ubytovacího řízení budou zveřejněny nejpozději do 27. dubna Případné dotazy zasílejte na adresu: nebo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ubytovacího řízení budou zveřejněny nejpozději do 27. dubna 2012. Případné dotazy zasílejte na adresu: koleje@upol.cz nebo petr.jasny@upol.cz."

Transkript

1 Pondělník 23 Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci LS 2011/2012 Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 23. číslem Pondělníku a přeji Vám úspěšný týden. Irena Smolová proděkanka pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti Studijní záležitosti Ubytování na kolejích pro akademický rok 2012/2013 Studenti, kteří si chtějí podat žádost o ubytování na VŠ kolejích, mají možnost nejpozději do 15. dubna Pro přihlášky je zpřístupněna aplikace elektronické evidence žádostí o ubytování studentů na VŠ kolejích SKM v akademickém roce 2012/2013. Bližší informace najdete na adrese: Přístup je umožněn stávajícím studentům UP po standardním přihlášení do Informačního systému UP (Portál) odkaz "Administrativa" -> "Ubytovací systém" Po zobrazení ubytovacího systému ISKaM je třeba z menu zvolit nabídku "Stav žádosti" a potvrdit ("Podat žádost"). Stejným postupem lze také žádost zrušit. Pro bodovou bonifikaci (např. dávky SSP, osiřelost, držitel ZTP apod.) je nutno doložit písemné potvrzení na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty. Žádosti je možno podávat nejpozději do 15. dubna 2012!!! Výsledky ubytovacího řízení budou zveřejněny nejpozději do 27. dubna Případné dotazy zasílejte na adresu: nebo Zápis předmětů na letní semestr akademického roku 2011/2012 Dodatečný zápis či odepsání předmětů do databáze STAG je v současné době možné pouze na základě písemné žádosti studenta, vyjádření katedry, která požadovaný předmět garantuje, a následné schválení proděkanky pro studijní záležitosti, nejpozději však do 31. března Po tomto termínu Vám všechny zapsané předměty zůstávají ve studijním plánu a při nesplnění ovlivní průměrný prospěch i vážený studijní průměr.

2 V souladu se studijním řádem platí: Student, který v daném akademickém roce neabsolvuje některý ze zapsaných povinných předmětů, povinen si tento předmět zapsat v nejbližším akademickém roce, v němž je tento předmět znovu otevírán. Student, který si neabsolvovaný povinný předmět opětovně nezapíše, porušil studijní povinnost a předmět mu bude zapsán z moci úřední. Student, který neabsolvoval některý ze zapsaných povinně volitelných předmětů nebo volitelných předmětů, není povinen si jej znovu zapisovat.!!!! Nesplněné předměty se však počítají do váženého studijního průměru, tj. mohou ovlivnit získání prospěchového stipendia. Studentovi zůstává povinnost splnit všechny stanovené kreditové limity. Skříňky Dovoluji si Vás s předstihem informovat, že v období od 15. června 2012 do 31. srpna 2012 proběhne čištění skříněk v budově PřF UP. Prosím všechny studenty, aby nejpozději do 15. června 2012 skříňky vyklidili a klíč nechali v zámku. Všechny skříňky budou desinfikovány a pokud budou některé zavřené, budou otevřeny a věci, které ve skříňkách zůstanou, budou poskytnuty charitě. K opětovnému využívání budou skříňky připraveny 1. září Podrobnosti o režimu jejich využívání budou zveřejněny. Nová norma UP harmonogram akademického roku 2012/2013 Dnem 25. února 2012 nabyla účinnost nová norma UP B3-12/2_PR Příkaz rektora UP, kterým se stanoví harmonogram akad. roku 2012/2013 a harmonogram zápisu předmětů do IS STAG v akademickém roce 2012/2013. Dle normy výuka v zimním semestru začíná 17. září 2012 a končí 14. prosince 2012, výuka v letním semestru začíná 11. února 2013 a končí 10. května Splnění studijním povinností za akademický rok 2011/2012 je nejpozději do 5. září 2012, za akademický rok 2012/2013 nejpozději do 4. září Plné znění normy: Nová norma UP - poplatky Dnem 26. února 2012 nabyla účinnost nová norma UP B3-12/2_RR Rozhodnutí rektora UP Vyhlášení standardu pro stanovení výše poplatků při překročení standardní doby studia a poplatky spojené se studiem na UP v akademickém roce 2012/2013. Podobně jako pro letošní akademický rok 2011/2012 byla pro rok 2012/2013 stanovena výše poplatku za překročení standardní doby studia o více než jeden rok za každých dalších započatých šest měsíců studia ,- Kč. Poplatek za studiu v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu byl stanoven za každý další započatý jeden rok studia na 2.801,- Kč (= základ vyhlášený MŠMT ČR). Týká se studentů studujících po úspěšném ukončení další bakalářský nebo další navazující magisterský studijní program. Plné znění normy: V souvislosti s poplatky za další studium nebo za překročení standardní doby studia o více než jeden rok doplňuji následující informace: rozhodnutí o stanovení poplatku vydává rektor UP prostřednictvím úseku prorektora pro studijní záležitosti (prorektorem pro studijní záležitosti je doc. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D. tel.: , fax: ;

