VÝROČNÍ ZPRÁVA Maltézská pomoc, o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Maltézská pomoc, o.p.s."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 21 Maltézská pomoc, o.p.s. 1

2 SLOVO PREZIDENTA Vážený čtenáři, Česká republika prožila v roce 21 významné politické a hospodářské změny. Naše zem si uvědomila, že nás očekávají zkrácené státní dotace a snížené dary ze strany soukromníků a firem. Pro naši Maltézskou pomoc to znamenalo základní organizační změny pro nastávající rok 211. Na jedné straně jsme se museli zaměřit na sociální služby, které jsou významně podporovány státem a jsou tedy finančně samonosné, jinak bychom, tak jako mnoho obdobných organizací pomalu zanikali díky nedostatku financí. Na druhé straně změna zákona o obecně prospěšných společnostech zcela zásadně změnila působnost správních rad se záměrem zlepšit a zefektivnit operativní řízení společností. Jedná se o posílení pravomocí ředitelů s tím, že správní rada se zaměří na otázky strategických koncepcí společnosti, nikoliv na aktuální řízení. Dnes si již můžeme oddechnout, protože jsme se s těmito úkoly vyrovnali. Děkuji všem, kteří na tom houževnatě spolupracovali. Opět děkuji všem sponzorům za jejich vstřícnost během roku 21 (zejména firmám ČEZ a ČEPS), kteří tyto základní změny svými dotacemi podpořili. Končím s prosbou aby jste všichni nás podporovali jako dosud a hlavně ve Vaší modlitbě zahrnuli. Bedřich Schwarzenberg Maltézská pomoc, prezident 1

3 I. POSLÁNÍ A CÍLE HISTORICKÉ POSLÁNÍ Maltézská pomoc, o.p.s., byla založena Suverénním řádem Maltézských rytířů Českým velkopřevorstvím jako jediným zakladatelem. Jako charitativní a humanitární organizace katolického Suverénního řádu Maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 9leté tradici pomoci trpícím. Hlavní činností Maltézské pomoci, o.p.s. je pomoc potřebným na území České republiky. Poslání Maltézské pomoci je vyjádřeno mottem: Tradičně sloužit, profesionálně pomáhat. Maltézská pomoc o.p.s. je součástí nejstarší charitativní organizace na světě a snaží se, v rámci svých skromných možností, účastnit moderních humanitárních aktivit Řádu, realizovaných ve více než 11 zemích celého světa od Severní Ameriky přes Střední Východ po Austrálii. CÍLE Základním cílem Maltézské pomoci je služba trpícím a potřebným v duchu křesťanské lásky k bližnímu. Výsledkem naší činnosti je pomoc osobám při začleňování se do života společnosti v rámci fyzických i psychických možností konkrétního jedince. Chceme v rámci možností omezit sociální izolaci našich klientů. Služby poskytujeme v prostředí, které je klientovi blízké a není pro něj nepříjemné. Součástí našich služeb je rovněž osobní asistence. Všechny služby jsou poskytovány na území České republiky a zvláštně v oblastech kde stávající služby jiných organizací nám poskytují možnost je doplnit. Maltézská pomoc pečuje o mládež, nemocné, zraněné, vozíčkáře, děti z dětských domovů, opuštěné staré lidi, vězně, chudé rodiny, děti s kombinovaným postižením, handicapované poutníky, lidi postižené přírodními katastrofami a pomáhá osobám starajícím se o příbuzné postižené Alzheimerovou chorobou, 2

4 II. CÍLOVÉ SKUPINY Maltézská pomoc, o.p.s. pomáhá následujícím cílovým skupinám: Dětem děti ze sociálně slabých rodin, pro které chystáme dětské tábory a pravidelně s nimi trávíme volný čas děti ze sociálně vyčleněných rodin, pomocí terénních služeb se snažíme o jejich začlenění do ostatní společnosti děti s kombinovaným postižením, jejichž rodinám se snažíme odlehčit tím, že vozíme děti denně do speciálních škol, které jim poskytují adekvátní vzdělání Seniorům opuštěné staré lidi žijící v domovech seniorů i doma, které pravidelně navštěvují maltézští dobrovolníci a pomáhají jim tak znovu se zapojit do života a aktivně trávit stáří prostřednictvím osobní asistence umožňujeme seniorům oddálit jejich odchod z jejich domácího prostředí do pobytových zařízení či ústavů lidi starající se o příbuzné nemocné Alzheimerovou chorobou, kterým se dobrovolníci a asistentky snaží ulehčit každodenní péči o blízké Zraněným a lidem se zdravotním postižením poskytování první pomoci na církevních a humanitárních akcích lidi s pohybovým postižením, kterým dobrovolníci pomáhají v domácnosti, vyplňují různými aktivitami jejich volný čas (mezinárodní sraz vozíčkářů na Velehradě), navštěvují kulturní akce a organizují pro ně duchovní program Lidem postiženým katastrofami lidi postižené přírodními katastrofami, kterým poskytujeme podle našich možností humanitární pomoc prostřednictvím dobrovolníků a zaměstnanců (již od roku založení v roce 22 pomoc při povodních v Čechách i na Moravě, poslední pomoc třeba v r. 21 Troubky na Olomoucku). Lidem ve výkonu trestu osamělé osoby ve výkonu trestu, kterým prostřednictvím dopisů dobrovolníci pomáhají překonat nelehké chvíle ve výkonu trestu 3

