Výroční zpráva International Federation of Medical Students' Associations Czech Republic Brno 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva International Federation of Medical Students' Associations Czech Republic Brno 2014"

Transkript

1 1

2 Výroční zpráva International Federation of Medical Students' Associations Czech Republic Brno

3 Obsah Úvodní slovo prezidenta... 4 IFMSA... 5 O IFMSA CZ... 6 Výkonná rada a národní koordinátoři IFMSA CZ... 7 Lokální koordinátoři IFMSA CZ Brno Stáže Projekty SCOPH SCOME SCORA SCORP Aktivity mimo stálé výbory Training Division Slovo lokálního prezidenta na závěr

4 Úvodní slovo prezidenta Vážení přátelé, rok 2014 byl pro IFMSA Česká republika úspěšným rokem. Na poli domácím jsme zaznamenali mnoho úspěšných, dlouhotrvajících i nových projektů a akcí. Byli jsme svědky velkých událostí, zvláště bych chtěl vyzdvihnout podpis mezinárodní dohody mezi studenty farmakologie, všeobecného a zubního lékařství, a to dne 17. listopadu v Praze pod naším dohledem. Usilovná práce a píle našich koordinátorů umožnila vznik nových projektů, jmenovitě například Večery s Housem. Prožili jsme spolu dvě nádherné valné hromady, Open weekend a Training weekend. V evaluaci stáží jsme se opět umístili na předních příčkách v konkurenci ostatních členských organizací. Máme velkou radost z nových dobrovolníků, kteří se aktivně zapojují na všech pobočkách. Také vzpomínáme na krásné chvíle a zážitky, které jsme prožili se členy, kteří letos promují a začínají další životní etapu. Výměna a předávání zkušeností mezi koordinátory je jeden z našich stěžejních úkolů, jen tak můžeme zajistit plynulý chod organizace při tak velké fluktuaci členů, způsobené náročným, byť krátkým studiem medicíny. Proto vzpomínáme i na naše předchůdce, kteří jsou pro nás nejen kamarády, ale i inspirací a zdrojem zkušeností. bych chtěl poděkovat všem členům - od rezidentů, starajících se o přijíždějící studenty, přes dobrovolníky na fakultách, lokální koordinátory a lokální prezidenty, až po členy výkonné rady a národní koordinátory. Bez nikoho z těchto lidí by nebylo možné fungovat tak, jak fungujeme. Velký dík patří i všem sponzorům a partnerům, kteří nás neváhají podpořit jak finančně, materiálně, reklamou, tak i obyčejnou pochvalou. Již teď víme, že rok 2015 bude naplněn pílí a snahou všech rozvíjet co nejvíce naší organizaci. Za výkonnou radu, David Alexandr Horák Prezident IFMSA CZ Při této příležitosti bych si dovolil poděkovat všem, kteří nás podporují, zejména ze stran lékařských fakult a univerzit, bez kterých bychom neměli žádnou šanci na přežití. Stejně 4

5 IFMSA IFMSA IFMSA (International Federation of Medical Students Associations) je nezávislou a apolitickou institucí zastřešující 117 členských organizací s více než 1,2 miliónem studentů lékařství ze 101 zemí světa. IFMSA byla založena v roce 1951 v Kodani a v současnosti je největší a nejstarší nezávislou organizací studentů medicíny na světě. Oficiálně je uznávána Organizací spojených národů (OSN) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO) jako mezinárodní fórum studentů medicíny. Mise Základním posláním IFMSA je prohloubit mezinárodní spolupráci mezi studenty medicíny s cílem zlepšit jejich schopnosti a dovednosti a přispět k povědomí o zásadních problémech zdraví celého světa podle hesla Think globally, act locally. Náplní práce IFMSA je pořádání výměnných stáží pro studenty a organizace projektů, pomocí kterých šíříme osvětu mezi veřejností všech věkových skupin. Studenti dostanou prostor nejen pro seberealizaci, ale také vynikající podmínky pro zlepšení svých komunikačních, organizačních a prezentačních schopností. Výjezd na zahraniční klinickou či vědeckou stáž naopak studentům umožní seznámit se s poskytováním zdravotní péče v různých zemích světa s rozdílnou vyspělostí, vzdělávat se a rozšiřovat své medicínské i jazykové znalosti, objevit sociálně-kulturní rozdíly a navazovat přátelství na celý život. IFMSA se snaží rovněž přispět ke zlepšení místního a světového zdraví šířením osvěty formou přednášek, školení a cílených komunitních i globálně zaměřených projektů. To vše v souladu s humanistickými ideály lékařského poslání. Struktura Více informací o IFMSA a jejích stálých výborech naleznete na 5