3 Pokud je studentovi stanoven poplatek má právo se odvolat požádat o přezkoumání rozhodnutí, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Formulář pro Žádost o přezkoumání rozhodnutí je k dispozici na stránce: Důvodem pro odvolání žádosti o přezkum může být např.: - výborný či velmi dobrý studijní prospěch doporučuji doložit výpisem ze STAGu; - sociální důvody vždy řádně doložené (sirotčí důchod, pobírání dávek sociální péče či podpory, invalidita, samoživitelka apod.); - studijní důvody student je v kategorii tzv. čekatelů na státní závěrečné zkoušky, tj. má studium uzavřeno splněny všechny studijní povinnosti a chybí mu pouze obhajoba závěrečné práce či státní závěrečné zkoušky v takovém případě je obvykle částka snížena na ,- Kč; - zdravotní důvody dlouhodobější onemocnění znemožňující v řádném termínu úspěšně ukončit studium; - zahraniční studijní pobyt delší než 1 měsíc.! Studenti, kterým došlo k úpravě dnů pro bezplatné studium v souvislosti se změnou výpočtového vzorce, doporučuji odvolat se proti poplatku stanoveném rozhodnutím. Jedná se o studenty, kterým bylo do stávajícího navazujícího magisterského studia započítáno předchozí neúspěšné bakalářské studium. Pokud byl stanoven poplatek ve standardní době studia zvětšené o jeden rok započtením neúspěšného bakalářského studia, budeme navrhovat prominutí stanoveného poplatku. Soutěže, granty, projekty, nabídky spolupráce Studentská vědecká soutěž 2012 O cenu děkana 9. ročník Právě zahajuje 9. ročník Studentské vědecké soutěže O cenu děkana. STUDENTI!!!! PŘIJĎTE SE POCHLUBIT SVÝMI VĚDECKÝMI VÝSLEDKY a zasoutěžit si nejen o mimořádné stipendium, ale i o hodnotné ceny věnované sponzory, VPRO a katedrami. Soutěžní obory: Chemie, Fyzika, Matematika a informatika, Biologie a ekologie, Vědy o Zemi (Geografie a geologie ) a Didaktika přírodovědných oborů Sekce: Bakalářská, Magisterská, Doktorská (jazyk anglický povinný) Posterová část společná, pouze 1 vítěz, budou hodnotit studenti, kteří se aktivně účastní soutěže a členové jednotlivých porot, hlavní cena: LETENKA Sledujte průběžně aktualizované informace na Uzávěrka přihlášek: 30. dubna 2012

