VÝROČNÍ ZPRÁVA Maltézská pomoc, o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Maltézská pomoc, o.p.s."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 21 Maltézská pomoc, o.p.s. 1

2 SLOVO PREZIDENTA Vážený čtenáři, Česká republika prožila v roce 21 významné politické a hospodářské změny. Naše zem si uvědomila, že nás očekávají zkrácené státní dotace a snížené dary ze strany soukromníků a firem. Pro naši Maltézskou pomoc to znamenalo základní organizační změny pro nastávající rok 211. Na jedné straně jsme se museli zaměřit na sociální služby, které jsou významně podporovány státem a jsou tedy finančně samonosné, jinak bychom, tak jako mnoho obdobných organizací pomalu zanikali díky nedostatku financí. Na druhé straně změna zákona o obecně prospěšných společnostech zcela zásadně změnila působnost správních rad se záměrem zlepšit a zefektivnit operativní řízení společností. Jedná se o posílení pravomocí ředitelů s tím, že správní rada se zaměří na otázky strategických koncepcí společnosti, nikoliv na aktuální řízení. Dnes si již můžeme oddechnout, protože jsme se s těmito úkoly vyrovnali. Děkuji všem, kteří na tom houževnatě spolupracovali. Opět děkuji všem sponzorům za jejich vstřícnost během roku 21 (zejména firmám ČEZ a ČEPS), kteří tyto základní změny svými dotacemi podpořili. Končím s prosbou aby jste všichni nás podporovali jako dosud a hlavně ve Vaší modlitbě zahrnuli. Bedřich Schwarzenberg Maltézská pomoc, prezident 1

3 I. POSLÁNÍ A CÍLE HISTORICKÉ POSLÁNÍ Maltézská pomoc, o.p.s., byla založena Suverénním řádem Maltézských rytířů Českým velkopřevorstvím jako jediným zakladatelem. Jako charitativní a humanitární organizace katolického Suverénního řádu Maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 9leté tradici pomoci trpícím. Hlavní činností Maltézské pomoci, o.p.s. je pomoc potřebným na území České republiky. Poslání Maltézské pomoci je vyjádřeno mottem: Tradičně sloužit, profesionálně pomáhat. Maltézská pomoc o.p.s. je součástí nejstarší charitativní organizace na světě a snaží se, v rámci svých skromných možností, účastnit moderních humanitárních aktivit Řádu, realizovaných ve více než 11 zemích celého světa od Severní Ameriky přes Střední Východ po Austrálii. CÍLE Základním cílem Maltézské pomoci je služba trpícím a potřebným v duchu křesťanské lásky k bližnímu. Výsledkem naší činnosti je pomoc osobám při začleňování se do života společnosti v rámci fyzických i psychických možností konkrétního jedince. Chceme v rámci možností omezit sociální izolaci našich klientů. Služby poskytujeme v prostředí, které je klientovi blízké a není pro něj nepříjemné. Součástí našich služeb je rovněž osobní asistence. Všechny služby jsou poskytovány na území České republiky a zvláštně v oblastech kde stávající služby jiných organizací nám poskytují možnost je doplnit. Maltézská pomoc pečuje o mládež, nemocné, zraněné, vozíčkáře, děti z dětských domovů, opuštěné staré lidi, vězně, chudé rodiny, děti s kombinovaným postižením, handicapované poutníky, lidi postižené přírodními katastrofami a pomáhá osobám starajícím se o příbuzné postižené Alzheimerovou chorobou, 2

4 II. CÍLOVÉ SKUPINY Maltézská pomoc, o.p.s. pomáhá následujícím cílovým skupinám: Dětem děti ze sociálně slabých rodin, pro které chystáme dětské tábory a pravidelně s nimi trávíme volný čas děti ze sociálně vyčleněných rodin, pomocí terénních služeb se snažíme o jejich začlenění do ostatní společnosti děti s kombinovaným postižením, jejichž rodinám se snažíme odlehčit tím, že vozíme děti denně do speciálních škol, které jim poskytují adekvátní vzdělání Seniorům opuštěné staré lidi žijící v domovech seniorů i doma, které pravidelně navštěvují maltézští dobrovolníci a pomáhají jim tak znovu se zapojit do života a aktivně trávit stáří prostřednictvím osobní asistence umožňujeme seniorům oddálit jejich odchod z jejich domácího prostředí do pobytových zařízení či ústavů lidi starající se o příbuzné nemocné Alzheimerovou chorobou, kterým se dobrovolníci a asistentky snaží ulehčit každodenní péči o blízké Zraněným a lidem se zdravotním postižením poskytování první pomoci na církevních a humanitárních akcích lidi s pohybovým postižením, kterým dobrovolníci pomáhají v domácnosti, vyplňují různými aktivitami jejich volný čas (mezinárodní sraz vozíčkářů na Velehradě), navštěvují kulturní akce a organizují pro ně duchovní program Lidem postiženým katastrofami lidi postižené přírodními katastrofami, kterým poskytujeme podle našich možností humanitární pomoc prostřednictvím dobrovolníků a zaměstnanců (již od roku založení v roce 22 pomoc při povodních v Čechách i na Moravě, poslední pomoc třeba v r. 21 Troubky na Olomoucku). Lidem ve výkonu trestu osamělé osoby ve výkonu trestu, kterým prostřednictvím dopisů dobrovolníci pomáhají překonat nelehké chvíle ve výkonu trestu 3