5 III. ÚDAJE O MALTÉZSKÉ POMOCI, O.P.S. Organizační struktura Správní rada Dr. Bedřich Schwarzenberg předseda, prezident Maltézské pomoci (od ) Bc. Dana Mikulášová (od ) Michael Rainey (od ) Ing. Tomáš Czernin (od ) MUDr. Jaroslav Eliáš (do ) Ing. Stanislav Kosík (od ) Dozorčí rada Doc. MUDr. Jaroslav Ort, CSc. (od ) Doc. MUDr. Petr Hach, CSc. (od ) MUDr. Jaroslav Štrof, CSc. (od ) Ředitel Ing. Jiří Juda Finanční ředitel neobsazeno Projektový manažer Mgr. Michal Šimko Vedoucí centrální kanceláře Šárka Čechová Ekonomický poradce, dobrovolník Ing. Hana Vernerová Adresa Centrální kanceláře Maltézské pomoci Maltézská pomoc, o.p.s. Velkopřevorský palác Lázeňská Praha 1 Malá Strana Telefon do Centrální kanceláře Maltézské pomoci

6 Web IČ Bankovní spojení /3, ČSOB, pobočka Lazarská ul. Praha 1 IBAN CZ BIC CEKOC ZPP Chod Maltézské pomoci, o.p.s. řídí centrální kancelář se sídlem v Praze. Ta zřizuje a koordinuje chod 9 center (Praha, Mělník, Česká Lípa, Olomouc, Uherské Hradiště, Otrokovice, Hradec Králové, Brno, Karlovy Vary). Jednotlivá centra řídí vedoucí centra, který má na starosti chod jednotlivých projektů. Účetnictví a mzdové účetnictví celé organizace je zajišťováno externě. Vedení regionálních center Praha Mgr. Hana Šimková Mělník Mgr. Hana Šimková Česká Lípa Bc. Hana Denizová Olomouc Th Lic. Michal Umlauf Uherské Hradiště Th Lic. Michal Umlauf Otrokovice Th Lic. Michal Umlauf Hradec Králové Dr. Ursula Czernin Brno MUDr. René Caha Karlovy Vary Terezie Kochová Maltézská pomoc také spolupracuje se sesterskou organizací Českou maltézskou pomocí o.p.s., se sídlem v Českých Budějovicích. 5

7 IV. UDÁLOSTI ROKU 21 Vedení společnosti se podařilo zajistit i v době krize takové množství finančních prostředků, že nebylo nutné omezovat jednotlivé projekty, dokonce se podařilo rozvíjet a intenzifikovat naši činnost v projektu osobní asistence. Snažíme se naši činnost prezentovat na veřejnosti. Vedoucí center Mělník a Praha paní Šimkové se podařilo dvakrát vystoupit v celostátním rozhlasovém vysílání, z toho v prosinci 21 v půlhodinovém živém rozhovoru, který měl značnou odezvu. Obdobně se to podařilo i vedoucímu centra Olomouc p. Umlaufovi a centra Česká Lípa paní Denizové. Více než desetkráte o nás psaly jak místní tak celostátní deníky. Maltézská pomoc průběžně realizovala své dlouhodobé projekty. Jednalo se zejména o sociální aktivizaci seniorů, dětí a lidí se zdravotním postižením, dopravu dětí s postižením do školy a osobní asistenci. Ve všech těchto projektech nás doprovází poděkování těch, kterým pomáháme a uznání pracovníků sociálních odborů měst a krajů za obětavou činnost. Díky projektu osobní asistence zaměstnáváme v současnosti 17 osobních asistentek (na částečné úvazky). Celkový počet zaměstnanců byl v prosinci 21 32, z toho již zmíněných 17 asistentek. Řízení a veškerou administrativu společnosti realizují tři zaměstnanci centrální kanceláře, všichni ostatní jsou terénní sociální pracovníci a osobní asistentky, většinou pracující buď na zkrácené úvazky či na dohody o provedení práce. V rámci dobrovolnických projektů pro nás pracovalo 32 dobrovolníků z toho 24 dlouhodobě a celkem v roce 21 odpracovali hodin na nejrůznějších krátkodobých i dlouhodobých akcích a obsloužili přibližně 669 klientů. V osobní asistenci, která je poskytována našimi zaměstnanci (nikoliv dobrovolníky) jsme měli celkem 58 klientů u kterých jsme strávili dalších hodin. Vzhledem k téměř úplnému vymizení běžných i firemních dárců (díky ekonomické krizi), jsme se soustředili na projekty, které jsou podporovány ze stáních zdrojů. Díky tomu jsme zásadně omezili naše činnosti v oblasti zdravotní péče, která není dotována vůbec. Stejně tak to platí i pro další charitativní činnosti, které nejsou podporovány příspěvkami z nadací, grantů či dotací. Podařilo se získat finanční zdroje ze dvou velkých firem, ale opět pouze na spolufinancování dlouhodobých projektů podporovaných státem (doprava dětí, podpora dětí v sociálně ohrožených rodinách, sociální aktivizace seniorů a osob s postižením a osobní asistence). Rok 21 byl zahájen katastrofálním zemětřesením na Haiti. I naše organizace zaslala v rámci svých finančních možností finanční dar Mezinárodní Maltézské pomoci na pomoc obětem zemětřesení. Dne 2.3. v rámci Dne Kampy jsme zajistili pro návštěvníky prohlídku kostela s průvodcem a výklad historie Řádu Maltézských rytířů Maltézská pomoc, o.p.s. byla poctěna, když Pražské arcibiskupství nám svěřilo dne zdravotní dohled při inauguraci Msg. Dominika Duky arcibiskupem pražským v katedrále sv. Víta. Velkou akcí roku 21 byla velmi inspirativní přednáška předního evropského teologa profesora Pompey na téma Víra naděje a láska v charitativní činnosti, přednesená v Rytířském sále Velkopřevorského paláce za účasti Velkopřevora fra Karla Paara a dalších členů řádu. V květnu došlo k povodním na Moravě. Naši dobrovolníci pomáhali při odstraňování následků v obci Troubky (celkem 1 dobrovolníků). 6