6 O IFMSA CZ IFMSA je v České republice reprezentována členskou organizací IFMSA Česká republika (IFMSA CZ). Své pobočky máme při všech osmi lékařských fakultách: 1. LF Univerzity Karlovy v Praze; 2. LF Univerzity Karlovy v Praze; 3. LF Univerzity Karlovy v Praze; LF Univerzity Karlovy v Plzni; LF Univerzity Karlovy v Hradci Králové; LF Masarykovy univerzity v Brně; LF Univerzity Palackého v Olomouci; LF Ostravské univerzity v Ostravě. Spolupráce Spolupráce s IFMSA každoročně přispívá ke zlepšení místního a světového zdraví. IFMSA CZ je neziskovou organizací, a proto je v rámci svých aktivit závislá na externích finančních i materiálních zdrojích. Právě díky podpoře ze strany fakult a vládních i nevládních subjektů jsme schopni naši činnost financovat. Potřeba spolupráce s partnery a sponzory je pro IFMSA CZ jednou z priorit, díky níž může IFMSA pokračovat a rozšiřovat portfolio svých aktivit. Činnost IFMSA je rozdělena mezi 6 stálých výborů (Standing Committees): SCOPE (Standing Committee on Professional Exchange) - Stálý výbor pro výměnné klinické stáže SCORE (Standing Committee on Research Exchange) - Stálý výbor pro výměnné výzkumné stáže SCOPH (Standing Committee on Public Health) - Stálý výbor pro veřejné zdraví SCORA (Standing Committee on Reproductive Health including AIDS) - Stálý výbor pro reprodukční zdraví a AIDS SCORP (Standing Committee on Human Rights and Peace) - Stálý výbor pro lidská práva a mír SCOME (Standing Committee on Medical Education) - Stálý výbor pro lékařské vzdělávání Každý stálý výbor je zastoupen v jednotlivých zemích národním koordinátorem a na každé fakultě zapojené do činnosti i lokálním koordinátorem. Tyto stálé výbory koordinují různé programy a preventivní či humanitární projekty. 6

7 Výkonná rada a národní koordinátoři IFMSA CZ Výkonná rada Prezident (President) 01 10/2014 Terézia Thomová 10 12/2014 David Horák Hospodář (Treasurer) 01 02/2014 Michael Svatoň 03 12/2014 Jiří Janata Viceprezident pro vnitřní záležitosti (Vice President for Internal affairs, VPI) 01 08/2014 Jakub Vysocký 09 12//2014 Jana Chromíková Viceprezident pro vnější záležitosti (Vice President for External affairs, VPE) 01 12/2014 Lucie Zemanová Tajemník (Secretary General, SecGen) 01 12/2014 Barbora Horehleďová Národní koordinátoři Národní koordinátor pro klinické stáže (National Exchange Officer, NEO) 01 08/2014 Tereza Dvořáková a Marek Kubík 09 12/2014 Zuzana Blažková Národní koordinátor pro výzkumné stáže (National Officer on Research Exchange, NORE) 01 12/2014 Dominika Chudá National Officer on Human rights and Peace (NORP) 09 12/2014 Veronika Pargačová 7

8 National Officer on Medical Education (NOME) 09 12/2014 Martin Jochec National Officer on Reproductive Health including AIDS (NORA) 09 12/2014 Roman Vašek National Public Health Officer (NPO) 01 08/2014 Kateřina Tomanová 09 12/2014 Ivana Mrázková Training Director (TDir) 01 04/2014 Marie Lopourová 04 12/2014 Radka Laštůvková a David Randák Alumni Director (AlDir) 01 08/2014 Tomáš Kural 09 12/2014 Eliška Lašová 8

9 Lokální koordinátoři IFMSA CZ Brno 2014 Jarní semestr Podzimní semestr Lokální prezidentka (LP) Eliška Lašová Martina Žižlavská Lokální koordinátoři pro: vnější vztahy (LPR) Marek Kovář Matej Hropko výzkumné stáže (LORE) Jan Svašek Tamara Skříšovská klinické stáže (LEO) Miroslav Krhovský Anna Tkáčiková Katarína Tabernausová Jana Vinklárková vzdělávání mediků (LOME) Anna Přikrylová Tereza Vrtělová Filip Šustr veřejné zdraví (LPO) Petra Bošanská Emil Havránek reprodukční zdraví a AIDS (LORA) Martina Benáčková Simona Svrbická lidská práva a mír (LORP) Hana Chytková Alice Píšková 9