5 III. ÚDAJE O MALTÉZSKÉ POMOCI, O.P.S. Organizační struktura Správní rada Dr. Bedřich Schwarzenberg předseda, prezident Maltézské pomoci (od ) Bc. Dana Mikulášová (od ) Michael Rainey (od ) Ing. Tomáš Czernin (od ) MUDr. Jaroslav Eliáš (do ) Ing. Stanislav Kosík (od ) Dozorčí rada Doc. MUDr. Jaroslav Ort, CSc. (od ) Doc. MUDr. Petr Hach, CSc. (od ) MUDr. Jaroslav Štrof, CSc. (od ) Ředitel Ing. Jiří Juda Finanční ředitel neobsazeno Projektový manažer Mgr. Michal Šimko Vedoucí centrální kanceláře Šárka Čechová Ekonomický poradce, dobrovolník Ing. Hana Vernerová Adresa Centrální kanceláře Maltézské pomoci Maltézská pomoc, o.p.s. Velkopřevorský palác Lázeňská Praha 1 Malá Strana Telefon do Centrální kanceláře Maltézské pomoci

6 Web IČ Bankovní spojení /3, ČSOB, pobočka Lazarská ul. Praha 1 IBAN CZ BIC CEKOC ZPP Chod Maltézské pomoci, o.p.s. řídí centrální kancelář se sídlem v Praze. Ta zřizuje a koordinuje chod 9 center (Praha, Mělník, Česká Lípa, Olomouc, Uherské Hradiště, Otrokovice, Hradec Králové, Brno, Karlovy Vary). Jednotlivá centra řídí vedoucí centra, který má na starosti chod jednotlivých projektů. Účetnictví a mzdové účetnictví celé organizace je zajišťováno externě. Vedení regionálních center Praha Mgr. Hana Šimková Mělník Mgr. Hana Šimková Česká Lípa Bc. Hana Denizová Olomouc Th Lic. Michal Umlauf Uherské Hradiště Th Lic. Michal Umlauf Otrokovice Th Lic. Michal Umlauf Hradec Králové Dr. Ursula Czernin Brno MUDr. René Caha Karlovy Vary Terezie Kochová Maltézská pomoc také spolupracuje se sesterskou organizací Českou maltézskou pomocí o.p.s., se sídlem v Českých Budějovicích. 5

