným dárcům, kteří pravidelně přispívají menšími částkami, děkujeme stovkám dobrovolníků, kteří věnovali svůj čas práci pro potřebné. Za spolupráci děkujeme domům s pečovatelskou službou, domovům pro seniory, o.s. Život 9 a ostatním spolupracujícím pracujícím organizacím. 16

18 17

19 18

20 19

21 2

22 21

23 22

24 23

25 24

26 25

27 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ROZVAHOVÝ DEN: ÚČETNÍ OBDOBÍ Údaje jsou uváděny v tis. Kč OBECNÉ ÚDAJE (1) Popis účetní jednotky Účetní jednotka (neziskový sektor): Maltézská pomoc, o.p.s. Registrace: Datum vzniku: Sídlo: Lázeňská 2, Praha 1 Právní forma: obecně prospěšná společnosti IČ: Hlavní předmět činnosti a poslání: - sociální a charitativní pomoc sociálně potřebným, - pomoc rodinám pečujícím o nemocné s Alzheimerovou nemocí, - osobní asistence - sociálně aktivizační programy pro rodiny s dětmi - organizování mimoškolních aktivit dětí, zejména z dětských domovů. Statutární orgán k rozvahovému dni: Správní rada Dr. Bedřich Schwarzenberg předseda, prezident Maltézské pomoci Michael Rainey Bc. Dana Mikulášová Ing. Stanislav Kosík MUDr. Jaroslav Eliáš Ing. Tomáš Czernin Kontrolní orgán k rozvahovému dni: Dozorčí rada Doc. MUDr. Jaroslav Ort, CSc. Doc. MUDr. Petr Hach, CSc. 26

28 MUDr. Jaroslav Štrof, CSc. Informace o vkladech do jmění: Zřizovatel: Suverénní řád maltézských rytířů České velkopřevorství IČ: , Lázeňská 4, 118 Praha 1 Společnosti nemá organizační jednotky s právní subjektivitou. Činnost je řízena prostřednictvím centrální kanceláře v sídle společnosti v Praze. Dále má společnost kanceláře na těchto adresách: Centrální kancelář Praha poštovní adresa: Lázeňská 2, 118 Praha 1 telefon: Centrum Praha poštovní adresa: Lázeňská 2, 118 Praha 1 telefon: vedoucí centra: Hana Šimková Centrum Brno poštovní adresa: Bratislavská 2/183, 62 Brno telefon: vedoucí centra: MUDr. René Caha Centrum Hradec Králové poštovní adresa: Zámek, Dymokury telefon: vedoucí centra: Dr. Ursula Czernin Centrum Karlovy Vary poštovní adresa: Lázeňská 2, 118 Praha 1 telefon: vedoucí centra: Terezie Koch Centrum Mělník poštovní adresa: Náměstí Míru 54, Mělník telefon: telefon: vedoucí centra: Hana Šimková 27

29 Centrum Česká Lípa poštovní adresa: Dubická 2189, Česká Lípa, areál Farní charity telefon: vedoucí centra: Hana Denizová Centrum Olomouc poštovní adresa: Wurmova 6, P.O.Box 179, Olomouc telefon: telefon: vedoucí centra: ThLic. Michal Umlauf Centrum Uherské Hradiště poštovní adresa: Na Stavidle 1266, Uherské Hradiště telefon: vedoucí centra: ThLic. Michal Umlauf Centrum Otrokovice poštovní adresa: Nivy 283, Otrokovice telefon: vedoucí centra: ThLic. Michal Umlauf (2) Průměrný počet zaměstnanců během účetního období a výše osobních nákladů a výše stanovených odměn a funkčních požitků za účetní období členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou, z titulu jejich funkce, jakož i o výši vzniklých nebo smluvně sjednaných závazků ohledně požitků bývalých členů těchto orgánů, s uvedením celkové výše pro každou kategorii členů, Ukazatel Celkem z toho řídící pracovníci Průměrný počet zaměstnanců: (všechny pracovní poměry) 27 1 Osobní náklady (včetně pojištění): Odměny členů statutárních orgánů Odměny členů kontrolních orgánů Závazky a požitky dle kategorií 28