10 Stáže Klinické stáže Klinické stáže probíhají v průběhu celého roku na všech lékařských fakultách v České republice. V roce 2014 bylo přijato na výuková pracoviště v ČR 297 studentů. Ti absolvovali stáže na různých odděleních 15 pracovišť jako je například Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Nemocnice Motol, Fakultní nemocnice Plzeň - Bory, Fakultní nemocnice Brno - Bohunice, Nemocnice na Bulovce, Ústřední vojenská nemocnice atd. Studenti strávili měsíc na oddělení dle svého výběru a prohlubovali své znalosti z medicíny i znalosti o české kultuře díky organizovanému společenskému programu. Podobně na tom byli i vyjíždějící studenti, kterých vyjelo přes 280 do 51 zemí světa, například do Brazílie, Kanady, Taiwanu, Indonésie, Itálie, Španělska, Bosny a Hercegoviny, Finska či Maroka. Vědecké stáže V minulém roce probíhaly vědecké stáže na sedmi lékařských fakultách. V rámci 52 projektů absolvovalo vědeckou stáž na našich odděleních a ve výzkumných laboratořích celkem 57 studentů. Studenti měli možnost zapojit se do výzkumu experimentálního, aplikovaného i klinického. Evaluace nás velice potěšily. Všichni studenti v evaluacích uvedli, že by vědeckou stáž v naší republice doporučili, a většina ji hodnotila jako cenný přínos pro jejich budoucí kariéru. Zahraniční studenti k nám přijíždějí v průběhu celého roku. Jejich měsíční stáž je zpestřena řadou kulturních a volnočasových 10 aktivit, které zprostředkovávají jejich kontaktní osoby a lokální koordinátoři pro stáže. Kontrakty na vědecké stáže jsme v roce 2014 podepsali s 28 zeměmi světa, do kterých mělo možnost vycestovat 56 našich studentů. Mezi nejžádanější patřili Japonsko, Kanada Quebec, Grenada, Portugalsko, Brazílie či Indonésie. Brno Do Brna zavítalo od dubna do srpna 57 studentů účastnících se klinické stáže a 12 studentů, kteří přijeli v rámci stáží vědeckých. Do zahraničí vyjelo celkem 97 studentů naší lékařské fakulty, z toho 81 na klinickou a 16 na vědeckou stáž. Nejčastěji navštívené země našimi studenty byly Itálie, Brazílie, Portugalsko, Mexiko, Thajsko a další. Studenti měli po celý svůj pobyt zajištěn i společenský program, který připravili lokální koordinátoři stáží spolu s kontaktními osobami. Ty byly přijíždějícím studentům celý měsíc k dispozici. I v letošním roce byla mezi vyjíždějící studenty rozdělena stipendia v celkové hodnotě celkem korun, která zprostředkovalo Centrum zahraniční spolupráce. Jako každoročně byli přijíždějící studenti přijati na pracovištích Fakultní nemocnice u sv. Anny, Fakultní nemocnice Brno a Dětské nemocnice (FN Brno).

11 Projekty Projekty obecně Nedílnou součástí IFMSA jsou projekty. Ty jsou rozděleny do 4 výkonných výborů. Projekty se odehrávají na národní a lokální úrovni v rámci jednotlivých fakult. Dovolte nám představit ty projekty, které probíhají na naší lékařské fakultě. Stálý výbor pro veřejné zdraví Stálý výbor pro reprodukční zdraví a AIDS Stálý výbor pro lidská práva a mír Stálý výbor pro lékařské vzdělávání 11

12 SCOPH Movember Moustache + November = Movember. Ve spolupráci s Movember CZ upozorňujeme veřejnost na prevenci rakoviny prostaty a varlat a snažíme se zvýšit zájem mužů o péči o jejich zdraví. Kampaň probíhá hlavně v měsíci listopadu a jejím hlavním symbolem se stal knírek, odtud pak klíčová slova (moustache, November) a celý název kampaně. V roce 2014 organizovala IFMSA CZ tento projekt již potřetí. Naši koordinátoři připravili mnoho zajímavých akcí, např. Retroběh, během nějž rozdávali studenti letáčky o možnostech prevence rakoviny prostaty a varlat, debata s odborníkem v rámci našeho dalšího projektu Medicafé nebo tradiční Movember párty. okolo Hlavního nádraží až na Šilingrovo náměstí. Retroběh patří k propagaci Movemberu, rozdávají se letáčky, především mužům rizikového středního věku, a jeho cílem je zvýšit povědomí o akci samotné, ale především o rakovinných onemocněních varlat a prostaty. Ve spolupráci s Music Club Mersey jsme pomohli zorganizovat Movember party, letos ve stylu Velký Gatsby, která proběhla ve středu 26. listopadu a výtěžek putoval na Movember Foundation. Cennými sponzory Movemberu byla společnost Pegas a Masarykův onkologický ústav. Nemocnice pro medvídky Zbavit se strachu z bílých plášťů pomáhají studenti medicíny již dětem v mateřských školách. Třídy přemění v nemocnice a děti přivádějí do ordinací své vlastní malé pacienty, jimiž se na okamžik stávají jejich oblíbené hračky. Děti je pak s mediky vyšetřují, rentgenují, obvazují, čistí jim zoubky a také je operují. Koordinátor: Tomáš Babišík Už poněkolikáté Movember doprovázel Retroběh centrem města. Letos se konal 4. listopadu. Všech 70 účastníků ve stylových sportovních úborech vyrazilo z Komenského náměstí, běželo se přes náměstí Svobody, Hravou formou tak zjišťují, že se lékaře nemusí bát, ale naopak, jak je důležité s ním spolupracovat. Nemocnice pro medvídky probíhá již řadu let prakticky po celém světě. 12