7 IV. UDÁLOSTI ROKU 21 Vedení společnosti se podařilo zajistit i v době krize takové množství finančních prostředků, že nebylo nutné omezovat jednotlivé projekty, dokonce se podařilo rozvíjet a intenzifikovat naši činnost v projektu osobní asistence. Snažíme se naši činnost prezentovat na veřejnosti. Vedoucí center Mělník a Praha paní Šimkové se podařilo dvakrát vystoupit v celostátním rozhlasovém vysílání, z toho v prosinci 21 v půlhodinovém živém rozhovoru, který měl značnou odezvu. Obdobně se to podařilo i vedoucímu centra Olomouc p. Umlaufovi a centra Česká Lípa paní Denizové. Více než desetkráte o nás psaly jak místní tak celostátní deníky. Maltézská pomoc průběžně realizovala své dlouhodobé projekty. Jednalo se zejména o sociální aktivizaci seniorů, dětí a lidí se zdravotním postižením, dopravu dětí s postižením do školy a osobní asistenci. Ve všech těchto projektech nás doprovází poděkování těch, kterým pomáháme a uznání pracovníků sociálních odborů měst a krajů za obětavou činnost. Díky projektu osobní asistence zaměstnáváme v současnosti 17 osobních asistentek (na částečné úvazky). Celkový počet zaměstnanců byl v prosinci 21 32, z toho již zmíněných 17 asistentek. Řízení a veškerou administrativu společnosti realizují tři zaměstnanci centrální kanceláře, všichni ostatní jsou terénní sociální pracovníci a osobní asistentky, většinou pracující buď na zkrácené úvazky či na dohody o provedení práce. V rámci dobrovolnických projektů pro nás pracovalo 32 dobrovolníků z toho 24 dlouhodobě a celkem v roce 21 odpracovali hodin na nejrůznějších krátkodobých i dlouhodobých akcích a obsloužili přibližně 669 klientů. V osobní asistenci, která je poskytována našimi zaměstnanci (nikoliv dobrovolníky) jsme měli celkem 58 klientů u kterých jsme strávili dalších hodin. Vzhledem k téměř úplnému vymizení běžných i firemních dárců (díky ekonomické krizi), jsme se soustředili na projekty, které jsou podporovány ze stáních zdrojů. Díky tomu jsme zásadně omezili naše činnosti v oblasti zdravotní péče, která není dotována vůbec. Stejně tak to platí i pro další charitativní činnosti, které nejsou podporovány příspěvkami z nadací, grantů či dotací. Podařilo se získat finanční zdroje ze dvou velkých firem, ale opět pouze na spolufinancování dlouhodobých projektů podporovaných státem (doprava dětí, podpora dětí v sociálně ohrožených rodinách, sociální aktivizace seniorů a osob s postižením a osobní asistence). Rok 21 byl zahájen katastrofálním zemětřesením na Haiti. I naše organizace zaslala v rámci svých finančních možností finanční dar Mezinárodní Maltézské pomoci na pomoc obětem zemětřesení. Dne 2.3. v rámci Dne Kampy jsme zajistili pro návštěvníky prohlídku kostela s průvodcem a výklad historie Řádu Maltézských rytířů Maltézská pomoc, o.p.s. byla poctěna, když Pražské arcibiskupství nám svěřilo dne zdravotní dohled při inauguraci Msg. Dominika Duky arcibiskupem pražským v katedrále sv. Víta. Velkou akcí roku 21 byla velmi inspirativní přednáška předního evropského teologa profesora Pompey na téma Víra naděje a láska v charitativní činnosti, přednesená v Rytířském sále Velkopřevorského paláce za účasti Velkopřevora fra Karla Paara a dalších členů řádu. V květnu došlo k povodním na Moravě. Naši dobrovolníci pomáhali při odstraňování následků v obci Troubky (celkem 1 dobrovolníků). 6

8 V květnu jsme poskytli na základě rozhodnutí správní rady dar pěti dětských vozíků invalidním dětem na Ukrajině. V květnu jsme zapůjčili 41 vysoušečů do Maďarska na žádost tamní Maltézské pomoci při katastrofálních povodních proběhly dny Dobré vůle na Velehradě, o kterých podrobně informujeme na konci tohoto stručného přehledu. V srpnu pořádalo centrum Hradec Králové již tradičně letní tábor Zdislava pro děti ze sociálně slabých rodin. V říjnu navštívila Velmistra řádu v Římě parlamentní delegace v čele s předsedkyní parlamentu ČR paní Němcovou. Jako president Maltézské pomoci se jednání účastnil i Dr. B. Schwarzenberg. V prosinci jsme na žádost Německé Maltézské pomoci zajistili exkurzi studentů sociálních služeb a ošetřovatelek v domě s pečovatelskou službou v Praze, kde realizujeme sociální aktivizaci seniorů Od platí v České republice nový zákon o obecně prospěšných společnostech, který významným způsobem mění činnost těchto organizací. Během října a listopadu byla připravena nová zakládací listina společnosti tak, aby byla v souladu s novým zákonem, obdobně špitálník MUDr. J. Štrof a president společnosti Dr. B. Schwarzenberg připravili novelu statutu společnosti. Přehled účasti na dobrovolnických projektech v jednotlivých centrech Počet klientů Počet dobrovolníků Počet hodin celkem Mělník Praha Česká Lípa Karlovy Vary Olomouc Uherské Hradiště Otrokovice Brno Zdravotní dohled Velehrad 8 Již počítáni jinde 16 Celkem Naši největší akci na Velehradě zajišťují dobrovolníci z center Olomouc, Uherské Hradiště a Brno. 7