8 V květnu jsme poskytli na základě rozhodnutí správní rady dar pěti dětských vozíků invalidním dětem na Ukrajině. V květnu jsme zapůjčili 41 vysoušečů do Maďarska na žádost tamní Maltézské pomoci při katastrofálních povodních proběhly dny Dobré vůle na Velehradě, o kterých podrobně informujeme na konci tohoto stručného přehledu. V srpnu pořádalo centrum Hradec Králové již tradičně letní tábor Zdislava pro děti ze sociálně slabých rodin. V říjnu navštívila Velmistra řádu v Římě parlamentní delegace v čele s předsedkyní parlamentu ČR paní Němcovou. Jako president Maltézské pomoci se jednání účastnil i Dr. B. Schwarzenberg. V prosinci jsme na žádost Německé Maltézské pomoci zajistili exkurzi studentů sociálních služeb a ošetřovatelek v domě s pečovatelskou službou v Praze, kde realizujeme sociální aktivizaci seniorů Od platí v České republice nový zákon o obecně prospěšných společnostech, který významným způsobem mění činnost těchto organizací. Během října a listopadu byla připravena nová zakládací listina společnosti tak, aby byla v souladu s novým zákonem, obdobně špitálník MUDr. J. Štrof a president společnosti Dr. B. Schwarzenberg připravili novelu statutu společnosti. Přehled účasti na dobrovolnických projektech v jednotlivých centrech Počet klientů Počet dobrovolníků Počet hodin celkem Mělník Praha Česká Lípa Karlovy Vary Olomouc Uherské Hradiště Otrokovice Brno Zdravotní dohled Velehrad 8 Již počítáni jinde 16 Celkem Naši největší akci na Velehradě zajišťují dobrovolníci z center Olomouc, Uherské Hradiště a Brno. 7

9 Přehled poskytovaných služeb osobní asistence Počet klientů Počet osobních as. Tržby od klientů (Kč) Mělník Praha Olomouc celkem Na Mělníku a v Praze jsme obsloužili více než dvojnásobný počet klientů než byl plánovaný. Dobrovolníci Maltézské pomoci pomáhali také v Troubkách postižených povodní. 8

10 V. POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1. Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené Místo poskytování služby: Praha, Karlovy Vary, Mělník, Brno, Olomouc, Uherské Hradiště, Otrokovice a Česká Lípa Definice služby Jedná se o terénní službu, která pomáhá zprostředkovávat kontakt se společenským prostředím, vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. Cílem poskytované služby je psychosociální pomoc seniorům a zdravotně postiženým osobám. Cílová skupina Do cílové skupiny spadají osoby osamocené nebo ohrožené sociálním vyloučením z důvodů svého stáří, zdravotního stavu nebo postižení. Popis služby Vyškolený a připravený dobrovolník pravidelně přichází za potřebnou osobou dané cílové skupiny, ať už do domácnosti nebo pobytového zařízení a zprostředkovává kontakt se společenským prostředím, provádí sociálně terapeutické činnosti v rámci přátelského kontaktu s uživatelem služby a pomáhá při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. Role dobrovolníka má v této službě povahu společníka, který podporuje uživatele sociální služby ve společenských aktivitách, do kterých by bez jeho přispění osoba nemohla vstoupit. Při uskutečňování našich služeb se snažíme o možnost navázání konkrétního vztahu mezi klientem a dobrovolníkem na základě osobního přístupu. Důležitým principem je křesťanská láska k bližnímu a křesťanská etika vycházející z činnosti a tradice Řádu Maltézských rytířů, který je zřizovatelem Maltézské pomoci, o.p.s.a který se stará o potřebné bez ohledu na rasu či náboženské vyznání. 2. Osobní asistence Místo poskytování služby: Praha, Mělník, Olomouc a příprava v Brně Definice služby Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a to pro jejich osobní rozvoj a seberealizaci. Osobní asistent je uživateli nápomocen při úkonech, které vzhledem k postižení není schopen sám zvládnout. Osobní asistent pomáhá uživatelům služby žít takovým způsobem života, jakým by žili, kdyby nebyli omezeni svým postižením. 9

