Výroční zpráva International Federation of Medical Students' Associations Czech Republic Brno 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva International Federation of Medical Students' Associations Czech Republic Brno 2014"

Transkript

1 1

2 Výroční zpráva International Federation of Medical Students' Associations Czech Republic Brno

3 Obsah Úvodní slovo prezidenta... 4 IFMSA... 5 O IFMSA CZ... 6 Výkonná rada a národní koordinátoři IFMSA CZ... 7 Lokální koordinátoři IFMSA CZ Brno Stáže Projekty SCOPH SCOME SCORA SCORP Aktivity mimo stálé výbory Training Division Slovo lokálního prezidenta na závěr

4 Úvodní slovo prezidenta Vážení přátelé, rok 2014 byl pro IFMSA Česká republika úspěšným rokem. Na poli domácím jsme zaznamenali mnoho úspěšných, dlouhotrvajících i nových projektů a akcí. Byli jsme svědky velkých událostí, zvláště bych chtěl vyzdvihnout podpis mezinárodní dohody mezi studenty farmakologie, všeobecného a zubního lékařství, a to dne 17. listopadu v Praze pod naším dohledem. Usilovná práce a píle našich koordinátorů umožnila vznik nových projektů, jmenovitě například Večery s Housem. Prožili jsme spolu dvě nádherné valné hromady, Open weekend a Training weekend. V evaluaci stáží jsme se opět umístili na předních příčkách v konkurenci ostatních členských organizací. Máme velkou radost z nových dobrovolníků, kteří se aktivně zapojují na všech pobočkách. Také vzpomínáme na krásné chvíle a zážitky, které jsme prožili se členy, kteří letos promují a začínají další životní etapu. Výměna a předávání zkušeností mezi koordinátory je jeden z našich stěžejních úkolů, jen tak můžeme zajistit plynulý chod organizace při tak velké fluktuaci členů, způsobené náročným, byť krátkým studiem medicíny. Proto vzpomínáme i na naše předchůdce, kteří jsou pro nás nejen kamarády, ale i inspirací a zdrojem zkušeností. bych chtěl poděkovat všem členům - od rezidentů, starajících se o přijíždějící studenty, přes dobrovolníky na fakultách, lokální koordinátory a lokální prezidenty, až po členy výkonné rady a národní koordinátory. Bez nikoho z těchto lidí by nebylo možné fungovat tak, jak fungujeme. Velký dík patří i všem sponzorům a partnerům, kteří nás neváhají podpořit jak finančně, materiálně, reklamou, tak i obyčejnou pochvalou. Již teď víme, že rok 2015 bude naplněn pílí a snahou všech rozvíjet co nejvíce naší organizaci. Za výkonnou radu, David Alexandr Horák Prezident IFMSA CZ Při této příležitosti bych si dovolil poděkovat všem, kteří nás podporují, zejména ze stran lékařských fakult a univerzit, bez kterých bychom neměli žádnou šanci na přežití. Stejně 4

5 IFMSA IFMSA IFMSA (International Federation of Medical Students Associations) je nezávislou a apolitickou institucí zastřešující 117 členských organizací s více než 1,2 miliónem studentů lékařství ze 101 zemí světa. IFMSA byla založena v roce 1951 v Kodani a v současnosti je největší a nejstarší nezávislou organizací studentů medicíny na světě. Oficiálně je uznávána Organizací spojených národů (OSN) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO) jako mezinárodní fórum studentů medicíny. Mise Základním posláním IFMSA je prohloubit mezinárodní spolupráci mezi studenty medicíny s cílem zlepšit jejich schopnosti a dovednosti a přispět k povědomí o zásadních problémech zdraví celého světa podle hesla Think globally, act locally. Náplní práce IFMSA je pořádání výměnných stáží pro studenty a organizace projektů, pomocí kterých šíříme osvětu mezi veřejností všech věkových skupin. Studenti dostanou prostor nejen pro seberealizaci, ale také vynikající podmínky pro zlepšení svých komunikačních, organizačních a prezentačních schopností. Výjezd na zahraniční klinickou či vědeckou stáž naopak studentům umožní seznámit se s poskytováním zdravotní péče v různých zemích světa s rozdílnou vyspělostí, vzdělávat se a rozšiřovat své medicínské i jazykové znalosti, objevit sociálně-kulturní rozdíly a navazovat přátelství na celý život. IFMSA se snaží rovněž přispět ke zlepšení místního a světového zdraví šířením osvěty formou přednášek, školení a cílených komunitních i globálně zaměřených projektů. To vše v souladu s humanistickými ideály lékařského poslání. Struktura Více informací o IFMSA a jejích stálých výborech naleznete na 5

6 O IFMSA CZ IFMSA je v České republice reprezentována členskou organizací IFMSA Česká republika (IFMSA CZ). Své pobočky máme při všech osmi lékařských fakultách: 1. LF Univerzity Karlovy v Praze; 2. LF Univerzity Karlovy v Praze; 3. LF Univerzity Karlovy v Praze; LF Univerzity Karlovy v Plzni; LF Univerzity Karlovy v Hradci Králové; LF Masarykovy univerzity v Brně; LF Univerzity Palackého v Olomouci; LF Ostravské univerzity v Ostravě. Spolupráce Spolupráce s IFMSA každoročně přispívá ke zlepšení místního a světového zdraví. IFMSA CZ je neziskovou organizací, a proto je v rámci svých aktivit závislá na externích finančních i materiálních zdrojích. Právě díky podpoře ze strany fakult a vládních i nevládních subjektů jsme schopni naši činnost financovat. Potřeba spolupráce s partnery a sponzory je pro IFMSA CZ jednou z priorit, díky níž může IFMSA pokračovat a rozšiřovat portfolio svých aktivit. Činnost IFMSA je rozdělena mezi 6 stálých výborů (Standing Committees): SCOPE (Standing Committee on Professional Exchange) - Stálý výbor pro výměnné klinické stáže SCORE (Standing Committee on Research Exchange) - Stálý výbor pro výměnné výzkumné stáže SCOPH (Standing Committee on Public Health) - Stálý výbor pro veřejné zdraví SCORA (Standing Committee on Reproductive Health including AIDS) - Stálý výbor pro reprodukční zdraví a AIDS SCORP (Standing Committee on Human Rights and Peace) - Stálý výbor pro lidská práva a mír SCOME (Standing Committee on Medical Education) - Stálý výbor pro lékařské vzdělávání Každý stálý výbor je zastoupen v jednotlivých zemích národním koordinátorem a na každé fakultě zapojené do činnosti i lokálním koordinátorem. Tyto stálé výbory koordinují různé programy a preventivní či humanitární projekty. 6