9 Přehled poskytovaných služeb osobní asistence Počet klientů Počet osobních as. Tržby od klientů (Kč) Mělník Praha Olomouc celkem Na Mělníku a v Praze jsme obsloužili více než dvojnásobný počet klientů než byl plánovaný. Dobrovolníci Maltézské pomoci pomáhali také v Troubkách postižených povodní. 8

10 V. POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1. Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené Místo poskytování služby: Praha, Karlovy Vary, Mělník, Brno, Olomouc, Uherské Hradiště, Otrokovice a Česká Lípa Definice služby Jedná se o terénní službu, která pomáhá zprostředkovávat kontakt se společenským prostředím, vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. Cílem poskytované služby je psychosociální pomoc seniorům a zdravotně postiženým osobám. Cílová skupina Do cílové skupiny spadají osoby osamocené nebo ohrožené sociálním vyloučením z důvodů svého stáří, zdravotního stavu nebo postižení. Popis služby Vyškolený a připravený dobrovolník pravidelně přichází za potřebnou osobou dané cílové skupiny, ať už do domácnosti nebo pobytového zařízení a zprostředkovává kontakt se společenským prostředím, provádí sociálně terapeutické činnosti v rámci přátelského kontaktu s uživatelem služby a pomáhá při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. Role dobrovolníka má v této službě povahu společníka, který podporuje uživatele sociální služby ve společenských aktivitách, do kterých by bez jeho přispění osoba nemohla vstoupit. Při uskutečňování našich služeb se snažíme o možnost navázání konkrétního vztahu mezi klientem a dobrovolníkem na základě osobního přístupu. Důležitým principem je křesťanská láska k bližnímu a křesťanská etika vycházející z činnosti a tradice Řádu Maltézských rytířů, který je zřizovatelem Maltézské pomoci, o.p.s.a který se stará o potřebné bez ohledu na rasu či náboženské vyznání. 2. Osobní asistence Místo poskytování služby: Praha, Mělník, Olomouc a příprava v Brně Definice služby Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a to pro jejich osobní rozvoj a seberealizaci. Osobní asistent je uživateli nápomocen při úkonech, které vzhledem k postižení není schopen sám zvládnout. Osobní asistent pomáhá uživatelům služby žít takovým způsobem života, jakým by žili, kdyby nebyli omezeni svým postižením. 9

11 Cílem je umožnit uživatelům v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti s možností aktivního plánování života ve smyslu rozvoje a uplatnění jejich schopností. Cílová skupina Cílovou skupinu tvoří lidé se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech. Jedná se především o seniory a osoby se zdravotním postižením. Služba osobní asistence zahrnuje osoby s tělesným, mentálním, zrakovým, sluchovým, duševním a kombinovaným postižením, kteří potřebují pomoc druhé osoby, aby mohli zůstat ve svém domácím prostředí. Popis služby Služba má terénní charakter a začíná kontaktem ze strany klienta, jeho rodiny, lékaře či jiných zainteresovaných o péči. Zájemce o službu je seznámen s podmínkami služby. Následuje osobní návštěva klienta a jeho pečujícího, kteří jsou podrobně seznámeni s podmínkami a průběhem služby, např. s pravidly vyřizování stížností, pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu apod. Tato služba nabízí: - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - pomoc při zajištění chodu domácnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - aktivizační činnosti Pracovníci osobní asistence jsou lidé, kteří mají adekvátní vzdělání k výkonu služby. Provoz je přizpůsoben charakteru potřeb cílové skupiny uživatelů na základě dohody. Služba je poskytována v čase, který je součástí obsahu dohody. 3. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Místo poskytování služby: Olomouc a Uherské Hradiště Definice služby Služba zahrnuje aktivizační činnosti jako nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte a zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity. Poskytování služby vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování dítěte, prostřednictvím sociálně terapeutické činnosti, která spočívá v nespecifické socioterapii osobním příkladem v kontextu přátelského vztahu. 1