11 Cílem je umožnit uživatelům v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti s možností aktivního plánování života ve smyslu rozvoje a uplatnění jejich schopností. Cílová skupina Cílovou skupinu tvoří lidé se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech. Jedná se především o seniory a osoby se zdravotním postižením. Služba osobní asistence zahrnuje osoby s tělesným, mentálním, zrakovým, sluchovým, duševním a kombinovaným postižením, kteří potřebují pomoc druhé osoby, aby mohli zůstat ve svém domácím prostředí. Popis služby Služba má terénní charakter a začíná kontaktem ze strany klienta, jeho rodiny, lékaře či jiných zainteresovaných o péči. Zájemce o službu je seznámen s podmínkami služby. Následuje osobní návštěva klienta a jeho pečujícího, kteří jsou podrobně seznámeni s podmínkami a průběhem služby, např. s pravidly vyřizování stížností, pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu apod. Tato služba nabízí: - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - pomoc při zajištění chodu domácnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - aktivizační činnosti Pracovníci osobní asistence jsou lidé, kteří mají adekvátní vzdělání k výkonu služby. Provoz je přizpůsoben charakteru potřeb cílové skupiny uživatelů na základě dohody. Služba je poskytována v čase, který je součástí obsahu dohody. 3. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Místo poskytování služby: Olomouc a Uherské Hradiště Definice služby Služba zahrnuje aktivizační činnosti jako nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte a zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity. Poskytování služby vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování dítěte, prostřednictvím sociálně terapeutické činnosti, která spočívá v nespecifické socioterapii osobním příkladem v kontextu přátelského vztahu. 1

12 Cílová skupina Cílovou skupinu jsou rodiny s dětmi, které jsou ohroženy sociálním vyčleněním. Popis služby Zprostředkovává kontakt s přirozeným společenským prostředím jako je vyhledávání, spoluúčast a doprovázení dětí na zájmové aktivity. Pomáhá při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, při vyřizování běžných záležitostí s ohledem na věk dítěte a zejména pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování dítěte mezi vrstevníky a okolní komunitu. 4. Podpora rodičů dětí se specifickým zdravotním postižením Místo poskytování služby: Olomouc Definice služby Služba zahrnuje aktivizaci a to jak dětí, tak i rodičů. Cílová skupina Rodiče dětí se specifickým zdravotním postižením. Popis služby Tento program si klade za cíl poskytnout oporu a pomoc rodičům dětí s postižením. Je rozložen ve dvou základních rovinách: - tvorba a organizace volnočasových aktivit pro tyto děti a podpora rodičů organizováním pravidelných podpůrných skupin - nabídka vzdělávání a zprostředkování potřebných informací Velkou roli zde hraje také vzájemné možné seznámení rodičů a výměna informací mezi nimi. Rodiče jsou zváni na pravidelná měsíční setkání, kde mohou sdílet své zkušenosti. Každý měsíc je zván také zajímavý host, který seznamuje s určitým tématem problematiky postižení jejich dítěte, ale i širších sociálních témat. Volnočasové aktivity, odlehčovací aktivity a doprovod na tyto aktivity jsou převážně zabezpečovány dobrovolníky, kteří musejí být dobře seznámeni s celou problematikou daného postižení dítěte. Výběr a zařazení dobrovolníka do programu probíhá obdobně jako v programu Pět P. Péče o postižené dítě je velmi náročná, a proto je každá pomoc vnímána ze strany rodičů velmi pozitivně. Možnosti zapojení jejich dětí s postižením do obvyklých volnočasových aktivit jsou velmi omezené, proto i naše služba, která hledá pomoc této cílové skupině, je velmi vyhledávána. 11

13 5. Průvodcovské a předčitatelské služby Projekt: Doprava dětí s postižením Místo poskytování služby: Středočeský kraj, Mělník a okolí Definice služby Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní služby, poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu zdravotního postižení. Služba nabízí transport osob s postižením do speciálních zařízení, škol a stacionářů a tak pomáhá zajistit jejich vzdělávání a další osobní rozvoj. Cílem poskytované sociální služby je umožnit uživatelům s postižením žít v rodině a zároveň navštěvovat školské zařízení a mít kontakt se sociálním prostředím. Dále pak odlehčit pečujícím o zdravotně postižené osoby a osoby se sníženou soběstačností formou transportu do speciálních škol, stacionářů, na jednorázové kulturní a rehabilitační aktivity. Cílová skupina Uživateli jsou děti s různými typy postižení (tělesné, smyslové, duševní a kombinované). Popis služby Služba má terénní charakter s poskytnutím průvodcovské služby transportu dětí s postižením do škol. Nabídka dopravy vznikla na základě poptávky rodičů dětí s postižením z obcí Mělnicka, kteří se díky nedostatečné hustotě příměstské dopravy nemohou včas dostat do školského zařízení a stacionáře. Vznikly dvě dopravní trasy: č. 1- Mělník Byšice Kozly Kojetice- Mělník Liběchov Chloumek Mělník, trasa č.2 Mělník- Kly Libiš Neratovice - Kojetice Měšice -Mělník. V návaznosti na dopravu do školy nabízí služba rodičům s postiženými dětmi i možnost transportu dětí na hypoterapii, rehabilitaci a společenské programy pro děti daného věku a postižení. Podmínky transportu jsou specifikovány v klientské smlouvě a týkají se přepravního řádu, podmínek převzetí a odevzdání dítěte, doby nahlášení absence klienta apod. Řidič dopravy je povinen vlastnit řidičský průkaz skupiny B a potvrzení o školení odborné způsobilosti řidiče. Doprovod uživatelů zajišťuje vyškolená asistentka. Služba je poskytována 12 měsíců v roce. Transport osob s postižením do speciálních škol probíhá každý všední den po dobu školního roku. Do stacionářů a jiných zařízení, na jednorázové akce dle potřeb cílové skupiny uživatelů na základě dohody, a to během celého roku. Transport poskytujeme tam i zpět vlastními automobily, které jsou speciálně upraveny pro převoz osob s postižením. Služba je poskytována v čase, který je součástí obsahu dohody. Celkem jsme vozili během roku 21 do školy 13 dětí. 12