7 Výkonná rada a národní koordinátoři IFMSA CZ Výkonná rada Prezident (President) 01 10/2014 Terézia Thomová 10 12/2014 David Horák Hospodář (Treasurer) 01 02/2014 Michael Svatoň 03 12/2014 Jiří Janata Viceprezident pro vnitřní záležitosti (Vice President for Internal affairs, VPI) 01 08/2014 Jakub Vysocký 09 12//2014 Jana Chromíková Viceprezident pro vnější záležitosti (Vice President for External affairs, VPE) 01 12/2014 Lucie Zemanová Tajemník (Secretary General, SecGen) 01 12/2014 Barbora Horehleďová Národní koordinátoři Národní koordinátor pro klinické stáže (National Exchange Officer, NEO) 01 08/2014 Tereza Dvořáková a Marek Kubík 09 12/2014 Zuzana Blažková Národní koordinátor pro výzkumné stáže (National Officer on Research Exchange, NORE) 01 12/2014 Dominika Chudá National Officer on Human rights and Peace (NORP) 09 12/2014 Veronika Pargačová 7

8 National Officer on Medical Education (NOME) 09 12/2014 Martin Jochec National Officer on Reproductive Health including AIDS (NORA) 09 12/2014 Roman Vašek National Public Health Officer (NPO) 01 08/2014 Kateřina Tomanová 09 12/2014 Ivana Mrázková Training Director (TDir) 01 04/2014 Marie Lopourová 04 12/2014 Radka Laštůvková a David Randák Alumni Director (AlDir) 01 08/2014 Tomáš Kural 09 12/2014 Eliška Lašová 8

9 Lokální koordinátoři IFMSA CZ Brno 2014 Jarní semestr Podzimní semestr Lokální prezidentka (LP) Eliška Lašová Martina Žižlavská Lokální koordinátoři pro: vnější vztahy (LPR) Marek Kovář Matej Hropko výzkumné stáže (LORE) Jan Svašek Tamara Skříšovská klinické stáže (LEO) Miroslav Krhovský Anna Tkáčiková Katarína Tabernausová Jana Vinklárková vzdělávání mediků (LOME) Anna Přikrylová Tereza Vrtělová Filip Šustr veřejné zdraví (LPO) Petra Bošanská Emil Havránek reprodukční zdraví a AIDS (LORA) Martina Benáčková Simona Svrbická lidská práva a mír (LORP) Hana Chytková Alice Píšková 9

10 Stáže Klinické stáže Klinické stáže probíhají v průběhu celého roku na všech lékařských fakultách v České republice. V roce 2014 bylo přijato na výuková pracoviště v ČR 297 studentů. Ti absolvovali stáže na různých odděleních 15 pracovišť jako je například Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Nemocnice Motol, Fakultní nemocnice Plzeň - Bory, Fakultní nemocnice Brno - Bohunice, Nemocnice na Bulovce, Ústřední vojenská nemocnice atd. Studenti strávili měsíc na oddělení dle svého výběru a prohlubovali své znalosti z medicíny i znalosti o české kultuře díky organizovanému společenskému programu. Podobně na tom byli i vyjíždějící studenti, kterých vyjelo přes 280 do 51 zemí světa, například do Brazílie, Kanady, Taiwanu, Indonésie, Itálie, Španělska, Bosny a Hercegoviny, Finska či Maroka. Vědecké stáže V minulém roce probíhaly vědecké stáže na sedmi lékařských fakultách. V rámci 52 projektů absolvovalo vědeckou stáž na našich odděleních a ve výzkumných laboratořích celkem 57 studentů. Studenti měli možnost zapojit se do výzkumu experimentálního, aplikovaného i klinického. Evaluace nás velice potěšily. Všichni studenti v evaluacích uvedli, že by vědeckou stáž v naší republice doporučili, a většina ji hodnotila jako cenný přínos pro jejich budoucí kariéru. Zahraniční studenti k nám přijíždějí v průběhu celého roku. Jejich měsíční stáž je zpestřena řadou kulturních a volnočasových 10 aktivit, které zprostředkovávají jejich kontaktní osoby a lokální koordinátoři pro stáže. Kontrakty na vědecké stáže jsme v roce 2014 podepsali s 28 zeměmi světa, do kterých mělo možnost vycestovat 56 našich studentů. Mezi nejžádanější patřili Japonsko, Kanada Quebec, Grenada, Portugalsko, Brazílie či Indonésie. Brno Do Brna zavítalo od dubna do srpna 57 studentů účastnících se klinické stáže a 12 studentů, kteří přijeli v rámci stáží vědeckých. Do zahraničí vyjelo celkem 97 studentů naší lékařské fakulty, z toho 81 na klinickou a 16 na vědeckou stáž. Nejčastěji navštívené země našimi studenty byly Itálie, Brazílie, Portugalsko, Mexiko, Thajsko a další. Studenti měli po celý svůj pobyt zajištěn i společenský program, který připravili lokální koordinátoři stáží spolu s kontaktními osobami. Ty byly přijíždějícím studentům celý měsíc k dispozici. I v letošním roce byla mezi vyjíždějící studenty rozdělena stipendia v celkové hodnotě celkem korun, která zprostředkovalo Centrum zahraniční spolupráce. Jako každoročně byli přijíždějící studenti přijati na pracovištích Fakultní nemocnice u sv. Anny, Fakultní nemocnice Brno a Dětské nemocnice (FN Brno).