13 V roce 2014 se projektů zúčastnilo více než 4000 dětí v mateřských školách po celé republice. Zájem mateřských školek dlouhodobě přesahuje naši personální kapacitu, což dokazuje nejen obsazení termínů na několik měsíců dopředu, ale i řada pozitivních ohlasů. Generálním partnerem je společnost Hartmann RICO, a.s. Koordinátorka: Patrícia Fleischerová Během roku 2014 se zapojilo téměř sto studentů lékařské fakulty. Navštívili jsme celkem 16 školek, pracovali jsme se zhruba 940 dětmi, se kterými jsme ošetřili stovky plyšáků. Navštěvujeme školky nejen v Brně, ale i v blízkém okolí, např. MŠ Rebešovice, dále jsme navázali spolupráci s IQ Roma servis, o.s. Pro život V projektu se snažíme přiblížit veřejnosti problematiku první pomoci a život zachraňujících úkonů. To se děje prostřednictvím školení, ve kterých se zabýváme jak teorií, tak i praktickým nácvikem některých úkonů a demonstrací na originálních audionahrávkách linky 155. Projekt Pro život začal na podzim roku 2012 na 2. LF UK, odkud se pro svou úspěšnost a oblíbenost rozšířil do 7 z 8 lokálních poboček IFMSA CZ. Za rok 2014 se projekt stal jedním z nejúspěšnějších v IFMSA CZ. Čísla mluví za vše, dohromady má projekt po celé republice na 370 lektorů z řad studentů medicíny. Celkem se podařilo pomocí tohoto projektu vyškolit v oblasti první pomoci již více než 7000 laiků. Jedná se zejména o studenty základních a středních škol. Naši lektoři byli však přítomni v uplynulém roce i na řadě osvětových či jiných celodenních akcích pro veřejnost, ať už pořádané přímo IFMSA CZ či jinou organizací. Generálním partnerem je společnost Hartmann RICO, a.s. 13

14 Koordinátor: Jan Žatecký V průběhu uplynulého roku proběhlo více než 30 kurzů první pomoci, jichž se zúčastnilo téměř 800 studentů. Kurzy proběhly na několika základních a středních školách, na Veterinární a farmaceutické fakultě v Brně a na pěti fakultách Masarykovy univerzity. Naši lektoři se účastnili i Světového dne diabetu, byli přítomni na veletrhu Gaudeamus a představili se i v rámci projektu Masarykova juniverzita. Letos se nám nově do projektu podařilo pořídit i výukové AED, zakoupené díky finančním prostředkům ze stipendia rektora Masarykovy univerzity. Koordinátor: Lucia Macková, od září 2014 Jana Kadlecová Den co den navštěvují dobrovolníci Dětskou nemocnici v Brně a rozdávají úsměv těm, kdo to potřebují nejvíc. S dětmi hrají nejen různé hry, ale vytvořili i výtvarnou skupinu, před Vánocemi proběhla vánoční besídka s divadlem, do kterého se děti mohly zapojit, na Velikonoce se hrálo loutkové divadlo a mnoho dalšího. Úsměv všem Nemocnice a zařízení další péče s lidskou tváří propojení péče o zdraví s vlastní osobou pacienta. Kombinací aktivit (s pomocí hudby, výtvarné tvorby, divadla, vyprávění, předčítání, apod.) vytváříme méně stresující a důstojnější prostředí, usilujeme také o bližší a lidštější vztahy s pacienty. Původní český projekt, vycházející z lokálních projektů Dětský úsměv a Matuška žije, je organizován národně od konce roku Nově dobrovolníci navštěvovali také domovy pro seniory Okružní a Věstonická, protože dobrá společnost a možnost si popovídat nebo se jen tak s někým projít přijde vhod v každém věku. Za fungování projektu vděčíme finanční podpoře grantu Spolku absolventů a přátel Masarykovy univerzity. World Diabetes Day - Světový den diabetu Ve spolupráci s Mezinárodní diabetickou federací a Diabetickou asociací ČR se budoucí lékaři zapojují do boje proti diabetu. Sérií několika aktivit tak přibližují široké 14

15 veřejnosti možnosti prevence diabetu 2. typu, jeho léčbu, rizika pozdních komplikací či celkový pohled na život diabetika. Projekt má v České republice mnohaletou tradici a mezi širokou veřejností je velmi oblíbený. Glykémii měříme ve vozidlech záchranné služby či blízkém zdravotnickém zařízení a samotné měření doplňujeme dalšími informacemi nejen o rizikových faktorech diabetu. Návštěvníci se mohou také dozvědět, jak by se měli zachovat v různých rizikových situacích, např. jak poznat člověka v diabetickém kómatu a jak mu pomoct nebo jak správně provádět kardiopulmonální resuscitaci. Běžně oslovíme přes 3000 osob. pohybovými aktivitami. Všichni dobrovolníci byli před účastí proškoleni v sérii přednášek a workshopů, na nichž přednášeli mimo jiné prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D., prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., který poskytl i odbornou záštitu celému projektu, MUDr. Hana Svačinová, Ph.D. a zástupkyně GrowJOB Institutu Ing. Veronika Dohnalová. Koordinátoři: Emil Havránek, Tereza Ondráčková Hlavním cílem projektu je prevence a zvyšování povědomí veřejnosti o jedné z nejčastějších civilizačních chorob cukrovce. Projekt proběhl listopadu v OC Olympia Brno. Zúčastnilo se 156 studentů lékařské fakulty, z toho 16 byli studenti oborů fyzioterapie a nutriční terapeut, kteří návštěvníkům poradili se správným jídelníčkem a Díky spolupráci Zdravotnické záchranné služby JmK, p. o. bylo možné přistavit vozidlo záchranné služby a přímo před obchodním domem měřit návštěvníkům hodnotu glykémie. Kromě poskytování informací o diabetu probíhalo i školení první pomoci, toto stanoviště pokryli vyškolení dobrovolníci projektu Pro život, přítomný byl i dětský koutek, kde byli pravidelní účastníci Nemocnice pro medvídky nebo Úsměvu všem. Akce byla finančně podpořena grantem z programu Vpohybu Nadace Vodafone. 15