14 6. Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny Místo poskytování služby: Olomouc Definice služby Jedná se o psychosociální podporu. Cílová skupina: Děti a mládež. Popis služby Dobrovolníci tohoto programu se zapojují do následujících činností: - Navštěvování a podpora dětí v Kojeneckém ústavu v Olomouci (věková kategorie od 1 roku do 3 let). - Navštěvování a podpora dětí v Dětském domově v Olomouci, ul. Dolní Hejčínská (věková kategorie od 3 do 6 let). Pro děti bylo uspořádáno osm zábavných půldenních akcí a byly doprovázeny při akcích domova (divadlo atd.). - Práce s dětmi a mládeží v nízkoprahovém zařízení Klub Zóna, ul. Střední Novosadská (věková kategorie od 7 do 2 let). - Práce s dětmi se zrakovým, sluchovým nebo kombinovaným postižením v rodinách 7. Dopisování s vězni Definice služby Jedná se o program prevence a zmírňování sociálně patologických jevů. Cílová skupina: Je určen pro osoby ve výkonu trestu odnětí svobody Popis služby Jedná se o naději na pozitivní ovlivnění a zvýšení motivace k opětovnému začlenění do života běžné společnosti po návratu z výkonu trestu, a to prostřednictvím pravidelného písemného kontaktu s dobrovolníkem. Spolupracujeme s Vězeňskou duchovenskou péčí, s Vazební věznicí v Olomouci a skrze ni i s dalšími vězeňskými zařízeními (Věznice Mírov, Vinařice, Všehrdy, Valdice, Ostrava aj.). Do programu se zapojilo 28 dobrovolníků, do poštovního boxu dorazilo 91 dopisů ze strany uvězněných, o službu nově projevilo zájem 3 uvězněných. 8. Vzdělávání seniorů a poradenství v oblasti moderních technologií Popis služby Základním cílem projektu bylo zlepšení dovedností seniorů v oblasti používání moderní techniky (práce na PC včetně ovládání internetu, používání platebních karet, bankomatů, mobilních telefonů, Skype, apod.). Dále rovněž získání informací k pořízení moderních technologií. Projekt se realizoval prostřednictvím kurzů a individuálního vzdělávání a poradenství. Hlavním finanční podporu zprostředkovalo Statutární město Olomouc, které rovněž zapůjčilo prostory a vybavení pro realizaci vzdělávacích kurzů. 13

15 Počty vyškolených účastníků: Individuální vzdělávání: účastníků) Počet školících hodin: 52 účastníků 1 účastníků (+ poradenství většině 177 hodin 9. Humanitární mikulášská sbírka Ve spolupráci se základními a mateřskými školami v Olomouci a okolí jsme opět uskutečnili mikulášskou humanitární sbírku Zkuste udělat zázrak staňte se Mikulášem, která byla určena pro sociálně slabší osoby, rodiny a děti v Olomouci a v oblasti Javornicka. Spolupracovali jsme s azylovými domy, Fondem ohrožených dětí a o. s. Ester. Celá akce byla zabezpečena pomocí praktikantů a dobrovolníků. 1. Zdravotnické dozory Místo poskytování služby: Česká republika Vzhledem k tomu, že Nestátní zdravotnické zařízení bylo dlouhodobě ztrátové a nelze na ně žádat o dotace, byl tento projekt utlumen. Zdravotnické dozory jsme poskytovali zásadně pouze pro církevní a humanitární akce, které se nějakým způsobem napojují na projekty Maltézské pomoci (například olympiáda zdravotně postižených dětí). Nejrozsáhlejší naší akci je poskytování zdravotnického dozoru během Dní dobré vůle na Velehradě. 11. Maltézská pomoc na Velehradě v roce 21 Letošní mezinárodní setkání vozíčkářů na Velehradě bylo již desáté a to byl důvod k větší slávě než jindy. Setkání bylo zahájeno konferencí pod záštitou předsedy senátu ČR, MUDr. Přemysla Sobotky, Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského a Velkopřevora fra Karla Paara dne 4.7. ráno. Na konferenci pořádané k desátému výročí vozíčkářů vystoupili mimo jiné prof. Heinrich Pompey, Dr. Bedřich Schwarzenberg, Ing. Tomáš Czernin, ThLic. Michal Umlauf a řada dalších přednášejících včetně našich klientů na vozíčcích, jejichž zástupci se konference účastnili. V 15. hodin byla v prostorách Katolického gymnasia Stojanov uspořádána vernisáž výstavy, na které byla presentována Maltézská pomoc. Vernisáž zahájil Ing. Jiří Juda, účastnili se též maltézští rytíři, v čele s panem velkopřevorem frá Karlem Paarem a presidentem Maltézské pomoci Dr. B. Schwarzenbergem. V 16. hodin se konala slavnostní mše svatá pro vozíčkáře, kterou sloužil Mons. Jan Graubner. Od 17. hodin se konalo vlastní setkání vozíčkářů, tradičně před základní školou na Velehradě. Setkání se osobně účastnil předseda senátu MUDr. P. Sobotka, paní Livie Klausová, manželka pana presidenta a samozřejmě všichni členové řádu Maltézských rytířů, kteří byli na Velehradu přítomni. Paní Livie Klausová se s řadou vozíčkářů zná osobně z předchozích setkání, takže setkání probíhalo velmi neformálně. Pohled na louku, plnou vozíčkářů a našich dobrovolníků (celkem jich bylo na Velehradě 95) nás naplňoval hrdostí na naši činnost. 14