4 Pracovní nabídka Mezinárodní společnost působící v oblasti výroby a prodeje laboratorní a přístrojové techniky hledá obchodně-technického konzultanta/ konzultantku pro divizi hmotnostní spektrometrie. Kvalifikační předpoklady: VŠ chemického nebo přírodovědného směru Znalost anglického jazyka, práce na PC Řidičský průkaz skupiny B Požadavky: Ochotu cestovat v regionu střední Evropy Aktivní přístup k dalšímu vzdělávání v oboru Schopnost týmové spolupráce Reprezentativní vystupování a komunikativnost Trvalé bydliště v regionu východní Čechy nebo Morava výhodou Nástup nejpozději k 1. září 2012 Pracovní náplň: Každodenní kontakt s klienty v rámci svěřeného regionu; Monitoring trhu; Úzká spolupráce s Evropským technickým centrem firmy v Praze; Příprava a organizace seminářů. Společnost nabízí: Zázemí stabilní zahraniční společnosti s dlouhodobou tradicí; Odborné zaškolení a pravidelné stáže v zahraničí; Zajímavou, ale náročnou práci v dynamickém kolektivu; Motivující finanční ohodnocení s řadou benefitů; Služební automobil i k soukromému využití, PC, mobilní telefon; Smlouva na dobu neurčitou. Strukturované životopisy v českém a anglickém jazyce zasílejte nejpozději do 30. května 2012 na Kontakt: LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o., Aplikační centrum Praha Výběrové řízení do Diplomatické akademie Ministerstva zahraničních věcí ČR Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje konkurz na přijetí ke studiu do Diplomatické akademie MZV ČR v akademickém roce 2012/2013, a to na pozici juniorního diplomata. Přijímací řízení zahrnuje 4 kola, předpokládaný termín konání 1. kola (písemný test z českého jazyka a test všeobecných znalostí) je 2. května Přihláška k přijímacímu řízeni do Diplomatické akademie: nejpozději do 30. března Kontakt: JUDr. Věra Jeřábková, CSc. nebo sekretariát Diplomatické akademie (tel ,

5 Zajímavé akce Academia film Olomouc kdy: dubna 2012 kde: UP Olomouc Mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů Academia film Olomouc se bude konat ve dnech dubna Letošní 47. ročník návštěvníkům připomene 300 let od narození francouzského filozofa a jednoho z prvních teoretiků výchovy Jean-Jacquese Rousseaua. Do Světové soutěže letos filmoví tvůrci přihlásili více než 200 snímků, 17 z nich pak bude bojovat o Cenu za nejlepší světový populárně-vědecký film. Podrobné informace na stránce: Výstava Dobrovolníkem v ČR kdy: dubna 2012 kde: PřF UP (17. listopadu 12, 2. patro) vernisáž: 4. dubna 2012, 19:00 (17. listopadu 12, 2. patro) Výstava Dobrovolníkem v ČR zahrnuje 24 originálních fotografií znázorňující dobrovolníky a dobrovolnictví v ČR. Putovní výstava vznikla z iniciativy skupiny mladých lidí s cílem přiblížit dobrovolnictví studentům vysokých škol. Na fotkách je zachycena atmosféra letošních mezinárodních dobrovolnických projektů, které pořádá nezisková organizace INEX-SDA. Výstava potrvá v termínu dubna 2012 v prostorách PřF UP (17. listopadu, 2 patro). Vernisáž výstavy, během které se promítne krátký film o dobrovolnictví a kde bude příležitost promluvit si s dobrovolníky o jejich nevšedních zkušenostech a zážitcích, proběhne ve středu 4. dubna 2012 od 19:00 hodin. Výstava bude následně přesunuta na půdu vysokých škol v Brně, Hradci Králové či Plzni. Kontakt: Hana Pechová, Koordinátorka výstavy Dobrovolníkem v ČR facebook: https://www.facebook.com/pages/výstava- Dobrovolníkem-v-ČR/ ; Kontakt Všechna předchozí čísla Pondělníků najdete na webové stránce fakulty, vytištěné aktuální číslo Pondělníku je na úřední desce studijního oddělení. Odkaz na webovou stránku Pondělníku je: Náměty a aktuality vhodné pro zařazení či další sdělení prosím zasílejte na adresu:

Pondělník 27. Studijní záležitosti. Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2012/2013

Pondělník 27. Studijní záležitosti. Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2012/2013 Pondělník 27 Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2012/2013 Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 27. číslem Pondělníku, ve zkouškovém období bude zasílán

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015

Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015 B3-14/1-PR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-14/1-PR Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Informace pro studenty

Informace pro studenty Informace pro studenty vysoké školy CEVRO Institut akademický rok 2014 2015 Obsah Úvodní slovo rektora 3 Orgány vysoké školy CEVRO Institut, o. p. s. 4 Studijní obory a programy 5 Kontakty 6 Knihovna

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Základní ustanovení Studium bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Hudební