16 World Health Day - Světový den zdraví U příležitosti založení Světové zdravotnické organizace se 7. dubna připojujeme ke globálně slavenému Dni zdraví a to formou osvěty o životním stylu, prevenci onemocnění mezi veřejností a upozorněním na další problémy v oblasti zdraví. modelům umělých prsou a varlat, zapůjčeným od Ligy proti rakovině, měli zájemci možnost vyzkoušet si, jak poznat karcinom na pohmat a naučit se správnou techniku samovyšetření. Velký zájem byl také o vyšetření znamínek, které prováděla specialistka na melanomy, MUDr. Marie Havránková z Národního onkologického ústavu v Bratislavě. V roce 2014 proběhl druhý ročník Světového dne zdraví IFMSA CZ. Koordinátoři: Emil Havránek, Natália Antalová Projekt probíhal v nákupním a zábavním centru Olympia ve dnech března. Přes 1400 lidí zde využilo příležitosti dozvědět se užitečné informace o svém zdraví na deseti různorodě tematicky zaměřených stanovištích. Již tradičně byl velký zájem o změření tlaku, tělesného tuku a BMI (Body Mass Index). Cenné informace o životním stylu se mohli návštěvníci dozvědět i u stanoviště zaměřeného na zdravou stravu, kde kromě mediků radila výživová poradkyně Mgr. Eva Manďáková Svašková. Velký zájem byl o prevenci rakoviny na stanovišti Kdopak by se raka bál. Díky Na stanovišti Pro život měl každý příležitost dozvědět se jak teorii kardiopulmonární resuscitace, tak si ji vyzkoušet v praxi na figurínách a to přímo pod dohledem záchranářů ze Zdravotnické záchranné služby JmK, p. o. Mimo jiné zde byla objasněna funkce a používání život zachraňujících přístrojů AED (automatický externí defibrilátor), které jsou umístěny na nejrušnějších místech města, např. v samotné Olympii. Dále si lidé mohli prověřit ostrost svého zraku, prohlédnout si speciální obrázky testu na barvoslepost a nahlédnout do světa nevidomých vyzkoušením různých pomůcek pro zrakově handicapované. Stanoviště Správné mytí rukou dalo návštěvníkům možnost si za použití speciálního mýdla ověřit pod UV lampou, zda provádějí mytí rukou poctivě. Nejen pro kuřáky bylo určeno stanoviště Smokefree, kde si každý mohl 16

17 prověřit sílu svých plic za pomoci spirometru a čistotu za použití CO měřiče. Kuřákům jsme poskytovali odborné rady, jak s tímto zlozvykem skoncovat. Pomohly nám i názorné modely plic a tváře kuřáka od Ligy proti rakovině. Kolegové ze zubního lékařství přišli prezentovat techniku správného čištění zubů. Děti si mohly zkusit čištění nejen na sobě, ale také na modelu. Po odzkoušení každý obdržel dentisty doporučovaný zubní kartáček. Naše poděkování patří OC Olympia, které vyšlo celému projektu vstříc a pomohlo zrealizovat a zlepšit úroveň celého projektu. Za výpomoc na místě děkujeme také Zdravotnické záchranné služby JmK, p. o., sdružení Liga proti rakovině, MUDr. Marii Havránkové a Mgr. Evě Manďákové Svaškové a všem dalším dobrovolníkům. Hodnocení návštěvníků Světového dne zdraví (anketu vyplnilo celkem 120 osob): Dozvěděli jste se nějakou novou informaci? Motivovala Vás tato akce jít např. na vyšetření, či se jinak více zajímat o Vaše zdraví? Ano: 95% Ne: 4% Nechci odpovědět: 1% Určite ano: 47% Spíše ano: 27% Nevím: 7% Spíše ne: 17% Určite ne: 2% Byli byste rádi, kdyby se takovéto akce uskutečnily i v budoucnosti? Má podle Vašeho názoru projekt Světový den zdraví smysl? Určite ano: 89% Spíše ano: 8% Nevím: 2% Spíše ne: 1% Určite ne: 0% Určite ano: 98% Spíše ano: 2% Nevím: 0% Spíše ne: 0% Určite ne: 0% 17