16 12. Pomoc při povodních na Moravě V květnu došlo k povodním na Moravě. Naši dobrovolníci pomáhali při odstraňování následků v obci Troubky (celkem 1 dobrovolníků). Následně došlo k velikým záplavám v Maďarsku. Na žádost maďarské Maltézské pomoci jsme zapůjčili 41 vysoušečů na pomoc zaplaveným vesnicím. Zbylé vysoušeče byly v průběhu roku půjčovány na řešení individuálních problémů (nemocnice Pod Petřínem, Anglo-Americká univerzita, fara atd.) 13. Letní tábor Místo konání: Orlické hory Organizátor: Centrum Hradec Králové Zorganizovali jsme dětský letní tábor Zdislava 21, který se konal ve dnech 25. července až 8. srpna 21 v Mastech u Dobrušky a zúčastnilo se ho celkem 13 dětí, děvčata i chlapci. Tábor byl určen především pro děti ze sociálně slabých rodin, proto byla část nákladů hrazena ze sponzorských darů. 14. Maltézský bazar Místo konání: Praha Maltézská pomoc, o.p.s. centrum Praha v roce 27 zahájila tradici Maltézských bazarů, jejichž výtěžek podporuje aktivity centra. V roce 21 jsme pokračovali v pořádání dobročinných bazarů v prostorách Velkopřevorského paláce v Praze. Zorganizovali jsme jarní a vánoční bazar, na kterém se setkala většina našich spolupracovníků a dobrovolníků. Maltézská pomoc organizovala již 1. Mezinárodní setkání vozíčkářů na Velehradě 15

17 Poděkování za pomoc a podporu Srdečně děkujeme za materiální pomoc, podporu a spolupráci: Ministerstvu práce a sociálních věcí, Krajským úřadům Středočeského, Olomouckého a Zlínského kraje, Magistrátu HM Praha, Městským částem Praha 1 a Praha 2, Městům Olomouc, Neratovice a Mělník, Malteser Hilfsdienst MHD, Nadaci ČEZ, Nadaci Děti-kultura-sport, Nadaci VIA Fond T-mobile a dále dárcům panu Bedřichu Schwarzenbergovi, firmám AVAST Software, ČEPS, Petarda Production, Teplo Neratovice, advokátní kanceláři PRK Partners, panu Lukasovi, Stanislavu Kosíkovi, paní Smržové a Vegrichtové, Suverénnímu řádu Maltézských rytířů, Arcibiskupství olomouckému. Za obětavou pomoc při dobročinných bazarech děkujeme paní Petře Sternbergové a Lucii Marešové, Haně Vernerové za administraci ekonomiky a Václavu Obadálkovi za správu internetových stránek. Děkujeme všem drobným dárcům, kteří pravidelně přispívají menšími částkami, děkujeme stovkám dobrovolníků, kteří věnovali svůj čas práci pro potřebné. Za spolupráci děkujeme domům s pečovatelskou službou, domovům pro seniory, o.s. Život 9 a ostatním spolupracujícím pracujícím organizacím. 16

18 17

19 18

20 19

21 2

22 21

23 22

24 23

25 24

26 25

27 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ROZVAHOVÝ DEN: ÚČETNÍ OBDOBÍ Údaje jsou uváděny v tis. Kč OBECNÉ ÚDAJE (1) Popis účetní jednotky Účetní jednotka (neziskový sektor): Maltézská pomoc, o.p.s. Registrace: Datum vzniku: Sídlo: Lázeňská 2, Praha 1 Právní forma: obecně prospěšná společnosti IČ: Hlavní předmět činnosti a poslání: - sociální a charitativní pomoc sociálně potřebným, - pomoc rodinám pečujícím o nemocné s Alzheimerovou nemocí, - osobní asistence - sociálně aktivizační programy pro rodiny s dětmi - organizování mimoškolních aktivit dětí, zejména z dětských domovů. Statutární orgán k rozvahovému dni: Správní rada Dr. Bedřich Schwarzenberg předseda, prezident Maltézské pomoci Michael Rainey Bc. Dana Mikulášová Ing. Stanislav Kosík MUDr. Jaroslav Eliáš Ing. Tomáš Czernin Kontrolní orgán k rozvahovému dni: Dozorčí rada Doc. MUDr. Jaroslav Ort, CSc. Doc. MUDr. Petr Hach, CSc. 26