11 Projekty Projekty obecně Nedílnou součástí IFMSA jsou projekty. Ty jsou rozděleny do 4 výkonných výborů. Projekty se odehrávají na národní a lokální úrovni v rámci jednotlivých fakult. Dovolte nám představit ty projekty, které probíhají na naší lékařské fakultě. Stálý výbor pro veřejné zdraví Stálý výbor pro reprodukční zdraví a AIDS Stálý výbor pro lidská práva a mír Stálý výbor pro lékařské vzdělávání 11

12 SCOPH Movember Moustache + November = Movember. Ve spolupráci s Movember CZ upozorňujeme veřejnost na prevenci rakoviny prostaty a varlat a snažíme se zvýšit zájem mužů o péči o jejich zdraví. Kampaň probíhá hlavně v měsíci listopadu a jejím hlavním symbolem se stal knírek, odtud pak klíčová slova (moustache, November) a celý název kampaně. V roce 2014 organizovala IFMSA CZ tento projekt již potřetí. Naši koordinátoři připravili mnoho zajímavých akcí, např. Retroběh, během nějž rozdávali studenti letáčky o možnostech prevence rakoviny prostaty a varlat, debata s odborníkem v rámci našeho dalšího projektu Medicafé nebo tradiční Movember párty. okolo Hlavního nádraží až na Šilingrovo náměstí. Retroběh patří k propagaci Movemberu, rozdávají se letáčky, především mužům rizikového středního věku, a jeho cílem je zvýšit povědomí o akci samotné, ale především o rakovinných onemocněních varlat a prostaty. Ve spolupráci s Music Club Mersey jsme pomohli zorganizovat Movember party, letos ve stylu Velký Gatsby, která proběhla ve středu 26. listopadu a výtěžek putoval na Movember Foundation. Cennými sponzory Movemberu byla společnost Pegas a Masarykův onkologický ústav. Nemocnice pro medvídky Zbavit se strachu z bílých plášťů pomáhají studenti medicíny již dětem v mateřských školách. Třídy přemění v nemocnice a děti přivádějí do ordinací své vlastní malé pacienty, jimiž se na okamžik stávají jejich oblíbené hračky. Děti je pak s mediky vyšetřují, rentgenují, obvazují, čistí jim zoubky a také je operují. Koordinátor: Tomáš Babišík Už poněkolikáté Movember doprovázel Retroběh centrem města. Letos se konal 4. listopadu. Všech 70 účastníků ve stylových sportovních úborech vyrazilo z Komenského náměstí, běželo se přes náměstí Svobody, Hravou formou tak zjišťují, že se lékaře nemusí bát, ale naopak, jak je důležité s ním spolupracovat. Nemocnice pro medvídky probíhá již řadu let prakticky po celém světě. 12

13 V roce 2014 se projektů zúčastnilo více než 4000 dětí v mateřských školách po celé republice. Zájem mateřských školek dlouhodobě přesahuje naši personální kapacitu, což dokazuje nejen obsazení termínů na několik měsíců dopředu, ale i řada pozitivních ohlasů. Generálním partnerem je společnost Hartmann RICO, a.s. Koordinátorka: Patrícia Fleischerová Během roku 2014 se zapojilo téměř sto studentů lékařské fakulty. Navštívili jsme celkem 16 školek, pracovali jsme se zhruba 940 dětmi, se kterými jsme ošetřili stovky plyšáků. Navštěvujeme školky nejen v Brně, ale i v blízkém okolí, např. MŠ Rebešovice, dále jsme navázali spolupráci s IQ Roma servis, o.s. Pro život V projektu se snažíme přiblížit veřejnosti problematiku první pomoci a život zachraňujících úkonů. To se děje prostřednictvím školení, ve kterých se zabýváme jak teorií, tak i praktickým nácvikem některých úkonů a demonstrací na originálních audionahrávkách linky 155. Projekt Pro život začal na podzim roku 2012 na 2. LF UK, odkud se pro svou úspěšnost a oblíbenost rozšířil do 7 z 8 lokálních poboček IFMSA CZ. Za rok 2014 se projekt stal jedním z nejúspěšnějších v IFMSA CZ. Čísla mluví za vše, dohromady má projekt po celé republice na 370 lektorů z řad studentů medicíny. Celkem se podařilo pomocí tohoto projektu vyškolit v oblasti první pomoci již více než 7000 laiků. Jedná se zejména o studenty základních a středních škol. Naši lektoři byli však přítomni v uplynulém roce i na řadě osvětových či jiných celodenních akcích pro veřejnost, ať už pořádané přímo IFMSA CZ či jinou organizací. Generálním partnerem je společnost Hartmann RICO, a.s. 13

14 Koordinátor: Jan Žatecký V průběhu uplynulého roku proběhlo více než 30 kurzů první pomoci, jichž se zúčastnilo téměř 800 studentů. Kurzy proběhly na několika základních a středních školách, na Veterinární a farmaceutické fakultě v Brně a na pěti fakultách Masarykovy univerzity. Naši lektoři se účastnili i Světového dne diabetu, byli přítomni na veletrhu Gaudeamus a představili se i v rámci projektu Masarykova juniverzita. Letos se nám nově do projektu podařilo pořídit i výukové AED, zakoupené díky finančním prostředkům ze stipendia rektora Masarykovy univerzity. Koordinátor: Lucia Macková, od září 2014 Jana Kadlecová Den co den navštěvují dobrovolníci Dětskou nemocnici v Brně a rozdávají úsměv těm, kdo to potřebují nejvíc. S dětmi hrají nejen různé hry, ale vytvořili i výtvarnou skupinu, před Vánocemi proběhla vánoční besídka s divadlem, do kterého se děti mohly zapojit, na Velikonoce se hrálo loutkové divadlo a mnoho dalšího. Úsměv všem Nemocnice a zařízení další péče s lidskou tváří propojení péče o zdraví s vlastní osobou pacienta. Kombinací aktivit (s pomocí hudby, výtvarné tvorby, divadla, vyprávění, předčítání, apod.) vytváříme méně stresující a důstojnější prostředí, usilujeme také o bližší a lidštější vztahy s pacienty. Původní český projekt, vycházející z lokálních projektů Dětský úsměv a Matuška žije, je organizován národně od konce roku Nově dobrovolníci navštěvovali také domovy pro seniory Okružní a Věstonická, protože dobrá společnost a možnost si popovídat nebo se jen tak s někým projít přijde vhod v každém věku. Za fungování projektu vděčíme finanční podpoře grantu Spolku absolventů a přátel Masarykovy univerzity. World Diabetes Day - Světový den diabetu Ve spolupráci s Mezinárodní diabetickou federací a Diabetickou asociací ČR se budoucí lékaři zapojují do boje proti diabetu. Sérií několika aktivit tak přibližují široké 14