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

Průvodce prváka. připravilo IAESTE

Průvodce prváka. připravilo IAESTE Průvodce prváka připravilo IAESTE VŠCHT Praha 2011/2012 CHEMIE JE COOL! Úvodní slovo pana rektora Podmínky soutěže nepatrně měníme a rozdělujeme ji na dvě kategorie: 1. Od 15 do 18 let 2. Od 18 do 22 let

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2342 TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě

Více

Úvod. do studia a života na vysoké škole

Úvod. do studia a života na vysoké škole Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Úvod do studia a života na vysoké škole Zdeněk Brandl Materiál pro úvodní kurz FBI 003 na Přírodovědecké fakultě JU České Budějovice,

Více

Jazyková škola. Jipka dále nabízí: jazykové kurzy 53 jazyků studium v zahraničí překlady tlumočení. Pomaturitní studium

Jazyková škola. Jipka dále nabízí: jazykové kurzy 53 jazyků studium v zahraničí překlady tlumočení. Pomaturitní studium Jazyková škola Pomaturitní studium Nevadí! Přijď do Jipky a studuj angličtinu. Zůstaneš studentem a získáš mezinárodní certifikát. Vyzkoušej nový život plný jazykové intenzivní péče a následně se dostaň

Více

OBSAH. Seznam se. Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7.

OBSAH. Seznam se. Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7. OBSAH Seznam se Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7 Služby studentům Koleje a menza Počítačové učebny a internet...26 Email...26 Centrum informačních

Více

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Mít přehled Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Obsah MÍT PŘEHLED 5 VZDĚLÁVÁNÍ 7 Předškolní vzdělávání 7 Základní školy 12 Střední školy 17 Vysoké školy 28 Pomaturitní nevysokoškolské

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 CO KDY KDE JAK_ Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 Obsah_ Úvodní slovo, str. 5 2. Studium prakticky, str. 27 Studijní oddělení, str. 8 Zahraniční oddělení, str. 8 1. AVU, str. 9 AVU v 21. století,

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JERONÝMOVA 10, 371 15 ČESKÉ BUDĚJOVICE, telefon: jednotlivé katedry podle WWW stránek, vedoucí studijního oddělení: 387 773 042 e mail: studijni@pf.jcu.cz,

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

Průvodce absolventa světem práce a studia v ČR a Evropské unii. www.icm.cz. Informační centrum pro mládež. Senovážné nám.

Průvodce absolventa světem práce a studia v ČR a Evropské unii. www.icm.cz. Informační centrum pro mládež. Senovážné nám. Průvodce absolventa světem práce a studia v ČR a Evropské unii Informační centrum pro mládež Senovážné nám. 24, Praha 1 www.icm.cz Národního institutu dětí a mládeže MŠMT Možnosti pro absolventa SŠ INFORMAČNÍ

Více

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: OBSAH

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: OBSAH ÚVODNÍ SLOVO Vážené studentky, Vážení studenti právě otevíráte katalog Stáže.cz ekonomie, který Vám přináší nabídky zajímavých praxí, zaměstnání a řadu cenných rad. Možná si říkáte, proč se při škole zajímat

Více

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Všeobecná ustanovení Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Vyhláška děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu zákona

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

INŽENÝRSTVÍ VÝTVARNÝCH SOUDNÍHO UMĚNÍ ÚSTAV

INŽENÝRSTVÍ VÝTVARNÝCH SOUDNÍHO UMĚNÍ ÚSTAV INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH 2013/2014 ARCHITEKTURY ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ CHEMICKÁ INFORMAČNÍCH TECHNOLIGIÍ STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ STAVEBNÍ PODNIKATELSKÁ VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ÚSTAV

Více

Úvodní slovo rektora. Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, Úvodní slovo 3

Úvodní slovo rektora. Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, Úvodní slovo 3 Úvodní slovo 3 Úvodní slovo rektora Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, mnozí z vás, kteří otvíráte tuto brožuru, jste začali poprvé ve svém životě plně pronikat do všech oblastí

Více

2015/2016. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok.

2015/2016. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok. Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 pro BAKALÁŘSKÝ, navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ a DOKTORSKÝ studijní program Dramatická umění V Brně, 11. července 2014 Adresa JAMU (majitel

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více