28 MUDr. Jaroslav Štrof, CSc. Informace o vkladech do jmění: Zřizovatel: Suverénní řád maltézských rytířů České velkopřevorství IČ: , Lázeňská 4, 118 Praha 1 Společnosti nemá organizační jednotky s právní subjektivitou. Činnost je řízena prostřednictvím centrální kanceláře v sídle společnosti v Praze. Dále má společnost kanceláře na těchto adresách: Centrální kancelář Praha poštovní adresa: Lázeňská 2, 118 Praha 1 telefon: Centrum Praha poštovní adresa: Lázeňská 2, 118 Praha 1 telefon: vedoucí centra: Hana Šimková Centrum Brno poštovní adresa: Bratislavská 2/183, 62 Brno telefon: vedoucí centra: MUDr. René Caha Centrum Hradec Králové poštovní adresa: Zámek, Dymokury telefon: vedoucí centra: Dr. Ursula Czernin Centrum Karlovy Vary poštovní adresa: Lázeňská 2, 118 Praha 1 telefon: vedoucí centra: Terezie Koch Centrum Mělník poštovní adresa: Náměstí Míru 54, Mělník telefon: telefon: vedoucí centra: Hana Šimková 27

29 Centrum Česká Lípa poštovní adresa: Dubická 2189, Česká Lípa, areál Farní charity telefon: vedoucí centra: Hana Denizová Centrum Olomouc poštovní adresa: Wurmova 6, P.O.Box 179, Olomouc telefon: telefon: vedoucí centra: ThLic. Michal Umlauf Centrum Uherské Hradiště poštovní adresa: Na Stavidle 1266, Uherské Hradiště telefon: vedoucí centra: ThLic. Michal Umlauf Centrum Otrokovice poštovní adresa: Nivy 283, Otrokovice telefon: vedoucí centra: ThLic. Michal Umlauf (2) Průměrný počet zaměstnanců během účetního období a výše osobních nákladů a výše stanovených odměn a funkčních požitků za účetní období členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou, z titulu jejich funkce, jakož i o výši vzniklých nebo smluvně sjednaných závazků ohledně požitků bývalých členů těchto orgánů, s uvedením celkové výše pro každou kategorii členů, Ukazatel Celkem z toho řídící pracovníci Průměrný počet zaměstnanců: (všechny pracovní poměry) 27 1 Osobní náklady (včetně pojištění): Odměny členů statutárních orgánů Odměny členů kontrolních orgánů Závazky a požitky dle kategorií 28

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ROZVAHOVÝ DEN: 31.12. 212 ÚČETNÍ OBDOBÍ 1.1. 212-31.12. 212 Údaje jsou uváděny v Kč (1) Popis účetní jednotky OBECNÉ ÚDAJE Účetní jednotka (neziskový sektor): Centrum pro výzkum

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce za účetní období 1. 1. 2012 31. 12. 2012 Veškeré hodnotové údaje jsou uváděny v tisících Kč. 1 Obecné informace 1.1 Popis účetní jednotky Název Společenství vlastníků jednotek

Více

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Korporace Ústav nezávislé žurnalistiky, z.ú.

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Korporace Ústav nezávislé žurnalistiky, z.ú. Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Obsah přílohy Podle 29 a 3 vyhlášky č. 54/22 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 3. Výše a povaha

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu

Příloha v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu Příloha v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu Obsah přílohy Podle 29 a 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 3.Účetní

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

Příloha k účetní závěrce Rozvahový den: 31. 12. 2010 (údaje jsou uváděny v korunách) AMELIE, o. s.

Příloha k účetní závěrce Rozvahový den: 31. 12. 2010 (údaje jsou uváděny v korunách) AMELIE, o. s. Příloha k účetní závěrce Rozvahový den: 31. 12. 2010 (údaje jsou uváděny v korunách) AMELIE, o. s. Registrace: Ministerstvo vnitra dne 22. 12. 2006 č. 27052141 Sídlo: Praha IČ: 27052141 právní forma: občanské

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Příloha k účetní závěrce 2008

Příloha k účetní závěrce 2008 Příloha k účetní závěrce 2008 A. Popis účetní jednotky Účetní jednotka: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Sídlo: Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1 IČ: 68378076 DIČ: Právní forma: CZ68378076 Rozvahový den:

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha k účetní závěrce XXX, spolek k x

Příloha k účetní závěrce XXX, spolek k x Příloha k účetní závěrce Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

ÚSTAV PRO ČESKOU LITERATURU AV ČR, V. V. I. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

ÚSTAV PRO ČESKOU LITERATURU AV ČR, V. V. I. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 ÚSTAV PRO ČESKOU LITERATURU AV ČR, V. V. I. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 [přílohy] Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Na Florenci 3/1420 IČ: 68378068 ÚČL AV ČR, v. v. i. OBSAH I Zpráva auditora o ověření

Více

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

DOMA BEZ OBAV DOMA BEZ OBAV Revoluční 1003/3 Praha 1 110 00 ču 107-4810960247/0100 wwwkrasapomociopscz Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb Výkaz

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Č e s k á j e z d e c k á f e d e r a c e