15 veřejnosti možnosti prevence diabetu 2. typu, jeho léčbu, rizika pozdních komplikací či celkový pohled na život diabetika. Projekt má v České republice mnohaletou tradici a mezi širokou veřejností je velmi oblíbený. Glykémii měříme ve vozidlech záchranné služby či blízkém zdravotnickém zařízení a samotné měření doplňujeme dalšími informacemi nejen o rizikových faktorech diabetu. Návštěvníci se mohou také dozvědět, jak by se měli zachovat v různých rizikových situacích, např. jak poznat člověka v diabetickém kómatu a jak mu pomoct nebo jak správně provádět kardiopulmonální resuscitaci. Běžně oslovíme přes 3000 osob. pohybovými aktivitami. Všichni dobrovolníci byli před účastí proškoleni v sérii přednášek a workshopů, na nichž přednášeli mimo jiné prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D., prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., který poskytl i odbornou záštitu celému projektu, MUDr. Hana Svačinová, Ph.D. a zástupkyně GrowJOB Institutu Ing. Veronika Dohnalová. Koordinátoři: Emil Havránek, Tereza Ondráčková Hlavním cílem projektu je prevence a zvyšování povědomí veřejnosti o jedné z nejčastějších civilizačních chorob cukrovce. Projekt proběhl listopadu v OC Olympia Brno. Zúčastnilo se 156 studentů lékařské fakulty, z toho 16 byli studenti oborů fyzioterapie a nutriční terapeut, kteří návštěvníkům poradili se správným jídelníčkem a Díky spolupráci Zdravotnické záchranné služby JmK, p. o. bylo možné přistavit vozidlo záchranné služby a přímo před obchodním domem měřit návštěvníkům hodnotu glykémie. Kromě poskytování informací o diabetu probíhalo i školení první pomoci, toto stanoviště pokryli vyškolení dobrovolníci projektu Pro život, přítomný byl i dětský koutek, kde byli pravidelní účastníci Nemocnice pro medvídky nebo Úsměvu všem. Akce byla finančně podpořena grantem z programu Vpohybu Nadace Vodafone. 15

16 World Health Day - Světový den zdraví U příležitosti založení Světové zdravotnické organizace se 7. dubna připojujeme ke globálně slavenému Dni zdraví a to formou osvěty o životním stylu, prevenci onemocnění mezi veřejností a upozorněním na další problémy v oblasti zdraví. modelům umělých prsou a varlat, zapůjčeným od Ligy proti rakovině, měli zájemci možnost vyzkoušet si, jak poznat karcinom na pohmat a naučit se správnou techniku samovyšetření. Velký zájem byl také o vyšetření znamínek, které prováděla specialistka na melanomy, MUDr. Marie Havránková z Národního onkologického ústavu v Bratislavě. V roce 2014 proběhl druhý ročník Světového dne zdraví IFMSA CZ. Koordinátoři: Emil Havránek, Natália Antalová Projekt probíhal v nákupním a zábavním centru Olympia ve dnech března. Přes 1400 lidí zde využilo příležitosti dozvědět se užitečné informace o svém zdraví na deseti různorodě tematicky zaměřených stanovištích. Již tradičně byl velký zájem o změření tlaku, tělesného tuku a BMI (Body Mass Index). Cenné informace o životním stylu se mohli návštěvníci dozvědět i u stanoviště zaměřeného na zdravou stravu, kde kromě mediků radila výživová poradkyně Mgr. Eva Manďáková Svašková. Velký zájem byl o prevenci rakoviny na stanovišti Kdopak by se raka bál. Díky Na stanovišti Pro život měl každý příležitost dozvědět se jak teorii kardiopulmonární resuscitace, tak si ji vyzkoušet v praxi na figurínách a to přímo pod dohledem záchranářů ze Zdravotnické záchranné služby JmK, p. o. Mimo jiné zde byla objasněna funkce a používání život zachraňujících přístrojů AED (automatický externí defibrilátor), které jsou umístěny na nejrušnějších místech města, např. v samotné Olympii. Dále si lidé mohli prověřit ostrost svého zraku, prohlédnout si speciální obrázky testu na barvoslepost a nahlédnout do světa nevidomých vyzkoušením různých pomůcek pro zrakově handicapované. Stanoviště Správné mytí rukou dalo návštěvníkům možnost si za použití speciálního mýdla ověřit pod UV lampou, zda provádějí mytí rukou poctivě. Nejen pro kuřáky bylo určeno stanoviště Smokefree, kde si každý mohl 16

17 prověřit sílu svých plic za pomoci spirometru a čistotu za použití CO měřiče. Kuřákům jsme poskytovali odborné rady, jak s tímto zlozvykem skoncovat. Pomohly nám i názorné modely plic a tváře kuřáka od Ligy proti rakovině. Kolegové ze zubního lékařství přišli prezentovat techniku správného čištění zubů. Děti si mohly zkusit čištění nejen na sobě, ale také na modelu. Po odzkoušení každý obdržel dentisty doporučovaný zubní kartáček. Naše poděkování patří OC Olympia, které vyšlo celému projektu vstříc a pomohlo zrealizovat a zlepšit úroveň celého projektu. Za výpomoc na místě děkujeme také Zdravotnické záchranné služby JmK, p. o., sdružení Liga proti rakovině, MUDr. Marii Havránkové a Mgr. Evě Manďákové Svaškové a všem dalším dobrovolníkům. Hodnocení návštěvníků Světového dne zdraví (anketu vyplnilo celkem 120 osob): Dozvěděli jste se nějakou novou informaci? Motivovala Vás tato akce jít např. na vyšetření, či se jinak více zajímat o Vaše zdraví? Ano: 95% Ne: 4% Nechci odpovědět: 1% Určite ano: 47% Spíše ano: 27% Nevím: 7% Spíše ne: 17% Určite ne: 2% Byli byste rádi, kdyby se takovéto akce uskutečnily i v budoucnosti? Má podle Vašeho názoru projekt Světový den zdraví smysl? Určite ano: 89% Spíše ano: 8% Nevím: 2% Spíše ne: 1% Určite ne: 0% Určite ano: 98% Spíše ano: 2% Nevím: 0% Spíše ne: 0% Určite ne: 0% 17