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

Příloha k účetní závěrce 2008

Příloha k účetní závěrce 2008 Příloha k účetní závěrce 2008 A. Popis účetní jednotky Účetní jednotka: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Sídlo: Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1 IČ: 68378076 DIČ: Právní forma: CZ68378076 Rozvahový den:

Více

Tradičně sloužit, Profesionálně pomáhat

Tradičně sloužit, Profesionálně pomáhat VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Maltézská pomoc, o.p.s. Tradičně sloužit, Profesionálně pomáhat Maltézská pomoc, o.p.s. Tým dobrovolníků Maltézské pomoci pomáhá organizovat Mezinárodní sraz vozíčkářů na Velehradě

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Tradičně sloužit, Profesionálně pomáhat

Tradičně sloužit, Profesionálně pomáhat VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Maltézská pomoc, o.p.s. Tradičně sloužit, Profesionálně pomáhat Maltézská pomoc, o.p.s. Tým dobrovolníků Maltézské pomoci pomáhá organizovat Mezinárodní sraz vozíčkářů na Velehradě

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce Rozvahový den: 31. 12. 2010 (údaje jsou uváděny v korunách) AMELIE, o. s.

Příloha k účetní závěrce Rozvahový den: 31. 12. 2010 (údaje jsou uváděny v korunách) AMELIE, o. s. Příloha k účetní závěrce Rozvahový den: 31. 12. 2010 (údaje jsou uváděny v korunách) AMELIE, o. s. Registrace: Ministerstvo vnitra dne 22. 12. 2006 č. 27052141 Sídlo: Praha IČ: 27052141 právní forma: občanské

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Osnova Přílohy k účetní závěrce

Osnova Přílohy k účetní závěrce Osnova Přílohy k účetní závěrce Obsah přílohy k účetní závěrce je vymezen vyhláškou č.504/2002 Sb., a to 29 a 30 (ve znění výše uvedených novel). TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví, jsou povinny tuto

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

společnosti Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel

společnosti Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31.12.2013 společnosti Lázně Kyselka, o.p.s. Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Název: Lázně Kyselka, o.p.s. (dále společnost ) Sídlo:

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

za rok 2005 Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice vyhotoveno dne: 16.6.2006 Podpis členů správní rady účetní jednotky:

za rok 2005 Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice vyhotoveno dne: 16.6.2006 Podpis členů správní rady účetní jednotky: Pohořelická, obecně prospěšná společnost Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice za rok 2005 vyhotoveno dne: 16.6.2006 Podpis členů správní rady účetní jednotky: Podpis ředitele účetní jednotky: 1/9 1. PŘEDMĚT

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 23, 357 61 Březová Příloha účetní závěrky k 31. 12. 213 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 54/22 Sb. ve znění

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717

Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717 Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. 12. 2010 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis):

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Vážení představitelé institucí a organizací, vážení příznivci, vážené dámy a vážení pánové,

Vážení představitelé institucí a organizací, vážení příznivci, vážené dámy a vážení pánové, Vážení představitelé institucí a organizací, vážení příznivci, vážené dámy a vážení pánové, dovoluji si Vám předložit výroční zprávu obecně prospěšné společnosti POMOCNÍK v akci o.p.s. (dále jen společnost)

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Zpráva dozorčí rady o příjmech a výdajích Sdružení za rok 2006 Stav finančních prostředků k 1.1.2006 Peníze v pokladně: Peníze na běžném účtu: Celkem 29.444,00 Kč 109.059,11

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč

Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč DSG Brno-Líšeň, IČO: 485 13 181 Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč Obsah přílohy Všeobecné informace... 2 1. Popis účetní jednotky... 2 2. Zaměstnanci

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2004

NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2004 NADAČNÍ FOND J&T Výroční zpráva 2004 Obsah Výroční zpráva Nadačního fondu J&T Přehled přijatých darů v průběhu běžného období Přehled poskytnutých darů v průběhu běžného období Rozvaha (bilance) v plném

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 19.2.2014 16:03:33 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Více