12 Cílová skupina Cílovou skupinu jsou rodiny s dětmi, které jsou ohroženy sociálním vyčleněním. Popis služby Zprostředkovává kontakt s přirozeným společenským prostředím jako je vyhledávání, spoluúčast a doprovázení dětí na zájmové aktivity. Pomáhá při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, při vyřizování běžných záležitostí s ohledem na věk dítěte a zejména pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování dítěte mezi vrstevníky a okolní komunitu. 4. Podpora rodičů dětí se specifickým zdravotním postižením Místo poskytování služby: Olomouc Definice služby Služba zahrnuje aktivizaci a to jak dětí, tak i rodičů. Cílová skupina Rodiče dětí se specifickým zdravotním postižením. Popis služby Tento program si klade za cíl poskytnout oporu a pomoc rodičům dětí s postižením. Je rozložen ve dvou základních rovinách: - tvorba a organizace volnočasových aktivit pro tyto děti a podpora rodičů organizováním pravidelných podpůrných skupin - nabídka vzdělávání a zprostředkování potřebných informací Velkou roli zde hraje také vzájemné možné seznámení rodičů a výměna informací mezi nimi. Rodiče jsou zváni na pravidelná měsíční setkání, kde mohou sdílet své zkušenosti. Každý měsíc je zván také zajímavý host, který seznamuje s určitým tématem problematiky postižení jejich dítěte, ale i širších sociálních témat. Volnočasové aktivity, odlehčovací aktivity a doprovod na tyto aktivity jsou převážně zabezpečovány dobrovolníky, kteří musejí být dobře seznámeni s celou problematikou daného postižení dítěte. Výběr a zařazení dobrovolníka do programu probíhá obdobně jako v programu Pět P. Péče o postižené dítě je velmi náročná, a proto je každá pomoc vnímána ze strany rodičů velmi pozitivně. Možnosti zapojení jejich dětí s postižením do obvyklých volnočasových aktivit jsou velmi omezené, proto i naše služba, která hledá pomoc této cílové skupině, je velmi vyhledávána. 11

13 5. Průvodcovské a předčitatelské služby Projekt: Doprava dětí s postižením Místo poskytování služby: Středočeský kraj, Mělník a okolí Definice služby Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní služby, poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu zdravotního postižení. Služba nabízí transport osob s postižením do speciálních zařízení, škol a stacionářů a tak pomáhá zajistit jejich vzdělávání a další osobní rozvoj. Cílem poskytované sociální služby je umožnit uživatelům s postižením žít v rodině a zároveň navštěvovat školské zařízení a mít kontakt se sociálním prostředím. Dále pak odlehčit pečujícím o zdravotně postižené osoby a osoby se sníženou soběstačností formou transportu do speciálních škol, stacionářů, na jednorázové kulturní a rehabilitační aktivity. Cílová skupina Uživateli jsou děti s různými typy postižení (tělesné, smyslové, duševní a kombinované). Popis služby Služba má terénní charakter s poskytnutím průvodcovské služby transportu dětí s postižením do škol. Nabídka dopravy vznikla na základě poptávky rodičů dětí s postižením z obcí Mělnicka, kteří se díky nedostatečné hustotě příměstské dopravy nemohou včas dostat do školského zařízení a stacionáře. Vznikly dvě dopravní trasy: č. 1- Mělník Byšice Kozly Kojetice- Mělník Liběchov Chloumek Mělník, trasa č.2 Mělník- Kly Libiš Neratovice - Kojetice Měšice -Mělník. V návaznosti na dopravu do školy nabízí služba rodičům s postiženými dětmi i možnost transportu dětí na hypoterapii, rehabilitaci a společenské programy pro děti daného věku a postižení. Podmínky transportu jsou specifikovány v klientské smlouvě a týkají se přepravního řádu, podmínek převzetí a odevzdání dítěte, doby nahlášení absence klienta apod. Řidič dopravy je povinen vlastnit řidičský průkaz skupiny B a potvrzení o školení odborné způsobilosti řidiče. Doprovod uživatelů zajišťuje vyškolená asistentka. Služba je poskytována 12 měsíců v roce. Transport osob s postižením do speciálních škol probíhá každý všední den po dobu školního roku. Do stacionářů a jiných zařízení, na jednorázové akce dle potřeb cílové skupiny uživatelů na základě dohody, a to během celého roku. Transport poskytujeme tam i zpět vlastními automobily, které jsou speciálně upraveny pro převoz osob s postižením. Služba je poskytována v čase, který je součástí obsahu dohody. Celkem jsme vozili během roku 21 do školy 13 dětí. 12