18 18

19 Zdraví v hrsti Cyklus interaktivních přednášek pro žáky druhého stupně základních škol věnující se primární prevenci v oblasti zdraví, výživy a chování. Cestou neformálního vzdělávání seznamuje děti s významem vyváženého životního stylu, změnami jejich těla v průběhu puberty a zdravotními problémy, které s tímto obdobím souvisejí, včetně možností, jak jim předcházet. Zdraví v hrsti je dle témat členěno na "Jste to, co jíte" přibližující jednotlivé složky stravy a jejich význam pro zdravý rozvoj organizmu. "Nástrahy moderní doby" se pak soustředí na problematiku kouření, alkoholu, drog a nemocí adolescentního věku. "Dívčí koutek" a "Chlapecký koutek" se individuálněji věnují konkrétním změnám těla a jeho fungování během puberty, počínající sexuality a péče o tělo. V roce 2014 jsme navštívením škol v Brně, Olomouci a Praze vzdělali téměř 400 žáků. V roce 2015 chceme rozšířit řady našich instruktorů a zvýšit tak množství navštívených tříd. Jedná se o původní český projekt probíhající od roku a elektrotechnickou v Brno Líšeň. Přednášky jsou velmi pozitivně hodnoceny jak vyučujícími, tak hlavně samotnými žáky. SCOME Chirurgické šití Šití pochází z Chorvatska, se kterým spolupracujeme na fungování tohoto projektu. Letos probíhá již na všech fakultách. Kurz je určen hlavně pro starší studenty medicíny, kapacita je koncipována pro 20 lidí. Celou akci vedou zkušení lékaři, většinou chirurgové. Nejčastěji se šije na neoprenu a prasečích nožkách. Aktuálně se na fakultách konají 1 až 2 chirurgická šití za semestr. Koordinátoři: Filip Šustr, Tereza Vrtělová Koordinátorka projektu: Jana Vinklárková Cílem původního projektu brněnské pobočky IFMSA CZ je převážně osvěta a prevence dětí a mládeže. Informace se snažíme předávat formou interaktivních nenásilných přednášek na různá témata. Zatím jsme navštívili Dětský domov Dagmar a Střední školu strojírenskou Každý kurz je určen pro studenty ročníku. V roce 2014 proběhly kurzy celkem 19

20 tři, každého se zúčastnilo 20 studentů. Ti tak získají cenné základy provádění běžných chirurgických stehů a seznámí se s rozdělením šicích materiálů a pomůcek. Evaluace ze strany studentů tak byla velmi pozitivní. MediCafé Tento projekt vznikl roku 2012 na 2. LF v Praze. Během 2 let se rozšířil po celé republice. Jediné město, které ještě nemá stabilně MediCafé, je Plzeň. Už má však vše připraveno, aby se od letního semestru 2015 připojila k ostatním. Na jednotlivé přednáškové večery chodí v průměru 60 návštěvníků, většinou nepřesáhnou 2 hodiny. Během semestru stihnou fakulty připravit zhruba 4 sezení. MediCafé se dostalo do všeobecného povědomí a je velmi oblíbené jak u posluchačů, tak i přednášejících. Koordinátoři: Filip Šustr, Tereza Vrtělová Projekt na naší lékařské fakultě funguje již několikátým rokem. Jeho hlavním cílem je prezentovat studentům zajímavá medicínská témata v příjemném prostředí kavárny. Za rok 2014 proběhlo celkem pět setkání v prostorách kavárny Trojka. Jarní semestr zahájil prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., tématem Postdokem na americkém západě. O cestovní medicíně a humanitárních misích pohovořil Doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD. První podzimní MediCafé se konalo v říjnu, hostem byl student Jakub Turek, který mluvil o absolvované výzkumné stáži na radiologické klinice v Nizozemí, o svých zkušenostech ze stáže a o tom, jak se v zahraničí neztratit. V listopadu pak přednášel doktor Dr. Vladimír Pekařík, Ph.D., odborník na buněčnou a molekulární biologii. Téma znělo Regenerativní medicína, reprogramování aneb kouzla molekulární biologie. Poslední MediCafé bylo v režii MUDr. Ireny Janouškové Rusnokové z organizace Lékaři bez hranic, která hovořila o tom, jaká je práce lékaře v jiných částech světa, mimo vybavené moderní nemocnice. SCORA Sexuální výchova pro pokročilé Projekt, jenž má v IFMSA CZ dlouholetou tradici, nabral v roce 2014 nový dech a pod novým unikátním konceptem bylo proškoleno více než 150 lektorů, z nichž je 30 nadmíru aktivních. Společnými silami se za uplynulý rok podařilo projekt delegovat do bez mála 120 tříd napříč základními a středními školami. Novým konceptem sexuální výchovy si tedy v roce 2014 prošlo okolo 3000 žáků, kdy si program chválí žáci (informace získána na základě anonymní evaluace, kterou dostáváme) i vedení škol a učitelé. 20