Č e s k á j e z d e c k á f e d e r a c e Č e s k á j e z d e c k á f e d e r a c e Sídlo: Zátopkova 100/2, P.O.Box 40,160 17 Praha 6 Strahov IČ: 48549886 Tel: +420 242 429 244 Fax: +420 242 429 257 E-mail: Datová schránka: info@cjf.cz 2vcann5

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Příloha k účetní závěrce k

Příloha k účetní závěrce k Název: Česká jezdecká federace Sídlo: Zátopkova 100/2, P.O.Box 40,160 17 Praha 6 Strahov IČ: 48549886 Tel: +420 242 429 244 Fax: +420 242 429 257 E-mail: info@cjf.cz Datová schránka: 2vcann5 Příloha k

Více

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v nevýdělečných organizacích dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví nevýdělečných organizací Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Korporace AXONIA, a.s. Ke dni 31.12.2015 Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných korporacích

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT... 5

Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT... 5 Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Příloha roční účetní závěrky sestavené ke dni

Příloha roční účetní závěrky sestavené ke dni Příloha roční účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2009 Čl. 1 Informace o účetní jednotce Název účetní jednotky : sídlo : Vodárenské sdružení obcí Halže Žďárská 187, Halže 347 01 Tachov Identifikační

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva 2015 Obsah Úvodní slovo VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 3 A Základní údaje o akciové společnosti C Údaje o cenných papírech B Údaje o základním kapitálu 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 5 D

Více

Společenství vlastníků jednotek Jeseniova Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2015

Společenství vlastníků jednotek Jeseniova Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2015 Společenství vlastníků jednotek Jeseniova 2852 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Příloha tvořící součást účetní závěrky 2015 1. Popis účetní jednotky Příloha k účetní závěrce za

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Tradičně sloužit, Profesionálně pomáhat

Tradičně sloužit, Profesionálně pomáhat VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Maltézská pomoc, o.p.s. Tradičně sloužit, Profesionálně pomáhat Maltézská pomoc, o.p.s. Tým dobrovolníků Maltézské pomoci pomáhá organizovat Mezinárodní sraz vozíčkářů na Velehradě

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Příloha k účetní závěrce podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb. za rok 2016

Příloha k účetní závěrce podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb. za rok 2016 Příloha k účetní závěrce podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb. za rok 2016 Základní údaje : Odstavec 1 Název společnosti: Technické služby Lanškroun, s.r.o. Identifikační číslo osoby: 25951459 Sídlo společnosti:

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s.

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2010 Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. 1. Název, sídlo a obecné údaje Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Moravská Ostrava, 28.

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Fyzické a právnické osoby, které se podílejí 20 a více % na základním kapitálu účetní jednotky s uvedením výše vkladu v procentech: nemáme

Fyzické a právnické osoby, které se podílejí 20 a více % na základním kapitálu účetní jednotky s uvedením výše vkladu v procentech: nemáme PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2015 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni

Příloha k účetní závěrce ke dni Collegium Marianum Týnská škola s.r.o. Vodičkova 700/32, Nové Město, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2013 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská škola s.r.o.

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou Příloha účetní závěrky rok končící 31. prosincem 2008 (v tisících Kč)

Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou Příloha účetní závěrky rok končící 31. prosincem 2008 (v tisících Kč) 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika nadace Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou (dále jen nadace ) byla založena zakládací listinou dne 17. června 1993 těmito zakladateli:

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2015 (v celých tisících Kč) IČ 40 23 19 09 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce za období od do

Příloha k účetní závěrce za období od do DKM Moravia a.s. Masarykovo nám. 142/10 664 64 Dolní Kounice IČ: 25544543 Příloha k účetní závěrce za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 Společnost DKM Moravia a. s. vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Gastroslužby, a.s. k

Příloha k účetní závěrce společnosti Gastroslužby, a.s. k Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., Dvořákova 21/2924, Znojmo IČ , CZ Zapsán v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 864

AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., Dvořákova 21/2924, Znojmo IČ , CZ Zapsán v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 864 AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., Dvořákova 21/2924,669 02 Znojmo IČ 46902180, CZ46902180 Zapsán v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 864 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Za účetní období od 1. 1. 2013 do 31.

Více

P E V N O S T P O Z N Á N Í P E V N O S T P O Z N Á N Í 2 3

P E V N O S T P O Z N Á N Í P E V N O S T P O Z N Á N Í 2 3 PEVNOST POZNÁNÍ 2 3 4 5 IQLANDIA, Liberec 498 Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové 62 2 Techmania Science Center, Plzeň 217 574 Pevnost poznání, Olomouc 8 94 Planetárium Ostrava 125 762 PEVNOST POZNÁNÍ

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosince 216 ( údaje jsou vyčísleny v celých tisících Kč ) sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka.

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. Výroční zpráva 2014 Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. a) Předseda správní rady: Renzová Vendula b) Členové správní rady: Kačírková Hana Dušková

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných korporacích 3. Zaměstnanci korporace, osobní náklady 4. Půjčky, úvěry

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Společnosti Zemědělské družstvo vlastníků Hodíškov Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Školičky, s.r.o.

Příloha k účetní závěrce společnosti Školičky, s.r.o. Příloha k závěrce Školičky, s.r.o. k 31. 3. 2017 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch písemností jednotky

Více