14 6. Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny Místo poskytování služby: Olomouc Definice služby Jedná se o psychosociální podporu. Cílová skupina: Děti a mládež. Popis služby Dobrovolníci tohoto programu se zapojují do následujících činností: - Navštěvování a podpora dětí v Kojeneckém ústavu v Olomouci (věková kategorie od 1 roku do 3 let). - Navštěvování a podpora dětí v Dětském domově v Olomouci, ul. Dolní Hejčínská (věková kategorie od 3 do 6 let). Pro děti bylo uspořádáno osm zábavných půldenních akcí a byly doprovázeny při akcích domova (divadlo atd.). - Práce s dětmi a mládeží v nízkoprahovém zařízení Klub Zóna, ul. Střední Novosadská (věková kategorie od 7 do 2 let). - Práce s dětmi se zrakovým, sluchovým nebo kombinovaným postižením v rodinách 7. Dopisování s vězni Definice služby Jedná se o program prevence a zmírňování sociálně patologických jevů. Cílová skupina: Je určen pro osoby ve výkonu trestu odnětí svobody Popis služby Jedná se o naději na pozitivní ovlivnění a zvýšení motivace k opětovnému začlenění do života běžné společnosti po návratu z výkonu trestu, a to prostřednictvím pravidelného písemného kontaktu s dobrovolníkem. Spolupracujeme s Vězeňskou duchovenskou péčí, s Vazební věznicí v Olomouci a skrze ni i s dalšími vězeňskými zařízeními (Věznice Mírov, Vinařice, Všehrdy, Valdice, Ostrava aj.). Do programu se zapojilo 28 dobrovolníků, do poštovního boxu dorazilo 91 dopisů ze strany uvězněných, o službu nově projevilo zájem 3 uvězněných. 8. Vzdělávání seniorů a poradenství v oblasti moderních technologií Popis služby Základním cílem projektu bylo zlepšení dovedností seniorů v oblasti používání moderní techniky (práce na PC včetně ovládání internetu, používání platebních karet, bankomatů, mobilních telefonů, Skype, apod.). Dále rovněž získání informací k pořízení moderních technologií. Projekt se realizoval prostřednictvím kurzů a individuálního vzdělávání a poradenství. Hlavním finanční podporu zprostředkovalo Statutární město Olomouc, které rovněž zapůjčilo prostory a vybavení pro realizaci vzdělávacích kurzů. 13

15 Počty vyškolených účastníků: Individuální vzdělávání: účastníků) Počet školících hodin: 52 účastníků 1 účastníků (+ poradenství většině 177 hodin 9. Humanitární mikulášská sbírka Ve spolupráci se základními a mateřskými školami v Olomouci a okolí jsme opět uskutečnili mikulášskou humanitární sbírku Zkuste udělat zázrak staňte se Mikulášem, která byla určena pro sociálně slabší osoby, rodiny a děti v Olomouci a v oblasti Javornicka. Spolupracovali jsme s azylovými domy, Fondem ohrožených dětí a o. s. Ester. Celá akce byla zabezpečena pomocí praktikantů a dobrovolníků. 1. Zdravotnické dozory Místo poskytování služby: Česká republika Vzhledem k tomu, že Nestátní zdravotnické zařízení bylo dlouhodobě ztrátové a nelze na ně žádat o dotace, byl tento projekt utlumen. Zdravotnické dozory jsme poskytovali zásadně pouze pro církevní a humanitární akce, které se nějakým způsobem napojují na projekty Maltézské pomoci (například olympiáda zdravotně postižených dětí). Nejrozsáhlejší naší akci je poskytování zdravotnického dozoru během Dní dobré vůle na Velehradě. 11. Maltézská pomoc na Velehradě v roce 21 Letošní mezinárodní setkání vozíčkářů na Velehradě bylo již desáté a to byl důvod k větší slávě než jindy. Setkání bylo zahájeno konferencí pod záštitou předsedy senátu ČR, MUDr. Přemysla Sobotky, Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského a Velkopřevora fra Karla Paara dne 4.7. ráno. Na konferenci pořádané k desátému výročí vozíčkářů vystoupili mimo jiné prof. Heinrich Pompey, Dr. Bedřich Schwarzenberg, Ing. Tomáš Czernin, ThLic. Michal Umlauf a řada dalších přednášejících včetně našich klientů na vozíčcích, jejichž zástupci se konference účastnili. V 15. hodin byla v prostorách Katolického gymnasia Stojanov uspořádána vernisáž výstavy, na které byla presentována Maltézská pomoc. Vernisáž zahájil Ing. Jiří Juda, účastnili se též maltézští rytíři, v čele s panem velkopřevorem frá Karlem Paarem a presidentem Maltézské pomoci Dr. B. Schwarzenbergem. V 16. hodin se konala slavnostní mše svatá pro vozíčkáře, kterou sloužil Mons. Jan Graubner. Od 17. hodin se konalo vlastní setkání vozíčkářů, tradičně před základní školou na Velehradě. Setkání se osobně účastnil předseda senátu MUDr. P. Sobotka, paní Livie Klausová, manželka pana presidenta a samozřejmě všichni členové řádu Maltézských rytířů, kteří byli na Velehradu přítomni. Paní Livie Klausová se s řadou vozíčkářů zná osobně z předchozích setkání, takže setkání probíhalo velmi neformálně. Pohled na louku, plnou vozíčkářů a našich dobrovolníků (celkem jich bylo na Velehradě 95) nás naplňoval hrdostí na naši činnost. 14