21 Koordinátorka: Simona Svrbická V roce 2014 jsme navštívili celkem 10 různých škol a proběhlo 20 interaktivních přednášek. Během nich se vyškolení lektoři z řad dobrovolníků snaží studentům středních škol předat informace a bezpečném sexu, riziku přenosných pohlavních chorob a další informace s tímto tématem související. Cílem je zvýšit povědomí mládeže o existujících rizicích a zbourat bariéry, které jim brání se dostatečně informovat. Přednášky jsou oboustranně velmi kladně přijímány, proto očekáváme nabírání dalších dobrovolníků a možné rozšíření o další školy. World AIDS day Světový den boje proti AIDS Rovněž již tradiční projekt IFMSA CZ, který má za cíl upozornit na problematiku HIV/AIDS k mezinárodnímu dni boje proti tomuto onemocnění, což připadá na 1. prosince. Jelikož se program pro rozšíření povědomí o této problematice každý rok navyšuje, ve většině měst probíhaly akce spojené s touto tematikou napříč celým týdnem okolo tohoto data, kdy mezi uspořádanými akcemi figurovaly jak besedy s HIV pozitivním lektorem, přednášky s lékaři na tematiku HIV/AIDS, charitativní společenské akce za účelem výběru peněžní podpory pro ČSAP (Česká společnost AIDS pomoc) typu večírku, ale i například koncertu kapely Queen tribute band - Queenie. Program byl rovněž podpořen v několika 21 městech i jízdou osvětové tramvaje s dobrovolníky z řad studentů medicíny a pracovníky ČSAP, stánkem v OC, kde studenti šířili pravdivé informace o HIV/AIDS a odkazovali na bezplatná střediska pro testování. Stužky se rovněž prodávaly ve spřátelených kavárnách a knihovnách. Pod heslem Get To Zero byla vyhlášena i soutěž o nejlepší fotku s červenou stužkou o věcné ceny od společnosti Primeros. Ani letos nechyběla tradičně živá stužka, červená stužka vytvořena z řetězu lidí, jako připomínka tohoto dne. I když byla na většině místech situace značně ztížena počasím, podařilo se letos vybrat na konto ČSAP prodejem stužek a pořádáním akcí více než Kč a nespočitatelné množství lidí bylo o této zákeřné nemoci edukováno. Koordinátorka: Simona Svrbická Světový den boje proti AIDS byl připraven na 1. prosince V pohotovosti byly skupiny dobrovolníků, kteří vyšli do ulic prodávat tradiční červené stužky, a k dispozici byla i Stop-AIDS šalina. Bohužel průběh akce byl narušen nepředvídatelnými rozmary počasí a naprostým kolapsem dopravy po celém Brně. Přesto se podařilo přispět částkou přibližně 3000 Kč z prodeje stužek pro ČSAP a věříme, že příští ročník bude mít nerušený průběh.

22 SCORP Lékaři bez hranic Projekt ve spolupráci s mezinárodní organizací "Médecins sans frontiéres" probíhá na všech pražských fakultách, Brně, Olomouci a Hradci Králové. Jedná se o promítání filmů s následnou besedou s lékařem nebo jiným účastníkem mise, prodej triček nebo výstavy fotografií. Za loňský rok podpořila IFMSA prodejem triček (tašek, případně dobrovolných příspěvků) MSF celkovou částkou přesahující ,- Kč. Mezinárodní den lidských práv Celonárodní projekt, který se koná 10. prosince. V roce 2014 se konal především ve spolupráci s Amnesty International, Člověk v tísni a Lékaři bez hranic. Jelikož se jednalo o úplně první konání tohoto národního projektu, nebylo téma jednotné, a proto jej každá fakulta organizovala zcela ve vlastní režii. V Praze všechny fakulty spolupracovaly a zabývaly se tématem "Genom a jeho poruchy". Na ostatních fakultách proběhly například výstavy MSF (Lékaři bez hranic) nebo Maratón psaní dopisů. Koordinátor: Alice Píšková Koordinátor: Alice Píšková, Filip Šustr Letošní spolupráce proběhla formou uspořádání besedy v rámci MediCafé v kavárně Trojka, kde byla čestným hostem MUDr. Irena Janoušková Rusnoková, anestezioložka Fakultní nemocnice Brno. Ta v letech strávila devět měsíců v Etiopii a v roce 2011 další dva měsíce v Afghánistánu. Cílem přednášky bylo přiblížit studentům práci a účel organizace Lékaři bez hranic a pomoci jim tak představit si fungování projektů a jejich dopad. Lékař, který misi sám absolvoval, navíc dokáže autenticky předat zkušenosti a zážitky, o nichž se není možné jinak dozvědět. V Brně byla ve dnech 22. listopadu až 10. ledna v Univerzitním kampusu v Bohunicích k vidění výstava fotografií. Letošním tématem se stal boj proti násilí na ženách. Fotografie zapůjčilo Magdalenium, o.s.. jedna ze zakládajících organizací sdružení Koordona (Koalice neziskových organizací proti domácímu násilí), které výstavu podpořilo. Jejím hlavním cílem bylo zvýšit povědomí studentů a veřejnosti o této problematice. 22

KANDIDATURA DO AKADEMICKÉHO SENÁTU LF UP. Bednářová Andrea Chromíková Jana Mrázková Ivana Pargačová Veronika

KANDIDATURA DO AKADEMICKÉHO SENÁTU LF UP. Bednářová Andrea Chromíková Jana Mrázková Ivana Pargačová Veronika KANDIDATURA DO AKADEMICKÉHO SENÁTU LF UP Bednářová Andrea Chromíková Jana Mrázková Ivana Pargačová Veronika Bednářová Andrea 3. ročník VŠEO koordinátor pro projekty v oblasti reprodukčního zdraví a AIDS

Více

O PROJEKTU SVĚTOVÝ DEN DIABETU ROČNÍK 2015 CO JIŽ ZNÁTE Z PŘEDCHOZÍCH ROČNÍKŮ NOVINKY

O PROJEKTU SVĚTOVÝ DEN DIABETU ROČNÍK 2015 CO JIŽ ZNÁTE Z PŘEDCHOZÍCH ROČNÍKŮ NOVINKY 2 O PROJEKTU SVĚTOVÝ DEN DIABETU Světový den diabetu se každoročně slaví 14. 11. v den výročí narození objevitele inzulinu kanadského lékaře Fredericka Bantinga. IFMSA CZ při organizaci Světového dne diabetu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN 2016 Dobrovolnický program ve VFN Kdo je to dobrovolník? Dobrovolníkem je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a

Více

NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU

NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU TISKOVÁ ZPRÁVA V Praze 21. října 2013 NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU Od úterý 22. října se mají návštěvnice obchodního centra Arkády Pankrác příležitost dozvědět, jak si

Více

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách 3. června 2014 Hosté: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. MUDr. Jana Mašková Moderují: Lenka Petrášová Lucie Vopálenská Proč MEDialogy? Jsme fakulta, která ročně

Více

Národní dny bez úrazů 2010 Chrudim

Národní dny bez úrazů 2010 Chrudim Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s.