18 18

19 Zdraví v hrsti Cyklus interaktivních přednášek pro žáky druhého stupně základních škol věnující se primární prevenci v oblasti zdraví, výživy a chování. Cestou neformálního vzdělávání seznamuje děti s významem vyváženého životního stylu, změnami jejich těla v průběhu puberty a zdravotními problémy, které s tímto obdobím souvisejí, včetně možností, jak jim předcházet. Zdraví v hrsti je dle témat členěno na "Jste to, co jíte" přibližující jednotlivé složky stravy a jejich význam pro zdravý rozvoj organizmu. "Nástrahy moderní doby" se pak soustředí na problematiku kouření, alkoholu, drog a nemocí adolescentního věku. "Dívčí koutek" a "Chlapecký koutek" se individuálněji věnují konkrétním změnám těla a jeho fungování během puberty, počínající sexuality a péče o tělo. V roce 2014 jsme navštívením škol v Brně, Olomouci a Praze vzdělali téměř 400 žáků. V roce 2015 chceme rozšířit řady našich instruktorů a zvýšit tak množství navštívených tříd. Jedná se o původní český projekt probíhající od roku a elektrotechnickou v Brno Líšeň. Přednášky jsou velmi pozitivně hodnoceny jak vyučujícími, tak hlavně samotnými žáky. SCOME Chirurgické šití Šití pochází z Chorvatska, se kterým spolupracujeme na fungování tohoto projektu. Letos probíhá již na všech fakultách. Kurz je určen hlavně pro starší studenty medicíny, kapacita je koncipována pro 20 lidí. Celou akci vedou zkušení lékaři, většinou chirurgové. Nejčastěji se šije na neoprenu a prasečích nožkách. Aktuálně se na fakultách konají 1 až 2 chirurgická šití za semestr. Koordinátoři: Filip Šustr, Tereza Vrtělová Koordinátorka projektu: Jana Vinklárková Cílem původního projektu brněnské pobočky IFMSA CZ je převážně osvěta a prevence dětí a mládeže. Informace se snažíme předávat formou interaktivních nenásilných přednášek na různá témata. Zatím jsme navštívili Dětský domov Dagmar a Střední školu strojírenskou Každý kurz je určen pro studenty ročníku. V roce 2014 proběhly kurzy celkem 19

20 tři, každého se zúčastnilo 20 studentů. Ti tak získají cenné základy provádění běžných chirurgických stehů a seznámí se s rozdělením šicích materiálů a pomůcek. Evaluace ze strany studentů tak byla velmi pozitivní. MediCafé Tento projekt vznikl roku 2012 na 2. LF v Praze. Během 2 let se rozšířil po celé republice. Jediné město, které ještě nemá stabilně MediCafé, je Plzeň. Už má však vše připraveno, aby se od letního semestru 2015 připojila k ostatním. Na jednotlivé přednáškové večery chodí v průměru 60 návštěvníků, většinou nepřesáhnou 2 hodiny. Během semestru stihnou fakulty připravit zhruba 4 sezení. MediCafé se dostalo do všeobecného povědomí a je velmi oblíbené jak u posluchačů, tak i přednášejících. Koordinátoři: Filip Šustr, Tereza Vrtělová Projekt na naší lékařské fakultě funguje již několikátým rokem. Jeho hlavním cílem je prezentovat studentům zajímavá medicínská témata v příjemném prostředí kavárny. Za rok 2014 proběhlo celkem pět setkání v prostorách kavárny Trojka. Jarní semestr zahájil prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., tématem Postdokem na americkém západě. O cestovní medicíně a humanitárních misích pohovořil Doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD. První podzimní MediCafé se konalo v říjnu, hostem byl student Jakub Turek, který mluvil o absolvované výzkumné stáži na radiologické klinice v Nizozemí, o svých zkušenostech ze stáže a o tom, jak se v zahraničí neztratit. V listopadu pak přednášel doktor Dr. Vladimír Pekařík, Ph.D., odborník na buněčnou a molekulární biologii. Téma znělo Regenerativní medicína, reprogramování aneb kouzla molekulární biologie. Poslední MediCafé bylo v režii MUDr. Ireny Janouškové Rusnokové z organizace Lékaři bez hranic, která hovořila o tom, jaká je práce lékaře v jiných částech světa, mimo vybavené moderní nemocnice. SCORA Sexuální výchova pro pokročilé Projekt, jenž má v IFMSA CZ dlouholetou tradici, nabral v roce 2014 nový dech a pod novým unikátním konceptem bylo proškoleno více než 150 lektorů, z nichž je 30 nadmíru aktivních. Společnými silami se za uplynulý rok podařilo projekt delegovat do bez mála 120 tříd napříč základními a středními školami. Novým konceptem sexuální výchovy si tedy v roce 2014 prošlo okolo 3000 žáků, kdy si program chválí žáci (informace získána na základě anonymní evaluace, kterou dostáváme) i vedení škol a učitelé. 20