16 12. Pomoc při povodních na Moravě V květnu došlo k povodním na Moravě. Naši dobrovolníci pomáhali při odstraňování následků v obci Troubky (celkem 1 dobrovolníků). Následně došlo k velikým záplavám v Maďarsku. Na žádost maďarské Maltézské pomoci jsme zapůjčili 41 vysoušečů na pomoc zaplaveným vesnicím. Zbylé vysoušeče byly v průběhu roku půjčovány na řešení individuálních problémů (nemocnice Pod Petřínem, Anglo-Americká univerzita, fara atd.) 13. Letní tábor Místo konání: Orlické hory Organizátor: Centrum Hradec Králové Zorganizovali jsme dětský letní tábor Zdislava 21, který se konal ve dnech 25. července až 8. srpna 21 v Mastech u Dobrušky a zúčastnilo se ho celkem 13 dětí, děvčata i chlapci. Tábor byl určen především pro děti ze sociálně slabých rodin, proto byla část nákladů hrazena ze sponzorských darů. 14. Maltézský bazar Místo konání: Praha Maltézská pomoc, o.p.s. centrum Praha v roce 27 zahájila tradici Maltézských bazarů, jejichž výtěžek podporuje aktivity centra. V roce 21 jsme pokračovali v pořádání dobročinných bazarů v prostorách Velkopřevorského paláce v Praze. Zorganizovali jsme jarní a vánoční bazar, na kterém se setkala většina našich spolupracovníků a dobrovolníků. Maltézská pomoc organizovala již 1. Mezinárodní setkání vozíčkářů na Velehradě 15

17 Poděkování za pomoc a podporu Srdečně děkujeme za materiální pomoc, podporu a spolupráci: Ministerstvu práce a sociálních věcí, Krajským úřadům Středočeského, Olomouckého a Zlínského kraje, Magistrátu HM Praha, Městským částem Praha 1 a Praha 2, Městům Olomouc, Neratovice a Mělník, Malteser Hilfsdienst MHD, Nadaci ČEZ, Nadaci Děti-kultura-sport, Nadaci VIA Fond T-mobile a dále dárcům panu Bedřichu Schwarzenbergovi, firmám AVAST Software, ČEPS, Petarda Production, Teplo Neratovice, advokátní kanceláři PRK Partners, panu Lukasovi, Stanislavu Kosíkovi, paní Smržové a Vegrichtové, Suverénnímu řádu Maltézských rytířů, Arcibiskupství olomouckému. Za obětavou pomoc při dobročinných bazarech děkujeme paní Petře Sternbergové a Lucii Marešové, Haně Vernerové za administraci ekonomiky a Václavu Obadálkovi za správu internetových stránek. Děkujeme všem drobným dárcům, kteří pravidelně přispívají menšími částkami, děkujeme stovkám dobrovolníků, kteří věnovali svůj čas práci pro potřebné. Za spolupráci děkujeme domům s pečovatelskou službou, domovům pro seniory, o.s. Život 9 a ostatním spolupracujícím pracujícím organizacím. 16

18 17

19 18

20 19

21 2

22 21

23 22

24 23

25 24

26 25

27 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ROZVAHOVÝ DEN: ÚČETNÍ OBDOBÍ Údaje jsou uváděny v tis. Kč OBECNÉ ÚDAJE (1) Popis účetní jednotky Účetní jednotka (neziskový sektor): Maltézská pomoc, o.p.s. Registrace: Datum vzniku: Sídlo: Lázeňská 2, Praha 1 Právní forma: obecně prospěšná společnosti IČ: Hlavní předmět činnosti a poslání: - sociální a charitativní pomoc sociálně potřebným, - pomoc rodinám pečujícím o nemocné s Alzheimerovou nemocí, - osobní asistence - sociálně aktivizační programy pro rodiny s dětmi - organizování mimoškolních aktivit dětí, zejména z dětských domovů. Statutární orgán k rozvahovému dni: Správní rada Dr. Bedřich Schwarzenberg předseda, prezident Maltézské pomoci Michael Rainey Bc. Dana Mikulášová Ing. Stanislav Kosík MUDr. Jaroslav Eliáš Ing. Tomáš Czernin Kontrolní orgán k rozvahovému dni: Dozorčí rada Doc. MUDr. Jaroslav Ort, CSc. Doc. MUDr. Petr Hach, CSc. 26