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. Obsah 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. 3. Cíle 4. Naše projekty 5. Biodožínky 6. Údaje o hospodaření v roce 2009 7. Plány na rok 2010 8. Poděkování partnerům 9. Slovo závěrem 10. Kontakt - 1 - 1. Úvodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM. Kartouzská Praha 5 IČO DIČ: CZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM. Kartouzská Praha 5 IČO DIČ: CZ 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM Kartouzská 6 150 98 Praha 5 IČO 70105081 DIČ: CZ70105081 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČOPN ZA ROK 2015 Valná hromada ČOPN, restrukturalizace spolku

Více

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI , Pardubice

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI , Pardubice +420 461 031 821 BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 22. 3. 2012, Organizace - název Kontaktní osoba e-mail, telefon SKP-CENTRUM, o.p.s., Jungmannova 2550, Ing. Michael Skalický, Ph.D. ředitel společnosti,

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 občanského sdružení Um sem um tam IČO: 22740783 Brdičkova 1911/21 Praha 13 - Stodůlky, 155 00 Česká republika www.umsemumtam.cz Obecné informace o sdružení Občanské sdružení

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 3 Účel nadačního fondu 4 6 Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Program podpory zdravotnictví 8 Program pro jesle a mateřské

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Liga proti rakovině Praha

Liga proti rakovině Praha Liga proti rakovině Praha 22 let činnosti Ligy Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc. Tři hlavní dlouhodobé programy: Soustavná informovanost veřejnosti o nádorové prevenci Snaha o zlepšení kvality života

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 Úvodní slovo

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 Úvodní slovo Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 Úvodní slovo Obecně prospěšná společnost vznikla na konci roku 2011 s cílem oživovat a otevírat veřejný prostor. Odtud také náš slogan Otevíráme veřejný prostor,

Více

Doufám, že Vás projekt Soutěž a Podnikej zaujme a věnujete mu chvíli svého času.

Doufám, že Vás projekt Soutěž a Podnikej zaujme a věnujete mu chvíli svého času. 2016 2017 Dobrý den, jmenuji se David Friedl a jsem zakladatelem a organizátorem projektu pro studenty středních škol Soutěž a Podnikej. Rád bych Vám jej v několika minutách představil a nabídl Vám možnost,

Více

6. 7. březen 2015 4. ročník

6. 7. březen 2015 4. ročník 6. 7. březen 2015 4. ročník Nadační fond IMPULS byl založen v roce 2000 s cílem podporovat komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum a osvětovou MaRS = unikátní dobročinný, sportovní

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Výroční zpráva. je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky.

Výroční zpráva. je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky. Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2012 SMS je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky. Mladými rozumíme lidi nejen věkem, ale hlavně duchem a aktivním přístupem k životu.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Výroční zpráva 2009 SYMPATHEA, o. p. s. Bulharská 26 101 00 Praha 10 - Vršovice tel.: +420 776 061 541 www.sympathea.cz e-mail: sympathea@sympathea.cz

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

Lidé ve studentské organizaci - Česká asociace studentů psychologie (ČASP)

Lidé ve studentské organizaci - Česká asociace studentů psychologie (ČASP) Lidé ve studentské organizaci - Česká asociace studentů psychologie (ČASP) PŘEDSTAVENÍ A HISTORIE I. Občanské sdružení ČASP Založeno v roce 2001 Dobrovolná, nezisková organizace studentů a absolventů psychologie

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Občanské sdružení PROSPE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

Občanské sdružení PROSPE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Občanské sdružení PROSPE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 PROSPE o.s. Biskupcova 39 Praha 3, 130 00 Vize a poslání Cílem sdružení je poskytovat služby v oblasti prevence sociálně patologických jevů s důrazem

Více

Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace)

Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace) Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace) 1. Anotace projektu Projekt Mladí hasiči 2015 je sumářem dílčí projektů nižších a základních článků. Jako základní podklad k vytvoření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Zápis ze závěrečné hodnotící konference Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/11.0001 Datum konání: dne 25. června 2010

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Seriál akcí propagujících severskou chůzi Nordic walking OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROČNÍKEM

Seriál akcí propagujících severskou chůzi Nordic walking OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROČNÍKEM Seriál akcí propagujících severskou chůzi Nordic walking OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROČNÍKEM Tour Nordic Walking 2011 se stala celorepublikovou osvětovou akcí určenou široké veřejnosti, podpořenou záštitou ministra

Více

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA NADAČNÍ FOND VITA HUMANA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Nadační fond VITA HUMANA Výroční zpráva za rok 2006 Základní údaje o nadačním fondu Název Nadační fond VITA HUMANA Sídlo Svatá Kateřina 73, okres Blansko, PSČ

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace ZÁŠTITU UDĚLILA: Česká internistická společnost ČLS JEP ODBORNÝ GARANT: prof. MUDr.

Více

Jak jsme podpořili SVĚTOVÝ DEN DIABETU v Plzni

Jak jsme podpořili SVĚTOVÝ DEN DIABETU v Plzni D ce iabe nt to ru lo m gi Pl ck ze é ň Jak jsme podpořili SVĚTOVÝ DEN DIABETU v Plzni V sobotu 11.11.2017 pořádalo Diabetologické centrum FN Plzeň společně se Svazem diabetiků územní organizací Plzeň

Více

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.   Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod Cíl: seznámit nové studenty Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále LF UP) se základními informacemi, souvisejícími se studiem na LF UP. Prezentace: zásady kreditového systému základní normy

Více

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod 2 Informace o organizaci 3 Akce pro děti, žáky a studenty 4 Akce veřejnost 6 Koordinace programu Ekoškola v Moravskoslezském kraji 7 Poděkování 8 2 Úvod Rozchodník, o. s.