21 Koordinátorka: Simona Svrbická V roce 2014 jsme navštívili celkem 10 různých škol a proběhlo 20 interaktivních přednášek. Během nich se vyškolení lektoři z řad dobrovolníků snaží studentům středních škol předat informace a bezpečném sexu, riziku přenosných pohlavních chorob a další informace s tímto tématem související. Cílem je zvýšit povědomí mládeže o existujících rizicích a zbourat bariéry, které jim brání se dostatečně informovat. Přednášky jsou oboustranně velmi kladně přijímány, proto očekáváme nabírání dalších dobrovolníků a možné rozšíření o další školy. World AIDS day Světový den boje proti AIDS Rovněž již tradiční projekt IFMSA CZ, který má za cíl upozornit na problematiku HIV/AIDS k mezinárodnímu dni boje proti tomuto onemocnění, což připadá na 1. prosince. Jelikož se program pro rozšíření povědomí o této problematice každý rok navyšuje, ve většině měst probíhaly akce spojené s touto tematikou napříč celým týdnem okolo tohoto data, kdy mezi uspořádanými akcemi figurovaly jak besedy s HIV pozitivním lektorem, přednášky s lékaři na tematiku HIV/AIDS, charitativní společenské akce za účelem výběru peněžní podpory pro ČSAP (Česká společnost AIDS pomoc) typu večírku, ale i například koncertu kapely Queen tribute band - Queenie. Program byl rovněž podpořen v několika 21 městech i jízdou osvětové tramvaje s dobrovolníky z řad studentů medicíny a pracovníky ČSAP, stánkem v OC, kde studenti šířili pravdivé informace o HIV/AIDS a odkazovali na bezplatná střediska pro testování. Stužky se rovněž prodávaly ve spřátelených kavárnách a knihovnách. Pod heslem Get To Zero byla vyhlášena i soutěž o nejlepší fotku s červenou stužkou o věcné ceny od společnosti Primeros. Ani letos nechyběla tradičně živá stužka, červená stužka vytvořena z řetězu lidí, jako připomínka tohoto dne. I když byla na většině místech situace značně ztížena počasím, podařilo se letos vybrat na konto ČSAP prodejem stužek a pořádáním akcí více než Kč a nespočitatelné množství lidí bylo o této zákeřné nemoci edukováno. Koordinátorka: Simona Svrbická Světový den boje proti AIDS byl připraven na 1. prosince V pohotovosti byly skupiny dobrovolníků, kteří vyšli do ulic prodávat tradiční červené stužky, a k dispozici byla i Stop-AIDS šalina. Bohužel průběh akce byl narušen nepředvídatelnými rozmary počasí a naprostým kolapsem dopravy po celém Brně. Přesto se podařilo přispět částkou přibližně 3000 Kč z prodeje stužek pro ČSAP a věříme, že příští ročník bude mít nerušený průběh.

22 SCORP Lékaři bez hranic Projekt ve spolupráci s mezinárodní organizací "Médecins sans frontiéres" probíhá na všech pražských fakultách, Brně, Olomouci a Hradci Králové. Jedná se o promítání filmů s následnou besedou s lékařem nebo jiným účastníkem mise, prodej triček nebo výstavy fotografií. Za loňský rok podpořila IFMSA prodejem triček (tašek, případně dobrovolných příspěvků) MSF celkovou částkou přesahující ,- Kč. Mezinárodní den lidských práv Celonárodní projekt, který se koná 10. prosince. V roce 2014 se konal především ve spolupráci s Amnesty International, Člověk v tísni a Lékaři bez hranic. Jelikož se jednalo o úplně první konání tohoto národního projektu, nebylo téma jednotné, a proto jej každá fakulta organizovala zcela ve vlastní režii. V Praze všechny fakulty spolupracovaly a zabývaly se tématem "Genom a jeho poruchy". Na ostatních fakultách proběhly například výstavy MSF (Lékaři bez hranic) nebo Maratón psaní dopisů. Koordinátor: Alice Píšková Koordinátor: Alice Píšková, Filip Šustr Letošní spolupráce proběhla formou uspořádání besedy v rámci MediCafé v kavárně Trojka, kde byla čestným hostem MUDr. Irena Janoušková Rusnoková, anestezioložka Fakultní nemocnice Brno. Ta v letech strávila devět měsíců v Etiopii a v roce 2011 další dva měsíce v Afghánistánu. Cílem přednášky bylo přiblížit studentům práci a účel organizace Lékaři bez hranic a pomoci jim tak představit si fungování projektů a jejich dopad. Lékař, který misi sám absolvoval, navíc dokáže autenticky předat zkušenosti a zážitky, o nichž se není možné jinak dozvědět. V Brně byla ve dnech 22. listopadu až 10. ledna v Univerzitním kampusu v Bohunicích k vidění výstava fotografií. Letošním tématem se stal boj proti násilí na ženách. Fotografie zapůjčilo Magdalenium, o.s.. jedna ze zakládajících organizací sdružení Koordona (Koalice neziskových organizací proti domácímu násilí), které výstavu podpořilo. Jejím hlavním cílem bylo zvýšit povědomí studentů a veřejnosti o této problematice. 22

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2014 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2014 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2014 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ České ILCO je pacientské sdružení stomiků, nevládní nezisková organizace. ILCO

Více

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004 Pevnost České centrum znakového jazyka Výroční zpráva 2004 Obsah: Základní údaje o organizaci Organizační struktura Členové organizace Činnost organizace Činnost organizace v roce 2004 2004 1. Kurzy českého

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci 4...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci Předmluva Z výzkumného monitoringu dopadu programu Mládež v akci na účastníky a vedoucí projektů za Českou