28 MUDr. Jaroslav Štrof, CSc. Informace o vkladech do jmění: Zřizovatel: Suverénní řád maltézských rytířů České velkopřevorství IČ: , Lázeňská 4, 118 Praha 1 Společnosti nemá organizační jednotky s právní subjektivitou. Činnost je řízena prostřednictvím centrální kanceláře v sídle společnosti v Praze. Dále má společnost kanceláře na těchto adresách: Centrální kancelář Praha poštovní adresa: Lázeňská 2, 118 Praha 1 telefon: Centrum Praha poštovní adresa: Lázeňská 2, 118 Praha 1 telefon: vedoucí centra: Hana Šimková Centrum Brno poštovní adresa: Bratislavská 2/183, 62 Brno telefon: vedoucí centra: MUDr. René Caha Centrum Hradec Králové poštovní adresa: Zámek, Dymokury telefon: vedoucí centra: Dr. Ursula Czernin Centrum Karlovy Vary poštovní adresa: Lázeňská 2, 118 Praha 1 telefon: vedoucí centra: Terezie Koch Centrum Mělník poštovní adresa: Náměstí Míru 54, Mělník telefon: telefon: vedoucí centra: Hana Šimková 27

29 Centrum Česká Lípa poštovní adresa: Dubická 2189, Česká Lípa, areál Farní charity telefon: vedoucí centra: Hana Denizová Centrum Olomouc poštovní adresa: Wurmova 6, P.O.Box 179, Olomouc telefon: telefon: vedoucí centra: ThLic. Michal Umlauf Centrum Uherské Hradiště poštovní adresa: Na Stavidle 1266, Uherské Hradiště telefon: vedoucí centra: ThLic. Michal Umlauf Centrum Otrokovice poštovní adresa: Nivy 283, Otrokovice telefon: vedoucí centra: ThLic. Michal Umlauf (2) Průměrný počet zaměstnanců během účetního období a výše osobních nákladů a výše stanovených odměn a funkčních požitků za účetní období členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou, z titulu jejich funkce, jakož i o výši vzniklých nebo smluvně sjednaných závazků ohledně požitků bývalých členů těchto orgánů, s uvedením celkové výše pro každou kategorii členů, Ukazatel Celkem z toho řídící pracovníci Průměrný počet zaměstnanců: (všechny pracovní poměry) 27 1 Osobní náklady (včetně pojištění): Odměny členů statutárních orgánů Odměny členů kontrolních orgánů Závazky a požitky dle kategorií 28

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v ruce držíte výroční zprávu organizace Náhradním rodinám, o. p. s. za rok 2014. Tento rok byl čtvrtým v naší historii podpory náhradních rodin a

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Obsah. www.nadacecs.cz

Obsah. www.nadacecs.cz Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2010 4 Majetek nadace k 31. prosinci 2010 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 5 Pomoc seniorům 6 Pomoc drogově závislým

Více

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika Charita Zábřeh Charita Česká republika...pomáháme žít lepší životy Výroční zpráva 2011 Fotogalerie středisko CHOS a CHPS chata U sv. Martina Obsah, mapka teritoria působnosti LUBNÍK ČERVENÁ VODA MLÝNICKÝ

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz 2 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, rok 2011 byl pro Infocentrum města Karlovy Vary, obecně prospěšnou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STP V ČR, O.S.... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Poslání a cíle...

Více

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str.

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str. Úvodní slovo.............................................................. str. 4 Kdo jsme................................................................. str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy.............................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a daňová specifika hospodaření církevních organizací Accounting and tax specifics of management of church organizations Irena Doksanská

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky 2006 Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a. s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. OBSAH Slovo úvodem 4 Základní informace o společnosti 6 Realizované projekty: Sociální činnost

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9 Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo.............................................................................................. 4 Základní ekonomické ukazatele...........................................................................

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Vybrané ukazatele 7 Vrcholové orgány společnosti 9 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku 10

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

OBSAH OBSAH Úvodní slovo Přehled poskytnutých nadačních příspěvků Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob

OBSAH OBSAH Úvodní slovo Přehled poskytnutých nadačních příspěvků Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob Výroční zpráva 2011 OBSAH OBSAH Úvodní slovo... 1 Přehled poskytnutých nadačních příspěvků... 2 Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob... 4 Ledovec, o.s... 4 Dům tří přání, o.s.... 5 o.s. LATA

Více