Více

VI. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE

VI. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE VI. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE 4.- 5. 6. 2009 BRNO NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE Sympozia praktické neurologie si v Brně již vytvořila svou tradici (termín i místo konání, rámcový program, odborná i zájmová

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Hradec Králové město přátelské rodině

Hradec Králové město přátelské rodině Hradec Králové město přátelské rodině Ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora pro oblast školství, sociální věci a zdravotnictví PhDr. Marek Šimůnek, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Seminář

Více

Bilateral Study Visit 2014

Bilateral Study Visit 2014 Bilateral Study Visit 2014 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 02 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 Obsah 02 O ELSA 03 Naše vize 03 Činnost ELSA Praha 04 Co je BSV? 05 Program BSV 05 Cíle projektu

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 Ve Vsetíně, dne 29. ledna 2010 Adresa: Jiráskova 1817, 755 01 Vsetín, CZ www.dantien.webnode.cz dantienvsetin@gmail.com Telefon: +420 603 833 326 Základní údaje o

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ VIII/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI . Tematická sekce NSZM VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha, 16. května 2013 Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak

Více

Zpráva z akce Světlo pro AIDS Jihlava 2016

Zpráva z akce Světlo pro AIDS Jihlava 2016 Zpráva z akce Světlo pro AIDS Jihlava 2016 Akcí Světlo pro AIDS si třetí květnovou neděli připomíná celý svět oběti, které podlehly nemoci AIDS. V Jihlavě se tato akce konala již po deváté, a to v pondělí

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

NGO Market 2013. Závěrečná zpráva

NGO Market 2013. Závěrečná zpráva NGO Market 2013 Závěrečná zpráva { 2 } Úvodní slovo organizátorů Vážení přátelé NGO Marketu, čtrnáctý ročník veletrhu neziskovek je za námi a my bychom tímto chtěli poděkovat všem partnerům, neziskovkám

Více

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo Obecně prospěšná společnost vznikla na konci roku 2011 s cílem oživovat a otevírat veřejný prostor. Odtud také náš slogan Otevíráme veřejný prostor,

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) Mgr. Adam Rádl vedoucí odborné sekce školské primární prevence, lektor prevence Bc. Adéla Dvořáková vedoucí pracoviště

Více

Udělení stipendia není věkově omezeno a od roku 2010 se v Česku do programu mohou přihlásit i studenti kombinovaného studia.

Udělení stipendia není věkově omezeno a od roku 2010 se v Česku do programu mohou přihlásit i studenti kombinovaného studia. Hlavním cílem Stipendijního programu pro romské vysokoškolské studenty, který vyhlašuje Romský vzdělávací fond (Roma Education Fund - REF), je skrze stipendia přispět ke zvýšení vzdělanostní úrovně Romů

Více

LYMFOM HELP, o.s. / P ODZIM 2013. l tter

LYMFOM HELP, o.s. / P ODZIM 2013. l tter LYMFOM HELP, o.s. / P ODZIM 2013 Informace News l t letter lett l tter Obsah podzimního vydání 2 Obsah 3 Úvodní slovo 4 Nová informační brožura pro pacienty: Nemoc a naše psychika 5 Pohybové aktivity pro

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17. PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.0058 Zpráva z odborné stáže na pracovišti Protonového centra v Praze na

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička 4. 11. 2009 23. 12. 2009 Restaurace Fluidum Lucemburská 6, Praha 3-Vinohrady Pavel Grégr, Léto 100x120 cm

Více

Klub pacientů mnohočetný myelom

Klub pacientů mnohočetný myelom Klub pacientů mnohočetný myelom Proč byl klub založen? Jako výsledek dlouhodobě se rodící iniciativy onkologických pacientů s diagnózou mnohočetný myelom, která vycházela z potřeby lépe informovat pacienty

Více

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov Efektivní strategie podpory zdraví IV. Praha SZÚ 16. 6. 2016 Nemocnice Pelhřimov Nemocnice

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008 Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

ROŽNOV p. Radhoštěm dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

ROŽNOV p. Radhoštěm dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM ROŽNOV p. Radhoštěm 12. - 13. dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Fakultní nemocnice Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí Regionální aktivity v podpoře zdraví a prevenci nemocí Kraj Vysočina MUDr. Stanislav Wasserbauer Ministerstvo zdravotnictví Zdravý Kraj Vysočina Kraj Vysočina je do realizace tohoto komunitního programu

Více

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o Nadačním fondu Julinka 3. Struktura fondu 4. Poslání a účel fondu 5. Akce pořádané Nadačním fondem Julinka v roce 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Pomáháme lidem. závislým na alkoholu

VÝROČNÍ ZPRÁVA Pomáháme lidem. závislým na alkoholu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Kdo jsme... Modrý kříž v ČR poskytuje pomoc lidem závislým na alkoholu, včetně jejich rodin a blízkých osob Naší vizí je poskytovat svého působení komplexní péči v oblasti závislostí.

Více

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc.

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. Výroční zpráva 2014 Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. ABC o.p.s. Telefon 720 183 128 Karola Šmidkeho 1823/9 708 00 Ostrava - Poruba www.autistickedite.cz info@abc-ops.cz

Více

Dny zdraví 2010 v Chrudimi

Dny zdraví 2010 v Chrudimi Dny zdraví 2010 v i 1 Podpora ZDRAVÍ a s ním související KVALITA ŽIVOTA jsou hlavními oblastmi zájmu Zdravých měst, obcí a regionů ČR. Cestou dlouhodobému a komplexnímu vytváření podmínek pro zdraví a

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Vážení přátelé, Nelze na druhou stranu zastírat, že i FN v Motole řeší problémy, se kterými se potýká celé české zdravotnictví.

Vážení přátelé, Nelze na druhou stranu zastírat, že i FN v Motole řeší problémy, se kterými se potýká celé české zdravotnictví. ÚVODNÍ SLOVO V letech 2000-2005 se naše fakultní nemocnice stala bezesporu jednou z nejúspěšnějších na zdravotnického trhu v ČR Vážení přátelé, otevíráte výroční zprávu FN v Motole za rok 2005. Tento rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH str 1 OBSAH: CO PŘINESL ROK 2010... 04 O PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 AKTIVITY RODINNÉHO CENTRA PALEČEK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Souhrnný přehled. Sestry východní Evropy Centrum excelence pro kontrolu tabáku ČTVRTLETNÍ ZPRAVODAJ 1. ČÍSLO LEDEN 2015

Souhrnný přehled. Sestry východní Evropy Centrum excelence pro kontrolu tabáku ČTVRTLETNÍ ZPRAVODAJ 1. ČÍSLO LEDEN 2015 Sestry východní Evropy Centrum excelence pro kontrolu tabáku Souhrnný přehled Zdravotní sestry jsou svým počtem odhadovaným na 19 milionů celosvětově nejpočetnější skupinou zdravotníků a mají tak ideální

Více