Více

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Závěrečná zpráva Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Březen 2012 1 Dále jen Evropský rok dobrovolnictví

Více

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost občanské sdružení Šimůnkova 1600 182 00 Praha 8 - Kobylisy tel.: 286 883 676 fax: 286 882 788 IČO 66 000 971 www.alzheimer.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2001

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2001 DROM, ROMSKÉ STŘEDISKO Bratislavská 41, 602 00 Brno Tel.: +420 (5) 45 21 15 76 Fax.: +420 (5) 45 57 43 46 E mail: drom@iol.cz VE SPOLUPRÁCI S KIC BRNO ORGANIZOVAL DROM, ROMSKÉ STŘEDISKO VYSTOUPENÍ KOŠICKÉHO

Více

Zpravodaj 1/2012- Almanach

Zpravodaj 1/2012- Almanach Zpravodaj 1/2012- Almanach České ILCO, Praha 8, Karlínské náměstí 12 e-mail: info@ilco.cz www.ilco.cz telefon: (+420) 728 870 963 České ILCO si připomíná 20 let své činnosti na Mezinárodní pacientské konferenci

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia?

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Informační brožura pro studenty. Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Publikace, kterou právě otvíráte, vznikla jako

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4

obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4 Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4 Týden vědy a techniky na 1. LF UK...5 Recertifikace Lékárny VFN...6 Křest knihy Laboratorní diagnostika...6 XIX. světový kongres

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i 30 Placeno převodem 706008 r o č n í k 2 0 1. července 2011 V čísle: Univerzita má

Více

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU číslo 71 / březen 2012 UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU Univerzita Pardubice se připojila k Týdnu neklidu - k celostátním aktivitám studentské a akademické obce vysokých škol ČR a k diskusi o navrhovaných reformách

Více

Obsah. Co je cystická fibróza?

Obsah. Co je cystická fibróza? Obsah Úvodní slovo Poslání a činnosti Klubu CF Členská základna Členská schůze Sociální služby poskytované Klubem Základní a odborné sociální poradenství Krizová telefonická linka Víkendová setkání pro

Více

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme?

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme? RINGDOBROVOLNICTVÍVO EERINGDOBROVOLNICTVÍ ERINGDOBROVOLNICTVÍVO RINGDOBROVOLNICTVÍVO ROVOLNICTVÍVOLUNTEER TEERINGDOBROVOLNICTV GDOBROVOLNICTVÍVOLU NGDOBROVOLNICTVÍVOLU BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NTEERINGDOBROVOLNICT

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

R O S T E M E S Č A S E M

R O S T E M E S Č A S E M ROSTEME S ČASEM Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, dovolte mi, abych se jako každý rok, poohlédla za rokem minulým, a to z pohledu celé naší organizace P- centra. Jedno přísloví říká: Cesty vznikají

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

Časopis občanského sdružení ARCUS ONKO CENTRUM 2013/154

Časopis občanského sdružení ARCUS ONKO CENTRUM 2013/154 Časopis občanského sdružení ARCUS ONKO CENTRUM 2013/154 Foto z TV pořadu Sama doma Z OBSAHU: Aktuální akce - Benefiční akce 2013 Mezinárodní onkologický kongres Karlovy Vary 2013 Ozdravné pobyty v roce

Více

neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013

neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 IQ Roma servis získal ocenění neziskovka roku 2013! sídlo Brno plácek Brno pobočka Břeclav pobočka Vyškov Brno: Sídlo, vedení IQRS: Vranovská 846/45, Brno, 614 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA INEX SDA 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA INEX SDA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA INEX SDA 2010 Obsah Slovona úvod 2 Obecné informaceo sdružení 3 Organizační struktura INEX - SDA 3 Milníky v historii INEX - SDA 4 Kde nás najdete 5 Vysílání dobrovolníků do zahraničí 6

Více

PRAŽSKÁ TECHNIKA STUDENTI SAMI SOBĚ TÉMA: 5/2009 ČASOPIS ČVUT V PRAZE

PRAŽSKÁ TECHNIKA STUDENTI SAMI SOBĚ TÉMA: 5/2009 ČASOPIS ČVUT V PRAZE PRAŽSKÁ TECHNIKA ČASOPIS ČVUT V PRAZE 5/2009 TÉMA: STUDENTI SAMI SOBĚ Hezký den, tak už je jasno! I v příštích čtyřech letech povede ČVUT současný rektor profesor Václav Havlíček. Ačkoliv chodbové drby

Více

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI Milí přátelé, speciální vydání Bulletinu Arcidiecézní charity Praha vychází pololetně a přináší vám zprávy o tom nejzajímavějším, co se v naší Charitě v uplynulém období stalo. Na následujících stránkách

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2013 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Kancelář ACSA... 7 Provozní doba... 7 Kontakt... 7 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

(Pokračování na straně 3)

(Pokračování na straně 3) ROČNÍK VII. ČÍSLO 5 KVĚTEN 2005 Po návštěvě Ústřední vojenské nemocnice v Praze přijeli zdravotníci z Horní Normandie do naší fakultní nemocnice. Foto: Marie Psotková Francouzi se zajímali o ná systém

Více